Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2021:4460

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
14-10-2021
Datum publicatie
20-10-2021
Zaaknummer
18/265189-20
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

De rechtbank Noord-Nederland heeft bij vonnis van 14 oktober 2021 een man veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf vanwege overtreding van de Opiumwet. De rechtbank acht bewezen dat verdachte als zogeheten “kok”" zich beziggehouden heeft met de productie van crystal meth in een drugslab in Wânswert en Lucaswolde.

Wetsverwijzingen
Wetboek van Strafrecht 57
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling strafrecht

Locatie Leeuwarden

parketnummer 18/265189-20

Vonnis van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken d.d. 14 oktober 2021 in de zaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] 1956 te [geboorteplaats] ,

thans gedetineerd in de [instelling] .

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting van

16 september 2021.

Verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. R. van Veen, advocaat te Utrecht.

Het openbaar ministerie is ter terechtzitting vertegenwoordigd door mr. L. Lübbers.

Tenlastelegging

Aan verdachte is, na nadere omschrijving van de tenlastelegging als bedoeld in artikel 314a Wetboek van Strafvordering, waarbij de rechtbank het hierna onder 7 ten laste gelegde feit leest als feit 6, ten laste gelegd dat:

1.

hij in of omstreeks de periode omvattende het jaar 2019 en/of het jaar 2020 (tot en met 13 februari 2020) te Wânswert, in elk geval gemeente Noardeast-Fryslân, in een of meer pand(en) gelegen aan of bij de [straatnaam] , aldaar, meermalen, althans eenmaal, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, (telkens) opzettelijk heeft bereid en/of bewerkt en/of verwerkt en/of verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd en/of vervaardigd, (grote) hoeveelhe(i)d(en) van een materiaal bevattende methamfetamine (crystal meth) en/of methamfetamine olie en/of methamfetamine kristallen en/of een of meer ander(e) stoffen vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst T, zijnde methamfetamine (crystal meth) en/of die een of meer ander(e) stoffen vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I, (telkens) (elk) een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst 1, danwel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

2.

hij in of omstreeks de periode omvattende het jaar 2019 en/of het jaar 2020 (tot en met 13

februari 2020) te Wânswert, in elk geval in de gemeente Noardeast-Fryslân, tezamen en

in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, om een feit, bedoeld in het vierde

of vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet,

te weten het opzettelijk bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken,

vervoeren en/of binnen het grondgebied van Nederland brengen van en/of vervaardigen

van methamfetamine (crystal meth), in elk geval een hoeveelheid van een materiaal

bevattende methamfetamine (crystal meth) en/of en/of een of meerdere ander(e) stof(fen)

als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst 1, voor te bereiden en/of te bevorderen,

tezamen en in vereniging met zijn mededader(s), althans alleen, toen aldaar in een of

meer pand(en) gelegen aan of bij de [straatnaam] , aldaar, een of meer

grondstof(fen), te weten (ongeveer)

- (287 liter) (Bio) ethanol

- (394 kilogram) Caustic soda

- (313 kilogram) Wijnsteenzuur

- (13,3 kilogram) Kwik-2-chloride

- (30 liter) Aceton

- (2 liter) BMK (Benzylmethylketon)

- (295 liter) Zoutzuur

- (230 liter) Methylamine

en/of een/of meer (technische) appara(a)t(en) en/of (laboratorium)glaswerk en/of

gereedschap en/of trechter(s) en/of maatbeker(s), althans goederen geschikt voor het

vervaardigen van methamfetamine (crystal meth) en/of een of meer ander(e)

middel(en)/stof(fen) als vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst 1, voorhanden

gehad, waarvan verdachte en/of verdachtes mededader(s) wist(en) of ernstige redenen

had(den) te vermoeden, dat dat/die bestemd was/waren tot het plegen van dat/die feit(en);

3.

hij in of omstreeks de periode van 1 tot en met 13 februari 2020 in te Wânswert, in elk

geval in de gemeente Noardeast-Fryslân, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen opzettelijk aanwezig heeft gehad

- 4,5 kilogram, althans (een) (grote) hoeveelhe(i)d(en) van een materiaal bevattende

methamfetamine (crystal meth) en/of

- ( een) (grote) hoeveelhe(i)d(en) van een materiaal bevattende methamfetamine en/of (40 liter) methamfetamine olie en/of methamfetamine kristallen, zijnde methamfetamine (crystal meth), (telkens) (elk) een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst 1, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

4.

hij in of omstreeks de periode omvattende het jaar 2020 (tot en met 27 oktober 2020) te

Lucaswolde, in elk geval in de gemeente Westerkwartier, in een of meer pand(en) gelegen aan of bij de [straatnaam] , aldaar, meermalen, althans eenmaal, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, (telkens) opzettelijk heeft bereid en/of bewerkt en/of verwerkt en/of verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd en/of vervaardigd, (grote) hoeveelhe(i)d(en) van een materiaal bevattende methamfetamine (crystal meth) en/of een of meer ander(e) stoffen vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst T, zijnde methamfetamine (crystal meth) en/of die een of meer ander(e) stoffen vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst 1 (telkens) (elk) een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst T, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

5.

hij op of omstreeks 27 oktober 2020 in Lucaswolde, in elk geval in de gemeente Westerkwartier, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen

opzettelijk aanwezig heeft gehad

- 3,5 kilogram, althans (een) (grote) hoeveelhe(i)d(en) van een materiaal bevattende

methamfetamine (crystal meth) en/of

- ( een) (grote) hoeveelhe(i)d(en) van een materiaal bevattende methamfetamineolie en/of methamfetamine kristallen en/of een of meer ander(e) stoffen vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I,

zijnde methamfetamine (crystal meth), (telkens) (elk) een middel als bedoeld in de bij de

Opiumwet behorende lijst i, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a

van die Wet;

7 ( hierna gelezen als 6).

hij, op of omstreeks de periode omvattende het jaar 2020 (tot en met 27 oktober 2020) te

Lucaswolde, in elk geval in de gemeente Westerkwartier, (nabij een of meer pand(en)

gelegen aan of bij de [straatnaam] , aldaar,) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, al dan niet opzettelijk

een of meer stoffen, te weten een hoeveelheid methamfetamine en/of amfetamine en/of

N-acetyl-amfetamine, in elk geval (telkens) een hoeveelheid afvalstoffen te relateren aan

methamfetamineproductie, heeft/hebben gebracht (gedumpt) in een sloot en/of watergang, zijnde een oppervlaktewaterlichaam, terwijl daartoe (telkens) geen strekkende vergunning was verleend door de Minister als bedoeld in artikel 1.1 van de Waterwet en/of het bestuur van het betrokken waterschap, en/of daarvoor (telkens) geen vrijstelling was verleend bij of krachtens algemene maatregel van bestuur, en/of artikel 6.3 van de Waterwet (telkens) niet van toepassing was.

Beoordeling van het bewijs

Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft veroordeling gevorderd voor de onder 1, 2, 3, 4, 5 en 6 ten laste gelegde feiten.

Standpunt van de verdediging

De raadsman heeft betoogd – zoals nader omschreven in zijn pleitnotitie - dat verdachte moet worden vrijgesproken van de onder 1, 2, 3, 4, 5 en 6 ten laste gelegde feiten. Ten aanzien van het onder 6 ten laste gelegde feit heeft de raadsman primair de onbevoegdverklaring van de rechtbank bepleit.

Met betrekking tot het onder 1 ten laste gelegde feit heeft de raadsman aangevoerd dat verdachte weliswaar een substantie heeft bewerkt, teneinde daaruit drugs te destilleren, maar dat niet bewezen kan worden dat hij hierin is geslaagd. Daarnaast kan niet worden vastgesteld welke substantie verdachte heeft proberen te bewerken. Er kan dus ook niet bewezen worden dat de substantie die verdachte heeft proberen te bewerken een middel bevat die op lijst I van de Opiumwet staat. Ook kan niet worden vastgesteld wanneer het laboratorium in werking is geweest.

Ten aanzien van de onder 2 en 3 ten laste gelegde feiten is de raadsman van mening dat niet bewezen kan worden dat verdachte de in de tenlastelegging genoemde stoffen aanwezig heeft gehad. Er kan namelijk niet worden vastgesteld dat verdachte op 13 februari 2020 in Wânswert is geweest. Er kan evenmin vastgesteld worden hoe lang de aangetroffen stoffen daar aanwezig zijn geweest. Voor zover de rechtbank zou aannemen dat verdachte in die ruimte is geweest, brengt dat niet met zich dat verdachte de aldaar aanwezige goederen voorhanden heeft gehad. Voorhanden hebben impliceert een zekere beschikkingsmacht. Verdachte kon en mocht echter niet over deze stoffen beschikken.

Ten aanzien van het onder 4 ten laste gelegde feit is de raadsman van mening dat niet bewezen kan worden dat verdachte betrokken is geweest bij het productieproces. Subsidiair is de raadsman van mening dat de pleegperiode maximaal 3 weken bedraagt.

Ten aanzien van het onder 5 ten laste gelegde feit is de raadsman van mening dat om tot een bewezenverklaring te komen moet worden vastgesteld dat verdachte gelijktijdig met de materialen aanwezig is geweest in de ruimte waar de materialen zijn aangetroffen. Dat hij zich bewust was van de aanwezigheid van deze materialen en dat hij hierover een zekere beschikkingsmacht had. Daarvan is geen sprake.

Ten aanzien van feit 6 is de raadsman primair van mening dat de rechtbank onbevoegd is kennis te nemen van dit feit, omdat dit een economisch delict betreft.

Subsidiair wordt betwist dat verdachte de afvalstoffen zou hebben geloosd. Verdachte wist niet eens van het bestaan van de buis af. Ook is geen sprake van een nauwe en bewuste samenwerking met iemand die wel de afvalstoffen heeft geloosd.

Oordeel van de rechtbank

Ten aanzien van het onder 1 ten laste gelegde feit overweegt de rechtbank als volgt.

Op 13 februari 2020 werd in een perceel aan de [straatnaam] te Wânswert een drugslab aangetroffen in de kelder van het woonhuis van de boerderij. Na onderzoek kwam verdachte als één van de verdachten naar voren. In de kelder werd een halfgelaatsmasker aangetroffen, waarop een DNA-profiel van verdachte werd aangetroffen. Tevens werd een doos met een vacuümpomp aangetroffen met daarop als geadresseerde de zoon van verdachte. Verdachte heeft ter zitting verklaard dat hij enkele malen in het drugslab aanwezig is geweest om drugsafval te bewerken. Hem was gevraagd om uit drugsafval resterende methamfetamine te destilleren. Hij deed dit op verzoek van anderen.

De historische verkeersgegevens van verdachtes telefoon zijn onderzocht. Blijkens deze historische telefoongegevens heeft de telefoon van verdachte in de maand december 2019 en januari 2020 meermalen telefoonmasten aangestraald rondom Wânswert.

De rechtbank acht gelet op vorenstaande bewezen dat verdachte in voornoemde periode heeft getracht om vloeistof (drugsafval) uit een pan om te zetten naar crystal meth. Naar het oordeel van de rechtbank is dan ook sprake geweest van bewerken en verwerken. Het verweer van de raadsman dat verdachte weliswaar een substantie heeft bewerkt, teneinde daaruit drugs te destilleren, maar dat hij daarin niet is geslaagd, treft naar het oordeel van de rechtbank geen doel. In het laboratorium werden materialen aangetroffen die methamfetamine bevatten. Deze materialen zijn in ieder geval in de ten laste gelegde periode bereid. Verdachte heeft zich beziggehouden met het bewerken en verwerken van methamfetamine. Of het daarbij nu ging om een half-fabrikaat of een eindproduct is naar het oordeel van de rechtbank van ondergeschikt belang, omdat (onder andere) ten laste is gelegd het bewerken en verwerken van een materiaal bevattende methamfetamine. Dat de aangetroffen materialen methamfetamine bevatte blijkt uit de rapportage van het Nederlands Forensisch Instituut.

Daarmee kan het onder 1 ten laste gelegde feit bewezen worden.

Ten aanzien van de onder 2 en 3 ten laste gelegde feiten overweegt de rechtbank als volgt.

De rechtbank is van oordeel, hoewel zij bewezen acht dat verdachte zich bezig gehouden heeft met het bewerken en verwerken van methamfetamine, dat de enkele aanwezigheid van verdachte op verschillende momenten in het drugslab, onvoldoende redengevend is om aan te nemen dat verdachte zich tevens schuldig heeft gemaakt aan voorbereidingshandelingen in de zin van artikel 10a Opiumwet voor de productie van methamfetamine en het aanwezig hebben daarvan. Uit het dossier blijkt alleen dat verdachte in het in werking zijnde drugslab in de kelder is geweest. Dat hij ook in het in opbouw zijnde drugslab in de loopstal is geweest, blijkt niet uit het dossier. Verder zijn de vermelde stoffen op 13 februari 2020 in het perceel aangetroffen.

Dat deze stoffen ook op andere momenten reeds in het perceel aanwezig waren, blijkt niet uit het dossier. Verdachte is op 13 februari 2020 niet aangetroffen in het perceel. Evenmin blijkt uit het dossier dat verdachte die dag in het perceel is geweest.

Verdachte dient daarom van de onder 2 en 3 ten laste gelegde feiten te worden vrijgesproken.

Ten aanzien van de onder 4 en 5 ten laste gelegde feiten overweegt de rechtbank als volgt.

Verdachte is op 27 oktober 2020 aangetroffen in een drugslab dat volop in bedrijf was.

Blijkens het proces-verbaal stonden er op het moment van de inval diverse pannen op het vuur en werd er 3,5 kilogram crystal meth aangetroffen. Verdachte heeft ter zitting bevestigd dat hij op 27 oktober 2020 bezig was met het productieproces voor het bereiden van methamfetamine.

Uit observaties blijkt dat verdachte samen met zijn medeverdachte [naam 2] inkopen heeft gedaan bij diverse bouwmarkten. Uit deze observaties is onder meer gebleken dat beiden een paella-pan, een trechter en meerdere witte werkhandschoenen hebben gekocht. Een soortgelijke paella-pan en trechter zijn naderhand aangetroffen in het drugslab in Lucaswolde, evenals de witte werkhandschoenen.

Uit de verklaring van medeverdachte [naam 1] volgt dat verdachte zich samen met medeverdachte [naam 2] bezig hield met het koken in potten en pannen en met een glasbolletje. Deze verklaring wordt ondersteund door het feit dat verdachte op 27 oktober 2020 in het drugslab werd aangetroffen waar het productieproces in volle gang was.

De rechtbank is dan ook op grond van het vorengaande van oordeel dat de rol van verdachte groter is geweest dan hij wil doen voorkomen. De rechtbank beschouwt verdachte, gezien het vorenstaande, als één van de uitvoerende laboranten (koks) die zich met de productie van methamfetamine heeft beziggehouden. Daaruit vloeit ook voort dat verdachte naar het oordeel van de rechtbank wetenschap had van en de feitelijke beschikkingsmacht had over de in het lab aanwezige goederen, voorwerpen en opbrengsten van het productieproces. Voor het bewijs van ‘aanwezig hebben’ in de zin van de Opiumwet, is nodig dat verdachte wist van de aanwezigheid van de drugs en dat deze zich binnen zijn machtssfeer bevonden. Met dat laatste wordt bedoeld dat verdachte in enige mate kon bepalen wat er met die drugs zou gebeuren, oftewel: dat hij er enige zeggenschap over had. Niet is vereist dat de drugs zijn eigendom waren.

De rechtbank acht dan ook, gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, bewezen dat sprake is van medeplegen door verdachte van het bereiden, bewerken, verwerken en vervaardigen van methamfetamine, zoals onder feit 4 is ten laste gelegd en voor het aanwezig hebben van 3,5 kilogram methamfetamine en methamfetatamine olie zoals onder feit 5 is ten laste gelegd.

Ten aanzien van het onder 6 ten laste gelegde feit overweegt de rechtbank als volgt.

Aan verdachte is ten laste gelegd overtreding van artikel 6.2 van de Waterwet, inhoudende het lozen van methamfetamine afvalstoffen in het oppervlaktewater. Dit feit is op grond van artikel 1a (oud) van de Wet op de economische delicten een economisch delict (WED). Vaststaat dat de verdachte is gedagvaard voor de meervoudige strafkamer en niet voor de meervoudige economische strafkamer.

In artikel 39 lid 2 van de Wet op de Economische delicten is bepaald dat berechting door een andere dan de economische kamer mogelijk is, indien economische delicten zijn begaan in samenhang met een of meer strafbare feiten, niet zijnde economische delicten waarvan de rechtbank bevoegd is kennis te nemen en die economische delicten ten laste zijn gelegd samen met een of meer van die andere strafbare feiten.

In deze strafzaak is een geheel van feiten aan de verdachte ten laste gelegd, te weten overtreding van artikel 2 onder B, C en D van de Opiumwet.

Het onder 6 ten laste gelegde feit is begaan in samenhang met de hiervoor genoemde ten laste gelegde feiten. De rechtbank is derhalve in de strafzaak ten aanzien van verdachte ook bevoegd te oordelen over het onder 6 ten laste gelegde feit.

Het verweer wordt verworpen.

De rechtbank is van oordeel dat het onder 6 ten laste gelegde feit niet wettig en overtuigend bewezen is, zodat verdachte hiervan moet worden vrijgesproken. De rechtbank overweegt daartoe dat op grond van de in het dossier aanwezige bewijsmiddelen niet kan worden vastgesteld dat verdachte wist dat via een afvoerpijp de afvalstoffen die vrijkwamen bij de productie van methamfetamine, in het oppervlaktewater werden geloosd, zodat reeds om die reden niet bewezen is dat sprake is van (mede)plegen aan dit feit.

Bewijsmiddelen

De rechtbank past de volgende bewijsmiddelen toe die de voor de bewezenverklaring redengevende feiten en omstandigheden bevatten zoals hieronder zakelijk weergegeven.

Ieder bewijsmiddel is -ook in onderdelen- slechts gebruikt voor het feit waarop het blijkens zijn inhoud betrekking heeft.

1. De door verdachte ter zitting van 16 september 2021 afgelegde verklaring, voor zover inhoudend:

In het jaar 2019 ben ik in een plaatsje geweest, waarvan ik later heb gehoord dat dat Wânswert was, waar in een boerderij een drugslab was gevestigd. Ik heb daar op verzoek van anderen geprobeerd om uit vloeistof wat in een grote pan zat en wat als afval werd aangeduid, methamfetamine te maken. Ik ben daar 2 keer geweest.

In het jaar 2020 ben ik in een plaatsje geweest, waarvan ik later hoorde dat dit Lucaswoude was, waar in een schuur een drugslab was gevestigd. Ik heb daar samen met anderen meegewerkt aan de productie van methamfetamine.

2. Een proces-verbaal, nr. PL0100-2019090217, d.d. 17 mei 2021, op ambtsbelofte opgemaakt door E. Schippers, inspecteur werkzaam bij de Eenheid Noord-Nederland, bevat diverse processen-verbaal en verklaringen, waaronder:

2.1.

Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen van het Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) d.d. 25 februari 2020, opgenomen op pagina 733 - 744 van voornoemd dossier, inhoudend als verklaring van verbalisanten dan wel één hunner:

Op 13 februari 2020 hebben wij een onderzoek ingesteld in een vrijstaande woning met behorende stal op de locatie [straatnaam] te Wânswert.

De ingestelde onderzoeken vonden plaats in de woning met aangrenzende stal en de doorloopstal.

In ruimte S (stal) stond links van de sectionaaldeur met loopdeur een vorkheftruck nabij zijn

laadstation. Op de vloer tussen de sectionaaldeur en de inpandige ruimte stonden enkele

nieuwe/ongebruikte goederen in dozen en een dopvat met vermoedelijk methylamine

opgeslagen.

De inpandige ruimte in de loopstal was aan de zijde van de sectionaaldeur vrij te betreden. De in de breedte geplaatste schuifwanden waren allemaal geopend. Gezien vanaf de richting van de sectionaaldeur lagen en stonden rechts in de eerste ruimte langs de wand jerrycans met vermoedelijk zoutzuur, zakken met vermoedelijk wijnsteenzuur en zakken met vermoedelijk caustic soda.

In de tweede ruimte van de inpandige ruimte stonden rechts voor de wand drie stellingen met daarin glazen reactorvaten. Achter ieder reactievat lag op de grond een glazen bijpassende reflux/koeler.

Gezien vanuit de richting van de binnendeur naar de stal werden in de hoek van de stal

enkele vuilniszakken en een centrifuge aangetroffen. In de trommel van de centrifuge

werd restanten bruine olieachtige residu aangetroffen met de geur van amfetamine. In de

vuilniszakken bevonden zich voornamelijk lege liter flessen bio ethanol, lege jerrycans

gedestilleerd water en huisvuil.

Ruimte WD (Woning Doogruimte)

Links van de ingang van de ruimte stond voor de wand een hoektafel. Op deze tafel

lagen 8 zakken caustic soda. Onder de tafel stonden enkele nieuwe/ongebruikte

jerrycans. Boven de tafel hing aan de wand een open plankkast in hoekvorm. Op de

planken van de kast lagen kunststof bakken en enkele kunststof zeven. De

kunststofzeven waren voorzien van restanten kristallen (vermoedelijk methamfetamine).

Recht tegenover de ingang lag op de vloer twee stukken linoleum. Zowel links als rechts

stonden op het linoleum droogrekken. Op het linoleum lagen kristallen. Deze kristallen

werden indicatief positief getest op de aanwezigheid van methamfetamine.

Ruimte WW (Woning Woonkamer)

In de woonkamer stond rechts van de doorgang van de woonkamer naar de hal voor de

wand een vrieskist. Deze vrieskist was niet op het lichtnet aangesloten. Na opening van

de vrieskist werd de geur van aceton waargenomen en bleek de binnenzijde licht

vervuild. Op de vrieskist stonden een nieuwe/ongebruikte vacuümpomp en

bordenwarmer. Op de vloer van de woonkamer voor de buitengevel werden in twee

dozen een gebruikte/vervuilde driehals rondbodemkolf met een verwarmingsmantel

aangetroffen. Met betrekking tot de exacte omschrijving en bijzonderheden van

voornoemde goederen wordt verwezen naar de in dit proces-verbaal aanwezige

inventarisatielijst.

Ruimte WB (Woning Badkamer)

In de doucheruimte stonden links van de ingang 13 jerrycans op de vloer. Vier van deze

jerrycans waren geheel gevuld met vermoedelijk ethanol. Op de jerrycans stonden twee

dozen. In deze dozen bevonden zich nieuwe/ongebruikte 1 liter flessen bio ethanol.

In de doucheruimte stonden rechts 10 jerrycans gevuld met een basische vloeistof die

voorzien was van een geringe bruine olieachtige drijflaag (vermoedelijk afval).

Naast deze jerrycans stond een kartonnendoos met vervuilde en gebruikte jerrycans.

Ruimte WH (Woning Hal)

Schuin recht tegenover de doorgang van de woonkamer naar de hal stond voor de

buitengevel een wasmachine. Rechts naast en voor de wasmachine stonden twee dozen

en vijf vuilniszakken met daarin 144 nieuwe/ongebruikte 1 liter flessen bio ethanol. Op

de vloer links van de doorgang stond voor de doorgang hal naar het trapportaal een

jerrycan die geheel gevuld was met een bruine olieachtige vloeistof die met een

kleurreactietest indicatief positief op methamfetamine olie werd getest.

Ruimte WK (woning kelder)

Gezien vanuit de richting van het trapportaal stonden rechts voor de wand in het souterrain

enkele magazijnstellingen. In deze magazijnstellingen waren onder andere handgereedschap,

laboratorium glaswerk, aluminium blaadjes, chemicaliën en overige goederen opgeslagen.

Tegenover de magazijnstellingen stond in het souterrain een henneptent. In deze henneptent

stond op de vloer een gasbrander met houder die aangesloten was op een gasfles. Op de

brander stond een pan met daarin een bruine olieachtige vloeistof die met een kleurreactietest

indicatief positief op (met)amfetamine werd getest. Achter deze opstelling stonden twee

koolstoffïlters die door middel van flexibele slang aan een afzuigsysteem waren aangesloten.

Tussen de henneptent en magazijnstellingen stonden verder op de vloer jerrycans met

zoutzuur en lege klemdekselvaten. Gezien vanuit de richting van het trapportaal links

stond voor de wand een tafel.

Op het blad van de tafel lagen metalen zeven met restanten kristallen, flessen bio ethanol en overige goederen. Aan de wand naast de tafel was een plank gemonteerd. Op deze plank stond een kunststofbak die met circa 4,6 kilo vermoedelijk (met)amfetamine kristallen gevuld was. Op de vloer voor de tafel stonden twee kunststofbakken met daarin restanten kristallen. Schuin voor de tafel stond op de vloer een soortgelijke opstelling als in de henneptent. Echter in de pan van deze opstelling bevond zich een bruine olieachtige vloeistof waarvan op de vloeistof een lichte kristalvorm waarneembaar was. Op de bodem van de pan bevond zich wat kristal gruis.

De vermelde monsters werden op 21 februari 2020 overgebracht naar het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), afdeling verdovende middelen, te Den Haag voor nadere analyse.

Inventarisatielijst

WK (Woning Kelder)

AAMG9652NL

WK1 Een witte 30L pan van het merk "Kochstar” gevuld met ca. 10L lichtbruine vloeistof WK1-A met kristallen, FD-Methamfetamine;HC1, deze bemonsterd.

De pan stond op een brandersteun met brander aangesloten op een gasfles van het merk “lesberts Gas 10,8 kg'" deze opstelling stond op een slakkenhuis.

AAMG9651NL

WK2 Een witte 30L pan van het merk “Kochstar” gevuld met ca. 10L bruine vloeistof,

WK2-A FD-onbekend, deze bemonsterd. De pan stond op een brandersteun met brander aangesloten op een gasfles van het merk “lesberts gas 11,1 kg”. De pan stond in een tent in ruimte WK, naast deze opstelling stond een statief met een thermometer. In deze tent stonden drie slakkenhuizen met afzuigslangen aan elkaar bevestigd die door de tent heen naar buiten werden geleid en buiten deze ruimte aan elkaar gekoppeld waren en op 1 slakkenhuis uitkwam. Vanuit deze slakkenhuis kon een afzuigslang naar buiten geleid worden. Buiten de tent stond nog een koolstoffilter welke met een afzuigslang aan de overige afzuigslangen gekoppeld was. Naast de gasfles stond een witte 5L jerrycan met demiwater geheel gevuld.

AAMG9650NL

WK3 Een witte plastic bak gevuld met ca. 4,4 kg kristallen. FD- d-l- methamfetamine, deze WK3-A bemonsterd; Twee grote plastic bakken met restanten kristallen; Een plastic bak met

restanten kristallen Totaal 4,5 kg kristallen methamfetamine

WK4 Een tafel met daarop: Een balans van het merk “NOVO countingscale"; Een witte 5L jerrycan met etiket “Demi water”, geheel gevuld met kleurloze vloeistof; 2 witte 1L flessen met etiket “Bio-ethanol”, geheel gevuld met kleurloze vloeistof; 2 witte 1L flessen met etiket “Bio-ethanol”, leeg Plastic bak

AAMG9649NL

WK4-A 9 frituurmandjes met restanten kristallen; Een PH meter; Een witte 5L jerrycan met

zoutzuur ; Een 1L fles van het merk “Coca Cola”, geheel gevuld met geel/bruine vloeistof FD-BMK deze bemonsterd; Een 1L fles van het merk “SPA”, geheel gevuld met kleurloze vloeistof FD-BMK deze bemonsterd.

AAMG9648NL

WK5 Plank boven de tafel: Ca. 1,8 kg wit poeder in twee plastic zakjes, FD-

Kwik(II)chloride deze bemonsterd; Witte 1L fles met etiket ‘Bio-ethanol ", geheel gevuld met kleurloze vloeistof; 2 rollen aluminium folie; Bril; Schoonmaakdoeken; Filter voor masker

WK6 Onder de tafel:

Vuilniszak met een lege zak met opdruk “Caustic Soda" en 4 lege witte 1L flessen met etiket “Bio-ethanol

WK7 3 gebruikte gasflessen waarvan 2 van het merk “lesbert gas 11 kg’’en 1 van het merk

‘Primagaz 16 kg”; 2 camping gas bakjes 190 gram;

WK8 9 witte 25L emmers allen vervuild met resten olie en kristallen

WK9 Zwart 200L vat met etiket "'UN3286NL’' met ca. 30L kleurloze basische vloeistof met

de geur van methylamine

WK 10 Zwarte vuilniszak met daarin een plastic zak met ca. 25 kg wit poeder FD-tartaric

acid (wijnsteenzuur)

WK11 " 2 gasflessen van het merk “iesberts Gas 1x verzegeld 1x gebruikt; 1 gasfles van het

merk "Primagaz” verzegeld; Een pan vervuild met witte poederresten met daarin een 5L scheitrechter; 2 witte 5L jerrycans met etiket “Kwas Solny”, beide geheel gevuld met rokende vloeistof

WK12 2 blauwe 200L klemdekselvaten met een restant bruine vloeistof en kristallen PH 4

geur BMK

WK13 Controller voor de afzuiging

AAMG9647NL

WK14 6 blauwe 50L vaten met etiket "Pnmojer geur BMK PH 9 met restanten kristallen

hiervan een willekeurige bemonsterd

WK. 15 - Boormachine gebruikt als roermechanisme; Brander.

WK16 6 witte 5L jerrycans met etiket '"Destilliertes wasser” allen geheel gevuld met

kleurloze vloeistof

WK17 - Een doos met daarin 12 witte 1L flessen met etiket “Bio-ethanol”, allen geheel

gevuld; 3 pannen van het merk “Kochstar” van 30L in een kartonnen doos

AAMG9646NL

WK18 - 3 vervuilde 20L driehals-rondbodem kolven, hiervan 1 met gele olieresten

bemonsterd; Een hals-rondbodemkolf

WK 19 15 witte jerrycans met etiket "Kwas Solny”, waarvan 12 geheel gevuld, 1 halfvol, 1

kwart gevuld en 1 ca. 1L rokende kleurloze zure vloeistof

WK20 - 2 steunen t.b.v. rondbodemkolven; Doos met filters; Centrifuge van het merk

"Little Swan 7,5 kg" gebruikt ; Doos met 2 trechters en 3 maatbekers van 5L

WK21 4 witte 5L jerrycans met etiket41 Ammonium hydroxide solution", waarvan 3 geheel

gevuld en 1 driekwart gevuld met basische kleurloze vloeistof

Wk22 Een stelling met: Een pot met etiket “Natriumacetaat 100 Gr” met wit poeder; 3 witte

5L jerrycans met etiket “Destilliertes wasser'", geheel gevuld met kleurloze vloeistof;

Divers laboratorium glaswerk en koppelstukken; Buchner trechter; Scheitrechter;

Roermechanisme; Waterslangen; Aluminiumfolie; Gereedschap; Vacuümpomp; PH

papier; Statief klemmen; Doos met daarin 4 witte 5L met etiket "Destilliertes

wasser'", allen geheel gevuld

AAMG9645NL

WK23 Witte 30L jerrycan geheel gevuld met kleurloze vloeistof FD

WK23-A aceton, deze bemonsterd

WK24 Open zak met opdruk "Caustic soda" ca. driekwart gevuld met wit poeder.

2.2.

Een deskundigenrapport, als bijlage gevoegd bij voornoemd dossier, afkomstig van het Nederlands Forensisch Instituut van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, zaaknummer 2020.02.24.076, d.d. 21 juli 2020, opgemaakt door dr. J.D.J. van den Berg, op de door hem afgelegde algemene belofte als vast gerechtelijk deskundige, voor zover inhoudend als zijn verklaring:

AAMG9652NL / WK1-A monster lichtbruine olieachtige vloeistof met kleurloze kristallen, volgens opgave "Een witte 30L pan van het merk "Kochstar" gevuld HCI met ca. 10L lichtbruine vloeistof met kristallen, Methamfetamine HCI, deze bemonsterd."; uit kristallen bevatten I- en d-methamfetamine;

AAMG9651NL / WK2-A monster bruine olieachtige vloeistof met kleurloze kristallen, volgens opgave uit "Een witte 30L pan van het merk "Kochstar" gevuld HCI met ca. 10L bruine vloeistof, FD-onbekend, deze bemonsterd."; de kristallen bevatten l-methamfetamine

AAMG9650NL / WK3-A monster kleurloze kristallen, volgens opgave uit een witte plastic bak gevuld met ca. 4,4 kg kristallen. FD- d-l-methamfetamine,

Twee grote plastic bakken met restanten kristallen; Een plastic bak met restanten kristallen; Totaal 4,5 kg kristallen methamfetamine"

AAMG9649NL / WK4-A - volgens opgave A. "Een 1L fles van het merk "Coca Cola", geheel gevuld met geel/bruine vloeistof FD-BMK deze bemonsterd; B. Een 1L fles van het merk "SPA", geheel gevuld met kleurloze vloeistof FD-BMK deze bemonsterd"; hiervan werd onderzocht:

A. monster gele olieachtige vloeistof, in een glazen monsterbuisje met opschrift "cola fles"; bevat BMK.

B. monster kleurloze olieachtige vloeistof, in een glazen monsterbuisje met opschrift "SPA fles"; bevat BMK.

AAMG9648NL / monster wit poeder, volgens opgave uit ca. 1,8 kg wit poeder in twee WK5-A plastic zakjes " bevat kwik(II)chloride; FD-Kwikchloride deze bemonsterd"

AAMG9647NL / WK14-A monster lichtgele olieachtige vloeistof met kleurloze bevat l-methamfetamine en een zwak kristallen, volgens opgave uit 6 blauwe SOL vaten alkalische waterige vloeistof; met etiket "Primoje!" geur BMK PH 9 met restanten de kristallen bevatten l-methamfetamine kristallen hiervan een willekeurige bemonsterd" HCI

AAMG9646NL / WK18-A monster gele olieachtige vloeistof, volgens opgave uit 3 vervuilde 20L driehals- rondbodemkolven, hiervan 1 met gele olieresten bemonsterd"; bevat l-methamfetamine;

AAMG9645INL / WK23-A monster kleurloze vloeistof, volgens opgave uit "Witte 30L jerrycan geheel gevuld met kleurloze vloeistof FD aceton, deze bemonsterd"; bevat aceton

In het onderzoeksmateriaal is methamfetamine aangetoond. Methamfetamine is vermeld op lijst I, behorende bij de Opiumwet.

In het onderzoeksmateriaal is BMK, aceton en zoutzuur aangetoond.

BMK (Benzylmethylketon; l-fenyl-2-propanon) aceton en zoutzuur zijn vermeld op

bijlage I van de Verordening (EG) nummer 273/2004 inzake drugsprecursoren en de

bijlage behorende bij Verordening (EG) nummer 111/2005 betreffende voorschriften

voor het toezicht op de handel tussen de Gemeenschap en derde landen in

drugsprecursoren. Naar beide Verordeningen wordt verwezen in de Wet voorkoming

misbruik chemicaliën.

In relatie tot synthetische drugs wordt kwik(II)chloride, in combinatie met aluminium en methylamine, gebruikt bij de vervaardiging van methamfetamine (uit BMK) of MDMA (uit PMK) met een reductieve aminering.

In relatie tot drugs kunnen bepaalde vormen van wijnsteenzuur gebruikt worden bij de bewerking van methamfetamine, namelijk de scheiding van d- en l-methamfetamine. Er bestaan twee varianten van het methamfetamine molecuul, namelijk de I- en de d-vorm ('linksdraaiend' en ’rechtsdraaiend'); de d-vorm is de meest potente vorm van methamfetamine.

In relatie tot drugs kunnen aceton, ethanol en zoutzuur worden gebruikt bij de vervaardiging en/of bewerking van diverse drugs.

2.3.

Een proces-verbaal aanvraag DNA-onderzoek sporen en benoeming DNA-deskundige dd. 18 februari 2020, als bijlage gevoegd bij het onder 2 genoemde proces-verbaal, inhoudend als verklaring van verbalisanten, dan wel één hunner:

Door de politie Noord Nederland werd op 13 februari 2020, een in werking zijnd

drugslaboratorium en een laboratorium in aanbouw, aangetroffen in een leegstaande

boerderij in Wanswerd, gemeente Noard East Fryslân. Er werd een forensisch onderzoek ingesteld. Tijdens dit onderzoek werden diverse sporendragers zoals een halfgelaatsmasker aangetroffen. Op 18 februari werden deze sporendragers op DNA gebruikerssporen (speeksel) bemonsterd.

SIN : AAN17542NL

Relatie met SIN : AAM09695NL

Plaats veiligstellen : Gehele binnenzijde halfgelaatsmasker

2.4.

Een deskundigenrapport, opgenomen op pagina 786 - 788 van voornoemd dossier, afkomstig van het Maastricht Forensic Institute, d.d. 18 februari 2020, opgemaakt door dr. P.J. Herbergs, NRGD-geregistreerd forensisch deskundige, voor zover inhoudend als zijn verklaring:

Ontvangen materiaal

AAN17542 Wattenstaafje, bemonstering gehele binnenzijde halfgelaatsmasker.

Bevindingen

Het DNA-profiel afkomstig van de bemonstering gehele binnenzijde halfgelaatsmasker (AANI7542NL) is op 13 maart 2020 opgenomen in de Nederlandse DNA-databank voor strafzaken. Hierbij is een match gevonden met het DNA-profiel van [verdachte] , geboren op [geboortedatum] 1956.

Resultaat van het onderzoek

Gehele binnenzijde halfgelaatsmasker

AAN17542NL

DNA-profiel van een man. De frequentie van het DNA- profiel is kleiner dan één op één miljard. Het DNA-profiel matcht met het DNA-profiel van [verdachte] .

2.5.

Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 17 februari 2020, opgenomen op pagina 88 van voornoemd dossier, inhoudend als verklaring van verbalisant:

Op 13 februari 2020 wordt op de boerderij gevestigd aan de [straatnaam] te Wanswert

een drugslaboratorium voor de productie van methamfetamine aangetroffen. Het laboratorium is door het Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmanteling (LFO) ontruimd en fotografische vastgelegd. Op één van deze foto’s is een vacuümpomp te zien welke is verpakt in een kartonnen doos. Op de doos is een wit etiket geplakt waar een afleveradres op staat, te weten: [verdachte] ; [straatnaam] ; [woonplaats] .

2.6.

Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 25 oktober 2020, opgenomen op pagina 185 - 190 van voornoemd dossier, inhoudend als verklaring van verbalisant:

Uit het forensisch DNA-onderzoek werd duidelijk dat het DNA-profiel van [verdachte] werd aangetroffen op de plaats delict aan [straatnaam] te Wânswert. Hierop werden de ClOT-gegevens van het GBA adres van [verdachte] , te weten [straatnaam] te [woonplaats] opgevraagd. Hieruit werd duidelijk dat het telefoonnummer [telefoonnummer] op naam van [verdachte] staat geregistreerd.

Op 23 november 2019 worden in de gevorderde periode voor het eerst verkeersmasten aangestraald in de buurt van de plaats delict.

Te zien is een reisbeweging vanuit Almere naar Friesland. Tussen 11:16 uur en 11:41 uur worden verkeersmasten aangestraald in Burdaard, Marrum en Ferwert. De plaats delict ligt tussen de drie verkeersmasten in.
Op 11 december 2019 is een reisbeweging vanuit Almere richting Wânswert te zien. Vanaf 11 december 2019 te 12:35 uur worden tot en met 15 december 2019 te 14:31 uur uitsluitend verkeersmasten in Friesland aangestraald.
Op 23 december 2019 is een reisbeweging vanuit Almere richting Wânswert, waarbij vanaf 13:25 uur tot en met 16:41 uur de verkeersmasten.
Op 3 januari 2020 is een reisbeweging vanuit Almere richting Wânswert te zien. Vanaf 3 januari 2020 te 11:55 uur worden tot en met 7 januari 2020 te 17:24 uur uitsluitend verkeersmasten in Friesland.
Op 10 januari 2020 is een reisbeweging vanuit Almere richting Wânswert te zien. Vanaf 10 januari 2020 te 11:18 uur worden tot en met 15 januari 2020 te 16:08 uur uitsluitend verkeersmasten in Friesland aangestraald
Hieronder wordt per datum weergegeven wanneer de mobiele telefoon met telefoonnummer [telefoonnummer] behoudens hierboven beschreven momenten de verkeersmasten aanstraalde die zich in de nabijheid van de plaats delict te Wânswert bevinden.

Begin Datum Starttijd Eind Datum Eindtijd
21-01-2020 13:54 uur 21-01-2020 16:07 uur
23-01-2020 17:31 uur 23-01-2020 17:47 uur
26-01-2020 11:39 uur 26-01-2020 13:36 uur
06-02-2020 11 22 uur 06-02-2020 11:31 uur.

2.7.

Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen van het Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen(LFO) d.d. 30 oktober 2020, opgenomen op pagina 802 – 804 van voornoemd dossier, inhoudend als verklaring van verbalisanten dan wel één hunner:

Op 27 oktober 2020 heb ik, samen met mijn collega een onderzoek ingesteld op het perceel [straatnaam] te Lucaswolde. Op dit perceel was een drugslaboratorium aangetroffen. Ik zag dat de loods bereikbaar was via een dubbele houten deur. Ik betrad de loods via deze deur en zag dat deze toegang gaf tot een ruimte van circa vier bij vier meter. Ik zag in deze ruimte een ladder, jerrycans, IBC’s en zakken met chemicaliën staan. Ik zag dat de ladder toegang gaf tot een zolder. Ik zag dat links van de ladder een deur open stond die toegang gaf tot een L vormige ruimte waarin hoorbaar een afzuiging in werking was. Ik betrad deze ruimte en rook direct een geur die past bij de illegale vervaardiging van methamfetamine.

Ik zag dat links een vriezer stond met hiervoor een RVS metalen koeler op de grond. Ik zag

dat linksachter in en voor een stelling diverse laboratoriumbenodigdheden zoals gebruikt

glaswerk staan. Ik zag dat in het midden van de ruimte een glazen vacuümdestillatie

opstelling staan die verwarmd werd middels een grote gasbrander op een metalen paella pan.

De commandant van het arrestatieteam verklaarde mij dat deze gasbrander in werking was op het moment dat de drie verdachten in deze ruimte werden aangetroffen. Bij nader onderzoek bleek dat de vacuümpomp die deel uitmaakte van deze opstelling nog in werking was.

Ik zag dat rechts van deze opstelling twee witte kookpannen met vloeistof op de vloer

stonden. Ik zag dat vloeistof sterk dampte en borrelde. Ik heb vervolgens met behulp van een

infraroodcamera de temperaturen van de verschillende goederen in de ruimte bekeken.

Hierbij bleek dat de gehele vacuüm destillatieopstelling en een viertal pannen met vloeistof en kristallen in belangrijke mate warmer waren dan de overige goederen. Kennelijk is men kort tevoren bezig geweest met het indampen van methamfetamine bevattende vloeistof.

Dit bleek doordat in alle vier de pannen de vloeistof bij afkoelen uitkristalliseerde.

Ik zag dat er ook een pan stond met netto 3,5 kilo kristallen die door ons geïdentificeerd werd als methamfetamine. In totaal ging het om ruim 30 kilo aan oververzadigde vloeistof mengsels van methamfetamine.

Ik zag dat er rechtsachter in de hoek enige tientallen jerrycans stonden met rechts hiervan een IBC van 1000 liter. Ik zag dat rechts van deze IBC de vloer nat was en dat er een

waterstofzuiger midden in de zwarte vloeistof stond. Ik rook boven deze vloeistof een

brandgeur. Ik zag dat aan het plafond een afzuiging was gemaakt en dat de twee aan het

plafond hangende koolstoffilters roetzwart verkleurd waren. Ik zag dat de zwarte flexibele

afzuig van een tegen de wand staand koolstoffilter deels versmolten was door brand. Ik zag

dat een hiernaast staande open RVS ketel aan de onder en zijkant sterk beroet was. Ik zag dat

er verder rechts in de ruimte twee RVS ketels op wielen staan met rechts daarvan twee IBC’s

van 1000 liter die onderling gekoppeld waren en deden als gaswasser met daarnaast een

houten filterkast.

Op de zolder stonden onder meer 18 gebruikte 200 liter klemdekselvaten, zeven gebruikte

scheidtrechters van 150 liter en was een tent opgebouwd met hierin een tafel waarin op grote

schaal eerder ice kristallen van methamfetamine werden gedroogd. Op de tafel werden ook

dergelijke kristallen aangetoond.

In de schuur links achter de woning werd nog een RVS koeler aangetroffen, waaraan ter

plaatse laswerkzaamheden werden verricht, die exact paste op een open ketel in de labruimte

van de loods.

Op locatie [straatnaam] te Lucaswolde werden goederen en chemicaliën aangetroffen die

passen bij de vervaardiging van methamfetamine vanuit BenzylMethylKeton (BMK) met de

Aluminium Amalgaan methode op zeer grote schaal. De vervaardigde methamfetamine werd, gelet op de verschillende chemicaliën, verder gescheiden om deels te worden bewerkt tot glasheldere methamfetamine kristallen (Ice ofwel Crystal meth).

Er is in pannen circa 2,5 kilo droge methamfetamine aangetroffen en circa 33 kilo aan een

oververzadigde oplossing van methamfetamine(kristallen met deel vloeistof).

2.8.

Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen van het Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen(LFO) d.d. 30 juni 2021, gevoegd bij voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisanten danwel één hunner:

Op 27 oktober 2020 hebben wij een onderzoek ingesteld op het perceel [straatnaam] te Lucaswolde. Voor een nadere omschrijving van het perceel verwijzen wij naar het eerder opgemaakte proces-verbaal.

In dit proces verbaal is door mij abusievelijk het netto gewicht van 2,5 kilo vermeld als gewicht van BI. Dit moet 3,5 kilo zijn.

Hieronder volgt een opsomming van de goederen die werden aangetroffen en welke door ons te relateren waren aan de vervaardiging/bewerking van (synthetische) drugs.

Inventarisatielijst

Opslagruimte begane grond (A)

Al 4x koolstoffilter, waarvan 3 gebruikt en 1schoon en ongebruikt.

A2 Verbrande afvoerslang in kartonnen doos. Doos komt overeen met doos van item B42.

A3 2x lege gasfles a 1 kg voor butaan of propaan. Leverancier “Antargaz”.

A4 Doos met 2x lege witte jerrycan a 5L. Etiket ‘Industrial cleaner’. Restant zure en rokende

vloeistof aanwezig, pHl. Bevatte zoutzuur.

A5 l0x houten bezemsteel. Sterk basisch restant aanwezig. Gebruikt als roerstok.

A6 - 2x lege kartonnen doos t.b.v rondbodemkolf, fabrikant “Duran group'’;

- 3x lege kartonnen doos t.b.v. pan, fabrikant “Kochstar".

A7 - 3lx ongeopende zak caustic soda a 25kg. Fabrikant “Inovyn”. In totaal 775kg;

lx aangebroken zak caustic soda. Fabrikant “Inovyn'’.

A8 -lx ongeopende zak wijnsteenzuur a 25kg. Merkloos;

- lx ongeopende zak wijnsteenzuur a 25kg. Fabrikant “Bio-king”. In totaal 200kg.

A9 29x nieuw en ongebruikte plastic bak a 4,5L. Inclusief bijbehorende deksels.

AIO lx 1BC van 1000L. Voor 25L gevuld met troebele vloeistof met daarop een donkerbruine bovenlaag, FD—> benzylamine, pH14.

A10-A / AANK8921NL / Monster van beide lagen uit IBC.

A11 lx IBC van 1000L. Voor 175L gevuld met donkerbruine vloeistof met bezinksel.

A12 2x zwarte jas. Waarvan 1 was aangetast door inwerking van chemicaliën.

A13 - 8x witte jerrycan a 5L. Etiket ‘Solvent for painting AC’. Allen volledig gevuld

met heldere en kleurloze vloeistof, geur aceton. Inhoud conform etiket (aceton);

lx witte jerrycan 20L. Volledig gevuld met aceton. In totaal 60L.

A14 3x witte jerrycan a 5L. Etiket ‘Solvent for painting IPA’. Allen volledig gevuld met

heldere en kleurloze vloeistof. Inhoud conform etiket (isopropylalcohol). In totaal 15E

A15 2x witte kuip a 65L. Met daarin: 6 rollen aluminiumfolie; Tie wraps en filterdoek;

pH-meter en pH-papier.

A16 12x witte jerrycan a 25L. Pools etiket ‘Kwassiarkowy 95%’ aanwezig. Allen gevuld met donkere en zure vloeistof met bezinksel, pFH. In totaal 300L.

A16-A / AANK8923NL / Monster van vloeistof en bezinksel uit willekeurige jerrycan.

A17 2x zwart dopvat a 220L. Etiket verwijderd. Allen volledig gevuld met heldere vloeistof,geur methylamine. In totaal 400L.

A18 lx blauw dopvat a 220L. ADR etiket ‘brandbaar’ en overige etiketten aanwezig.

Voor de helft gevuld met vloeistof, geur methylthioglycolaat. In totaal 100L.

A18-A / AANK7014NL / Monster uit dopvat genomen.

Al9 lx blauw dopvat a 220L. Etiket verwijderd. Voor de helft gevuld met vloeistof, geur methylthioglycolaat. In totaal 100L.

A20 - 21x blauwe jerrycan a 20L. Pools etiket 'Kwas siarkowy' aanwezig. Allen gevuld met heldere, lijvige, zure en kleurloze vloeistof, pHl. Vermoedelijk zwavelzuur.

3x witte jerrycan a 20L. Pools etiket ‘Kwas siarkowy 95%’ aanwezig. Allen gevuld met heldere, lijvige, zure en kleurloze vloeistof, pHl. Vermoedelijk zwavelzuur. In totaal 480L.

A20-A / AANK7013NL / Monster van zure vloeistof uit witte jerrycan.

A21 5x blauwe jerrycan a 20L. Waarvan 4x vol en lx halfvol met zure rokende vloeistof.

Zoutzuur. In totaal 90L.

A22 32x blauwe jerrycan a 20L. Etiket ‘metanol’ aanwezig. Hiervan 30x volledig gevuld met heldere en kleurloze vloeistof, FD—> methanol en 2x leeg. In totaal 600L.

A22-A / AANK7063NL / Monster van de vloeistof uit volle jerrycan.

Productieruime (B)

BI Pan met witte kristallen. methamfetamine HCL. Nettogewicht 3,5kg.

B1-A / AANK8920NL / Monster van wit poeder genomen.

B2 Pan met dampende en warme olieachtige vloeistof (bij aantreffen). Na verloop van tijd

was de olieachtige vloeistof aan het uitkristalliseren. Nettogewicht 8,59kg.

B2-A / AANK8947NL / Monster van olie uit pan B2.

B3 Pan met dampende vloeistof (bij aantreffen). Na verloop van tijd was de olieachtige vloeistof aan het kristalliseren. Nettogewicht ll,29 kg.

B3-A / AANK8945NL / Monster van olie uit pan B3.

B-5 Pan met warme olieachtige vloeistof (bij aantreffen). Na verloop van tijd was de

olieachtige vloeistof aan het kristalliseren. Nettogewicht 6,02kg.

B5-A / AANK.8944NL / Monster van olie uit pan B5.

B6 Pan met warme olieachtige vloeistof (bij aantreffen). Na verloop van tijd was de

olieachtige vloeistof aan het kristalliseren. Nettogewicht 7,36kg.

B6-A / AANK8943NL / Monster van olie uit pan B6.

B7 - 4x witte jerrycan a 20L. Pools etiket ‘Kwas solny’ aanwezig. Hiervan 2x met

20L, lx met 9L en lx met 1L gevuld met zure en rokende vloeistof. Zoutzuur. In totaal 50L.

9x witte jerrycan a 5L. Etiket ‘Industrial cleaner’. Allen gevuld met rokende en zure vloeistof, pHl. Zoutzuur. In totaal 45L;

lx lege witte jerrycan a 20L. Etiket ‘Zwavelzuur’.

B8 Grote plastic bak met: 2x maatbeker a 5L. Leeg, maar vervuild;

lx maatbeker a 3L. Leeg, maar vervuild;

2x zeef en diverse frituurmanden met restanten kristallen.

B9 lx leeg lichtblauw klemdekselvat a 60L. Etiket ‘Sodium starch glycolate’, fabrikant "DFE

pharma’-.

B10 lx vervuilde stofzuiger van het merk “Starmix”. balans, max 30kg.

B12 - lx IBC a 1000L, voor 300L gevuld met licht basische vloeistof;

lx 1BC a 1000L. Leeg, maar verontreinigd. Op de IBC was een aansluiting met schroefdraad

gemonteerd. Beide IBC’s waren in gebruik als gaswasser.

B13 Grote plastic bak met oranje handcentrifuge. Centrifuge bevatte restant kristallen.B14 2x zwart dopvat a 220L. Etiket ‘Methylamine in alcohol 40%'. Hiervan was 1 dopvat vol en de tweede was voor 1/3 gevuld. In totaal 266L.

BI5 10x ongeopende zak kattenbakvulling a 12kg.Merk “No problem'1. In totaal 120kg.

B16 Kartonnen doos met: Een gebruikte roermixer; Afvoerslang; 3 grote vervuilde filterdoeken. Aan binnenzijde van de doos waren notities geschreven.

B17 - lx lege witte jerrycan 25L; 3x maatbeker a 5L. Leeg, maar vervuild; 2 kunststof bakjes met soeplepel.

B18 RVS reactieketel met hoogte van 100cm en 0 75cm. inhoud ongeveer 440L. Deksel werd met 8 vleugelmoeren afgesloten. Overeenkomsten met ketel B19. Op ketel was een roermotor en een drukmeter (tot 10 bar) aanwezig. Ketel stond op 4 wieltjes. Bovenop de ketel bevond zich een opening met schroefdraad. Op de helft en aan de onderzijde van de ketel was een afsluiter aanwezig. Koeler met code B21 paste op opening bovenop deze ketel.

In de ketel was een restant basische vloeistof aanwezig.

B18-A / AANK8990NL / Monster van vloeistof uit ketel B18.

B19 RVS reactieketel met hoogte van l00 cm en 075cm, inhoud ongeveer 4401. Deksel werd met 8 vleugelmoeren afgesloten. Overeenkomsten met ketel BI8. Deze ketel was

ongebruikt en had geen roermotor en vulopening aan de bovenzijde. Ketel stond op 4

wieltjes. Op de helft en aan onderzijde van de ketel was een afsluiter aanwezig.

B20 Stalen destillatieketel. Ketel leek visueel aangetast door zuren in de omgeving. Hoogte

van 60cm en 055 cm, inhoud ongeveer 140L. Ketel stond op drie poten, had aan de onderzijde een afsluiter. Aan de bovenzijde bevond zich een vulopening met flens, een afgedopte opening en twee smalle aansluitingen voor flexibele slang. Koeler met code E1 paste op deze ketel. In de ketel was een restant donkere vloeistof aanwezig.

B20-A / AANK8963NL / Monster van vloeistof uit ketel B20.

B21 RVS koeler met aanvoer- en retouraansluiting voor koelwater. Aan beide zijden was eenwartel met schroefdraad aanwezig. Koeler paste op ketel BI8. Deze koeler kon waarschijnlijk worden aangesloten op IBC met code BI2.

B22 lx blauw klemdekselvat 220L. Halfvol met water

B23 3x blauwe jerrycan a 20L, waarvan: lx met restant aceton en etiket ‘aceton’; lx met ongeveer 5L zoutzuur en etiket ‘zoutzuur' en lx gevuld met gele en heldere vloeistof met geur van pyridine, pH14 (FD—> voornamelijk tolueen). In totaal 20L.

B23-A / AANK8962NL / Monster van basische vloeistof met geur van pyridine.

B24 2 dozen met elk een nieuwe rol aluminiumfolie (300 m x 29 cm). Merk “Metro”.

B25 lx gasfles “antargaz” a 11 kg aangesloten op brander met brandersteun.

B26 lx IBC 1000L. Voor 150L gevuld met troebele vloeistof met daarop een donkerbruine

olieachtige bovenlaag.

B26-A / AANK8960NL Monster van beide lagen vloeistof uit de 1BC.

B27 lx blauwe jerrycan 20L. Volledig gevuld met heldere, kleurloze en zure vloeistof (pH 2) met bezinksel (5 cm).

B 27-A / AANK8961NL / Monster van vloeistof uit jerrycan.

B28 lx blauwe jerrycan 20L. Etiket ‘methanol’ aanwezig. Voor 15L gevuld met heldere en

kleurloze vloeistof. FD—> methanol.

B29 lx gebruikte centrifuge. Typesticker met Aziatische tekens.

B30 lx gebruikte centrifuge, merk “Thomas”. Uit de centrifuge kwam nog een restant vloeistof.

B30-A / AANK8922NL / Monster van vloeistof uit centrifuge.

B31 13x blauwe jerrycan a 20L. Etiket ‘Tolueen'. Allen volledig gevuld met inhoud conform etiket. In totaal 260L.

B32 13x blauwe jerrycan a 20L. Etiket ‘Methanol’. Allen volledig gevuld met inhoud conform etiket.

B33 lx blauwe jerrycan 20L. Voor 5L gevuld met sterk basische vloeistof met de geur van

methylamine.

B34 lx blauwe jerrycan 20L. Etiket ‘Aceton’. Voor 15L gevuld met inhoud conform etiket.

B35 2x elektrische vloeistofpompen met restant basische vloeistof.

B36 2x glazen 3-hals rondbodemkolf a 20L. Gebruikt en restant heldere olieachtige vloeistof aanwezig.

B37 2x witte jerrycan a 25L. Waarvan lx met 23L en de ander met 12L was gevuld met een gele vloeistof. Geur BenzylMethylKeton (BMK). In totaal 35L.

B37-A / AANK7062NL / Monster van gelige vloeistof uit meest volle jerrycan.

B38 Vacuümdestillatie-opstelling bestaande uit: glazen 3-hals rondbodemkolf 20L.

Gevuld met oranje vloeistof, pH 14. Staande op een gasbrander in brandersteun. Deze steun stond op een grote paella-pan; glazen koeler, aangesloten op waterslangen; glazen 3-hals rondbodemkolf 20L, aangesloten op vacuümpomp. Restant gele olie aanwezig;

Vacuumpomp waarvan de andere slang uitkwam in een emmer met vloeistof;

Koolstoffilter aangesloten op slakkenhuis, naast emmer met vloeistof;

Gastles aangesloten op brander onder de rondbodemkolf.

B38-A / AANK7060NL / Monster van oranje, basische vloeistof uit rondbodemkolf op brander.

B38-B / AANK.7061NL / Monster van restant gele olie uit rondbodemkolf;

B39 lx geopende zak wijnsteenzuur a 25kg. Fabrikant ‘"Bio-king”. Nog ongeveer 10kg wit poeder aanwezig.

B39-A / AANK7059NL / Monster van wit poeder uit geopende zak.

B40 Diepvrieskist van merk “Zanussi". Werkend en aangesloten op elektriciteit. In deze

diepvrieskist aangetroffen: 2x ijs emmer in deken gewikkeld; 3x blauwe jerrycan a 20L. Voorzien van etiket ‘Aceton'. Hiervan was: 1 jerrycan V 2 gevuld met gelige vloeistof,

1. jerrycan voor 10L gevuld met vloeistof en kristallen, 1 jerrycan voor 15L gevuld met troebele vloeistof, In totaal 35L.

B40-A / AANK7058NL / Monster van gelige vloeistof uit half gevulde jerrycan.

B40-B / AANK8956NL / Monster van vloeistof uit jerrycan met 10L

B40-C / AANK8957NL / Monster van troebele vloeistof uit jerrycan met 15l vloeistof.

B41 4 grote plastic bakken. Hierin een trechter en een maatbeker in een deken gewikkeld.

B42 5x nieuwe en ongebruikte pan in doos. Merk "Kochstar”.

B43 Kartonnen doos met: 4x glazen roerstok met kunststof roerwerkje; bijbehorende elektromotor.

B44 2 stellingkasten met diverse lab-gerelateerde goederen.

B45 Kunststof Buchnertrechter

B46 Doos met rollen aluminiumfolie en nieuwe flexibele slang.

B47 3 witte plastic kuipen met: diverse maatbekers; digitale thermometer; aantal kunststof bakken.

B48 - 2x nieuw en ongebruikte 3-hals rondbodemkolf 20L in doos; 3x glazen koelers met lengte van 97 cm. Hiervan waren er 2x nieuw en lx gebruikt; 2x glazen koeler met lengte van 120 cm.; Opvangkolf met kraantje en een trechter in houder.

B49 lx witte emmer 10L. Voor 1/3 gevuld met wit, zeer lijvig en kristallijn poeder in een blauwe binnenzak.

B49-A / AANK8955NL / Monster van wit, zeer lijvig en kristallijn poeder uit witte emmer;

B50 lx blauwe metalen emmer 20L. Etiket 'Dimethyl Oxalate'. Opschrift op deksel.

Emmer was voor de helft gevuld met een wit, zeer lijvig en kristallijn poeder in doorzichtige

binnenzak. Nettogewicht ongeveer 35kg.

Eerste verdieping (C)

C1 5x doos a 20kg met wit poeder in plastic binnenzak. Etiket 'MYPC, dimyristyl peroxydicarbonate, UN3I 16’ aanwezig. Fabrikant "United initiators". Hiervan waren 4

dozen ongeopend en 1 aangebroken met nog ongeveer 8kg wit poeder. Batchnummers: 2x

000146560, 2x 000143677 en lx 000141249. In totaal 88kg.

C2 18x blauw klemdekselvat a 220L waarvan:14x leeg, maar restant basische vloeistof

en kristallen aanwezig. Geur pyridine; 2x leeg, maar restant neutrale vloeistof aanwezig. Geur BMK; 2x leeg, maar restant zure vloeistof aanwezig.

C2-A / AAHV1381NL / Monster uit vat met restant basische vloeistof

C3 7x witte kunststof scheidtrechter a 150L. Allen hadden een afsluiter aan de onderzijde. Allen leeg, maar met restant donkerbruine vloeistof.

C3-A / AANK7057NL / Monster van vloeistof uit kunststof scheidtrechter.

C4 2x Inductie kookplaat, merk "Koenic".

C5 lx IBC a 1000L. Leeg, maar restant donkere drab aanwezig. Geur tolueen.

C6 Pompset t.b.v zure en basische vloeistof. Inclusief toebehoren, Fabrikant ‘"Lutz”.

C7 lx gebruikte roennixer.

C8 4x centrifuge, waarvan: 1 x merk “Thomas”, nieuw en ongebruikt; lx merk “Thomas”, gebruikt; 2x merk “Miele”, gebruikt.

C9 Kartonnen doos met: Frequentieregelaar; 2 dompelpompen, merk “Pattfield”; Drukmeter en diverse afsluiters.

CIO Koelbox met: Rollen aluminiumfolie; Handschoenen en Halfgelaatsmasker.

Cl 1 Gesealde dubbele plastic zak met ongeveer 700 gram, op MDMA-gelijkende, brokken.

C11-A / AANK8954NL / Monster van, op MDMA gelijkende, brokken.

Tent op eerste verdieping (D)

D1 Tafel met daarop een wit doek. Op het doek waren kleine kristallen zichtbaar. Totaal

gewicht van kristallen was 4 gram.

D1-A / AANK8942NL / Monster van de kristallen.

Op het moment van aantreffen was in ruimte B het proces van zuiveren en kristalliseren van

ruim 30 kilo methamfetamine in werking.

In de overige ruimten werden goederen en chemicaliën aangetroffen die passen bij de

vervaardiging van methamfetamine vanuit BenzylMethylKeton (BMK) met de Aluminium

Amalgaan methode op zeer grote schaal. De vervaardigde methamfetamine werd, gelet op de

verschillende chemicaliën, verder gescheiden, om deels te worden bewerkt tot glasheldere

methamfetamine kristallen (Ice ofwel Crystal meth).

Er is in pannen circa 3,5 kilo droge methamfetamine aangetroffen en circa 33 kilo aan een

oververzadigde oplossing van methamfetamine(kristallen met deel vloeistof).

In de schuur werd gelast aan de koeler die zeer waarschijnlijk eerder gebruikt is bij het

be/verwerken van methamfetamine met destillatie ketel B20 in ruimte B.

2.9.

Een deskundigenrapport, opgenomen op pagina 816 – 825 van voornoemd dossier, afkomstig van het Nederlands Forensisch Instituut van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, zaaknummer 2020.11.26.088, d.d. 22 januari 2021 opgemaakt door dr. J.W. Hulshof, op de door hem afgelegde algemene belofte als vast gerechtelijk deskundige, voor zover inhoudend als zijn verklaring:

Kenmerk Omschrijving Resultaat

A10-A /AANK8921NL / Bruine olieachtige vloeistof op een lichtgele vloeistof, volgens opgave “Monster van beide lagen uit IBC." bevat BMK en methamfetamine op een sterk alkalische waterige vloeistof.

A16-A /AAANK8923NI. / bruine olieachtige vloeistof met grijs bezinksel,

volgens opgave “Monster van vloeistof en bezinksel uit willekeurige jerrycan bevat BMK en BMK (synthese)verontreinigingen.

A18-A /AANK7014NL / kleurloze vloeistof, volgens opgave 'Monster uit dopvat’’ bevat (vrijwel) bevat vrijwel uitsluitend methylthloglycolaat

A20-A / AANK7013NL / kleurloze vloeistof, volgens opgave “Monster van zure vloeistof uit witte jerrycan bevat (vrijwel) uitsluitend zwavelzuur

A20-A / AANK7063NL / i kleurloze vloeistof, volgens opgave “Monster van de vloeistof uit volle A20-A jerrycan  bevat vrijwel uitsluitend methanol

B1-A / AANK8920NL / wit kristallijn materiaal, volgens opgave “Monster van wit poeder afgenomen  bevat (vrijwel) uitsluitend methamfetamine HCl'

B2-A / AANK8947NL / oranje olieachtige vloeistof met wit bezinksel, volgens de opgave "Monster van olie uit pan B2 de vloeistof bevat BMK en methamfetamine; het bezinksel bevat HCl

B3-A / AANK8945NL / bruine olieachtige vloeistof met een geel bezinksel, monster van olie uit pan B3  de vloeistof bevat BMK en metamfetamine; het bezinksel bevat metamfetamine HCI

B5-A / AANK8944NL / lichtbruine olieachtige vloeistof met kleurloze kristallen, volgens opgave monster van olie uit pan B5  de vloeistof bevat methamfetamine, de kristallen bevatten methamfetamine HCl '

B6-A / AAMK8943NL / oranje olieachtige vloeistof met kleurloze kristallen, volgens opgave "Monster van olie uit pan B6”  de vloeistof bevat BMK en metamfetamine de kristallen bevatten metamfetamine HCI*

B18-A /AANK8990NL / 1 vloeistof met grijs bezinksel, volgens opgave “Monster van vloeistof uit ketel  bevat methamfetamine en methylamine in methanol

B20-A / AANK8963NL / oranje olieachtige vloeistof op een kleurloze vloeistof op een kleurloze vloeistof met grijs bezinksel, volgens opgave monxter van vloeistof uit ketel B20 bevat BMK en metamfetamine op een waterige vloeistof.

B23-A /AANK8962NL / lichtgele vloeistof, volgens opgave “Monster van basische vloeistof met geur van pyridine, pHt4 gerelateerde bevat BMK, methamfetamine en gerelateerde synthese verontreinigingen in tolueen.

B27-A / AANK8961NL / 'kleurloze vloeistof met kristallen, volgens opgave monster van vloeistof uit jerrycan  de vloeistof bevat BMK en methamfetamine in aceton; de kristallen bevatten methamfetamine HCl.

B30-A / AANK8922NL / geringe hoeveelheid gele olieachtige vloeistof, volgens opgave “Monster van vloeistof uit centrifuge."  bevat methamfetamine

B 37-A /AANK7062NL/ lichtgele olieachtige vloeistof, volgens opgave ‘Monster van gelige vloeistof uil meest volle jerrycan  bevat(vrijwel) uitsluitend BMK

B38-A / AANK7060NC / 1 lichtgele olieachtige vloeistof, volgens opgave Monster van oranje, basische vloeistof uit rondbodemkolf op brander “■ bevat BMK en metamfetamine

B38-B / AANK7061NL/ lichtgele olieachtige vloeistof, volgens opgave monster van restant gele olie uit rondbodemkolf. bevat BMK en methamfetamine.

B40-A / AANK7058NL / gele vloeistof, volgens opgave "Monster van gelige vloeistof uit half gevulde jerrycan" in aceton  bevat BMK en methamfetamine

B40-B / AANK8956NL / monster lichtbruine vloeistof, volgens opgave Monster van vloeistof uit jerrycan met I0 l vloeistof."  bevat methamfetamine in aceton.

B40-C / AANK8957NL / lichtgele vloeistof, volgens opgave “Monster van troebele vloeistof uit jerrycan met 15L vloeistof.  bevat methamfetamine in aceton

B49-A / AANK8955NL / wit kristallijn geklonterd poeder, volgens opgave monster van wit, zeer lijvig en kristallijn poeder uit van kwikchloride witte emmer."  bevat kwikchloride en zouten

C2-A / AAHV1381NL / bruine olieachtige vloeistof op een lichtgele vloeistof, be volgens opgave “Monster wt vat met restant basische op een alkalische waterige vloeistof en kristallen.==> bevat BMK en methamfetamine.

C3-A /AANK7057NL / lichtgroene vloeistof met grijs bezinksel, volgens opgave 'Monster van vloeistof uit kunststof scheidtrechter  bevat een lage concentratie methamfetamine in een sterk alkalische waterige vloeistof.

C11-A /AANKS954NL / lichtbruine brok, volgens opgave "Monster van op MDMA gelijkende brokken  bevat (vrijwel) uitsluitend MDMA

D1-A /AANK8942NL / witte kristallen, volgens opgave "Monster van de kristallen  Bevat (vrijwel) uitsluitend methamfetamine HCl

B26-A / AANK8960NL / geringe hoeveelheid bruine olieachtige vloeistof op een zure waterige vloeistof met een kleurloze waterige vloeistof met grijs en wit bezinksel, volgens opgave monster van beide lagen vloeistof uit IBC een zure waterige vloeistof met lage concentratie BMK en methamfetamine.

Conclusie

In de onderzoeksmaterialen zijn methamfetamine en MDMA aangetoond.

Methamfetamine en MDMA (3,4-methyleendioxymethamfetamine) zijn vermeld op

lijst I van de Opiumwet.

In artikel 1 onder 2 van de Opiumwet worden - voor toepassing van de Opiumwet en de daarop berustende bepalingen - zouten van methamfetamine en MDMA gelijkgesteld aan methamfetamine en MDMA zelf. Daarmee vallen methamfetamine HCl en MDMA HCl als zouten van methamfetamine en MDMA onder lijst I van de Opiumwet.

2.10.

Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 5 november 2020, opgenomen op pagina 427 - 433 van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisant(en) danwel één hunner:

Op 6 oktober 2020 was er een inzet van het observatieteam. Tijdens de observatie op genoemde dag werd waargenomen dat [naam 2] en [verdachte] elkaar ontmoeten op de [straatnaam] in Amsterdam. Vervolgens is gezien dat [verdachte] als bijrijder instapte in het voertuig voorzien van het kenteken [kenteken] , waarvan [naam 2] de bestuurder was.

Beide mannen bezochten die dag verschillende bouwmarkten cq. ijzerwaren winkels in Amsterdam.

Op eerder genoemde dag te 14:21 uur is gezien dat het voertuig met [naam 2] en [verdachte] parkeerde bij de bouwmarkt Praxis aan de Ookmeerweg te Amsterdam. Vervolgens is gezien dat beiden mannen de Praxis binnen gingen.

De camerabeelden van 6 oktober 2020, tussen 14:15 uur en 15:00 uur, van de Praxis gelegen aan de Ookmeerweg te Amsterdam, werden opgevraagd.

Om 14:34:25 uur is op de beelden te zien dat de goederen welke [naam 2] op de lopende band had gelegd voorbij de kassamedewerkster gaat en deze scant de producten. Hierop is te zien dat het gaat om witte werkhandschoenen, in totaal 6 keer het product. Daarnaast liggen er nog enkele onbekende producten op de band.

2.11.

Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van observatie d.d.21 oktober 2020, opgenomen op pagina 530 - 543 van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisant(en) dan wel één hunner:

Wij hebben 6 oktober 2020 geobserveerd en daarbij hebben wij de volgende waarnemingen, bevindingen gedaan en/of handelingen verricht:

Omstreeks Verbalisant Omschrijving bevindingen

08:40 uur F765 Ik zag dat de in de informatieset genoemde Peugeot 207 voorzien van het

kenteken [kenteken] , nader te noemen de [kenteken] , in de [straatnaam]

te Amsterdam geparkeerd stond.

09:00 uur F747 Ik zag dat de [kenteken] wegreed.

09:01 uur F731 Ik zag dat [naam 2] als bestuurder in de [kenteken] reed en een vrouw, welke

middels een RDW foto uit de voor ons beschikbare politiesystemen door

mij is herkend als [naam 3] .

09:06 uur F765 Ik zag dat de [kenteken] stopte op de Mathurastraat ter hoogte van

36 te Amsterdam. Ik zag dat [naam 3] uitstapte en dat de [kenteken] wegreed.

09:10 uur F710 Ik zag dat de [kenteken] de [straatnaam] inreed.

10:20 uur F747 Ik zag dat de in de informatieset genoemde Toyota Auris voorzien

van het kenteken [kenteken] , nader te noemen de [kenteken] , de [straatnaam]

inreed.

10:45 uur F722 Ik zag dat [naam 2] als bestuurder in de [kenteken] stapte en wegreed.

10:46 uur F712 Ik zag dat [verdachte] als bijrijder in de [kenteken] zat.

10:57 uur F747 Ik zag dat de [kenteken] de [straatnaam] te Amsterdam geparkeerd werd.

Ik zag dat [naam 2] en [verdachte] uitstapten en naar binnen liepen bij [bedrijf 1]

.

11:06 uur F747 Ik zag dat [naam 2] en [verdachte] uit [bedrijf 1] kwamen gelopen en een tasje in de

[kenteken] stopten. Ik zag dat [naam 2] en [verdachte] hierna meteen naar binnen

liepen bij [bedrijf 2] , gelegen in de [straatnaam]

te Amsterdam.

11:14 uur F710 Ik zag dat [naam 2] en [verdachte] naar buiten liepen.

11:16 uur F722 Ik zag dat [naam 2] en [verdachte] richting [bedrijf 1] liepen.

11:40 uur F722 Ik zag dat [naam 2] en [verdachte] in de [kenteken] stapten en wegreden.

12:56 uur F747 Ik zag dat de [kenteken] geparkeerd werd op de Amsterdamseweg

te Amstelveen, ter hoogte van [bedrijf 4] .

13:09 uur F747 Ik zag dat [naam 2] in de [kenteken] stapte en wegreed.

13:45 uur F761 Ik zag dat [naam 2] en [verdachte] naar binnen liepen bij [bedrijf 3] , gelegen aan

[straatnaam] te Amsterdam.

14:05 uur F747 Ik zag dat [naam 2] en [verdachte] naar buiten liepen.

14:10 uur F710 Ik zag dat [naam 2] en [verdachte] in de [kenteken] stapten en wegreden.

14:21 uur F747 Ik zag dat de [kenteken] voor de Praxis aan de Ookmeerweg te Amsterdam

geparkeerd werd en dat ze de Praxis inliepen.

14:35 uur F747 Ik zag dat [naam 2] en [verdachte] in de [kenteken] stapten en wegreden.

15:01 uur F710 Ik zag dat de [kenteken] geparkeerd werd op de parkeerplaats van de

Praxis, gelegen aan de Sneijdersbergweg te Amsterdam. Ik zag dat [naam 2]

en [verdachte] de Praxis inliepen.

15:10 uur F710 Ik zag dat [naam 2] en [verdachte] uit de Praxis liepen. Ik zag dat [naam 2] een tasje in

zijn handen had en deze in de kofferbak legde van de [kenteken] . Ik zag dat

[naam 2] en [verdachte] instapten en wegreden.

2.12.

Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van verhoor d.d. 4 november 2020 opgenomen op pagina 1271 - 1293 van voornoemd dossier, inhoudend als verklaring van [naam 1] :

V: Gebruik je een telefoon?

A: Ja.

V: Wat is dat voor telefoon?

A: Dat is een telefoon waarop ik door kreeg wanneer die jongens komen en ze communiceren erop als ze bij mij waren.

V: Heb je bij de chinezen, ook andere toestellen gezien? Of hebben jullie 1 toestel?

A: Ja.

V: Wie maakte er het meeste gebruik van?

A: Dikke. Je hebt een dikke en de dunne.

V: Met welke chinees had jij contact?

A: Die dikke spreekt wel Nederlands en die andere niet.

V: Wat kun je vertellen over de chinezen.

A: Ze kwamen vaak op dinsdag en gingen op vrijdag weg. En daartussen verbleven ze in mijn huis. Soms vanaf maandag maar meestal dinsdag.

V: Zou je hun dagbesteding kunnen benoemen?

A: De ene keer tot ‘s avonds laat in de loods en de andere keer een paar uur en dan gingen ze later weer een paar uur. Ze deden hun kunstje?

V: Wat is hun kunstje?

A: Blijkbaar om die troep te maken. Ze houden die deur op slot.

V: Je zag dat proces?

A: Er zat nog een deur. Ik heb het die laatste week pas echt gezien.

V: Wat zag je?

A: Dat ze met potten en pannen aan het koken waren en met een glas bolletjes.

V: Heb je dingen geroken?

A: Ja.

V: Wat rook je?

A: Een vieze lucht die ik niet thuis kon brengen. Vieze scherpe lucht.

V: Hoe vaak heb je dat geroken?

A: Misschien maar 1 of 2 keer. Als er veel wind staat ruik je het natuurlijk niet.

V: Hoe vaak zijn de chinezen geweest?

A: Drie weken.

V: Op dezelfde wijze? Kwam dezelfde persoon ze brengen en halen?

A: Alleen in de laatste week was die kleine alleen. Toen was die dikke er niet bij.

V: Hoe was de werkwijze van de chinezen?

A: Ik heb hun nooit goed aan het werk gezien. Ze gingen samen elke keer weer dat hok in.

Ik heb gezien dat ze bezig waren in het hok. De apparatuur heb ik wel gezien.

V: Wat voor apparatuur?

A: Glazen bollen.

V: En verder?

A: Glazen bollen en pannen. Dat is wat ik gezien heb. En die ketel.

V: Even terugkomen op wat je gelast hebt.

A: Dat was die koeler. Dat wilden hun graag.

V: Hebben ze gezegd waarom ze dat wilden?

A: Omdat hij recht was en ze wilden het hebben aflopen.

V: Volgens wie was het niet goed?

A: Die dikke. Dat is de bolle. Die spreekt Nederlands.

O: Deze foto zal worden toegevoegd als bijlage 8.

A: Dat is de kleine. We noemden heb ook wel [naam 4] .

O: Deze foto zal worden toegevoegd als bijlage 9 [rechtbank: aan het proces-verbaal is als bijlage 9 een afbeelding van verdachte gehecht]

A: De kleine noemden we ook wel [naam 4] .

V: Tijdens de brand werd je geroepen door [naam 2] . Had hij een masker op?

A: Nee, we liepen er naartoe. De deur stond open, ik zag allemaal rook. Ik ben als een gek naar binnen gegaan. Die kleine was binnen. Die had een masker op.

P: Ook vraag je aan haar of ze een weegschaal voor je wilt bestellen op 12 oktober 2020. Wat kun je daar over zeggen?:

V: Ja klopt dat was in opdracht van die jongen.

P: Welke jongen?

V: Van die Chinezen.

P: Welke Chinees?

V: Die Bolle. Die had ook deze foto aan mij gegeven.

P: Waarom moet je zoiets kopen?

V: Hun hadden het nodig om grondstoffen af te wegen. Dat was wat hij mij vertelde. Dit was 1 die tot veel kilo kon ofzo.

Bewezenverklaring

De rechtbank acht het onder 1, 4 en 5 ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen, met dien verstande dat:

1.

hij in de periode omvattende het jaar 2019 en/of het jaar 2020 (tot en met 13 februari 2020) te Wânswert, in de gemeente Noardeast-Fryslân, in een pand gelegen aan of bij de [straatnaam] , aldaar, meermalen, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, telkens opzettelijk heeft bewerkt en/of verwerkt hoeveelheden van een materiaal bevattende methamfetamine (crystal meth) en/of methamfetamine olie en/of methamfetamine kristallen of een of meer ander(e) stoffen vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I, zijnde methamfetamine (crystal meth) en/of die een of meer ander(e) stoffen vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I, elk een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst 1.

4.

hij in de periode omvattende het jaar 2020 (tot en met 27 oktober 2020) te Lucaswolde, in de gemeente Westerkwartier, in een pand gelegen aan of bij de [straatnaam] , aldaar, meermalen, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, telkens opzettelijk heeft bereid en/of bewerkt en/of verwerkt en/of vervaardigd, hoeveelheden van een materiaal bevattende methamfetamine (crystal meth) en een of meer ander(e) stoffen vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I, zijnde methamfetamine (crystal meth) en/of die een of meer ander(e) stoffen vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst 1 (telkens) (elk) een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I.

5.

hij op 27 oktober 2020 in Lucaswolde, in de gemeente Westerkwartier, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, opzettelijk aanwezig heeft gehad

- 3,5 kilogram van een materiaal bevattende methamfetamine (crystal meth) en

- hoeveelheid van een materiaal bevattende methamfetamine olie en/of methamfetamine kristallen en/of een of meer ander(e) stoffen vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I, zijnde methamfetamine (crystal meth), elk een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I.

Verdachte zal van het meer of anders ten laste gelegde worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet bewezen acht.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Het bewezen verklaarde levert op:

1.

Medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2, onder B, van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd.

4.

Eendaadse samenloop van:

ten aanzien van het bereiden, bewerken en verwerken:

Medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2, onder B, van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd

en

ten aanzien van het vervaardigen:

Medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2, onder D, van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd.

5.

Medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2, onder C, van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd.

Deze feiten zijn strafbaar nu geen omstandigheden aannemelijk zijn geworden die de strafbaarheid uitsluiten.

Strafbaarheid van verdachte

De rechtbank acht verdachte strafbaar nu niet van enige strafuitsluitingsgrond is gebleken.

Strafmotivering

Vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte ter zake van de onder 1, 2, 3, 4, 5 en 6 ten laste gelegde feiten wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van zeven jaren, met aftrek van voorarrest.

Standpunt van de verdediging

De raadsman heeft verzocht, mocht de rechtbank tot een bewezenverklaring komen, te volstaan met twee jaar gevangenisstraf waarvan één jaar voorwaardelijk met een proeftijd.

Oordeel van de rechtbank

Bij de bepaling van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de aard en de ernst van het bewezen en strafbaar verklaarde, de omstandigheden waaronder dit is begaan, de persoon van verdachte zoals deze naar voren is gekomen uit het onderzoek ter terechtzitting de reclasseringsrapportage, het uittreksel uit de justitiële documentatie, alsmede de vordering van de officier van justitie en het pleidooi van de verdediging.

De rechtbank heeft in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft zich, samen met anderen, schuldig gemaakt aan de productie van methamfetamine (crystal meth) en het aanwezig hebben daarvan.

De rechtbank houdt verdachte voor één van de laboranten ("koks”) die zich bezighield met de daadwerkelijke productie. Verdachte heeft derhalve een significante rol gespeeld in het geheel en moet dan ook worden aangemerkt als uitvoerder.

Het is algemeen bekend dat de productie van synthetische drugs, en verdovende middelen in het algemeen, zeer schadelijk is voor de volksgezondheid en bovenal voor de gezondheid van de gebruikers van deze middelen. Methamfetamine is een zeer verslavende drug. Het is wetenschappelijk aangetoond dat het frequent gebruik van harddrugs de volksgezondheid kan schaden, met name ook waar het geestelijke aandoeningen betreft. Bovendien bekostigen gebruikers hun drugsgebruik vaak door diefstal of ander crimineel gedrag, waardoor schade en overlast wordt toegebracht aan anderen.

Daarnaast wordt het chemisch afval dat ontstaat bij de productie vrijwel altijd illegaal gedumpt, hetgeen zeer schadelijk is voor het milieu. Zowel de productie van een synthetische drug zoals methamfetamine, als het daaruit voorkomende chemische afval en het dumpen van dat afval, zijn dan ook maatschappelijk ontwrichtend.

Voorts wijst de rechtbank op de vele risico’s die gepaard gaan met het opslaan en bewerken van diverse chemicaliën in een illegaal drugslaboratorium, zoals brand, ontploffingsgevaar en het vrijkomen van giftige en bijtende dampen, niet alleen levensgevaarlijk voor de producenten van de drugs, maar ook voor mensen die in de omgeving van het drugslaboratorium wonen.

De productie en bewerking van synthetische harddrugs dienen dan ook krachtig te worden bestreden.

Uit het strafblad van verdachte blijkt dat hij eerder voor een Opiumwet feit is veroordeeld. Daarbij werd aan verdachte een onvoorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd van geruime duur.

Op grond van dit alles is de rechtbank van oordeel, rekening houdend met de straffen die in soortgelijke gevallen doorgaans worden opgelegd, dat een onvoorwaardelijke gevangenisstraf, de enige aangewezen sanctie is.

De rechtbank is daarbij van oordeel, gelet op het feit dat verdachte betrokken is geweest bij twee drugslabs, dat een langdurige onvoorwaardelijke gevangenisstraf aangewezen is.

De rechtbank zal echter, omdat verdachte van twee zware strafbare feiten wordt vrijgesproken, een lagere onvoorwaardelijke gevangenis opleggen dan door de officier van justitie gevorderd is en verdachte veroordelen tot na te noemen straf, die de rechtbank passend en geboden acht.

Tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf zal volledig plaatsvinden binnen de penitentiaire inrichting, tot het moment dat de veroordeelde in aanmerking komt voor deelname aan een penitentiair programma, als bedoeld in artikel 4 Penitentiaire beginselenwet, dan wel de regeling van voorwaardelijke invrijheidsstelling, als bedoeld in artikel 6:2:10 Wetboek van Strafvordering, aan de orde is.

Toepassing van wetsartikelen

De rechtbank heeft gelet op de artikelen 47, 55 en 57 van het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 2, 10 van de Opiumwet.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij ten tijde van het bewezen verklaarde rechtens golden dan wel ten tijde van deze uitspraak gelden.

Uitspraak

De rechtbank

Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte onder 2, 3 en 6 is ten laste gelegd en spreekt verdachte daarvan vrij.

Verklaart het onder 1, 4 en 5 ten laste gelegde bewezen, te kwalificeren en strafbaar zoals voormeld en verdachte daarvoor strafbaar.

Verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan het bewezen verklaarde en spreekt verdachte daarvan vrij.

Veroordeelt verdachte tot:

een gevangenisstraf voor de duur van vijf jaren.

Beveelt dat de tijd die de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en/of voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf, geheel in mindering zal worden gebracht.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.W.G. Wijnands, voorzitter, mr. M.R. de Vries en

mr. B.F. Hammerle, rechters, bijgestaan door A. van Dijk, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 14 oktober 2021.

Mr. Hammerle is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.