Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2021:2696

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
30-06-2021
Datum publicatie
30-06-2021
Zaaknummer
9285249 \ CV EXPL 21-3678
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Schorsing van een leraar na een interview waarin hij andere scholen oproept om leerlingen van zijn school op te nemen.

Is de hoorplicht geschonden door de werkgever? Is sprake van een dringende noodzaak om te schorsen?

Mag de school de leraar, van wie het contract afloopt, de laatste schoolweken weren?

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2021-0834
JAR 2021/182
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling Privaatrecht

Locatie Leeuwarden

zaak-/rolnummer: 9285249 \ CV EXPL 21-3678

vonnis van de kantonrechter ex art. 254 lid 5 Rv d.d. 30 juni 2021

inzake

[naam eiser]

wonende te [woonplaats] ,

eiser,

gemachtigde: mr. J.L. Aarts,

tegen

de stichting

STICHTING VOOR PERSOONLIJK ONDERWIJS HURDEGARYP,

gevestigd te Amsterdam,

gedaagde,

gemachtigde: mr. J. du Bois.

Partijen zullen hierna [eiser] en SvPO Hurdegaryp worden genoemd.

1 Het procesverloop

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- producties aan de zijde van [eiser]

- producties aan de zijde van SvPO Hurdegaryp

- de mondelinge behandeling gehouden op 28 juni 2021

- pleitaantekeningen van de zijde van beide partijen.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

In deze procedure kan van de volgende vaststaande feiten worden uitgegaan.

2.2.

De Stichting voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO) richt zich op het geven van onderwijs op een brede grondslag zonder winstoogmerk. SvPO stelt zich ten doel om het onderwijs kleinschalig en persoonlijk te houden en stelt in het onderwijs de ontwikkeling van kennis en het sociale en communicatieve vermogen van leerlingen centraal. SvPO heeft

acht vestigingen in Nederland. De vestiging te Hurdegaryp is bekend onder de naam Tjalling Koopmans College (hierna: TKC). Voor iedere school is een aparte stichting opgericht, waaronder SvPO Hurdegaryp. Op het TKC wordt onderwijs gegeven aan circa 370 leerlingen op havo en vwo-niveau.

2.3.

Enig bestuurder van SvPO is Misja van Denderen (hierna: Van Denderen).

Hij staat samen met zijn echtgenote/partner [naam echtgenote bestuurder] aan de basis van het door de stichting uitgedragen leer-/onderwijssysteem. De leiding op het TKC is in handen van [naam schoolleiding]

2.4.

[eiser] is per 1 augustus 2020 in dienst getreden bij SvPO Hurdegaryp als docent aardrijkskunde op het TKC. Het dienstverband is aangegaan voor bepaalde tijd tot 1 augustus 2021 en zal daarna niet worden verlengd. Op de arbeidsovereenkomst is de Rechtspositieregeling SvPO van toepassing (hierna: de rechtspositieregeling). Daarin is bepaald (voor zover hier van belang):

9.6

Schorsing als ordemaatregel

1. De werkgever kan de werknemer schorsen voor ten hoogste vier weken, indien dit gelet op het belang van de instelling dringend noodzakelijk is. Voordat de werknemer wordt geschorst wordt deze in de gelegenheid gesteld zijn opvattingen omtrent de voorgenomen schorsing kenbaar te maken. De opvattingen van de werknemer omtrent de schorsing worden opgenomen in de brief, waarin de schorsing wordt bevestigd.

2.5.

SvPO is negatief in het nieuws gekomen. In een krantenartikel in het dagblad Trouw van 12 juni 2021, met als kop: "Hoe een onderwijsideaal verzandt in dubieuze geldtransacties, belangenverstrengeling en gedesillusioneerde docenten" is kritisch ingegaan op de bestuursorganisatie bij SvPO, de geldstromen tussen de overkoepelde SvPO stichting en de scholenstichtingen alsmede andere stichtingen waarin Van Denderen en Polet een belang hebben en het gehanteerde leersysteem op de scholen. Het artikel gaat daarnaast in op een inmiddels uitgebracht rapport van de onderwijsinspectie, waarvan SvPO de publicatie probeert tegen te houden via de rechter. Volgens het artikel zijn voor het verhaal in de krant diverse docenten geraadpleegd van verschillende SvPO vestigingen die anoniem willen blijven, hebben veel docenten inmiddels gedesillusioneerd hun ontslag ingediend en zijn op de SvPO-vestiging in Hurdegaryp alleen al in de afgelopen weken elf docenten weggegaan.

2.6.

Omrop Fryslân heeft eveneens aandacht besteed aan de situatie binnen SvPO op de locatie van het TKC in Hurdegaryp. Op 12 juni 2021 heeft [eiser] een radio-interview gegeven aan een verslaggever van Omrop Fryslân. Daarin zegt hij onder andere:

"ik denk dat het zo is dat heel veel van de collega's die vertrekken dat echt met een bloedend hart doen want die weten dat ze de leerlingen achter laten in een hele moeilijke situatie"

"we merken dat veel van de communicatie via de mail gaat op een zeer negatieve belerende manier waardoor je je als onderwijs professional toch niet serieus genomen voelt. En in de reactie daarop, een dialoog is eigenlijk moeilijk aan te gaan daarin"

"ik denk dat er een angstcultuur heerst op SvPO en waar je je als docent niet veilig kan voelen in je baan kan je ook nooit die veiligheid bieden voor de leerlingen en daar word ik heel verdrietig van"

"een oproep aan alle schoolbesturen en leraren in Friesland om zich ruimhartig op te stellen jegens leerlingen die weg zouden willen uit deze situatie op het SvPO"

2.7.

In een artikel dat vervolgens op de website van Omrop Fryslân is geplaatst staat (voor zover van belang):

Onvrede bij Tjalling Koopmans College Hurdegaryp: leraren stappen op

School het Tjalling Koopmans College in Hurdegaryp is "een dictatoriale malafide organisatie en de leerlingen zijn de gijzelaars." Dat zegt een van de docenten van de school tegen Omrop Fryslân naar aanleiding van een verhaal in dagblad Trouw.

De School voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO) waar het Tjalling Koopmans als enige Friese school onder valt, ligt onder vuur van de onderwijsinspectie, zo schrijft de krant zaterdag. De baas van de SvPO probeert via de rechter publicatie van het inspectierapport tegen te houden. "Een dramatisch rapport wat we wederom niet te lezen krijgen."

Kleine klassen

Op het Tjalling Koopmans College in Hurdegaryp krijgen ongeveer 370 leerlingen les op havo- en vwo-nivo. Dat gebeurt in kleine klassen, zodat er meer aandacht is voor de individuele leerling. Het meeste werk wordt gedaan op school. Leerlingen hoeven thuis bijna niets meer te doen. Dat concept maakt dat leerlingen uit de hele provincie de school bezoeken.

Onvrede

De laatste jaren rommelt het echter op het Tjalling Koopmans. Er is veel wisseling in de leiding en docenten zijn ontevreden. Dit schooljaar is volgens een docent een dieptepunt. "Van de 43 leerkrachten is meer dan de helft ontslagen of opgestapt. Het is heel erg wat er allemaal gebeurt. Het is funest, mensen worden hier letterlijk kapot gemaakt."

Volgens de docent zijn er veel meer collega's die er zo over denken. "Ik weet dat op dit moment niet meer dan tien docenten uit vrije wil op school blijven." In de hoogste klassen zijn er nog maar twee leraren die willen blijven.

(…)

Er zijn veel conflicten tussen de schoolleiding en het personeel. "Er wordt alleen via de mail gecommuniceerd. En het ligt altijd aan ons, nooit aan de leiding of het systeem."

Zo zijn bijvoorbeeld in klas 4 de prestaties te slecht. "Dat heeft te maken met het systeem in de eerste drie klassen waarbij leerlingen echt aan de hand worden genomen door de leraar. In klas vier moeten ze opeens zelfstandig werken en dat hebben ze niet geleerd. En daar krijgen wij de schuld van."

Gevolg is dat docenten kunstmatig de cijfers verhogen, zodat ze niet in de problemen komen. "Omdat ze bang zijn. Er heerst hier een angstcultuur."

(…)

De leiding van het Tjalling Koopmans College was niet bereikbaar voor commentaar. Schoolbestuurder Misha van Denderen, de baas van de acht SvPO-scholen in Nederland, zegt dat de leegloop op de school in Hurdegaryp ergens anders aan ligt.

In een e-mail aan de ouders die in het bezit is van Omrop Fryslân schrijft hij: "Behalve mensen die een nieuwe stap in hun leven of loopbaan maken, gaat het om enkele docenten uit de bovenbouw die de terechte conclusie hebben getrokken dat ze niet bij het SvPO passen."

In de mail ontkent Van Denderen dat docenten de schuld krijgen van de slechte cijfers van de leerlingen. "Dat is niet waar."

Er zijn signalen dat de leerlingen ook de school in Hurdegaryp willen verlaten. Leraar [naam eiser] roept alle scholen op om deze leerlingen ruimhartig op te nemen. [eiser] is aardrijkskundeleraar.

"De e-mails van de leiding zijn negatief en belerend. Je voelt je als onderwijsprofessional niet serieus genomen. Verder is het moeilijk om een dialoog aan te gaan. Waar je je als docent niet veilig voelt, kun je die veiligheid nooit aan leerlingen bieden en daar word ik verdrietig van", aldus [eiser] .

2.8.

Naar aanleiding van de berichten in de media heeft [naam leiding] , schoolleider SvPO Hurdegaryp, op 12 juni 2021 telefonisch contact opgenomen met [eiser] . De volgende dag, 13 juni 2021, heeft zij per e-mail om 10:58 uur het volgende aan [eiser] geschreven (voor zover van belang):

Wij hebben gisteren telefonisch contact gehad naar aanleiding van jouw interview met Omrop Fryslân over het Tjalling Koopmans College. Tijdens dit interview heb jij onder meer aangegeven dat het Tjalling Koopmans College een dictatoriale malafide organisatie is en de leerlingen zijn gijzelaars. De onvrede onder het personeel zou bijzonder groot zijn en van de 43 leerkrachten zou de helft ontslagen zijn of onvrijwillig ontslag hebben genomen. Ook verwijt jij de school dat er alleen per e-mail wordt gecommuniceerd. Ik heb telefonisch contact met je opgenomen omdat ik het bijzonder kwalijk vind dat jij je zo negatief hebt uitgelaten over de school. Ik heb je gevraagd waarom jij naar buiten bent getreden en jouw ongenoegen niet eerst hebt besproken met mij. Hierop gaf jij aan dat je bent uitgenodigd voor een interview door omroep Fryslân om verslag te doen over Tjalling Koopmans College.

Ik vind het bijzonder kwalijk in welke bewoordingen jij je hebt uitgelaten over de school en jij niet eerst naar mij bent gekomen om jouw ongenoegen te bespreken over de school. Jij geeft in jouw interview aan dat er alleen via de e-mail wordt gecommuniceerd maar ik heb geen e-mails van jou ontvangen waaruit jouw onvrede blijkt.

Gelet op het voorgaande en jouw visie om een interview te geven heb ik besloten om jou per direct op non-actief te stellen omdat jouw uitlatingen niet alleen incorrect zijn maar ook uitermate schadelijk zijn voor de school en de leerlingen. Jouw salaris zal worden doorbetaald tot het einde van het dienstverband tenzij jij voor die tijd een andere baan hebt aanvaard. (…)

2.9.

Diezelfde dag, 13 juni 2021 om 20:10 heeft [eiser] in reactie daarop het volgende aan [naam leiding] gemaild (voor zover van belang):

Met verbijstering neem ik kennis van je mail. Eerst en vooral wil ik de aantijging dat ik het Tjalling Koopmans College een dictatoriale malafide organisatie zou hebben genoemd en de leerlingen zou hebben vergeleken met gijzelaars verre van mij werpen. Ik heb nooit iets dergelijks gezegd en er is door geen enkele media mij bekend beweerd dat ik dat gedaan zou hebben. Daarnaast is berichtgeving over specifieke aantallen docenten die wel of niet weg zouden gaan ook niet van mij afkomstig. Overigens, ook dat wordt niet gesuggereerd in de media.

Het enige wat ik heb gedaan is opstaan voor het belang van de leerlingen. Benadrukken dat zij lijden onder het vertrek van docenten en opkomen voor hun rechten. Zoals ik in ons telefoongesprek heb aangegeven heb ik dat gedaan omdat ik vond dat dat moest gebeuren. Mijn eerste gedachte is daarbij steeds geweest aan de leerlingen. Enige gevoelens van onvrede die ik wel of niet zou voelen zijn daaraan ondergeschikt.

(…)

Bij nadere inspectie van mijn quotes en interview zal je zien dat de redenen die je aanvoert om mij op non-actief te stellen geen hout snijden. Ik ga er dan ook vanuit dat een en ander voortkomt uit een misverstand. Ik zie je morgen op het werk dan kunnen we er nog wat van maken voor de leerlingen!

2.10.

Daarop antwoordt [naam leiding] bij e-mail van 21.26 uur het volgende:

Op non-actief stellen betekent dat het niet is toegestaan de school of het schoolterrein te betreden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van mij. Doe je dat wel dan betekent dat ontslag op staande voet. Dat betekent dat er geen sprake meer kan zijn van verdere salarisbetaling.

2.11.

De gemachtigde van [eiser] heeft bij brief van 16 juni 2021 het bestuur van SvPO Hurdegaryp verzocht en voor zover nodig gesommeerd om de opgelegde schorsing per direct in te trekken. [eiser] ontkent dat hij de gewraakte uitlatingen, dat TKC een dictatoriale en malafide organisatie is en dat de leerlingen gijzelaars zijn, heeft gedaan.

2.12.

SvPO Hurdegaryp heeft de schorsing niet ingetrokken, waarna [eiser] de onderhavige kort geding procedure is gestart.

3 De vordering en het verweer

3.1.

[eiser] vordert, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, dat de kantonrechter SvPO Hurdegaryp veroordeelt:

I. om [eiser] binnen 24 uur na betekening van dit vonnis toe te laten tot zijn bedongen arbeid;

II tot rectificatie van haar uitlatingen genoemd in productie 11 door middel van een aan [eiser] gericht schrijven waarvan de inhoud luidt:

"Uit het vonnis van de Kantonrechter van de rechtbank Noord-Nederland d.d. [datum] is gebleken dat de stichting voor Persoonlijk Onderwijs Hurdegaryp ten onrechte heeft geoordeeld dat u onze stichting heeft betiteld als "dictatoriale malafide organisatie" en dat "de onvrede onder het personeel bijzonder groot zou zijn."

Nu gebleken is dat wij deze bewering niet kunnen staven nemen wij deze terug en bieden u voor deze uitlatingen onze verontschuldigingen aan.

Hoogachtend

Het bestuur van Stichting voor Persoonlijk Onderwijs Hurdegaryp"

III. tot betaling van een dwangsom van € 1.000,00 voor elke dag waarop SvPO Hurdegaryp nalatig zal blijken aan deze veroordeling te voldoen, zulks te rekenen vanaf het moment dat deze dagvaarding aan haar zal zijn betekend;

IV. in de kosten van de procedure alsmede de (nog te maken) nakosten.

3.2.

Ter zitting heeft [eiser] zijn eis onder III voor wat betreft de dwangsom gewijzigd, in die zin dat hij deze vordert gerekend vanaf de datum dat het in deze te wijzen vonnis zal zijn betekend.

3.3.

[eiser] legt - kort gezegd - het volgende aan zijn vorderingen ten grondslag. [eiser] heeft niet de uitlatingen gedaan die hem worden aangerekend. Dat heeft hij de schoolleiding per

e-mail op 13 juni 2021 laten weten. De schorsing is bovendien opgelegd in strijd met de geldende procedureregels, nu [eiser] niet voorafgaand aan de schorsing in de gelegenheid is gesteld hierover zijn zienswijze te geven. Overigens is de schorsing diffamerend en beschadigend voor de verdere onderwijscarrière van [eiser] en staat deze in de weg aan een goede begeleiding van de leerlingen die aan het eind van hun schooljaar staan. Een schorsing is een ingrijpend middel en mag niet lichtvaardig worden ingezet. Gelet op het vorenstaande en gelet op de in de jurisprudentie ontwikkelende normen betreffende de toetsing van een schorsingsbesluit, kan de schorsing niet in stand blijven.

3.4.

[eiser] heeft er voorts belang bij dat SvPO Hurdegaryp haar uitlatingen over [eiser] herroept om verdere beschadiging van zijn reputatie en zijn toekomstperspectief te voorkomen. Daar is de gevorderde rectificatie op gericht.

3.5.

SvPO Hurdegaryp heeft ter zitting verweer gevoerd. Zij voert in dit verband -kort gezegd- het volgende aan. De schadelijke uitspraken die [eiser] heeft gedaan in het radio-interview met Omrop Fryslân zijn de directe aanleiding geweest voor de op non-actiefstelling. [eiser] heeft zich bijzonder negatief uitgelaten over de school en omringende scholen opgeroepen om de leerlingen van SvPO Hurdegaryp "ruimhartig te bejegenen in een eventueel aannamebeleid". Dat heeft de schijn van ronselen en het schadelijk effect hiervan is evident. Daarvan gaat een zeer negatief signaal uit naar ouders. Er heeft wel degelijk hoor- en wederhoor plaatsgevonden voorafgaand aan de op non-actiefstelling, namelijk in het telefoongesprek dat [naam leiding] heeft gevoerd met [eiser] op 12 juni 2021. SvPO Hurdegaryp is van mening dat meerdere docenten, waaronder [eiser] , een bewuste en gecoördineerde actie hebben opgezet om druk te zetten op het schoolbestuur om de uitgangspunten van de school los te laten en om een voorkeurskandidaat voor de schoolleiding aan te stellen. Het interview van [eiser] met Omrop Fryslân maakt deel uit van die actie. Weliswaar heeft [eiser] niet letterlijk de woorden "dictatoriaal malafide organisatie" gebruikt, maar hij heeft hier wel enthousiast op voortgeborduurd met termen als "onvrede" en "angstcultuur". SvPO Hurdegaryp wil niet dat [eiser] nog terug komt op school ter voorkoming van onrust. Het belang van de school, de docenten en de leerlingen weegt zwaarder dan het belang van [eiser] , nu het schooljaar nog maar twee weken duurt en de aanwezigheid van [eiser] op school de onrust op school alleen maar groter zou maken. Die onrust heeft [eiser] zelf veroorzaakt door de publiciteit te zoeken, terwijl SvPO de kwestie binnenskamers heeft gehouden.

4 De beoordeling

4.1.

Met de aard van de vorderingen (wedertewerkstelling en rectificatie) is naar het oordeel van de kantonrechter het spoedeisend belang gegeven. [eiser] heeft voldoende onderbouwd gesteld dat hij een gerechtvaardigd belang heeft om te worden toegelaten tot het werk voordat de schoolvakanties beginnen. [eiser] wil de leerlingen in de nog resterende tijd op een juiste wijze begeleiden en het schooljaar goed met hen afsluiten. Alhoewel de kantonrechter bij de beoordeling dient te betrekken of de vordering, indien deze wordt toegewezen, stand zal houden in een eventuele bodemzaak, is het belang van [eiser] vooral gelegen in de tewerkstelling in de nog resterende anderhalve week tot aan de zomervakantie. Vanaf 10 juli 2021 zal hij niet meer op de werkvloer aanwezig zijn, omdat zijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd per 1 augustus 2021 afloopt.

4.2.

Tussen partijen is allereerst de discussie gevoerd of in dit geval sprake is geweest van een schorsing (als ordemaatregel) dan wel een op non-actiefstelling. In beide gevallen gaat het om een vrijstelling van werkzaamheden met behoud van loon. Juridisch gezien is er dan ook geen verschil tussen beide maatregelen, zij het dat een schorsing over het algemeen een negatievere klank heeft dan een op non-actiefstelling. Nu in de rechtspositieregeling niet is voorzien in de maatregel om een werknemer op non-actief te stellen, gaat de kantonrechter er vooralsnog van uit dat de mededeling van [naam leiding] in haar e-mail van 13 juni 2021 moet worden aangemerkt als een schorsing als ordemaatregel, zoals bedoeld in artikel 9.6 van de rechtspositieregeling. Dat betekent dat de in dat artikel beschreven procedureregels in acht moeten worden genomen.

4.3.

SvPO Hurdegaryp heeft [eiser] niet in de gelegenheid gesteld om zijn opvattingen omtrent de voorgenomen schorsing kenbaar te maken. [naam leiding] heeft weliswaar op 12 juni 2021 met [eiser] gebeld, maar ter zitting hebben zowel [naam leiding] als [eiser] aangegeven dat in dat gesprek niet is gesproken over eventueel te treffen maatregelen naar aanleiding van het door [eiser] gegeven interview aan Omrop Fryslân. Volgens beiden zijn de woorden "schorsing" of "op non-actiefstelling" in dat telefoongesprek niet gebruikt. De volgende dag is [eiser] per direct geschorst. De kantonrechter is dan ook van oordeel dat vooralsnog kan worden aangenomen dat de procedureregels met betrekking tot de hoorplicht niet zijn nageleefd op de wijze zoals voorgeschreven in de rechtspositieregeling. Daarnaast merkt de kantonrechter op dat in de schorsingsbrief niet duidelijk is aangegeven waarom het in dit geval dringend noodzakelijk is om [eiser] voor de laatste weken van zijn dienstverband van de werkvloer te weren. Ook op dit punt kan heeft SvPO niet voldaan aan de procedureregels die bij een schorsing in acht moeten worden genomen en die bedoeld zijn om een werknemer in de gelegenheid te stellen zich op een behoorlijke manier te verweren tegen een voorgenomen schorsing. Al met al is het dan ook niet aannemelijk dat de onderhavige schorsing in een bodemprocedure stand zou houden.

4.4.

Ook op inhoudelijke gronden is de kantonrechter vooralsnog van oordeel dat het schorsingsbesluit niet houdbaar is. SvPO Hurdegaryp heeft zich in de door haar op 13 juni 2021 geschreven e-mail op het standpunt gesteld dat [eiser] tijdens het interview bij Omrop Fryslan zou hebben gezegd dat het TKC een dictatoriale organisatie is en de leerlingen gijzelaars. De kantonrechter maakt hieruit op dat SvPO Hurdegaryp op deze grond tot schorsing van [eiser] is overgegaan. Naar het oordeel van de kantonrechter is voorshands echter niet gebleken dat [eiser] zich in dergelijke bewoordingen heeft uitgelaten. De bewoordingen die door een anoniem gebleven docent(e) zijn gebruikt in het interview of het gesprek met Omrop Fryslan dat kennelijk aan het interview met [eiser] is voorafgegaan, kunnen zonder nadere toelichting van de zijde van SvPO, die ontbreekt, niet aan [eiser] worden toegerekend. In dit kort geding is overigens ook niet gesteld door SvPO, laat staan aannemelijk gemaakt, dat [eiser] de persoon is geweest die deze bewoordingen (anoniem) heeft gebruikt. Bij de beantwoording van de vraag of de schorsing op inhoudelijke gronden gerechtvaardigd was (en of in dit geval de gevorderde wedertewerkstelling toewijsbaar is) kan daarom slechts worden uitgegaan van hetgeen [eiser] met naam en toenaam tijdens het door hem gegeven interview over SvPO heeft gezegd.

4.5.

De kantonrechter stelt voorop dat een schorsing een ingrijpende en een voor de werknemer beschadigende maatregel is die een werkgever niet zomaar mag toepassen. Bij de beoordeling van een vordering tot wedertewerkstelling dient als uitgangspunt te worden genomen dat op grond van artikel 7:611 BW van een goed werkgever gevergd mag worden dat hij de werknemer tegen diens wil slechts de mogelijkheid onthoudt om de overeengekomen arbeid te verrichten wanneer de werkgever daarvoor een redelijke grond heeft en dat die grond voldoende zwaar dient te wegen, gelet op het in beginsel zwaarwegend te achten belang van de werknemer om de bedongen arbeid te kunnen blijven verrichten. De beslissing van een werkgever om een werknemer tegen diens wil niet toe te laten tot het werk is in beginsel diffamerend voor de werknemer (vgl. Gerechtshof Leeuwarden 29 november 2011, ECLI:NL:GHLEE:2011:BU6253). Vertaald naar het onderhavige geval betekent dit dat aan de zijde van SvPO een dringende noodzaak, althans een zwaarwegende grond moet bestaan om het schorsingsbesluit te handhaven tegenover het zwaarwegend belang van [eiser] bij voortzetting en het afronden van zijn werkzaamheden bij SvPO. De kantonrechter overweegt hierover als volgt.

4.6.

De kantonrechter heeft kennis genomen van het interview dat [eiser] heeft gegeven aan Omrop Fryslân naar aanleiding van het eerder genoemde artikel in het dagblad Trouw. Tijdens dat interview heeft [eiser] alle scholen in Friesland opgeroepen de leerlingen ruimhartig op te nemen; hij heeft gezegd dat de e-mails van de leiding negatief en belerend zijn, dat hij denkt dat er een angstcultuur heerst en dat hij zich - kort gezegd - niet serieus genomen voelt, dat hij zich niet veilig voelt en dat hij die veiligheid daarom nooit aan leerlingen kan aanbieden, waar hij verdrietig van wordt.

4.7.

In het eerder gepubliceerde artikel in het dagblad Trouw is onder meer melding gemaakt van mogelijke financiële malversaties, van verouderd lesmateriaal, een groot verloop onder docenten en onderzoek door de inspectie. Alhoewel voorstelbaar is dat SvPO de later gemaakte opmerkingen van [eiser] tijdens het interview met Omrop Fryslân als grievend en schadelijk heeft ervaren, is de kantonrechter van oordeel dat de door [eiser] gedane negatieve uitlatingen vrijwel in het niet vallen bij de ernstige verdachtmakingen in het dagblad Trouw door een groep van anonieme docenten van verschillende SvPO vestigingen. Ter zitting is gebleken dat [naam leiding] er, toen zij de mail van 13 juni 2021 schreef, van uit ging dat [eiser] één van de docenten is geweest die heeft bijgedragen aan het artikel in dagblad Trouw. De kantonrechter heeft echter geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat [eiser] aan dat artikel heeft meegewerkt. Hij heeft dat althans ten stelligste ontkend. SvPO Hurdegaryp heeft ter zitting nog uitvoerig naar voren gebracht dat er vanuit een groep docenten in de bovenbouw van het TKC een bewuste actie op poten is gezet om de schoolleiding onder druk te zetten. SvPO Hurdegaryp heeft deze stelling niet met feiten onderbouwd. Voor zover al zou moeten worden aangenomen dat een groep docenten heeft besloten om actie te ondernemen, dan valt zonder nadere onderbouwing, die ontbreekt, niet in te zien waarom dit [eiser] wordt aangerekend. De kantonrechter gaat hier dan ook aan voorbij.

4.8.

De kantonrechter overweegt voorts dat [eiser] ter zitting aannemelijk heeft gemaakt dat hij niet uit was op persoonlijk gewin maar dat hij meende in het belang van de leerlingen van de school te moeten handelen. Alhoewel niet is uitgesloten dat het interview en de door [eiser] gedane uitlatingen nadelig zijn voor SvPO, en [eiser] om die reden een aantal opmerkingen beter achterwege had kunnen laten, valt dit [eiser] niet zodanig zwaar aan te rekenen dat hij om die reden met onmiddellijke ingang moest worden geschorst.

4.9.

De kantonrechter is op grond van het voorgaande van oordeel dat vooralsnog niet is gebleken dat SvPO Hurdegaryp een zwaarwegende grond had om tot schorsing over te gaan. De schorsing dient daarom voorshands als onrechtmatig te worden aangemerkt. De kantonrechter is voorts van oordeel dat het in de gegeven omstandigheden van SvPO Hurdegaryp kan worden gevergd dat aan [eiser] de gelegenheid wordt gegeven om gedurende de laatste week van het schooljaar te worden toegelaten op het werk, zodat hij het schooljaar op een correcte wijze met de leerlingen kan afronden en op een waardige manier afscheid kan nemen. Weliswaar is sprake van een verstoorde arbeidsverhouding tussen SvPO en [eiser] en heeft SvPO gesteld dat toelating van [eiser] tot de werkvloer tot onrust zal leiden, maar de relatie met de leerlingen en overige docenten lijkt onverminderd goed te zijn gebleven. Gezien de steunbetuigingen die [eiser] van zowel docenten als leerlingen heeft gekregen zal afwijzing van de vordering de onrust mogelijk juist versterken. Daarbij weegt mee dat het in stand laten van de schorsing, die mogelijk in brede kringen bekend zal worden gemaakt, beschadigend en diffamerend is voor [eiser] . Het belang van SvPO Hurdegaryp om [eiser] van de werkvloer te weren weegt hier niet tegenop.

4.10.

De kantonrechter merkt nog op dat SvPO Hurdegaryp ter zitting mededelingen heeft gedaan omtrent gedragingen van [eiser] tijdens een "feestje" met leerlingen. Deze mededelingen zijn niet met feiten gestaafd en de juistheid hiervan is door [eiser] weersproken. De kantonrechter laat deze mededelingen, die onmiskenbaar schadelijk zijn voor [eiser] , verder buiten beschouwing. Het gaat hier namelijk om mededelingen die niet mede ten grondslag zijn gelegd aan het schorsingsbesluit.

4.11.

Alles afwegend komt de kantonrechter tot de slotsom dat [eiser] , die gesteld heeft enkele dagen nodig te hebben om alles af te ronden, in de gelegenheid moet worden gesteld om zijn werkzaamheden te hervatten. De kantonrechter zal de wedertewerkstelling in laten gaan op maandag 5 juli 2021. Het is daarbij aan SvPO als werkgever om de gang van zaken in de laatste lesweek in goede banen te leiden.

4.12.

De vordering tot rectificatie wijst de kantonrechter af wegens gebrek als belang. Naar het oordeel van de kantonrechter blijkt voldoende uit dit vonnis dat de kantonrechter de schorsing voorshands onrechtmatig acht.

4.13.

[eiser] heeft zijn vordering tot toewijzing van een dwangsom ter zitting gewijzigd. In plaats van “vanaf de datum van de dagvaarding” vordert hij deze “vanaf de dag waarop dit vonnis zal zijn betekend. De kantonrechter heeft geen aanleiding om deze eiswijziging niet te accepteren, nu de wijziging niet in het nadeel van SvPO Hurdegaryp strekt. De gevorderde dwangsom van € 1.000,00 per dag zal worden toegewezen voor iedere dag dat SvPO Hurdegaryp niet voldoet aan de veroordeling tot wedertewerkstelling van [eiser] .

4.14.

SvPO Hurdegaryp zal als de (grotendeels) in het ongelijk te stellen partij worden veroordeeld in de proceskosten.

De proceskosten aan de zijde van [eiser] worden vastgesteld op:

- explootkosten € 103,83

- griffierecht € 85,00

- salaris gemachtigde € 720,00

totaal € 908.83

5 Beslissing

De kantonrechter:

Rechtdoende in kort geding

5.1.

veroordeelt SvPO Hurdegaryp om [eiser] met ingang van maandag 5 juli 2021 weer toe te laten tot zijn bedongen arbeid tot het moment waarop de zomervakantie 2021 ingaat;

5.2.

veroordeelt SvPO Hurdegaryp tot betaling van een dwangsom van € 1.000,00 voor elke dag waarop SvPO Hurdegaryp nalatig zal blijken aan deze veroordeling te voldoen, zulks te rekenen vanaf het moment dat dit vonnis aan haar zal zijn betekend;

5.3.

veroordeelt SvPO in de kosten van deze procedure, aan de zijde van [eiser] vastgesteld op € 908,83;

5.4.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

5.5.

wijst af hetgeen meer of anders is gevorderd.

Aldus gewezen door mr. J.A. Werkema, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op 30 juni 2021 in tegenwoordigheid van de griffier.

c 518