Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2022:2526

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
18-07-2022
Datum publicatie
18-07-2022
Zaaknummer
18/224477-21
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

De rechtbank heeft verdachte veroordeeld voor brandstichting en poging tot moord, meermalen gepleegd.

Verdachte en zijn medeverdachte hebben ’s nachts, terwijl de beide aangevers lagen te slapen, een brandende molotovcocktail door een raampje

in de voordeur van de woning naar binnen gegooid.

Bewijsoverwegingen ten aanzien van levensgevaar te duchten, voorwaardelijk opzet op de dood en voorbedachte raad.

De rechtbank legt aan verdachte een gevangenisstraf voor de duur van 5 jaar op. Daarnaast legt de rechtbank

terbeschikkingstelling met voorwaarden en een gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel op.

Overwegingen ten aanzien van de straf, nu het feit gepleegd is ten aanzien van een journalist.

Wetsverwijzingen
Wetboek van Strafrecht 57
Wetboek van Strafrecht 157
Wetboek van Strafrecht 289
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling strafrecht Locatie

Groningen

parketnummer 18/224477-21

Vonnis van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken d.d. 18 juli 2022 in de zaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] 1988 te [geboorteplaats] , thans gedetineerd te [instelling] .

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting van 4 juli 2022.

Verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. J-H.L.C.M. Kuijpers, advocaat te Amsterdam. Het openbaar ministerie is ter terechtzitting vertegenwoordigd door mr. R. Janssens.

Tenlastelegging

Aan verdachte is, na nadere omschrijving van de tenlastelegging, ten laste gelegd dat:

1.

hij op of omstreeks 19 augustus 2021, in de gemeente Groningen, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opzettelijk brand heeft gesticht in/aan een woning gelegen aan de [straatnaam] , door open vuur in aanraking te brengen met een of meer stukjes papier die (gedeeltelijk) in een of meer flesjes zaten, gevuld met een product van subklasse kerosine, (een) zogenaamde molotovcocktail(s)/brandbom(men), althans met een brandbare stof, en deze

(vervolgens) (telkens) door een kapot geslagen ruit van de (voor)deur van die woning, in die woning naar binnen te gooien en/of te brengen en/of voor de (voor)deur (in de hal/trapgang) te gooien/leggen, ten gevolge waarvan die woning geheel of gedeeltelijk is verbrand, in elk geval brand is ontstaan in en voor die woning, en daarvan (telkens) gemeen gevaar voor in die woning en/of in (een) belendende en/of (een) nabij gelegen woning(en), aanwezige goederen, in elk geval gemeen gevaar voor goederen en/of (telkens) levensgevaar en/of gevaar voor zwaar lichamelijk letsel voor de in de woning [straatnaam] aanwezige personen, te weten [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of in

(een) belendende en/of (een) nabij gelegen woning(en) aanwezige personen, in elk geval levensgevaar voor een ander of anderen en/of gevaar voor zwaar lichamelijk letsel voor een ander of anderen te duchten was;

2.

hij op of omstreeks 19 augustus 2021, in de gemeente Groningen, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] , opzettelijk en al dan niet met voorbedachten raad van het leven te beroven, met dat opzet en al dan niet na kalm beraad en rustig overleg, zich heeft/hebben begeven naar de woning van die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] , waarna verdachte en/of verdachtes mededader(s) -conform tevoren gemaakte afspraak- (een) brandende zogenaamde molotov-cocktail(s)/brandbom(men), door een kapot geslagen ruit van de (voor)deur van die woning naar binnen heeft/hebben gegooid/gebracht en/of voor de (voor)deur hebben gegooid/gelegd, waarbij/waarna die brandende molotov-cocktail(s)/brandbom(men) is/zijn beland in de hal van die woning en/of de hal/trapgang voor de woning, tengevolge waarvan in die woning en/of de hal/trapgang voor die woning brand is ontstaan, terwijl die [slachtoffer 1] en/of die [slachtoffer 2] in die woning aanwezig was/waren, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid.

Beoordeling van het bewijs

Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft veroordeling gevorderd voor feit 1 en 2.

Standpunt van de verdediging

De raadsman heeft aangevoerd dat de flesconstructies beperkt gevaarzettend waren. Branduitbreiding was volgens het NFI praktisch onmogelijk. De vlammen zouden uit zichzelf zijn gedoofd. Op grond van de stukken in het dossier kan er niet meer worden vastgesteld dan dat er gemeen gevaar voor goederen bestond. De bestanddelen ‘levensgevaar’ en ‘gevaar voor zwaar lichamelijk letsel’ kunnen daarom niet worden bewezen en daarvoor moet vrijspraak volgen.

Ook van de onder 2 ten laste gelegde poging tot moord/doodslag moet verdachte worden vrijgesproken. Er is geen sprake van opzet, ook niet in voorwaardelijke vorm.

Er moet worden uitgegaan van de vastgestelde feiten en omstandigheden in deze zaak. Uit onderzoek van het NFI blijkt dat de drie molotovcocktails zoals ze tijdens dit incident hebben gebrand, beperkt gevaarzettend waren. Uit de rapportage van het NFI blijkt dat er gewerkt is met diverse scenario’s. In sommige scenario’s zou er volgens het NFI sprake zijn geweest van een mogelijke kans op een grote brand, maar dat levert nog niet een aanmerkelijke kans op. In het scenario van een niet opgemerkte brand en een flesje dat op een andere locatie terecht was gekomen is dodelijk letsel volgens het NFI niet uit te sluiten. Dat is iets anders dan dat er sprake is van een aanmerkelijke kans op dodelijk letsel.

Mocht er sprake zijn van een aanmerkelijke kans, dan geldt dat verdachte zich nooit bewust kan zijn geweest van deze aanmerkelijke kans, nu hij voorafgaand aan en tijdens het plegen van het delict erg dronken was. Mocht de rechtbank van oordeel zijn dat verdachte zich wel bewust was van de aanmerkelijke kans, dan geldt dat niet kan worden vastgesteld dat hij deze kans ook bewust heeft aanvaard. Het was enkel de bedoeling om [slachtoffer 1] te laten schrikken. Verdachte heeft er in het geheel niet bij stilgestaan dat er een brand zou kunnen ontstaan die eventueel dodelijk letsel met zich mee zou brengen. Er was sprake van een inschattingsfout aan de zijde van verdachte.

Tot slot kan niet worden bewezen dat er sprake is geweest van voorbedachte raad. Tussen het maken van het filmpje waarin wordt gesproken over het gooien van een molotovcocktail en het arriveren bij de woning van [slachtoffer 1] zit ongeveer 10 minuten. Dat brengt mee dat er sprake is van een korte tijdspanne en een hevige gemoedsbeweging tussen het besluit om de flessen te gooien en de uitvoering van dat besluit.

Oordeel van de rechtbank

De rechtbank past de volgende bewijsmiddelen toe die de voor de bewezenverklaring van de feiten 1 en 2 redengevende feiten en omstandigheden bevatten zoals hieronder zakelijk weergegeven.

1. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van verhoor d.d. 9 september 2021,opgenomen op pagina 534 e.v. van het dossier van Politie Noord-Nederland NN2R021071 – Locomotief d.d. 12 november 2021, inhoudend als verklaring van

verdachte:

Het begon met een idee. Zo van: we moeten die man laten schrikken. Daar begon het mee. Dat was bij mij thuis. Dat zal ongeveer twee uur ’s nachts zijn geweest, maar dat denk ik.

De volgende dag lag er wasbenzine of spiritus in de keuken. Dat rook en zag ik.

Ik had wasbenzine in huis in het keukenkastje.

Toen ik de politiebeelden zag schrok ik me dood. Ik had geen vermomming, mijn maat wel. Ik heb het raam niet ingetieft maar ik was er wel bij.

2. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 20 augustus 2021,opgenomen op pagina 146 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisant [verbalisant 1] :

Door de officier van justitie werd besloten in de woning de onder de verdachte [verdachte] in beslag genomen telefoon te onderzoeken. Het eerste op 19 augustus 2021 door [medeverdachte] aan verdachte [verdachte] gestuurde bericht betreft een screenshot van een Facebookbericht waarin een adres wordt gedeeld, namelijk [straatnaam] in Groningen. Het tijdstip waarop [medeverdachte] dit bericht stuurt betreft 00.42 uur.

3. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 26 augustus 2021,opgenomen op pagina 203 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisant [verbalisant 2]:

Ik heb de veiliggestelde bestanden van de Samsungtelefoon van [medeverdachte] onderzocht. Op 19 augustus 2021 02.25.13 tot 02.42.54 uur wordt op Google Maps gezocht op [straatnaam] en [straatnaam] .

4. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 26 augustus 2021,opgenomen op pagina 199 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisant [verbalisant 1] :

Op 20 augustus 2021 werd onder verdachte [verdachte] een mobiele telefoon in beslag genomen. Hieronder volgt een beschrijving van wat te zien en horen is op de video. In het midden van het beeld is een zwarte plastic tas te zien. De filmer loopt richting de tas, pakt deze met de linkerhand op, en filmt dan de inhoud. Van de inhoud is echter niet veel te zien omdat het te donker is. Er wordt gesproken op de video. Ik herken deze stem, de stem van verdachte [verdachte] . Ik heb hem tijdens de aanhouding horen praten en ik heb na de aanhouding een filmpje op zijn Facebookpagina gezien waarbij door [verdachte] ook werd gesproken. Daarnaast is heel kort een tweede stem te horen.

[verdachte] Kijk wat hier in die focking tas zit.

Drie molo’s.

Die gaan we gooien bij één journalist hier in Groningen man

Misschien laten we die bericht morgen wel zien als het lukt

Ik ga sowieso vol richten op dat kankerraam man

Het is een vieze nazi jongen

Vieze vuile flikker man

Oh ruik die benzine kerel

Hij gaat het zien kerel

Onbekende man: Yep

De video is op de telefoon opgeslagen met de volgende gegevens:

Accessed: 19-8-2021 00.35.28 (UTC+0)

Modified: 19-8-2021 00.35.28 (UTC+0)

Bij het tijdstip dient twee uur te worden opgeteld om de huidige Nederlandse zomertijd te krijgen. Het tijdstip wordt dan 02.35.28 uur. Het is voor zover ik deze gegevens kan interpreteren in ieder geval het tijdstip waarop de video op de telefoon werd bewaard.

5. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 20 augustus 2021, opgenomen op pagina 68 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisant [verbalisant 3]:

Ik, verbalisant, heb de camerabeelden laten uitkijken en vervolgens laten beschrijven in een camerabeeldenverslag, waar ik vervolgens een proces-verbaal van heb gemaakt en ondertekend. De opnames zijn gemaakt tussen woensdag 18 augustus 2021, 08:00:00 uur en donderdag 19 augustus, 03:02:24 uur.

Afbeelding 3. Donderdag 19 augustus 2021 02:43:42 uur. NN2 en NN1 blijven staan ter hoogte van [straatnaam] .

Afbeelding 20. Donderdag 19 augustus 2021 02:48:08 uur. In het rode kader is te zien dat NN2 een fles, vermoedelijk een bierfles, in de rechterhand vasthoudt. In het groene kader is NN1 te zien. NN1 heeft vermoedelijk een fles onder de linker arm. Op afbeelding 20a is te zien dat NN2 de fles in de rechterhand in de richting van NN1 beweegt. Aan het lichtschijnsel te oordelen, probeert NN1 daarna iets aan te steken ter hoogte van de bovenzijde van de fles die door NN2 wordt vastgehouden. Afbeelding 20a. Donderdag 19 augustus 2021 02:48:12 uur. In het gele kader is te zien dat NN1, vermoedelijk met een aansteker, iets probeert aan te steken aan de bovenzijde van de fles die NN2 nu met beide handen vasthoudt.

Afbeelding 21. Donderdag 19 augustus 2021 02:48:14 uur. Daarna steekt NN1 iets aan, aan de bovenzijde van de fles die NN1 eerst onder de linkerarm, en nu in de linkerhand vasthoudt. Afbeelding 22. Donderdag 19 augustus 2021 02:48:16 uur. Als de poging tot ontbranding op afbeelding 21 geslaagd is, houdt NN2 de fles met de rechterhand bij de fles die NN1 zojuist heeft laten ontbranden, waardoor de fles van NN2 eveneens ontbrandt. Daarna steekt NN1 een derde fles, die NN1 met zijn linkerhand vasthoudt, aan met behulp van de reeds ontbrande fles. Deze handelingen zijn te zien in het gele kader. Op het moment van het aansteken van de flessen is duidelijk te horen dat NN1 "Gooien" fluistert.

Afbeelding 23. Donderdag 19 augustus 2021 02:48:21 uur. NN2 slaat met behulp van de onderkant van de aan de bovenkant brandende fles, de onderste ruit van de voordeur van [straatnaam] in en gooit daarna de brandende fles door het ontstane gat de woning in. Even daarvoor legt NN1 twee brandende flessen vermoedelijk op de vloer van het portiek van [straatnaam] neer.

6. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van aangifte d.d. 19 augustus 2021, opgenomen op pagina 22 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als verklaring van

[slachtoffer 1] :

Op 19 augustus 2021 bevonden ik en mijn vriendin [slachtoffer 2] ons in onze woning gelegen aan de [straatnaam] te Groningen. Wij lagen te slapen. Op een gegeven moment werden we wakker van een breekgeluid of dat er iets was gevallen of viel.

Toen ik vanuit de slaapkamer naar beneden liep richting de woonkamer, zag ik iets branden in de hal bij de voordeur. Er stond iets in de brand. Ik zag dat het onderste deurraampje kapot was.

7.

Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van verhoor aangever d.d. 20 augustus 2021, opgenomen op pagina 28 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als verklaring van [slachtoffer 1] :

Wij wonen in een oud jaren-30 huis en de voordeur is onze enige uitgang van het huis. Deze woningen zijn zeer brandgevoelig, er zijn dunne muren en er is veel hout gebruikt. Onze woning is een bovenwoning en deze is alleen te bereiken via een niet afgesloten trapopgang.

8. Een deskundigenrapport afkomstig van het Nederlands Forensisch Instituut van het Ministerie van

Veiligheid en Justitie, zaaknummer 2021.08.19.143, d.d. 18 mei 2022 opgemaakt door F.W.N. van Rijswijk, op de door hem afgelegde algemene belofte als vast gerechtelijk deskundige, opgenomen als losse bijlage bij voornoemd dossier, voor zover inhoudende als zijn verklaring:

Brandtechnisch onderzoek naar aanleiding van een incident in Groningen op 19 augustus 2021.

De woning van de benadeelden was een bovenwoning met twee verdiepingen, gelegen op de eerste en tweede verdieping van het gebouw aan de [straatnaam] . De voordeur van de bovenwoning lag aan een gemeenschappelijk bordes dat te bereiken was via een gemeenschappelijke trap. Aan dit bordes lag ook de voordeur van de bovenwoning aan de [straatnaam] .

In de woning aan de [straatnaam] is op één locatie in de gang brandschade aangetroffen. Het betrof een brandplek op de houten vloer vlak voor de voordeur en binnen de draaicirkel van de voordeur. Het hout van de vloer was bij deze brandplek oppervlakkig aangetast door hitte en daardoor beroet en licht verbrand.

Samengevat zijn er op de incidentlocatie drie bierflessen, drie lonten en vloeistof in twee van de drie bierflessen aangetroffen. De vloeistoffen in de bierflessen betroffen een mengsel van een ontbrandbare vloeistof en een zeer geringe hoeveelheid van een waterige vloeistof. De ontbrandbare vloeistof was in beide flessen hetzelfde en betrof een aardoliedestillaat van subklasse kerosine. Van de flesconstructie die in de woning is terechtgekomen heeft brandbare vloeistof in en rondom de losse lont enige tijd nabij de deur gebrand. De bierfles is na het neerkomen van de flesconstructie onder de kapstok gerold.

In de compilatievideo is te zien dat de flesconstructies op een ongecontroleerde manier geplaatst zijn op de voordeurmat en in de woning. Het was dus mogelijk geweest dat de flesconstructies in een andere oriëntatie en op een andere locatie terecht waren gekomen dan hoe zij zijn aangetroffen na het incident. Als de vlam van een brandende flesconstructie dan tegen makkelijk brandbaar materiaal was aangekomen, was er een aanzienlijke kans op branduitbreiding geweest.

Dit had zowel op het bordes bij de voordeur als in de gang van de woning kunnen gebeuren. In de gang van de woning was branduitbreiding al mogelijk geweest als de lont niet uit de flesconstructie was gevallen. De flesconstructie kwam dan al brandend onder de kapstok te liggen waardoor kleding aan de kapstok had kunnen ontbranden. Ook als de brandende flesconstructie ergens anders in de gang heen was gerold, lagen er genoeg brandbare spullen, zoals de skeelers en schoenen, waar brand in kon zijn ontstaan. Zeker bij een brand in de kleding aan de kapstok had deze na een minuut al zo groot kunnen zijn dat de brand niet meer zonder interventie van de brandweer was te blussen.

Een brand in de gang die bij de ontdekking al te groot was om te blussen, zou naar verwachting het ontvluchten van de woning hebben bemoeilijkt. De enige vluchtroute uit de woning leidde namelijk door de gang en door de voordeur.

Een uitbreidende brand in de gang die niet tijdig opgemerkt zou worden had ernstige gevolgen kunnen hebben. Bij een gevorderde brand in de gang was de vluchtroute uit de woning geheel afgesloten. Verder kon de rook van de brand ongehinderd naar de bovengelegen verdieping stromen, waar de slaapkamer van de twee aanwezige personen was.

Het scenario met een uitbreidende, onopgemerkte brand heeft een zeer hoge (mate van) gevaarzetting. Een dergelijke brand zou hevige brandschade aan de woning kunnen aanrichten en mogelijk zelfs uitbreiden naar aangrenzende woningen.

Voor de personen in de woning was in dit scenario letsel door blootstelling aan koolstofmonoxide en hete rook te verwachten. Ten gevolge hiervan hadden de personen in de woning uiteindelijk kunnen komen te overlijden.

Met betrekking tot de hiervoor weergegeven standpunten overweegt de rechtbank het volgende.

Feit 1: medeplegen van brandstichting

Uit de bewijsmiddelen blijkt dat de medeverdachte een molotovcocktail- een bierflesje gevuld met een brandbare stof - door de ruit van de voordeur van de woning van aangevers naar binnen heeft gegooid, als gevolg waarvan brand is ontstaan. Deze beginnende brand kon snel door aangever worden geblust.

Medeplegen

Uit de bewijsmiddelen volgt dat er bij de brandstichting sprake is geweest van een nauwe en bewuste samenwerking, zowel voorafgaand als ten tijde van de brandstichting, tussen verdachte en zijn medeverdachte. Tegen dit onderdeel van de tenlastelegging is ook geen verweer gevoerd.

Levensgevaar

Gelet op het gevoerde verweer moet beoordeeld moet worden of levensgevaar voor anderen te duchten is geweest.

Nu de brandende molotovcocktail op ongecontroleerde wijze door de voordeur naar binnen is gegooid, is er gevaar te duchten geweest voor de (goederen in de) gang en de rest van de woning. Uit de bevindingen van de deskundige van het NFI blijkt dat er voldoende brandbaar materiaal in de nabijheid van de voordeur aanwezig was waardoor branduitbreiding in de gang had kunnen plaatsvinden. Dit had uiteindelijk kunnen leiden tot hevige brandschade in de gehele woning en mogelijk branduitbreiding naar aangrenzende woningen.

Het is een feit van algemene bekendheid dat een brand een ongrijpbaar middel is dat zich snel en onbeheerst kan ontwikkelen en waarbij de rookontwikkeling al snel een levensbedreigende situatie oplevert. Gelet hierop acht de rechtbank ook bewezen dat er levensgevaar te duchten is geweest voor de bewoners van de woning. Zij bevonden zich op dat moment in de woning; het was nacht en zij lagen te slapen in hun slaapkamer op de bovenverdieping. Daarnaast leidde de enige vluchtroute uit de woning door de gang en door de voordeur. Gelet op deze situatie is de rechtbank van oordeel dat levensgevaar naar algemene ervaringsregels voorzienbaar is geweest.

Feit 2: medeplegen poging moord/doodslag

De rechtbank is met de officier van justitie en de verdediging van oordeel dat niet bewezen kan

worden dat verdachte vol opzet had op de dood van de slachtoffers. De vraag is vervolgens of verdachte de aanmerkelijke kans op dodelijke slachtoffers bewust heeft aanvaard.

Voor de vaststelling dat de verdachte zich willens en wetens heeft blootgesteld aan zo'n kans is niet alleen vereist dat de verdachte wetenschap heeft van de aanmerkelijke kans dat het gevolg zal intreden, maar ook dat hij die kans ten tijde van de gedraging bewust heeft aanvaard.

De deskundige van het NFI heeft weliswaar geconcludeerd dat “de flesconstructie” gelet op de plaats waar die is terechtgekomen feitelijk niet tot branduitbreiding heeft geleid, maar stelt ook dat het flesje door het ongecontroleerde gooien evengoed op een andere plaats in de hal had kunnen terechtkomen, waar de brand gelet op de aanwezigheid van makkelijk brandbaar materiaal verder tot ontwikkeling had kunnen komen. In dat geval was er een aanzienlijke kans op branduitbreiding, met alle gevolgen van dien. Verdachte moet zich naar het oordeel van de rechtbank bewust zijn geweest van het gevaar van het op ongecontroleerde wijze door een ruitje in de voordeur naar binnen gooien van een molotovcocktail. Vuur gedraagt zich onvoorspelbaar en het risico op dodelijke slachtoffers is naar het oordeel van de rechtbank, zeker ’s nachts als mensen nietsvermoedend liggen te slapen en een brand dus minder snel zal worden opgemerkt, reëel. Daarbij komt dat het in dit geval ging om een bovenwoning, enkel te bereiken via een smalle portiektrap. De voordeur was, zoals voor verdachten kenbaar was, de enige in/uitgang van de woning en daarmee de enige reguliere vluchtweg. Verdachten hebben niet alleen brand gesticht direct achter deze voordeur maar hebben daarnaast twee molotovcocktails achtergelaten aan de buitenzijde voor deze deur, waarvan er in ieder geval één heeft gebrand. Zij zijn daarna direct gevlucht, zonder zich er van te vergewissen of de brand tijdig door de bewoners zou worden opgemerkt. Verdachte heeft zich hiermee wezenlijk onverschillig getoond ten aanzien van het mogelijke gevolg, de dood van aangevers. Naar hun uiterlijke verschijningsvorm zijn deze gedragingen van verdachten zo zeer gericht op het accepteren van dodelijke gevolgen dat het niet anders kan dan dat zij die mogelijke gevolgen bewust hebben aanvaard. Aanwijzingen voor het tegendeel zijn de rechtbank niet gebleken.

De volgende vraag die beantwoord moet worden is of sprake is geweest van voorbedachte raad. Voor bewezenverklaring van dit bestanddeel moet komen vast te staan dat de verdachte zich gedurende enige tijd heeft kunnen beraadn op het te nemen of het genomen besluit en niet heeft gehandeld in een ogenblikkelijke gemoedsopwelling, zodat hij de gelegenheid heeft gehad na te denken over de betekenis en de gevolgen van zijn voorgenomen daad en zich daarvan rekenschap te geven.

Bij de vraag of sprake is van voorbedachte raad gaat het bij uitstek om een weging en waardering van de omstandigheden van het concrete geval, waarbij de rechter het gewicht moet bepalen van de aanwijzingen die voor of tegen het bewezen verklaren van voorbedachte raad pleiten. De vaststelling dat de verdachte voldoende tijd had om zich te beraadn op het te nemen of het genomen besluit vormt weliswaar een belangrijke objectieve aanwijzing, maar behoeft de rechter niet ervan te weerhouden aan contra-indicaties een zwaarder gewicht toe te kennen.

De medeverdachte heeft die nacht om 00.42 uur het adres van [slachtoffer 1] gestuurd naar de verdachte. Om 02.35 uur is een filmpje opgeslagen op de telefoon van de verdachte waarop een zwarte tas met molotovcocktails is te zien en waarop beide verdachten te horen zijn. In het filmpje wordt aangekondigd dat de molotovcocktails zullen worden gegooid “bij een journalist hier in Groningen”. Tussen 02.25 uur en 02.42 uur is op de telefoon van de medeverdachte op google maps gezocht naar het adres van [slachtoffer 1] . Verdachten vertrekken op de fiets naar de woning van [slachtoffer 1] , waar zij om 02.43 uur aankomen. Daar halen ze de molotovcocktails uit de tas tevoorschijn. [medeverdachte] zet een bivakmuts en zonnebril op, [verdachte] trekt zijn capuchon over zijn hoofd. Na enkele minuten, om 2.47 uur, gaan ze samen de trapopgang naar de woning op, waarna één brandende fles door de deurruit wordt gegooid en de twee andere flesjes, waarvan in elk geval één brandend, achter wordt gelaten op de grond in het portiek voor de deur van de woning van aangevers.

De rechtbank concludeert op grond van deze feiten en omstandigheden dat de verdachte voorafgaand aan zijn handelen voldoende tijd heeft gehad zich te beraadn op het genomen of het te nemen

besluit, zodat hij gelegenheid heeft gehad na te denken over de betekenis en de gevolgen van zijn voorgenomen daad en zich daar rekenschap van te geven. Aldus staat voor de rechtbank vast dat het handelen van de verdachte niet het gevolg is geweest van een ogenblikkelijke gemoedsopwelling.

De rechtbank acht voorts geen contra-indicaties aannemelijk geworden die het aannemen van voorbedachte raad in de weg staan. De rechtbank is dan ook van oordeel dat de verdachte met voorbedachte raad heeft gehandeld en acht poging tot moord bewezen.

Bewezenverklaring

De rechtbank acht feit 1 wettig en overtuigend bewezen, met dien verstande dat:

1. hij op 19 augustus 2021, in de gemeente Groningen, tezamen en in vereniging met een ander, opzettelijk brand heeft gesticht in een woning gelegen aan de [straatnaam] , door open vuur in aanraking te brengen met een stukje papier dat (gedeeltelijk) in een flesje, zat, gevuld met een product van aardoliedestillaat, subklasse kerosine, en deze vervolgens door een kapot geslagen ruit van de voordeur van die woning, in die woning naar binnen te gooien, ten gevolge waarvan brand is ontstaan in die woning, en daarvan gemeen gevaar voor in die woning aanwezige goederen en levensgevaar en gevaar voor zwaar lichamelijk letsel voor de in de woning [straatnaam] aanwezige personen, te weten

[slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] te duchten was;

2 hij op 19 augustus 2021, in de gemeente Groningen, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander, [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] , opzettelijk en al dan niet met voorbedachten raad van het leven te beroven, met dat opzet na kalm beraad en rustig overleg, zich heeft begeven naar de woning van die [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] , waarna verdachte -conform tevoren gemaakte afspraak- brandende zogenaamde molotov-cocktails, door een kapot geslagen ruit van de voordeur van die woning naar binnen heeft gegooid en voor de voordeur heeft gegooid/gelegd, waarbij die brandende molotov-cocktails zijn beland in de hal van die woning en de trapopgang voor de woning, tengevolge waarvan in die woning brand is ontstaan, terwijl die [slachtoffer 1] en die [slachtoffer 2] in die woning aanwezig waren, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid.

Verdachte zal van het meer of anders ten laste gelegde worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet bewezen acht.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde Het bewezen verklaarde levert op:

Eendaadse samenloop van:

1. medeplegen van opzettelijk brand stichten, terwijl daarvan gemeen gevaar voor goederen te duchten is

en

medeplegen van opzettelijk brand stichten, terwijl daarvan levensgevaar en gevaar voor zwaar lichamelijk letsel voor een ander te duchten is

2. medeplegen van poging tot moord, meermalen gepleegd

Deze feiten zijn strafbaar nu geen omstandigheden aannemelijk zijn geworden die de strafbaarheid uitsluiten.

Strafbaarheid van verdachte

De rechtbank acht verdachte strafbaar nu niet van enige strafuitsluitingsgrond is gebleken.

Strafmotivering en motivering van de maatregel

Vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte ter zake van feit 1 en 2 wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 5 jaar. Daarnaast moet aan verdachte de maatregel van TBS met voorwaarden worden opgelegd en een gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel.

Standpunt van de verdediging

De raadsman heeft zich op het standpunt gesteld dat aan verdachte de maatregel van tbs met voorwaarden kan worden opgelegd. De raadsman heeft de rechtbank verzocht om bij het bepalen van de hoogte van de straf rekening te houden met het feit dat de schade beperkt is gebleven. Daarnaast moet er rekening worden gehouden met de situationele aard van het delict en het feit dat verdachte zich heeft laten meeslepen door de medeverdachte. De raadsman heeft opgemerkt dat een gevangenisstraf voor de duur van 5 jaar te hoog is.

Oordeel van de rechtbank

Bij de bepaling van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de aard en de ernst van de bewezen en strafbaar verklaarde feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan, de persoon van verdachte zoals deze naar voren is gekomen uit het onderzoek ter terechtzitting en de rapportages van de psychiater, de psycholoog en de reclassering, het uittreksel uit de justitiële documentatie, alsmede de vordering van de officier van justitie en het pleidooi van de verdediging.

De rechtbank heeft in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Verdachten hebben samen in het holst van de nacht, terwijl de beide aangevers lagen te slapen, een brandende molotovcocktail door een raampje in de voordeur van de woning naar binnen gegooid waardoor brand is ontstaan. Brandstichting is een zeer ernstig feit. Dat de brand uiteindelijk beperkt is gebleven is het gevolg van een gelukkige samenloop van omstandigheden en is niet aan het handelen van verdachten te danken. De brandstichting was een doelbewuste actie, gericht tegen de journalist [slachtoffer 1] . De medeverdachte had zijn pijlen al langere tijd op deze journalist gericht, omdat deze in zijn ogen in een te negatieve toonzetting verslag deed van de demonstraties tegen de corona-maatregelen waar beide verdachten regelmatig aan deelnamen.

De rechtbank neemt het verdachten kwalijk dat zij de feiten hebben gepleegd in en bij de woning van aangevers, bij uitstek de plek waar zij zich veilig zouden moeten kunnen voelen.

Welke gevolgen deze gebeurtenissen hebben gehad is door beide aangevers treffend verwoord tijdens het door hen uitgeoefende spreekrecht. Uit hun verklaringen blijkt dat het incident zeer beangstigend is geweest en nog altijd een grote impact op hun leven heeft.

Niet in de laatste plaats heeft het incident gevolgen voor de manier waarop zij hun werk als journalist uitoefenen. [slachtoffer 1] heeft aangegeven dat hij sinds het feit altijd op zijn hoede is en zich deels beroofd voelt van zijn journalistieke vrijheid. De rechtbank neemt dit verdachte kwalijk. Journalistieke vrijheid is een belangrijke pijler van de democratische rechtsstaat. Journalisten moeten zich vrijelijk kunnen uiten, zonder dat zij hoeven te vrezen voor hun veiligheid. Verdachte heeft dit veiligheidsgevoel aangetast.

Het bewezenverklaarde rekent de rechtbank verdachte ook om deze reden zwaar aan.

Naar het oordeel van de rechtbank kan gelet op de hiervoor omschreven ernst van het feit niet worden volstaan met een andere of lichtere sanctie dan een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van aanzienlijke duur.

De rechtbank neemt daarbij in aanmerking dat verdachte eerder is veroordeeld voor het plegen van strafbare feiten.

Ten aanzien van de persoon van verdachte heeft de rechtbank voorts gelet op de psychiatrische rapportage van 12 april 2022 opgemaakt door T.W.D.P. van Os, psychiater en de psychologische rapportage van 10 april 2022 opgemaakt door J. Hamel, GZ-psycholoog.

De conclusie van beide rapporten luidt, zakelijk weergegeven, dat er bij verdachte sprake is van een persoonlijkheidsstoornis met antisociale trekken en borderline trekken en een lichte stoornis in gebruik van alcohol. In de aanloop naar de hem ten laste gelegde feiten leidde verdachte een leven met weinig structuur en inhoud en was er sprake van leegheid en verveling. Verdachte greep de demonstraties tegen het coronabeleid aan om wat vertier en gezelschap te hebben. Uit het onderzoek is niet naar voren gekomen dat verdachte vanwege extreme denkbeelden of opvattingen het delict heeft gepleegd, maar wat er wel precies in hem omging en wat hem exact heeft gedreven blijft onduidelijk. Verdachte lijdt aan een persoonlijkheidsstoornis waarbij een van de kenmerken is dat hij, om invulling aan innerlijke leegheid te geven, in sterke mate geneigd is om prikkels op te zoeken, onder meer door het gebruik van middelen. Daarnaast spelen zijn sterk impulsieve gedrag, het gebrek aan controle over emoties en het in algemene zin ontbreken van een stabiele identiteit bij verdachte een rol.

Geadviseerd wordt om verdachte het hem ten laste gelegde in verminderde mate toe te rekenen. Verdachte heeft op basis van zijn persoonlijkheidsstoornis onvoldoende sturingsvermogen om zich ondanks dat hij bekend is met de gevolgen van zijn middelengebruik te onthouden van alcohol omdat hij alcohol gebruikt om innerlijke leegheid op te vullen en op te krikken. Er was een disbalans in de drijvende krachten, te weten het neutraliseren en opvullen van verlatenheid en leegte (borderline) enerzijds en in de remmende vermogens van een tekortschietend geweten (antisociaal, egoïsme) anderzijds.

Alles overziend is het risico op gewelddadig gedrag in de toekomst hoog. Het gebruik van alcohol doet het risico verder toenemen. Zonder behandeling blijven de risicofactoren die van belang zijn in het hem ten laste gelegde onveranderd. Een behandeling en begeleiding is noodzakelijk om de kans op herhaling te verlagen. Geadviseerd wordt de behandeling klinisch te starten op beveiligingsniveau 3. De behandeling zal zich dienen te richten op zijn persoonlijkheidsproblematiek en als afgeleide daarvan op zijn verslavingsgevoeligheid. Trainingen zijn noodzakelijk voor de impulsregulatie problemen. Een delictscenario is voor hem van belang om zijn eigen aandeel en de rol die alcohol speelt in zijn persoonlijkheid in beeld te krijgen. Vervolgens is een langdurige begeleiding -in het kader van zijn resocialisatie- van een Forensisch ACT-team noodzakelijk om hem te ondersteunen in het vormgeven van zijn dagelijks leven. Daarbij hoort het invullen van een woonvorm die op dat moment passend is in zijn psychologische make up.

De begeleiding van het Forensisch ACT-team dient verder gericht te zijn op het vormgeven van de andere levensdomeinen met een gezonde dagstructuur met werk of dagbesteding, vrijetijdsbesteding en op aandacht voor het opbouwen en onderhouden van een prosociaal netwerk.

Het advies is om verdachte een tbs-maatregel met voorwaarden op te leggen. Een behandeling in het kader van een tbs met voorwaarden biedt voldoende garanties en behandelmogelijkheden om de problematiek met gunstig resultaat aan te pakken.

De rechtbank kan zich vinden in de adviezen van de deskundigen en neemt deze adviezen over. De rechtbank concludeert dan ook dat de bewezen verklaarde feiten in verminderde mate aan verdachte kunnen worden toegerekend.

Dat de feiten aan verdachte in verminderde mate kan worden toegerekend heeft een matigend effect op de op te leggen straf. De rechtbank acht het daarnaast positief dat verdachte ter terechtzitting zijn spijt heeft betuigd ten overstaan van de slachtoffers.

Alles afwegend is de rechtbank van oordeel dat de oplegging van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vijf jaar passend en geboden is.

Tenuitvoerlegging van de op te leggen gevangenisstraf zal volledig plaatsvinden binnen de penitentiaire inrichting, tot het moment dat aan verdachte voorwaardelijke invrijheidstelling wordt verleend als bedoeld in artikel 6:2:10 van het Wetboek van Strafvordering.

Maatregelen

Gelet op de bevindingen van de deskundigen is het naar het oordeel van de rechtbank onverantwoord om verdachte onbehandeld terug te laten keren in de maatschappij. Om het recidiverisico te reduceren is de rechtbank – in het verlengde van de bevindingen van de deskundigen – van oordeel dat hij langdurige zorg in de vorm van structuur, begeleiding en behandeling behoeft.

Met de deskundigen acht de rechtbank het aangewezen dat het in te zetten traject wordt gerealiseerd in het kader van de TBS-maatregel. De rechtbank is het ook met de deskundigen eens dat het bevel tot verpleging van overheidswege vooralsnog achterwege kan blijven. Aan de verdachte zal dan ook de maatregel van TBS met voorwaarden worden opgelegd.

Bij rapport van 9 juni 2022 heeft Reclassering Nederland de rechtbank geadviseerd over de te stellen voorwaarden. Bij het formuleren van deze voorwaarden zal de rechtbank aansluiting zoeken bij hetgeen de reclassering heeft voorgesteld en de afwijkingen/aanvullingen daarop van de officier van justitie ter terechtzitting, een en ander zoals hieronder opgenomen in het dictum. Verdachte heeft zich op de terechtzitting van

4 juli 2022 bereid verklaard deze voorwaarden na te leven.

De rechtbank stelt vast dat aan de wettelijke eisen als genoemd in de artikelen 37a en 38 Sr is voldaan, aangezien bij de verdachte ten tijde van de bewezenverklaarde feiten sprake was van een ziekelijke stoornis van de geestvermogens, de bewezen verklaarde feiten misdrijven betreffen waarop naar de wettelijke omschrijving elk een gevangenisstraf van meer dan vier jaren is gesteld, en naar het oordeel van de rechtbank de veiligheid van anderen en de algemene veiligheid van personen oplegging van de maatregel van terbeschikkingstelling met voorwaarden eist.

De maatregel zal worden opgelegd wegens brandstichting en poging moord, derhalve misdrijven die zijn gericht tegen en/of gevaar veroorzaken voor de onaantastbaarheid van het lichaam van één of meer personen, zodat de duur van de terbeschikkingstelling, indien in de toekomst alsnog zal worden bevolen dat de verdachte van overheidswege zal worden verpleegd, niet op voorhand is gemaximeerd.

De reclassering heeft in haar rapport daarnaast de oplegging van een gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel geadviseerd. Met deze maatregel kan verdachte, na beëindiging van de TBS-maatregel, in een forensisch kader worden ondersteund, begeleid en gemonitord door de reclassering. Dit aanvullende kader biedt samen met de geadviseerde TBS-maatregel een ruimer forensisch vangnet richting resocialisatie. Het vermindert daarmee de kans op het vastlopen van een langdurig begeleidingstraject, doordat het bewandelen van een alternatieve route mogelijk wordt gemaakt.

De rechtbank is gelet daarop van oordeel dat het noodzakelijk is om aan verdachte naast de TBS met voorwaarden de gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel als bedoeld in artikel 38z Sr op te leggen.

Hiermee wordt de mogelijkheid gecreëerd om de verdachte ook na de terbeschikkingstelling met voorwaarden, indien dat tegen die tijd nodig blijkt, onder toezicht te stellen. Op die manier wordt het risico op herhaling van geweldsdelicten geminimaliseerd. Aan de wettelijke vereisten voor de oplegging van een maatregel strekkende tot gedragsbeïnvloeding of vrijheidsbeperking als bedoeld in artikel 38z, eerste lid, Sr is voldaan. Aan de verdachte wordt immers de maatregel van terbeschikkingstelling met voorwaarden opgelegd.

Daarnaast is de oplegging van de maatregel van artikel 38z Sr naar het oordeel van de rechtbank in het belang van de bescherming van de veiligheid van anderen en de algemene veiligheid van personen.

De beoordeling van de noodzaak tot tenuitvoerlegging van die maatregel en het eventuele bepalen van specifieke voorwaarden zal in de laatste fase van de executie van de maatregel van terbeschikkingstelling met voorwaarden plaatsvinden. Een risicotaxatie van het dan aanwezige recidivegevaar dient in het kader van die beoordeling plaats te vinden.

Benadeelde partij

De volgende personen hebben zich als benadeelde partij in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding:

 1. [slachtoffer 1] tot een bedrag van € 5.000,- ter vergoeding van immateriële schade, vermeerderdmet wettelijke rente vanaf de datum waarop de schade is ontstaan;

 2. [slachtoffer 2] , tot een bedrag van € 5.000,- ter vergoeding van immateriële schade, vermeerderdmet wettelijke rente vanaf de datum waarop de schade is ontstaan.

Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat de vorderingen kunnen worden toegewezen, vermeerderd met de wettelijke rente en met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel.

Standpunt van de verdediging

De raadsman heeft zich op het standpunt gesteld dat de gevorderde schade gematigd moet worden, nu de schade die de brand heeft veroorzaakt beperkt is gebleven. De raadsman heeft de rechtbank verzocht om hoogstens € 3.500,- per benadeelde partij toe te wijzen en om de benadeelde partijen in het overige deel van hun vordering niet ontvankelijk te verklaren.

Oordeel van de rechtbank

Naar het oordeel van de rechtbank is voldoende aannemelijk dat de benadeelde partijen de gestelde schade hebben geleden en dat deze schade een rechtstreeks gevolg is van het onder 1 en 2 bewezen verklaarde. De vorderingen, waarvan de hoogte onvoldoende door de verdediging is betwist, zullen daarom worden toegewezen, vermeerderd met wettelijke rente vanaf 19 augustus 2021.

Nu de aansprakelijkheid van verdachte vaststaat, zal de rechtbank de schadevergoedingsmaatregel opleggen om te bevorderen dat verdachte de schade zal vergoeden.

De rechtbank zal verdachte veroordelen in de kosten die de benadeelde partij tot aan deze uitspraak in verband met de vordering heeft gemaakt, tot op heden begroot op nihil, en in de kosten die de benadeelde partij ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog moet maken.

Toepassing van wetsartikelen

De rechtbank heeft gelet op de artikelen 36f, 37a, 38, 38a, 38z, 45, 47, 55, 57, 157 en 289 van het Wetboek van Strafrecht.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij ten tijde van het bewezen verklaarde rechtens golden dan wel ten tijde van deze uitspraak gelden.

Uitspraak

De rechtbank

Verklaart het onder 1 en 2 ten laste gelegde bewezen, te kwalificeren en strafbaar zoals voormeld en verdachte daarvoor strafbaar.

Verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan het bewezen verklaarde en spreekt verdachte daarvan vrij.

Veroordeelt verdachte tot:

een gevangenisstraf voor de duur van 5 jaren

Beveelt dat de tijd die de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en/of voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf, geheel in mindering zal worden gebracht.

Gelast dat verdachte ter beschikking zal worden gesteld en stelt daarbij de volgende voorwaarden:

 1. de veroordeelde verleent, ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit, medewerking aan hetnemen van een of meer vingerafdrukken of biedt een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aan.

 2. de veroordeelde werkt mee aan het reclasseringstoezicht. Deze medewerking houdt onder anderein:

 • -

  de veroordeelde meldt zich op afspraken bij de reclassering. De reclassering bepaalt hoe vaak datnodig is. De reclassering bepaalt daarnaast welke gespreksonderwerpen van belang zijn om een inschatting te kunnen maken van de recidive- en veiligheidsrisico’s. Veroordeelde moet op een constructieve wijze meewerken aan deze gesprekken en openheid van zaken geven over de door de reclassering bepaalde gespreksonderwerpen, zolang de reclassering dit noodzakelijk acht.

 • -

  de veroordeelde houdt zich aan de aanwijzingen van de reclassering. De reclassering kan

aanwijzingen geven die nodig zijn voor de uitvoering van het toezicht of om veroordeelde te helpen bij het naleven van de voorwaarden.

 • -

  de veroordeelde helpt de reclassering aan een actuele foto waarop zijn/haar gezicht herkenbaar is.Deze foto is nodig voor opsporing bij ongeoorloofde afwezigheid.

 • -

  de veroordeelde werkt mee aan huisbezoeken.

 • -

  de veroordeelde geeft de reclassering inzicht in de voortgang van begeleiding en/of behandelingdoor andere instellingen of hulpverleners.

 • -

  de veroordeelde vestigt zich niet op een ander adres zonder toestemming van de reclassering.

 • -

  de veroordeelde werkt mee aan het uitwisselen van informatie met personen en instanties diecontact hebben met veroordeelde, als dat van belang is voor het toezicht.

3. de veroordeelde laat zich opnemen in FPK Assen van GGZ Drenthe of een soortgelijke zorginstelling,te bepalen door de justitiële instantie die verantwoordelijk is voor plaatsing. De opname duurt een jaar of zoveel korter als de reclassering nodig vindt.

Veroordeelde houdt zich aan de huisregels en de aanwijzingen die de zorginstelling geeft voor de behandeling.

Als de reclassering een overgang naar ambulante zorg (FACT Team), begeleid wonen of maatschappelijke opvang gewenst vindt, werkt betrokkene mee aan de indicatiestelling en plaatsing.

4. de veroordeelde laat zich, na afloop van het klinische traject, indien geïndiceerddoor de behandelaar, behandelen bij een nader te bepalen forensische polikliniek of zorgverlener, te bepalen door de reclassering. De behandeling duurt zolang de behandelaar en de reclassering dat nodig vindt. Veroordeelde houdt zich aan de huisregels en de aanwijzingen die de zorgverlener geeft voor de behandeling.

5. de veroordeelde verblijft in een instelling voor begeleid wonen of maatschappelijke opvang tebepalen door de justitiële instantie die verantwoordelijk is voor plaatsing. Het verblijf duurt zolang de reclassering dat nodig vindt. Veroordeelde houdt zich aan de huisregels en het dagprogramma dat de instelling in overleg met de reclassering voor hem heeft opgesteld.

6. de veroordeelde werkt mee aan controle van het gebruik van alcohol en harddrugs om hetmiddelengebruik te beheersen. De controle gebeurt door middel van urineonderzoek en/of ademanalyse. De reclassering bepaalt hoe vaak betrokkene wordt gecontroleerd.

7. de veroordeelde zal zorg dragen voor een zinvolle dagbesteding gedurende minimaal drie dagenper week. Indien anders, zulks ter beoordeling van de reclassering.

8. de veroordeelde geeft zicht op zijn sociale contacten en geeft de reclassering toestemming om,eventueel ook in afwezigheid van veroordeelde zelf, contact met hen te hebben als dat in het belang is voor het toezicht.

9. de veroordeelde heeft of zoekt op geen enkele wijze - direct of indirect - contact met [slachtoffer 1] ( [geboortedatum] ) en [slachtoffer 2] ( [geboortedatum] ) zolang het Openbaar Ministerie dit verbod nodig vindt, behoudens eventuele gesprekken of brievenuitwisseling gevoerd of verstuurd onder begeleiding van een mediator of in het kader van herstelbemiddeling voor zover aangevers daarvoor openstaan.

Draagt de reclassering op de veroordeelde bij de naleving van de voorwaarden hulp en steun te verlenen.

Legt een gedragsbeïnvloedende en/of vrijheidsbeperkende maatregel op grond van artikel 38z van het Wetboek van Strafrecht op.

Ten aanzien van feit 1 en 2

Wijst de vordering van de benadeelde partij toe en veroordeelt verdachte om aan [slachtoffer 1] te betalen:

 • -

  het bedrag van € 5.000,- (zegge: vijfduizend euro);

 • -

  de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 19 augustus 2021 tot de dag van algehele voldoening;

 • -

  de proceskosten die de benadeelde partij heeft gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerleggingvan deze uitspraak alsnog zal maken, tot heden begroot op nihil.

Legt aan verdachte de verplichting op om ten behoeve van [slachtoffer 1] aan de Staat te betalen een bedrag van € 5.000,- (zegge: vijfduizend euro), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 19 augustus 2021 tot de dag van algehele voldoening. Dit bedrag bestaat uit immateriële schade.

Bepaalt dat bij gebreke van volledig verhaal van de betalingsverplichting aan de Staat gijzeling voor de duur van 60 dagen kan worden toegepast. De toepassing van gijzeling heft de betalingsverplichting niet op.

Bepaalt dat als verdachte voldoet aan de betalingsverplichting aan de benadeelde partij of aan de Staat, verdachte in zoverre zal zijn bevrijd van de betalingsverplichting aan beiden.

Wijst de vordering van de benadeelde partij toe en veroordeelt verdachte om aan [slachtoffer 2] te betalen:

 • -

  het bedrag van € 5.000,- (zegge: vijfduizend euro);

 • -

  de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 19 augustus 2021 tot de dag van algehele voldoening;

 • -

  de proceskosten die de benadeelde partij heeft gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerleggingvan deze uitspraak alsnog zal maken, tot heden begroot op nihil.

Legt aan verdachte de verplichting op om ten behoeve van [slachtoffer 2] aan de Staat te betalen een bedrag van € 5.000,- (zegge: vijfduizend euro), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 19 augustus 2021 tot de dag van algehele voldoening. Dit bedrag bestaat uit immateriële schade.

Bepaalt dat bij gebreke van volledig verhaal van de betalingsverplichting aan de Staat gijzeling voor de duur van 60 dagen kan worden toegepast. De toepassing van gijzeling heft de betalingsverplichting niet op.

Bepaalt dat als verdachte voldoet aan de betalingsverplichting aan de benadeelde partij of aan de Staat, verdachte in zoverre zal zijn bevrijd van de betalingsverplichting aan beiden.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.B.W. Venema, voorzitter, mr. H.J. Schuth en mr. A.L.J.M.A. Janssens, rechters, bijgestaan door mr. K.E. van Rhijn, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 18 juli 2022.