Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOBR:2013:5815

Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak
11-06-2013
Datum publicatie
30-10-2013
Zaaknummer
881729
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Beschermingsbewind. Curatrice verzoekt haar ontslag vanwege dreigement van de bank om alle lopende rekeningen van cliënten van haar bewindskantoor op te heffen, indien curatrice niet overgaat tot opheffing van de bankrekening van curandus. Afwijzing verzoek. Curandus lijdt aan een geestelijke stoornis waarbij hij de hulp van een curatrice nodig heeft.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
PFR-Updates.nl 2013-0203
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK OOST-BRABANT

Kanton 's-Hertogenbosch

Zaaknr. 881729 BM VERZ 13-429

11 juni 2013

sd

Beschikking op een verzoek tot ontslag van de huidige curator

op verzoek van:

[curatrice]

domicilie kiezende bij OBIN BV

Postbus 581

4100 AN Culemborg

hierna ook te noemen: curatrice.

Het verzoek strekt tot haar ontslag als curator van:

[curandus]

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum]

wonende [adres]

[woonplaats]

hierna te noemen: curandus.

procedure

De kantonrechter heeft kennisgenomen van:

- het verzoekschrift, ter griffie ingekomen op 4 maart 2013.

Op 22 maart 2013 heeft de kantonrechter gehoord de [curatrice] en [curandus]. Van het verhandelde ter zitting zijn aantekeningen opgemaakt.

beoordeling

1.

Bij beschikking d.d. 27 februari 2012 is door de kantonrechter te ’s-Hertogenbosch benoemd tot curatrice voor curandus: [curatrice]. De curatrice verzoekt haar ontslag daar curandus op verscheidene manieren heeft gefraudeerd. Curandus heeft een contract afgesloten bij KPN en de rekening hiervoor van de beheerrekening laten afschrijven. De Rabobank heeft hiervoor kosten moeten vergoeden. Vervolgens heeft de curandus een contract afgesloten bij Tele2 en dit bedrag middels een acceptgiro aan de Rabobank van zijn beheerrekening af laten schrijven. Ook deze kosten heeft de Rabobank moeten vergoeden. Wederom heeft curandus een betaling via een acceptgiro laten verrichten maar heeft hierop het rekeningnummer van zijn ex-werkgever ingevuld. De Rabobank heeft niet alle betalingen kunnen onderscheppen waardoor de bank kosten heeft moeten maken om deze kosten/schade te vergoeden. De Rabobank geeft aan dat de integriteit van de bank hierdoor op het spel is komen te staan en zij dit op deze wijze niet langer voort wensen te zetten.

De Rabobank heeft aan OBIN BV laten weten dat deze curandus geen klant meer kan zijn bij de bank.

Als OBIN BV niet zorg draagt voor het opheffen van de bankrekening van deze curandus zal de Rabobank het contract met OBIN BV en van alle meer dan 2000 onder OBIN BV vallende cliënten opzeggen.

2.

Curandus geeft ter zitting aan soms impulsief te handelen. Hij wil graag gaan werken en wil eventueel als zzp-er aan de slag maar dit vindt de curatrice niet goed. Hij heeft zich nu ingeschreven bij uitzendbureaus voor een baan als vrachtwagenchauffeur.

3.

Curatele beoogt primair de bescherming en vertegenwoordiging van meerderjarigen die vanwege een geestelijke stoornis, gewoonte van drank misbruik of verkwisting niet in staat zijn of bemoeilijkt worden zelfstandig hun belangen behoorlijk waar te nemen. Dat de Rabobank niet in staat is de automatische incasso’s en de acceptgirokaarten tegelijkertijd te blokkeren en door het handelen van curandus schade ondervind is naar het oordeel van de kantonrechter een intern probleem van de Rabobank.

4.

Bij brief van 5 april 2013 heeft de bank het relaas van de curatrice bevestigd. De bank geeft aan veel financiële schade te hebben geleden door het handelen van curandus. Het is voor de bank niet mogelijk alle acceptgiro’s handmatig te controleren. De bank heeft alle betalingen moeten restitueren. Dat de bank voor de oplossing van dit probleem de curator voor de keus heeft gesteld om ofwel de bankrekening van curandus op te heffen ofwel te accepteren dat de bank alle rekeningen van alle cliënten van OBIN BV beëindigd, acht de kantonrechter vreemd. Het komt de kantonrechter voor dat de bank, in overleg met de curatrice tot een andere oplossing had kunnen komen. De kantonrechter verwijst naar de informatie van de Nederlandse vereniging van banken over de basisregeling, waar staat dat iedere meerderjarige met een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland die beschikt over een geldig identiteitsbewijs recht heeft op zo’n basisbankrekening. De Rabobank is een van de deelnemende banken. In dit kader bevreemdt de handelwijze van de bank de kantonrechter nog meer.

5.

In ieder geval kan het dreigement van de bank geen grond zijn voor opheffing van de curatele of voor ontslag van de curatrice. Het is evident dat curandus leidt aan een geestelijke stoornis en dat hij de hulp van een curatrice nodig heeft. De kantonrechter zal het verzoek daarom afwijzen.

De beslissing

De kantonrechter:

- wijst af het verzoek tot ontslag van de curatrice.

Deze beschikking is gegeven en in het openbaar uitgesproken op 11 juni 2013 door

mr. P.A.M. Penders, kantonrechter te 's-Hertogenbosch, in tegenwoordigheid van de griffier.

verzenddatum: