Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2021:928

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
23-03-2021
Datum publicatie
23-03-2021
Zaaknummer
18/213849-20
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

De rechtbank Noord Nederland, locatie Leeuwarden, heeft bij vonnis van 23 maart 2021 een man vrijgesproken van uitlokking van brandstichting. De rechtbank is van oordeel dat noch uit het dossier, noch uit het verhandelde ter zitting het wettig en overtuigend bewijs kan worden afgeleid, dat verdachte samen met een ander of alleen, betrokken is geweest bij de uitlokking van de door medeverdachte gepleegde brandstichtingen in één of beide auto’s van de curator / aangeefster.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling strafrecht

Locatie Leeuwarden

parketnummer 18/213849-20

Vonnis van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken d.d. 23 maart 2021 in de zaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] 1982 te [geboorteplaats] ,

wonende te [straatnaam] , [woonplaats] .

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting van 9 maart 2021.

Verdachte is verschenen, bijgestaan door J.H.L.C.M. Kuijpers, advocaat te Amsterdam.

Het openbaar ministerie is ter terechtzitting vertegenwoordigd door mr. P.M. van der Spek.

Tenlastelegging

Aan verdachte is, na nadere omschrijving van de tenlastelegging ex artikel 314a Wetboek van Strafvordering, ten laste gelegd dat:

1.

[medeverdachte 1] in of omstreeks de periode omvattende de dagen 4 maart 2018 en 5 maart 2018 te Joure, in elk geval in de gemeente De Fryske Marren, aan de [straatnaam] te Joure, ter hoogte van perceel/ [nummer] , opzettelijk brand heeft gesticht in en/of onder en/of aan een personenauto van het merk Tesla (voorzien van het kenteken [kenteken] ), welke dicht bij de woning [straatnaam] [nummer] stond, immers heeft die [medeverdachte 1] toen aldaar opzettelijk

- de ruitenwisser en/of een band, althans over een of meer onderde(e)l(en), van die personenauto van het merk Tesla (aan de bestuurderszijde), met een hoeveelheid van een door verdachte vervaardigd mengsel van olie en benzine, althans een vluchtige en/of brandbare (vloei)stof, overgoten/besprenkeld en/of (vervolgens)

- die met dat door verdachte vervaardigde mengsel van olie en benzine, althans een vluchtige en/of brandbare (vloei)stof, overgegoten/besprenkelde ruitenwisser en/of band, althans een of meer onderde(e)l(en), van die personenauto van het merk Tesla, met een aansteker aangestoken/in brand gestoken, in elk geval opzettelijk (open) vuur in aanraking gebracht met (een) brandbare stof(fen), ten gevolge waarvan die ruitenwisser en/of die band en/of een of meer (ander(e)) onderde(e)l(en) van die personenauto van het merk Tesla en/of een of meer zich in die personenauto bevindende goederen geheel of gedeeltelijk is/zijn verbrand, in elk geval brand is ontstaan, terwijl daarvan gemeen gevaar voor

- die personenauto van het merk Tesla en/of

- de in die personenauto aanwezige goederen en/of

- die woning gelegen aan de [straatnaam] , perceel/ [nummer] en/of

- de inventaris van die aan de [straatnaam] , [nummer] gelegen woning en/of

- de naastgelegen woningen in die [straatnaam] en/of

- de inventaris van die naastgelegen woningen in die [straatnaam] , in elk geval gemeen gevaar voor goederen en/of

- levensgevaar voor de zich in die [straatnaam] , [nummer] en/of de naastgelegen woningen bevindende personen, in elk geval levensgevaar voor een ander of anderen en/of

- gevaar voor zwaar lichamelijk letsel voor de zich in die [straatnaam] , [nummer] en/of de naastgelegen woningen bevindende personen, in elk geval gevaar voor zwaar lichamelijk letsel voor een ander of anderen, te duchten was,

welk bovenomschreven misdrijf hij, verdachte, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, in of omstreeks de periode van 1 januari 2018 tot en met 5 maart 2018 te Joure en/of Burgum en/of Goingarijp en/of te Leeuwarden en/of elders in Nederland, opzettelijk heeft uitgelokt door beloften en/of het verschaffen van gelegenheid, middelen en/of inlichtingen, immers heeft hij, verdachte, in voornoemde periode toen en aldaar

opzettelijk tezamen en in vereniging met zijn mededader, althans alleen, die [medeverdachte 1]

- geïnformeerd en/of doen of laten informeren over een conflict dat verdachte en/of zijn mededader had(den) met de eigenaar/houder van de voornoemde personenauto van het merk Tesla, althans informatie van gelijke aard en/of strekking, en/of

- medegedeeld en/of doen of laten mededelen dat er brand moest worden gesticht en/of opdracht gegeven bovenomschreven misdrijf te plegen, althans brand te stichten, (ten nadele van de bewoner van het adres [straatnaam] [nummer] te Joure), althans (een) mededeling(en) van gelijke aard en/of strekking, en/of

- de plaats en/of het adres waar de personenauto van het merk Tesla stond aangewezen en/of doen of laten aanwijzen en/of

- beloofd of doen of laten beloven dat die [medeverdachte 1] mee mocht doen met de (teelt en/of verkoop van en/of handel in) hennepplantjes, althans (een) belofte(n) van gelijke aard en/of strekking, en/of

- vóór de brandstichting € 500,-, althans een bedrag, betaald en/of doen betalen en/of een betaling van € 1000,-, althans een bedrag, ná de brandstichting in het vooruitzicht gesteld en/of doen of laten stellen en/of

- 50 gram pep (speed) overhandigd en/of doen of laten overhandigen, in elk geval heeft hij, verdachte tezamen en in vereniging met zijn mededader, althans alleen, op enigerlei wijze door (een) belofte(n), het verschaffen van (een) middel(en) en/of gelegenheid en/of (een)

inlichting(en) voornoemd feit opzettelijk uitgelokt;

2.

[medeverdachte 1] in of omstreeks de periode omvattende de dagen 18 april 2018 en 19 april 2018 te Joure, in elk geval in de gemeente De Fryske Marren, aan de [straatnaam] te Joure, ter hoogte van perceel/ [nummer] , opzettelijk brand heeft gesticht in en/of onder en/of aan een personenauto van het merk Tesla (voorzien van het kenteken [kenteken] ), welke dicht bij de woning [straatnaam] [nummer] stond, immers heeft die [medeverdachte 1] toen aldaar opzettelijk

- een band en/of de motorkap bij de ruitenwisser, althans over een of meer onderde(e)l(en), van die personenauto van het merk Tesla (aan de passagierszijde), met een hoeveelheid van een door verdachte vervaardigd mengsel van olie en benzine, althans een vluchtige en/of

brandbare (vloei)stof, overgoten/besprenkeld en/of (vervolgens)

- een zogenoemde (poets)doek met een aansteker in brand gestoken en/of (vervolgens) op die met dat door verdachte vervaardigde mengsel van olie en benzine, althans een vluchtige en/of brandbare (vloei)stof, overgegoten/besprenkelde band, althans een of meer onderde(e)l(en), van die personenauto van het merk Tesla, gegooid, en/of (zodoende) die

met dat door verdachte vervaardigde mengsel van olie en benzine, althans een vluchtige en/of brandbare (vloei)stof, overgegoten/besprenkelde goederen (met een aansteker)

aangestoken/in brand gestoken, in elk geval opzettelijk (open) vuur in aanraking gebracht met (een) brandbare stof(fen), ten gevolge waarvan die band en/of die motorkap bij de ruitenwisser en/of een of meer (ander(e)) onderde(e)l(en) van die personenauto van het merk Tesla en/of de zich in die personenauto bevindende goederen geheel of gedeeltelijk is/zijn verbrand, in elk geval brand is ontstaan, terwijl daarvan gemeen gevaar voor

- die personenauto van het merk Tesla en/of

- de in die personenauto aanwezige goederen en/of

- die woning gelegen aan de [straatnaam] , perceel/ [nummer] en/of

- de inventaris van die aan de [straatnaam] , [nummer] gelegen woning en/of

- de naastgelegen woningen in die [straatnaam] en/of

- de inventaris van die naastgelegen woningen in die [straatnaam] , in elk geval gemeen gevaar voor goederen en/of

- levensgevaar voor de zich in die [straatnaam] , [nummer] en/of de naastgelegen woningen bevindende personen, in elk geval levensgevaar voor een ander of anderen en/of

- gevaar voor zwaar lichamelijk letsel voor de zich in die [straatnaam] , [nummer] en/of de naastgelegen woningen bevindende personen, in elk geval gevaar voor zwaar lichamelijk letsel voor een ander of anderen, te duchten was

welk bovenomschreven misdrijf hij, verdachte, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, in of omstreeks de periode van 1 januari 2018 tot en met 19 april 2018 te Joure en/of Burgum en/of Goingarijp en/of te Leeuwarden en/of elders in Nederland, opzettelijk heeft uitgelokt door beloften en/of het verschaffen van gelegenheid, middelen en/of inlichtingen, immers heeft hij, verdachte, in voornoemde periode toen en aldaar

opzettelijk tezamen en in vereniging met zijn mededader, althans alleen, die [medeverdachte 1]

- geïnformeerd en/of doen of laten informeren over een conflict dat verdachte en/of zijn mededader had(den) met de eigenaar/houder van de voornoemde personenauto van het merk Tesla, althans informatie van gelijke aard en/of strekking, en/of

- medegedeeld en/of doen of laten mededelen dat er brand moest worden gesticht en/of opdracht gegeven bovenomschreven misdrijf te plegen, althans brand te stichten, (ten nadele van de bewoner van het adres [straatnaam] [nummer] te Joure), althans (een) mededeling(en) van gelijke aard en/of strekking, en/of

- beloofd of doen of laten beloven dat die [medeverdachte 1] mee mocht doen met de (teelt en/of verkoop van en/of handel in) hennepplantjes, althans (een) belofte(n) van gelijke aard en/of strekking, en/of

- medegedeeld en/of doen of laten mededelen dat het er nu anders uit moest zien dan een technische mankement, maar wel degelijk als een brandstichting, met als doel om de eigenaar/houder van voornoemde personenauto van het merk Tesla, angst aan te jagen, althans (een) mededeling(en) van gelijke aard en/of strekking en/of

- vóór de brandstichting € 1500,-, althans een bedrag, betaald en/of doen of laten betalen,

in elk geval heeft hij, verdachte tezamen en in vereniging met zijn mededader, althans alleen, door (een) belofte(n), het verschaffen van (een) middel(en) en/of gelegenheid en/of (een) inlichting(en) voornoemd feit opzettelijk uitgelokt.

Beoordeling van het bewijs

Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft veroordeling gevorderd voor de onder 1 en 2 ten laste gelegde feiten tot een gevangenisstraf voor de duur van 6 jaren onvoorwaardelijk met aftrek van voorarrest. Hij heeft daartoe aangevoerd dat op basis van de aangifte van aangeefster [benadeelde partij] , de verklaring van [getuige] en de bekennende verklaring van

[medeverdachte 1] een bewezenverklaring kan volgen van de onder 1 en 2 ten laste gelegde feiten.

Standpunt van de verdediging

De raadsman heeft - zoals nader omschreven in zijn pleitnotitie - betoogd dat verdachte moet worden vrijgesproken van de onder 1 en 2 ten laste gelegde feiten. Hij heeft daartoe aangevoerd dat er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs is.

De door [medeverdachte 1] afgelegde verklaringen zijn gebaseerd op vermoedens en speculaties, die geen verankering vinden in andere bewijsmiddelen. [medeverdachte 1] kan ook niet uit eigen wetenschap verklaren, omdat hij verdachte niet eens kent. De naam van verdachte is hem onder andere door de verbalisanten voorgehouden. Ook het enkele aanstralen van een telefoonmast in de omgeving van Raerd, biedt geen verankering aan de verklaringen van [medeverdachte 1] . Uit de mastgegevens blijkt niet dat [medeverdachte 2] in de woning van verdachte zou zijn geweest. Evenmin volgt uit de zendmastgegevens dat verdachte geld aan [medeverdachte 2] heeft gegeven. Deze zendmastgegevens hebben daarom onvoldoende bewijswaarde.

Oordeel van de rechtbank

De rechtbank acht de onder 1 en 2 ten laste gelegde feiten niet wettig en overtuigend bewezen. De rechtbank overweegt hiertoe het volgende.

Verdachte wordt verweten dat hij samen met zijn medeverdachte [medeverdachte 2] een persoon, genaamd [medeverdachte 1] , heeft uitgelokt tot het tot tweemaal toe in brand steken van de auto van aangeefster [benadeelde partij] . [medeverdachte 1] is daartoe ook overgegaan. Blijkens de verklaring van [medeverdachte 1] is hij met medeverdachte [medeverdachte 2] op 3 maart 2018 tweemaal naar dezelfde woning in Raerd gereden. Beide keren moest [medeverdachte 1] wachten in zijn auto totdat [medeverdachte 2] terugkwam uit de woning.

Hoewel op basis van de verklaringen van [medeverdachte 1] en de door hem getekende routekaart in samenhang met de zendmastgegevens voldoende aannemelijk is geworden dat het hier om de woning van verdachte ging, heeft [medeverdachte 1] niet gezien wie zich op dat moment in die woning bevond(en). [medeverdachte 1] heeft uit eigen wetenschap niets kunnen verklaren over hetgeen zich in die woning heeft afgespeeld. Nadat [medeverdachte 2] terugkwam uit de woning, heeft hij [medeverdachte 1] een geldbedrag overhandigd. De verklaring van [medeverdachte 1] dat verdachte dan degene moet zijn geweest die dit geld aan [medeverdachte 2] had overhandigd, is louter een conclusie van [medeverdachte 1] . Niet gebleken is dat verdachte en [medeverdachte 1] elkaar kenden. De rechtbank kan niet vaststellen of verdachte aan medeverdachte [medeverdachte 2] het geld of de opdracht heeft gegeven om [medeverdachte 1] uit te lokken tot het in brand steken van de auto's.

De mededelingen van [getuige] aan aangeefster en later aan de politie, inhoudend dat verdachte de opdrachtgever is geweest van de brandstichtingen, vormt evenmin redengevend bewijs nu de redenen van wetenschap van [getuige] onbekend zijn gebleven. [getuige] heeft ook later bij zijn verhoor door de rechter-commissaris verklaard dat hij niet meer weet hoe hij aan deze informatie kwam en dat hij deze informatie slechts bij geruchte had vernomen.

De betrokkenheid van verdachte kan ook niet worden afgeleid uit overige verklaringen van getuigen, noch uit bevindingen van de politie, noch uit indirect bewijs dat redengevend zou kunnen zijn voor de betrokkenheid van verdachte.

Nu de rechtbank noch uit het dossier noch uit het verhandelde ter zitting het wettig en overtuigend bewijs kan afleiden dat verdachte, samen met een ander of alleen, betrokken is geweest bij de uitlokking van de door [medeverdachte 1] gepleegde brandstichtingen in één of beide auto’s van de aangeefster, dient vrijspraak te volgen.

Uitspraak

De rechtbank

Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte onder 1 en 2 is ten laste gelegd en spreekt verdachte daarvan vrij.

Dit vonnis is gewezen door mr. K. Post, voorzitter, mr. B.F. Hammerle en mr. S. van Gessel, rechters, bijgestaan door A. van Dijk, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 23 maart 2021.