Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2021:1804

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
29-04-2021
Datum publicatie
11-05-2021
Zaaknummer
18/119558-20
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Verdachte wordt voor het medeplegen van de productie van amfetamine in een drugslab te Eext en de voorbereiding daartoe, veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaren met aftrek van voorarrest. Daarnaast wordt een PGP-telefoon onttrokken aan het verkeer.

Wetsverwijzingen
Wetboek van Strafrecht 57
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling strafrecht

Locatie Assen

parketnummer 18/119558-20

Vonnis van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken d.d. 29 april 2021 in de zaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] 1988 te [geboorteplaats] ,

wonende te [straatnaam] , [woonplaats] ,

thans gedetineerd in [instelling] .

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting van 4 augustus 2020, 14 oktober 2020, 6 januari 2021, 22 maart 2021 (inhoudelijke behandeling) en 15 april 2021 (sluiting van het onderzoek).

Verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. J.C. Sneep, advocaat te Breda. Het openbaar ministerie is ter terechtzitting vertegenwoordigd door mr. J. Houwink.

Tenlastelegging

Aan verdachte is, na nadere omschrijving van de tenlastelegging, ten laste gelegd dat:

1 Productie van amfetamine

hij (op een of meer tijdstippen) in of omstreeks de periode van 21 maart 2020 tot en met 1 mei 2020 te Eext, althans (ook) (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,
opzettelijk (in een drugslab in een schuur gelegen op of aan de [straatnaam] te Eext)
heeft bereid en/of bewerkt en/of verwerkt en/of verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd (B), en/of vervaardigd (D), en/of in elk geval opzettelijk aanwezig heeft gehad (C),
(een (hoeveelhe(i)d(en)) van (een) materiaal bevattende amfetamine, zijnde amfetamine een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

2 Voorbereiding van productie van amfetamine


hij (op een of meer tijdstippen) in of omstreeks de periode van 21 maart 2020 tot en met 1 mei 2020 te Eext en/of Bergen op Zoom en/of Roosendaal, en/of Schiedam en/of Assen, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

om een feit, bedoeld in het derde of vierde of vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten
- het opzettelijk bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren (B), en/of
- vervaardigen (D), en/of
- buiten het grondgebied van Nederland brengen (A), en/of
- aanwezig hebben (C),

van een of meer hoeveelhe(i)d(en) amfetamine, zijnde amfetamine een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, in elk geval een of meer hoeveelhe(i)d(en) van een materiaal bevattende een middel(en) als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, voor te bereiden en/of te bevorderen,

- een of meer anderen heeft/hebben getracht te bewegen om dat/die feit(en) te plegen, te doen plegen en/of mede te plegen en/of uit te lokken en/of om daarbij behulpzaam te zijn en/of om daartoe gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen te verschaffen, en/of
- zich en/of een of meer anderen gelegenheid, middelen of inlichtingen tot het plegen van dat/die feit(en) heeft/hebben getracht te verschaffen, en/of
-voorwerpen en/of vervoermiddelen en/of stoffen en/of gelden en/of andere betaalmiddelen voorhanden heeft/hebben gehad, waarvan hij, verdachte en/of zijn mededader(s) wist(en) of ernstige reden had(den) om te vermoeden dat zij bestemd was/waren tot het plegen van het/die delict(en),

immers, heeft/hebben hij, verdachte en/of (een of meer van) zijn mededader(s) in voornoemde periode en op een of meer van voornoemde pleegplaatsen (telkens),

(LFO-rapport d.d. 12 oktober 2020, drugslab te Eext op 1 mei 2020)
- een (complete) laboratorium-opstelling / productieplaats (drugslab) opgezet, bedoeld voor de productie van BMK (Benzylmethylketon) en/of amfetamine (gereed om in gebruik te worden genomen), waarbij


x. reeds BMK was geproduceerd met behulp van de preprecursor MAPA (conclusie LFO), en/of
x. BMK was omgezet in N-formylamfetamine en/of amfetamine (in 12 liter sterk zure vloeistof) (conclusie LFO en L-22), en/of
x. de aangetroffen apparatuur geschikt was voor de productie van 275 tot 367 kilogram onversneden amfetamine pasta (per ketel en/of bij een vullingsgraad van 50%) (conclusie LFO), en/of

-
in dat drugslab (in ieder geval) de volgende voorwerpen/producten gebruikt en/of bereid en/of voorhanden gehad, te weten


x. (in totaal) circa 36 liter N-formylamfetamine (die na toevoeging van zoutzuur kon worden omgezet in circa 70 en 85 kilogram amfetamine) (conclusie LFO), en/of
x. circa 180 liter, althans een (zeer grote/aanzienlijke) hoeveelheid, zure (PH-3) vloeistof (L-2), en/of
x. circa 470 liter zuur afval, bevattende (sporen van) BMK (L-11), en/of
x. circa 237 kilo, althans een (zeer grote/aanzienlijke) hoeveelheid, caustic soda
(L-20), en/of
x. circa 240 liter, althans een grote/aanzienlijke hoeveelheid, formamide (L-29), en/of
x. circa 225 kilogram MAPA (L-32), en/of
x. 10, althans meerdere, althans een blauw(e) klemdeksel vat(en), inhoud 200 liter, elk gevuld met circa 60-70 liter (pH-14), althans een zeer grote/aanzienlijke hoeveelheid, loogoplossing die bestemd is voor het scheiden van de amfetamine na het koken in zoutzuur in de rondbodemkolven (A1), en/of
x. circa 100 liter, althans een grote/aanzienlijke hoeveelheid, zoutzuur (K1), en/of
x. circa 137 liter, althans een grote/aanzienlijke hoeveelheid, mierenzuur (O-2), en/of
x. diverse hardware, waaronder (46) maatbekers en/of (2) RVS reactieketel(s) (inhoud 981 liter, waarvan één resten bevat van BMK (L9) en/of één resten bevat van N-formylamfetamine (op een zwak zure waterige vloeistof) (L2)) en/of (9) gasbranders en/of (10) rondbodemkolven en/of (10) spiraalkoelers en/of (25) propaan gasflessen en/of (10) brandersteunen en/of (30, althans 20) klemdekselvaten (inhoud 200 liter) en/of lucht- en waterslangen en/of (3) RVS koelers en/of stoomgenerator (inhoud 292 liter) en/of stoomgenerator (inhoud 362 liter) en/of een destillatieketel (inhoud 227 liter) en/of (2) IBC's (inhoud 1.000 liter) en/of (74) jerrycans, en/of
x. een Gardena vierwegverdeler en/of slangklemmen (afkomstig van de Gamma en gebruikt in het drugslab), en/of

(overige handelingen)
- een locatie voor een drugslab geregeld en/of laten regelen aan de [straatnaam] te Eext, en/of
- diverse grondstoffen, te weten caustic soda en/of mierenzuur en/of formamide en/of zoutzuur en/of apaan aangeschaft, en/of
- inlichtingen gevraagd en/of verkregen omtrent het kookproces van amfetamine en/of tijdens het kookproces om bijstand en/of hulp en/of inlichtingen gevraagd en/of verkregen, en/of
- een of meer chauffeur(s) geregeld voor het vervoeren en/of ophalen van goederen en/of personen ten behoeve van voornoemd drugslab, en/of
- deze chauffeur(s) een of meer perso(o)n(en) heeft laten ophalen en/of vervoeren van en naar voornoemd drugslab, en/of - deze chauffeur(s) een of meer goederen heeft laten ophalen en/of vervoeren ten behoeve van voornoemd drugslab, te weten (onder meer) gasflessen en/of jerrycans en/of een of meer (grote) ketel(s) en/of witte zakken (van 20 kilo met caustic soda) en/of kartonnen dozen met glazen bollen en/of ijzeren buizen, en/of
- een of meer perso(o)n(en) geregeld voor het produceren van BMK (Benzylmethylketon) en/of N-formylamfetamine en/of amfetamine, althans voor het helpen van verdachte bij het produceren van van BMK (Benzylmethylketon) en/of N-formylamfetamine en/of amfetamine, en/of
- een of meer goederen gekocht en/of opgehaald en/of vervoerd ten behoeve van voornoemd drugslab te Eext, te weten (onder meer) een Gardena vierwegverdeler en/of slangklemmen (afkomstig van Gamma (te Assen) en/of gebruikt in het drugslab), en/of
- BMK (Benzylmethylketon) en/of N-formylamfetamine ‘gekookt’ (bereid/bewerkt);

Beoordeling van het bewijs

De beschuldiging

Naar aanleiding van het opsporingsonderzoek Morris1 wordt verdachte [verdachte]

- samengevat - verweten onder:

  • -

    1, het medeplegen van de productie van amfetamine in een lab in een schuur (bij een boerderij) te Eext;

  • -

    2, het medeplegen van voorbereiding van de productie van amfetamine.

Standpunt van de officier van justitie

Op de in het schriftelijk requisitoir uitgewerkte gronden heeft de officier van justitie een bewezenverklaring van de feiten 1 en 2 gevorderd. Hij acht telkens het medeplegen van de feiten bewezen, en ten aanzien van feit 1, (het medeplegen van) het vervaardigen en aanwezig hebben van amfetamine.

Standpunt van de verdediging

De raadsman heeft aangegeven dat verdachte een bekennende verklaring met betrekking tot het drugslab heeft afgelegd. Verdachte heeft op beperkte schaal mensen aangestuurd. Hij was uitvoerder en een soort bedrijfsleider. Hij stond echter niet bovenaan in de keten.

Oordeel van de rechtbank

De rechtbank acht de feiten 1 en 2 wettig en overtuigend bewezen, zoals hierna opgenomen in de bewezenverklaring. Nu verdachte deze feiten duidelijk en ondubbelzinnig heeft bekend, volstaat de rechtbank met een opgave van de bewijsmiddelen overeenkomstig artikel 359, derde lid, tweede volzin, van het Wetboek van Strafvordering.

Deze opgave luidt als volgt:

1. de bekennende verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 22 maart 2021;

2. een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen van 3 mei 2020, opgenomen op pagina 18 e.v. van het dossier van Politie Noord-Nederland, onderzoek: MORRIS/NN3R020060 van 2 oktober 2020;

3. een naar wettelijk voorschrift op 8 mei 2020 opgemaakt proces-verbaal van observatie vrijdag 01 mei 2020 (met foto's), opgenomen op pagina 20 e.v. van voornoemd dossier en een naar wettelijk voorschrift op 2 december 2020 opgemaakt aanvullend proces-verbaal van bevindingen (naar aanleiding van voornoemd proces-verbaal van observatie);

4. een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen van 12 mei 2020, opgenomen op pagina 27 e.v. van voornoemd dossier;

5. een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van Politie, Landelijke Eenheid, groep Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO), nummer 2020-05-01-Eext – AvR-II, van 12 oktober 2020, met bijlagen;

6. een deskundigenrapport afkomstig van het Nederlands Forensisch Instituut van het Ministerie van Justitie en Veiligheid van 19 juni 2020 (bijlage bij proces-verbaal hiervoor genoemd onder 5);

7. een sporenlijst Forensische Opsporing met resultaten vervolgonderzoeken amfetamine laboratorium Eext, opgenomen op pagina 152 e.v. van voornoemd dossier;

8. drie deskundigenrapporten afkomstig van het Nederlands Forensisch Instituut van het Ministerie van Justitie en Veiligheid van respectievelijk 15 mei 2020, 19 mei 2020 en 22 juni 2020, opgenomen op pagina 160 e.v., 168 e.v. en 175 e.v. van voornoemd dossier;

9. een (afzonderlijk) deskundigenrapport afkomstig van het Nederlands Forensisch Instituut van het Ministerie van Justitie en Veiligheid van 20 november 2020;

10. een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen van 16 mei 2020, opgenomen op pagina 295 e.v. van voornoemd dossier;

11. een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen van 11 mei 2020, opgenomen op pagina 324 e.v. van voornoemd dossier;

12. een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen van 11 mei 2020, opgenomen op pagina 329 e.v. van voornoemd dossier;

13. een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen van 16 juli 2020, opgenomen op pagina 341 e.v. van voornoemd dossier;

14. een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen van 21 september 2020, opgenomen op pagina 373 e.v. van voornoemd dossier;

15. een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen van
1 oktober 2020, opgenomen op pagina 524 e.v. van voornoemd dossier;

16. een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van verhoor medeverdachte
[medeverdachte] van 17 september 2020, opgenomen op pagina 647 e.v. van voornoemd dossier.

Ieder bewijsmiddel is -ook in onderdelen- slechts gebruikt voor het feit waarop het blijkens zijn inhoud betrekking heeft.

Bewezenverklaring

De rechtbank acht de feiten 1 en 2 wettig en overtuigend bewezen, met dien verstande dat:

1Productie van amfetamine
hij op tijdstippen in de periode van 21 maart 2020 tot en met 1 mei 2020 te Eext, tezamen en in vereniging met anderen, opzettelijk
(in een drugslab in een schuur gelegen op of aan de [straatnaam] te Eext)
heeft bereid en bewerkt en verwerkt en vervoerd (B), en vervaardigd (D), en opzettelijk aanwezig heeft gehad (C),
een hoeveelheid van een materiaal bevattende amfetamine, zijnde amfetamine een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I;

2 Voorbereiding van productie van amfetamine

hij op tijdstippen in de periode van 21 maart 2020 tot en met 1 mei 2020 in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen,
om een feit, bedoeld in het vierde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten
- het opzettelijk bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, vervoeren (B), en
- vervaardigen (D),

van een hoeveelheid amfetamine, zijnde amfetamine een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, voor te bereiden en te bevorderen,

-voorwerpen en stoffen voorhanden heeft gehad, waarvan hij, verdachte en zijn mededaders wisten of ernstige reden hadden om te vermoeden dat zij bestemd waren tot het plegen van die delicten,

immers, heeft hij, verdachte en een of meer van zijn mededaders in voornoemde periode en in Nederland telkens,

(LFO-rapport d.d. 12 oktober 2020, drugslab te Eext op 1 mei 2020)
- een complete laboratorium-opstelling / productieplaats (drugslab) opgezet, bedoeld voor de productie van BMK (Benzylmethylketon) en amfetamine (gereed om in gebruik te worden genomen), waarbij


x. reeds BMK was geproduceerd met behulp van de preprecursor MAPA (conclusie LFO), en
x. BMK was omgezet in N-formylamfetamine en/of amfetamine (in 12 liter sterk zure vloeistof) (conclusie LFO en L-22), en
x. de aangetroffen apparatuur geschikt was voor de productie van 275 tot 367 kilogram onversneden amfetamine pasta (per ketel en/of bij een vullingsgraad van 50%) (conclusie LFO), en

- in dat drugslab in ieder geval de volgende voorwerpen/producten gebruikt en/of bereid en/of voorhanden gehad, te weten


x. (in totaal) circa 36 liter N-formylamfetamine (die na toevoeging van zoutzuur kon worden omgezet in circa 70 en 85 kilogram amfetamine) (conclusie LFO), en
x. circa 180 liter, althans een (zeer grote/aanzienlijke) hoeveelheid, zure (PH-3) vloeistof (L-2), en
x. circa 470 liter zuur afval, bevattende (sporen van) BMK (L-11), en
x. circa 237 kilo, caustic soda (L-20), en
x. circa 240 liter, formamide (L-29), en
x. circa 225 kilogram MAPA (L-32), en
x. meerdere blauwe klemdeksel vaten), inhoud 200 liter, elk gevuld met circa 60-70 liter (pH-14), loogoplossing die bestemd is voor het scheiden van de amfetamine na het koken in zoutzuur in de rondbodemkolven (A1), en
x. circa 100 liter zoutzuur (K1), en
x. circa 137 liter mierenzuur (O-2), en
x. diverse hardware, waaronder (46) maatbekers en RVS reactieketels (inhoud 981 liter, waarvan één resten bevat van BMK (L9) en één resten bevat van N-formylamfetamine (op een zwak zure waterige vloeistof) (L2)) en (9) gasbranders en (10) rondbodemkolven en (10) spiraalkoelers en (25) propaan gasflessen en (10) brandersteunen en klemdekselvaten (inhoud 200 liter) en lucht- en waterslangen en (3) RVS koelers en stoomgenerator (inhoud 292 liter) en stoomgenerator (inhoud 362 liter) en een destillatieketel (inhoud 227 liter) en 2 IBC's (inhoud 1.000 liter) en (74) jerrycans, en
x. een Gardena vierwegverdeler en slangklemmen afkomstig van de Gamma en gebruikt in het drugslab, en

(overige handelingen)
- een locatie voor een drugslab geregeld of laten regelen aan de [straatnaam] te Eext, en
- diverse grondstoffen, te weten caustic soda en mierenzuur en formamide en zoutzuur en apaan aangeschaft, en
- inlichtingen gevraagd en verkregen omtrent het kookproces van amfetamine en tijdens het kookproces om bijstand en hulp en inlichtingen gevraagd en verkregen, en
- chauffeurs geregeld voor het vervoeren en ophalen van goederen en personen ten behoeve van voornoemd drugslab, en
- deze chauffeurs personen heeft laten ophalen en vervoeren van en naar voornoemd drugslab, en

- deze chauffeurs goederen heeft laten ophalen en vervoeren ten behoeve van voornoemd drugslab, te weten gasflessen en jerrycans en (grote) ketels en witte zakken van 20 kilo met caustic soda en kartonnen dozen met glazen bollen en ijzeren buizen, en
- personen geregeld voor het helpen van verdachte bij het produceren van van BMK (Benzylmethylketon) en N-formylamfetamine en amfetamine, en
- goederen gekocht en opgehaald en vervoerd ten behoeve van voornoemd drugslab te Eext, te weten een Gardena vierwegverdeler en slangklemmen (afkomstig van Gamma te Assen) en gebruikt in het drugslab), en
- BMK (Benzylmethylketon) en N-formylamfetamine ‘gekookt’ (bereid/bewerkt).

Verdachte zal van het meer of anders ten laste gelegde worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet bewezen acht.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Het bewezen verklaarde levert op:

1. eendaadse samenloop van medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2, onder B en D, van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd;

en

medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2, onder C, van de Opiumwet gegeven verbod;

2. medeplegen van een feit, bedoeld in het vierde lid van artikel 10 van de Opiumwet, voor te bereiden of te bevorderen door voorwerpen en stoffen voorhanden te hebben, waarvan hij weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat zij bestemd zijn tot het plegen van dat feit.

Deze feiten zijn strafbaar nu geen omstandigheden aannemelijk zijn geworden die de strafbaarheid uitsluiten.

Strafbaarheid van verdachte

De rechtbank acht verdachte strafbaar nu niet van enige strafuitsluitingsgrond is gebleken.

Strafmotivering

Vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte ter zake van feit 1 en 2 wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 6 jaren, met aftrek van voorarrest, en een geldboete van € 80.000,-. Hij heeft bij de bepaling van zijn vordering uitdrukkelijk rekening gehouden met de Richtlijn voor strafvordering voorbereiding/bevordering synthetische drugs (art. 10a Opiumwet), Stcrt. 2020, nr. 49836.

Daarnaast heeft de officier van justitie onttrekking aan het verkeer gevorderd van de onder verdachte inbeslaggenomen (PGP-)telefoon.

Standpunt van de verdediging

De raadsman van verdachte heeft - indien de rechtbank tot een veroordeling komt - gepleit voor het opleggen van een gevangenisstraf voor een duur tussen de 24 en 48 maanden, gelet op de straffen die in vergelijkbare zaken worden opgelegd.

Oordeel van de rechtbank

Bij de bepaling van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de aard en de ernst van het bewezen en strafbaar verklaarde, de omstandigheden waaronder dit is begaan, de persoon van verdachte zoals deze naar voren is gekomen uit het onderzoek ter terechtzitting, de justitiële documentatie, waaruit naar voren komt dat verdachte eerder voor Opiumwet feiten is veroordeeld, alsmede de vordering van de officier van justitie en het pleidooi van de verdediging.

De rechtbank heeft in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft zich, samen met anderen, schuldig gemaakt aan de grootschalige productie van amfetamine en het aanwezig hebben daarvan. Daarnaast heeft hij, wederom samen met anderen, zich schuldig gemaakt aan voorbereiding van productie van amfetamine.

Het is algemeen bekend dat de productie van synthetische drugs, en verdovende middelen in het algemeen, zeer schadelijk is voor de volksgezondheid en bovenal voor de gezondheid van de gebruikers van deze middelen. Amfetamine is een zeer verslavende drug. Het is wetenschappelijk aangetoond dat het frequent gebruik van harddrugs de volksgezondheid kan schaden, met name waar heet geestelijke aandoeningen betreft. Bovendien bekostigen gebruikers hun drugsgebruik vaak door diefstal of ander crimineel gedrag, waardoor schade en overlast wordt toegebracht aan anderen.

Daarnaast wordt het chemisch afval dat ontstaat bij de productie vrijwel altijd illegaal gedumpt, hetgeen zeer schadelijk is voor het milieu. Zowel de productie van een synthetische drug zoals amfetamine, als het daaruit voorkomende chemische afval en het dumpen van dat afval, zijn dan ook maatschappelijk ontwrichtend.

Voorts wijst de rechtbank op de vele risico’s die gepaard gaan met het opslaan en bewerken van diverse chemicaliën in een illegaal drugslaboratorium, zoals brand, ontploffingsgevaar en het vrijkomen van giftige en bijtende dampen, niet alleen levensgevaarlijk voor de producenten van de drugs, maar ook voor mensen die in de omgeving van het laboratorium wonen. De rechtbank wijst hierbij in het bijzonder op de in de bewijsmiddelen omschreven situatie op 28 april 2020, waarbij er paniek was in het drugslab. Er waren problemen met het kookproces, waardoor de rook over de weilanden trok en verdachte en zijn medeverdachten halsoverkop het drugslab hebben verlaten, waarbij zij zelfs een huisdeur hebben opengelaten. Verdachte en zijn medeverdachten zijn vertrokken naar hun woonplaatsen in het zuiden van het land zonder zich te bekommeren om de eventuele gevolgen van de over de weilanden trekkende wolk met mogelijke gevaarlijke stoffen er in.

Verdachte heeft kennelijk enkel gedacht aan zijn eigen financiële gewin en zich totaal niet bekommerd om de risico’s voor omwonenden en de schadelijke gevolgen van zijn handelen voor anderen en het milieu.

De rechtbank betrekt ook in het bijzonder in de strafmaat dat verdachte een coördinerende en een belangrijke uitvoerende rol heeft gehad bij exploitatie van het drugslab. Hij stuurde de andere verdachten aan. Bovendien onderhield verdachte de contacten, voornamelijk via encrochat, met de leveranciers van grondstoffen voor de productie van amfetamine, alsmede met de leveranciers van de apparatuur ten behoeve van het productieproces. De rechtbank rekent verdachte dit alles zwaar aan.

Wat betreft de hoogte van de op te leggen straf heeft de rechtbank aansluiting gezocht bij straffen die in vergelijkbare zaken worden opgelegd en komt tot een lagere straf dan door de officier van justitie is gevorderd, maar wel tot gevangenisstraf van aanzienlijk duur. De rechtbank is van oordeel dat een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 5 jaren passend en geboden is.

De rechtbank acht het opleggen van geldboete, zoals door de officier van justitie is gevorderd, niet aangewezen.

Inbeslaggenomen goederen

De rechtbank acht het inbeslaggenomen voorwerp, te weten een PGP-telefoon, vatbaar voor onttrekking aan het verkeer nu met behulp van deze telefoon de feiten zijn begaan en het voorwerp van zodanige aard is dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met het algemeen belang.

Toepassing van wetsartikelen

De rechtbank heeft gelet op de artikelen 36b, 36c 47, 55 en 57 van het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 2, 10 en 10a van de Opiumwet.
Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij ten tijde van het bewezen verklaarde rechtens golden dan wel ten tijde van deze uitspraak gelden.

Uitspraak

De rechtbank

Verklaart het onder 1 en 2 ten laste gelegde bewezen, te kwalificeren en strafbaar zoals voormeld en verdachte daarvoor strafbaar.

Verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan het bewezen verklaarde en spreekt verdachte daarvan vrij.

Veroordeelt verdachte tot:

een gevangenisstraf voor de duur van 5 jaren.

Beveelt dat de tijd die de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf, geheel in mindering zal worden gebracht.

Verklaart onttrokken aan het verkeer van de in beslag genomen PGP-telefoon.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.A.M. Wolters, voorzitter,

mr. R. Depping en mr. J. Edgar, rechters,

bijgestaan door J. Hoogeveen, griffier,

en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 29 april 2021.

1 proces-verbaal van Politie Noord-Nederland, onderzoek: MORRIS/NN3R020060 van 2 oktober 2020, bestaande uit in de wettelijke vorm opgemaakte processen-verbaal en andere schriftelijke bescheiden (hierna te noemen: het dossier)