Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOBR:2013:5819

Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak
22-10-2013
Datum publicatie
25-10-2013
Zaaknummer
01/845512-09
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

wijziging voorwaarden bij voorwaardelijke terbeschikkingstelling.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

uitspraak

RECHTBANK OOST-BRABANT

Parketnummer: [01/845512-09]

Strafrecht

Parketnummer: 01/845512-09

Uitspraakdatum: 22 oktober 2013

Beslissing wijziging voorwaarden terbeschikkingstelling

Beslissing in de zaak van:

[terbeschikkinggestelde],

geboren te [geboorteplaats] op [1962],

verblijvende in PI HvB Grave (unit A + B)

Het onderzoek van de zaak.

Bij onherroepelijk geworden vonnis van de rechtbank van 21 februari 2011 onder bovenstaand parketnummer is (onder meer) opgelegd:

terbeschikkingstelling met voorwaarden, inhoudende:

-meldingsgebod reclassering;

-opname in een zorginstelling (FPK of FPA);

-locatiegebod;

-verdachte pleegt geen strafbare feiten;

-verdachte zal zich op geen enkele wijze onttrekken aan behandeling en begeleiding,

zoals voorgeschreven door de Reclassering Nederland;

-verdachte zal zich houden aan de behandelafspraken en richtlijnen van de

instelling waarin hij klinisch zal worden opgenomen en laat zich na de klinische opname

ambulant begeleiden;

-verdachte ondergaat indien aangewezen een medicamenteuze behandeling;

-verdachte dient mee te werken aan bewindvoering;

-verdachte houdt zich aan de afspraken en richtlijnen die gemaakt zijn met de reclassering

en geeft openheid van zaken over al zijn leefgebieden;

-verdachte dient de reclassering tijdig in te schakelen, indien zich problemen voordoen,

op wat voor gebied dan ook;

-verdachte geeft toestemming aan de reclassering tot het verstrekken en inwinnen van

informatie betreffende zijn persoon bij referenten;

-verdachte dient bereikbaar te zijn. Indien hij niet in de gelegenheid is geweest om zijn

telefoon op te nemen, dient hij binnen 24 uur zelf contact op te nemen met de reclassering.

-de verdachte verleent ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking

aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of biedt een identiteitsbewijs als bedoeld

in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aan;

-verdachte zal, eens per halfjaar, een recente pasfoto aan de reclassering overhandigen

of hij schikt zich in het maken van een foto door de reclassering;

-verdachte zorgt voor een ziektekostenverzekering;

-verdachte werkt mee aan het invullen van de Koninklijke landelijke Politie Diensten

(KLPD) lijst die, indien nodig, gebruikt kan worden voor opsporingsdiensten ingeval van

onttrekking aan de voorwaarden;

-verdachte zal zich niet onttrekken aan de voorwaarden. Het onttrekken aan één van de

voorwaarden wordt als risicovolle situatie aangemerkt en wordt gemeld door de

reclassering aan de Officier van Justitie.

De (mondelinge) vordering van de officier van justitie strekt ertoe dat voornoemde voorwaarden zullen worden gewijzigd als volgt:

-betrokkene houdt contact met de reclassering zo frequent als de reclassering dit nodig acht

en is beschikbaar en bereikbaar voor Reclassering Nederland;

-betrokkene geeft toestemming aan de reclassering tot het verstrekken en inwinnen van

informatie betreffende zijn persoon bij referenten;

-betrokkene geeft openheid van zaken over alle leefgebieden;

-betrokkene dient op 22 en 23 oktober 2013 te verblijven in het [adres 1] te

[plaats 1] en vanaf 24 oktober 2013 in een pension in [plaats 2], [adres 2].

De vordering is behandeld ter openbare raadkamer van de rechtbank d.d. 22 oktober 2013.

Hierbij zijn de officier van justitie, de ter beschikking gestelde, zijn raadvrouwe mr. S. Marjanovic, deskundige drs. F.C.P. Zuidhof (GZ-psycholoog) en mevr. J. Klasen (reclasseringswerker, telefonisch) gehoord.

De beoordeling.

De rechtbank heeft onder meer acht geslagen op de inhoud van:

-een rapport van forensisch GZ-psycholoog drs. F.C.P. Zuidhof d.d. 27 september 2013;

-een rapport van psychiater J.L.M. Dinjens d.d. 26 september 2013;

-een advies van Reclassering Nederland aan gerechtshof Arnhem-Leeuwarden d.d. 10

oktober 2013;

-een advies van Reclassering Nederland aan opdrachtgever d.d. 21 oktober 2013, onder

meer inhoudende:

‘In de meest recent uitgebrachte PJ rapportages van september 2013 zien de rapporteurs

geen reden tot voortzetting van een klinisch behandeltraject en achten zij het recidive-

risico laag. Er is geen sprake van parafilie, noch van psychiatrische of verslavingspro-

blematiek. Er zijn eigenlijk geen argumenten om een behandeling voort te zetten.

Wij adviseren dan ook om de voorwaarden binnen de TBS te wijzigen.

Wij zien mogelijkheden om de heer [terbeschikkinggestelde] in het kader van een TBS met voorwaarden te

blijven begeleiden onder de volgende voorwaarden:

-betrokkene houdt contact met de reclassering zo frequent als de reclassering dit nodig acht

en is beschikbaar en bereikbaar voor Reclassering Nederland;

-betrokkene geeft toestemming aan de reclassering tot het verstrekken en inwinnen van

informatie betreffende zijn persoon bij referenten.’

Tijdens het onderzoek ter terechtzitting heeft deskundige J. Klasen gepersisteerd bij dit advies (d.d. 21 oktober 2013) en de daarin voorgestelde voorwaarden, met dien verstande dat als derde voorwaarde zou dienen te worden opgenomen dat betrokkene openheid van zaken geeft over alle leefgebieden.

Alle betrokken partijen hebben ter zitting ingestemd met de navolgende voorwaarden:

-betrokkene houdt contact met de reclassering zo frequent als de reclassering dit nodig acht

en is beschikbaar en bereikbaar voor Reclassering Nederland;

-betrokkene geeft toestemming aan de reclassering tot het verstrekken en inwinnen van

informatie betreffende zijn persoon bij referenten;

-betrokkene geeft openheid van zaken over alle leefgebieden.

Als discussiepunt is een te stellen voorwaarde omrent de (tijdelijke) verblijfplaats van ter beschikking gestelde ter overbrugging naar definitieve woonruimte aan de orde gekomen. De verdediging en deskundige Klasen hebben in dit verband een sterke voorkeur voor een verblijf bij de zuster van ter beschikking gestelde [plaats buitenland], uitgesproken. Daartentegen hebben deskundige Zuidhof en de officier van justitie zich op het standpunt gesteld dat een verblijf binnen de landsgrenzen als enig uitvoerbare optie dient te gelden.

De ter beschikking gestelde heeft aangegeven dat hij ook instemt met een eventuele verblijf-plaats binnen de landsgrenzen van Nederland.

De rechtbank oordeelt dat de voorwaarden dienen te worden gewijzigd en thans dienen te luiden als hierna te melden.

De ter beschikking gestelde heeft zich bereid verklaard tot naleving van deze voorwaarden.

De rechtbank heeft gelet op de artikelen 38a en 38b van het Wetboek van Strafrecht.

Gelet op het vorenstaande zal de rechtbank als volgt beslissen.

BESLISSING

De rechtbank:

Heft op de in het vonnis van deze rechtbank d.d. 21 februari 2011, in het kader van de opgelegde terbeschikkingstelling met voorwaarden, gestelde voorwaarden en stelt

daarvoor in de plaats de navolgende voorwaarden:

-betrokkene houdt contact met de reclassering zo frequent als de reclassering dit nodig acht

en is beschikbaar en bereikbaar voor Reclassering Nederland;

-betrokkene geeft toestemming aan de reclassering tot het verstrekken en inwinnen van

informatie betreffende zijn persoon bij referenten;

-betrokkene geeft openheid van zaken over alle leefgebieden;

-betrokkene verblijft in overleg met de reclassering op een door de reclassering geschikt

bevonden verblijfplaats in Nederland.

Deze beslissing is gegeven door:

mr. C.A. Mandemakers, voorzitter,

mr. J.H.P.G. Wielders en mr. C.P.C. Kuijs, leden,

in tegenwoordigheid van DA. Koopmans, griffier,

en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 22 oktober 2013.

De jongste rechter is buiten staat deze beslissing mede te ondertekenen.