Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2021:932

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
23-03-2021
Datum publicatie
23-03-2021
Zaaknummer
18/213861-20
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

De rechtbank Noord Nederland, locatie Leeuwarden, heeft bij vonnis van 23 maart 2021 een man wegens uitlokking van opzettelijk brand stichten terwijl daarvan gemeen voor goederen, levensgevaar en gevaar voor zwaar lichamelijk letsel voor een ander te duchten is, na een eis van 6 jaren, veroordeeld tot 7 jaren gevangenisstraf. Bewezen werd dat veroordeelde een andere persoon had uitgelokt om tot tweemaal toe de personenauto van de curator, die vlak naast haar woning stond, in brand te steken, omdat een vriend van veroordeelde problemen had met de curator. De rechtbank heeft een hogere straf opgelegd omdat zij van oordeel dat indien een curator in een faillissement bij het uitoefenen van de taak wordt geïntimideerd door zulke ernstige strafbare feiten, sprake is van een ontoelaatbare ondermijning van de rechtsstaat. Weliswaar was ten laste gelegd dat de veroordeelde de uitlokking samen met een ander had begaan, maar de rechtbank acht dat niet bewezen.

Wetsverwijzingen
Wetboek van Strafrecht 57
Wetboek van Strafrecht 157
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling strafrecht

Locatie Leeuwarden

parketnummer 18/213861-20

Vonnis van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken d.d. 23 maart 2021 in de zaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] 1965 te [geboorteplaats] ,

wonende te [woonplaats] , [straatnaam] ,

thans gedetineerd in de [instelling] .

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting van 9 maart 2021.

Verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. M.A. Lubbers, advocaat te Deventer.

Het openbaar ministerie is ter terechtzitting vertegenwoordigd door mr. P.M. van der Spek.

Tenlastelegging

Aan verdachte is, na nadere omschrijving van de tenlastelegging ex artikel 314a Wetboek van Strafvordering, ten laste gelegd dat:

1.

[medeverdachte 1] in of omstreeks de periode omvattende de dagen 4 maart 2018 en 5 maart 2018 te Joure, in elk geval in de gemeente De Fryske Marren, aan de [straatnaam] te Joure, ter hoogte van perceel/ [nummer] , opzettelijk brand heeft gesticht in en/of onder en/of aan een personenauto van het merk Tesla (voorzien van het kenteken [kenteken] ), welke dicht bij de woning [straatnaam] [nummer] stond, immers heeft die [medeverdachte 1] toen aldaar opzettelijk

- de ruitenwisser en/of een band, althans over een of meer onderde(e)l(en), van die personenauto van het merk Tesla (aan de bestuurderszijde), met een hoeveelheid van een door verdachte vervaardigd mengsel van olie en benzine, althans een vluchtige en/of

brandbare (vloei)stof, overgoten/besprenkeld en/of (vervolgens)

- die met dat door verdachte vervaardigde mengsel van olie en benzine, althans een vluchtige en/of brandbare (vloei)stof, overgegoten/besprenkelde ruitenwisser en/of band, althans een of meer onderde(e)l(en), van die personenauto van het merk Tesla, met een aansteker aangestoken/in brand gestoken, in elk geval opzettelijk (open) vuur in aanraking gebracht met (een) brandbare stof(fen), ten gevolge waarvan die ruitenwisser en/of die band en/of een of meer (ander(e)) onderde(e)l(en) van die personenauto van het merk Tesla en/of een of meer zich in die personenauto bevindende goederen geheel of gedeeltelijk is/zijn verbrand, in elk geval brand is ontstaan, terwijl daarvan gemeen gevaar voor

- die personenauto van het merk Tesla en/of

- de in die personenauto aanwezige goederen en/of

- die woning gelegen aan de [straatnaam] , perceel/ [nummer] en/of

- de inventaris van die aan de [straatnaam] , [nummer] gelegen woning en/of

- de naastgelegen woningen in die [straatnaam] en/of

- de inventaris van die naastgelegen woningen in die [straatnaam] ,

in elk geval gemeen gevaar voor goederen en/of

- levensgevaar voor de zich in die [straatnaam] , [nummer] en/of de naastgelegen woningen bevindende personen, in elk geval levensgevaar voor een ander of anderen en/of

- gevaar voor zwaar lichamelijk letsel voor de zich in die [straatnaam] , [nummer] en/of de naastgelegen woningen bevindende personen, in elk geval gevaar voor zwaar lichamelijk letsel voor een ander of anderen, te duchten was,

welk bovenomschreven misdrijf hij, verdachte, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, in of omstreeks de periode van 1 januari 2018 tot en met 5 maart 2018 te Joure en/of Burgum en/of Goingarijp en/of te Leeuwarden en/of elders in Nederland, opzettelijk heeft uitgelokt door beloften en/of het verschaffen van gelegenheid,

middelen en/of inlichtingen, immers heeft hij, verdachte, in voornoemde periode toen en aldaar opzettelijk tezamen en in vereniging met zijn mededader, althans alleen, die [medeverdachte 1]

- geïnformeerd en/of doen of laten informeren over een conflict dat verdachte en/of zijn mededader had(den) met de eigenaar/houder van de voornoemde personenauto van het merk Tesla, althans informatie van gelijke aard en/of strekking, en/of

- medegedeeld en/of doen of laten mededelen dat er brand moest worden gesticht en/of opdracht gegeven bovenomschreven misdrijf te plegen, althans brand te stichten, (ten nadele van de bewoner van het adres [straatnaam] [nummer] te Joure), althans (een) mededeling(en) van gelijke aard en/of strekking, en/of

- de plaats en/of het adres waar de personenauto van het merk Tesla stond aangewezen en/of doen of laten aanwijzen en/of

- beloofd of doen of laten beloven dat die [medeverdachte 1] mee mocht doen met de (teelt en/of verkoop van en/of handel in) hennepplantjes, althans (een) belofte(n) van gelijke aard en/of strekking, en/of

- vóór de brandstichting € 500,-, althans een bedrag, betaald en/of doen betalen en/of een betaling van € 1000,-, althans een bedrag, ná de brandstichting in het vooruitzicht gesteld en/of doen of laten stellen en/of

- 50 gram pep (speed) overhandigd en/of doen of laten overhandigen, in elk geval heeft hij, verdachte tezamen en in vereniging met zijn mededader, althans alleen, op enigerlei wijze door (een) belofte(n), het verschaffen van (een) middel(en) en/of gelegenheid en/of (een)

inlichting(en) voornoemd feit opzettelijk uitgelokt;

subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

[medeverdachte 1] in of omstreeks de periode omvattende de dagen 4 maart 2018 en 5 maart 2018 te Joure, in elk geval in de gemeente De Fryske Marren, aan de [straatnaam] te Joure, ter hoogte van perceel/ [nummer] , opzettelijk brand heeft gesticht in en/of onder en/of aan een personenauto van het merk Tesla (voorzien van het kenteken [kenteken] ), welke dicht bij de woning [straatnaam] [nummer] stond, immers heeft die [medeverdachte 1] toen aldaar opzettelijk

- de ruitenwisser en/of een band, althans over een of meer onderde(e)l(en), van die personenauto van het merk Tesla (aan de bestuurderszijde), met een hoeveelheid van een door verdachte vervaardigd mengsel van olie en benzine, althans een vluchtige en/of

brandbare (vloei)stof, overgoten/besprenkeld en/of (vervolgens)

- die met dat door verdachte vervaardigde mengsel van olie en benzine, althans een vluchtige en/of brandbare (vloei)stof, overgegoten/besprenkelde ruitenwisser en/of band, althans een of meer onderde(e)l(en), van die personenauto van het merk Tesla, met een aansteker aangestoken/in brand gestoken, in elk geval opzettelijk (open) vuur in aanraking gebracht met (een) brandbare stof(fen), ten gevolge waarvan die ruitenwisser en/of die band en/of een of meer (ander(e)) onderde(e)l(en) van die personenauto van het merk Tesla en/of een of meer zich in die personenauto bevindende goederen geheel of gedeeltelijk is/zijn verbrand, in elk geval brand is ontstaan, terwijl daarvan gemeen gevaar voor

- die personenauto van het merk Tesla en/of

- de in die personenauto aanwezige goederen en/of

- die woning gelegen aan de [straatnaam] , [nummer] /of

- de inventaris van die aan de [straatnaam] , [nummer] gelegen woning en/of

- de naastgelegen woningen in die [straatnaam] en/of

- de inventaris van die naastgelegen woningen in die [straatnaam] , in elk geval gemeen gevaar voor goederen en/of

- levensgevaar voor de zich in die [straatnaam] , [nummer] en/of de naastgelegen woningen bevindende personen, in elk geval levensgevaar voor een ander of anderen en/of

- gevaar voor zwaar lichamelijk letsel voor de zich in die [straatnaam] , [nummer] en/of de naastgelegen woningen bevindende personen, in elk geval gevaar voor zwaar lichamelijk letsel voor een ander of anderen, te duchten was,

welk bovenomschreven misdrijf [medeverdachte 2] tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, in of omstreeks de periode van 1 januari 2018 tot en met 5 maart 2018 te Joure en/of Burgum en/of Goingarijp en/of te Leeuwarden en/of elders in Nederland, opzettelijk heeft uitgelokt door beloften en/of het verschaffen van gelegenheid, middelen en/of inlichtingen, immers heeft die [medeverdachte 2] in voornoemde periode toen en aldaar

opzettelijk tezamen en in vereniging met zijn mededader, althans alleen, die [medeverdachte 1]

- geïnformeerd en/of doen of laten informeren over een conflict dat verdachte en/of zijn mededader had(den) met de eigenaar/houder van de voornoemde personenauto van het merk Tesla, althans informatie van gelijke aard en/of strekking, en/of

- medegedeeld en/of doen of laten mededelen dat er brand moest worden gesticht en/of opdracht gegeven bovenomschreven misdrijf te plegen, althans brand te stichten, (ten nadele van de bewoner van het adres [straatnaam] [nummer] te Joure) ), althans (een) mededeling(en) van gelijke aard en/of strekking, en/of

- de plaats en/of het adres waar de personenauto van het merk Tesla stond aangewezen en/of doen of laten aanwijzen en/of

- beloofd of doen of laten beloven dat die [medeverdachte 1] mee mocht doen met de (teelt en/of verkoop van en/of handel in) hennepplantjes, althans (een) belofte(n) van gelijke aard en/of strekking, en/of

- vóór de brandstichting € 500,-, althans een bedrag, betaald en/of doen betalen en/of een betaling van € 1000,-, althans een bedrag, ná de brandstichting in het vooruitzicht gesteld en/of doen of laten stellen en/of

- 50 gram pep (speed) overhandigd en/of doen of laten overhandigen, in elk geval heeft [medeverdachte 2] tezamen en in vereniging met zijn mededader, althans alleen, op enigerlei wijze door (een) belofte(n), het verschaffen van (een) middel(en) en/of gelegenheid en/of (een) inlichting(en) voornoemd feit opzettelijk uitgelokt,

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte in of omstreeks de periode van 1 januari 2018 tot en met 5 maart 2018 te Joure en/of Burgum en/of Goingarijp en/of te Leeuwarden en/of elders in Nederland opzettelijk gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen

heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest, immers heeft verdachte in voornoemde periode toen en aldaar opzettelijk die [medeverdachte 1]

- geïnformeerd over een conflict dat verdachte en/of zijn mededader had(den) met de eigenaar/houder van de voornoemde personenauto van het merk Tesla, althans informatie van gelijke aard en/of strekking, en/of

- medegedeeld dat er brand moest worden gesticht en/of opdracht gegeven bovenomschreven misdrijf te plegen, althans brand te stichten, (ten nadele van de bewoner van het adres [straatnaam] [nummer] te Joure), althans (een) mededeling(en) van gelijke aard en/of strekking, en/of

- de plaats en/of het adres waar de personenauto van het merk Tesla stond aangewezen en/of

- beloofd dat die [medeverdachte 1] mee mocht doen met de (teelt en/of verkoop van en/of handel in) hennepplantjes, althans (een) belofte(n) van gelijke aard en/of strekking, en/of

- vóór de brandstichting € 500,-, althans een bedrag, betaald en/of een betaling van € 1000,-, althans een bedrag, ná de brandstichting in het vooruitzicht gesteld en/of

- 50 gram pep (speed) overhandigd, althans dat hij, verdachte, op enigerlei wijze opzettelijk behulpzaam is geweest en/of gelegenheid en/of (een) middel(en) en/of (een) inlichting(en) heeft verschaft;

2.

[medeverdachte 1] in of omstreeks de periode omvattende de dagen 18 april 2018 en 19 april 2018 te Joure, in elk geval in de gemeente De Fryske Marren, aan de [straatnaam] te Joure, ter hoogte van perceel/ [nummer] , opzettelijk brand heeft gesticht in en/of onder en/of aan een personenauto van het merk Tesla (voorzien van het kenteken [kenteken] ), welke dicht bij de woning [straatnaam] [nummer] stond, immers heeft die [medeverdachte 1] toen aldaar opzettelijk

- een band en/of de motorkap bij de ruitenwisser, althans over een of meer onderde(e)l(en), van die personenauto van het merk Tesla (aan de passagierszijde), met een hoeveelheid van een door verdachte vervaardigd mengsel van olie en benzine, althans een vluchtige en/of

brandbare (vloei)stof, overgoten/besprenkeld en/of (vervolgens)

- een zogenoemde (poets)doek met een aansteker in brand gestoken en/of (vervolgens) op die met dat door verdachte vervaardigde mengsel van olie en benzine, althans een vluchtige en/of brandbare (vloei)stof, overgegoten/besprenkelde band, althans een of meer onderde(e)l(en), van die personenauto van het merk Tesla, gegooid, en/of (zodoende) die

met dat door verdachte vervaardigde mengsel van olie en benzine, althans een vluchtige en/of brandbare (vloei)stof, overgegoten/besprenkelde goederen (met een aansteker)

aangestoken/in brand gestoken, in elk geval opzettelijk (open) vuur in aanraking gebracht met (een) brandbare stof(fen), ten gevolge waarvan die band en/of die motorkap bij de ruitenwisser en/of een of meer (ander(e)) onderde(e)l(en) van die personenauto van

het merk Tesla en/of de zich in die personenauto bevindende goederen geheel of gedeeltelijk is/zijn verbrand, in elk geval brand is ontstaan, terwijl daarvan gemeen gevaar voor

- die personenauto van het merk Tesla en/of

- de in die personenauto aanwezige goederen en/of

- die woning gelegen aan de [straatnaam] , perceel/ [nummer] en/of

- de inventaris van die aan de [straatnaam] , [nummer] gelegen woning en/of

- de naastgelegen woningen in die [straatnaam] en/of

- de inventaris van die naastgelegen woningen in die [straatnaam] , in elk geval gemeen gevaar voor goederen en/of

- levensgevaar voor de zich in die [straatnaam] , [nummer] en/of de naastgelegen woningen bevindende personen, in elk geval levensgevaar voor een ander of anderen en/of

- gevaar voor zwaar lichamelijk letsel voor de zich in die [straatnaam] , [nummer] en/of de naastgelegen woningen bevindende personen, in elk geval gevaar voor zwaar lichamelijk letsel voor een ander of anderen, te duchten was,

welk bovenomschreven misdrijf hij, verdachte, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, in of omstreeks de periode van 1 januari 2018 tot en met 19 april 2018 te Joure en/of Burgum en/of Goingarijp en/of te Leeuwarden en/of elders in Nederland, opzettelijk heeft uitgelokt door beloften en/of het verschaffen van gelegenheid, middelen en/of inlichtingen, immers heeft hij, verdachte, in voornoemde periode toen en aldaar

opzettelijk tezamen en in vereniging met zijn mededader, althans alleen, die [medeverdachte 1]

- geïnformeerd en/of doen of laten informeren over een conflict dat verdachte en/of zijn mededader had(den) met de eigenaar/houder van de voornoemde personenauto van het merk Tesla, althans informatie van gelijke aard en/of strekking, en/of

- medegedeeld en/of doen of laten mededelen dat er brand moest worden gesticht en/of opdracht gegeven bovenomschreven misdrijf te plegen, althans brand te stichten, (ten nadele van de bewoner van het adres [straatnaam] [nummer] te Joure), althans (een) mededeling(en) van gelijke aard en/of strekking, en/of

- beloofd of doen of laten beloven dat die [medeverdachte 1] mee mocht doen met de (teelt en/of verkoop van en/of handel in) hennepplantjes, althans (een) belofte(n) van gelijke aard en/of strekking, en/of

- medegedeeld en/of doen of laten mededelen dat het er nu anders uit moest zien dan een technische mankement, maar wel degelijk als een brandstichting, met als doel om de eigenaar/houder van voornoemde personenauto van het merk Tesla, angst aan te jagen, althans (een) mededeling(en) van gelijke aard en/of strekking en/of

- vóór de brandstichting € 1500,- , althans een bedrag, betaald en/of doen of laten betalen,

in elk geval heeft hij, verdachte tezamen en in vereniging met zijn mededader, althans alleen, door (een) belofte(n), het verschaffen van (een) middel(en) en/of gelegenheid en/of (een) inlichting(en) voornoemd feit opzettelijk uitgelokt;

subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

[medeverdachte 1] in of omstreeks de periode omvattende de dagen 18 april 2018 en 19 april 2018 te Joure, in elk geval in de gemeente De Fryske Marren, aan de [straatnaam] te Joure, ter hoogte van perceel/ [nummer] , opzettelijk brand heeft gesticht in en/of onder en/of aan een personenauto van het merk Tesla (voorzien van het kenteken [kenteken] ), welke dicht bij de woning [straatnaam] [nummer] stond, immers heeft die [medeverdachte 1] toen aldaar opzettelijk

- een band en/of de motorkap bij de ruitenwisser, althans over een of meer onderde(e)l(en), van die personenauto van het merk Tesla (aan de passagierszijde), met een hoeveelheid van een door verdachte vervaardigd mengsel van olie en benzine, althans een vluchtige en/of

brandbare (vloei)stof, overgoten/besprenkeld en/of (vervolgens)

- een zogenoemde (poets)doek met een aansteker in brand gestoken en/of (vervolgens) op die met dat door verdachte vervaardigde mengsel van olie en benzine, althans een vluchtige en/of brandbare (vloei)stof, overgegoten/besprenkelde band, althans een of meer onderde(e)l(en), van die personenauto van het merk Tesla, gegooid, en/of (zodoende) die

met dat door verdachte vervaardigde mengsel van olie en benzine, althans een vluchtige en/of brandbare (vloei)stof, overgegoten/besprenkelde goederen (met een aansteker)

aangestoken/in brand gestoken, in elk geval opzettelijk (open) vuur in aanraking gebracht met (een) brandbare stof(fen), ten gevolge waarvan die band en/of die motorkap bij de ruitenwisser en/of een of meer (ander(e)) onderde(e)l(en) van die personenauto van

het merk Tesla en/of de zich in die personenauto bevindende goederen geheel of gedeeltelijk is/zijn verbrand, in elk geval brand is ontstaan, terwijl daarvan gemeen gevaar voor

- die personenauto van het merk Tesla en/of

- de in die personenauto aanwezige goederen en/of

- die woning gelegen aan de [straatnaam] , perceel/ [nummer] en/of

- de inventaris van die aan de [straatnaam] , [nummer] gelegen woning en/of

- de naastgelegen woningen in die [straatnaam] en/of

- de inventaris van die naastgelegen woningen in die [straatnaam] , in elk geval gemeen gevaar voor goederen en/of

- levensgevaar voor de zich in die [straatnaam] , [nummer] en/of de naastgelegen woningen bevindende personen, in elk geval levensgevaar voor een ander of anderen en/of

- gevaar voor zwaar lichamelijk letsel voor de zich in die [straatnaam] , [nummer] en/of de naastgelegen woningen bevindende personen, in elk geval gevaar voor zwaar lichamelijk letsel voor een ander of anderen, te duchten was, welk bovenomschreven misdrijf [medeverdachte 2] tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, in of omstreeks de periode van 1 januari 2018 tot en met 19 april 2018 te Joure en/of Burgum en/of Goingarijp en/of te Leeuwarden en/of elders in Nederland, opzettelijk heeft uitgelokt door beloften en/of het verschaffen van gelegenheid, middelen en/of inlichtingen, immers heeft die [medeverdachte 2] in voornoemde periode toen en aldaar opzettelijk tezamen en in vereniging met zijn mededader, althans alleen, die [medeverdachte 1] - geïnformeerd en/of doen of laten informeren over een conflict dat verdachte en/of zijn mededader had(den) met de eigenaar/houder van de voornoemde personenauto van het merk Tesla, althans informatie van gelijke aard en/of strekking, en/of

- medegedeeld en/of doen of laten mededelen dat er brand moest worden gesticht en/of opdracht gegeven bovenomschreven misdrijf te plegen, althans brand te stichten, (ten nadele van de bewoner van het adres [straatnaam] [nummer] te Joure), althans (een) mededeling(en) van gelijke aard en/of strekking, en/of

- beloofd of doen of laten beloven dat die [medeverdachte 1] mee mocht doen met de (teelt en/of verkoop van en/of handel in) hennepplantjes, althans (een) belofte(n) van gelijke aard of strekking, en/of

- medegedeeld en/of doen of laten mededelen dat het er nu anders uit moest zien dan een technische mankement, maar wel degelijk als een brandstichting, met als doel om de eigenaar/houder van de voornoemde personenauto van het merk Tesla angst aan te jagen, althans (een) mededeling(en) van gelijke aard en/of strekking en/of

- vóór de brandstichting € 1500,- , althans een bedrag, betaald en/of doen of laten betalen,

in elk geval heeft die [medeverdachte 2] tezamen en in vereniging met zijn mededader, althans alleen, door (een) belofte(n), het verschaffen van (een) middel(en) en/of gelegenheid en/of (een) inlichting(en) voornoemd feit opzettelijk uitgelokt, tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte in of omstreeks de periode van 1 januari 2018 tot en met 19 april 2018 te Joure en/of Burgum en/of Goingarijp en/of te Leeuwarden en/of elders in Nederland opzettelijk gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest, immers heeft verdachte in voornoemde periode toen en aldaar opzettelijk die [medeverdachte 1]

- geïnformeerd over een conflict dat verdachte en/of zijn mededader had(den) met de eigenaar/houder van de voornoemde personenauto van het merk Tesla, althans informatie van gelijke aard en/of strekking, en/of

- medegedeeld dat er brand moest worden gesticht en/of opdracht gegeven bovenomschreven misdrijf te plegen, althans brand te stichten, (ten nadele van de bewoner van het adres [straatnaam] [nummer] te Joure), althans (een) mededeling(en) van gelijke aard en/of strekking, en/of

- beloofd dat die [medeverdachte 1] mee mocht doen met de (teelt en/of verkoop van en/of handel in) hennepplantjes, althans (een) belofte(n) van gelijke aard of strekking, en/of

- medegedeeld dat het er nu anders uit moest zien dan een technische mankement, maar wel degelijk als een brandstichting, met als doel om de eigenaar/houder van de voornoemde personenauto van het merk Tesla angst aan te jagen, althans (een) mededeling(en) van gelijke aard en/of strekking en/of

- vóór de brandstichting € 1500,- , althans een bedrag, betaald, althans dat hij, verdachte, op enigerlei wijze opzettelijk behulpzaam is geweest en/of gelegenheid en/of (een) middel(en) en/of (een) inlichting(en) heeft verschaft.

Beoordeling van het bewijs

Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft veroordeling gevorderd voor de onder 1. primair en 2. primair ten laste gelegde feiten. Hij heeft daartoe het volgende aangevoerd.

Uit het politieonderzoek blijkt dat er zowel in de nacht van 4 op 5 maart 2018 als in de nacht van 18 op 19 april 2018 sprake was van brandstichting aan een personenauto. Beide keren is open vuur in aanraking gebracht met die personenauto, merk Tesla. Uit onderzoek is gebleken dat de branden geen gevolg zijn geweest van een technisch mankement. Aangeefster [benadeelde partij] heeft naar aanleiding van haar aangifte van 19 april 2018 het vermoeden geuit uit welke hoek deze brandstichtingen eventueel zouden kunnen komen. De verklaring van aangeefster wordt ondersteund door de verklaring van [getuige 1] . Op 25 april 2018 wordt aangeefster benaderd door een zekere [getuige 2] , die haar meedeelt dat verdachte bij deze brandstichtingen betrokken is. Uit het onderzoek van de telefooncontacten van verdachte komt [medeverdachte 1] als contact van verdachte naar voren. Uit zendmastgegevens blijkt ook dat verdachte en [medeverdachte 1] op 3 maart 2018 in Joure zijn geweest. [medeverdachte 1] is ook op 19 april 2018 in Joure geweest. De telefoongegevens van [medeverdachte 1] ondersteunen dit. In Joure is tevens een auto gezien die mogelijk van [medeverdachte 1] is. Op basis van deze informatie is [medeverdachte 1] aangehouden. Hij heeft na zijn aanhouding ontkend betrokken te zijn geweest bij de brandstichtingen, maar in augustus 2020 heeft [medeverdachte 1] alsnog een bekennende verklaring afgelegd. [medeverdachte 1] heeft verklaard dat verdachte hem de auto heeft aangewezen en dat hij geldbedragen van verdachte heeft ontvangen. Hij ontving vooraf aan de brandstichting het eerste deel van het geld en na afloop het resterende deel. Ook is hem beloofd dat hij mocht meedoen met de hennepkwekerijen van verdachte. [medeverdachte 1] heeft zelf geen enkel motief om de branden te stichten. Hij heeft een drugsprobleem en was daarom makkelijk te bewegen om een ‘klusje’ te doen. Het is dan ook geloofwaardig dat verdachte als tussenpersoon is opgetreden.

Voor een bewezenverklaring van uitlokking is (onder meer) dubbel opzet vereist. De uitlokker moet zowel opzet hebben gehad op de uitlokking als op het delict waartoe de ander is aangezet.

Bewijsbaar is dat verdachte degene is geweest die [medeverdachte 1] heeft uitgelokt. [medeverdachte 1] heeft van verdachte tot twee keer toe de opdracht gekregen om de auto in brand te steken. De uitlokker is ook aansprakelijk voor de gevolgen van deze handelingen. Ook het ontstane levensgevaar en de kans op zwaar lichamelijk letsel kan verdachte dus worden aangerekend.

Standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft - zoals omschreven in haar pleitnotitie - betoogd dat verdachte moet worden vrijgesproken van de onder 1. primair, 1. subsidiair, 2. primair en 2. subsidiair ten laste gelegde feiten. Zij heeft daartoe het volgende aangevoerd.

Het door het openbaar ministerie gepresenteerde bewijs bestaat voornamelijk uit de verklaring van [medeverdachte 1] en telefoon- en zendmastgegevens. Alle bestanddelen en relevante gedachtestreepjes in de tenlastelegging worden enkel onderbouwd door de verklaringen van [medeverdachte 1] . Geen enkele uitlating van [medeverdachte 1] wordt onderbouwd door bijkomend bewijs. Er is geen bewijs van een afspraak tussen verdachte en [medeverdachte 1] . Weliswaar is er op 3 maart 2018 een telefoongesprek geweest tussen verdachte en [medeverdachte 1] , maar wat de inhoud van dit gesprek is geweest, is onbekend. Ook kan niet worden bewezen dat [medeverdachte 1] geld heeft ontvangen van verdachte voor zijn daden. De verklaringen van [medeverdachte 1] worden dus niet onderbouwd door andere bewijsmiddelen. [medeverdachte 1] doet in zijn verklaringen louter aannames, op basis van het verhaal dat hem door de politie is voorgehouden.

De genoemde zendmastgegevens geven geen betrouwbaar beeld van waar een telefoon zich bevindt. Zendmastgegevens zijn niet redengevend voor het bewijs en bevestigen de verklaring van [medeverdachte 1] niet.

Evenmin kan worden bewezen dat sprake was van gemeen gevaar voor de woningen, van levensgevaar voor personen of van gevaar voor zwaar lichamelijk letsel. De in brand gestoken personenauto's zijn elektrische auto's. Uit het "Factsheet feitenmateriaal elektrische voertuigen en veiligheid" van TNO blijkt dat de vlam- en rookontwikkeling bij branden in elektrische auto's significant minder is dan bij branden in auto’s die benzine of diesel verbruiken. Het vuur verspreidt zich ook minder snel, omdat er geen brandbare vloeistoffen weglekken. De auto stond geparkeerd in een parkeerhaven langs de weg. De brand leek niet groot te zijn. Er was door de hitte weliswaar een ruit van de woning gebarsten, maar enkel hitte veroorzaakt nog geen brand. Voor brandgevaar in de woning en derhalve gevaar voor mensen in die woning is brandoverslag vereist. Hiervan is echter niet gebleken. De jurisprudentie omtrent algemene ervaringsregels bij branden gaat dus niet op. Nu er in de omgeving van de auto ook geen brandbare goederen stonden, zoals schuttingen of heggen. kan niet worden vastgesteld dat er gevaar voor goederen of personen te duchten was.

Oordeel van de rechtbank

Anders dan de raadsvrouw is de rechtbank van oordeel dat de door [medeverdachte 1] in augustus 2020 afgelegde verklaring betrouwbaar is te achten. Dat [medeverdachte 1] woorden in de mond zijn gelegd door de politie, acht de rechtbank niet aannemelijk. [medeverdachte 1] heeft uit eigen waarneming verklaard over zijn eigen betrokkenheid en die van verdachte. [medeverdachte 1] heeft uitgebreid, gedetailleerd en consistent verklaard over de wijze waarop verdachte hem heeft benaderd om de auto's in brand te steken. Daarbij heeft [medeverdachte 1] ook over zichzelf zeer belastend verklaard. Volgens [medeverdachte 1] heeft verdachte hem een paar dagen voor de eerste brandstichting benaderd om een ‘klus’ te verrichten. Samen met verdachte is [medeverdachte 1] op zaterdag 3 maart 2018 naar Joure gereden, zodat verdachte aan [medeverdachte 1] kon aanwijzen welke auto hij in brand moest steken. Deze verklaring van [medeverdachte 1] wordt ondersteund door de historische telefoongegevens, waaruit blijkt dat zowel de telefoon van verdachte (om 15:08 uur) als de telefoon van [medeverdachte 1] (om 15.14 uur) op zaterdag 3 maart 2018 contact maakten met een telefoonmast aan de [straatnaam] te Joure.

Deze tijdstippen uit het overzicht van telefoongegevens komen weliswaar niet exact overeen, maar het tijdsverschil is zo gering dat de rechtbank concludeert dat verdachte en [medeverdachte 1] die zaterdagmiddag samen zijn geweest.

Ook de route die [medeverdachte 1] verklaart te hebben gereden op 3 maart 2018 wordt ondersteund door historische verkeersgegevens van de telefoons van [medeverdachte 1] en verdachte: eerst reed [medeverdachte 1] van Harkema naar Burgum; vervolgens reden zij samen de route Burgum - Raerd - Joure - Raerd – Burgum; en nadien reed [medeverdachte 1] alleen van Burgum terug naar Harkema. De rechtbank neemt hierbij in aanmerking dat de provider van verdachte, T-Mobile, geen mast heeft in Raerd. De dichtstbijzijnde masten zijn gelegen in Mantgum, Jirnsum en aan de A32. De telefoon van verdachte maakte rondom het tijdstip dat [medeverdachte 1] op 3 maart 2018 in Raerd was, dan ook gebruik van een mast in Mantgum.

De raadsvrouw heeft betoogd dat de mastgegevens onbetrouwbaar zijn, onder meer omdat zendmasten in open gebied vanaf grote afstand kunnen worden aangestraald, en omdat een zendmast bij druk telefoonverkeer een telefoonsignaal automatisch kan overschakelen naar een aanpalende mast die minder bezet is. De rechtbank zal dit verweer passeren nu er een grote samenhang is tussen het relaas van [medeverdachte 1] over zijn afgelegde route en de ondersteunende technische gegevens.

De zendmastgegevens ondersteunen niet slechts één punt of enkele punten op die route, maar vrijwel de gehele route. Dat de telefoons van [medeverdachte 1] en verdachte niet steeds met eenzelfde zendmast verbonden waren, acht de rechtbank verklaarbaar doordat zij zich in een rijdende auto bevonden en hun providers niet dezelfde waren. Hun telefoons zullen tijdens de rit niet steeds op dezelfde momenten van mast naar mast overschakelen.

Gevaar voor goederen, levensgevaar en gevaar voor zwaar lichamelijk letsel

De rechtbank is van oordeel dat bewezen kan worden dat sprake is geweest van gemeen gevaar voor goederen, levensgevaar en gevaar voor zwaar lichamelijk letsel. Op grond van het proces-verbaal van de bevelvoerder van de brandweer, [getuige 3] , het proces-verbaal van sporenonderzoek en de aangifte stelt de rechtbank het navolgende vast.

Op 5 maart 2018 omstreeks 02:02 uur kwam een melding bij de politie binnen van een brand in Joure. Voor de woning aan de [straatnaam] stond een geparkeerde personenauto van het merk Tesla in brand. Door de hitte van de brand was er een scheur ontstaan in de linker voorruit van die woning. Aangeefster bevond zich met haar twee kinderen in de woning. Zij heeft verklaard dat zij om 02:00 uur 's nachts wakker werd door het autoalarm.

Op 19 april 2018 omstreeks 02:33 uur kwam er opnieuw een melding bij de politie binnen van een brand in Joure. Voor dezelfde woning stond opnieuw een geparkeerde personenauto van het merk Tesla in brand. De voorzijde van de auto, het motorcompartiment en het interieur waren door de vlammen aangetast. Door de hitte van de brand waren de voorruit en het zonnedak geknapt. De rechter voorband was deels weggebrand. De ramen in de voorgevel van de woning waren door de hitte gebarsten. De kozijnen en dakgoot van de woning waren door de brand verkleurd en aangetast door roet. Het had niet veel langer geduurd of de brand was overgeslagen naar de woning. Bij verkenning door de brandweer bleek dat de bovenverdieping van de woning vol blauwe rook stond.

De [straatnaam] is een smalle straat waar de woningen dicht op elkaar staan. Er was een zeer beperkte ruimte van ongeveer 80 centimeter tussen de auto en de gevel van de woning. Beide keren stond de auto op dezelfde plaats geparkeerd en was het eenzelfde soort brand, met hoge vlammen ter hoogte van de voorgevel. Het enige verschil was dat de brand de eerste keer aan de bestuurderszijde van de auto was begonnen, en de tweede keer aan de bijrijderszijde.

De rechtbank leidt hieruit af dat bij beide branden gemeen gevaar voor goederen en levensgevaar dan wel gevaar voor zwaar lichamelijk letsel voor personen te duchten was, en dat dat ook naar algemene ervaringsregels voorzienbaar was. De rechtbank neemt daarbij in het bijzonder in aanmerking de karakteristieken van de woningen, het feit dat in beide gevallen de brandende auto zeer dicht bij de woning was geparkeerd, en de hevigheid van de brand die zelfs de ramen van de woning deed barsten. Het gemeen gevaar voor goederen betrof ook de naastgelegen woningen. Dat de woningen van steen waren, doet hieraan niet af nu onder meer sprake was van houten kozijnen en dakgoten. Doordat de branden ‘s nachts zijn gesticht terwijl de bewoners in hun woningen lagen te slapen, was er voorts levensgevaar dan wel gevaar voor zwaar lichamelijk letsel voor deze bewoners te duchten. Niet alleen konden de vlammen overslaan naar de woning, bij de tweede brand is bovendien geconstateerd dat de bovenverdieping vol stond met rook. Ingeademde rook kan - naar algemeen bekend is - zeer schadelijk voor de gezondheid of fataal zijn.

Wel of geen medeplegen

De officier van justitie acht bewezen dat verdachte het feit tezamen en in vereniging met een ander of anderen heeft gepleegd. De rechtbank overweegt terzake dat het dossier weliswaar aanwijzingen biedt voor enige mate van betrokkenheid van een of meer anderen bij het ten laste gelegde feit, doch concrete bewijsmiddelen voor een nauwe en bewuste samenwerking en een gezamenlijke uitvoering van het feit ontbreken, zodat niet bewezen kan worden dat sprake is van medeplegen.

De rechtbank acht derhalve wettig en overtuigend bewezen dat verdachte [medeverdachte 1] heeft uitgelokt tot het plegen van brandstichting, zodat het onder 1. primair en 2. primair ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen is.

Bewijsmiddelen

De rechtbank past de volgende bewijsmiddelen toe die de voor de bewezenverklaring redengevende feiten en omstandigheden bevatten zoals hieronder zakelijk weergegeven.

Ieder bewijsmiddel is - ook in onderdelen - slechts gebruikt voor het feit waarop het blijkens zijn inhoud betrekking heeft.

1. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van aangifte d.d. 19 april 2018, opgenomen op pagina 59- 60 van het dossier van Politie Noord-Nederland met nummer BVH PL0100-2018094872 d.d. 20 oktober 2020, inhoudend als verklaring van [benadeelde partij] :

Ik doe aangifte van brandstichting. Ik ben in het bezit van een leenauto van Tesla, kenteken [kenteken] . Ik heb deze auto te leen gekregen, omdat mijn eigen Tesla in de nacht van 5 maart 2018 uitgebrand was, hiervan heb ik toen een melding gemaakt, omdat het niet duidelijk was of er sprake was van brandstichting.

Op 18 april 2018 heb ik mijn voertuig geparkeerd bij mij voor de deur aan de [straatnaam] ter hoogte van [nummer] te Joure. Omstreeks 02:30 uur werd ik wakker van het alarm van mijn auto. Toen ik de gordijnen open deed zag ik dat de voorkant van mijn voertuig volledig in brand stond. Ik zag dat de voorzijde van het voertuig brandde. Ik heb vervolgens de kinderen wakker gemaakt en ben met de kinderen naar beneden gegaan. Ik heb vervolgens de kinderen mee naar buiten genomen. Ik ben van beroep curator en heb het laatste half jaar veel te maken met intimidatie in verband met een aantal faillissementszaken.

2. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van getuigenverhoor d.d. 19 april 2018, opgenomen op pagina 61- 66 van het dossier van Politie Noord-Nederland met nummer BVH PL0100-2018094872 d.d. 20 oktober 2020, inhoudend als verklaring van

[benadeelde partij] :

Op 4 maart 2018 werd ik om 02.00 uur 's nachts werd ik wakker door het auto alarm. Toen keek ik uit het raam naar beneden en toen zag ik dat de linker voorkant van mijn Tesla al behoorlijk in brand stond. Ik hoorde iemand op straat schreeuwen dat de brandweer al gebeld was. Ik ben vervolgens mijn kinderen uit bed gaan halen en ben met ze naar de overburen gegaan en heb de brandweer afgewacht. Toen vond er afgelopen nacht dus wederom een brandstichting plaats. Bijna identiek aan de vorige keer behalve dan dat het deze keer aan de andere zijde, dichter bij mijn huis brandde. Het vuur bij de 2e keer was heftiger dan de eerste keer. Drie ramen van mijn woning zijn gesprongen.

V: U had nog geen aangifte gedaan van de brandstichting op 5 maart 2018.
A: Hierbij doe ik aangifte van brandstichting. De veiligheid van mijn gezin en mijn woning en auto is door de brandstichting opzettelijk in gevaar gebracht. Ik woon in een straatje waarin de woning heel dicht op elkaar staan, waar een eventuele brand heel snel zou kunnen overslaan naar andere woningen. Mijn auto stond heel dicht op mijn woning geparkeerd in het parkeervak.

3. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van getuigenverhoor d.d. 20 april 2018 opgenomen op pagina 55-58 van voornoemd dossier, inhoudend als verklaring van [getuige 3] :

Ik werk als bevelvoerder/brandmeester bij de brandweer te Joure. Op 19 april 2018 ging mijn pieper 's nachts rond half 3. Ik las het bericht, autobrand [straatnaam] . Ik ben vervolgens naar de kazerne gereden. Hierbij moest ik langs de [straatnaam] rijden. Ik zag toen precies hetzelfde als 4 weken, hoge vlammen ter hoogte van de voorgevel van de woning in de [straatnaam] . Vervolgens ben ik doorgereden naar de kazerne om mijn werk uit te gaan oefenen als bevelvoerder. Contact gelegd met de meldkamer, die gaven aan dat het een Tesla brand betrof.
Ik zag ter plaatse dat de Tesla in de brand stond. Ik heb toen tegen de politiemedewerker gezegd: ik stond hier vier weken geleden ook al met eenzelfde soort brand, en met dezelfde benadeelde. Tevens zei ik dat het een zelfde soort mo betrof, echter zag ik dat het nu de bijrijderszijde betrof en de vorige keer de bestuurderszijde. Verder was het exact dezelfde brand. De auto stond de vorige keer, 4 weken geleden, op dezelfde wijze geparkeerd.
Vorige keer had ik gezien dat het boven het wiel aan de bestuurderszijde begonnen was. Ik zag dat het nu precies hetzelfde was, alleen dan aan de andere kant van de auto. Ik zag dat de brandgaten ter hoogte van het wielkast hetzelfde was echter was deze nu iets groter. Ik heb een warmtebeeldcamera uit de auto gehaald. Ik heb deze gericht op de voorzijde van het voertuig. Ik zag toen duidelijk dat aan de bijrijderszijde een zogenoemde hotspot zichtbaar was, boven het wiel, waar de meeste schade was.
Ik heb vervolgens contact gehad met de eigenaresse. Ik heb haar aangegeven dat wij als brandweer in de woning van haar wilden kijken of het veilig was om deze te betreden. Toen mijn collega's terug kwamen na de verkenning gaven zij aan dat de bovenverdieping volstond met blauwe rook. Hierna heb ik bij de eigenaresse aangegeven dat het niet raadzaam was om de woning te betreden. Hierop heeft zij ergens anders overnacht met haar kinderen. Ik heb vervolgens nog gekeken om de woning naar nevenschade. Ik zag toen dat er twee glazen van de woning gesprongen waren van de warmte, de vorige keer betrof dit één raam. Ik zag ook dat het schilderwerk van de kozijnen was aangetast door de hitte van de brand. Dit zag ik doordat het witte schilderwerk, geel was uitgeslagen.
Toen wij ter plaatse kwamen zag ik een deels ontwikkelde brand in het motorcompartiment. Die na dat wij ter plaatse waren snel uitbreidde naar het interieur van de auto. Ik hoorde en zag dat het glazenzonnedak van de auto sprong, vermoedelijk door de warmte.
V: Hoe warm was het in de omgeving van de auto?
A: warm, als de glazen van een woning klappen zijn is het echt warm geweest. Ik denk dat het misschien wel 300 tot 400 graden is geweest in de directe omgeving van de auto.
V: Hoe ver stond de auto geparkeerd van de woning?
A: Ik vermoed minder dan l meter. Als de brand langer had gewoed. Dan had de brand hoogstwaarschijnlijk overgeslagen naar de woning. De ramen waren al gesprongen en het had niet veel langer geduurd voordat de brand had kunnen overschieten naar de woning. Dus de gevaarzetting was zeer groot. Dit betrof de woning aan de [straatnaam] te Joure.

4. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 11 augustus 20187, opgenomen op pagina 79 - 81 van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisant(en):

Op 19 april 2018 werd er door mij [verbalisant 1] , samen [verbalisant 2] , een onderzoek uitgevoerd naar een autobrand. Deze autobrand had plaatsgevonden in de [straatnaam] te Joure, tussen 18 april 2018 te 17:45 uur en 19 april 2018 te 02:30 uur. Ter plaatse gekomen bleek dat de betreffende auto een Tesla betrof.
Bij het onderzoek plaats delict werden met behulp van de zogenaamde PID meter, in de
brandresten en onderstraatklinkers, (lichte) aanwijzingen aangetroffen van de aanwezigheid van brandversnellende middelen. Van de brandresten en van de grond onder de straatklinkers werd een monster genomen voor nader onderzoek.
In de velg van de rechtervoorband werd een oranje stuk textiel aangetroffen. Dit stuk textiel werd veiliggesteld voor nader onderzoek. Bij navraag bij Tesla Nederland, bleek dat dit stuk textiel niet werd herkend al een (stuk) van een onderdeel van Tesla.
Op 21 juni 2018 werd er door het NFI gerapporteerd. De conclusie van het uitgevoerde onderzoek was samengevat: In het monster zijn vluchtige stoffen aangetoond, waaronder diverse vluchtige stoffen die vrijkomen bij verbranding of verhitting van kunststof.
Daarnaast zijn op een relatief laag concentratieniveau enkele vluchtige stoffen
aangetoond die een aanwijzing geven voor de aanwezigheid van motorbenzine of
alkylaatbenzine. Tevens is de vluchtige stof ethanol aangetoond.
Op de plaats delict werd met de PID meter een lichte aanwijzing aangetroffen voor de aanwezigheid van brandversnellende middelen. Uit het onderzoek van het NFI van de
brandmonsters bleek dat er op een relatief laag concentratieniveau enkele vluchtige stoffen zijn aangetoond die een aanwijzing geven voor de aanwezigheid van motorbenzine of alkylaatbenzine.

5. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van sporenonderzoek d.d. 18 mei 2018, opgenomen op pagina 83 - 90 van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisant(en):

Op 19 april 2018 omstreeks 09:30 uur, werd door ons verbalisanten als forensische onderzoekers een forensisch onderzoek naar sporen verricht in verband met een
brandstichting, gepleegd tussen 18 april 2018 te 17:45 uur en 19 april 2018 te 02:30 uur. Het onderzoek is verricht in een openbare weg/-water (weg) bij [benadeelde partij] te [straatnaam] , [woonplaats] , binnen de gemeente De Fryske Marren.
De voorruit en het zonnedak van de auto waren kapot, zeer waarschijnlijk geknapt door hitte-inwerking. De rechtervoorband was deels weggebrand. In het rechtervoorwiel zagen wij, tussen de velg en het daarachter gelegen remblok, een oranje stuk textiel zitten. De textiel was deels gesmolten.

Gelet op de locatie van aantreffen was dit stuk textiel mogelijk betrokken bij een eventuele brandstichting.

De [straatnaam] in Joure is een smalle straat. Aan de oneven zijde van de straat waren parkeerhavens. De Tesla stond in zo'n parkeerhaven. Er was een zeer beperkte ruimte tussen de Tesla en de voorgevel van [nummer] . Deze ruimte werd door ons geschat op ongeveer 80 centimeter. Wij zagen dat de ramen in de voorgevel van [nummer] kapot waren. Gelet op de golvende vormen van de barsten in het glas waren deze veroorzaakt door hitte inwerking.
Wij zagen een verkleuring en roetafzetting op de kozijnen en op de dakgoot van [nummer] .
Indien de autobrand niet was geblust door de brandweer, was er een gerede kans dat deze, gelet op de schade aan de woning, was overgeslagen naar de woning, [straatnaam] .
Gelet op het tijdstip van de brand en het feit dat de aangeefster in de woning lag te slapen, was er gemeen gevaar voor goederen, levensgevaar en gevaar voor zwaar lichamelijk letsel te duchten geweest.

6. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van verhoor d.d. 20 augustus 2020, opgenomen op pagina 203 - 208 van voornoemd dossier, inhoudend als verklaring van [medeverdachte 1] :

V: We hebben vernomen, dat je 13 augustus 2020 bij het Gerechtshof in Leeuwarden een uitgebreide verklaring hebt afgelegd over onder meer de brandstichtingen in 2018, waarbij twee Tesla’s in brand zijn gestoken.

A: De brandstichtingen van de twee Tesla’s heb ik gepleegd. Ik was dinsdag met [verdachte] in contact. Op een gegeven moment had [verdachte] een klusje voor me. Hij belde me op een zaterdag dat ik even langs moest komen. Hij wist iemand die wat werk voor me had. [verdachte] zei dat ik naar Joure moest rijden. Onderweg zei hij dat ik 1500 euro kon verdienen. Hij zei dat we er eerst langs zouden rijden. In een straatje zei hij dat de rode auto, die daar stond in de brand moest. [verdachte] zei; Als je deze auto in de brand steekt, dan is het klaar, dan krijg je de andere 1000 euro. Ik kreeg ook 50 gram pep van hem. Ik was met de auto van mijn vader, de caddie. [verdachte] zei nog toen hij uitstapte: “Je red je er wel mee, he? Je weet waar het is en welke auto het is". Dit was de zaterdag voor de eerste brand. Ik kreeg 500 euro. [verdachte] zei tegen mij dat de auto van een vieze vuilak was. Daar had een kameraad van hem problemen mee.

V: Wat gebeurde er die 5e maart?
A: Ik ben er heengereden en heb het gedaan. Ik had half om half olie en benzine in een leeg AA-flesje gedaan. Ik gooide het over de band en over de ruitenwisser. Ik heb een hoeveelheid benzine/olie besprenkeld. Ik deed dit aan de bestuurderskant over de band en de ruitenwisser. Ik stak de brand aan met een aansteker.
V: Wat zag je toen?
A: Een vlammetje. Als je dat met olie doet, wordt het geen steekvlam. Ik deed dit gewoon met motorolie. Het was niet mijn bedoeling om die hele auto af te branden. Als het er maar wat op leek. In dat weekend daarop ben ik naar [verdachte] gereden en heb het geld bij hem opgehaald. [verdachte] zei dat ik het goed gedaan had. [verdachte] vroeg me op een gegeven moment nog een keer langs te komen. Ik ging naar het huis van [verdachte] . [verdachte] zei dat er nu gedacht werd dat het een technisch mankement was. Het moest wel op een brandstichting lijken. Ik vroeg waarom dat nu moest. [verdachte] begon mij wat te paaien. Hij zei dat ik wel met hem mee kon naar zijn plantjes. Voor het geld heb ik het nog wel een keer gedaan. [verdachte] bemiddelde hierin. Hij haalde het geld en betaalde me dat.
zei: “Ik geef je gelijk geld”. Voordat ik de auto in brand stak kreeg ik de 1500 euro al. Bij de tweede keer had men door dat het brandstichting was, zoals de bedoeling was.

V: Hoe ging het verder? Je had het geld gekregen en je was met [verdachte] mee geweest om een hennepkwekerij om te bouwen. Wat gebeurde er tussen de tijd dat je dit geld had gekregen en de tweede brandstichting op 19 april 2018.
V: Hoe wist je welke auto je nu in de brand moest steken?
A: [verdachte] zei dat ik een andere auto in de brand moest steken. Hij zei: wel weer een Tesla en op hetzelfde adres. Ik had een flesje AA weer mee. In het flesje AA zat een mengsel met olie en benzine. Ik zou een doek op de band gooien en dan aan de andere kant. Ik heb een poetsdoek gebruikt. Het was een oranje stukje stof. Ik had die 1500 euro toen al. Hij zei dat het niet direct hoefde, maar het moest binnenkort wel gebeuren. Ik zette op een avond de auto bij de bank neer en liep hetzelfde pad. Er stond een Tesla op dezelfde plek. Ik stak de auto aan de passagierskant bij de band weer in brand, aan de kant van de woning.
V: We hebben een stukje stof aangetroffen in de wielkast. Kan het kloppen dat jij dat daarin hebt gestopt?
A: Ja.

V: En verder?
A: Ik ben naar huis gegaan en ben de volgende dag gewoon aan het werk gegaan bij Ouwekerk. Daarna ben ik nog naar de hennepkwekerij mee geweest in Leeuwarden.
V: Er is een berichtje geweest van [verdachte] naar jou met de tekst: Laaje lichter. Dit was op 18 mei 2018. Diezelfde dag schreef [verdachte] jou ook een berichtje; Klusj v j
A: Dat had hiermee te maken, natuurlijk.
V: Waarom moesten die auto's in brand?
A: Omdat zijn kameraad problemen had. Het ging zo van: Die vieze vuile nog wat, die heeft alles verkocht en dat had veel geld gekost.

V: Na de tweede brand ben je naar huis gegaan. Hoe hield je contact met hem?
A: Hij belde me dan wel. We hebben het 1 keer over de brand gehad. [verdachte] zei: "Het is goed gelukt. Er zit nu onderzoek op”.
V: Je bent met [verdachte] naar een hennepkwekerij geweest. Waar was die?
A: Die was ergens op het Vliet in Leeuwarden. Dit was een hennepkwekerij in opbouw.

7. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 7 november 2018, opgenomen op pagina 115 - 124 van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisant(en):

Waar in dit proces-verbaal wordt gesproken over ‘telefoon’ wordt bedoeld het telefoontoestel

van [medeverdachte 1] met bijbehorend telefoonnummer [telefoonnummer] , tenzij het de telefoon betreft van [verdachte] , want dan staat dit er expliciet bij vermeldt. Daar waar wordt gesproken over

mast wordt bedoeld een telefoonmast.

In de periode van 26 november 2017 tot en met 12 augustus 2018 werd de telefoon in combinatie gebruikt met een (IMEI-nummer (lees telefoontoestel).

De genoemde branden vonden plaats op de [straatnaam] te Joure.

Naast de historische verkeersgegevens van [medeverdachte 1] zijn ook historische verkeers-gegevens van [verdachte] verstrekt.

Het betreft de historische verkeersgegevens van 3 maart 2018.

Op 3 maart 2018 te 11.56 uur is er contact tussen de telefoonnummers van [medeverdachte 1] en [verdachte] .
Te zien is dat de telefoon op 3 maart 2018 te 15.14 uur eerst gebruik maakt van een telefoonmast in Heerenveen, alvorens deze overgaat naar een mast in Joure.

Te zien is dat er op 3 maart 2018 te 15.08 uur gebruik van dezelfde mast aan de [straatnaam] in Joure alsook de telefoon van [medeverdachte 1] gebruikt maakt te 15.14 uur.

Daarnaast maakt de telefoon van [verdachte] op 3 maart 2018 te 15.08 uur gebruik van dezelfde zendmast in Joure als [medeverdachte 1] .
Op 5 maart 2018 te 01:44 uur maakt de telefoon gebruik van een mast aan het [straatnaam] te Joure. Dit betreft de mast op de locatie [straatnaam] te Joure. De brand die nacht werd te 01:58 uur ontdekt/gemeld. De plaats van de mast is volgens Google Maps op 2 minuten loopafstand verwijderd van de [straatnaam] te Joure (170 meter).
Te zien is van welke masten de telefoon in de periode van 26 november 2017 tot en met 25 mei 2018 gebruik heeft gemaakt in het noorden van Nederland. In deze periode heeft de telefoon viermaal gebruik maakt van een mast in Joure, te weten op 3 en 5 maart 2018.

8. Het naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 24 augustus 2020, opgenomen op pagina 132-134 van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisant:

[medeverdachte 1] maakte destijds gebruik van het telefoonnummer [telefoonnummer] , provider KPN.

[verdachte] maakte destijds gebruik van het telefoonnummer [telefoonnummer] , Provider T-Mobile.

Mast KPN

Ten tijde van de aanwezigheid van [medeverdachte 1] in Raerd maakte zijn telefoon gebruik van een mast in Raerd aan de Snitserdyk.

Mast(en) T-Mobile

Provider T-Mobile heeft geen mast in Raerd. De dichtstbijzijnde masten zijn gelegen in Mantgum, Jirnsum en A32.

[verdachte] zijn telefoon maakte rondom het tijdstip dat [medeverdachte 1] op 3 maart 2018 in Raerd is gebruik van een mast in Mantgum.

Uit analyse van deze historische verkeersgegevens blijkt het volgende:

Rond 09:52 / 09:53 uur maakt de telefoon van [medeverdachte 1] gebruik van een mast in Harkema.

Om 11:56 uur wordt [medeverdachte 1] gebeld door [verdachte] . [verdachte] zijn telefoon maakt gebruik van een mast in Burgum, die van [medeverdachte 1] van een mast in Harkema.

Om 14:49 uur maakt de telefoon van [verdachte] gebruik van een mast in Mantgum.

Respectievelijk om 15:08 uur en 15:14 uur maken de telefoons van [verdachte] en [medeverdachte 1] gebruik van een mast in Joure.

Om 15:50, 15:53 en 15:54 uur maakt de telefoon van [verdachte] gebruik van een mast in Mantgum.

Om 16:07 uur maakt de telefoon van [medeverdachte 1] gebruik van de mast in Raerd waarbij hij een inkomend gesprek heeft van zijn vader ( [bedrijf] )

Om 16:28 uur maakt de telefoon van [verdachte] gebruik van een mast in Burgum.

Bewezenverklaring

De rechtbank acht de onder 1. primair en 2. primair ten laste gelegde feiten wettig en overtuigend bewezen, met dien verstande dat:

1. Primair.

[medeverdachte 1] de periode omvattende de dagen 4 maart 2018 en 5 maart 2018 te Joure, in de gemeente De Fryske Marren, aan de [straatnaam] te Joure, ter hoogte van [nummer] , opzettelijk brand heeft gesticht onder en aan een personenauto van het merk Tesla, voorzien van het kenteken [kenteken] , welke dicht bij de woning [straatnaam] [nummer] stond, immers heeft die [medeverdachte 1] toen aldaar opzettelijk

- de ruitenwisser en een band van die personenauto van het merk Tesla aan de bestuurderszijde, met een hoeveelheid van een door verdachte vervaardigd mengsel van olie en benzine, overgoten/besprenkeld en vervolgens

- die met dat door verdachte vervaardigde mengsel van olie en benzine overgoten/besprenkelde ruitenwisser en band van die personenauto van het merk Tesla, met een aansteker aangestoken, ten gevolge waarvan die ruitenwisser en die band en andere onderdelen van die personenauto van het merk Tesla en zich in die personenauto bevindende goederen geheel of gedeeltelijk zijn verbrand, terwijl daarvan gemeen gevaar voor

- die personenauto van het merk Tesla en

- de in die personenauto aanwezige goederen en

- die woning gelegen aan de [straatnaam] en

- de inventaris van die aan de [straatnaam] gelegen woning en

- de naastgelegen woningen in die [straatnaam] en

- de inventaris van die naastgelegen woningen in die [straatnaam] ,

en

- levensgevaar voor de zich in die [straatnaam] bevindende personen

en

- gevaar voor zwaar lichamelijk letsel voor de zich in die [straatnaam] bevindende personen te duchten was,

welk bovenomschreven misdrijf hij, verdachte, in de periode van 1 januari 2018 tot en met

5 maart 2018, in Nederland, opzettelijk heeft uitgelokt door giften, beloften en het verschaffen van inlichtingen, immers heeft hij, verdachte, in voornoemde periode toen en aldaar opzettelijk die [medeverdachte 1]

- geïnformeerd over een conflict dat verdachte en/of zijn mededader had(den) met de eigenaar/houder van de voornoemde personenauto van het merk Tesla, althans informatie van gelijke aard en/of strekking,

en

- medegedeeld dat er brand moest worden gesticht en opdracht gegeven bovenomschreven misdrijf te plegen, ten nadele van de bewoner van het adres [straatnaam] te Joure,

en

- de plaats en het adres waar de personenauto van het merk Tesla stond aangewezen

en

- beloofd dat die [medeverdachte 1] mee mocht doen met de teelt of verkoop van of handel in hennepplantjes,

en

- vóór de brandstichting € 500,--, betaald en een betaling van € 1.000,--, ná de brandstichting in het vooruitzicht gesteld

en

- 50 gram pep (speed) overhandigd,

voornoemd feit opzettelijk uitgelokt.

2. Primair.

[medeverdachte 1] in de periode omvattende de dagen 18 april 2018 en 19 april 2018 te Joure, in de gemeente De Fryske Marren, aan de [straatnaam] te Joure, ter hoogte van [nummer] , opzettelijk brand heeft gesticht onder en aan een personenauto van het merk Tesla, voorzien van het kenteken [kenteken] , welke dicht bij de woning [straatnaam] stond, immers heeft die [medeverdachte 1] toen aldaar opzettelijk

- een band en de motorkap bij de ruitenwisser van die personenauto van het merk Tesla aan de passagierszijde, met een hoeveelheid van een door verdachte vervaardigd mengsel van olie en benzine, overgoten/besprenkeld en vervolgens

- een zogenoemde poetsdoek met een aansteker in brand gestoken en vervolgens op die met dat door verdachte vervaardigde mengsel van olie en benzine, overgoten/besprenkelde band van die personenauto van het merk Tesla, gegooid, en zodoende die met dat door verdachte vervaardigde mengsel van olie en benzine, overgoten/besprenkelde goederen met een aansteker aangestoken, ten gevolge waarvan die band en die motorkap bij de ruitenwisser en andere onderdelen van die personenauto van het merk Tesla en de zich in die personenauto bevindende goederen geheel of gedeeltelijk zijn verbrand, terwijl daarvan gemeen gevaar voor

- die personenauto van het merk Tesla en

- de in die personenauto aanwezige goederen en

- die woning gelegen aan de [straatnaam] en

- de inventaris van die aan de [straatnaam] gelegen woning en

- de naastgelegen woningen in die [straatnaam] en

- de inventaris van die naastgelegen woningen in die [straatnaam] ,

en

- levensgevaar voor de zich in die [straatnaam] bevindende personen,

en

- gevaar voor zwaar lichamelijk letsel voor de zich in die [straatnaam] bevindende personen,

welk bovenomschreven misdrijf hij, verdachte, in de periode van 1 januari 2018 tot en met 19 april 2018, in Nederland, opzettelijk heeft uitgelokt door giften, beloften en het verschaffen van inlichtingen, immers heeft hij, verdachte, in voornoemde periode toen en aldaar opzettelijk die [medeverdachte 1]

- geïnformeerd over een conflict dat verdachte en/of zijn mededader had(den) met de eigenaar/houder van de voornoemde personenauto van het merk Tesla, althans informatie van gelijke aard en/of strekking,

en

- medegedeeld dat er brand moest worden gesticht en opdracht gegeven bovenomschreven misdrijf te plegen, ten nadele van de bewoner van het adres [straatnaam] te Joure,

en

- beloofd dat die [medeverdachte 1] mee mocht doen met de teelt of verkoop van of handel in hennepplantjes,

en

- medegedeeld dat het er nu anders uit moest zien dan een technische mankement, maar wel degelijk als een brandstichting, met als doel om de houder van voornoemde personenauto van het merk Tesla, angst aan te jagen,

en

- vóór de brandstichting € 1500,-- betaald,

voornoemd feit opzettelijk uitgelokt.

Verbeterde lezing tenlastelegging

Tijdens de beraadslaging heeft de rechtbank vastgesteld dat in de tenlastelegging onder 1. primair en 2. primair het bestanddeel “giften” ontbreekt. De rechtbank ziet zich voor de vraag gesteld of dit kan worden beschouwd als (kennelijke) misslag en of de tenlastelegging verbeterd kan worden gelezen zonder dat verdachte in zijn verdediging wordt geschaad.

De rechtbank overweegt dat de in de tenlastelegging opgenomen beschrijving van de feitelijke gedragingen van verdachte duiden op het beoogd ten laste leggen van het bestanddeel "giften", nu immers in dit feitelijk deel is omschreven dat verdachte aan [medeverdachte 1] geldbedragen heeft betaald. De rechtbank beschouwt het dan ook als kennelijke misslag dat het bestanddeel “giften” niet is opgenomen. De rechtbank zal, nu verdachte hierdoor niet in zijn belangen wordt geschaad, de tenlastelegging verbeteren door het woord “giften” toe te voegen.

Verdachte zal van het meer of anders ten laste gelegde worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet bewezen acht.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Het bewezen verklaarde levert op:

1. Primair.

Uitlokking van:

opzettelijk brand stichten terwijl daarvan gemeen gevaar voor goederen, levensgevaar en gevaar voor zwaar lichamelijk letsel voor een ander te duchten is

2. Primair.

Uitlokking van:

opzettelijk brand stichten terwijl daarvan gemeen gevaar voor goederen, levensgevaar en gevaar voor zwaar lichamelijk letsel voor een ander te duchten is.

Deze feiten zijn strafbaar nu geen omstandigheden aannemelijk zijn geworden die de strafbaarheid uitsluiten.

Strafbaarheid van verdachte

De rechtbank acht verdachte strafbaar nu niet van enige strafuitsluitingsgrond is gebleken.

Strafmotivering

Vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte ter zake van de onder 1. primair en

2. primair ten laste gelegde feiten wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 jaren onvoorwaardelijk met aftrek van voorarrest.

Standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft geen strafvoorstel gedaan, gelet op de bepleite vrijspraak.

Oordeel van de rechtbank

Bij de bepaling van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de aard en de ernst van het bewezen en strafbaar verklaarde, de omstandigheden waaronder dit is begaan, de persoon van verdachte zoals deze naar voren is gekomen uit het onderzoek ter terechtzitting, de reclasseringsrapportage, het uittreksel uit de justitiële documentatie, alsmede de vordering van de officier van justitie en het pleidooi van de verdediging.

De rechtbank heeft in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen. Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan uitlokking van brandstichting, waardoor tweemaal een personenauto van het merk Tesla is uitgebrand. Verdachte heeft zijn mededader [medeverdachte 1] hiertoe uitgelokt door hem geld te geven en hem te beloven dat hij mee mocht doen met een hennepkwekerij als hij de auto van aangeefster, die curator was in het faillissement van het bedrijf van een vriend van hem, in brand zou steken.

De in brand gestoken auto’s stonden bijna tegen de voorgevel van de woning van aangeefster geparkeerd. Ten tijde van de brandstichting lag in de woning het gezin van de curator, onder wie twee kinderen, te slapen. Reeds in het algemeen is brandstichting een zeer ernstig delict. Een brand kan immers grote schade opleveren, en kan angst en onrust veroorzaken in de samenleving in het algemeen en bij de slachtoffers in het bijzonder. Daar komt in dit geval nog het volgende bij.

Medeverdachte [medeverdachte 1] heeft verklaard dat verdachte hem de eerste keer heeft aangewezen welke auto hij in brand moest steken. Vóór de tweede brand heeft verdachte [medeverdachte 1] verteld dat hij weer een Tesla in brand moest steken op hetzelfde adres, omdat een kameraad van hem problemen had. Verdachte heeft tegen [medeverdachte 1] gezegd: “die vieze vuile nog wat, die heeft alles verkocht en dat heeft veel geld gekost”. Verder blijkt uit het dossier en het verhandelde ter zitting dat verdachte bevriend is met de heer [medeverdachte 2] , die getroffen was door het faillissement van zijn bedrijf [naam bedrijf] . Aangeefster was destijds aangesteld als curator in dat faillissement.

Het kan dan ook niet anders zijn dan dat verdachte wist dat de auto’s van aangeefster in brand moesten worden gestoken vanwege haar werkzaamheden als curator. Het moet hem duidelijk zijn geweest dat deze branden bedoeld waren om de curator angst aan te jagen. Immers, volgens [medeverdachte 1] heeft verdachte hem na de eerste brand verteld dat het leek of de brand door een technische storing was veroorzaakt en dat dat niet de bedoeling was; het moest volgens verdachte op brandstichting lijken.

Een faillissementscurator heeft tot taak om een failliete boedel te beheren en te vereffenen ten bate van alle schuldeisers; de curator heeft ook een signaleringsfunctie bij aanwijzingen van faillissementsfraude. Een curator kan hierdoor op gespannen voet komen te staan met de failliet. Indien echter een curator bij het uitoefenen van deze taak wordt geïntimideerd door zulke ernstige strafbare feiten, is dat een ontoelaatbare ondermijning van de rechtsstaat. De rechtbank rekent dit verdachte zwaar aan. De enige passende reactie is dan ook een langdurige gevangenisstraf, zulks niet alleen ter vergelding, maar ook om de norm scherp te stellen voor verdachte, zijn omgeving en de samenleving.

De rechtbank zal een zwaardere straf opleggen dan de officier van justitie heeft gevorderd, omdat de rechtbank van oordeel is dat de gevorderde straf de aard en ernst van de feiten nog onvoldoende tot uitdrukking brengt. Dat verdachte niet eerder onherroepelijk is veroordeeld voor soortgelijke strafbare feiten, doet hieraan niet af.

Toepassing van wetsartikelen

De rechtbank heeft gelet op de artikelen 47, 57 en 157 van het Wetboek van Strafrecht.
Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij ten tijde van het bewezen verklaarde rechtens golden dan wel ten tijde van deze uitspraak gelden.

Uitspraak

De rechtbank

Verklaart het onder 1. primair en 2. primair ten laste gelegde bewezen, te kwalificeren en strafbaar zoals voormeld en verdachte daarvoor strafbaar.

Verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan het bewezen verklaarde en spreekt verdachte daarvan vrij.

Veroordeelt verdachte tot:

een gevangenisstraf voor de duur van zeven jaren.

Beveelt dat de tijd die de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en/of voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf, geheel in mindering zal worden gebracht.

Dit vonnis is gewezen door mr. K. Post, voorzitter, mr. B.F. Hammerle en mr. S. van Gessel, rechters, bijgestaan door A. van Dijk, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 23 maart 2021.