Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2021:1168

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
07-04-2021
Datum publicatie
09-04-2021
Zaaknummer
9058799 VZ VERZ 21-8
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Rekestprocedure
Beschikking
Inhoudsindicatie

handlichting

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling Privaatrecht

Locatie Leeuwarden

zaak-/rolnummer: 9058799 VZ VERZ 21-8

beschikking van de kantonrechter d.d. 7 april 2021

inzake

ALBERT DOUWE DUURSMA,

wonende te Burgum,

geboren op 11 december 2004,

verzoeker,

hierna te noemen: Duursma.

1 De procedure

1.1.

Duursma heeft een verzoek ingediend om hem handlichting te verlenen, ingekomen ter griffie op 1 maart 2020.

1.2.

De mondelinge behandeling van het verzoek heeft plaatsgevonden op 29 maart 2021 door middel van een telefoonverbinding tussen de kantonrechter en Duursma, in het bijzijn van N.B. van der Beek als griffier. Aan het gesprek hebben eveneens deelgenomen G.B. Duursma-Dijkstra en E. Duursma, ouders en wettelijk vertegenwoordigers van Duursma.

1.3.

Vervolgens is beschikking bepaald.

2 Het verzoek

2.1.

Duursma is minderjarig en verzoekt de kantonrechter om hem volledige handlichting te verlenen in verband met de uitoefening van een eigen bedrijf onder de naam "CustomHoesjes", dat zich richt op online verkoop van onder andere computermuizen, telefoonhoesjes en andere elektronica op het platform Bol.com. Duursma wil hiervoor een bankrekening kunnen openen en een open creditcardrekening. Verder wenst hij te beschikken over de bevoegdheid om personeel aan te kunnen nemen en over bevoegdheden om een bedrijf goed te kunnen runnen. Eventueel wenst hij overeenkomsten aan te kunnen gaan tot een bedrag van € 25.000,00.

3 De beoordeling

3.1.

Handlichting waarbij aan een minderjarige bepaalde bevoegdheden van een meerderjarige worden toegekend, kan wanneer de minderjarige de leeftijd van zestien jaren heeft bereikt, op zijn verzoek door de kantonrechter worden verleend (artikel 1:235 lid 1 BW). Ingevolge het tweede lid van artikel 1:235 BW wordt de handlichting niet verleend tegen de wil van de ouders voor zover deze het gezag over de minderjarige uitoefenen.

Bij de beoordeling van het verzoek moet de kantonrechter zich laten leiden door het belang van de minderjarige en beoordelen of de gevraagde handlichting verantwoord kan worden geacht.

3.2.

De kantonrechter heeft vastgesteld dat Duursma de leeftijd van zestien jaar heeft bereikt en dat zijn ouders met het verzoek hebben ingestemd. De kantonrechter heeft uit het met Duursma gevoerde gesprek voorts vast kunnen stellen dat hij voldoende heeft nagedacht over zijn beslissing om een eigen bedrijf uit te oefenen. Hij is al bijna drie jaar onder toezicht van zijn ouders bezig met zijn online-verkopen en doet al enige tijd zijn boekhouding en btw-aangifte zelf, in een boekhoudprogramma van zijn moeder. Zijn ouders hebben aangegeven vertrouwen te hebben in het vermogen van hun zoon om de onderneming op een verstandige manier te runnen. De kantonrechter acht het dan ook verantwoord om het verzoek toe te wijzen en aan Duursma handlichting te verlenen, zoals is verzocht.

3.3.

Op grond van artikel 1:237 BW moet de beschikking waarin de handlichting is verleend, bekend gemaakt worden in de Staatscourant en in twee bij de benoeming voorgeschreven dagbladen. De bedoeling van de wetgever daarbij is geweest dat op die manier zo veel mogelijk personen kennis konden nemen van de handlichting. Tegenwoordig is echter de toegang tot het internet voor iedereen beschikbaar, waardoor de publicatie van de handlichting op het internet in de praktijk een ruimer bereik heeft dan een publicatie in een dagblad. De kantonrechter is dan ook van oordeel dat met publicatie van de handlichting op het internet volstaan kan worden. Nu de Staatscourant op internet beschikbaar is en de publicatie kosteloos is, zal de kantonrechter bepalen dat publicatie dient plaats te vinden in de Staatscourant en daarnaast zal de kantonrechter bepalen dat deze beschikking in niet-geanonimiseerde vorm zal worden gepubliceerd op www.rechtspraak.nl. De griffier zal zorgdragen voor de voornoemde publicaties.

3.4.

Duursma zal er overigens rekening mee moeten houden dat de verleende handlichting niet eerder geldt dan wanneer de publicatie een feit is.

4 De beslissing

De kantonrechter:

4.1.

verleent aan Albert Duursma, geboren op 11 december 2004, handlichting tot het uitoefenen van een eigen bedrijf, dat zich richt op online verkoop van onder andere computermuizen, telefoonhoesjes en andere elektronica op het platform Bol.com en tot het aangaan van verplichtingen ten behoeve van de bedrijfsvoering, waaronder het openen van een bankrekening, het aanvragen van een creditcard, het aannemen van personeel en het sluiten van overeenkomsten tot een bedrag van maximaal € 25.000,00.

4.2.

bepaalt dat deze beschikking (door de griffier) zal worden gepubliceerd in de (digitale) Staatscourant en op www.rechtspraak.nl.

Aldus gegeven te Leeuwarden en in het openbaar uitgesproken op 7 april 2021 door

mr. T.K. Hoogslag, kantonrechter, in tegenwoordigheid van de griffier.