Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOBR:2013:5776

Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak
22-10-2013
Datum publicatie
22-10-2013
Zaaknummer
01/845125-13
Formele relaties
Hoger beroep: ECLI:NL:GHSHE:2014:4263, Meerdere afhandelingswijzen
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verdachte wordt veroordeeld voor het zonder vergunning invoeren en bereiden en verkopen van geneesmiddelen zonder de daarvoor vereise vergunning [artt. 19 en 40 Geneesmiddelenwet]. Verdachte wordt vrijgesproken van de handel in geneesmiddelen die door hun bereidingswijze schadelijk voor de gezondheid van de gebruikers [artt. 174 en 175 WvSr.]. Verdachte wordt veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur en een gevangenisstraf van 270 dagen waarvan 165 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK OOST-BRABANT

Parketnummer: 01/845125-13

Zittingsplaats 's-Hertogenbosch

Team strafrecht

Parketnummer: 01/845125-13

Datum uitspraak: 22 oktober 2013

Vonnis van de rechtbank Oost-Brabant, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen:

[verdachte]

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum]1984,

wonende te [adres 6].

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting van 8 oktober 2013.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie en van hetgeen van de zijde van verdachte naar voren is gebracht.

De tenlastelegging.

De zaak is aanhangig gemaakt bij dagvaarding van 1 mei 2013. Nadat de tenlastelegging op de terechtzitting van 8 oktober 2013 is gewijzigd is aan verdachte ten laste gelegd dat:

1.

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2012 tot en met 15 februari 2013 te Eindhoven en/of Zoetermeer, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) al dan niet opzettelijk een of meer (grote) hoeveelhe(i)d(en) geneesmiddelen voor onderzoek, te weten (een of meer hoeveelhe(i)d(en) (grondstoffen en/of ingrediënten voor) (onder meer) anabole steroïden, te weten (onder meer) stanozolol en/of methandrostenolon en/of tamoxlfen en/of nandrolon decanoaat en/of testosteron en/of testosteron enanthaat en/of testosteron propionaat en/of clomifeen en/of enanthaat en/of trenbolon enanthaat en/of oxymetholon en/of clenbuterol In microcellulose en/of magnesiumstearaat en/of benzylbenzoaat en/of clenbuterol en/of benzylalcohol, en/of andere middelen vallend onder de Geneesmiddelenwet, te weten (onder meer) Sibutramine (merknaam Reductil) en/of provigil en/of clomidix en/of dianadex en/of nolvadex tesodex en/of decadex en/of winstrol, althans middelen vallend onder de Geneesmiddelenwet, zonder vergunning van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, althans Onze Minister, heeft bereid en/of ingevoerd (artikel 18 van de Geneesmiddelenwet);

2.

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2012 tot en met 15 februari 2013 te Eindhoven en/of Zoetermeer, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) al dan niet opzettelijk een of meer (grote) hoeveelhe(i)d(en) geneesmiddel(en), waarvoor (telkens) geen handelsvergunning gold, te weten (onder meer) (een of meer hoeveelhe(i)d(en) (grondstoffen en/of ingrediënten voor) anabole steroïden, te weten (onder meer) stanozolol en/of methandrostenolon en/of tamoxlfen en/of nandrolon decanoaat en/of testosteron en/of testosteron enanthaat en/of testosteron propionaat en/of clomifeen en/of enanthaat en/of trenbolon enanthaat en/of oxymetholon en/of clenbuterol In microcellulose en/of magnesiumstearaat en/of benzylbenzoaat en/of clenbuterol en/of benzylalcohol, en/of andere middelen vallend onder de Geneesmiddelenwet, te weten (onder meer) Sibutramine (merknaam Reductil) en/of provigil en/of clomidix en/of dianadex en/of nolvadex tesodex en/of decadex en/of winstrol, althans middelen vallend onder de Geneesmiddelenwet waarvoor (telkens) geen handelsvergunning gold, in voorraad heeft gehad en/of heeft verkocht en/of heeft afgeleverd en/of ter hand heeft gesteld aan een ander of anderen en/of heeft ingevoerd (artikel 40 van de Geneesmiddelenwet);

3.

hij op of omstreeks 15 februari 2013 te Eindhoven en/of te Zoetermeer opzettelijk aanwezig heeft gehad ongeveer 225 pillen bevattende amfetamine en/of opiaten, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende amfetamine en/of opiaten, zijnde amfetamine en/of

opiaten (telkens) (een) middel(len) als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid van die wet (artikel 2 van de Opiumwet);

4.

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2012 tot en met 15 februari 2013 te Eindhoven en/of Zoetermeer, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) (opzettelijk) waren, te weten (een of meer hoeveelhe(i)d(en)) (grondstoffen en/of ingrediënten voor) (onder meer) anabole steroïden, te weten (onder meer) stanozolol en/of methandrostenolon en/of tamoxlfen en/of nandrolon decanoaat en/of testosteron en/of testosteron enanthaat en/of testosteron propionaat en/of clomifeen en/of enanthaat en/of trenbolon enanthaat en/of oxymetholon en/of clenbuterol In microcellulose en/of magnesiumstearaat en/of benzylbenzoaat en/of clenbuterol en/of benzylalcohol, en/of andere middelen vallend onder de Geneesmiddelenwet, te weten (onder meer) Sibutramine (merknaam Reductil) - waarvan de handelsvergunning per augustus 2010 was geschorst vanwege het risico op ernstige bijwerkingen en de daarmee verband houdende gezondheidsrisico's voor eindgebruikers - en/of provigil en/of clomidix en/of dianadex en/of nolvadex tesodex en/of decadex en/of winstrol, heeft verkocht en/of te koop heeft aangeboden en/of heeft afgeleverd en/of heeft uitgedeeld, terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens) wist(en) dat die waren voor het leven of de gezondheid schadelijk zijn en dat schadelijk karakter heeft verzwegen, immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) voornoemde waren te koop aangeboden en/of afgeleverd en/of uitgedeeld, terwijl hij en/of zijn mededader(s) wist(en) dat deze waren, zijnde (onder meer) injectievloeistoffen en/of tabletten en/of pillen, niet, althans onvoldoende, onder (de reguliere) aseptische voorwaarden en/of omstandigheden waren bereid, althans dat de bereidingsmethode(n) van die waren niet voldeed/voldeden aan de eisen voor (reguliere) bereiding van injectievloeistoffen zoals die word(t)(en) gehanteerd binnen ziekenhuizen en de farmaceutische industrie (artikel 174 van het Wetboek van Strafrecht);

subsidiair, althans indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2012 tot en met 15 februari 2013 te Eindhoven en/of Zoetermeer, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, grovelijk, althans aanmerkelijk onvoorzichtig en/of onachtzaam en/of nalatig heeft/hebben gehandeld, waardoor het aan zijn/hun schuld te wijten is geweest dat (telkens) waren, te weten (een of meer hoeveelhe(i)d( en)) (grondstoffen en/of ingrediënten voor) (onder meer) anabole steroïden, te weten (onder meer) stanozolol en/of methandrostenolon en/of tamoxlfen en/of nandrolon decanoaat en/of testosteron en/of testosteron enanthaat en/of testosteron propionaat en/of clomifeen en/of enanthaat en/of trenbolon enanthaat en/of oxymetholon en/of clenbuterol In microcellulose en/of magnesiumstearaat en/of benzylbenzoaat en/of clenbuterol en/of benzylalcohol, en/of andere middelen vallend onder de Geneesmiddelenwet, te weten (onder meer) Sibutramine (merknaam Reductil) - waarvan de handelsvergunning per augustus 2010 was geschorst vanwege het risico op ernstige bijwerkingen en de daarmee verband houdende gezondheidsrisico' s voor eindgebruikers - en/of provigil en/of clomidix en/of dianadex en/of nolvadex tesodex en/of decadex en/of winstrol, schadelijk voor het leven of de gezondheid, zijn verkocht en/of afgeleverd en/of uitgedeeld, zonder dat de koper(s) of verkrijger(s) van die waren met dat schadelijk karakter bekend was/waren, immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) voornoemde waren te koop aangeboden en/of afgeleverd en/of uitgedeeld, terwijl hij en/of zijn mededader(s) wist(en), althans redelijkerwijs had(den) moeten vermoeden, dat deze waren, zijnde (onder meer) injectievloeistoffen en/of tabletten en/of pillen, niet, althans onvoldoende, onder (de reguliere) aseptische voorwaarden en/of omstandigheden waren bereid, althans dat de bereidingsmethode(n) van die waren niet voldeed/voldeden aan de eisen voor (reguliere) bereiding van injectievloeistoffen zoals die word(t)(en) gehanteerd binnen ziekenhuizen en de farmaceutische industrie (artikel 175 van het Wetboek van Strafrecht).

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is verdachte daardoor niet in de verdediging geschaad.

De formele voorvragen.

Ter terechtzitting van 8 oktober 2013 heeft de raadsman aangevoerd dat de dagvaarding ten aanzien van de onder 1 en onder 2 ten laste gelegde feiten nietig moet worden verklaard omdat de dagvaarding onvoldoende duidelijk is.

De rechtbank verwerpt dit verweer. De inhoud van de dagvaarding is, in combinatie met de inhoud van het procesdossier, voldoende duidelijk om vast te kunnen stellen wat verdachte wordt verweten en waartegen hij zich moet verdedigen. Dat dit ook voor verdachte en zijn raadsman duidelijk was, concludeert de rechtbank uit de wijze waarop zij de verdediging hebben gevoerd. Verdachte is dan ook op geen enkele wijze in zijn belangen geschaad door de wijze waarop de tenlastelegging ten aanzien van de onder 1 en onder 2 ten laste gelegde feiten is geredigeerd.

Bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de dagvaarding geldig is. De rechtbank is bevoegd van het ten laste gelegde kennis te nemen en de officier van justitie kan in de vervolging worden ontvangen. Voorts zijn er geen gronden gebleken voor schorsing van de vervolging.

De bewijsmiddelen 1 en de beoordeling daarvan.

Ten aanzien van het onder 3 ten laste gelegde feit.

Verdachte wordt verweten dat hij opzettelijk 225 pillen, bevattende amfetamine en/of opiaten, aanwezig heeft gehad. De enige aanwijzing waaruit dit zou kunnen volgen is de indicatieve test die verbalisant [verbalisant 1]op die pillen heeft uitgevoerd [pag. 189 en 190]. Evenals de raadsman van verdachte en de officier van justitie is de rechtbank van oordeel dat de hiervoor genoemde aanwijzing onvoldoende is om daarop het wettig en overtuigend bewijs te baseren dat de onder verdachte aangetroffen pillen amfetamine en/of opiaten hebben bevat. Verdachte zal van dit feit worden vrijgesproken.

Ten aanzien van de onder 1, onder 2 en onder 4 ten laste gelegde feiten.

Vanaf 9 februari 2012 tot 2 januari 2013 heeft verdachte op het adres [adres 1]te [woonplaats 1] ingeschreven gestaan. Vanaf 2 januari 2013 tot 15 februari 2013 heeft hij op het adres [adres 2] te [woonplaats 1]ingeschreven gestaan en vanaf 15 februari 2013 staat verdachte op het adres [adres 3] te [woonplaats 2] ingeschreven.2

Vanaf begin februari 2013 verblijft verdachte feitelijk op het laatstgenoemde adres. Op 15 februari 2013 is verdachte, ter hoogte van het adres [adres 4]te[woonplaats 2], aangehouden en overgebracht naar het politiebureau te Eindhoven.3 Daar is een insluitingsfouillering bij verdachte uitgevoerd, waarbij in zijn linkerbroekzak een geldbedrag van € 1.580,-- is aangetroffen.4

Op 15 februari 2013 vond in woning [adres 3]te[woonplaats 2] een doorzoeking plaats. In de woning werd een laboratorium voor de produktie van anabolen steroïden aangetroffen5Bij die doorzoeking is onder andere een groot aantal pillen/tabletten en flesjes/ampullen inhoudende een vloeistof in beslag genomen.6 Op 17 februari 2013 vond een doorzoeking plaats in de flatwoning gelegen aan de [adres 2] te [woonplaats 1]. Daarbij is een groot aantal voorwerpen in beslag genomen. Onder die voorwerpen bevonden zich medicijnen, verpakkingsmateriaal zoals lege medicijnenpotjes en –flesjes, injectiespuiten en zakken met wit poeder7, 8 en een enveloppe inhoudende een handgeschreven briefje met daarop een bestelling van anabolen steroïden, het afleveradres en € 65,-- in contant geld.9

Op 19 februari 2013 heeft verbalisant [verbalisant 2]op het politiebureau te Eindhoven de onder verdachte op 15 februari 2013 en 17 februari 2013 in beslag genomen voorwerpen onderzocht. Ten aanzien van de in de woning [adres 3]te[woonplaats 2] aangetroffen voorwerpen, heeft hij onder meer het navolgende geconstateerd.10 Op diverse plaatsen werden voorwerpen met de naam “Dutch Dragon” aangetroffen. Deze naam is geen naam van een bekende farmaceutische producent waar ook ter wereld. In twee doosjes met het opschrift “provigil” bevonden zich twee gevulde ampullen. [verbalisant 2]treft gevulde potjes aan met de opschriften “Dianadex 10”, Nolvadex 10”, Testodex 250”, Decadex 200” en “Winstrol”. Daarnaast blijkt uit de verklaring van de getuige [getuige 1][pag. 491] dat hij via de website www.anabolenmarkt.com, twee potjes van het middel Reductil heeft besteld en heeft ontvangen.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is de rechtbank gebleken dat de inhoud van de hiervoor genoemde potjes c.q. ampullen is onderzocht.

Uit het NFI-rapport van 16 augustus 2013[pag.837 e.v.] blijkt dat deze geen stoffen bevatten met bovengenoemde benamingen en ook niet met de andere benamingen die in de tenlastelegging onder feiten 1, 2, en 4 onder het kopje “andere middelen vallend onder de Geneesmiddelenwet” staan vermeld. Voor zover er werkzame stoffen zijn aangetroffen, staan deze op de tenlastelegging vermeld onder “(grondstoffen en/of ingrediënten voor)(onder meer) anabole steroïden”. Verdachte zal op die grond van het onder 1, onder 2 en onder 4 ten laste gelegde worden vrijgesproken voor zover dat ziet op de middelen sibutramine [merknaam Reductil], provigil, clomidex, dianadex, nolvadex, testodex, decadex en winstrol.

Bij de hiervoor genoemde doorzoekingen op 15 februari 2013 en 17 februari 2013 zijn nog andere goederen in beslag genomen. Op 20 februari 2013 is een aantal van die goederen nader onderzocht. Dat heeft onder meer tot de navolgende bevindingen geleid.11

1.

Zes witte potjes, inhoudende in totaal 702 witte tabletten Dutch Dragon, Stanodex 10, gewaarmerkt met SIN: AAEJ5914NL.

2.

Een wit potje, inhoudende 128 witte tabletten Dutch Dragon, Dianadex 10, gewaarmerkt met SIN: AADM9912NL.

3.

Twee witte potjes, in totaal inhoudende 116 witte tabletten, gewaarmerkt SIN: AADM9910NL.

4.

Acht kartonnen verpakkingen, elk inhoudende een vacuüm verpakking met twee witte potjes en vier glazen flesjes, gewaarmerkt met SIN: AADM9908NL.

5.

Een wit potje, inhoudende 56 blauwe tabletten Dianabol 10, met diepdruk DNA, gewaarmerkt met SIN: AADM9906NL.

6.

Zeven potjes met gelijkend etiket, waarop onder meer stond vermeld Winstrol en Manozolol, gewaarmerkt met SIN: AADM9904NL.

8.

Een verpakking met 210 witte tabletten, gewaarmerkt met SIN: AADM9900NL.

9.

Een verpakking met 21 blauwe tabletten met diepdruk DNA en 17 witte tabletten, gewaarmerkt met SIN: AADM9898NL.

10.

Een verpakking inhoudende een flesje met een gele vloeistof Trenblone 2000, gewaarmerkt met SIN: AADM9897NL.

13.

Een verpakking inhoudende groene tabletten met diepdruk DNA, brokjes en poeder, gewaarmerkt met SIN: AADM9893NL.

16.

Tien verpakkingen inhoudende Testosterone, gewaarmerkt met SIN: AADM9889NL.

17.

Een gripzak inhoudende wit poeder, gewaarmerkt met SIN: AADM9887NL.

18.

Een gripzak inhoudende wit poeder, gewaarmerkt met SIN: AADM9885NL.

19.

Een gripzak inhoudende wit poeder, gewaarmerkt met SIN: AADM9883NL.

20.

Een gripzak inhoudende wit poeder, gewaarmerkt met SIN: AADM9881NL.

21.

Een verpakking inhoudende witte kristallen, gewaarmerkt met SIN: AADM9880NL.

22.

Een fles inhoudende ST Prop 100 Testosterone, gewaarmerkt SIN: AADM9878NL.

23.

Een fles inhoudende 1800 ml vloeistof, gewaarmerkt met SIN: AADM9876NL.

24.

Een fles inhoudende een vloeistof, gewaarmerkt met SIN: AADM9874NL.

De hiervoor genoemde monsters werden voor nader onderzoek overgebracht naar het NFI. Daarbij werd verzocht om te onderzoeken of de ingezonden monsters onder de bepalingen van de Geneesmiddelenwet danwel de Opiumwet vallen. Op 16 augustus 2013 heeft de politie de deskundigerapportage van het NFI, onder zaaknummer 2013.02.28.002 ontvangen.

De hiervoor genoemde monsters zijn door het NFI onderzocht.9 Daarbij heeft het NFI het navolgende bevonden.

1.

Kenmerk AAEJ5914NL: bevat stanozolol.

2.

Kenmerk AADM9912NL: bevat methandrostenolon.

3.

Kenmerk AADM9910NL: bevat stanozolol.

4.

Kenmerk AADM9908NL: #1 bevat tamoxifen, #2 bevat methandrostenolon, #3 bevat nandrolon decanoaat, #4 bevat testosteron enanthaat.

5.

Kenmerk AADM9906NL: bevat methandrostenolon.

6.

Kenmerk AADM9904NL: bevat stanozolol.

8.

Kenmerk AADM9900NL: bevat clomifeen.

9.

Kenmerk AADM9898NL: bevat stanozolol.

10.

Kenmerk AADM9897NL: bevat trenbolon enanthaat.

13.

Kenmerk AADM9893NL: bevat oxymetholon.

16.

Kenmerk AADM9889NL: #1 bevat testosteron propionaat, #2 bevat testosteron enanthaat.

17.

Kenmerk AADM9887NL: bevat clenbuterol in microcellulose.

18.

Kenmerk AADM9885NL: is magnesiumsulfaat.

19.

Kenmerk AADM9883NL: is testosteron enanthaat.

20.

Kenmerk AADM9881NL: is magnesiumsulfaat.

21.

Kenmerk AADM9880NL: is testosteron propionaat.

22.

Kenmerk AADM9878NL: bevat nandrolon decanoaat en benzylbenzoaat in plantaardige olie.

23.

Kenmerk AADM9876NL: bevat clenbuterol in water.

24.

Kenmerk AADM9874NL: is benzylalcohol.

De werkzame stoffen stanozolol, testosteron, nandrolon, trenbolon, oxymetholon en methandrostenolon zijn androgenen dan wel anabole/steroïden. Sommige van deze verbindingen en esterderivaten van deze verbindingen zoals testosteron propionaat, testosteron enanthaat, nandrolon deanoaat en trenblon enanthaat, worden onder de huid of in een spier geïnjecteerd.9

Uit het (opgegeven) opschrift op de verpakking, de farmaceutische vorm, de werkzame stof en de werkzame dosering, blijkt dat de hiervoor onder AAEJ5914NL, AADM9912NL, AADM9908NL#2, AADM9889NL#2, en AADM9908NL#4, bestemd zijn om te worden toegediend als anabool steroïd. Uit de farmaceutische vorm, de werkzame stof en de werkzame dosering blijkt dat de hiervoor onder AADM9910NL, AADM9904NL, AADM9898NL, AADM9906NL en AADM9889NL#1, bestemd zijn om te worden toegediend als anabool steroïd. Door de opschriften en de farmaceutische vorm wordt het hiervoor onder AADM9908#3 en AADM9897NL gepresenteerd als anabool steroïd. Door de opschriften en de farmaceutische vorm wordt het hiervoor onder AADM9896NL genoemde materiaal gepresenteerd als injectievloeistof met HCG.9

Daarmee voldoen alle hiervoor genoemde materialen aan de omschrijving van een geneesmiddel in de Geneesmiddelenwet. Geneesmiddelen waarvoor in Nederland een handelsvergunning geldt, zijn opgenomen in de geneesmiddeleninformatiebank van het College ter beoordeling van geneesmiddelen. In deze geneesmiddeleninformatiebank, zoals geraadpleegd op 16 augustus 2013, konden bovengenoemde geneesmiddelen niet worden gevonden. Voor deze geneesmiddelen zijn dus geen (parallel)handelsvergunningen verleend.12

Bij onderzoek aan de voor een ieder toegankelijke website van de afdeling Farmatec van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, (www.farmatec.nl) zijnde de afdeling die namens de Minister vergunning verleend voor het bereiden dan wel het mogen handelen in geneesmiddelen, is niet kunnen blijken dat aan de verdachte [verdachte]ooit een vergunning is verleend voor het mogen bereiden, verhandelen dan wel voorhanden hebben van geneesmiddelen. Een dergelijke vergunning is nimmer aangevraagd. Het adres [adres 3]te[woonplaats 2] (verblijfplaats verdachte) is niet bekend als adres waar geneesmiddelen in voorraad mogen worden gehouden.13

Bij de doorzoeking van de woning [adres 3] [woonplaats 2] op 15 februari 2013 werden onder meer een usb-stick, een notebook en een computer in beslag genomen. Bij onderzoek werden in deze computers een groot aantal documenten/webhostinggegevens, informatie van anabole steroïden en bestellingen van klanten aangetroffen. Verder werd informatie aangetroffen welke te herleiden is naar de internetsite [internetsites]. Er werden hostgegevens van de internetsites [internetsites]

aangetroffen. Via deze internetsites was het mogelijk anabole steroïden te bestellen.14

Bij de doorzoekingen van de panden[adres 3] te [woonplaats 2] op 15 februari 2013 en[adres 2]te[woonplaats 1] op 17 februari 2013, werden verschillende verpakkingsmaterialen, medicinale produkten en administratie aangetroffen. Daaruit is op te maken dat verdachte met grote regelmaat bestellingen doet in onder andere China en dat hij een groot clientèlebestand heeft van personen die medicinale bestellingen plaatsen en betalen. Onder die bestellingen bevond zich het middel Reductil, waarvan vaststaat dat het werkende bestanddeel in dit product de volksgezondheid in gevaar brengt.15

Het merendeel van de pakketten is verzonden vanuit Shanghai [China] naar het adres[adres 5] te [woonplaats 1] en gericht aan[alias 1]. Uit eerder onderzoek is gebleken dat verdachte ogenschijnlijk gebruik maakt van het alias [alias 1] Op voormeld adres staat geen[alias 1] ingeschreven.16

Op 15 februari 2013 werd de mobiele telefoon van verdachte in beslag genomen. Uit onderzoek van de sms-berichten, blijkt onder meer dat verdachte diverse klanten heeft die bestellingen plaatsen aangaande anabolen/steroïden.17 Deze bevindingen worden bevestigd door de verklaringen die de getuigen [getuige 2]18 [getuige 1]19 en [getuige 3]20 hebben afgelegd.

Uit informatie verstrekt door International Card Services blijkt dat [verdachte] een groot aantal aankopen heeft gedaan bij bedrijven die handelen in medische materialen, bij bedrijven die labels aanbieden die worden gebruikt voor de bestickering van potjes/flesjes/verpakkingen voor de verkoop van anabolen en bij een bedrijf voor laboratorium- en medische instrumenten. Tijdens de doorzoeking op de [adres 3]te [woonplaats 2] en de [adres 2]te [woonplaats 1]werden diverse formulieren betreffende moneytransfers van Western Union [pag. 758-783] en Money Gram [pag. 785-790] aangetroffen. Daaruit bleek dat verdachte tienduizenden euro’s heeft overgemaakt naar met name personen in China.21

De beoordeling van de onder 1, onder 2 en onder 4 ten laste gelegde feiten.

Zoals eerder is overwogen zal de rechtbank verdachte vrijspreken voor zover het ten laste gelegde ziet op de middelen subtramine [merknaam Reductil], provigil, colmidex, dianadex, nolvadex, testodex, decadex en winstrol.

Gelet op de inhoud van hiervoor genoemde bewijsmiddelen acht de rechtbank de onder 1 en onder 2 ten laste gelegde feiten, betrekking hebbende op grondstoffen en/of ingrediënten voor onder meer anabole steroïden, wettig en overtuigend bewezen. De rechtbank merkt daarbij nog op dat, gelet op het bepaalde in artikel 1, eerste lid aanhef en onder ee van de Geneesmiddelenwet, onder bereiden wordt verstaan het geheel of gedeeltelijk vervaardigen van geneesmiddelen dan wel het verpakken of etiketteren daarvan.

Van het onder 4 primair en subsidiair ten laste gelegde zal verdachte worden vrijgesproken. Hoofdelement van het onder 4 primair en subsidiair ten laste gelegde is dat verdachte schadelijke geneesmiddelen heeft verkocht of te koop heeft aangeboden waarbij de schadelijkheid voortkomt uit een bereidingsmethode die leidt tot niet steriele en daardoor schadelijke geneesmiddelen.

Naar het oordeel van de rechtbank is niet overtuigend bewezen dat verdachte geneesmiddelen heeft verkocht of te koop heeft aangeboden die niet steriel waren. Onvoldoende duidelijk is geworden waar en hoe de geneesmiddelen zijn bereid en de geneesmiddelen zijn niet op steriliteit onderzocht. Schade aan gezondheid van afnemers is niet gebleken. Dat de geneesmiddelen door de bereidingswijze schadelijk waren acht de rechtbank op grond van het vorenstaande niet bewezen.

De bewezenverklaring.

Op grond van de feiten en omstandigheden die zijn vervat in de hierboven uitgewerkte bewijsmiddelen in onderling verband en samenhang bezien, komt de rechtbank tot het oordeel dat wettig en overtuigend bewezen is dat verdachte

Ten aanzien van het onder 1 ten laste gelegde feit.

in de periode van 1 januari 2012 tot en met 15 februari 2013 te Eindhoven en/of Zoetermeer, opzettelijk grote hoeveelheden geneesmiddelen voor onderzoek, te weten (grondstoffen en/of ingrediënten voor) (onder meer) anabole steroïden, te weten (onder meer) stanozolol en methandrostenolon en tamoxlfen en nandrolon decanoaat en testosteron enanthaat en testosteron propionaat en clomifeen en trenbolon enanthaat en oxymetholon en clenbuterol In microcellulose en magnesiumsulfaat en benzylbenzoaat en clenbuterol en benzylalcohol, zonder vergunning van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, althans Onze Minister, heeft bereid en/of ingevoerd;

Ten aanzien van het onder 2 ten laste gelegde feit.

in de periode van 1 januari 2012 tot en met 15 februari 2013 te Eindhoven en/of Zoetermeer, opzettelijk grote hoeveelheden geneesmiddelen, waarvoor telkens geen handelsvergunning gold, te weten (onder meer) (grondstoffen en/of ingrediënten voor) (onder meer) anabole steroïden, te weten (onder meer) stanozolol en methandrostenolon en tamoxlfen en nandrolon decanoaat en testosteron enanthaat en testosteron propionaat en clomifeen en trenbolon enanthaat en oxymetholon en clenbuterol In microcellulose en magnesiumsulfaat en benzylbenzoaat en clenbuterol en benzylalcohol, in voorraad heeft gehad en/of heeft verkocht en/of heeft afgeleverd en/of ter hand heeft gesteld aan een ander of anderen en/of heeft ingevoerd.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven bewezen is verklaard, is naar het oordeel van de rechtbank niet bewezen. Verdachte zal hiervan worden vrijgesproken.

De strafbaarheid van het feit.

Het bewezen verklaarde levert op de in de uitspraak vermelde strafbare feiten. Er zijn geen feiten of omstandigheden gebleken die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

De strafbaarheid van verdachte.

Er zijn geen feiten of omstandigheden gebleken die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten. Verdachte is daarom strafbaar voor hetgeen bewezen is verklaard.

Oplegging van straf en/of maatregel.

De eis van de officier van justitie.

Ten aanzien van de onder 1, 2 en 4 primair ten laste gelegde feiten.

 • -

  Een gevangenisstraf van 36 maanden met aftrek, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.

 • -

  Opheffing van de op 31 mei 2013 geschorste voorlopige hechtenis van verdachte.

Ten aanzien van het onder 3 ten laste gelegde feit.

 Vrijspraak.

Een kopie van de vordering van de officier van justitie is aan dit vonnis gehecht.

Het oordeel van de rechtbank.

Algemeen

Bij de beslissing over de straf die aan verdachte dient te worden opgelegd heeft de rechtbank gelet op de aard en de ernst van het bewezen verklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan. Bij de beoordeling van de ernst van de door verdachte gepleegde strafbare feiten betrekt de rechtbank het wettelijke strafmaximum en de straffen die voor soortgelijke feiten worden opgelegd. Daarnaast houdt de rechtbank bij de strafbepaling rekening met de persoon en de persoonlijke omstandigheden van verdachte.

In het nadeel van verdachte weegt mee

Verdachte heeft welbewust, gedurende een langere periode, structureel op grote schaal, in anabole steroïden gehandeld, (terwijl van algemene bekendheid is dat die middelen grote gevaren kunnen opleveren voor de gezondheid van de gebruikers ervan. Daar heeft verdachte zich niets van aangetrokken.) Hij had slechts oog voor het financieel gewin wat hij met zijn handelen kon realiseren. Daarmee heeft verdachte het belang van de volksgezondheid in het algemeen, en het belang van zijn afnemers in het bijzonder, geschonden.

In het voordeel van verdachte weegt mee

Verdachte heeft de bewezen verklaarde feiten gepleegd in een periode dat hij zelf verslaafd was aan onder andere het gebruik van morfine. Weliswaar is verdachte in het verleden enkele malen veroordeeld, maar die veroordelingen zagen op andersoortige delicten dan de hiervoor bewezen verklaarde feiten.

Nadat de bewezen verklaarde feiten aan het licht zijn gekomen, heeft verdachte zelf het initiatief genomen zijn leven een positieve wending te geven zoals blijkt uit het over verdachte uitgebrachte rapport van P.R. Lageveen van 26 april 2013 en de brief van U-center personal recovery van 5 september 2013 waaruit blijkt dat verdachte zich zowel klinisch als ambulant aan zijn verslaving heeft laten behandelen. Nadat deze behandeling was afgesloten heeft verdachte een baan gevonden, lijkt hij met zijn verleden te hebben gebroken en heeft het er alle schijn van dat zijn situatie zich in positieve zin stabiliseert. Nu deze ommekeer in het leven van verdachte nog broos is omdat die vrij recent heeft plaatsgehad, zal de rechtbank bepalen dat verdachte zich moet houden aan de aanwijzingen die hem door of namens de reclassering zullen worden gegeven. Daarbij zal verdachte worden verplicht zich te houden aan urinecontroles zo vaak en zo lang de reclassering zulks gedurende de proeftijd noodzakelijk acht. Op die wijze hoopt de rechtbank verdachte steun te bieden op de thans ingeslagen weg door te gaan.

De strafmodaliteit

Gelet op de hiervoor genoemde feiten en omstandigheden, is de rechtbank van oordeel, dat in verband met een juiste normhandhaving niet kan worden volstaan met het opleggen van een andersoortige of geringere straf dan een gevangenisstraf welke vrijheidsbeneming meebrengt gelijk aan de duur van het voorarrest wat verdachte al heeft ondergaan. Daarnaast zal de rechtbank deze gevangenisstraf voor een gedeelte voorwaardelijk opleggen, enerzijds om de ernst van de door verdachte gepleegde strafbare feiten tot uitdrukking brengen en anderzijds om door invloed uit te oefenen op het gedrag van de verdachte het door verdachte opnieuw plegen van een strafbaar feit tegengaan. Daarom zullen aan deze voorwaardelijke straf de in het dictum nader te noemen bijzondere voorwaarden worden gekoppeld.

Naast een deels voorwaardelijke gevangenisstraf acht de rechtbank oplegging van een taakstraf passend en geboden. Voor het geval de verdachte de taakstraf niet naar behoren vervult, zal de rechtbank bevelen dat aan hem vervangende hechtenis zal worden opgelegd voor de hierna te vermelden duur.

Beslag

De rechtbank is van oordeel dat de onder verdachte in beslag genomen geldbedragen vatbaar zijn voor verbeurdverklaring, omdat dit geld geheel of grotendeels door middel van de bewezen verklaarde feiten was verkregen en dit geld aan verdachte toebehoorde.

Conclusie

Alle feiten en omstandigheden tegen elkaar afwegend is de rechtbank van oordeel dat veroordeling van verdachte tot een gevangenisstraf van 270 dagen met aftrek, waarvan 165 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar onder de in het dictum te noemen bijzondere voorwaarden en een onvoorwaardelijke taakstraf van 180 uur subsidiair 90 dagen, passend en geboden is. De onder verdachte in beslag genomen geldbedragen tot een totaalbedrag van € 1.645,-- zal verbeurd worden verklaard.

Toepasselijke wetsartikelen.

De beslissing is gegrond op de artikelen:

9, 10, 14a, 14b, 14c, 14d, 22c, 22d, 24c, 27, 33, 33a, 57, 63 en 91 van het Wetboek van Strafrecht,

1, 2, 6 en 87 van de Wet op de economische delicten,

1, 18, 40 en 134 van de Geneesmiddelenwet.

DE UITSPRAAK

Spreekt verdachte vrij van de onder 3 en onder 4 primair en subsidiair ten laste gelegde feiten.

Verklaart het onder 1 en onder 2 ten laste gelegde bewezen zoals hiervoor is omschreven.

Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt hem daarvan vrij.

Het bewezen verklaarde levert op de misdrijven:

Ten aanzien van het onder 1 bewezen verklaarde feit.

Overtreding van een voorschrift gesteld bij artikel 18 eerste lid van de Geneesmiddelenwet, opzettelijk begaan.

Ten aanzien van het onder 2 bewezen verklaarde feit.

Overtreding van een voorschrift gesteld bij artikel 40 tweede lid van de Geneesmiddelenwet, opzettelijk begaan.

Verklaart verdachte hiervoor strafbaar.

Legt op de volgende straffen.

Ten aanzien van de onder 1 en onder 2 bewezen verklaarde feiten.

 Een taakstraf voor de duur van 180 uren subsidiair 90 dagen hechtenis.

 Een gevangenisstraf voor de duur van 270 dagen met aftrek overeenkomstig artikel 27 van het Wetboek van Strafrecht waarvan 165 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren.

Stelt als algemene voorwaarden dat de veroordeelde

 • -

  zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit en

 • -

  ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verleent aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbiedt en

 • -

  medewerking verleent aan het reclasseringstoezicht, bedoeld in artikel 14d, tweede lid, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen.

Stelt als bijzondere voorwaarden dat de veroordeelde:

 • -

  zich gedurende de proeftijd gedraagt naar de voorschriften en aanwijzingen die worden gegeven door de reclassering;

 • -

  zal meewerken aan het uitvoeren van urinecontroles voor zoveel en voor zolang de reclassering zulks tijdens de proeftijd noodzakelijk acht;

 • -

  zich op eerste uitnodiging bij de reclassering zal melden ter uitvoering van de hiervoor genoemde voorwaarden.

De Reclassering Nederland, Regio's-Hertogenbosch, Eekbrouwersweg 6, 5233 VG te ’s-Herto- genbosch, wordt opdracht gegeven toezicht te houden op de naleving van de hiervoor gestelde voorwaarden en de veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden.

 Verbeurdverklaring van de in beslag genomen goederen, te weten het onder verdachte in beslag genomen geld tot een totaal van € 1.645,--.

Opheffing van het tegen verdachte verleende bevel tot voorlopige hechtenis met ingang van heden. Deze voorlopige hechtenis is op 31 mei 2013 reeds geschorst.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. J.M.P. Willemse-Schwering, voorzitter,

mr. S.J.O. de Vries en mr. J. Leyenaar-Holleman, leden,

in tegenwoordigheid van H.A. van Neerven, griffier,

en is uitgesproken op 22 oktober 2013.

1 In de voetnoten wordt - tenzij anders vermeld - verwezen naar het proces-verbaal van de regiopolitie Oost-Brabant, gezamenlijke recherche Eindhoven [zaaksnaam: Prariehond], dossiernummer PL2233 2013022381, afgesloten op 10 september 2013, aantal doorge nummerde bladzijden: 989

2 ID-staat SKDB van 26 september 2013

3 het relaas van verbalisanten [verbalisant 3] en [verbalisant 4], pag. 34, 35

4 het relaas van verbalisant [verbalisant 5], pag. 177 en het relaas van verbalisant [verbalisant 4], pag. 55

5 het relaas van verbalisanten [verbalisant 6]en [verbalisant 1] pag. 49, verbalisant [verbalisant 7] pag. 182 en verbalisant [verbalisant 1], pag. 354

6 het relaas van verbalisant [verbalisant 8], pag. 57-79

7 het relaas van verbalisant [verbalisant 9], pag. 328 en het relaas van verbalisant [verbalisant 1], pag. 94

8 het relaas van verbalisant [verbalisant 10], pag. 96-137

9 het relaas van verbalisant [verbalisant 10], pag. 350

10 het relaas van verbalisant [verbalisant 2], pag. 354-362a

11 het relaas van verbalisant [verbalisant 13], pag. 809-815

12 het rapport van het NFI van 16 augustus 2013 met zaaknummer 2013.02.28.002

13 het relaas van verbalisant [verbalisant 2], pag. 362

14 het relaas van verbalisant [verbalisant 9] pag. 508-529 en het relaas van verbalisant[verbalisant 11], pag. 530, 531

15 het relaas van verbalisant [verbalisant 11] pag. 791-801

16 het relaas van verbalisant [verbalisant 10] pag. 807

17 het relaas van verbalisant [verbalisant 10], pag. 504, 552-563.

18 de verklaring van [getuige 2], pag. 485-487

19 de verklaring van[getuige 1] pag. 490, 491

20 de verklaring van [getuige 3], pag. 495-497.

21 het relaas van verbalisant [verbalisant 9], pag. 748, 749 en 757-790