Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2021:572

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
12-02-2021
Datum publicatie
24-02-2021
Zaaknummer
18/750085-19
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Veroordeling voor onder meer witwassen, criminele organisatie, wapenbezit en bezit van een jammer. Verdachten hebben een groot aantal bestelbusjes en onderdelen witgewassen. Van begin 2018 tot en met oktober 2018 kochten zij vooral gestolen bestelbusjes. Die busjes werden - soms dagelijks - gedemonteerd in een loods. Onderdelen werden verkocht; wrakken werden vernietigd bij een metaalverwerker. De verdachten werkten georganiseerd en bedrijfsmatig. Het bedrijf van één van de verdachten vormde een essentiële schakel.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling strafrecht

Locatie Leeuwarden

parketnummer 18/750085-19

ter terechtzitting gevoegd parketnummer 18/285202-19

Vonnis van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken d.d. 12 februari 2021 in de zaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum 1] 1956 te [geboorteplaats] ,

verblijvende op het adres [woonadres] .

Inhoudsopgave

Vanwege de omvang van dit vonnis volgt hieronder een inhoudsopgave van de overwegingen van de rechtbank.

1Onderzoek van de zaak3

2 Tenlastelegging3

2.1.

Feit 6 4

3 Bewijsoverwegingen5

3.1.

Vaststelling van de feiten 5

3.1.1.

Locatie [adres 1] te Wijnjewoude

3.1.2.

Locatie [adres 2] te Noordwolde

3.1.3.

Handelsonderneming [bedrijfsnaam 1] ( [bedrijfsnaam 1] )

3.1.4.

Locatie [adres 3] te Noordwolde

3.1.5.

Locatie [adres 4]

3.1.6.

Locatie [adres 5] te Vledder

3.1.7.

Locatie [adres 6] te Noordwolde

3.1.8.

Locatie [adres 7] te Noordwolde

3.1.9.

Locatie [adres 8] te Oldeberkoop

3.1.10.

Heling bedrijfsauto Peugeot Boxer

3.2.

Standpunt van de officieren van justitie

3.3.

Standpunt van de verdediging

3.4.

Oordeel van de rechtbank

3.4.1.

Feiten 1 primair, 2 primair, 3 primair, 4 primair en 5 primair

3.4.2.

Feiten 1 subsidiair, 2 subsidiair, 3 subsidiair, 4 subsidiair, 5 subsidiair en 6

3.4.3.

Feit 7

3.4.4.

Feiten 8, 9 en 10

3.4.5.

Feit 11 primair

3.4.6.

Feit 12

3.4.7.

Zaak met parketnummer 18/285202-19

4Bewezenverklaring

5Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

6Strafbaarheid van verdachte

7 Strafmotivering

7.1.

Vordering van de officieren van justitie

7.2.

Standpunt van de verdediging

7.3.

Oordeel van de rechtbank

8 Vorderingen van de benadeelde partijen64

8.1

Benadeelde partijen

8.2.

Standpunt van de officieren van justitie

8.3.

Standpunt van de verdediging

8.4.

Oordeel van de rechtbank

8.4.1.

Algemene overwegingen

8.4.2.

Bijzondere overwegingen

8.4.3.

Hoofdelijke aansprakelijkheid

8.4.4.

Schadevergoedingsmaatregel

8.4.5.

Proceskosten

9 Beslissing over inbeslaggenomen voorwerpen

9.1.

Inbeslaggenomen voorwerpen

9.2.

Standpunt van de officieren van justitie

9.3.

Standpunt van de verdediging

9.4.

Oordeel van de rechtbank

9.4.1.

Verbeurdverklaring

9.4.2.

Bewaring ten behoeve van de rechthebbende

10Toepassing van wetsartikelen

11 Uitspraak

1 Onderzoek van de zaak

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter zitting van 15 december 2020 en 17 december 2020. Verdachte is verschenen en werd bijgestaan door mr. R.P. Snorn, advocaat te Heerenveen. Het openbaar ministerie werd ter zitting vertegenwoordigd door de officieren van justitie mr. L. Lübbers en mr. P.M van der Spek.

2 Tenlastelegging

Aan verdachte wordt in de zaak met parketnummer 18/750085-19, kort samengevat, ten laste gelegd dat:

feit 1 primair en 1 subsidiair (zaak 1):

hij, al dan niet samen met anderen, in de periode van 6 oktober 2018 tot en met 10 oktober 2018, een Volkswagen Transporter met kenteken [kenteken 1] heeft gestolen, dan wel, in de periode van 6 oktober 2018 tot en met 12 oktober 2018, (onderdelen van en/of goederen in) die auto heeft witgewassen;

feit 2 primair en 2 subsidiair (zaak 6):

hij, al dan niet samen met anderen, in de periode van 10 oktober 2018 tot en met 12 oktober 2018, een Volkswagen Transporter met kenteken [kenteken 2] heeft gestolen, dan wel, (onderdelen van en/of goederen in) die auto heeft witgewassen;

feit 3 primair en 3 subsidiair (zaak 7):

hij, al dan niet samen met anderen, in de periode van 10 oktober 2018 tot en met 11 oktober 2018, een Volkswagen Transporter met kenteken [kenteken 3] heeft gestolen, dan wel, in de periode van 10 oktober 2018 tot en met 12 oktober 2018, (onderdelen van en/of goederen in) die auto heeft witgewassen;

feit 4 primair en 4 subsidiair (zaak 18):

hij, al dan niet samen met anderen, op 17 augustus 2018, een Volkswagen Transporter met kenteken [kenteken 4] heeft gestolen, dan wel, in de periode van 17 augustus 2018 tot en met 12 oktober 2018, (onderdelen van en/of goederen in) die auto heeft witgewassen;

feit 5 primair en feit 5 subsidiair (zaak 23):

hij, al dan niet samen met anderen, op 31 juli 2018, een Volkswagen met kenteken [kenteken 5] heeft gestolen, dan wel, in de periode van 31 juli 2018 tot en met 12 oktober 2018, (onderdelen van en/of goederen in) die auto heeft witgewassen;

feit 6 (zaak 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 50, 65, 68, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85):

hij, al dan niet samen met anderen, in het jaar 2017, 2018 en 2019, een groot aantal (onderdelen van en/of goederen in) voertuigen heeft witgewassen in de uitoefening van zijn beroep/bedrijf, dan wel, van het witwassen van een groot aantal (onderdelen van en/of goederen in) voertuigen een gewoonte heeft gemaakt;

feit 7:

hij, in de periode van 1 januari 2018 tot en met 12 november 2019, heeft deelgenomen aan een criminele organisatie die tot oogmerk had het plegen van diefstallen en het plegen van witwassen;

feit 8:

hij, op 12 november 2019, een revolver voorhanden heeft gehad;

feit 9:

hij, op 12 november 2019, een schietpen voorhanden heeft gehad;

feit 10:

hij, op 12 november 2019, een hoeveelheid kogel- en hagelpatronen voorhanden heeft gehad;

feit 11 primair en 11 subsidiair:

hij, al dan niet samen met anderen, op 12 november 2019, een jammer voorhanden heeft gehad, met het oogmerk om een stoornis te veroorzaken in een geautomatiseerd werk of een werk voor telecommunicatie, dan wel, een jammer aanwezig heeft gehad, terwijl hem daarvoor geen vergunning was verleend op grond van de Telecommunicatiewet;

feit 12:

hij, op 12 november 2019, amfetamine en cocaïne opzettelijk aanwezig heeft gehad.

Aan verdachte wordt daarnaast, in de zaak met parketnummer 18/285202-19, kort samengevat, ten laste gelegd dat:

feit

hij, op 24 juli 2019, een bestelauto van het merk Peugeot heeft geheeld, dan wel deze auto heeft gestolen.

De volledige tekst van de tenlastelegging is omwille van de leesbaarheid opgenomen in de bijlage. Deze bijlage maakt deel uit van het vonnis.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. Verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

2.1.

Feit 6

De rechtbank stelt voorop dat het op de weg van de rechter ligt om in de tekst van een tenlastelegging voorkomende misslagen te verbeteren, indien verdachte daardoor niet in zijn verdediging wordt geschaad.1

De rechtbank leidt uit de inhoud van het dossier, het verhandelde ter zitting, en de tekst van het onder 6 ten laste gelegde - in het bijzonder de bestanddelen "tezamen en in vereniging met één of meer anderen" en "zulks terwijl verdachte en/of zijn mededaders de hiervoor omschreven feiten van witwassen heeft/hebben gepleegd" - af dat deze tenlastelegging, voor zover hier van belang, onmiskenbaar is toegesneden op het medeplegen van witwassen.

Om tot een eventuele bewezenverklaring van het medeplegen van witwassen te komen is vereist dat niet alleen verdachte, maar ook zijn mededader(s), wist(en) dat de gedragingen betrekking hadden op voorwerpen die van enig misdrijf afkomstig waren. Dit is echter niet in de tenlastelegging opgenomen. De rechtbank beschouwt dit als een kennelijke misslag. De rechtbank zal het bestanddeel "terwijl hij wist dat dat voorwerp, te weten die voornoemde voorwerpen, geheel of gedeeltelijk - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf" dan ook verbeterd lezen, in die zin dat in plaats daarvan wordt gelezen: "terwijl hij en/of zijn mededaders wist(en) dat dat voorwerp, te weten die voornoemde voorwerpen, geheel of gedeeltelijk - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf".

Verdachte wordt door de verbeterde lezing niet in zijn verdediging geschaad. De rechtbank neemt daarbij in aanmerking dat niet is gebleken dat door deze misslag onduidelijkheid bij verdachte heeft bestaan over hetgeen hem wordt verweten.

3. Bewijsoverwegingen 2

3.1.

Vaststelling van de feiten

De rechtbank stelt op grond van de hierna te noemen bewijsmiddelen die de daartoe redengevende feiten en omstandigheden bevatten, het volgende vast.3

3.1.1.

Locatie [adres 1] te Wijnjewoude

Inleiding

In de periode van begin 2018 tot en met oktober 2018 worden veel bestelbusjes gestolen. Het betreft voornamelijk bestelbusjes van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, en het merk Volkswagen, type Transporter. De bestelbusjes van het merk Volkswagen worden voornamelijk gestolen in en rond de regio Amsterdam. De bestelbusjes van het merk Mercedes-Benz worden voornamelijk gestolen in de omgeving van Arnhem, Deventer en Apeldoorn.4

Tussen 6 oktober 2018 te 21.05 uur en 10 oktober 2018 te 15.01 uur wordt een personenauto van het merk Volkswagen, type Transporter (Multivan), zwart, voorzien van het kenteken [kenteken 1] en chassisnummer [chassisnummer] , weggenomen vanaf een parkeerplaats in Hoofddorp (zaak 1).5

Op 10 oktober 2018, omstreeks 15.01 uur, krijgt de eigenaar van de Volkswagen, [benadeelde partij 1] , via zijn GPS-tracker de melding dat de Volkswagen in beweging is. De volgende dag gaat [benadeelde partij 1] terug naar de plek waar hij zijn Volkswagen heeft geparkeerd. De Volkswagen blijkt daar niet meer te staan. [benadeelde partij 1] ziet vervolgens op zijn GPS-tracker dat de Volkswagen aan de Compagnonsfeart te Wijnjewoude staat, ter hoogte van nummer [huisnummer] .6

Op 11 oktober 2018 te 21.00 uur zijn verbalisanten [verbalisant 1] en [verbalisant 2] aanwezig op het genoemde adres te Wijnjewoude. Op dit adres bevindt zich een loods. In de loods, aan de voorzijde, zien de verbalisanten de zwarte Volkswagen Multivan staan. Zij herkennen het voertuig aan een milieusticker die is voorzien van het kenteken [kenteken 1] . Verder is aan de voorkant van het voertuig het chassisnummer [chassisnummer] zichtbaar.7 Het voertuig is grotendeels gestript.8

Op 12 oktober 2018 wordt een onderzoek verricht in de loods.9 In het garage-/werkdeel van de loods (ruimte 1) worden vijf voertuigen aangetroffen. Deze voertuigen zijn in meer of mindere mate van hun onderdelen ontdaan.10 Het betreft de volgende voertuigen:

- auto A: de genoemde zwarte Volkswagen Transporter. Dit voertuig is deels van onderdelen ontdaan.11 Bij deze Volkswagen Transporter hoort het kenteken [kenteken 1] (zaak 1).12

- auto B: een Volkswagen Transporter.13 Bij deze Volkswagen Transporter hoort het kenteken [kenteken 2] (zaak 6).14

- auto C: een bestelbus van het merk Mercedes-Benz. Dit voertuig is in de lengte doormidden gezaagd.15 Bij deze Mercedes-Benz Sprinter hoort het kenteken [kenteken 6] (zaak 9).16

- auto D: een Volkswagen Transporter.17 Bij deze Volkswagen Transporter hoort het kenteken [kenteken 3] (zaak 7).18

- auto E: een bestelbus van het merk Mercedes-Benz. Dit voertuig is eveneens in de lengte doormidden gezaagd.19 Bij deze Mercedes-Benz Sprinter hoort het kenteken [kenteken 7] (zaak 8).20

De vijf bestelauto's blijken allen van diefstal afkomstig te zijn.21 Tussen de diefstal van drie van deze bestelauto's (de rechtbank begrijpt: de auto's met kenteken [kenteken 1] , [kenteken 2] en [kenteken 3] ) en het in ontmantelde toestand aantreffen daarvan in de loods, zit een relatief kort tijdsbestek. Essentiële onderdelen van deze voertuigen, zoals motorblokken en versnellingsbakken, worden niet meer in de loods aangetroffen.22

In de contactsloten van de auto's A, B, en D bevinden zich zelfgemaakte valse sleutels. De bovenzijden van deze sleutels zijn omwikkeld met tape. In deze tape zijn kleine transponderchips verwerkt.23

In de loods wordt verder een groot aantal gedemonteerde auto-onderdelen aangetroffen.24 Dit zijn voornamelijk onderdelen van gestolen busjes van de merken Volkswagen en Mercedes-Benz.25

Activiteiten in en rondom de loods

Verklaringen van buurtbewoners

Op 12 oktober 2018 verricht verbalisant [verbalisant 3] een buurtonderzoek bij de omwonenden van de loods.26

[omwonende 1] , wonend aan de [adres 9] te Wijnjewoude, verklaart dat personen de hele dag door sloopauto's naar de loods brengen met een blauw voertuig en een autoambulance. In de loods komen meerdere personen. De loods wordt sinds ongeveer een half jaar gehuurd door een persoon met een cowboyhoed; een oudere man van in de 50.27

[omwonende 2] , wonend aan de [adres 10] te Wijnjewoude, verklaart dat sinds ongeveer een half jaar auto's worden gedemonteerd in de loods. Er worden (carrosserieën van) bussen aan- en afgevoerd door een blauwe bus met een geel teken op de zijkant.28

[omwonende 3] , wonend aan de [adres 11] te Wijnjewoude, verklaart dat auto's op karren naar de loods gebracht worden. Deze auto's worden weer in onderdelen weggebracht. De auto die bij de loods komt, is een blauwe bus met aanhanger. Er komen meerdere mannen bij de loods.29

Verklaringen van getuige [getuige 1]

Op 12 oktober 2018 wordt [getuige 1] , wonend aan de [adres 12] te Wijnjewoude, als getuige gehoord.30 verklaart dat er regelmatig busjes de loods worden ingereden. Ook ziet hij meermalen een busje met een aanhanger bij de loods vertrekken. Het voertuig wat dan op de aanhanger staat is volledig gestript. Er staan regelmatig busjes in de loods. In de loods liggen ook diverse auto-onderdelen. Bij de loods zijn regelmatig mannen te zien. Eén van die mannen is [verdachte] . Deze [verdachte] draagt altijd een cowboyhoed. [verdachte] komt regelmatig bij de loods met een geel met paarse (de rechtbank begrijpt: blauwe) bus.31

Op 19 november 2019 wordt [getuige 1] nogmaals als getuige gehoord.32 [getuige 1] verklaart dat de mannen bij de loods, waaronder [verdachte] , zich bezighouden met het slopen en strippen van auto's. De mannen komen meestal tegelijk, in één auto.33

[getuige 1] is de voormalig huurder van de loods.34 In februari 2018 heeft [verdachte] aan [getuige 1] gevraagd of hij een deel van de loods kon huren. [verdachte] wilde de loods gebruiken voor het slopen van auto's en bussen en het verkopen van onderdelen daarvan.35 [getuige 1] heeft de loods toen een tijdje onderverhuurd aan [verdachte] . [verdachte] heeft de loods daarna rechtstreeks gehuurd van de eigenaar.36

[getuige 1] heeft bij de loods een paar keer een vrachtauto van [bedrijfsnaam 1] gezien. Dit was een witte vrachtauto van het merk DAF. Op deze vrachtauto staat het opschrift " [bedrijfsnaam 1] ". Met deze vrachtauto zijn enkele keren gestripte autowrakken afgevoerd. De vrachtauto wordt bestuurd door " [medeverdachte 2] ".37 Deze " [medeverdachte 2] " werkt in het bedrijf van [medeverdachte 1] . " [medeverdachte 2] " heeft de auto van [bedrijfsnaam 1] een aantal keren bestuurd.38

Aan [getuige 1] wordt een recente politiefoto van [medeverdachte 2] getoond. [getuige 1] herkent de persoon op de foto als de " [medeverdachte 2] " waarover hij heeft verklaard. Hij bevestigt dat de persoon [medeverdachte 2] heet.39

[getuige 1] heeft verder verklaard dat hij in de nacht van 12 oktober 2019, om 01.30 uur, een politieauto bij de loods heeft zien staan. De aanwezige agenten vertelden aan hem dat er dingen in de loods gebeurden die niet door de beugel konden. [getuige 1] heeft [medeverdachte 1] diezelfde nacht een aantal keren gebeld. [getuige 1] verklaart dat hij banger is voor [medeverdachte 1] dan voor [verdachte] . Dit is ook de reden waarom hij [medeverdachte 1] gebeld heeft, en niet [verdachte] (de huurder van de loods).40

Verklaringen van "de werklieden"

Op 12 oktober 2018 spreekt verbalisant [verbalisant 4] met een aantal werklieden, waaronder getuige [getuige 2] .41 Deze werklieden zijn sinds vier à vijf weken werkzaam aan de Compagnonsfeart te Wijnjewoude.42 De werklieden verklaren dat nagenoeg dagelijks karkassen van bestelauto's worden afgevoerd uit de loods. Sommige auto’s zijn nog te nieuw om als schadeauto te worden aangemerkt. Het gaat voornamelijk om bestelauto's van de merken Mercedes-Benz en Volkswagen. De auto's worden meestal vervoerd met een blauwe vrachtauto, met daarachter gekoppeld een auto-trailer. Deze vrachtauto komt leeg aanrijden en rijdt vervolgens de loods in. Hierna worden de roldeuren van de loods gesloten. Later rijdt het voertuig de loods weer uit. Het voertuig is op dat moment beladen met onderdelen en stukken van bestelauto's. De bestuurder van deze auto is een blanke man op leeftijd. Deze man draagt een bruinleren cowboyhoed. De week daarvoor is deze man ook enkele keren met een schrootvrachtwagen gezien. Achterop deze vrachtwagen zit een donkerblauwe kraan. Met deze vrachtwagen worden ook karkassen van bestelbusjes afgevoerd.

Bij de loods zijn ook nog andere mannen bezig geweest met auto's. Een enkele keer maakt deze groep gebruik van een bestelbus van het merk Ford, type Transit. Dit betreft een oude "Sorba-bus" (de rechtbank begrijpt: " [bedrijfsnaam 7] -bus"). Deze bus is blauw van kleur met een gele streep rondom. Boven het slot van het portier rechtsachter zit een gat.43

De verbalisanten [verbalisant 5] en [verbalisant 6] van het crimeteam Oosterwolde geven aan dat de man met de bruinleren cowboyhoed voldoet aan het signalement van de hen bekende

[verdachte] , geboren op [geboortedatum 1] 1956 te Westellingwerf, wonende te [adres 7] . Volgens de verbalisanten heeft [verdachte] een autobedrijf aan de Industriestraat te Noordwolde.44

Op 12 oktober 2018, omstreeks 14.30 uur, rijden verbalisanten [verbalisant 4] en [verbalisant 7] langs de [adres 13] te Noordwolde. Aan de voorgevel van het pand zien zij een reclamebord met daarop de tekst " [bedrijfsnaam 2] ". Aan de zijkant van dit pand is een schroothandel gevestigd. Voor het pand staat een personenauto geparkeerd. Het linker portier van deze auto is voorzien van het bedrijfslogo " [bedrijfsnaam 1] ". Voor het hekwerk staat ook een wit met grijze vrachtauto. Deze vrachtauto, met kenteken [kenteken 8] , is achterop voorzien van een kraan met grijper. Op de voorruit van de vrachtauto staat de tekst "schrootrunner". Het kenteken van de vrachtauto is afgegeven voor een bedrijfsauto van het merk DAF. Dit voertuig staat sinds 27 januari 2017 op naam van Handelsonderneming [bedrijfsnaam 1] , gevestigd aan de [adres 13] te Noordwolde. Uit navraag bij de Kamer van Koophandel blijkt dat Handelsonderneming [bedrijfsnaam 1] een commanditaire vennootschap is met als vennoot een stichting waarvan [medeverdachte 1] de enige bestuurder is.45

Verklaringen van de eigenaren van de loods

De loods aan de [adres 1] te Wijnjewoude is eigendom van [naam 1] en [naam 2] . Zij verklaren dat de loods aanvankelijk werd verhuurd aan " [getuige 1] ".46 Begin 2018 heeft " [getuige 1] " de loods onderverhuurd aan " [verdachte] ". Deze " [verdachte] " draagt een cowboyhoed. Vanaf juli 2018 huurt " [verdachte] " de loods rechtstreeks van [naam 1] en [naam 2] . De huur van de loods is tot en met oktober 2018 betaald.47 " [verdachte] " heeft de volgende gegevens aan [naam 1] en [naam 2] opgegeven: " [verdachte] , [adres 7] , [postcode 2] , [telefoonnummer 2] ".48

Verklaringen van [verdachte]

is handelaar in oud ijzer.49 Hij verklaart dat hij de loods in 2018 heeft gehuurd. [verdachte] is de man met de cowboyhoed en er loopt maar één van hem rond.50 en anderen zijn in het bezit van de sleutel van de loods.51

Ongeveer vier keer per week worden busjes naar de loods gebracht. De busjes worden gestolen in de omgeving van Amsterdam en in de omgeving van Arnhem. De gestolen busjes worden vervolgens naar Noordwolde gebracht. Vanuit Noordwolde worden de busjes naar de loods in Wijnjewoude gereden. In de loods worden de busjes gedemonteerd. De onderdelen worden verkocht.52

en anderen vragen aan personen of zij een bepaald voertuig kunnen leveren. Indien dit mogelijk is, wordt het voertuig geleverd.53

De busjes worden door personen gebracht.54 en anderen nemen de busjes vervolgens over.55 De personen die de busjes stelen, ontvangen ongeveer € 2.500,00 per geleverd voertuig. De busjes worden niet op bestelling gestolen.56

De wrakken van de gestolen voertuigen worden allemaal naar [bedrijfsnaam 3] te Wolvega gebracht. Ook [verdachte] heeft autowrakken naar [bedrijfsnaam 3] gebracht.57

[verdachte] heeft onderdelen van gestolen voertuigen via Marktplaats verkocht. Soms halen mensen de onderdelen bij hem op. Soms brengt hij zelf de onderdelen weg.58

Aan [verdachte] wordt gevraagd of hij, [medeverdachte 1] , en [medeverdachte 2] , altijd met deze gestolen voertuigen bezig zijn geweest. [verdachte] antwoordt hierop: "Nee ik ben er ook weleens een paar dagen niet mee bezig geweest".59 Volgens [verdachte] heeft alles ongeveer een half jaar geduurd.60

Het sporenonderzoek in de loods

Op 12 oktober 2018 wordt een forensisch sporenonderzoek verricht in de loods aan de [adres 1] te Wijnjewoude.61

Aantreffen DNA van [naam 3]

In het garage/werkdeel van de loods (ruimte 1) worden twee groene rubberen handschoenen aangetroffen.62 Deze handschoenen worden veiliggesteld onder nummer AALX0774NL.63 Op de binnenzijde van de linker handschoen wordt een DNA-mengprofiel aangetroffen, afkomstig van celmateriaal van minimaal twee donoren, van wie zeker één man. Hieruit wordt een DNA-hoofdprofiel afgeleid van een man. De frequentie van het DNA-hoofdprofiel is kleiner dan één op één miljard. Het DNA-hoofdprofiel matcht met het DNA-profiel van [naam 3] , geboren op [geboortedatum 2] 1982.64

De zelfgemaakte sleutel uit auto B wordt veiliggesteld onder nummer AALX0849NL.65 Op de sleutel wordt een DNA-mengprofiel aangetroffen afkomstig van celmateriaal van minimaal twee donoren, van wie zeker één man. Hieruit wordt een DNA-hoofdprofiel afgeleid van een man. De frequentie van het DNA-hoofdprofiel is kleiner dan één op één miljard. Het DNA-hoofdprofiel matcht met het DNA-profiel van [naam 3] .66

In het kantine deel van de loods (ruimte 4) staan onder meer twee wegwerpbekertjes op een tafel.67 Het linker bekertje wordt veiliggesteld onder nummer AALX0776NL.68 Op de beker wordt een DNA-profiel van een man aangetroffen. De frequentie van het DNA-hoofdprofiel is kleiner dan één op één miljard. Het DNA-hoofdprofiel matcht met het DNA-profiel van [naam 3] .69

Aantreffen DNA van [naam 4]

Ruimte 3 van de loods is alleen vanuit het garagedeel te benaderen.70 In deze ruimte wordt een paar handschoenen aangetroffen.71 Deze handschoenen worden veiliggesteld onder nummer AALX0859.72 Op de binnenzijde van de rechter handschoen wordt een DNA-mengprofiel aangetroffen afkomstig van celmateriaal van minimaal twee donoren, van wie zeker één man. Hieruit wordt een DNA-hoofdprofiel afgeleid van een man. De frequentie van het DNA-hoofdprofiel is kleiner dan één op één miljard. Het DNA-hoofdprofiel matcht met het DNA-profiel van [naam 4] , geboren op 31 januari 1996.73

In het kantine deel van de loods (ruimte 4) staan onder meer twee wegwerpbekertjes op een tafel.74 Het rechter bekertje wordt veiliggesteld onder nummer AALX0777NL.75 Op de beker wordt een DNA-profiel van een man aangetroffen. De frequentie van het DNA-hoofdprofiel is kleiner dan één op één miljard. Het DNA-hoofdprofiel matcht met het DNA-profiel van [naam 4] .76

Aantreffen DNA van [naam 5]

De zelfgemaakte sleutel uit auto D wordt veiliggesteld onder nummer AALX0847NL.77 Op de sleutel wordt een DNA-mengprofiel aangetroffen afkomstig van celmateriaal van minimaal drie donoren, van wie zeker één man. Het DNA-mengprofiel is geschikt voor vergelijkend DNA-onderzoek met het DNA-profiel van een persoon. [naam 5] , geboren op 4 mei 2019, kan donor zijn. Om een uitspraak te doen over het mogelijke donorschap van celmateriaal van [naam 5] in de bemonstering van het spoor is de likelihood-ratio methode toegepast. Daarbij zijn de resultaten bezien in het licht van twee, elkaar uitsluitende hypothesen:

hypothese 1: de bemonstering van het spoor bevat DNA van [naam 5] en twee onbekende, niet verwante personen.

hypothese 2: de bemonstering van het spoor bevat DNA van drie onbekende, niet verwante personen.

De resultaten van het onderzoek zijn "extreem veel waarschijnlijker" wanneer hypothese 1 juist is dan wanneer hypothese 2 juist is. Bij de kwalificatie "extreem veel waarschijnlijker" behoort een likelihood-ratio interval dat groter is dan 1.000.000.78

Verklaringen van [naam 14]

verklaart dat hij "spul" heeft gekocht van de man die zichzelf "cowboy" noemt. Deze man draagt altijd een grote hoed. [naam 14] is in 2018 in contact gekomen met "de cowboy".79 De politie toont [naam 14] een foto van [verdachte] .80 verklaart dat hij deze man kent als "de cowboy".81

[naam 14] heeft onderdelen en motoren van auto's van [verdachte] gekocht. Het betreft motoren van auto's van het merk Volkswagen en motoren van auto's van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter.82 [verdachte] brengt deze motoren in een busje. Dit busje is een Ford Transit.83 [naam 14] heeft ook weleens motoren opgehaald bij [verdachte] . [naam 14] was toen op het terrein van [bedrijfsnaam 1] in Noordwolde.84

[naam 14] verklaart dat " [medeverdachte 2] " de man van [bedrijfsnaam 1] is. Deze " [medeverdachte 2] " heeft weleens met een heftruck motoren op de auto van [naam 14] gezet. [naam 14] was toen op het terrein van [bedrijfsnaam 1] omdat [verdachte] handel had.85 [naam 14] weet dat " [medeverdachte 2] " van [bedrijfsnaam 1] is, omdat hij een jas draagt met de naam " [bedrijfsnaam 1] " erop. Bovendien rijdt " [medeverdachte 2] " daar op een heftruck. Met " [medeverdachte 2] " bedoelt [naam 14] : [medeverdachte 2] .86

Personen die bij de activiteiten in de loods betrokken zijn

Het filmpje van [naam 6]

Op 13 januari 2020 wordt onder [naam 6] een mobiele telefoon in beslaggenomen.87 Op deze telefoon wordt een filmpje aangetroffen dat op 29 september 2018, rond 18.07 uur, gemaakt is met de camerafunctie van de telefoon. Verbalisant [verbalisant 8] herkent op het filmpje het interieur van de loods aan de [adres 1] te Wijnjewoude.88

Naast diverse losse auto-onderdelen zijn op het filmpje in totaal negen bestelbusjes te zien. Sommige van deze bestelbusjes zijn al deels gestript.89 Op het filmpje zijn onder meer de volgende voertuigen te zien:

- een bestelbus van het merk Peugeot, type Boxer (zaak 16)

De bestelbus is voorzien van het kenteken [kenteken 9] (de rechtbank begrijpt: [kenteken 9] ). Dit voertuig is op een autobrug geplaatst.90

In de loods worden onderdelen aangetroffen die gekoppeld kunnen worden aan de Peugeot.91

- een bestelbus van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter (zaak 4)

De bus is voorzien van bestickering van het bedrijf Stella Fietsen/E-bikes. De bus is grotendeels ontmanteld.92

Op 12 oktober 2018 worden in de loods portieren aangetroffen met daarop de tekst: "Stella Fietsen, tel. [telefoonnummer 1] ".93 De portieren zijn te herleiden naar een gestolen Mercedes-Benz Sprinter, met kenteken [kenteken 15] .94

- een bestelbus van het merk Mercedes-Bens, type Sprinter, kleur zwart (zaak 11)

De bestelbus is grotendeels ontmanteld. Het voertuig is voorzien van bestickering met daarop de letters " [bedrijfsnaam 4] " in rood/zwarte kleur.95

Op 12 oktober 2018 worden in de loods portieren aangetroffen met daarop de tekst " [bedrijfsnaam 4] , [adres 14] , tel. [telefoonnummer 1] ".96 De portieren zijn te herleiden naar een gestolen Mercedes-Benz Sprinter, met kenteken [kenteken 11] .97

- een witte Mercedes-Benz Sprinter (zaak 28)

De bestelbus is voorzien van het kenteken [kenteken 12] . Op het voertuig bevindt zich bestickering van PostNL.98

In de nacht van 15 oktober 2018 op 16 oktober 2018 wordt een Mercedes-Benz Sprinter, met kenteken [kenteken 12] , aangetroffen op de locatie [adres 2] te Noordwolde.99

Direct nadat het filmpje is gemaakt wordt het via WhatsApp verzonden aan [naam 7] . Het filmpje maakt deel uit van een chatsessie tussen [naam 6] en [naam 7] . Over en weer worden de volgende berichten verstuurd:

[naam 7] : "aant werk?" (18.05.34 uur)

[naam 6] : "Ja nu nog effe paar" (18.07.07 uur)

[naam 6] stuurt om 18.07.25 uur het hiervoor genoemde filmpje aan [naam 7] .

[naam 6] : "Slopen" (18.07.38 uur)

[naam 6] : "Vol gass" (18.09.48 uur)100

De chatsessies tussen [naam 6] en [verdachte]

In de onder [naam 6] inbeslaggenomen mobiele telefoon worden verder diverse WhatsApp-berichten aangetroffen tussen [naam 6] en [verdachte] .101

Op 26 juli 2018 vindt een chatsessie plaats tussen [naam 6] en [verdachte] . Over en weer worden de volgende berichten verstuurd:

[naam 6] : "We hebben bezoek" (18.55.48 uur)

[verdachte] : "Van wie"(18.56.23 uur)

[naam 6] : "Een auto handelaar" (18.56.41 uur)

[naam 6] : "Voor de sloper die buiten staat" (18.56.52 uur)

[verdachte] : "Wegsturen" (18.57.08 uur)

[naam 6] : "Ben je al onderweg???" (19.18.05 uur)

[verdachte] : "Zeker" (19.22.03 uur)

[verdachte] : "Ben er bijna" (19.22.18 uur)

[naam 6] : "Vent is er nog" (19.23.20 uur)

[naam 6] : "Is hier nu al 40 min" (19.28.52 uur)

[verdachte] : "Over 10 stuur ik m weg" (19.29.23 uur)

[naam 6] : "Is goed" (19.29.37 uur)102

[naam 6] : "Kan niet zeg [medeverdachte 2] " (19.30.04 uur)

[naam 6] : "Is een auto handelaar heeft

groene platen erop" (19.30.19 uur)

[naam 6] stuurt om 19.31.37 uur een foto aan [verdachte] .

[naam 6] : "Hij is er nog steeds aan sleutelen aan die

andere auto" (19.36.45 uur)

[naam 6] : "Kom maar hij rijd weg nu" (19.37.41 uur)103

De telefoon van [verdachte] ( [telefoonnummer 1] ) maakt na dit laatste tijdstip een reisbeweging naar Wijnjewoude.104

Verbalisant [verbalisant 8] herkent op de door [naam 6] gestuurde foto het perceel [adres 1] te Wijnjewoude.105

Op 13 augustus 2018 vindt opnieuw een chatsessie plaats tussen [naam 6] en [verdachte] . Over en weer worden de volgende berichten verstuurd:

[naam 6] : "Neem oe nog koude rakkers mee" (16.46.29 uur)

[verdachte] : "Nog ietz nodig ik kom over een half uur" (18.53.32 uur)

[verdachte] : " [medeverdachte 2] had zin in bier" (16.53.58 uur)

[verdachte] : "Neem ik mee" (18.54.10 uur)

[naam 6] : "Volgens mij verder niks" (18.54.12 uur)

[verdachte] : "Vraag hem ns wat de motoren kosten" (21.00.37 uur)

[naam 6] : "1750€ per stuk" (21.37.20 uur)

[naam 6] : "Kar staat buiten klaar" (21.40.14 uur)

De telefoon van [verdachte] straalt ongeveer een half uur later een mast aan op de [adres 15] te Hemrik. Dit is in de omgeving van Wijnjewoude.106

De telefoon van [medeverdachte 2] ( [telefoonnummer 1] ) straalt op 13 augustus 2018 masten aan in Wijnjewoude en Hemrik.107

Op 27 augustus 2018 vindt een chatsessie plaats tussen [naam 6] en [verdachte] . Over en weer worden de volgende berichten verstuurd:

[verdachte] : "Gaat het?" (15.33.11 uur)

[naam 6] : "Jawel" (15.37.35 uur)

[verdachte] : "Mooi" (15.38.11 uur)

[naam 6] : "Aopke werk aardig deur" (15.39.04 uur)

[naam 6] : "Kun jij de slagmoer uit de crafter meenemen

boer John" (18.34.00 uur)

[verdachte] : "Ja" (18.35.55 uur)

[verdachte] : "Vraag es wat [medeverdachte 2] voor eten wil" (19.00.03 uur)

De telefoon van [verdachte] maakt na 19.00 uur een reisbeweging naar Wijnjewoude.108

Op 29 september 2018 vindt wederom een chatsessie plaats tussen [naam 6] en [verdachte] . Over en weer worden onder meer de volgende berichten verstuurd:

[naam 6] : "Hoe laat ben je hier" (14.44.14 uur)109

[naam 6] : "We wachten op je!!!" (16.01.26 uur)

[verdachte] : "Half uur" (16.07.33 uur)

[verdachte] : "Ben je alleen op de zaak" (16.16.10 uur)

[naam 6] : "Ben je al onderweg" (16.16.14 uur)

[naam 6] : "Nee [medeverdachte 1] ook we wachten op jou" (16.16.24 uur)

[naam 6] : "Bende moet weg" (16.16.30 uur)

[verdachte] : "Zo snel mogelijk" (16.16.37 uur)

[naam 6] : "Is goed" (16.16.44 uur)

[verdachte] : "Wij kunnen ook twee x rijden" (16.21.50 uur)

[verdachte] : "Kan B weg" (16.21.59 uur)

[naam 6] : "We redden ons wel" (16.23.06 uur)

[verdachte] : "Ik breng jou wel naar huis" (16.43.51 uur)

[naam 6] : "Heb je die sprinter velg

nog meegenomen???" (17.02.08 uur)

[verdachte] : "ja" (17.03.39 uur)110

De telefoon van [verdachte] is omstreeks 17:48 uur in Wijnjewoude.111

Analyse van de diefstallen van diverse Volkswagen Transporters

Volkswagen Transporter met kenteken [kenteken 1] (zaak 1)

De Volkswagen Transporter met kenteken [kenteken 1] wordt tussen 6 oktober 2018 en 10 oktober 2018 weggenomen vanaf een parkeerterrein aan de Rijksweg A4, 3 te Hoofddorp.112 Op 11 oktober 2018 wordt de Volkswagen aangetroffen in de loods aan de [adres 1] te Wijnjewoude.113 Op de camerabeelden van de diefstal is te zien dat op 10 oktober 2018 te 14.52 uur een BMW met kenteken [kenteken 13] het parkeerterrein oprijdt. De BMW wordt naast de Volkswagen geparkeerd. In de BMW zitten twee mensen. Om 15.01 uur verlaat de BMW het parkeerterrein. Alleen de bestuurder zit dan nog in de BMW. De Volkswagen verlaat op dat moment ook het parkeerterrein.114

De BMW staat op naam van [naam 5] , geboren op 4 mei 1977. [naam 5] wordt aan de hand van de camerabeelden herkend als de bestuurder van de BMW.115

[naam 5] heeft tegenover de politie een verklaring afgelegd over de diefstal van de Volkswagen. Hij verklaart dat hij iemand heeft gebracht.116

Aan de hand van de camerabeelden wordt [naam 8] , geboren op 7 september 1985, herkend als de bestuurder van de gestolen Volkswagen.117

De telefoon van [naam 8] ( [telefoonnummer 1] ) straalt kort voor en tijdens de diefstal een mast aan in Nieuw-Vennep. Dit is in de nabije omgeving van de plaats delict.118

Uit de gegevens van de GPS-tracker van de gestolen Volkswagen blijkt dat het voertuig om 15.22 uur stopt op de De Witstraat in Haarlem. De telefoon van [naam 5] ( [telefoonnummer 1] ) straalt op dat moment een mast aan op de [adres 16] te Haarlem. Deze mast bevindt zich in de nabije omgeving van de De Witstraat.119

Om 21.04 uur en 22.07 uur vindt er telefonisch contact plaats tussen [naam 5] en [naam 8] .120

Uit de gegevens van de GPS-tracker blijkt dat de gestolen Volkswagen de volgende dag, 11 oktober 2018, om 9.26 uur weer in beweging komt. Het voertuig stopt achtereenvolgens op de Plesostraat te Amsterdam (om 10.03 uur), de [adres 17] te Noordwolde (om 12.53 uur), de [adres 18] te Oldeberkoop (om 13.19 uur) en uiteindelijk op de Compagnonsfeart te Wijnjewoude (om 13.36 uur).121

De telefoon van [naam 5] straalt die dag onder meer masten aan in Haarlem (om 9.09 uur), Amsterdam (om 10.35 uur), Almere (om 11.49 uur), Lelystad (om 11.51 uur), Nagele (om 12.09 uur) en De Blesse (om 12.39 uur).122

De telefoon van [naam 8] straalt die dag onder meer masten aan in Haarlem (om 9.03 uur), Amsterdam (om 9.46 uur), Almere (om 11.42 uur), Blokzijl (om 12.21 uur), Steenwijk (om 12.21 uur), Nijetrijne (om 12.31 uur), Wolvega (om 12.37 uur), Oldeholtpade (om 12.47 uur) en Noordwolde (om 12.48 uur).123

Om 15.08 uur vindt er telefonisch contact plaats tussen [medeverdachte 1] ( [telefoonnummer 1] ) en [medeverdachte 2] ( [telefoonnummer 1] ). Dit gesprek duurt 45 seconden. Daarna probeert [medeverdachte 1] telefonisch contact te krijgen met [naam 3] ( [telefoonnummer 1] ). Van deze [naam 3] wordt later DNA aangetroffen op een geprepareerde autosleutel die zich bevindt in de gestolen Volkswagen Transporter met kenteken [kenteken 2] (zaak 6).

Om 16.23 uur vindt een telefoongesprek plaats tussen [medeverdachte 1] en [naam 3] . Om 18.48 uur en 18.49 uur vindt er sms-verkeer plaats tussen deze personen.124

[medeverdachte 2] ( [telefoonnummer 1] ) heeft om 16.08 uur telefonisch contact met [naam 3] . Dit gesprek duurt 10 seconden. Om 16.24 uur vindt er opnieuw een telefoongesprek plaats tussen [medeverdachte 2] en [naam 3] .125

Op 11 oktober 2018 te 08.49 uur probeert [medeverdachte 2] een telefoongesprek aan te gaan met [naam 4] ( [telefoonnummer 1] ). Hierna vindt een telefoongesprek plaats tussen [medeverdachte 2] en [naam 3] .126

Volkswagen Transporter met kenteken [kenteken 2] (zaak 6)

De Volkswagen Transporter met kenteken [kenteken 2] wordt tussen 10 oktober 2018 en 12 oktober 2018 weggenomen vanaf een parkeerterrein op de Zuiderzeeweg 8 te Amsterdam. Op 12 oktober 2018 wordt de Volkswagen deels gestript aangetroffen in de loods aan de [adres 1] te Wijnjewoude. Tussen de diefstal van de Volkswagen en het strippen hiervan zit een tijdsbestek van maximaal 32 uren. Op de in het voertuig aanwezige knipsleutel wordt DNA aangetroffen van [naam 3] .127

De telefoon van [naam 5] ( [telefoonnummer 1] ) maakt op 11 oktober 2018 te 10.35 uur - in de periode dat de Volkswagen wordt gestolen - verbinding met een mast aan de [adres 19] te Amsterdam. Deze mast bevindt zich in de directe omgeving van de plaats delict.128

Vanaf 11.49 uur maakt de telefoon van [naam 5] achtereenvolgens verbinding met masten in Almere (om 11.49 uur), Lelystad (om 11.51 uur), Nagele (om 12.09 uur) en De Blesse (om 12.39 uur). De Blesse ligt tussen Steenwijk, Wolvega en Noordwolde.129

Op 11 oktober 2018 te 10.35 uur maakt de telefoon van [naam 8] ( [telefoonnummer 1] ) verbinding met een mast aan de [adres 20] te Amsterdam. Deze mast bevindt zich in de directe omgeving van de plaats delict. Tussen 10.35 uur en 10.22 uur maakt de telefoon verbinding met masten in Amsterdam. Hierna straalt de telefoon onder meer masten aan in Almere (om 11.42 uur), Steenwijk (om 12.21 uur), Wolvega (om 12.37 uur) en Noordwolde (om 12.48 uur). In Noordwolde wordt een mast aan de Nijverheidsstraat 31 aangestraald. Dit is nabij de vestiging van Handelsonderneming [bedrijfsnaam 1] (de rechtbank begrijpt: "de nieuwe locatie" van het bedrijf aan de [adres 3] te Noordwolde).130

Volkswagen Transporter met kenteken [kenteken 3] (zaak 7)

De Volkswagen Transporter met kenteken [kenteken 3] wordt tussen 10 oktober 2018 en 11 oktober 2018 weggenomen vanaf de Marnixkade te Amsterdam. De Volkswagen wordt op 12 oktober 2018 aangetroffen in de loods aan de [adres 1] te Wijnjewoude. Het voertuig is deels gestript. Tussen de diefstal van het voertuig en het strippen zit een tijdsbestek van maximaal 33 uren.131 Op de in het voertuig aanwezige knipsleutel wordt DNA aangetroffen van [naam 5] .132

De telefoon van [naam 8] ( [telefoonnummer 1] ) maakt in de periode dat de Volkswagen is gestolen verbinding met een mast aan de Westerstraat 187 in Amsterdam. Deze mast bevindt zich in de directe omgeving van de plaats delict.133

Ook de telefoon van [naam 5] ( [telefoonnummer 1] ) maakt in die periode verbinding met een mast in de directe omgeving van de plaats delict.134

Volkswagen Transporter met kenteken [kenteken 4] (zaak 18)

De Volkswagen Transporter met kenteken [kenteken 4] wordt op 17 augustus 2018 weggenomen vanaf de Kennemerboulevard 250 te IJmuiden.135 Op 12 oktober 2018 wordt in de loods aan de [adres 1] te Wijnjewoude onder meer een voorfront aangetroffen dat te herleiden is naar de gestolen Volkswagen.136

De telefoon van [naam 5] ( [telefoonnummer 1] ) straalt op 17 augustus 2018 te 14.44 uur - in de periode dat de Volkswagen gestolen wordt - een mast aan op de Vuurtorenstraat te IJmuiden. 137

De telefoon van [naam 8] ( [telefoonnummer 1] ) straalt op 17 augustus 2018 te 14.48 uur een mast aan op de Ampèrestraat te IJmuiden. De telefoon van [naam 8] maakt vervolgens contact met een telefoon ( [telefoonnummer 1] ) die in gebruik is bij [naam 9] .138 De telefoon van [naam 9] straalt om 14.48 uur een mast aan op de Dirk Hartoghstraat te IJmuiden. Deze mast bevindt zich nabij het parkeerterrein waar de Volkswagen is weggenomen.139

De telefoon van [naam 9] maakt op 17 augustus 2018 een reisbeweging naar Willemsoord. Hier wordt om 17.13 uur een mast aangestraald. Willemsoord ligt op circa 10 kilometer afstand van Noordwolde.140

Volkswagen Transporter met kenteken [kenteken 5] (zaak 23)

De Volkswagen Transporter met kenteken [kenteken 5] wordt op 31 juli 2018 weggenomen vanaf een parkeerplaats bij Center Parcs De Eemhof aan de Slingerweg te

Zeewolde. Op 12 oktober 2018 wordt in de loods aan de Compagnonsfaert [huisnummer] te Wijnjewoude een wakeboard aangetroffen.141 Dit wakeboard is te herleiden naar de neef van de eigenaar van de Volkswagen. De politie neemt vervolgens contact op met de eigenaar van de Volkswagen. Deze verklaart dat het wakeboard zich ten tijde van de diefstal in de Volkswagen bevond.142

De telefoon van [naam 5] ( [telefoonnummer 1] ) straalt op 31 juli 2018 tussen 16.33 uur en 16.52 uur - in de periode dat de Volkswagen wordt gestolen - een mast aan op de [adres 21] te Zeewolde.143 Deze mast bevindt zich naast de parkeerplaats waar de Volkswagen is weggenomen.144

Op 31 juli 2018 te 16.52 uur vindt telefonisch contact plaats tussen [naam 8] ( [telefoonnummer 1] ) en [naam 5] . De telefoonaansluiting van [naam 8] straalt op dat moment een mast aan op de Slingerweg te Zeewolde.145

Op 31 juli 2018 te 14.01 uur en 18.44 uur vindt telefonisch contact plaats tussen [naam 5] en [naam 8] ( [telefoonnummer 1] ).146

Op 1 augustus 2018 verplaatst de telefoon van [naam 8] ( [telefoonnummer 1] ) zich van Amsterdam naar Noordwolde. Omstreeks 12.05 uur wordt een mast aan de Nijverheidsstraat te Noordwolde aangestraald.147

[naam 8] ( [telefoonnummer 1] ) heeft op 31 juli 2018 te 17.13 uur telefonisch contact met [naam 5] . Kort hierna wordt contact opgenomen met [naam 9] ( [telefoonnummer 1] ). Ongeveer een half uur na dit contact straalt de telefoon van [naam 9] een mast aan nabij de parkeerplaats bij Center Parcs Eemhof. Dit is de plaats waar de Volkswagen Transporter weggenomen is.148 Op 1 augustus 2018 verplaatst de telefoon van [naam 9] zich van Haarlem, via onder andere Diemen, Almere, Lelystad en Steenwijk, naar Willemsoord.149 Willemsoord ligt op circa 10 kilometer afstand van Noordwolde.150

Telefonische contacten tussen [naam 5] , [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2]

[naam 5] ( [telefoonnummer 1] ) heeft in de periode van 14 mei 2018 tot en met 16 juli 2019 in totaal 45 keer telefonisch contact met [medeverdachte 1] ( [telefoonnummer 1] ).151

[naam 5] heeft daarnaast in de periode van 3 juni 2018 tot en met 14 september 2019 in totaal 71 keer telefonisch contact met [medeverdachte 2] ( [telefoonnummer 1] ).152

Telefonische contacten tussen [naam 5] en [naam 4]

[naam 5] heeft in de periode van 12 augustus 2018 tot en met 2 november 2018 in totaal 13 keer telefonisch contact met [naam 4] ( [telefoonnummer 1] ). Op 10 oktober 2018, tussen 18.52 uur en 19.07 uur, vindt zesmaal telefonisch contact plaats. Dit is de dag waarop de Volkswagen Transporter met [kenteken 3] (zaak 7) wordt gestolen. Op de sleutel van deze Volkswagen wordt DNA van [naam 5] aangetroffen.153

De telefoon van [naam 4] heeft tussen 10 oktober 2018 te 10.18 uur en 15 oktober 2018 te 22.05 uur in totaal 83 keer verbinding gemaakt met masten waarvan het dekkingsgebied de locatie [adres 1] te Wijnjewoude beslaat.154

Lijst van aangetroffen voertuigen c.q. voertuigonderdelen

Door Stichting VbV aangetroffen (onderdelen van) gestolen voertuigen

De Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (hierna: Stichting VbV) heeft een onderzoek ingesteld naar de voertuigidentificatie- en productienummers van de in de loods aan de [adres 1] te Wijnjewoude aangetroffen voertuigen en voertuigonderdelen.155 De Stichting VbV heeft een deel van die voertuigen en onderdelen kunnen herleiden naar de volgende voertuigen:

- een Volkswagen Transporter met kenteken [kenteken 1] (zaak 1)

De personenauto van het merk Volkswagen, type Transporter (Multivan), voorzien van het kenteken [kenteken 1] en chassisnummer [chassisnummer] , wordt gestolen in Hoofddorp tussen 6 oktober 2018 te 21.05 uur en 10 oktober 2018 te 15.01 uur.156

Op de locatie [adres 1] te Wijnjewoude worden onderdelen aangetroffen die gekoppeld kunnen worden aan de Volkswagen.157

- een Volkswagen Transporter met kenteken [kenteken 31] (zaak 2)

De bestelauto van het merk Volkswagen, type Transporter, voorzien van het kenteken [kenteken 31] en chassisnummer [chassisnummer] , wordt gestolen in Amsterdam tussen 23 september 2018 te 22.00 uur en 24 september 2018 te 08.00 uur.158

Op de locatie [adres 1] te Wijnjewoude worden onderdelen aangetroffen die gekoppeld kunnen worden aan de Volkswagen.159

- een Volkswagen Transporter met kenteken [kenteken 14] (zaak 3)

De bestelauto van het merk Volkswagen, type Transporter, voorzien van het kenteken [kenteken 14] en chassisnummer [chassisnummer] , wordt gestolen in Amsterdam tussen 22 september 2018 te 23.16 uur en 23 september 2018 te 09.40 uur.160

Op de locatie [adres 1] te Wijnjewoude worden onderdelen aangetroffen die gekoppeld kunnen worden aan de Volkswagen.161

- een Mercedes-Sprinter met kenteken [kenteken 15] (zaak 4)

De bestelauto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, voorzien van het kenteken [kenteken 15] en chassisnummer [chassisnummer] , wordt gestolen in Arnhem tussen 14 september 2018 te 18.20 uur en 15 september 2018 te 07.05 uur.162

Op de locatie [adres 1] te Wijnjewoude worden onderdelen aangetroffen die gekoppeld kunnen worden aan de Mercedes-Benz.163

- een Mercedes-Sprinter met kenteken [kenteken 16] (zaak 5)

De bestelauto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, voorzien van het kenteken [kenteken 16] en chassisnummer [chassisnummer] , wordt gestolen in Deventer tussen 25 september 2018 te 18.00 uur en 26 september 2018 te 08.30 uur.164

Op de locatie [adres 1] te Wijnjewoude worden onderdelen aangetroffen die gekoppeld kunnen worden aan de Mercedes-Benz.165

- een Volkswagen Transporter met kenteken [kenteken 2] (zaak 6)

De personenauto van het merk Volkswagen, voorzien van het kenteken [kenteken 2] , wordt gestolen in Amsterdam tussen 10 oktober 2018 te 13.00 uur en 12 oktober 2018 te 12.00 uur.166

Op de locatie [adres 1] te Wijnjewoude worden onderdelen aangetroffen die gekoppeld kunnen worden aan de Volkswagen.167

In de loods worden daarnaast persoonlijke spullen van aangever [naam 10] aangetroffen.168 Het betreft twee dvd-steunen, een Maxi-Cosi kinderstoel, jassen, een buggy, een krat met diverse goederen en een sleutelbos.169

- een Volkswagen Transporter met kenteken [kenteken 3] (zaak 7)

De bestelauto van het merk Volkswagen, type Transporter, voorzien van het kenteken [kenteken 3] en chassisnummer [chassisnummer] , wordt gestolen in Amsterdam tussen 10 oktober 2018 te 18.00 uur en 11 oktober 2018 te 10.50 uur.170

Op de locatie [adres 1] te Wijnjewoude worden onderdelen aangetroffen die gekoppeld kunnen worden aan de Volkswagen.171

In de loods worden daarnaast persoonlijke spullen van aangever [naam 25] aangetroffen.172 Het betreft zeven sleutelbossen, microfoonstandaards, divers gereedschap (rode kist), een verlengsnoer (gele kist), een TomTom en twee stoelen.173

- een Mercedes-Benz Sprinter met kenteken [kenteken 7] (zaak 8)

De bestelauto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, voorzien van het kenteken [kenteken 7] en chassisnummer [chassisnummer] , wordt gestolen in Apeldoorn tussen 9 oktober 2018 te 17.30 uur en 10 oktober 2018 te 07.18 uur.174

Op de locatie [adres 1] te Wijnjewoude worden onderdelen aangetroffen die gekoppeld kunnen worden aan de Mercedes-Benz.175

- een Mercedes-Benz Sprinter met kenteken [kenteken 6] (zaak 9)

De bestelauto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, voorzien van het kenteken [kenteken 6] en chassisnummer [chassisnummer] , wordt gestolen in Arnhem tussen 6 oktober 2018 te 22.00 uur en 7 oktober 2018 te 08.30 uur.176

Op de locatie [adres 1] te Wijnjewoude worden onderdelen aangetroffen die gekoppeld kunnen worden aan de Mercedes-Benz.177

- een Mercedes-Benz Sprinter met kenteken [kenteken 17] (zaak 10)

De bestelauto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, voorzien van het kenteken [kenteken 17] en chassisnummer [chassisnummer] , wordt gestolen in Apeldoorn tussen 14 augustus 2018 te 03.00 uur en 17 augustus 2018 te 10.30 uur.178

Op de locatie [adres 1] te Wijnjewoude worden onderdelen aangetroffen die gekoppeld kunnen worden aan de Mercedes-Benz.179

- een Mercedes-Benz Sprinter met kenteken [kenteken 18] (zaak 11)

De bestelauto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, voorzien van het kenteken [kenteken 18] en chassisnummer [chassisnummer] , wordt gestolen in Apeldoorn tussen 5 september 2018 te 23.00 uur en 6 september 2018 te 06.30 uur.180

Op de locatie [adres 1] te Wijnjewoude worden onderdelen aangetroffen die gekoppeld kunnen worden aan de Mercedes-Benz.181

- een Volkswagen Transporter met kenteken [kenteken 19] (zaak 13)

De bestelauto van het merk Volkswagen, type Transporter, voorzien van het kenteken [kenteken 19] en chassisnummer [chassisnummer] , wordt gestolen in Amsterdam tussen 15 september 2018 te 18.00 uur en 18 september 2018 te 07.45 uur.182

Op de locatie [adres 1] te Wijnjewoude worden onderdelen aangetroffen die gekoppeld kunnen worden aan de Volkswagen.183

- een Volkswagen Transporter met kenteken [kenteken 20] (zaak 15)

De bestelauto van het merk Volkswagen, type Transporter, voorzien van het kenteken [kenteken 20] en chassisnummer [chassisnummer] , wordt gestolen in Amsterdam tussen 18 september 2018 te 19.00 uur en 19 september 2018 te 07.45 uur.184

Op de locatie [adres 1] te Wijnjewoude worden onderdelen aangetroffen die gekoppeld kunnen worden aan de Volkswagen.185

- een Peugeot Boxer met kenteken [kenteken 9] (zaak 16)

De bestelauto van het merk Peugeot, type Boxer, voorzien van het kenteken [kenteken 9] en chassisnummer [chassisnummer] , wordt gestolen in Arnhem tussen 19 september 2018 te 17.30 uur en 20 september 2018 te 07.50 uur.186

Op de locatie [adres 1] te Wijnjewoude worden onderdelen aangetroffen die gekoppeld kunnen worden aan de Peugeot.187

- een Volkswagen Transporter met kenteken [kenteken 21] (zaak 17)

De bestelauto van het merk Volkswagen, type Transporter, voorzien van het kenteken [kenteken 21] en chassisnummer [chassisnummer] , wordt gestolen in Amsterdam tussen 24 september 2018 te 20.15 uur en 25 september 2018 te 05.00 uur.188

Op de locatie [adres 1] te Wijnjewoude worden onderdelen aangetroffen die gekoppeld kunnen worden aan de Volkswagen.189

- een Volkswagen Transporter met kenteken [kenteken 4] (zaak 18)

De bestelauto van het merk Volkswagen, type Transporter, voorzien van het kenteken [kenteken 4] en chassisnummer [chassisnummer] , wordt gestolen in IJmuiden tussen 17 augustus 2018 te 14.00 uur en 17 augustus 2018 te 15.55 uur.190

Op de locatie [adres 1] te Wijnjewoude worden onderdelen aangetroffen die gekoppeld kunnen worden aan de Volkswagen.191

- een Mercedes-Benz Sprinter met kenteken [kenteken 22] (zaak 19)

De autobus van het merk Mercedes, type Sprinter, voorzien van het kenteken [kenteken 22] en chassisnummer [chassisnummer] , wordt gestolen in Deventer tussen 16 september 2018 te 22.00 uur en 17 september 2018 te 01.00 uur.192

Op de locatie [adres 1] te Wijnjewoude worden onderdelen aangetroffen die gekoppeld kunnen worden aan de Mercedes-Benz.193

- een Mercedes-Benz Sprinter met kenteken [kenteken 23] (zaak 21)

De bestelauto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, voorzien van het kenteken [kenteken 23] en chassisnummer [chassisnummer] , wordt gestolen in Gorssel tussen 24 september 2018 te 16.45 uur en 25 september 2018 te 06.00 uur.194

Op de locatie [adres 1] te Wijnjewoude worden onderdelen aangetroffen die gekoppeld kunnen worden aan de Mercedes-Benz.195

- een Mercedes-Benz Sprinter met kenteken [kenteken 24] (zaak 22)

De bestelauto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, voorzien van het kenteken [kenteken 24] en chassisnummer [chassisnummer] , wordt gestolen in Zutphen tussen 1 januari 2018 te 04.00 uur en 6 januari 2018 te 17.00 uur.196

Op de locatie [adres 1] te Wijnjewoude worden onderdelen aangetroffen die gekoppeld kunnen worden aan de Mercedes-Benz.197

- een Volkswagen Transporter met kenteken [kenteken 5] (zaak 23)

De bestelauto van het merk Volkswagen, type Transporter, voorzien van het kenteken [kenteken 5] en chassisnummer [chassisnummer] , wordt gestolen te Zeewolde tussen 31 juli 2018 te 12.07 uur en 31 juli 2018 te 17.50 uur.198

Op de locatie [adres 1] te Wijnjewoude worden onderdelen aangetroffen die gekoppeld kunnen worden aan de Volkswagen.199

- een Mercedes-Benz Sprinter met kenteken [kenteken 25] (zaak 24)

De bestelauto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, voorzien van het kenteken [kenteken 25] en chassisnummer [chassisnummer] , wordt gestolen in Arnhem tussen 28 september 2018 te 23.00 uur en 29 september 2018 te 10.05 uur.200

Op de locatie [adres 1] te Wijnjewoude worden onderdelen aangetroffen die gekoppeld kunnen worden aan de Mercedes-Benz.201

- een Mercedes-Benz Sprinter met kenteken [kenteken 26] (zaak 25)

De bestelauto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, voorzien van het kenteken [kenteken 26] en chassisnummer [chassisnummer] , wordt gestolen in Arnhem tussen 26 september 2018 te 19.30 uur en 27 september 2018 te 06.30 uur.202

Op de locatie [adres 1] te Wijnjewoude worden onderdelen aangetroffen die gekoppeld kunnen worden aan de Mercedes-Benz.203

- een Mercedes-Benz Sprinter met kenteken [kenteken 27] (zaak 26)

De bestelauto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, voorzien van het kenteken [kenteken 27] en chassisnummer [chassisnummer] , wordt gestolen in Deventer tussen 19 september 2018 te 23.00 uur en 20 september 2018 te 06.00 uur.204

Op de locatie [adres 1] te Wijnjewoude worden onderdelen aangetroffen die gekoppeld kunnen worden aan de Mercedes-Benz.205

- een Mercedes-Benz Sprinter met kenteken [kenteken 48] (zaak 33)

De bestelauto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, voorzien van het kenteken [kenteken 48] en chassisnummer [chassisnummer] , wordt gestolen in Huissen tussen 6 augustus 2018 te 19.00 uur en 7 augustus 2018 te 20.30 uur.206

Op de locatie [adres 1] te Wijnjewoude worden onderdelen aangetroffen die gekoppeld kunnen worden aan de Mercedes-Benz.207

Overige aangetroffen (onderdelen van) voertuigen

- een Mercedes-Benz Sprinter met kenteken [kenteken 29] (zaak 12)

De bestelauto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, voorzien van het kenteken [kenteken 29] en chassisnummer [chassisnummer] , wordt gestolen in Arnhem tussen 30 augustus 2018 te 00.00 uur en 30 augustus 2018 te 06.30 uur. De berijder van de bedrijfsauto is [naam 11] , wonende aan de [adres 22] .208

Op 3 november 2018 wordt door [naam 1] , de eigenaar van de loods aan de [adres 1] te Wijnjewoude, een Nederlands kentekenbewijs, voorzien van kenteken [kenteken 29] , afgegeven aan de politie. [naam 1] verklaart dat hij dit kentekenbewijs heeft gevonden in één van de ruimtes van de loods. Dit kentekenbewijs blijkt afgegeven te zijn voor een bestelbusje van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, op naam gesteld van [naam 11] , [adres 22] .209

3.1.2.

Locatie [adres 2] te Noordwolde

Inleiding

In de nacht van 15 oktober 2018 op 16 oktober 2018 wordt door verbalisanten [verbalisant 9] en [verbalisant 10] in de omgeving van de Nijverheidsstraat te Noordwolde een onderzoek ingesteld naar de aanwezigheid van gestolen motorvoertuigen. Achter de loods aan de [adres 2] te Noordwolde worden twee voertuigen aangetroffen, te weten:

- een Mercedes-Benz Sprinter met kenteken [kenteken 12] ;

- een Volkswagen Crafter met kenteken [kenteken 30] .210

In de loop van de ochtend van 16 oktober 2018 gaan verbalisanten [verbalisant 4] en [verbalisant 8] naar deze loods.211 Voor hen verschijnt [medeverdachte 1] . [medeverdachte 1] verklaart eigenaar te zijn van Handelsonderneming [bedrijfsnaam 1] , gevestigd aan de [adres 13] te Noordwolde. [verdachte] geeft aan dat hij auto's voor deze loods heeft staan. Hij verklaart dat hij soms ook auto's achter de loods parkeert en dat de mogelijkheid bestaat dat zijn Volkswagen Crafter daar staat. Daarnaast verklaart [verdachte] dat hij de Volkswagen Crafter heeft verhuurd.212

Op 16 oktober 2018 wordt de eigenaar van de loods, [naam 12] , als getuige gehoord.213 [naam 12] verklaart dat voor de loods voertuigen staan van "de mannen van [verdachte] " van de [adres 13] te Noordwolde. [naam 12] verklaart dat " [verdachte] " ongeveer drie of vier weken geleden aan hem gevraagd heeft of hij wat auto's voor de loods mocht zetten. Dit omdat ze bij "hun bedrijf" zouden gaan straten. [naam 12] vond dat prima.214

[naam 12] verklaart verder dat de twee bestelbussen achter de loods daar al een week of drie staan. [naam 12] denkt dat deze voertuigen ook van "de jongens" van garage/oud ijzer " [verdachte] " aan de Industriestraat zijn.215

Mercedes-Benz Sprinter met kenteken [kenteken 12]

Op 16 oktober 2018 wordt een onderzoek ingesteld naar de Mercedes-Benz Sprinter met kenteken [kenteken 12] (zaak 28). De aanwezige kentekenplaten worden gecontroleerd. Deze blijken niet voorzien te zijn van een lamineercode. De landcode op het kenteken is aangebracht door middel van een sticker. Volgens het RDW-register moet het voertuig voorzien zijn van kantelbare laadschotten. Het voertuig heeft echter een gesloten opbouw. Ook blijkt het voertuig uitgevoerd te zijn.216

Aantreffen motorblokken

In het laadruim van de Mercedes-Benz liggen twee motorblokken met de assen er nog aan.217 Eén van de motorblokken is te herleiden naar een Volkswagen Transporter met kenteken [kenteken 31] (zaak 2). Het andere motorblok is te herleiden naar een Volkswagen Transporter met kenteken [kenteken 14] (zaak 3). Op de locatie [adres 1] te Wijnjewoude worden onderdelen aangetroffen van deze beide Volkswagens.218219

Sporenonderzoek

Het stuur van de Mercedes-Benz wordt bemonsterd. Op het stuur wordt epitheel aangetroffen. Het spoor wordt veiliggesteld onder nummer AALX0997NL.220 Van het DNA in de bemonstering AALX0997NL wordt een DNA-profiel van een man verkregen. Het DNA in deze bemonstering kan afkomstig zijn van [naam 6] . De matchkans van het DNA-profiel van bemonstering AALX0997NL is kleiner dan één op één miljard.221

In de cabine van het voertuig liggen diverse blikjes en flesjes. Deze worden bemonsterd voor een eventueel DNA-onderzoek.222 In het deurvak, rechter zijde, wordt een Heineken flesje veiliggesteld onder nummer AALX0993NL.223 Van het sporenmateriaal wordt een DNA-profiel van een man verkregen. Het celmateriaal kan afkomstig zijn van [naam 6] . De matchkans is kleiner dan één op één miljard.224

[naam 6] verklaart dat hij de Mercedes-Benz heeft verplaatst.225 Het zou kunnen kloppen dat hij een flesje bier in de Mercedes-Benz heeft achtergelaten.226

Volkswagen Crafter met kenteken [kenteken 30]

Op 16 oktober 2018 wordt een onderzoek ingesteld naar de Volkswagen Crafter met kenteken [kenteken 30] . Deze Volkswagen Crafter staat op naam van [bedrijfsnaam 1] , gevestigd te Noordwolde.227 [medeverdachte 1] verklaart dat dit voertuig van hem is en dat hij het voertuig weleens heeft gebruikt.228

Aantreffen Harley Davidson's

In het laadruim van de Volkswagen staan twee motoren van het merk Harley Davidson. Van deze motoren kan een gedeelte van de VIN-nummers worden gelezen.229 Bij bevraging van deze gedeeltelijke VIN-nummers blijken de motoren te zijn:

- een Harley Davidson, type Fat Bob, met kenteken [kenteken 32] (zaak 30);

- een Harley Davidson, type Road King, met kenteken [kenteken 33] (zaak 31).230

Aantreffen voorfronten/radiateurs

In de Volkswagen Crafter liggen verder 13 voorfronten/radiateurs opgestapeld. Deze voorfronten/radiateurs behoren bij voertuigen van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter. Van één van de voorfronten/radiateurs kan vrijwel direct worden vastgesteld dat deze afkomstig is van een bestelauto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, voorzien van kenteken [kenteken 34] (zaak 32).231 Dit wordt later bevestigd door de Stichting VbV.232 Van deze Mercedes-Benz wordt ook een onderdeel aangetroffen op de locatie [adres 1] te Wijnjewoude.233

Sporenonderzoek

In de cabine van de Volkswagen Crafter liggen diverse blikjes. Deze worden bemonsterd voor DNA-onderzoek.234

Op een blikje van het merk "First Choice Cola" uit het linker portier wordt speeksel aangetroffen. Dit spoor wordt veiliggesteld onder nummer AALX0982NL.235 Van het sporenmateriaal wordt een DNA-profiel van een man verkregen. Het celmateriaal kan afkomstig zijn van [medeverdachte 2] , geboren op 17 oktober 1993. De matchkans is kleiner dan één op één miljard.236

Op een blikje van het merk "Coca Cola" op het dashboard, bestuurderszijde, wordt speeksel aangetroffen. Dit spoor wordt veiliggesteld onder nummer AALX0984NL.237 Van het sporenmateriaal wordt een DNA-profiel van een man verkregen. Het celmateriaal kan afkomstig zijn van [medeverdachte 2] . De matchkans is kleiner dan één op één miljard.238

Op een blikje van het merk "Freeway Cola" uit het linker portier wordt speeksel aangetroffen. Dit spoor wordt veiliggesteld onder nummer AALX0983NL.239 Van het sporenmateriaal wordt een DNA-profiel van een man verkregen. Het celmateriaal kan afkomstig zijn van [medeverdachte 1] . De matchkans is kleiner dan één op één miljard.240

Lijst van aangetroffen voertuigen c.q. voertuigonderdelen

De Stichting VbV kan een deel van de aangetroffen voertuigen en voertuigonderdelen herleiden naar de volgende voertuigen:

- een Volkswagen Transporter met kenteken [kenteken 31] (zaak 2)

Op de locatie [adres 2] te Noordwolde, achterin de Mercedes-Benz Sprinter met kenteken [kenteken 12] , wordt een onderdeel aangetroffen dat gekoppeld kan worden aan een bestelauto van het merk Volkswagen, type Transporter, voorzien van het kenteken [kenteken 31] en chassisnummer [chassisnummer] .241

- een Volkswagen Transporter met kenteken [kenteken 14] (zaak 3)

Op de locatie [adres 2] te Noordwolde, achterin de Mercedes-Benz Sprinter met kenteken [kenteken 12] , wordt een onderdeel aangetroffen dat gekoppeld kan worden aan een bestelauto van het merk Volkswagen, type Transporter, voorzien van het kenteken [kenteken 14] en chassisnummer [chassisnummer] .242

- een Mercedes-Sprinter met kenteken [kenteken 15] (zaak 4)

Op de locatie [adres 2] te Noordwolde, achterin de Volkswagen Crafter met kenteken [kenteken 30] , wordt een onderdeel aangetroffen dat gekoppeld kan worden aan een bestelauto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, voorzien van het kenteken [kenteken 15] en chassisnummer [chassisnummer] .243

- een Mercedes-Sprinter met kenteken [kenteken 16] (zaak 5)

Op de locatie [adres 2] te Noordwolde, achterin de Volkswagen Crafter met kenteken [kenteken 30] , wordt een onderdeel aangetroffen dat gekoppeld kan worden aan een bestelauto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, voorzien van het kenteken [kenteken 16] en chassisnummer [chassisnummer] .244

- een Mercedes-Benz Sprinter met kenteken [kenteken 35] (zaak 28)

De bestelauto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, voorzien van het kenteken [kenteken 35] en chassisnummer [chassisnummer] , wordt gestolen in Deventer tussen 19 september 2018 te 19.30 uur en 20 september 2018 te 00.03 uur. Op de zijkanten van de bus staat het logo van PostNL.245

Op 16 oktober 2018 wordt op de locatie [adres 2] te Noordwolde een Mercedes-Benz Sprinter aangetroffen met chassisnummer [chassisnummer] . Dit is een voertuig van PostNL. Deze bestelauto is aan de voor- en achterzijde voorzien van het valse kenteken [kenteken 12] .246 De betreffende Mercedes-Benz kan gekoppeld worden aan de gestolen Mercedes-Benz Sprinter met kenteken [kenteken 35] .247

- een Harley Davidson met kenteken [kenteken 32] (zaak 30)

De motor van het merk Harley Davidson, type Fat Bob, voorzien van het kenteken [kenteken 32] en chassisnummer [chassisnummer] , wordt gestolen in Vaals tussen 16 september 2018 te 13.15 uur en 16 september 2018 te 13.30 uur.248 De motor wordt op de locatie [adres 2] te Noordwolde aangetroffen in het laadruim van de Volkswagen Crafter met kenteken [kenteken 30] .249250

- een Harley Davidson met kenteken [kenteken 33] (zaak 31)

De motor van het merk Harley Davidson, type Road King, met kenteken [kenteken 33] en chassisnummer [chassisnummer] , wordt gestolen in Düsseldorf tussen 11 augustus 2018 en 31 augustus 2018.251 De motor wordt op de locatie [adres 2] te Noordwolde aangetroffen in het laadruim van de Volkswagen Crafter met kenteken [kenteken 30] .252253

- een Mercedes-Benz, type Sprinter met kenteken [kenteken 34] (zaak 32)

De bestelauto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, voorzien van het kenteken [kenteken 34] en chassisnummer [chassisnummer] , wordt gestolen in Arnhem tussen 21 augustus 2018 te 01.00 uur en 21 augustus 2018 te 7.30 uur.254

Op de locatie [adres 2] te Noordwolde wordt, achterin de Volkswagen Crafter met kenteken [kenteken 30] , een onderdeel aangetroffen dat gekoppeld kan worden aan de Mercedes-Benz.255

- een Mercedes-Benz Sprinter met kenteken [kenteken 48] (zaak 33)

Op de locatie [adres 2] te Noordwolde wordt, achterin de Volkswagen Crafter met kenteken [kenteken 30] , een onderdeel aangetroffen dat gekoppeld kan worden aan een bestelauto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, voorzien van het kenteken [kenteken 48] en chassisnummer [chassisnummer] .256

3.1.3.

Handelsonderneming [bedrijfsnaam 1] ( [bedrijfsnaam 1] )

Organisatie

Uit het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel d.d. 16 oktober 2018 komt naar voren dat Handelsonderneming [bedrijfsnaam 1] sinds 6 oktober 2014 gevestigd is op het adres [adres 13] te [postcode 1] Noordwolde (de rechtbank begrijpt: "de oude locatie" van het bedrijf). De activiteiten die er plaatsvinden zijn: handel in en reparaties van personenauto's en lichte bedrijfsauto's (geen import van nieuwe), handel in en reparaties van caravans, groothandel in ijzer- en staalschroot en oude non-ferrometalen, handel in auto's, caravans, boten, kleding en oud ijzer. Als vennoot is aan deze onderneming gelieerd de [stichting] . Deze stichting is eveneens gevestigd op de [adres 13] in Noordwolde. De stichting is sinds 6 oktober 2014 in functie. Als (enige) bestuurder van deze stichting is sinds 1 oktober 2014 in functie: [medeverdachte 1] .257

[medeverdachte 1] heeft verklaard dat Handelsonderneming [bedrijfsnaam 1] gevestigd is op de locatie [adres 3] te Noordwolde (de rechtbank begrijpt: "de nieuwe locatie" van het bedrijf).258 Hij verklaart daarnaast dat Handelsonderneming [bedrijfsnaam 1] , [bedrijfsnaam 1] en [verdachte] bedrijfswagens hetzelfde bedrijf zijn (de rechtbank begrijpt: Handelsonderneming [bedrijfsnaam 1] , KvK nummer [nummer 1] , voorheen gevestigd op de [adres 13] te Noordwolde, thans op de [adres 3] te Noordwolde, met een dependance op de [adres 23] , te Steenwijk).259

Acceptatiebeleid en organogram

In het pand aan de [adres 3] te Noordwolde wordt bedrijfsadministratie in beslag genomen. Hierbij bevinden zich twee versies van een acceptatiebeleid, gerelateerd aan de vergunning voor de verwerking van afvalstoffen voor de metaalhandel van [bedrijfsnaam 1] , te weten versie 1. 2017 en versie 4. 2018.260 De twee versies zijn in grote lijnen hetzelfde, maar met enkele verschillen. In hoofdstuk 1 van de acceptatieregelingen wordt een definitie en beschrijving gegeven van de verschillende materiaalstromen zoals gruis, ijzer, vaten en tanks, accu's. In de versie van 2017 is ook de materiaalstroom "autowrakken" opgenomen. Deze materiaalstroom is echter doorgehaald en niet meer opgenomen in de versie van 2018.261

In de versie van 2018 is een organogram van [bedrijfsnaam 1] opgenomen van de situatie per 27 december 2017. Uit dit organogram komt naar voren dat de directie van [bedrijfsnaam 1] bestaat uit [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] .262 Volgens het acceptatiebeleid is de directie verantwoordelijk voor de in- en verkoop van oud metaal en is de directie verantwoordelijk voor het aansturen van het personeel. De directie is volledig bevoegd en is verantwoordelijk voor de primaire en secundaire productie- en bedrijfsprocessen.263

Aan Handelsonderneming [bedrijfsnaam 1] gelieerde personen

[medeverdachte 1]

heeft verklaard dat hij eigenaar/bestuurder is van Handelsonderneming [bedrijfsnaam 1] ( [bedrijfsnaam 1] ) .264

[medeverdachte 2]

[medeverdachte 1] heeft verklaard dat [medeverdachte 2] veel heftruckwerk doet bij [bedrijfsnaam 1] .265

[naam 33] verklaart dat [medeverdachte 2] bij het bedrijf van [medeverdachte 1] werkt met oud ijzer.266 [naam 33] is de (ex-)vriendin van [verdachte] .267

[getuige 1] heeft verklaard dat [medeverdachte 2] werkzaam is in het bedrijf van [medeverdachte 1] .268

Wijkagent [verbalisant 11] relateert op 28 november 2018 dat [medeverdachte 2] in ieder geval al twee jaar bij [bedrijfsnaam 1] werkzaam is.269

[verdachte] heeft verklaard dat [medeverdachte 2] het oud ijzer doet in [bedrijfsnaam 1] , het bedrijf van [medeverdachte 1] .270

[verdachte]

Getuige [naam 12] verklaart dat [verdachte] als een soort "mannetje van alles" aanwezig is bij het bedrijf aan de [adres 13] te Noordwolde.271

heeft verklaard dat hij [medeverdachte 1] helpt met het verkopen van auto's. Hij komt regelmatig, elke dag, wel bij [bedrijfsnaam 1] en doet daar weleens klusjes.272

[medeverdachte 1] verklaart dat Einde [verdachte] weleens een autootje voor hem verkoopt bij [bedrijfsnaam 1] .273

[naam 33] heeft verklaard dat [verdachte] voor [medeverdachte 1] werkt en dat hij de autoverkoop doet bij het bedrijf van [medeverdachte 1] .274

[naam 6]

Wijkagent [verbalisant 11] heeft op 28 november 2018 gerelateerd dat [naam 6] werkzaam is bij [bedrijfsnaam 1] . [naam 6] heeft dat enkele maanden daarvoor aan [verbalisant 11] medegedeeld tijdens het uitreiken van een gerechtelijk stuk.275

verklaart dat hij al in 2018 bij [bedrijfsnaam 1] aan het werk was. Het bedrijf bevond zich toen nog op de oude locatie, [adres 13] te Noordwolde.276

[bedrijfsnaam 3] te Wolvega

Handelsonderneming [bedrijfsnaam 1] is klant bij [bedrijfsnaam 5] .277 [bedrijfsnaam 5] maakt onderdeel uit van [bedrijfsnaam 3] .278 Verschillende medewerkers van Handelsonderneming [bedrijfsnaam 1] komen daar schroot brengen.279 [verdachte] levert wel vaker schroot. Dit schroot wordt altijd op naam van Handelsonderneming [bedrijfsnaam 1] geleverd en gefactureerd.280

In de periode van 1 januari 2015 tot en met 21 november 2019 heeft Handelsonderneming [bedrijfsnaam 1] in totaal 280 autowrakken geleverd aan [bedrijfsnaam 5] .281

In 2015 en 2016 worden er 28 autowrakken geleverd. In 2017 zijn dit 30 wrakken. In 2018 worden in totaal 178 autowrakken geleverd. Van de leveringen in 2018 vinden 172 leveringen plaats in de periode van 2 maart 2018 tot en met 13 oktober 2018. In de periode vanaf 14 oktober 2018 tot en met 18 februari 2019 worden geen autowrakken geleverd.282

Aankoop van het pand aan de [adres 3] te Noordwolde

In de periode van 1 januari 2015 tot en met 12 november 2019 vinden 815 leveringen plaats door Handelsonderneming [bedrijfsnaam 1] aan [bedrijfsnaam 5] . Hiervan worden 807 leveringen contant uitbetaald. Bij acht leveringen wordt het geld echter per bank overgemaakt.283 Deze overboekingen per bank vinden uitsluitend plaats in de periode van 30 oktober 2018 tot en met 14 december 2018. In totaal is voor deze acht facturen een bedrag van € 39.995,30 overgemaakt aan Handelsonderneming [bedrijfsnaam 1] .284

De bankrekening van Handelsonderneming [bedrijfsnaam 1] ( [bankrekeningnummer] ) is geanalyseerd.285 Uit deze analyse komt naar voren dat het bedrijf op 19 oktober 2018 een bedrag van € 10.000,00 overmaakt naar [bedrijfsnaam 6] . In de omschrijving bij deze transactie wordt vermeld: "Waarborgsom [adres 3] [postcode 3] Noordwolde".

In de periode van 30 oktober 2018 tot en met 30 november 2018 ontvangt Handelsonderneming [bedrijfsnaam 1] in totaal € 32.307,60 van [bedrijfsnaam 5] . Op 12 december 2018 wordt door Handelsonderneming [bedrijfsnaam 1] een bedrag van € 20.000,00 overgeschreven naar [bedrijfsnaam 6] . In de omschrijving bij deze transactie wordt vermeld: " [adres 3] ".

Op 14 december 2018 ontvangt Handelsonderneming [bedrijfsnaam 1] tweemaal een bedrag van [bedrijfsnaam 5] . Het gaat in totaal om € 7.687,70. Nadat deze bedragen zijn bijgeschreven, wordt op dezelfde dag door Handelsonderneming [bedrijfsnaam 1] een bedrag van

€ 26.000,00 overgemaakt naar [bedrijfsnaam 6] . De transactie heeft betrekking op de [adres 3] .286

Op 11 december 2018 heeft [medeverdachte 1] het registergoed aan de [adres 3] te Noordwolde gekocht.287

De [bedrijfsnaam 7] -bus en de schrootrunner

In de periode van 28 maart 2018 tot en met 9 augustus 2018 heeft Handelsonderneming [bedrijfsnaam 1] een Ford Transit bestelbus, met kenteken [kenteken 36] , op naam staan. De bus deed voorheen dienst als bedrijfswagen van [bedrijfsnaam 7] . De bus had destijds de kleuren blauw met geel.288 Verbalisant [verbalisant 8] constateert aan de hand van foto's van de bus, die op 23 juli 2019 zijn gemaakt, dat op het rechterachterportier een plaat is aangebracht.289

De bestelbus staat in de periode van 9 augustus 2018 tot en met 2 september 2019 op naam van [naam 33] .290 [naam 33] verklaart dat [verdachte] het meest in de bus rijdt.291 Volgens [naam 33] zouden ook [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] de bus gebruiken. [naam 33] heeft zelf nog nooit in de bus gereden.292 [verdachte] heeft op 28 april 2020 verklaard dat de auto van hem is.293

Wijkagent [verbalisant 11] relateert op 28 november 2018 dat hij op de verblijfplaats van [medeverdachte 2] aan de Zuiderweg te Noordwolde (de rechtbank begrijpt: [adres 6] ) een Ford Transit bus, geel/blauw van kleur, heeft zien staan. Dit is een voormalige bedrijfsauto van [bedrijfsnaam 7] .294

Handelsonderneming [bedrijfsnaam 1] heeft sinds 27 januari 2017 een wit en grijze vrachtauto, achterop voorzien van een kraan met grijper, van het merk DAF, met kenteken [kenteken 8] , op haar naam staan. Deze vrachtauto is op 12 oktober 2018 gesignaleerd bij de [adres 13] te Noordwolde.295

3.1.4.

Locatie [adres 3] te Noordwolde

Aantreffen specialistisch gereedschap

Op 12 november 2019 vindt een doorzoeking plaats op de [adres 3] te Noordwolde.296 Dit is het huidige vestigingsadres van Handelsonderneming [bedrijfsnaam 1] .297 Tijdens de doorzoeking worden de hierna te noemen goederen inbeslaggenomen.298 Tussen deze goederen bevindt zich specialistisch gereedschap.299

- een Lishi key cutter

De Lishi key cutter is louter geschikt om een blanco sleutel te voorzien van "vertanding" waarmee een slot geopend kan worden.300 Op de key cutter zijn gebruikerssporen aanwezig.301

- een slotentrekker

Met de slotentrekker kan een cilinder uit een portierslot getrokken worden.302 Op de slotentrekker zijn gebruikerssporen aanwezig.303

- Lishi blanco sleutels

Dit zijn 29 blanco sleutels van het type HU66. Het betreft 28 knipsleutels en één hoofdsleutel.304 De code HU66 heeft betrekking op sleutels voor auto's die behoren tot de Volkswagen Audi Groep (hierna: VAG).305

De genoemde goederen zijn uitsluitend bestemd voor het vervaardigen van sleutels, geschikt voor portiersloten en contactsloten van auto's uit de VAG (HU66).306

- een Xhorse VVDI Key Tool

De Xhorse VVDI Key Tool is, volgens opgave van de fabrikant, uitsluitend bestemd voor het klonen van transponders in autosleutels.307

- een URG200 key generator

De URG200 key generator is, volgens opgave van de fabrikant, uitsluitend bestemd voor het klonen van transponders in autosleutels.308

- een Delphi 100251

De Delphi 100251 is een diagnostisch instrument voor auto's. Hiermee kunnen onder meer sleutels worden geprogrammeerd.309

Aantreffen jammer

Op 12 november 2019 wordt in het kantoor van Handelsonderneming [bedrijfsnaam 1] aan de [adres 3] te Noordwolde een jammer aangetroffen.310 Deze jammer is onderzocht door het Agentschap Telecom. De jammer, zonder merk en type aanduiding, is gebouwd en ontworpen om doelgericht frequenties (LTE, GSM900, GPS, GSM1800, DECT, UMTS) te verstoren.311 De jammer is gebruiksklaar. Indien de jammer aangezet wordt kunnen onder meer bakens, GPS-systemen en afstandsbedieningen van voertuigen worden verstoord.312[medeverdachte 1] heeft verklaard dat hij de jammer heeft gekregen.313

Aantreffen Honda crossmotor

Op 12 november 2019 wordt op de [adres 3] te Noordwolde een rood/witte Honda crossmotor aangetroffen zonder kentekenplaten.314 De motor is voorzien van het chassisnummer [chassisnummer] . Dit chassisnummer is niet door de fabrikant aangebracht. Op de plek waar het chassisnummer is aangebracht worden, na het verwijderen van lak en plamuur, slijp- en/of schuursporen aangetroffen. Vervolgens wordt een etsbehandeling toegepast. Tijdens deze behandeling wordt het door de fabrikant aangebrachte en bij deze motorfiets behorende chassisnummer vastgesteld. Dit is chassisnummer [chassisnummer] .315

Bij dit chassisnummer hoort het kenteken [kenteken 37] .316 Dit kenteken is te herleiden naar aangever [naam 13] . Deze persoon heeft op 17 april 2018 aangifte gedaan van diefstal van een bestelauto.317 Het betreft een bestelauto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, voorzien van het kenteken [kenteken 38] en chassisnummer [chassisnummer] (zaak 68). Deze bestelauto is gestolen in Arnhem tussen 16 april 2018 te 23.00 uur en 17 april 2018 te 8.00 uur. In de bestelauto bevond zich, ten tijde van de diefstal, onder meer een motorfiets van het merk Honda, type CRF250LA, voorzien van het kenteken [kenteken 37] . Deze motorfiets is rood/wit van kleur. De motor bevond zich in het midden van de bus en was vastgemaakt met spanbanden. In de bus bevonden zich verder onder meer een aluminium kist met motorspullen, een rode jerrycan en oprijplaten.318

Tijdens de doorzoeking van de [adres 3] te Noordwolde worden de aangetroffen goederen gefotografeerd. Verbalisant [verbalisant 12] herkent op de foto's enkele goederen uit de aangifte van [naam 13] . [verbalisant 12] herkent onder andere een rijplaat, een aluminium kist en een rode jerrycan. [verbalisant 12] maakt vervolgens foto's van de betreffende goederen en verstuurt deze aan [naam 13] . Deze herkent onder andere een grijze bak met spanbanden, een aluminium kist met motorkleding, een rode jerrycan en een rijplaat.319

3.1.5.

Locatie [adres 4]

Deze locatie betreft een verkooplocatie van Handelsonderneming [bedrijfsnaam 1] .320

Aantreffen Mercedes-Benz Sprinter met kenteken [kenteken 39]

Op 22 oktober 2018 te 16.00 uur, wordt op de [adres 13] te Noordwolde een Mercedes-Benz Sprinter met laadinrichting (kraan), voorzien van het Duitse kenteken [kenteken 39] en chassisnummer [chassisnummer] , aangetroffen.321 Het kenteken is afgegeven aan [medeverdachte 1] . De auto is op 2 oktober 2018 overgeschreven op naam van [medeverdachte 1] . De auto krijgt dan het hiervoor genoemde kenteken.322

Op 1 april 2019 te 17.00 uur wordt de Mercedes-Benz aangetroffen achter de woning op het erf van perceel [adres 6] te Noordwolde.323 Dit is het verblijfadres van [medeverdachte 2] .324 Op 23 mei 2019 te 11.00 wordt het voertuig weer op deze locatie waargenomen.325

Op 12 november 2019 wordt de Mercedes-Benz aangetroffen op het terrein [adres 24] , te Steenwijk.326 Het voertuig wordt daar aangetroffen zonder laadbak en laadkraan.327 Dit terrein wordt gehuurd door Handelsonderneming [bedrijfsnaam 1] .328

Op de Mercedes-Benz zit een signalering. De auto met chassisnummer
[chassisnummer] is namelijk volledig uitgebrand. Het is dan ook onmogelijk dat dit chassisnummer in een rijdend voertuig met kenteken [kenteken 39] zit.329 Het voertuig wordt vervolgens onderzocht. Het chassisnummer van het voertuig blijkt niet door de fabrikant te zijn aangebracht. Op de plek waar het chassisnummer is aangebracht worden, na het verwijderen van lak en plamuur, slijp- en/of schuursporen aangetroffen. Vervolgens wordt een etsbehandeling toegepast. Tijdens deze behandeling wordt het door de fabrikant aangebrachte en bij deze bedrijfsauto behorende chassisnummer zichtbaar. Dit nummer is [chassisnummer] .330 Het chassisnummer blijkt te horen bij een blauwe Mercedes-Benz Sprinter. Deze Mercedes-Benz Sprinter is eigendom van [bedrijfsnaam 8] , [adres 25] . De bestelauto blijkt gestolen te zijn in Arnhem tussen 20 augustus 2018 te 08.00 uur en 28 augustus 2018 te 08.15 uur (zaak 50).331

Het kentekenbewijs ("Fahrzeugbrief"), behorend bij kenteken [kenteken 40] wordt op 12 november 2019 aangetroffen op de [adres 3] te Noordwolde.332

3.1.6.

Locatie [adres 5] te Vledder

Op 12 november 2019 vindt een doorzoeking plaats op [adres 5] te Vledder.333 Dit is de verblijfplaats van [medeverdachte 1] .334 [medeverdachte 1] wordt hier op 12 november 2019 aangehouden.335

Aantreffen specialistisch gereedschap

Tijdens de doorzoeking worden de hierna te noemen goederen aangetroffen. Tussen deze goederen bevindt zich specialistisch gereedschap.336

- twee autosleutels

De autosleutels zijn op maat gemaakt voor een contactslot en zijn voorzien van een transponderchip. Door een medewerker van een Volkswagen/Audi-bedrijf in Drachten worden de sleutels herkend als Volkswagen-sleutels.337

- Data Smart3+ onderdelen

Het betreft onder meer een transponder adapter, een OBD2 programmeertool en een sleuteladapter(ring). De transponder adapter is geschikt voor het programmeren van transponderchips.338

De genoemde goederen zijn uitsluitend en alleen bestemd voor het programmeren van autosleuteltransponders en autosleutels van de merken Audi en Volkswagen.339

3.1.7.

Locatie [adres 6] te Noordwolde

Het adres [adres 6] te Noordwolde is het verblijfadres van [medeverdachte 2] .340

Specialistisch gereedschap

Op 12 november 2019 vindt een doorzoeking plaats op het adres [adres 6] te Noordwolde.341 De hierna te noemen goederen worden in beslag genomen. Tussen de goederen bevindt zich specialistisch gereedschap.342

- een laptop van het merk Dell

Op de laptop zijn alleen bestanden aanwezig behorend bij het programmeren van autocodes in boordcomputers en computers in contactsloten c.q. autosleutels.343

- twee Mercedes-Benz sleutels en een sleutelcoder

Het gaat om twee blanco digitale sleutels voor auto's van het merk Mercedes-Benz. Deze sleutels passen in een voorgevormde opening in de merkloze sleutelcoder. Met deze set kan men digitale Mercedes-Benz sleutels programmeren.344

- een cilinderslot verwijder tool

Deze tool is uitsluitend geschikt voor het verwijderen van een cilinder uit het contactslot van een auto van het merk Mercedes-Benz. De tool draagt zichtbare gebruikerssporen.345

- een sleutelcoder van het merk VVDI Xhorse

Dit betreft een sleutelcoder-/sleutelprogrammeer-box van het merk VVDI Xhorse. De sleutelcoder is geschikt voor het programmeren van autosleutels.346

- een contactslotadapter van het merk VVDI Xhorse

De adapter is uitsluitend geschikt voor het programmeren van een contactslot van een Mercedes-Benz Sprinter.347

- een koffer van het merk VVDI Xhorse

In de koffer bevinden zich negen adapters. Deze adapters zijn volgens de aanwezige inscripties geschikt voor het programmeren van auto's van het merk Mercedes-Benz. In de koffer worden ook twee blanco autosleutels aangetroffen.348

- een turbo decoder lock picker, type HU66, en een blanco sleutel

De decoder is uitsluitend bestemd voor het uitlezen van de pinsetting van een slot van een auto uit de VAG. Voordat men een passende sleutel bij een portier- of contactslot kan maken dient eerst de pinsetting van een slotcilinder gelezen te worden. Dit kan met een zogenaamde auto lock pick decoder. Ter plekke worden drie van deze decoders aangetroffen.349

- een alarm/portiervergrendeling bypass

Met deze tool kan een door de fabrikant geïnstalleerd(e) alarm en/of portiervergrendeling met een bypass in- of uitgeschakeld worden.350

- een VAG bypass EDC16 vol automatic

Dit kastje kan in de OBD-aansluiting van een auto worden gestoken. Het kastje schakelt hierna automatisch binnen 8 tot 18 seconden de startonderbreker uit. De bypasstool is uitsluitend geschikt voor het uitschakelen van de startonderbreker van dieselauto's van het merk Volkswagen en andere dieselauto's uit de VAG.351

- een bypass Volkswagen T5, merkloos (VAG noodstart apparaat)

De werking van deze tool is gelijk aan de VAG bypass EDC16 vol automatic. Met een viltstift is "T5" op het kastje geschreven. Deze tool is uitsluitend geschikt voor het uitschakelen van de startonderbreker van auto's van het merk Volkswagen, type T5.352

- knipsleutels Fiat en Volkswagen

In het blauwe krat worden twee zakjes aangetroffen. Het eerste zakje heeft als opschrift "Fiat". In dit zakje zitten 20 knipsleutels van het merk Lishi, type SIP22. Dit zijn zogenaamde blanco slave sleutels. Het type SIP22 is uitsluitend geschikt voor Fiat-sleutels. Het andere zakje is voorzien van het opschrift "T5". In dit zakje worden 11 master keys van het merk Lishi, type HU66, aangetroffen. Het type HU66 is uitsluitend geschikt voor het maken van sleutels uit de VAG, zoals Volkswagen. Een masterkey moet aan beide zijden voorzien worden van een op maat geknipte slave key.353

- een Lishi key cutter

Dit voorwerp betreft een key cutter (sleutel knipper) van het merk Lishi. De tang is geschikt om een blanco sleutel te voorzien van "vertanding". Daarmee kan een slot worden geopend. De key cutter is niet geschikt voor andere doeleinden.354

- een Lishi auto lock pick decoder

Dit voorwerp is bestemd voor het lezen van de pinsetting van sloten van voertuigen uit de VAG.355

- een zakje met zes transponderchips

De transponderchips kunnen geprogrammeerd worden met een code om een startonderbreker uit te schakelen.356

- een power-/polensleutel

Met deze sleutel kan een slot worden geforceerd.357

Verder wordt een schoudertas van het merk Puma aangetroffen. In deze schoudertas bevinden zich de volgende voorwerpen:

- een key cutter;

- een slotentrekker;

- drie power/polensleutels;

- een plastic zakje met negen knipsleutels, type SIP22, en twee mastersleutels, type SIP22 (Fiat);

- een plastic zakje met 30 knipsleutels, type HU66, en een mastersleutel, type HU66 (VAG);

- 12 transponder chips;

- twee cilinderschroeven voor een slotentrekker (een mastersleutel, type HU66 en type SIP22);

- een knipsleutel (een samengestelde en geknipte sleutel, type HU66, met transponder chip en ducttape);

- een cilinder-verwijdertool met het opschrift "Sprinter", voor het verwijderen van een contactslot van een auto van het merk Mercedes-Benz;

- een Lishi auto lock pick decoder, type HU66 (VAG).

Met de voorwerpen in het Puma tasje kunnen auto's uit de categorie HU66 (VAG) en SIP22 (Fiat) geopend en gestart worden.358

Verder wordt nog aangetroffen:

- een plastic zakje met 11 SIP22 (Fiat) master sleutels;359

- een slotentrekker;

- een leeg doosje voor een auto lock pick decoder van het merk Lishi.360

De hiervoor beschreven voorwerpen zijn zelfstandig of in combinatie met andere voorwerpen geschikt voor het openen, uitschakelen van alarm(en), en starten van auto's van de merken Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Fiat en Mercedes, indien men niet in het bezit is van de originele autosleutels en/of ontgrendel-/alarmafstandsbediening 361

3.1.8.

Locatie [adres 7] te Noordwolde

[verdachte] heeft verklaard dat hij vanaf 2014 of 2015 op het adres [adres 7] te Noordwolde woont.362 Hij staat daar op 12 november 2019 ingeschreven.363 Hij is daar toen ook aangehouden.364

Specialistisch gereedschap

Op 12 november 2019 wordt tijdens een doorzoeking van perceel [adres 7] te Noordwolde een Samsung telefoon aangetroffen en inbeslaggenomen. De telefoon is voorzien van een etui waarin aanwezig is:

- een rijbewijs op naam van [verdachte] ;

- een identiteitskaart op naam van [verdachte] ;

- een knipsleutel, type HU66 (VAG).365

De aangetroffen knipsleutel is "geknipt". Op de knipsleutel is met ducttape een transponderchip geplakt. Deze knipsleutel, type HU66, is geschikt voor een Volkswagen Transporter.366

[verdachte] heeft verklaard dat de telefoon van hem is.367

[verdachte] verklaart dat de sleutel met ducttape op het einde een knipsleutel is voor een Volkswagen bus. Achter de tape zit een computerapparaatje. Deze sleutels worden gebruikt voor gestolen Volkswagen Transporters. De sleutels worden gemaakt om een gestolen auto te starten.368

In de woning worden twee soortgelijke samengestelde knipsleutels aangetroffen van type HU66, geschikt voor auto's uit de VAG.369 [verdachte] heeft verklaard dat deze van hem zijn.370

De telefoon van [verdachte]

De telefoon van [verdachte] wordt in beslag genomen. In deze telefoon is een aantal contacten opgeslagen.371 Onder deze contacten bevindt zich " [naam 15] Autosloperie Telefoon-Phone Number: [telefoonnummer 1] ". Dit telefoonnummer is in gebruik bij [naam 14] .372

Administratie

Tijdens de doorzoeking van de locatie [adres 7] te Noordwolde wordt onder meer administratie aangetroffen in een portfoliomap. Hierin staan handgeschreven teksten en berekeningen, waarmee inkomsten en uitgaven worden bijgehouden. Ook bevat het schrijfblok namen en/of bijnamen/roepnamen van personen.373 In het schrijfblok wordt onder meer de volgende informatie aangetroffen:

- afbeelding 2

Op deze pagina staan aantekeningen over de handel met een persoon die aangeduid wordt als " [naam 15] ". Met de bedragen € 1.500,00 en € 1.750,00 wordt de motor bedoeld. Met de aanduiding "4 Merc. Sprmotoren" wordt bedoeld: Mercedes-Benz Sprinter motoren.374

[verdachte] heeft verklaard dat het klopt dat de bedragen achter " [naam 15] " voor motorblokken staan.375

- afbeelding 4

Op deze pagina staat een overzicht van inkomsten en uitgaven vanaf 19 augustus 2018. Er is sprake van een soort kasboek. Door " [naam 15] " wordt € 2.000,00 ontvangen. Daarnaast wordt met de verkoop van diverse onderdelen geld verkregen. Met de aanduidingen "Spr, sportv en spb" wordt bedoeld Mercedes-Benz Sprinter, sportvelg en spatborden.376

- afbeelding 5

Op deze pagina staat een voorraadoverzicht van Volkswagen-onderdelen. Op de pagina staan onder meer de aanduidingen "T5" en "Multivan". Met de aanduidingen "SCH DR" en "Schuif Dr" wordt bedoeld: schuifdeur. Met de aanduiding "Kopl": koplamp. Met de aanduiding "voorb.": voorbank.377

- afbeelding 6

Dit is het vervolg van het overzicht van inkomsten en uitgaven van maandag 20, dinsdag 21 en woensdag 22 augustus 2018. De linker kolom (inkomsten) begint met "T 3433". Hiermee wordt bedoeld "transport € 3.433,00". Er wordt geld ontvangen voor de verkoop van wrakken en diverse (voertuig)onderdelen. Op woensdag 22 augustus 2018 ontvangt " [naam 15] " een bedrag van € 3.000,00. In de rechter kolom (uitgaven) worden drie personen vermeld: " [medeverdachte 2] ", die in totaal € 80,00 ontvangt, " [naam 16] " die € 100,00 ontvangt en "B" die in totaal € 3.000,00 ontvangt. Daarnaast wordt € 1.000,00 wordt uitgegeven aan "Huur Loods". 378

- afbeelding 7

Dit is het vervolg van het overzicht van inkomsten en uitgaven van zondag 1 september 2018 en donderdag 5 september 2018. De rechter kolom (uitgaven) begint met "- 2". Daarmee wordt bedoeld "transport - € 2". Er wordt geld ontvangen voor de verkoop van wrakken en diverse (voertuig)onderdelen. In de rechterkolom (uitgaven) is te zien dat " [naam 6] " een bedrag van € 600,00 ontvangt.379

- afbeelding 9

Dit is het vervolg van het overzicht van inkomsten en uitgaven van 10 en 13 september 2018. Te zien is dat de linker kolom (inkomsten) begint met "Transport 4143". Daarnaast wordt geld ontvangen voor de verkoop van wrakken en diverse (voertuig)onderdelen, waaronder die van een Mercedes-Benz Sprinter ("SPR").380 De notitie van 13 september 2018 begint met "Transport 8711 ", met direct daaronder "verdeeld 8000" en "Start 711".381

- afbeelding 10

Dit is het vervolg van het overzicht van inkomsten en uitgaven van maandag 17 en 24 september 2018. De linker kolom (inkomsten) begint met "Transport 1800". Daarnaast wordt geld ontvangen voor de verkoop van wrakken en diverse (voertuig)onderdelen.382 In de rechter kolom is zichtbaar dat aan " [naam 6] " een bedrag van € 400,00 wordt betaald. " [medeverdachte 2] ", "B" en " [verdachte] " krijgen elk € 1.000,00.383

- afbeelding 11

Dit is het vervolg van het overzicht van inkomsten en uitgaven van donderdag 27 en dinsdag 2 oktober 2018. De rechter (uitgaven) kolom begint met "3790". De linker kolom (inkomsten) begint met "3765". Daarnaast wordt geld ontvangen voor de verkoop van wrakken en diverse (voertuig)onderdelen. Ook wordt een bedrag van € 4.500,00 ontvangen van " [naam 15] ". Bij de uitgaven wordt € 400,00 aan " [naam 6] " betaald. Tevens wordt € 1.000,00 aan huur betaald.384 In de periode worden kosten gemaakt voor diesel van een " [naam 18] ". De notities van dinsdag 2 oktober 2018 maken melding dat een bedrag van € 6.000,00 is gedeeld. 385

- afbeelding 13

Dit is het vervolg van het overzicht van inkomsten en uitgaven van 6 oktober 2018. De linker kolom (inkomsten) begint met "Transport 2283". Er wordt geld ontvangen voor de verkoop van wrakken en diverse (voertuig)onderdelen. Van " [naam 15] " wordt een bedrag van € 1.500,00 ontvangen. Deze notitie is doorgekrast. Daarbij is geschreven "Aan B".

Bij de uitgaven worden de volgende namen vermeld: " [naam 19] ", die € 500,00 en € 400,00 ontvangt, " [naam 6] " die tweemaal een bedrag van € 400,00 ontvangt, " [naam 4] " die een bedrag van € 600,00 ontvangt en " [medeverdachte 2] " die € 100,00 voor "onk' (onkosten) ontvangt. Er wordt een streep onder de berekening getrokken. Daarbij wordt "Mei 19" geschreven met daaronder onder meer de notities " [naam 19] 100" en " [medeverdachte 2] 40 + 20".386

Notitie voorraadoverzicht

Op 12 november 2019 wordt op het adres [adres 7] te Noordwolde een vel gelinieerd papier met handgeschreven tekst aan getroffen.387 Dit is een voorraad-/verkoopoverzicht van onderdelen van bestelbusjes van de merken Volkswagen en Mercedes-Benz. In de tekst worden de aanduidingen "T5" en "Sprinter" genoemd, een type bestelbusje van het merk Volkswagen respectievelijk van het merk Mercedes-Benz.388

Aantreffen wapens

Op 12 november 2019 worden in de woning aan de [adres 7] te Noordwolde de volgende wapens en munitie aangetroffen:389

- een revolver van het merk Garate, type MK1, kaliber .455 Webley

De revolver is bestemd om centraalvuur kogelpatronen van het kaliber .455 Webley te verschieten. De revolver is voorzien van een zesschots cilinder. De werking van deze revolver berust op het teweegbrengen van een scheikundige ontploffing. Met het vuurwapen worden proefschoten afgevuurd. Het vuurwapen werkt hierbij naar behoren.390

- 37 centraalvuur kogelpatronen

Het betreft centraalvuur kogelpatronen van het kaliber .455 Webley. Deze zijn gevuld met nitrokruit. De kogelpatronen zijn geschikt om door middel van de hiervoor genoemde revolver te worden afgeschoten.391

[verdachte] heeft verklaard dat de revolver van hem is.392 Hij heeft daarnaast verklaard dat dat de munitie van hem is.393

- een schietpen

Het betreft een zelfgebouwd vuurwapen in de vorm van een pen. Deze schietpen is bestemd om randvuur kogelpatronen van het kaliber .22 te verschieten. De werking van deze schietpen berust op het teweegbrengen van een scheikundige ontploffing. Met het vuurwapen worden proefschoten afgevuurd. Het vuurwapen werkt hierbij naar behoren.394

- vijf randvuur kogelpatronen

Het betreft randvuur kogelpatronen, te weten vier patronen van het kaliber .22 LR en één patroon van het kaliber .22 Short. Deze kogelpatronen zijn geschikt om door middel van de hiervoor genoemde schietpen te worden afgeschoten.395

[verdachte] heeft verklaard dat de schietpen en de daarbij horende patronen van hem zijn.396

- 52 centraalvuur hagelpatronen

Het betreft een doosje munitie met daarin 25 hagelpatronen van het merk Fiocchi, kaliber 12/70 millimeter; 26 hagelpatronen van het merk Eley, kaliber 12/70 millimeter; één hagelpatroon van het merk Rottweil, kaliber 16/67,5 millimeter.397

[verdachte] heeft verklaard dat de 52 centraalvuur hagelpatronen van hem zijn.398

Aantreffen drugs

Op 12 november 2019 worden in het pand aan de [adres 7] te Noordwolde onder meer de volgende voorwerpen aangetroffen:

- twee plastic zakjes met wit poeder

Deze zakjes bevinden zich in een vriesvak in de keuken.399 Het poeder heeft een nettogewicht van 99,59 gram (SIN Monster AANI8047NL).400 Het poeder (AANI8047NL) bevat amfetamine.401

[verdachte] heeft verklaard dat hij speed in de vriezer heeft bewaard.402403

- witte substantie/poeder

In de slaapkamer aan de voorzijde van de woning wordt op de tafel een witte substantie/poeder aangetroffen.404 Het poeder heeft een nettogewicht van 52,88 gram (AANI8046NL).405 Het poeder (AANI8046NL) bevat cocaïne.406

3.1.9.

Locatie [adres 8] te Oldeberkoop

De eigenaar van de loods aan de [adres 8] te Oldeberkoop, [naam 20] , heeft op 12 november 2019 verklaard dat hij de loods verhuurd heeft aan [verdachte] uit Noordwolde. De huur is vanaf begin 2018 ingegaan.407 Aan [naam 20] wordt een politiefoto getoond van [verdachte] . [naam 20] herkent hem als de huurder van de loods.408

Mercedes-Benz Sprinter met kenteken [kenteken 41]

Op de hiervoor genoemde locatie worden op 12 november 2019 twee voorstoelen aangetroffen. Deze voorstoelen zijn te herleiden naar een Mercedes-Benz Sprinter met kenteken [kenteken 42] (zaak 84).409 Deze bedrijfsauto wordt gestolen in Twello tussen 27 september 2018 te 23.59 uur en 28 september 2018 te 9.30 uur.410

Fiat Ducato met kenteken [kenteken 43]

In de loods worden verder op 12 november 2019 diverse onderdelen aangetroffen van een bestelbus. Deze onderdelen zijn te herleiden naar een Fiat Ducato met kenteken [kenteken 43] (zaak 85).411 Deze bedrijfsauto wordt gestolen in Arnhem tussen 25 maart 2018 te 14.00 uur en 26 maart 2018 te 6.00 uur.412

3.1.10.

Heling bedrijfsauto Peugeot Boxer 413

Tussen 23 juli 2019 te 22.45 uur en 24 juli 2019 te 5.00 uur wordt de bestelauto van het merk Peugeot, type Boxer, voorzien van het kenteken [kenteken 44] , gestolen te Hasselt.414 Aangever [naam 21] heeft de originele sleutel na de diefstal nog in zijn bezit.415

Op 24 juli 2019 wordt dit voertuig tot stilstand gebracht op de A28 bij de afrit Hattemerbroek. Aan de bestuurder wordt gevraagd of hij het voertuig uit wil zetten. Dit doet hij met een bahco. Hij beschikt niet over de originele sleutel noch over de bij het voertuig horende autopapieren. De bestuurder verklaart dat hij het voertuig zojuist heeft overgenomen.416 De bestuurder blijkt [verdachte] te zijn.417418

[verdachte] heeft verklaard dat hij van een persoon de opdracht kreeg om de auto naar iemand toe te rijden. Hij kreeg daarvoor betaald. [verdachte] verklaart dat hij zag dat "het niet goed was" met de auto omdat deze gestart moest worden met een "zeskant" (ring-steeksleutel). [verdachte] wist dat deze sleutel "vals" was en dat het overbrengen van het voertuig "geen zuivere koffie was".419

3.2.

Standpunt van de officieren van justitie

Zaak met parketnummer 18/750085-19

De officieren van justitie hebben zich op het standpunt gesteld dat de feiten 1 primair, 2 primair, 3 primair, 4 primair, 5 primair, 6, 7, 8, 9, 10, 11 primair en 12 bewezen kunnen worden. De officieren van justitie hebben daarbij ten aanzien van de feiten 1 primair, 2 primair, 3 primair, 4 primair en 5 primair aangevoerd dat tussen verdachte, zijn medeverdachten en de personen die de voertuigen hebben gestolen, sprake was van een voldoende nauwe en bewuste samenwerking bij het begaan van de diefstallen. De officieren van justitie hebben daartoe onder meer aangevoerd dat uit het dossier blijkt dat verdachte en zijn medeverdachten op grote schaal gestolen voertuigen hebben opgekocht. Deze voertuigen werden wekelijks en soms dagelijks aan hen geleverd. Volgens de officieren van justitie was sprake van een standaard werkwijze tussen verdachte, zijn medeverdachten en de personen die de voertuigen stalen. Op het moment dat een voertuig werd gestolen werd dit vrijwel direct aan verdachte en zijn medeverdachten aangeboden. Het voertuig werd vervolgens naar een door verdachte gehuurde loods gebracht. In de loods werd het voertuig gedemonteerd. De onderdelen daarvan werden verkocht en de opbrengst werd verdeeld onder verdachte en zijn medeverdachten. Tussen de diefstal van het voertuig en de demontage zat een tijdsbestek van maximaal een dag. Verdachte en zijn medeverdachten zorgden er dus voor dat de personen die de voertuigen stalen, deze vrijwel direct kwijt konden. Volgens de officieren van justitie kan onder deze omstandigheden worden gesteld dat de materiële en intellectuele bijdrage van verdachte en zijn medeverdachten aan de diefstallen van voldoende gewicht is geweest om de kwalificatie medeplegen te rechtvaardigen.

Dat verdachte en zijn medeverdachten betrokken waren bij de diefstallen, blijkt volgens de officieren van justitie ook uit de omstandigheid dat verdachte en zijn medeverdachten [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] allen in het bezit waren van specialistisch gereedschap en sleutels waarmee voertuigen gestolen konden worden.

Zaak met parketnummer 18/285202-19

De officieren van justitie hebben zich op het standpunt gesteld dat de subsidiair ten laste gelegde diefstal bewezen kan worden.

3.3.

Standpunt van de verdediging

Zaak met parketnummer 18/750085-19

De raadsman heeft bepleit dat verdachte vrijgesproken dient te worden van de feiten 1 primair, 2 primair, 3 primair, 4 primair, 5 primair, 11 primair en 11 subsidiair.

De raadsman heeft zich daarbij ten aanzien van de feiten 1 primair, 2 primair, 3 primair, 4 primair en 5 primair op het standpunt gesteld dat niet is gebleken dat verdachte als pleger, dan wel als medepleger, betrokken is geweest bij de diefstallen.

De raadsman heeft zich voor wat betreft de feiten 1 subsidiair, 2 subsidiair, 3 subsidiair, 4 subsidiair en 5 subsidiair gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank.

De raadsman heeft zich ten aanzien van feit 6 gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank, voor wat betreft de aangetroffen voertuigen/onderdelen op de locaties [adres 1] te Wijnjewoude, [adres 7] te Noordwolde en [adres 8] te Oldeberkoop. De raadsman heeft voor wat betreft de overige locaties gesteld dat niet bewezen kan worden dat verdachte bij het witwassen van die goederen betrokken is geweest.

De raadsman heeft zich ten aanzien van de feiten 7, 8, 9 en 10 eveneens gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank.

Zaak met parketnummer 18/285202-19

De raadsman heeft zich op het standpunt gesteld dat het primaire feit bewezen kan worden.

3.4.

Oordeel van de rechtbank

3.4.1.

Feiten 1 primair, 2 primair, 3 primair, 4 primair en 5 primair

De rechtbank acht de feiten 1 primair, 2 primair, 3 primair, 4 primair en 5 primair niet wettig en overtuigend bewezen, zodat verdachte hiervan zal worden vrijgesproken. De rechtbank is van oordeel dat op basis van de bewijsmiddelen niet vastgesteld kan worden dat verdachte met betrekking tot de diefstallen van de voertuigen feitelijke uitvoeringshandelingen (wegnemingshandelingen) heeft verricht. Uit het dossier is niet gebleken dat verdachte aanwezig was bij deze diefstallen. De rechtbank is dan ook van oordeel dat niet bewezen kan worden dat verdachte de diefstallen alleen heeft begaan.

De rechtbank ziet zich vervolgens voor de vraag gesteld of verdachte niettemin strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld voor zijn eventuele betrokkenheid bij de diefstallen in de hoedanigheid van medepleger.

De rechtbank stelt voorop dat de kwalificatie medeplegen slechts gerechtvaardigd is indien bij het begaan van de strafbare feiten sprake is geweest van een voldoende nauwe en bewuste samenwerking tussen verdachte en één of meer anderen, gericht op het voltooien daarvan. Ook indien het tenlastegelegde medeplegen in de kern niet bestaat uit een gezamenlijke uitvoering tijdens het begaan van het strafbare feit, kan sprake zijn van medeplegen. De materiële en/of intellectuele bijdrage van verdachte aan het strafbare feit zal dan van voldoende gewicht moeten zijn. Bij de beoordeling van de vraag of daarvan sprake is, kan rekening worden gehouden met de intensiteit van de samenwerking, de onderlinge taakverdeling, de rol in de voorbereiding, de uitvoering of de afhandeling van het delict en het belang van de rol van de verdachte, zijn aanwezigheid op belangrijke momenten en het zich niet terugtrekken op een daartoe geschikt tijdstip.

De bijdrage van de medepleger kan in uitzonderlijke gevallen in hoofdzaak vóór of ná het strafbare feit zijn geleverd. Een geringe rol of het ontbreken van enige rol in de uitvoering van het delict zal in dit soort gevallen moeten worden gecompenseerd, bijvoorbeeld door een grote(re) rol in de voorbereiding.420

De rechtbank is van oordeel dat niet is gebleken dat verdachte en zijn medeverdachten feitelijk betrokken zijn geweest bij de diefstallen van de voertuigen. Dat op diverse naar verdachte en zijn medeverdachten te herleiden locaties specialistisch gereedschap en sleutels zijn aangetroffen die gebruikt kunnen worden voor het stelen van voertuigen, maakt dit niet anders. Het is niet komen vast te staan dat deze voorwerpen ook zijn gebruikt bij de ten laste gelegde diefstallen. Van een gezamenlijke uitvoering van één of meer diefstallen door verdachte of zijn medeverdachten is derhalve niet gebleken.

De rechtbank is daarnaast van oordeel dat uit de bewijsmiddelen onvoldoende naar voren komt dat verdachte en zijn medeverdachten de diefstallen in gang hebben gezet of hebben georganiseerd. Het enkele afnemen van gestolen voertuigen kan nog niet als medeplegen van diefstal worden gekwalificeerd. Een duidelijk verdergaande betrokkenheid is niet komen vast te staan. Zo is niet gebleken dat verdachte en zijn medeverdachten (specifieke) voertuigen op bestelling lieten stelen of de uitvoering van de diefstallen coördineerden. Uit de verklaringen van verdachte blijkt enkel dat aan derden werd gevraagd of zij een bepaald voertuig konden leveren. Indien dit mogelijk was, werd het voertuig geleverd en vervolgens ingekocht door "de groep van verdachte". Dit gebeurde op grote schaal.

De rechtbank ziet weliswaar aanwijzingen dat het handelen van deze groep aanschuurde tegen de diefstallen van de voertuigen, maar de concrete rol die verdachte en zijn medeverdachten hadden bij het voorbereiden, begaan of afhandelen van die diefstallen is onduidelijk gebleven. De rechtbank acht, anders dan het openbaar ministerie, het ten laste gelegde medeplegen van de diefstallen daarom niet bewezen. Verdachte zal dan ook vrijgesproken worden van het onder 1 primair, 2 primair, 3 primair, 4 primair en 5 primair ten laste gelegde.

3.4.2.

Feiten 1 subsidiair, 2 subsidiair, 3 subsidiair, 4 subsidiair, 5 subsidiair en 6

De rechtbank stelt voorop dat het bij de in artikel 420bis, eerste lid, onderdeel a, van het Wetboek van Strafrecht strafbaar gestelde gedraging - voor zover hier van belang - gaat om handelingen die tot doel hebben en geschikt zijn om de herkomst van een voorwerp te verbergen of verhullen en/of te verbergen of verhullen wie de rechthebbende op dat voorwerp is.

De termen "verbergen" en "verhullen" impliceren een zekere doelgerichtheid. Het handelen is erop gericht om het zicht op de herkomst, dan wel het zicht op wie de rechthebbende van het voorwerp is, te bemoeilijken. Dit handelen is ook geschikt om dat doel te bereiken.421 De genoemde doelgerichtheid slaat niet op de subjectieve bedoeling van de verdachte, maar op de objectieve strekking van het handelen (de aard daarvan en de omstandigheden van het geval).422

De rechtbank acht op basis van de bewijsmiddelen, in hun onderlinge samenhang, de feiten 1 subsidiair, 2 subsidiair, 3 subsidiair, 4 subsidiair, 5 subsidiair en 6, wettig en overtuigend bewezen, zoals hierna opgenomen in de bewezenverklaring.

De rechtbank is van oordeel dat het door de raadsman gevoerde verweer strekkend tot vrijspraak van deze feiten wordt weersproken door de bewijsmiddelen en de hierna volgende bewijsvoering. De rechtbank heeft geen reden om te twijfelen aan de juistheid en betrouwbaarheid van die bewijsmiddelen.

De rechtbank leidt uit de bewijsmiddelen het volgende af.

De loods aan de [adres 1] te Wijnjewoude wordt in de periode van januari 2018 tot en met oktober 2018 verhuurd aan [verdachte] , de man met de cowboyhoed. In deze periode worden regelmatig gestolen busjes naar de loods gebracht. Het betreft voornamelijk bestelbusjes van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, en het merk Volkswagen, type Transporter. Deze busjes worden gestolen in de periode van begin 2018 tot en met oktober 2018. De bestelbusjes van het merk Volkswagen worden voornamelijk gestolen in en rond de regio Amsterdam, de bestelbusjes van het merk Mercedes-Benz voornamelijk in de omgeving van Arnhem, Deventer en Apeldoorn.

Witwassen fase 1: Placement (plaatsing)

Inkoop van gestolen busjes

De groep van [verdachte] neemt van "de stelers" voertuigen af, waarbij zij ook kunnen aangeven of een bepaald voertuig kan worden geleverd. De gestolen voertuigen worden vervolgens vanaf de plaats delict naar Noordwolde gereden. Daar worden de busjes overgenomen door de groep van [verdachte] . Vanuit Noordwolde worden de busjes naar de loods in Wijnjewoude gereden. De personen die de voertuigen stelen, ontvangen ongeveer € 2.500,00 per geleverd voertuig.

De rechtbank leidt uit de bewijsmiddelen af dat de groep van [verdachte] op grote schaal gestolen busjes heeft opgekocht van "de stelers".

Uit de bewijsmiddelen blijkt dat [naam 5] en [naam 8] in verband gebracht kunnen worden met de diefstallen. [naam 5] heeft regelmatig contact met personen uit de groep van [verdachte] ( [medeverdachte 1] , [medeverdachte 2] of [naam 4] ). De rechtbank gaat er, nu aanwijzingen voor het tegendeel ontbreken, van uit dat deze contacten ook betrekking hadden op de levering van gestolen busjes. Dit wordt ondersteund door de verklaring van [verdachte] , dat sprake is geweest van contact met "de stelers" over de aanvraag en levering van voertuigen.

Witwassen fase 2: Layering (versluiering)

Demontage van de busjes

In de loods te Wijnjewoude worden de gestolen busjes gedemonteerd en gestript. Tussen de diefstal van het voertuig en het ontmantelen zit soms een relatief korte tijd (rond de 30 uren). Essentiële onderdelen zoals motorblokken en versnellingsbakken zijn binnen die tijd al uit de loods afgevoerd.

De activiteiten in de loods hebben ongeveer een half jaar geduurd. Bij deze activiteiten zijn onder andere [verdachte] , [naam 6] , [naam 3] en [naam 4] betrokken geweest. Uit de chatgesprekken tussen [naam 6] en [verdachte] komt naar voren dat ook " [medeverdachte 2] " en " [medeverdachte 1] " bij de activiteiten in de loods betrokken zijn geweest. De rechtbank leidt uit de bewijsmiddelen af dat met " [medeverdachte 2] " wordt bedoeld [medeverdachte 2] , en met " [medeverdachte 1] " [medeverdachte 1] .

De betrokkenheid van [medeverdachte 1] bij de activiteiten in de loods wordt bovendien ondersteund door de verklaringen van [getuige 1] . [getuige 1] , de "buurman" en voormalig huurder van de loods, heeft in de nacht dat de loods werd doorzocht meerdere keren telefonisch contact proberen te krijgen met [medeverdachte 1] . Dit terwijl [getuige 1] weet dat [verdachte] , en niet [medeverdachte 1] , degene is die de loods huurt.

Afvoer en verkoop van de auto-onderdelen

De onderdelen van de gestripte voertuigen worden uit de loods afgevoerd en verkocht. [verdachte] heeft meerdere onderdelen verkocht. Hij verkoopt de onderdelen onder meer via Marktplaats. [verdachte] heeft ook motoren van auto's verkocht aan [naam 14] . Deze motoren worden soms door [verdachte] gebracht in een bus van het merk Ford, type Transit. De rechtbank leidt uit de bewijsmiddelen af dat dit de zogenoemde " [bedrijfsnaam 7] -bus" is. [naam 14] haalt de onderdelen soms ook op bij [bedrijfsnaam 1] . [medeverdachte 2] heeft weleens motoren met een heftruck op zijn auto gezet.

Afvoer van wrakken

Bij de afvoer van de wrakken uit de loods wordt onder meer gebruik gemaakt van een blauw/gele bus van het merk Ford, type Transit. Dit is een voormalige " [bedrijfsnaam 7] -bus". Deze bus staat van 28 maart 2018 tot en met 9 augustus 2018 op naam van Handelsonderneming [bedrijfsnaam 1] . De bus wordt daarna op naam gesteld van de vriendin van [verdachte] . De bus wordt echter gebruikt door [verdachte] , [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] .

Verder wordt gebruik gemaakt van een vrachtauto van het merk DAF met daarop het opschrift " [bedrijfsnaam 1] ". Deze vrachtauto is achterop voorzien van een kraan met grijper. Deze vrachtwagen staat sinds 27 januari 2017 op naam van Handelsonderneming [bedrijfsnaam 1] en heeft het kenteken [kenteken 8] . De vrachtauto wordt bestuurd door [medeverdachte 2] en/of [verdachte] .

Verkoop van wrakken

De wrakken van de gestolen voertuigen worden naar [bedrijfsnaam 5] (" [bedrijfsnaam 3] ") te Wolvega gebracht. In de periode van 2 maart 2018 tot en met 13 oktober 2018 heeft Handelsonderneming [bedrijfsnaam 1] opvallend veel autowrakken geleverd. Deze leveringen vinden plaats in de periode dat [verdachte] de loods te Wijnjewoude huurt. In deze periode worden 172 autowrakken geleverd. Dit terwijl in de totale periode van 1 januari 2015 tot en met 21 november 2019 "slechts" 280 autowrakken geleverd worden.

In de periode na de doorzoeking van de loods te Wijnjewoude worden - vanaf 14 oktober 2018 tot en met 18 februari 2019 - geen autowrakken meer geleverd.

Uit het acceptatiebeleid van [bedrijfsnaam 1] ( Handelsonderneming [bedrijfsnaam 1] ) van 2018 komt naar voren dat het bedrijf geen autowrakken accepteert. Dit terwijl het bedrijf dus wel op grote schaal autowrakken heeft geleverd aan [bedrijfsnaam 5] .

[verdachte] is onder andere degene geweest die de autowrakken naar [bedrijfsnaam 5] heeft gebracht. De autowrakken worden geleverd en gefactureerd op naam van Handelsonderneming [bedrijfsnaam 1] .

De rechtbank leidt hieruit af dat de in de periode van 2 maart 2018 tot en met 13 oktober 2018 aan [bedrijfsnaam 5] geleverde wrakken afkomstig zijn van gestolen voertuigen die in de loods te Wijnjewoude gedemonteerd werden. De rechtbank acht het volstrekt onaannemelijk dat het leveren van een dermate grote hoeveelheid wrakken deel uitmaakte van de normale bedrijfsvoering van Handelsonderneming [bedrijfsnaam 1] . De rechtbank neemt daarbij in aanmerking het gewijzigde acceptatiebeleid ten aanzien van autowrakken in relatie tot de opvallende toename van leveringen in de periode waarin de loods in Wijnjewoude werd gehuurd en waarin veel bestelbusjes werden gestolen.

Witwassen fase 3: Integration (bestemming):

Integratie van de opbrengst van de verkoop van de auto-onderdelen in de legale economie

In de woning van [verdachte] wordt administratie aangetroffen. De rechtbank leidt af uit de uiterlijke verschijningsvorm van die administratie, in samenhang met de overige bewijsmiddelen, dat deze betrekking heeft op inkomsten uit de verkoop van gestolen voertuigonderdelen en uitgaven ten behoeve van de activiteiten in de loods.

De inkomsten uit die activiteiten worden verdeeld. Onder andere wordt geld gegeven aan " [verdachte] ", " [medeverdachte 2] ", " [medeverdachte 1] ", " [naam 6] ", " [naam 19] " en " [naam 4] ". De rechtbank leidt uit de bewijsmiddelen af dat daarmee bedoeld worden: [verdachte] , [medeverdachte 2] , [medeverdachte 1] , [naam 6] , [naam 3] en [naam 4] . Deze personen kunnen allen in verband worden gebracht met de activiteiten in de loods te Wijnjewoude.

Integratie van de opbrengst van de karkassen in de legale economie

Voor de levering van de autowrakken wordt Handelsonderneming [bedrijfsnaam 1] doorgaans contant betaald door [bedrijfsnaam 5] . Acht maal is echter een bedrag per bank overgemaakt, voor een totaal bedrag van € 39.995,30. Deze betalingen hebben betrekking op geleverde wrakken in de periode van 2 maart 2018 tot en met 13 oktober 2018. Op de rekening van Handelsonderneming [bedrijfsnaam 1] is te zien dat dit geld is gebruikt voor de aanschaf van het pand aan de [adres 3] te Noordwolde. Dit pand is op 11 december 2018 door [medeverdachte 1] gekocht en wordt gebruikt als de nieuwe vestigingslocatie van Handelsonderneming [bedrijfsnaam 1] . De rechtbank leidt hieruit af dat opbrengsten uit de levering van wrakken van gestolen voertuigen onder andere werden gebruikt voor de financiering van een nieuw pand van Handelsonderneming [bedrijfsnaam 1] .

Aantreffen specialistisch gereedschap en jammer

Op de verblijfadressen van [verdachte] , [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] , alsmede op

het nieuwe vestigingsadres van Handelsonderneming [bedrijfsnaam 1] ( [adres 3] te Noordwolde) wordt specialistisch gereedschap aangetroffen. Dit gereedschap is geschikt voor het knippen van autosleutels, het programmeren van auto’s en sleutels en het omzeilen van startonderbrekers. Op de locatie [adres 3] te Noordwolde wordt daarnaast een jammer aangetroffen, waarmee onder andere GPS-trackers kunnen worden gestoord. De rechtbank is van oordeel dat deze voorwerpen in verband kunnen worden gebracht met activiteiten op het gebied van voertuigcriminaliteit. Deze voorwerpen zijn geschikt om autodiefstallen mee te plegen.423 Deze omstandigheden zijn ondersteunend voor het bewijs dat verdachte en zijn medeverdachten zich bezig hielden met voertuigcriminaliteit.

Medeplegen van witwassen

De rechtbank is van oordeel dat uit de bewijsmiddelen volgt dat bij de ten laste gelegde feiten steeds sprake is van dezelfde modus operandi. De diefstallen van de voertuigen worden gepleegd in de periode van januari 2018 tot en met 12 oktober 2018. De activiteiten van verdachte en zijn medeverdachten in de loods te Wijnjewoude vinden ook plaats in deze periode. Hun handelwijze komt iedere keer op essentiële punten overeen. Het betreft het op grote schaal inkopen van gestolen (bestel)auto's, hoofdzakelijk Mercedes-Benz Sprinters en Volkswagen Transporters, het demonteren van die voertuigen in de loods te Wijnjewoude, het verkopen van de onderdelen en het afvoeren van de autowrakken naar [bedrijfsnaam 5] . De opbrengsten worden vervolgens verdeeld.

De rechtbank leidt uit deze handelwijze af dat sprake is van een professioneel opererende organisatie die zich bezighield met het op grote schaal witwassen van gestolen auto's. De rechtbank is dan ook van oordeel dat het niet anders kan zijn dan dat verdachte en zijn medeverdachten telkens wisten dat hun gedragingen betrekking hadden op voorwerpen die onmiddellijk van diefstal afkomstig waren. Dit wordt bevestigd door de deels bekennende verklaring van verdachte en wordt ondersteund door het onder hen aangetroffen specialistisch gereedschap.

De rechtbank is van oordeel dat de handelingen van verdachte en zijn medeverdachten erop gericht waren het zicht te bemoeilijken op de criminele herkomst van de voertuigen/onderdelen en op de ware rechthebbenden op die voorwerpen. Deze handelingen waren ook geschikt om dat doel te bereiken. Immers, de voertuigonderdelen konden enkel herleid worden door middel van uitgebreid (extern) onderzoek naar chassisnummers of specifieke productiekenmerken. De rechtbank is dan ook van oordeel dat deze reeks van gedragingen aangemerkt kan worden als witwassen.

De rechtbank is van oordeel dat het, gezien deze feiten en omstandigheden in hun onderlinge samenhang, niet anders kan zijn dan dat verdachte opzet had op het witwassen van de voertuigen en opzet had op de samenwerking met zijn mededaders, zulks in alle zaken waarin sprake is van (onderdelen van) voertuigen die in de periode van januari 2018 tot en met 12 oktober 2018 gestolen zijn en die te herleiden zijn naar de loods in Wijnjewoude. Van aanwijzingen voor het tegendeel is niet gebleken. De rechtbank acht dan ook bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het tezamen en in vereniging witwassen van de voertuigen, waarvan onderdelen zijn te herleiden naar de loods te Wijnjewoude. Hierbij is sprake geweest van een voldoende nauwe en bewuste samenwerking tussen verdachte en zijn medeverdachten, die in de kern bestond uit een gezamenlijke uitvoering van dit witwassen.

Uitoefening van beroep of bedrijf

De rechtbank leidt uit de bewijsmiddelen af dat verdachte en zijn medeverdachten Handelsonderneming [bedrijfsnaam 1] hebben gebruikt bij het witwassen van de voertuigen. Zij hebben daarbij misbruik gemaakt van de specifieke mogelijkheden die de uitoefening van hun beroep/bedrijf (autohandelaar, garagebedrijf en oud-ijzerhandelaar) biedt voor het verhullen en wegsluizen van gestolen voertuigen. Handelsonderneming [bedrijfsnaam 1] heeft een cruciale schakel gevormd in de witwasketen. Zonder deze onderneming als dekmantel was de inlevering/verkoop van een dergelijke hoeveelheid wrakken niet of nauwelijks uitvoerbaar. Het vervoer van de (vele) wrakken naar [bedrijfsnaam 5] vond plaats met voertuigen van Handelsonderneming [bedrijfsnaam 1] . Het vervoer liep op die wijze minder in het oog. Immers, dit bedrijf houdt zich ook bezig met het inzamelen, sorteren en aanbieden van oude metalen. [medeverdachte 1] is eigenaar van het bedrijf. Verdachte, [medeverdachte 2] en [naam 6] zijn werkzaam voor het bedrijf van [medeverdachte 1] . Verdachte en zijn medeverdachten hebben de voertuigen dus telkens witgewassen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf.

Locatie [adres 2] te Noordwolde

De rechtbank leidt uit de bewijsmiddelen, in hun onderlinge samenhang, af dat de gestolen Mercedes-Benz met het valse kenteken [kenteken 12] en de Volkswagen Crafter met kenteken [kenteken 30] op de locatie [adres 2] te Noordwolde zijn geplaatst door personen van Handelsonderneming [bedrijfsnaam 1] . De gestolen Mercedes-Benz en daarin aanwezige gestolen voertuigonderdelen kunnen gekoppeld worden aan de loods in Wijnjewoude. Dit geldt ook voor in de Volkswagen Crafter aangetroffen voertuigonderdelen. De rechtbank stelt daarmee vast dat er een verband bestaat tussen deze voertuigen en de loods te Wijnjewoude.

De rechtbank is dan ook van oordeel dat verdachte en zijn medeverdachten de betreffende gestolen voertuigen c.q. voertuigonderdelen die op de locatie [adres 2] te Noordwolde zijn aangetroffen, ook hebben witgewassen in de uitoefening van hun beroep/bedrijf. Deze voertuigen kunnen in verband worden gebracht met de activiteiten van verdachte en zijn medeverdachten in de loods te Wijnjewoude.

Overweging met betrekking tot afzonderlijke voorwerpen

Mercedes-Benz Sprinter, voorzien van het chassisnummer [chassisnummer] (zaak 50)

De rechtbank leidt uit de bewijsmiddelen af dat de Mercedes-Benz is gestolen tussen 20 augustus 2018 en 28 augustus 2018 in Arnhem. Dit is binnen de periode waarin op grote schaal gestolen voertuigen worden gestolen, onder meer Mercedes-Benz Sprinters in de omgeving van Arnhem. Deze voertuigen worden aan verdachte en zijn mededaders verkocht.

De Mercedes-Benz blijkt omgekat (van een ander chassisnummer voorzien) te zijn en is op 2 oktober 2018 op naam gesteld van [medeverdachte 1] . Op 22 oktober 2018 wordt de Mercedes-Benz aangetroffen op het oude vestigingsadres van Handelsonderneming [bedrijfsnaam 1] aan de [adres 13] te Noordwolde. Op 1 april 2019 en 23 mei 2019 wordt de Mercedes-Benz aangetroffen op de verblijfplaats van [medeverdachte 2] . Het voertuig wordt op 12 november 2019 deels ontmanteld aangetroffen op een verkooplocatie van Handelsonderneming [bedrijfsnaam 1] .

De rechtbank leidt hieruit af dat het voertuig in verband kan worden gebracht met de criminele activiteiten van verdachte en zijn medeverdachten in de periode januari 2018 tot en met 12 oktober 2018. De rechtbank concludeert dan ook dat de witwashandelingen met betrekking tot dit voertuig aan verdachte en zijn medeverdachten zijn toe te rekenen. Van aanwijzingen voor het tegendeel is niet gebleken.

Mercedes-Benz Sprinter, kenteken [kenteken 37] (zaak 68)

De rechtbank leidt uit de bewijsmiddelen af dat de Mercedes-Benz is gestolen tussen 16 april 2018 en 17 april 2018 in Arnhem. Dit is binnen de periode waarin op grote schaal gestolen voertuigen worden gestolen, onder meer Mercedes-Benz Sprinters in de omgeving van Arnhem. Deze voertuigen worden aan verdachte en zijn mededaders verkocht.

In de Mercedes-Benz bevond zich ten tijde van de diefstal een Honda crossmotor. Deze crossmotor wordt op 12 november 2019 aangetroffen op het nieuwe vestigingsadres van Handelsonderneming [bedrijfsnaam 1] aan de [adres 3] te Noordwolde. De crossmotor blijkt omgekat te zijn. Op de hiervoor genoemde locatie worden daarnaast nog meer goederen aangetroffen die zich in het voertuig bevonden ten tijde van de diefstal.

De rechtbank leidt hieruit af dat de crossmotor en de auto in verband kunnen worden gebracht met de criminele activiteiten van verdachte en zijn medeverdachten in de periode januari 2018 tot en met 12 oktober 2018, waarbij Handelsonderneming [bedrijfsnaam 1] ook een essentiële rol speelde. De rechtbank concludeert dan ook dat verdachte en zijn medeverdachten met betrekking tot de Mercedes-Benz en de daarin aanwezige voorwerpen witwashandelingen hebben gepleegd. Van aanwijzingen voor het tegendeel is niet gebleken.

Loods te Oldeberkoop (zaak 84 en 85)

De rechtbank leidt uit de bewijsmiddelen af dat de voertuigonderdelen van de Mercedes-Benz Sprinter met kenteken [kenteken 41] en de Fiat Ducato met kenteken [kenteken 45] , worden aangetroffen in een door verdachte gehuurde loods in Oldeberkoop. Verdachte heeft geen aannemelijke verklaring gegeven voor het voorhanden hebben van deze voertuigonderdelen. De rechtbank is dan ook van oordeel dat deze onderdelen onmiddellijk afkomstig zijn uit een door de verdachte zelf begaan misdrijf. De rechtbank neemt daarbij in aanmerking dat verdachte zich op grote schaal bezig heeft gehouden met voertuigcriminaliteit en het witwassen van voertuigonderdelen. De rechtbank gaat er dan ook van uit dat verdachte de in de loods aangetroffen onderdelen daar zelf heeft geplaatst. Van aanwijzingen voor het tegendeel is niet gebleken. De rechtbank is van oordeel dat verdachte daarmee handelingen heeft verricht die naar hun uiterlijke verschijningsvorm tot doel hebben en geschikt zijn om de herkomst van een voorwerp te verhullen en/of te verhullen wie de rechthebbende op dat voorwerp is. De rechtbank acht daarmee bewezen dat verdachte de voertuigonderdelen heeft witgewassen.

Ten aanzien van de Mercedes-Benz acht de rechtbank bovendien bewezen dat verdachte niet alleen de onderdelen, maar de gehele auto heeft witgewassen. De rechtbank neemt daarbij in aanmerking dat de Mercedes-Benz is gestolen tussen 27 september 2018 en 28 september 2018 te Twello. Dit is in de periode dat verdachte zich bezig hield met het op grote schaal inkopen van onder meer gestolen busjes van het merk Mercedes-Benz uit de omgeving van Arnhem, Deventer en Apeldoorn, en het witwassen van onderdelen daarvan. Twello ligt tussen Deventer en Apeldoorn in. De rechtbank gaat er dan ook vanuit dat verdachte dit gestolen busje in zijn geheel heeft ingekocht en heeft witgewassen.

Overige voertuigen

De rechtbank is van oordeel dat ten aanzien van de overige in de tenlastelegging genoemde voertuigen onvoldoende is gebleken dat verdachte deze tezamen en in vereniging met zijn mededaders, dan wel alleen, heeft witgewassen. De rechtbank komt ten aanzien van deze voertuigen daarom niet tot een bewezenverklaring van het witwassen.

De rechtbank merkt ten aanzien van de op het perceel [adres 7] te Noordwolde aangetroffen motorfiets (zaak 65) op dat verdachte heeft verklaard dat hij deze motor heeft gekocht voor € 800,00. De motor was op dat moment niet voorzien van een kenteken. Verdachte verklaart verder dat hij - indien hij goed zou hebben nagedacht - wist dat deze motor gestolen was. Heling is echter niet ten laste gelegd. De rechtbank is verder niet gebleken dat verdachte ten aanzien van de motor de ten laste gelegde witwashandelingen heeft verricht. Hij heeft het voertuig enkel verworven en voorhanden gehad. Dit is onvoldoende om tot bewezenverklaring van de ten laste gelegde witwashandelingen te komen.

3.4.3.

Feit 7

De rechtbank stelt voorop dat van deelneming aan een organisatie als bedoeld in artikel 140 van het Wetboek van Strafrecht slechts dan sprake kan zijn, indien de verdachte behoort tot het samenwerkingsverband en een aandeel heeft in gedragingen die strekken tot of rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van het in dat artikel bedoelde oogmerk, dan wel dat hij deze gedragingen ondersteunt.424

Onder het bestanddeel "organisatie" wordt een samenwerkingsverband verstaan met een zekere duurzaamheid en structuur tussen de verdachte en ten minste één andere persoon. Om als deelnemer te kunnen worden aangemerkt, hoeft niet vast te staan dat de verdachte heeft samengewerkt met, of bekend moet zijn geweest met, alle anderen in de organisatie of dat de samenstelling van het samenwerkingsverband steeds dezelfde is.425

Criminele organisatie

De rechtbank acht feit 7 wettig en overtuigend bewezen op basis van de bewijsmiddelen, in onderlinge samenhang. De rechtbank heeft geen reden om te twijfelen aan de juistheid en betrouwbaarheid van die bewijsmiddelen. De rechtbank is van oordeel dat het tot vrijspraak strekkende verweer wordt weersproken door de bewijsmiddelen en de bewijsvoering.

De rechtbank leidt uit de bewijsmiddelen voor de feiten 1 subsidiair, 2 subsidiair, 3 subsidiair, 4 subsidiair, 5 subsidiair en 6 af dat tussen [medeverdachte 1] , [verdachte] , [medeverdachte 2] , [naam 6] , [naam 3] en [naam 4] , sprake is geweest van een samenwerkingsverband met een zekere duurzaamheid en structuur. Dit samenwerkingsverband heeft op aanzienlijke schaal gestolen voertuigen ingekocht, deze ontmanteld, en de onderdelen en wrakken daarvan verkocht. Het oogmerk van dit samenwerkingsverband is uitsluitend het verhullen van de herkomst en de rechthebbende van deze voertuigen en de onderdelen daarvan. Verdachte en zijn medeverdachten hebben controle gehad over het gehele witwastraject. Zij onderhielden contacten met personen die de auto's stalen ( [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] ), demonteerden auto's ( [verdachte] , [medeverdachte 1] , [medeverdachte 2] , [naam 6] , [naam 3] en [naam 4] ), vervoerden de wrakken ( [verdachte] en [medeverdachte 2] ), verkochten de onderdelen en wrakken ( [verdachte] ), en zij ontvingen hiervoor geld (allen). Deze onderlinge verdeling van activiteiten binnen de organisatie duidt op een gestructureerd streven naar hun gemeenschappelijk doel: het witwassen van gestolen voertuigen. De organisatie is actief geweest in de periode vanaf begin 2018 tot en met 12 oktober 2018 en had daarmee een min of meer duurzaam karakter. Uit de bewijsmiddelen komt verder naar voren dat voertuigen soms al binnen ongeveer 30 uur na de diefstal ontmanteld en/of gesloopt waren. Essentiële onderdelen zoals motorblokken en versnellingsbakken waren ook al afgevoerd. Een zo korte tijdsduur is slechts mogelijk indien alle handelingen strak op elkaar worden afgestemd; dat duidt op een georganiseerde structuur. Dat sprake is geweest van een "geoliede machine" wordt ook ondersteund door de grootschaligheid van het witwassen en de aanwezigheid van veel specialistisch gereedschap.

De genoemde personen hebben behoord tot een samenwerkingsverband, gericht op het witwassen in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Zij hebben ieder een aandeel gehad in gedragingen, strekkend tot verwezenlijking van het oogmerk van hun organisatie. Daarom kan wettig en overtuigend bewezen worden dat verdachte, samen met [medeverdachte 1] , [medeverdachte 2] , [naam 6] , [naam 4] en [naam 3] heeft deelgenomen aan een criminele organisatie.

3.4.4.

Feiten 8, 9 en 10

De rechtbank acht op basis van de bewijsmiddelen, in hun onderlinge samenhang, de feiten 8, 9 en 10 wettig en overtuigend bewezen, zoals hierna opgenomen in de bewezenverklaring.

De rechtbank leidt uit de bewijsmiddelen het volgende af.

Op 12 november 2019 worden de onder 8, 9 en 10 genoemde wapens en munitie aangetroffen in de woning van verdachte aan de [adres 7] te Noordwolde. Verdachte heeft verklaard dat de goederen van hem waren. Hij was zich er dus van bewust dat de wapens en munitie in de woning aanwezig waren, en hij heeft erover kunnen beschikken. De rechtbank concludeert dat verdachte deze goederen voorhanden heeft gehad.

3.4.5.

Feit 11 primair

Artikel 350a van het Wetboek van Strafrecht (Sr.) verbiedt - kort gezegd - het veranderen, wissen of onbruikbaar maken van telecommunicatiegegevens. Artikel 350c Sr. verbiedt het beschadigen of storen van een werk voor de telecommunicatie. Artikel 350d, onder a, Sr. verbiedt - voor zover hier van belang - het met dat oogmerk voorhanden hebben van een technisch hulpmiddel dat hoofdzakelijk geschikt of ontworpen is voor het verstoren van telecommunicatiesignalen. De term "hoofdzakelijk" houdt in dat het bezit ervan zelfs strafbaar is indien dat hulpmiddel ook een legitiem doel kan dienen, maar dat legitieme doel ondergeschikt is aan het strafbare doel.426

De rechtbank acht op basis van de bewijsmiddelen, in hun onderlinge samenhang, feit 11 primair wettig en overtuigend bewezen, zoals hierna opgenomen in de bewezenverklaring.

De rechtbank is van oordeel dat de door de raadsman bepleite vrijspraak wordt weersproken door deze bewijsmiddelen en bewijsvoering. De rechtbank heeft geen reden om te twijfelen aan de juistheid en betrouwbaarheid van die bewijsmiddelen.

De rechtbank leidt uit de bewijsmiddelen af dat op 12 november 2019 een jammer is aangetroffen in het pand van Handelsonderneming [bedrijfsnaam 1] . [medeverdachte 1] heeft erkend dat die jammer van hem is. Een jammer is ontworpen om doelgericht frequenties te verstoren, waaronder die van de GPS-trackers waarmee auto’s getraceerd kunnen worden. De jammer is dus een technisch hulpmiddel, hoofdzakelijk geschikt voor het opzettelijk storen van telecommunicatie. Algemeen bekend is dat jammers in het criminele circuit worden gebruikt om de ontdekking van misdrijven te bemoeilijken.427 Nu verdachte en zijn mededaders zich bezighielden met het grootschalig witwassen van gestolen voertuigen, kan het niet anders zijn dan dat zij de jammer voorhanden hadden om misdrijven te plegen in de zin van artikel 350c Sr.

3.4.6.

Feit 12

De rechtbank stelt voorop dat het aanwezig hebben van cocaïne en amfetamine verboden is op grond van artikel 2 onder C van de Opiumwet. Om tot een bewezenverklaring te komen van het "aanwezig hebben" is het niet noodzakelijk dat die middelen aan verdachte toebehoren. Ook is niet vereist dat hij enige beschikkings- en/of beheersbevoegdheid ten aanzien van die middelen heeft.428 Voldoende is dat de middelen zich in de machtssfeer van verdachte bevinden429

De rechtbank acht op basis van de bewijsmiddelen, in hun onderlinge samenhang, feit 12 wettig en overtuigend bewezen, zoals hierna opgenomen in de bewezenverklaring.

De rechtbank leidt uit de bewijsmiddelen af dat op 12 november 2019 in de woning van verdachte cocaïne en amfetamine wordt aangetroffen. De amfetamine ligt in de vriezer van de woning. De cocaïne ligt in de slaapkamer aan de voorzijde van de woning. Verdachte wordt diezelfde dag aangehouden in de woning. Hij heeft verklaard dat de amfetamine (speed) van hem is. Ten aanzien van de cocaïne heeft hij zich beroepen op zijn zwijgrecht.

De rechtbank concludeert dat de amfetamine en de cocaïne zich dus in de machtssfeer van verdachte bevonden. Hij heeft deze drugs opzettelijk in zijn woning aanwezig gehad. Van aanwijzingen voor het tegendeel is niet gebleken.

3.4.7.

Zaak met parketnummer 18/285202-19

De rechtbank stelt voorop dat in geval van betrokkenheid van de verdachte na een vermogensdelict heling in beeld kan komen. Indien een helingshandeling wordt verricht ten aanzien van een voorwerp dat hij zelf als pleger of medepleger door een misdrijf heeft verkregen, staat dat aan de kwalificatie van heling in de weg. Indien dit laatste voldoende concreet ten verwere is aangevoerd en uit het onderzoek ter zitting aannemelijk wordt, is kwalificatie als heling uitgesloten. Kwalificatie als heling is tevens uitgesloten indien de bewijsvoering dwingt tot de gevolgtrekking dat het verdachte zelf is geweest die als pleger of als medepleger het voorwerp door misdrijf heeft verkregen.430

De rechtbank acht op basis van de bewijsmiddelen, in hun onderlinge samenhang, het primaire feit (opzetheling) wettig en overtuigend bewezen. De rechtbank leidt namelijk uit de bewijsmiddelen af dat verdachte op 24 juli 2019 een bestelauto voorhanden heeft gehad, terwijl hij ten tijde van het voorhanden krijgen wist dat die auto door misdrijf was verkregen. De rechtbank is van oordeel dat de bewijsmiddelen niet dwingen tot de gevolgtrekking dat verdachte zelf de Peugeot heeft gestolen. De verklaring van verdachte dat hij geld kreeg voor het vervoeren van een gestolen voertuig, is niet zonder meer onaannemelijk. De rechtbank komt dan ook tot bewezenverklaring van de primair ten laste gelegde opzetheling.

4 Bewezenverklaring

De rechtbank acht de feiten 1 subsidiair, 2 subsidiair, 3 subsidiair, 4 subsidiair, 5 subsidiair, 6, 7, 8, 9, 10, 11 primair en 12 in de zaak met parketnummer 18/750085-19 wettig en overtuigend bewezen, met dien verstande dat:

feit 1 subsidiair:

hij in de periode van 6 oktober 2018 tot en met 12 oktober 2018 te Wijnjewoude en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen, van voorwerpen, te weten een personenauto van het merk Volkswagen, type Transporter, voorzien van het kenteken [kenteken 1] , en onderdelen van die personenauto en één of meer in die personenauto aanwezige goederen, de herkomst heeft verhuld en/of heeft verhuld wie de rechthebbende op bovenomschreven voorwerpen was, terwijl verdachte en zijn mededaders wisten dat die voorwerpen geheel - onmiddellijk - afkomstig waren uit enig misdrijf;

feit 2 subsidiair:

hij in de periode van 10 oktober 2018 tot en met 12 oktober 2018 te Wijnjewoude en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen, van voorwerpen, te weten een personenauto van het merk Volkswagen, type Transporter, voorzien van het kenteken [kenteken 2] , en onderdelen van die personenauto en één of meer in die personenauto aanwezige goederen, de herkomst heeft verhuld en/of heeft verhuld wie de rechthebbende op bovenomschreven voorwerpen was, terwijl verdachte en zijn mededaders wisten dat die voorwerpen geheel - onmiddellijk - afkomstig waren uit enig misdrijf;

feit 3 subsidiair:

hij in de periode van 10 oktober 2018 tot en met 12 oktober 2018 te Wijnjewoude en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen, van voorwerpen, te weten een bedrijfsauto van het merk Volkswagen, type Transporter, voorzien van het kenteken [kenteken 3] , en onderdelen van die bedrijfsauto en in die bedrijfsauto aanwezige goederen, de herkomst heeft verhuld en/of heeft verhuld wie de rechthebbende op bovenomschreven voorwerpen was, terwijl verdachte en zijn mededaders wisten dat die voorwerpen geheel - onmiddellijk - afkomstig waren uit enig misdrijf;

feit 4 subsidiair:

hij in de periode van 17 augustus 2018 tot en met 12 oktober 2018 te Wijnjewoude en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen, van voorwerpen, te weten een bedrijfsauto van het merk Volkswagen, type Transporter, voorzien van het kenteken [kenteken 4] , en onderdelen van die bedrijfsauto en één of meer in die bedrijfsauto aanwezige goederen, de herkomst heeft verhuld en/of heeft verhuld wie de rechthebbende op bovenomschreven voorwerpen was, terwijl verdachte en zijn mededaders wisten dat die voorwerpen geheel - onmiddellijk - afkomstig waren uit enig misdrijf;

feit 5 subsidiair:

hij in de periode van 31 juli 2018 tot en met 12 oktober 2018 te Wijnjewoude en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen, van voorwerpen, te weten een bedrijfsauto van het merk Volkswagen, type Transporter, voorzien van het kenteken [kenteken 5] , en onderdelen van die bedrijfsauto en één of meer in die bedrijfsauto aanwezig goederen, de herkomst heeft verhuld en/of heeft verhuld wie de rechthebbende op bovenomschreven voorwerpen was, terwijl verdachte en zijn mededaders wisten dat die voorwerpen geheel - onmiddellijk - afkomstig waren uit enig misdrijf;

feit 6:

hij in het jaar 2018 te Wijnjewoude en/of te Noordwolde en/of te Vledder en/of te Steenwijk en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen, meermalen, van meerdere voorwerpen, te weten motoren en meerdere bedrijfs- en personenauto’s en/of onderdelen van die auto’s en/of één of meer andere in die voertuigen aanwezige voorwerpen, te weten van de navolgende motoren en auto’s,

aangetroffen onder meer op de locatie [adres 1] te Wijnjewoude

- zaak 2

een bedrijfsauto van het merk Volkswagen, type Transporter, kenteken [kenteken 46] en

- zaak 3

een auto van het merk Volkswagen, type Transporter, kenteken [kenteken 14] en

- zaak 4

een bedrijfsauto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, kenteken [kenteken 15] en

- zaak 5

een bedrijfsauto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, kenteken [kenteken 16] en

- zaak 8

een bedrijfsauto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, kenteken [kenteken 47] en

- zaak 9

een bedrijfsauto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, kenteken [kenteken 6] en

- zaak 10

een bedrijfsauto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, kenteken [kenteken 17] en

- zaak 11

een bedrijfsauto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, kenteken [kenteken 18] en

- zaak 12

een bedrijfsauto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, kenteken [kenteken 29] en

- zaak 13

een bedrijfsauto van het merk Volkswagen, type Transporter, kenteken [kenteken 19] en

- zaak 15

een bedrijfsauto van het merk Volkswagen, type Transporter, kenteken [kenteken 20] en

- zaak 16

een bedrijfsauto van het merk Peugeot, type Boxer, kenteken [kenteken 9] en

- zaak 17

een bedrijfsauto van het merk Volkswagen, type Transporter, kenteken [kenteken 21] en

- zaak 19

een auto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, kenteken [kenteken 22] en

- zaak 21

een bedrijfsauto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, kenteken [kenteken 23] en

- zaak 22

een bedrijfsauto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, kenteken [kenteken 24] en

- zaak 24

een bedrijfsauto van het merk Mercedes-Benz Sprinter, kenteken [kenteken 25] en

- zaak 25

een bedrijfsauto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, kenteken [kenteken 26] en

- zaak 26

een bedrijfsauto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, kenteken [kenteken 27] en

aangetroffen op de locatie [adres 2] te Noordwolde

- zaak 28

een bedrijfsauto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, kenteken [kenteken 35] ,

voorzien van valse kentekenplaat [kenteken 12] en

- zaak 30

een motorfiets van het merk Harley Davidson, kenteken [kenteken 32] en

- zaak 31

een motorfiets van het merk Harley Davidson, kenteken [kenteken 33] en

- zaak 32

een bedrijfsauto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, kenteken [kenteken 34] en

- zaak 33

een bedrijfsauto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, kenteken [kenteken 48] en

aangetroffen op de locatie [adres 3] te Noordwolde

- zaak 68

een bedrijfsauto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, kenteken [kenteken 38] en een daarin gestalde motorfiets van het merk Honda, kenteken [kenteken 37] en

aangetroffen op de locatie Dolderweg te Steenwijk

- zaak 50

een auto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, kleur blauw, voorzien van het chassisnummer [chassisnummer]

de herkomst heeft verhuld en/of heeft verhuld wie de rechthebbende op die voornoemde voorwerpen was, terwijl hij en zijn mededaders wisten dat die voornoemde voorwerpen, geheel - onmiddellijk - afkomstig waren uit enig misdrijf, zulks terwijl verdachte en zijn mededaders de hiervoor omschreven feiten van witwassen hebben gepleegd in de uitoefening van hunner beroep en/of bedrijf, en

hij in het jaar 2018 en/of het jaar 2019, tot en met 12 november 2019, te Oldeberkoop en/of elders in Nederland, alleen, meermalen, van voorwerpen, te weten van

aangetroffen op de locatie [adres 8] te Oldeberkoop

- zaak 84

een bedrijfsauto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, kenteken [kenteken 41] , en onderdelen van die auto en één of meer andere in dat voertuig aanwezige voorwerpen en

- zaak 85

onderdelen van een bedrijfsauto van het merk Fiat, type Ducato, kenteken [kenteken 45] ,

de herkomst heeft verhuld en/of heeft verhuld wie de rechthebbende op die voornoemde voorwerpen was, terwijl hij wist dat die voornoemde voorwerpen, geheel - onmiddellijk - afkomstig waren uit enig misdrijf;

feit 7:

hij in de periode van 1 januari 2018 tot en met 12 november 2019 te Wijnjewoude en te Noordwolde en/of te Vledder en/of te Steenwijk en/of en/of één of meer ander(e) plaats(en) in Nederland, heeft deelgenomen aan een organisatie, bestaande uit een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, te weten (onder andere) [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] en [naam 3] en [naam 6] en [naam 4] , welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, te weten (onder meer) de misdrijven als bedoeld in de artikelen 420bis en 420ter van het Wetboek van Strafrecht;

feit 8:

hij op 12 november 2019 te Noordwolde, een wapen van categorie III, onder 1 van de Wet wapens en munitie, te weten een revolver van het merk Garate, type MK1, kaliber .455 Webley, zijnde een vuurwapen in de vorm van een revolver, voorhanden heeft gehad;

feit 9:

hij op 12 november 2019 te Noordwolde, een wapen van een categorie II, onder 4 van de Wet wapens en munitie, te weten een schietpen, zelfbouw, kaliber .22, zijnde een vuurwapen dat uiterlijk geleek op een ander voorwerp dan een wapen, te weten een pen, voorhanden heeft gehad;

feit 10:

hij op 12 november 2019 te Noordwolde, munitie van categorie III van de Wet wapens en munitie, te weten

- 37 centraalvuur kogelpatronen van het kaliber .455 Webley en

- 4 randvuur kogelpatronen van het kaliber .22 LR en

- 1 randvuur kogelpatroon van het kaliber .22 Short en

- 25 hagelpatronen van het merk Fiocchi van het kaliber 12/70 mm en

- 26 hagelpatronen van het merk Eley van het kaliber 12/70 mm en

- 1 hagelpatroon van het kaliber 16/67,5 mm,

voorhanden heeft gehad;

feit 11 primair:

hij op 12 november 2019 te Noordwolde, tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk daarmee opzettelijk een stoornis in de gang of in de werking van enig geautomatiseerd werk of enig werk voor telecommunicatie te veroorzaken, een jammer, zonder merk- en typeaanduiding, hoofdzakelijk geschikt gemaakt en ontworpen tot het plegen van zodanig misdrijf, voorhanden heeft gehad;

feit 12:

hij op 12 november 2019 te Noordwolde, opzettelijk aanwezig heeft gehad

- 99,59 gram van een materiaal bevattende amfetamine;

- 52,88 gram van een materiaal bevattende cocaïne,

zijnde amfetamine en cocaïne.

De rechtbank acht daarnaast het primaire feit in de zaak met parketnummer 18/285202-19 wettig en overtuigend bewezen, met dien verstande dat:

hij op 24 juli 2019 te Hattemerbroek een goed, te weten een bestelauto van het merk Peugeot, heeft verworven en voorhanden gehad, terwijl hij ten tijde van de verwerving of het voorhanden krijgen van dit goed wist, dat het een door misdrijf verkregen goed betrof.

Verdachte zal van het meer of anders ten laste gelegde worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet bewezen acht.

5 Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Het bewezen verklaarde levert op:

Zaak met parketnummer 18/750085-19

1. subsidiair. medeplegen van witwassen;

2 subsidiair. medeplegen van witwassen;

3 subsidiair. medeplegen van witwassen;

4 subsidiair. medeplegen van witwassen;

5 subsidiair. medeplegen van witwassen;

6. medeplegen van witwassen in de uitoefening van zijn beroep/bedrijf, meermalen gepleegd, en witwassen, meermalen gepleegd;

8. handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie en het feit begaan met betrekking tot een vuurwapen van categorie III;

9. handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie en het feit begaan met betrekking tot een wapen van categorie II;

10. handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie;

11 primair. het medeplegen van het met het oogmerk dat daarmee een misdrijf als bedoeld in artikel 350c van het Wetboek van Strafrecht wordt gepleegd, voorhanden hebben van een technisch hulpmiddel dat hoofdzakelijk geschikt gemaakt of ontworpen is tot het plegen van een zodanig misdrijf;

12. handelen in strijd met een in artikel 2 van de Opiumwet gegeven verbod.

Zaak met parketnummer 18/285202-19

primair. opzetheling.

Deze feiten zijn strafbaar nu geen omstandigheden aannemelijk zijn geworden die de strafbaarheid uitsluiten.

6 Strafbaarheid van verdachte

De rechtbank acht verdachte strafbaar nu niet van enige strafuitsluitingsgrond is gebleken.

7 Strafmotivering

7.1.

Vordering van de officieren van justitie

De officieren van justitie hebben, in geval de feiten 1 primair, 2 primair, 3 primair, 4 primair, 5 primair, 6, 7, 8, 9, 10, 11 primair en 12 in de zaak met parketnummer 18/750085-19 en het subsidiaire feit in de zaak met parketnummer 18/285202-19 bewezen worden, gevorderd dat verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaren, met aftrek van het voorarrest. De officieren van justitie hebben gevorderd dat het geschorste bevel tot voorlopige hechtenis wordt opgeheven.

7.2.

Standpunt van de verdediging

De raadsman heeft bepleit dat aan verdachte, bij een veroordeling voor de ten laste gelegde feiten, een (deels voorwaardelijke) gevangenisstraf wordt opgelegd, waarbij het onvoorwaardelijk deel gelijk wordt gesteld aan de periode die verdachte reeds in voorarrest heeft doorgebracht. De raadsman heeft daarbij onder meer verwezen naar de landelijke Oriëntatiepunten voor straftoemeting van oktober 2020. In geval van fraude wordt bij een benadelingsbedrag van € 500.000,00 tot € 1.000.000,00 als oriëntatiepunt een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 18 tot 24 maanden gehanteerd.

7.3.

Oordeel van de rechtbank

Bij de bepaling van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de aard en de ernst van het bewezen en strafbaar verklaarde, de omstandigheden waaronder dit is begaan, de persoon van verdachte zoals deze naar voren is gekomen uit het onderzoek ter zitting en de rapportage van de reclassering van 4 mei 2020, het e-mail bericht van de reclassering van 14 december 2020 en het uittreksel uit de justitiële documentatie van 17 november 2020, en de vordering van de officieren van justitie en het pleidooi van de verdediging.

De rechtbank heeft in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft zich gedurende een langere periode met zijn medeverdachten schuldig gemaakt aan het witwassen van een groot aantal voertuigen en voertuigonderdelen. In de periode van begin 2018 tot en met oktober 2018 hebben zij hoofdzakelijk gestolen busjes van de merken Mercedes-Benz en Volkswagen opgekocht. Deze voertuigen werden ontmanteld en gedemonteerd in een door verdachte gehuurde loods. Dit gebeurde met enige regelmaat, soms zelfs dagelijks. De onderdelen van de busjes werden verkocht en de wrakken werden ter vernietiging afgevoerd naar een metaalverwerkingsbedrijf. Verdachte en zijn medeverdachten gingen op een georganiseerde, professionele en bedrijfsmatige wijze te werk. Het bedrijf van medeverdachte [medeverdachte 1] , Handelsonderneming [bedrijfsnaam 1] ( [bedrijfsnaam 1] ) , vormde een essentiële schakel in het witwasproces en fungeerde als dekmantel voor de criminele activiteiten. Verdachte en zijn medeverdachten [medeverdachte 2] en [naam 6] waren allen werkzaam voor dit bedrijf.

Verdachte heeft zich verder schuldig gemaakt aan het voorhanden hebben van een jammer, kennelijk gebruikt om criminele activiteiten te verhullen. Daarnaast heeft verdachte in zijn woning wapens en munitie voorhanden gehad, waaronder een revolver en een schietpen. In de woning had verdachte daarnaast een hoeveelheid amfetamine en cocaïne in zijn bezit. Verdachte heeft zich ten slotte schuldig gemaakt aan heling van een bedrijfsauto. Dit zijn ernstige feiten die de rechtbank eveneens laat meewegen bij de straftoemeting.

De rechtbank heeft tevens in aanmerking genomen dat verdachte eerder onherroepelijk is veroordeeld voor strafbare feiten, waaronder voor overtreding van de Opiumwet en de Wet wapens en munitie. Deze veroordelingen hebben verdachte kennelijk niet weerhouden van de huidige strafbare feiten.

De rechtbank is van oordeel dat op de bewezenverklaarde feiten enkel gereageerd kan worden met oplegging van een vrijheidsstraf. De rechtbank ziet geen aanleiding om de straf in deels voorwaardelijke vorm aan verdachte op te leggen. De rechtbank neemt daarbij mede in aanmerking de omvang en ernst van de feiten.

De rechtbank ziet bij de straftoemeting geen aanleiding om aansluiting te zoeken bij het door de raadsman aangehaalde oriëntatiepunt voor fraude. Dit oriëntatiepunt ziet namelijk op fraude in algemene zin, waaronder ook witwassen, mits deze gedragingen in een frauduleuze context plaatsvinden. Daarvan is naar het oordeel van de rechtbank in deze zaak in de kern geen sprake geweest. Zo is niet gebleken van het plegen van een inbreuk op het vertrouwen van een ander, of van een opzettelijk onjuiste voorstelling van zaken, gericht op het verkrijgen van wederrechtelijk voordeel.431

Alles afwegend is de rechtbank van oordeel dat een gevangenisstraf van vier jaren, met aftrek van voorarrest, passend is en oplegging daarvan geboden. Het opleggen van een lagere straf doet onvoldoende recht aan de ernst van de feiten, mede gelet op het zeer grote aantal witgewassen voertuigen, waarbij de activiteiten van verdachte en zijn medeverdachten nauw tegen de diefstallen van de voertuigen aanschuurden.

De rechtbank zal op grond van artikel 69 van het Wetboek van Strafvordering het geschorste

bevel tot voorlopige hechtenis opheffen met ingang van heden, aangezien zij de noodzaak voor het bevel thans niet meer ziet.

8 Vorderingen van de benadeelde partijen

8.1

Benadeelde partijen

De volgende (rechts)personen hebben zich als benadeelde partij in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding:

zaak 1, feit 1 subsidiair, Volkswagen Transporter, kenteken [kenteken 1]

- [benadeelde partij 1] , tot een bedrag van € 1.065,68 ter zake van materiële schade, vermeerderd met wettelijke rente.

- [benadeelde partij 2] , tot een bedrag van € 18.700,00 ter zake van materiële schade, vermeerderd met wettelijke rente.

zaak 2, feit 6, Volkswagen Transporter, kenteken [kenteken 46]

- [benadeelde partij 3] , tot een bedrag van € 13.381,75 ter zake van materiële schade, vermeerderd met wettelijke rente.

zaak 3, feit 6, Volkswagen Transporter, kenteken [kenteken 14]

- [benadeelde partij 4] , tot een bedrag van € 15.539,50 ter zake van materiële schade, vermeerderd met wettelijke rente.

- [benadeelde partij 5] , tot een bedrag van € 7.302,53 ter zake van materiële schade, vermeerderd met wettelijke rente.

zaak 4, feit 6, Mercedes-Benz Sprinter, kenteken [kenteken 15]

- [benadeelde partij 6] , tot een bedrag van € 39.413,79 ter zake van materiële schade, vermeerderd met wettelijke rente.

zaak 5, feit 6, Mercedes-Benz Sprinter, kenteken [kenteken 16]

- [benadeelde partij 7] , tot een bedrag van € 23.500,00 ter zake van materiële schade, vermeerderd met wettelijke rente.

zaak 7, feit 3 subsidiair, Volkswagen Transporter, kenteken [kenteken 3]

- [benadeelde partij 8] , tot een bedrag van € 5.650,00 ter zake van materiële schade, vermeerderd met wettelijke rente.

zaak 8, feit 6, Mercedes-Benz Sprinter, kenteken [kenteken 47]

- [benadeelde partij 9] , tot een bedrag van € 9.890,24 ter zake van materiële schade, vermeerderd met wettelijke rente.

zaak 9, feit 6, Mercedes-Benz Sprinter, kenteken [kenteken 6]

- [benadeelde partij 10] , tot een bedrag van

€ 29.205,10 ter zake van materiële schade, vermeerderd met wettelijke rente.

zaak 10, feit 6, Mercedes-Benz Sprinter, kenteken [kenteken 17]

- [benadeelde partij 17] , tot een bedrag van € 13.888,35 ter zake van materiële schade, vermeerderd met wettelijke rente.

zaak 11, feit 6, Mercedes-Benz Sprinter, kenteken [kenteken 18]

- [benadeelde partij 17] , tot een bedrag van € 17.892,26 ter zake van materiële schade, vermeerderd met wettelijke rente.

zaak 13, feit 6, Volkswagen Transporter, kenteken [kenteken 19]

- [benadeelde partij 13] , tot een bedrag van € 11.092,93 ter zake van materiële schade, vermeerderd met wettelijke rente.

- [benadeelde partij 14] , tot een bedrag van € 12.605,00 ter zake van materiële schade, vermeerderd met wettelijke rente.

zaak 15, feit 6, Volkswagen Transporter, kenteken [kenteken 20]

- [benadeelde partij 15] , tot een bedrag van € 15.259,00 ter zake van materiële schade, vermeerderd met wettelijke rente.

- [benadeelde partij 10] , tot een bedrag van € 17.172,30 ter zake van materiële schade, vermeerderd met wettelijke rente.

zaak 17, feit 6, Volkswagen Transporter, kenteken [kenteken 21]

- [benadeelde partij 10] , tot een bedrag van

€ 7.941,41 ter zake van materiële schade, vermeerderd met wettelijke rente.

zaak 21, feit 6, Mercedes-Benz Sprinter, kenteken [kenteken 23]

- [benadeelde partij 14] , tot een bedrag van € 20.161,88 ter zake van materiële schade, vermeerderd met wettelijke rente.

zaak 22, feit 6, Mercedes-Benz Sprinter, kenteken [kenteken 24]

- [benadeelde partij 2] , tot een bedrag van € 25.250,00 ter zake van materiële schade, vermeerderd met wettelijke rente.

zaak 23, feit 5 subsidiair, Volkswagen Transporter, kenteken [kenteken 5]

- [benadeelde partij 16] , tot een bedrag van € 4.802,49 ter zake van materiële schade, vermeerderd met wettelijke rente.

zaak 25, feit 6, Mercedes-Benz Sprinter, kenteken [kenteken 26]

- [benadeelde partij 17] , tot een bedrag van € 21.221,98 ter zake van materiële schade, vermeerderd met wettelijke rente.

zaak 28, feit 6, Mercedes-Benz Sprinter, kenteken [kenteken 35]

- [benadeelde partij 7] , tot een bedrag van € 3.133,98 ter zake van materiële schade, vermeerderd met wettelijke rente.

zaak 32, feit 6, Mercedes-Benz Sprinter, kenteken [kenteken 34]

- [benadeelde partij 18] , tot een bedrag van € 14.109,38 ter zake van materiële schade, vermeerderd met wettelijke rente.

zaak 33, feit 6, Mercedes-Benz Sprinter, kenteken [kenteken 48]

- [benadeelde partij 19] , tot een bedrag van € 12.974,68 ter zake van materiële schade, vermeerderd met wettelijke rente, en € 500,00 aan proceskosten.

zaak 50, feit 6, Mercedes-Benz Sprinter, chassisnummer [chassisnummer]

- [benadeelde partij 20] , tot een bedrag van € 298,00 ter zake van materiële schade, vermeerderd met wettelijke rente.

zaak 76, feit 6, Volkswagen Jetta, kenteken [kenteken 49]

- [benadeelde partij 21] , tot een bedrag van € 5.505,00 ter zake van materiële schade, vermeerderd met wettelijke rente.

- [benadeelde partij 22] , tot een bedrag van € 8.985,00 ter zake van materiële schade, vermeerderd met wettelijke rente.

zaak 80, feit 6, Volkswagen Polo, kenteken [kenteken 50]

- [benadeelde partij 23] , tot een bedrag van € 12.345,00 ter zake van materiële schade, vermeerderd met wettelijke rente.

zaak 81, feit 6, Volkswagen Golf, kenteken [kenteken 51]

- [benadeelde partij 24] , tot een bedrag van € 3.980 ter zake van materiële schade, vermeerderd met wettelijke rente.

- [benadeelde partij 25] , tot een bedrag van € 5.250,00 ter zake van materiële schade, vermeerderd met wettelijke rente.

zaak 83, feit 6, Volkswagen Tiguan, kenteken [kenteken 52]

- [benadeelde partij 26] , tot een bedrag van € 2.248,20 ter zake van materiële schade en

€ 2.000,00 ter zake van immateriële schade.

zaak 84, feit 6, Mercedes-Benz Sprinter, kenteken [kenteken 41]

- [benadeelde partij 27] , tot een bedrag van € 32.046,20 ter zake van materiële schade, vermeerderd met wettelijke rente.

8.2.

Standpunt van de officieren van justitie

De officieren van justitie hebben zich ten aanzien van de ontvankelijkheid van de gesubrogeerde verzekeraars gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank.

De officieren van justitie hebben voor wat betreft de overige vorderingen aangevoerd dat voldoende aannemelijk is geworden dat de benadeelde partijen schade hebben geleden als rechtstreeks gevolg van de bewezenverklaarde feiten. Zij achten de volgende vorderingen – voor zover ontvankelijk – geheel toewijsbaar, vermeerderd met wettelijke rente:

zaak 1 [benadeelde partij 1]

[benadeelde partij 2]

zaak 2 [benadeelde partij 3]

zaak 3 [benadeelde partij 5]

zaak 4 [benadeelde partij 6]

zaak 5 [benadeelde partij 7]

zaak 7 [benadeelde partij 8]

zaak 8 [benadeelde partij 9]

zaak 9 [benadeelde partij 10]

zaak 10 [benadeelde partij 17]

zaak 11 [benadeelde partij 17]

zaak 13 [benadeelde partij 14]

zaak 15 [benadeelde partij 10]

zaak 17 [benadeelde partij 10]

zaak 21 [benadeelde partij 14]

zaak 22 [benadeelde partij 2]

zaak 25 [benadeelde partij 17]

zaak 28 [benadeelde partij 7]

zaak 32 [benadeelde partij 18]

zaak 76 [benadeelde partij 22]

zaak 80 [benadeelde partij 23]

zaak 81 [benadeelde partij 25]

zaak 84 [benadeelde partij 27]

De officieren van justitie achten de volgende vorderingen gedeeltelijk toewijsbaar, vermeerderd met wettelijke rente:

zaak 3 [benadeelde partij 4] (tot een bedrag van € 12.540,03)

zaak 13 [benadeelde partij 13] (tot een bedrag van € 10.132,93)

zaak 15 [benadeelde partij 15] (tot een bedrag van € 6.153,06)

zaak 76 [benadeelde partij 21] (tot een bedrag van € 5.505,00)

zaak 81 [benadeelde partij 24] (tot een bedrag van € 1.592,00)

zaak 83 [benadeelde partij 26] (tot een bedrag van € 248,80)

De officieren van justitie hebben gevorderd dat de vordering van [benadeelde partij 20] (zaak 50) wordt afgewezen.

De officieren van justitie hebben geen standpunt ingenomen ten aanzien van de vordering van [benadeelde partij 16] (zaak 23).

De officieren van justitie hebben gevorderd dat de rechtbank ten aanzien van (deels) toe te wijzen vorderingen de hoofdelijke aansprakelijkheid uitspreekt en voorts de schadevergoedingsmaatregel oplegt voor het geval verhaal niet mogelijk blijkt te zijn.

8.3.

Standpunt van de verdediging

De raadsman heeft zich, voor zover hier van belang, op het standpunt gesteld dat de gesubrogeerde verzekeraars niet-ontvankelijk in hun vorderingen dienen te worden verklaard. Deze verzekeraars zijn niet bevoegd om zich in het strafproces te voegen als benadeelde partij. Dit geldt ook voor de leasemaatschappijen (in casu [benadeelde partij 6] en [benadeelde partij 28] ).

De raadsman heeft daarnaast bepleit dat de hierna te noemen benadeelde partijen niet-ontvankelijk worden verklaard in hun vorderingen. Volgens de raadsman hebben deze benadeelde partijen door het witwassen geen rechtstreekse schade geleden, gelet op het lange tijdsverloop tussen de diefstal en het aantreffen van het betreffende goed.

zaak 2 [benadeelde partij 3]

zaak 3 [benadeelde partij 4]

zaak 4 [benadeelde partij 6]

zaak 5 [benadeelde partij 7]

zaak 13 [benadeelde partij 13]

zaak 15 [benadeelde partij 15]

zaak 23 [benadeelde partij 16]

zaak 32 [benadeelde partij 18]

zaak 33 [benadeelde partij 19]

zaak 76 [benadeelde partij 21]

zaak 81 [benadeelde partij 24]

zaak 83 [benadeelde partij 26]

zaak 84 [benadeelde partij 27]

De raadsman heeft ten aanzien van de volgende vorderingen de aard en/of de hoogte van de schadeposten betwist (omdat deze niet of onvoldoende onderbouwd is/zijn):

zaak 1 [benadeelde partij 1]

zaak 3 [benadeelde partij 4]

zaak 13 [benadeelde partij 13]

zaak 15 [benadeelde partij 15]

zaak 23 [benadeelde partij 16]

zaak 33 [benadeelde partij 19]

zaak 76 [benadeelde partij 21]

zaak 81 [benadeelde partij 24]

zaak 83 [benadeelde partij 26]

zaak 84 [benadeelde partij 27]

Voor het geval de vorderingen toegewezen worden heeft de raadsman de rechtbank verzocht om een afschrijving toe te passen op de waarde van de witgewassen voorwerpen.

8.4.

Oordeel van de rechtbank

De rechtbank overweegt ten aanzien van vorderingen van de benadeelde partijen het volgende:

8.4.1.

Algemene overwegingen

Verzekeraars

In de onderhavige zaak heeft een aantal verzekeraars zich in het strafproces gevoegd als benadeelde partij. De onderscheidenlijke verzekeraars hebben zich op het standpunt gesteld dat zij schadeuitkeringen hebben gedaan en terzake van deze uitkeringen zijn gesubrogeerd in de rechten die de gedupeerden op verdachten hebben. Zij hebben zich daarbij op het standpunt gesteld dat sprake is van rechtstreekse schade en dat zij dus ontvankelijk zijn in hun vorderingen.

De rechtbank volgt de verzekeraars niet in hun standpunt.

Vaste rechtspraak (zie onder andere HR 23 maart 1999, NJ 1999/403) is dat verzekeraars niet bevoegd zijn zich als benadeelde partij te voegen in het strafproces, aangezien zij geen rechtstreekse schade hebben geleden.432 Bij de invoering van de Wet ter versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces (wet van 17 december 2009, Stb. 2010, 1) heeft de wetgever de positie van verzekeraars als benadeelde partij in het strafproces opnieuw onder ogen gezien en er nadrukkelijk voor gekozen deze beperking niet op te heffen.433 Nadien is in de rechtspraak evenmin met deze lijn gebroken; de rechtbank ziet daar ook nu geen aanleiding voor. Anders dan de verzekeraars ingang willen doen vinden, vormt het arrest van de Hoge Raad 22 november 2016 (ECLI:NL:HR:2016:2659) geen breuk met deze lijn. In die zaak was sprake van rechtstreekse schade van - in dit geval - een bank, aangezien de aansprakelijke partij (zijnde een werknemer van die bank) onrechtmatig tegenover die bank had gehandeld . Datzelfde geldt voor de uitspraak van de rechtbank Overijssel van 16 april 2019 (ECLI:NL:RBOVE:2019:1472); in welke zaak eveneens is geoordeeld dat de desbetreffende bank zelf (dus rechtstreeks) schade heeft geleden.

De conclusie is dat de verzekeraars niet ontvankelijk zijn in hun vorderingen. Zij kunnen zich wenden tot de burgerlijk rechter.

Rechtstreekse schade

De rechtbank stelt voorop dat de benadeelde partij in het strafproces vergoeding kan vorderen van de schade die zij door een strafbaar feit heeft geleden indien tussen het bewezenverklaarde handelen van de verdachte en de schade voldoende verband bestaat om aan te nemen dat de benadeelde partij door dit handelen rechtstreeks schade heeft geleden. Voor de beantwoording van de vraag of zodanig verband bestaat zijn de concrete omstandigheden van het geval bepalend.434

De rechtbank overweegt hieromtrent dat verdachte en zijn medeverdachten op grote schaal voertuigen hebben afgenomen van personen die deze voertuigen stalen. Verdachte en zijn medeverdachten deden een aanvraag bij deze personen om een gestolen voertuig geleverd te krijgen. Indien levering mogelijk was, werd het voertuig naar verdachte en zijn medeverdachten gebracht. Verdachte en zijn medeverdachten hebben zich vervolgens bezig gehouden met het demonteren van die voertuigen, het verkopen van de onderdelen daarvan, en het afvoeren van de wrakken ter vernietiging. De rechtbank heeft aangenomen dat de voertuigen werden gedemonteerd binnen een kort tijdsbestek van één of enkele dagen na de diefstal. Tussen de diefstallen en het witwassen van de voertuigen bestond dus een nauw verband in feitelijke en in chronologische zin.

De rechtbank acht het aannemelijk dat de benadeelde partijen hun voertuigen definitief kwijt zijn geraakt door dit handelen van de verdachten. Indien zij die handelingen niet hadden verricht, waren de voertuigen wellicht onaangetast gebleven en nog boven water gekomen. De geleden schade was dan aanzienlijk minder geweest. De rechtbank leidt hieruit af dat de bewezenverklaarde witwashandelingen in beginsel mede bepalend zijn geweest voor het ontstaan van de schade. De rechtbank concludeert dat tussen het bewezenverklaarde handelen van de verdachte en de schade voldoende verband bestaat om te kunnen aannemen dat de benadeelde partij door dit handelen rechtstreeks schade heeft geleden.435

8.4.2.

Bijzondere overwegingen

zaak 1, feit 1 subsidiair, Volkswagen Transporter, kenteken [kenteken 1]

- [benadeelde partij 1]

Naar het oordeel van de rechtbank is voldoende aannemelijk dat de benadeelde partij de gestelde schade heeft geleden en dat deze schade een rechtstreeks gevolg is van het onder 1 subsidiair bewezen verklaarde. De vordering, waarvan de hoogte niet door verdachte is betwist, zal daarom worden toegewezen, vermeerderd met wettelijke rente vanaf 10 oktober 2018.

- [benadeelde partij 2]

De benadeelde partij is een gesubrogeerde verzekeraar. Naar het oordeel van de rechtbank is door het bewezen verklaarde geen rechtstreekse schade toegebracht aan de benadeelde partij. De rechtbank zal daarom de benadeelde partij in de vordering niet ontvankelijk verklaren. De vordering kan slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

zaak 2, feit 6, Volkswagen Transporter, kenteken [kenteken 46]

- [benadeelde partij 3]

De benadeelde partij is een gesubrogeerde verzekeraar. Naar het oordeel van de rechtbank is door het bewezen verklaarde geen rechtstreekse schade toegebracht aan de benadeelde partij. De rechtbank zal daarom de benadeelde partij in de vordering niet ontvankelijk verklaren. De vordering kan slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

zaak 3, feit 6, Volkswagen Transporter, kenteken [kenteken 14]

- [benadeelde partij 4]

Naar het oordeel van de rechtbank is voldoende aannemelijk dat de benadeelde partij schade heeft geleden ten aanzien van de hierna te noemen opgevoerde schadeposten. Deze schade is een rechtstreeks gevolg is van het onder 6 bewezen verklaarde. De rechtbank is van oordeel dat de omvang van de schade niet nauwkeurig kan worden vastgesteld. De rechtbank zal bij de bepaling van de hoogte van de schade daarom gebruik maken van haar schattingsbevoegdheid.

De rechtbank neemt bij de schatting van de schadepost "aankoop auto" in aanmerking dat de auto op 2 augustus 2018 is aangekocht voor een bedrag van € 16,879,50. De auto is vervolgens binnen twee maanden na aanschaf gestolen, namelijk tussen 22 september 2018 en 23 september 2018. De rechtbank ziet onder deze omstandigheden geen aanleiding om hierop een afschrijving toe te passen; zij gaat bij de bepaling van de schade uit van de waarde van het voertuig op het moment dat de benadeelde partij deze aanschafte.

De rechtbank neemt verder in aanmerking dat de verzekeraar van de benadeelde partij reeds een som van € 7.340,00 heeft uitgekeerd. Dit bedrag wordt daarom in mindering gebracht op het bedrag van de schadepost "aankoop auto".

De rechtbank acht het op basis van de aangifte van [benadeelde partij 4] , in het bijzonder pagina 2161 van het dossier, en de onderbouwing van de vordering, aannemelijk dat zich in de auto twee schuurmachines van het merk Festool bevonden die niet meer nieuw waren. De rechtbank zal daarom een afschrijving toepassen tot de geschatte dagwaarde van dit gereedschap.

Dit leidt tot de volgende schade:

- aankoop auto € 16,879,50

- reeds vergoede schade - € 7.340,00

- schuurmachines € 1.549,86

totaal € 11.089,36

De rechtbank zal de vordering tot het bedrag € 11.089,36 toewijzen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 23 september 2018. De rechtbank zal de benadeelde partij voor het meer gevorderde niet ontvankelijk verklaren in de vordering. Dit deel van de vordering kan slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

De rechtbank beschikt ten aanzien van de schadeposten "gereedschap" en "advies" over onvoldoende informatie om de hoogte daarvan te kunnen beoordelen. Schorsing van het onderzoek om de benadeelde partij de hoogte van de schade alsnog te laten aantonen, zal leiden tot een onevenredige belasting van het strafgeding en daartoe zal dan ook niet worden overgegaan.

- [benadeelde partij 5]

De benadeelde partij is een gesubrogeerde verzekeraar. Naar het oordeel van de rechtbank is door het bewezen verklaarde geen rechtstreekse schade toegebracht aan de benadeelde partij. De rechtbank zal daarom de benadeelde partij in de vordering niet ontvankelijk verklaren. De vordering kan slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

zaak 4, feit 6, Mercedes-Benz Sprinter, kenteken [kenteken 15]

- [benadeelde partij 6]

De rechtbank leidt uit de aangifte van [naam 22] , in het bijzonder pagina 2168, af dat de bedrijfsauto in eigendom is van [benadeelde partij 6] . Naar het oordeel van de rechtbank is voldoende aannemelijk dat deze benadeelde partij de gestelde schade heeft geleden en dat deze schade een rechtstreeks gevolg is van het onder 6 bewezen verklaarde. De vordering, waarvan de hoogte niet door verdachte is betwist, zal daarom worden toegewezen, vermeerderd met wettelijke rente vanaf 15 september 2018.

zaak 5, feit 6, Mercedes-Benz Sprinter, kenteken [kenteken 16]

- [benadeelde partij 7]

De benadeelde partij is een gesubrogeerde verzekeraar. Naar het oordeel van de rechtbank is door het bewezen verklaarde geen rechtstreekse schade toegebracht aan de benadeelde partij. De rechtbank zal daarom de benadeelde partij in de vordering niet ontvankelijk verklaren. De vordering kan slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

zaak 7, feit 3 subsidiair, Volkswagen Transporter, kenteken [kenteken 3]

- [benadeelde partij 8]

De benadeelde partij is een gesubrogeerde verzekeraar. Naar het oordeel van de rechtbank is door het bewezen verklaarde geen rechtstreekse schade toegebracht aan de benadeelde partij. De rechtbank zal daarom de benadeelde partij in de vordering niet ontvankelijk verklaren. De vordering kan slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

zaak 8, feit 6, Mercedes-Benz Sprinter, kenteken [kenteken 47]

- [benadeelde partij 9]

De benadeelde partij is een gesubrogeerde verzekeraar. Naar het oordeel van de rechtbank is door het bewezen verklaarde geen rechtstreekse schade toegebracht aan de benadeelde partij. De rechtbank zal daarom de benadeelde partij in de vordering niet ontvankelijk verklaren. De vordering kan slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

zaak 9, feit 6, Mercedes-Benz Sprinter, kenteken [kenteken 6]

- [benadeelde partij 10]

De benadeelde partij is een gesubrogeerde verzekeraar. Naar het oordeel van de rechtbank is door het bewezen verklaarde geen rechtstreekse schade toegebracht aan de benadeelde partij. De rechtbank zal daarom de benadeelde partij in de vordering niet ontvankelijk verklaren. De vordering kan slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

zaak 10, feit 6, Mercedes-Benz Sprinter, kenteken [kenteken 17]

- [benadeelde partij 17]

De benadeelde partij is een gesubrogeerde verzekeraar. Naar het oordeel van de rechtbank is door het bewezen verklaarde geen rechtstreekse schade toegebracht aan de benadeelde partij. De rechtbank zal daarom de benadeelde partij in de vordering niet ontvankelijk verklaren. De vordering kan slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

zaak 11, feit 6, Mercedes-Benz Sprinter, kenteken [kenteken 18]

- [benadeelde partij 17]

De benadeelde partij is een gesubrogeerde verzekeraar. Naar het oordeel van de rechtbank is door het bewezen verklaarde geen rechtstreekse schade toegebracht aan de benadeelde partij. De rechtbank zal daarom de benadeelde partij in de vordering niet ontvankelijk verklaren. De vordering kan slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

zaak 13, feit 6, Volkswagen Transporter, kenteken [kenteken 19]

- [benadeelde partij 13]

Naar het oordeel van de rechtbank is voldoende aannemelijk dat de benadeelde partij schade heeft geleden voor de hierna te noemen schadeposten. Deze schade is een rechtstreeks gevolg van het onder 6 bewezen verklaarde. De hoogte van de schadeposten "nieuwe autospullen" en "drie werkdagen" is niet door verdachte betwist. Deze schadeposten zullen daarom worden toegewezen.

Dit leidt tot de volgende schade:

- nieuwe autospullen € 81,14

- drie werkdagen € 960,00

totaal € 1.041,14

De rechtbank zal de vordering toewijzen tot een bedrag van € 1.041,14, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 18 september 2018. De rechtbank zal de benadeelde partij voor het meer gevorderde niet ontvankelijk verklaren in de vordering. Dit deel van de vordering kan slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

De rechtbank neemt ten aanzien van de schadepost "aanschaf nieuwe bedrijfsauto" in aanmerking dat de benadeelde partij de geleden schade reeds vergoed heeft gekregen. De extra kosten voor de aanschaf van een nieuwe bedrijfsauto kunnen niet aangemerkt worden als rechtstreekse schade geleden door het strafbare feit.

- [benadeelde partij 14]

De benadeelde partij is een gesubrogeerde verzekeraar. Naar het oordeel van de rechtbank is door het bewezen verklaarde geen rechtstreekse schade toegebracht aan de benadeelde partij. De rechtbank zal daarom de benadeelde partij in de vordering niet ontvankelijk verklaren. De vordering kan slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

zaak 15, feit 6, Volkswagen Transporter, kenteken [kenteken 20]

- [benadeelde partij 15]

Naar het oordeel van de rechtbank is voldoende aannemelijk dat de benadeelde partij schade heeft geleden ten aanzien van de hierna te noemen opgevoerde schadeposten. Deze schade is een rechtstreeks gevolg van het onder 6 bewezen verklaarde. De rechtbank is van oordeel dat de omvang van de schade niet nauwkeurig kan worden vastgesteld. De rechtbank zal bij de bepaling van de hoogte van de schade daarom gebruik maken van haar schattingsbevoegdheid. De rechtbank acht het op basis van de aangifte van [benadeelde partij 15] , in het bijzonder pagina 2248, en de onderbouwing van de vordering, aannemelijk dat zich in de auto van [benadeelde partij 15] ten tijde van de diefstal gereedschap bevond, dat echter niet meer nieuw was. De rechtbank zal daarom een afschrijving toepassen tot de geschatte dagwaarde van dit gereedschap.

Dit leidt tot de volgende schade:

- een muurfrees € 340,00

- een Bosch boormachine € 115,00

- een Makita combopack € 825,00

- materialen € 4.411,06

- divers handgereedschap € 635,00

- een gereedschapskoffer; € 95,00

- een bouwstofzuiger € 160,00

Totaal € 6.581,06

De rechtbank zal de vordering toewijzen tot een bedrag van € 6.581,06, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 19 september 2018. De rechtbank zal de benadeelde partij voor het meer gevorderde niet ontvankelijk verklaren in de vordering. Dit deel van de vordering kan slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

De rechtbank neemt ten aanzien van de schadepost "Volkswagen Transporter" in aanmerking dat de benadeelde partij de geleden schade reeds vergoed heeft gekregen. De extra kosten voor de aanschaf van een nieuwe bedrijfsauto kunnen niet aangemerkt worden als rechtstreekse schade geleden door het strafbare feit.

Ten aanzien van de overige schadeposten beschikt de rechtbank over onvoldoende informatie om de hoogte daarvan te kunnen beoordelen. Schorsing van het onderzoek om de benadeelde partij de hoogte van de schade alsnog te laten aantonen, zal leiden tot een onevenredige belasting van het strafgeding en daartoe zal dan ook niet worden overgegaan.

- [benadeelde partij 10]

De benadeelde partij is een gesubrogeerde verzekeraar. Naar het oordeel van de rechtbank is door het bewezen verklaarde geen rechtstreekse schade toegebracht aan de benadeelde partij. De rechtbank zal daarom de benadeelde partij in de vordering niet ontvankelijk verklaren. De vordering kan slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

zaak 17, feit 6, Volkswagen Transporter, kenteken [kenteken 21]

- [benadeelde partij 10]

De benadeelde partij is een gesubrogeerde verzekeraar. Naar het oordeel van de rechtbank is door het bewezen verklaarde geen rechtstreekse schade toegebracht aan de benadeelde partij. De rechtbank zal daarom de benadeelde partij in de vordering niet ontvankelijk verklaren. De vordering kan slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

zaak 21, feit 6, Mercedes-Benz Sprinter, kenteken [kenteken 23]

- [benadeelde partij 14]

De benadeelde partij is een gesubrogeerde verzekeraar. Naar het oordeel van de rechtbank is door het bewezen verklaarde geen rechtstreekse schade toegebracht aan de benadeelde partij. De rechtbank zal daarom de benadeelde partij in de vordering niet ontvankelijk verklaren. De vordering kan slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

zaak 22, feit 6, Mercedes-Benz Sprinter, kenteken [kenteken 24]

- [benadeelde partij 2]

De benadeelde partij is een gesubrogeerde verzekeraar. Naar het oordeel van de rechtbank is door het bewezen verklaarde geen rechtstreekse schade toegebracht aan de benadeelde partij. De rechtbank zal daarom de benadeelde partij in de vordering niet ontvankelijk verklaren. De vordering kan slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

zaak 23, feit 5 subsidiair, Volkswagen Transporter, kenteken [kenteken 5]

- [benadeelde partij 16]

Naar het oordeel van de rechtbank is voldoende aannemelijk dat de benadeelde partij schade heeft geleden ten aanzien van de hierna te noemen schadeposten. Deze schade is een rechtstreeks gevolg van het onder 5 subsidiair bewezen verklaarde. De rechtbank is van oordeel dat de omvang van de schade niet nauwkeurig kan worden vastgesteld; zij zal daarom bij de bepaling van de hoogte van de schade gebruik maken van haar schattingsbevoegdheid. De rechtbank acht het op basis van de aangifte van [benadeelde partij 16] , in het bijzonder pagina 2139, en de onderbouwing van de vordering, aannemelijk dat zich in de auto van [benadeelde partij 16] de hierna te noemen voorwerpen bevonden, die echter niet meer nieuw waren. De rechtbank zal daarom een afschrijving toepassen tot de geschatte dagwaarde van die voorwerpen.

Dit leidt tot de volgende schadeposten:

- een Trotec vochtmeter T650 € 93,75

- een Ledlenser zaklantaarn € 219,50

- een Milwaukee inspectiecamera € 97,70

- zes Fein diamantschijven € 240,00

- twee Burton jassen € 150,00

- een Milwaukee schroefmachine € 241,95

- een Rubi mixer en snijplank € 400,00

- een werkbroek € 47,04

totaal: € 1.489,94

De rechtbank zal de vordering tot een bedrag van € 1.489,95 toewijzen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 31 juli 2018. De rechtbank zal de benadeelde partij voor het meer gevorderde niet ontvankelijk verklaren in de vordering. Dit deel van de vordering kan slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

De rechtbank beschikt ten aanzien van de overige schadeposten over onvoldoende informatie om de hoogte daarvan te kunnen beoordelen. Schorsing van het onderzoek om de benadeelde partij de hoogte van de schade alsnog te laten aantonen, zal leiden tot een onevenredige belasting van het strafgeding en daartoe zal dan ook niet worden overgegaan.

Ten aanzien van de schadepost "kiteboard" overweegt de rechtbank dat onvoldoende aannemelijk is geworden dat de gestelde schade is geleden, aangezien het kiteboard werd teruggevonden in de loods en niet aan [benadeelde partij 16] toebehoorde, maar aan zijn neef.

zaak 25, feit 6, Mercedes-Benz Sprinter, kenteken [kenteken 26]

- [benadeelde partij 17]

De benadeelde partij is een gesubrogeerde verzekeraar. Naar het oordeel van de rechtbank is door het bewezen verklaarde geen rechtstreekse schade toegebracht aan de benadeelde partij. De rechtbank zal daarom de benadeelde partij in de vordering niet ontvankelijk verklaren. De vordering kan slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

zaak 28, feit 6, Mercedes-Benz Sprinter, kenteken [kenteken 35]

- [benadeelde partij 7]

De benadeelde partij is een gesubrogeerde verzekeraar. Naar het oordeel van de rechtbank is door het bewezen verklaarde geen rechtstreekse schade toegebracht aan de benadeelde partij. De rechtbank zal daarom de benadeelde partij in de vordering niet ontvankelijk verklaren. De vordering kan slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

zaak 32, feit 6, Mercedes-Benz Sprinter, kenteken [kenteken 34]

- [benadeelde partij 18]

De rechtbank leidt uit de aangifte van [naam 23] , in het bijzonder pagina 2348 en de bijlage goederen op pagina 2351, af dat de auto in eigendom is van " [bedrijfsnaam 9] ". Naar het oordeel van de rechtbank is voldoende aannemelijk dat de benadeelde partij de gestelde schade heeft geleden en dat deze schade een rechtstreeks gevolg is van het onder 6 bewezen verklaarde. De vordering, waarvan de hoogte niet door verdachte is betwist, zal daarom worden toegewezen, vermeerderd met wettelijke rente vanaf 21 augustus 2018.

zaak 33, feit 6, Mercedes-Benz Sprinter, kenteken [kenteken 48]

- [benadeelde partij 19]

Naar het oordeel van de rechtbank is voldoende aannemelijk dat de benadeelde partij schade heeft geleden ten aanzien van de hierna te noemen opgevoerde schadeposten. Deze schade is een rechtstreeks gevolg is van het onder 6 bewezen verklaarde. De rechtbank is van oordeel dat de omvang van de schade niet nauwkeurig kan worden vastgesteld. De rechtbank zal bij de bepaling van de hoogte van de schade gebruik maken van haar schattingsbevoegdheid. De rechtbank acht het op basis van de aangifte van [naam 24] (namens [benadeelde partij 19] ), in het bijzonder pagina 2355, en de onderbouwing van de vordering, aannemelijk dat zich in de auto ten tijde van de diefstal de na te noemen voorwerpen bevonden, die echter niet meer nieuw waren. De rechtbank zal hierop dan ook een afschrijving toepassen tot de geschatte dagwaarde van de voorwerpen.

Dit leidt tot de volgende schadeposten:

- diverse klein materialen enz. € 1.000,00

- voorraad groente en fruit enz. € 100,00

- eigen risico verzekering € 250,00

- huurauto € 6.837,53

- omzetderving € 300,00

- diverse werkkleding enz. € 150,00

- diverse marktzeilen enz. € 1.082,00

totaal: € 9.719,53

De rechtbank zal de vordering tot een bedrag van € 9.719,53 toewijzen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 7 augustus 2018. De rechtbank zal de benadeelde partij voor het meer gevorderde niet ontvankelijk verklaren in de vordering. Dit deel van de vordering kan slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

De rechtbank beschikt ten aanzien van de overige schadeposten over onvoldoende informatie om de hoogte daarvan te kunnen beoordelen. Schorsing van het onderzoek om de benadeelde partij de hoogte van de schade alsnog te laten aantonen, zal leiden tot een onevenredige belasting van het strafgeding en daartoe zal dan ook niet worden overgegaan.

De rechtbank neemt ten aanzien van de schadepost "beveiliging" in aanmerking dat deze schade niet aangemerkt kan worden als rechtstreekse schade geleden door het strafbare feit.

zaak 50, feit 6, Mercedes-Benz Sprinter, chassisnummer [chassisnummer]

- [benadeelde partij 20]

Naar het oordeel van de rechtbank is door het bewezen verklaarde geen rechtstreekse schade toegebracht aan de benadeelde partij. De rechtbank zal daarom de benadeelde partij in de vordering niet ontvankelijk verklaren. De vordering kan slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

zaak 76, feit 6, Volkswagen Jetta, kenteken [kenteken 49]

- [benadeelde partij 21]

De rechtbank acht niet bewezen dat verdachte betrokken is geweest bij het witwassen van het voertuig/de voertuigonderdelen. Naar het oordeel van de rechtbank is door het bewezen verklaarde dan ook geen rechtstreekse schade toegebracht aan de benadeelde partij. De rechtbank zal daarom de benadeelde partij in de vordering niet ontvankelijk verklaren. De vordering kan slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

zaak 80, feit 6, Volkswagen Polo, kenteken [kenteken 50]

- [benadeelde partij 23]

De benadeelde partij is een gesubrogeerde verzekeraar. Naar het oordeel van de rechtbank is door het bewezen verklaarde geen rechtstreekse schade toegebracht aan de benadeelde partij. De rechtbank zal daarom de benadeelde partij in de vordering niet ontvankelijk verklaren. De vordering kan slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

zaak 81, feit 6, Volkswagen Golf, kenteken [kenteken 51]

- [benadeelde partij 24]

De rechtbank acht niet bewezen dat verdachte betrokken is geweest bij het witwassen van het voertuig/de voertuigonderdelen. De rechtbank zal daarom de benadeelde partij in de vordering niet ontvankelijk verklaren. De vordering kan slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

- [benadeelde partij 25]

De benadeelde partij is een gesubrogeerde verzekeraar. Naar het oordeel van de rechtbank is door het bewezen verklaarde geen rechtstreekse schade toegebracht aan de benadeelde partij. De rechtbank zal daarom de benadeelde partij in de vordering niet ontvankelijk verklaren. De vordering kan slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

zaak 83, feit 6, Volkswagen Tiguan, kenteken [kenteken 52]

- [benadeelde partij 26]

De rechtbank acht niet bewezen dat verdachte betrokken is geweest bij het witwassen van het voertuig/de voertuigonderdelen. De rechtbank zal daarom de benadeelde partij in de vordering niet ontvankelijk verklaren. De vordering kan slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

zaak 84, feit 6, Mercedes-Benz Sprinter, kenteken [kenteken 41]

- [benadeelde partij 27]

Naar het oordeel van de rechtbank is voldoende aannemelijk dat de benadeelde partij schade heeft geleden ten aanzien van de hierna te noemen opgevoerde schadepost. Deze schade is een rechtstreeks gevolg van het onder 6 bewezen verklaarde.

De rechtbank is van oordeel dat de omvang van de schade niet nauwkeurig kan worden vastgesteld. De rechtbank zal bij de bepaling van de hoogte van de schade gebruik maken van haar schattingsbevoegdheid. De rechtbank gaat er bij de schatting van de waarde van de auto van uit dat deze niet meer de nieuwwaarde had. De rechtbank ziet dan ook aanleiding om een afschrijving toe te passen tot de geschatte dagwaarde ervan.

Dit leidt tot de volgende schadepost:

- gestolen bus € 26.171,06

totaal € 26.171,06

De rechtbank zal de vordering tot een bedrag van € 26.171,06 toewijzen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 28 september 2018. De rechtbank zal de benadeelde partij voor het meer gevorderde niet ontvankelijk verklaren in de vordering. Dit deel van de vordering kan slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

8.4.3.

Hoofdelijke aansprakelijkheid

De rechtbank stelt vast dat verdachte de strafbare feiten 1 subsidiair, 2 subsidiair, 3 subsidiair, 4 subsidiair, 5 subsidiair en 6 samen met anderen heeft gepleegd. Verdachte en zijn mededaders zijn naar civielrechtelijke maatstaven hoofdelijk aansprakelijk voor de schade. De rechtbank zal daarom bepalen dat verdachte de schadevergoeding niet meer aan de betreffende benadeelde partij hoeft te betalen indien zijn medeverdachten deze al hebben betaald, en andersom.

8.4.4.

Schadevergoedingsmaatregel

Nu de aansprakelijkheid van verdachte en zijn mededaders vaststaat, zal de rechtbank ten aanzien van de toegewezen vorderingen de schadevergoedingsmaatregel opleggen om te bevorderen dat de schade vergoed wordt. De rechtbank brengt daarbij tot uitdrukking dat verdachte en zijn medeverdachten hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schade.

In totaal zal voor een bedrag van € 110.654,00 aan schadevergoedingsmaatregelen worden opgelegd. Tegen de achtergrond van de maximumduur van de gijzeling genoemd in artikel 36f, vijfde lid, van het Wetboek van Strafrecht zal de rechtbank voor iedere op te leggen schadevergoedingsmaatregel als maatstaf een bedrag van € 303 per dag hanteren.

8.4.5.

Proceskosten

De rechtbank zal verdachte veroordelen in de kosten die de benadeelde partij [benadeelde partij 19] tot aan deze uitspraak in verband met de vordering heeft gemaakt, en in de kosten die de benadeelde partij Navest ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog moet maken.

De rechtbank acht het voldoende aannemelijk geworden dat [benadeelde partij 19] tot aan deze uitspraak kosten heeft gemaakt in verband met het opstellen en indienen van de vordering. De rechtbank begroot deze kosten tot op heden op € 300,00. De rechtbank heeft daarbij acht geslagen op de Liquidatietarieven Kanton 2019.

Ten aanzien van de overige benadeelde partijen van wie de vordering geheel of gedeeltelijk is toegewezen, zal de rechtbank verdachte veroordelen in de kosten die deze benadeelde partijen tot aan deze uitspraak in verband met de vorderingen hebben gemaakt, tot op heden begroot op nihil, en in de kosten die de benadeelde partijen ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog moet maken.

De rechtbank bepaalt voorts dat de benadeelde partijen die niet ontvankelijk in hun vordering zijn verklaard, hun eigen kosten dragen.

9 Beslissing over inbeslaggenomen voorwerpen

9.1.

Inbeslaggenomen voorwerpen

De rechtbank dient ingevolge artikel 353, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering een beslissing te nemen over de met toepassing van artikel 94 van het Wetboek van Strafvordering inbeslaggenomen voorwerpen ten aanzien waarvan nog geen last tot teruggave is gegeven. Dit betreft de volgende goederen:

- een bestelauto van het merk Ford, type Transit, met kenteken [kenteken 36]

(nummer [nummer 2] );

- een kentekenbewijs (nummer [nummer 3] );

- een map met autopapieren (nummer [nummer 4] ).

9.2.

Standpunt van de officieren van justitie

De officieren van justitie hebben zich op het standpunt gesteld dat ten aanzien van de voorwerpen de verbeurdverklaring kan worden uitgesproken.

9.3.

Standpunt van de verdediging

De raadsman heeft de rechtbank verzocht om de Ford Transit met kenteken [kenteken 36] terug te geven aan verdachte.

9.4.

Oordeel van de rechtbank

9.4.1.

Verbeurdverklaring

De rechtbank acht de bestelauto van het merk Ford, type Transit, met kenteken [kenteken 36] vatbaar voor verbeurdverklaring. Deze Ford Transit werd gebruikt bij de witwasactiviteiten van verdachte en zijn medeverdachten, zodat het witwassen met behulp van dit voorwerp is begaan. De rechtbank zal de auto dan ook verbeurdverklaren; er is geen aanleiding om het voertuig terug te geven aan verdachte.

9.4.2.

Bewaring ten behoeve van de rechthebbende

De rechtbank gelast de bewaring van de volgende voorwerpen ten behoeve van de rechthebbende(n):

- een kentekenbewijs (nummer [nummer 3] );

- een map met autopapieren (nummer [nummer 4] ).

De rechtbank kan op basis van de bewijsmiddelen niet vaststellen dat deze voorwerpen aan verdachte toebehoren. De rechtbank ziet geen grond voor verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer van deze voorwerpen. De rechtbank gelast daarom de bewaring van deze voorwerpen ten behoeve van de tot nu toe onbekend gebleven rechthebbende(n).

10 Toepassing van wetsartikelen

De rechtbank heeft gelet op de artikelen 33, 33a, 36b, 36f, 47, 57, 60, 60a, 63, 140, 350d, 416, 420bis en 420ter van het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 26 en 55 van de Wet wapens en munitie en de artikelen 2 en 10 van de Opiumwet.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij ten tijde van het bewezen verklaarde rechtens golden dan wel ten tijde van deze uitspraak gelden.

11 Uitspraak

De rechtbank

Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte in de zaak met parketnummer 18/750085-19 onder 1 primair, 2 primair, 3 primair, 4 primair en 5 primair is ten laste gelegd en spreekt verdachte daarvan vrij.

Verklaart het in de zaak met parketnummer 18/750085-19 onder 1 subsidiair, 2 subsidiair, 3 subsidiair, 4 subsidiair, 5 subsidiair, 6, 7, 8, 9, 10, 11 primair en 12 en het in de zaak met parketnummer 18/285202-19 primair ten laste gelegde bewezen, te kwalificeren en strafbaar zoals voormeld en verdachte daarvoor strafbaar.

Verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan het bewezen verklaarde en spreekt verdachte daarvan vrij.

Veroordeelt verdachte tot:

een gevangenisstraf voor de duur van 4 jaren.

Beveelt dat de tijd die de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf, geheel in mindering zal worden gebracht.

Heft op het geschorste bevel tot voorlopige hechtenis met ingang van heden.

Bepaalt ten aanzien van de vorderingen van de benadeelde partijen in de zaak met parketnummer 18/750085-19 het volgende:

Ten aanzien van feit 1 subsidiair, zaak 1:

Wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde partij 1] toe en veroordeelt verdachte tot betaling aan deze benadeelde partij van een bedrag van € 1.065,68 (zegge: duizend vijfenzestig euro en achtenzestig eurocent), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 10 oktober 2018, in dier voege, dat indien dit bedrag door de mededader(s) van verdachte geheel of gedeeltelijk is of wordt betaald, verdachte in zoverre is of zal zijn bevrijd.

Veroordeelt verdachte in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak alsnog te maken, tot heden begroot op nihil.

Legt aan verdachte de verplichting op aan de staat, ten behoeve van het slachtoffer [benadeelde partij 1] te betalen een bedrag van € 1.065,68 (zegge: duizend vijfenzestig euro en achtenzestig eurocent), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 10 oktober 2018, bij gebreke van betaling en verhaal kan gijzeling voor de duur van 3 dagen worden toegepast, met dien verstande dat de toepassing van de gijzeling de hiervoor opgelegde verplichting niet opheft en in dier voege, dat indien dit bedrag door de mededader(s) van verdachte geheel of gedeeltelijk is of wordt betaald, verdachte in zoverre is of zal zijn bevrijd. Dit bedrag bestaat uit materiële schade.

Bepaalt daarbij dat, indien verdachte of zijn mededader(s) heeft/hebben voldaan aan de verplichting tot betaling aan de staat ten behoeve van het slachtoffer [benadeelde partij 1] daarmee de verplichting van verdachte om aan de benadeelde partij dit bedrag te betalen komt te vervallen en omgekeerd, dat, indien verdachte of zijn mededader(s) aan de benadeelde partij het opgelegde bedrag heeft/hebben betaald, daarmee de verplichting tot betaling aan de staat van dit bedrag komt te vervallen.

Bepaalt dat de benadeelde partij [benadeelde partij 2] in haar vordering niet-ontvankelijk is en dat deze slechts bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht.

Bepaalt dat deze benadeelde partij en verdachte de eigen kosten dragen.

Ten aanzien van feit 3 subsidiair, zaak 7:

Bepaalt dat de benadeelde partij [benadeelde partij 8] in haar vordering niet-ontvankelijk is en dat deze slechts bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht.

Bepaalt dat deze benadeelde partij en verdachte de eigen kosten dragen.

Ten aanzien van feit 5 subsidiair, zaak 23:

Wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde partij 16] toe tot na te melden bedrag en veroordeelt verdachte tot betaling aan deze benadeelde partij van een bedrag van € 1.489,95

(zegge: duizend vierhonderdnegenentachtig euro en vijfennegentig eurocent), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 31 juli 2018, in dier voege, dat indien dit bedrag door de mededader(s) van verdachte geheel of gedeeltelijk is of wordt betaald, verdachte in zoverre is of zal zijn bevrijd.

Verklaart de vordering van de benadeelde partij [benadeelde partij 16] voor het overige niet ontvankelijk. Dit deel van de vordering kan slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

Veroordeelt verdachte in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak alsnog te maken, tot heden begroot op nihil.

Legt aan verdachte de verplichting op aan de staat, ten behoeve van het slachtoffer [benadeelde partij 16] te betalen een bedrag van € 1.489,95 (zegge: duizend vierhonderdnegenentachtig euro en vijfennegentig eurocent), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 31 juli 2018, bij gebreke van betaling en verhaal kan gijzeling voor de duur van 4 dagen worden toegepast, met dien verstande dat de toepassing van de gijzeling de hiervoor opgelegde verplichting niet opheft en in dier voege, dat indien dit bedrag door de mededader(s) van verdachte geheel of gedeeltelijk is of wordt betaald, verdachte in zoverre is of zal zijn bevrijd. Dit bedrag bestaat uit materiële schade.

Bepaalt daarbij dat, indien verdachte en zijn mededader(s) heeft/hebben voldaan aan de verplichting tot betaling aan de staat ten behoeve van het slachtoffer [benadeelde partij 16] daarmee de verplichting van verdachte om aan de benadeelde partij dit bedrag te betalen komt te vervallen en omgekeerd, dat, indien verdachte en zijn mededader(s) aan de benadeelde partij het opgelegde bedrag heeft/hebben betaald, daarmee de verplichting tot betaling aan de staat van dit bedrag komt te vervallen.

Ten aanzien van feit 6, zaak 2:

Bepaalt dat de benadeelde partij [benadeelde partij 3] in haar vordering niet-ontvankelijk is en dat deze slechts bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht.

Bepaalt dat deze benadeelde partij en verdachte de eigen kosten dragen.

Ten aanzien van feit 6, zaak 3:

Wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde partij 4] toe tot na te melden bedrag en veroordeelt verdachte tot betaling aan deze benadeelde partij van een bedrag van

€ 11.089,36 (zegge: elfduizend negenentachtig euro en zesendertig eurocent), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 23 september 2018, in dier voege, dat indien dit bedrag door de mededader(s) van verdachte geheel of gedeeltelijk is of wordt betaald, verdachte in zoverre is of zal zijn bevrijd.

Veroordeelt verdachte in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak alsnog te maken, tot heden begroot op nihil.

Legt aan verdachte de verplichting op aan de staat, ten behoeve van het slachtoffer [benadeelde partij 4] te betalen een bedrag van € 11.089,36 (zegge: elfduizend negenentachtig euro en zesendertig eurocent), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 23 september 2018, bij gebreke van betaling en verhaal kan gijzeling voor de duur van 36 dagen worden toegepast, met dien verstande dat de toepassing van de gijzeling de hiervoor opgelegde verplichting niet opheft en in dier voege, dat indien dit bedrag door de mededader(s) van verdachte geheel of gedeeltelijk is of wordt betaald, verdachte in zoverre is of zal zijn bevrijd. Dit bedrag bestaat uit materiële schade.

Bepaalt daarbij dat, indien verdachte of zijn mededader(s) heeft/hebben voldaan aan de verplichting tot betaling aan de staat ten behoeve van het slachtoffer [benadeelde partij 4] daarmee de verplichting van verdachte om aan de benadeelde partij dit bedrag te betalen komt te vervallen en omgekeerd, dat, indien verdachte of zijn mededader(s) aan de benadeelde partij het opgelegde bedrag heeft/hebben betaald, daarmee de verplichting tot betaling aan de staat van dit bedrag komt te vervallen.

Bepaalt dat de benadeelde partij [benadeelde partij 5] in haar vordering niet-ontvankelijk is en dat deze slechts bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht.

Bepaalt dat deze benadeelde partij en verdachte de eigen kosten dragen.

Ten aanzien van feit 6, zaak 4:

Wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde partij 6] toe en veroordeelt verdachte tot betaling aan deze benadeelde partij van een bedrag van € 39.413,79 (zegge: negenendertigduizend vierhonderddertien euro en negenenzeventig eurocent), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 15 september 2018, in dier voege, dat indien dit bedrag door de mededader(s) van verdachte geheel of gedeeltelijk is of wordt betaald, verdachte in zoverre is of zal zijn bevrijd.

Veroordeelt verdachte in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak alsnog te maken, tot heden begroot op nihil.

Legt aan verdachte de verplichting op aan de staat, ten behoeve van het slachtoffer [benadeelde partij 6] te betalen een bedrag van € 39.413,79 (zegge: negenendertigduizend vierhonderddertien euro en negenenzeventig eurocent), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 15 september 2018, bij gebreke van betaling en verhaal kan gijzeling voor de duur van 130 dagen worden toegepast, met dien verstande dat de toepassing van de gijzeling de hiervoor opgelegde verplichting niet opheft en in dier voege, dat indien dit bedrag door de mededader(s) van verdachte geheel of gedeeltelijk is of wordt betaald, verdachte in zoverre is of zal zijn bevrijd. Dit bedrag bestaat uit materiële schade.

Bepaalt daarbij dat, indien verdachte of zijn mededader(s) heeft/hebben voldaan aan de verplichting tot betaling aan de staat ten behoeve van het slachtoffer [benadeelde partij 6] daarmee de verplichting van verdachte om aan de benadeelde partij dit bedrag te betalen komt te vervallen en omgekeerd, dat, indien verdachte of zijn mededader(s) aan de benadeelde partij het opgelegde bedrag heeft/hebben betaald, daarmee de verplichting tot betaling aan de staat van dit bedrag komt te vervallen.

Ten aanzien van feit 6, zaak 5:

Bepaalt dat de benadeelde partij [benadeelde partij 7] in haar vordering niet-ontvankelijk is en dat deze slechts bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht.

Bepaalt dat deze benadeelde partij en verdachte de eigen kosten dragen.

Ten aanzien van feit 6, zaak 8:

Bepaalt dat de benadeelde partij [benadeelde partij 9] in haar vordering niet-ontvankelijk is en dat deze slechts bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht.

Bepaalt dat deze benadeelde partij en verdachte de eigen kosten dragen.

Ten aanzien van feit 6, zaak 9:

Bepaalt dat de benadeelde partij [benadeelde partij 10] in haar vordering niet-ontvankelijk is en dat deze slechts bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht.

Bepaalt dat deze benadeelde partij en verdachte de eigen kosten dragen.

Ten aanzien van feit 6, zaak 10:

Bepaalt dat de benadeelde partij [benadeelde partij 17] in haar vordering niet-ontvankelijk is en dat deze slechts bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht.

Bepaalt dat deze benadeelde partij en verdachte de eigen kosten dragen.

Ten aanzien van feit 6, zaak 11:

Bepaalt dat de benadeelde partij [benadeelde partij 17] in haar vordering niet-ontvankelijk is en dat deze slechts bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht.

Bepaalt dat deze benadeelde partij en verdachte de eigen kosten dragen.

Ten aanzien van feit 6, zaak 13:

Wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde partij 13] toe tot na te melden bedrag en veroordeelt verdachte tot betaling aan deze benadeelde partij van een bedrag van € 1.041,14 (zegge: duizend eenenveertig euro en veertien eurocent), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 18 september 2018, in dier voege, dat indien dit bedrag door de mededader(s) van verdachte geheel of gedeeltelijk is of wordt betaald, verdachte in zoverre is of zal zijn bevrijd.

Verklaart de vordering van de benadeelde partij [benadeelde partij 13] voor het overige niet ontvankelijk. Dit deel van de vordering kan slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

Veroordeelt verdachte in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak alsnog te maken, tot heden begroot op nihil.

Legt aan verdachte de verplichting op aan de staat, ten behoeve van het slachtoffer [benadeelde partij 13] te betalen een bedrag van € 1.041,14 (zegge: duizend eenenveertig euro en veertien eurocent), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 18 september 2018, bij gebreke van betaling en verhaal kan gijzeling voor de duur van 3 dagen worden toegepast, met dien verstande dat de toepassing van de gijzeling de hiervoor opgelegde verplichting niet opheft en in dier voege, dat indien dit bedrag door de mededader(s) van verdachte geheel of gedeeltelijk is of wordt betaald, verdachte in zoverre is of zal zijn bevrijd. Dit bedrag bestaat uit materiële schade.

Bepaalt daarbij dat, indien verdachte of zijn mededader(s) heeft/hebben voldaan aan de verplichting tot betaling aan de staat ten behoeve van het slachtoffer [benadeelde partij 13] daarmee de verplichting van verdachte om aan de benadeelde partij dit bedrag te betalen komt te vervallen en omgekeerd, dat, indien verdachte of zijn mededader(s) aan de benadeelde partij het opgelegde bedrag heeft/hebben betaald, daarmee de verplichting tot betaling aan de staat van dit bedrag komt te vervallen.

Bepaalt dat de benadeelde partij [benadeelde partij 14] in haar vordering niet-ontvankelijk is en dat deze slechts bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht.

Bepaalt dat deze benadeelde partij en verdachte de eigen kosten dragen.

Ten aanzien van feit 6, zaak 15:

Wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde partij 15] toe tot na te melden bedrag en veroordeelt verdachte tot betaling aan deze benadeelde partij van een bedrag van € 6.581,06 (zegge: zesduizend vijfhonderdeenentachtig euro en zes eurocent), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 19 september 2018, in dier voege, dat indien dit bedrag door de mededader(s) van verdachte geheel of gedeeltelijk is of wordt betaald, verdachte in zoverre is of zal zijn bevrijd.

Verklaart de vordering van de benadeelde partij [benadeelde partij 15] voor het overige niet ontvankelijk. Dit deel van de vordering kan slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

Veroordeelt verdachte in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak alsnog te maken, tot heden begroot op nihil.

Legt aan verdachte de verplichting op aan de staat, ten behoeve van het slachtoffer [benadeelde partij 15] te betalen een bedrag € 6.581,06 (zegge: zesduizend vijfhonderdeenentachtig euro en zes eurocent), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 19 september 2018, bij gebreke van betaling en verhaal kan gijzeling voor de duur van 21 dagen worden toegepast, met dien verstande dat de toepassing van de gijzeling de hiervoor opgelegde verplichting niet opheft en in dier voege, dat indien dit bedrag door de mededader(s) van verdachte geheel of gedeeltelijk is of wordt betaald, verdachte in zoverre is of zal zijn bevrijd. Dit bedrag bestaat uit materiële schade.

Bepaalt daarbij dat, indien verdachte of zijn mededader(s) heeft/hebben voldaan aan de verplichting tot betaling aan de staat ten behoeve van het slachtoffer [benadeelde partij 15] daarmee de verplichting van verdachte om aan de benadeelde partij dit bedrag te betalen komt te vervallen en omgekeerd, dat, indien verdachte en zijn mededader(s) aan de benadeelde partij het opgelegde bedrag heeft/hebben betaald, daarmee de verplichting tot betaling aan de staat van dit bedrag komt te vervallen.

Bepaalt dat de benadeelde partij [benadeelde partij 10] in haar vordering niet-ontvankelijk is en dat deze slechts bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht.

Bepaalt dat deze benadeelde partij en verdachte de eigen kosten dragen.

Ten aanzien van feit 6, zaak 17:

Bepaalt dat de benadeelde partij [benadeelde partij 10] in haar vordering niet-ontvankelijk is en dat deze slechts bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht.

Bepaalt dat deze benadeelde partij en verdachte de eigen kosten dragen.

Ten aanzien van feit 6, zaak 21:

Bepaalt dat de benadeelde partij [benadeelde partij 14] in haar vordering niet-ontvankelijk is en dat deze slechts bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht.

Bepaalt dat deze benadeelde partij en verdachte de eigen kosten dragen.

Ten aanzien van feit 6, zaak 22:

Bepaalt dat de benadeelde partij [benadeelde partij 2] in haar vordering niet-ontvankelijk is en dat deze slechts bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht.

Bepaalt dat deze benadeelde partij en verdachte de eigen kosten dragen.

Ten aanzien van feit 6, zaak 25:

Bepaalt dat de benadeelde partij [benadeelde partij 17] in haar vordering niet-ontvankelijk is en dat deze slechts bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht.

Bepaalt dat deze benadeelde partij en verdachte de eigen kosten dragen.

Ten aanzien van feit 6, zaak 28:

Bepaalt dat de benadeelde partij [benadeelde partij 7] in haar vordering niet-ontvankelijk is en dat deze slechts bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht.

Bepaalt dat deze benadeelde partij en verdachte de eigen kosten dragen.

Ten aanzien van feit 6, zaak 32:

Wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde partij 18] toe en veroordeelt verdachte tot betaling aan deze benadeelde partij van een bedrag van € 14.109,38 (zegge: veertienduizend honderdnegen euro en achtendertig eurocent), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 21 augustus 2018, in dier voege, dat indien dit bedrag door de mededader(s) van verdachte geheel of gedeeltelijk is of wordt betaald, verdachte in zoverre is of zal zijn bevrijd.

Veroordeelt verdachte in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak alsnog te maken, tot heden begroot op nihil.

Legt aan verdachte de verplichting op aan de staat, ten behoeve van het slachtoffer [benadeelde partij 18] , te betalen een bedrag van € 14.109,38 (zegge: veertienduizend honderdnegen euro en achtendertig eurocent), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 21 augustus 2018, bij gebreke van betaling en verhaal kan gijzeling voor de duur van 46 dagen worden toegepast, met dien verstande dat de toepassing van de gijzeling de hiervoor opgelegde verplichting niet opheft en in dier voege, dat indien dit bedrag door de mededader(s) van verdachte geheel of gedeeltelijk is of wordt betaald, verdachte in zoverre is of zal zijn bevrijd. Dit bedrag bestaat uit materiële schade.

Bepaalt daarbij dat, indien verdachte en zijn mededader(s) heeft/hebben voldaan aan de verplichting tot betaling aan de staat ten behoeve van het slachtoffer [benadeelde partij 18] , daarmee de verplichting van verdachte om aan de benadeelde partij dit bedrag te betalen komt te vervallen en omgekeerd, dat, indien verdachte en zijn mededader(s) aan de benadeelde partij het opgelegde bedrag heeft/hebben betaald, daarmee de verplichting tot betaling aan de staat van dit bedrag komt te vervallen.

Ten aanzien van feit 6, zaak 33:

Wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde partij 19] toe tot na te melden bedrag en veroordeelt verdachte tot betaling aan deze benadeelde partij van een bedrag van € 9.719,53 (zegge: negenduizend zevenhonderdnegentien euro en drieënvijftig eurocent), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 7 augustus 2018, in dier voege, dat indien dit bedrag door de mededader(s) van verdachte geheel of gedeeltelijk is of wordt betaald, verdachte in zoverre is of zal zijn bevrijd.

Verklaart de vordering van de benadeelde partij [benadeelde partij 19] voor het overige niet ontvankelijk. Dit deel van de vordering kan slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

Veroordeelt verdachte in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak alsnog te maken, tot heden begroot op € 300,00 (zegge: driehonderd euro).

Legt aan verdachte de verplichting op aan de staat, ten behoeve van het [benadeelde partij 19] te betalen een bedrag van € 9.719,53 (zegge: negenduizend zevenhonderdnegentien euro en drieënvijftig eurocent), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 7 augustus 2018, bij gebreke van betaling en verhaal kan gijzeling voor de duur van 32 dagen worden toegepast, met dien verstande dat de toepassing van de gijzeling de hiervoor opgelegde verplichting niet opheft en in dier voege, dat indien dit bedrag door de mededader(s) van verdachte geheel of gedeeltelijk is of wordt betaald, verdachte in zoverre is of zal zijn bevrijd. Dit bedrag bestaat uit materiële schade.

Bepaalt daarbij dat, indien verdachte of zijn mededader(s) heeft/hebben voldaan aan de verplichting tot betaling aan de staat ten behoeve van het slachtoffer [benadeelde partij 19] daarmee de verplichting van verdachte om aan de benadeelde partij dit bedrag te betalen komt te vervallen en omgekeerd, dat, indien verdachte of zijn mededader(s) aan de benadeelde partij het opgelegde bedrag heeft/hebben betaald, daarmee de verplichting tot betaling aan de staat van dit bedrag komt te vervallen.

Ten aanzien van feit 6, zaak 50:

Bepaalt dat de benadeelde partij [benadeelde partij 20] in haar vordering niet-ontvankelijk is en dat deze slechts bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht.

Bepaalt dat deze benadeelde partij en verdachte de eigen kosten dragen.

Ten aanzien van feit 6, zaak 76:

Bepaalt dat de benadeelde partij [benadeelde partij 21] in haar vordering niet-ontvankelijk is en dat deze slechts bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht.

Bepaalt dat deze benadeelde partij en verdachte de eigen kosten dragen.

Bepaalt dat de benadeelde partij [benadeelde partij 22] in haar vordering niet-ontvankelijk is en dat deze slechts bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht.

Bepaalt dat deze benadeelde partij en verdachte de eigen kosten dragen.

Ten aanzien van feit 6, zaak 80:

Bepaalt dat de benadeelde partij [benadeelde partij 23] in haar vordering niet-ontvankelijk is en dat deze slechts bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht.

Bepaalt dat deze benadeelde partij en verdachte de eigen kosten dragen.

Ten aanzien van feit 6, zaak 81:

Bepaalt dat de benadeelde partij [benadeelde partij 24] in haar vordering niet-ontvankelijk is en dat deze slechts bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht.

Bepaalt dat deze benadeelde partij en verdachte de eigen kosten dragen.

Bepaalt dat de benadeelde partij [benadeelde partij 25] in haar vordering niet-ontvankelijk is en dat deze slechts bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht.

Bepaalt dat deze benadeelde partij en verdachte de eigen kosten dragen.

Ten aanzien van feit 6, zaak 83:

Bepaalt dat de benadeelde partij [benadeelde partij 26] in haar vordering niet-ontvankelijk is en dat deze slechts bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht.

Bepaalt dat deze benadeelde partij en verdachte de eigen kosten dragen.

Ten aanzien van feit 6, zaak 84:

Wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde partij 27] toe tot na te melden bedrag en veroordeelt verdachte tot betaling aan deze benadeelde partij van een bedrag van

€ 26.171,06 (zegge: zesentwintigduizend honderdeenenzeventig euro en zes eurocent), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 28 september 2018.

Veroordeelt verdachte in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak alsnog te maken, tot heden begroot op nihil.

Legt aan verdachte de verplichting op aan de staat, ten behoeve van het slachtoffer [benadeelde partij 27] , [benadeelde partij 18] , te betalen een bedrag van

€ 26.171,06 (zegge: zesentwintigduizend honderdeenenzeventig euro en zes eurocent), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 28 september 2018, bij gebreke van betaling en verhaal kan gijzeling voor de duur van 86 dagen worden toegepast, met dien verstande dat de toepassing van de gijzeling de hiervoor opgelegde verplichting niet opheft. Dit bedrag bestaat uit materiële schade.

Bepaalt daarbij dat, indien verdachte heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan de staat ten behoeve van het slachtoffer [bedrijfsnaam 10] , daarmee de verplichting van verdachte om aan de benadeelde partij dit bedrag te betalen komt te vervallen en omgekeerd, dat, indien verdachte aan de benadeelde partij het opgelegde bedrag heeft betaald, daarmee de verplichting tot betaling aan de staat van dit bedrag komt te vervallen.

Verklaart verbeurd het volgende in beslag genomen goed:

- een bestelauto van het merk Ford, type Transit, met kenteken [kenteken 36] (nummer [nummer 2] ).

Gelast de bewaring van de volgende in beslag genomen voorwerpen ten behoeve van de rechthebbende(n):

- een kentekenbewijs (nummer [nummer 3] );

- een map met autopapieren (nummer [nummer 4] ).

Dit vonnis is gewezen door mr. K. Post, voorzitter, mr. H.R. Bracht en mr. G.W.G. Wijnands, rechters, bijgestaan door mr. W.D. de Boer, griffier, en uitgesproken op de openbare zitting van deze rechtbank op 12 februari 2021.

Bijlage: tenlastelegging

Zaak met parketnummer 18/750085-19

Aan verdachte is, na nadere omschrijving en wijziging van de tenlastelegging, ten laste gelegd dat:

feit 1 primair:

(zaak 1)

hij in of omstreeks de periode van 6 oktober 2018 tot en met 10 oktober 2018 te of bij Hoofddorp, in elk geval in de gemeente Haarlemmermeer, tezamen en in vereniging met één of meer anderen, althans alleen, een (personen)auto van het merk Volkswagen (type Transporter), voorzien van het kenteken [kenteken 1] , en/of één of meer in die auto aanwezige goed(eren), in elk geval enig goed, dat geheel of ten dele aan een ander dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) toebehoorde, te weten aan [benadeelde partij 1] , heeft weggenomen met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, terwijl verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft/hebben verschaft en/of die weg te nemen (personen)auto onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming en/of (een) valse sleutel(s), te weten (een) door middel van specialistisch gereedschap vervaardigd(e) sleutel(s) (een knipsleutel) en/of (daarbij) een transponderchip en/of met gebruikmaking van (een) ander(e) daartoe bestemde attribu(u)t(en);

feit 1 subsidiair:

hij in of omstreeks de periode van 6 oktober 2018 tot en met 12 oktober 2018 te of bij Hoofddorp, in elk geval in de gemeente Haarlemmermeer, en/of te Wijnjewoude, in elk geval in de gemeente Opsterland, en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met één of meer ander(en), althans alleen, van één of meer voorwerp(en), te weten een (personen)auto van het merk Volkswagen (type Transporter), voorzien van het kenteken [kenteken 1] , en/of één of meer onderde(e)l(en) van die (personen)auto en/of één of meer in die (personen)auto aanwezige goederen, de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding en/of de verplaatsing heeft verborgen en/of verhuld en/of heeft verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende op een bovenomschreven voorwerp(en) was en/of heeft verborgen en/of verhuld wie bovenomschreven voorwerp(en) voorhanden heeft gehad, terwijl verdachte en/of zijn mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs had(den) moeten vermoeden dat dat/die voorwerp(en) geheel of gedeeltelijk - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf;

feit 2 primair:

(zaak 6)

hij in of omstreeks de periode van 10 oktober 2018 tot en met 12 oktober 2018 te Amsterdam, in elk geval in de gemeente Amsterdam, tezamen en in vereniging met één of meer anderen, althans alleen, een (personen)auto van het merk Volkswagen (type Transporter), voorzien van het kenteken [kenteken 2] , en/of één of meer in die auto aanwezige goed(eren), in elk geval enig goed, dat geheel of ten dele aan een ander dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) toebehoorde, te weten aan S. Heft, heeft weggenomen met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, terwijl verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft/hebben verschaft en/of die weg te nemen (personen)auto onder zijn/haar/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming en/of (een) valse sleutel(s), te weten (een) door middel van specialistisch gereedschap vervaardigd(e) sleutel(s) (een knipsleutel) en/of (daarbij) een transponderchip en/of met gebruikmaking van (een) ander(e) daartoe bestemde attribu(u)t(en);

feit 2 subsidiair:

hij in of omstreeks de periode van 10 oktober 2018 tot en met 12 oktober 2018 te Amsterdam, in elk geval in de gemeente Amsterdam, en/of te Wijnjewoude, in elk geval in de gemeente Opsterland, en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met één of meer ander(en), althans alleen, van één of meer voorwerp(en), te weten een (personen)auto van het merk Volkswagen (type Transporter), voorzien van het kenteken [kenteken 2] , en/of één of meer onderde(e)l(en) van die (personen)auto en/of één of meer in die (personen)auto aanwezige goederen, de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding en/of de verplaatsing heeft verborgen en/of verhuld en/of heeft verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende op een bovenomschreven voorwerp(en) was en/of heeft verborgen en/of verhuld wie bovenomschreven voorwerp(en) voorhanden heeft gehad, terwijl verdachte en/of zijn mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs had(den) moeten vermoeden dat dat/die voorwerp(en) geheel of gedeeltelijk - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf;

feit 3 primair:

(zaak 7)

hij in of omstreeks de periode omvattende de dagen 10 oktober 2018 en 11 oktober 2018 te Amsterdam, in elk geval in de gemeente Amsterdam, tezamen en in vereniging met één of meer anderen, althans alleen, een (bedrijfs)auto van het merk Volkswagen (type Transporter), voorzien van het kenteken [kenteken 3] , en/of één of meer in die auto aanwezige goed(eren), in elk geval enig goed, dat geheel of ten dele aan een ander dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) toebehoorde, te weten aan [naam 25] , heeft weggenomen met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, terwijl verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft/hebben verschaft en/of die weg te nemen (bedrijfs)auto onder zijn/haar/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming en/of (een) valse sleutel(s), te weten (een) door middel van specialistisch gereedschap vervaardigd(e) sleutel(s) (een knipsleutel) en/of (daarbij) een transponderchip en/of met gebruikmaking van (een) ander(e) daartoe bestemde attribu(u)t(en);

feit 3 subsidiair:

hij in of omstreeks de periode van 10 oktober 2018 tot en met 12 oktober 2018 te Amsterdam, in elk geval in de gemeente Amsterdam, en/of te Wijnjewoude, in elk geval in de gemeente Opsterland, en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met één of meer ander(en), althans alleen, van één of meer voorwerp(en), te weten een (bedrijfs)auto van het merk Volkswagen (type Transporter), voorzien van het kenteken [kenteken 3] , en/of één of meer onderde(e)l(en) van die (bedrijfs)auto en/of één of meer in die (bedrijfs)auto aanwezige goederen, de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding en/of de verplaatsing heeft verborgen en/of verhuld en/of heeft verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende op een bovenomschreven voorwerp(en) was en/of heeft verborgen en/of verhuld wie bovenomschreven voorwerp(en) voorhanden heeft gehad, terwijl verdachte en/of zijn mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs had(den) moeten vermoeden dat dat/die voorwerp(en) geheel of gedeeltelijk - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf;

feit 4 primair:

(zaak 18)

hij op of omstreeks 17 augustus 2018 te IJmuiden, in elk geval in de gemeente Velsen, tezamen en in vereniging met één of meer anderen, althans alleen, een (bedrijfs)auto van het merk Volkswagen (type Transporter), voorzien van het kenteken [kenteken 4] , en/of één of meer in die auto aanwezige goed(eren), in elk geval enig goed, dat geheel of ten dele aan een ander dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) toebehoorde, te weten aan [naam 26] , heeft weggenomen met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, terwijl verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft/hebben verschaft en/of die weg te nemen (bedrijfs)auto onder zijn/haar/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming en/of (een) valse sleutel(s), te weten (een) door middel van specialistisch gereedschap vervaardigd(e) sleutel(s) (een knipsleutel) en/of (daarbij) een transponderchip en/of met gebruikmaking van (een) ander(e) daartoe bestemde attribu(u)t(en);

feit 4 subsidiair:

hij in of omstreeks de periode van 17 augustus 2018 tot en met 12 oktober 2018 te IJmuiden, in elk geval in de gemeente Velsen, en/of te Wijnjewoude, in elk geval in de gemeente Opsterland, en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met één of meer ander(en), althans alleen, van één of meer voorwerp(en), te weten een (bedrijfs)auto van het merk Volkswagen (type Transporter), voorzien van het kenteken [kenteken 4] , en/of één of meer onderde(e)l(en) van die (bedrijfs)auto en/of één of meer in die (bedrijfs)auto aanwezige goederen, de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding en/of de verplaatsing heeft verborgen en/of verhuld en/of heeft verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende op een bovenomschreven voorwerp(en) was en/of heeft verborgen en/of verhuld wie bovenomschreven voorwerp(en) voorhanden heeft gehad, terwijl verdachte en/of zijn mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs had(den) moeten vermoeden dat dat/die voorwerp(en) geheel of gedeeltelijk - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf;

feit 5 primair:

(zaak 23)

hij op of omstreeks 31 juli 2018 te Zeewolde, in elk geval in de gemeente Zeewolde, tezamen en in vereniging met één of meer anderen, althans alleen, een (bedrijfs)auto van het merk Volkswagen (type Transporter), voorzien van het kenteken [kenteken 5] , en/of één of meer in die auto aanwezige goed(eren), in elk geval enig goed, dat geheel of ten dele aan een ander dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) toebehoorde, te weten aan [benadeelde partij 16] , heeft weggenomen met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, terwijl verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft/hebben verschaft en/of die weg te nemen (bedrijfs)auto onder zijn/haar/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming en/of (een) valse sleutel(s), te weten (een) door middel van specialistisch gereedschap vervaardigd(e) sleutel(s) (een knipsleutel) en/of (daarbij) een transponderchip en/of met gebruikmaking van (een) ander(e) daartoe bestemde attribu(u)t(en);

feit 5 subsidiair:

hij in of omstreeks de periode van 31 juli 2018 tot en met 12 oktober 2018 te Zeewolde, in elk geval in de gemeente Zeewolde, en/of te Wijnjewoude, in elk geval in de gemeente Opsterland, en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met één of meer ander(en), althans alleen, van één of meer voorwerp(en), te weten een (bedrijfs)auto van het merk Volkswagen (type Transporter), voorzien van het kenteken [kenteken 5] , en/of één of meer onderde(e)l(en) van die (bedrijfs)auto en/of één of meer in die (bedrijfs)auto aanwezige goederen, de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding en/of de verplaatsing heeft verborgen en/of verhuld en/of heeft verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende op een bovenomschreven voorwerp(en) was en/of heeft verborgen en/of verhuld wie bovenomschreven voorwerp(en) voorhanden heeft gehad, terwijl verdachte en/of zijn mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs had(den) moeten vermoeden dat dat/die voorwerp(en) geheel of gedeeltelijk - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf;

feit 6:

hij in of omstreeks het jaar 2017 en/of het jaar 2018 en/of het jaar 2019 (tot en met 12 november 2019) op meerdere plaatsen in Nederland en/of/in elk geval te Wijnjewoude en/of te Noordwolde en/of te Vledder en/of te Steenwijk en/of te Hoogeveen en/of te Elsloo en/of te Klazienaveen en/of te Oldeberkoop en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met één of meer anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, van meerdere voorwerpen, te weten één of meer aanhangwagen(s) en/of motoren en/of meerdere bedrijfs- en/of personenauto’s en/of onderdelen van die voornoemde auto’s en/of één of meer andere (in die voertuigen aanwezige) voorwerpen, te weten (van) de navolgende aanhangwagens, motoren en/of auto’s en/of voorwerpen(en),

(aangetroffen (onder meer) op de locatie [adres 1] te Wijnjewoude)

- ( zaak 2)

een (bedrijfs)auto van het merk Volkswagen, type Transporter, kenteken [kenteken 46] en/of

- ( zaak 3)

een (bedrijfs)auto van het merk Volkswagen, type Transporter, kenteken [kenteken 14] en/of

- ( zaak 4)

een (bedrijfs)auto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, kenteken [kenteken 15] en/of

- ( zaak 5)

een (bedrijfs)auto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, kenteken [kenteken 16] en/of

- ( zaak 8)

een (bedrijfs)auto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, kenteken [kenteken 47] en/of

- ( zaak 9)

een (bedrijfs)auto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, kenteken [kenteken 6] en/of

- ( zaak 10)

een (bedrijfs)auto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, kenteken [kenteken 17] en/of

- ( zaak 11)

een (bedrijfs)auto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, kenteken [kenteken 18] en/of

- ( zaak 12)

een (bedrijfs)auto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, kenteken [kenteken 29] en/of

- ( zaak 13)

een (bedrijfs)auto van het merk Volkswagen, type Transporter, kenteken [kenteken 19] en/of

- ( zaak 15)

een (bedrijfs)auto van het merk Volkswagen, type Transporter, kenteken [kenteken 20] en/of

- ( zaak 16)

een (bedrijfs)auto van het merk Peugeot, type Boxer, kenteken [kenteken 9] en/of

- ( zaak 17)

een (bedrijfs)auto van het merk Volkswagen, type Transporter, kenteken [kenteken 21] en/of

- ( zaak 19)

een (bedrijfs)auto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, kenteken [kenteken 22] en/of

- ( zaak 21)

een (bedrijfs)auto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, kenteken [kenteken 23] en/of

- ( zaak 22)

een (bedrijfs)auto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, kenteken [kenteken 24] en/of

- ( zaak 24)

een (bedrijfs)auto van het merk Mercedes-Benz Sprinter, kenteken [kenteken 25] en/of

- ( zaak 25)

een (bedrijfs)auto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, kenteken [kenteken 26] en/of

- ( zaak 26)

een (bedrijfs)auto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, kenteken [kenteken 27] en/of

(aangetroffen op de locatie [adres 2] te Noordwolde)

- ( zaak 28)

een (bedrijfs)auto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, kenteken [kenteken 35] (voorzien van valse kentekenplaat [kenteken 12] ) en/of

- ( zaak 29)

een aanhangwagen van het merk Fahrenhorst (voorzien van het chassisnummer [chassisnummer] ) (voorzien van een valse, althans een niet tot die aanhangwagen behorende, kentekenplaat) en/of

- ( zaak 30)

een motorfiets van het merk Harley Davidson, kenteken [kenteken 32] en/of

- ( zaak 31)

een motorfiets van het merk Harley Davidson, kenteken [kenteken 33] en/of

- ( zaak 32)

een (bedrijfs)auto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, kenteken [kenteken 34] en/of

- ( zaak 33)

een (bedrijfs)auto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, kenteken [kenteken 48] en/of

(aangetroffen op de locatie [adres 7] te Noordwolde)

- ( zaak 65)

een motorfiets van het merk Yamaha, kenteken [kenteken 53] en/of

(aangetroffen op de locatie [adres 3] te Noordwolde)

- ( zaak 68)

een (bedrijfs)auto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, kenteken [kenteken 38] en/of een (daarin gestalde) motorfiets van het merk Honda, kenteken [kenteken 37] en/of

- ( zaak 71)

een heftruck van het merk Linde (serienummer [nummer 5] ) en/of

- ( zaak 72)

een aanhangwagen van het merk Sans, kenteken [kenteken 54] en/of

- ( zaak 73)

een aanhangwagen van het merk Brian James Trailers, kenteken [kenteken 55] en/of

- ( zaak 74)

een aanhangwagen van het merk Verdonk, kenteken [kenteken 56] en/of

(aangetroffen op de locatie Dolderweg te Steenwijk)

- ( zaak 50)

een (bedrijfs)auto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, kleur blauw (voorzien van het chassisnummer [chassisnummer] ) en/of

(aangetroffen op de locatie [adres 13] te Noordwolde)

- ( zaak 76)

een (personen)auto van het merk Volkswagen, type Jetta, kenteken [kenteken 49] en/of

- ( zaak 77)

een (personen)auto van het merk Volkswagen, type Polo, kenteken [kenteken 57] en/of

- ( zaak 78)

een (personen)auto van het merk Volkswagen, type Golf, kenteken [kenteken 58] en/of

- ( zaak 79)

een (personen)auto van het merk Volkswagen, type Golf, kenteken [kenteken 59] en/of

- ( zaak 80)

een (personen)auto van het merk Volkswagen, type Polo, kenteken [kenteken 50] en/of

- ( zaak 81)

een (personen)auto van het merk Volkswagen, type Golf, kenteken [kenteken 51] en/of

(aangetroffen op de locatie [adres 8] te Oldeberkoop)

- ( zaak 84)

een (bedrijfs)auto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, kenteken [kenteken 41] en/of

- ( zaak 85)

een (bedrijfs)auto van het merk Fiat, type Ducato, kenteken [kenteken 45] en/of

(aangetroffen op de locatie [adres 26] te Klazienaveen)

- ( zaak 82)

een (bedrijfs)auto van het merk Volkswagen, type Transporter, kenteken [kenteken 60] en/of

- ( zaak 83)

een (personen)auto van het merk Volkswagen, type Tiguan, kenteken [kenteken 52] ,

de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding en/of de verplaatsing heeft verborgen en/of verhuld en/of heeft verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende op dat/die voornoemde voorwerp(en) was, en/of heeft verborgen en/of verhuld wie dat/die voornoemde voorwerp(en) voorhanden heeft gehad, terwijl hij en/of zijn mededaders wist(en) dat/die voornoemde voorwerp(en), geheel of gedeeltelijk - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf, zulks terwijl verdachte en/of zijn mededaders de hiervoor omschreven feiten van witwassen heeft/hebben gepleegd in de uitoefening van zijn/hunner beroep en/of bedrijf, althans van de hiervoor omschreven feiten van witwassen een gewoonte heeft/hebben gemaakt;

feit 7:

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2018 tot en met 12 november 2019 te Wijnjewoude en/of te Noordwolde en/of te Vledder en/of te Steenwijk en/of te Hoogeveen en/of te Elsloo en/of te Klazienaveen en/of te Oldeberkoop en/of één of meer ander(e) plaats(en) in Nederland, in elk geval in Nederland, heeft deelgenomen aan een organisatie, bestaande uit een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, te weten (onder andere) [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of [naam 27] en/of [naam 28] en/of [naam 3] en/of [naam 6] en/of [naam 29] en/of [naam 30] en/of [naam 4] en/of [naam 31] en/of [naam 32] , welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, te weten (onder meer) de misdrijven als bedoeld in de artikelen 310/311, eerste lid, onder 4 en/of 5 en/of de artikelen 420bis/420ter/420quater van het Wetboek van Strafrecht;

feit 8:

hij op of omstreeks 12 november 2019 te Noordwolde, in elk geval in de gemeente Weststellingwerf , een wapen van categorie III, onder 1 van de Wet wapens en munitie, te weten revolver, van het merk Garate, type MK1, kaliber .455 Webley, zijnde een vuurwapen in de vorm van een revolver, voorhanden heeft gehad;

feit 9:

hij op of omstreeks 12 november 2019 te Noordwolde, in elk geval in de gemeente Weststellingwerf , een wapen van een categorie II, onder 4 van de Wet wapens en munitie, te weten een schietpen (zelfbouw), kaliber .22, zijnde een vuurwapen dat uiterlijk geleek op een ander voorwerp dan een wapen (te weten een pen), voorhanden heeft gehad;

feit 10:

hij op of omstreeks 12 november 2019 te Noordwolde. in elk geval in de gemeente Weststellingwerf . munitie van

categorie III van de Wet wapens en munitie, te weten

- 37 centraalvuur kogelpatronen van het kaliber .455 Webley en/of

- 4 randvuur kogelpatronen van het kaliber .22 LR

- 1 randvuur kogelpatroon van het kaliber .22 Short

- 25 hagelpatronen (van het merk Fiocchi) van het kaliber 12/70 mm

- 26 hagelpatronen (van het merk Eley) van het kaliber 12/70 mm

- 1 hagelpatroon van het kaliber 16/67,5 mm,

voorhanden heeft gehad;

feit 11 primair:

hij op of omstreeks 12 november 2019 te Noordwolde, in elk geval in de gemeente Weststellingwerf , tezamen en in vereniging met één of meer ander(en), althans alleen, met het oogmerk daarmee opzettelijk en wederrechtelijk gegevens die door middel van een geautomatiseerd werk of door middel van telecommunicatie zijn opgeslagen en/of worden verwerkt en/of overgedragen te veranderen, te wissen, onbruikbaar en/of ontoegankelijk te maken dan wel andere gegevens daaraan toe te voegen en/of met het oogmerk daarmee opzettelijk enig geautomatiseerd werk of enig werk voor telecommunicatie te vernielen, te beschadigen of onbruikbaar te maken, een stoornis in de gang of in de werking van zodanig werk te veroorzaken, of een ten opzichte van zodanig werk genomen veiligheidsmaatregel te verijdelen, een jammer/stoorzender (zonder merk en/of type aanduiding), althans een technisch hulpmiddel dat hoofdzakelijk geschikt is gemaakt en/of ontworpen tot het plegen van (een) zodanig(e) bovenomschreven misdrijf/misdrijven, voorhanden heeft gehad;

feit 11 subsidiair:

hij op of omstreeks 12 november 2019 te Noordwolde, in elk geval in de gemeente Weststellingwerf , tezamen en in vereniging met één of meer ander(en), althans alleen, al dan niet opzettelijk, één of meer radioappara(a)t(en), te weten een jammer/stoorzender (zonder merk en/of type aanduiding), heeft aangelegd, geheel of gedeeltelijk aangelegd aanwezig heeft gehad en/of heeft gebruikt, terwijl voor het gebruik ervan aan de houder van dat/die radioappara(a)t(en) geen vergunning voor het gebruik van frequentieruimte was verleend op grond van hoofdstuk 3 van de Telecommunicatiewet;

feit 12:

hij op of omstreeks 12 november 2019 te Noordwolde, in elk geval in de gemeente Weststellingwerf , opzettelijk aanwezig heeft gehad

- ongeveer 99,59 gram, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende amfetamine;

- ongeveer 52,88 gram, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaïne,

zijnde amfetamine en/of cocaïne een (elk) middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet.

Zaak met parketnummer 18/285202-19

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

primair:

hij op of omstreeks 24 juli 2019 te Oldebroek en/of te Hattemerbroek en/of te Hasselt, althans in de gemeente Zwartewaterland, een goed, te weten een (bestel)auto (merk Peugeot) heeft verworven, voorhanden gehad, en/of overgedragen terwijl hij ten tijde van de verwerving of het voorhanden krijgen van dit goed wist, althans redelijkerwijs had moeten vermoeden dat het een door misdrijf verkregen goed betrof; gehad, en/of overgedragen;

subsidiair:

hij op of omstreeks 24 juli 2019 te Hasselt, althans in de gemeente Zwartewaterland

een (bestel)auto (merk Peugeot), in elk geval enig goed, dat geheel of ten dele aan een ander toebehoorde, te weten aan [naam 21] , heeft weggenomen met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, terwijl verdachte zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft en/of die weg te nemen auto onder zijn bereik heeft gebracht door middel van braak en/of verbreking.

1 Hoge Raad 30 september 2008, ECLI:NL:HR:2008:BD3662.

2 Wanneer hierna wordt verwezen naar dossierpagina’s, zijn dit pagina's die zich bevinden in het doorgenummerde proces-verbaal van het onderzoek Montesquieu van de Politie Eenheid Noord-Nederland, District Fryslân met nummer NN1R018105 d.d. 4 mei 2020. Tenzij hieronder anders wordt vermeld, wordt steeds verwezen naar bladzijden van in de wettelijke vorm op ambtseed/ambtsbelofte en door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren opgemaakte processen-verbaal.

3 Wanneer hierna de plaats "Noordwolde" wordt genoemd, dan wordt daarmee bedoeld Noordwolde, gemeente Weststellingwerf , provincie Fryslân.

4 pagina 3054.

5 pagina 2061 e.v. (inclusief bijlage).

6 pagina 2061.

7 pagina 2068.

8 pagina 2069.

9 pagina 425.

10 pagina 426.

11 pagina 426.

12 pagina 264, bijlage bij pagina 260.

13 pagina 426.

14 pagina 265, bijlage bij pagina 260.

15 pagina 427.

16 pagina 267, bijlage bij pagina 260.

17 pagina 427.

18 pagina 268, bijlage bij pagina 260.

19 pagina 427.

20 pagina 270, bijlage bij pagina 260.

21 pagina 257.

22 pagina 3054.

23 pagina 427.

24 pagina 257.

25 pagina 3054.

26 pagina 297 e.v.

27 pagina 297.

28 pagina 297 en 298.

29 pagina 298.

30 pagina 317.

31 pagina 318.

32 pagina 320.

33 pagina 322.

34 pagina 317.

35 pagina 321.

36 pagina 317.

37 pagina 323.

38 pagina 324.

39 pagina 325.

40 pagina 324.

41 pagina 300.

42 pagina 301.

43 pagina 301.

44 pagina 301.

45 pagina 302.

46 pagina 310.

47 pagina 310.

48 pagina 312.

49 proces-verbaal van verhoor van verdachte inverzekeringstelling en inbewaringstelling bij de rechter-commissaris, pagina 1168.

50 proces-verbaal van verhoor van verdachte inverzekeringstelling en inbewaringstelling bij de rechter-commissaris, pagina 1168.

51 pagina 1204.

52 pagina 1198.

53 pagina 1203.

54 pagina 1198.

55 pagina 1198.

56 pagina 1203.

57 pagina 1204.

58 pagina 1203.

59 pagina 1199.

60 pagina 1203.

61 pagina 425.

62 pagina 427.

63 pagina 432.

64 deskundigenrapportage forensisch DNA-onderzoek, pagina 456 e.v. (inclusief bijlage).

65 pagina 427 en 432, 433.

66 deskundigenrapportage forensisch DNA-onderzoek, pagina 456 e.v. (inclusief bijlage).

67 pagina 427.

68 pagina 430.

69 deskundigenrapportage forensisch DNA-onderzoek, pagina 456 e.v. (inclusief bijlage).

70 pagina 426.

71 pagina 427.

72 pagina 432.

73 deskundigenrapportage forensisch DNA-onderzoek, pagina 456 e.v. (inclusief bijlage).

74 pagina 427.

75 pagina 430.

76 deskundigenrapportage forensisch DNA-onderzoek, pagina 456 e.v. (inclusief bijlage).

77 pagina 427 en 433.

78 deskundigenrapportage forensisch DNA-onderzoek, pagina 456 e.v. (inclusief bijlage).

79 pagina 2004.

80 pagina 2031 en 2033.

81 pagina 2033.

82 pagina 2005.

83 pagina 2006.

84 pagina 2014.

85 pagina 2014.

86 proces-verbaal verhoor getuige bij de rechter-commissaris, belast met de behandeling van strafzaken in de rechtbank Noord-Nederland d.d. 30 oktober 2020 met nummers 19/2986, 19/2984 en 19/2985 (los opgenomen in het procesdossier), inhoudende de verklaring van [naam 31] , pagina 3.

87 pagina 2791.

88 pagina 2792.

89 pagina 2844.

90 pagina 2845.

91 samenstellingsrapport van Stichting VbV, pagina 2257 e.v.

92 pagina 2846.

93 pagina 258.

94 pagina 2175 en 2176.

95 pagina 2848.

96 pagina 258.

97 pagina 2226 en 2227.

98 pagina 2850.

99 pagina 332.

100 pagina 2793.

101 pagina 2793.

102 pagina 2795.

103 pagina 2796.

104 pagina 2796.

105 pagina 2796.

106 pagina 2797.

107 pagina 2798.

108 pagina 2799.

109 pagina 2799.

110 pagina 2800.

111 pagina 2800.

112 pagina 2074.

113 pagina 2075.

114 pagina 2076.

115 pagina 2076.

116 pagina 1945.

117 pagina 2076.

118 pagina 2078.

119 pagina 2077.

120 pagina 2079.

121 pagina 2075.

122 pagina 2077.

123 pagina 2079.

124 pagina 2102.

125 pagina 2102.

126 pagina 2103.

127 pagina 2098.

128 pagina 2099.

129 pagina 2099 en 2100.

130 pagina 2100 en 2101.

131 pagina 2116.

132 pagina 2117.

133 pagina 2117.

134 pagina 2118.

135 pagina 2132.

136 pagina 2133.

137 pagina 2134.

138 pagina 2134.

139 pagina 2135.

140 pagina 2135.

141 pagina 2145.

142 pagina 2146.

143 pagina 2146.

144 pagina 2147.

145 pagina 2148.

146 pagina 2149.

147 pagina 2149.

148 pagina 2149.

149 pagina 2150.

150 pagina 2151.

151 pagina 2121.

152 pagina 2121.

153 pagina 2121.

154 pagina 594 e.v.

155 relaas van onderzoek van Stichting VbV, pagina 290.

156 pagina 2061 e.v. (inclusief bijlage).

157 samenstellingsrapport van Stichting VbV, pagina 2065 e.v.

158 pagina 2153 e.v. (inclusief bijlage).

159 samenstellingsrapport van Stichting VbV, pagina 2157 e.v.

160 pagina 2161 e.v. (inclusief bijlage).

161 samenstellingsrapport van Stichting VbV, pagina 2164 e.v.

162 pagina 2168 e.v. (inclusief bijlage).

163 samenstellingsrapport van Stichting VbV, pagina 2172 e.v.

164 pagina 2180 e.v. (inclusief bijlage).

165 samenstellingsrapport van Stichting VbV, pagina 2184 e.v.

166 pagina 2083 e.v. (inclusief bijlage).

167 samenstellingsrapport van Stichting VbV, pagina 2088 e.v.

168 pagina 275 en 276.

169 pagina 277, bijlage bij pagina 275 e.v.

170 pagina 2105 e.v. (inclusief bijlage).

171 samenstellingsrapport van Stichting VbV, pagina 2109 e.v.

172 pagina 275 en 276.

173 pagina 280, bijlage bij pagina 275 e.v.

174 pagina 2189 e.v. (inclusief bijlage).

175 samenstellingsrapport van Stichting VbV, pagina 2193 e.v.

176 pagina 2199 e.v. (inclusief bijlage).

177 samenstellingsrapport van Stichting VbV, pagina 2203 e.v.

178 pagina 2210 e.v. (inclusief bijlage).

179 samenstellingsrapport van Stichting VbV, pagina 2214 e.v.

180 pagina 2219 e.v. (inclusief bijlage).

181 samenstellingsrapport van Stichting VbV, pagina 2223 e.v.

182 pagina 2234 e.v. (inclusief bijlage).

183 samenstellingsrapport van Stichting VbV, pagina 2238 e.v.

184 pagina 2247 e.v. (inclusief bijlage).

185 samenstellingsrapport van Stichting VbV, pagina 2251 e.v.

186 pagina 2253 e.v. (inclusief bijlage).

187 samenstellingsrapport van Stichting VbV, pagina 2257 e.v.

188 pagina 2262 e.v. (inclusief bijlage).

189 samenstellingsrapport van Stichting VbV, pagina 2266 e.v.

190 pagina 2123 e.v. (inclusief bijlage).

191 samenstellingsrapport van Stichting VbV, pagina 2127 e.v.

192 pagina 2269 e.v. (inclusief bijlage).

193 samenstellingsrapport van Stichting VbV, pagina 2274 e.v.

194 pagina 2282 e.v. (inclusief bijlage).

195 samenstellingsrapport van Stichting VbV, pagina 2286 e.v.

196 pagina 2292 e.v. (inclusief bijlage).

197 samenstellingsrapport van Stichting VbV, pagina 2296 e.v.

198 pagina 2138 e.v. (inclusief bijlage).

199 samenstellingsrapport van Stichting VbV, pagina 2142 e.v.

200 pagina 2299 e.v. (inclusief bijlage).

201 samenstellingsrapport van Stichting VbV, pagina 2303 e.v.

202 pagina 2307 e.v. (inclusief bijlage).

203 samenstellingsrapport van Stichting VbV, pagina 2311 e.v.

204 pagina 2314 e.v. (inclusief bijlage).

205 samenstellingsrapport van Stichting VbV, pagina 2318 e.v.

206 pagina 2354 e.v. (inclusief bijlage).

207 samenstellingsrapport van Stichting VbV, pagina 2358 e.v.

208 pagina 2229 e.v. (inclusief bijlage).

209 pagina 293.

210 pagina 332.

211 pagina 350.

212 pagina 351.

213 pagina 345.

214 pagina 346.

215 pagina 346.

216 pagina 332.

217 pagina 332.

218 samenstellingsrapport van Stichting VbV, pagina 2157 e.v.

219 samenstellingsrapport van Stichting VbV, pagina 2164 e.v.

220 pagina 470.

221 deskundigenrapport DNA-onderzoek, pagina 498 e.v. (inclusief bijlagen).

222 pagina 470.

223 pagina 471.

224 deskundigenrapport DNA-onderzoek, pagina 490 e.v. (inclusief bijlagen).

225 pagina 1790.

226 pagina 1791.

227 pagina 332.

228 pagina 1397.

229 pagina 332.

230 pagina 332 en 333.

231 pagina 336.

232 samenstellingsrapport van Stichting VbV, pagina 2352.

233 samenstellingsrapport van Stichting VbV, pagina 2352.

234 pagina 473.

235 pagina 474.

236 deskundigenrapport DNA-onderzoek, pagina 490 e.v. (inclusief bijlage).

237 pagina 474.

238 deskundigenrapport DNA-onderzoek, pagina 490 e.v. (inclusief bijlage).

239 pagina 474.

240 deskundigenrapport DNA-onderzoek, pagina 490 e.v. (inclusief bijlage).

241 samenstellingsrapport van Stichting VbV, pagina 2157 e.v.

242 samenstellingsrapport van Stichting VbV, pagina 2164 e.v.

243 samenstellingsrapport van Stichting VbV, pagina 2172 e.v.

244 samenstellingsrapport van Stichting VbV, pagina 2184 e.v.

245 pagina's 2326 e.v. (inclusief bijlage).

246 pagina 334.

247 samenstellingsrapport van Stichting VbV, pagina 2329.

248 pagina 2334 e.v. (inclusief bijlage).

249 pagina 332 e.v.

250 samenstellingsrapport van Stichting VbV, pagina 2338.

251 strafanzeige van de politie te Düsseldorf, pagina 2343 e.v.

252 pagina 332 e.v.

253 samenstellingsrapport van Stichting VbV, pagina 2346.

254 pagina 2348 e.v. (inclusief bijlage).

255 samenstellingsrapport van Stichting VbV, pagina 2352.

256 samenstellingsrapport van Stichting VbV, pagina 2358 e.v.

257 pagina 302.

258 pagina 1340.

259 pagina 1384.

260 pagina 1042 en 1043.

261 pagina 1043.

262 pagina 1044.

263 pagina 1045.

264 pagina 1443.

265 pagina 1398.

266 pagina 1689.

267 pagina 571.

268 pagina 324.

269 pagina 568.

270 pagina 1181.

271 pagina 346.

272 pagina 1181.

273 pagina 1398.

274 pagina 1689.

275 pagina 569.

276 pagina 1778.

277 pagina 945.

278 kassabon van [bedrijfsnaam 3] , pagina 939.

279 pagina 945.

280 pagina 946.

281 pagina 948.

282 pagina 948.

283 pagina 949.

284 pagina 948.

285 pagina 524.

286 pagina 525.

287 pagina 506.

288 pagina 573.

289 pagina 572.

290 pagina 573.

291 pagina 1690.

292 pagina 1692.

293 pagina 1290.

294 pagina 568.

295 pagina 302.

296 pagina 1067.

297 pagina 118.

298 pagina 1067.

299 pagina 1068.

300 pagina 1068.

301 pagina 1074.

302 pagina 1069.

303 pagina 1074.

304 pagina 1069.

305 pagina 1070.

306 pagina 1074.

307 pagina 1076.

308 pagina 1077.

309 pagina 1077.

310 pagina 3045.

311 rapport van bevindingen technisch onderzoek van het Agentschap Telecom, pagina 3047 e.v.

312 pagina 3045 en 3046.

313 pagina 1426.

314 pagina 2543.

315 deskundigenrapport LIV, pagina 2549 e.v.

316 pagina 2551, bijlage bij pagina 2543.

317 pagina 2544.

318 pagina 2539 e.v. (inclusief bijlage).

319 pagina 2546.

320 pagina 118.

321 pagina 2912 en 2913.

322 pagina 2911.

323 pagina 2912.

324 pagina 118.

325 pagina 2912.

326 pagina 2933.

327 pagina 2935.

328 pagina 2933.

329 pagina 2933.

330 deskundigenrapport LIV, pagina 2942 e.v.

331 pagina 2908 e.v. (inclusief bijlage).

332 pagina 1061 en 1062.

333 pagina 667.

334 pagina 118.

335 pagina 1304.

336 pagina 668.

337 pagina 668.

338 pagina 672.

339 pagina 673.

340 pagina 118.

341 pagina 777.

342 pagina 778.

343 pagina 779.

344 pagina 780.

345 pagina 780.

346 pagina 781.

347 pagina 781.

348 pagina 783.

349 pagina 783.

350 pagina 785.

351 pagina 787.

352 pagina 788.

353 pagina 788.

354 pagina 789.

355 pagina 789.

356 pagina 789.

357 pagina 793.

358 pagina 794.

359 pagina 795.

360 pagina 796.

361 pagina 796.

362 pagina 1176.

363 ID Staat, pagina 1143.

364 pagina 1147.

365 pagina 833.

366 pagina 833.

367 pagina 1289.

368 pagina 1200.

369 pagina 834 en 835.

370 pagina 1281.

371 pagina 1132.

372 pagina 1133.

373 pagina 898.

374 pagina 899.

375 pagina 1199.

376 pagina 900.

377 pagina 901.

378 pagina 902.

379 pagina 903.

380 pagina 904.

381 pagina 904.

382 pagina 905.

383 pagina 906.

384 pagina 906.

385 pagina 907.

386 pagina 908.

387 pagina 931.

388 pagina 932.

389 pagina 3127.

390 pagina 3128.

391 pagina 3128 en 3129.

392 pagina 1187.

393 proces-verbaal van de zitting van 15 december 2020.

394 pagina 3129.

395 pagina 3129.

396 pagina 1289.

397 pagina 3130.

398 pagina 1286.

399 pagina 3235.

400 pagina 3274.

401 deskundigenrapport NFI, pagina 3280.

402 pagina 1182.

403 pagina 1201.

404 pagina 3239.

405 pagina 3274.

406 deskundigenrapport NFI, pagina 3281.

407 pagina 649.

408 pagina 650.

409 pagina 2754.

410 pagina 2750 e.v. (inclusief bijlage).

411 pagina 2760.

412 pagina 2756 e.v. (inclusief bijlage).

413 Wanneer in deze paragraaf wordt verwezen naar dossierpagina’s, zijn dit pagina's die zich bevinden in het doorgenummerde proces-verbaal van de Politie Eenheid Oost-Nederland, District IJsselland met nummer 2019344759 d.d. 3 augustus 2019. Tenzij hieronder anders wordt vermeld, wordt steeds verwezen naar bladzijden van in de wettelijke vorm op ambtseed/ambtsbelofte en door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren opgemaakte processen-verbaal.

414 pagina 9.

415 pagina 10.

416 pagina 13.

417 pagina 5.

418 pagina 16.

419 pagina 16.

420 Hoge Raad 2 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3474 en Hoge Raad 24 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:718.

421 Kamerstukken II, 1999-2000, 27 159, nr. 3, pagina 14-15.

422 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 159, nr. 5, pagina 17.

423 Vergelijk Rechtbank Limburg 18 juni 2019, ECLI:NL:RBLIM:2019:11803; Gerechtshof Amsterdam 3 augustus 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:2723; Rechtbank Amsterdam 11 maart 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:1283.

424 Hoge Raad 10 februari 2015, ECLI:NL:HR:2015:264 en Hoge Raad 14 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:413.

425 Hoge Raad 22 januari 2008, ECLI:NL:HR:2008:BB7134.

426 Kamerstukken I 2005/06, 26671 en 30036 (R1784), D, pagina 13.

427 Vergelijk Gerechtshof Den Haag, 25 augustus 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:2385.

428 Hoge Raad 28 mei 1985, ECLI:NL:PHR:1985:AC8903.

429 Hoge Raad 15 september 1986, ECLI:NL:HR:1986:AC4312, NJ 1987/359.

430 Hoge Raad 11 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:652.

431 Vergelijk M. Scharenborg, Fraude, Sdu Uitgevers: Den Haag 2015, pagina 21; P.J.J. van Voorst in: A.E. van Almelo e.a. (red.), Fraude. Fraude en fraudebestrijding in Nederland (Handboeken Veiligheid), Deventer: Wolters Kluwer 2016, 18.2 Fraude, FINEC, witwassen: Begripsverwarring?

432 Zie onder andere Hoge Raad 23 maart 1999, ECLI:NL:PHR:1999:ZD1154.

433 Zie Kamerstukken II 2004-2005, 30 143, nr. 3, pagina 15

434 Hoge Raad 28 mei 2019, ECLI:NL:HR:2019:793.

435 Vergelijk Hoge Raad 3 februari 2015, ECLI:NL:HR:2015:216.