Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2021:544

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
12-02-2021
Datum publicatie
23-02-2021
Zaaknummer
18/750086-19
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Veroordeling voor onder meer witwassen, criminele organisatie, wapenbezit en bezit van een jammer. Verdachten hebben een groot aantal bestelbusjes en onderdelen witgewassen. Van begin 2018 tot en met oktober 2018 kochten zij vooral gestolen bestelbusjes. Die busjes werden - soms dagelijks - gedemonteerd in een loods. Onderdelen werden verkocht; wrakken werden vernietigd bij een metaalverwerker. De verdachten werkten georganiseerd en bedrijfsmatig. Het bedrijf van één van de verdachten vormde een essentiële schakel.

Wetsverwijzingen
Wetboek van Strafrecht 57
Wetboek van Strafrecht 60
Wetboek van Strafrecht 60a
Wetboek van Strafrecht 140
Wetboek van Strafrecht 285
Wetboek van Strafrecht 350d
Wetboek van Strafrecht 420bis
Wetboek van Strafrecht 420ter
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling strafrecht

Locatie Leeuwarden

parketnummer 18/750086-19

Vonnis van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken d.d. 12 februari 2021 in de zaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] 1980 te [geboorteplaats] ,

verblijvende op het adres [straatnaam] te [woonplaats] .

Inhoudsopgave

Vanwege de omvang van dit vonnis volgt hieronder een inhoudsopgave van de overwegingen van de rechtbank.

1Onderzoek van de zaak3

2 Tenlastelegging3

2.1.

Feit 6 4

3 Bewijsoverwegingen5

3.1.

Vaststelling van de feiten 5

3.1.1.

Locatie [straatnaam] te Wijnjewoude 5

3.1.2.

Locatie [straatnaam] te Noordwolde 26

3.1.3.

[bedrijf 1] ( [bedrijf 1] ) 30

3.1.4.

Locatie [straatnaam] te Noordwolde 34

3.1.5.

Locatie [straatnaam] te Noordwolde 36

3.1.6.

Locatie [straatnaam] 38

3.1.7.

Locatie [straatnaam] te Vledder 39

3.1.8.

Locatie [straatnaam] te Noordwolde 42

3.1.9.

Locatie [straatnaam] te Noordwolde 45

3.1.10.

Locatie [straatnaam] te Klazienaveen 48

3.1.11.

Bedreiging van [benadeelde partij] 48

3.2.

Standpunt van de officieren van justitie 49

3.3.

Standpunt van de verdediging 50

3.4.

Oordeel van de rechtbank 50

3.4.1.

Feiten 1 primair, 2 primair, 3 primair, 4 primair en 5 primair 50

3.4.2.

Feiten 1 subsidiair, 2 subsidiair, 3 subsidiair, 4 subsidiair, 5 subsidiair en 6 51

3.4.3.

Feit 7 59

3.4.4.

Feiten 8, 9 en 10 60

3.4.5.

Feit 11 primair 60

3.4.6.

Feit 12 61

4Bewezenverklaring61

5Strafbaarheid van het bewezen verklaarde66

6Strafbaarheid van verdachte66

7 Strafmotivering66

7.1.

Vordering van de officieren van justitie 66

7.2.

Standpunt van de verdediging 66

7.3.

Oordeel van de rechtbank 67

8 Vorderingen van de benadeelde partijen69

8.1.

Benadeelde partijen 69

8.2.

Standpunt van de officieren van justitie 72

8.3.

Standpunt van de verdediging 73

8.4.

Oordeel van de rechtbank 74

8.4.1.

Algemene overwegingen 74

8.4.2.

Bijzondere overwegingen 75

8.4.3.

Hoofdelijke aansprakelijkheid 83

8.4.4.

Schadevergoedingsmaatregel 83

8.4.5.

Proceskosten 84

9 Beslissing over inbeslaggenomen voorwerpen84

9.1.

Inbeslaggenomen voorwerpen 84

9.2.

Standpunt van de officieren van justitie 85

9.3.

Standpunt van de verdediging 85

9.4.

Oordeel van de rechtbank 85

9.4.1.

Verbeurdverklaring 85

9.4.2.

Onttrekking aan het verkeer 86

9.4.3.

Teruggave aan de rechthebbende 87

10Toepassing van wetsartikelen87

11 Uitspraak88

1 Onderzoek van de zaak

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter zitting van 15 december 2020 en 17 december 2020. Verdachte is verschenen en werd bijgestaan door mr. G.R. Stoeten, advocaat te Leeuwarden. Het openbaar ministerie werd ter zitting vertegenwoordigd door de officieren van justitie mr. L. Lübbers en mr. P.M. van der Spek.

2 Tenlastelegging

Aan verdachte wordt, kort samengevat, ten laste gelegd dat:

feit 1 primair en 1 subsidiair (zaak 1):

hij, al dan niet samen met anderen, in de periode van 6 oktober 2018 tot en met 10 oktober 2018, een Volkswagen Transporter met kenteken [kenteken] heeft gestolen, dan wel, in de periode van 6 oktober 2018 tot en met 12 oktober 2018, (onderdelen van en/of goederen in) die auto heeft witgewassen;

feit 2 primair en 2 subsidiair (zaak 6):

hij, al dan niet samen met anderen, in de periode van 10 oktober 2018 tot en met 12 oktober 2018, een Volkswagen Transporter met kenteken [kenteken] heeft gestolen, dan wel, (onderdelen van en/of goederen in) die auto heeft witgewassen;

feit 3 primair en 3 subsidiair (zaak 7):

hij, al dan niet samen met anderen, in de periode van 10 oktober 2018 tot en met 11 oktober 2018, een Volkswagen Transporter met kenteken [kenteken] heeft gestolen, dan wel, in de periode van 10 oktober 2018 tot en met 12 oktober 2018, (onderdelen van en/of goederen in) die auto heeft witgewassen;

feit 4 primair en 4 subsidiair (zaak 18):

hij, al dan niet samen met anderen, op [geboortedatum] 2018, een Volkswagen Transporter met kenteken [kenteken] heeft gestolen, dan wel, in de periode van [geboortedatum] 2018 tot en met 12 oktober 2018, (onderdelen van en/of goederen in) die auto heeft witgewassen;

feit 5 primair en feit 5 subsidiair (zaak 23):

hij, al dan niet samen met anderen, op 31 juli 2018, een Volkswagen met kenteken [kenteken] heeft gestolen, dan wel, in de periode van 31 juli 2018 tot en met 12 oktober 2018, (onderdelen van en/of goederen in) die auto heeft witgewassen;

feit 6 (zaak 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 50, 65, 68, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85):

hij, al dan niet samen met anderen, in het jaar 2017, 2018 en 2019, een groot aantal (onderdelen van en/of goederen in) voertuigen heeft witgewassen in de uitoefening van zijn beroep/bedrijf, dan wel, van het witwassen van een groot aantal (onderdelen van en/of goederen in) voertuigen een gewoonte heeft gemaakt;

feit 7:

hij, in de periode van 1 januari 2018 tot en met 12 november 2019, heeft deelgenomen aan een criminele organisatie die tot oogmerk had het plegen van diefstallen en het plegen van witwassen;

feit 8:

hij, in de periode van 1 september 2018 tot en met 12 november 2019, een pistool en een patroonmagazijn voorhanden heeft gehad;

feit 9:

hij, op 12 november 2019, zeven kogelpatronen voorhanden heeft gehad;

feit 10:

hij, op 12 november 2019, een ploertendoder, een boksbeugel, een vlindermes, een valmes, twee voorwerpen die zodanig op wapens lijken dat deze voor bedreiging of afdreiging geschikt zijn, en een stroomstootwapen, voorhanden heeft gehad;

feit 11 primair en 11 subsidiair:

hij, al dan niet samen met anderen, op 12 november 2019, een jammer voorhanden heeft gehad, met het oogmerk om een stoornis te veroorzaken in een geautomatiseerd werk of een werk voor telecommunicatie, dan wel, een jammer aanwezig heeft gehad, terwijl hem daarvoor geen vergunning was verleend op grond van de Telecommunicatiewet;

feit 12:

hij, op 1 mei 2019, [benadeelde partij] heeft bedreigd met de woorden: "Als je dat factuurtje niet betaalt, dan vermoord ik je!".

De volledige tekst van de tenlastelegging is omwille van de leesbaarheid opgenomen in de bijlage. Deze bijlage maakt deel uit van het vonnis.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. Verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

2.1.

Feit 6

De rechtbank stelt voorop dat het op de weg van de rechter ligt om in de tekst van een tenlastelegging voorkomende misslagen te verbeteren, indien verdachte daardoor niet in zijn verdediging wordt geschaad.1

De rechtbank leidt uit de inhoud van het dossier, het verhandelde ter zitting, en de tekst van het onder 6 ten laste gelegde - in het bijzonder de bestanddelen "tezamen en in vereniging met één of meer anderen" en "zulks terwijl verdachte en/of zijn mededaders de hiervoor omschreven feiten van witwassen heeft/hebben gepleegd" - af dat deze tenlastelegging, voor zover hier van belang, onmiskenbaar is toegesneden op het medeplegen van witwassen.

Om tot een eventuele bewezenverklaring van het medeplegen van witwassen te komen is vereist dat niet alleen verdachte, maar ook zijn mededader(s), wist(en) dat de gedragingen betrekking hadden op voorwerpen die van enig misdrijf afkomstig waren. Dit is echter niet in de tenlastelegging opgenomen. De rechtbank beschouwt dit als een kennelijke misslag. De rechtbank zal het bestanddeel "terwijl hij wist dat dat voorwerp, te weten die voornoemde voorwerpen, geheel of gedeeltelijk - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf" dan ook verbeterd lezen, in die zin dat in plaats daarvan wordt gelezen: "terwijl hij en/of zijn mededaders wist(en) dat dat voorwerp, te weten die voornoemde voorwerpen, geheel of gedeeltelijk - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf".

Verdachte wordt door de verbeterde lezing niet in zijn verdediging geschaad. De rechtbank neemt daarbij in aanmerking dat niet is gebleken dat door deze misslag onduidelijkheid bij verdachte heeft bestaan over hetgeen hem wordt verweten.

3. Bewijsoverwegingen2

3.1.

Vaststelling van de feiten

De rechtbank stelt op grond van de hierna te noemen bewijsmiddelen die de daartoe redengevende feiten en omstandigheden bevatten, het volgende vast.3

3.1.1.

Locatie [straatnaam] te Wijnjewoude

Inleiding

In de periode van begin 2018 tot en met oktober 2018 worden veel bestelbusjes gestolen. Het betreft voornamelijk bestelbusjes van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, en het merk Volkswagen, type Transporter. De bestelbusjes van het merk Volkswagen worden voornamelijk gestolen in en rond de regio Amsterdam. De bestelbusjes van het merk Mercedes-Benz worden voornamelijk gestolen in de omgeving van Arnhem, Deventer en Apeldoorn.4

Tussen 6 oktober 2018 te 21.05 uur en 10 oktober 2018 te 15.01 uur wordt een personenauto van het merk Volkswagen, type Transporter (Multivan), zwart, voorzien van het kenteken [kenteken] en chassisnummer [chassisnummer] , weggenomen vanaf een parkeerplaats in Hoofddorp (zaak 1).5

Op 10 oktober 2018, omstreeks 15.01 uur, krijgt de eigenaar van de Volkswagen, [benadeelde partij 1] , via zijn GPS-tracker de melding dat de Volkswagen in beweging is. De volgende dag gaat [benadeelde partij 1] terug naar de plek waar hij zijn Volkswagen heeft geparkeerd. De Volkswagen blijkt daar niet meer te staan. [benadeelde partij 1] ziet vervolgens op zijn GPS-tracker dat de Volkswagen aan de [straatnaam] te Wijnjewoude staat, ter hoogte van nummer [nummer] .6

Op 11 oktober 2018 te 21.00 uur zijn verbalisanten [verbalisant 1] en [verbalisant 2] aanwezig op het genoemde adres te Wijnjewoude. Op dit adres bevindt zich een loods. In de loods, aan de voorzijde, zien de verbalisanten de zwarte Volkswagen Multivan staan. Zij herkennen het voertuig aan een milieusticker die is voorzien van het kenteken [kenteken] . Verder is aan de voorkant van het voertuig het chassisnummer [chassisnummer] zichtbaar.7 Het voertuig is grotendeels gestript.8

Op 12 oktober 2018 wordt een onderzoek verricht in de loods.9 In het garage-/werkdeel van de loods (ruimte 1) worden vijf voertuigen aangetroffen. Deze voertuigen zijn in meer of mindere mate van hun onderdelen ontdaan.10 Het betreft de volgende voertuigen:

- auto A: de genoemde zwarte Volkswagen Transporter. Dit voertuig is deels van onderdelen ontdaan.11 Bij deze Volkswagen Transporter hoort het kenteken [kenteken] (zaak 1).12

- auto B: een Volkswagen Transporter.13 Bij deze Volkswagen Transporter hoort het kenteken [kenteken] (zaak 6).14

- auto C: een bestelbus van het merk Mercedes-Benz. Dit voertuig is in de lengte doormidden gezaagd.15 Bij deze Mercedes-Benz Sprinter hoort het kenteken [kenteken] (zaak 9).16

- auto D: een Volkswagen Transporter.17 Bij deze Volkswagen Transporter hoort het kenteken [kenteken] (zaak 7).18

- auto E: een bestelbus van het merk Mercedes-Benz. Dit voertuig is eveneens in de lengte doormidden gezaagd.19 Bij deze Mercedes-Benz Sprinter hoort het kenteken [kenteken] (zaak 8).20

De vijf bestelauto's blijken allen van diefstal afkomstig te zijn.21 Tussen de diefstal van drie van deze bestelauto's (de rechtbank begrijpt: de auto's met kenteken [kenteken] , [kenteken] en [kenteken] ) en het in ontmantelde toestand aantreffen daarvan in de loods, zit een relatief kort tijdsbestek. Essentiële onderdelen van deze voertuigen, zoals motorblokken en versnellingsbakken, worden niet meer in de loods aangetroffen.22

In de contactsloten van de auto's A, B, en D bevinden zich zelfgemaakte valse sleutels. De bovenzijden van deze sleutels zijn omwikkeld met tape. In deze tape zijn kleine transponderchips verwerkt.23

In de loods wordt verder een groot aantal gedemonteerde auto-onderdelen aangetroffen.24 Dit zijn voornamelijk onderdelen van gestolen busjes van de merken Volkswagen en Mercedes-Benz.25

Activiteiten in en rondom de loods

Verklaringen van buurtbewoners

Op 12 oktober 2018 verricht verbalisant [verbalisant 3] een buurtonderzoek bij de omwonenden van de loods.26

[getuige 1] , wonend aan de [straatnaam] te Wijnjewoude, verklaart dat personen de hele dag door sloopauto's naar de loods brengen met een blauw voertuig en een autoambulance. In de loods komen meerdere personen. De loods wordt sinds ongeveer een half jaar gehuurd door een persoon met een cowboyhoed; een oudere man van in de 50.27

[getuige 2] , wonend aan de [straatnaam] te Wijnjewoude, verklaart dat sinds ongeveer een half jaar auto's worden gedemonteerd in de loods. Er worden (carrosserieën van) bussen aan- en afgevoerd door een blauwe bus met een geel teken op de zijkant.28

[getuige 3] , wonend aan de [straatnaam] te Wijnjewoude, verklaart dat auto's op karren naar de loods gebracht worden. Deze auto's worden weer in onderdelen weggebracht. De auto die bij de loods komt, is een blauwe bus met aanhanger. Er komen meerdere mannen bij de loods.29

Verklaringen van getuige [getuige 4]

Op 12 oktober 2018 wordt [getuige 4] , wonend aan de [straatnaam] te Wijnjewoude, als getuige gehoord.30 verklaart dat er regelmatig busjes de loods worden ingereden. Ook ziet hij meermalen een busje met een aanhanger bij de loods vertrekken. Het voertuig wat dan op de aanhanger staat is volledig gestript. Er staan regelmatig busjes in de loods. In de loods liggen ook diverse auto-onderdelen. Bij de loods zijn regelmatig mannen te zien. Eén van die mannen is [medeverdachte 2] . Deze [medeverdachte 2] draagt altijd een cowboyhoed. [medeverdachte 2] komt regelmatig bij de loods met een geel met paarse (de rechtbank begrijpt: blauwe) bus.31

Op 19 november 2019 wordt [getuige 4] nogmaals als getuige gehoord.32 [getuige 4] verklaart dat de mannen bij de loods, waaronder [medeverdachte 2] , zich bezighouden met het slopen en strippen van auto's. De mannen komen meestal tegelijk, in één auto.33

[getuige 4] is de voormalig huurder van de loods.34 In februari 2018 heeft [medeverdachte 2] aan [getuige 4] gevraagd of hij een deel van de loods kon huren. [medeverdachte 2] wilde de loods gebruiken voor het slopen van auto's en bussen en het verkopen van onderdelen daarvan.35 [getuige 4] heeft de loods toen een tijdje onderverhuurd aan [medeverdachte 2] . [verdachte] heeft de loods daarna rechtstreeks gehuurd van de eigenaar.36

[getuige 4] heeft bij de loods een paar keer een vrachtauto van [bedrijf 1] gezien. Dit was een witte vrachtauto van het merk DAF. Op deze vrachtauto staat het opschrift " [bedrijf 1] ". Met deze vrachtauto zijn enkele keren gestripte autowrakken afgevoerd. De vrachtauto wordt bestuurd door " [medeverdachte 1] ".37 Deze " [medeverdachte 1] " werkt in het bedrijf van [verdachte] . " [medeverdachte 1] " heeft de auto van [bedrijf 1] een aantal keren bestuurd.38

Aan [getuige 4] wordt een recente politiefoto van [medeverdachte 1] getoond. [getuige 4] herkent de persoon op de foto als de " [medeverdachte 1] " waarover hij heeft verklaard. Hij bevestigt dat de persoon [medeverdachte 1] heet.39

[getuige 4] heeft verder verklaard dat hij in de nacht van 12 oktober 2019, om 01.30 uur, een politieauto bij de loods heeft zien staan. De aanwezige agenten vertelden aan hem dat er dingen in de loods gebeurden die niet door de beugel konden. [getuige 4] heeft [verdachte] diezelfde nacht een aantal keren gebeld. [getuige 4] verklaart dat hij banger is voor [verdachte] dan voor [medeverdachte 2] . Dit is ook de reden waarom hij [verdachte] gebeld heeft, en niet [medeverdachte 2] (de huurder van de loods).40

Verklaringen van "de werklieden"

Op 12 oktober 2018 spreekt verbalisant [verbalisant 4] met een aantal werklieden, waaronder getuige [getuige 6] .41 Deze werklieden zijn sinds vier à vijf weken werkzaam aan de [straatnaam] te Wijnjewoude.42 De werklieden verklaren dat nagenoeg dagelijks karkassen van bestelauto's worden afgevoerd uit de loods. Sommige auto’s zijn nog te nieuw om als schadeauto te worden aangemerkt. Het gaat voornamelijk om bestelauto's van de merken Mercedes-Benz en Volkswagen. De auto's worden meestal vervoerd met een blauwe vrachtauto, met daarachter gekoppeld een auto-trailer. Deze vrachtauto komt leeg aanrijden en rijdt vervolgens de loods in. Hierna worden de roldeuren van de loods gesloten. Later rijdt het voertuig de loods weer uit. Het voertuig is op dat moment beladen met onderdelen en stukken van bestelauto's. De bestuurder van deze auto is een blanke man op leeftijd. Deze man draagt een bruinleren cowboyhoed. De week daarvoor is deze man ook enkele keren met een schrootvrachtwagen gezien. Achterop deze vrachtwagen zit een donkerblauwe kraan. Met deze vrachtwagen worden ook karkassen van bestelbusjes afgevoerd.

Bij de loods zijn ook nog andere mannen bezig geweest met auto's. Een enkele keer maakt deze groep gebruik van een bestelbus van het merk Ford, type Transit. Dit betreft een oude "Sorba-bus" (de rechtbank begrijpt: "Sorbo-bus"). Deze bus is blauw van kleur met een gele streep rondom. Boven het slot van het portier rechtsachter zit een gat.43

De verbalisanten [verbalisant 5] en [verbalisant 6] van het crimeteam Oosterwolde geven aan dat de man met de bruinleren cowboyhoed voldoet aan het signalement van de hen bekende

[medeverdachte 2] , geboren op [geboortedatum] 1956 te [geboorteplaats] , wonende te [woonplaats] , [straatnaam] . Volgens de verbalisanten heeft [medeverdachte 2] een autobedrijf aan de [straatnaam] te Noordwolde.44

Op 12 oktober 2018, omstreeks 14.30 uur, rijden verbalisanten [verbalisant 4] en H. [verdachte] langs de [straatnaam] te Noordwolde. Aan de voorgevel van het pand zien zij een reclamebord met daarop de tekst " [verdachte] auto's". Aan de zijkant van dit pand is een schroothandel gevestigd. Voor het pand staat een personenauto geparkeerd. Het linker portier van deze auto is voorzien van het bedrijfslogo " [bedrijf 1] ". Voor het hekwerk staat ook een wit met grijze vrachtauto. Deze vrachtauto, met kenteken [kenteken] , is achterop voorzien van een kraan met grijper. Op de voorruit van de vrachtauto staat de tekst "schrootrunner". Het kenteken van de vrachtauto is afgegeven voor een bedrijfsauto van het merk DAF. Dit voertuig staat sinds 27 januari 2017 op naam van [bedrijf 1] , gevestigd aan de [straatnaam] te Noordwolde. Uit navraag bij de Kamer van Koophandel blijkt dat [bedrijf 1] een commanditaire vennootschap is met als vennoot een stichting waarvan [verdachte] de enige bestuurder is.45

Verklaringen van de eigenaren van de loods

De loods aan de [straatnaam] te Wijnjewoude is eigendom van [naam 1] en [naam 2] . Zij verklaren dat de loods aanvankelijk werd verhuurd aan " [getuige 4] ".46 Begin 2018 heeft " [getuige 4] " de loods onderverhuurd aan " [verdachte] ". Deze " [verdachte] " draagt een cowboyhoed. Vanaf juli 2018 huurt " [verdachte] " de loods rechtstreeks van [naam 1] en [naam 2] . De huur van de loods is tot en met oktober 2018 betaald.47 " [verdachte] " heeft de volgende gegevens aan [naam 1] en [naam 2] opgegeven: " [medeverdachte 2] , [straatnaam] , [woonplaats] , [telefoonnummer] ".48

Verklaringen van [medeverdachte 2]

is handelaar in oud ijzer.49 Hij verklaart dat hij de loods in 2018 heeft gehuurd. [medeverdachte 2] is de man met de cowboyhoed en er loopt maar één van hem rond.50 en anderen zijn in het bezit van de sleutel van de loods.51

Ongeveer vier keer per week worden busjes naar de loods gebracht. De busjes worden gestolen in de omgeving van Amsterdam en in de omgeving van Arnhem. De gestolen busjes worden vervolgens naar Noordwolde gebracht. Vanuit Noordwolde worden de busjes naar de loods in Wijnjewoude gereden. In de loods worden de busjes gedemonteerd. De onderdelen worden verkocht.52

en anderen vragen aan personen of zij een bepaald voertuig kunnen leveren. Indien dit mogelijk is, wordt het voertuig geleverd.53

De busjes worden door personen gebracht.54 en anderen nemen de busjes vervolgens over.55 De personen die de busjes stelen, ontvangen ongeveer € 2.500,00 per geleverd voertuig. De busjes worden niet op bestelling gestolen.56

De wrakken van de gestolen voertuigen worden allemaal naar [bedrijf 2] te Wolvega gebracht. Ook [medeverdachte 2] heeft autowrakken naar [bedrijf 2] gebracht.57

[medeverdachte 2] heeft onderdelen van gestolen voertuigen via Marktplaats verkocht. Soms halen mensen de onderdelen bij hem op. Soms brengt hij zelf de onderdelen weg.58

Aan [medeverdachte 2] wordt gevraagd of hij, [verdachte] , en [medeverdachte 1] , altijd met deze gestolen voertuigen bezig zijn geweest. [medeverdachte 2] antwoordt hierop: "Nee ik ben er ook weleens een paar dagen niet mee bezig geweest".59 Volgens [medeverdachte 2] heeft alles ongeveer een half jaar geduurd.60

Het sporenonderzoek in de loods

Op 12 oktober 2018 wordt een forensisch sporenonderzoek verricht in de loods aan de [straatnaam] te Wijnjewoude.61

Aantreffen DNA van [naam 3]

In het garage/werkdeel van de loods (ruimte 1) worden twee groene rubberen handschoenen aangetroffen.62 Deze handschoenen worden veiliggesteld onder nummer AALX0774NL.63 Op de binnenzijde van de linker handschoen wordt een DNA-mengprofiel aangetroffen, afkomstig van celmateriaal van minimaal twee donoren, van wie zeker één man. Hieruit wordt een DNA-hoofdprofiel afgeleid van een man. De frequentie van het DNA-hoofdprofiel is kleiner dan één op één miljard. Het DNA-hoofdprofiel matcht met het DNA-profiel van [naam 3] , geboren op [geboortedatum] 1982.64

De zelfgemaakte sleutel uit auto B wordt veiliggesteld onder nummer AALX0849NL.65 Op de sleutel wordt een DNA-mengprofiel aangetroffen afkomstig van celmateriaal van minimaal twee donoren, van wie zeker één man. Hieruit wordt een DNA-hoofdprofiel afgeleid van een man. De frequentie van het DNA-hoofdprofiel is kleiner dan één op één miljard. Het DNA-hoofdprofiel matcht met het DNA-profiel van [naam 3] .66

In het kantine deel van de loods (ruimte 4) staan onder meer twee wegwerpbekertjes op een tafel.67 Het linker bekertje wordt veiliggesteld onder nummer AALX0776NL.68 Op de beker wordt een DNA-profiel van een man aangetroffen. De frequentie van het DNA-hoofdprofiel is kleiner dan één op één miljard. Het DNA-hoofdprofiel matcht met het DNA-profiel van [naam 3] .69

Aantreffen DNA van [naam 4]

Ruimte 3 van de loods is alleen vanuit het garagedeel te benaderen.70 In deze ruimte wordt een paar handschoenen aangetroffen.71 Deze handschoenen worden veiliggesteld onder nummer AALX0859.72 Op de binnenzijde van de rechter handschoen wordt een DNA-mengprofiel aangetroffen afkomstig van celmateriaal van minimaal twee donoren, van wie zeker één man. Hieruit wordt een DNA-hoofdprofiel afgeleid van een man. De frequentie van het DNA-hoofdprofiel is kleiner dan één op één miljard. Het DNA-hoofdprofiel matcht met het DNA-profiel van [naam 4] , geboren op [geboortedatum] 1996.73

In het kantine deel van de loods (ruimte 4) staan onder meer twee wegwerpbekertjes op een tafel.74 Het rechter bekertje wordt veiliggesteld onder nummer AALX0777NL.75 Op de beker wordt een DNA-profiel van een man aangetroffen. De frequentie van het DNA-hoofdprofiel is kleiner dan één op één miljard. Het DNA-hoofdprofiel matcht met het DNA-profiel van [naam 4] .76

Aantreffen DNA van [naam 5]

De zelfgemaakte sleutel uit auto D wordt veiliggesteld onder nummer AALX0847NL.77 Op de sleutel wordt een DNA-mengprofiel aangetroffen afkomstig van celmateriaal van minimaal drie donoren, van wie zeker één man. Het DNA-mengprofiel is geschikt voor vergelijkend DNA-onderzoek met het DNA-profiel van een persoon. [naam 5] , geboren op [geboorteplaats] , kan donor zijn. Om een uitspraak te doen over het mogelijke donorschap van celmateriaal van [naam 5] in de bemonstering van het spoor is de likelihood-ratio methode toegepast. Daarbij zijn de resultaten bezien in het licht van twee, elkaar uitsluitende hypothesen:

hypothese 1: de bemonstering van het spoor bevat DNA van [naam 5] en twee onbekende, niet verwante personen.

hypothese 2: de bemonstering van het spoor bevat DNA van drie onbekende, niet verwante personen.

De resultaten van het onderzoek zijn "extreem veel waarschijnlijker" wanneer hypothese 1 juist is dan wanneer hypothese 2 juist is. Bij de kwalificatie "extreem veel waarschijnlijker" behoort een likelihood-ratio interval dat groter is dan 1.000.000.78

Verklaringen van [getuige 7]

verklaart dat hij "spul" heeft gekocht van de man die zichzelf "cowboy" noemt. Deze man draagt altijd een grote hoed. [getuige 7] is in 2018 in contact gekomen met "de cowboy".79 De politie toont [getuige 7] een foto van [medeverdachte 2] .80 verklaart dat hij deze man kent als "de cowboy".81

[getuige 7] heeft onderdelen en motoren van auto's van [medeverdachte 2] gekocht. Het betreft motoren van auto's van het merk Volkswagen en motoren van auto's van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter.82 [medeverdachte 2] brengt deze motoren in een busje. Dit busje is een Ford Transit.83 [getuige 7] heeft ook weleens motoren opgehaald bij [medeverdachte 2] . [getuige 7] was toen op het terrein van [bedrijf 1] in Noordwolde.84

[getuige 7] verklaart dat " [medeverdachte 1] " de man van [bedrijf 1] is. Deze " [medeverdachte 1] " heeft weleens met een heftruck motoren op de auto van [getuige 7] gezet. [getuige 7] was toen op het terrein van [bedrijf 1] omdat [medeverdachte 2] handel had.85 [getuige 7] weet dat " [medeverdachte 1] " van [bedrijf 1] is, omdat hij een jas draagt met de naam " [bedrijf 1] " erop. Bovendien rijdt " [medeverdachte 1] " daar op een heftruck. Met " [medeverdachte 1] " bedoelt [getuige 7] : [medeverdachte 1] .86

Personen die bij de activiteiten in de loods betrokken zijn

Het filmpje van [naam 6]

Op 13 januari 2020 wordt onder [naam 6] een mobiele telefoon in beslaggenomen.87 Op deze telefoon wordt een filmpje aangetroffen dat op 29 september 2018, rond 18.07 uur, gemaakt is met de camerafunctie van de telefoon. Verbalisant [verbalisant 7] herkent op het filmpje het interieur van de loods aan de [straatnaam] te Wijnjewoude.88

Naast diverse losse auto-onderdelen zijn op het filmpje in totaal negen bestelbusjes te zien. Sommige van deze bestelbusjes zijn al deels gestript.89 Op het filmpje zijn onder meer de volgende voertuigen te zien:

- een bestelbus van het merk Peugeot, type Boxer (zaak 16)

De bestelbus is voorzien van het kenteken [kenteken] (de rechtbank begrijpt: [kenteken] ). Dit voertuig is op een autobrug geplaatst.90

In de loods worden onderdelen aangetroffen die gekoppeld kunnen worden aan de Peugeot.91

- een bestelbus van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter (zaak 4)

De bus is voorzien van bestickering van het bedrijf [benadeelde partij 2] . De bus is grotendeels ontmanteld.92

Op 12 oktober 2018 worden in de loods portieren aangetroffen met daarop de tekst: " [benadeelde partij 2] , tel. [telefoonnummer] ".93 De portieren zijn te herleiden naar een gestolen Mercedes-Benz Sprinter, met kenteken [kenteken] .94

- een bestelbus van het merk Mercedes-Bens, type Sprinter, kleur zwart (zaak 11)

De bestelbus is grotendeels ontmanteld. Het voertuig is voorzien van bestickering met daarop de letters " [benadeelde partij 3] " in rood/zwarte kleur.95

Op 12 oktober 2018 worden in de loods portieren aangetroffen met daarop de tekst " [benadeelde partij 3] - [website] , [straatnaam] , tel. [telefoonnummer] ".96 De portieren zijn te herleiden naar een gestolen Mercedes-Benz Sprinter, met kenteken [kenteken] .97

- een witte Mercedes-Benz Sprinter (zaak 28)

De bestelbus is voorzien van het kenteken [kenteken] . Op het voertuig bevindt zich bestickering van PostNL.98

In de nacht van 15 oktober 2018 op 16 oktober 2018 wordt een Mercedes-Benz Sprinter, met kenteken [kenteken] , aangetroffen op de locatie [straatnaam] te Noordwolde.99

Direct nadat het filmpje is gemaakt wordt het via WhatsApp verzonden aan [naam 7] . Het filmpje maakt deel uit van een chatsessie tussen [naam 6] en [naam 7] . Over en weer worden de volgende berichten verstuurd:

[naam 7] : "aant werk?" (18.05.34 uur)

[naam 6] : "Ja nu nog effe paar" (18.07.07 uur)

[naam 6] stuurt om 18.07.25 uur het hiervoor genoemde filmpje aan [naam 7] .

[naam 6] : "Slopen" (18.07.38 uur)

[naam 6] : "Vol gass" (18.09.48 uur)100

De chatsessies tussen [naam 6] en [medeverdachte 2]

In de onder [naam 6] inbeslaggenomen mobiele telefoon worden verder diverse WhatsApp-berichten aangetroffen tussen [naam 6] en [medeverdachte 2] .101

Op 26 juli 2018 vindt een chatsessie plaats tussen [naam 6] en [medeverdachte 2] . Over en weer worden de volgende berichten verstuurd:

[naam 6] : "We hebben bezoek" (18.55.48 uur)

[medeverdachte 2] : "Van wie"(18.56.23 uur)

[naam 6] : "Een auto handelaar" (18.56.41 uur)

[naam 6] : "Voor de sloper die buiten staat" (18.56.52 uur)

[medeverdachte 2] : "Wegsturen" (18.57.08 uur)

[naam 6] : "Ben je al onderweg???" (19.18.05 uur)

[medeverdachte 2] : "Zeker" (19.22.03 uur)

[medeverdachte 2] : "Ben er bijna" (19.22.18 uur)

[naam 6] : "Vent is er nog" (19.23.20 uur)

[naam 6] : "Is hier nu al 40 min" (19.28.52 uur)

[medeverdachte 2] : "Over 10 stuur ik m weg" (19.29.23 uur)

[naam 6] : "Is goed" (19.29.37 uur)102

[naam 6] : "Kan niet zeg [medeverdachte 1] " (19.30.04 uur)

[naam 6] : "Is een auto handelaar heeft

groene platen erop" (19.30.19 uur)

[naam 6] stuurt om 19.31.37 uur een foto aan [medeverdachte 2] .

[naam 6] : "Hij is er nog steeds aan sleutelen aan die

andere auto" (19.36.45 uur)

[naam 6] : "Kom maar hij rijd weg nu" (19.37.41 uur)103

De telefoon van [medeverdachte 2] (+ [telefoonnummer] ) maakt na dit laatste tijdstip een reisbeweging naar Wijnjewoude.104

Verbalisant [verbalisant 7] herkent op de door [naam 6] gestuurde foto het perceel [straatnaam] te Wijnjewoude.105

Op 13 augustus 2018 vindt opnieuw een chatsessie plaats tussen [naam 6] en [medeverdachte 2] . Over en weer worden de volgende berichten verstuurd:

[naam 6] : "Neem oe nog koude rakkers mee" (16.46.29 uur)

[medeverdachte 2] : "Nog ietz nodig ik kom over een half uur" (18.53.32 uur)

[medeverdachte 2] : " [medeverdachte 1] had zin in bier" (16.53.58 uur)

[medeverdachte 2] : "Neem ik mee" (18.54.10 uur)

[naam 6] : "Volgens mij verder niks" (18.54.12 uur)

[medeverdachte 2] : "Vraag hem ns wat de motoren kosten" (21.00.37 uur)

[naam 6] : "1750€ per stuk" (21.37.20 uur)

[naam 6] : "Kar staat buiten klaar" (21.40.14 uur)

De telefoon van [medeverdachte 2] straalt ongeveer een half uur later een mast aan op de [straatnaam] te Hemrik. Dit is in de omgeving van Wijnjewoude.106

De telefoon van [medeverdachte 1] (+ [telefoonnummer] ) straalt op 13 augustus 2018 masten aan in Wijnjewoude en Hemrik.107

Op 27 augustus 2018 vindt een chatsessie plaats tussen [naam 6] en [medeverdachte 2] . Over en weer worden de volgende berichten verstuurd:

[medeverdachte 2] : "Gaat het?" (15.33.11 uur)

[naam 6] : "Jawel" (15.37.35 uur)

[medeverdachte 2] : "Mooi" (15.38.11 uur)

[naam 6] : " [naam 8] werk aardig deur" (15.39.04 uur)

[naam 6] : "Kun jij de slagmoer uit de crafter meenemen

boer [naam 9] " (18.34.00 uur)

[medeverdachte 2] : "Ja" (18.35.55 uur)

[medeverdachte 2] : "Vraag es wat [medeverdachte 1] voor eten wil" (19.00.03 uur)

De telefoon van [medeverdachte 2] maakt na 19.00 uur een reisbeweging naar Wijnjewoude.108

Op 29 september 2018 vindt wederom een chatsessie plaats tussen [naam 6] en [medeverdachte 2] . Over en weer worden onder meer de volgende berichten verstuurd:

[naam 6] : "Hoe laat ben je hier" (14.44.14 uur)109

[naam 6] : "We wachten op je!!!" (16.01.26 uur)

[medeverdachte 2] : "Half uur" (16.07.33 uur)

[medeverdachte 2] : "Ben je alleen op de zaak" (16.16.10 uur)

[naam 6] : "Ben je al onderweg" (16.16.14 uur)

[naam 6] : "Nee [verdachte] ook we wachten op jou" (16.16.24 uur)

[naam 6] : "Bende moet weg" (16.16.30 uur)

[medeverdachte 2] : "Zo snel mogelijk" (16.16.37 uur)

[naam 6] : "Is goed" (16.16.44 uur)

[medeverdachte 2] : "Wij kunnen ook twee x rijden" (16.21.50 uur)

[medeverdachte 2] : "Kan [verdachte] weg" (16.21.59 uur)

[naam 6] : "We redden ons wel" (16.23.06 uur)

[medeverdachte 2] : "Ik breng jou wel naar huis" (16.43.51 uur)

[naam 6] : "Heb je die sprinter velg

nog meegenomen???" (17.02.08 uur)

[medeverdachte 2] : "ja" (17.03.39 uur)110

De telefoon van [medeverdachte 2] is omstreeks 17:48 uur in Wijnjewoude.111

Analyse van de diefstallen van diverse Volkswagen Transporters

Volkswagen Transporter met kenteken [kenteken] (zaak 1)

De Volkswagen Transporter met kenteken [kenteken] wordt tussen 6 oktober 2018 en 10 oktober 2018 weggenomen vanaf een parkeerterrein aan de [straatnaam] .112 Op 11 oktober 2018 wordt de Volkswagen aangetroffen in de loods aan de [straatnaam] te Wijnjewoude.113 Op de camerabeelden van de diefstal is te zien dat op 10 oktober 2018 te 14.52 uur een BMW met kenteken [kenteken] het parkeerterrein oprijdt. De BMW wordt naast de Volkswagen geparkeerd. In de BMW zitten twee mensen. Om 15.01 uur verlaat de BMW het parkeerterrein. Alleen de bestuurder zit dan nog in de BMW. De Volkswagen verlaat op dat moment ook het parkeerterrein.114

De BMW staat op naam van [naam 5] , geboren op [geboortedatum] 1977 [naam 5] wordt aan de hand van de camerabeelden herkend als de bestuurder van de BMW.115

[naam 5] heeft tegenover de politie een verklaring afgelegd over de diefstal van de Volkswagen. Hij verklaart dat hij iemand heeft gebracht.116

Aan de hand van de camerabeelden wordt [naam 10] , geboren op [geboortedatum] 1985, herkend als de bestuurder van de gestolen Volkswagen.117

De telefoon van [naam 10] ( [telefoonnummer] ) straalt kort voor en tijdens de diefstal een mast aan in Nieuw-Vennep. Dit is in de nabije omgeving van de plaats delict.118

Uit de gegevens van de GPS-tracker van de gestolen Volkswagen blijkt dat het voertuig om 15.22 uur stopt op de De Witstraat in Haarlem. De telefoon van [naam 5] ( [telefoonnummer] ) straalt op dat moment een mast aan op de [straatnaam] te Haarlem. Deze mast bevindt zich in de nabije omgeving van de De Witstraat.119

Om 21.04 uur en 22.07 uur vindt er telefonisch contact plaats tussen [naam 5] en [naam 10] .120

Uit de gegevens van de GPS-tracker blijkt dat de gestolen Volkswagen de volgende dag, 11 oktober 2018, om 9.26 uur weer in beweging komt. Het voertuig stopt achtereenvolgens op de Plesostraat te Amsterdam (om 10.03 uur), de [straatnaam] te Noordwolde (om 12.53 uur), de Oosterwoldseweg 53 te Oldeberkoop (om 13.19 uur) en uiteindelijk op de [straatnaam] te Wijnjewoude (om 13.36 uur).121

De telefoon van [naam 5] straalt die dag onder meer masten aan in Haarlem (om 9.09 uur), Amsterdam (om 10.35 uur), Almere (om 11.49 uur), Lelystad (om 11.51 uur), Nagele (om 12.09 uur) en De Blesse (om 12.39 uur).122

De telefoon van [naam 10] straalt die dag onder meer masten aan in Haarlem (om 9.03 uur), Amsterdam (om 9.46 uur), Almere (om 11.42 uur), Blokzijl (om 12.21 uur), Steenwijk (om 12.21 uur), Nijetrijne (om 12.31 uur), Wolvega (om 12.37 uur), Oldeholtpade (om 12.47 uur) en Noordwolde (om 12.48 uur).123

Om 15.08 uur vindt er telefonisch contact plaats tussen [verdachte] ( [telefoonnummer] ) en [medeverdachte 1] (+ [telefoonnummer] ). Dit gesprek duurt 45 seconden. Daarna probeert [verdachte] telefonisch contact te krijgen met [naam 3] ( [telefoonnummer] ). Van deze [naam 3] wordt later DNA aangetroffen op een geprepareerde autosleutel die zich bevindt in de gestolen Volkswagen Transporter met kenteken [kenteken] (zaak 6).

Om 16.23 uur vindt een telefoongesprek plaats tussen [verdachte] en [naam 3] . Om 18.48 uur en 18.49 uur vindt er sms-verkeer plaats tussen deze personen.124

[medeverdachte 1] (+ [telefoonnummer] ) heeft om 16.08 uur telefonisch contact met [naam 3] . Dit gesprek duurt 10 seconden. Om 16.24 uur vindt er opnieuw een telefoongesprek plaats tussen [medeverdachte 1] en [naam 3] .125

Op 11 oktober 2018 te 08.49 uur probeert [medeverdachte 1] een telefoongesprek aan te gaan met [naam 4] ( [telefoonnummer] ). Hierna vindt een telefoongesprek plaats tussen [medeverdachte 1] en [naam 3] .126

Volkswagen Transporter met kenteken [kenteken] (zaak 6)

De Volkswagen Transporter met kenteken [kenteken] wordt tussen 10 oktober 2018 en 12 oktober 2018 weggenomen vanaf een parkeerterrein op de Zuiderzeeweg 8 te Amsterdam. Op 12 oktober 2018 wordt de Volkswagen deels gestript aangetroffen in de loods aan de [straatnaam] te Wijnjewoude. Tussen de diefstal van de Volkswagen en het strippen hiervan zit een tijdsbestek van maximaal 32 uren. Op de in het voertuig aanwezige knipsleutel wordt DNA aangetroffen van [naam 3] .127

De telefoon van [naam 5] ( [telefoonnummer] ) maakt op 11 oktober 2018 te 10.35 uur - in de periode dat de Volkswagen wordt gestolen - verbinding met een mast aan de Cruquiusweg 109 te Amsterdam. Deze mast bevindt zich in de directe omgeving van de plaats delict.128

Vanaf 11.49 uur maakt de telefoon van [naam 5] achtereenvolgens verbinding met masten in Almere (om 11.49 uur), Lelystad (om 11.51 uur), Nagele (om 12.09 uur) en De Blesse (om 12.39 uur). De Blesse ligt tussen Steenwijk, Wolvega en Noordwolde.129

Op 11 oktober 2018 te 10.35 uur maakt de telefoon van [naam 10] ( [telefoonnummer] ) verbinding met een mast aan de [straatnaam] te Amsterdam. Deze mast bevindt zich in de directe omgeving van de plaats delict. Tussen 10.35 uur en 10.22 uur maakt de telefoon verbinding met masten in Amsterdam. Hierna straalt de telefoon onder meer masten aan in Almere (om 11.42 uur), Steenwijk (om 12.21 uur), Wolvega (om 12.37 uur) en Noordwolde (om 12.48 uur). In Noordwolde wordt een mast aan de Nijverheidsstraat 31 aangestraald. Dit is nabij de vestiging van [bedrijf 1] (de rechtbank begrijpt: "de nieuwe locatie" van het bedrijf aan de [straatnaam] te Noordwolde).130

Volkswagen Transporter met kenteken [kenteken] (zaak 7)

De Volkswagen Transporter met kenteken [kenteken] wordt tussen 10 oktober 2018 en 11 oktober 2018 weggenomen vanaf de Marnixkade te Amsterdam. De Volkswagen wordt op 12 oktober 2018 aangetroffen in de loods aan de [straatnaam] te Wijnjewoude. Het voertuig is deels gestript. Tussen de diefstal van het voertuig en het strippen zit een tijdsbestek van maximaal 33 uren.131 Op de in het voertuig aanwezige knipsleutel wordt DNA aangetroffen van [naam 5] .132

De telefoon van [naam 10] ( [telefoonnummer] ) maakt in de periode dat de Volkswagen is gestolen verbinding met een mast aan de Westerstraat 187 in Amsterdam. Deze mast bevindt zich in de directe omgeving van de plaats delict.133

Ook de telefoon van [naam 5] ( [telefoonnummer] ) maakt in die periode verbinding met een mast in de directe omgeving van de plaats delict.134

Volkswagen Transporter met kenteken [kenteken] (zaak 18)

De Volkswagen Transporter met kenteken [kenteken] wordt op [geboortedatum] 2018 weggenomen vanaf de [straatnaam] te IJmuiden.135 Op 12 oktober 2018 wordt in de loods aan de [straatnaam] te Wijnjewoude onder meer een voorfront aangetroffen dat te herleiden is naar de gestolen Volkswagen.136

De telefoon van [naam 5] ( [telefoonnummer] ) straalt op [geboortedatum] 2018 te 14.44 uur - in de periode dat de Volkswagen gestolen wordt - een mast aan op de Vuurtorenstraat te IJmuiden. 137

De telefoon van [naam 10] ( [telefoonnummer] ) straalt op [geboortedatum] 2018 te 14.48 uur een mast aan op de Ampèrestraat te IJmuiden. De telefoon van [naam 10] maakt vervolgens contact met een telefoon ( [telefoonnummer] ) die in gebruik is bij [naam 11] .138 De telefoon van [naam 11] straalt om 14.48 uur een mast aan op de Dirk Hartoghstraat te IJmuiden. Deze mast bevindt zich nabij het parkeerterrein waar de Volkswagen is weggenomen.139

De telefoon van [naam 11] maakt op [geboortedatum] 2018 een reisbeweging naar Willemsoord. Hier wordt om 17.13 uur een mast aangestraald. Willemsoord ligt op circa 10 kilometer afstand van Noordwolde.140

Volkswagen Transporter met kenteken [kenteken] (zaak 23)

De Volkswagen Transporter met kenteken [kenteken] wordt op 31 juli 2018 weggenomen vanaf een parkeerplaats bij Center Parcs De Eemhof aan de Slingerweg te

Zeewolde. Op 12 oktober 2018 wordt in de loods aan de [straatnaam] te Wijnjewoude een wakeboard aangetroffen.141 Dit wakeboard is te herleiden naar de neef van de eigenaar van de Volkswagen. De politie neemt vervolgens contact op met de eigenaar van de Volkswagen. Deze verklaart dat het wakeboard zich ten tijde van de diefstal in de Volkswagen bevond.142

De telefoon van [naam 5] ( [telefoonnummer] ) straalt op 31 juli 2018 tussen 16.33 uur en 16.52 uur - in de periode dat de Volkswagen wordt gestolen - een mast aan op de Slingerweg 1 te Zeewolde.143 Deze mast bevindt zich naast de parkeerplaats waar de Volkswagen is weggenomen.144

Op 31 juli 2018 te 16.52 uur vindt telefonisch contact plaats tussen [naam 10] ( [telefoonnummer] ) en [naam 5] . De telefoonaansluiting van [naam 10] straalt op dat moment een mast aan op de Slingerweg te Zeewolde.145

Op 31 juli 2018 te 14.01 uur en 18.44 uur vindt telefonisch contact plaats tussen [naam 5] en [naam 10] ( [telefoonnummer] ).146

Op 1 augustus 2018 verplaatst de telefoon van [naam 10] ( [telefoonnummer] ) zich van Amsterdam naar Noordwolde. Omstreeks 12.05 uur wordt een mast aan de Nijverheidsstraat te Noordwolde aangestraald.147

[naam 10] ( [telefoonnummer] ) heeft op 31 juli 2018 te 17.13 uur telefonisch contact met [naam 5] . Kort hierna wordt contact opgenomen met [naam 11] ( [telefoonnummer] ). Ongeveer een half uur na dit contact straalt de telefoon van [naam 11] een mast aan nabij de parkeerplaats bij Center Parcs Eemhof. Dit is de plaats waar de Volkswagen Transporter weggenomen is.148 Op 1 augustus 2018 verplaatst de telefoon van [naam 11] zich van Haarlem, via onder andere Diemen, Almere, Lelystad en Steenwijk, naar Willemsoord.149 Willemsoord ligt op circa 10 kilometer afstand van Noordwolde.150

Telefonische contacten tussen [naam 5] , [verdachte] en [medeverdachte 1]

[naam 5] ( [telefoonnummer] ) heeft in de periode van 14 mei 2018 tot en met 16 juli 2019 in totaal 45 keer telefonisch contact met [verdachte] ( [telefoonnummer] ).151

[naam 5] heeft daarnaast in de periode van 3 juni 2018 tot en met 14 september 2019 in totaal 71 keer telefonisch contact met [medeverdachte 1] (+ [telefoonnummer] ).152

Telefonische contacten tussen [naam 5] en [naam 4]

[naam 5] heeft in de periode van 12 augustus 2018 tot en met 2 november 2018 in totaal 13 keer telefonisch contact met [naam 4] ( [telefoonnummer] ). Op 10 oktober 2018, tussen 18.52 uur en 19.07 uur, vindt zesmaal telefonisch contact plaats. Dit is de dag waarop de Volkswagen Transporter met [kenteken] (zaak 7) wordt gestolen. Op de sleutel van deze Volkswagen wordt DNA van [naam 5] aangetroffen.153

De telefoon van [naam 4] heeft tussen 10 oktober 2018 te 10.18 uur en 15 oktober 2018 te 22.05 uur in totaal 83 keer verbinding gemaakt met masten waarvan het dekkingsgebied de locatie [straatnaam] te Wijnjewoude beslaat.154

Lijst van aangetroffen voertuigen c.q. voertuigonderdelen

Door Stichting VbV aangetroffen (onderdelen van) gestolen voertuigen

De Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (hierna: Stichting VbV) heeft een onderzoek ingesteld naar de voertuigidentificatie- en productienummers van de in de loods aan de [straatnaam] te Wijnjewoude aangetroffen voertuigen en voertuigonderdelen.155 De Stichting VbV heeft een deel van die voertuigen en onderdelen kunnen herleiden naar de volgende voertuigen:

- een Volkswagen Transporter met kenteken [kenteken] (zaak 1)

De personenauto van het merk Volkswagen, type Transporter (Multivan), voorzien van het kenteken [kenteken] en chassisnummer [chassisnummer] , wordt gestolen in Hoofddorp tussen 6 oktober 2018 te 21.05 uur en 10 oktober 2018 te 15.01 uur.156

Op de locatie [straatnaam] te Wijnjewoude worden onderdelen aangetroffen die gekoppeld kunnen worden aan de Volkswagen.157

- een Volkswagen Transporter met kenteken [kenteken] (zaak 2)

De bestelauto van het merk Volkswagen, type Transporter, voorzien van het kenteken [kenteken] en chassisnummer [chassisnummer] , wordt gestolen in Amsterdam tussen 23 september 2018 te 22.00 uur en 24 september 2018 te 08.00 uur.158

Op de locatie [straatnaam] te Wijnjewoude worden onderdelen aangetroffen die gekoppeld kunnen worden aan de Volkswagen.159

- een Volkswagen Transporter met kenteken [kenteken] (zaak 3)

De bestelauto van het merk Volkswagen, type Transporter, voorzien van het kenteken [kenteken] en chassisnummer [chassisnummer] , wordt gestolen in Amsterdam tussen 22 september 2018 te 23.16 uur en 23 september 2018 te 09.40 uur.160

Op de locatie [straatnaam] te Wijnjewoude worden onderdelen aangetroffen die gekoppeld kunnen worden aan de Volkswagen.161

- een Mercedes-Sprinter met kenteken [kenteken] (zaak 4)

De bestelauto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, voorzien van het kenteken [kenteken] en chassisnummer [chassisnummer] , wordt gestolen in Arnhem tussen 14 september 2018 te 18.20 uur en 15 september 2018 te 07.05 uur.162

Op de locatie [straatnaam] te Wijnjewoude worden onderdelen aangetroffen die gekoppeld kunnen worden aan de Mercedes-Benz.163

- een Mercedes-Sprinter met kenteken [kenteken] (zaak 5)

De bestelauto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, voorzien van het kenteken [kenteken] en chassisnummer [chassisnummer] , wordt gestolen in Deventer tussen 25 september 2018 te 18.00 uur en 26 september 2018 te 08.30 uur.164

Op de locatie [straatnaam] te Wijnjewoude worden onderdelen aangetroffen die gekoppeld kunnen worden aan de Mercedes-Benz.165

- een Volkswagen Transporter met kenteken [kenteken] (zaak 6)

De personenauto van het merk Volkswagen, voorzien van het kenteken [kenteken] , wordt gestolen in Amsterdam tussen 10 oktober 2018 te 13.00 uur en 12 oktober 2018 te 12.00 uur.166

Op de locatie [straatnaam] te Wijnjewoude worden onderdelen aangetroffen die gekoppeld kunnen worden aan de Volkswagen.167

In de loods worden daarnaast persoonlijke spullen van aangever [benadeelde partij 4] aangetroffen.168 Het betreft twee dvd-steunen, een Maxi-Cosi kinderstoel, jassen, een buggy, een krat met diverse goederen en een sleutelbos.169

- een Volkswagen Transporter met kenteken [kenteken] (zaak 7)

De bestelauto van het merk Volkswagen, type Transporter, voorzien van het kenteken [kenteken] en chassisnummer [chassisnummer] , wordt gestolen in Amsterdam tussen 10 oktober 2018 te 18.00 uur en 11 oktober 2018 te 10.50 uur.170

Op de locatie [straatnaam] te Wijnjewoude worden onderdelen aangetroffen die gekoppeld kunnen worden aan de Volkswagen.171

In de loods worden daarnaast persoonlijke spullen van aangever [benadeelde partij 5] aangetroffen.172 Het betreft zeven sleutelbossen, microfoonstandaards, divers gereedschap (rode kist), een verlengsnoer (gele kist), een TomTom en twee stoelen.173

- een Mercedes-Benz Sprinter met kenteken [kenteken] (zaak 8)

De bestelauto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, voorzien van het kenteken [kenteken] en chassisnummer [chassisnummer] , wordt gestolen in Apeldoorn tussen 9 oktober 2018 te 17.30 uur en 10 oktober 2018 te 07.18 uur.174

Op de locatie [straatnaam] te Wijnjewoude worden onderdelen aangetroffen die gekoppeld kunnen worden aan de Mercedes-Benz.175

- een Mercedes-Benz Sprinter met kenteken [kenteken] (zaak 9)

De bestelauto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, voorzien van het kenteken [kenteken] en chassisnummer [chassisnummer] , wordt gestolen in Arnhem tussen 6 oktober 2018 te 22.00 uur en 7 oktober 2018 te 08.30 uur.176

Op de locatie [straatnaam] te Wijnjewoude worden onderdelen aangetroffen die gekoppeld kunnen worden aan de Mercedes-Benz.177

- een Mercedes-Benz Sprinter met kenteken [kenteken] (zaak 10)

De bestelauto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, voorzien van het kenteken [kenteken] en chassisnummer [chassisnummer] , wordt gestolen in Apeldoorn tussen 14 augustus 2018 te 03.00 uur en [geboortedatum] 2018 te 10.30 uur.178

Op de locatie [straatnaam] te Wijnjewoude worden onderdelen aangetroffen die gekoppeld kunnen worden aan de Mercedes-Benz.179

- een Mercedes-Benz Sprinter met kenteken [kenteken] (zaak 11)

De bestelauto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, voorzien van het kenteken [kenteken] en chassisnummer [chassisnummer] , wordt gestolen in Apeldoorn tussen 5 september 2018 te 23.00 uur en 6 september 2018 te 06.30 uur.180

Op de locatie [straatnaam] te Wijnjewoude worden onderdelen aangetroffen die gekoppeld kunnen worden aan de Mercedes-Benz.181

- een Volkswagen Transporter met kenteken [kenteken] (zaak 13)

De bestelauto van het merk Volkswagen, type Transporter, voorzien van het kenteken [kenteken] en chassisnummer [chassisnummer] , wordt gestolen in Amsterdam tussen 15 september 2018 te 18.00 uur en 18 september 2018 te 07.45 uur.182

Op de locatie [straatnaam] te Wijnjewoude worden onderdelen aangetroffen die gekoppeld kunnen worden aan de Volkswagen.183

- een Volkswagen Transporter met kenteken [kenteken] (zaak 15)

De bestelauto van het merk Volkswagen, type Transporter, voorzien van het kenteken [kenteken] en chassisnummer [chassisnummer] , wordt gestolen in Amsterdam tussen 18 september 2018 te 19.00 uur en 19 september 2018 te 07.45 uur.184

Op de locatie [straatnaam] te Wijnjewoude worden onderdelen aangetroffen die gekoppeld kunnen worden aan de Volkswagen.185

- een Peugeot Boxer met kenteken [kenteken] (zaak 16)

De bestelauto van het merk Peugeot, type Boxer, voorzien van het kenteken [kenteken] en chassisnummer [chassisnummer] , wordt gestolen in Arnhem tussen 19 september 2018 te 17.30 uur en 20 september 2018 te 07.50 uur.186

Op de locatie [straatnaam] te Wijnjewoude worden onderdelen aangetroffen die gekoppeld kunnen worden aan de Peugeot.187

- een Volkswagen Transporter met kenteken [kenteken] (zaak 17)

De bestelauto van het merk Volkswagen, type Transporter, voorzien van het kenteken [kenteken] en chassisnummer [chassisnummer] , wordt gestolen in Amsterdam tussen 24 september 2018 te 20.15 uur en 25 september 2018 te 05.00 uur.188

Op de locatie [straatnaam] te Wijnjewoude worden onderdelen aangetroffen die gekoppeld kunnen worden aan de Volkswagen.189

- een Volkswagen Transporter met kenteken [kenteken] (zaak 18)

De bestelauto van het merk Volkswagen, type Transporter, voorzien van het kenteken [kenteken] en chassisnummer [chassisnummer] , wordt gestolen in IJmuiden tussen [geboortedatum] 2018 te 14.00 uur en [geboortedatum] 2018 te 15.55 uur.190

Op de locatie [straatnaam] te Wijnjewoude worden onderdelen aangetroffen die gekoppeld kunnen worden aan de Volkswagen.191

- een Mercedes-Benz Sprinter met kenteken [kenteken] (zaak 19)

De autobus van het merk Mercedes, type Sprinter, voorzien van het kenteken [kenteken] en chassisnummer [chassisnummer] , wordt gestolen in Deventer tussen 16 september 2018 te 22.00 uur en 17 september 2018 te 01.00 uur.192

Op de locatie [straatnaam] te Wijnjewoude worden onderdelen aangetroffen die gekoppeld kunnen worden aan de Mercedes-Benz.193

- een Mercedes-Benz Sprinter met kenteken [kenteken] (zaak 21)

De bestelauto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, voorzien van het kenteken [kenteken] en chassisnummer [chassisnummer] , wordt gestolen in Gorssel tussen 24 september 2018 te 16.45 uur en 25 september 2018 te 06.00 uur.194

Op de locatie [straatnaam] te Wijnjewoude worden onderdelen aangetroffen die gekoppeld kunnen worden aan de Mercedes-Benz.195

- een Mercedes-Benz Sprinter met kenteken [kenteken] (zaak 22)

De bestelauto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, voorzien van het kenteken [kenteken] en chassisnummer [chassisnummer] , wordt gestolen in Zutphen tussen 1 januari 2018 te 04.00 uur en 6 januari 2018 te 17.00 uur.196

Op de locatie [straatnaam] te Wijnjewoude worden onderdelen aangetroffen die gekoppeld kunnen worden aan de Mercedes-Benz.197

- een Volkswagen Transporter met kenteken [kenteken] (zaak 23)

De bestelauto van het merk Volkswagen, type Transporter, voorzien van het kenteken [kenteken] en chassisnummer [chassisnummer] , wordt gestolen te Zeewolde tussen 31 juli 2018 te 12.07 uur en 31 juli 2018 te 17.50 uur.198

Op de locatie [straatnaam] te Wijnjewoude worden onderdelen aangetroffen die gekoppeld kunnen worden aan de Volkswagen.199

- een Mercedes-Benz Sprinter met kenteken [kenteken] (zaak 24)

De bestelauto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, voorzien van het kenteken [kenteken] en chassisnummer [chassisnummer] , wordt gestolen in Arnhem tussen 28 september 2018 te 23.00 uur en 29 september 2018 te 10.05 uur.200

Op de locatie [straatnaam] te Wijnjewoude worden onderdelen aangetroffen die gekoppeld kunnen worden aan de Mercedes-Benz.201

- een Mercedes-Benz Sprinter met kenteken [kenteken] (zaak 25)

De bestelauto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, voorzien van het kenteken [kenteken] en chassisnummer [chassisnummer] , wordt gestolen in Arnhem tussen 26 september 2018 te 19.30 uur en 27 september 2018 te 06.30 uur.202

Op de locatie [straatnaam] te Wijnjewoude worden onderdelen aangetroffen die gekoppeld kunnen worden aan de Mercedes-Benz.203

- een Mercedes-Benz Sprinter met kenteken [kenteken] (zaak 26)

De bestelauto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, voorzien van het kenteken [kenteken] en chassisnummer [chassisnummer] , wordt gestolen in Deventer tussen 19 september 2018 te 23.00 uur en 20 september 2018 te 06.00 uur.204

Op de locatie [straatnaam] te Wijnjewoude worden onderdelen aangetroffen die gekoppeld kunnen worden aan de Mercedes-Benz.205

- een Mercedes-Benz Sprinter met kenteken [kenteken] (zaak 33)

De bestelauto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, voorzien van het kenteken [kenteken] en chassisnummer [chassisnummer] , wordt gestolen in Huissen tussen 6 augustus 2018 te 19.00 uur en 7 augustus 2018 te 20.30 uur.206

Op de locatie [straatnaam] te Wijnjewoude worden onderdelen aangetroffen die gekoppeld kunnen worden aan de Mercedes-Benz.207

Overige aangetroffen (onderdelen van) voertuigen

- een Mercedes-Benz Sprinter met kenteken [kenteken] (zaak 12)

De bestelauto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, voorzien van het kenteken [kenteken] en chassisnummer [chassisnummer] , wordt gestolen in Arnhem tussen 30 augustus 2018 te 00.00 uur en 30 augustus 2018 te 06.30 uur. De berijder van de bedrijfsauto is [benadeelde partij 6] , wonende aan de [straatnaam] te [woonplaats] .208

Op 3 november 2018 wordt door [naam 1] , de eigenaar van de loods aan de [straatnaam] te Wijnjewoude, een Nederlands kentekenbewijs, voorzien van kenteken [kenteken] , afgegeven aan de politie. [naam 1] verklaart dat hij dit kentekenbewijs heeft gevonden in één van de ruimtes van de loods. Dit kentekenbewijs blijkt afgegeven te zijn voor een bestelbusje van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, op naam gesteld van [benadeelde partij 6] , [straatnaam] te [woonplaats] .209

3.1.2.

Locatie [straatnaam] te Noordwolde

Inleiding

In de nacht van 15 oktober 2018 op 16 oktober 2018 wordt door verbalisanten [verbalisant 10] en [verbalisant 11] in de omgeving van de Nijverheidsstraat te Noordwolde een onderzoek ingesteld naar de aanwezigheid van gestolen motorvoertuigen. Achter de loods aan de [straatnaam] te Noordwolde worden twee voertuigen aangetroffen, te weten:

- een Mercedes-Benz Sprinter met kenteken [kenteken] ;

- een Volkswagen Crafter met kenteken [kenteken] .210

In de loop van de ochtend van 16 oktober 2018 gaan verbalisanten [verbalisant 4] en [verbalisant 7] naar deze loods.211 Voor hen verschijnt [verdachte] . [verdachte] verklaart eigenaar te zijn van [bedrijf 1] , gevestigd aan de [straatnaam] te Noordwolde. [verdachte] geeft aan dat hij auto's voor deze loods heeft staan. Hij verklaart dat hij soms ook auto's achter de loods parkeert en dat de mogelijkheid bestaat dat zijn Volkswagen Crafter daar staat. Daarnaast verklaart [verdachte] dat hij de Volkswagen Crafter heeft verhuurd.212

Op 16 oktober 2018 wordt de eigenaar van de loods, [getuige 8] , als getuige gehoord.213 [getuige 8] verklaart dat voor de loods voertuigen staan van "de mannen van [verdachte] " van de [straatnaam] te Noordwolde. [getuige 8] verklaart dat " [medeverdachte 2] " ongeveer drie of vier weken geleden aan hem gevraagd heeft of hij wat auto's voor de loods mocht zetten. Dit omdat ze bij "hun bedrijf" zouden gaan straten. [getuige 8] vond dat prima.214

[getuige 8] verklaart verder dat de twee bestelbussen achter de loods daar al een week of drie staan. [getuige 8] denkt dat deze voertuigen ook van "de jongens" van garage/oud ijzer " [verdachte] " aan de [straatnaam] zijn.215

Mercedes-Benz Sprinter met kenteken [kenteken]

Op 16 oktober 2018 wordt een onderzoek ingesteld naar de Mercedes-Benz Sprinter met kenteken [kenteken] (zaak 28). De aanwezige kentekenplaten worden gecontroleerd. Deze blijken niet voorzien te zijn van een lamineercode. De landcode op het kenteken is aangebracht door middel van een sticker. Volgens het RDW-register moet het voertuig voorzien zijn van kantelbare laadschotten. Het voertuig heeft echter een gesloten opbouw. Ook blijkt het voertuig uitgevoerd te zijn.216

Aantreffen motorblokken

In het laadruim van de Mercedes-Benz liggen twee motorblokken met de assen er nog aan.217 Eén van de motorblokken is te herleiden naar een Volkswagen Transporter met kenteken [kenteken] (zaak 2). Het andere motorblok is te herleiden naar een Volkswagen Transporter met kenteken [kenteken] (zaak 3). Op de locatie [straatnaam] te Wijnjewoude worden onderdelen aangetroffen van deze beide Volkswagens.218219

Sporenonderzoek

Het stuur van de Mercedes-Benz wordt bemonsterd. Op het stuur wordt epitheel aangetroffen. Het spoor wordt veiliggesteld onder nummer AALX0997NL.220 Van het DNA in de bemonstering AALX0997NL wordt een DNA-profiel van een man verkregen. Het DNA in deze bemonstering kan afkomstig zijn van [naam 6] . De matchkans van het DNA-profiel van bemonstering AALX0997NL is kleiner dan één op één miljard.221

In de cabine van het voertuig liggen diverse blikjes en flesjes. Deze worden bemonsterd voor een eventueel DNA-onderzoek.222 In het deurvak, rechter zijde, wordt een Heineken flesje veiliggesteld onder nummer AALX0993NL.223 Van het sporenmateriaal wordt een DNA-profiel van een man verkregen. Het celmateriaal kan afkomstig zijn van [naam 6] . De matchkans is kleiner dan één op één miljard.224

[naam 6] verklaart dat hij de Mercedes-Benz heeft verplaatst.225 Het zou kunnen kloppen dat hij een flesje bier in de Mercedes-Benz heeft achtergelaten.226

Volkswagen Crafter met kenteken [kenteken]

Op 16 oktober 2018 wordt een onderzoek ingesteld naar de Volkswagen Crafter met kenteken [kenteken] . Deze Volkswagen Crafter staat op naam van [bedrijf 1] , gevestigd te Noordwolde.227 [verdachte] verklaart dat dit voertuig van hem is en dat hij het voertuig weleens heeft gebruikt.228

Overeenkomst met [naam 12]

[verdachte] heeft op 16 oktober 2018 aan de politie ter hand gesteld een kopie van een overeenkomst van 16 september 2018 tussen [bedrijf 1] en ene [naam 12] .229 Deze overeenkomst heeft betrekking op de huur van een Volkswagen Crafter met kenteken [kenteken] .230 Bij deze overeenkomst is een kopie van een paspoort gevoegd. Dit paspoort staat op naam van [naam 12] , geboren op [geboortedatum] 1984 te [geboorteplaats] .231

heeft op 12 oktober 2017 een nieuw paspoort verkregen.232 De handtekeningen op het oude (bij de overeenkomst gevoegde) paspoort en het nieuwe paspoort komen op grote lijnen overeen.233 De handtekening waarmee namens [naam 12] de overeenkomst is ondertekend, toont echter geen gelijkenis met één van deze handtekeningen.234

Aantreffen Harley Davidson's

In het laadruim van de Volkswagen staan twee motoren van het merk Harley Davidson. Van deze motoren kan een gedeelte van de VIN-nummers worden gelezen.235 Bij bevraging van deze gedeeltelijke VIN-nummers blijken de motoren te zijn:

- een Harley Davidson, type Fat Bob, met kenteken [kenteken] (zaak 30);

- een Harley Davidson, type Road King, met kenteken [kenteken] (zaak 31).236

Aantreffen voorfronten/radiateurs

In de Volkswagen Crafter liggen verder 13 voorfronten/radiateurs opgestapeld. Deze voorfronten/radiateurs behoren bij voertuigen van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter. Van één van de voorfronten/radiateurs kan vrijwel direct worden vastgesteld dat deze afkomstig is van een bestelauto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, voorzien van kenteken [kenteken] (zaak 32).237 Dit wordt later bevestigd door de Stichting VbV.238 Van deze Mercedes-Benz wordt ook een onderdeel aangetroffen op de locatie [straatnaam] te Wijnjewoude.239

Sporenonderzoek

In de cabine van de Volkswagen Crafter liggen diverse blikjes. Deze worden bemonsterd voor DNA-onderzoek.240

Op een blikje van het merk "First Choice Cola" uit het linker portier wordt speeksel aangetroffen. Dit spoor wordt veiliggesteld onder nummer AALX0982NL.241 Van het sporenmateriaal wordt een DNA-profiel van een man verkregen. Het celmateriaal kan afkomstig zijn van [medeverdachte 1] , geboren op [geboortedatum] 1993. De matchkans is kleiner dan één op één miljard.242

Op een blikje van het merk "Coca Cola" op het dashboard, bestuurderszijde, wordt speeksel aangetroffen. Dit spoor wordt veiliggesteld onder nummer AALX0984NL.243 Van het sporenmateriaal wordt een DNA-profiel van een man verkregen. Het celmateriaal kan afkomstig zijn van [medeverdachte 1] . De matchkans is kleiner dan één op één miljard.244

Op een blikje van het merk "Freeway Cola" uit het linker portier wordt speeksel aangetroffen. Dit spoor wordt veiliggesteld onder nummer AALX0983NL.245 Van het sporenmateriaal wordt een DNA-profiel van een man verkregen. Het celmateriaal kan afkomstig zijn van [verdachte] . De matchkans is kleiner dan één op één miljard.246

Lijst van aangetroffen voertuigen c.q. voertuigonderdelen

De Stichting VbV kan een deel van de aangetroffen voertuigen en voertuigonderdelen herleiden naar de volgende voertuigen:

- een Volkswagen Transporter met kenteken [kenteken] (zaak 2)

Op de locatie [straatnaam] te Noordwolde, achterin de Mercedes-Benz Sprinter met kenteken [kenteken] , wordt een onderdeel aangetroffen dat gekoppeld kan worden aan een bestelauto van het merk Volkswagen, type Transporter, voorzien van het kenteken [kenteken] en chassisnummer [chassisnummer] .247

- een Volkswagen Transporter met kenteken [kenteken] (zaak 3)

Op de locatie [straatnaam] te Noordwolde, achterin de Mercedes-Benz Sprinter met kenteken [kenteken] , wordt een onderdeel aangetroffen dat gekoppeld kan worden aan een bestelauto van het merk Volkswagen, type Transporter, voorzien van het kenteken [kenteken] en chassisnummer [chassisnummer] .248

- een Mercedes-Sprinter met kenteken [kenteken] (zaak 4)

Op de locatie [straatnaam] te Noordwolde, achterin de Volkswagen Crafter met kenteken [kenteken] , wordt een onderdeel aangetroffen dat gekoppeld kan worden aan een bestelauto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, voorzien van het kenteken [kenteken] en chassisnummer [chassisnummer] .249

- een Mercedes-Sprinter met kenteken [kenteken] (zaak 5)

Op de locatie [straatnaam] te Noordwolde, achterin de Volkswagen Crafter met kenteken [kenteken] , wordt een onderdeel aangetroffen dat gekoppeld kan worden aan een bestelauto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, voorzien van het kenteken [kenteken] en chassisnummer [chassisnummer] .250

- een Mercedes-Benz Sprinter met kenteken [kenteken] (zaak 28)

De bestelauto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, voorzien van het kenteken [kenteken] en chassisnummer [chassisnummer] , wordt gestolen in Deventer tussen 19 september 2018 te 19.30 uur en 20 september 2018 te 00.03 uur. Op de zijkanten van de bus staat het logo van PostNL.251

Op 16 oktober 2018 wordt op de locatie [straatnaam] te Noordwolde een Mercedes-Benz Sprinter aangetroffen met chassisnummer [chassisnummer] . Dit is een voertuig van PostNL. Deze bestelauto is aan de voor- en achterzijde voorzien van het valse kenteken [kenteken] .252 De betreffende Mercedes-Benz kan gekoppeld worden aan de gestolen Mercedes-Benz Sprinter met kenteken [kenteken] .253

- een Harley Davidson met kenteken [kenteken] (zaak 30)

De motor van het merk Harley Davidson, type Fat Bob, voorzien van het kenteken [kenteken] en chassisnummer [chassisnummer] , wordt gestolen in Vaals tussen 16 september 2018 te 13.15 uur en 16 september 2018 te 13.30 uur.254 De motor wordt op de locatie [straatnaam] te Noordwolde aangetroffen in het laadruim van de Volkswagen Crafter met kenteken [kenteken] .255256

- een Harley Davidson met kenteken [kenteken] (zaak 31)

De motor van het merk Harley Davidson, type Road King, met kenteken [kenteken] en chassisnummer [chassisnummer] , wordt gestolen in Düsseldorf tussen 11 augustus 2018 en 31 augustus 2018.257 De motor wordt op de locatie [straatnaam] te Noordwolde aangetroffen in het laadruim van de Volkswagen Crafter met kenteken [kenteken] .258259

- een Mercedes-Benz, type Sprinter met kenteken [kenteken] (zaak 32)

De bestelauto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, voorzien van het kenteken [kenteken] en chassisnummer [chassisnummer] , wordt gestolen in Arnhem tussen 21 augustus 2018 te 01.00 uur en 21 augustus 2018 te 7.30 uur.260

Op de locatie [straatnaam] te Noordwolde wordt, achterin de Volkswagen Crafter met kenteken [kenteken] , een onderdeel aangetroffen dat gekoppeld kan worden aan de Mercedes-Benz.261

- een Mercedes-Benz Sprinter met kenteken [kenteken] (zaak 33)

Op de locatie [straatnaam] te Noordwolde wordt, achterin de Volkswagen Crafter met kenteken [kenteken] , een onderdeel aangetroffen dat gekoppeld kan worden aan een bestelauto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, voorzien van het kenteken [kenteken] en chassisnummer [chassisnummer] .262

3.1.3.

[bedrijf 1] ( [bedrijf 1] )

Organisatie

Uit het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel d.d. 16 oktober 2018 komt naar voren dat [bedrijf 1] sinds 6 oktober 2014 gevestigd is op het adres [straatnaam] te [vestigingsplaats] (de rechtbank begrijpt: "de oude locatie" van het bedrijf). De activiteiten die er plaatsvinden zijn: handel in en reparaties van personenauto's en lichte bedrijfsauto's (geen import van nieuwe), handel in en reparaties van caravans, groothandel in ijzer- en staalschroot en oude non-ferrometalen, handel in auto's, caravans, boten, kleding en oud ijzer. Als vennoot is aan deze onderneming gelieerd de [stichting] . Deze stichting is eveneens gevestigd op de [straatnaam] in Noordwolde. De stichting is sinds 6 oktober 2014 in functie. Als (enige) bestuurder van deze stichting is sinds 1 oktober 2014 in functie: [verdachte] .263

[verdachte] heeft verklaard dat [bedrijf 1] gevestigd is op de locatie [straatnaam] te Noordwolde (de rechtbank begrijpt: "de nieuwe locatie" van het bedrijf).264 Hij verklaart daarnaast dat [bedrijf 1] , [bedrijf 1] en [verdachte] bedrijfswagens hetzelfde bedrijf zijn (de rechtbank begrijpt: [bedrijf 1] , KvK nummer [nummer] , voorheen gevestigd op de [straatnaam] te Noordwolde, thans op de [straatnaam] te Noordwolde, met een dependance op de [straatnaam] , te Steenwijk).265

Acceptatiebeleid en organogram

In het pand aan de [straatnaam] te Noordwolde wordt bedrijfsadministratie in beslag genomen. Hierbij bevinden zich twee versies van een acceptatiebeleid, gerelateerd aan de vergunning voor de verwerking van afvalstoffen voor de metaalhandel van [bedrijf 1] , te weten versie 1. 2017 en versie 4. 2018.266 De twee versies zijn in grote lijnen hetzelfde, maar met enkele verschillen. In hoofdstuk 1 van de acceptatieregelingen wordt een definitie en beschrijving gegeven van de verschillende materiaalstromen zoals gruis, ijzer, vaten en tanks, accu's. In de versie van 2017 is ook de materiaalstroom "autowrakken" opgenomen. Deze materiaalstroom is echter doorgehaald en niet meer opgenomen in de versie van 2018.267

In de versie van 2018 is een organogram van [bedrijf 1] opgenomen van de situatie per 27 december 2017. Uit dit organogram komt naar voren dat de directie van [bedrijf 1] bestaat uit [verdachte] en [medeverdachte 1] .268 Volgens het acceptatiebeleid is de directie verantwoordelijk voor de in- en verkoop van oud metaal en is de directie verantwoordelijk voor het aansturen van het personeel. De directie is volledig bevoegd en is verantwoordelijk voor de primaire en secundaire productie- en bedrijfsprocessen.269

Aan [bedrijf 1] gelieerde personen

[verdachte]

heeft verklaard dat hij eigenaar/bestuurder is van [bedrijf 1] ( [bedrijf 1] ).270

[medeverdachte 1]

[verdachte] heeft verklaard dat [medeverdachte 1] veel heftruckwerk doet bij [bedrijf 1] .271

[getuige 9] verklaart dat [medeverdachte 1] bij het bedrijf van [verdachte] werkt met oud ijzer.272 [getuige 9] is de (ex-)vriendin van [medeverdachte 2] .273

[getuige 4] heeft verklaard dat [medeverdachte 1] werkzaam is in het bedrijf van [verdachte] .274

Wijkagent [naam 13] relateert op 28 november 2018 dat [medeverdachte 1] in ieder geval al twee jaar bij [bedrijf 1] werkzaam is.275

[medeverdachte 2] heeft verklaard dat [medeverdachte 1] het oud ijzer doet in [bedrijf 1] , het bedrijf van [verdachte] .276

[medeverdachte 2]

Getuige [getuige 8] verklaart dat [medeverdachte 2] als een soort "mannetje van alles" aanwezig is bij het bedrijf aan de [straatnaam] te Noordwolde.277

heeft verklaard dat hij [verdachte] helpt met het verkopen van auto's. Hij komt regelmatig, elke dag, wel bij [bedrijf 1] en doet daar weleens klusjes.278

[verdachte] verklaart dat [medeverdachte 2] weleens een autootje voor hem verkoopt bij [bedrijf 1] .279

[getuige 9] heeft verklaard dat [medeverdachte 2] voor [verdachte] werkt en dat hij de autoverkoop doet bij het bedrijf van [verdachte] .280

[naam 6]

Wijkagent [naam 13] heeft op 28 november 2018 gerelateerd dat [naam 6] werkzaam is bij [bedrijf 1] . [naam 6] heeft dat enkele maanden daarvoor aan [naam 13] medegedeeld tijdens het uitreiken van een gerechtelijk stuk.281

verklaart dat hij al in 2018 bij [bedrijf 1] aan het werk was. Het bedrijf bevond zich toen nog op de oude locatie, [straatnaam] te Noordwolde.282

[bedrijf 2] te Wolvega

[bedrijf 1] is klant bij [bedrijf 3] .283 [bedrijf 3] maakt onderdeel uit van [bedrijf 2] .284 Verschillende medewerkers van [bedrijf 1] komen daar schroot brengen.285 [medeverdachte 2] levert wel vaker schroot. Dit schroot wordt altijd op naam van [bedrijf 1] geleverd en gefactureerd.286

In de periode van 1 januari 2015 tot en met 21 november 2019 heeft [bedrijf 1] in totaal 280 autowrakken geleverd aan [bedrijf 3] .287

In 2015 en 2016 worden er 28 autowrakken geleverd. In 2017 zijn dit 30 wrakken. In 2018 worden in totaal 178 autowrakken geleverd. Van de leveringen in 2018 vinden 172 leveringen plaats in de periode van 2 maart 2018 tot en met 13 oktober 2018. In de periode vanaf 14 oktober 2018 tot en met 18 februari 2019 worden geen autowrakken geleverd.288

Aankoop van het pand aan de [straatnaam] te Noordwolde

In de periode van 1 januari 2015 tot en met 12 november 2019 vinden 815 leveringen plaats door [bedrijf 1] aan [bedrijf 3] . Hiervan worden 807 leveringen contant uitbetaald. Bij acht leveringen wordt het geld echter per bank overgemaakt.289 Deze overboekingen per bank vinden uitsluitend plaats in de periode van 30 oktober 2018 tot en met 14 december 2018. In totaal is voor deze acht facturen een bedrag van € 39.995,30 overgemaakt aan [bedrijf 1] .290

De bankrekening van [bedrijf 1] [rekeningnummer] ) is geanalyseerd.291 Uit deze analyse komt naar voren dat het bedrijf op 19 oktober 2018 een bedrag van € 10.000,00 overmaakt naar [notariskantoor] . In de omschrijving bij deze transactie wordt vermeld: "Waarborgsom [straatnaam] [vestigingsplaats] ".

In de periode van 30 oktober 2018 tot en met 30 november 2018 ontvangt [bedrijf 1] in totaal € 32.307,60 van [bedrijf 3] . Op 12 december 2018 wordt door [bedrijf 1] een bedrag van € 20.000,00 overgeschreven naar [notariskantoor] . In de omschrijving bij deze transactie wordt vermeld: " [straatnaam] ".

Op 14 december 2018 ontvangt [bedrijf 1] tweemaal een bedrag van [bedrijf 3] . Het gaat in totaal om € 7.687,70. Nadat deze bedragen zijn bijgeschreven, wordt op dezelfde dag door [bedrijf 1] een bedrag van

€ 26.000,00 overgemaakt naar [notariskantoor] . De transactie heeft betrekking op de [straatnaam] .292

Op 11 december 2018 heeft [verdachte] het registergoed aan de [straatnaam] te Noordwolde gekocht.293

De Sorbo-bus en de schrootrunner

In de periode van 28 maart 2018 tot en met 9 augustus 2018 heeft [bedrijf 1] een Ford Transit bestelbus, met kenteken [kenteken] , op naam staan. De bus deed voorheen dienst als bedrijfswagen van Sorbo. De bus had destijds de kleuren blauw met geel.294 Verbalisant [verbalisant 7] constateert aan de hand van foto's van de bus, die op 23 juli 2019 zijn gemaakt, dat op het rechterachterportier een plaat is aangebracht.295

De bestelbus staat in de periode van 9 augustus 2018 tot en met 2 september 2019 op naam van [getuige 9] .296 [getuige 9] verklaart dat [medeverdachte 2] het meest in de bus rijdt.297 Volgens [getuige 9] zouden ook [verdachte] en [medeverdachte 1] de bus gebruiken. [getuige 9] heeft zelf nog nooit in de bus gereden.298 [medeverdachte 2] heeft op 28 april 2020 verklaard dat de auto van hem is.299

Wijkagent [naam 13] relateert op 28 november 2018 dat hij op de verblijfplaats van [medeverdachte 1] aan de [straatnaam] te Noordwolde (de rechtbank begrijpt: [straatnaam] ) een Ford Transit bus, geel/blauw van kleur, heeft zien staan. Dit is een voormalige bedrijfsauto van Sorbo.300

[bedrijf 1] heeft sinds 27 januari 2017 een wit en grijze vrachtauto, achterop voorzien van een kraan met grijper, van het merk DAF, met kenteken [kenteken] , op haar naam staan. Deze vrachtauto is op 12 oktober 2018 gesignaleerd bij de [straatnaam] te Noordwolde.301

3.1.4.

Locatie [straatnaam] te Noordwolde

Huurder

J.J. Vogelzang is eigenaar van het pand aan de [straatnaam] te Noordwolde.302 [verdachte] huurt dit pand sinds 2014.303

Aantreffen autostoelen

Op 12 november 2019 vindt een doorzoeking plaats op de [straatnaam] te Noordwolde.304 Dit is het oude vestigingsadres van [bedrijf 1] .305 Tijdens deze doorzoeking worden diverse goederen in beslag genomen, waaronder 13 autostoelen.306 De stoelen staan in een voertuig. Dit voertuig staat achter op het terrein.307

De aangetroffen autostoelen kunnen herleid worden naar de volgende voertuigen:

- een Volkswagen Jetta met kenteken [kenteken] (zaak 76)

De personenauto van het merk Volkswagen, type Jetta, voorzien van het kenteken [kenteken] en chassisnummer [chassisnummer] , wordt gestolen in Amstelveen tussen 9 maart 2017 te 12.20 uur en 9 maart 2017 te 17.00 uur.308 Tussen de op de [straatnaam] te Noordwolde aangetroffen stoelen bevinden zich stoelen die gekoppeld kunnen worden aan de Volkswagen.309

- een Volkswagen Polo met kenteken [kenteken] (zaak 77)

De personenauto van het merk Volkswagen, type Polo, voorzien van het kenteken [kenteken] en chassisnummer [chassisnummer] , wordt gestolen in Duivendrecht tussen 27 februari 2017 te 19.00 uur en 28 februari 2017 te 08.00 uur.310 Tussen de op de [straatnaam] te Noordwolde aangetroffen stoelen bevindt zich een stoel die gekoppeld kan worden aan de Volkswagen.311

- een Volkswagen Golf met kenteken [kenteken] (zaak 78)

De personenauto van het merk Volkswagen, type Golf, voorzien van het kenteken [kenteken] en chassisnummer [chassisnummer] , wordt gestolen in Amsterdam tussen 12 maart 2017 te 15.00 uur en 12 maart 2017 te 20.30 uur.312 Tussen de op de [straatnaam] te Noordwolde aangetroffen stoelen bevinden zich stoelen die gekoppeld kunnen worden aan de Volkswagen.313

- een Volkswagen Golf met kenteken [kenteken] (zaak 79)

De personenauto van het merk Volkswagen, type Golf, voorzien van het kenteken 11-GHX-3 en chassisnummer [chassisnummer] , wordt gestolen in Amsterdam tussen 17 februari 2017 te 14.30 uur en 18 februari 2017 te 14.00 uur.314 Tussen de op de [straatnaam] te Noordwolde aangetroffen stoelen bevinden zich stoelen die gekoppeld kunnen worden aan de Volkswagen.315

- een Volkswagen Polo met kenteken [kenteken] (zaak 80)

De personenauto van het merk Volkswagen, type Polo, voorzien van het kenteken [kenteken] en chassisnummer [chassisnummer] , wordt gestolen in Amstelveen tussen 14 februari 2017 te 08.30 uur en 14 februari 2017 te 15.45 uur.316 Tussen de op de [straatnaam] te Noordwolde aangetroffen stoelen bevinden zich stoelen die gekoppeld kunnen worden aan de Volkswagen.317

- een Volkswagen Golf met kenteken [kenteken] (zaak 81)

De personenauto van het merk Volkswagen, type Golf, voorzien van het kenteken [kenteken] en chassisnummer [chassisnummer] , wordt gestolen in Amstelveen tussen 13 februari 2017 te 22.30 uur en 14 februari 2017 te 11.30 uur.318 Tussen de op de [straatnaam] te Noordwolde aangetroffen stoelen bevinden zich stoelen die gekoppeld kunnen worden aan de Volkswagen.319

3.1.5.

Locatie [straatnaam] te Noordwolde

Aantreffen specialistisch gereedschap

Op 12 november 2019 vindt een doorzoeking plaats op de [straatnaam] te Noordwolde.320 Dit is het huidige vestigingsadres van [bedrijf 1] .321 Tijdens de doorzoeking worden de hierna te noemen goederen inbeslaggenomen.322 Tussen deze goederen bevindt zich specialistisch gereedschap.323

- een Lishi key cutter

De Lishi key cutter is louter geschikt om een blanco sleutel te voorzien van "vertanding" waarmee een slot geopend kan worden.324 Op de key cutter zijn gebruikerssporen aanwezig.325

- een slotentrekker

Met de slotentrekker kan een cilinder uit een portierslot getrokken worden.326 Op de slotentrekker zijn gebruikerssporen aanwezig.327

- Lishi blanco sleutels

Dit zijn 29 blanco sleutels van het type HU66. Het betreft 28 knipsleutels en één hoofdsleutel.328 De code HU66 heeft betrekking op sleutels voor auto's die behoren tot de Volkswagen Audi Groep (hierna: VAG).329

De genoemde goederen zijn uitsluitend bestemd voor het vervaardigen van sleutels, geschikt voor portiersloten en contactsloten van auto's uit de VAG (HU66).330

- een Xhorse VVDI Key Tool

De Xhorse VVDI Key Tool is, volgens opgave van de fabrikant, uitsluitend bestemd voor het klonen van transponders in autosleutels.331

- een URG200 key generator

De URG200 key generator is, volgens opgave van de fabrikant, uitsluitend bestemd voor het klonen van transponders in autosleutels.332

- een Delphi 100251

De Delphi 100251 is een diagnostisch instrument voor auto's. Hiermee kunnen onder meer sleutels worden geprogrammeerd.333

Aantreffen jammer

Op 12 november 2019 wordt in het kantoor van [bedrijf 1] aan de [straatnaam] te Noordwolde een jammer aangetroffen.334 Deze jammer is onderzocht door het Agentschap Telecom. De jammer, zonder merk en type aanduiding, is gebouwd en ontworpen om doelgericht frequenties (LTE, GSM900, GPS, GSM1800, DECT, UMTS) te verstoren.335 De jammer is gebruiksklaar. Indien de jammer aangezet wordt kunnen onder meer bakens, GPS-systemen en afstandsbedieningen van voertuigen worden verstoord.336[verdachte] heeft verklaard dat hij de jammer heeft gekregen.337

Aantreffen Honda crossmotor

Op 12 november 2019 wordt op de [straatnaam] te Noordwolde een rood/witte Honda crossmotor aangetroffen zonder kentekenplaten.338 De motor is voorzien van het chassisnummer [chassisnummer] . Dit chassisnummer is niet door de fabrikant aangebracht. Op de plek waar het chassisnummer is aangebracht worden, na het verwijderen van lak en plamuur, slijp- en/of schuursporen aangetroffen. Vervolgens wordt een etsbehandeling toegepast. Tijdens deze behandeling wordt het door de fabrikant aangebrachte en bij deze motorfiets behorende chassisnummer vastgesteld. Dit is chassisnummer [chassisnummer] .339

Bij dit chassisnummer hoort het kenteken [kenteken] .340 Dit kenteken is te herleiden naar aangever [benadeelde partij 7] . Deze persoon heeft op 17 april 2018 aangifte gedaan van diefstal van een bestelauto.341 Het betreft een bestelauto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, voorzien van het kenteken [kenteken] en chassisnummer [chassisnummer] (zaak 68). Deze bestelauto is gestolen in Arnhem tussen 16 april 2018 te 23.00 uur en 17 april 2018 te 8.00 uur. In de bestelauto bevond zich, ten tijde van de diefstal, onder meer een motorfiets van het merk Honda, type CRF250LA, voorzien van het kenteken [kenteken] . Deze motorfiets is rood/wit van kleur. De motor bevond zich in het midden van de bus en was vastgemaakt met spanbanden. In de bus bevonden zich verder onder meer een aluminium kist met motorspullen, een rode jerrycan en oprijplaten.342

Tijdens de doorzoeking van de [straatnaam] te Noordwolde worden de aangetroffen goederen gefotografeerd. Verbalisant [verbalisant 8] herkent op de foto's enkele goederen uit de aangifte van [benadeelde partij 7] . [verbalisant 8] herkent onder andere een rijplaat, een aluminium kist en een rode jerrycan. [verbalisant 8] maakt vervolgens foto's van de betreffende goederen en verstuurt deze aan [benadeelde partij 7] . Deze herkent onder andere een grijze bak met spanbanden, een aluminium kist met motorkleding, een rode jerrycan en een rijplaat.343

Aantreffen aanhangwagen Brian James Trailers

Op 12 november 2019 wordt op de [straatnaam] te Noordwolde een aanhangwagen van het merk Brian James Trailers aangetroffen. Deze aanhangwagen is voorzien van kenteken [kenteken] .344 Dit kenteken staat sinds 10 september 2015 op naam van [bedrijf 1] .345 [verdachte] heeft verklaard dat hij deze aanhangwagen in zijn bezit had.346

Op de aanhangwagen wordt het chassisnummer [chassisnummer] aangetroffen.

Dit nummer is door de fabrikant aangebracht. In het nummer worden geen veranderingen geconstateerd. Het chassisnummer hoort bij deze aanhangwagen.347 De aanhanger blijkt gestolen te zijn in Joure tussen 25 februari 2016 te 13.00 uur en 29 februari 2016 te 08.45 uur.348 De aanhangwagen had destijds het kenteken [kenteken] (zaak 73).349

3.1.6.

Locatie [straatnaam]

Deze locatie betreft een verkooplocatie van [bedrijf 1] .350

Aantreffen Mercedes-Benz Sprinter met kenteken [kenteken]

Op 22 oktober 2018 te 16.00 uur, wordt op de [straatnaam] te Noordwolde een Mercedes-Benz Sprinter met laadinrichting (kraan), voorzien van het Duitse kenteken [kenteken] en chassisnummer [chassisnummer] , aangetroffen.351 Het kenteken is afgegeven aan [verdachte] . De auto is op 2 oktober 2018 overgeschreven op naam van [verdachte] . De auto krijgt dan het hiervoor genoemde kenteken.352

Op 1 april 2019 te 17.00 uur wordt de Mercedes-Benz aangetroffen achter de woning op het erf van perceel [straatnaam] te Noordwolde.353 Dit is het verblijfadres van [medeverdachte 1] .354 Op 23 mei 2019 te 11.00 wordt het voertuig weer op deze locatie waargenomen.355

Op 12 november 2019 wordt de Mercedes-Benz aangetroffen op het terrein [straatnaam], kadastraal D 846, te Steenwijk.356 Het voertuig wordt daar aangetroffen zonder laadbak en laadkraan.357 Dit terrein wordt gehuurd door [bedrijf 1] .358

Op de Mercedes-Benz zit een signalering. De auto met chassisnummer
[chassisnummer] is namelijk volledig uitgebrand. Het is dan ook onmogelijk dat dit chassisnummer in een rijdend voertuig met kenteken [kenteken] zit.359 Het voertuig wordt vervolgens onderzocht. Het chassisnummer van het voertuig blijkt niet door de fabrikant te zijn aangebracht. Op de plek waar het chassisnummer is aangebracht worden, na het verwijderen van lak en plamuur, slijp- en/of schuursporen aangetroffen. Vervolgens wordt een etsbehandeling toegepast. Tijdens deze behandeling wordt het door de fabrikant aangebrachte en bij deze bedrijfsauto behorende chassisnummer zichtbaar. Dit nummer is [chassisnummer] .360 Het chassisnummer blijkt te horen bij een blauwe Mercedes-Benz Sprinter. Deze Mercedes-Benz Sprinter is eigendom van [benadeelde partij 8] , [straatnaam] te [vestigingsplaats] . De bestelauto blijkt gestolen te zijn in Arnhem tussen 20 augustus 2018 te 08.00 uur en 28 augustus 2018 te 08.15 uur (zaak 50).361

Het kentekenbewijs ("Fahrzeugbrief"), behorend bij kenteken [kenteken] wordt op 12 november 2019 aangetroffen op de [straatnaam] te Noordwolde.362

3.1.7.

Locatie [straatnaam] te Vledder

Op 12 november 2019 vindt een doorzoeking plaats op [straatnaam] te Vledder.363 Dit is de verblijfplaats van [verdachte] .364 [verdachte] wordt hier op 12 november 2019 aangehouden.365 Hij heeft op de zitting van 15 december 2020 verklaard dat hij daar weleens verblijft.366

Aantreffen specialistisch gereedschap

Tijdens de doorzoeking worden de hierna te noemen goederen aangetroffen. Tussen deze goederen bevindt zich specialistisch gereedschap.367

- twee autosleutels

De autosleutels zijn op maat gemaakt voor een contactslot en zijn voorzien van een transponderchip. Door een medewerker van een Volkswagen/Audi-bedrijf in Drachten worden de sleutels herkend als Volkswagen-sleutels.368

- Data Smart3+ onderdelen

Het betreft onder meer een transponder adapter, een OBD2 programmeertool en een sleuteladapter(ring). De transponder adapter is geschikt voor het programmeren van transponderchips.369

De genoemde goederen zijn uitsluitend en alleen bestemd voor het programmeren van autosleuteltransponders en autosleutels van de merken Audi en Volkswagen.370

[verdachte] heeft ter zitting van 15 december 2020 verklaard dat het op [straatnaam] te Vledder aangetroffen specialistisch gereedschap, waaronder de Data Smart3+, van hem is.371

Aantreffen wapens

Op 12 november 2019 worden de volgende wapens aangetroffen in de woning op voornoemd adres.372

- een vuurwapen (pistool) van het merk CZ, type Vzor 45, kaliber 6,35 millimeter

Het vuurwapen wordt aangetroffen in een kledingkast van een slaapkamer en is half geladen.373 Met dit vuurwapen worden proefschoten afgevuurd. Het wapen werkt naar behoren en is geschikt voor het verschieten van kogelpatronen van het kaliber 6,35 millimeter.374

- een patroonmagazijn van het merk CZ, type Vzor 45, kaliber 6,35 millimeter

In het genoemde vuurwapen is een gevuld patroonmagazijn aanwezig.375 Dit patroonmagazijn past in dit vuurwapen.376

- zeven centraalvuur kogelpatronen van het merk Geco, kaliber 6,35 millimeter (.25 ACP)

Het genoemde patroonmagazijn is gevuld met zeven centraalvuur kogelpatronen van het kaliber 6,35 millimeter. Deze patronen zijn geschikt om met het hiervoor genoemde vuurwapen te worden afgeschoten.377

[verdachte] heeft op 13 november 2019 verklaard dat het pistool van hem is en dat het geladen is met patronen.378

- voorwerpen 1 en 2

Dit zijn twee uitschuifbare metalen staven die aan het uiteinde verzwaard zijn. De handvatten zijn met rubber bekleed. De lengte in ingeschoven toestand is circa 20 centimeter. De lengte in uitgeschoven toestand is ongeveer 50 centimeter. Beide voorwerpen voldoen aan de definitie van een ploertendoder, te weten een verende en/of uitschuifbare staaf met een verzwaard uiteinde.379

- voorwerp 3

Dit voorwerp heeft een zwarte behuizing van circa 12 bij 6 bij 2,5 centimeter. Aan één van de korte zijden zitten vier metalen pennen. Aan de ene zijkant zit een tuimelschakelaar. In het voorwerp zit een 9 Volt batterij. Het voorwerp heeft de volgende opschriften:

"Z -force I 80,000 v

Warning: Extreme Danger

Keep out of reach of children

Use only as directed" 380

Het voorwerp is een stroomstootwapen, waarmee personen of dieren weerloos kunnen worden gemaakt of pijn kan worden toegebracht. Het voorwerp is geen medisch hulpmiddel.381

- voorwerp 4

Dit voorwerp is een metalen boksbeugel, te weten een handwapen bestaande uit een om de hand sluitende ring of om de vingers sluitende ringen, al dan niet voorzien van uitsteeksels. De boksbeugel bestaat uit vier ringen met uitsteeksels.382

- voorwerp 5

Dit voorwerp is een metalen vlindermes, waarvan het heft in de lengterichting in tweeën is gedeeld en waarvan het lemmet naar buiten wordt gebracht door elk van de delen van het heft in tegenovergestelde richting zijdelings open te vouwen. Het mes heeft een totale lengte van circa 23 centimeter. De lengte van het lemmet is circa 9,5 centimeter.383

- voorwerp 6

Dit voorwerp is een metalen valmes, waarvan het lemmet door een druk- of vergelijkbaar ontgrendelingsmechanisme, dan wel door een zwaaibeweging of door zwaartekracht rechtstandig uit het heft wordt gebracht. De lengte van het mes is in ingeschoven toestand circa 12,5 centimeter en in uitgeschoven toestand circa 22 centimeter. De lengte van het lemmet is in die toestand circa 8,5 centimeter. 384

- voorwerp 7

Dit voorwerp is een aansteker in de vorm van een pistool. De lengte is circa 22 centimeter. De aansteker is deels van metaal en vertoont wat betreft vorm en afmetingen een sprekende gelijkenis met een vuurwapen, namelijk een pistool van het merk Beretta, type 92, kaliber 9 bij 19 millimeter. Het voorwerp is niet voorzien van een CE-markering.385

- voorwerp 8

Dit voorwerp is een balletjesgeweer in de vorm van een machinegeweer met een totale lengte van ongeveer 90 centimeter. Het voorwerp vertoont wat betreft vorm en afmetingen een sprekende gelijkenis met een vuurwapen, namelijk een machinegeweer van het merk Norinco, type AK-47, model 56-2.386

[verdachte] verklaart dat hij de boksbeugel, het vlindermes en de taser gekocht heeft voor de zoontjes van [naam 14] .387 Hij heeft daarnaast verklaard dat hij de schuld op zich neemt voor de ploertendoders, het stroomstootwapen, de boksbeugel, de stiletto, het valmes en de nabootsingen van het pistool en het machinegeweer. Hij heeft verklaard dat hij aan deze wapens is gekomen via "Beverwijk".388

3.1.8.

Locatie [straatnaam] te Noordwolde

Het adres [straatnaam] te Noordwolde is het verblijfadres van [medeverdachte 1] .389

Specialistisch gereedschap

Op 12 november 2019 vindt een doorzoeking plaats op het adres [straatnaam] te Noordwolde.390 De hierna te noemen goederen worden in beslag genomen. Tussen de goederen bevindt zich specialistisch gereedschap.391

- een laptop van het merk Dell

Op de laptop zijn alleen bestanden aanwezig behorend bij het programmeren van autocodes in boordcomputers en computers in contactsloten c.q. autosleutels.392

- twee Mercedes-Benz sleutels en een sleutelcoder

Het gaat om twee blanco digitale sleutels voor auto's van het merk Mercedes-Benz. Deze sleutels passen in een voorgevormde opening in de merkloze sleutelcoder. Met deze set kan men digitale Mercedes-Benz sleutels programmeren.393

- een cilinderslot verwijder tool

Deze tool is uitsluitend geschikt voor het verwijderen van een cilinder uit het contactslot van een auto van het merk Mercedes-Benz. De tool draagt zichtbare gebruikerssporen.394

- een sleutelcoder van het merk VVDI Xhorse

Dit betreft een sleutelcoder-/sleutelprogrammeer-box van het merk VVDI Xhorse. De sleutelcoder is geschikt voor het programmeren van autosleutels.395

- een contactslotadapter van het merk VVDI Xhorse

De adapter is uitsluitend geschikt voor het programmeren van een contactslot van een Mercedes-Benz Sprinter.396

- een koffer van het merk VVDI Xhorse

In de koffer bevinden zich negen adapters. Deze adapters zijn volgens de aanwezige inscripties geschikt voor het programmeren van auto's van het merk Mercedes-Benz. In de koffer worden ook twee blanco autosleutels aangetroffen.397

- een turbo decoder lock picker, type HU66, en een blanco sleutel

De decoder is uitsluitend bestemd voor het uitlezen van de pinsetting van een slot van een auto uit de VAG. Voordat men een passende sleutel bij een portier- of contactslot kan maken dient eerst de pinsetting van een slotcilinder gelezen te worden. Dit kan met een zogenaamde auto lock pick decoder. Ter plekke worden drie van deze decoders aangetroffen.398

- een alarm/portiervergrendeling bypass

Met deze tool kan een door de fabrikant geïnstalleerd(e) alarm en/of portiervergrendeling met een bypass in- of uitgeschakeld worden.399

- een VAG bypass EDC16 vol automatic

Dit kastje kan in de OBD-aansluiting van een auto worden gestoken. Het kastje schakelt hierna automatisch binnen 8 tot 18 seconden de startonderbreker uit. De bypasstool is uitsluitend geschikt voor het uitschakelen van de startonderbreker van dieselauto's van het merk Volkswagen en andere dieselauto's uit de VAG.400

- een bypass Volkswagen T5, merkloos (VAG noodstart apparaat)

De werking van deze tool is gelijk aan de VAG bypass EDC16 vol automatic. Met een viltstift is "T5" op het kastje geschreven. Deze tool is uitsluitend geschikt voor het uitschakelen van de startonderbreker van auto's van het merk Volkswagen, type T5.401

- knipsleutels Fiat en Volkswagen

In het blauwe krat worden twee zakjes aangetroffen. Het eerste zakje heeft als opschrift "Fiat". In dit zakje zitten 20 knipsleutels van het merk Lishi, type SIP22. Dit zijn zogenaamde blanco slave sleutels. Het type SIP22 is uitsluitend geschikt voor Fiat-sleutels. Het andere zakje is voorzien van het opschrift "T5". In dit zakje worden 11 master keys van het merk Lishi, type HU66, aangetroffen. Het type HU66 is uitsluitend geschikt voor het maken van sleutels uit de VAG, zoals Volkswagen. Een masterkey moet aan beide zijden voorzien worden van een op maat geknipte slave key.402

- een Lishi key cutter

Dit voorwerp betreft een key cutter (sleutel knipper) van het merk Lishi. De tang is geschikt om een blanco sleutel te voorzien van "vertanding". Daarmee kan een slot worden geopend. De key cutter is niet geschikt voor andere doeleinden.403

- een Lishi auto lock pick decoder

Dit voorwerp is bestemd voor het lezen van de pinsetting van sloten van voertuigen uit de VAG.404

- een zakje met zes transponderchips

De transponderchips kunnen geprogrammeerd worden met een code om een startonderbreker uit te schakelen.405

- een power-/polensleutel

Met deze sleutel kan een slot worden geforceerd.406

Verder wordt een schoudertas van het merk Puma aangetroffen. In deze schoudertas bevinden zich de volgende voorwerpen:

- een key cutter;

- een slotentrekker;

- drie power/polensleutels;

- een plastic zakje met negen knipsleutels, type SIP22, en twee mastersleutels, type SIP22 (Fiat);

- een plastic zakje met 30 knipsleutels, type HU66, en een mastersleutel, type HU66 (VAG);

- 12 transponder chips;

- twee cilinderschroeven voor een slotentrekker (een mastersleutel, type HU66 en type SIP22);

- een knipsleutel (een samengestelde en geknipte sleutel, type HU66, met transponder chip en ducttape);

- een cilinder-verwijdertool met het opschrift "Sprinter", voor het verwijderen van een contactslot van een auto van het merk Mercedes-Benz;

- een Lishi auto lock pick decoder, type HU66 (VAG).

Met de voorwerpen in het Puma tasje kunnen auto's uit de categorie HU66 (VAG) en SIP22 (Fiat) geopend en gestart worden.407

Verder wordt nog aangetroffen:

- een plastic zakje met 11 SIP22 (Fiat) master sleutels;408

- een slotentrekker;

- een leeg doosje voor een auto lock pick decoder van het merk Lishi.409

De hiervoor beschreven voorwerpen zijn zelfstandig of in combinatie met andere voorwerpen geschikt voor het openen, uitschakelen van alarm(en), en starten van auto's van de merken Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Fiat en Mercedes, indien men niet in het bezit is van de originele autosleutels en/of ontgrendel-/alarmafstandsbediening 410

3.1.9.

Locatie [straatnaam] te Noordwolde

[medeverdachte 2] heeft verklaard dat hij vanaf 2014 of 2015 op het adres [straatnaam] te Noordwolde woont.411 Hij staat daar op 12 november 2019 ingeschreven.412 Hij is daar toen ook aangehouden.413

Specialistisch gereedschap

Op 12 november 2019 wordt tijdens een doorzoeking van perceel [straatnaam] te Noordwolde een Samsung telefoon aangetroffen en inbeslaggenomen. De telefoon is voorzien van een etui waarin aanwezig is:

- een rijbewijs op naam van [medeverdachte 2] ;

- een identiteitskaart op naam van [medeverdachte 2] ;

- een knipsleutel, type HU66 (VAG).414

De aangetroffen knipsleutel is "geknipt". Op de knipsleutel is met ducttape een transponderchip geplakt. Deze knipsleutel, type HU66, is geschikt voor een Volkswagen Transporter.415

[medeverdachte 2] heeft verklaard dat de telefoon van hem is.416

[medeverdachte 2] verklaart dat de sleutel met ducttape op het einde een knipsleutel is voor een Volkswagen bus. Achter de tape zit een computerapparaatje. Deze sleutels worden gebruikt voor gestolen Volkswagen Transporters. De sleutels worden gemaakt om een gestolen auto te starten.417

In de woning worden twee soortgelijke samengestelde knipsleutels aangetroffen van type HU66, geschikt voor auto's uit de VAG.418 [medeverdachte 2] heeft verklaard dat deze van hem zijn.419

De telefoon van [medeverdachte 2]

De telefoon van [medeverdachte 2] wordt in beslag genomen. In deze telefoon is een aantal contacten opgeslagen.420 Onder deze contacten bevindt zich " [bedrijf 4] Telefoon-Phone Number: [telefoonnummer] ". Dit telefoonnummer is in gebruik bij [getuige 7] .421

Administratie

Tijdens de doorzoeking van de locatie [straatnaam] te Noordwolde wordt onder meer administratie aangetroffen in een portfoliomap. Hierin staan handgeschreven teksten en berekeningen, waarmee inkomsten en uitgaven worden bijgehouden. Ook bevat het schrijfblok namen en/of bijnamen/roepnamen van personen.422 In het schrijfblok wordt onder meer de volgende informatie aangetroffen:

- afbeelding 2

Op deze pagina staan aantekeningen over de handel met een persoon die aangeduid wordt als " [bedrijf 4] ". Met de bedragen € 1.500,00 en € 1.750,00 wordt de motor bedoeld. Met de aanduiding "4 Merc. Sprmotoren" wordt bedoeld: Mercedes-Benz Sprinter motoren.423

[medeverdachte 2] heeft verklaard dat het klopt dat de bedragen achter " [bedrijf 4] " voor motorblokken staan.424

- afbeelding 4

Op deze pagina staat een overzicht van inkomsten en uitgaven vanaf 19 augustus 2018. Er is sprake van een soort kasboek. Door " [bedrijf 4] " wordt € 2.000,00 ontvangen. Daarnaast wordt met de verkoop van diverse onderdelen geld verkregen. Met de aanduidingen "Spr, sportv en spb" wordt bedoeld Mercedes-Benz Sprinter, sportvelg en spatborden.425

- afbeelding 5

Op deze pagina staat een voorraadoverzicht van Volkswagen-onderdelen. Op de pagina staan onder meer de aanduidingen "T5" en "Multivan". Met de aanduidingen "SCH DR" en "Schuif Dr" wordt bedoeld: schuifdeur. Met de aanduiding "Kopl": koplamp. Met de aanduiding "voorb.": voorbank.426

- afbeelding 6

Dit is het vervolg van het overzicht van inkomsten en uitgaven van maandag 20, dinsdag 21 en woensdag 22 augustus 2018. De linker kolom (inkomsten) begint met "T 3433". Hiermee wordt bedoeld "transport € 3.433,00". Er wordt geld ontvangen voor de verkoop van wrakken en diverse (voertuig)onderdelen. Op woensdag 22 augustus 2018 ontvangt " [bedrijf 4] " een bedrag van € 3.000,00. In de rechter kolom (uitgaven) worden drie personen vermeld: " [medeverdachte 1] ", die in totaal € 80,00 ontvangt, " [naam 15] " die € 100,00 ontvangt en [naam 16] die in totaal € 3.000,00 ontvangt. Daarnaast wordt € 1.000,00 wordt uitgegeven aan "Huur Loods". 427

- afbeelding 7

Dit is het vervolg van het overzicht van inkomsten en uitgaven van zondag 1 september 2018 en donderdag 5 september 2018. De rechter kolom (uitgaven) begint met "- 2". Daarmee wordt bedoeld "transport - € 2". Er wordt geld ontvangen voor de verkoop van wrakken en diverse (voertuig)onderdelen. In de rechterkolom (uitgaven) is te zien dat " [naam 6] " een bedrag van € 600,00 ontvangt.428

- afbeelding 9

Dit is het vervolg van het overzicht van inkomsten en uitgaven van 10 en 13 september 2018. Te zien is dat de linker kolom (inkomsten) begint met "Transport 4143". Daarnaast wordt geld ontvangen voor de verkoop van wrakken en diverse (voertuig)onderdelen, waaronder die van een Mercedes-Benz Sprinter ("SPR").429 De notitie van 13 september 2018 begint met "Transport 8711 ", met direct daaronder "verdeeld 8000" en "Start 711".430

- afbeelding 10

Dit is het vervolg van het overzicht van inkomsten en uitgaven van maandag 17 en 24 september 2018. De linker kolom (inkomsten) begint met "Transport 1800". Daarnaast wordt geld ontvangen voor de verkoop van wrakken en diverse (voertuig)onderdelen.431 In de rechter kolom is zichtbaar dat aan " [naam 6] " een bedrag van € 400,00 wordt betaald. " [medeverdachte 1] ", [naam 16] en " [medeverdachte 2] " krijgen elk € 1.000,00.432

- afbeelding 11

Dit is het vervolg van het overzicht van inkomsten en uitgaven van donderdag 27 en dinsdag 2 oktober 2018. De rechter (uitgaven) kolom begint met "3790". De linker kolom (inkomsten) begint met "3765". Daarnaast wordt geld ontvangen voor de verkoop van wrakken en diverse (voertuig)onderdelen. Ook wordt een bedrag van € 4.500,00 ontvangen van " [bedrijf 4] ". Bij de uitgaven wordt € 400,00 aan " [naam 6] " betaald. Tevens wordt € 1.000,00 aan huur betaald.433 In de periode worden kosten gemaakt voor diesel van een "Krafter". De notities van dinsdag 2 oktober 2018 maken melding dat een bedrag van € 6.000,00 is gedeeld. 434

- afbeelding 13

Dit is het vervolg van het overzicht van inkomsten en uitgaven van 6 oktober 2018. De linker kolom (inkomsten) begint met "Transport 2283". Er wordt geld ontvangen voor de verkoop van wrakken en diverse (voertuig)onderdelen. Van " [bedrijf 4] " wordt een bedrag van € 1.500,00 ontvangen. Deze notitie is doorgekrast. Daarbij is geschreven "Aan B".

Bij de uitgaven worden de volgende namen vermeld: " [naam 17] ", die € 500,00 en € 400,00 ontvangt, " [naam 6] " die tweemaal een bedrag van € 400,00 ontvangt, " [naam 4] " die een bedrag van € 600,00 ontvangt en " [medeverdachte 1] " die € 100,00 voor "onk' (onkosten) ontvangt. Er wordt een streep onder de berekening getrokken. Daarbij wordt "Mei 19" geschreven met daaronder onder meer de notities " [naam 17] 100" en " [medeverdachte 1] 40 + 20".435

Notitie voorraadoverzicht

Op 12 november 2019 wordt op het adres [straatnaam] te Noordwolde een vel gelinieerd papier met handgeschreven tekst aan getroffen.436 Dit is een voorraad-/verkoopoverzicht van onderdelen van bestelbusjes van de merken Volkswagen en Mercedes-Benz. In de tekst worden de aanduidingen "T5" en "Sprinter" genoemd, een type bestelbusje van het merk Volkswagen respectievelijk van het merk Mercedes-Benz.437

3.1.10.

Locatie [straatnaam] te Klazienaveen

Volkswagen Tiguan met kenteken [kenteken]

Op 12 november 2019 wordt naast de loods aan de [straatnaam] te Klazienaveen een Volkswagen Tiguan aangetroffen, voorzien van het kenteken [kenteken] . Dit kenteken staat sinds 29 maart 2018 op naam van [verdachte] .438 [verdachte] heeft verklaard dat hij de auto heeft aangemeld in Duitsland.439

Het voertuig vertoont sporen van schadeherstel en blijkt hersteld te zijn met gebruikte onderdelen, te weten onder andere de voorbumper, de koplampen, de radiateur-set, de motor met versnellingsbak, de motorkap, de beide voorschermen, de vier portieren inclusief de bekleding, de dashboardhoes met de passagiersairbag en de linker- en rechterautogordel voor. Deze onderdelen blijken oorspronkelijk geplaatst te zijn in een personenauto van het merk Volkswagen, type Tiguan, kleur zwart metallic, voorzien van het chassisnummer [chassisnummer] .440 Dit chassisnummer hoort bij kenteken [kenteken] .441 De betreffende Volkswagen blijkt gestolen te zijn in Hoofddorp tussen 2 september 2017 te 22.00 uur en 18 september 2017 te 01.00 uur (zaak 83).442

3.1.11.

Bedreiging van [benadeelde partij]

Aangever [benadeelde partij] is op 1 mei 2019 bij de [bedrijf 5] in Noordwolde. Hij wordt daar aangesproken door [verdachte] . Deze zegt tegen hem: "Ben jij niet wat vergeten? Ik wacht buiten wel even op je." Eenmaal buiten wordt [benadeelde partij] door [verdachte] met twee handen krachtig beetgepakt bij zijn shirt, ter hoogte van zijn borstkas.443 [verdachte] schreeuwt daarbij heel hard tegen [benadeelde partij] : "Als je dat factuurtje niet betaald dan vermoord ik je!" [verdachte] houdt [benadeelde partij] op dat moment nog steeds vast en kijkt daarbij woest uit zijn ogen. [benadeelde partij] zit onder het spuug van [verdachte] .444 wordt door [verdachte] met twee handen tegen de grond aangedrukt.445

Op 12 november 2019 wordt in de woning van [medeverdachte 2] een mobiele telefoon in beslag genomen. In deze telefoon is een video opgeslagen. Deze video dateert van 3 mei 2019. Verbalisant [verbalisant 9] bekijkt de video en herkent het incident dat plaats heeft gevonden op 1 mei 2019 bij de bouwmarkt in Noordwolde. Bij dit incident is " [benadeelde partij] " betrokken. [verbalisant 9] ziet op de video een man met een kaal hoofd. Deze man loopt heen en weer ter hoogte van de in/uitgang van de bouwmarkt.446 [verbalisant 9] ziet vervolgens op de video dat [benadeelde partij] de bouwmarkt uitloopt. De kale man gaat daarna vlak voor [benadeelde partij] staan en pakt hem met beide handen stevig vast bij de kleding. De kale man schudt [benadeelde partij] een paar keer flink heen en weer. Hij brengt zijn gezicht tot op enkele centimeters afstand van het gezicht van [benadeelde partij] en spreekt hem toe. [benadeelde partij] komt op de grond terecht. De kale man houdt [benadeelde partij] nog steeds vast en staat gebogen over hem heen.447

[medeverdachte 2] verklaart dat er op 1 mei 2019 een schermutseling heeft plaatsgevonden bij de [bedrijf 5] met [benadeelde partij] . [medeverdachte 2] is daar samen met [verdachte] .448

[verdachte] heeft over het incident met [benadeelde partij] verklaard dat er nog een rekening openstond en dat er sprake was van een zakelijk geschil.449 [verdachte] heeft daarnaast verklaard dat het bij de [bedrijf 5] een beetje uit de hand is gelopen en dat hij [benadeelde partij] heeft beetgepakt.450

3.2.

Standpunt van de officieren van justitie

De officieren van justitie hebben zich op het standpunt gesteld dat de feiten 1 primair, 2 primair, 3 primair, 4 primair, 5 primair, 6, 7, 8, 9, 10, 11 primair en 12 bewezen kunnen worden. De officieren van justitie hebben daarbij ten aanzien van de feiten 1 primair, 2 primair, 3 primair, 4 primair en 5 primair aangevoerd dat tussen verdachte, zijn medeverdachten en de personen die de voertuigen hebben gestolen, sprake was van een voldoende nauwe en bewuste samenwerking bij het begaan van de diefstallen. De officieren van justitie hebben daartoe onder meer aangevoerd dat uit het dossier blijkt dat verdachte en zijn medeverdachten op grote schaal gestolen voertuigen hebben opgekocht. Deze voertuigen werden wekelijks en soms dagelijks aan hen geleverd. Volgens de officieren van justitie was sprake van een standaard werkwijze tussen verdachte, zijn medeverdachten en de personen die de voertuigen stalen. Op het moment dat een voertuig werd gestolen werd dit vrijwel direct aan verdachte en zijn medeverdachten aangeboden. Het voertuig werd vervolgens naar een door medeverdachte [medeverdachte 2] gehuurde loods gebracht. In de loods werd het voertuig gedemonteerd. De onderdelen daarvan werden verkocht en de opbrengst werd verdeeld onder verdachte en zijn medeverdachten. Tussen de diefstal van het voertuig en de demontage zat een tijdsbestek van maximaal een dag. Verdachte en zijn medeverdachten zorgden er dus voor dat de personen die de voertuigen stalen, deze vrijwel direct kwijt konden. Volgens de officieren van justitie kan onder deze omstandigheden worden gesteld dat de materiële en intellectuele bijdrage van verdachte en zijn medeverdachten aan de diefstallen van voldoende gewicht is geweest om de kwalificatie medeplegen te rechtvaardigen.

Dat verdachte en zijn medeverdachten betrokken waren bij de diefstallen, blijkt volgens de officieren van justitie ook uit de omstandigheid dat verdachte en zijn medeverdachten [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] allen in het bezit waren van specialistisch gereedschap en sleutels waarmee voertuigen gestolen konden worden.

3.3.

Standpunt van de verdediging

De raadsman heeft bepleit dat verdachte vrijgesproken dient te worden van de feiten 1 primair, 1 subsidiair, 2 primair, 2 subsidiair, 3 primair, 3 subsidiair, 4 primair, 4 subsidiair, 5 primair, 5 subsidiair, 6, 7 en 12. De raadsman heeft zich daarbij ten aanzien van de feiten 1 primair, 2 primair, 3 primair, 4 primair en 5 primair op het standpunt gesteld dat niet vastgesteld kan worden dat bij het begaan van de diefstallen sprake is geweest van een voldoende nauwe en bewuste samenwerking tussen verdachte en de personen die de voertuigen stalen. Daarnaast kan niet worden vastgesteld dat verdachte feitelijke uitvoeringshandelingen heeft verricht met betrekking tot de diefstallen.

De raadsman heeft ten aanzien van de feiten 1 subsidiair, 2 subsidiair, 3 subsidiair, 4 subsidiair, 5 subsidiair en 6 betoogd dat verdachte de voertuigen/voertuigonderdelen niet heeft witgewassen. Volgens de raadsman wist verdachte niet dat de voertuigen/voertuigonderdelen zich op de betreffende locaties bevonden en/of wist hij niet dat deze afkomstig waren van diefstal. De raadsman heeft daarbij gesteld dat verdachte niet bekend was met de loods aan de [straatnaam] te Wijnjewoude en de activiteiten van [medeverdachte 2] aldaar. Verdachte zou nog nooit in deze loods aanwezig zijn geweest.

Ten aanzien van feit 7 heeft de raadsman aangevoerd dat niet is gebleken van een samenwerkingsverband met een zekere duurzaamheid en structuur tussen verdachte en anderen gericht op het plegen van misdrijven.

De raadsman heeft gesteld dat feit 8 bewezen kan worden, aangezien verdachte dit feit heeft bekend.

De raadsman heeft zich voor wat betreft de feiten 9, 10, 11 primair en 11 subsidiair gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank.

3.4.

Oordeel van de rechtbank

3.4.1.

Feiten 1 primair, 2 primair, 3 primair, 4 primair en 5 primair

De rechtbank acht de feiten 1 primair, 2 primair, 3 primair, 4 primair en 5 primair niet wettig en overtuigend bewezen, zodat verdachte hiervan zal worden vrijgesproken. De rechtbank is van oordeel dat op basis van de bewijsmiddelen niet vastgesteld kan worden dat verdachte met betrekking tot de diefstallen van de voertuigen feitelijke uitvoeringshandelingen (wegnemingshandelingen) heeft verricht. Uit het dossier is niet gebleken dat verdachte aanwezig was bij deze diefstallen. De rechtbank is dan ook van oordeel dat niet bewezen kan worden dat verdachte de diefstallen alleen heeft begaan.

De rechtbank ziet zich vervolgens voor de vraag gesteld of verdachte niettemin strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld voor zijn eventuele betrokkenheid bij de diefstallen in de hoedanigheid van medepleger.

De rechtbank stelt voorop dat de kwalificatie medeplegen slechts gerechtvaardigd is indien bij het begaan van de strafbare feiten sprake is geweest van een voldoende nauwe en bewuste samenwerking tussen verdachte en één of meer anderen, gericht op het voltooien daarvan. Ook indien het tenlastegelegde medeplegen in de kern niet bestaat uit een gezamenlijke uitvoering tijdens het begaan van het strafbare feit, kan sprake zijn van medeplegen. De materiële en/of intellectuele bijdrage van verdachte aan het strafbare feit zal dan van voldoende gewicht moeten zijn. Bij de beoordeling van de vraag of daarvan sprake is, kan rekening worden gehouden met de intensiteit van de samenwerking, de onderlinge taakverdeling, de rol in de voorbereiding, de uitvoering of de afhandeling van het delict en het belang van de rol van de verdachte, zijn aanwezigheid op belangrijke momenten en het zich niet terugtrekken op een daartoe geschikt tijdstip.

De bijdrage van de medepleger kan in uitzonderlijke gevallen in hoofdzaak vóór of ná het strafbare feit zijn geleverd. Een geringe rol of het ontbreken van enige rol in de uitvoering van het delict zal in dit soort gevallen moeten worden gecompenseerd, bijvoorbeeld door een grote(re) rol in de voorbereiding.451

De rechtbank is van oordeel dat niet is gebleken dat verdachte en zijn medeverdachten feitelijk betrokken zijn geweest bij de diefstallen van de voertuigen. Dat op diverse naar verdachte en zijn medeverdachten te herleiden locaties specialistisch gereedschap en sleutels zijn aangetroffen die gebruikt kunnen worden voor het stelen van voertuigen, maakt dit niet anders. Het is niet komen vast te staan dat deze voorwerpen ook zijn gebruikt bij de ten laste gelegde diefstallen. Van een gezamenlijke uitvoering van één of meer diefstallen door verdachte of zijn medeverdachten is derhalve niet gebleken.

De rechtbank is daarnaast van oordeel dat uit de bewijsmiddelen onvoldoende naar voren komt dat verdachte en zijn medeverdachten de diefstallen in gang hebben gezet of hebben georganiseerd. Het enkele afnemen van gestolen voertuigen kan nog niet als medeplegen van diefstal worden gekwalificeerd. Een duidelijk verdergaande betrokkenheid is niet komen vast te staan. Zo is niet gebleken dat verdachte en zijn medeverdachten (specifieke) voertuigen op bestelling lieten stelen of de uitvoering van de diefstallen coördineerden. Uit de verklaringen van medeverdachte [medeverdachte 2] blijkt enkel dat aan derden werd gevraagd of zij een bepaald voertuig konden leveren. Indien dit mogelijk was, werd het voertuig geleverd en vervolgens ingekocht door "de groep van [medeverdachte 2] ". Dit gebeurde op grote schaal.

De rechtbank ziet weliswaar aanwijzingen dat het handelen van deze groep aanschuurde tegen de diefstallen van de voertuigen, maar de concrete rol die verdachte en zijn medeverdachten hadden bij het voorbereiden, begaan of afhandelen van die diefstallen is onduidelijk gebleven. De rechtbank acht, anders dan het openbaar ministerie, het ten laste gelegde medeplegen van de diefstallen daarom niet bewezen. Verdachte zal dan ook vrijgesproken worden van het onder 1 primair, 2 primair, 3 primair, 4 primair en 5 primair ten laste gelegde.

3.4.2.

Feiten 1 subsidiair, 2 subsidiair, 3 subsidiair, 4 subsidiair, 5 subsidiair en 6

De rechtbank stelt voorop dat het bij de in artikel 420bis, eerste lid, onderdeel a, van het Wetboek van Strafrecht strafbaar gestelde gedraging - voor zover hier van belang - gaat om handelingen die tot doel hebben en geschikt zijn om de herkomst van een voorwerp te verbergen of verhullen en/of te verbergen of verhullen wie de rechthebbende op dat voorwerp is.

De termen "verbergen" en "verhullen" impliceren een zekere doelgerichtheid. Het handelen is erop gericht om het zicht op de herkomst, dan wel het zicht op wie de rechthebbende van het voorwerp is, te bemoeilijken. Dit handelen is ook geschikt om dat doel te bereiken.452 De genoemde doelgerichtheid slaat niet op de subjectieve bedoeling van de verdachte, maar op de objectieve strekking van het handelen (de aard daarvan en de omstandigheden van het geval).453

De rechtbank acht op basis van de bewijsmiddelen, in hun onderlinge samenhang, de feiten 1 subsidiair, 2 subsidiair, 3 subsidiair, 4 subsidiair, 5 subsidiair en 6, wettig en overtuigend bewezen, zoals hierna opgenomen in de bewezenverklaring.

De rechtbank is van oordeel dat het door de raadsman gevoerde verweer strekkend tot vrijspraak van deze feiten wordt weersproken door de bewijsmiddelen en de hierna volgende bewijsvoering. De rechtbank heeft geen reden om te twijfelen aan de juistheid en betrouwbaarheid van die bewijsmiddelen.

De rechtbank leidt uit de bewijsmiddelen het volgende af.

De loods aan de [straatnaam] te Wijnjewoude wordt in de periode van januari 2018 tot en met oktober 2018 verhuurd aan [medeverdachte 2] , de man met de cowboyhoed. In deze periode worden regelmatig gestolen busjes naar de loods gebracht. Het betreft voornamelijk bestelbusjes van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, en het merk Volkswagen, type Transporter. Deze busjes worden gestolen in de periode van begin 2018 tot en met oktober 2018. De bestelbusjes van het merk Volkswagen worden voornamelijk gestolen in en rond de regio Amsterdam, de bestelbusjes van het merk Mercedes-Benz voornamelijk in de omgeving van Arnhem, Deventer en Apeldoorn.

Witwassen fase 1: Placement (plaatsing)

Inkoop van gestolen busjes

De groep van [medeverdachte 2] neemt van "de stelers" voertuigen af, waarbij zij ook kunnen aangeven of een bepaald voertuig kan worden geleverd. De gestolen voertuigen worden vervolgens vanaf de plaats delict naar Noordwolde gereden. Daar worden de busjes overgenomen door de groep van [medeverdachte 2] . Vanuit Noordwolde worden de busjes naar de loods in Wijnjewoude gereden. De personen die de voertuigen stelen, ontvangen ongeveer € 2.500,00 per geleverd voertuig.

De rechtbank leidt uit de bewijsmiddelen af dat de groep van [medeverdachte 2] op grote schaal gestolen busjes heeft opgekocht van "de stelers".

Uit de bewijsmiddelen blijkt dat [naam 5] en [naam 10] in verband gebracht kunnen worden met de diefstallen [naam 5] heeft regelmatig contact met personen uit de groep van [medeverdachte 2] ( [verdachte] , [medeverdachte 1] of [naam 4] ). De rechtbank gaat er, nu aanwijzingen voor het tegendeel ontbreken, van uit dat deze contacten ook betrekking hadden op de levering van gestolen busjes. Dit wordt ondersteund door de verklaring van [medeverdachte 2] , dat sprake is geweest van contact met "de stelers" over de aanvraag en levering van voertuigen.

Witwassen fase 2: Layering (versluiering)

Demontage van de busjes

In de loods te Wijnjewoude worden de gestolen busjes gedemonteerd en gestript. Tussen de diefstal van het voertuig en het ontmantelen zit soms een relatief korte tijd (rond de 30 uren). Essentiële onderdelen zoals motorblokken en versnellingsbakken zijn binnen die tijd al uit de loods afgevoerd.

De activiteiten in de loods hebben ongeveer een half jaar geduurd. Bij deze activiteiten zijn onder andere [medeverdachte 2] , [naam 6] , [naam 3] en [naam 4] betrokken geweest. Uit de chatgesprekken tussen [naam 6] en [medeverdachte 2] komt naar voren dat ook " [medeverdachte 1] " en " [verdachte] " bij de activiteiten in de loods betrokken zijn geweest. De rechtbank leidt uit de bewijsmiddelen af dat met " [medeverdachte 1] " wordt bedoeld [medeverdachte 1] , en met " [verdachte] " [verdachte] .

De betrokkenheid van [verdachte] bij de activiteiten in de loods wordt bovendien ondersteund door de verklaringen van [getuige 4] . [getuige 4] , de "buurman" en voormalig huurder van de loods, heeft in de nacht dat de loods werd doorzocht meerdere keren telefonisch contact proberen te krijgen met [verdachte] . Dit terwijl [getuige 4] weet dat [medeverdachte 2] , en niet [verdachte] , degene is die de loods huurt.

Afvoer en verkoop van de auto-onderdelen

De onderdelen van de gestripte voertuigen worden uit de loods afgevoerd en verkocht. [medeverdachte 2] heeft meerdere onderdelen verkocht. Hij verkoopt de onderdelen onder meer via Marktplaats. [medeverdachte 2] heeft ook motoren van auto's verkocht aan [getuige 7] . Deze motoren worden soms door [medeverdachte 2] gebracht in een bus van het merk Ford, type Transit. De rechtbank leidt uit de bewijsmiddelen af dat dit de zogenoemde "Sorbo-bus" is. [getuige 7] haalt de onderdelen soms ook op bij [bedrijf 1] . [medeverdachte 1] heeft weleens motoren met een heftruck op zijn auto gezet.

Afvoer van wrakken

Bij de afvoer van de wrakken uit de loods wordt onder meer gebruik gemaakt van een blauw/gele bus van het merk Ford, type Transit. Dit is een voormalige "Sorbo-bus". Deze bus staat van 28 maart 2018 tot en met 9 augustus 2018 op naam van [bedrijf 1] . De bus wordt daarna op naam gesteld van de vriendin van [medeverdachte 2] . De bus wordt echter gebruikt door [medeverdachte 2] , [verdachte] en [medeverdachte 1] .

Verder wordt gebruik gemaakt van een vrachtauto van het merk DAF met daarop het opschrift " [bedrijf 1] ". Deze vrachtauto is achterop voorzien van een kraan met grijper. Deze vrachtwagen staat sinds 27 januari 2017 op naam van [bedrijf 1] en heeft het kenteken [kenteken] . De vrachtauto wordt bestuurd door [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] .

Verkoop van wrakken

De wrakken van de gestolen voertuigen worden naar [bedrijf 3] ("Robben Metaalrecycling Group") te Wolvega gebracht. In de periode van 2 maart 2018 tot en met 13 oktober 2018 heeft [bedrijf 1] opvallend veel autowrakken geleverd. Deze leveringen vinden plaats in de periode dat [medeverdachte 2] de loods te Wijnjewoude huurt. In deze periode worden 172 autowrakken geleverd. Dit terwijl in de totale periode van 1 januari 2015 tot en met 21 november 2019 "slechts" 280 autowrakken geleverd worden.

In de periode na de doorzoeking van de loods te Wijnjewoude worden - vanaf 14 oktober 2018 tot en met 18 februari 2019 - geen autowrakken meer geleverd.

Uit het acceptatiebeleid van [bedrijf 1] ( [bedrijf 1] ) van 2018 komt naar voren dat het bedrijf geen autowrakken accepteert. Dit terwijl het bedrijf dus wel op grote schaal autowrakken heeft geleverd aan [bedrijf 3] .

[medeverdachte 2] is onder andere degene geweest die de autowrakken naar [bedrijf 3] heeft gebracht. De autowrakken worden geleverd en gefactureerd op naam van [bedrijf 1] .

De rechtbank leidt hieruit af dat de in de periode van 2 maart 2018 tot en met 13 oktober 2018 aan [bedrijf 3] geleverde wrakken afkomstig zijn van gestolen voertuigen die in de loods te Wijnjewoude gedemonteerd werden. De rechtbank acht het volstrekt onaannemelijk dat het leveren van een dermate grote hoeveelheid wrakken deel uitmaakte van de normale bedrijfsvoering van [bedrijf 1] . De rechtbank neemt daarbij in aanmerking het gewijzigde acceptatiebeleid ten aanzien van autowrakken in relatie tot de opvallende toename van leveringen in de periode waarin de loods in Wijnjewoude werd gehuurd en waarin veel bestelbusjes werden gestolen.

Witwassen fase 3: Integration (bestemming):

Integratie van de opbrengst van de verkoop van de auto-onderdelen in de legale economie

In de woning van [medeverdachte 2] wordt administratie aangetroffen. De rechtbank leidt af uit de uiterlijke verschijningsvorm van die administratie, in samenhang met de overige bewijsmiddelen, dat deze betrekking heeft op inkomsten uit de verkoop van gestolen voertuigonderdelen en uitgaven ten behoeve van de activiteiten in de loods.

De inkomsten uit die activiteiten worden verdeeld. Onder andere wordt geld gegeven aan " [medeverdachte 2] ", " [medeverdachte 1] ", [naam 16] , " [naam 6] ", " [naam 17] " en " [naam 4] ". De rechtbank leidt uit de bewijsmiddelen af dat daarmee bedoeld worden: [medeverdachte 2] , [medeverdachte 1] , [verdachte] , [naam 6] , [naam 3] en [naam 4] . Deze personen kunnen allen in verband worden gebracht met de activiteiten in de loods te Wijnjewoude.

Integratie van de opbrengst van de karkassen in de legale economie

Voor de levering van de autowrakken wordt [bedrijf 1] doorgaans contant betaald door [bedrijf 3] . Acht maal is echter een bedrag per bank overgemaakt, voor een totaal bedrag van € 39.995,30. Deze betalingen hebben betrekking op geleverde wrakken in de periode van 2 maart 2018 tot en met 13 oktober 2018. Op de rekening van [bedrijf 1] is te zien dat dit geld is gebruikt voor de aanschaf van het pand aan de [straatnaam] te Noordwolde. Dit pand is op 11 december 2018 door [verdachte] gekocht en wordt gebruikt als de nieuwe vestigingslocatie van [bedrijf 1] . De rechtbank leidt hieruit af dat opbrengsten uit de levering van wrakken van gestolen voertuigen onder andere werden gebruikt voor de financiering van een nieuw pand van [bedrijf 1] .

Aantreffen specialistisch gereedschap en jammer

Op de verblijfadressen van [medeverdachte 2] , [verdachte] en [medeverdachte 1] , alsmede op

het nieuwe vestigingsadres van [bedrijf 1] ( [straatnaam] te Noordwolde) wordt specialistisch gereedschap aangetroffen. Dit gereedschap is geschikt voor het knippen van autosleutels, het programmeren van auto’s en sleutels en het omzeilen van startonderbrekers. Op de locatie [straatnaam] te Noordwolde wordt daarnaast een jammer aangetroffen, waarmee onder andere GPS-trackers kunnen worden gestoord. De rechtbank is van oordeel dat deze voorwerpen in verband kunnen worden gebracht met activiteiten op het gebied van voertuigcriminaliteit. Deze voorwerpen zijn geschikt om autodiefstallen mee te plegen.454 Deze omstandigheden zijn ondersteunend voor het bewijs dat verdachte en zijn medeverdachten zich bezig hielden met voertuigcriminaliteit.

In het licht van de bewijsmiddelen acht de rechtbank de verklaring van verdachte dat het aangetroffen gereedschap en de aangetroffen jammer enkel gebruikt werden voor legale doeleinden niet aannemelijk geworden.

Medeplegen van witwassen

De rechtbank is van oordeel dat uit de bewijsmiddelen volgt dat bij de ten laste gelegde feiten steeds sprake is van dezelfde modus operandi. De diefstallen van de voertuigen worden gepleegd in de periode van januari 2018 tot en met 12 oktober 2018. De activiteiten van verdachte en zijn medeverdachten in de loods te Wijnjewoude vinden ook plaats in deze periode. Hun handelwijze komt iedere keer op essentiële punten overeen. Het betreft het op grote schaal inkopen van gestolen (bestel)auto's, hoofdzakelijk Mercedes-Benz Sprinters en Volkswagen Transporters, het demonteren van die voertuigen in de loods te Wijnjewoude, het verkopen van de onderdelen en het afvoeren van de autowrakken naar [bedrijf 3] . De opbrengsten worden vervolgens verdeeld.

De rechtbank leidt uit deze handelwijze af dat sprake is van een professioneel opererende organisatie die zich bezighield met het op grote schaal witwassen van gestolen auto's. De rechtbank is dan ook van oordeel dat het niet anders kan zijn dan dat verdachte en zijn medeverdachten telkens wisten dat hun gedragingen betrekking hadden op voorwerpen die onmiddellijk van diefstal afkomstig waren. Dit wordt bevestigd door de deels bekennende verklaring van [medeverdachte 2] en wordt ondersteund door het onder hen aangetroffen specialistisch gereedschap.

De rechtbank is van oordeel dat de handelingen van verdachte en zijn medeverdachten erop gericht waren het zicht te bemoeilijken op de criminele herkomst van de voertuigen/onderdelen en op de ware rechthebbenden op die voorwerpen. Deze handelingen waren ook geschikt om dat doel te bereiken. Immers, de voertuigonderdelen konden enkel herleid worden door middel van uitgebreid (extern) onderzoek naar chassisnummers of specifieke productiekenmerken. De rechtbank is dan ook van oordeel dat deze reeks van gedragingen aangemerkt kan worden als witwassen.

De rechtbank is van oordeel dat het, gezien deze feiten en omstandigheden in hun onderlinge samenhang, niet anders kan zijn dan dat verdachte opzet had op het witwassen van de voertuigen en opzet had op de samenwerking met zijn mededaders, zulks in alle zaken waarin sprake is van (onderdelen van) voertuigen die in de periode van januari 2018 tot en met 12 oktober 2018 gestolen zijn en die te herleiden zijn naar de loods in Wijnjewoude. Van aanwijzingen voor het tegendeel is niet gebleken. De rechtbank acht dan ook bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het tezamen en in vereniging witwassen van de voertuigen, waarvan onderdelen zijn te herleiden naar de loods te Wijnjewoude. Hierbij is sprake geweest van een voldoende nauwe en bewuste samenwerking tussen verdachte en zijn medeverdachten, die in de kern bestond uit een gezamenlijke uitvoering van dit witwassen.

Uitoefening van beroep of bedrijf

De rechtbank leidt uit de bewijsmiddelen af dat verdachte en zijn medeverdachten [bedrijf 1] hebben gebruikt bij het witwassen van de voertuigen. Zij hebben daarbij misbruik gemaakt van de specifieke mogelijkheden die de uitoefening van hun beroep/bedrijf (autohandelaar, garagebedrijf en oud-ijzerhandelaar) biedt voor het verhullen en wegsluizen van gestolen voertuigen. [bedrijf 1] heeft een cruciale schakel gevormd in de witwasketen. Zonder deze onderneming als dekmantel was de inlevering/verkoop van een dergelijke hoeveelheid wrakken niet of nauwelijks uitvoerbaar. Het vervoer van de (vele) wrakken naar [bedrijf 3] vond plaats met voertuigen van [bedrijf 1] . Het vervoer liep op die wijze minder in het oog. Immers, dit bedrijf houdt zich ook bezig met het inzamelen, sorteren en aanbieden van oude metalen. [verdachte] is eigenaar van het bedrijf. [medeverdachte 2] , [medeverdachte 1] en [naam 6] zijn werkzaam voor het bedrijf van [verdachte] . Verdachte en zijn medeverdachten hebben de voertuigen dus telkens witgewassen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf.

Locatie [straatnaam] te Noordwolde

De rechtbank leidt uit de bewijsmiddelen, in hun onderlinge samenhang, af dat de gestolen Mercedes-Benz met het valse kenteken [kenteken] en de Volkswagen Crafter met kenteken [kenteken] op de locatie [straatnaam] te Noordwolde zijn geplaatst door personen van [bedrijf 1] . De gestolen Mercedes-Benz en daarin aanwezige gestolen voertuigonderdelen kunnen gekoppeld worden aan de loods in Wijnjewoude. Dit geldt ook voor in de Volkswagen Crafter aangetroffen voertuigonderdelen. De rechtbank stelt daarmee vast dat er een verband bestaat tussen deze voertuigen en de loods te Wijnjewoude.

De rechtbank acht het door verdachte aangevoerde scenario, inhoudend dat hij niets van de gestolen goederen afwist omdat hij de Volkswagen Crafter verhuurd had aan een derde, niet aannemelijk geworden. De in het laadruim aangetroffen gestolen voorwerpen zijn immers te herleiden naar de loods te Wijnjewoude. Verdachte kan ook aan deze loods gekoppeld worden. Daarnaast staat de Volkswagen naast een gestolen Mercedes-Benz, die eveneens naar de loods te Wijnjewoude is te herleiden. Deze Mercedes-Benz wordt gezien bij de loods te Wijnjewoude op een door [naam 6] gemaakt filmpje.In de Volkswagen Crafter, die op naam van [bedrijf 1] staat, wordt bovendien DNA aangetroffen van verdachte en [medeverdachte 1] . Daar komt bij dat verdachte verklaard heeft dat hij soms ook auto's achter de loods aan de [straatnaam] plaatst en dat de mogelijkheid bestond dat zijn Volkswagen Crafter daar stond. Tot slot is die vermeende huurder niet te traceren en komt de handtekening op de overeenkomst niet overeen met de handtekeningen op zijn paspoorten.

De rechtbank is dan ook van oordeel dat verdachte en zijn medeverdachten de betreffende gestolen voertuigen c.q. voertuigonderdelen die op de locatie [straatnaam] te Noordwolde zijn aangetroffen, ook hebben witgewassen in de uitoefening van hun beroep/bedrijf. Deze voertuigen kunnen in verband worden gebracht met de activiteiten van verdachte en zijn medeverdachten in de loods te Wijnjewoude.

Overweging met betrekking tot afzonderlijke voorwerpen

Mercedes-Benz Sprinter, voorzien van het chassisnummer [chassisnummer] (zaak 50)

De rechtbank leidt uit de bewijsmiddelen af dat de Mercedes-Benz is gestolen tussen 20 augustus 2018 en 28 augustus 2018 in Arnhem. Dit is binnen de periode waarin op grote schaal gestolen voertuigen worden gestolen, onder meer Mercedes-Benz Sprinters in de omgeving van Arnhem. Deze voertuigen worden aan verdachte en zijn mededaders verkocht.

De Mercedes-Benz blijkt omgekat (van een ander chassisnummer voorzien) te zijn en is op 2 oktober 2018 op naam gesteld van [verdachte] . Op 22 oktober 2018 wordt de Mercedes-Benz aangetroffen op het oude vestigingsadres van [bedrijf 1] aan de [straatnaam] te Noordwolde. Op 1 april 2019 en 23 mei 2019 wordt de Mercedes-Benz aangetroffen op de verblijfplaats van [medeverdachte 1] . Het voertuig wordt op 12 november 2019 deels ontmanteld aangetroffen op een verkooplocatie van [bedrijf 1] .

De rechtbank leidt hieruit af dat het voertuig in verband kan worden gebracht met de criminele activiteiten van verdachte en zijn medeverdachten in de periode januari 2018 tot en met 12 oktober 2018. Dat verdachte een reeds omgekat voertuig te goeder trouw in Duitsland heeft gekocht, zoals hij uiteindelijk heeft gesteld, is niet aannemelijk geworden. De rechtbank concludeert dan ook dat de witwashandelingen met betrekking tot dit voertuig aan verdachte en zijn medeverdachten zijn toe te rekenen. Van aanwijzingen voor het tegendeel is niet gebleken.

Mercedes-Benz Sprinter, kenteken [kenteken] (zaak 68)

De rechtbank leidt uit de bewijsmiddelen af dat de Mercedes-Benz is gestolen tussen 16 april 2018 en 17 april 2018 in Arnhem. Dit is binnen de periode waarin op grote schaal gestolen voertuigen worden gestolen, onder meer Mercedes-Benz Sprinters in de omgeving van Arnhem. Deze voertuigen worden aan verdachte en zijn mededaders verkocht.

In de Mercedes-Benz bevond zich ten tijde van de diefstal een Honda crossmotor. Deze crossmotor wordt op 12 november 2019 aangetroffen op het nieuwe vestigingsadres van [bedrijf 1] aan de [straatnaam] te Noordwolde. De crossmotor blijkt omgekat te zijn. Op de hiervoor genoemde locatie worden daarnaast nog meer goederen aangetroffen die zich in het voertuig bevonden ten tijde van de diefstal.

De rechtbank leidt hieruit af dat de crossmotor en de auto in verband kunnen worden gebracht met de criminele activiteiten van verdachte en zijn medeverdachten in de periode januari 2018 tot en met 12 oktober 2018, waarbij [bedrijf 1] ook een essentiële rol speelde. De rechtbank concludeert dan ook dat verdachte en zijn medeverdachten met betrekking tot de Mercedes-Benz en de daarin aanwezige voorwerpen witwashandelingen hebben gepleegd. Van aanwijzingen voor het tegendeel is niet gebleken.

Aanhangwagen Brian James Trailers, kenteken [kenteken] (zaak 73)

De rechtbank leidt uit de bewijsmiddelen af dat de aanhangwagen tussen 25 februari 2016 en 29 februari 2016 is gestolen. De aanhangwagen is oorspronkelijk voorzien van kenteken [kenteken] . Deze aanhangwagen wordt aangetroffen op de [straatnaam] te Noordwolde, het vestigingsadres van [bedrijf 1] . [verdachte] heeft verklaard dat hij deze aanhangwagen in zijn bezit heeft.

De aanhangwagen is voorzien van een vals chassisnummer. De aanhangwagen is daarnaast voorzien van het kenteken [kenteken] , dat sinds 10 september 2015 op naam staat van [bedrijf 1] .

De rechtbank leidt hieruit af dat het kenteken [kenteken] op deze aanhangwagen is geplaatst nadat het voertuig is gestolen.

Verdachte heeft geen aannemelijke verklaring gegeven voor het voorhanden hebben van de aanhangwagen. De rechtbank is dan ook van oordeel dat voorwerp onmiddellijk afkomstig is uit een door de verdachte zelf begaan misdrijf. De rechtbank neemt daarbij in aanmerking dat verdachte zich op grote schaal bezig hield met het inkopen van gestolen voertuigen. De rechtbank gaat er dan ook vanuit dat verdachte zelf het kenteken van [bedrijf 1] op de aanhangwagen heeft geplaatst en de aanhangwagen heeft voorzien van een vals chassisnummer. Van aanwijzingen voor het tegendeel is niet gebleken. Naar hun uiterlijke verschijningsvorm hebben deze handelingen tot doel en zijn zij geschikt om de herkomst van een voorwerp te verhullen en/of te verhullen wie de rechthebbende daarop is. De rechtbank acht daarmee bewezen dat verdachte de aanhangwagen heeft witgewassen.

Autostoelen op de locatie [straatnaam] te Noordwolde (zaak 76, 77, 78, 79, 80, 81)

De rechtbank leidt uit de bewijsmiddelen af dat de autostoelen zich bevinden in een busje dat op het terrein van [bedrijf 1] staat op de locatie [straatnaam] te Noordwolde. Dit terrein wordt gehuurd door [verdachte] . Verdachte heeft geen aannemelijke verklaring gegeven voor het voorhanden hebben van deze autostoelen. De rechtbank is dan ook van oordeel dat de autodeuren onmiddellijk afkomstig zijn uit een door de verdachte zelf begaan misdrijf. De rechtbank neemt daarbij in aanmerking dat verdachte zich op grote schaal bezig hield met het witwassen van voertuigonderdelen. De rechtbank gaat er dan ook vanuit dat verdachte deze autostoelen zelf in het busje heeft geplaatst en achter op het terrein van [bedrijf 1] heeft geplaatst. De rechtbank is niet gebleken van aanwijzingen voor het tegendeel. De rechtbank is van oordeel dat verdachte daarmee handelingen heeft verricht die naar hun uiterlijke verschijningsvorm tot doel hebben en geschikt zijn om de herkomst van een voorwerp te verhullen en/of te verhullen wie de rechthebbende op dat voorwerp is. De rechtbank acht daarmee bewezen dat verdachte de autostoelen heeft witgewassen.

Volkswagen Tiguan, kenteken [kenteken] (zaak 83)

De rechtbank leidt uit de bewijsmiddelen af dat de Volkswagen Tiguan met kenteken [kenteken] tussen 2 september 2017 en 18 september 2017 is gestolen. Verdachte heeft sinds 29 maart 2018 een Volkswagen Tiguan met kenteken [kenteken] op naam staan. In deze Volkswagen Tiguan zijn onderdelen verwerkt van de eerder genoemde Volkswagen Tiguan met kenteken [kenteken] . Verdachte heeft geen aannemelijke verklaring gegeven voor het voorhanden hebben van deze onderdelen. De rechtbank is dan ook van oordeel dat de onderdelen onmiddellijk afkomstig zijn uit een door de verdachte zelf begaan misdrijf. De rechtbank neemt daarbij in aanmerking dat verdachte zich op grote schaal bezig hield met het witwassen van voertuigonderdelen. De rechtbank gaat er dan ook vanuit dat verdachte dat verdachte deze onderdelen zelf in de auto heeft verwerkt. De rechtbank is niet gebleken van aanwijzingen voor het tegendeel. De rechtbank is van oordeel dat verdachte daarmee handelingen heeft verricht die naar hun uiterlijke verschijningsvorm tot doel hebben en geschikt zijn om de herkomst van een voorwerp te verhullen en/of te verhullen wie de rechthebbende op dat voorwerp is. De rechtbank acht daarmee bewezen dat verdachte de onderdelen van de Volkswagen Tiguan met kenteken [kenteken] heeft witgewassen.

Overige voertuigen

De rechtbank is van oordeel dat ten aanzien van de overige in de tenlastelegging genoemde voertuigen onvoldoende is gebleken dat verdachte deze tezamen en in vereniging met zijn mededaders, dan wel alleen, heeft witgewassen. De rechtbank komt ten aanzien van deze voertuigen daarom niet tot bewezenverklaring van het witwassen.

Ten aanzien van de goederen aangetroffen op de [straatnaam] te Noordwolde en in de loods te Oldeberkoop, alsmede de te Klazienaveen aangetroffen Volkswagen Transporter met kenteken [kenteken] , is de rechtbank van oordeel dat onvoldoende is gebleken dat verdachte wetenschap heeft gehad van de aanwezigheid van deze voertuigen en dat hij al dan niet in vereniging met betrekking tot deze goederen witwashandelingen heeft verricht.

3.4.3.

Feit 7

De rechtbank stelt voorop dat van deelneming aan een organisatie als bedoeld in artikel 140 van het Wetboek van Strafrecht slechts dan sprake kan zijn, indien de verdachte behoort tot het samenwerkingsverband en een aandeel heeft in gedragingen die strekken tot of rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van het in dat artikel bedoelde oogmerk, dan wel dat hij deze gedragingen ondersteunt.455

Onder het bestanddeel "organisatie" wordt een samenwerkingsverband verstaan met een zekere duurzaamheid en structuur tussen de verdachte en ten minste één andere persoon. Om als deelnemer te kunnen worden aangemerkt, hoeft niet vast te staan dat de verdachte heeft samengewerkt met, of bekend moet zijn geweest met, alle anderen in de organisatie of dat de samenstelling van het samenwerkingsverband steeds dezelfde is.456

Criminele organisatie

De rechtbank acht feit 7 wettig en overtuigend bewezen op basis van de bewijsmiddelen, in onderlinge samenhang. De rechtbank heeft geen reden om te twijfelen aan de juistheid en betrouwbaarheid van die bewijsmiddelen. De rechtbank is van oordeel dat het tot vrijspraak strekkende verweer wordt weersproken door de bewijsmiddelen en de bewijsvoering.

De rechtbank leidt uit de bewijsmiddelen voor de feiten 1 subsidiair, 2 subsidiair, 3 subsidiair, 4 subsidiair, 5 subsidiair en 6 af dat tussen [verdachte] , [medeverdachte 2] , [medeverdachte 1] , [naam 6] , [naam 3] en [naam 4] , sprake is geweest van een samenwerkingsverband met een zekere duurzaamheid en structuur. Dit samenwerkingsverband heeft op aanzienlijke schaal gestolen voertuigen ingekocht, deze ontmanteld, en de onderdelen en wrakken daarvan verkocht. Het oogmerk van dit samenwerkingsverband is uitsluitend het verhullen van de herkomst en de rechthebbende van deze voertuigen en de onderdelen daarvan. Verdachte en zijn medeverdachten hebben controle gehad over het gehele witwastraject. Zij onderhielden contacten met personen die de auto's stalen ( [verdachte] en [medeverdachte 1] ), demonteerden auto's ( [medeverdachte 2] , [verdachte] , [medeverdachte 1] , [naam 6] , [naam 3] en [naam 4] ), vervoerden de wrakken ( [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] ), verkochten de onderdelen en wrakken ( [medeverdachte 2] ), en zij ontvingen hiervoor geld (allen). Deze onderlinge verdeling van activiteiten binnen de organisatie duidt op een gestructureerd streven naar hun gemeenschappelijk doel: het witwassen van gestolen voertuigen. De organisatie is actief geweest in de periode vanaf begin 2018 tot en met 12 oktober 2018 en had daarmee een min of meer duurzaam karakter. Uit de bewijsmiddelen komt verder naar voren dat voertuigen soms al binnen ongeveer 30 uur na de diefstal ontmanteld en/of gesloopt waren. Essentiële onderdelen zoals motorblokken en versnellingsbakken waren ook al afgevoerd. Een zo korte tijdsduur is slechts mogelijk indien alle handelingen strak op elkaar worden afgestemd; dat duidt op een georganiseerde structuur. Dat sprake is geweest van een "geoliede machine" wordt ook ondersteund door de grootschaligheid van het witwassen en de aanwezigheid van veel specialistisch gereedschap.

De genoemde personen hebben behoord tot een samenwerkingsverband, gericht op het witwassen in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Zij hebben ieder een aandeel gehad in gedragingen, strekkend tot verwezenlijking van het oogmerk van hun organisatie. Daarom kan wettig en overtuigend bewezen worden dat verdachte, samen met [medeverdachte 2] , [medeverdachte 1] , [naam 6] , [naam 4] en [naam 3] heeft deelgenomen aan een criminele organisatie.

3.4.4.

Feiten 8, 9 en 10

De rechtbank stelt voorop dat het op grond van artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie verboden is een wapen of munitie van de categorieën II en III voorhanden te hebben. "Voorhanden hebben" veronderstelt dat verdachte het wapen of de munitie min of meer bewust aanwezig heeft gehad, zonder dat die bewustheid zich hoeft uit te strekken tot de specifieke eigenschappen van het wapen of de munitie of tot de exacte locatie ervan.457

Daarnaast vergt het aanwezig hebben van een wapen of munitie dat verdachte daarover feitelijke macht kan uitoefenen; daarvoor hoeft het wapen of de munitie zich niet noodzakelijkerwijs in zijn directe nabijheid te bevinden.458

De rechtbank leidt uit de bewijsmiddelen af dat de onder 8, 9 en 10 genoemde wapens op 12 november 2019 zijn aangetroffen in de woning aan [straatnaam] te Vledder. Verdachte wordt op 12 november 2019 in deze woning aangehouden en verblijft daar op dat moment. Hij was zich ervan bewust dat de wapens in de woning aanwezig waren en kon erover beschikken. Hij heeft verklaard dat het pistool, het magazijn en de munitie van hem zijn; de overige wapens heeft hij verworven. De rechtbank concludeert dat verdachte deze goederen dus voorhanden heeft gehad. De rechtbank acht dan ook de feiten 8, 9 en 10 wettig en overtuigend bewezen, zoals hierna opgenomen in de bewezenverklaring.

3.4.5.

Feit 11 primair

Artikel 350a van het Wetboek van Strafrecht (Sr.) verbiedt - kort gezegd - het veranderen, wissen of onbruikbaar maken van telecommunicatiegegevens. Artikel 350c Sr. verbiedt het beschadigen of storen van een werk voor de telecommunicatie. Artikel 350d, onder a, Sr. verbiedt - voor zover hier van belang - het met dat oogmerk voorhanden hebben van een technisch hulpmiddel dat hoofdzakelijk geschikt of ontworpen is voor het verstoren van telecommunicatiesignalen. De term "hoofdzakelijk" houdt in dat het bezit ervan zelfs strafbaar is indien dat hulpmiddel ook een legitiem doel kan dienen, maar dat legitieme doel ondergeschikt is aan het strafbare doel.459

De rechtbank leidt uit de bewijsmiddelen af dat op 12 november 2019 een jammer is aangetroffen in het pand van [bedrijf 1] . Verdachte heeft erkend dat die jammer van hem is. Een jammer is ontworpen om doelgericht frequenties te verstoren, waaronder die van de GPS-trackers waarmee auto’s getraceerd kunnen worden. De jammer is dus een technisch hulpmiddel, hoofdzakelijk geschikt voor het opzettelijk storen van telecommunicatie. Algemeen bekend is dat jammers in het criminele circuit worden gebruikt om de ontdekking van misdrijven te bemoeilijken.460 Nu verdachte en zijn mededaders zich bezighielden met het grootschalig witwassen van gestolen voertuigen, kan het niet anders zijn dan dat zij de jammer voorhanden hadden om misdrijven te plegen in de zin van artikel 350c Sr. Het verweer van verdachte, inhoudend dat hij met de jammer wilde voorkomen dat stagelopers tijdens gevaarlijke werkzaamheden op hun telefoon zouden kijken, is hoogst onaannemelijk. De rechtbank verwerpt dit verweer.

3.4.6.

Feit 12

De rechtbank stelt voorop dat voor een veroordeling ter zake van bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht is vereist dat de bedreigde daadwerkelijk op de hoogte is geraakt van de bedreiging. Voorts moet de bedreiging van dien aard zijn en onder zodanige omstandigheden zijn geschied dat bij de bedreigde in redelijkheid de vrees kon ontstaan dat hij het leven zou kunnen verliezen en dat het opzet van de verdachte daarop was gericht. 461

Uit de bewijsmiddelen volgt dat verdachte op 1 mei 2019 te Noordwolde [benadeelde partij] met kracht bij de kleding ter hoogte van de borstkas heeft vastgepakt. Hij heeft [benadeelde partij] de woorden toegevoegd: "Als je dat factuurtje niet betaalt, dan vermoord ik je!". Daarna heeft verdachte [benadeelde partij] tegen de grond geduwd en hem vastgehouden. Verdachte verrichtte deze handelingen in de context van een "zakelijk geschil". De rechtbank is van oordeel dat deze uitlatingen en gedragingen in de gegeven omstandigheden van dien aard waren dat bij [benadeelde partij] in redelijkheid de vrees kon ontstaan dat hij het leven zou kunnen verliezen.

De rechtbank acht dan ook feit 12 wettig en overtuigend bewezen op basis van de bewijsmiddelen, in hun onderlinge samenhang bezien. De verklaring van [benadeelde partij] vindt voldoende steun in overige bewijsmiddelen, waaronder met name de camerabeelden. Het door de raadsman gevoerde verweer strekkend tot vrijspraak wordt door de bewijsmiddelen weersproken.

4 Bewezenverklaring

De rechtbank acht de feiten 1 subsidiair, 2 subsidiair, 3 subsidiair, 4 subsidiair, 5 subsidiair, 6, 7, 8, 9, 10, 11 primair en 12 wettig en overtuigend bewezen, met dien verstande dat:

feit 1 subsidiair:

hij in de periode van 6 oktober 2018 tot en met 12 oktober 2018 te Wijnjewoude en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen, van voorwerpen, te weten een personenauto van het merk Volkswagen, type Transporter, voorzien van het kenteken [kenteken] , en onderdelen van die personenauto en één of meer in die personenauto aanwezige goederen, de herkomst heeft verhuld en/of heeft verhuld wie de rechthebbende op bovenomschreven voorwerpen was, terwijl verdachte en zijn mededaders wisten dat die voorwerpen geheel - onmiddellijk - afkomstig waren uit enig misdrijf;

feit 2 subsidiair:

hij in de periode van 10 oktober 2018 tot en met 12 oktober 2018 te Wijnjewoude en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen, van voorwerpen, te weten een personenauto van het merk Volkswagen, type Transporter, voorzien van het kenteken [kenteken] , en onderdelen van die personenauto en één of meer in die personenauto aanwezige goederen, de herkomst heeft verhuld en/of heeft verhuld wie de rechthebbende op bovenomschreven voorwerpen was, terwijl verdachte en zijn mededaders wisten dat die voorwerpen geheel - onmiddellijk - afkomstig waren uit enig misdrijf;

feit 3 subsidiair:

hij in de periode van 10 oktober 2018 tot en met 12 oktober 2018 te Wijnjewoude en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen, van voorwerpen, te weten een bedrijfsauto van het merk Volkswagen, type Transporter, voorzien van het kenteken [kenteken] , en onderdelen van die bedrijfsauto en in die bedrijfsauto aanwezige goederen, de herkomst heeft verhuld en/of heeft verhuld wie de rechthebbende op bovenomschreven voorwerpen was, terwijl verdachte en zijn mededaders wisten dat die voorwerpen geheel - onmiddellijk - afkomstig waren uit enig misdrijf;

feit 4 subsidiair:

hij in de periode van [geboortedatum] 2018 tot en met 12 oktober 2018 te Wijnjewoude en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen, van voorwerpen, te weten een bedrijfsauto van het merk Volkswagen, type Transporter, voorzien van het kenteken [kenteken] , en onderdelen van die bedrijfsauto en één of meer in die bedrijfsauto aanwezige goederen, de herkomst heeft verhuld en/of heeft verhuld wie de rechthebbende op bovenomschreven voorwerpen was, terwijl verdachte en zijn mededaders wisten dat die voorwerpen geheel - onmiddellijk - afkomstig waren uit enig misdrijf;

feit 5 subsidiair:

hij in de periode van 31 juli 2018 tot en met 12 oktober 2018 te Wijnjewoude en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen, van voorwerpen, te weten een bedrijfsauto van het merk Volkswagen, type Transporter, voorzien van het kenteken [kenteken] , en onderdelen van die bedrijfsauto en één of meer in die bedrijfsauto aanwezig goederen, de herkomst heeft verhuld en/of heeft verhuld wie de rechthebbende op bovenomschreven voorwerpen was, terwijl verdachte en zijn mededaders wisten dat die voorwerpen geheel - onmiddellijk - afkomstig waren uit enig misdrijf;

feit 6:

hij in het jaar 2018 te Wijnjewoude en/of te Noordwolde en/of te Vledder en/of te Steenwijk en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen, meermalen, van meerdere voorwerpen, te weten motoren en meerdere bedrijfs- en personenauto’s en/of onderdelen van die auto’s en/of één of meer andere in die voertuigen aanwezige voorwerpen, te weten van de navolgende motoren en auto’s,

aangetroffen onder meer op de locatie [straatnaam] te Wijnjewoude

- zaak 2

een bedrijfsauto van het merk Volkswagen, type Transporter, kenteken [kenteken] en

- zaak 3

een auto van het merk Volkswagen, type Transporter, kenteken [kenteken] en

- zaak 4

een bedrijfsauto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, kenteken [kenteken] en

- zaak 5

een bedrijfsauto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, kenteken [kenteken] en

- zaak 8

een bedrijfsauto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, kenteken [kenteken] en

- zaak 9

een bedrijfsauto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, kenteken [kenteken] en

- zaak 10

een bedrijfsauto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, kenteken [kenteken] en

- zaak 11

een bedrijfsauto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, kenteken [kenteken] en

- zaak 12

een bedrijfsauto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, kenteken [kenteken] en

- zaak 13

een bedrijfsauto van het merk Volkswagen, type Transporter, kenteken [kenteken] en

- zaak 15

een bedrijfsauto van het merk Volkswagen, type Transporter, kenteken [kenteken] en

- zaak 16

een bedrijfsauto van het merk Peugeot, type Boxer, kenteken [kenteken] en

- zaak 17

een bedrijfsauto van het merk Volkswagen, type Transporter, kenteken [kenteken] en

- zaak 19

een auto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, kenteken [kenteken] en

- zaak 21

een bedrijfsauto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, kenteken [kenteken] en

- zaak 22

een bedrijfsauto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, kenteken [kenteken] en

- zaak 24

een bedrijfsauto van het merk Mercedes-Benz Sprinter, kenteken [kenteken] en

- zaak 25

een bedrijfsauto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, kenteken [kenteken] en

- zaak 26

een bedrijfsauto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, kenteken [kenteken] en

aangetroffen op de locatie [straatnaam] te Noordwolde

- zaak 28

een bedrijfsauto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, kenteken [kenteken] ,

voorzien van valse kentekenplaat [kenteken] en

- zaak 30

een motorfiets van het merk Harley Davidson, kenteken [kenteken] en

- zaak 31

een motorfiets van het merk Harley Davidson, kenteken [kenteken] en

- zaak 32

een bedrijfsauto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, kenteken [kenteken] en

- zaak 33

een bedrijfsauto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, kenteken [kenteken] en

aangetroffen op de locatie [straatnaam] te Noordwolde

- zaak 68

een bedrijfsauto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, kenteken [kenteken] en een daarin gestalde motorfiets van het merk Honda, kenteken [kenteken] en

aangetroffen op de locatie [straatnaam] te Steenwijk

- zaak 50

een auto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, kleur blauw, voorzien van het chassisnummer [chassisnummer]

de herkomst heeft verhuld en/of heeft verhuld wie de rechthebbende op die voornoemde voorwerpen was, terwijl hij en zijn mededaders wisten dat die voornoemde voorwerpen, geheel - onmiddellijk - afkomstig waren uit enig misdrijf, zulks terwijl verdachte en zijn mededaders de hiervoor omschreven feiten van witwassen hebben gepleegd in de uitoefening van hunner beroep en/of bedrijf, en

hij in het jaar 2017 en/of het jaar 2018 en het jaar 2019 tot en met 12 november 2019, te Noordwolde en/of Klazienaveen en/of elders in Nederland, alleen, meermalen, van voorwerpen, te weten één aanhangwagen en meerdere onderdelen van auto’s, te weten van de navolgende aanhangwagen en auto’s,

aangetroffen op de locatie [straatnaam] te Noordwolde

- zaak 73

een aanhangwagen van het merk Brian James Trailers, kenteken [kenteken] en

aangetroffen op de locatie [straatnaam] te Noordwolde

- zaak 76

een personenauto van het merk Volkswagen, type Jetta, kenteken [kenteken] en

- zaak 77

een personenauto van het merk Volkswagen, type Polo, kenteken [kenteken] en

- zaak 78

een personenauto van het merk Volkswagen, type Golf, kenteken [kenteken] en

- zaak 79

een personenauto van het merk Volkswagen, type Golf, kenteken [kenteken] en

- zaak 80

een personenauto van het merk Volkswagen, type Polo, kenteken [kenteken] en

- zaak 81

een personenauto van het merk Volkswagen, type Golf, kenteken [kenteken] en

aangetroffen op de locatie [straatnaam] te Klazienaveen

- zaak 83

een personenauto van het merk Volkswagen, type Tiguan, kenteken [kenteken] ,

de herkomst heeft verhuld en/of heeft verhuld wie de rechthebbende op die voornoemde voorwerpen was, terwijl hij wist dat die voornoemde voorwerpen, geheel - onmiddellijk - afkomstig waren uit enig misdrijf;

feit 7:

hij in de periode van 1 januari 2018 tot en met 12 november 2019 te Wijnjewoude en te Noordwolde en/of te Vledder en/of te Steenwijk en/of één of meer ander(e) plaats(en) in Nederland, heeft deelgenomen aan een organisatie, bestaande uit een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, te weten (onder andere) [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] en [naam 3] en [naam 6] en [naam 4] , welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, te weten (onder meer) de misdrijven als bedoeld in de artikelen 420bis en 420ter van het Wetboek van Strafrecht;

feit 8:

hij in de periode van 1 september 2018 tot en met 12 november 2019 te Vledder, een wapen van categorie III, onder 1, van de Wet wapens en munitie, te weten een pistool van het merk CZ, type Vzor 45, kaliber 6,35 millimeter, zijnde een vuurwapen in de vorm van een pistool en een onderdeel van een wapen, te weten een patroonmagazijn voor voornoemd wapen, voorhanden heeft gehad;

feit 9:

hij op 12 november 2019 te Vledder, munitie van categorie III van de Wet wapens en munitie, te weten zeven centraalvuur kogelpatronen van het merk Geco, kaliber 6.35 millimeter (.25 ACP), voorhanden heeft gehad;

feit 10:

hij op 12 november 2019 te Vledder,

- wapens van categorie I, onder 3, van de Wet wapens en munitie, te weten een ploertendoder en een boksbeugel, voorhanden heeft gehad en

- wapens van categorie I, onder 10, van de Wet wapens en munitie, te weten een vlindermes en een valmes voorhanden heeft gehad en

- wapens van categorie I, onder 7, van de Wet wapens en munitie, te weten een voorwerp dat zodanig op een wapen geleek dat dit voor bedreiging of afdreiging geschikt was, namelijk

- een aansteker die qua vorm en afmeting een sprekende gelijkenis vertoont met een vuurwapen, pistool van het merk Baretta, type 92, en

- een balletjesgeweer dat qua vorm en afmetingen een sprekende gelijkenis vertoont met een vuurwapen, machinegeweer, van het merk Norinco, type AK-47, voorhanden heeft gehad en

- een wapen van categorie II, onder 5, van de Wet wapens en munitie, te weten een stroomstootwapen, zijnde een voorwerp waarmee door een elektrische stroomstoot personen weerloos konden worden gemaakt of pijn kon worden toegebracht, voorhanden heeft gehad;

feit 11 primair:

hij op 12 november 2019 te Noordwolde, tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk daarmee opzettelijk een stoornis in de gang of in de werking van enig geautomatiseerd werk of enig werk voor telecommunicatie te veroorzaken, een jammer, zonder merk- en typeaanduiding, hoofdzakelijk geschikt gemaakt en ontworpen tot het plegen van zodanig misdrijf, voorhanden heeft gehad;

feit 12:

hij op 1 mei 2019 te Noordwolde, [benadeelde partij] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, door opzettelijk dreigend

- die [benadeelde partij] met kracht bij de kleding ter hoogte van de borstkas vast te pakken en vast te houden en

- die [benadeelde partij] daarbij dreigend de woorden toe te voegen: "Als je dat factuurtje niet betaalt, dan vermoord ik je!" en

- die [benadeelde partij] vervolgens tegen de grond te duwen.

Verdachte zal van het meer of anders ten laste gelegde worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet bewezen acht.

5 Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Het bewezen verklaarde levert op:

1. subsidiair. medeplegen van witwassen;

2 subsidiair. medeplegen van witwassen;

3 subsidiair. medeplegen van witwassen;

4 subsidiair. medeplegen van witwassen;

5 subsidiair. medeplegen van witwassen;

6. medeplegen van witwassen in de uitoefening van zijn beroep/bedrijf, meermalen gepleegd, en witwassen, meermalen gepleegd;

7. deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven;

8. handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie en het feit begaan met betrekking tot een vuurwapen van categorie III;

9. handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie;

10. handelen in strijd met artikel 13, eerste lid, van de Wet wapens en munitie, meermalen gepleegd, en handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie en het feit begaan met betrekking tot een wapen van categorie II;

11 primair. medeplegen van het met het oogmerk dat daarmee een misdrijf als bedoeld in artikel 350c van het Wetboek van Strafrecht wordt gepleegd, voorhanden hebben van een technisch hulpmiddel dat hoofdzakelijk geschikt gemaakt of ontworpen is tot het plegen van een zodanig misdrijf;

12. bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht.

Deze feiten zijn strafbaar nu geen omstandigheden aannemelijk zijn geworden die de strafbaarheid uitsluiten.

6 Strafbaarheid van verdachte

De rechtbank acht verdachte strafbaar nu niet van enige strafuitsluitingsgrond is gebleken.

7 Strafmotivering

7.1.

Vordering van de officieren van justitie

De officieren van justitie hebben, in geval de feiten 1 primair, 2 primair, 3 primair, 4 primair, 5 primair, 6, 7, 8, 9, 10, 11 primair en 12 bewezen worden, gevorderd dat verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaren, met aftrek van het voorarrest. Zij hebben daarbij gevorderd dat het geschorste bevel tot voorlopige hechtenis wordt opgeheven.

7.2.

Standpunt van de verdediging

De raadsman heeft bepleit dat aan verdachte, bij een veroordeling voor de hem ten laste gelegde feiten, een (deels voorwaardelijke) gevangenisstraf wordt opgelegd van maximaal 24 maanden. De raadsman heeft daarbij verwezen naar de landelijke Oriëntatiepunten voor straftoemeting van oktober 2020. In geval van fraude wordt bij een benadelingsbedrag van € 500.000,00 tot € 1.000.000,00, als oriëntatiepunt een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 18 tot 24 maanden gehanteerd.

7.3.

Oordeel van de rechtbank

Bij de bepaling van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de aard en de ernst van het bewezen en strafbaar verklaarde, de omstandigheden waaronder dit is begaan, de persoon van verdachte zoals deze naar voren is gekomen uit het onderzoek ter zitting en de rapportages van de reclassering van 31 augustus 2020 en 28 april 2020, het uittreksel uit de justitiële documentatie van 17 november 2020, en de vordering van de officieren van justitie en het pleidooi van de verdediging.

De rechtbank heeft in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft zich gedurende een langere periode met zijn medeverdachten schuldig gemaakt aan het witwassen van een groot aantal voertuigen en voertuigonderdelen. In de periode van begin 2018 tot en met oktober 2018 hebben zij hoofdzakelijk gestolen busjes van de merken Mercedes-Benz en Volkswagen opgekocht. Deze voertuigen werden ontmanteld en gedemonteerd in een door medeverdachte [medeverdachte 2] gehuurde loods. Dit gebeurde met enige regelmaat, soms zelfs dagelijks. De onderdelen van de busjes werden verkocht en de wrakken werden ter vernietiging afgevoerd naar een metaalverwerkingsbedrijf. Verdachte en zijn medeverdachten gingen op een georganiseerde, professionele en bedrijfsmatige wijze te werk. Het bedrijf van verdachte, [bedrijf 1] ( [bedrijf 1] ), vormde een essentiële schakel in het witwasproces en fungeerde als dekmantel voor de criminele activiteiten. De medeverdachten [medeverdachte 2] , [medeverdachte 1] en [naam 6] waren allen werkzaam voor dit bedrijf.

Verdachte heeft deze handelingen kennelijk enkel gepleegd met als doel daar in materiële zin beter van te worden. Hij heeft geen oog gehad voor de grote schade en overlast die hij aan de eigenaren van de voertuigen heeft toegebracht en de maatschappelijke schade daarvan. Dergelijke schade wordt deels gedragen door verzekeraars. Dit leidt echter tot hogere verzekeringspremies, die door de burgers gezamenlijk betaald dienen te worden.

Witwassen verziekt daarnaast de integriteit van het financiële en economische verkeer. De opbrengsten van misdrijven worden aan het zicht onttrokken en daaraan wordt een schijnbare legale herkomst verschaft. Het handelen van verdachte en zijn medeverdachten draagt bovendien bij aan het in stand houden van een afzetmarkt voor gestolen goederen. Immers, dankzij hen konden de stelers van de voertuigen deze direct kwijt raken.

Verdachte heeft nauwelijks openheid van zaken gegeven over zijn aandeel en het aandeel van zijn onderneming. Hij heeft voortdurend verklaard dat hij niets met gestolen auto's te maken had en dat hij niet verantwoordelijk was voor de activiteiten in de loods. Hij schildert het politieonderzoek af als science fiction. De rechtbank leidt daaruit af dat hij geen enkele verantwoordelijkheid voor zijn handelen aanvaardt.

Verdachte heeft zich verder schuldig gemaakt aan het voorhanden hebben van een jammer, kennelijk gebruikt om criminele activiteiten te verhullen. Daarnaast heeft verdachte wapens voorhanden gehad, waaronder een geladen pistool, een ploertendoder, een boksbeugel, een vlindermes, een valmes, en een stroomstootwapen. Hij heeft zich ten slotte schuldig gemaakt aan bedreiging van [benadeelde partij] over een "zakelijk geschil". Dit zijn ernstige feiten die de rechtbank eveneens laat meewegen bij de straftoemeting.

De rechtbank neemt tevens in aanmerking dat verdachte eerder onherroepelijk is veroordeeld, waaronder voor bedreiging. Deze veroordelingen hebben hem kennelijk niet van de huidige strafbare feiten weerhouden.

Uit het reclasseringsadvies van 28 april 2020 komt onder meer naar voren dat verdachte een bewuste keuze lijkt te maken voor strafbaar gedrag. Hij neemt onvoldoende verantwoordelijkheid voor zijn eigen handelen en de gevolgen daarvan. Hoewel de leefgebieden huisvesting, inkomen en middelengebruik op orde zijn, pleegt verdachte toch strafbare feiten.

De rechtbank is van oordeel dat op de bewezenverklaarde feiten louter gereageerd kan worden met oplegging van een aanzienlijke vrijheidsstraf. De rechtbank ziet in de omstandigheid dat verdachte niet eerder is veroordeeld voor een vermogensdelict, geen aanleiding om deze straf deels voorwaardelijk op te leggen. De rechtbank neemt daarbij de omvang en ernst van de feiten in aanmerking, alsmede de omstandigheid dat de reclasseringsadviezen daar geen aanleiding toe geven.

De rechtbank ziet evenmin aanleiding om aan te sluiten bij het door de raadsman aangehaalde oriëntatiepunt voor fraude. Dit oriëntatiepunt ziet namelijk op fraude in algemene zin, waaronder witwassen, mits deze gedragingen in een frauduleuze context plaatsvinden. Daarvan is naar het oordeel van de rechtbank in deze zaak in de kern geen sprake. Het gaat hier niet in de eerste plaats om inbreuken op het vertrouwen van anderen, of van het opzettelijk geven van een onjuiste voorstelling van zaken.462

De rechtbank ziet ten slotte geen aanleiding om bij de straftoemeting rekening te houden met een persbericht dat het openbaar ministerie nog tijdens het onderzoek ter zitting heeft verspreid, en waarin onder meer [bedrijf 1] werd aangemerkt als dekmantel voor criminele activiteiten. Dit persbericht is op dezelfde dag nog aangepast. Enkele regionale nieuwssites hebben het bericht overgenomen. De rechtbank is van oordeel dat dit persbericht weliswaar nadeel voor verdachte en zijn bedrijf heeft veroorzaakt, maar dit nadeel is niet zo ernstig dat dit moet leiden tot strafvermindering, temeer nu de strekking van de mededeling niet onjuist is gebleken.

Alles afwegend is de rechtbank van oordeel dat een gevangenisstraf van vier jaren, met aftrek van voorarrest, passend is en oplegging daarvan geboden. Het opleggen van een lagere straf doet onvoldoende recht aan de ernst van de feiten, mede gelet op het zeer grote aantal witgewassen voertuigen, waarbij de activiteiten van verdachte en zijn medeverdachten nauw tegen diefstallen van de voertuigen aanschuurden.

De rechtbank zal op grond van artikel 69 van het Wetboek van Strafvordering het geschorste

bevel tot voorlopige hechtenis opheffen met ingang van heden, aangezien zij de noodzaak voor het bevel thans niet meer ziet.

8 Vorderingen van de benadeelde partijen

8.1.

Benadeelde partijen

De volgende (rechts)personen hebben zich als benadeelde partij in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding:

zaak 1, feit 1 subsidiair, Volkswagen Transporter, kenteken [kenteken]

- [benadeelde partij 1] , tot een bedrag van € 1.065,68 ter zake van materiële schade, vermeerderd met wettelijke rente.

- [benadeelde partij 21] , tot een bedrag van € 18.700,00 ter zake van materiële schade, vermeerderd met wettelijke rente.

zaak 2, feit 6, Volkswagen Transporter, kenteken [kenteken]

- [benadeelde partij 9] , tot een bedrag van € 13.381,75 ter zake van materiële schade, vermeerderd met wettelijke rente.

zaak 3, feit 6, Volkswagen Transporter, kenteken [kenteken]

- [benadeelde partij 10] , tot een bedrag van € 15.539,50 ter zake van materiële schade, vermeerderd met wettelijke rente.

- [benadeelde partij 16] , tot een bedrag van € 7.302,53 ter zake van materiële schade, vermeerderd met wettelijke rente.

zaak 4, feit 6, Mercedes-Benz Sprinter, kenteken [kenteken]

- [benadeelde partij 11] , tot een bedrag van € 39.413,79 ter zake van materiële schade, vermeerderd met wettelijke rente.

zaak 5, feit 6, Mercedes-Benz Sprinter, kenteken [kenteken]

- [benadeelde partij 12] , tot een bedrag van € 23.500,00 ter zake van materiële schade, vermeerderd met wettelijke rente.

zaak 7, feit 3 subsidiair, Volkswagen Transporter, kenteken [kenteken]

- [benadeelde partij 13] , tot een bedrag van € 5.650,00 ter zake van materiële schade, vermeerderd met wettelijke rente.

zaak 8, feit 6, Mercedes-Benz Sprinter, kenteken [kenteken]

- [benadeelde partij 14] , tot een bedrag van € 9.890,24 ter zake van materiële schade, vermeerderd met wettelijke rente.

zaak 9, feit 6, Mercedes-Benz Sprinter, kenteken [kenteken]

- [benadeelde partij 15] , tot een bedrag van

€ 29.205,10 ter zake van materiële schade, vermeerderd met wettelijke rente.

zaak 10, feit 6, Mercedes-Benz Sprinter, kenteken [kenteken]

- [benadeelde partij 17] , tot een bedrag van € 13.888,35 ter zake van materiële schade, vermeerderd met wettelijke rente.

zaak 11, feit 6, Mercedes-Benz Sprinter, kenteken [kenteken]

- [benadeelde partij 33] , tot een bedrag van € 17.892,26 ter zake van materiële schade, vermeerderd met wettelijke rente.

zaak 13, feit 6, Volkswagen Transporter, kenteken [kenteken]

- [benadeelde partij 18] , tot een bedrag van € 11.092,93 ter zake van materiële schade, vermeerderd met wettelijke rente.

- [benadeelde partij 19] , tot een bedrag van € 12.605,00 ter zake van materiële schade, vermeerderd met wettelijke rente.

zaak 15, feit 6, Volkswagen Transporter, kenteken [kenteken]

- [benadeelde partij 20] , tot een bedrag van € 15.259,00 ter zake van materiële schade, vermeerderd met wettelijke rente.

- [benadeelde partij 15] , tot een bedrag van € 17.172,30 ter zake van materiële schade, vermeerderd met wettelijke rente.

zaak 17, feit 6, Volkswagen Transporter, kenteken [kenteken]

- [benadeelde partij 15] , tot een bedrag van

€ 7.941,41 ter zake van materiële schade, vermeerderd met wettelijke rente.

zaak 21, feit 6, Mercedes-Benz Sprinter, kenteken [kenteken]

- [benadeelde partij 19] , tot een bedrag van € 20.161,88 ter zake van materiële schade, vermeerderd met wettelijke rente.

zaak 22, feit 6, Mercedes-Benz Sprinter, kenteken [kenteken]

- [benadeelde partij 21] , tot een bedrag van € 25.250,00 ter zake van materiële schade, vermeerderd met wettelijke rente.

zaak 23, feit 5 subsidiair, Volkswagen Transporter, kenteken [kenteken]

- [benadeelde partij 22] , tot een bedrag van € 4.802,49 ter zake van materiële schade, vermeerderd met wettelijke rente.

zaak 25, feit 6, Mercedes-Benz Sprinter, kenteken [kenteken]

- [benadeelde partij 23] , tot een bedrag van € 21.221,98 ter zake van materiële schade, vermeerderd met wettelijke rente.

zaak 28, feit 6, Mercedes-Benz Sprinter, kenteken [kenteken]

- [benadeelde partij 12] , tot een bedrag van € 3.133,98 ter zake van materiële schade, vermeerderd met wettelijke rente.

zaak 32, feit 6, Mercedes-Benz Sprinter, kenteken [kenteken]

- [benadeelde partij 24] , tot een bedrag van € 14.109,38 ter zake van materiële schade, vermeerderd met wettelijke rente.

zaak 33, feit 6, Mercedes-Benz Sprinter, kenteken [kenteken]

- [benadeelde partij 25] , tot een bedrag van € 12.974,68 ter zake van materiële schade, vermeerderd met wettelijke rente, en € 500,00 aan proceskosten.

zaak 48, feit 12, [benadeelde partij]

- [benadeelde partij] , tot een bedrag van € 18,20 ter zake van materiële schade en € 250,00 ter zake van immateriële schade, vermeerderd met wettelijke rente.

zaak 50, feit 6, Mercedes-Benz Sprinter, chassisnummer [chassisnummer]

- [benadeelde partij 26] , tot een bedrag van € 298,00 ter zake van materiële schade, vermeerderd met wettelijke rente.

zaak 76, feit 6, Volkswagen Jetta, kenteken [kenteken]

- [benadeelde partij 27] , tot een bedrag van € 5.505,00 ter zake van materiële schade, vermeerderd met wettelijke rente.

- [benadeelde partij 28] , tot een bedrag van € 8.985,00 ter zake van materiële schade, vermeerderd met wettelijke rente.

zaak 80, feit 6, Volkswagen Polo, kenteken [kenteken]

- [benadeelde partij 28] , tot een bedrag van € 12.345,00 ter zake van materiële schade, vermeerderd met wettelijke rente.

zaak 81, feit 6, Volkswagen Golf, kenteken [kenteken]

- [benadeelde partij 29] , tot een bedrag van € 3.980 ter zake van materiële schade, vermeerderd met wettelijke rente.

- [benadeelde partij 30] , tot een bedrag van € 5.250,00 ter zake van materiële schade, vermeerderd met wettelijke rente.

zaak 83, feit 6, Volkswagen Tiguan, kenteken [kenteken]

- [benadeelde partij 31] , tot een bedrag van € 2.248,20 ter zake van materiële schade en

€ 2.000,00 ter zake van immateriële schade.

zaak 84, feit 6, Mercedes-Benz Sprinter, kenteken [kenteken]

- [benadeelde partij 32] , tot een bedrag van € 32.046,20 ter zake van materiële schade, vermeerderd met wettelijke rente.

8.2.

Standpunt van de officieren van justitie

De officieren van justitie hebben zich ten aanzien van de ontvankelijkheid van de gesubrogeerde verzekeraars gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank.

De officieren van justitie hebben voor wat betreft de overige vorderingen aangevoerd dat voldoende aannemelijk is geworden dat de benadeelde partijen schade hebben geleden als rechtstreeks gevolg van de bewezenverklaarde feiten. Zij achten de volgende vorderingen – voor zover ontvankelijk – geheel toewijsbaar, vermeerderd met wettelijke rente:

zaak 1 [benadeelde partij 1]

[benadeelde partij 21]

zaak 2 [benadeelde partij 9]

zaak 3 [benadeelde partij 16]

zaak 4 [benadeelde partij 11]

zaak 5 [benadeelde partij 12]

zaak 7 [benadeelde partij 13]

zaak 8 [benadeelde partij 14]

zaak 9 [benadeelde partij 15]

zaak 10 [benadeelde partij 17]

zaak 11 [benadeelde partij 33]

zaak 13 [benadeelde partij 19]

zaak 15 [benadeelde partij 15]

zaak 17 [benadeelde partij 15]

zaak 21 [benadeelde partij 19]

zaak 22 [benadeelde partij 21]

zaak 25 [benadeelde partij 23]

zaak 28 [benadeelde partij 12]

zaak 32 [benadeelde partij 24]

zaak 48 [benadeelde partij]

zaak 76 [benadeelde partij 28]

zaak 80 [benadeelde partij 28]

zaak 81 [benadeelde partij 30]

zaak 84 [benadeelde partij 32]

De officieren van justitie achten de volgende vorderingen gedeeltelijk toewijsbaar, vermeerderd met wettelijke rente:

zaak 3 [benadeelde partij 10] (tot een bedrag van € 12.540,03)

zaak 13 [benadeelde partij 18] (tot een bedrag van € 10.132,93)

zaak 15 [benadeelde partij 20] (tot een bedrag van € 6.153,06)

zaak 76 [benadeelde partij 27] (tot een bedrag van € 5.505,00)

zaak 81 [benadeelde partij 29] (tot een bedrag van € 1.592,00)

zaak 83 [benadeelde partij 31] (tot een bedrag van € 248,80)

De officieren van justitie hebben gevorderd dat de vordering van [benadeelde partij 26] (zaak 50) wordt afgewezen.

De officieren van justitie hebben geen standpunt ingenomen ten aanzien van de vordering van [benadeelde partij 22] (zaak 23).

De officieren van justitie hebben gevorderd dat de rechtbank ten aanzien van (deels) toe te wijzen vorderingen de hoofdelijke aansprakelijkheid uitspreekt en voorts de schadevergoedingsmaatregel oplegt voor het geval verhaal niet mogelijk blijkt te zijn.

8.3.

Standpunt van de verdediging

De raadsman heeft zich, voor zover hier van belang, op het standpunt gesteld dat de gesubrogeerde verzekeraars niet-ontvankelijk in hun vorderingen dienen te worden verklaard. Aan deze verzekeraars is geen rechtstreekse schade toegebracht door het bewezen verklaarde feit of door een strafbaar feit.

De raadsman heeft zich daarnaast op het standpunt gesteld dat de benadeelde partijen niet-ontvankelijk dienen te worden verklaard in hun vorderingen. Volgens de raadsman is aan deze benadeelde partijen door het bewezenverklaarde witwassen geen rechtstreekse schade toegebracht.

De raadsman heeft zich op het standpunt gesteld dat de vorderingen van de volgende benadeelde partijen niet-ontvankelijk dienen te worden verklaard. Volgens de raadsman zijn de vorderingen onvoldoende onderbouwd:

zaak 3 [benadeelde partij 10]

zaak 23 [benadeelde partij 22]

zaak 33 [benadeelde partij 25]

zaak 76 [benadeelde partij 27]

zaak 81 [benadeelde partij 29]

De raadsman heeft daarnaast de hoogte van de volgende vorderingen betwist:

zaak 13 [benadeelde partij 18] ,

zaak 15 [benadeelde partij 20]

zaak 83 [benadeelde partij 31]

De raadsman heeft bepleit dat de vordering van [benadeelde partij 26] (zaak 50) wordt afgewezen.

De raadsman heeft zich ten aanzien van de vordering van [benadeelde partij] (zaak 48), voor zover hier van belang, gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank.

De raadsman heeft geen standpunt ingenomen ten aanzien van de vordering van [benadeelde partij 24] (zaak 32).

8.4.

Oordeel van de rechtbank

De rechtbank overweegt ten aanzien van de vorderingen van de benadeelde partijen het volgende:

8.4.1.

Algemene overwegingen

Verzekeraars

In de onderhavige zaak heeft een aantal verzekeraars zich in het strafproces gevoegd als benadeelde partij. De onderscheidenlijke verzekeraars hebben zich op het standpunt gesteld dat zij schadeuitkeringen hebben gedaan en terzake van deze uitkeringen zijn gesubrogeerd in de rechten die de gedupeerden op verdachten hebben. Zij hebben zich daarbij op het standpunt gesteld dat sprake is van rechtstreekse schade en dat zij dus ontvankelijk zijn in hun vorderingen.

De rechtbank volgt de verzekeraars niet in hun standpunt.

Vaste rechtspraak (zie onder andere HR 23 maart 1999, NJ 1999/403) is dat verzekeraars niet bevoegd zijn zich als benadeelde partij te voegen in het strafproces, aangezien zij geen rechtstreekse schade hebben geleden.463 Bij de invoering van de Wet ter versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces (wet van 17 december 2009, Stb. 2010, 1) heeft de wetgever de positie van verzekeraars als benadeelde partij in het strafproces opnieuw onder ogen gezien en er nadrukkelijk voor gekozen deze beperking niet op te heffen.464 Nadien is in de rechtspraak evenmin met deze lijn gebroken; de rechtbank ziet daar ook nu geen aanleiding voor. Anders dan de verzekeraars ingang willen doen vinden, vormt het arrest van de Hoge Raad 22 november 2016 (ECLI:NL:HR:2016:2659) geen breuk met deze lijn. In die zaak was sprake van rechtstreekse schade van - in dit geval - een bank, aangezien de aansprakelijke partij (zijnde een werknemer van die bank) onrechtmatig tegenover die bank had gehandeld . Datzelfde geldt voor de uitspraak van de rechtbank Overijssel van 16 april 2019 (ECLI:NL:RBOVE:2019:1472); in welke zaak eveneens is geoordeeld dat de desbetreffende bank zelf (dus rechtstreeks) schade heeft geleden.

De conclusie is dat de verzekeraars niet ontvankelijk zijn in hun vorderingen. Zij kunnen zich wenden tot de burgerlijk rechter.

Rechtstreekse schade

De rechtbank stelt voorop dat de benadeelde partij in het strafproces vergoeding kan vorderen van de schade die zij door een strafbaar feit heeft geleden indien tussen het bewezenverklaarde handelen van de verdachte en de schade voldoende verband bestaat om aan te nemen dat de benadeelde partij door dit handelen rechtstreeks schade heeft geleden. Voor de beantwoording van de vraag of zodanig verband bestaat zijn de concrete omstandigheden van het geval bepalend.465

De rechtbank overweegt hieromtrent dat verdachte en zijn medeverdachten op grote schaal voertuigen hebben afgenomen van personen die deze voertuigen stalen. Verdachte en zijn medeverdachten deden een aanvraag bij deze personen om een gestolen voertuig geleverd te krijgen. Indien levering mogelijk was, werd het voertuig naar verdachte en zijn medeverdachten gebracht. Verdachte en zijn medeverdachten hebben zich vervolgens bezig gehouden met het demonteren van die voertuigen, het verkopen van de onderdelen daarvan, en het afvoeren van de wrakken ter vernietiging. De rechtbank heeft aangenomen dat de voertuigen werden gedemonteerd binnen een kort tijdsbestek van één of enkele dagen na de diefstal. Tussen de diefstallen en het witwassen van de voertuigen bestond dus een nauw verband in feitelijke en in chronologische zin.

De rechtbank acht het aannemelijk dat de benadeelde partijen hun voertuigen definitief kwijt zijn geraakt door dit handelen van de verdachten. Indien zij die handelingen niet hadden verricht, waren de voertuigen wellicht onaangetast gebleven en nog boven water gekomen. De geleden schade was dan aanzienlijk minder geweest. De rechtbank leidt hieruit af dat de bewezenverklaarde witwashandelingen in beginsel mede bepalend zijn geweest voor het ontstaan van de schade. De rechtbank concludeert dat tussen het bewezenverklaarde handelen van de verdachte en de schade voldoende verband bestaat om te kunnen aannemen dat de benadeelde partij door dit handelen rechtstreeks schade heeft geleden.466

8.4.2.

Bijzondere overwegingen

zaak 1, feit 1 subsidiair, Volkswagen Transporter, kenteken [kenteken]

- [benadeelde partij 1]

Naar het oordeel van de rechtbank is voldoende aannemelijk dat de benadeelde partij de gestelde schade heeft geleden en dat deze schade een rechtstreeks gevolg is van het onder 1 subsidiair bewezen verklaarde. De vordering, waarvan de hoogte niet door verdachte is betwist, zal daarom worden toegewezen, vermeerderd met wettelijke rente vanaf 10 oktober 2018.

- [benadeelde partij 21]

De benadeelde partij is een gesubrogeerde verzekeraar. Naar het oordeel van de rechtbank is door het bewezen verklaarde geen rechtstreekse schade toegebracht aan de benadeelde partij. De rechtbank zal daarom de benadeelde partij in de vordering niet ontvankelijk verklaren. De vordering kan slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

zaak 2, feit 6, Volkswagen Transporter, kenteken [kenteken]

- [benadeelde partij 9]

De benadeelde partij is een gesubrogeerde verzekeraar. Naar het oordeel van de rechtbank is door het bewezen verklaarde geen rechtstreekse schade toegebracht aan de benadeelde partij. De rechtbank zal daarom de benadeelde partij in de vordering niet ontvankelijk verklaren. De vordering kan slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

zaak 3, feit 6, Volkswagen Transporter, kenteken [kenteken]

- [benadeelde partij 10]

Naar het oordeel van de rechtbank is voldoende aannemelijk dat de benadeelde partij schade heeft geleden ten aanzien van de hierna te noemen opgevoerde schadeposten. Deze schade is een rechtstreeks gevolg is van het onder 6 bewezen verklaarde. De rechtbank is van oordeel dat de omvang van de schade niet nauwkeurig kan worden vastgesteld. De rechtbank zal bij de bepaling van de hoogte van de schade daarom gebruik maken van haar schattingsbevoegdheid.

De rechtbank neemt bij de schatting van de schadepost "aankoop auto" in aanmerking dat de auto op 2 augustus 2018 is aangekocht voor een bedrag van € 16,879,50. De auto is vervolgens binnen twee maanden na aanschaf gestolen, namelijk tussen 22 september 2018 en 23 september 2018. De rechtbank ziet onder deze omstandigheden geen aanleiding om hierop een afschrijving toe te passen; zij gaat bij de bepaling van de schade uit van de waarde van het voertuig op het moment dat de benadeelde partij deze aanschafte.

De rechtbank neemt verder in aanmerking dat de verzekeraar van de benadeelde partij reeds een som van € 7.340,00 heeft uitgekeerd. Dit bedrag wordt daarom in mindering gebracht op het bedrag van de schadepost "aankoop auto".

De rechtbank acht het op basis van de aangifte van [benadeelde partij 10] , in het bijzonder pagina 2161 van het dossier, en de onderbouwing van de vordering, aannemelijk dat zich in de auto twee schuurmachines van het merk Festool bevonden die niet meer nieuw waren. De rechtbank zal daarom een afschrijving toepassen tot de geschatte dagwaarde van dit gereedschap.

Dit leidt tot de volgende schade:

- aankoop auto € 16,879,50

- reeds vergoede schade - € 7.340,00

- schuurmachines € 1.549,86

totaal € 11.089,36

De rechtbank zal de vordering tot het bedrag € 11.089,36 toewijzen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 23 september 2018. De rechtbank zal de benadeelde partij voor het meer gevorderde niet ontvankelijk verklaren in de vordering. Dit deel van de vordering kan slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

De rechtbank beschikt ten aanzien van de schadeposten "gereedschap" en "advies" over onvoldoende informatie om de hoogte daarvan te kunnen beoordelen. Schorsing van het onderzoek om de benadeelde partij de hoogte van de schade alsnog te laten aantonen, zal leiden tot een onevenredige belasting van het strafgeding en daartoe zal dan ook niet worden overgegaan.

- [benadeelde partij 16]

De benadeelde partij is een gesubrogeerde verzekeraar. Naar het oordeel van de rechtbank is door het bewezen verklaarde geen rechtstreekse schade toegebracht aan de benadeelde partij. De rechtbank zal daarom de benadeelde partij in de vordering niet ontvankelijk verklaren. De vordering kan slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

zaak 4, feit 6, Mercedes-Benz Sprinter, kenteken [kenteken]

- [benadeelde partij 11]

Naar het oordeel van de rechtbank is voldoende aannemelijk dat de benadeelde partij de gestelde schade heeft geleden en dat deze schade een rechtstreeks gevolg is van het onder 6 bewezen verklaarde. De vordering, waarvan de hoogte niet door verdachte is betwist, zal daarom worden toegewezen, vermeerderd met wettelijke rente vanaf 15 september 2018.

zaak 5, feit 6, Mercedes-Benz Sprinter, kenteken [kenteken]

- [benadeelde partij 12]

De benadeelde partij is een gesubrogeerde verzekeraar. Naar het oordeel van de rechtbank is door het bewezen verklaarde geen rechtstreekse schade toegebracht aan de benadeelde partij. De rechtbank zal daarom de benadeelde partij in de vordering niet ontvankelijk verklaren. De vordering kan slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

zaak 7, feit 3 subsidiair, Volkswagen Transporter, kenteken [kenteken]

- [benadeelde partij 13]

De benadeelde partij is een gesubrogeerde verzekeraar. Naar het oordeel van de rechtbank is door het bewezen verklaarde geen rechtstreekse schade toegebracht aan de benadeelde partij. De rechtbank zal daarom de benadeelde partij in de vordering niet ontvankelijk verklaren. De vordering kan slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

zaak 8, feit 6, Mercedes-Benz Sprinter, kenteken [kenteken]

- [benadeelde partij 14]

De benadeelde partij is een gesubrogeerde verzekeraar. Naar het oordeel van de rechtbank is door het bewezen verklaarde geen rechtstreekse schade toegebracht aan de benadeelde partij. De rechtbank zal daarom de benadeelde partij in de vordering niet ontvankelijk verklaren. De vordering kan slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

zaak 9, feit 6, Mercedes-Benz Sprinter, kenteken [kenteken]

- [benadeelde partij 15]

De benadeelde partij is een gesubrogeerde verzekeraar. Naar het oordeel van de rechtbank is door het bewezen verklaarde geen rechtstreekse schade toegebracht aan de benadeelde partij. De rechtbank zal daarom de benadeelde partij in de vordering niet ontvankelijk verklaren. De vordering kan slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

zaak 10, feit 6, Mercedes-Benz Sprinter, kenteken [kenteken]

- [benadeelde partij 17]

De benadeelde partij is een gesubrogeerde verzekeraar. Naar het oordeel van de rechtbank is door het bewezen verklaarde geen rechtstreekse schade toegebracht aan de benadeelde partij. De rechtbank zal daarom de benadeelde partij in de vordering niet ontvankelijk verklaren. De vordering kan slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

zaak 11, feit 6, Mercedes-Benz Sprinter, kenteken [kenteken]

- [benadeelde partij 33]

De benadeelde partij is een gesubrogeerde verzekeraar. Naar het oordeel van de rechtbank is door het bewezen verklaarde geen rechtstreekse schade toegebracht aan de benadeelde partij. De rechtbank zal daarom de benadeelde partij in de vordering niet ontvankelijk verklaren. De vordering kan slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

zaak 13, feit 6, Volkswagen Transporter, kenteken [kenteken]

- [benadeelde partij 18]

Naar het oordeel van de rechtbank is voldoende aannemelijk dat de benadeelde partij schade heeft geleden voor de hierna te noemen schadeposten. Deze schade is een rechtstreeks gevolg van het onder 6 bewezen verklaarde. De hoogte van de schadeposten "nieuwe autospullen" en "drie werkdagen" is niet door verdachte betwist. Deze schadeposten zullen daarom worden toegewezen.

Dit leidt tot de volgende schade:

- nieuwe autospullen € 81,14

- drie werkdagen € 960,00

totaal € 1.041,14

De rechtbank zal de vordering toewijzen tot een bedrag van € 1.041,14, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 18 september 2018. De rechtbank zal de benadeelde partij voor het meer gevorderde niet ontvankelijk verklaren in de vordering. Dit deel van de vordering kan slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

De rechtbank neemt ten aanzien van de schadepost "aanschaf nieuwe bedrijfsauto" in aanmerking dat de benadeelde partij de geleden schade reeds vergoed heeft gekregen. De extra kosten voor de aanschaf van een nieuwe bedrijfsauto kunnen niet aangemerkt worden als rechtstreekse schade geleden door het strafbare feit.

- [benadeelde partij 19]

De benadeelde partij is een gesubrogeerde verzekeraar. Naar het oordeel van de rechtbank is door het bewezen verklaarde geen rechtstreekse schade toegebracht aan de benadeelde partij. De rechtbank zal daarom de benadeelde partij in de vordering niet ontvankelijk verklaren. De vordering kan slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

zaak 15, feit 6, Volkswagen Transporter, kenteken [kenteken]

- [benadeelde partij 20]

Naar het oordeel van de rechtbank is voldoende aannemelijk dat de benadeelde partij schade heeft geleden ten aanzien van de hierna te noemen opgevoerde schadeposten. Deze schade is een rechtstreeks gevolg van het onder 6 bewezen verklaarde. De rechtbank is van oordeel dat de omvang van de schade niet nauwkeurig kan worden vastgesteld. De rechtbank zal bij de bepaling van de hoogte van de schade daarom gebruik maken van haar schattingsbevoegdheid. De rechtbank acht het op basis van de aangifte van [benadeelde partij 20] , in het bijzonder pagina 2248, en de onderbouwing van de vordering, aannemelijk dat zich in de auto van [benadeelde partij 20] ten tijde van de diefstal gereedschap bevond, dat echter niet meer nieuw was. De rechtbank zal daarom een afschrijving toepassen tot de geschatte dagwaarde van dit gereedschap.

Dit leidt tot de volgende schade:

- een muurfrees € 340,00

- een Bosch boormachine € 115,00

- een Makita combopack € 825,00

- materialen € 4.411,06

- divers handgereedschap € 635,00

- een gereedschapskoffer; € 95,00

- een bouwstofzuiger € 160,00

Totaal € 6.581,06

De rechtbank zal de vordering toewijzen tot een bedrag van € 6.581,06, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 19 september 2018. De rechtbank zal de benadeelde partij voor het meer gevorderde niet ontvankelijk verklaren in de vordering. Dit deel van de vordering kan slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

De rechtbank neemt ten aanzien van de schadepost "Volkswagen Transporter" in aanmerking dat de benadeelde partij de geleden schade reeds vergoed heeft gekregen. De extra kosten voor de aanschaf van een nieuwe bedrijfsauto kunnen niet aangemerkt worden als rechtstreekse schade geleden door het strafbare feit.

Ten aanzien van de overige schadeposten beschikt de rechtbank over onvoldoende informatie om de hoogte daarvan te kunnen beoordelen. Schorsing van het onderzoek om de benadeelde partij de hoogte van de schade alsnog te laten aantonen, zal leiden tot een onevenredige belasting van het strafgeding en daartoe zal dan ook niet worden overgegaan.

- [benadeelde partij 15]

De benadeelde partij is een gesubrogeerde verzekeraar. Naar het oordeel van de rechtbank is door het bewezen verklaarde geen rechtstreekse schade toegebracht aan de benadeelde partij. De rechtbank zal daarom de benadeelde partij in de vordering niet ontvankelijk verklaren. De vordering kan slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

zaak 17, feit 6, Volkswagen Transporter, kenteken [kenteken]

- [benadeelde partij 15]

De benadeelde partij is een gesubrogeerde verzekeraar. Naar het oordeel van de rechtbank is door het bewezen verklaarde geen rechtstreekse schade toegebracht aan de benadeelde partij. De rechtbank zal daarom de benadeelde partij in de vordering niet ontvankelijk verklaren. De vordering kan slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

zaak 21, feit 6, Mercedes-Benz Sprinter, kenteken [kenteken]

- [benadeelde partij 19]

De benadeelde partij is een gesubrogeerde verzekeraar. Naar het oordeel van de rechtbank is door het bewezen verklaarde geen rechtstreekse schade toegebracht aan de benadeelde partij. De rechtbank zal daarom de benadeelde partij in de vordering niet ontvankelijk verklaren. De vordering kan slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

zaak 22, feit 6, Mercedes-Benz Sprinter, kenteken [kenteken]

- [benadeelde partij 21]

De benadeelde partij is een gesubrogeerde verzekeraar. Naar het oordeel van de rechtbank is door het bewezen verklaarde geen rechtstreekse schade toegebracht aan de benadeelde partij. De rechtbank zal daarom de benadeelde partij in de vordering niet ontvankelijk verklaren. De vordering kan slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

zaak 23, feit 5 subsidiair, Volkswagen Transporter, kenteken [kenteken]

- [benadeelde partij 22]

Naar het oordeel van de rechtbank is voldoende aannemelijk dat de benadeelde partij schade heeft geleden ten aanzien van de hierna te noemen schadeposten. Deze schade is een rechtstreeks gevolg van het onder 5 subsidiair bewezen verklaarde. De rechtbank is van oordeel dat de omvang van de schade niet nauwkeurig kan worden vastgesteld; zij zal daarom bij de bepaling van de hoogte van de schade gebruik maken van haar schattingsbevoegdheid. De rechtbank acht het op basis van de aangifte van [benadeelde partij 22] , in het bijzonder pagina 2139, en de onderbouwing van de vordering, aannemelijk dat zich in de auto van [benadeelde partij 22] de hierna te noemen voorwerpen bevonden, die echter niet meer nieuw waren. De rechtbank zal daarom een afschrijving toepassen tot de geschatte dagwaarde van die voorwerpen.

Dit leidt tot de volgende schadeposten:

- een Trotec vochtmeter T650 € 93,75

- een Ledlenser zaklantaarn € 219,50

- een Milwaukee inspectiecamera € 97,70

- zes Fein diamantschijven € 240,00

- twee Burton jassen € 150,00

- een Milwaukee schroefmachine € 241,95

- een Rubi mixer en snijplank € 400,00

- een werkbroek € 47,04

totaal: € 1.489,94

De rechtbank zal de vordering tot een bedrag van € 1.489,95 toewijzen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 31 juli 2018. De rechtbank zal de benadeelde partij voor het meer gevorderde niet ontvankelijk verklaren in de vordering. Dit deel van de vordering kan slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

De rechtbank beschikt ten aanzien van de overige schadeposten over onvoldoende informatie om de hoogte daarvan te kunnen beoordelen. Schorsing van het onderzoek om de benadeelde partij de hoogte van de schade alsnog te laten aantonen, zal leiden tot een onevenredige belasting van het strafgeding en daartoe zal dan ook niet worden overgegaan.

Ten aanzien van de schadepost "kiteboard" overweegt de rechtbank dat onvoldoende aannemelijk is geworden dat de gestelde schade is geleden, aangezien het kiteboard werd teruggevonden in de loods en niet aan [benadeelde partij 22] toebehoorde, maar aan zijn neef.

zaak 25, feit 6, Mercedes-Benz Sprinter, kenteken [kenteken]

- [benadeelde partij 23]

De benadeelde partij is een gesubrogeerde verzekeraar. Naar het oordeel van de rechtbank is door het bewezen verklaarde geen rechtstreekse schade toegebracht aan de benadeelde partij. De rechtbank zal daarom de benadeelde partij in de vordering niet ontvankelijk verklaren. De vordering kan slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

zaak 28, feit 6, Mercedes-Benz Sprinter, kenteken [kenteken]

- [benadeelde partij 12]

De benadeelde partij is een gesubrogeerde verzekeraar. Naar het oordeel van de rechtbank is door het bewezen verklaarde geen rechtstreekse schade toegebracht aan de benadeelde partij. De rechtbank zal daarom de benadeelde partij in de vordering niet ontvankelijk verklaren. De vordering kan slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

zaak 32, feit 6, Mercedes-Benz Sprinter, kenteken [kenteken]

- [benadeelde partij 24]

Naar het oordeel van de rechtbank is voldoende aannemelijk dat de benadeelde partij de gestelde schade heeft geleden en dat deze schade een rechtstreeks gevolg is van het onder 6 bewezen verklaarde. De vordering, waarvan de hoogte niet door verdachte is betwist, zal daarom worden toegewezen, vermeerderd met wettelijke rente vanaf 21 augustus 2018.

zaak 33, feit 6, Mercedes-Benz Sprinter, kenteken [kenteken]

- [benadeelde partij 25]

Naar het oordeel van de rechtbank is voldoende aannemelijk dat de benadeelde partij schade heeft geleden ten aanzien van de hierna te noemen opgevoerde schadeposten. Deze schade is een rechtstreeks gevolg is van het onder 6 bewezen verklaarde. De rechtbank is van oordeel dat de omvang van de schade niet nauwkeurig kan worden vastgesteld. De rechtbank zal bij de bepaling van de hoogte van de schade gebruik maken van haar schattingsbevoegdheid. De rechtbank acht het op basis van de aangifte van [naam 19] (namens [benadeelde partij 25] ), in het bijzonder pagina 2355, en de onderbouwing van de vordering, aannemelijk dat zich in de auto ten tijde van de diefstal de na te noemen voorwerpen bevonden, die echter niet meer nieuw waren. De rechtbank zal hierop dan ook een afschrijving toepassen tot de geschatte dagwaarde van de voorwerpen.

Dit leidt tot de volgende schadeposten:

- diverse klein materialen enz. € 1.000,00

- voorraad groente en fruit enz. € 100,00

- eigen risico verzekering € 250,00

- huurauto € 6.837,53

- omzetderving € 300,00

- diverse werkkleding enz. € 150,00

- diverse marktzeilen enz. € 1.082,00

totaal: € 9.719,53

De rechtbank zal de vordering tot een bedrag van € 9.719,53 toewijzen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 7 augustus 2018. De rechtbank zal de benadeelde partij voor het meer gevorderde niet ontvankelijk verklaren in de vordering. Dit deel van de vordering kan slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

De rechtbank beschikt ten aanzien van de overige schadeposten over onvoldoende informatie om de hoogte daarvan te kunnen beoordelen. Schorsing van het onderzoek om de benadeelde partij de hoogte van de schade alsnog te laten aantonen, zal leiden tot een onevenredige belasting van het strafgeding en daartoe zal dan ook niet worden overgegaan.

De rechtbank neemt ten aanzien van de schadepost "beveiliging" in aanmerking dat deze schade niet aangemerkt kan worden als rechtstreekse schade geleden door het strafbare feit.

zaak 48, feit 12, [benadeelde partij]

- [benadeelde partij]

Naar het oordeel van de rechtbank is voldoende aannemelijk dat de benadeelde partij de gestelde schade heeft geleden en dat deze schade een rechtstreeks gevolg is van het onder 12 bewezen verklaarde. De vordering, waarvan de hoogte niet door verdachte is betwist, zal daarom worden toegewezen, vermeerderd met wettelijke rente vanaf 1 mei 2019.

zaak 50, feit 6, Mercedes-Benz Sprinter, chassisnummer [chassisnummer]

- [benadeelde partij 26]

Naar het oordeel van de rechtbank is door het bewezen verklaarde geen rechtstreekse schade toegebracht aan de benadeelde partij. De rechtbank zal daarom de benadeelde partij in de vordering niet ontvankelijk verklaren. De vordering kan slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

zaak 76, feit 6, Volkswagen Jetta, kenteken [kenteken]

- [benadeelde partij 27]

De rechtbank stelt vast dat het voertuig op 9 maart 2017 is gestolen. Op 12 november 2019 worden twee stoelen aangetroffen op de [straatnaam] te Noordwolde. Tussen de diefstal en het aantreffen van de stoelen zit een relatief lang tijdsverloop. Het is onduidelijk gebleven in hoeverre er een nauw verband bestond tussen de diefstal en de witwashandelingen en in hoeverre het witwassen bepalend is geweest voor het ontstaan van de schade. De rechtbank acht het onder deze omstandigheden onvoldoende aannemelijk dat de benadeelde partij door het witwassen rechtstreeks schade heeft geleden. De rechtbank zal daarom de benadeelde partij in de vordering niet ontvankelijk verklaren. De vordering kan slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

- [benadeelde partij 28]

De benadeelde partij is een gesubrogeerde verzekeraar. Naar het oordeel van de rechtbank is door het bewezen verklaarde geen rechtstreekse schade toegebracht aan de benadeelde partij. De rechtbank zal daarom de benadeelde partij in de vordering niet ontvankelijk verklaren. De vordering kan slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

zaak 80, feit 6, Volkswagen Polo, kenteken [kenteken]

- [benadeelde partij 28]

De benadeelde partij is een gesubrogeerde verzekeraar. Naar het oordeel van de rechtbank is door het bewezen verklaarde geen rechtstreekse schade toegebracht aan de benadeelde partij. De rechtbank zal daarom de benadeelde partij in de vordering niet ontvankelijk verklaren. De vordering kan slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

zaak 81, feit 6, Volkswagen Golf, kenteken [kenteken]

- [benadeelde partij 29]

De rechtbank stelt vast dat het voertuig tussen 13 februari 2017 en 14 februari 2017 is gestolen. Op 12 november 2019 worden twee stoelen aangetroffen op de [straatnaam] te Noordwolde. Tussen de diefstal en het aantreffen van de stoelen zit een relatief lang tijdsverloop. Het is onduidelijk gebleven in hoeverre er een nauw verband bestond tussen de diefstal en de witwashandelingen en in hoeverre het witwassen bepalend is geweest voor het ontstaan van de schade. De rechtbank acht het onder deze omstandigheden onvoldoende aannemelijk dat de benadeelde partij door het witwassen rechtstreeks schade heeft geleden. De rechtbank zal daarom de benadeelde partij in de vordering niet ontvankelijk verklaren. De vordering kan slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

- [benadeelde partij 30]

De benadeelde partij is een gesubrogeerde verzekeraar. Naar het oordeel van de rechtbank is door het bewezen verklaarde geen rechtstreekse schade toegebracht aan de benadeelde partij. De rechtbank zal daarom de benadeelde partij in de vordering niet ontvankelijk verklaren. De vordering kan slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

zaak 83, feit 6, Volkswagen Tiguan, kenteken [kenteken]

- [benadeelde partij 31]

De rechtbank stelt vast dat het voertuig tussen 2 september 2017 en 18 september 2017 is gestolen. Op 12 november wordt 2019 worden onderdelen van het voertuig aangetroffen in een Volkswagen Tiguan met kenteken [kenteken] . Tussen de diefstal en het aantreffen van de stoelen zit een relatief lang tijdsverloop. Het is onduidelijk gebleven in hoeverre er een nauw verband bestond tussen de diefstal en de witwashandelingen en in hoeverre het witwassen bepalend is geweest voor het ontstaan van de schade. De rechtbank acht het onder deze omstandigheden onvoldoende aannemelijk dat de benadeelde partij door het witwassen rechtstreeks schade heeft geleden. De rechtbank zal daarom de benadeelde partij in de vordering niet ontvankelijk verklaren. De vordering kan slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

zaak 84, feit 6, Mercedes-Benz Sprinter, kenteken [kenteken]

- [benadeelde partij 32]

De rechtbank acht niet bewezen dat verdachte betrokken is geweest bij het witwassen van het voertuig. De rechtbank zal daarom de benadeelde partij in de vordering niet ontvankelijk verklaren. De vordering kan slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

8.4.3.

Hoofdelijke aansprakelijkheid

De rechtbank stelt vast dat verdachte de strafbare feiten 1 subsidiair, 2 subsidiair, 3 subsidiair, 4 subsidiair, 5 subsidiair en 6 samen met anderen heeft gepleegd. Verdachte en zijn mededaders zijn naar civielrechtelijke maatstaven hoofdelijk aansprakelijk voor de schade. De rechtbank zal daarom bepalen dat verdachte de schadevergoeding niet meer aan de betreffende benadeelde partij hoeft te betalen indien zijn medeverdachten deze al hebben betaald, en andersom.

8.4.4.

Schadevergoedingsmaatregel

Nu de aansprakelijkheid van verdachte en zijn mededaders vaststaat, zal de rechtbank ten aanzien van de toegewezen vorderingen de schadevergoedingsmaatregel opleggen om te bevorderen dat de schade vergoed wordt. De rechtbank brengt daarbij tot uitdrukking dat verdachte en zijn medeverdachten hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schade.

In totaal zal voor een bedrag van € 84.751,09 aan schadevergoedingsmaatregelen worden opgelegd. Tegen de achtergrond van de maximumduur van de gijzeling genoemd in artikel 36f, vijfde lid, van het Wetboek van Strafrecht zal de rechtbank voor iedere op te leggen schadevergoedingsmaatregel als maatstaf een bedrag van € 233 per dag hanteren.

8.4.5.

Proceskosten

De rechtbank zal verdachte veroordelen in de kosten die de benadeelde partij [benadeelde partij 25] tot aan deze uitspraak in verband met de vordering heeft gemaakt, en in de kosten die de benadeelde partij [benadeelde partij 25] ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog moet maken.

De rechtbank acht het voldoende aannemelijk geworden dat [benadeelde partij 25] tot aan deze uitspraak kosten heeft gemaakt in verband met het opstellen en indienen van de vordering. De rechtbank begroot deze kosten tot op heden op € 300,00. De rechtbank heeft daarbij acht geslagen op de Liquidatietarieven Kanton 2019.

Ten aanzien van de overige benadeelde partijen van wie de vordering geheel of gedeeltelijk is toegewezen, zal de rechtbank verdachte veroordelen in de kosten die deze benadeelde partijen tot aan deze uitspraak in verband met de vorderingen hebben gemaakt, tot op heden begroot op nihil, en in de kosten die de benadeelde partijen ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog moet maken.

De rechtbank bepaalt voorts dat de benadeelde partijen die niet ontvankelijk in hun vordering zijn verklaard, hun eigen kosten dragen.

9 Beslissing over inbeslaggenomen voorwerpen

9.1.

Inbeslaggenomen voorwerpen

De rechtbank dient ingevolge artikel 353, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering een beslissing te nemen over de met toepassing van artikel 94 van het Wetboek van Strafvordering inbeslaggenomen voorwerpen ten aanzien waarvan nog geen last tot teruggave is gegeven. Dit zijn de volgende goederen:

- een plastic tasje met gereedschap (nummer 567176);

- zes GPS trackers (nummer 567067);

- een bakje met adapters (nummer 567182);

- een tas met materiaal voor autotechniek (nummer 567231);

- een jammer (nummer 567170);

- een gouden horloge van het merk Breitling (nummer 567227);

- een horloge van het merk Cartier (nummer 567222);

- een horloge van het merk Rolex (met certificaat, in een groene doos) (nummer 567224);

- een Fiat sleutel (nummer 567207);

- een horloge van het merk Rolex (in een doos) (nummer 567225);

- een rode doos van het merk Rolex (nummer 567226);

- drie luchtbuksen (nummer 567229);

- drie lege doosjes van het merk Breitling (nummer 567233);

- een vlindermes, een boksbeugel, een taser en mesjes (nummer 567223);

- twee Duitse kentekenplaten voorzien van het kenteken [kenteken] (nummer 567069);

- een horloge van het merk Breitling (nummer 567208 K);

- een horloge van het merk Hublot (nummer 567228 M);

- een horloge van het merk Breitling (nummer 567228 I);

- een horloge van het merk Rolex (nummer 567228 N);

- een horloge van het merk Cartier (nummer 567233 G);

- een horloge van het merk Hublot (nummer 567228 L);

- een horloge van het merk Rolex (nummer 567228 A);

- een horloge van het merk Lange & Söhne (nummer 567228 J);

- een horloge van het merk Richard Miller (nummer 567228 E);

- een horloge van het merk Luminor (nummer 567228 H);

- een horloge van het merk Rolex (nummer 567228 N);

- een horloge (nummer 567228 B);

- een horloge van het merk Glashütte (nummer 567228 C);

- een horloge (nummer 567228 F);

- een horloge van het merk Rolex (nummer 567228 D);

- een koffer met een kapotte Rolex (nummer 567228);

- een personenauto van het merk Volkswagen, type Tiguan, kleur zwart, voorzien van het kenteken [kenteken] (nummer 567022).

9.2.

Standpunt van de officieren van justitie

De officieren van justitie hebben zich op het standpunt gesteld dat ten aanzien van de volgende voorwerpen de verbeurdverklaring kan worden uitgesproken:

- een plastic tasje met gereedschap (nummer 567176);

- zes GPS trackers (nummer 567067);

- een bakje met adapters (nummer 567182);

- een tas met materiaal voor autotechniek (nummer 567231);

- twee Duitse kentekenplaten voorzien van het kenteken [kenteken] (nummer 567069).

De officieren van justitie hebben daarnaast gevorderd dat de jammer (nummer 567170) wordt onttrokken aan het verkeer.

De officieren van justitie hebben ten aanzien van de overige voorwerpen geen standpunt ingenomen aangezien verdachte reeds afstand van deze voorwerpen heeft gedaan.

9.3.

Standpunt van de verdediging

De raadsman heeft geen standpunt ingenomen ten aanzien van de onder verdachte in beslag genomen goederen.

9.4.

Oordeel van de rechtbank

9.4.1.

Verbeurdverklaring

De rechtbank acht de volgende voorwerpen vatbaar voor verbeurdverklaring:

- zes GPS-trackers (nummer 567067)

De rechtbank leidt uit het dossier af dat de GPS-trackers aan verdachte toebehoren.467 De rechtbank acht het op basis van de bewijsmiddelen aannemelijk dat deze trackers grotendeels door middel van het witwassen van gestolen voertuigen zijn verkregen. Verdachte kan deze voorwerpen geheel of ten dele ten eigen bate aanwenden. De rechtbank zal de GPS-trackers dan ook verbeurd verklaren.

- een personenauto van het merk Volkswagen, type Tiguan, kleur zwart, voorzien van kenteken [kenteken] (nummer 567022)

De Volkswagen Tiguan is voorzien van kenteken [kenteken] . Dit kenteken staat sinds 29 maart 2018 op naam van verdachte.468 De rechtbank gaat er, nu aanwijzingen voor het tegendeel ontbreken, dan ook van uit dat deze Volkswagen aan verdachte toebehoort.

In de Volkswagen zijn voertuigonderdelen verwerkt die te herleiden zijn naar een gestolen Volkswagen met kenteken [kenteken] . De rechtbank acht bewezen dat verdachte de voertuigonderdelen heeft witgewassen door deze in de Volkswagen Tiguan te verwerken. De rechtbank is van oordeel dat daarmee gesteld kan worden dat de Volkswagen Tiguan een voorwerp is met behulp waarvan het witwassen is begaan. De rechtbank zal de Volkswagen Tiguan dan ook verbeurdverklaren.

9.4.2.

Onttrekking aan het verkeer

De rechtbank acht de volgende voorwerpen vatbaar voor onttrekking aan het verkeer:

- een vlindermes, een boksbeugel en een taser (nummer 567223)

- een jammer (nummer 567170)

De rechtbank stelt vast dat met betrekking tot deze voorwerpen respectievelijk de feiten 10 of 11 primair zijn begaan. Deze voorwerpen zijn daarnaast van zodanige aard dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet. De rechtbank zal de voorwerpen dan ook onttrekken aan het verkeer.

- een plastic tasje met gereedschap (nummer 567176)

- een bakje met adapters (nummer 567182)

- een tas met materiaal voor autotechniek (nummer 567231)

- een Fiat sleutel (nummer 567207)

- twee Duitse kentekenplaten voorzien van het kenteken [kenteken] (nummer 567069)

De rechtbank stelt vast dat deze voorwerpen aan verdachte toebehoren. De rechtbank is van oordeel dat deze voorwerpen van zodanige aard zijn dat het ongecontroleerde bezit daarvan door verdachte in strijd is met het algemeen belang. Deze goederen kunnen dienen tot het begaan of voorbereiden van soortgelijke feiten, namelijk het witwassen van gestolen voertuigen. De rechtbank zal de voorwerpen dan ook onttrekken aan het verkeer.

De rechtbank stelt verder vast dat de horloges en verpakkingen imitaties betroffen.469 Het (ongecontroleerde) bezit daarvan moet in strijd met de wet of het algemeen belang worden geacht, zodat de rechtbank aanleiding ziet te bepalen dat deze voorwerpen worden onttrokken aan het verkeer.

9.4.3.

Teruggave aan de rechthebbende

De rechtbank gelast de teruggave van de volgende voorwerpen aan de rechthebbende:

- drie luchtbuksen (nummer 567229);

- mesjes (nummer 567223);

De rechtbank ziet geen grond voor verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer van deze voorwerpen. De rechtbank gelast daarom de teruggave van deze voorwerpen aan de rechthebbende, te weten: verdachte.

10 Toepassing van wetsartikelen

De rechtbank heeft gelet op de artikelen 33, 33a, 36b, 36c, 36d, 36f, 47, 57, 60, 60a, 140, 285, 350d, 420bis en 420ter van het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 13, 26 en 55 van de Wet wapens en munitie.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij ten tijde van het bewezen verklaarde rechtens golden dan wel ten tijde van deze uitspraak gelden.

11 Uitspraak

De rechtbank

Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte onder 1 primair, 2 primair, 3 primair, 4 primair en 5 primair is ten laste gelegd en spreekt verdachte daarvan vrij.

Verklaart het onder 1 subsidiair, 2 subsidiair, 3 subsidiair, 4 subsidiair, 5 subsidiair, 6, 7, 8, 9, 10, 11 primair en 12 ten laste gelegde bewezen, te kwalificeren en strafbaar zoals voormeld en verdachte daarvoor strafbaar.

Verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan het bewezen verklaarde en spreekt verdachte daarvan vrij.

Veroordeelt verdachte tot:

een gevangenisstraf voor de duur van 4 jaren.

Beveelt dat de tijd die de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf, geheel in mindering zal worden gebracht.

Heft op het geschorste bevel tot voorlopige hechtenis met ingang van heden.

Ten aanzien van feit 1 subsidiair, zaak 1:

Wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde partij 1] toe en veroordeelt verdachte tot betaling aan deze benadeelde partij van een bedrag van € 1.065,68 (zegge: duizend vijfenzestig euro en achtenzestig eurocent), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 10 oktober 2018, in dier voege, dat indien dit bedrag door de mededader(s) van verdachte geheel of gedeeltelijk is of wordt betaald, verdachte in zoverre is of zal zijn bevrijd.

Veroordeelt verdachte in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak alsnog te maken, tot heden begroot op nihil.

Legt aan verdachte de verplichting op aan de staat, ten behoeve van het slachtoffer [benadeelde partij 1] te betalen een bedrag van € 1.065,68 (zegge: duizend vijfenzestig euro en achtenzestig eurocent), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 10 oktober 2018, bij gebreke van betaling en verhaal kan gijzeling voor de duur van 4 dagen worden toegepast, met dien verstande dat de toepassing van de gijzeling de hiervoor opgelegde verplichting niet opheft en in dier voege, dat indien dit bedrag door de mededader(s) van verdachte geheel of gedeeltelijk is of wordt betaald, verdachte in zoverre is of zal zijn bevrijd. Dit bedrag bestaat uit materiële schade.

Bepaalt daarbij dat, indien verdachte of zijn mededader(s) heeft/hebben voldaan aan de verplichting tot betaling aan de staat ten behoeve van het slachtoffer [benadeelde partij 1] daarmee de verplichting van verdachte om aan de benadeelde partij dit bedrag te betalen komt te vervallen en omgekeerd, dat, indien verdachte of zijn mededader(s) aan de benadeelde partij het opgelegde bedrag heeft/hebben betaald, daarmee de verplichting tot betaling aan de staat van dit bedrag komt te vervallen.

Bepaalt dat de benadeelde partij [benadeelde partij 21] in haar vordering niet-ontvankelijk is en dat deze slechts bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht.

Bepaalt dat deze benadeelde partij en verdachte de eigen kosten dragen.

Ten aanzien van feit 3 subsidiair, zaak 7:

Bepaalt dat de benadeelde partij [benadeelde partij 13] in haar vordering niet-ontvankelijk is en dat deze slechts bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht.

Bepaalt dat deze benadeelde partij en verdachte de eigen kosten dragen.

Ten aanzien van feit 5 subsidiair, zaak 23:

Wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde partij 22] toe tot na te melden bedrag en veroordeelt verdachte tot betaling aan deze benadeelde partij van een bedrag van € 1.489,94

(zegge: duizend vierhonderdnegenentachtig euro en vierennegentig eurocent), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 31 juli 2018, in dier voege, dat indien dit bedrag door de mededader(s) van verdachte geheel of gedeeltelijk is of wordt betaald, verdachte in zoverre is of zal zijn bevrijd.

Verklaart de vordering van de benadeelde partij [benadeelde partij 22] voor het overige niet ontvankelijk. Dit deel van de vordering kan slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

Veroordeelt verdachte in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak alsnog te maken, tot heden begroot op nihil.

Legt aan verdachte de verplichting op aan de staat, ten behoeve van het slachtoffer [benadeelde partij 22] te betalen een bedrag van € 1.489,94 (zegge: duizend vierhonderdnegenentachtig euro en vierennegentig eurocent), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 31 juli 2018, bij gebreke van betaling en verhaal kan gijzeling voor de duur van 6 dagen worden toegepast, met dien verstande dat de toepassing van de gijzeling de hiervoor opgelegde verplichting niet opheft en in dier voege, dat indien dit bedrag door de mededader(s) van verdachte geheel of gedeeltelijk is of wordt betaald, verdachte in zoverre is of zal zijn bevrijd. Dit bedrag bestaat uit materiële schade.

Bepaalt daarbij dat, indien verdachte en zijn mededader(s) heeft/hebben voldaan aan de verplichting tot betaling aan de staat ten behoeve van het slachtoffer [benadeelde partij 22] daarmee de verplichting van verdachte om aan de benadeelde partij dit bedrag te betalen komt te vervallen en omgekeerd, dat, indien verdachte en zijn mededader(s) aan de benadeelde partij het opgelegde bedrag heeft/hebben betaald, daarmee de verplichting tot betaling aan de staat van dit bedrag komt te vervallen.

Ten aanzien van feit 6, zaak 2:

Bepaalt dat de benadeelde partij [benadeelde partij 9] in haar vordering niet-ontvankelijk is en dat deze slechts bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht.

Bepaalt dat deze benadeelde partij en verdachte de eigen kosten dragen.

Ten aanzien van feit 6, zaak 3:

Wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde partij 10] toe tot na te melden bedrag en veroordeelt verdachte tot betaling aan deze benadeelde partij van een bedrag van € 11.089,36 (zegge: elfduizend negenentachtig euro en zesendertig eurocent), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 23 september 2018, in dier voege, dat indien dit bedrag door de mededader(s) van verdachte geheel of gedeeltelijk is of wordt betaald, verdachte in zoverre is of zal zijn bevrijd.

Veroordeelt verdachte in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak alsnog te maken, tot heden begroot op nihil.

Legt aan verdachte de verplichting op aan de staat, ten behoeve van het slachtoffer [benadeelde partij 10] te betalen een bedrag van € 11.089,36 (zegge: elfduizend negenentachtig euro en zesendertig eurocent), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 23 september 2018, bij gebreke van betaling en verhaal kan gijzeling voor de duur van 47 dagen worden toegepast, met dien verstande dat de toepassing van de gijzeling de hiervoor opgelegde verplichting niet opheft en in dier voege, dat indien dit bedrag door de mededader(s) van verdachte geheel of gedeeltelijk is of wordt betaald, verdachte in zoverre is of zal zijn bevrijd. Dit bedrag bestaat uit materiële schade.

Bepaalt daarbij dat, indien verdachte of zijn mededader(s) heeft/hebben voldaan aan de verplichting tot betaling aan de staat ten behoeve van het slachtoffer [benadeelde partij 10] daarmee de verplichting van verdachte om aan de benadeelde partij dit bedrag te betalen komt te vervallen en omgekeerd, dat, indien verdachte of zijn mededader(s) aan de benadeelde partij het opgelegde bedrag heeft/hebben betaald, daarmee de verplichting tot betaling aan de staat van dit bedrag komt te vervallen.

Bepaalt dat de benadeelde partij [benadeelde partij 16] in haar vordering niet-ontvankelijk is en dat deze slechts bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht.

Bepaalt dat deze benadeelde partij en verdachte de eigen kosten dragen.

Ten aanzien van feit 6, zaak 4:

Wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde partij 11] toe en veroordeelt verdachte tot betaling aan deze benadeelde partij van een bedrag van € 39.413,79 (zegge: negenendertigduizend vierhonderddertien euro en negenenzeventig eurocent), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 15 september 2018, in dier voege, dat indien dit bedrag door de mededader(s) van verdachte geheel of gedeeltelijk is of wordt betaald, verdachte in zoverre is of zal zijn bevrijd.

Veroordeelt verdachte in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak alsnog te maken, tot heden begroot op nihil.

Legt aan verdachte de verplichting op aan de staat, ten behoeve van het slachtoffer [benadeelde partij 11] te betalen een bedrag van € 39.413,79 (zegge: negenendertigduizend vierhonderddertien euro en negenenzeventig eurocent), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 15 september 2018, bij gebreke van betaling en verhaal kan gijzeling voor de duur van 169 dagen worden toegepast, met dien verstande dat de toepassing van de gijzeling de hiervoor opgelegde verplichting niet opheft en in dier voege, dat indien dit bedrag door de mededader(s) van verdachte geheel of gedeeltelijk is of wordt betaald, verdachte in zoverre is of zal zijn bevrijd. Dit bedrag bestaat uit materiële schade.

Bepaalt daarbij dat, indien verdachte of zijn mededader(s) heeft/hebben voldaan aan de verplichting tot betaling aan de staat ten behoeve van het slachtoffer [benadeelde partij 11] daarmee de verplichting van verdachte om aan de benadeelde partij dit bedrag te betalen komt te vervallen en omgekeerd, dat, indien verdachte of zijn mededader(s) aan de benadeelde partij het opgelegde bedrag heeft/hebben betaald, daarmee de verplichting tot betaling aan de staat van dit bedrag komt te vervallen.

Ten aanzien van feit 6, zaak 5:

Bepaalt dat de benadeelde partij [benadeelde partij 12] in haar vordering niet-ontvankelijk is en dat deze slechts bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht.

Bepaalt dat deze benadeelde partij en verdachte de eigen kosten dragen.

Ten aanzien van feit 6, zaak 8:

Bepaalt dat de benadeelde partij [benadeelde partij 14] in haar vordering niet-ontvankelijk is en dat deze slechts bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht.

Bepaalt dat deze benadeelde partij en verdachte de eigen kosten dragen.

Ten aanzien van feit 6, zaak 9:

Bepaalt dat de benadeelde partij [benadeelde partij 15] in haar vordering niet-ontvankelijk is en dat deze slechts bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht.

Bepaalt dat deze benadeelde partij en verdachte de eigen kosten dragen.

Ten aanzien van feit 6, zaak 10:

Bepaalt dat de benadeelde partij [benadeelde partij 17] in haar vordering niet-ontvankelijk is en dat deze slechts bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht.

Bepaalt dat deze benadeelde partij en verdachte de eigen kosten dragen.

Ten aanzien van feit 6, zaak 11:

Bepaalt dat de benadeelde partij [benadeelde partij 33] in haar vordering niet-ontvankelijk is en dat deze slechts bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht.

Bepaalt dat deze benadeelde partij en verdachte de eigen kosten dragen.

Ten aanzien van feit 6, zaak 13:

Wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde partij 18] toe tot na te melden bedrag en veroordeelt verdachte tot betaling aan deze benadeelde partij van een bedrag van € 1.041,14 (zegge: duizend eenenveertig euro en veertien eurocent), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 18 september 2018, in dier voege, dat indien dit bedrag door de mededader(s) van verdachte geheel of gedeeltelijk is of wordt betaald, verdachte in zoverre is of zal zijn bevrijd.

Verklaart de vordering van de benadeelde partij [benadeelde partij 18] voor het overige niet ontvankelijk. Dit deel van de vordering kan slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

Veroordeelt verdachte in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak alsnog te maken, tot heden begroot op nihil.

Legt aan verdachte de verplichting op aan de staat, ten behoeve van het slachtoffer [benadeelde partij 18] te betalen een bedrag van € 1.041,14 (zegge: duizend eenenveertig euro en veertien eurocent), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 18 september 2018, bij gebreke van betaling en verhaal kan gijzeling voor de duur van 4 dagen worden toegepast, met dien verstande dat de toepassing van de gijzeling de hiervoor opgelegde verplichting niet opheft en in dier voege, dat indien dit bedrag door de mededader(s) van verdachte geheel of gedeeltelijk is of wordt betaald, verdachte in zoverre is of zal zijn bevrijd. Dit bedrag bestaat uit materiële schade.

Bepaalt daarbij dat, indien verdachte of zijn mededader(s) heeft/hebben voldaan aan de verplichting tot betaling aan de staat ten behoeve van het slachtoffer [benadeelde partij 18] daarmee de verplichting van verdachte om aan de benadeelde partij dit bedrag te betalen komt te vervallen en omgekeerd, dat, indien verdachte of zijn mededader(s) aan de benadeelde partij het opgelegde bedrag heeft/hebben betaald, daarmee de verplichting tot betaling aan de staat van dit bedrag komt te vervallen.

Bepaalt dat de benadeelde partij [benadeelde partij 19] in haar vordering niet-ontvankelijk is en dat deze slechts bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht.

Bepaalt dat deze benadeelde partij en verdachte de eigen kosten dragen.

Ten aanzien van feit 6, zaak 15:

Wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde partij 20] toe tot na te melden bedrag en veroordeelt verdachte tot betaling aan deze benadeelde partij van een bedrag van € 6.581,06 (zegge: zesduizend vijfhonderdeenentachtig euro en zes eurocent), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 19 september 2018, in dier voege, dat indien dit bedrag door de mededader(s) van verdachte geheel of gedeeltelijk is of wordt betaald, verdachte in zoverre is of zal zijn bevrijd.

Verklaart de vordering van de benadeelde partij [benadeelde partij 20] voor het overige niet ontvankelijk. Dit deel van de vordering kan slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

Veroordeelt verdachte in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak alsnog te maken, tot heden begroot op nihil.

Legt aan verdachte de verplichting op aan de staat, ten behoeve van het slachtoffer [benadeelde partij 20] te betalen een bedrag € 6.581,06 (zegge: zesduizend vijfhonderdeenentachtig euro en zes eurocent), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 19 september 2018, bij gebreke van betaling en verhaal kan gijzeling voor de duur van 28 dagen worden toegepast, met dien verstande dat de toepassing van de gijzeling de hiervoor opgelegde verplichting niet opheft en in dier voege, dat indien dit bedrag door de mededader(s) van verdachte geheel of gedeeltelijk is of wordt betaald, verdachte in zoverre is of zal zijn bevrijd. Dit bedrag bestaat uit materiële schade.

Bepaalt daarbij dat, indien verdachte of zijn mededader(s) heeft/hebben voldaan aan de verplichting tot betaling aan de staat ten behoeve van het slachtoffer [benadeelde partij 20] daarmee de verplichting van verdachte om aan de benadeelde partij dit bedrag te betalen komt te vervallen en omgekeerd, dat, indien verdachte en zijn mededader(s) aan de benadeelde partij het opgelegde bedrag heeft/hebben betaald, daarmee de verplichting tot betaling aan de staat van dit bedrag komt te vervallen.

Bepaalt dat de benadeelde partij [benadeelde partij 15] in haar vordering niet-ontvankelijk is en dat deze slechts bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht.

Bepaalt dat deze benadeelde partij en verdachte de eigen kosten dragen.

Ten aanzien van feit 6, zaak 17:

Bepaalt dat de benadeelde partij [benadeelde partij 15] in haar vordering niet-ontvankelijk is en dat deze slechts bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht.

Bepaalt dat deze benadeelde partij en verdachte de eigen kosten dragen.

Ten aanzien van feit 6, zaak 21:

Bepaalt dat de benadeelde partij [benadeelde partij 19] in haar vordering niet-ontvankelijk is en dat deze slechts bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht.

Bepaalt dat deze benadeelde partij en verdachte de eigen kosten dragen.

Ten aanzien van feit 6, zaak 22:

Bepaalt dat de benadeelde partij [benadeelde partij 21] in haar vordering niet-ontvankelijk is en dat deze slechts bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht.

Bepaalt dat deze benadeelde partij en verdachte de eigen kosten dragen.

Ten aanzien van feit 6, zaak 25:

Bepaalt dat de benadeelde partij [benadeelde partij 23] in haar vordering niet-ontvankelijk is en dat deze slechts bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht.

Bepaalt dat deze benadeelde partij en verdachte de eigen kosten dragen.

Ten aanzien van feit 6, zaak 28:

Bepaalt dat de benadeelde partij [benadeelde partij 12] in haar vordering niet-ontvankelijk is en dat deze slechts bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht.

Bepaalt dat deze benadeelde partij en verdachte de eigen kosten dragen.

Ten aanzien van feit 6, zaak 32:

Wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde partij 24] toe en veroordeelt verdachte tot betaling aan deze benadeelde partij van een bedrag van € 14.109,38 (zegge: veertienduizend honderdnegen euro en achtendertig eurocent), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 21 augustus 2018, in dier voege, dat indien dit bedrag door de mededader(s) van verdachte geheel of gedeeltelijk is of wordt betaald, verdachte in zoverre is of zal zijn bevrijd.

Veroordeelt verdachte in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak alsnog te maken, tot heden begroot op nihil.

Legt aan verdachte de verplichting op aan de staat, ten behoeve van het slachtoffer [benadeelde partij 24] , te betalen een bedrag van € 14.109,38 (zegge: veertienduizend honderdnegen euro en achtendertig eurocent), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 21 augustus 2018, bij gebreke van betaling en verhaal kan gijzeling voor de duur van 60 dagen worden toegepast, met dien verstande dat de toepassing van de gijzeling de hiervoor opgelegde verplichting niet opheft en in dier voege, dat indien dit bedrag door de mededader(s) van verdachte geheel of gedeeltelijk is of wordt betaald, verdachte in zoverre is of zal zijn bevrijd. Dit bedrag bestaat uit materiële schade.

Bepaalt daarbij dat, indien verdachte en zijn mededader(s) heeft/hebben voldaan aan de verplichting tot betaling aan de staat ten behoeve van het slachtoffer [benadeelde partij 24] , daarmee de verplichting van verdachte om aan de benadeelde partij dit bedrag te betalen komt te vervallen en omgekeerd, dat, indien verdachte en zijn mededader(s) aan de benadeelde partij het opgelegde bedrag heeft/hebben betaald, daarmee de verplichting tot betaling aan de staat van dit bedrag komt te vervallen.

Ten aanzien van feit 6, zaak 33:

Wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde partij 25] toe tot na te melden bedrag en veroordeelt verdachte tot betaling aan deze benadeelde partij van een bedrag van € 9.719,53 (zegge: negenduizend zevenhonderdnegentien euro en drieënvijftig eurocent), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 7 augustus 2018, in dier voege, dat indien dit bedrag door de mededader(s) van verdachte geheel of gedeeltelijk is of wordt betaald, verdachte in zoverre is of zal zijn bevrijd.

Verklaart de vordering van de benadeelde partij [benadeelde partij 25] voor het overige niet ontvankelijk. Dit deel van de vordering kan slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

Veroordeelt verdachte in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak alsnog te maken, tot heden begroot op € 300,00 (zegge: driehonderd euro).

Legt aan verdachte de verplichting op aan de staat, ten behoeve van het [benadeelde partij 25] te betalen een bedrag van € 9.719,53 (zegge: negenduizend zevenhonderdnegentien euro en drieënvijftig eurocent), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 7 augustus 2018, bij gebreke van betaling en verhaal kan gijzeling voor de duur van 41 dagen worden toegepast, met dien verstande dat de toepassing van de gijzeling de hiervoor opgelegde verplichting niet opheft en in dier voege, dat indien dit bedrag door de mededader(s) van verdachte geheel of gedeeltelijk is of wordt betaald, verdachte in zoverre is of zal zijn bevrijd. Dit bedrag bestaat uit materiële schade.

Bepaalt daarbij dat, indien verdachte of zijn mededader(s) heeft/hebben voldaan aan de verplichting tot betaling aan de staat ten behoeve van het slachtoffer [benadeelde partij 25] daarmee de verplichting van verdachte om aan de benadeelde partij dit bedrag te betalen komt te vervallen en omgekeerd, dat, indien verdachte of zijn mededader(s) aan de benadeelde partij het opgelegde bedrag heeft/hebben betaald, daarmee de verplichting tot betaling aan de staat van dit bedrag komt te vervallen.

Ten aanzien van feit 6, zaak 50:

Bepaalt dat de benadeelde partij [benadeelde partij 26] in haar vordering niet-ontvankelijk is en dat deze slechts bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht.

Bepaalt dat deze benadeelde partij en verdachte de eigen kosten dragen.

Ten aanzien van feit 6, zaak 76:

Bepaalt dat de benadeelde partij [benadeelde partij 27] in haar vordering niet-ontvankelijk is en dat deze slechts bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht.

Bepaalt dat deze benadeelde partij en verdachte de eigen kosten dragen.

Bepaalt dat de benadeelde partij [benadeelde partij 28] in haar vordering niet-ontvankelijk is en dat deze slechts bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht.

Bepaalt dat deze benadeelde partij en verdachte de eigen kosten dragen.

Ten aanzien van feit 6, zaak 80:

Bepaalt dat de benadeelde partij [benadeelde partij 28] in haar vordering niet-ontvankelijk is en dat deze slechts bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht.

Bepaalt dat deze benadeelde partij en verdachte de eigen kosten dragen.

Ten aanzien van feit 6, zaak 81:

Bepaalt dat de benadeelde partij [benadeelde partij 29] in haar vordering niet-ontvankelijk is en dat deze slechts bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht.

Bepaalt dat deze benadeelde partij en verdachte de eigen kosten dragen.

Bepaalt dat de benadeelde partij [benadeelde partij 30] in haar vordering niet-ontvankelijk is en dat deze slechts bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht.

Bepaalt dat deze benadeelde partij en verdachte de eigen kosten dragen.

Ten aanzien van feit 6, zaak 83:

Bepaalt dat de benadeelde partij [benadeelde partij 31] in haar vordering niet-ontvankelijk is en dat deze slechts bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht.

Bepaalt dat deze benadeelde partij en verdachte de eigen kosten dragen.

Ten aanzien van feit 6, zaak 84:

Bepaalt dat de benadeelde partij [benadeelde partij 32] in haar vordering niet-ontvankelijk is en dat deze slechts bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht.

Bepaalt dat deze benadeelde partij en verdachte de eigen kosten dragen.

Ten aanzien van feit 12:

Wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde partij] toe en veroordeelt verdachte tot betaling aan deze benadeelde partij van een bedrag van € 268,20 (zegge: tweehonderdachtenzestig euro en twintig eurocent), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 1 mei 2019.

Veroordeelt verdachte in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak alsnog te maken, tot heden begroot op nihil.

Legt aan verdachte de verplichting op aan de staat, ten behoeve van het slachtoffer [benadeelde partij] te betalen een bedrag van € 268,20 (zegge: tweehonderdachtenzestig euro en twintig eurocent), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 1 mei 2019, bij gebreke van betaling en verhaal kan gijzeling voor de duur van 1 dagen worden toegepast, met dien verstande dat de toepassing van de gijzeling de hiervoor opgelegde verplichting niet opheft. Dit bedrag bestaat uit € 18,20 aan materiële schade en € 250,00 aan immateriële schade.

Bepaalt daarbij dat, indien verdachte heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan de staat ten behoeve van het slachtoffer [benadeelde partij] daarmee de verplichting van verdachte om aan de benadeelde partij dit bedrag te betalen komt te vervallen en omgekeerd, dat, indien verdachte aan de benadeelde partij het opgelegde bedrag heeft betaald, daarmee de verplichting tot betaling aan de staat van dit bedrag komt te vervallen.

Verklaart verbeurd de volgende in beslag genomen goederen:

- een plastic tasje met gereedschap (nummer 567176);

- zes GPS-trackers (nummer 567067);

- een personenauto van het merk Volkswagen, type Tiguan, kleur zwart, voorzien van kenteken [kenteken] (nummer 567022).

Verklaart onttrokken aan het verkeer de volgende in beslag genomen goederen:

- een bakje met adapters (nummer 567182);

- een tas met materiaal voor autotechniek (nummer 567231);

- een jammer (nummer 567170);

- een Fiat sleutel (nummer 567207);

- een vlindermes, een boksbeugel en een taser (nummer 567223);

- twee Duitse kentekenplaten voorzien van het kenteken [kenteken] (nummer 567069);

- een gouden horloge van het merk Breitling (nummer 567227);

- een horloge van het merk Cartier (nummer 567222);

- een horloge van het merk Rolex (met certificaat, in een groene doos) (nummer 567224);

- een horloge van het merk Rolex (in een doos) (nummer 567225);

- een rode doos van het merk Rolex (nummer 567226);

- drie luchtbuksen (nummer 567229);

- drie lege doosjes van het merk Breitling (nummer 567233);

- mesjes (nummer 567223);

- een horloge van het merk Breitling (nummer 567208 K);

- een horloge van het merk Hublot (nummer 567228 M);

- een horloge van het merk Breitling (nummer 567228 I);

- een horloge van het merk Rolex (nummer 567228 N);

- een horloge van het merk Cartier (nummer 567233 G);

- een horloge van het merk Hublot (nummer 567228 L);

- een horloge van het merk Rolex (nummer 567228 A);

- een horloge van het merk Lange & Söhne (nummer 567228 J);

- een horloge van het merk Richard Miller (nummer 567228 E);

- een horloge van het merk Luminor (nummer 567228 H);

- een horloge van het merk Rolex (nummer 567228 N);

- een horloge (nummer 567228 B);

- een horloge van het merk Glashütte (nummer 567228 C);

- een horloge (nummer 567228 F);

- een horloge van het merk Rolex (nummer 567228 D);

- een koffer met een kapotte Rolex (nummer 567228).

Gelast de teruggave aan verdachte van de volgende in beslag genomen en nog niet teruggegeven voorwerpen:

- drie luchtbuksen (nummer 567229);

- mesjes (nummer 567223).

Dit vonnis is gewezen door mr. K. Post, voorzitter, mr. H.R. Bracht en mr. G.W.G. Wijnands, rechters, bijgestaan door mr. W.D. de Boer, griffier, en uitgesproken op de openbare zitting van deze rechtbank op 12 februari 2021.

Bijlage: tenlastelegging

Aan verdachte is, na nadere omschrijving en wijziging van de tenlastelegging, ten laste gelegd dat:

feit 1 primair:

(zaak 1)

hij in of omstreeks de periode van 6 oktober 2018 tot en met 10 oktober 2018 te of bij Hoofddorp, in elk geval in de gemeente Haarlemmermeer, tezamen en in vereniging met één of meer anderen, althans alleen, een (personen)auto van het merk Volkswagen (type Transporter), voorzien van het kenteken [kenteken] , en/of één of meer in die auto aanwezige goed(eren), in elk geval enig goed, dat geheel of ten dele aan een ander dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) toebehoorde, te weten aan [benadeelde partij 1] , heeft weggenomen met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, terwijl verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft/hebben verschaft en/of die weg te nemen (personen)auto onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming en/of (een) valse sleutel(s), te weten (een) door middel van specialistisch gereedschap vervaardigd(e) sleutel(s) (een knipsleutel) en/of (daarbij) een transponderchip en/of met gebruikmaking van (een) ander(e) daartoe bestemde attribu(u)t(en);

feit 1 subsidiair:

hij in of omstreeks de periode van 6 oktober 2018 tot en met 12 oktober 2018 te of bij Hoofddorp, in elk geval in de gemeente Haarlemmermeer, en/of te Wijnjewoude, in elk geval in de gemeente Opsterland, en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met één of meer ander(en), althans alleen, van één of meer voorwerp(en), te weten een (personen)auto van het merk Volkswagen (type Transporter), voorzien van het kenteken [kenteken] , en/of één of meer onderde(e)l(en) van die (personen)auto en/of één of meer in die (personen)auto aanwezige goederen, de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding en/of de verplaatsing heeft verborgen en/of verhuld en/of heeft verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende op een bovenomschreven voorwerp(en) was en/of heeft verborgen en/of verhuld wie bovenomschreven voorwerp(en) voorhanden heeft gehad, terwijl verdachte en/of zijn mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs had(den) moeten vermoeden dat dat/die voorwerp(en) geheel of gedeeltelijk - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf;

feit 2 primair:

(zaak 6)

hij in of omstreeks de periode van 10 oktober 2018 tot en met 12 oktober 2018 te Amsterdam, in elk geval in de gemeente Amsterdam, tezamen en in vereniging met één of meer anderen, althans alleen, een (personen)auto van het merk Volkswagen (type Transporter), voorzien van het kenteken [kenteken] , en/of één of meer in die auto aanwezige goed(eren), in elk geval enig goed, dat geheel of ten dele aan een ander dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) toebehoorde, te weten aan [benadeelde partij 34] , heeft weggenomen met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, terwijl verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft/hebben verschaft en/of die weg te nemen (personen)auto onder zijn/haar/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming en/of (een) valse sleutel(s), te weten (een) door middel van specialistisch gereedschap vervaardigd(e) sleutel(s) (een knipsleutel) en/of (daarbij) een transponderchip en/of met gebruikmaking van (een) ander(e) daartoe bestemde attribu(u)t(en);

feit 2 subsidiair:

hij in of omstreeks de periode van 10 oktober 2018 tot en met 12 oktober 2018 te Amsterdam, in elk geval in de gemeente Amsterdam, en/of te Wijnjewoude, in elk geval in de gemeente Opsterland, en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met één of meer ander(en), althans alleen, van één of meer voorwerp(en), te weten een (personen)auto van het merk Volkswagen (type Transporter), voorzien van het kenteken [kenteken] , en/of één of meer onderde(e)l(en) van die (personen)auto en/of één of meer in die (personen)auto aanwezige goederen, de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding en/of de verplaatsing heeft verborgen en/of verhuld en/of heeft verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende op een bovenomschreven voorwerp(en) was en/of heeft verborgen en/of verhuld wie bovenomschreven voorwerp(en) voorhanden heeft gehad, terwijl verdachte en/of zijn mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs had(den) moeten vermoeden dat dat/die voorwerp(en) geheel of gedeeltelijk - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf;

feit 3 primair:

(zaak 7)

hij in of omstreeks de periode omvattende de dagen 10 oktober 2018 en 11 oktober 2018 te Amsterdam, in elk geval in de gemeente Amsterdam, tezamen en in vereniging met één of meer anderen, althans alleen, een (bedrijfs)auto van het merk Volkswagen (type Transporter), voorzien van het kenteken [kenteken] , en/of één of meer in die auto aanwezige goed(eren), in elk geval enig goed, dat geheel of ten dele aan een ander dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) toebehoorde, te weten aan [benadeelde partij 5] , heeft weggenomen met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, terwijl verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft/hebben verschaft en/of die weg te nemen (bedrijfs)auto onder zijn/haar/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming en/of (een) valse sleutel(s), te weten (een) door middel van specialistisch gereedschap vervaardigd(e) sleutel(s) (een knipsleutel) en/of (daarbij) een transponderchip en/of met gebruikmaking van (een) ander(e) daartoe bestemde attribu(u)t(en);

feit 3 subsidiair:

hij in of omstreeks de periode van 10 oktober 2018 tot en met 12 oktober 2018 te Amsterdam, in elk geval in de gemeente Amsterdam, en/of te Wijnjewoude, in elk geval in de gemeente Opsterland, en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met één of meer ander(en), althans alleen, van één of meer voorwerp(en), te weten een (bedrijfs)auto van het merk Volkswagen (type Transporter), voorzien van het kenteken [kenteken] , en/of één of meer onderde(e)l(en) van die (bedrijfs)auto en/of één of meer in die (bedrijfs)auto aanwezige goederen, de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding en/of de verplaatsing heeft verborgen en/of verhuld en/of heeft verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende op een bovenomschreven voorwerp(en) was en/of heeft verborgen en/of verhuld wie bovenomschreven voorwerp(en) voorhanden heeft gehad, terwijl verdachte en/of zijn mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs had(den) moeten vermoeden dat dat/die voorwerp(en) geheel of gedeeltelijk - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf;

feit 4 primair:

(zaak 18)

hij op of omstreeks [geboortedatum] 2018 te IJmuiden, in elk geval in de gemeente Velsen, tezamen en in vereniging met één of meer anderen, althans alleen, een (bedrijfs)auto van het merk Volkswagen (type Transporter), voorzien van het kenteken [kenteken] , en/of één of meer in die auto aanwezige goed(eren), in elk geval enig goed, dat geheel of ten dele aan een ander dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) toebehoorde, te weten aan [benadeelde partij 35] , heeft weggenomen met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, terwijl verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft/hebben verschaft en/of die weg te nemen (bedrijfs)auto onder zijn/haar/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming en/of (een) valse sleutel(s), te weten (een) door middel van specialistisch gereedschap vervaardigd(e) sleutel(s) (een knipsleutel) en/of (daarbij) een transponderchip en/of met gebruikmaking van (een) ander(e) daartoe bestemde attribu(u)t(en);

feit 4 subsidiair:

hij in of omstreeks de periode van [geboortedatum] 2018 tot en met 12 oktober 2018 te IJmuiden, in elk geval in de gemeente Velsen, en/of te Wijnjewoude, in elk geval in de gemeente Opsterland, en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met één of meer ander(en), althans alleen, van één of meer voorwerp(en), te weten een (bedrijfs)auto van het merk Volkswagen (type Transporter), voorzien van het kenteken [kenteken] , en/of één of meer onderde(e)l(en) van die (bedrijfs)auto en/of één of meer in die (bedrijfs)auto aanwezige goederen, de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding en/of de verplaatsing heeft verborgen en/of verhuld en/of heeft verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende op een bovenomschreven voorwerp(en) was en/of heeft verborgen en/of verhuld wie bovenomschreven voorwerp(en) voorhanden heeft gehad, terwijl verdachte en/of zijn mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs had(den) moeten vermoeden dat dat/die voorwerp(en) geheel of gedeeltelijk - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf;

feit 5 primair:

(zaak 23)

hij op of omstreeks 31 juli 2018 te Zeewolde, in elk geval in de gemeente Zeewolde, tezamen en in vereniging met één of meer anderen, althans alleen, een (bedrijfs)auto van het merk Volkswagen (type Transporter), voorzien van het kenteken [kenteken] , en/of één of meer in die auto aanwezige goed(eren), in elk geval enig goed, dat geheel of ten dele aan een ander dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) toebehoorde, te weten aan [benadeelde partij 22] , heeft weggenomen met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, terwijl verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft/hebben verschaft en/of die weg te nemen (bedrijfs)auto onder zijn/haar/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming en/of (een) valse sleutel(s), te weten (een) door middel van specialistisch gereedschap vervaardigd(e) sleutel(s) (een knipsleutel) en/of (daarbij) een transponderchip en/of met gebruikmaking van (een) ander(e) daartoe bestemde attribu(u)t(en);

feit 5 subsidiair:

hij in of omstreeks de periode van 31 juli 2018 tot en met 12 oktober 2018 te Zeewolde, in elk geval in de gemeente Zeewolde, en/of te Wijnjewoude, in elk geval in de gemeente Opsterland, en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met één of meer ander(en), althans alleen, van één of meer voorwerp(en), te weten een (bedrijfs)auto van het merk Volkswagen (type Transporter), voorzien van het kenteken [kenteken] , en/of één of meer onderde(e)l(en) van die (bedrijfs)auto en/of één of meer in die (bedrijfs)auto aanwezige goederen, de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding en/of de verplaatsing heeft verborgen en/of verhuld en/of heeft verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende op een bovenomschreven voorwerp(en) was en/of heeft verborgen en/of verhuld wie bovenomschreven voorwerp(en) voorhanden heeft gehad, terwijl verdachte en/of zijn mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs had(den) moeten vermoeden dat dat/die voorwerp(en) geheel of gedeeltelijk - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf;

feit 6:

hij in of omstreeks het jaar 2017 en/of het jaar 2018 en/of het jaar 2019 (tot en met 12 november 2019) op meerdere plaatsen in Nederland en/of/in elk geval te Wijnjewoude en/of te Noordwolde en/of te Vledder en/of te Steenwijk en/of te Hoogeveen en/of te Elsloo en/of te Klazienaveen en/of te Oldeberkoop en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met één of meer anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, van meerdere voorwerpen, te weten één of meer aanhangwagen(s) en/of motoren en/of meerdere bedrijfs- en/of personenauto’s en/of onderdelen van die voornoemde auto’s en/of één of meer andere (in die voertuigen aanwezige) voorwerpen, te weten (van) de navolgende aanhangwagens, motoren en/of auto’s en/of voorwerpen(en),

(aangetroffen (onder meer) op de locatie [straatnaam] te Wijnjewoude)

- ( zaak 2)

een (bedrijfs)auto van het merk Volkswagen, type Transporter, kenteken [kenteken] en/of

- ( zaak 3)

een (bedrijfs)auto van het merk Volkswagen, type Transporter, kenteken [kenteken] en/of

- ( zaak 4)

een (bedrijfs)auto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, kenteken [kenteken] en/of

- ( zaak 5)

een (bedrijfs)auto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, kenteken [kenteken] en/of

- ( zaak 8)

een (bedrijfs)auto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, kenteken [kenteken] en/of

- ( zaak 9)

een (bedrijfs)auto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, kenteken [kenteken] en/of

- ( zaak 10)

een (bedrijfs)auto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, kenteken [kenteken] en/of

- ( zaak 11)

een (bedrijfs)auto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, kenteken [kenteken] en/of

- ( zaak 12)

een (bedrijfs)auto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, kenteken [kenteken] en/of

- ( zaak 13)

een (bedrijfs)auto van het merk Volkswagen, type Transporter, kenteken [kenteken] en/of

- ( zaak 15)

een (bedrijfs)auto van het merk Volkswagen, type Transporter, kenteken [kenteken] en/of

- ( zaak 16)

een (bedrijfs)auto van het merk Peugeot, type Boxer, kenteken [kenteken] en/of

- ( zaak 17)

een (bedrijfs)auto van het merk Volkswagen, type Transporter, kenteken [kenteken] en/of

- ( zaak 19)

een (bedrijfs)auto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, kenteken [kenteken] en/of

- ( zaak 21)

een (bedrijfs)auto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, kenteken [kenteken] en/of

- ( zaak 22)

een (bedrijfs)auto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, kenteken [kenteken] en/of

- ( zaak 24)

een (bedrijfs)auto van het merk Mercedes-Benz Sprinter, kenteken [kenteken] en/of

- ( zaak 25)

een (bedrijfs)auto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, kenteken [kenteken] en/of

- ( zaak 26)

een (bedrijfs)auto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, kenteken [kenteken] en/of

(aangetroffen op de locatie [straatnaam] te Noordwolde)

- ( zaak 28)

een (bedrijfs)auto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, kenteken [kenteken] (voorzien van valse kentekenplaat [kenteken] ) en/of

- ( zaak 29)

een aanhangwagen van het merk Fahrenhorst (voorzien van het chassisnummer [chassisnummer] ) (voorzien van een valse, althans een niet tot die aanhangwagen behorende, kentekenplaat) en/of

- ( zaak 30)

een motorfiets van het merk Harley Davidson, kenteken [kenteken] en/of

- ( zaak 31)

een motorfiets van het merk Harley Davidson, kenteken [kenteken] en/of

- ( zaak 32)

een (bedrijfs)auto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, kenteken [kenteken] en/of

- ( zaak 33)

een (bedrijfs)auto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, kenteken [kenteken] en/of

(aangetroffen op de locatie [straatnaam] te Noordwolde)

- ( zaak 65)

een motorfiets van het merk Yamaha, kenteken [kenteken] en/of

(aangetroffen op de locatie [straatnaam] te Noordwolde)

- ( zaak 68)

een (bedrijfs)auto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, kenteken [kenteken] en/of een (daarin gestalde) motorfiets van het merk Honda, kenteken [kenteken] en/of

- ( zaak 71)

een heftruck van het merk Linde (serienummer [nummer] ) en/of

- ( zaak 72)

een aanhangwagen van het merk Sans, kenteken [kenteken] en/of

- ( zaak 73)

een aanhangwagen van het merk Brian James Trailers, kenteken [kenteken] en/of

- ( zaak 74)

een aanhangwagen van het merk Verdonk, kenteken [kenteken] en/of

(aangetroffen op de locatie [straatnaam] te Steenwijk)

- ( zaak 50)

een (bedrijfs)auto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, kleur blauw (voorzien van het chassisnummer [chassisnummer] ) en/of

(aangetroffen op de locatie [straatnaam] te Noordwolde)

- ( zaak 76)

een (personen)auto van het merk Volkswagen, type Jetta, kenteken [kenteken] en/of

- ( zaak 77)

een (personen)auto van het merk Volkswagen, type Polo, kenteken [kenteken] en/of

- ( zaak 78)

een (personen)auto van het merk Volkswagen, type Golf, kenteken [kenteken] en/of

- ( zaak 79)

een (personen)auto van het merk Volkswagen, type Golf, kenteken [kenteken] en/of

- ( zaak 80)

een (personen)auto van het merk Volkswagen, type Polo, kenteken [kenteken] en/of

- ( zaak 81)

een (personen)auto van het merk Volkswagen, type Golf, kenteken [kenteken] en/of

(aangetroffen op de locatie [straatnaam] te Oldeberkoop)

- ( zaak 84)

een (bedrijfs)auto van het merk Mercedes-Benz, type Sprinter, kenteken [kenteken] en/of

- ( zaak 85)

een (bedrijfs)auto van het merk Fiat, type Ducato, kenteken [kenteken] en/of

(aangetroffen op de locatie [straatnaam] te Klazienaveen)

- ( zaak 82)

een (bedrijfs)auto van het merk Volkswagen, type Transporter, kenteken [kenteken] en/of

- ( zaak 83)

een (personen)auto van het merk Volkswagen, type Tiguan, kenteken [kenteken] ,

de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding en/of de verplaatsing heeft verborgen en/of verhuld en/of heeft verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende op dat/die voornoemde voorwerp(en) was, en/of heeft verborgen en/of verhuld wie dat/die voornoemde voorwerp(en) voorhanden heeft gehad, terwijl hij en/of zijn mededaders wist(en) dat/die voornoemde voorwerp(en), geheel of gedeeltelijk - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf, zulks terwijl verdachte en/of zijn mededaders de hiervoor omschreven feiten van witwassen heeft/hebben gepleegd in de uitoefening van zijn/hunner beroep en/of bedrijf, althans van de hiervoor omschreven feiten van witwassen een gewoonte heeft/hebben gemaakt;

feit 7:

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2018 tot en met 12 november 2019 te Wijnjewoude en/of te Noordwolde en/of te Vledder en/of te Steenwijk en/of te Hoogeveen en/of te Elsloo en/of te Klazienaveen en/of te Oldeberkoop en/of één of meer ander(e) plaats(en) in Nederland, in elk geval in Nederland, heeft deelgenomen aan een organisatie, bestaande uit een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, te weten (onder andere) [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 1] en/of [naam 20] en/of [naam 19] en/of [naam 3] en/of [naam 6] en/of [naam 21] en/of [naam 22] en/of [naam 4] en/of [getuige 7] en/of [naam 10] , welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, te weten (onder meer) de misdrijven als bedoeld in de artikelen 310/311, eerste lid, onder 4 en/of 5 en/of de artikelen 420bis/420ter/420quater van het Wetboek van Strafrecht;

feit 8:

hij in of omstreeks de periode van 1 september 2018 tot en met 12 november 2019 te Vledder, in elk geval in de gemeente Westerveld, een wapen van categorie III, onder 1, van de Wet wapens en munitie, te weten een pistool van het merk CZ (type Vzor 45), kaliber 6,35 mm, zijnde een vuurwapen in de vorm van een pistool en/of een onderdeel van een wapen (te weten een patroonmagazijn voor voornoemd wapen), voorhanden heeft gehad;

feit 9:

hij op of omstreeks 12 november 2019 te Vledder, in elk geval in de gemeente Westerveld, munitie van categorie III van de Wet wapens en munitie, te weten 7 centraalvuur kogelpatronen (van het merk Geco) van het kaliber 6.35 mm (.25 ACP), voorhanden heeft gehad;

feit 10:

hij op of omstreeks 12 november 2019 te Vledder, in elk geval in de gemeente Westerveld,

- een wapen(s) van categorie I, onder 3, van de Wet wapens en munitie, te weten een ploertendoder en/of een boksbeugel, voorhanden heeft gehad en/of

- één of meer wapen(s) van categorie I, onder 10, van de Wet wapens en munitie, te weten een stiletto/vlindermes en/of een valmes voorhanden heeft gehad en/of

- één of meer wapen(s) van categorie I, onder 7, van de Wet wapens en munitie, te weten een door de Minister van Justitie en Veiligheid aangewezen voorwerp dat een ernstige bedreiging van personen kon vormen en/of dat zodanig op een wapen geleek dat deze voor bedreiging of afdreiging geschikt was, namelijk

- een aansteker die qua vorm en afmeting een sprekende gelijkenis vertoont met een vuurwapen (pistool) van het merk Baretta (type 92) en/of

- een balletjesgeweer dat qua vorm en afmetingen een sprekende gelijkenis vertoont met een vuurwapen (machinegeweer) van het merk Norinco (type AK-47), voorhanden heeft gehad en/of

- een wapen van categorie II, onder 5, van de Wet wapens en munitie, te weten een stroomstootwapen, zijnde een voorwerp waarmee door een elektrische stroomstoot personen weerloos konden worden gemaakt of pijn kon worden toegebracht, voorhanden heeft gehad;

feit 11 primair:

hij op of omstreeks 12 november 2019 te Noordwolde, in elk geval in de gemeente Weststellingwerf, tezamen en in vereniging met één of meer ander(en), althans alleen, met het oogmerk daarmee opzettelijk en wederrechtelijk gegevens die door middel van een geautomatiseerd werk of door middel van telecommunicatie zijn opgeslagen en/of worden verwerkt en/of overgedragen te veranderen, te wissen, onbruikbaar en/of ontoegankelijk te maken dan wel andere gegevens daaraan toe te voegen en/of met het oogmerk daarmee opzettelijk enig geautomatiseerd werk of enig werk voor telecommunicatie te vernielen, te beschadigen of onbruikbaar te maken, een stoornis in de gang of in de werking van zodanig werk te veroorzaken, of een ten opzichte van zodanig werk genomen veiligheidsmaatregel te verijdelen, een jammer/stoorzender (zonder merk en/of type aanduiding), althans een technisch hulpmiddel dat hoofdzakelijk geschikt is gemaakt en/of ontworpen tot het plegen van (een) zodanig(e) bovenomschreven misdrijf/misdrijven, voorhanden heeft gehad;

feit 11 subsidiair:

hij op of omstreeks 12 november 2019 te Noordwolde, in elk geval in de gemeente Weststellingwerf, tezamen en in vereniging met één of meer ander(en), althans alleen, al dan niet opzettelijk, één of meer radioappara(a)t(en), te weten een jammer/stoorzender (zonder merk en/of type aanduiding), heeft aangelegd, geheel of gedeeltelijk aangelegd aanwezig heeft gehad en/of heeft gebruikt, terwijl voor het gebruik ervan aan de houder van dat/die radioappara(a)t(en) geen vergunning voor het gebruik van frequentieruimte was verleend op grond van hoofdstuk 3 van de Telecommunicatiewet;

feit 12:

hij op of omstreeks 1 mei 2019 te Noordwolde, in elk geval in de gemeente Weststellingwerf, [benadeelde partij] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht en/of met zware mishandeling, door opzettelijk dreigend die [benadeelde partij] (met kracht)

- bij de kleding (ter hoogte van de borstkas) vast te pakken en/of (vervolgens) vast te houden en/of (vervolgens)

- tegen/op de grond te duwen en/of (daarbij)

- die [benadeelde partij] nog steeds vast te houden en/of (daarbij) die [benadeelde partij] dreigend de woorden toe te voegen: "Als je dat factuurtje niet betaalt, dan vermoord ik je!", althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking.

1 Hoge Raad 30 september 2008, ECLI:NL:HR:2008:BD3662.

2 Wanneer hierna wordt verwezen naar dossierpagina’s, zijn dit pagina's die zich bevinden in het doorgenummerde proces-verbaal van het onderzoek Montesquieu van de Politie Eenheid Noord-Nederland, District Fryslân met nummer NN1R018105 d.d. [geboortedatum] 2020. Tenzij hieronder anders wordt vermeld, wordt steeds verwezen naar bladzijden van in de wettelijke vorm op ambtseed/ambtsbelofte en door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren opgemaakte processen-verbaal.

3 Wanneer hierna de plaats "Noordwolde" wordt genoemd, dan wordt daarmee bedoeld Noordwolde, gemeente Weststellingwerf, provincie Fryslân.

4 pagina 3054.

5 pagina 2061 e.v. (inclusief bijlage).

6 pagina 2061.

7 pagina 2068.

8 pagina 2069.

9 pagina 425.

10 pagina 426.

11 pagina 426.

12 pagina 264, bijlage bij pagina 260.

13 pagina 426.

14 pagina 265, bijlage bij pagina 260.

15 pagina 427.

16 pagina 267, bijlage bij pagina 260.

17 pagina 427.

18 pagina 268, bijlage bij pagina 260.

19 pagina 427.

20 pagina 270, bijlage bij pagina 260.

21 pagina 257.

22 pagina 3054.

23 pagina 427.

24 pagina 257.

25 pagina 3054.

26 pagina 297 e.v.

27 pagina 297.

28 pagina 297 en 298.

29 pagina 298.

30 pagina 317.

31 pagina 318.

32 pagina 320.

33 pagina 322.

34 pagina 317.

35 pagina 321.

36 pagina 317.

37 pagina 323.

38 pagina 324.

39 pagina 325.

40 pagina 324.

41 pagina 300.

42 pagina 301.

43 pagina 301.

44 pagina 301.

45 pagina 302.

46 pagina 310.

47 pagina 310.

48 pagina 312.

49 proces-verbaal van verhoor van verdachte inverzekeringstelling en inbewaringstelling bij de rechter-commissaris, pagina 1168.

50 proces-verbaal van verhoor van verdachte inverzekeringstelling en inbewaringstelling bij de rechter-commissaris, pagina 1168.

51 pagina 1204.

52 pagina 1198.

53 pagina 1203.

54 pagina 1198.

55 pagina 1198.

56 pagina 1203.

57 pagina 1204.

58 pagina 1203.

59 pagina 1199.

60 pagina 1203.

61 pagina 425.

62 pagina 427.

63 pagina 432.

64 deskundigenrapportage forensisch DNA-onderzoek, pagina 456 e.v. (inclusief bijlage).

65 pagina 427 en 432, 433.

66 deskundigenrapportage forensisch DNA-onderzoek, pagina 456 e.v. (inclusief bijlage).

67 pagina 427.

68 pagina 430.

69 deskundigenrapportage forensisch DNA-onderzoek, pagina 456 e.v. (inclusief bijlage).

70 pagina 426.

71 pagina 427.

72 pagina 432.

73 deskundigenrapportage forensisch DNA-onderzoek, pagina 456 e.v. (inclusief bijlage).

74 pagina 427.

75 pagina 430.

76 deskundigenrapportage forensisch DNA-onderzoek, pagina 456 e.v. (inclusief bijlage).

77 pagina 427 en 433.

78 deskundigenrapportage forensisch DNA-onderzoek, pagina 456 e.v. (inclusief bijlage).

79 pagina 2004.

80 pagina 2031 en 2033.

81 pagina 2033.

82 pagina 2005.

83 pagina 2006.

84 pagina 2014.

85 pagina 2014.

86 proces-verbaal verhoor getuige bij de rechter-commissaris, belast met de behandeling van strafzaken in de rechtbank Noord-Nederland d.d. 30 oktober 2020 met nummers 19/2986, 19/2984 en 19/2985 (los opgenomen in het procesdossier), inhoudende de verklaring van [getuige 7] , pagina 3.

87 pagina 2791.

88 pagina 2792.

89 pagina 2844.

90 pagina 2845.

91 samenstellingsrapport van Stichting VbV, pagina 2257 e.v.

92 pagina 2846.

93 pagina 258.

94 pagina 2175 en 2176.

95 pagina 2848.

96 pagina 258.

97 pagina 2226 en 2227.

98 pagina 2850.

99 pagina 332.

100 pagina 2793.

101 pagina 2793.

102 pagina 2795.

103 pagina 2796.

104 pagina 2796.

105 pagina 2796.

106 pagina 2797.

107 pagina 2798.

108 pagina 2799.

109 pagina 2799.

110 pagina 2800.

111 pagina 2800.

112 pagina 2074.

113 pagina 2075.

114 pagina 2076.

115 pagina 2076.

116 pagina 1945.

117 pagina 2076.

118 pagina 2078.

119 pagina 2077.

120 pagina 2079.

121 pagina 2075.

122 pagina 2077.

123 pagina 2079.

124 pagina 2102.

125 pagina 2102.

126 pagina 2103.

127 pagina 2098.

128 pagina 2099.

129 pagina 2099 en 2100.

130 pagina 2100 en 2101.

131 pagina 2116.

132 pagina 2117.

133 pagina 2117.

134 pagina 2118.

135 pagina 2132.

136 pagina 2133.

137 pagina 2134.

138 pagina 2134.

139 pagina 2135.

140 pagina 2135.

141 pagina 2145.

142 pagina 2146.

143 pagina 2146.

144 pagina 2147.

145 pagina 2148.

146 pagina 2149.

147 pagina 2149.

148 pagina 2149.

149 pagina 2150.

150 pagina 2151.

151 pagina 2121.

152 pagina 2121.

153 pagina 2121.

154 pagina 594 e.v.

155 relaas van onderzoek van Stichting VbV, pagina 290.

156 pagina 2061 e.v. (inclusief bijlage).

157 samenstellingsrapport van Stichting VbV, pagina 2065 e.v.

158 pagina 2153 e.v. (inclusief bijlage).

159 samenstellingsrapport van Stichting VbV, pagina 2157 e.v.

160 pagina 2161 e.v. (inclusief bijlage).

161 samenstellingsrapport van Stichting VbV, pagina 2164 e.v.

162 pagina 2168 e.v. (inclusief bijlage).

163 samenstellingsrapport van Stichting VbV, pagina 2172 e.v.

164 pagina 2180 e.v. (inclusief bijlage).

165 samenstellingsrapport van Stichting VbV, pagina 2184 e.v.

166 pagina 2083 e.v. (inclusief bijlage).

167 samenstellingsrapport van Stichting VbV, pagina 2088 e.v.

168 pagina 275 en 276.

169 pagina 277, bijlage bij pagina 275 e.v.

170 pagina 2105 e.v. (inclusief bijlage).

171 samenstellingsrapport van Stichting VbV, pagina 2109 e.v.

172 pagina 275 en 276.

173 pagina 280, bijlage bij pagina 275 e.v.

174 pagina 2189 e.v. (inclusief bijlage).

175 samenstellingsrapport van Stichting VbV, pagina 2193 e.v.

176 pagina 2199 e.v. (inclusief bijlage).

177 samenstellingsrapport van Stichting VbV, pagina 2203 e.v.

178 pagina 2210 e.v. (inclusief bijlage).

179 samenstellingsrapport van Stichting VbV, pagina 2214 e.v.

180 pagina 2219 e.v. (inclusief bijlage).

181 samenstellingsrapport van Stichting VbV, pagina 2223 e.v.

182 pagina 2234 e.v. (inclusief bijlage).

183 samenstellingsrapport van Stichting VbV, pagina 2238 e.v.

184 pagina 2247 e.v. (inclusief bijlage).

185 samenstellingsrapport van Stichting VbV, pagina 2251 e.v.

186 pagina 2253 e.v. (inclusief bijlage).

187 samenstellingsrapport van Stichting VbV, pagina 2257 e.v.

188 pagina 2262 e.v. (inclusief bijlage).

189 samenstellingsrapport van Stichting VbV, pagina 2266 e.v.

190 pagina 2123 e.v. (inclusief bijlage).

191 samenstellingsrapport van Stichting VbV, pagina 2127 e.v.

192 pagina 2269 e.v. (inclusief bijlage).

193 samenstellingsrapport van Stichting VbV, pagina 2274 e.v.

194 pagina 2282 e.v. (inclusief bijlage).

195 samenstellingsrapport van Stichting VbV, pagina 2286 e.v.

196 pagina 2292 e.v. (inclusief bijlage).

197 samenstellingsrapport van Stichting VbV, pagina 2296 e.v.

198 pagina 2138 e.v. (inclusief bijlage).

199 samenstellingsrapport van Stichting VbV, pagina 2142 e.v.

200 pagina 2299 e.v. (inclusief bijlage).

201 samenstellingsrapport van Stichting VbV, pagina 2303 e.v.

202 pagina 2307 e.v. (inclusief bijlage).

203 samenstellingsrapport van Stichting VbV, pagina 2311 e.v.

204 pagina 2314 e.v. (inclusief bijlage).

205 samenstellingsrapport van Stichting VbV, pagina 2318 e.v.

206 pagina 2354 e.v. (inclusief bijlage).

207 samenstellingsrapport van Stichting VbV, pagina 2358 e.v.

208 pagina 2229 e.v. (inclusief bijlage).

209 pagina 293.

210 pagina 332.

211 pagina 350.

212 pagina 351.

213 pagina 345.

214 pagina 346.

215 pagina 346.

216 pagina 332.

217 pagina 332.

218 samenstellingsrapport van Stichting VbV, pagina 2157 e.v.

219 samenstellingsrapport van Stichting VbV, pagina 2164 e.v.

220 pagina 470.

221 deskundigenrapport DNA-onderzoek, pagina 498 e.v. (inclusief bijlagen).

222 pagina 470.

223 pagina 471.

224 deskundigenrapport DNA-onderzoek, pagina 490 e.v. (inclusief bijlagen).

225 pagina 1790.

226 pagina 1791.

227 pagina 332.

228 pagina 1397.

229 pagina 351.

230 pagina 353.

231 pagina 351.

232 pagina 362.

233 pagina 363.

234 pagina 361 en 363.

235 pagina 332.

236 pagina 332 en 333.

237 pagina 336.

238 samenstellingsrapport van Stichting VbV, pagina 2352.

239 samenstellingsrapport van Stichting VbV, pagina 2352.

240 pagina 473.

241 pagina 474.

242 deskundigenrapport DNA-onderzoek, pagina 490 e.v. (inclusief bijlage).

243 pagina 474.

244 deskundigenrapport DNA-onderzoek, pagina 490 e.v. (inclusief bijlage).

245 pagina 474.

246 deskundigenrapport DNA-onderzoek, pagina 490 e.v. (inclusief bijlage).

247 samenstellingsrapport van Stichting VbV, pagina 2157 e.v.

248 samenstellingsrapport van Stichting VbV, pagina 2164 e.v.

249 samenstellingsrapport van Stichting VbV, pagina 2172 e.v.

250 samenstellingsrapport van Stichting VbV, pagina 2184 e.v.

251 pagina's 2326 e.v. (inclusief bijlage).

252 pagina 334.

253 samenstellingsrapport van Stichting VbV, pagina 2329.

254 pagina 2334 e.v. (inclusief bijlage).

255 pagina 332 e.v.

256 samenstellingsrapport van Stichting VbV, pagina 2338.

257 strafanzeige van de politie te Düsseldorf, pagina 2343 e.v.

258 pagina 332 e.v.

259 samenstellingsrapport van Stichting VbV, pagina 2346.

260 pagina 2348 e.v. (inclusief bijlage).

261 samenstellingsrapport van Stichting VbV, pagina 2352.

262 samenstellingsrapport van Stichting VbV, pagina 2358 e.v.

263 pagina 302.

264 pagina 1340.

265 pagina 1384.

266 pagina 1042 en 1043.

267 pagina 1043.

268 pagina 1044.

269 pagina 1045.

270 pagina 1443.

271 pagina 1398.

272 pagina 1689.

273 pagina 571.

274 pagina 324.

275 pagina 568.

276 pagina 1181.

277 pagina 346.

278 pagina 1181.

279 pagina 1398.

280 pagina 1689.

281 pagina 569.

282 pagina 1778.

283 pagina 945.

284 kassabon van [bedrijf 2] , pagina 939.

285 pagina 945.

286 pagina 946.

287 pagina 948.

288 pagina 948.

289 pagina 949.

290 pagina 948.

291 pagina 524.

292 pagina 525.

293 pagina 506.

294 pagina 573.

295 pagina 572.

296 pagina 573.

297 pagina 1690.

298 pagina 1692.

299 pagina 1290.

300 pagina 568.

301 pagina 302.

302 pagina 514.

303 pagina 1367.

304 pagina 2664.

305 pagina 118.

306 pagina 2664.

307 pagina 156.

308 pagina 2660 e.v. (inclusief bijlage).

309 pagina 2664 e.v. (inclusief bijlage).

310 pagina 2675 e.v. (inclusief bijlage).

311 pagina 2679 e.v. (inclusief bijlage).

312 pagina 2690 e.v. (inclusief bijlage).

313 pagina 2694 e.v. (inclusief bijlage).

314 pagina 2705 e.v. (inclusief bijlage).

315 pagina 2709 e.v. (inclusief bijlage).

316 pagina 2720 e.v. (inclusief bijlage).

317 pagina 2724 e.v. (inclusief bijlage).

318 pagina 2734 e.v. (inclusief bijlage).

319 pagina 2739 e.v. (inclusief bijlage).

320 pagina 1067.

321 pagina 118.

322 pagina 1067.

323 pagina 1068.

324 pagina 1068.

325 pagina 1074.

326 pagina 1069.

327 pagina 1074.

328 pagina 1069.

329 pagina 1070.

330 pagina 1074.

331 pagina 1076.

332 pagina 1077.

333 pagina 1077.

334 pagina 3045.

335 rapport van bevindingen technisch onderzoek van het Agentschap Telecom, pagina 3047 e.v.

336 pagina 3045 en 3046.

337 pagina 1426.

338 pagina 2543.

339 deskundigenrapport LIV, pagina 2549 e.v.

340 pagina 2551, bijlage bij pagina 2543.

341 pagina 2544.

342 pagina 2539 e.v. (inclusief bijlage).

343 pagina 2546.

344 pagina 2623.

345 pagina 2627, bijlage bij pagina 2623 e.v.

346 pagina 1464.

347 deskundigenrapport LIV, pagina 2625 e.v.

348 pagina 2619 e.v. (inclusief bijlage).

349 pagina 2628, bijlage bij pagina 2623 e.v.

350 pagina 118.

351 pagina 2912 en 2913.

352 pagina 2911.

353 pagina 2912.

354 pagina 118.

355 pagina 2912.

356 pagina 2933.

357 pagina 2935.

358 pagina 2933.

359 pagina 2933.

360 deskundigenrapport LIV, pagina 2942 e.v.

361 pagina 2908 e.v. (inclusief bijlage).

362 pagina 1061 en 1062.

363 pagina 667.

364 pagina 118.

365 pagina 1304.

366 proces-verbaal van de zitting van 15 december 2020.

367 pagina 668.

368 pagina 668.

369 pagina 672.

370 pagina 673.

371 proces-verbaal van de zitting van 15 december 2020.

372 pagina 3070.

373 pagina 3070 en 3071.

374 pagina 3071.

375 pagina 3070.

376 pagina 3071.

377 pagina 3071.

378 pagina 1347.

379 pagina 3081.

380 pagina 3081.

381 pagina 3082.

382 pagina 3082.

383 pagina 3083.

384 pagina 3084.

385 pagina 3085.

386 pagina 3086.

387 pagina 1373.

388 pagina 1422.

389 pagina 118.

390 pagina 777.

391 pagina 778.

392 pagina 779.

393 pagina 780.

394 pagina 780.

395 pagina 781.

396 pagina 781.

397 pagina 783.

398 pagina 783.

399 pagina 785.

400 pagina 787.

401 pagina 788.

402 pagina 788.

403 pagina 789.

404 pagina 789.

405 pagina 789.

406 pagina 793.

407 pagina 794.

408 pagina 795.

409 pagina 796.

410 pagina 796.

411 pagina 1176.

412 ID Staat, pagina 1143.

413 pagina 1147.

414 pagina 833.

415 pagina 833.

416 pagina 1289.

417 pagina 1200.

418 pagina 834 en 835.

419 pagina 1281.

420 pagina 1132.

421 pagina 1133.

422 pagina 898.

423 pagina 899.

424 pagina 1199.

425 pagina 900.

426 pagina 901.

427 pagina 902.

428 pagina 903.

429 pagina 904.

430 pagina 904.

431 pagina 905.

432 pagina 906.

433 pagina 906.

434 pagina 907.

435 pagina 908.

436 pagina 931.

437 pagina 932.

438 pagina 1094.

439 pagina 1377.

440 deskundigenrapport LIV, pagina 1118 e.v.

441 mutatierapport politie, pagina 1125.

442 pagina 3005 e.v. (inclusief bijlage).

443 pagina 3179.

444 pagina 3180.

445 pagina 3179 en 3180.

446 pagina 3190.

447 pagina 3191.

448 pagina 1184.

449 pagina 1421.

450 proces-verbaal van de zitting van 15 december 2020.

451 Hoge Raad 2 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3474 en Hoge Raad 24 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:718.

452 Kamerstukken II, 1999-2000, 27 159, nr. 3, pagina 14-15.

453 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 159, nr. 5, pagina 17.

454 Vergelijk Rechtbank Limburg 18 juni 2019, ECLI:NL:RBLIM:2019:11803; Gerechtshof Amsterdam 3 augustus 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:2723; Rechtbank Amsterdam 11 maart 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:1283.

455 Hoge Raad 10 februari 2015, ECLI:NL:HR:2015:264 en Hoge Raad 14 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:413.

456 Hoge Raad 22 januari 2008, ECLI:NL:HR:2008:BB7134.

457 HR 20 september 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP5992.

458 Hoge Raad 31 maart 2020, ECLI:NL:HR:2020:504.

459 Kamerstukken I 2005/06, 26671 en 30036 (R1784), D, pagina 13.

460 Vergelijk Gerechtshof Den Haag, 25 augustus 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:2385.

461 Vergelijk Hoge Raad 22 maart 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP0096, Hoge Raad 22 mei 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW6181 en Hoge Raad 10 januari 2017, ECLI:NL:HR:2017:24,

462 Vergelijk [naam 23] , Fraude, Sdu Uitgevers: Den Haag 2015, pagina 21; P.J.J. van Voorst in: A.E. van Almelo e.a. (red.), Fraude. Fraude en fraudebestrijding in Nederland (Handboeken Veiligheid), Deventer: Wolters Kluwer 2016, 18.2 Fraude, FINEC, witwassen: Begripsverwarring?

463 Zie onder andere Hoge Raad 23 maart 1999, ECLI:NL:PHR:1999:ZD1154.

464 Zie Kamerstukken II 2004-2005, 30 143, nr. 3, pagina 15

465 Hoge Raad 28 mei 2019, ECLI:NL:HR:2019:793.

466 Vergelijk Hoge Raad 3 februari 2015, ECLI:NL:HR:2015:216.

467 pagina 1462.

468 pagina 3011.

469 pagina 125 en 676,