Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOBR:2013:5778

Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak
22-10-2013
Datum publicatie
22-10-2013
Zaaknummer
01/038480-94
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verlenging terbeschikkingstelling met twee jaren.

Indexdelict: poging tot doodslag.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

uitspraak

RECHTBANK OOST-BRABANT

Parketnummer: 01/038480-[terbeschikkinggestelde]

Zittingsplaats 's-Hertogenbosch

Team strafrecht

Parketnummer: 01/038480-94

Uitspraakdatum: 22 oktober 2013

Beslissing verlenging terbeschikkingstelling

Beslissing in de zaak van:

[terbeschikkinggestelde]

geboren te [geboorteplaats]op [geboortedatum]1958,

verblijvende in de[kliniek].

Het onderzoek van de zaak.

Bij vonnis van de rechtbank van 13 april 1995 is betrokkene ter beschikking gesteld. Deze terbeschikkingstelling is voor het laatst, bij beslissing van deze rechtbank van 10 oktober 2011 met twee jaar verlengd.

De vordering van de officier van justitie bij deze rechtbank van 12 augustus 2013 strekt tot verlenging van de termijn van terbeschikkingstelling voor de duur van twee jaar. Deze vordering is behandeld ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 8 oktober 2013. Hierbij zijn de officier van justitie, deskundige en de terbeschikkinggestelde en zijn raadsman gehoord.

In het dossier bevinden zich onder andere:

 • -

  De behandelrapportage opgemaakt door de [kliniek] op 15 juli 2013 opgemaakt en ondertekend door K. de Vries, klinisch psycholoog/behandelcoördinator en H.J. Beintema, psychiater/directeur behandelzaken, tevens plv. hoofd van de kliniek.

 • -

  Het rapport van psychiater A.W.M.M. Stevens van 4 juli 2013.

 • -

  Het rapport van klinisch psycholoog B. van Giessen van 1 juli 2013.

 • -

  De omtrent de terbeschikkinggestelde gehouden wettelijke aantekeningen;

 • -

  Het persoonsdossier van terbeschikkinggestelde.

De beoordeling.

De terbeschikkingstelling is toegepast ter zake van poging tot doodslag, terwijl de veiligheid van anderen, dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen het opleggen van die maatregel eiste. Het hiervoor genoemde misdrijf betreft een misdrijf dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen.

De over [terbeschikkinggestelde] opgemaakte rapportage van de [kliniek] van 15 juli 2013, houdt onder meer, zakelijk weergegeven het navolgende in.

[terbeschikkinggestelde]is een 55-jarige man met een ernstige en chronische vorm van schizofrenie van het paranoïde type. Er is ook sprake van een persoonlijkheidsstoornis NAO met antisociale trekken. Hij heeft een gemis aan adequate probleemoplossende vaardigheden gerelateerd aan zijn pathologie evenals hieruit voortkomende tekorten in zijn sociale en communicatieve vaardigheden. Voor [terbeschikkinggestelde] worden geen behandelmogelijkheden meer gezien.

Er wordt gezocht naar uitstroommogelijkheden voor een vorm van klinisch wonen. De voorkeur gaat daarbij uit naar een long-carevoorziening. Het risicomanagement in de huidige setting, alsmede binnen een eventuele long-carevoorziening wordt toereikend geacht. In de komende twee jaar wordt[terbeschikkinggestelde]gevolgd in zijn weg naar overplaatsing naar een FPA. Geadviseerd wordt de terbeschikkingstelling met dwangverpleging van [terbeschikkinggestelde] met twee jaar te verlengen.

Ter zitting van 8 oktober 2013 heeft klinisch psycholoog K. de Vries namens de kliniek, onder het geven van een nadere toelichting, gepersisteerd bij de inhoud van het door de kliniek over [terbeschikkinggestelde]opgemaakte verlengingsadvies van 15 juli 2013.

Op 4 juli 2013 heeft psychiater Stevens een rapport uitgebracht nadat hij een psychiatrisch onderzoek naar [terbeschikkinggestelde] had ingesteld. Dit rapport houdt onder meer, zakelijk weergegeven het navolgende in.

Bij [terbeschikkinggestelde] is sprake van een ziekelijke stoornis van de geestvermogens in de vorm van schizofrenie, paranoïde type. De kans op herhaling van delicten als waarvoor de terbeschikkingstelling is opgelegd wordt als licht verhoogd ingeschat. Dit heeft te maken met oninvoelbare psychotische belevingen en gevoelshallucinaties van [terbeschikkinggestelde] die ondanks antipsychotische medicatie, nog aanwezig zijn. [terbeschikkinggestelde] zal aangewezen blijven op externe controle en toezicht. Naar verwachting zal dit zijn gehele leven noodzakelijk blijven. Psychiater Stevens adviseert de terbeschikkingstelling en de dwangverpleging van [terbeschikkinggestelde] met twee jaar te verlengen.

Op 1 juli 2013 heeft klinisch psycholoog B. van Giessen een rapport uitgebracht nadat hij een psychologisch onderzoek naar [terbeschikkinggestelde]had ingesteld. Dit rapport houdt onder meer, zakelijk weergegeven het navolgende in.

Bij [terbeschikkinggestelde]is sprake van een ziekelijke stoornis van de geestvermogens in de vorm van schizofrenie van het paranoïde type. Het risico op gewelddadig gedrag is licht verhoogd aanwezig en wordt vooral bepaald door de mate van psychiatrische instabiliteit van [terbeschikkinggestelde]. Hij heeft oninvoelbare psychotische betrekkingswanen en gevoelshallucinaties. [terbeschikkinggestelde] is aangewezen op externe controle en toezicht. Naar verwachting zal dit gedurende zijn gehele leven noodzakelijk blijven. Klinisch psycholoog Van Giessen adviseert de terbeschikkingstelling en de dwangverpleging van [terbeschikkinggestelde] met twee jaar te verlengen.

Ter terechtzitting van 8 oktober 2013 heeft de officier van justitie gepersisteerd bij zijn vordering tot verlenging van de terbeschikkingstelling en de dwangverpleging van [terbeschikkinggestelde]. Op die zitting heeft de raadsman gesteld dat, gelet op de over [terbeschikkinggestelde]uitgebrachte rapporten en de daarop door de deskundige ter terechtzitting gegeven toelichting, verlenging van de terbeschikkingstelling en de dwangverpleging van [terbeschikkinggestelde] voor de hand ligt. Voor de duur van deze verlenging heeft de raadsman zich aan het oordeel van de rechtbank gerefereerd.

[terbeschikkinggestelde] heeft zich tegen de verlenging van zijn terbeschikkingstelling en de dwangverpleging niet verzet. Hij heeft opgemerkt dat hij op termijn het liefst in de nog te bouwen FPA-afdeling van de kliniek wil worden opgenomen omdat er dan voor hem het minste zal veranderen.

De rechtbank verenigt zich met de inhoud van de hiervoor weergegeven adviezen en de daarop ter terechtzitting gegeven toelichting door de deskundige en maakt die tot de hare. Gelet hierop en gezien artikel 38d en 38e van het Wetboek van Strafrecht, is de rechtbank van oordeel dat de veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van personen de verlenging van de terbeschikkingstelling van [terbeschikkinggestelde] eist.

DE BESLISSING

De rechtbank:

Verlengt de termijn gedurende welke [terbeschikkinggestelde] ter beschikking is gesteld met twee jaar.

Deze beslissing is gegeven door

mr. J. Leyenaar-Holleman, voorzitter,

mr. J.M.P. Willemse-Schwering en mr. S.J.O. de Vries, leden,

in tegenwoordigheid van H.A. van Neerven, griffier,

en is uitgesproken op 22 oktober 2013.

Mr. Willemse-Schwering is buiten staat deze beslissing mede te ondertekenen.