Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2020:3892

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
13-11-2020
Datum publicatie
13-11-2020
Zaaknummer
18/850108-17
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

De rechtbank legt een gevangenisstraf op van tien jaar aan verdachte, die jarenlang leiding heeft gegeven aan motorclub No Surrender, in welke club intimidatie, geweld en handel in verdovende middelen tot de gebruikelijke gang van zaken behoorde. No Surrender is daarmee een criminele organisatie. Van No Surrender ging een sterk ondermijnend effect uit op de samenleving en de club is inmiddels door de civiele rechter verboden. Verdachte was lange tijd het gezicht van, en de belangrijkste persoon binnen deze organisatie. Verdachte heeft zich verder schuldig gemaakt aan onder meer afpersingen, diefstallen met geweld dan wel bedreiging met geweld en een aantal geweldsdelicten. Vrijwel al deze feiten zijn in vereniging gepleegd.

Wetsverwijzingen
Wetboek van Strafrecht 57
Wetboek van Strafrecht 140
Wetboek van Strafrecht 301
Wetboek van Strafrecht 312
Wetboek van Strafrecht 317
Wetboek van Strafrecht 303
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling strafrecht

Locatie Groningen

parketnummer 18/850108-17

Vonnis van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken d.d. 13 november 2020 in de zaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] 1964 te [geboorteplaats] ,

wonende te [woonplaats] , [straatnaam] .

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting, dat is aangevangen op 15 maart 2018 en gesloten op 30 oktober 2020.

Verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. R.J.H. van der Wal, advocaat te Hengelo.

Het openbaar ministerie is ter terechtzitting hoofdzakelijk vertegenwoordigd door

mr. S.M. von Bartheld en mr. H.J. Timmer.

Tenlastelegging

De tenlastelegging is als bijlage I aan dit vonnis gehecht.

Beoordeling van het bewijs

Standpunt van het openbaar ministerie

De officieren van justitie hebben gerekwireerd tot bewezenverklaring van de feiten 1 primair,

2 primair, 3 primair, 4B, 5 primair (afpersing), 6, 7A, 7B (afpersing), 8, 9, 10 primair (A en B), 11 primair en 12.

Standpunt van de verdediging

Verdachte heeft alle hem tenlastegelegde feiten ontkend. De raadsman heeft gepleit voor vrijspraak voor alle feiten omdat er volgens hem onvoldoende bewijs in het dossier aanwezig is. Hij heeft het standpunt ingenomen dat de rechtmatigheid van het plaatsen en verwijderen en toepassen van OVC-apparatuur niet kan worden getoetst wegens het ontbreken van de processen-verbaal hieromtrent. Bovendien heeft het 4,5 maand geduurd voordat het eerste gesprek is opgenomen in het clubhuis. Het bevel is afgegeven vanwege 'dringende noodzakelijkheid’ en daarvan is na een dergelijk tijdsverloop geen sprake meer. Dit zijn onherstelbare vormverzuimen ex artikel 359a van het Wetboek van Strafvordering die moeten leiden tot bewijsuitsluiting van de opgenomen OVC-gesprekken.

Oordeel van de rechtbank

De rechtbank verwerpt het verweer van de verdediging dat de OVC-gesprekken moeten worden uitgesloten van het bewijs. De processen-verbaal met betrekking tot de inzet van OVC zitten in het dossier.1 Het openbaar ministerie heeft een plausibele verklaring gegeven voor het tijdsverloop tussen het afgeven van het bevel en het starten van de OVC, namelijk dat het heimelijk plaatsen van apparatuur in het clubhuis van No Surrender te Emmen geen eenvoudige zaak was en niet eerder was gelukt. Van een onherstelbaar vormverzuim ex artikel 359a van het Wetboek van Strafvordering is daarom geen sprake.

De rechtbank heeft de inhoud van wettige bewijsmiddelen, houdende voor de bewezenverklaring redengevende feiten en omstandigheden, in bijlage II opgenomen, welke bijlage onderdeel uitmaakt van dit vonnis. De rechtbank zal per feit aangeven wat zij bewezen acht en, voor zover nodig, op de standpunten van het openbaar ministerie en de verdediging ingaan.

FEIT 1

De rechtbank acht bewezen dat verdachte zich, samen met medeverdachte [medeverdachte 1] , heeft schuldig gemaakt aan afpersing. Uit de bewijsmiddelen blijkt dat verdachte op verzoek van [medeverdachte 1] contact heeft gezocht met [slachtoffer 1] , met wie [medeverdachte 1] een zakelijk conflict had. [medeverdachte 1] wilde bereiken dat [slachtoffer 1] een vordering zou intrekken. Verdachte heeft in zijn contacten met [slachtoffer 1] doelbewust verwezen naar No Surrender en (toenmalig leider) [medeverdachte 2] , en aldus gebruik gemaakt van de gewelddadige reputatie van de motorclub om [slachtoffer 1] vrees aan te jagen en te dwingen de vordering in te trekken. Door onder meer aan te kondigen dat hij met [medeverdachte 2] of andere jongens van No Surrender zou langskomen heeft hij [slachtoffer 1] laten vrezen voor gebruik van geweld. Op deze vrees was de opzet van verdachte en medeverdachte [medeverdachte 1] blijkens de inhoud van hun telefoongesprekken ook gericht. Door de bewezenverklaarde handelingen is [slachtoffer 1] uiteindelijk gedwongen tot het tenietdoen van een inschuld.

De verdediging heeft er op gewezen dat [slachtoffer 1] bij de rechter-commissaris, anders dan eerder bij de politie, heeft verklaard dat hij niet door verdachte is bedreigd en dat hij zich ook niet bedreigd heeft gevoeld. De rechtbank hecht echter geen waarde aan deze verklaring. De rechtbank acht de bij de politie afgelegde verklaring van [slachtoffer 1] betrouwbaar, omdat deze ondersteuning vindt in andere bewijsmiddelen. Zo heeft [getuige 1] verklaard dat [slachtoffer 1] tegen hem heeft gezegd dat hij bang was voor een afspraak met [medeverdachte 1] en dat voor beveiliging was gezorgd, hetgeen door [getuige 2] is bevestigd, en geeft [medeverdachte 1] in een telefoongesprek met [verdachte] aan dat [slachtoffer 1] "hartstikke bang" is. Dit past ook bij de omstandigheid dat [slachtoffer 1] in het bijzijn van zijn vrouw aan de politie heeft verklaard dat het grote indruk op hem en zijn gezin had gemaakt dat hij werd benaderd door verdachte en geen aangifte wilde doen uit angst.2

FEIT 2

De rechtbank acht bewezen dat verdachte zich, samen met medeverdachte [medeverdachte 1] , schuldig heeft gemaakt aan een poging tot afpersing. [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] hebben zich door verdachte bedreigd gevoeld, door zijn taalgebruik, zijn lichaamstaal en door de kleding die hij droeg. Door bij de ontmoeting met [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] het hesje van No Surrender te dragen en zich te laten vergezellen door twee andere clubleden in clubkleding, heeft verdachte gebruik gemaakt van de gewelddadige reputatie van de motorclub om [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] vrees aan te jagen en zodoende te bewegen de vordering van [medeverdachte 1] te voldoen. De bewoordingen van verdachte, onder andere dat hij bereid is om voor [slachtoffer 3] en [slachtoffer 2] 'te gaan zitten', zijn op te vatten als bedreigend, zeker gelet op en in samenhang met de context waarin dit werd gezegd. De rechtbank is van oordeel dat er sprake is geweest van dreiging met geweld.
Gelet op de inhoud van de telefoongesprekken tussen verdachte en medeverdachte [medeverdachte 1] , het gezamenlijke bezoek aan het bedrijf van [slachtoffer 3] of [slachtoffer 2] en de aanwezigheid van [medeverdachte 1] bij het gesprek bij Hajé Hotel te Heerenveen, is naar het oordeel van de rechtbank, sprake van een zodanige nauwe en bewuste samenwerking tussen verdachte en zijn medeverdachte dat kan worden gesproken van medeplegen.

FEIT 3

De rechtbank is van oordeel dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan een poging tot afpersing. Ook bij dit feit verwijst verdachte naar de motorclub en laat hij [slachtoffer 4] onder meer op een intimiderende manier weten dat hij een jaar voor [slachtoffer 4] weg gaat. Onder verwijzing naar hetgeen hieromtrent bij de voorgaande feiten is overwogen, is de rechtbank van oordeel dat er sprake is van dreiging met geweld. [slachtoffer 4] heeft ook tegenover [medeverdachte 3] verklaard dat hij is bedreigd door [verdachte] . Dat bij [slachtoffer 4] daadwerkelijk vrees is ontstaan dat [verdachte] ook geweld zou gaan toepassen, blijkt naar het oordeel van de rechtbank ook uit het feit dat [slachtoffer 4] geen verklaring wenst af te leggen bij de politie omdat hij naar eigen zeggen voor zichzelf kiest en omdat hij vrouw en kind heeft. Er is geen bewijs dat verdachte dit feit in vereniging heeft gepleegd, zodat voor dat onderdeel vrijspraak volgt.

FEIT 4

De rechtbank acht bewezen dat verdachte zich, samen met anderen, heeft schuldig gemaakt aan het valselijk opmaken van een salarisspecificatie op naam van zijn toenmalige partner (4A). Daarnaast acht de rechtbank bewezen dat verdachte, samen met zijn toenmalige partner, opzettelijk gebruik heeft gemaakt van de valse salarisspecificatie (4B). De valselijk opgemaakte salarisspecificatie was nodig om op naam van de toenmalige partner een huis te kunnen huren. Verdachte is samen met zijn toenmalige partner in het betreffende huis gaan wonen.

FEIT 5

De rechtbank acht bewezen dat verdachte [slachtoffer 5] op 7 januari 2017 heeft afgeperst. In het proces-verbaal van bevindingen van 13 april 2018 is door de verbalisant gerelateerd dat er op de OVC in de memberroom een geluid klinkt alsof iemand een klap krijgt. Uit het proces-verbaal blijkt ook dat het slachtoffer op dit geluid reageert met 'aaarch … waarom?' De in het proces-verbaal genoemde opname met 'File Number 9260, Subfile 023' is ter terechtzitting van 4 februari 2020 beluisterd. De rechtbank stelt vast dat het relaas van de verbalisant overeenstemt met hetgeen de rechtbank heeft gehoord. De enige conclusie die naar het oordeel van de rechtbank uit het geluidsfragment kan worden getrokken, is dat het slachtoffer door verdachte is gestompt en/of geslagen. Uit de reactie van het slachtoffer op het geluid van een klap volgt genoegzaam dat er sprake is van pijn. Bovenstaand gewelddadig handelen, dat in het kader van een zogenaamde bad standing heeft plaatsgevonden, is naar zijn aard wederrechtelijk. De vraag of het afgegeven hesje clubeigendom betreft, is, anders dan de verdediging meent, hierbij niet van belang.

FEIT 6

De rechtbank acht bewezen dat verdachte [slachtoffer 6] met voorbedachten rade heeft mishandeld door hem meermalen te slaan. De rechtbank gaat uit van de juistheid van de inhoud van de mededeling van de Belgische politie dat [slachtoffer 6] aan hen heeft verteld dat hij klappen heeft gehad bij de mishandeling in Emmen, maar dat hij dat niet in het proces-verbaal wilde hebben uit angst voor verdere problemen met No Surrender.

Dat hij is geslagen vindt ondersteuning in de ter terechtzitting beluisterde OVC-opname, met 'File Number 6294, Subfile 003', waarop naar het oordeel van de rechtbank het geluid van klappen is te horen, zoals ook is gerelateerd door de verbalisant. Bovendien verklaart verdachte in een OVC-opname zelf dat [slachtoffer 6] "een paar flappers aan z'n oren heeft gehad" en dat hij denkt dat [slachtoffer 6] er behoorlijk last van zal hebben. De voorbedachten rade valt af te leiden uit het vaste patroon rond een 'bad standing', waar hier sprake van is. Daarbij worden leden van No Surrender op een gewelddadige wijze uit de club gezet. Het lid wordt de memberroom ingeroepen, waar hij wordt mishandeld en club-gerelateerde goederen moeten worden ingeleverd of worden afgepakt.

FEIT 7

De rechtbank komt tot een bewezenverklaring van het medeplegen van zware mishandeling met voorbedachten rade en diefstal met geweld. Deze bad standing was voorbereid: verdachte stuurt anderen de ruimte uit, bepaalt dat medeverdachten [medeverdachte 4] en [medeverdachte 5] achterblijven en vervolgens wordt aangever [slachtoffer 7] binnengehaald en mishandeld door verdachte en [medeverdachte 5] , waarbij zijn hesje en telefoon worden afgepakt en door [medeverdachte 4] in de vuurton gegooid om de daarop aanwezige bloed- en dna-sporen weg te maken. Dergelijk gewelddadig handelen is naar zijn aard wederrechtelijk. De vraag of het jasje en de telefoon clubeigendommen betreft, is hierbij, zoals eerder overwogen, niet van belang. Voor het door verdachte geschetste alternatieve scenario, dat aangever reeds letsel had toen hij de memberroom binnen kwam, biedt het dossier geen ondersteuning.

FEIT 8

De rechtbank acht bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan mishandeling met voorbedachte rade van [slachtoffer 8] door hem meermalen te stompen en/of te slaan. Naar algemene ervaringsregels levert dit pijn bij het slachtoffer op. Dat hier sprake was van een bad standing waarbij is geslagen, komt uit de inhoud van OVC-opname duidelijk naar voren.

FEIT 9

De rechtbank acht bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan mishandeling met voorbedachten rade van [slachtoffer 9] door hem meermalen te stompen en/of te slaan. Dit volgt naar het oordeel van de rechtbank uit de inhoud van de OVC-opnames, waarop onder meer is te horen dat verdachte zelf aan anderen vertelt dat hij [slachtoffer 9] heeft geslagen .

FEIT 10

De rechtbank komt tot een bewezenverklaring van het primair onder A en B ten laste gelegde. Uit de stukken volgt dat aangever [slachtoffer 10] op 8 mei 2014 met een bad standing uit de club is gezet. Hij is mishandeld en zijn horloge en hesje zijn afgenomen. De verklaring van [slachtoffer 10] dat hij € 5.000,- moest betalen, wordt ondersteund door de latere tapgesprekken, waaruit volgt dat men naar [slachtoffer 10] op zoek is en bij zijn huis langs gaat. [slachtoffer 10] heeft dan inmiddels uit angst met zijn gezin de woning verlaten.

De rechtbank acht niet wettig en overtuigend bewezen dat [slachtoffer 10] op 8 mei 2014 is bedreigd met een wapen. Van dit deel van de tenlastelegging zal verdachte worden vrijgesproken.

FEIT 11

De rechtbank acht bewezen dat verdachte zich op 21 april 2014 samen met een ander schuldig heeft gemaakt aan diefstal met geweld. Ook hier is sprake van een bad standing, zoals verdachte zelf heeft verklaard in een tap-gesprek. [slachtoffer 11] heeft verklaard dat hij is uitgenodigd op de club, waar hij vervolgens door verdachte en [medeverdachte 6] is mishandeld en waar zijn hesje is afgenomen. In dat hesje zat een autosleutel. De rechtbank acht niet bewezen dat verdachte betrokken is bij het wegnemen van de overige in de tenlastelegging genoemde goederen. Hiervan zal verdachte worden vrijgesproken.

FEIT 12

I. Organisatie

De rechtbank stelt voorop dat onder 'organisatie' als bedoeld in artikel 140 van het Wetboek van Strafrecht (Sr) wordt verstaan een samenwerkingsverband met een zekere duurzaamheid en structuur, tussen de verdachte en tenminste één andere persoon. Niet is vereist dat daarbij komt vast te staan dat een persoon - om als deelnemer aan die organisatie te kunnen worden aangemerkt - moet hebben samengewerkt met, althans bekend moet zijn geweest met alle andere personen die deel uitmaken van die organisatie of dat de samenstelling van het samenwerkingsverband steeds dezelfde is (Hoge Raad 22 januari 2008, ECLI:NL:HR:2008: BB7134).

De rechtbank leidt uit de bewijsmiddelen het volgende af. De motorclub No Surrender is in 2013 opgericht door medeverdachte [medeverdachte 2] en is uitgegroeid tot een wereldwijde organisatie. De club is opgedeeld in verschillende chapters, ieder met een eigen president aan het hoofd.

Kenmerkend voor de club is dat gewerkt wordt met verschillende rangen, met bijbehorende taken. Op landelijk niveau zijn er drie rangen: die van generaal (welke rang is voorbehouden aan oprichter [medeverdachte 2] ), captain en nomad. De personen met deze rangen vormen samen de Nationals. Zij maken geen deel uit van een chapter en staan in hiërarchie boven de presidenten van de chapters. De Nationals bepalen het beleid bij No Surrender en sturen de club wereldwijd aan. Uit op verschillende plaatsen in het land aangetroffen administratie blijkt dat er op nationaal niveau vergaderingen worden gehouden, waarin afstemming plaatsvindt en normen worden gesteld die vervolgens aan de chapters worden opgelegd.

Van autonoom opererende chapters die niet gebonden zijn aan de regels van No Surrender is, anders dan de verdediging heeft aangevoerd, geenszins sprake. Zoals uit het navolgende zal blijken wordt de club juist sterk hiërarchisch aangestuurd en wordt door de Nationals (met sancties) ingegrepen als de chapters het niet zo nauw nemen met de centraal ingevoerde regels.

Na het vertrek van [medeverdachte 2] uit No Surrender wordt de club in september 2016 formeel ingeschreven als vereniging met een driekoppig bestuur, bestaande uit verdachte (na zijn aanhouding vervangen door [medeverdachte 4] ) als voorzitter, [medeverdachte 7] en [naam 1] .

De tenlastegelegde periode vangt aan in februari 2014, vlak nadat verdachte met een aantal chapters van Satudarah is overgestapt naar No Surrender. De club wordt op dat moment geleid door 'de generaal' [medeverdachte 2] . Hij beslist over de toetreding van verdachte, die direct na zijn aantreden de rang van captain krijgt. Met verdachte stapt ook [medeverdachte 4] over van Satudarah. Verdachte, bijgestaan door [medeverdachte 4] , die eveneens de rang van captain krijgt, stuurt de chapters in het noorden van het land aan, terwijl oprichter [medeverdachte 2] zich concentreert op het zuiden. Van twee autonome, afzonderlijk van elkaar opererende organisaties is, anders dan de verdediging heeft betoogd, echter geen sprake. Er vindt voortdurend onderling overleg en afstemming plaats tussen de leiders in landelijke vergaderingen maar ook daarbuiten.

Verdachte [medeverdachte 7] is bij aanvang van de tenlastegelegde periode president van de chapter Zeeuws-Vlaanderen. In april 2015 is hij bevorderd in de rang van captain. In beide hoedanigheden neemt hij deel aan landelijke vergaderingen van captains en presidenten waarin het beleid wordt uitgezet. Vanaf september 2016 maakt hij samen met verdachte deel uit van de National Board, die de club aanstuurt en de koers bepaalt. De tenlastegelegde periode eindigt met de aanhouding van [medeverdachte 4] en [medeverdachte 7] in februari 2018.

De rechtbank concludeert op basis van het voorgaande dat er sprake was van een duurzaam en gestructureerd samenwerkingsverband tussen de verdachten, die allen hebben behoord tot de hoogste leiding van No Surrender, in de tenlastegelegde periode.

II. Oogmerk

Het oogmerk van de organisatie moet gericht zijn op het plegen van misdrijven, maar niet is vereist dat de organisatie de uitsluitende bedoeling heeft om misdrijven te plegen

(HR 26 februari 1991, NJ 1991/499) of dat het plegen van misdrijven de voornaamste bestaansgrond van de organisatie is (HR 15 juni 2010, NJ 2010/357).

Voor een bewezenverklaring is voldoende dat het plegen van misdrijven wordt beoogd, zodat geen aanvang hoeft te zijn gemaakt met het daadwerkelijk plegen daarvan. Voor bewijs van het bestanddeel “oogmerk” zal onder meer betekenis kunnen toekomen aan misdrijven die in het kader van de organisatie reeds zijn gepleegd, aan het meer duurzaam of gestructureerde karakter van de samenwerking, zoals daarvan kan blijken uit de onderlinge verdeling van werkzaamheden of onderlinge afstemming van activiteiten van deelnemers binnen de organisatie met het oog op het bereiken van het gemeenschappelijke doel van de organisatie, en, meer algemeen, aan de planmatigheid of stelselmatigheid van de met het oog op dit doel verrichte activiteiten van deelnemers binnen de organisatie (HR 15 mei 2007, NJ 2008/559).

In de onderhavige zaak heeft de organisatie volgens de tenlastelegging het oog op twee specifieke categorieën van misdrijven: het plegen van gewelds- en vermogensdelicten in het kader van de 'bad standing' en het plegen van overtredingen van de Opiumwet. De rechtbank zal zich bij de beoordeling van dit feit daarom beperken tot deze tenlastegelegde categorieën van misdrijven.

Bad standing

Binnen No Surrender hebben de leden zich te houden aan veel voorschriften en geschreven en ongeschreven gedragsregels, die streng worden gehandhaafd. Daarvoor is een uitgebreid sanctiestelsel in het leven geroepen, met straffen variërend van het terugplaatsen in rang ("terugsnijden"), het betalen van een boete tot het in "bad standing" uit de club zetten van leden. De bad standing is de zwaarste sanctie.

In de presidentsvergadering van 4 november 2014 zijn regels en bijbehorende sancties3 aan de chapters voorgeschreven. Op de naleving daarvan werd door de Nationals toegezien. Bij de oprichting van de vereniging MC NS in september 2016 is deze lijn voortgezet: per geleding (hangarounds, prospects, chapters) zijn regels en sancties schriftelijk vastgelegd.4

Uit verschillende bewijsmiddelen blijkt dat bij een bad standing een boete moet worden betaald. Dit is op nationaal niveau bepaald en opgelegd aan de chapters. Zo wordt in presidentsvergaderingen in december en februari 2014 besproken dat de boete bij bad standing 5.000 euro bedraagt, welk bedrag in de nationale kas moet worden gestort. Daarbij wordt gemeld dat de Nationals hebben bepaald dat deze richtlijn No Surrender-breed (ook in het buitenland) geldt. In de praktijk blijkt dat bij de inning van deze boetes gebruik wordt gemaakt van (bedreiging met) geweld. Ook worden daarbij - als alternatief voor of aanvulling op de te betalen boete - goederen, zoals motoren, afgenomen van leden.

Dat een bad standing in de praktijk gepaard gaat met het plegen van misdrijven blijkt uit meerdere zich bij de bewijsmiddelen bevindende verklaringen van slachtoffers van een bad standing in combinatie met de inhoud van verscheidene OVC-gesprekken.5

Opiumwet-delicten

Het gebruik van drugs door leden in de clubhuizen van No Surrender is algemeen aanvaard en werd gereguleerd en gefaciliteerd door de club. Zo is president [naam 2] van chapter Emmen in juli 2017 veroordeeld voor handel in speed en cocaïne in het clubhuis in Emmen.6 Ook blijkt dat individuele leden van No Surrender zich op brede schaal bezighouden met drugshandel. Uit het dossier blijkt dat er gedurende de gehele tenlastegelegde periode leden, ook hoger in rang geplaatste leden als presidents of nomads, uit verschillende chapters zijn aangehouden en/of veroordeeld voor bezit, invoer of handel in verdovende middelen. De leiding van de club weet daarvan maar treedt daar niet tegen op. In tegendeel: de leiding wil er controle over houden. Leden wordt ingeprent dat de captains over het plegen van strafbare feiten geïnformeerd moeten worden. Als dat niet gebeurt kan dat reden zijn voor een bad standing. Uit OVC-gesprekken in mei 2015 tussen onder meer verdachte en [medeverdachte 4] blijkt bijvoorbeeld dat lid [slachtoffer 12] een bad standing krijgt nadat hij in Engeland bleek te zijn gepakt met 17 kilo cocaïne, omdat hij niemand binnen de club had laten weten waar hij mee bezig was.

Dat drugshandel niet alleen op eigen initiatief van de leden, maar ook vanuit de leiding van de club wordt geëntameerd blijkt onder andere uit een OVC-gesprek waarin verdachte [medeverdachte 4] praat over coke en pillen, het met elkaar opzetten van een goede organisatie, percentages voor elk chapter, het 'eruit gooien van oude dealers' en er zelf gaan zitten. Ook zijn er OVC-gesprekken waarin door [naam 10] (captain Europe), [naam 4] (security) en een onbekende Duitse man wordt gesproken over export van speed, coke en pillen naar Duitsland. [naam 4] is hiervoor veroordeeld.7 In andere opgenomen gesprekken wordt er geld geteld en gesproken over een verdeling waarbij onder meer [verdachte] een deel krijgt. Gelet op de context van deze gesprekken, waarin ook wordt gesproken over grote hoeveelheden pillen en codetaal wordt afgesproken, ligt het voor de hand dat het gaat om de opbrengst van drugshandel waarvan verdachte een deel krijgt. Uit een OVC-gesprek opgenomen in het bedrijf van verdachte [medeverdachte 7] wordt in november 2017 door verdachte [medeverdachte 7] en een ander lid van de chapter Zeeuws-Vlaanderen gesproken over de in- en verkoopprijzen van weed en het inzetten van twee extra "kotjes" of "tenten". Bij een doorzoeking van het clubhuis in Zeeuws-Vlaanderen in februari 2018 worden onder meer een henneptent, luchtafvoerpijpen en een assimilatielamp in beslag genomen.

Criminogene factoren

Het plegen van de hiervoor bedoelde misdrijven wordt gefaciliteerd door de (structuur binnen de) organisatie. Clubregels zijn er op gericht zoveel mogelijk uit het zicht van politie en justitie te blijven en de opsporing van strafbare feiten te bemoeilijken. Eén van de meest in het oog springende beginselen van de organisatie is, naast broederschap, de zwijgplicht ("omerta") die geldt voor alle leden op straffe van bad standing. De zwijgplicht is, zo legt [naam 5] , consigliere en "opleider" in een OVC aan nieuwe leden uit, de belangrijkste regel waar een lid dat wordt vastgehouden door de politie zich aan moet houden. Deze regel wordt intensief gehandhaafd.

Bij de invoering van de nieuwe clubstructuur in 2016 heeft de leiding van de club bepaald dat er gebruik moet worden gemaakt van vaste clubadvocaten. Op die manier kon inzage worden verkregen in dossiers in individuele strafzaken en daardoor kan worden gecontroleerd of, en zo ja wat er door de leden is verklaard. Dat deze controle feitelijk ook plaats vond volgt bijvoorbeeld uit OVC-gesprekken uit oktober en december 2016 waarin verdachte aangeeft dat hij het dossier van een op verdenking van drugshandel aangehouden lid kent en constateert dat deze zich op zijn zwijgrecht heeft beroepen, maar ook dat hij mensen die in een bepaald dossier voorkomen daarop heeft aangesproken. In een ander OVC- gesprek bespreken verdachte, [medeverdachte 7] en [medeverdachte 4] samen een aantal clubleden die zich al dan niet aan hun zwijgplicht hebben gehouden en het nut van advocaten in dit verband. Ook blijkt van beïnvloeding van getuigen met als doel de bewijsbaarheid van strafbare feiten te bemoeilijken. Dit komt onder meer naar voren uit de toelichting die verdachte geeft op een OVC-opname van 6 september 2016. Hierin heeft hij het over de moeite die hij moet doen om mensen te weerhouden van het doen van aangifte of het afleggen van een verklaring.

Uit het huishoudelijk reglement van No Surrender blijkt dat alle leden financieel moeten bijdragen aan BHC (Big House Crew, een van de Hells Angels afkomstige term waarmee gedetineerde leden worden bedoeld). Voor clubleden die worden aangehouden op verdenking van een strafbaar feit kan er financiële- en rechtsbijstand worden geregeld vanuit de club: de zogenaamde jailhouseprocedure. Deze procedure is, zo blijkt uit OVC- en tapgesprekken, onder meer in werking gesteld voor No Surrender lid [naam 4] , nadat deze op verdenking van uitvoer van verdovende middelen is aangehouden in Duitsland. Dat deze praktijk ook vóór de herstructurering in 2016 bestond en gold voor alle chapters, volgt onder meer uit OVC-gesprekken van januari 2015 en januari 2016 waarin deze praktijk wordt besproken. Ook blijkt dat, vóórdat dit als voorschrift werd vastgelegd in het huishoudelijk reglement, feitelijk al gebruik kon worden gemaakt van zogenoemde "huisadvocaten".8

Ten slotte vindt op meerdere manieren afscherming plaats: zo mogen telefoons niet meegenomen worden in de memberroom, staan er altijd beveiligers voor de deur en is er bij een doorzoeking in het clubhuis in Emmen een jammer aangetroffen. Verder is een deel van de leiders van No Surrender, waaronder [medeverdachte 7] , op enig moment PGP-telefoons gaan gebruiken voor de onderlinge communicatie. Via deze telefoons bleken gesprekken te zijn gevoerd die betrekking hadden op drugshandel.9

Al deze factoren zijn naar het oordeel van de rechtbank redelijkerwijs niet anders te verklaren dan als middel om criminele activiteiten te verhullen en de opsporing en de bewijsbaarheid daarvan te bemoeilijken.

De rechtbank concludeert uit het al het voorgaande dat het oogmerk van de organisatie was gericht op het plegen van de in de tenlastelegging genoemde misdrijven.

III. Deelneming en leiderschap

Volgens vaste rechtspraak is van deelneming aan een organisatie als bedoeld in artikel 140 Sr sprake indien een persoon behoort tot de organisatie en een aandeel heeft in, dan wel ondersteunt, gedragingen die strekken tot of rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van het oogmerk van de organisatie. De verdachte dient in dat verband in zijn algemeenheid te weten (in de zin van onvoorwaardelijk opzet) dat de organisatie tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven. Niet is vereist dat de verdachte wetenschap heeft van een of meer concrete misdrijven die door de organisatie worden beoogd, of dat zijn opzet is gericht op het plegen van die misdrijven, ook niet wanneer het gaat om misdrijven van uiteenlopende aard. Elke bijdrage aan een organisatie kan strafbaar zijn. Een dergelijke bijdrage kan bestaan uit het (mede)plegen van enig misdrijf, maar ook uit het verrichten van hand- en spandiensten en (dus) het verrichten van handelingen die op zichzelf niet strafbaar zijn, zolang van bovenbedoeld aandeel of ondersteuning kan worden gesproken.

Van alle verdachten kan worden gezegd dat zij als leiders hebben deelgenomen aan een criminele organisatie. Elk van de verdachten had een hoge rang binnen No Surrender, wat hen macht en gezag gaf. Zij hadden het, gelet op hun rang en functie, met elkaar feitelijk voor het zeggen binnen de club en presenteerden zich ook zo naar de leden. Verdachten voerden regels in waaraan chapters en individuele leden zich moesten houden, en zagen er bovendien intensief op toe dat deze regels strikt werden gehandhaafd. Zij waren in de positie om individuele leden dwingende aanwijzingen te geven en sancties op te leggen als deze niet werden opgevolgd.

Uit de bewijsmiddelen waar hierboven naar is verwezen blijkt dat verdachten als belangrijkste leiders binnen No Surrender niet alleen wetenschap hadden van het feit dat er misdrijven werden gepleegd, maar ook dat zij het plegen van misdrijven faciliteerden door regels in te voeren en/of te handhaven die ervoor moesten zorgen dat criminele activiteiten niet aan het licht kwamen of de opsporing ervan werd bemoeilijkt.

Verdachte is vanaf het moment van zijn toetreding tot No Surrender direct de leider van de noordelijke chapters. Als zodanig maakt hij ook deel uit van de landelijke leiding van No Surrender waar [medeverdachte 2] de functie van generaal bekleedt. Na het vertrek van [medeverdachte 2] is verdachte landelijk meer op de voorgrond getreden. Hij manifesteert zich zowel binnen als buiten No Surrender als de leider en woordvoerder van de organisatie. Samen met [medeverdachte 7] introduceert hij na het vertrek van [medeverdachte 2] een nieuwe structuur binnen de club, waarbij hij - samen met twee andere bestuurders - in feite alle zeggenschap krijgt. Verdachte geeft niet alleen opdracht tot bad standings, maar voert ze zelf ook uit, waarbij hij soms grof geweld gebruikt, getuige onder meer de bewezenverklaarde feiten 5, 6, 7, 8 en 9. Hij stuurt direct en indirect leden aan die delicten plegen, probeert beschikking te krijgen over hun strafdossiers, regelt rechtsbijstand, controleert actief of men zich aan zijn zwijgplicht houdt en grijpt in als dat niet het geval blijkt.

Bewezenverklaring

De rechtbank acht de feiten 1 primair, 2 primair, 3 primair, 4A, 4B, 5 primair, 6, 7A, 7B, 8, 9, 10 primair (A en B), 11 primair en 12 wettig en overtuigend bewezen, met dien verstande dat:

1.

hij in de periode van 6 tot en met 7 mei 2014 te Emmen en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door bedreiging met geweld [slachtoffer 1] en/of het bedrijf [benadeelde partij] heeft gedwongen tot het teniet doen van een inschuld, te weten

-het ontbinden van een contract met [bedrijf 1] en/of verdachte [medeverdachte 1] , en/of

-het stoppen of terugdraaien van het door of namens die [slachtoffer 1] en/of het bedrijf [benadeelde partij] genomen of verder te nemen juridische stappen en/of procedures tot nakoming van een/die overeenkomst, en/of

-het sturen van een creditnota aan verdachte [medeverdachte 1] , en

-aldus het komen tot een regeling of het beëindigen van een zakelijk/financieel geschil met verdachte [medeverdachte 1] of diens bedrijf, conform de eisen van verdachte [medeverdachte 1] ,

welke bedreiging met geweld hierin bestond dat verdachte tezamen en in vereniging met een ander,

-op of omstreeks 6 mei 2014 (telefonisch) tegen die [slachtoffer 1] heeft gezegd dat hij verdachte [medeverdachte 1] vertegenwoordigde en als mediator optrad in verband met het zakelijke geschil tussen verdachte [medeverdachte 1] / [bedrijf 1] en die [slachtoffer 1] / [benadeelde partij] , en

-tegen die [slachtoffer 1] heeft gezegd dat hij "van [medeverdachte 2] van No Surrender was" en dat hij een afspraak wil maken voor een ontmoeting met die [slachtoffer 1] en "Wanneer gaan we zitten. Ik neem [medeverdachte 2] even mee" en dat hij het (zakelijke) probleem/geschil tussen verdachte [medeverdachte 1] en [slachtoffer 1] even uit de wereld wilde helpen en "Ik kom met [medeverdachte 2] of met een andere jongens van de club van ons", en

-(later) die [slachtoffer 1] een sms-bericht heeft gestuurd met de tekst: "Los dat morgen ff netjes op conform de echte afspraak met [medeverdachte 1] gr [verdachte] " en "Wat een kankerklootzakken he in de wereld he kleine jongens proberen kapot te maken met fake facturen", en

-op 7 mei 2014 (opnieuw) (telefonisch) contact heeft gezocht/opgenomen met die [slachtoffer 1] , terwijl die [slachtoffer 1] (al) in gesprek/overleg was met verdachte [medeverdachte 1] , en

-(aldus) door zich te presenteren als de leider/een lid van No Surrender en gebruik te maken van de reputatie van No Surrender en door de intimiderende en/of dreigende wijze van optreden jegens die [slachtoffer 1] bij die [slachtoffer 1] de vrees heeft gewekt dat verdachte of een ander geweld zou gaan toepassen indien die [slachtoffer 1] niet zou toegeven aan de eisen van verdachte en/of zijn medeverdachte;

2.

hij in de periode van 3 mei 2014 tot en met 19 juni 2014 te Emmen en/of Heerenveen en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander,

ter uitvoering van het door verdachte en zijn medeverdachte voorgenomen misdrijf om met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door bedreiging met geweld [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] , zijnde bestuurders en aandeelhouders van het bedrijf [bedrijf 2] , in verband met een zakelijk geschil, te dwingen tot de afgifte van ongeveer 91.000 euro, toebehorende aan die personen en/of [bedrijf 2] ,

welke bedreiging met geweld hierin bestond dat verdachte tezamen en in vereniging met een ander,

-bij die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] heeft aangegeven op te treden voor verdachte [medeverdachte 1] met een incasso, althans ten behoeve van verdachte [medeverdachte 1] , en

-dwingend heeft gesteld dat die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] een schuld bij verdachte [medeverdachte 1] zou(den) hebben en/of dat die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] met betrekking tot het betalen of oplossen van die (vermeende) schuld tot overeenstemming diende(n) te komen met verdachte [medeverdachte 1] , en

-meermalen die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] telefonisch heeft benaderd en met die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] (steeds) contact heeft gezocht of proberen te zoeken, en

-(telefonisch) tegen die [slachtoffer 2] heeft gezegd dat als er geen regeling komt met verdachte [medeverdachte 1] dat verdachte [verdachte] wel drie jaar voor die [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] wil zitten maar dat verdachte [verdachte] niet alleen is, en heeft gezegd: "Voor jou ga ik drie jaar zitten en ook voor [slachtoffer 3] , ja. Niet vergeten. daar ga ik drie jaar voor zitten. Dat meen ik echt", en andere woorden van intimiderende en/of dreigende aard of strekking, en

-terwijl verdachten wel wisten dat bij die [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] bekend was dat verdachte lid was van een motorclub, en aldus gebruik heeft gemaakt van de reputatie van No Surrender/een motorclub, en

-die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] intimiderende en/of beledigende en/of bedreigende sms-berichten heeft gestuurd, en

-(ook) bij het bedrijf van die [slachtoffer 2] of [slachtoffer 3] langs is geweest, en

-aldus die [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] steeds meer onder druk gezet om (snel) tot overeenstemming of een regeling te komen met verdachte [medeverdachte 1] en/of toe te zeggen om verdachte [medeverdachte 1] (conform diens eisen) te gaan betalen, en

-met die [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] heeft afgesproken en is bijeengekomen bij hotel Hajé te Heerenveen, waarbij verdachte en een tweetal anderen/secondanten waren gekleed in hesjes met de full colors van No Surrender, om over dat zakelijke conflict en/of een mogelijke schuldregeling of financiële regeling met verdachte [medeverdachte 1] te spreken, en waarbij verdachte toen tegen die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] heeft gezegd:

-"Je moet dingen afwerken met die man" en "Los het netjes op, neem je verlies", en

-"Ik wil hier ook wel een jaar voor hebben, voor die man wil ik wel een jaar op vakantie, meen ik echt. En ook wel twee jaar. Ze mogen me ook wel oppakken voor bedreiging maar ik laat het er niet bij zitten. Dus dan weet je het vast ik laat het er niet bij zitten. Ik ga er gewoon mee door. Maar het is de laatste keer dat ik aan het woord ben. Er komen andere mensen aan het woord", en

-"Nee, we trekken er geen advocaat bij" en "We leven niet in een rechtsstaat" en "Van mij geen sms-en meer en geen berichten, ik ben er klaar mee. Maar een rechtszaak wordt het niet meer. Rechtszaak wordt het niet meer", en

-"Werk gewoon netjes af met mensen" en "Waardeloze flapdrol dat je bent" en "Niet zo bijdehand doen tegen mij, dikke debiel. Je bent gewoon een dikke vieze flikker", en

-aldus door zich te presenteren als (bevriend met) de leider/een lid van No Surrender en door gebruik te maken van de reputatie van No Surrender en door de intimiderende en beledigende en dreigende manier van spreken en optreden en houding van verdachte jegens die [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] bij die [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] de vrees heeft opgewekt dat verdachte geweld zou gaan toepassen of door anderen zou doen/laten toepassen indien niet aan de eisen van verdachte en zijn medeverdachte zou worden voldaan,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

3.

hij in februari 2015, te Emmen en/of elders in Nederland,

ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door bedreiging met geweld een persoon, te weten [slachtoffer 4] , in verband met een zakelijk geschil of een lopend faillissement, te dwingen tot de afgifte van een hoeveelheid geld, geheel of ten dele toebehorende aan die persoon,

-zich jegens die [slachtoffer 4] heeft gepresenteerd als de leider/lid van No Surrender en gebruikmakend van de reputatie van No Surrender en als optredend voor [medeverdachte 3] met een incasso, en

-die [slachtoffer 4] meermalen telefonisch heeft benaderd en heeft geëist dat die [slachtoffer 4] over een zakelijke geschil met die [medeverdachte 3] tot overeenstemming diende te komen, en

-die [slachtoffer 4] intimiderende en beledigende en bedreigende woorden heeft toegevoegd, te weten:

-"Ik ga rustig voor jou drie maand weg of nou een jaar of wat dan ook. Ga met deze meneer netjes doen joh, idioot ", en

-"Je bent gewoon een schoft geweest, jongen, flikker. Je bent een kankerflikker", en

-"Als je dat niet netjes oplost met [medeverdachte 3] dan ga ik je volgen tot in het graf. Echt waar", en

-"Ik laat niet los. Ik ben geen pipo de clown. Je bent een kankeroplichter", en

-"Je hebt de verkeerde man getroffen op dat gebied. Ik laat niet los", en

-"Dan ben je nu toch vieze dikke tyfuslijders allemaal of niet. Luister deze man ga je niet voor dit geld in de schuld zetten, dat ga je niet doen", en

-"Je bent gewoon een dikke flapdrol", en

- zodoende die [slachtoffer 4] (steeds meer) onder druk gezet om (snel) tot (financiële) overeenstemming te komen met die [medeverdachte 3] en/of toe te zeggen om die [medeverdachte 3] (conform diens eisen) te gaan betalen, en

-aldus door zich te presenteren als de leider/een lid van No Surrender en gebruik te maken van de reputatie van No Surrender en door de intimiderende en beledigende manier van spreken jegens die [slachtoffer 4] bij die [slachtoffer 4] de vrees heeft opgewekt dat verdachte geweld zou gaan toepassen of door anderen zou doen/laten toepassen indien niet aan de eisen van verdachte zou worden voldaan,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

4.

A)

hij in de periode van 1 maart 2016 tot en met 1 juni 2016 te Sneek en/of Heerenveen en/of Klazienaveen en/of [plaats] en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen, een geschrift dat bestemd was om te dienen tot het bewijs van enig feit, namelijk een salarisspecificatie op naam gesteld van [naam 6] , valselijk heeft laten opmaken, immers heeft hij tezamen en in vereniging met zijn medeverdachten in strijd met de waarheid op die salarisspecificatie laten vermelden dat [naam 6] een functie zou hebben als commercieel medewerkster internationaal bij het bedrijf [bedrijf 1] en in dienst zou zijn sinds 1 april 2015 bij dat bedrijf en over de aangegeven periode een bruto maandsalaris had genoten van 5250 euro, met het oogmerk om dat geschriften als echt en onvervalst te gebruiken;

en

B)

hij in de periode van 1 maart 2016 tot en met 1 juni 2016 te [plaats] , tezamen en in vereniging met een ander, opzettelijk gebruik heeft gemaakt van een valselijk opgemaakt geschrift, bestemd om tot bewijs van enig feit te dienen, namelijk van een valselijk opgemaakte salarisspecificatie op naam gesteld van [naam 6] , als ware dat geschrift echt en onvervalst,

bestaande dat gebruikmaken hierin dat verdachte en zijn medeverdachte dat geschrift heeft doen/laten toekomen aan [naam 7] in verband met de aanvraag van en de bemiddeling bij het sluiten van een woninghuurovereenkomst ten behoeve van [naam 6] en anderen, en bestaande die valsheid hierin dat in strijd met de waarheid op die salarisspecificatie was vermeld dat [naam 6] een functie zou hebben als commercieel medewerkster internationaal bij het bedrijf [bedrijf 1] en in dienst zou zijn sinds 1 april 2015 bij dat bedrijf en over de aangegeven periode een bruto maandsalaris had genoten van 5250 euro;

5.

hij op 7 januari 2017 te Emmen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld een persoon, te weten [slachtoffer 5] , heeft gedwongen tot afgifte van een hesje of jack, geheel of ten dele toebehorende aan die persoon, welk geweld hierin bestonden dat verdachte die persoon heeft gestompt of geslagen;

6.

hij op 1 november 2016 te Emmen, met voorbedachten rade, meermalen [slachtoffer 6] heeft geslagen;

7

A)

hij op 10 maart 2016 te Emmen, tezamen en in vereniging met anderen, met voorbedachten rade, [slachtoffer 7] opzettelijk zwaar lichamelijk letsel heeft toegebracht, te weten een onderkaakfractuur

EN

B)

hij op 10 maart 2016 te Emmen, tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een hesje en een telefoon, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 7] ,

welke diefstal werd voorafgegaan en vergezeld van geweld tegen die persoon, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken,

welk geweld hierin bestond dat verdachte tezamen en in vereniging met anderen, die persoon meermalen heeft gestompt en/of geslagen;

8.

hij op 15 oktober 2015 te Emmen, met voorbedachten rade, meermalen [slachtoffer 8] heeft gestompt en/of geslagen;

9.

hij op of omstreeks 22 januari 2015 te Emmen, althans in Nederland, al dan niet met voorbedachten rade, meermalen, althans eenmaal, [slachtoffer 9] heeft gestompt en/of geslagen, althans mishandeld;

10.

A)

hij op 8 mei 2014 te Emmen, tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een horloge en een hesje, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 10] , welke diefstal werd voorafgegaan en vergezeld van geweld tegen die [slachtoffer 10] , gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken, welk geweld hierin bestond dat verdachte tezamen en in vereniging met anderen,

-die [slachtoffer 10] meermalen heeft gestompt en/of geslagen,

EN

B)

hij op 8 mei 2014 te Emmen, tezamen en in vereniging met anderen, ter uitvoering van het door verdachte en zijn medeverdachten voorgenomen misdrijf om met het oogmerk om zich en/of anderen wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en bedreiging met geweld

[slachtoffer 10] te dwingen tot de afgifte van 5000 euro, toebehorende aan die [slachtoffer 10] ,

-die [slachtoffer 10] meermalen heeft gestompt en/of geslagen, en

-tegen die [slachtoffer 10] heeft gezegd: "Dit wordt je ergste nachtmerrie als je niet betaalt" en "Je gaat er aan als je woensdag niet betaalt", en

-aldus door de agressieve of intimiderende wijze van optreden van verdachte en zijn medeverdachten jegens die [slachtoffer 10] bij die [slachtoffer 10] de vrees heeft opgewekt dat verdachte (ernstiger) geweld zou gaan toepassen of door anderen zou doen/laten toepassen indien niet aan de eisen van verdachte en/of zijn medeverdachten zou worden voldaan,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

11.

hij op 21 april 2014 te Emmen, tezamen en in vereniging met een ander, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een (No Surrender) hesje (met daarin een huurautosleutel), geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 11] ,

welke diefstal werd gevolgd van geweld tegen die [slachtoffer 11] , gepleegd met het oogmerk om die diefstal gemakkelijk te maken of het bezit van het gestolene te verzekeren,

welk geweld hierin bestond dat verdachte tezamen en in vereniging met een ander, die [slachtoffer 11] meermalen heeft gestompt en/of geslagen en/of geschopt;

12.

hij in de periode van 1 februari 2014 tot 1 februari 2018 in Nederland, als leider en/of bestuurder, heeft deelgenomen aan een organisatie (No Surrender), bestaande uit een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, te weten: verdachte en/of [medeverdachte 7] en/of [medeverdachte 4] en/of [medeverdachte 2] , welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, te weten:

- diefstal al dan niet voorafgegaan, vergezeld en/of gevolgd door (bedreiging met) geweld, en

- afpersing, en

- dwang, en

- bedreiging met enig misdrijf tegen het misdrijf gericht en/of met gijzeling en/of met zware mishandeling en/of brandstichting, en

- zware mishandeling en/of mishandeling zwaar lichamelijk letsel ten gevolge hebbend en/of mishandeling, (elk) al dan niet met voorbedachte rade gepleegd,

(zijnde misdrijven die in verband stonden met zogenaamde 'bad standings' en/of sancties van No Surrender MC) en

- het binnen en/of buiten het grondgebied van Nederland brengen van harddrugs, en/of

- het bereiden, bewerken en/of verwerken en/of het verkopen, afleveren, verstrekken en/of vervoeren van harddrugs, en/of

- het al dan niet bedrijfsmatig telen van hennep, en/of

- het aanwezig hebben van soft- en/of harddrugs.

Verdachte zal van het meer of anders ten laste gelegde worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet bewezen acht.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Het bewezen verklaarde levert op:

1. primair afpersing, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde

personen;

2. primair poging tot afpersing, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer

verenigde personen;

3. primair poging tot afpersing;

4A. medeplegen van valsheid in geschrift

en

4B. medeplegen van opzettelijk gebruik maken van het valse geschrift als

bedoeld in artikel 225, eerste lid van het Wetboek van Strafrecht, als ware het echt en onvervalst;

5. primair afpersing;

6. mishandeling met voorbedachten rade;

7A. medeplegen van zware mishandeling gepleegd met voorbedachten rade

EN

7B diefstal voorafgegaan en vergezeld van geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen;

8. mishandeling met voorbedachten rade;

9. mishandeling met voorbedachten rade;

10. primair diefstal voorafgegaan en vergezeld van geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen

EN

poging tot afpersing, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen;

11. primair diefstal gevolgd van geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal gemakkelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen;

12. als leider/bestuurder deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven.

Deze feiten zijn strafbaar nu geen omstandigheden aannemelijk zijn geworden die de strafbaarheid uitsluiten.

Strafbaarheid van verdachte

De rechtbank acht verdachte strafbaar nu niet van enige strafuitsluitingsgrond is gebleken.

Strafmotivering

Vordering van het openbaar ministerie

De officieren van justitie hebben gevorderd dat verdachte ter zake van de feiten 1 primair,

2 primair, 3 primair, 4B, 5 primair, 6, 7A, 7B, 8, 9, 10 primair (A en B), 11 primair en 12 wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 jaren. Daarnaast hebben de officieren van justitie oplegging gevorderd van een contactverbod met [slachtoffer 1] , [slachtoffer 2] , [slachtoffer 3] , [slachtoffer 4] , [slachtoffer 13] , [slachtoffer 5] , [slachtoffer 6] , [slachtoffer 7] , [slachtoffer 8] , [slachtoffer 9] en [slachtoffer 10] in het kader van artikel 38v Sr voor de maximale duur van 5 jaren, waarbij voor elke eerste overtreding hechtenis van een maand dient te worden ondergaan, en twee maanden hechtenis voor elke volgende overtreding

Standpunt van de verdediging

De raadsman heeft verwezen naar een uitspraak in een zaak in Noord-Holland, waar aan een lid van de Hells Angels een gevangenisstraf van vijf jaar is opgelegd voor deelname aan een criminele organisatie en vijf separate zwaardere feiten.

Oordeel van de rechtbank

Bij de bepaling van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de aard en de ernst van het bewezen en strafbaar verklaarde, de omstandigheden waaronder dit is begaan, de persoon van verdachte zoals deze naar voren is gekomen uit het onderzoek ter terechtzitting en de rapportages van Reclassering Nederland, het uittreksel uit de justitiële documentatie, alsmede de vordering van de officier van justitie en het pleidooi van de verdediging.

De rechtbank heeft in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft jarenlang leiding gegeven aan motorclub No Surrender, in welke club intimidatie, geweld en handel in verdovende middelen tot de gebruikelijke gang van zaken behoorde. No Surrender is daarmee een criminele organisatie. Van No Surrender ging een sterk ondermijnend effect uit op de samenleving en de club is inmiddels door de civiele rechter verboden. Verdachte was lange tijd het gezicht van, en de belangrijkste persoon binnen deze organisatie.

Verdachte heeft zich verder schuldig gemaakt aan onder meer afpersingen, diefstallen met geweld dan wel bedreiging met geweld en een aantal geweldsdelicten. Vrijwel al deze feiten zijn in vereniging gepleegd.

Eén van de ernstiger feiten is de zware mishandeling en afpersing van [slachtoffer 7] die met een bad standing uit No Surrender is gezet. Zijn clubhesje en telefoon zijn hem afgenomen en hij is daarbij door verdachte en anderen dusdanig geslagen dat hij een kaakfractuur, een neusbeenfractuur en een jukbeenkneuzing heeft opgelopen. Vanwege deze verwondingen heeft hij sindsdien vijf operaties moeten ondergaan. Er zijn zenuwen in zijn gezicht doorgesneden, hij heeft geen gevoel in zijn onderkaak en hij heeft nog altijd pijn. Ook het geweld tegen andere leden van No Surrender die met een bad standing uit de club zijn gezet, waarbij door verdachte is geslagen en in een aantal gevallen hesjes, andere zaken en geld afhandig is gemaakt of is geprobeerd te maken, neemt de rechtbank verdachte zeer kwalijk. Het is allemaal gebeurd op door verdachte vooraf geplande momenten, waarbij de slachtoffers in de afgesloten omgeving van de ‘memberroom’ werden gebracht. Daar werden zij vervolgens in bijzijn van een overmacht aan clubleden geslagen, beroofd en bedreigd. Een buitengewoon laffe werkwijze waarbij verdachte steeds de regie had en meestal zelf het geweld uitoefende.

Naast het geweld en de afpersingen binnen No Surrender heeft verdachte ook anderen afgeperst of heeft hij daartoe pogingen ondernomen. Het ging hierbij om een relatie van verdachte die in zakelijke geschillen verwikkeld was. Voor hem ging verdachte door middel van bedreigingen, daarbij nadrukkelijk gebruikmakend van de gewelddadige reputatie van No Surrender, vorderingen innen of liet hij tegenvorderingen crediteren. Bij de slachtoffers en hun gezinnen heeft dit tot grote angst en onrust geleid.

Bij de bewezenverklaarde feiten past op zichzelf al een langdurige, onvoorwaardelijke, gevangenisstraf. Daarbij komt een aantal omstandigheden die de rechtbank als straf verhogend meeweegt.

Verdachte hanteerde zijn eigen regels waarbij grof geweld en intimidatie de norm waren. Aan de regels van de samenleving had verdachte maling. Net zoals hij maling had aan de rechten, gevoelens en belangen van zijn slachtoffers. Tot op de dag van vandaag neemt verdachte voor zijn handelen en de gevolgen daarvan, geen enkele verantwoordelijkheid.

Straf verhogend vindt de rechtbank ook het ondermijnende effect van de feiten, waarbij verdachte steeds een initiërende en leidende rol heeft gehad, op de samenleving. Hij heeft zich gemengd in financiële geschillen in de reguliere zakenwereld, waarbij hij schaamteloos een gewelddadig alternatief bood voor de ‘oplossing’ van die geschillen. Als leider van No Surrender was verdachte als geen ander verantwoordelijk voor een cultuur van geweld, intimidatie en wetteloosheid. Een cultuur die actief door verdachte werd uitgedragen en waarvan hij ook achteraf geen afstand neemt.

Alles afwegend is de rechtbank van oordeel dat een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van tien jaar passend is. Deze straf doet recht aan de hoeveelheid feiten, de ernst daarvan en de positie die verdachte tijdens en na de feiten heeft ingenomen.

Een afweging van de belangen van de maatschappij tegenover die van verdachte heeft eerder geleid tot schorsing van de voorlopige hechtenis. Nu is sprake van een andere situatie. De inhoudelijke behandeling heeft plaatsgevonden en verdachte is schuldig bevonden aan ernstige strafbare feiten. Een hernieuwde afweging van de belangen van de maatschappij en verdachte leidt tot de conclusie dat de belangen van de maatschappij bij de detentie van verdachte nu zwaarder moeten wegen dan de belangen van verdachte en dat de schorsing van de voorlopige hechtenis daarom moet worden opgeheven.

Voor het opleggen van een contactverbod met de slachtoffers van de bewezenverklaarde feiten ziet de rechtbank geen grond.

Benadeelde partij

[slachtoffer 7] heeft zich met betrekking tot feit 2 als benadeelde partij in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. Gevorderd wordt een bedrag van € 7.650,-ter vergoeding van immateriële schade, vermeerderd met wettelijke rente vanaf de datum waarop de schade is ontstaan.

Standpunt van het openbaar ministerie

De officieren van justitie hebben zich op het standpunt gesteld dat de vordering redelijk en meer dan afdoende is onderbouwd en kan worden toegewezen, met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel en de hoofdelijkheidsclausule.

Standpunt van de verdediging

De raadsman heeft met betrekking tot de vordering van de benadeelde partij geen standpunt ingenomen.

Oordeel van de rechtbank

Naar het oordeel van de rechtbank is voldoende aannemelijk dat de benadeelde partij de gestelde schade heeft geleden en dat deze schade een rechtstreeks gevolg is van het onder 2A en 2B bewezen verklaarde. De vordering, waarvan de hoogte niet door verdachte is betwist, zal daarom worden toegewezen, vermeerderd met wettelijke rente vanaf 10 maart 2016.

De rechtbank stelt vast dat verdachte het strafbare feit samen met anderen heeft gepleegd en dat zij naar civielrechtelijke maatstaven hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schade. De rechtbank zal daarom bepalen dat verdachte de schadevergoeding niet meer aan de benadeelde partij hoeft te betalen indien zijn medeverdachten deze al hebben betaald, en andersom.

Nu de aansprakelijkheid van verdachte vaststaat, zal de rechtbank de schadevergoedings-maatregel opleggen om te bevorderen dat verdachte de schade zal vergoeden.

De rechtbank zal verdachte veroordelen in de kosten die de benadeelde partij tot aan deze uitspraak in verband met de vordering heeft gemaakt, tot op heden begroot op nihil, en in de kosten die de benadeelde partij ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog moet maken.

Toepassing van wetsartikelen

De rechtbank heeft gelet op de artikelen 36f, 47, 57, 140, 301, 303, 312 en 317 van het Wetboek van Strafrecht.
Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij ten tijde van het bewezen verklaarde rechtens golden dan wel ten tijde van deze uitspraak gelden.

Uitspraak

De rechtbank

Verklaart het onder 1 primair, 2 primair, 3 primair, 4A, 4B, 5 primair, 6, 7A, 7B, 8, 9, 10 primair (A en B), 11 primair en 12 ten laste gelegde bewezen, te kwalificeren en strafbaar zoals voormeld en verdachte daarvoor strafbaar.

Verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan het bewezen verklaarde en spreekt verdachte daarvan vrij.

Veroordeelt verdachte tot:

een gevangenisstraf voor de duur van 10 jaren.

Beveelt dat de tijd die de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf, geheel in mindering zal worden gebracht.

Ten aanzien van feit 7:

Wijst de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 7] toe en veroordeelt verdachte mitsdien tot betaling aan deze benadeelde partij van een bedrag van € 7.650,- (zegge: zevenduizend zeshonderdenvijftig euro), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 10 maart 2016, in dier voege, dat indien dit bedrag door de mededaders van verdachte geheel of gedeeltelijk is of wordt betaald, verdachte in zoverre is of zal zijn bevrijd.

Veroordeelt verdachte in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak alsnog te maken, tot heden begroot op nihil.

Legt aan verdachte de verplichting op aan de staat, ten behoeve van het slachtoffer

[slachtoffer 7] , te betalen een bedrag van € 7.650,- (zegge: zevenduizend zeshonderdenvijftig euro), bij gebreke van betaling en verhaal kan gijzeling voor de duur van 73 dagen worden toegepast, met dien verstande dat de toepassing van de gijzeling de hiervoor opgelegde verplichting niet opheft en in dier voege, dat indien dit bedrag door de mededaders van verdachte geheel of gedeeltelijk is of wordt betaald, verdachte in zoverre is of zal zijn bevrijd. Dit bedrag bestaat uit immateriële schade. Bepaalt dat het te betalen bedrag wordt vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 10 maart 2016.

Bepaalt daarbij dat, indien verdachte heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan de staat ten behoeve van het slachtoffer [slachtoffer 7] , daarmee de verplichting van verdachte om aan de benadeelde partij dit bedrag te betalen komt te vervallen en omgekeerd, dat, indien verdachte aan de benadeelde partij het opgelegde bedrag heeft betaald, daarmee de verplichting tot betaling aan de staat van dit bedrag komt te vervallen.

Heft op de schorsing van het bevel tot voorlopige hechtenis van verdachte.

Dit vonnis is gewezen door mr. O.J. Bosker, voorzitter, mr. M. Brinksma en

mr. M.B.W. Venema, rechters, bijgestaan door A.W. ten Have-Imminga, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 13 november 2020.

Bijlage I: tenlastelegging

Aan verdachte is, na nadere omschrijving van de tenlastelegging, ten laste gelegd dat:

1. onderzoek Akepa; zaak 3.4)

primair

hij in of omstreeks de periode van 6 tot en met 7 mei 2014, althans in of omstreeks mei 2014, te Klazienaveen en/of Emmen en/of Heerenveen en/of Oudewater en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld een of meer persoon/ personen, te weten [slachtoffer 1] en/of het bedrijf [benadeelde partij] of [benadeelde partij] of een ander, heeft gedwongen tot het aangaan van een schuld en/of het teniet doen van een inschuld, te weten

-het ontbinden van een contract met [bedrijf 1] en/of verdachte [medeverdachte 1] of een ander, en/of

-(door) het stoppen/opgeven en/of terugdraaien van het door of namens die [slachtoffer 1] en/of het bedrijf [benadeelde partij] of [benadeelde partij] of een ander genomen en/of verder te nemen juridische stappen en/of procedures tot nakoming van een/die overeenkomst, en/of

-het sturen van een of meer creditnota's aan verdachte [medeverdachte 1] of een ander, en/of

-(aldus) het komen tot een regeling of het beëindigen van een zakelijk/financieel geschil met verdachte [medeverdachte 1] of diens bedrijf of een ander, conform de eisen van verdachte [medeverdachte 1] ,

welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte tezamen en in vereniging met een of meer ander(en), althans alleen,

-op of omstreeks 6 mei 2014 (telefonisch) tegen die [slachtoffer 1] heeft gezegd dat verdachte [verdachte] verdachte [medeverdachte 1] vertegenwoordigde en als mediator optrad in verband met het zakelijke geschil tussen verdachte [medeverdachte 1] / [bedrijf 1] en die [slachtoffer 1] / [benadeelde partij] of [benadeelde partij] of een ander, en/of,

-tegen die [slachtoffer 1] gezegd dat verdachte [verdachte] "van [medeverdachte 2] van No Surrender was" en/of dat verdachte een afspraak wil maken voor een ontmoeting met die [slachtoffer 1] en/of "Wanneer gaan we zitten. Ik neem [medeverdachte 2] even mee" en/of dat verdachte [verdachte] het (zakelijke) probleem/geschil tussen verdachte [medeverdachte 1] en [slachtoffer 1] even uit de wereld wilde helpen en/of "Ik kom met [medeverdachte 2] of met een andere jongens van de club van ons", en/of

-(later) die [slachtoffer 1] een sms-bericht heeft gestuurd met de tekst: "Los dat morgen ff netjes op conform de echte afspraak met [medeverdachte 1] gr [verdachte] " en/of "Wat een kankerklootzakken he in de wereld he kleine jongens proberen kapot te maken met fake facturen", en/of

-op of omstreeks 7 mei 2014 (opnieuw) (telefonisch) contact heeft gezocht/opgenomen met en/of heeft gesmst naar die [slachtoffer 1] , terwijl die [slachtoffer 1] (al) in gesprek/overleg was met verdachte [medeverdachte 1] , en/of

-(aldus) door, in verband met een zakelijk conflict/geschil, tezamen en in vereniging met zijn medeverdachte(n), zich te presenteren als (bevriend met) de leider/een lid van No Surrender en/of gebruik te maken van de (beruchte) reputatie van No Surrender en/of door de (intimiderende en/of dreigende) houding en/of wijze van optreden van verdachte(n) jegens die [slachtoffer 1] bij die [slachtoffer 1] de vrees heeft gewekt dat verdachte en/of zijn medeverdachte(n) of (een) ander(en) geweld zou(den) gaan toepassen indien die [slachtoffer 1] niet zou toegeven aan de eisen van verdachte en/of zijn medeverdachte(n);

subsidiair

A)

hij in of omstreeks de periode van 6 tot en met 7 mei 2014, althans in of omstreeks mei 2014 te Klazienaveen en/of Emmen en/of Heerenveen en/of Oudewater en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, [slachtoffer 1] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht en/of met zware mishandeling, door

-die [slachtoffer 1] dreigend de woorden te zeggen/toe te voegen dat verdachte [verdachte] "van [medeverdachte 2] van No Surrender was" en/of dat verdachte [verdachte] een afspraak wilde maken voor een ontmoeting met die [slachtoffer 1] en/of "Wanneer gaan we zitten. Ik neem [medeverdachte 2] even mee" en/of dat verdachte [verdachte] het (zakelijke) probleem/geschil tussen verdachte [medeverdachte 1] en [slachtoffer 1] even uit de wereld wilde helpen en/of "Ik kom met [medeverdachte 2] of met een andere jongens van de club van ons", en/of

-(later) die [slachtoffer 1] een sms-bericht te sturen met de tekst: "Los dat morgen ff netjes op conform de echte afspraak met [medeverdachte 1] gr [verdachte] " en/of "Wat een kankerklootzakken he in de wereld he kleine jongens proberen kapot te maken met fake facturen", en/of

-op of omstreeks 7 mei 2014 (opnieuw) (telefonisch) contact heeft gezocht/opgenomen met en/of heeft gesmst naar die [slachtoffer 1] , terwijl die [slachtoffer 1] (al) in gesprek/overleg was met verdachte [medeverdachte 1] , en/of

-(aldus) door, in verband met een zakelijk conflict/geschil, tezamen en in vereniging met zijn medeverdachte(n), zich te presenteren als (bevriend met) de leider/een lid van No Surrender en/of gebruik te maken van de (beruchte) reputatie van No Surrender en/of door de (intimiderende en/of dreigende) houding en/of wijze van optreden van verdachte(n) jegens die [slachtoffer 1] bij die [slachtoffer 1] de vrees heeft gewekt dat verdachte en/of zijn medeverdachte(n) of (een) ander(en) geweld zou(den) gaan toepassen indien die [slachtoffer 1] niet zou toegeven aan de eisen van verdachte en/of zijn medeverdachte(n);

EN/OF

B)

hij in of omstreeks de periode van 6 tot en met 7 mei 2014, althans in of omstreeks mei 2014, te Klazienaveen en/of Emmen en/of Heerenveen en/of Oudewater en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een ander, te weten [slachtoffer 1] , door geweld of enige andere feitelijkheid en/of door bedreiging met geweld of enige andere feitelijkheid gericht tegen die ander en/of derde, te weten die [slachtoffer 1] of een ander, wederrechtelijk heeft gedwongen iets te doen, niet te doen en/of te dulden, te weten

-om een contract met [bedrijf 1] en/of verdachte [medeverdachte 1] of een ander te ontbinden/beëindigen, en/of

-het stoppen en/of terugdraaien van het door of namens die [slachtoffer 1] en/of het bedrijf [benadeelde partij] of [benadeelde partij] of een ander genomen en/of verder te nemen juridische stappen en/of procedures tot nakoming van een overeenkomst, en/of

-het sturen van een of meer creditnota's aan die verdachte [medeverdachte 1] of een ander, en/of

-(aldus) het beëindigen of als beëindigd beschouwen/accepteren van een Zakelijk/financieel geschil met die verdachte [medeverdachte 1] of een ander, conform de eisen van verdachte [medeverdachte 1] ,

welk geweld of enige andere feitelijkheid en/of door bedreiging met geweld of enige andere feitelijkheid hierin bestond(en) dat verdachte, tezamen en in vereniging met een of meer ander(en), althans alleen,

-op of omstreeks 6 mei 2014 (telefonisch) tegen die [slachtoffer 1] heeft gezegd dat verdachte [verdachte] verdachte [medeverdachte 1] vertegenwoordigde en als mediator optrad in verband met het zakelijke geschil tussen verdachte [medeverdachte 1] / [bedrijf 1] en die [slachtoffer 1] / [benadeelde partij] of [benadeelde partij] of een ander, en/of,

-tegen die [slachtoffer 1] gezegd dat verdachte [verdachte] "van [medeverdachte 2] van No Surrender was" en/of dat verdachte een afspraak wil maken voor een ontmoeting met die [slachtoffer 1] en/of "Wanneer gaan we zitten. Ik neem [medeverdachte 2] even mee" en/of dat verdachte [verdachte] het (zakelijke) probleem/geschil tussen verdachte [medeverdachte 1] en [slachtoffer 1] even uit de wereld wilde helpen en/of "Ik kom met [medeverdachte 2] of met een andere jongens van de club van ons", en/of

-(later) die [slachtoffer 1] een sms-bericht heeft gestuurd met de tekst: "Los dat morgen ff netjes op conform de echte afspraak met [medeverdachte 1] gr [verdachte] " en/of "Wat een kankerklootzakken he in de wereld he kleine jongens proberen kapot te maken met fake facturen", en/of

-op of omstreeks 7 mei 2014 (opnieuw) (telefonisch) contact heeft gezocht/opgenomen met en/of heeft gesmst naar die [slachtoffer 1] , terwijl die [slachtoffer 1] (al) in gesprek/overleg was met verdachte [medeverdachte 1] , en/of

-(aldus) door, in verband met een zakelijk conflict/geschil, tezamen en in vereniging met zijn medeverdachte(n), zich te presenteren als (bevriend met) de leider/een lid van No Surrender en/of gebruik te maken van de (beruchte) reputatie van No Surrender en/of door de (intimiderende) houding en/of wijze van optreden van verdachte(n) jegens die [slachtoffer 1] bij die [slachtoffer 1] de vrees heeft gewekt dat verdachte en/of zijn medeverdachte(n) of (een) ander(en) geweld zou(den) gaan toepassen indien die [slachtoffer 1] niet zou toegeven aan de eisen van verdachte en/of zijn medeverdachte(n);

2. ( zaak 3.1)

primair

hij (op verschillende tijdstippen) in of omstreeks de periode van 3 mei 2014 tot en met 19 juni 2014 te Klazienaveen en/of Emmen en/of Heerenveen en/of Sneek en/of Berlikum en/of elders in Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

ter uitvoering van het door verdachte en/of zijn medeverdachte(n) voorgenomen misdrijf om met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld een of meer persoon/personen, te weten [slachtoffer 2] en/of

[slachtoffer 3] , zijnde bestuurder(s) en/of aandeelhouder(s) van het bedrijf [bedrijf 2] , en/of (een) ander(en), in verband met een zakelijk conflict/geschil, te dwingen tot

-de afgifte van (in totaal ongeveer) 91.000 euro, in elk geval (telkens) een hoeveelheid geld/enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan die persoon/personen en/of [bedrijf 2] en/of een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn medeverdachte(n), en/of

-het aangaan van een schuld en/of teniet doen van een inschuld, te weten een overeenkomst tot vergoeding van kosten en/of het instemmen met een financiële regeling met verdachte [medeverdachte 1] conform de eisen van verdachte(n),

-bij die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] heeft aangegeven op te treden voor verdachte [medeverdachte 1] met een incasso, althans ten behoeve van verdachte [medeverdachte 1] , en/of

-dwingend heeft gesteld dat die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] een schuld bij verdachte [medeverdachte 1] zou(den) hebben en/of dat die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] met betrekking tot het betalen of oplossen van die (vermeende) schuld tot overeenstemming diende(n) te komen met verdachte [medeverdachte 1] , althans bij die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of ander(en) heeft aangegeven dat er een financiële regeling met verdachte [medeverdachte 1] diende te worden getroffen, en/of

-stelselmatig, althans meermalen, die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of ander(en) telefonisch en/of per sms heeft benaderd en/of met die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] (steeds) contact heeft gezocht of proberen te zoeken, en/of

-(telefonisch) tegen die [slachtoffer 2] heeft gezegd dat als er geen regeling komt met verdachte [medeverdachte 1] dat verdachte [verdachte] wel drie jaar voor die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] wil zitten maar dat verdachte [verdachte] niet alleen is, en/of heeft gezegd: "Voor jou ga ik drie jaar zitten en ook voor [slachtoffer 3] , ja. Niet vergeten. daar ga ik drie jaar voor zitten. Dat meen ik echt", en/of (andere) woorden van intimiderende en/of dreigende aard of strekking, en/of

-(daarbij tevens) zich jegens die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] heeft gepresenteerd als een leider/lid van No Surrender, althans terwijl verdachte(n) wel wisten dat bij die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] bekend was dat die [verdachte] lid was van een (beruchte) motorclub, en/of (aldus) gebruik heeft gemaakt van de (beruchte) reputatie van No Surrender/een motorclub, en/of (vervolgens)

-die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] (veelvuldig) intimiderende en/of beledigende en/of bedreigende sms-berichten heeft gestuurd, althans berichten met die aard/strekking, en/of

-(ook) bij die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] heeft aangegeven dat verdachte [verdachte] die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] (ongevraagd) zou opzoeken en/of (ook) bij (het bedrijf/bedrijven van) die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] op bezoek/langs is geweest, en/of

-(aldus) die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] (steeds meer) onder druk gezet om (snel) tot overeenstemming of een regeling te komen met verdachte [medeverdachte 1] en/of toe te zeggen om verdachte [medeverdachte 1] (conform diens eisen) te gaan betalen, en/of

-met die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] heeft afgesproken en/of is bijeengekomen (samen met anderen) bij hotel Hajé te Heerenveen, waarbij verdachte [verdachte] en een tweetal anderen/secondanten waren gekleed in hesjes met de full colors van No Surrender, om over een/dat zakelijke conflict en/of een mogelijke schuldregeling of financiële regeling met verdachte [medeverdachte 1] te spreken, en/of waarbij (verdachte [verdachte] ) toen (opnieuw) (tevens) tegen die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] heeft/is gezegd:

-"Je moet dingen afwerken met die man" en/of "Los het netjes op, neem je verlies", en/of

-"Ik wil hier ook wel een jaar voor hebben, voor die man wil ik wel een jaar op vakantie, meen ik echt. En ook wel twee jaar. Ze mogen me ook wel oppakken voor bedreiging maar ik laat het er niet bij zitten. Dus dan weet je het vast ik laat het er niet bij zitten. Ik ga er gewoon mee door. Maar het is de laatste keer dat ik aan het woord ben. Er komen andere mensen aan het woord", en/of

-"Nee, we trekken er geen advocaat bij" en/of "We leven niet in een rechtsstaat" en/of "Van mij geen sms-en meer en geen berichten, ik ben er klaar mee. Maar een rechtszaak wordt het niet meer. Rechtszaak wordt het niet meer", en/of

-"Werk gewoon netjes af met mensen" en/of "Waardeloze flapdrol dat je bent" en/of "Niet zo bijdehand doen tegen mij, dikke debiel. Je bent gewoon een dikke vieze flikker",

althans woorden van (gelijke) intimiderende/agressieve en/of beledigende en/of dreigende aard en/of strekking, en/of

-(aldus) (telkens) door, tezamen en in vereniging met zijn medeverdachte(n), althans alleen, zich te presenteren als (bevriend met) de leider/een lid van No Surrender, althans een motorclub, en/of door gebruik te maken van de (beruchte) reputatie van No Surrender, althans een motorclub, en/of door de stelselmatige/opdringende en/of intimiderende/ agressieve en/of beledigende en/of dreigende manier van spreken en/of optreden en/of houding van verdachte(n) jegens die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] bij die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] de vrees heeft/hebben opgewekt dat verdachte en/of zijn medeverdachte(n) (ernstig) geweld zou(den) gaan toepassen en/of door anderen zou doen/laten toepassen indien niet aan de eisen van verdachte en/of zijn medeverdachte(n) zou worden voldaan, althans die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] (ernstig en/of stelselmatig) onder druk heeft/hebben gezet,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf (telkens) niet is voltooid;

subsidiair

A)

hij (op verschillende tijdstippen) in of omstreeks de periode van 3 mei 2014 tot en met 19 juni 2014 te Klazienaveen en/of Emmen en/of Sneek en/of Heerenveen en/of Berlikum en/of elders in Nederland, meermalen althans eenmaal, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht en/of met zware mishandeling, door die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] dreigend woorden toe te voegen met de strekking dat medeverdachte [verdachte] voor die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] wel een of meerdere jaren gevangenisstraf wil uitzitten en/of de woorden: "We leven niet in een rechtsstaat" en/of "Ik laat het er niet bijzitten, maar het wordt geen rechtszaak" en/of "Er komen anderen aan het woord" , althans woorden van (gelijke) dreigende aard en/of strekking, en/of (aldus) (telkens) door de (stelselmatige/opdringende en/of intimiderende/agressieve en/of beledigende en/of dreigende) manier van spreken en/of optreden en/of houding van verdachte(n) jegens die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] bij die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] de vrees heeft/hebben opgewekt dat verdachte en/of zijn medeverdachte(n) (ernstig) geweld zou(den) gaan toepassen en/of door anderen zou doen/laten toepassen indien niet aan de eisen van verdachte en/of zijn medeverdachte(n) zou worden voldaan;

EN/OF

B)

hij (op verschillende tijdstippen) in of omstreeks de periode van 3 mei 2014 tot en met 19 juni 2014 te Klazienaveen en/of Emmen en/of Sneek en/of Berlikum en/of Heerenveen en/of elders in Nederland, meermalen, althans alleen, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

ter uitvoering van het door verdachte en/of zijn medeverdachte(n) voorgenomen misdrijf om door geweld of enige andere feitelijkheid en/of door bedreiging met geweld of enige andere feitelijkheid gericht tegen een ander en/of derde, te weten [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of een derde, die ander of derde wederrechtelijk te dwingen iets te doen, niet te doen en/of te dulden, te weten om

-(in totaal ongeveer) 91.000 euro, in elk geval een hoeveelheid geld, te betalen aan verdachte

[medeverdachte 1] , en/of

-een overeenkomst aan te gaan tot vergoeding van kosten en/of in te stemmen met een financiële regeling met verdachte [medeverdachte 1] conform de eisen van die [medeverdachte 1] ,

-bij die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] heeft aangegeven op te treden voor verdachte [medeverdachte 1] met een incasso, althans ten behoeve van verdachte [medeverdachte 1] , en/of

-dwingend heeft gesteld dat die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] een schuld bij verdachte [medeverdachte 1] zou(den) hebben en/of dat die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] met betrekking tot het betalen of oplossen van die (vermeende) schuld tot overeenstemming diende(n) te komen met verdachte [medeverdachte 1] , althans bij die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of ander(en) heeft aangegeven dat er een financiële regeling met verdachte [medeverdachte 1] diende te worden getroffen, en/of

-stelselmatig, althans meermalen, die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of ander(en) telefonisch en/of per sms heeft benaderd en/of met die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] (steeds) contact heeft gezocht of proberen te zoeken, en/of

-(telefonisch) tegen die [slachtoffer 2] heeft gezegd dat als er geen regeling komt met verdachte [medeverdachte 1] dat verdachte [verdachte] wel drie jaar voor die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] wil zitten maar dat verdachte [verdachte] niet alleen is, en/of heeft gezegd: "Voor jou ga ik drie jaar zitten en ook voor [slachtoffer 3] , ja. Niet vergeten. daar ga ik drie jaar voor zitten. Dat meen ik echt", en/of (andere) woorden van intimiderende en/of dreigende aard of strekking, en/of

-(daarbij tevens) zich jegens die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] heeft gepresenteerd als een leider/lid van No Surrender, althans terwijl verdachte(n) wel wisten dat bij die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] bekend was dat die [verdachte] lid was van een (beruchte) motorclub, en/of (aldus) gebruik heeft gemaakt van de (beruchte) reputatie van No Surrender/een motorclub, en/of (vervolgens)

-die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] (veelvuldig) intimiderende en/of beledigende en/of bedreigende sms-berichten heeft gestuurd, althans berichten met die aard/strekking, en/of

-(ook) bij die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] heeft aangegeven dat verdachte [verdachte] die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] (ongevraagd) zou opzoeken en/of (ook) bij (het bedrijf/bedrijven van) die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] op bezoek/langs is geweest, en/of

-(aldus) die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] (steeds meer) onder druk gezet om (snel) tot overeenstemming of een regeling te komen met verdachte [medeverdachte 1] en/of toe te zeggen om verdachte [medeverdachte 1] (conform diens eisen) te gaan betalen, en/of

-met die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] heeft afgesproken en/of is bijeengekomen (samen met anderen) bij hotel Hajé te Heerenveen, waarbij verdachte [verdachte] en een tweetal anderen/secondanten waren gekleed in hesjes met de full colors van No Surrender, om over een/dat zakelijke conflict en/of een mogelijke schuldregeling of financiële regeling met verdachte [medeverdachte 1] te spreken, en/of waarbij (verdachte [verdachte] ) toen (opnieuw) (tevens) tegen die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] heeft/is gezegd:

-"Je moet dingen afwerken met die man" en/of "Los het netjes op, neem je verlies", en/of

-"Ik wil hier ook wel een jaar voor hebben, voor die man wil ik wel een jaar op vakantie, meen ik echt. En ook wel twee jaar. Ze mogen me ook wel oppakken voor bedreiging maar ik laat het er niet bij zitten. Dus dan weet je het vast ik laat het er niet bij zitten. Ik ga er gewoon mee door. Maar het is de

laatste keer dat ik aan het woord ben. Er komen andere mensen aan het woord", en/of

-"Nee, we trekken er geen advocaat bij" en/of "We leven niet in een rechtsstaat" en/of "Van mij geen sms-en meer en geen berichten, ik ben er klaar mee. Maar een rechtszaak wordt het niet meer. Rechtszaak wordt het niet meer", en/of

-"Werk gewoon netjes af met mensen" en/of "Waardeloze flapdrol dat je bent" en/of "Niet zo bijdehand doen tegen mij, dikke debiel. Je bent gewoon een dikke vieze flikker",

althans woorden van (gelijke) intimiderende/agressieve en/of beledigende en/of dreigende aard en/of strekking, en/of

-(aldus) (telkens) door, tezamen en in vereniging met zijn medeverdachte(n), althans alleen, zich te presenteren als (bevriend met) de leider/een lid van No Surrender, althans een motorclub, en/of door gebruik te maken van de (beruchte) reputatie van No Surrender, althans een motorclub, en/of door de stelselmatige/opdringende en/of intimiderende/ agressieve en/of beledigende en/of dreigende manier van spreken en/of optreden en/of houding van verdachte(n) jegens die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] bij die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] de vrees heeft/hebben opgewekt dat verdachte en/of zijn medeverdachte(n) (ernstig) geweld zou(den) gaan toepassen en/of door anderen zou doen/laten toepassen indien niet aan de eisen van verdachte en/of zijn medeverdachte(n) zou worden voldaan, althans die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] (ernstig en/of stelselmatig) onder druk heeft/hebben gezet,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf (telkens) niet is voltooid;

3. ( zaak 3.7)

primair

hij (op verschillende tijdstippen) in of omstreeks februari 2015, althans de periode van

1 januari 2015 tot en met 7 maart 2015, te Klazienaveen en/of Emmen en/of Heerenveen en/of Werkendam en/of elders in Nederland, meermalen, althans eenmaal, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

ter uitvoering van het door verdachte en/of zijn medeverdachte(n) voorgenomen misdrijf om met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld een persoon, te weten [slachtoffer 4] (en/of een ander), in verband met een zakelijk conflict/geschil of een lopend faillissement, te dwingen tot

-de afgifte van een hoeveelheid geld/enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan die persoon of (een) ander(en) dan aan verdachte en/of zijn medeverdachte(n), en/of het doen van (een) betaling(en) aan medeverdachte [medeverdachte 3] , en/of

-het aangaan van een schuld en/of teniet doen van een inschuld, te weten een overeenkomst tot schadevergoeding en/of het instemmen met een schuldregeling met medeverdachte [medeverdachte 3] , conform de eisen van die [medeverdachte 3] , en/of

-(aldus) het betalen van die [medeverdachte 3] en/of het beëindigen van een zakelijk/financieel geschil met die [medeverdachte 3] (en/of een ander), conform de eisen van die [medeverdachte 3] ,

-zich jegens die [slachtoffer 4] heeft gepresenteerd als de leider/lid van No Surrender en/of gebruikmakend van de (beruchte) reputatie van No Surrender en/of als optredend voor medeverdachte [medeverdachte 3] met een incasso, althans ten behoeve van die [medeverdachte 3] , en/of

-die [slachtoffer 4] een of meermalen telefonisch heeft benaderd en/of heeft geëist dat die [slachtoffer 4] over een zakelijke geschil met die [medeverdachte 3] tot overeenstemming diende te komen, en/of

-(telefonisch op 5 februari 2015) dreigend tegen die [slachtoffer 4] heeft gezegd dat als er geen regeling komt met die [medeverdachte 3] dat medeverdachte [verdachte] wel gevangenisstraf voor die [slachtoffer 4] wil uitzitten en/of dat medeverdachte [verdachte] die [slachtoffer 4] zal achtervolgen tot in het graf, althans woorden met een dreigende strekking inhoudende dat indien die [slachtoffer 4] niet zou ingaan op de eisen van verdachte(n) dit (ernstige en/of langdurige) consequenties voor die [slachtoffer 4] zou hebben, en/of

-die [slachtoffer 4] (tevens) (veelvuldig) intimiderende en/of beledigende en/of bedreigende woorden heeft toegevoegd, te weten:

-"Ik ga rustig voor jou drie maand weg of nou een jaar of wat dan ook. Ga met deze meneer netjes doen joh, idioot ", en/of

-"Je bent gewoon een schoft geweest, jongen, flikker. Je bent een kankerflikker", en/of

-"Als je dat niet netjes oplost met [medeverdachte 3] dan ga ik je volgen tot in het graf. Echt waar", en/of

-"Ik laat niet los. Ik ben geen pipo de clown. Je bent een kankeroplichter", en/of

-"Je hebt de verkeerde man getroffen op dat gebied. Ik laat niet los", en/of

-"Dan ben je nu toch vieze dikke tyfuslijders allemaal of niet. Luister deze man ga je niet voor dit geld in de schuld zetten, dat ga je niet doen", en/of

-"Je bent gewoon een dikke flapdrol", en/of

- zodoende die [slachtoffer 4] (steeds meer) onder druk gezet om (snel) tot (financiële) overeenstemming te komen met medeverdachte [medeverdachte 3] en/of toe te zeggen om die [medeverdachte 3] (conform diens eisen) te gaan betalen, en/of

-(aldus) (telkens) door, tezamen en in vereniging met zijn medeverdachte(n), althans alleen, zich te presenteren als (bevriend met) de leider/een lid van No Surrender en/of gebruik te maken van de (beruchte) reputatie van No Surrender en/of door de (agressieve of intimiderende en/of beledigende) manier van spreken en/of optreden en/of houding van verdachte(n) jegens die [slachtoffer 4] bij die [slachtoffer 4] de vrees heeft/hebben opgewekt dat verdachte(n) (ernstig) geweld zou(den) gaan toepassen en/of door anderen zou(den) doen/laten toepassen indien niet aan de eisen van verdachte(n) zou worden voldaan,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf (telkens) niet is voltooid;

subsidiair

hij (op verschillende tijdstippen) in of omstreeks februari 2015, althans de periode van

1 januari 2015 tot en met 7 maart 2015, te Klazienaveen en/of Emmen en/of Heerenveen en/of Werkendam en/of elders in Nederland, meermalen, althans eenmaal, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

ter uitvoering van het door verdachte en/of zijn medeverdachte(n) voorgenomen misdrijf om door geweld of enige andere feitelijkheid en/of door bedreiging met geweld of enige andere feitelijkheid gericht tegen een ander en/of derde, te weten [slachtoffer 4] (en/of een ander), die ander of derde wederrechtelijk te dwingen iets te doen, niet te doen en/of te dulden, te weten om, in verband met een zakelijk conflict/geschil of een lopend faillissement,

-een hoeveelheid geld af te geven/te betalen aan medeverdachte [medeverdachte 3] , en/of

-een overeenkomst tot schadevergoeding te sluiten/dulden en/of in te stemmen met of te dulden een schuldregeling of financiële regeling met medeverdachte [medeverdachte 3] , conform de eisen van die [medeverdachte 3] , en/of

-(aldus) (een) betaling(en) te doen aan medeverdachte [medeverdachte 3] en/of een zakelijk conflict of financieel geschil te beëindigen/op te lossen met die [medeverdachte 3] (en/of een ander), conform de eisen van die [medeverdachte 3] ,

-zich jegens die [slachtoffer 4] heeft gepresenteerd als de leider/lid van No Surrender en/of gebruikmakend van de (beruchte) reputatie van No Surrender en/of als optredend voor medeverdachte [medeverdachte 3] met een incasso, althans ten behoeve van die [medeverdachte 3] , en/of

-die [slachtoffer 4] een of meermalen telefonisch (indringend) heeft benaderd en/of heeft geëist dat die [slachtoffer 4] over een zakelijke geschil met die [medeverdachte 3] tot overeenstemming diende te komen, en/of

-(telefonisch op 5 februari 2015) dreigend tegen die [slachtoffer 4] heeft gezegd dat als er geen regeling komt met die [medeverdachte 3] dat verdachte [verdachte] wel gevangenisstraf voor die [slachtoffer 4] wil uitzitten en/of dat verdachte [verdachte] die [slachtoffer 4] zal achtervolgen tot in het graf, althans woorden met een dreigende strekking inhoudende dat indien die [slachtoffer 4] niet zou ingaan op de eisen van verdachte(n) dit (ernstige en/of langdurige) consequenties voor die [slachtoffer 4] zou hebben, en/of

-die [slachtoffer 4] (tevens) (veelvuldig) intimiderende en/of beledigende en/of bedreigende woorden heeft toegevoegd, te weten:

-"Ik ga rustig voor jou drie maand weg of nou een jaar of wat dan ook. Ga met deze meneer netjes doen joh, idioot ", en/of

-"Je bent gewoon een schoft geweest, jongen, flikker. Je bent een kankerflikker", en/of

-"Als je dat niet netjes oplost met [medeverdachte 3] dan ga ik je volgen tot in het graf. Echt waar", en/of

-"Ik laat niet los. Ik ben geen pipo de clown. Je bent een kankeroplichter", en/of

-"Je hebt de verkeerde man getroffen op dat gebied. Ik laat niet los", en/of

-"Dan ben je nu toch vieze dikke tyfuslijders allemaal of niet. Luister deze man ga je niet voor dit geld in de schuld zetten, dat ga je niet doen", en/of

-"Je bent gewoon een dikke flapdrol", en/of

- zodoende die [slachtoffer 4] (steeds meer) onder druk gezet om (snel) tot overeenstemming te komen met medeverdachte [medeverdachte 3] en/of toe te zeggen om die [medeverdachte 3] (conform diens eisen) te gaan betalen, en/of

-(aldus) (telkens) door, tezamen en in vereniging met zijn medeverdachte(n), althans alleen, zich te presenteren als (bevriend met) de leider/een lid van No Surrender en/of gebruik te maken van de (beruchte) reputatie van No Surrender en/of door de (agressieve of intimiderende en/of beledigende) manier van spreken en/of van optreden en/of houding van verdachte(n) jegens die [slachtoffer 4] bij die [slachtoffer 4] de vrees heeft/hebben opgewekt dat verdachte(n) (ernstig) geweld zou(den) gaan toepassen en/of door anderen zou(den) doen/laten toepassen indien niet aan de eisen van verdachte(n) zou worden voldaan,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf (telkens) niet is voltooid;

4. ( zaak 3.47)

A)

hij in of omstreeks de periode van 1 maart 2016 tot en met 1 juni 2016, althans in 2016, te Sneek en/of Heerenveen en/of Klazienaveen en/of Emmer-Compascuum en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, een geschrift dat bestemd was om te dienen tot het bewijs van enig feit, namelijk een salarisspecificatie op naam gesteld van [naam 6] , valselijk heeft opgemaakt of doen/laten opmaken en/of heeft vervalst of doen/laten vervalsen,

immers heeft hij tezamen en in vereniging met zijn medeverdachte(n), althans alleen, die salarisspecificatie geheel vals/fictief opgemaakt of doen/laten opmaken, althans in strijd met de waarheid in/op die salarisspecificatie vermeld en/of laten vermelden dat [naam 6] een functie zou hebben als commercieel medewerkster internationaal bij het bedrijf [bedrijf 1] en/of in dienst zou zijn sinds 1 april 2015 bij dat bedrijf en/of over de aangegeven periode een (bruto) (maand)salaris had genoten van 5250 euro, althans onjuiste financiële en/of arbeidsrechtelijke gegevens met betrekking tot die [naam 6] vermeld of doen/laten vermelden op dat/die geschrift(en),

met het oogmerk om dat/die geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken en/of door anderen te doen gebruiken;

en/of

B)

hij in of omstreeks de periode van 1 maart 2016 tot en met 1 juni 2016, althans in 2016, te Sneek en/of Heerenveen en/of Klazienaveen en/of Emmer-Compascuum en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opzettelijk gebruik heeft gemaakt van een vervalst en/of valselijk opgemaakt geschrift, bestemd om tot bewijs van enig feit te dienen, namelijk van een vervalste en/of valselijk opgemaakte salarisspecificatie op naam gesteld van [naam 6] , als ware dat geschrift echt en onvervalst,

bestaande dat gebruikmaken hierin dat verdachte en/of zijn medeverdachte(n) dat geschrift, heeft doen/laten toekomen aan een kantoor van [bedrijf 3] en/of [naam 7] in verband met de aanvraag van en/of de bemiddeling/ tussenkomst bij het sluiten van een woninghuurovereenkomst ten behoeve van [naam 6] en/of een of meer anderen, en

bestaande die valsheid en/of vervalsing hierin dat die salarisspecificatie geheel vals/fictief was, althans dat in strijd met de waarheid in/op die salarisspecificatie was vermeld dat [naam 6] een functie zou hebben als commercieel medewerkster internationaal bij het bedrijf [bedrijf 1] en/of in dienst zou zijn sinds 1 april 2015 bij dat bedrijf en/of over de aangegeven periode een (bruto) (maand)salaris had genoten van 5250 euro, althans dat onjuiste financiële en/of arbeidsrechtelijke gegevens met betrekking tot die [naam 6] waren vermeld op dat geschrift;

5. ( zaak 3.43)

primair

hij op of omstreeks 7 januari 2017 te Emmen, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld een persoon, te weten [slachtoffer 5] , althans ene [slachtoffer 5] , althans een (onbekend gebleven) persoon, heeft gedwongen tot afgifte van een hesje of jack, geheel of ten dele toebehorende aan die persoon, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn medeverdachte(n),

welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte tezamen en in vereniging met een of meer ander(en), althans alleen, die persoon een of meermalen, althans eenmaal, heeft gestompt en/of geslagen, althans mishandeld;

en/of

hij op of omstreeks 7 januari 2017 te Emmen, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een hesje of jack, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan een persoon, te weten [slachtoffer 5] , althans ene [slachtoffer 5] , althans een (onbekend gebleven) persoon, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn medeverdachte(n),

welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die persoon, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan zijn medeverdachte(n) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren,

welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte tezamen en in vereniging met een of meer ander(en), althans alleen, die persoon een of meermalen, althans eenmaal, heeft gestompt en/of geslagen, althans mishandeld;

subsidiair

hij op of omstreeks 7 januari 2017 te Emmen, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, al dan niet met voorbedachten rade meermalen, althans eenmaal, een persoon, te weten [slachtoffer 5] , althans ene [slachtoffer 5] , althans een (onbekend gebleven) persoon, heeft gestompt en/of geslagen, althans mishandeld;

6. ( zaak 3.12)

hij op of omstreeks 1 november 2016 te Emmen, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, al dan niet met voorbedachten rade, meermalen, althans eenmaal, een persoon, te weten [slachtoffer 6] , althans een persoon, heeft gestompt en/of geslagen, althans mishandeld;

7. ( zaak 3.33)

A)

hij op of omstreeks 10 maart 2016 te Emmen, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, al dan niet met voorbedachten rade, [slachtoffer 7] opzettelijk zwaar lichamelijk letsel heeft toegebracht, te weten een onderkaakfractuur en/of een neusbeenfractuur en/of een jukbeenkneuzing, althans hoofdletsel,

althans, al dan niet met voorbedachten rade, [slachtoffer 7] , meermalen, althans eenmaal, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, heeft gestompt en/of geslagen, althans mishandeld, terwijl dat feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft gehad, te weten een onderkaakfractuur en/of een neusbeenfractuur en/of een jukbeenkneuzing, althans hoofdletsel;

EN/OF

B)

hij op of omstreeks 10 maart 2016 te Emmen, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een hesje en/of een telefoon, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan een persoon, te weten [slachtoffer 7] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn medeverdachte(n),

welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die persoon, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan zijn medeverdachte(n) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren,

welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, die persoon een of meermalen, althans eenmaal, heeft gestompt en/of geslagen, althans mishandeld;

en/of

hij op of omstreeks 10 maart 2016 te Emmen, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld een persoon, te weten [slachtoffer 7] heeft gedwongen tot afgifte van een hesje en/of een telefoon, geheel of ten dele toebehorende aan die [slachtoffer 7] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn medeverdachte(n),

welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte tezamen en in vereniging met een of meer ander(en), althans alleen, die persoon een of meermalen, althans eenmaal, heeft gestompt en/of geslagen, althans mishandeld;

8. ( zaak 3.46)

hij op of omstreeks 15 oktober 2015 te Emmen, althans in Nederland, al dan niet met voorbedachten rade, meermalen, althans eenmaal, [slachtoffer 8] heeft gestompt en/of geslagen, althans mishandeld;

9. ( zaak 3.29)

hij op of omstreeks 22 januari 2015 te Emmen, althans in Nederland, al dan niet met voorbedachten rade, meermalen, althans eenmaal, [slachtoffer 9] heeft gestompt en/of geslagen, althans mishandeld;

10. ( zaak 3.3)

primair

A)

hij op of omstreeks 8 mei 2014 te Emmen, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een horloge en/of een hesje, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 10] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn medeverdachte(n),

welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 10] , gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan zijn medeverdachte(n) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,

-die [slachtoffer 10] een of meermalen, althans eeenmaal, heeft gestompt en/of geslagen, althans mishandeld en/of

-een (vuur)wapen tegen het hoofd heeft geduwd en/of op het hoofd van die [slachtoffer 10] heeft gericht (gehouden), althans met een wapen of voorwerp bedreigd, althans bij die [slachtoffer 10] de indruk gewekt dat een wapen op zijn achterhoofd werd gericht (gehouden), en/of

-(aldus) door de (agressieve of intimiderende) houding en/of wijze van optreden van verdachte en/of zijn medeverdachten jegens die [slachtoffer 10] bij die [slachtoffer 10] de vrees heeft/hebben opgewekt dat verdachte (ernstiger) geweld zou gaan toepassen en/of door anderen zou doen/laten toepassen indien niet aan de eisen van verdachte en/of zijn medeverdachte(n) zou worden voldaan;

EN/OF

B)

hij op of omstreeks 8 mei 2014 te Emmen, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

ter uitvoering van het door verdachte en/of zijn medeverdachte(n) voorgenomen misdrijf om met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer 10] te dwingen tot de afgifte van 5000 euro, in elk geval een hoeveelheid geld/van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan die [slachtoffer 10] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn medeverdachte(n),

-die [slachtoffer 10] meermalen, althans eenmaal, heeft gestompt en/of geslagen, althans mishandeld, en/of

-een (vuur)wapen tegen het hoofd heeft geduwd en/of op het hoofd van die [slachtoffer 10] heeft gericht (gehouden), althans met een wapen bedreigd, althans bij die [slachtoffer 10] de indruk gewekt dat een wapen op zijn achterhoofd werd gericht (gehouden), en/of

-(tevens) tegen die [slachtoffer 10] gezegd: "Dit wordt je ergste nachtmerrie als je niet betaalt" en/of "Je gaat er aan als je woensdag niet betaalt" of woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking, en/of

-(aldus) door de (agressieve of intimiderende) houding en/of wijze van optreden van verdachte en/of zijn medeverdachten jegens die [slachtoffer 10] bij die [slachtoffer 10] de vrees heeft/hebben opgewekt dat verdachte (ernstiger) geweld zou gaan toepassen en/of door anderen zou doen/laten toepassen indien niet aan de eisen van verdachte en/of zijn medeverdachte(n) zou worden voldaan,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

subsidiair

hij op of omstreeks 8 mei 2014 te Emmen en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, al dan niet met voorbedachten rade, meermalen, althans eenmaal, [slachtoffer 10] heeft gestompt en/of geslagen, althans mishandeld;

EN/OF

hij op of omstreeks 8 mei 2014 te Emmen en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, [slachtoffer 10] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, en/of met zware mishandeling, immers heeft verdachte en/of zijn medeverdachte(n),

-die [slachtoffer 10] meermalen, althans eenmaal, gestompt en/of geslagen, althans mishandeld, en/of

-een (vuur)wapen tegen het hoofd geduwd en/of op het hoofd van die [slachtoffer 10] gericht (gehouden), althans met een wapen bedreigd, althans bij die [slachtoffer 10] de indruk gewekt dat een wapen op zijn achterhoofd werd gericht (gehouden), en/of

-(tevens) tegen die [slachtoffer 10] gezegd: "Dit wordt je ergste nachtmerrie als je niet betaalt" en/of "Je gaat er aan als je woensdag niet betaalt" of woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking, en/of

-(aldus) door de (agressieve of intimiderende) houding en/of wijze van optreden van verdachte en/of zijn medeverdachten jegens die [slachtoffer 10] bij die [slachtoffer 10] de vrees heeft/hebben opgewekt dat verdachte (ernstiger) geweld zou gaan toepassen en/of door anderen zou doen/laten toepassen indien niet aan de eisen van verdachte en/of zijn medeverdachte(n) zou worden voldaan;

11. ( zaak 3.2)

primair

hij op of omstreeks 21 april 2014 te Emmen en/of Franeker, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een (No Surrender) hesje (met daarin een huurautosleutel) en/of een computer en/of printer en/of een dvd-speler en/of een horloge en/of (een) mobiele telefoon(s) en/of motorpapieren, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 11] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn medeverdachte(n),

welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 11] , gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan zijn medeverdachte(n) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren,

welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, die [slachtoffer 11] meermalen, althans eenmaal, heeft gestompt en/of geslagen en/of geschopt, althans mishandeld, en/of door de (agressieve of intimiderende) houding en/of wijze van optreden van verdachte en/of zijn medeverdachten jegens die [slachtoffer 11] bij die [slachtoffer 11] de vrees heeft/hebben opgewekt dat verdachte (ernstiger) geweld zou gaan toepassen en/of door anderen zou doen/laten toepassen indien niet aan de eisen van verdachte en/of zijn medeverdachte(n) zou worden voldaan;

subsidiair

hij op of omstreeks 21 april 2014 te Emmen, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, al dan niet met voorbedachten rade, [slachtoffer 11] meermalen, althans eenmaal, heeft gestompt en/of geslagen en/of geschopt, althans mishandeld;

12. ( onderzoek Harka)

hij in of omstreeks de periode van 1 februari 2014 tot 1 februari 2018, in Nederland, als leider en/of bestuurder, heeft deelgenomen aan een organisatie (No Surrender MC), bestaande uit een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, te weten: verdachte en/of [medeverdachte 7] en/of [medeverdachte 4] en/of [medeverdachte 2] , welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, te weten:

- diefstal al dan niet voorafgegaan, vergezeld en/of gevolgd door (bedreiging met) geweld, en/of

- afpersing, en/of

- dwang, en/of

- bedreiging met enig misdrijf tegen het misdrijf gericht en/of met gijzeling en/of met zware mishandeling en/of brandstichting, en/of

- zware mishandeling en/of mishandeling zwaar lichamelijk letsel ten gevolge hebbend en/of mishandeling, (elk) al dan niet met voorbedachte rade gepleegd,

(zijnde misdrijven die in verband stonden met zogenaamde 'bad standings' en/of sancties van No Surrender MC,) en/of

- het binnen en/of buiten het grondgebied van Nederland brengen van harddrugs, althans (een) middel(en) als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, en/of

- het bereiden, bewerken en/of verwerken en/of het verkopen, afleveren, verstrekken en/of vervoeren van harddrugs, althans (een) middel(en) als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, en/of

- het al dan niet bedrijfsmatig telen van hennep, althans (een) middel(en) als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II, en/of

- het aanwezig hebben van soft- en/of harddrugs, althans (een) middel(en) als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I en/of II.

Bijlage II: bewijsmiddelen

De rechtbank past de volgende bewijsmiddelen toe die de voor de bewezenverklaring redengevende feiten en omstandigheden bevatten zoals hieronder zakelijk weergegeven.

FEIT 1

1. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van verhoor getuige d.d. 14 maart 2016, opgenomen op pagina 2440 e.v. van het dossier van Politie Noord-Nederland met nummer 03 DRN 12022 (onderzoek Akepa, dossier [verdachte] ) d.d. 1 mei 2018, inhoudend als verklaring van

[slachtoffer 1] :

Vraag: Wij weten dat u in oktober 2014 contact heb gehad met een collega van ons, maar dat u afzag van het doen van aangifte. Waarom deed u toen geen aangifte?

Antwoord: Ik heb toen geen aangifte gedaan uit angst, dat je wat overkomt. Angst voor de gevolgen, voor de privégevolgen en zakelijke gevolgen.

Vraag: Wij willen graag dat je aangifte doet. Akkoord?

Antwoord: Ik heb er net in de auto over nagedacht, maar het heeft zoveel indruk op me gemaakt toen. Ik durf geen aangifte te doen.

Ik deed 24 december 2013 een deal met [bedrijf 1] voor de levering van menggranulaat. Ik ben directeur van [benadeelde partij] . In het nieuwe jaar begreep ik dat het werk werd uitgesteld. [medeverdachte 1] is toen bij mij op kantoor geweest. [medeverdachte 1] zei dat hij ook de druk erop liet en dat hij het door wilde laten gaan. Ik heb het probleem voorgelegd aan [getuige 2] . Er werd besloten om geen zaken meer met [medeverdachte 1] te doen. [getuige 2] liet beslag leggen op meerdere betaalrekeningen van klanten naar [bedrijf 1] . En toen kreeg ik contact met [verdachte] . Op maandagmiddag belde [verdachte] . Hij zei: "Hallo, je spreekt met [verdachte] . Ik ben mediator tussen u en meneer [medeverdachte 1] en ik wil graag een afspraak met u". Hij zei toen: "Weet je wel wie ik ben, ik ben [verdachte] van motorclub No Surrender". Meteen na het telefoongesprek googelde ik op [verdachte] . Ik zag toen wie [verdachte] was. Ik herinner me nu dat ik direct dezelfde dag met [naam 63] contact heb gehad. Hij was van een speciale eenheid bij de politie. Ik heb toen [verdachte] gebeld en gezegd dat ik het zelf met [medeverdachte 1] ging oplossen. Hij zei: "Prima, maar dan wil ik dat je het netjes oplost met [medeverdachte 1] ". Ik weet dat ik die avond, iets over acht uur, een sms'je van [verdachte] kreeg met de strekking als: "Kan je wel, iets met kanker streek, als groot bedrijf de kleine bedrijfjes naar de kloten helpen". De volgende dag heb ik in Harderwijk bij Van der Valk afgesproken met [medeverdachte 1] en gezegd, als een klein kind eigenlijk: "Sorry, ik heb alle beslagen eraf gehaald en vergeet het en we gaan geen zaken meer doen. We gaan uit elkaar". En ik ben mijn afspraak nagekomen en heb alle beslagen er af laten halen. De creditnota heb ik direct gemaild naar [medeverdachte 1] . Ik heb de advocaten betaald die ik al op de zaak had laten zetten. Bovendien heb ik het volledige bedrag dat was gefactureerd aan [bedrijf 1] , toen wij de opdracht kregen om puin te leveren, in zijn totaliteit teruggetrokken. Ik heb hier schade door geleden. Als [medeverdachte 1] al het afgesproken puin had afgenomen, dan zou de hoogte van de factuur ongeveer 525 duizend zijn geweest. Toen ik in Van der Valk te Harderwijk een afspraak had met [medeverdachte 1] , vroeg ik of de politie wilde surveilleren op de parkeerplaats, maar dit kon niet. Ik was bang. Ik heb ook een professioneel bedrijf ingeschakeld en ik heb met het bedrijf doorgesproken wat ze zouden doen. Dit beveiligingsbedrijf zou twee dagen voor mij werken. 's Avonds kreeg ik een berichtje van [verdachte] : "Je hebt het opgelost, keurig". Ik heb toen gezegd: "Ja, en ik hoop niks meer van je te horen".

Vraag: Is in het gesprek met [medeverdachte 1] in Van der Valk te Harderwijk de naam [verdachte] ook nog ter sprake gekomen?

Antwoord: Ik merkte dat [medeverdachte 1] hierover wilde beginnen, maar ik weet nog dat ik dit af heb gekapt.

Vraag: Nu heb je de beslagen er af gehaald die op de rekeningen van [medeverdachte 1] waren gelegd. Wat was er met de beslagen gebeurd als [verdachte] jou niet had benaderd?

Antwoord: Dan was het tot een rechtszaak gekomen en dan had de rechter er over moeten beslissen. [getuige 2] wilde de rechtszaak nog steeds door laten gaan, ondanks de bemoeienis van [verdachte] . Ik heb toen gezegd: "Als je dat wilt, als we hier mee door gaan dan lever ik mijn ontslagbrief in. Ik ben zuinig op mijn gezin".

2. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van verhoor getuige d.d. 13 april 2016, opgenomen op pagina 2453 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als verklaring van [getuige 1]:

[slachtoffer 1] heeft op een gegeven moment tegen mij gezegd dat hij gebeld werd door [verdachte] en dat ik eens moest googelen op [verdachte] . Ook vertelde hij dat hij beveiliging mee had met een afspraak met [medeverdachte 1] .

> Een schriftelijk bescheid, te weten een uitwerking van een afgeluisterd en opgenomen telefoongesprek, opgenomen op pagina 2712 van voornoemd dossier, voor zover inhoudend:

Datum: 14-03-2016

Samenvatting: [slachtoffer 1] bum NNV (vermoedelijk mevr. [slachtoffer 1] ). Letterlijk:

[slachtoffer 1] : Ik ga een verklaring afgeven. Ik ga geen aangifte doen hoor.

NNV: Ja, ik wou zeggen, ik zou er nog maar even goed over nadenken.

[slachtoffer 1] : […] ik vertel gewoon eerlijk hoe het gaat maar … eehh … mijn gezin is mij alles waard en eehh … ik vind die mannen gewoon echt eng. Die mensen zijn tot alles in staat. […] Ik vind het levensgevaarlijk.

3. Een schriftelijk bescheid, te weten een uitwerking van een afgeluisterd en opgenomen telefoongesprek, opgenomen op pagina 2693 van voornoemd dossier, voor zover inhoudend:

Datum: 06-05-2014 13:42:34

Beller: [telefoonnummer]

Gebelde: [telefoonnummer]

Locatie beller: Emmen

Samenvatting: [verdachte] belt met ene [slachtoffer 12] .

[verdachte] : Hey [slachtoffer 12] , luister. Je kent me nog niet, he? Ik zit net even met [medeverdachte 1] . Ik probeer op te treden als mediator.

4. Een schriftelijk bescheid, te weten een uitwerking van een afgeluisterd en opgenomen telefoongesprek, opgenomen op pagina 2694 en 2695 van voornoemd dossier, voor zover inhoudend:

Datum: 06-05-2014 13:44:46

Beller: [telefoonnummer]

Gebelde: [telefoonnummer]

Locatie beller: Emmen

[verdachte] : [slachtoffer 12] , goeiedag. Nog een keer met [verdachte] . Gaat over de factuur van meneer [getuige 2] en alle e-mailverkeer wat ik gezien heb. […] Wanneer kan ik met jullie om tafel. […] Ik eehh.. ben van [medeverdachte 2] van No Surrender. […] Zeg het maar, wanneer gaan we zitten. Ik neem [medeverdachte 2] even mee en dan wil ik even dat probleem van dat granulaat en dat hele gedoe […] uit de wereld helpen jong. […] Ik kom met [medeverdachte 2] of met een andere jongen van de club van ons. […] Ik vertegenwoordig [medeverdachte 1] als mediator.

5. Een schriftelijk bescheid, te weten een uitwerking van een afgeluisterd en opgenomen telefoongesprek, opgenomen op pagina 2696 van voornoemd dossier, voor zover inhoudend:

Datum: 06-05-2014 15:10:47

Beller: [telefoonnummer]

Gebelde: [telefoonnummer]

Samenvatting: [verdachte] (H) wordt gebeld door [medeverdachte 1] (F).

[medeverdachte 1] : [verdachte] , verrassende ontwikkeling. Meneer [slachtoffer 1] heeft me net gebeld. Hij zegt, ik heb helemaal geen zin met die man te praten. Ik wil het onder 4 ogen, nu wil ik het echt met je oplossen, onder 4 ogen. Kunnen we morgenmiddag om half 5 afspreken. Echt onder 4 ogen in Harderwijk en dan los ik het met je op.

[verdachte] : Nou, dat is toch goed.

[medeverdachte 1] : Ja, daarom. Hij is hartstikke bang, [verdachte] .

6. Een schriftelijk bescheid, te weten een uitwerking van een sms-bericht, opgenomen op pagina 2697 van voornoemd dossier, voor zover inhoudend:

Datum: 06-05-2014 15.15.11

Beller: [telefoonnummer]

Gebelde: [telefoonnummer]

Locatie beller: Emmen

Inhoud sms: Los dat morgen ff netjes op conform de echte afspraak met [medeverdachte 1] gr [verdachte] .

7. Een schriftelijk bescheid, te weten een uitwerking van een sms-bericht, opgenomen op pagina 2702 van voornoemd dossier, voor zover inhoudend:

Datum: 06-05-2014 20:20:29

Beller: [telefoonnummer]

Gebelde: [telefoonnummer]

Locatie beller: Oldebroek

Inhoud sms: Wat een kanker klootzakken he in de wereld he kleine jongens proberen kapot te maken met fake facturen.

8. Een schriftelijk bescheid, te weten een uitwerking van een afgeluisterd en opgenomen telefoongesprek, opgenomen op pagina 2704 van voornoemd dossier, voor zover inhoudend:

Datum: 07-05-2014 8:38:59

Beller: [telefoonnummer]

Gebelde: [telefoonnummer]

Samenvatting: [verdachte] wordt gebeld door [medeverdachte 1] .

[medeverdachte 1] : [verdachte] , die meneer [getuige 2] , die heeft me gister wel drie, vier keer gebeld. Die heb ik even laten zweten. Die [slachtoffer 1] , die heeft me weer gebeld. Ik zei: Joh, ik ben vanmiddag om half 5 bij je. Ik zei joh, dan hoor ik het wel aan. Ja maar kom je alleen. Ik zei: Ja ik kom alleen. Nou dan ben ik ook alleen, dan gaan we onder 4 ogen praten. Ik zeg, dat is goed [slachtoffer 12] . En ik zeg en dan kunnen er twee dingen gebeuren. Hij zegt en dat is. Of we gaan met een hand uit elkaar of we gaan niet met een hand uit elkaar. Meer niet en dan zien we het wel.

[verdachte] : Perfect.

9. Een schriftelijk bescheid, te weten een uitwerking van een sms-bericht, opgenomen op pagina 2705 van voornoemd dossier, voor zover inhoudend:

Datum: 07-05-2014 17:00:03

Beller: [telefoonnummer]

Gebelde: [telefoonnummer]

Inhoud sms: Laat [medeverdachte 1] me ff bellen.

10. Een schriftelijk bescheid, te weten een uitwerking van een afgeluisterd en opgenomen telefoongesprek, opgenomen op pagina 2707 en 2708 van voornoemd dossier, voor zover inhoudend:

Datum: 07-05-2014 18:38:50

Beller: [telefoonnummer]

Gebelde: [telefoonnummer]

Samenvatting: [verdachte] wordt gebeld door [medeverdachte 1] .

[medeverdachte 1] : [verdachte] , het gaat allemaal hartstikke goed. Ik zit nu nog tegenover [slachtoffer 12] . Hij heeft het keurig met me opgelost. Dus wat mij betreft is dat helemaal uit de wereld.

11. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 17 maart 2016, opgenomen op pagina 2446 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisanten:

Op 16 maart 2016 heb ik telefonisch contact gekregen met [getuige 2] . [getuige 2] verklaarde dat hij, op verzoek van [slachtoffer 1] , tijdens een gesprek dat [slachtoffer 12] met [medeverdachte 1] had gehad, wel beveiliging voor hem had geregeld. [getuige 2] zei dat [verdachte] tegen [slachtoffer 1] had gezegd: "Kijk maar op internet wie ik ben."

12. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 20 december 2017, opgenomen op pagina 2609 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als verklaring van

[medeverdachte 1] :

[bedrijf 4] had twee aandeelhouders. De ene was [bedrijf 4] . [slachtoffer 1] was directeur van [benadeelde partij]

Opmerking verbalisant: Als ik word gebeld door een lid van de motorclub, dan vind ik het bedreigend.

Antwoord: Ja, dat begrijp ik. Ik snap dat het dreigend overkomt. Ik heb hem (de rechtbank begrijpt: [verdachte] ) wel ingeschakeld. [verdachte] heeft een bepaald charisma. Hij komt imponerend over. Hij heeft tattoos en draagt een hesje van de motorclub. Zijn uiterlijk komt bij velen dreigend over. [verdachte] heeft de term 'mediator' gebruikt. [getuige 2] was er op uit beslag te leggen en mijn zaak de nek om te draaien.

Vraag: Wat heeft de inzet van [verdachte] u opgeleverd in het zakelijke conflict met [slachtoffer 1] ?

Antwoord: Ja, de factuur is ingetrokken.

Opmerking verbalisant: De dag na het gesprek heeft [slachtoffer 1] met u afgesproken bij Van der Valk in Harderwijk en heeft hij tegen u gezegd dat hij een creditnota heeft opgemaakt en de beslagen eraf heeft gehaald.

Vraag: Hebben [verdachte] en u overleg gehad over dit gesprek?

Antwoord: Ja, dat heb ik aan [verdachte] verteld. Er is een nota gestuurd die door het bedrijf [benadeelde partij] is gecrediteerd.

Vraag: Heeft u aan [verdachte] gevraagd of hij u wilde helpen met het oplossen van het conflict met [slachtoffer 1] .

Antwoord: Ja. Hij heeft het telefoonnummer van mij gekregen. Door het inschakelen van [verdachte] werd mijn probleem opgelost. Nu ik het dossier heb gelezen begrijp ik dat mensen zich bedreigd voelen. Ik begrijp dat [slachtoffer 1] bang is geworden. […] De jongens van MC No Surrender zijn allemaal grote jongens en indrukwekkend. Ik zou ook in de rats zitten als een paar van die mongolen voor de deur staan.

FEIT 2

1. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen verhoor [slachtoffer 3]

d.d. 22 september 2014, opgenomen op pagina 1549 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisant:

Ik (de rechtbank begrijpt: [slachtoffer 3] ) ben hier omdat ik als aandeelhouder van [bedrijf 2] bedreigd word en er druk op mij uitgeoefend wordt om geld te betalen aan iemand die daar volgens mij geen recht op heeft.

Het mailtje van 8 juni 2014 betreft de melding van mij dat [verdachte] en [medeverdachte 1] die vrijdag daarvoor bij ons op het bedrijf zijn geweest. Uit het mailtje van 10 juni 2014 kunt u afleiden dat [slachtoffer 2] geen belang heeft bij het door hemzelf aangekondigde bezoek van [verdachte] . Dit was zo ongeveer ook het moment dat wij de politie wederom hebben ingeschakeld. Twee dagen later hebben we een gesprek gevoerd met [verdachte] en [medeverdachte 1] in Hajé restaurant te Heerenveen. [verdachte] had toen nog twee medekompanen van de motorclub bij hem. [verdachte] en zijn medekompanen waren toen gekleed in de clubkleding. Ik ben niet gewend om met dit soort mensen om tafel te zitten. Ook werden we opgevangen bij binnenkomst en begeleid door twee van de medekompanen van [verdachte] naar een zitplaats. De regie lag volledig bij hen. De avond voordat het gesprek plaats vond kreeg ik nog eens 4 telefoontjes van [verdachte] . Ik voel mij bedreigd en onder druk gezet om tot betaling van onterechte vorderingen over te gaan. Het bedreigende gevoel zit niet zozeer in de inhoud van de berichten als wel in de geplaatste context van motorclubs die in vol ornaat ten tonele verschijnen.

2. Een schriftelijk bescheid, te weten een mutatie rapport, opgenomen op pagina 1602 van voornoemd dossier, voor zover inhoudend:

Opmaak datum: 15 mei 2014
Toelichting bij incident: [slachtoffer 2] meldde dat [verdachte] (van de motorclub NO SURRENDER te Emmen) hem en anderen stalkt met sms'jes. Hij doet incasso-zaken, in dit geval vermoedelijk weer in opdracht van [medeverdachte 1] uit Sneek.
Er is vooralsnog geen sprake van strafbare bedreigingen. Wel van dreiging en intimidatie. [slachtoffer 2] durft, uit angst voor escalatie, geen aangifte te doen en vroeg een tweede bemiddeling.

3. Een schriftelijk bescheid, te weten een mutatie rapport, opgenomen op pagina 1611 van voornoemd dossier, voor zover inhoudend:
Opmaak datum: 26 mei 2014.
Plaats voorval: Berlikum.
Toelichting bij actie: [slachtoffer 2] is mededirecteur van het bedrijf [bedrijf 5] dat hangt onder de holding [bedrijf 2] en [bedrijf 6] , gevestigd te Nijehaske. Dat bedrijf heeft een financieel geschil met een van de ex-directeuren, genaamd [medeverdachte 1] uit Sneek. Deze heeft n.a.w. een soort incasso-opdracht gegeven aan [verdachte] die een belangrijk lid van de OMG NO SURRENDER uit Drenthe zou zijn. Directeuren van het bedrijf uit Nijehaske, waaronder betrokkene [slachtoffer 2] , ontvangen sms'jes en telefoontjes van [verdachte] , waarin zij dringend worden uitgenodigd om [medeverdachte 1] te betalen. Er wordt geen aangifte gedaan. Wel wilde [slachtoffer 2] graag dat de politie adequaat zou reageren op een noodoproep van hun kant.

4. Een schriftelijk bescheid, te weten een uitwerking van een afgeluisterd en opgenomen voicemail-bericht, opgenomen op pagina 2244 van voornoemd dossier, voor zover inhoudend:

Datum: 03-05-2014 12:28:33

Beller: [telefoonnummer]

Gebelde: [telefoonnummer]

Locatie beller: Emmen

[slachtoffer 2] hoi, [verdachte] . Ik heb al 2 keer je voicemail ingesproken. Ik heb jou ge-sms't ik heb jou gewhatsappt. He luister vriend, regel wat met onze gezamenlijke vriend.

5. Een schriftelijk bescheid, te weten een uitwerking van een afgeluisterd en opgenomen telefoongesprek, opgenomen op pagina 2278 e.v. van voornoemd dossier, voor zover inhoudend:

Datum: 07-05-2014 18:54:53

Beller: [telefoonnummer]

Gebelde: [telefoonnummer] , naam: [slachtoffer 2]

Locatie beller: Emmen

Samenvatting: [verdachte] ( [verdachte] ) belt uit naar [slachtoffer 2] ( [slachtoffer 2] ).

[verdachte] : Het gaat er om dat er een oplossing komt. […] Ik wil er wel 3 jaar voor zitten. Maar dan, ik ben niet alleen, he? Ik ben niet alleen, echt waar. Dat meen ik serieus. Ik ben niet alleen. Maar ik wil er wel 3 jaar voor zitten. […] Het gaat mij om [medeverdachte 1] . Voor jou ga ik 3 jaar zitten en ook voor [slachtoffer 3] , ja. […] Vriend, ik blijf je dag en nacht bellen.

6. Een schriftelijk bescheid, te weten een uitwerking van een afgeluisterd en opgenomen telefoongesprek, opgenomen op pagina 2281 e.v. van voornoemd dossier, voor zover inhoudend:

Datum: 07-05-2014 19:21:05

Beller: [telefoonnummer]

Gebelde: [telefoonnummer]

Samenvatting: [medeverdachte 1] (F) belt in bij [verdachte] (H).

[medeverdachte 1] : Super bedankt wat jij gaat doen.

[verdachte] : Ik heb gisteren die visboer10 gesproken. […] Je hebt hem nog nooit zo klein gehoord, jongen echt waar haha.

[medeverdachte 1] : Het is tijd ook [verdachte] dat ze een keer een koekje van eigen deeg krijgen, hoor.

[verdachte] : […] Ik heb ook niemand verteld dat ik ze pijn ga doen, ga slachten (lacherig) of wat dan ook.

[medeverdachte 1] : hahaha.

[verdachte] : Een telefoontje is al genoeg.

7. Een schriftelijk bescheid, te weten een uitwerking van een afgeluisterd en opgenomen telefoongesprek, opgenomen op pagina 2283 van voornoemd dossier, voor zover inhoudend:

Datum: 08-05-2014 16:50:28

Beller: [telefoonnummer]

Gebelde: [telefoonnummer]

Samenvatting: [verdachte] wordt gebeld door [medeverdachte 1] .

[medeverdachte 1] : Hey [verdachte] . Ik ben vandaag gebeld door die [naam 8] . […] Zegt ie, die jongens gaan met elkaar aan tafel zitten en die gaan waar jij recht op hebt, niet betalen. Ik zeg, nou dat denk ik wel. Ik zeg maar dat laat ik gewoon aan de mensen over die dat voor mij aan het regelen zijn. Hij zegt maar mijn naam staat er ook bij. Ik zeg, ja. Jij bent ook een van die mannen van [bedrijf 2] . Ja maar je weet toch, dat ik er niks mee te maken heb. Ik zeg, ja maar ik weet ook dat jij maar 1 belletje hoeft te geven naar die gasten toe en je kan zeggen, joh [medeverdachte 1] heeft recht op die centen, regel dat nou. Ik zeg en nou bel je mij omdat jij alleen maar bang bent dat de mensen die het aan het regelen zijn en die advocaat jou er ook op aankijken. Ik zeg, maar jij bent al deelgenoot.

[verdachte] : Wat zei hij?

[medeverdachte 1] : Ja. Ja ja ja kunnen we dan een keer rond de tafel. Ik zeg jong ik bel je wel aan van de middag voor een afspraak, dat doen we wel een keer als je bij mij in de buurt bent, [verdachte] . Dan gaan we samen even.

[verdachte] : Ja natuurlijk. […] Maar er zit schot in de zaak jong.

[medeverdachte 1] : Daarom, daarom. Ze zijn bang hoor.

8. Een schriftelijk bescheid, te weten een uitwerking van een afgeluisterd en opgenomen telefoongesprek, opgenomen op pagina 2293 van voornoemd dossier, voor zover inhoudend:

Datum: 10-05-2014 12:16:48

Beller: [telefoonnummer]

Gebelde: [telefoonnummer]

Samenvatting: [verdachte] belt en krijgt [medeverdachte 1] aan de lijn.

[medeverdachte 1] : ene [naam 8] belt me nou in paniek op ... wil je alsjeblieft die [verdachte] bellen ik wil, ik wil er echt helemaal buiten blijven. […] [medeverdachte 1] ze worden nou echt bang, ik denk dat ze het met je op gaan lossen ... [...] Hij zegt ze worden nou echt bang zegt ie ik denk dat ze het met je op gaan lossen. Ik zeg, hadden ze al veel eerder kunnen doen.

[medeverdachte 1] : [verdachte] ik denk dat het op de goeie manier gaat....

[verdachte] : maar luister [medeverdachte 1] . Ik heb je gezegd twijfel niet aan mijn vakken. ...

[medeverdachte 1] : heb ik nooit gedaan jongen. .. […] [verdachte] .... als er wat is gaan we samen oplossen. .. .

[verdachte] : kijk, weet je wat het is .... dit zijn mensen die weet ik te bestoken op de manier zoals het hoort.

9. Een schriftelijk bescheid, te weten een uitwerking van een afgeluisterd en opgenomen telefoongesprek, opgenomen op pagina 2361 van voornoemd dossier, voor zover inhoudend:

Datum: 11-06-2014 17:48:53

Beller: [telefoonnummer]

Gebelde: [telefoonnummer]

Samenvatting: [verdachte] belt uit naar [medeverdachte 1] .

[verdachte] : [naam 8] had jou al gebeld dus?

[medeverdachte 1] : Ja ja ja […] Ook dat hij was bericht door [slachtoffer 3] .. en dat hij nou wel heel erg bang was geworden. Hij zegt eh .. jullie zijn er vrijdag al geweest. […] Ik zeg dat mag toch .. we mogen toch gewoon vragen om onze centen.

10. Een schriftelijk bescheid, te weten een uitwerking van een afgeluisterd en opgenomen voicemail-bericht, opgenomen op pagina 2386 van voornoemd dossier, voor zover inhoudend:

Datum: 19-06-2014 17:53:39

Beller: [telefoonnummer]

Gebelde: [telefoonnummer]

[slachtoffer 2] , [verdachte] […] luister, ik heb je gezegd, ik kan er niets meer aan doen met [medeverdachte 1] . Ik ben er helemaal klaar mee. [medeverdachte 1] die zoekt maar een andere partij die dit gaat doen en die meldt zich maandag denk ik vanzelf.

11. Een naar wettelijke voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen uitwerken OVC Hajé 12 juni 2014 inclusief commentaar [slachtoffer 2] d.d. 4 september 2014, opgenomen op pagina 1666 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisant:

Op 3 september 2014 heb ik samen met [slachtoffer 2] het opgenomen gesprek van 12 juni 2014 bij restaurant Hajé Heerenveen tussen [slachtoffer 3] en [slachtoffer 2] enerzijds en [medeverdachte 1] en [verdachte] anderzijds, beluisterd. Daar waar dit van toepassing is, staat het commentaar van [slachtoffer 2] in schuinschrift onder de verwerkte tekst in dit proces-verbaal.

M3: [slachtoffer 2] alles goed jong?

Dit betreft volgens mij [verdachte] .

M4: Ja.

Dit ben ik.

M1: [slachtoffer 3] .

M2: Hai [slachtoffer 3] .

Dit is [medeverdachte 1] .

M3: Hoe kunnen we dat oplossen met [medeverdachte 1] ?
M1: Wat moeten we oplossen?
M3: Wat er nog open staat.
M1: En wat staat er nog open?
M2: Het kan niet zo zijn dat jullie dat niet weten. Ik wil het nog wel een keer noemen. [...] Dan blijft er 91.800 euro open die ik nooit gehad heb maar wel aan kosten gemaakt heb. Dat is het hele verhaal. [...]
M1: Je moet beginnen met anderhalf jaar terug he?

M3: Nee, nee daar hoef je niet mee te beginnen. Je moet beginnen met dat je dingen afwerkt met die man. Daar moet je mee beginnen. [...] Maar los het nou netjes op jong wees een grote kerel neem je verlies. [...] Ik wil hier ook wel een jaar voor hebben voor die man ik wil wel een jaar voor op vakantie meen ik echt. En ook wel twee jaar. Ze mogen me ook wel oppakken voor bedreiging maar ik laat het hier niet bij zitten.
Ik ervaar dit als heel bedreigend. Hij geeft aan dat hij wel een misdaad wil plegen waar hij twee jaar voor in de gevangenis moet. Ik vrees dat wij daar het slachtoffer van gaan worden.
M3: Dus dan weet je het vast ik laat het hier niet bij zitten. Ik ga er gewoon mee door. Maar het is de laatste keer dat ik aan woord ben. Meen ik echt. Ik ga niet aan het woord komen der komen andere mensen aan woord.
Ook dit ervaar ik als heel bedreigend. Hij zegt hier min of meer dat hij gaat regelen dat andere mensen/ zijn vrienden het voor hem op gaan lossen.
M3: Ik wil gewoon dat het netjes opgelost wordt met hem.

M2: Ik wil genoegdoening hebben en dat heb ik ook altijd gezegd en dat houdt nooit op. […]

[slachtoffer 2] het houdt op als ik mijn vele ellende die jullie veroorzaakt hebben rechtzetten dat is het hele verhaal.
M1: Trek er een advocaat bij en maak er een rechtszaak van.
M3: Nee we trekken er geen advocaat bij. [...] Waardeloze flapdrol dat je bent. Waardeloze flapdrol ben je.
Ik weet nog dat hij dit tegen [slachtoffer 3] zei. Hij zei dit ook met een vuil/verbeten gezicht. Ik heb dit, hoewel niet tegen mij gezegd, wel als bedreigend en agressief ervaren.
M1: Wij leven hier in een rechtstaat [verdachte] .
M3: Nee, nee, nee wij leven niet in een rechtstaat.

M2: Het houdt pas op, op het moment dat het tot de laatste cent terug is. Zolang ik leef zal je weten dat er nog wat open staat.
M3: Jongens van mij geen sms'en meer geen berichten meer ik ben er klaar mee ja?
M1: Ik denk dat ik maar één ding wil dat dit gewoon langs de normale rechtszaak en rechtspraak en …
M3: Nee maar een rechtszaak wordt het niet meer. Rechtszaak wordt niet meer. [...] [slachtoffer 2] dat is de laatste keer dat ik met jou gesproken heb jonge.
M1: Als er emoties der bij komen [verdachte] dan houdt het allemaal op.
M3: He joh hou op te zeuren .......... (niet te verstaan) werk gewoon netjes met mensen af..
M1: Ik had jou iets diplomatieker verwacht.
M3: Ik had jou iets hoger in geschat. [...] Maar dat is het laatste jij ziet mij niet meer jij hoort mij niet meer. [...] Doe niet zo bijdehand jong dikke debiel. Dat je bent. Doe niet zo bijdehand tegen mij. Doe niet zo bijdehand joh he. Doe niet zo bijdehand. Niet doen.
Ik hoor [verdachte] zeggen: "en ook [slachtoffer 2] niet".
Ik weet nog dat ik als bedreigend heb ervaren. Niet alleen door het taalgebruik maar ook de lichaamstaal sprak boekdelen. Hij had opgeblazen, opgefokte lichaamstaal.
M3: [...] Ik zeg je, je bent van mij af ik kom niet meer bij je, je hoort niks meer van mij. Je bent gewoon een dikke vieze flikker.
Zoals al eerder gezegd. Ik ervaar dit als bedreigend. De aanwezigheid van [verdachte] en zijn twee secondanten, de kleding, taalgebruik en lichaamstaal spelen hierin ook een rol. Verder geeft hij aan dat hij zijn handen er van af trekt. Kennelijk huurt hij anderen in om de zaak verder af te handelen. Uit de door mij bij u gemelde incidenten klopt dit ook. We hebben inmiddels camerabewaking en we, mijn vrouw en ik, voelen ons bij dit geheel niet meer prettig.

12. Een naar wettelijke voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen uitwerken OVC Hajé 12 juni 2014 inclusief commentaar [slachtoffer 3] d.d. 4 september 2014, opgenomen op pagina 1656 e.v van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisant:

Op 3 september 2014 heb ik samen met [slachtoffer 3] het opgenomen gesprek van 12 juni 2014 bij restaurant Hajé Heerenveen tussen [slachtoffer 3] en [slachtoffer 2] enerzijds en [medeverdachte 1] en [verdachte] anderzijds, beluisterd. Daar waar dit van toepassing is, staat het commentaar van [slachtoffer 3] in schuinschrift onder de verwerkte tekst in dit proces-verbaal.

M3: [slachtoffer 2] alles goed jong?

M4: Ja.

M1: [slachtoffer 3] .

M2: Hai [slachtoffer 3] .

M3 is [verdachte] .

M2 is [medeverdachte 1]

M3: Ik wil hier ook wel een jaar voor hebben voor die man ik wil wel een jaar voor op vakantie meen ik echt. En ook wel twee jaar. Ze mogen me ook wel oppakken voor bedreiging maar ik laat het hier niet bij zitten. […] Dus dan weet je het vast ik laat het hier niet bij zitten. Ik ga er gewoon mee door. Maar het is de laatste keer dat ik aan woord ben. Meen ik echt. Ik ga niet aan het woord komen der komen andere mensen aan woord.

Ik vind vooral dit laatste bedreigend. Hij geeft aan dat hij er wel een jaar of twee jaar voor wil zitten. Ik associeer dat hij wel een actie voor wil ondernemen die dus uitmondt in een gevangenisstraf. Dit zegt volgens mij iets over die actie die hij dan wil uitvoeren. Als hij dan ook nog vervolgt door te zeggen dat hij voor de laatste keer aan het woord is dan denk ik dat hij deze acties wil laten uitvoeren door anderen. Hiermee beland je direct in een andere sfeer. Ik ben bang voor de stap die volgt. Het is kennelijk wachten op een gewelddadige actie tegen ons.
M2: [slachtoffer 2] het houdt op als ik mijn vele ellende die jullie veroorzaakt hebben rechtzetten dat is het hele verhaal.

Ik zou hier kunnen herhalen wat ik eerder heb gezegd. Het is misschien niet direct bedreigend maar wel indirect. Het is een aanvulling op wat [verdachte] zegt.

13. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van observatie d.d. 16 juni 2014, opgenomen op pagina 1632 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisanten:

Op 12 juni 2014 hebben wij de navolgende waarnemingen gedaan:

Omstreeks 10.15 uur zag ik dat een BMW de parkeerplaats van het Hajé Hotel opreed en hier parkeerde. Ik zag dat hierin een man met wit overhemd en een persoon met een 'No-Surrender' hesje zaten.
Omstreeks 10.17 uur zagen wij dat een man met zwarte baard, die wij herkenden als zijnde [verdachte] , uit een voertuig stapte. Wij konden niet zien welk voertuig dit betrof. Vervolgens stapte een man uit de BMW. Deze man was gekleed in een wit overhemd, nader te noemen NN3.
Omstreeks 10.18 uur zagen wij dat [verdachte] en NN3 gezamenlijk in de richting van Hajé liepen. Op het moment dat zij bij de trap aankwamen die naar het terras van het restaurant leidt, zagen wij dat een licht getinte kale man, met 'No-Surrender'-hesje, uit de richting van het hotel kwam en hen begroette. Deze man zal verder in dit proces-verbaal NN2 worden genoemd. Wij zagen dat [verdachte] en NN3 de trap opliepen in de richting van het terras en het restaurant, daarbij gevolgd door NN2.
Omstreeks 10.19 uur zag ik dat een vierde man, met bril en een 'No Surrender' hesje aan, de trap op liep in de richting van het restaurant en terras. Deze man zal in dit proces-verbaal verder als NN1 worden aangeduid.

14. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen verhoor [slachtoffer 2] d.d. 14 augustus 2014, opgenomen op pagina 1680 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisant:

Ik werd gebeld door [verdachte] op 7 mei 2014, rond 18.30 uur. Ik heb dit aan uw collega's laten horen. Tussendoor heb ik wel sms'jes en WhatsApp'jes van [verdachte] gekregen. [verdachte] en [medeverdachte 1] zijn op 6 juni 2014 bij [slachtoffer 3] op het bedrijf te Nijehaske/Heerenveen geweest. [verdachte] had toen de echtgenote van [slachtoffer 3] aangesproken en naar mij en [slachtoffer 3] gevraagd. Ook was zoon [naam 9] aangesproken door [medeverdachte 1] op het parkeerterrein.

U vraagt mij naar de ontmoeting in Hajé Heerenveen op 12 juni 2014. In Hajé restaurant zaten [verdachte] , [medeverdachte 1] , [slachtoffer 3] en ik aan dezelfde tafel. Twee tafels verder zaten de twee andere motorclubleden. [verdachte] gaf meermalen aan dat "het probleem" van [medeverdachte 1] opgelost moest worden als grote kerels onder elkaar. [medeverdachte 1] vertelde de diverse posten van zijn vordering op ons. De berekening was dat hij nog ca € 91.000 tegoed had. Op 12 juni 2014, na het gesprek in Hajé restaurant te Heerenveen, kreeg ik enkele sms'jes van [verdachte] .
De manier van spreken en de inhoud van de sms'jes geeft ook een bepaalde lading aan de inhoud. Als je zegt dat je nooit alleen bent of wel 2 of 3 jaar wil zitten om een vriend te helpen geef je min of meer aan dat je geweld niet schuwt of een strafbaar feit te plegen. Ook de opmerking dat je je terug trekt maar dat het zeker opgelost gaat worden suggereert dat je de druk en de dwang gaat uitbesteden aan derden. Doordat mensen uit het dorp op 13 juli 2014 zijn aangesproken met de vraag of zij [slachtoffer 2] waren en doordat een andere dorpsbewoner ernstig is bedreigd in de veronderstelling dat hij [slachtoffer 2] was, maken wij ons steeds meer zorgen. Wij vrezen dat ze ons, mij of leden van mijn gezin, iets aan willen doen. Ik bedoel dan ze mogelijk fysiek geweld willen gebruiken om ons te dwingen tot het betalen van het door [medeverdachte 1] gewilde geld. Doordat mijn vrouw en ik nog kinderen thuis hebben voelen wij ons uitermate kwetsbaar. Verder wonen we aan de rand van het dorp waardoor de sociale controle iets minder is en onze woning ongezien benaderd kan worden. Ook worden de gevoelens van bedreigingen versterkt doordat zij kleding die je met geweld associeert. Ook de combinatie van de mannen maakte indruk.

15. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 10 januari 2018, opgenomen op pagina 2118 e.v. van voornoemd dossier, inhoudende als verklaring van medeverdachte [medeverdachte 1]:

Als je op het uiterlijk afgaat, dan loop je gillend weg. Je schrikt als [verdachte] een hesje aan heeft.

Vraag: U zegt dat het meer indruk maakt als [verdachte] iets tegen iemand zegt dan dat u dat doet. Waarom is dat zo?

Antwoord: Ja, dat is toch zo. Kijk naar zijn uitstraling.

16. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 11 januari 2018, opgenomen op pagina 2204 e.v. van voornoemd dossier, inhoudende als verklaring van verdachte:

[medeverdachte 1] is één van mijn beste vrienden. [medeverdachte 1] vraagt gewoon bij een paar vieze oplichters om zijn geld. [medeverdachte 1] was een vasthouder. Want hij wou ook gewoon dat die mensen betaalden. Dus we kregen het er ook steeds over. Die mensen kwamen ook steeds ter sprake. Zei: "Ik moet dat geld hebben, ik blijf ze volgen tot in 't graf. Moeten betalen".

FEIT 3

1. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal bevindingen Opname Vertrouwelijke Communicatie (OVC) d.d. 23 januari 2015, opgenomen op pagina 1147 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisanten:

Betreft: opname 21 januari 2015, locatie Mercure Hotel Zwolle.

[verdachte] (de rechtbank begrijpt: [verdachte] ) komt aan tafel.

[medeverdachte 1] (de rechtbank begrijpt: [medeverdachte 1] ): [verdachte] , [medeverdachte 3] (de rechtbank begrijpt: [medeverdachte 3] ) die tegenover ons zit die heb ik sinds een paar maanden leren kennen, heb behoorlijke zaken, [medeverdachte 3] he. […] En wat jij voor mij aan het oplossen bent. Hij heeft een soortgelijk verhaal. […]

[medeverdachte 3] : Ik ben genaaid weet je, ik ben voor twee en een halve ton genaaid […] morgenmiddag ga ik met die beste man, die failliet gegaan is, lunchen, ik hoop dat hij betaalt. […]

[verdachte] : Luister, het zal wel leuk wezen als je ergens wat afspreekt en dat ik dan zo binnenstrompel, dat ik jou eventueel een knuffel geef.

[medeverdachte 3] : Ja.

[verdachte] : En dan denkt die man van… snap je wat ik bedoel? Dat is meestal genoeg.

[medeverdachte 3] : Ja […]

[verdachte] : Wat je dan moet doen morgen. Dat zou mijn voorzetje zijn, zeggen: Ik was gisteren met [medeverdachte 1] aan het lunchen en toen kwamen twee man van de motorclub binnen zetten, dat zijn vrienden van [medeverdachte 1] ja. […] Dat is [verdachte] kun je ook even zeggen. […] …, ik bedoel mijn naam is zeer gevoelig, maar ook zeer respectvol, heleboel mensen hebben respect voor mensen zoals ik ben.

2. Een schriftelijk bescheid, te weten een uitwerking van een afgeluisterd en opgenomen telefoongesprek, opgenomen op pagina 1356 e.v. van voornoemd dossier, voor zover inhoudend:

Datum: 05-02-2015 16:54:53

Beller: [telefoonnummer]

Gebelde: [telefoonnummer]

Locatie beller: Emmen

Samenvatting: [verdachte] belt uit met [slachtoffer 4] .

[slachtoffer 4] : Met [slachtoffer 4] .

[verdachte] : [slachtoffer 4] , [verdachte] , goeiedag […] He luister, ik ben even met je maat aan de gang geweest. Ik heb een incasso lopen geloof ik […]

[slachtoffer 4] : … waar gaat dit over?

[verdachte] : Nou … je hebt geld van iemand. […] … meneer [medeverdachte 3] , die ken je toch?

[slachtoffer 4] : Ja, die ken ik.

[verdachte] : Die heb je van de week nog ontmoet toch, of niet?

[slachtoffer 4] : Ja:

[verdachte] : Nou die gaf aan euh … niet betaald zeg maar.

[slachtoffer 4] : … maar wie bent u dan?

[verdachte] : Wie ik ben? […] Dat wet oe toch? De brommerclub, de brommerclub toch. […] Ik ga rustig voor jou drie maand weg of nou een jaar of wat dan ook. Maar ik zal jou vertellen: ga met deze meneer gewoon netjes doen joh, idioot. […] Je bent gewoon een schoft geweest, echt! […] Omdat je een schoft bent geweest jongen, flikker. Je bent gewoon een kankerflikker jongen, echt. […] Maar luister, ik krijg van meneer […] [medeverdachte 3] zo bericht of jij dat netjes oplost of niet. Zo simpel is het. Doe je dat niet? Ik zal jou vertellen, en dat mag je best tegen de politie zeggen, ik ga jou volgen tot in het graf. Echt waar. […] Je bent gewoon een kankerflikker. […] Maar ik zal je vertellen vriend, de verkeerde man getroffen op dat gebied. Ik laat niet los. […] Ik laat niet los. […] Ik ben geen pipo de clown. […] Je bent gewoon een kankeroplichter. […] Dan ben je nu toch vieze dikke tyfuslijders allemaal of niet. […] Luister deze man ga je niet voor dit geld in de schuld zetten, dat ga je niet doen.

3. Een schriftelijk bescheid, te weten een uitwerking van een afgeluisterd en opgenomen telefoongesprek, opgenomen op pagina 1358 van voornoemd dossier, voor zover inhoudend:

Datum: 05-02-2015 17:03:43

Beller: [telefoonnummer]

Gebelde: [telefoonnummer]

Locatie beller: Emmen

[slachtoffer 4] : Met [slachtoffer 4] .

[verdachte] : He [slachtoffer 4] nog een keer met mij. […] Luister, mijn man, meneer [medeverdachte 3] , was te goeder trouw toch of niet?

[slachtoffer 4] : Ja.

[verdachte] : Regel het dan gewoon jongen. Dat meen ik echt, want ik laat niet los, geloof mij, ik laat niet los.

[slachtoffer 4] : Dat heb ik al wel begrepen, ja.

[verdachte] : Ik laat niet los jongen, meen ik echt. […] Luister ik ben daar helemaal .. daar ben ik zo woest over, over dat hele ding. Maar luister ik laat niet los. […] Ik kom uit een heel andere streek weg als jou. Maar ik zal je vertellen, ook daar kan je gewoon vragen wie ik ben he. […] Maar jij gaat het gewoon regelen met [medeverdachte 3] . […] Maar ik zal je vertellen ik heb deze opdracht gekregen en ik ga deze opdracht gewoon afmaken. Zo simpel is het, ja? […] Maar ik zal je vertellen: ik laat dit niet rusten. Dat meen ik echt. Ik laat dit niet rusten.

[slachtoffer 4] : Dat had ik al begrepen ja.

4. Een schriftelijk bescheid, te weten een uitwerking van een afgeluisterd en opgenomen telefoongesprek, opgenomen op pagina 1361 van voornoemd dossier, voor zover inhoudend:

Datum: 05-02-2015 19:20:21

Beller: [telefoonnummer]

Gebelde: [telefoonnummer]

Locatie beller: Emmen

Samenvatting: [verdachte] belt uit naar [slachtoffer 4] .

[slachtoffer 4] : Ik ga er nou melding maken van dat ik aangifte ga doen van bedreiging.

[verdachte] : Je bent gewoon een dikke flapdrol.

5. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 19 december 2017, opgenomen op pagina 1203 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als verklaring van

[medeverdachte 3] :

[slachtoffer 4] deed het dagelijkse bestuur van [bedrijf 7] . De [bedrijf 7] ging failliet, ik ging erin voor 200.000 euro. Ergens in 2015 heb ik telefonisch contact gehad met [verdachte] . Wij hebben toen een afspraak gemaakt. We hebben gesproken over de incasso. Ik kan mij nog herinneren dat [slachtoffer 4] mij heeft gebeld. [slachtoffer 4] heeft mij toen verteld dat hij was gebeld door [verdachte] . En dat [verdachte] hem had bedreigd. Natuurlijk zal dit geweest zijn over de vordering die ik had tegenover [slachtoffer 4] .

6. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 31 maart 2016, opgenomen op pagina 1144 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisanten:

[slachtoffer 4] reageerde als volgt. Hij heeft een conflict met [medeverdachte 3] gehad. Toen het conflict zich afspeelde, is hij naar de politie gegaan om een melding te maken. Hij wilde een melding maken zodat áls er wat zou gebeuren met zijn vrouw of kind, de politie wist wat er zich afspeelde. Hij wil niet meewerken om alsnog een verklaring op papier te zetten, omdat hij voor zichzelf kiest. Als hij geen vouw en kind had gehad, zou hij gelijk meegegaan zijn naar het bureau om een verklaring af te leggen.

FEIT 4

1. De door verdachte ter zitting van 4 februari 2020 afgelegde verklaring, voor zover inhoudend:

Ik ben met mijn ex en twee jongste kinderen in dat huis gaan wonen.

2. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van verhoor getuige d.d. 8 november 2016, opgenomen op pagina 2858 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als verklaring van

[naam 7] (gevestigd te [plaats] ):

Ik ben makelaar en had perceel [straatnaam] te [plaats] in de verhuur voor

dhr. [naam 11] . Ik werd in maart 2016 benaderd door [naam 6] , die werd begeleid door haar werkgever [medeverdachte 1] . Zij wilde perceel [straatnaam] te [plaats] huren. Ik kwam erachter dat huurster een relatie heeft met [verdachte] van motorclub No Surrender. De overeenkomst werd op 27 april 2016 door dhr. [naam 11] , [naam 6] en dhr. [medeverdachte 1] getekend. Door [naam 6] werd een salarisspecificatie beschikbaar gesteld. Daaruit blijkt dat zij in loondienst is van [bedrijf 1] in Heerenveen als commercieel medewerkster internationaal en dat zij daarvoor een bruto inkomen per maand ontvangt van € 5.250,-. Netto ontvangt zij een bedrag van

€ 3.114,51 wat voldoende lijkt te zijn om de huur te kunnen betalen.

3. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt relaasproces-verbaal d.d. 1 mei 2018, opgenomen op pagina 2818 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisanten:

Van [naam 6] werd een salarisspecificatie aangetroffen. Volgens deze salarisspecificatie werkt

[naam 6] voor [bedrijf 1] , ingangsdatum 01 april 2015, in de functie van Commercieel Medewerker Internationaal, brutosalaris van € 5.250,--.

4. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 14 december 2017, opgenomen op pagina 3099 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als verklaring van

[medeverdachte 1] :

[naam 6] zou in [straatnaam] te [plaats] gaan wonen. Ik ben ook met [naam 6] naar de makelaar geweest en daar heeft zij de salarisspecificatie getoond. [verdachte] vertelde dat hij niets op naam kon krijgen. Daarom moest [naam 6] de woning op naam krijgen. [naam 12] , mijn boekhouder heeft die salarisspecificatie opgemaakt. Dat speelde zich af begin 2016. [naam 6] heeft nooit voor [bedrijf 4] gewerkt. Deze salarisspecificatie is door ons gemaakt. [naam 6] had geen inkomen en werk. Ik wilde haar helpen om aan te tonen dat ze inkomen had en de woning kon huren. Ik heb opdracht gegeven aan [naam 12] om deze salarisspecificatie op te maken. Zij is ook nooit aangemeld als werkneemster voor [bedrijf 4] .

Vraag: Is deze salarisspecificatie valselijk opgemaakt om haar een inkomen te verschaffen?

Antwoord: Ja, dat klopt.

Vraag: Heeft u de boekhouder opdracht gegeven dat zij per 1 april 2015 bij [bedrijf 4] werkte?

Antwoord: Dat zou inderdaad met [naam 12] door mij besproken zijn. De boekhouder zuigt dit niet uit zijn duim.

Vraag: Heeft u voor [naam 6] valselijk een salarisspecificatie opgemaakt om voor te laten komen dat zij een woning met een huurprijs van € 1.250,- kon betalen?

Antwoord: Ja, dat klopt.

Opmerking verbalisant: Wij willen u graag een aantal gesprekken en sms-berichten

voorhouden die te maken hebben met de valsheid in geschrifte.

TA-050. 10 maart 2016, 18:27:58 uur, sessie 326211

[verdachte] (NG) wgd [medeverdachte 1] (NG)

Samenvatting: [medeverdachte 1] zegt dat hij de papieren heeft gekregen en laat die morgen even invullen door die jongen die bij hem op de boekhouding zit en denkt dat hij maandag even die kant opkomt voor een handtekening van [naam 6] en dan kan hij het terug mailen. [verdachte] vraagt of het dan al klaar is. [medeverdachte 1] zegt dat er dan een krabbeltje onder moet en [medeverdachte 1] zegt te zorgen dat er iets moois op papier komt waar ze moeilijk nee tegen kunnen zeggen.

Vraag: Wie is degene die bij u de boekhouding doet?

Antwoord: [naam 12] .

TA-050. 15 maart 2016 17:13:45 uur, sessie 956412

[verdachte] (NG) wgd [medeverdachte 1] (NG).

[medeverdachte 1] : Ik wil ook even met je praten over wat ik allemaal geregeld heb voor [naam 6] .

Vraag: Waarom moet u dit met [verdachte] bespreken en doet u dat niet met [naam 6] ?

Antwoord: [naam 6] zou daar gaan wonen maar [verdachte] regelde dat. Alles komt bij [verdachte] vandaan. [verdachte] heeft mij gevraagd om dit te regelen.

TA-050. 17 maart 2016, 14:00:42 uur, sessie 1196013

[verdachte] (NG) wgd [medeverdachte 1] (NG).

Samenvatting: [medeverdachte 1] zegt [naam 12] opdracht te hebben gegeven. [medeverdachte 1] zegt dat er toen

een huurcontract is opgemaakt met [naam 6] maar dat bedrag moet veranderd

worden. [verdachte] zegt dat hij dat weet. [medeverdachte 1] zegt dat hij ( [naam 12] ) dit gaat veranderen en

hij gaat een salarisstrookje maken en legt dit op mijn bureau en [medeverdachte 1] gaat dat

morgen controleren of dit goed is. [medeverdachte 1] zegt dat ze dan even afspreken hoe ze dat

doen. [verdachte] zegt dat hij het dan wel gaat ophalen en brengt dat er morgen ook

direct naar toe.

Vraag: U zegt dat het bedrag veranderd moet worden. Over welk bedrag gaat het?

Antwoord: Het salaris van [naam 6] is aangepast. Het moest hoger zijn gelet op de huurprijs.

5. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van verhoor getuige d.d. 12 december 2017, opgenomen op pagina 3043 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als verklaring van

[naam 12] :

Mijn functie bij [bedrijf 1] is boekhouder. [naam 6] ken ik niet. Ik kan mij wel herinneren dat ik eens een pro forma salarisstrook heb opgemaakt op verzoek van [medeverdachte 1] .

Vraag: Is [naam 6] ooit werkneemster in het bedrijf van [medeverdachte 1] geweest of in één van zijn bedrijven?

Antwoord: Volgens mij is zij nooit werknemer in ons bedrijf geweest.

6. Een schriftelijk bescheid, te weten een uitwerking van een afgeluisterd en opgenomen telefoongesprek, opgenomen op pagina 3313 van voornoemd dossier, voor zover inhoudend:

Datum: 11-03-2016, sessienr. 3845

Beller: [telefoonnummer] ( [medeverdachte 1] )

Gebelde: [telefoonnummer] ( [verdachte] )

[medeverdachte 1] : [verdachte] […] die boekhouder van mij gaat alles klaar maken en invullen. En die wil even bij [naam 6] langs gaan en hij moet dingen weten … ze moet een krabbeltje zetten … en voor de loonstrookjes zorg ik. En dan gaat hij weer terug en dan mailt hij dat door naar die makelaar.

[verdachte] : Super.

[medeverdachte 1] : Als [naam 12] om 9 uur bij jou thuis is.

[verdachte] . Geen probleem, ik ben wij zijn wel thuis.

7. Een schriftelijk bescheid, te weten een uitwerking van een afgeluisterd en opgenomen telefoongesprek, opgenomen op pagina 3320 van voornoemd dossier, voor zover inhoudend:

Datum: 06-04-2016, sessienr. 34372

Beller: [telefoonnummer] ( [medeverdachte 1] )

Gebelde: [telefoonnummer] ( [verdachte] )

[medeverdachte 1] : Hey [verdachte] , mag ik je feliciteren?

[verdachte] : Dan je wel jonge.

[medeverdachte 1] : Je mag verhuizen naar Emmer Compascuum.

[verdachte] : Dank je wel. […] Super gedaan.

[medeverdachte 1] : Informeer jij [naam 6] even.

[verdachte] : Ja doe ik, is hier bij me. Hartstikke bedankt broer.

FEIT 5

1. De door verdachte ter zitting van 4 februari 2020 afgelegde verklaring, voor zover inhoudend:

[slachtoffer 5] had zich misdragen in Denemarken. Ik zal hem best tegen zijn schouder hebben geslagen.

2. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 13 april 2018, opgenomen op pagina 3365 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisant:

In het onderzoek Akepa is gebruik gemaakt van Opname Vertrouwelijke communicatie (OVC). Alle genoemde opnamen zijn in eerste aanleg beluisterd. Daar waar vervolgens opnamen zijn verwerkt in een (deel) dossier van het onderzoek Akepa zijn deze opnamen door mij wederom beluisterd en is de inhoud hieronder weergegeven.

Aan deze gesprekken nemen onder andere de volgende personen deel:

[verdachte] : betreft [verdachte] , geboren op [geboortedatum] -1964 te [geboorteplaats] , proces-verbaal stemherkenning 12022-AH-97.14

[slachtoffer 5] (slachtoffer): [slachtoffer 5] , [slachtoffer 5]

[medeverdachte 4] : betreft [medeverdachte 4] , geboren op [geboortedatum] -1963 te [geboorteplaats] , proces-verbaal stemherkenning 12022-AH-98 (de rechtbank leest: 12022-AH-89)15

[naam 10] : betreft [naam 10] , geboren op [geboortedatum] 1964 te [geboorteplaats] , proces-verbaal stemherkenning 12022-AH-8616

● Unit ID A2-16463, File Number 9260, Subfile 023, Datum 7 januari 2017,

Tijdstip 11:48:13 uur:

[verdachte] : Moeten jullie hier zijn? ... (ntv) kunnen zij er even uit? […] Ja, ik moet even wat doen hier.

Er wordt door NN-en gesproken over "Raus" en "Ausländer".

[verdachte] : .... Zo onbeschoft gedragen in Denemarken als president. Ken niet man.

NN: Wat heeft hij gedaan?

[verdachte] : Zo onbeschoft gedragen in Denemarken.

NN: Ja?

[verdachte] : Als president he. Dronken, en zo vervelend. […]

-Er komt kennelijk iemand binnen. Volgende gedeelte vindt plaats in het Duits.-

[verdachte] : [slachtoffer 5]

: Captain

-geluid alsof iemand een klap krijgt-

[slachtoffer 5] : Aaarch…..Waarom?

[verdachte] : Waarom? Dat was voor Denemarken. Jij, klootzak. (ntv) gedragen dan. Je kunt je ja niet

gedragen, ja.

[slachtoffer 5] : Dat was ....

[verdachte] : JE KUNT JE JA NIET GEDRAGEN, Hé.

-geluid alsof er wordt geslagen-

[slachtoffer 5] : Ok

[verdachte] : JA?

[slachtoffer 5] : Ja

[verdachte] : Jack uit! Wegwezen, wegwezen, ja!

[slachtoffer 5] : Ok

[verdachte] : Jack uit. En met het geld alles oplossen met die lui, ja. Je bent president van deze club, je dient je te gedragen, meer niet. JA? GEDRAGEN! Daarom ben je president. Je bent een voorbeeld voor die mensen, ja.

[slachtoffer 5] : (zacht/timide) ok

[verdachte] : Pas goed op, m'n jongen, ja?

[slachtoffer 5] : (ntv)

[verdachte] : Ja? Pas goed op. En .... Jack uit, shirt uit. Shirt uit, open maken. Ik sla je de (ntv). We hebben je jack, anders had ik je die (ntv) kapot geslagen.

[slachtoffer 5] : Sorry.

[verdachte] : SORRY? Je bent normaal gesproken een voorbeeld, als president. Je bent een klootzak. Ik krijg telefoon van Denemarken, van mijn mensen, die 11 jaar moeten zitten, weet je. Voor deze club. Die zitten 11 jaar voor moord, ja? Jij verneukt daar mensen.

[slachtoffer 5] : Dat was niet zo bedoeld.

[verdachte] : Je hebt het gedaan.

[slachtoffer 5] : Ja, maar niet expres.

-geluid van een klap-

[slachtoffer 5] : Aaarch ......

[verdachte] : Ja? Wegwezen, klootzak, wegwezen. En alles regelen he. […] Ik heb gehoord dat je nog wat betalen moet. (In het Nederlands) Eh [medeverdachte 4] , regel dat even met [naam 13] . Ga met capt. [medeverdachte 4] mee. En als je je bek open doet tegen andere mensen, maakt me niet uit, ik kom bij je thuis.

-einde gesprek in het Duits-

● Unit ID A2-16463, File Number 9260, Subfile 024, Datum 7 januari 2017,

Tijdstip 11:51:18 uur t/m 11:56:35 uur:

[verdachte] : Onbeschoft varken man, in Denemarken […] Ik wou hem ook niet echt slaan, want eh .... Je slaat hem nog dood ook nog. Maar gewoon wegwezen, oprotten. […] We hebben beloofd (ntv) feest zo weg moet. Zonder kaak, of wat dan ook. Dus ....

-door elkaar-

[medeverdachte 4] : Godverdorie, ik wou hem .. (ntv) maar hij had genoeg gehad ja, ... (ntv) dit ja.

[verdachte] : Dit is Diesel z'n grootste vriend. Maar die gaat daar stoer doen, als president. En gaat

mensen hele tijd lastig vallen en onbeschoft weez'n. Dus ik krijg daar een mailtje over van die captain. Ik heb m'n eigen jongens hier d'r uitgetrapt (ntv) he. Die heb ik helemaal allemaal verbouwd, geloof mij, helemaal de kop kapot geslagen, en oorsuizen d'r bij. En dan ga ik zo'n jongen sparen? Ga weg man.

Er komen kennelijk meer mensen binnen. Er wordt ook Duits gesproken […] Als kennelijk iedereen binnen is neemt [naam 10] het woord (Duits) Er wordt o.a. gezegd dat iedereen moet komen.

[naam 10] : Luister jongens.

NN: geen [slachtoffer 5] ?

[naam 10] : Nee. Luister jongens. [slachtoffer 5] is er net uit gegaan. BS. Hij heeft zich misdragen, dat Denemarken zich bij cap [verdachte] heeft gemeld. Denemarken heeft zijn beklag gedaan dat hij zich zo heeft misdragen. Heeft daar de zaken verneukt. En wat we ook net nog gehoord hebben is dat hij ook nog geld schuldig is, aan 2 lui. Zonder dat hij dat gezegd heeft. […]

[verdachte] : Als ik wat mag zeggen .... […] Mensen die zich in het buitenland niet kunnen gedragen, die krijgen op hun bek.

3. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 21 juni 2017, opgenomen op pagina 3370 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisant:

Op 20 juni 2017 heeft een beëdigde tolk Duits een aantal Duitse fragmenten beluisterd van de OVC van 7 januari 2017 en vertaald vanuit de Duitse taal.

4. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van verhoor getuige d.d. 20 december 2017, opgenomen op pagina 3403 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als verklaring van

[slachtoffer 5] :

Het is juist dat ik tot januari 2007 president van de No Surrender MC Chapter Death Country ben geweest. Ik word nu heel concreet op 07-01-2017 aangesproken. Het was zo dat we op die avond bij onze broeders in Emmen op een party zijn geweest. We waren daarbij in het clubhuis van No Surrender MC Emmen in Nederland. Op deze party was ook de "World Captain" [verdachte] . In het kader van deze party ben ik door [verdachte] opgeroepen om 'af te leggen'. Het ging hier om een beschuldiging van belediging ten opzichte van onze Deense broeders, die ik echter niet zo kon begrijpen.

FEIT 6

1. De door verdachte ter zitting van 11 februari 2020 afgelegde verklaring, voor zover inhoudend:

U laat mij een geluidsfragment horen (File Number 6294, Subfile 003, pagina 3531). Hier is te horen dat ik boos ben op [slachtoffer 6] . Met ' [slachtoffer 6] heeft een paar flappers aan z'n oren gehad', bedoel ik dat hij een draai om de oren heeft gehad.

2. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 27 maart 2018, opgenomen op pagina 3477 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisant:
[slachtoffer 6] heeft in het contact met de Belgische politie aangegeven dat hij "klappen" heeft gehad bij de mishandeling in Emmen. Hij wilde dit echter niet opgenomen hebben in een proces-verbaal uit angst voor verdere problemen met No Surrender.

3. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 28 maart 2018, opgenomen op pagina 3481 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisant:

Middels daartoe strekkende machtiging van de rechter-commissaris is vertrouwelijke communicatie opgenomen in de memberroom van het clubhuis van motorclub No Surrender te Emmen.

4. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 3 april 2018, opgenomen op pagina 3530 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisant:
De hieronder weergegeven OVC opnamen zijn weergegeven in het dossier, deelonderzoek 3.12.
[verdachte] : betreft [verdachte] , geboren op [geboortedatum] -1964 te [geboorteplaats] , proces-verbaal stemherkenning

12022-AH-97.
● File Number 6294, Subfile 003
Datum 1 november 2016, Tijd 17:42:12 uur t/m 17:47:29 uur

Men is nog bezig met het inrichten.

Er komt iemand binnen, zegt vriendelijk: "Goedenavond."

-door elkaar - gestommel-

[verdachte] : He, he

NN: Oh, oh
[verdachte] : Jij gaat nooit meer tegen mij liegen, ja?
-geluid van klappen?-
: (schreeuwend) Jij gaat nooit meer tegen me liegen, ja? Goed:? Ja? Jij gaat nooit meer tegen me liegen, ja? Nooit meer, ja? Genoeg.
NN (timide): nee, nee
: terugsnijden naar prospect, hup. Terugsnijden naar prospect en denk er goed om, jij gaat niet bij de club weg. Jij gaat nooit meer tegen me liegen, jonge, denk daar goed. Ik heb jou ... Ik heb, ik heb voor je ingestaan, toch? Of niet? (klap) Ik heb voor jou ingestaan, toch? En je gaat er zo tussenuit? Zonder mij te waarschuwen? Gaat nooit gebeuren, maat. Nee, je hoeft niks meer te zeggen. Ja, je gaat nooit meer (ntv) […] He! Je gaat nooit meer tegen me liegen, ja? Je gaat nooit meer zo tussenuit. (klap) Als ik voor jou in sta, hier, dan sta ik voor jou in. Maar je gaat er nooit van tussenuit bij mij, denk daar goed om vriend. Ja?

● File Number 6296, Subfile 001

Datum 1 november 2016, Tijd 18:33:45 uur t/m 18:39:02 uur

[verdachte] : Ik heb net [slachtoffer 6] van België wat gegeven, teruggezet naar prospect. "Nooit meer liegen." […] poperingen (fon).
● File Number 6297, Subfile 013

Datum 1 november 2016, Tijd 21:37:02 uur t/m 21:42:19 uur

[verdachte] : En we hebben liever ook dat we een bad standing uitgeven. En vanavond hebben we [slachtoffer 14] , is het he, [slachtoffer 14] , die hebben we terug gesneden naar prospect. Gewoon keihard d'r weer op, heeft een paar flappers aan z'n oren gehad. Behoorlijk last van, denk ik.

5. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 29 januari 2018, opgenomen op pagina 3580 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als verklaring van verdachte:

(V = vraag, A = Antwoord)

We hebben het over [slachtoffer 6] .

V: Op 27 oktober 2016 zeg jij in een telefoongesprek17 dat je nog niks van [slachtoffer 6] gehoord hebt. Maar dat hij nog meer puinhopen zou hebben achter gelaten.
A: Ja correct.
V: In dat zelfde gesprek zegt de persoon die je aan de lijn hebt, dat hij wil proberen om hem morgenavond of vrijdag naar Emmen te krijgen. Met wat voor doel zou [slachtoffer 6] zich moeten melden?
A: Misschien om een oplossing te treffen, over dit. […] De NN-man is [naam 14] . Hij was de captain van België.

V: Op 1 november 2016 hebben wij een geluidsopname gemaakt, tussen 17.42 en 17.47 uur. […] Jij zegt "terug snijden naar Prospect".
A: Ja straf. Als je liegt - straf. […] Mishandeling vind ik een groot woord. Ik hoor gewoon dat we clubreglement hanteren. Gewoon: niet doen, hup. Niet liegen tegen iemand.

Ik kan mij goed herinneren dat [slachtoffer 6] binnenkwam en dat ik boos was op [slachtoffer 6] ja. Omdat hij mij voor schut zette.

V: Was [slachtoffer 6] op jouw uitnodiging daar gekomen?
A: Zou kunnen, volgens mij staat dat ook in het verslag: komt die donderdag of vrijdag. Maar kan ook wezen dat ik erover heb gebeld, dat ik met [naam 14] heb gebeld.
V: Nou ja, daar hadden we het net over, die tapgesprekken hè.
A: Ja hebben we het net over gehad. Dus wie er gebeld heeft, dat weet ik niet, maar [slachtoffer 6] is in ieder geval gekomen. Dus ja.

FEIT 7

1. De door verdachte ter zitting van 11 februari 2020 afgelegde verklaring, voor zover inhoudend:

Ik heb aangever wel de jas uitgetrokken. Toen viel hij op de grond.

2. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt (uit het Duits vertaalde) proces-verbaal van getuigenverhoor d.d. 13 december 2017, opgenomen op pagina 3642 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als verklaring van [slachtoffer 7]:

(V = vraag, A = Antwoord)

Ik was in het begin als member bij 'No Surrender'. Tenslotte werd ik Nomad.

V: Maart 2016 in Nederland, in Emmen was er een voorval waarbij u in elkaar geslagen bent en uw mobiele telefoon werd gestolen, zo hebt u eerder al in grote lijnen beschreven. Kunt u me nu eens vertellen hoe en waar dat precies is gebeurd?
Antwoord: Op die dag zijn we naar het clubhuis gegaan. De captain ging naar achteren naar het membervertrek. Korte tijd (de rechtbank begrijpt:) later kwam hij weer naar buiten, daarna werd ik binnengeroepen. Dhr. [verdachte] stond achter de deur en de andere Nomad, [naam 15] , stond achter tegen de muur. En er was ook nog een captain binnen, captain [medeverdachte 4] , die stond bij de tafel. Ik ben naar binnen gegaan, toen werd de deur achter me dichtgedaan en toen heeft [verdachte] meteen van achteren met de vuist in mijn nek geslagen. Daarna draaide ik me om en kreeg ik meteen van achteren weer een paar, van de andere Nomad. En toen ging het heen en weer, van beide kanten, tot ik op de vloer zat. Daarbij heeft [verdachte] mijn neus gebroken en mijn kaak. Mijn mobiele telefoon is weg en mijn OMG-hesje is weg. Het OMG-hesje had ik net laten maken. Ik ben geopereerd, ik heb van die platen in mijn kaak gekregen en ook zijn er schroeven geplaatst.
Vraag: U zei dat ook uw mobiele telefoon gestolen is. Hoe is dat precies gegaan?
Antwoord: [verdachte] zei tegen me dat ik die moest afgeven, dat was nadat ik al geslagen was. [naam 15] heeft die toen van me afgepakt. Ik had die in de hand. Het OMG-hesje moest ik uittrekken. Dat heb ik ook gedaan en toen werd die me van achteren al afgenomen. Het zat immers ook helemaal vol bloed.

3. Een schriftelijk bescheid, te weten medische informatie van Klinikum Wilhelmshaven betreffende [slachtoffer 7] , opgenomen op pagina 3651 e.v. van voornoemd dossier, voor zover inhoudend:

Diagnose: Onderkaakfractuur rechts, neusbeenfractuur, jukboogkneuzing.
Dag v.h. ongeval: 10-03-16.

Plaats van het ongeval: Emmen.

4. Een schriftelijk bescheid, te weten medische informatie van Klinikum Oldenburg, opgenomen op pagina 3654 van voornoemd dossier, voor zover inhoudend:

Patiënt: [slachtoffer 7] , [slachtoffer 7]
Therapieën: fractuur repositie, osteosynthese met een reconstructieplaat van extra-oraal in ITN alsmede IMF en elastics ingebracht op 18-03-2016
De heer [slachtoffer 7] werd op grond van een noodsituatie via ons ambulant spreekuur op 29-03-2016 met een onderkaakfractuur paramediaan rechts klinisch opgenomen.

5. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 3 april 2018 (12022-AH-201), opgenomen op pagina 3667 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisant:

In het onderzoek Akepa is gebruik gemaakt van OVC. Alle genoemde opnamen zijn in eerste aanleg beluisterd. Daar waar vervolgens opnamen zijn verwerkt in een (deel)dossier van het onderzoek Akepa zijn deze opnamen door mij, verbalisant wederom beluisterd en is de inhoud hieronder weergegeven.
Aan de gesprekken nemen onder andere de volgende personen deel:
[verdachte] : betreft [verdachte] , geboren op [geboortedatum] -1964 te [geboorteplaats] , proces-verbaal stemherkenning 12022-AH-97
[medeverdachte 4] : betreft [medeverdachte 4] , geboren op [geboortedatum] -1963 te [geboorteplaats] , proces-verbaal stemherkenning 12022-AH-98 (de rechtbank leest: 12022-AH-89)
NN (Westers accent): [medeverdachte 5] , geboren op [geboortedatum] -1982 te [geboorteplaats]
NN (Slachtoffer): [slachtoffer 7]

● Unit ID A2-16463, File Number 563, Subfile 037
Datum 10 maart 2016, Tijd 20:30:33 uur t/m 20:35:50 uur
[verdachte] : Luister, luister, we doen het zo: Jullie met z'n beiden, met z'n 3-en gaan naar buiten toe, wij blijven met z'n 3-en binnen. We haal'n die nomad naar binnen. Ja?
-muziek - deur open -
: Kom binnen. Jack uit! -geluid als van een klap- Jack uit! -geluid als van verschillende klappen- Jack uit! -geluid als van klappen-

NN: Wat heb ik dan gedaan?
[verdachte] :Jack uit, ja. -geluid als van een klap- Jack uit.
: Jack uit! Ja? Alles uit van No Surrender Ja? Jack uit. Jij klootzak.-geluid als van een klap-
NN: Uit
: Uit dat Jack. Ja? Telefoon inleveren. Is dat je telefoon?
NN: Ja
: Telefoon inleveren. Als je één keer je bek opentrekt in Duitsland, één keer? Dan kom ik bij jou thuis, ja? Ja? Schoon maken. Schoon maken. Als een man, schoonmaken .. Alles inleveren. Heb je nog wat thuis van No Surrender?
NN: Ik heb ....
: Ja? Inleveren!
: Je ... (ntv) maak je nog in orde . Neus schoonmaken als je naar buiten gaat. Schoon maken, ja?
-deur open - muziek -
NN: Wat een kankermongool zeg.
: Ik sloeg hem de neus lekker aan flarden. (H lacht)
NN: Pas ik hem?
: Die is, ja, als je dat wil, maar ik had hem aan de Pres beloofd. De Press [naam 23] , die vond hem zo mooi, maar als jij hem wil hebben mag jij hem hebben. [...] Hou je hem gewoon man, jouw jasje, ja. Gefeliciteerd.
[medeverdachte 4] : Als je nou slim bent. ... .
NN: Ja, ik denk, is sla hem ... ja, geef maar aan [naam 29]
[medeverdachte 4] : Die gooi ik in de ton
NN: Nee nee nee nee nee
[verdachte] : Zit bloed aan he, gooi maar in de ton. Gooi maar in de ton, zit bloed aan .. (ntv) DNA.
● Unit ID A2-16463, File Number 563, Subfile 040
Datum 10 maart 2016, Tijd 20:46:25 uur t/m 20:51:42 uur
[medeverdachte 4] : Die telefoon, wat wil je daarmee doe?
[verdachte] : In de vuurton [...] niet aankomen, DNA.

6. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal, opgemaakt en ondertekend door de rechter-commissaris en de griffier, inhoudende de verklaring van [slachtoffer 5] op 29 april 2019:

U vraagt wat er die avond (maart 2016) is gebeurd. Hij werd de memberroom in geroepen. Achteraf hoorde ik dat [slachtoffer 7] eruit was gevlogen. U vraagt of ik met hem nog over die avond heb gesproken. Ja. Je kon wel zien dat hij op zijn donder had gehad. Zijn gezicht was dik. Zijn jukbeen was opgezwollen. U vraagt of [slachtoffer 7] heeft gezegd door wie hij was mishandeld. Ja, één keer door de Nomad en één keer door [verdachte] .

7. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal, opgemaakt en ondertekend door de rechter-commissaris en de griffier, inhoudende de verklaring van [slachtoffer 7] op 23 januari 2019:

Het enige dat [medeverdachte 4] heeft gedaan, is de spullen aannemen.


FEIT 8

1. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 3 januari 2018, opgenomen op pagina 4328 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als verklaring van verdachte:

Vraag: Waar we het nu over gaan hebben, is een mishandeling gepleegd op 15 oktober 2015. En dat is de bad standing van [slachtoffer 8] . […]

A: We hebben hem een klein zetje gegeven. Ben ik eerlijk in. […] Hij heeft bad standing gekregen omdat die blijft liegen dat die niet komt.

2. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 3 april 2018, opgenomen op pagina 4245 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisant:

In het onderzoek Akepa is gebruik gemaakt van OVC. Alle genoemde opnamen zijn in eerste aanleg beluisterd. Daar waar vervolgens opnamen zijn verwerkt in een (deel)dossier van het onderzoek Akepa zijn deze opnamen door mij, verbalisant wederom beluisterd en is de inhoud hieronder weergegeven.
Aan de gesprekken nemen onder andere de volgende personen deel:
[verdachte] : betreft [verdachte] , geboren op [geboortedatum] -1964 te [geboorteplaats] , proces-verbaal stemherkenning 12022-AH-97

NNM (slachtoffer): [slachtoffer 8]

● Unit ID A2-16283, File Number 5190, Subfile 033
Datum 15 oktober 2015, Tijd 23:20:54 t/m 23:26:12 uur.

[verdachte] : He jongens willen jullie even (onvst)

NN: Wat zei je Cap, moeten we eruit?

[verdachte] : He Maat (fon)

Geroezemoes en geluiden die klinken als schuivende stoelen.

[verdachte] klinkt met stemverheffing

[verdachte] : Wat is er met jou aan de hand?

Je hoort een hard geluid dat klinkt als een slag of een klap.

[verdachte] : Wat is er met jou aan de hand? Wat is er met jou aan de hand? He

NNM reageert maar niet te verstaan.

[verdachte] : Wat is er met jou aan de hand, he? Wat is er met jou aan de hand, joh?

(Opmerking verbalisanten:) Intussen klinkt een geluid dat klinkt als een harde klap.

NNM: Kaptain, ... dat heb proberen uit te leggen.

[verdachte] : ... ntv. Uitdoen! UITDOEN DIE ROMMEL! Hup, wegwezen. Ja?

NNM: Ja

(Opmerking verbalisanten: Je hoort een geluid dat klinkt als een harde klap)

[verdachte] : Uit doen die rommel. Wat heb je thuis liggen op moment?

NNM: Niks. Ik heb alleen het mail adres.

[verdachte] : Ja en je hebt nog een wachtwoord en een nummer, of niet?

NNM: Ja

(Opmerking verbalisanten: Je hoort geluiden die klinken als harde klappen.)

[verdachte] : Nooit meer liegen jonge, ja? Nooit meer liegen. Hier heb je ... jas weg. Nooit meer liegen, ja.

NNM: Is goed.

[verdachte] : Opdonderen

NNM: Nee. Die ... ntv.

[verdachte] : ALLES INLEVEREN ... ntv en als je ooit iets zegt over ... (praat iemand doorheen). Denk daar goed om. Denk daar goed om. Denk daar goed om, ja. He. DENK DAAR GOED OM, JA? Denk daar goed om … ntv. Je fuckt niet met deze club. Ik zag je weglopen ... ntv ... ik wil graag weg ... ntv ik heb je toen gevraagd .... ntv in de keet, of niet. NETJES GEVRAAGD. Opdonderen.

● Unit ID A2-16283, File Number 5190, Subfile 036
Datum 15 oktober 2015, Tijd 23:36:46 t/m 23:42:04 uur

NN1: Ok, de meesten hebben wel door wat er net gebeurd is, de kaderleden sowieso ... eh.

ieder geval, [slachtoffer 8] ligt eruit. Bad Standing. Maar in overleg met de Cap laten we het hierbij ... dus eh ... we gaan hem geen eh geld afnemen. […] Hij is er op een slechte manier eruit gezet, dat zeg ik eerlijk, dat was niet niks! De jongens die erbij stonden die weten dat ook.

NN3: Ja ik wou het zelf wel doen vanavond maar toen zegt Cap: "Nee ik doe het." Ik zeg nou klaar, anders had ik hem zelf die hijs gegeven.

FEIT 9

1. De door verdachte ter zitting van 11 februari 2020 afgelegde verklaring, voor zover inhoudend:

U houdt mij het OVC-gesprek voor van 22 januari 2015 (File Number 1967, Subfile 045, pagina 4369), waarin wordt gezegd 'bloed tot uit de bek lopen' en ' [slachtoffer 9] moest echt een paar tikkies hebben maat'. U zegt dat het erop lijkt dat er iets is gebeurd. Ja, tikkies zou kunnen.

2. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 3 april 2018, opgenomen op pagina 4364 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisant:

In het onderzoek Akepa is gebruik gemaakt van OVC. Alle genoemde opnamen zijn in eerste aanleg beluisterd. Daar waar vervolgens opnamen zijn verwerkt in een (deel)dossier van het onderzoek Akepa zijn deze opnamen door mij, verbalisant wederom beluisterd en is de inhoud hieronder weergegeven.
De hieronder weergegeven OVC-opnamen zijn weergegeven in het dossier, deelonderzoek 3.29.

Aan de gesprekken nemen onder andere de volgende personen deel:
[verdachte] : betreft [verdachte] , geboren op [geboortedatum] -1964 te [geboorteplaats] , proces-verbaal stemherkenning 12022-AH-97
[medeverdachte 4] : betreft [medeverdachte 4] , geboren op [geboortedatum] -1963 te [geboorteplaats] , proces-verbaal stemherkenning 12022-AH-98
[naam 17] : betreft [naam 17] , geboren op [geboortedatum] -1979 te [geboorteplaats] , proces-verbaal van stemherkenning, 12022-AH-102
[slachtoffer 9] : betreft het slachtoffer [slachtoffer 9] , geboren op [geboorteplaats] -1974 te [geboortedatum] , vaststelling identiteit dossier 3.29, onderzoek Akepa.18
[naam 16] : identiteit onbekend
● File Number 1967, Subfile 042
Datum 22 januari 2015, Tijd 22:23:48 uur t/m 22:29:06 uur
Er zijn meerdere mensen in de ruimte, waaronder [verdachte] .
: [slachtoffer 9] moet klappen hebben
NN1: Luister dan, ik kom binnen, he Mousta (FON) zegt 'ie. Ik kijk hem aan
[medeverdachte 4] : Die ziet er uut me jonge, net een junk.
M: Ik zei: Wie ben jij dan? Hij zegt: [slachtoffer 9] . Ik zeg: Welke [slachtoffer 9] . Hij zegt: Euh [slachtoffer 9] .
[verdachte] : Binnen en dat [medeverdachte 6] hem even aanwijst ... (ntv)
● File Number 1967, Subfile 043
Datum 22 januari 2015, Tijd 22:29:06 uur t/m 22:34:23 uur
[verdachte] is hoorbaar. Men praat over een " [naam 16] ".
[verdachte] : Moet [naam 16] eem' binn' komm' gaan we die [naam 16] .. (ntv) (2 klapgeluiden) .. (ntv) die man gebruikt mijn naam overal. Die man gebruikt mijn naam overal.
[medeverdachte 4] : .. (ntv) aangewezen ja, we haaln' hem wel eem' op.
[verdachte] : Eerst die [slachtoffer 9] maar.
[verdachte] : [naam 16] !
: He, [verdachte] .
: Me/jou begunn'. He, [naam 16] , we hebben een probleem.
: Zeg het eens vriend.
[verdachte] : ... (ntv) gebruikt overal mijn naam.
[naam 16] : Ja, begrijp ik.

[verdachte] : Dus hij komt straks.
[naam 16] : Ja, ja ik snap het.
[verdachte] : Hij gebruikt mijn naam overal.
[naam 16] : Ja, ik snap het.
[verdachte] : Maar hij moet echt een paar tikken hebben. Ik sla hem op zijn lichaam, ik sla hem niet op zijn bek. […] Ik ken echt niet anders .. (ntv) […] Clubreglement.
● File Number 1967, Subfile 044
Datum 22 januari 2015, Tijd 22:34:23 uur t/m 22:39:40 uur
is hoorbaar. Er wordt door elkaar heen gesproken.
: [naam 16] moet hier weg.
Dan komt er kennelijk iemand anders binnen.
[verdachte] : He [slachtoffer 9] . Long time, no see, man. [...] Jij gebruukt overal mijn naam, denk ik, of niet?
: Nee. Hoe bedoel je? Waarmee?
[verdachte] : No Surrender .. (onverst) of niet?
Gestommel, praten door elkaar.
[slachtoffer 9] : Au! Sorry.
[verdachte] : Jij gebruikt overal mijn naam, of niet?
[slachtoffer 9] : Au!
[verdachte] : He?
[slachtoffer 9] : Nee, da's niet .. . (ntv)
[verdachte] : (Schreeuwend) Wel! Of niet?
[slachtoffer 9] : Niet!
[verdachte] : Wel, dikke flikker dat je bent, en ook nog geld willen lenen van mij? He? Oprotten hier! Krieg je nog meer klappen, weg wezen, heb je mazzel ook nog.
Kennelijk wordt er geslagen.
[slachtoffer 9] : Auh .....
Kennelijk wordt er geslagen.
[verdachte] : (Schreeuwend) WEGWEZEN HIER!!!
NN (schreeuwend): He he he! Zo ist klaar.
Praten/schreeuwen door elkaar.
: Zo. (zucht)
spreekt dan in het Duits tegen iemand. Dan wordt er geklopt en komt er kennelijk iemand binnen. [verdachte] vertelt:
: Au, zegt 'ie, au, niet doen, niet doen. Wat au man, kop toch gewoon terug.
● File Number 1967, Subfile 045
Datum 22 januari 2015, Tijd 22:39:40 uur t/m 22:44:58 uur
Nn1: Hij is met [naam 16] mee gereden. Hij is al weg maar [naam 16] is er nog.
[verdachte] : [naam 16] is er nog?
NN: .. (ntv) Bloed tot uit de bek lopen.
[verdachte] : [slachtoffer 9] moest echt een paar tikkies hebben maat.
● File Numer 1967, Subfile 049
Datum 22 januari 2015, Tijd 23:00:50 uur t/m 23:06:07 uur
[verdachte] is hoorbaar. Er zijn meerdere personen aanwezig. Men spreekt Duits.
[naam 17] : Hij zegt komt [naam 16] ook zo naar buiten? Ik zeg eeh, weet niet maar ... (ntv) thuis? Ik zeg weet ik niet. Dat is jouw probleem.
NN1: Staat ie nog buiten die vent?
[naam 17] : Ja, ja jaa, hij staat daar mooi buiten.
[verdachte] : Hij heeft de doorbloeding op de bek wel goed ... (ntv) [...] Het is dat [naam 16] er bij was he? Anders had ie een groot probleem. Ik zeg tegen [naam 16] , doen voor jou doen we rustig.
● File Number 1967, Subfile 050
Datum 22 januari 2015, Tijd 23:06:07 uur t/m 23:11:24 uur
[verdachte] is hoorbaar. Er zijn meerdere personen aanwezig. Men spreekt Duits.
NN: [naam 16] wil je even een hand geven, die gaat weg
[verdachte] : Tuurlijk.
: [naam 16] , was netjes he?
[naam 17] : Ja.
[verdachte] : Zag er netjes uit, toch?
[naam 17] : Ja. toch.
[verdachte] : Ik heb 4 tikken, een klein paar tikkies maar. [...] Hij begrijpt het wel, denk ik.
[naam 17] : Ja, denk ik wel, ik hoop dat hij begrijpt.

FEIT 10

1. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van verhoor getuige d.d. 11 mei 2014, opgenomen op pagina 4505 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als verklaring van

[slachtoffer 10] :

Ik ben hier omdat ik op donderdag 8 mei 2014 ben bedreigd en afgeperst. Een kennis van mij was lid van No Surrender. Begin dit jaar kwam ik bij de club. Op donderdag 8 mei werd ik door de pres [naam 18] opgewacht bij de poort in Emmen. Ik moest meelopen naar de membersroom. Ik kwam de membersroom binnen. Ik werd door twee gasten geschopt en geslagen. Niet in het gezicht, maar op mijn lijf. Het doet alleen zeer. Ik kende die twee gasten wel van gezicht. Het gaat om twee donkere jongens, volgens mij van chapter Zwolle. De ene leek een Molukker. De ander Turks of Marokkaans. Ik moest aan een tafel zitten. [naam 18] zat tegenover mij. [verdachte] zat naast mij. Ik kreeg een paar stompen van [verdachte] op de linkerkant van mijn gezicht en mijn linkerzij en borst. Ik kreeg een bad standing van [verdachte] en moest direct € 5.000,00 betalen. Ik zei dat ik dat niet had. Ze hebben mijn horloge afgepakt. Eén van die twee gasten die ik niet ken, deed dit. Ze hebben hem eraf getrokken. [verdachte] zei dat ik woensdag 14 mei om 19:00 uur bij de Mac Donalds € 5.000,00 moest betalen. De Molukker die ik niet ken, heeft nog gezegd dat dit mijn ergste nachtmerrie werd als ik niet betaalde. Hij zei iets in de trant van dat ik eraan ging als ik woensdag niet betaalde.

V: Wat denk je dat er gaat gebeuren als je niet betaalt?

A: Ik weet wel zeker dat dit niet met een paar klappen goed komt. Ik vrees nu voor mijn leven en dat van mijn gezin. Anders zou ik hier nu niet zitten.

V: Waarom doe je geen aangifte?

A: Omdat ze duidelijk hebben gezegd dat ik geen aangifte mocht doen. Dat is me heel duidelijk opgedragen. Ik doe geen aangifte omdat ik bang ben voor de gevolgen. Als ik in mijn eentje was geweest was het anders geweest. Ik heb een gezin.

V: [naam 19] zei dat je je telefoon had weggegooid.

A: Ja, dat klopt. Ze hebben toen [naam 19] gebeld. [naam 18] heeft het nummer van [naam 20] gekregen.

A: Ik heb met niemand meer contact gehad. Als je een bad standing hebt gehad mag je met niemand meer contact hebben. Zij ook niet met mij. Degenen die contact met mij zoeken voor de poen mag natuurlijk wel. Ik leg nu een verklaring af omdat ik niet anders kan. Er gaan ongelukken gebeuren als ik niks doe.

2. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van verhoor getuige d.d. 10 mei 2014, opgenomen op pagina 4517 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als verklaring van [getuige 3]:

Ik ben hier omdat mijn man [slachtoffer 10] bedreigd wordt door leden van de motorclub No Surrender. Halverwege februari 2014 is [slachtoffer 10] in contact gekomen met [naam 18] , de "Pres" van Assen van No Surrender. [slachtoffer 10] wilde zijn colors inleveren. Hij zag het niet zitten om dit bij [naam 18] te doen. Dit omdat hij bang was wat er achterweg zou komen. Hij heeft zijn spullen bij iemand anders van het kader ingeleverd. Dit mocht achteraf niet. In het weekend van 12 en 13 april heeft hij zijn spullen dus ingeleverd bij iemand van het kader. Na het weekend kreeg ik telefoon van [naam 18] . [naam 18] viel erover dat zijn vestje en andere spullen ingeleverd moesten worden bij [verdachte] , de captain. De afspraak werd gemaakt op donderdag 8 mei om 21.00 uur op het clubhuis in Emmen. [slachtoffer 10] is daarheen gegaan met een maatje, [naam 21] . [slachtoffer 10] ging naar het clubhuis. [naam 18] stond hem op te wachten. [naam 22] was er. [slachtoffer 10] moest een kantoor in. In het kantoor waren [verdachte] , [naam 18] en twee andere leden. Eén van die twee was een Turk of een Marokkaan van No Surrender Zwolle. Deze man int het geld in Meppel. [slachtoffer 10] heeft toen drie klappen van [verdachte] in het gezicht gekregen. Hij heeft ook een stomp in zijn ribben gekregen van die Turk of Marokkaan. [slachtoffer 10] moest zorgen voor € 5.000,00 anders werden er maatregelen getroffen. Die € 5.000,00 moest hij woensdag om 19:00 uur inleveren bij de Mac Donalds in Meppel. Er mocht geen aangifte worden gedaan anders was hij verder van huis. Ze hebben zijn horloge van hem afgenomen. [slachtoffer 10] heeft gezegd dat hij zou zorgen voor die € 5.000,00 op woensdag. Toen mocht hij weg. Die € 5.000,00 moest [slachtoffer 10] betalen voor een bad standing. [slachtoffer 10] is bang voor die Turk of Marokkaan. Hij was heel bedreven in het opvolgen van orders. Ik verwacht [verdachte] of [naam 18] niet zelf aan de deur. Ze weten precies wie ze moeten hebben.

3. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen van 13 mei 2014, opgenomen op pagina 4514 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisant:

Op 12 mei 2014 bevond ik mij te [plaats] . Aldaar is woonachtig [slachtoffer 10] . [slachtoffer 10] wilde om vele redenen geen aangifte doen en was van plan om samen met zijn partner 's avonds geld bijeen te sprokkelen om te proberen de boete van € 5000,- te kunnen voldoen.

Op 13 mei 2014 omstreeks 10.40 uur werd ik gebeld door de partner van [slachtoffer 10] voornoemd, genaamd [getuige 3] . Zij was zojuist gebeld door een manspersoon die zich voorstelde als (fonetisch) Arjan. Door de man werd gevraagd of er ook betaald ging worden. [naam 19] vertelde erg bang te zijn en zo snel mogelijk te vertrekken met vriend [slachtoffer 10] en kinderen naar elders.

Op dinsdag 13 mei 2014 omstreeks 12.40 uur werd ik wederom gebeld door [getuige 3] . Zij deelde mij telefonisch mede dat zij een voicemail-bericht had ontvangen van de president van de club No Surrender, genaamd [naam 18] . In dat bericht vraagt [naam 18] of [naam 19] kan zorgen dat [naam 18] contact krijgt met [slachtoffer 10] .

4. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 23 januari 2018, opgenomen op pagina 4612 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als verklaring van

[getuige 4] :

[slachtoffer 10] is lid geweest van chapter Assen van de MC No Surrender.

Opmerking verbalisant: Verdachte beluisterde het navolgende gesprek:

16 april 2014 te

12.32.55 uur,

Sessienummer 2349

[verdachte] belt met het bij hem in gebruik zijnde telefoonnummer [telefoonnummer] naar [naam 18] die gebruik maakt van telefoonnummer [telefoonnummer] .

Samenvatting:

[verdachte] belt [naam 18] .

Gesprek gaat erover dat [slachtoffer 10] zijn jasje persoonlijk moet inleveren bij de Nomad, donderdagavond op de clubavond

[naam 18] kan zeggen dat het van de generaal komt en van [verdachte]

[naam 18] kijkt of hij hem te pakken kan krijgen, zijn vrouw zegt dat hij opgenomen is zegt [naam 18] .

Het mag gerust een week duren, maar dat jasje gaat hij zelf inleveren, als grote kerel, bij ons, bij de Nomad en voor de rest niks, zegt [verdachte]

Komt goed zegt [naam 18] .

Dat ben ik met [verdachte] . [verdachte] belde mij dat het hesje bij de nomad ingeleverd moest worden. [verdachte] bepaalt dat het jasje wordt ingeleverd. Het enige wat ik kan verklaren is dat ik inderdaad in de memberroom in Emmen ben geweest. Ik heb gezien dat daar een paar tikken werden uitgedeeld. Uiteindelijk is [slachtoffer 10] daar weer weggegaan. Ik was daarbij, [verdachte] was daarbij en volgens mij was [medeverdachte 6] daar. Ik heb [slachtoffer 10] naar de memberroom gebracht. In de memberroom hebben [slachtoffer 10] en ik en [verdachte] een gesprek gehad. [slachtoffer 10] had zijn hesje met colors wel aan. Dat hesje moest uit. Volgens mij heeft [medeverdachte 6] [slachtoffer 10] zijn jasje uitgetrokken in het bijzijn van mij en [verdachte] . Er is wel een worsteling geweest tussen [slachtoffer 10] en [medeverdachte 6] . Ik weet dat [slachtoffer 10] een boete is opgelegd van

€ 5.000,00 omdat hij uit de club ging.

5. Een schriftelijk bescheid, te weten een uitwerking van een afgeluisterd en opgenomen voicemail-bericht, opgenomen op pagina 4872 van voornoemd dossier, voor zover inhoudend:

Datum: 13-05-2014 12:33:20

Naam beller: [naam 18]

Naam gebelde: [naam 19]

Herkomst tap: [naam 18]

Dag [naam 19] met [naam 18] spreek je ehm kun je mij nog even terug bellen op dit nummer of eventueel mobiel? Ehh of even app-en ehhm ik moet [slachtoffer 10] nog even hebben. Ik kan hem niet te pakken krijgen.

6. Een schriftelijk bescheid, te weten een uitwerking van een afgeluisterd en opgenomen telefoongesprek, opgenomen op pagina 4880 e.v. van voornoemd dossier, voor zover inhoudend:

Datum: 14-05-2014

Naam beller: [medeverdachte 6]

Naam gebelde: [naam 18]

[medeverdachte 6] : Dus hij heeft niets gezegd.

[naam 18] : Nee nee. […] Dus gewoon alles chill … Ah hij komt wel joh … morgen … vanavond … komt wel goed. […] Het was wel duidelijk volgens mij. […] ik heb hem nog geprobeerd te bellen maar eh … neemt niet op dus eh …

[...]

[medeverdachte 6] : Je mag wel mee naar Meppel toekomen als je dat wil.

[naam 18] : Wanneer?

[medeverdachte 6] : Vanavond … We hebben om 7 uur die afspraak.

7. Een schriftelijk bescheid, te weten een uitwerking van een afgeluisterd en opgenomen telefoongesprek, opgenomen op pagina 4882 van voornoemd dossier, voor zover inhoudend:

Datum: 14-05-2014 18:16:18

Naam beller: [verdachte]

Naam gebelde: [medeverdachte 6]

: Kaptain, eehhh … moet ik als er iets is [naam 64] bellen of die andere? Want als ik een advocaat nodig heb …

[verdachte] : [naam 71].

[medeverdachte 6] : [naam 71]. Oke, ik ga nu naar … ntv … en dan hoor je nog wel, ja?

[verdachte] : [naam 71].

8. Een schriftelijk bescheid, te weten een uitwerking van een afgeluisterd en opgenomen telefoongesprek, opgenomen op pagina 4886 van voornoemd dossier, voor zover inhoudend:

Datum: 14-05-2014 21:24:47

Naam beller: [medeverdachte 6]

Naam gebelde: [verdachte]

[medeverdachte 6] : Kaptain, [slachtoffer 10] kwam niet opdagen op zijn afspraak.

[verdachte] : Nee, dat weet ik.

[medeverdachte 6] : Oke. […] Thuis is hij ook niet meer. Alles afgesloten. In Assen.

[verdachte] : Hoe bedoel je, afgesloten.

[medeverdachte 6] : Het huis is hermetisch dicht gemaakt. Als sinds gisteren. Dus er is niemand meer aanwezig daar.

9. Een schriftelijk bescheid, te weten een uitwerking van een afgeluisterd en opgenomen telefoongesprek, opgenomen op pagina 4889 van voornoemd dossier, voor zover inhoudend:

Datum: 16-05-2014

Naam beller: NN man

Naam gebelde: [slachtoffer 10]

zegt dat hij voorlopig 6 tot 8 weken niet thuis zal zijn, hij zegt dat je beter voorzichtig kan zijn. Vervolg gesprek over horloge.

10. Een schriftelijk bescheid, te weten een uitwerking van een afgeluisterd en opgenomen telefoongesprek, opgenomen op pagina 4893 van voornoemd dossier, voor zover inhoudend:

Datum: 17-05-2014

Naam beller: [medeverdachte 6]

Naam gebelde: [naam 18]

[medeverdachte 6] : Heb je nog iets gehoord over de ruzie met [slachtoffer 10] .

[naam 18] : Nee, ik ben al een paar keer langs gereden, maar alles is dicht en niemand thuis en eeehh … ach … het komt wel goed. Ik vergeet hem niet.

11. Een schriftelijk bescheid, te weten een uitwerking van een afgeluisterd en opgenomen telefoongesprek, opgenomen op pagina 4897 van voornoemd dossier, voor zover inhoudend:

Datum: 07-06-2014

Naam beller: NN

Naam gebelde: [naam 18]

NN: (onverstaanbaar) die sergeant [slachtoffer 10] , die kunnen we niet vinden, ik heb nu van [verdachte] een beetje een veer in mijn reet gekregen (onverstaanbaar) jij moet die 5000 euro ophalen.

[naam 18] : Ja. […] Maar wat eh … ik weet ook niet waar hij is … van de week zei ik nog tegen jou … ben ik langs zijn huis geweest … en was alles gewoon dicht … of tenminste leeg! Er stonden wel spullen in maar verder niks.

FEIT 11

1. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van verhoor verdachte van 1 mei 2014, opgenomen op pagina 4915 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als verklaring van [slachtoffer 11]:

Ik ben 21 april 2014 met bad standing uit de motorclub No Surrender in Heerenveen gezet. Toen ik eruit ben gezet was ik in Emmen. Ik was op dat moment in bijzijn van de vice-president en een prospect. De sleutel van de huurauto zat in mijn hesje. In Emmen hebben ze mijn hesje afgepakt met daarin de autosleutel. Daarnaast heb ik een aantal klappen gekregen. Door deze klappen heb ik nu een aantal gekneusde ribben. Daarnaast heb ik last van mijn nier. Mijn hesje is afgepakt door de security van de president. Ik ben, nadat mijn hesje afgepakt was, de poort uitgegooid.

2. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 30 mei 2018, opgenomen op pagina 37 e.v. van het aanvullend dossier AKEPA d.d. 6 juni 2018, als bijlage gevoegd bij voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisant:

[slachtoffer 11] heeft verklaard dat hij op 21 april 2014 met bad standing uit de motorclub

(MC) No Surrender is gezet. Van vorenstaande is onder zaaks nummer 3.02 een dossier opgemaakt. In aanvulling op dit dossier heb ik het navolgende onderzoek ingesteld.

● Tapgesprek sessienummer 13065, d.d. 25-07-2014

Dit betreft een telefoongesprek tussen [verdachte] en een man genaamd [naam 23] .

[naam 23] : he die [slachtoffer 11] is die er bij jullie uit.. ..... .

[verdachte] : ja, ja, ja, ja, ja ...... .

[naam 23] : ja, had ik al gehoord, zit nou ergens in Rotterdam zit ie geloof ik .....

[verdachte] : BS .... ja, weg .... […]

De genoemde [naam 23] betreft [naam 23] . Uit politiegegevens is gebleken dat [naam 23] lid is van de OMG Hells Angels Noord Nederland/Harlingen. Men spreekt in het telefoongesprek over een BS. Uit onderzoek is gebleken dat leden van OMG Motorclubs met de benaming BS, een Bad Standing bedoelen. Dit betreft, zoals beschreven is in het algemeen dossier van het onderzoek Akepa een onvrijwillige uittreding uit een OMG Motorclub, vaak gepaard gaand met geweld en diefstal.

Uit het onderzoek met betrekking tot de BS (Bad Standing) van [slachtoffer 11] in het clubhuis van No Surrender te Emmen is gebleken dat deze gevlucht was naar Nieuwerkerk a.d. IJssel, nabij Rotterdam. Gezien het feit dat in het telefoongesprek wordt benoemd dat het een [slachtoffer 11] betreft die BS heeft gekregen die ten tijde van het telefoongesprek "ergens in Rotterdam" zou verblijven is het aannemelijk dat het gaat om de genoemde [slachtoffer 11] . Geen ander slachtoffer had de voor- of roepnaam [slachtoffer 11] gedurende de onderzoeksperiode in 2014.

3. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 26 juni 2014, opgenomen op pagina 4928 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisanten:

[slachtoffer 11] verklaarde geen aangifte te willen doen van hetgeen hem is overkomen omdat hij bang is voor zijn veiligheid. Hij wilde wel aanvullend verklaren over zijn bad standing omdat hij van mening is dat het een onterechte bad standing is. Op 21 april 2014 werd [slachtoffer 11] gebeld door de vicepresident van de motorclub No Surrender in Leeuwarden. [slachtoffer 11] was lid en bekleedde de functie van security bij de mc No Surrender in Leeuwarden. Hem werd verteld dat ze voor een borrel naar het clubhuis in Emmen moesten gaan en dat dit was in opdracht van de captain [verdachte] . Omdat hij een rijbewijs heeft, moest hij mee om de vice te brengen. Een derde persoon, een prospect uit Leeuwarden ging ook mee. De vice is genaamd [naam 24] en de prospect is [naam 25] genaamd. [slachtoffer 11] was bang dat hij problemen kreeg naar aanleiding van zijn aanwezigheid op het politiebureau in Meppel. Aangekomen in Emmen moest [slachtoffer 11] buiten het clubhuis wachten. Na ongeveer een half uur tot 45 minuten werd [slachtoffer 11] geroepen door [medeverdachte 6] . [slachtoffer 11] moest meelopen naar de membersroom in het clubhuis. Toen [slachtoffer 11] in de membersroom kwam, waren daar aanwezig [verdachte] en [naam 24] . Ook [medeverdachte 6] kwam mee naar binnen.

Vervolgens werd [slachtoffer 11] vastgegrepen door [medeverdachte 6] en werd zijn No Surrender hesje van hem afgetrokken door [medeverdachte 6] . Hierop werd [slachtoffer 11] hard geslagen door [verdachte] in zijn ribben. Door deze klap ging [slachtoffer 11] onderuit. Toen hij weer opstond kreeg [slachtoffer 11] een klap op zijn lichaam van [medeverdachte 6] . Vervolgens kreeg [slachtoffer 11] nog een paar klappen van zowel [verdachte] als [medeverdachte 6] . Ook is hij van achter geschopt, vermoedelijk door [verdachte] . Tijdens deze mishandeling riep [verdachte] : "Hoe kon je dat doen, met een hesje naar een politiebureau".

4. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal, opgemaakt en ondertekend door de rechter-commissaris en de griffier, inhoudende de verklaring van [naam 24] op 18 februari 2019:

Het zal in 2014 zijn geweest dat ik [slachtoffer 11] voor het laatst heb gesproken. [slachtoffer 11] is op een gegeven moment uit de club gezet door [verdachte] . Ik weet dat het [verdachte] was omdat ik er die avond bij was, samen met [naam 25] . [slachtoffer 11] zijn vest is ingenomen.

FEIT 12

1. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal, opgemaakt en ondertekend door de rechter-commissaris en de griffier, inhoudend de verklaring van [medeverdachte 2] op 19 maart 2019:

U vraagt mij wanneer No Surrender is opgericht. Op 15 februari 2013. Wij zijn uit onvrede bij Satudarah weggegaan en we zijn een eigen club begonnen. We gingen toen gelijk splitsen, er waren gelijk vier à vijf chapters bij No Surrender. Ik ben begonnen als Nomad. U vraagt of er meer Nomads waren in het begin. Ja, er waren Nomads, Presidenten en Captains. U vraagt naar de hiërarchie. Een Nomad staat boven een President als die gekoppeld is aan een district, anders niet en een Captain ook. Het Noorden en Zuiden waren apart van elkaar. Als er bijvoorbeeld in het Zuiden problemen waren, kwamen de Nomads en de Captains bij elkaar en werd er gestemd. (…) U vraagt mij naar de toetreding van [verdachte] . Hij wilde met een aantal chapters toetreden. Hij stelde als eis dat hij het noorden mocht regelen. Dat vonden we prima. Dezelfde avond was het geregeld. De basisregels golden voor iedereen, ook voor [verdachte] in het noorden. Naar buiten toe was er één No Surrender maar het Noorden en Zuiden waren twee verschillende afdelingen. (…) Ik was bestuurder van het zuiden op het moment dat ik generaal werd.

2. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal, opgemaakt en ondertekend door de rechter-commissaris en de griffier, inhoudend de verklaring van [medeverdachte 7] op 18 maart 2019:

Ik was van begin 2014 tot aan mijn arrestatie op 14 februari 2018 lid van No Surrender. De National Board is in 2016 gekomen, ik dacht in september. In het kader van het besturen van de club had ik contact met de National Board. Er werd minimaal één keer per week vergaderd. Dat gebeurde op verschillende locaties. Ik kwam bij alle chapters in Nederland. U vraagt wanneer ik Captain World ben geworden. In 2016. Bij de National Board zaten de captains en de Nomads.

3. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal, opgemaakt en ondertekend door de rechter-commissaris en de griffier, inhoudend de verklaring van [medeverdachte 4] op 19 februari 2019:

Bij een vergadering van het dagelijks bestuur zaten captains uit heel Nederland. Dit werd ook wel National Board genoemd. U vraagt mij hoe vaak ik met [medeverdachte 2] in het kader van een zakelijke bespreking binnen de club om tafel heb gezeten. Ik heb anderhalf jaar bij No Surrender gezeten toen [medeverdachte 2] er ook nog bij was. In die periode zijn er ongeveer 22 à 23 vergaderingen van de National Board geweest, waar wij deel van uitmaakten.

4. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 3 januari 2018, opgenomen op pagina 2418 e.v. van het dossier van Politie Noord-Nederland met nummer NN3R017062 (onderzoek Harka) d.d. 3 januari 2018, inhoudend als verklaring van [verdachte] :

Ik ga jou een beeld schetsen in een organisatie, platte organisatiestructuur. Zo simpel is het. Je hebt 26 chapters in Nederland.

(…)

V: En wat zijn nationals?

A: Dat zijn nomads en captains.

V: En dat zijn leidinggevenden?

A: Nee dat zijn, daar kom ik zo, ga ik je zo uitleggen. Dat is een aparte chapter, moet je zien, en in

die chapter heb je drie voorzitters en dat zijn world captains en daar onder zitten European captains

en daaronder zitten national captains. En daarnaast heb je dan de afdeling nomads,

nomads international, nomads national. nomads international voor de mensen die over de grens

gaan, nomads national voor de mensen die in Nederland, de national captains bemoeien zich ook alleen maar met de Nederlandse chapters. Voor de rest bemoeien ze zich nergens mee. De European

captains bemoeien zich alleen maar met Europese chapters en de world captains nemen het beleid,

aannamebeleid van de landen er omheen. (…)

A: Dan heb je de 26 chapters, en daar is de baas de president. Dat is de voorzitter, dan heb je vice-

president, die is voor interne zaken. Dan heb je treasure voor geldzaken, dan heb je secretary voor papierwerk, dan heb je een roadcaptain voor de route uitschrijving. Dan heb je een sergeant die voor beveiliging is. Meestal heb je nog twee security-leden die je kan gebruiken voor poortbewaking. Nou zo zit een chapter in elkaar, daaronder heb de full members zitten. (…) Maar hangaround, eerst word je wannabee. En dan laten we je eerst een paar maandjes mee lopen, of je wel in de groep past, want je kunt natuurlijk altijd een malloot erbij krijgen die er niet in past. (…)

V: Is dat ook ergens beschreven? Die structuur?

A: Ja dat is ook beschreven in de Kamer van Koophandel

V: En jouw rol in de club is captain world?

A: Ja.

V: Toch?

A: World captain.

(…)

A: Mijn verantwoordelijkheden?

V: Ja?

A: Uh ten eerste zit ik meestal de vergadering van de National Board voor.

5. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 3 januari 2018, opgenomen op pagina 2461 e.v. van voornoemd dossier, inhoudende als verklaring van [verdachte] :

V: Vallen er chapters onder jouw functie?

A: Nee.

A: De national, de national captains die gaan over de vraagstukken van de chapters. Dan ben je, dat

zou ook een te logge administratie worden.

V: Dus het is onderverdeeld.

A: Ja de national captains, die hebben allemaal een eigen regio, en de euro-captains die sturen aan,

er moeten landen bij, maar dat ben die communicatiepunten ook. Zo simpel is het. En wij doen dat

dan wereldwijd, met drie man, maar je moet voorzitter hebben. Als ik er niet ben, dan is [medeverdachte 7]

voorzitter, is [medeverdachte 7] er niet of ik, dan is [slachtoffer 12] voorzitter. Je moet voorzitter hebben, is geen bestuur

zonder voorzitter.

V: Dat kunnen jullie verdelen […]

A: Ja, het zuiden en het noorden hebben dat ook. Het is maar een paar kilometer. En ik ben woordvoerder voor de pers […]

6. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 10 april 2018, opgenomen op pagina 1594 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisant:

In het onderzoek Harka is gebruik gemaakt van Opname Vertrouwelijke Communicatie (OVC).

Alle genoemde opnamen zijn in eerste aanleg beluisterd. Daar waar vervolgens opnamen zijn verwerkt in het dossier van het onderzoek Harka zijn deze opnamen door ons, verbalisanten, werderom beluisterd en is de inhoud hieronder weergegeven.

Daar waar " [naam 5] " staat wordt [naam 5] bedoeld.

Unit ID: A2-16283

File Number: 2547

Subfile: 003

Datum: 9 april 2015

[naam 5] : Hier is in principe [verdachte] de enige captain die als captain is geworden in eerste instantie, omdat tie al ervaring had, al lange tijd een chapter en later chapters aan te sturen. [medeverdachte 4] is altijd bij hem, al jaren, en heeft die taak vaak waargenomen op het moment dat [verdachte] niet kon, dus vrij vroeg in het begin van het No Surrender verhaal is hij ook als captain benoemd. Dat zijn onze twee captains. Niet meer en niet minder. Dus die zijn degenen die in principe in de dagelijkse gang van zaken niet zoveel moeten doen, nog steeds wel teveel doen, maar dat is hun eigen pakkie an. Die in principe helikopterview hebben over alles wat er gaande is. Die worden geïnformeerd door de pressen en door de nomads, en vliegen aan als dat nodig is. Komen er bij, als dat nodig is, om eventuele beslissingen door te voeren. (…)

Het verhaal is gewoon heel simpel. Op het moment dat je bij de club wil, je kiest er voor, je zit hier aan tafel, dan weet je dat je voor die club gaat, dus handel je altijd naar eer en geweten. Op het moment dat je van plan bent dat niet te doen, of je doet het niet, dan moet je je verantwoording nemen, .. (ntv) klap op je bek krijgt. Da's logisch. Als jij m'n vriend bent en je doet dat, krijg je het ook. Het is niet simpel als dat. Voor het moment dat jij de club schaadt, zoals nu van de week weer is gebeurd, is dat is al een paar maanden terug hoor, maar wat ze nu weer aan het oprakelen zijn, ja die jongens verdienen de doodstraf wat mij betreft, maar dat wordt dan geregeld binnen de club, dat die jongens bad-standing krijgen.

7. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 17 april 2018, opgenomen op pagina 1706 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisanten:

In het onderzoek Harka is gebruik gemaakt van OVC. Alle genoemde opnamen zijn in eerste aanleg beluisterd. Daar waar vervolgens opnamen zijn verwerkt in het dossier van het onderzoek Harka zijn deze opnamen door ons, verbalisanten, werderom beluisterd en is de inhoud hieronder weergegeven.

Met " [naam 5] " of " [naam 5] ' wordt [naam 5] bedoeld.

Unit ID: A2-16463

File Number: 3234

Subfile 036

Datum: 14 juli 2016

[naam 5] legt nog een paar dingen uit en zegt dat hij 'consigliere' is en eigenlijk alle informatie geeft met name aan nieuwe mensen.

Subfile 037

Datum: 14 juli 2016:

[naam 5] : Wat voor jullie wel van toepassing is, dat is met de hoofdtressen, dus een nationaal verhaal, overleg over de financiële verplichtingen en de afhandeling daarvan. Normaliter is het inschrijfgeld 2500 euro. (…) Dat heeft ook weer te maken met een heel verhaal dat daar aan vooraf zit, dat mensen, als ze stoppen, een normale boete zouden moeten betalen. Maar dan was d'r niks te halen en dan kreeg je daar weer allerlei problemen mee. (…) Hiërarchie. Dat is wel iets om, wordt ook nog wel vaak genoeg herhaald hoor. We hebben een generaal…

Subfile: 038

Datum: 14 juli 2016

[naam 5] :… dat is [medeverdachte 2] , misschien wel bekend van televisie en plaatjes in de krant. Die is inmiddels geen generaal meer. Hij is uitgetreden als generaal, op het moment zit hij zelfs vast.

Maar hij wordt door ons nog wel altijd gerespecteerd als generaal. (…) Vervolgens daaronder heb je de captains, dat zijn eigenlijk de leiders van de club. Die overkoepelend functioneren. Dus een captain van hier, is voor heel Noord-Nederland. [verdachte] , is captain, [medeverdachte 4] is zijn captain-assistent, zijn altijd bij elkaar. Dan heb je de nomads. Die zie je ook wel overal. ... (ntv). Dat zijn degene die het meest zichtbaar zijn. Die zijn hoofd-security. Bemoeien zich niet met de dagelijkse gang van zaken binnen de chapters. Maar die zijn overkoepelend ook voor een aantal chapters.

(…) Het is niet zo dat we altijd in het gareel meelopen. Het is niet zo dat we overal maar als hondjes eh… Ons gedragen en moeten gedragen. Maar we gaan niet door de beugel, in de zin van, we gaan niet promoten dat we een 1% club zijn. Want dat geeft alleen maar extra negativiteit. (…) Dit is even de eerste informatie die je meekrijgt. Wordt wel herhaald. Elke 2, 3 weken zitten we even als prospects bij mekaar.

Unit ID: A2-16463

File Number 3234

Subfile: 041

Datum: 14 juli 2016

Er komen mensen de memberroom binnen, waaronder [medeverdachte 6] en een Duits sprekende man.

[medeverdachte 6] : Hebben jullie de 30e tijd? 30 juli? Over 2 weken. We hebben in Harlingen, gaan we een confrontatie aan met de Hells Angels. Als jullie kunnen?

(…)

NNM: We komen sowieso.

8. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 10 april 2018, opgenomen op pagina 1544 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisanten:

In het onderzoek Harka is gebruik gemaakt van Opname Vertrouwelijke Communicatie (OVC). Alle genoemde opnamen zijn in eerste aanleg beluisterd. Daar waar vervolgens opnamen zijn verwerkt in het dossier van het onderzoek Harka zijn deze opnamen door ons, verbalisanten, werderom beluisterd en is de inhoud hieronder weergegeven.

Daar waar " [medeverdachte 4] " staat wordt [medeverdachte 4] bedoeld.

Unit ID: A2-16283

File Number: 613

Subfile: 02

Datum: 9 december 2014

Vervolgens gaat [medeverdachte 4] met zijn mededeling als volgt verder: Snap je wat ik bedoel? En alle andere

members die weten ook wat er van hun verwacht wordt toch. Ik bedoel No Surrender een motorclub

met een slechte naam dat wordt allemaal aangepraat door anderen en laten wij nou met mekaar

laten zien dat wij geen 1 % motorclub bent, want dat bent wij niet wij bent misschien wel veel stouter

maar laten wij slimmer wezen naar de buitenwereld toe.

9. Een schriftelijk bescheid, te weten een uitwerking van een OVC-gesprek in het onderzoek 13VENTOUX, opgenomen op pagina 1807 e.v. van voornoemd dossier, voor zover inhoudend:

Datum: 3 maart 2016

Deelnemers: [medeverdachte 5] , [naam 26] , [naam 27] , NN.

[naam 27] : Dat was eh, onze Generaal was helemaal over zijn zeik dat ie eh (ntv). Daar geef ik hem geen ongelijk in, aan de andere kant (ntv). Hij wil ook alles zelf regelen, zelf doen en hij maakt zijn eigen een beetje kwaad over het feit dat eh (ntv geluid hapert). Hij was een beetje boos (ntv) kutweek (ntv).

NN: Die man blijft een mens. (ntv) teveel hooi op je vork en dan wordt het je ook teveel. Begrijp je, al kan je veel gaan, maar dan wordt het je ook teveel weet je.

[naam 27] : Ja maar ja ja het is ook wel een (ntv).

NN: Hij wil alles onder controle houden.

[naam 27] : Er zijn vaak dingen die wij dan bespreken (ntv) twee uur later draait ie de hele boel weer

om. Dan denk ik ook (ntv) hiero.

NN: Dat is het nadeel van als je alleen heerst, begrijp je. Als je alleen heerst dan jij hebt te zeggen.

Dan komt ook alles op jou.

[naam 27] : Een dictatuur is dat. (ntv) dat is ook een beetje zijn eigen probleem hoor dat eh weet ie zelf

ook wel denk ik. Nee maar we gaan dinsdag effetjes praten weer.

10. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 17 april 2018, opgenomen op pagina 1711 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisanten:

In het onderzoek Harka is gebruik gemaakt van OVC. Alle genoemde opnamen zijn in eerste aanleg beluisterd. Daar waar vervolgens opnamen zijn verwerkt in het dossier van het onderzoek Harka zijn deze opnamen door ons, verbalisanten, werderom beluisterd en is de inhoud hieronder weergegeven.

Daar waar " [verdachte] " of " [verdachte] " staat wordt [verdachte] bedoeld. Daar waar " [medeverdachte 7] " staat wordt [medeverdachte 7] bedoeld.

Unit ID: A2-16463

File Number: 3552

Subfile: 014

Datum: 04 augustus 2016

[verdachte] : Ik vind dat als wij met z'n drieën, jij als familielid van (ntv), wij als loyale mensen, ook nog met kennis en verstand van zaken, ook van motorclubs, ik vind dat wij met zijn drieën de kar gaan runnen, maar dat de "Nationals" stemmen.

[medeverdachte 7] : Ja, zo moet het blijven.

[verdachte] : Ja, zo moet het blijven. En elke National is gelijkwaardig. (…) Dat moeten ze ook blijven en weet je waarom? Anders zijn wij zelf ook nog de klos hè, dan worden wij net zoals [medeverdachte 2] gezien he?

[medeverdachte 7] : Juist. En dat bedoelde ik te zeggen van eh… We moeten allemaal blijven stemmen want.. ..

[verdachte] : De raad die blijft. (…) Er moet wel onderscheid komen tussen "World" en "Europe".

[medeverdachte 7] is het daar mee eens. Ze mogen mee stemmen zegt [verdachte] en die Belgen zijn Belgen en die mogen wat mij betreft niet meestemmen als het gaat om No Surrender zaken wereldwijd. (…)

[verdachte] zegt dat zij de structuur bepalen voor de hele wereld ... en dan gaat het alleen over de motorclub zaken.

11. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 17 april 2018, opgenomen op pagina 1714 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisanten:

In het onderzoek Harka is gebruik gemaakt van Opname Vertrouwelijke Communicatie (OVC) Alle genoemde opnamen zijn in eerste aanleg beluisterd. Daar waar vervolgens opnamen zijn verwerkt in het dossier van het onderzoek Harka zijn deze opnamen door ons, verbalisanten, werderom beluisterd en is de inhoud hieronder weergegeven.

Daar waar " [verdachte] " of " [verdachte] " staat wordt [verdachte] bedoeld […] Daar waar “ [medeverdachte 4] ” of " [medeverdachte 4] " staat wordt [medeverdachte 4] bedoeld […]

Unit ID: A2-16463

File Number: 3700

Subfile: 014

Datum: 11 augustus 2016 […]

[verdachte] vraagt aan [naam 15] wat [medeverdachte 7] met hun heeft besproken. [naam 15] zegt dat [medeverdachte 7] heeft verteld dat er

binnenkort waarschijnlijk zaken gaan veranderen. [verdachte] wil dit weten omdat ze dan mogelijk vrijuit

kunnen praten. [naam 15] zegt dat hij zich stil heeft gehouden omdat dit de afspraak was. [verdachte] zegt

hem het wel te willen uitleggen wat zijn plannen zijn omdat ze nationals onder elkaar zijn. [verdachte] zegt

dat hij een stichting gaat maken samen met [medeverdachte 7] en [slachtoffer 12] zodat de reisbewegingen kunnen worden betaald. [verdachte] vertelt over het voorarrest van [medeverdachte 2] , die zit waarschijnlijk nog wel 3 maand, hier wil hij niet op wachten. [verdachte] zegt dat hij zijn voorstel wil voorlezen. De deur gaat open, [verdachte] zegt dat Timmie iemand voor de deur moet zetten en dat er niemand meer naar binnen mag.

[verdachte] gaat verder en zegt dat er een dagelijks bestuur komt van [verdachte] , [slachtoffer 12] en [medeverdachte 7] .

Unit ID: A2-16463

File Number: 3700

Subfile: 015

Datum: 11 augustus 2016 […]

[verdachte] zegt dat ze hebben gezegd dat ze dit pas 6 september met alle nationals, want hij wil niet dat

het allemaal vooruit loopt.

[verdachte] : Kijk iemand zal toch de kar moeten trekken Jopie en ik wil me daar wel voor opofferen maar ik wil

niet de zwarte piet toegeschoven krijgen.

NNM: Nee, nee, nee, nee.

[verdachte] : Van justitie of van andere nationals

(…)

[verdachte] zegt dat ze 6 september de knopen zullen doorhakken. Hoe ze dat precies allemaal gaan

aansturen. [verdachte] heeft het over de colours. Ze hebben de colours allemaal op maar niemand heeft ze betaald. Er is geen boekhouding van bijgehouden. Daar kunnen ze nu al voor verboden worden.

[verdachte] praat over de colours en het geld. [verdachte] noemt de FIOD

[verdachte] : Nee, maar we gaan er een officiële stichting van maken, officieel bestuur er in elke lid gaat 6

euro per maand donateren in die pot. Van de hele wereld. Van Barcelona tot Bosnië .. (ntv) die

hebben dat ook meegekregen, die hebben dat direct op een briefje meegekregen. 6 euro van elke

lid, elke maand. 1 euro voor de big house crew, voor de mensen die vast zitten, en 5 euro voor het reizen van de nationals. Ben je gedekt, ben jij gedekt.

Captain [naam 28] en captain [naam 10] worden de secretaris en penningmeester van de national raad. 1 in

het zuiden en 1 in het noorden, die houden de kas bij.

[verdachte] vertelt dat iedereen als national krijgt een code op de telefoon waarmee ze precies kunnen

zien wat er geboekt is voor wie en wat. Hoeveel geld er op staat. [verdachte] zegt dat hij het niet zelf bedacht heeft maar dat het al 50 jaar bestaat. België blijft België draaien.

Alle andere nationals gaan Europa draaien van de captains.

[verdachte] verteld dat zij gaan beoordelen of iemand captain waardig is.

[medeverdachte 4] neemt ook deel aan het gesprek.

[verdachte] heeft het over jongens waar hij geen zin aan heeft.

[verdachte] zegt dat hij heel veel aardige jongens kent maar dat hij daar niks beter van is geworden in de

motorwereld. Je moet de club draaiende houden als captain en als nomad heb je andere taken. Als captain hou je de kar in beweging en de nomad is alleen voor als de kar een stroef wieltje heeft.

Om die soepel te maken. Daar is de nomad voor. Als de nomad met pensioen gaat krijgt hij direct de gouden captain status want dan hoeft niemand hoeft te weten dat jij ooit de schroef hebt losgedraaid en dat jij dat wieltje soepel hebt gemaakt. Dat hoeft niemand te weten in de wereld. Zo wil [verdachte] dat doen met de status van die nationals […]

NNM: Als nomad wordt dat kapitein in gouden status

[verdachte] : Als die een gouden status wil en als ie het verdiend heeft, snap je? Die 3 voorzitters die gaan

ook die nomads aansturen in de zin van, jij hebt een probleem, 2 chapters hebben een probleem,

en die 3 captains die moeten daarvan weten als jij wat doet. Jij werd anders door [medeverdachte 2] aangestuurd

toch?

NNM: Ik had van [medeverdachte 2] .. (ntv) een vrijbrief

[verdachte] : Ja, maar dat ken toch niet? Dat moet jij toch met iemand overleggen?

NNM: Ja, nee .. (ntv)

[verdachte] : Ja, maar jij moet toch met iemand wat overleggen?

NNM: ja, maar dat doe ik sowieso

[verdachte] : Nee, maar dat moet, vind ik. Ik vind ook dat het moet. Ik vind ook, dat is geen verantwoording

afleggen. Ik vind dat we even moeten kijken met toch 3 andere ogen naar, Joepie, misschien kunnen we het zo doen, of die kant langs.

NNM: .. (ntv) emotie, de ander wat minder .. (ntv)

[verdachte] : Nee, maar snap je wat ik bedoel. Niet om te controleren, want nogmaals, als jij vind dat het

moet, zelf weten. Maar wij willen toch dat die club een richting gaat varen en als er iemand af valt en

jij moet dat corrigeren of [medeverdachte 6] moet dat hier corrigeren, dat wij er van weten. Zo werk ik altijd al

met die jongens. Jongens móeten dat aan mij melden en ik moet daar het laatste woord over

kunnen zeggen ..

12. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 17 april 2018, opgenomen op pagina 1719 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisanten:

In het onderzoek Harka is gebruik gemaakt van OVC. Alle genoemde opnamen zijn in eerste aanleg beluisterd. Daar waar vervolgens opnamen zijn verwerkt in het dossier van het onderzoek Harka zijn deze opnamen door ons, verbalisanten, werderom beluisterd en is de inhoud hieronder weergegeven.

Daar waar " [verdachte] " of " [verdachte] " staat wordt [verdachte] bedoeld.

Unit ID: A2-16463

File Number: 3893

Subfile: 006

Datum: 18 augustus 2016.

[verdachte] zegt dat hij hun vanavond de hele structuur zal vertellen. Het is dinsdag unaniem

besloten. Hij heeft het over een grote meeting, 6 september, waar alles tot in de perfectie geregeld

moet zijn. […] Het hele zuiden en westen komen hier heen. […]

Dan zegt [verdachte] dat ze 6 september weer een meeting hebben van heel Nederland, België,

Duitsland. Dan verwacht hij iedereen. NNM zegt dan iedereen verplicht aanwezig. Alle chapters,

iedereen aanwezig, zegt [verdachte] . En donderdag weer clubavond. [naam 15] heeft het over betalen. [verdachte] zegt dat ze afgelopen dinsdag een vergadering hadden van alle 'Nationals'. Daar heeft [naam 15] een paar documenten voor [verdachte] voor gemaakt die [verdachte] zelf geschreven heeft.

[verdachte] zegt dat ze 3 World Captains hebben, [medeverdachte 7] , [slachtoffer 12] en [verdachte] . [verdachte] is daar de voorzitter van,

dagelijks bestuur. Als [verdachte] er niet is, [slachtoffer 12] en [medeverdachte 7] . [verdachte] heeft het dan over de Holland captains,

die worden Europa captains. Germany, Germany, België, België, Spanje, Spanje, Suriname,

Suriname Denemarken Scandinavië wordt dat. Waarom hebben ze dat gedaan; Er moet leiding in

de club komen. [verdachte] noemt Satudarah, dat ze daar tegenover [naam 65] zitten, en er is geen world

captain. Dan kan hij denken .. (ntv) Ze hebben nu 3 wereldpresidenten, officieel 3 world captains.

[verdachte] zegt dat de nomads in de statuten staan, ze zijn met 17 'nationals' daar horen de nomads ook

bij, die hebben ze zelfde stemrecht als de andere captains. Alles is hetzelfde gebleven De Nomads

gaan achterop dragen en aan de zijkant 'international'. Ze moeten overal op de wereld inzetbaar

zijn, zonder dat ze weten welk land of wat dan ook. [naam 29] wordt nomad Duitsland. De nomads gaan

verantwoording afleggen aan de captains. Dan heeft [verdachte] het over iemand die hij daar niet meer wil

hebben. Er wordt wat om gelachen. [verdachte] wil een andere nomad proberen. [verdachte] zegt dat ze eerst vandaag een geheimhouders verklaring doen. Als iemand wat naar buiten lekt, zoekt hij dat uit van vandaag verteld heeft en die kan direct ook vertrekken. [verdachte] noemt [naam 30] (FON) van captain [naam 31] (FON) als een nieuwe goede nomad. Dat is iemand uit Almere. Die blonde vent, zit nu in Suriname. [verdachte] zegt dat dit nog niemand weet, ook de andere nomads niet, dus ... Daar wil [verdachte] naar toewerken.

Unit ID: A2-16463

File Number: 3893

Subfile: 007

Datum: 18 augustus 2016

[verdachte] zegt dat de club gedragen, moet worden door 3 mensen die dezelfde visie hebben, hij bepaalt de visie en die andere 2 doen mee. En die kunnen mooi die visie uitdragen. Anders kom je niet aan een fatsoenlijk structuur. Daar gaat het om, om de structuur in de club.

13. Een schriftelijk bescheid, te weten een "online inzage" uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel, opgenomen op pagina 2108 van voornoemd dossier, voor zover inhoudend:

Rechtsvorm: Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

Statutaire naam: NS MC

Bestuurders:

[verdachte] , [verdachte] […] voorzitter (datum registratie 06-10-2016)

[medeverdachte 7] […] penningmeester (datum registratie 06-10-2016)

[naam 1] […] secretaris (datum registratie 06-10-2016)

14. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 22 maart 2018, opgenomen op pagina 2015 van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisant:

In het kader van onderzoek Chalkida / ZBRAB17006 ben ik belast met het uitluisteren en verwerken

van de opgenomen telecommunicatie.

Uit tapgesprek van tap [telefoonnummer] op 17 mei 2017 om 08:13:17 uur tussen [verdachte] en [medeverdachte 7]

blijkt dat zij de leiding hebben. [verdachte] zegt: " .. ik ga die jongens van Almere en

Doetinchem ook niet zeggen dat ze kunnen blijven hoor en dat ze gewoon onder mij blijven ..." en

" ... omdat je een eigen clubhuis hebt, hou je je eigen clubavond ... en je valt gewoon rechtstreeks

onder mij" hij zit ook in het Noorden van Nederland .." [medeverdachte 7] heeft kennelijk ook de leiding

want hij zegt daarop "jij mag het zelf beslissen vriend, geen probleem" en "laat hem lekker onder jou

lopen dat is goed ... " Uit tapgesprek op 19 mei 2017 om 20:18:36 uur tussen [verdachte] en [medeverdachte 7]

geven ze aan dat ze niet voor niks die kar trekken.

Bron: tap [telefoonnummer] sessie 139, 500.

15. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 17 april 2018, opgenomen op pagina 1738 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisanten:

In het onderzoek Harka is gebruik gemaakt van OVC. Alle genoemde opnamen zijn in eerste aanleg beluisterd. Daar waar vervolgens opnamen zijn verwerkt in het dossier van het onderzoek Harka zijn deze opnamen door ons, verbalisanten, werderom beluisterd en is de inhoud hieronder weergegeven.

Daar waar "H" of " [verdachte] " staat wordt [verdachte] bedoeld. Daar waar " [medeverdachte 7] " of " [medeverdachte 7] " staat wordt [medeverdachte 7] bedoeld.

Unit ID: A2-16463

File Number: 6296

Subfile: 004

Datum: 1 november 2016

[medeverdachte 7] : […]

[verdachte] : Nee, maar interesseert me ook niks. Kijk, hier kan ik op bouwen, [medeverdachte 4] kan de boel overnemen. Die heeft het wel onder controle, hier. Die kan niet landelijk onder controle houden, maar hier wel. Dat is goed geregeld. En als ik weg ben, dan kan jij met [slachtoffer 12] gewoon landelijk allemaal doen. En als jij weg bent, dan doen wij dat. Daar maak ik mij niet druk om. Ik sta altijd achter jou.

16. Een schriftelijk bescheid, te weten een uitwerking van een afgeluisterd en opgenomen telefoongesprek d.d. 5 januari 2018 tussen [medeverdachte 4] en [medeverdachte 7] , opgenomen op pagina 1913 e.v. van voornoemd dossier, voor zover inhoudend:

[medeverdachte 4] zegt tegen [medeverdachte 7] dat hij bij [verdachte] op bezoek is geweest. Het gaat goed met hem. Hij moest de groeten doen. [medeverdachte 4] wordt toegevoegd aan [medeverdachte 7] en [slachtoffer 12] , als drieluik. Dan kan hij meepraten ergens over. [medeverdachte 7] zegt dat ze dat dinsdag gelijk gaan doen. [medeverdachte 4] zal ook toegevoegd worden aan de app van [medeverdachte 7] en [slachtoffer 12] . (…) Wensen elkaar fijn weekeinde en tot dinsdag aan tafel […]

17. Een schriftelijk bescheid, te weten een uitwerking van een afgeluisterd en opgenomen telefoongesprek d.d. 23 januari 2018 tussen [medeverdachte 4] en [medeverdachte 7] , opgenomen op pagina 1917 e.v. van voornoemd dossier, voor zover inhoudend:

[medeverdachte 4] : O ja en toen wouden ze die [naam 31] en die [naam 30] nog een bad standing geven, ik zeg nee.

[medeverdachte 7] : Nee je hebt gelijk

[medeverdachte 4] : De afspraak met [verdachte] was eh ........ dat ze gewoon contact konden houden met de club. (…)

[medeverdachte 4] : En als er ter zijne tijd een andere beslissing wordt genomen of dat we zeggen luister jongens, we doen helemaal niets meer met jullie, het contact is helemaal weg, dan kan dat altijd nog beslist worden, Dat gaan we nu niet doen. Die afspraak is door [verdachte] gemaakt en die gaan we niet overrulen.

[medeverdachte 7] : Juist daarom…

18. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 2 oktober 2016, opgenomen op pagina 342 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisant:

Bij het Team Criminele Inlichtingen van de Eenheid Oost Brabant is in de maand mei 2016 via een informant de navolgende informatie binnengekomen: " [naam 32] , lid van de No Surrender Chapter Geldrop, heeft thuis in zijn woning meerdere vuurwapens." Ter doorzoeking werd binnengetreden in de woning van Gregoire. Door mij werd een document aangetroffen met de titel "Chapter regels No Surrender". De letterlijke inhoud van het document betrof:

5. Prospects mogen geen alcohol of drugs nuttigen zonder toestemming kader.

(…)

32. Wat op de club gebeurt, blijft op de club. Dit is een keiharde regel. Bij overtreding van deze regel volgt bad standing.

33. Vechten, beledigen, bedreigen van medebroeders is ten strengste verboden met bad standing tot gevolg.

19. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 4 juni 2018, opgenomen op pagina 197 e.v. van het bij voornoemd dossier gevoegde aanvullend relaas, inhoudend als relaas van verbalisant:

Op 14 februari 2018 heeft een doorzoeking ter inbeslagneming plaatsgevonden. In voorliggend proces-verbaal van bevindingen wordt nader ingegaan op een USB stick, aangetroffen in een Mercedes, welk voertuig op naam staat van [medeverdachte 7] . Op de USB stick zijn 69 documenten aangetroffen. Document 56, pres vergadering 04-11-2014 te Poppel. Document 7, Nomad vergadering 18-11-2014 te Poppel. Document 57, president vergadering 02-12-2014 te Poppel. Document 58, president vergadering 06-01-2015 te Poppel. Document 22, president vergadering 03-03-2015 te Poppel. Document 10, president vergadering 03-05-2015 te R'dam.

20. Een schriftelijk bescheid, te weten een verslag, opgenomen op pagina 229 e.v. van het aanvullend relaas, voor zover inhoudend:

Pres. vergadering 04-11-2014 te Poppel:

Het navolgende is ter sprake gekomen:

Capt. [naam 33] : De uitgereikte Hangaround/Prospect/Clubhuisregels dient men als richtlijn te gebruiken! De regels kunnen worden aangepast in overleg met je captain! De exemplaren van de regels blijven bij je Secretary of Treasurer, laat de members na het lezen van de regels er ook voor tekenen dat men de regels aandachtig gelezen heeft!

21. Een schriftelijk bescheid, te weten een verslag, opgenomen op pagina 237 e.v. van het aanvullend relaas, voor zover inhoudend:

Nomad. vergadering 18-11-2014 te Poppel:

Het navolgende is ter sprake gekomen:

* De Nationals hebben geconstateerd dat binnen de Chapters de regels niet zo nauw genomen worden! Hier moet absoluut heel snel verandering in gaan komen!

* Geen enkele Security onderneemt iets ZONDER medeweten van de NOMADS! Als je geen communicatiemiddelen ter beschikking hebt doe het dan via de Captains!

22. Een schriftelijk bescheid, te weten een verslag, opgenomen op pagina 239 e.v. van het aanvullend relaas, voor zover inhoudend:

Pres. vergadering 2-12-2014 te Poppel:

Het navolgende is ter sprake gekomen:

Nomad [naam 34] : Als men iemand BAD STANDING wil geven overleg dit eerst met een NOMAD en geef aan welke SANCTIE is opgelegd! (…) Als er een SANCTIE is betaald zal deze per direct in de nationale kas gaan!

Capt. [naam 35] : Bij het verlaten van de club vanaf de rang Hangaround 2 staat een SANCTIE van plus/minus € 5.000,- (dit is een richtlijn en dient als afschrikmiddel). Pressen geef niet zo maar een akkoord voor GOOD STANDING beoordeel dit per geval en bij twijfel bespreek het met de NATIONALS! Wie teruggesneden is kan de club NIET verlaten en ook GEEN transfer aanvragen naar een ander chapter! Alleen verlaten in Bad Standing met een sanctie van € 5.000,- is dan nog mogelijk!

23. Een schriftelijk bescheid, te weten een verslag, opgenomen op pagina 241 e.v. van het aanvullend relaas, voor zover inhoudend:

Pres. vergadering 06-01-2015 te Poppel:

Het navolgende is ter sprake gekomen:

Pres. West-Side: Geldt de richtlijn van € 5.000,- met BS ook voor België? Antwoord van de Captains: De richtlijnen voor dit onderwerp geldt voor No Surrender MC BREED!

24. Een schriftelijk bescheid, te weten een verslag, opgenomen op pagina 245 e.v. van het aanvullend relaas, voor zover inhoudend:

Pres. vergadering 03-03-2015 te Poppel:

Het navolgende is ter sprake gekomen:

Capt. [naam 33] : Er moet veel beter gecommuniceerd worden van Pres. naar andere kaderleden en zo omlaag binnen het Chapter! Kaderleden praten met de Nationals over clubzaken en geen members of Hangarounds! Volg de juiste weg van de communicatie en leid je members goed op!

25. Een schriftelijk bescheid, te weten een verslag, opgenomen op pagina 250 e.v. van het aanvullend relaas, voor zover inhoudend:

President vergadering 03-05-2015 te R'dam:

Het navolgende is ter sprake gekomen:

Capt. [medeverdachte 7] : Laat je als PRES niet ondersneeuwen door je members laat ze duidelijk weten wat de hiërarchie is binnen je Chapter! Zij dienen RESPECT te hebben voor de hiërarchie (KADER) en te luisteren naar wat hun gezegd en opgedragen wordt!

26. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 12 april 2018, opgenomen op pagina 1664 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisanten:

In het onderzoek Harka is gebruik gemaakt van OVC. Alle genoemde opnamen zijn in eerste aanleg beluisterd. Daar waar vervolgens opnamen zijn verwerkt in het dossier van het onderzoek Harka zijn deze opnamen door ons, verbalisanten, werderom beluisterd en is de inhoud hieronder weergegeven.

NNM is niet per se steeds dezelfde persoon. Daar waar "ntv" staat wordt niet te verstaan bedoeld. Daar waar " [verdachte] " staat wordt [verdachte] bedoeld.

● Unit ID: A2-16283

File Number: 4913

Subfile: 003

Datum: 8 oktober 2015

NNM1: Maar eeh, ze hebben nieuwe ... (ntv). Het is verboden om geld te lenen onder mekaar. Doe je het wel, dus dan praat je niet over 10 euro, praat je niet over 15 euro, klaar, je hebt ook grote bedragen, doe je het wel en, dan kun je niet zeuren bij de club van ja, ik krijg nog geld van hem .. (ntv). Broeders onder mekaar want er is teveel gezeur binnen No Surrender dat mensen mekaar geld lenen, om wat voor reden dan ook, en niet geld terug krijgen en dan eeh bonje krijgen en dat er dan mensen uit moeten worden gezet of bad standing. Dat wil [medeverdachte 2] .. (ntv) niet meer. Dus als je geld leent is het je eigen verantwoording kun je niet bij de chapter aankomen zeuren van ik krijg nog geld van die persoon en dit en dat. En ook met justitie dat, hij wil, alle problemen van justitie wil die weg hebben. Die wil ook weg hebben dat eeh bad standing, dat we de motor moeten pakken of eeh iemand in elkaar moeten slaan of wat dan ook, dat wil die niet meer. Begrijp je waarom?

[…] Gaat dus zo gebeuren, elke member die hier nieuw gaat komen 2500 euro betalen. […] Echt, we gaan doen want dit duurt veels te lang zo. Maar in ieder geval 2500 moeten betalen. Eeh, er gaat 500 naar de clubkas en 2000 gaat naar de National kas. Waar alle Nationals zitten Captains .. (ntv) uittreders, naar het buitenland, weet ik veel wat. En, het is gewoon daarvoor dat als degene dan een bad standing krijgt die is gewoon zijn 2500 euro kwijt. […] Die krijgt geen BS meer, is gewoon oprotten, wegwezen, adios amigos. […] Er zijn teveel mensen die er allemaal bijkomen, die er

allemaal zo weer uit gaan, waar iedereen hoofdpijn van krijgt. De sergeant at arms moet het oplossen want die moet er heen, die moet er de motor afpakken, die moet geld pakken, geld doen, die komt met justitie in problemen. En dat is een stok van justitie om mee te slaan. […] Daarvoor is dat nou met dat geldbedrag zo van nou, iedereen die komt moet gewoon 2500 euro betalen. […] Nee, dan is het gewoon als je weg gaat. Doei 2500.

NNM: Nee, maar voor de mensen die er nog zijn. […] Daar geldt het niet voor.

NNM1: Nee, daar geldt het niet voor.

NNM: Die ouwen .. (ntv) we nog in mekaar slaan.

NNM1: Kijk, we kunnen zelf onze eigen regel bepalen weet je wel. Kijk, als iemand ons echt naait gewoon binnen het chapter…(ntv) gewoon echt een rat bij ons, kijk, die krijgt gewoon geheid klappen, makkelijk zat.

● Unit ID: A2-16283

File Number: 4913

Subfile: 009

Datum: 8 oktober 2015

[verdachte] : Hij mag vanavond nog kiezen. Hij mag de motor inleveren en oprotten als hij bevestigd heeft wat hij tegen hem gezegd heeft. Die andere jongen trappen we eruit.

NNM: Ja 100%

[verdachte] : Die heeft toch niks.

● Unit ID: A2-16283

File Number: 4913

Subfile: 010

Datum: 8 oktober 2015

[verdachte] : Valt onder de oude regeling dus bad standing betekent gewoon een portie klappen en wegwezen.

27. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 27 maart 2015, opgenomen op pagina 1788 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisant:

Op dinsdag 10 februari 2015 heeft er een ontmoeting plaats gevonden in het restaurant De

[bedrijf 7] in Abcoude. Deze ontmoeting is geobserveerd. Bij deze ontmoeting waren de volgende personen aanwezig: [naam 36] , [naam 37] en [naam 27] .

Ik heb het opgenomen gesprek uitgeluisterd en het volgende bevonden:

[naam 27] : […] [medeverdachte 2] had gezegd over die motor. .ntv.. hij mag hem van mij houden ... en ntv .. .. Ik hoef die man zijn geld niet… Ik heb het zelf meegemaakt, eh .....

[naam 36] : Principe kwestie.

[naam 27] : Weet ik. Ik weet het niet. Vijf rooien ... En hij heeft het zelf aangeboden. Kijk .. .

[naam 37] : Ja

[naam 27] : [medeverdachte 2] had gezegd: ''Je weet hoe het werkt. Die regel ... . Bad standing ... is vijf rooien he!''

[naam 36] : Hij is gewoon aan het janken. Hij kon gewoon met good standing eruit..

[naam 27] : Ja ... Maar ehhh ... Heeft hij nog wat uit slaan of zo bij de club? Clubgeld of ntv.

[naam 27] : Ja maar kijk. Hij moet gewoon straight zijn, want ik ga over een week of twee, drie ga ik gewoon

bij hem langs. Dan ga ik zo bij hem langs.

28. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 10 februari 2018, opgenomen op pagina 1101 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisant:

Uit politiesystemen blijkt dat op 4 april 2016 in een woning aan de [straatnaam] te

Eindhoven een in werking zijnde hennepkwekerij is aangetroffen met 430 planten. In deze woning is

als verdachte aangehouden: [naam 38] . In een auto die op de oprit stond van voornoemde woning is een zwartkleurige map met een opdruk van No Surrender MC in beslag genomen. In voornoemde map zaten diverse documenten, waaronder getypte en handgeschreven notulen. Onderstaand worden per vergadering de voor onderzoek Harka meest relevante onderwerpen benoemd.

Presvergadering 02-02-2016

Kennelijk is er op 2 februari 2016 een vergadering van presidenten waarbij (onder meer) aanwezig

zijn: generaal ( [medeverdachte 2] ), captain [medeverdachte 2] , de president van chapter The Hague, Captain [verdachte] ,

Nomad [naam 15] , de president van chapter Mercenaries en de vicepresident van South-Central.

De generaal geeft uitleg over de situatie rondom voormalig captain [naam 33] , captain [naam 39] en chapter

Breda. Tevens geeft hij aan dat niemand van chapter Rotterdam een BS heeft gehad en dat nomads

met de kwestie bezig zijn. BS bestaat niet.

Tevens stelt de Generaal dat de regel omtrent de instapfee van € 2500,- wordt aangepast naar

€ 250,- per maand voor een jaar of € 2.500 ineens, en dat een groep van 10 personen eenmalig een

bedrag van € 8.000,- betaalt. Daarnaast stelt de generaal dat niemand meer zomaar pres of national

wordt, dat daar strenger naar gekeken wordt en breed over gestemd.

Treasvergadering 15-3-2016

Kennelijk is er op 15 maart 2016 een treasurer vergadering. Aanwezig zijn onder meer captain [naam 66] , captain [naam 27] , Captain [medeverdachte 7] , treasure [naam 40] , treasure

[naam 41] , treasure [naam 42] , treasure [naam 34] , treasure [naam 43] , treasure South central, captain [medeverdachte 2] en

captain [naam 44] .

Captain [naam 27] stelt dat de contributie betaald moet worden ook als je bij een VV zit en dat er een

oplossing gevonden moet worden voor achterstanden. Benoemd wordt regel 86. Geen drank en

drugs tot achterstand is ingelopen, snijden is geen optie.

Treasure [naam 43] noemt '€ 250 per maand, goeie biker, te hoge drempel'. Kennelijk reageert captain

[naam 27] dat dit een respectvolle inleg is, geen BS en geen problemen meer achteraf. De treasure van

south central stelt dat HA (waarschijnlijk: hang arounds) wel uitdunnen. Captain [naam 27] beaamt dit,

maar stelt dat men wel sterker is maar wel voorzichtigheid. Captain [naam 66] stelt dat de inleg blijft en

men creatief geld moet genereren met bijvoorbeeld clubhuizen.

29. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. april 2018, opgenomen op pagina 1728 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisanten:

In het onderzoek Harka is gebruik gemaakt van OVC. Alle genoemde opnamen zijn in eerste aanleg beluisterd. Daar waar vervolgens opnamen zijn verwerkt in het dossier van het onderzoek Harka zijn deze opnamen door ons, verbalisanten, werderom beluisterd en is de inhoud hieronder weergegeven.

Unit ID: A2-16463

File Number: 4549

Subfile: 016

Datum: 8 september 2016

Vervolgens vindt er een gesprek plaats tussen [naam 67] en een man die " [naam 45] " wordt genoemd. [naam 67] vraagt iets aan [naam 45] , waarop [naam 45] antwoordt: "Nee eerste keer". Vervolgens is de stem van [naam 2] te horen. [naam 2] praat over smoesjes en leugens, daar kan hij niet mee om gaan. [naam 2] zegt dat zodra "hij hier komt", je colors moet verdienen, die moet je betalen. De contributie is volgens [naam 2] vijftig euro in de maand. Volgens [naam 2] gaat hier ook nog wat geld af, maar dat is voor [naam 45] niet belangrijk. [naam 45] bevestigt dit. [naam 2] : "Maar je moet ook binnen een bepaalde tijd, moet jij vijfentwintighonderd betalen voor je colors en bad standing, zeg maar. Want als er wat gebeurt, moeten ze nog naar hem toe, moeten ze motors afpakken, willen ze niet, ze willen dat het een tijd bestaakt, wanneer jij er klaar voor bent. (ntv). Dat wil niet zeggen: nou moet je dat hebben. Maar je moet wel, heb je een keer een mazzeltje, een bankje of een dit, (ntv). [naam 2] zegt dat iedereen het moet betalen, dus [naam 45] ook. [naam 2] : "Maar dat is ook voor, dat er weinig gedonder is, mocht je

een keer dat een de club uit moet, dat we daar (ntv) moeten, dat hij een achterstand hebt, dat we geld op moeten halen, dat willen we niet meer. Dus dat is eigenlijk, dat is eigenlijk het potje wat je voor jezelf creëert.

30. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 17 april 2018, opgenomen op pagina 1738 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisanten:

In het onderzoek Harka is gebruik gemaakt van OVC. Alle genoemde opnamen zijn in eerste aanleg beluisterd. Daar waar vervolgens opnamen zijn verwerkt in het dossier van het onderzoek Harka zijn deze opnamen door ons, verbalisanten, werderom beluisterd en is de inhoud hieronder weergegeven.

Daar waar " [verdachte] " of " [verdachte] " staat wordt [verdachte] bedoeld. Daar waar " [medeverdachte 7] " of " [medeverdachte 7] " staat wordt [medeverdachte 7] bedoeld.

● Unit ID: A2-16463

File Number: 6296

Subfile: 001

Datum: 1 november 2016

[verdachte] zegt: Ga zitten man, [medeverdachte 7] . […] Foutje gemaakt he. Die hebben we even met elkaar aangepakt.

NNM: Wie?

[verdachte] : Dat jong. Foutje gemaakt, praten met de politie, dat kan niet. Niet over ons, maar gewoon:

antwoord geven. Ik zeg: "Dat ken toch niet, maat."

[medeverdachte 7] : Dat mag niet.

[verdachte] : Gewoon beroep op je zwijgrecht doen. [naam 46] , de sergeant heb het goed gedaan.

[medeverdachte 7] : Maar hij kan (ntv) Hadden ze me nog kunnen waarschuwen daarvoor. Dus ik heb tegen die

jongens zo snel mogelijk, laatste (ntv) houden ze die 2 tegen, die Marokkaan en die (ntv), die full-

member van Zeeuws Vlaanderen. Ook alle 2 zwijgrecht. (ntv)

[verdachte] : De sergeant moet nou een straf uitzitten. Nou die heb ook al een beroep op zwijgrecht. Advocaat

komt voorbij, klaar.

[medeverdachte 7] : Nou daarom. Ik was d'r (ntv) bezig geweest (ntv) die jongens d'r uit te krijgen, potver.

[verdachte] : Ja, dat kost veel energie. Maar ik zal je vertellen, we zijn wel op de goede weg, mejonge hoor.

(…)

[medeverdachte 7] : Ik heb tegen die jongens ook gezegd: "Gewoon, zwijg." Ik heb een advocaat, ik heb een echte advocaat, wil ik jou ook eens voorstellen, dat is Bals. (ntv) komt-ie naar mij. Ik ga hem vragen:"(ntv) onze kant?" Dat hij onze advocaat. Echt waar, binnen 24 uur waren die jongens eruit.

[verdachte] : Ik bedoel maar. […]

[medeverdachte 7] : Maar in ieder geval, morgen komt hij babbelen, dus eh… Ik weet ook welke onderzoeken bijloopt. Dat weet ik al. Ze staan al 3 dagen bij mij in de straat, kijken ze wie d'r bij mij op komen en afgaan.

● Unit ID: A2-16463

File Number: 6296

Subfile: 007

[verdachte] weet wel hoe hij (H) een club moet leiden. [medeverdachte 7] zegt dat hij veel leert veel van [verdachte] .

(…)

[verdachte] : O ja, dat wou ik je nog vertellen. D'r zijn bij alle jongens die opgepakt zijn, zenders gevonden, ze hebben richtmicrofoons, ze hebben alles. Luister, tap…complete tapverslagen wat in de auto gezegd wordt door de sergeant tegen de nomad. (ntv) ik zeg: nou, nou, nou… Die krijgt een officiële waarschuwing van mij, als nomad. Ik zeg:"Want als jullie sergeant vrijkomt, luister, die gaat ze krijgen, dikke (ntv) (…)

● Unit ID: A2-16463

File Number: 6297

Subfile: 013

Datum: 1 november 2016

[verdachte] : We kunnen openbaar maken dat de instapgelden afgelopen is, he.

(applaus)

[verdachte] : Maar dat houdt ook in dat in je chapter de sergeant weer verantwoordelijk is voor de bad standing. Ja?

[medeverdachte 7] : Ik wil het wel zo oplossen jongens, de mensen wie allemaal betaald hebben, laat die gewoon

in een good standing gaan dan, moest er iets gebeuren. En al de rest óf een beetje buigen, óf, je hebt die kankerziekte, he waar zoveel over geroddeld wordt, zulke mensen mag je dan laten gaan met een good standing, en de rest: hard optreden, terug. Want, de meeste gaan gewoon voor een pinkje/pintje, willen ze (ntv) kast in, of (ntv) support in. Maar zo werkt het niet meer, he. Daarom halen we nou ook dit er af voor jullie. We hebben het een jaar geprobeerd, dat gaat gewoon niet.

[verdachte] : Komt niemand meer bij, en mensen hikken allemaal tegen dat bedrag aan. En we hebben liever

ook dat we een bad standing uitgeven. En vanavond hebben we [slachtoffer 14] , is het he,

[slachtoffer 14] , die hebben we terug gesneden naar prospect. Gewoon keihard d'r weer op, heeft een paar flappers aan z'n oren gehad. Behoorlijk last van, denk ik. Nou ja, da's beter dan dat je steeds

loopt te trekken aan mensen, vooraf, dat ze geld moeten betalen.

[medeverdachte 7] : 't Is ook geen bijennest he. Daar zitten en die zit er nog in te zitten. Nog een potje liegen d'r bij,

nou dan gebeurt dit.

[verdachte] : Ja. Je zit bij een chapter en je bent loyaal aan je chapter of niet.

31. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 22 maart 2018, opgenomen op pagina 1995 van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisant:

Uit een tapgesprek van [telefoonnummer] op 24 mei 2017 blijkt dat [naam 47] , lid van No Surrender chapter Zeeuws-Vlaanderen, bij captain [medeverdachte 7] aangeeft te stoppen en niet meer terug te komen. [medeverdachte 7] geeft vervolgens aan dat hij dit persoonlijk moet komen uitleggen. Uit een tapgesprek van [telefoonnummer] op 10 juni 2017 blijkt dat [naam 48] , de secretary van No Surrender chapter Zeeuws-Vlaanderen, belt met voornoemde [naam 47] , dat hij € 5.000, - moet gaan betalen. [naam 48] geeft aan dat ze moeten stoppen met die maffiapraktijken, omdat mensen naar de flikken gaan en ze het dan gek vinden wanneer er verklaringen tegen hen komen.

32. Een schriftelijk bescheid, te weten een uitwerking van een OVC-gesprek in het onderzoek Chalkida, opgenomen op pagina 1996 e.v. van voornoemd dossier, voor zover inhoudend:

[naam 47] : Ja maar ik kom niet meer terug…ik stop er mee en ik heb mijn redenen Cap…echt waar

[medeverdachte 7] : Dat kun je komen uitleggen tegen mij en ik ga dit gesprek aflopen.. je weet mij te zitten vrijdag goed?

33. Een schriftelijk bescheid, te weten een uitwerking van een OVC-gesprek in het onderzoek Chalkida, opgenomen op pagina 1996 e.v. van voornoemd dossier, voor zover inhoudend:

[naam 48] : Als ze zelf eens gaan werken voor een motor. Tis allemaal wel heel makkelijk.

NNM: Ja

[naam 48] : Omdat er één, omdat er één uit de club gaat, moeten we z'n motor.

(…)

NNM: Ja ja ja en die don probeert er ook nog een beetje van te profiteren hé (praten door elkaar)…(ntv) ik moest eerst 5000 euro in twee keer betalen, dan moest ik, dan moest ik 5000 euro in drie keer betalen. Ja ik zei ken ik dat niet maat met mijn uitkering zit ik zelf in de schulden tot en met. (…)

[naam 48] : Ik heb ook gezegd dinsdag, ik zeg maat ik zeg we moeten stoppen met die maffiapraktijken ik zeg niet iedereen pikt dat he. Daar gaan mensen naar de flikken gaan, dan vinden ze het gek dat er verklaringen tegen zulle komen.

34. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 12 april 2018, opgenomen op pagina 1607 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisanten:

In het onderzoek Harka is gebruik gemaakt van OVC. Alle genoemde opnamen zijn in eerste aanleg beluisterd. Daar waar vervolgens opnamen zijn verwerkt in het dossier van het onderzoek Harka zijn deze opnamen door ons, verbalisanten, werderom beluisterd en is de inhoud hieronder weergegeven.

Daar waar " [verdachte] " ( [verdachte] ) staat wordt [verdachte] bedoeld. Daar waar " [medeverdachte 4] " ( [medeverdachte 4] ) staat wordt [medeverdachte 4] bedoeld. Daar waar " [naam 10] " (R) staat wordt [naam 10] bedoeld. Daar waar " [naam 49] " staat wordt [naam 49] bedoeld. Daar waar " [naam 5] " staat wordt [naam 5] bedoeld.

● Unit ID: A2-16283

File Number: 2926

Subfile: 009

Datum: 21 mei 2015

[naam 5] heeft een geruchtje gehoord over [slachtoffer 12] (FON) Schijnt in Engeland gepakt te zijn.

[verdachte] : daar hoor ik straks het fijne van van [naam 68] (fan)

[naam 2] : Ik heb net een artikel gelezen van [naam 15] : 17 kilo coke. Naam, toenaam.

NN: marktwaarde 1,2 miljoen.

[naam 2] : 17 pakkies ligt uitstalt op de foto.

● Unit ID: A2-16283

File Number: 2926

Subfile: 010

Datum: 21 mei 2015

Verwondering en hilariteit over de 17 kg.

[medeverdachte 4] : .... moet je hem direct even al ...

[verdachte] : Bad standing.

[medeverdachte 4] : Ja

[verdachte] : Ja?

[medeverdachte 4] : Bad standing en ..

[verdachte] : Kan niet anders ja, heb niks overlegd. Bad standing.

-praten door elkaar-

NNM: Ik denk euh .... eerst die verhaal horen wat euh .....

[verdachte] : hebben we toch niks mee te maken, als dat het verhaal is, 17 kilo.

-praten door elkaar-

[naam 2] : Z'n volledige naam staat ook in het artikel hoor.

[verdachte] : Niks overlegd maat, Bad Standing. Niemand wist er van.

[slachtoffer 12] had nog contributieachterstand bij de club.

[naam 5] : Voor de duidelijkheid, er is nog één regel, welke chapter je ook wordt ingelicht, d'r is altijd

gezegd, als je bij No Surrender komt, heb je altijd een gesprekkie met [verdachte] . Heel simpel: Doe je

wat, stop er mee, want je bent bij de motorclub, dus dan wordt je met de verrekijker bekeken. Doe je

het wel: zorg dat je slim bent, maar laat het weten! Zodat er één iemand op de hoogte is, en dat is

één van de kapteins.

[medeverdachte 4] : Ja, ga dan naar [medeverdachte 4] ...

[naam 5] : En als je dat dus niet doet is het altijd fout.

[verdachte] : Maar deze man, die had al een (nvt). Ik denk, hoe kan dat nou dan

[naam 5] : Nee, maar ALTIJD FOUT. Daar gaat het om.

[verdachte] : Dat wist ik al toen (ntv) maa ja ik denk, als hij een motor heeft dan pak ik hem de motor af. Daar was ik al mee bezig. […]

[verdachte] : Ah nee, nee, ik wist het al, maar als hij vrij komt, en we zijn nog in deze samenstelling of wat dan ook, kom we weer eens (nvt) en dan pakken we hem alles af. Maar ja, hij komt eerst niet weer.

[slachtoffer 14] : Hij kan natuurlijk wel afspraken maken, met andere members, kun je me helpen? Kun je eens langskomen?

[verdachte] : Nee, niks, we gaan vanavond bekend maken: bad standing. Gaan we omroepen ook.

35. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van verhoor aangever d.d. 10 mei 2017, opgenomen op pagina 976 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als verklaring van

[naam 50] :

Er is ook een bad standing gebeurd met een goede maat van mij en [naam 33] . Die jongen heet [naam 51] (Engels uitgesproken). Van hem heeft [medeverdachte 2] een Hotrod (oude uitgebouwde custom

wagen), een Ford, babyblauw van kleur, en een vrachtwagen van No Surrender afgepakt. Dit moesten

wij in opdracht doen van [medeverdachte 2] . Ik wilde dit niet maar het moest. Ik vond het echt onrechtmatig dat

dit met [naam 51] gebeurde. Wij hebben [naam 51] ook geen klappen gegeven, maar wel die hotrod

afgepakt en de vrachtwagen. De vrachtwagen hebben wij teruggegeven, maar de hotrod heeft [medeverdachte 2]

gelijk meegenomen. Die wilde hij zelf hebben.

36. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 28 oktober 2014, opgenomen op pagina 308 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisant:

Op 28 oktober 2014 kwam [slachtoffer 15] naar het politiebureau in Hulst. [slachtoffer 15] zei mij dit:

Ik ben hier fullmember. Althans dat was ik tot afgelopen vrijdag, ik kreeg woorden met de president van ons chapter en hij maakte mij terug prospect. De president van ons chapter is [medeverdachte 7] . Na de ruzie ben ik bang geworden en ben me gaan verstoppen. Vanaf afgelopen vrijdag woon ik in mijn auto. Ik wil uit No Surrender MC stappen, maar dit mag niet. Ik ben vandaag naar het bedrijf van [medeverdachte 7] geweest. Ik zei hem dat ik uit de club wilde. [medeverdachte 7] zei mij letterlijk: “Als je dat doet, bel ik gelijk de kapitein en dan lossen ze het voor mij op. Dan kom je in het ziekenhuis terecht. Dan breken we je benen. Ik ben doodsbang dat [medeverdachte 7] mij iets aan wil doen, nu hij weet dat ik uit de club wil. Ik ben bang dat hij me in elkaar laat trappen. Als [medeverdachte 7] mij in elkaar wil laten slaan dan zal hij dit laten doen door iemand buiten ons chapter denk ik.

(…)

Ik wil geen aangifte doen van de bedreiging, maar ik wil dat jullie er alvast vanaf weten. Ik ben bang voor [medeverdachte 7] . Ik wil de club uit zodat ik verder kan met mijn leven. Ik hoop dat [medeverdachte 7] afkoelt en mij in good standing de club uit laat gaan. [medeverdachte 7] is echt veranderd de afgelopen tijd. Nu gedraagt hij zich echt als president.

37. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 22 februari 2018, opgenomen op pagina 295 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisant:

Op 7 november 2014 kwam [slachtoffer 15] aan het bureau van de politie te Hulst. Ik zag aan [slachtoffer 15] zijn houding en hoorde in zijn stem dat hij ontdaan was. [slachtoffer 15] had de dag ervoor een goed gesprek gehad met [medeverdachte 2] en hem was gezegd dat hij No Surrender MC met good standing kon verlaten. [slachtoffer 15] ging het verlaten van No Surrender MC melden aan [medeverdachte 7] . Nadat [slachtoffer 15] zijn verhaal had gedaan, zou hij klappen hebben gekregen van [medeverdachte 7] en de broer van [medeverdachte 7] . [slachtoffer 15] zou deze klappen hebben gekregen omdat hij enkele weken geleden bij de politie geweest was om zijn verhaal te vertellen. Uiteindelijk zou [slachtoffer 15] zijn letsel vast laten leggen bij een dokter en alles even laten bezinken. [slachtoffer 15] zei dat hij nogmaals in gesprek zou gaan met [medeverdachte 2] . Na dit gesprek zou [slachtoffer 15] een besluit nemen of hij wel of geen aangifte zou doen tegen de broers [medeverdachte 7] .

Op 11 november 2014 spraken wij [slachtoffer 15] . [slachtoffer 15] wenste geen aangifte meer te doen omdat het nu rustig was. [slachtoffer 15] was wel uit voorzorg naar de huisartsenpost geweest en daar had men een hersenschudding bij hem geconstateerd. [slachtoffer 15] vertelde dat hij zelf met bad standing uit de club is gegaan.

38. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 7 maart 2017 met bijlagen, opgenomen op pagina 568 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisant:

Op 1 maart 2017 werd een proces-verbaal opgemaakt inzake het veilig stellen van de digitale gegevens, aangetroffen op computers/laptops bij [naam 15] te Emmen. Door mij is onderzoek gedaan in de bestanden en daaruit zijn door mij de volgende stukken geselecteerd:

Reglement NSFFNS: In het reglement van No Surrender staan de voorwaarden waaraan de leden zich aan moeten houden als zij lid zijn van deze club. Dit document is als bijlage 02 bij dit proces-verbaal gevoegd.

Bijlage 02:

15. Wanneer er sprake is van een zgn “Jailhouse procedure” worden zaken door je eigen chapter geregeld. Je pres beslist of dit regionaal dan wel landelijk wordt doorgegeven.

17. Gedurende de periode van Hangaround 1 tot aan het Full Memberschap wordt er

geen alcohol gedronken en/of drugs gebruikt. Je moet immers ten alle tijden beschikbaar zijn voor de members. Uitsluitend in overleg met het kader van je eigen Chapter kan hiervan worden afgeweken.

Bijlage 04: "Huishoudelijke Reglement Stichting No Surrender MC National Board"

10.4

Voor rechtsbijstand wordt een advocatengroep samengesteld en onderhouden.

39. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 13 maart 2018 met bijlagen, opgenomen op pagina 2816 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisant:

In het kader van het opsporingsonderzoek HARKA heeft er op 14 februari 2018 een doorzoeking

plaatsgevonden op het adres [straatnaam] te [plaats] , zijnde het clubhuis van No

Surrender Zeeuws-Vlaanderen. Tijdens deze doorzoeking is onderstaande administratie

aangetroffen en in beslag genomen.

- Diverse verslagen van vergaderingen chapter Zeeuws-Vlaanderen

• Vergadering d.d. 11-11-2015

- Voor de club zullen we een eigen advocaat in dienst nemen, [naam 52] . Deze zal zowel privé als vd club kunnen gebruikt worden.

• Vergadering d.d. 24-03

Dinsdags niet dronken en geen drugs!

- Regels Hangaround / No Surrender MC (4567AE203.03.01.003.13)

Overzicht van de regels die gelden voor de Hangaround van de motorclub No Surrender […]

- Regels Prospect/ No Surrender MC (4567AE203.03.01.003.15)

Overzicht van de regels die gelden voor de Prospect van de motorclub No Surrender […]

Als bijlagen worden gevoegd: 4567AE203.03.01.003.13, 4567AE203.03.01.003.15.

Bijlage 4567AE203.03.01.003.13:

9. Hangarounds mogen geen alcohol of drugs gebruiken zonder toestemming van het kader.

Bijlage 4567AE203.03.01.003.15:

5. Prospects mogen geen alcohol of drugs nuttigen zonder toestemming van het kader.

40. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 10 april 2018, opgenomen op pagina 1554 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisanten:

In het onderzoek Harka is gebruik gemaakt van OVC. Daar waar (nvt) staat wordt niet te verstaan bedoeld. Alle genoemde opnamen zijn in eerste aanleg beluisterd. Daar waar vervolgens opnamen zijn verwerkt in het dossier van het onderzoek Harka zijn deze opnamen door ons, verbalisanten, werderom beluisterd en is de inhoud hieronder weergegeven. Daar waar " [verdachte] " of [verdachte] staat wordt [verdachte] bedoeld. Daar waar " [medeverdachte 4] " of [medeverdachte 4] staat wordt [medeverdachte 4] bedoeld. Daar waar " [naam 49] " staat wordt [naam 49] bedoeld.

● Unit ID: A2-16283

File Number: 1897

Subfile: 001

Datum: 8 januari 2015

[medeverdachte 4] : Heb jij dat verhaal gebracht dat die [slachtoffer 10] , [naam 54] coke verkoopt via ... (ntv) […] weet je wat het is, ze werken samen, namelijk verven, maar dat wil niet zeggen dat [naam 54] hier straks coke gaat verkopen. Zo kan het niet wezen. Ik haal [slachtoffer 10] naar binnen en dan zeg ik er gaan geruchten jongen. […] Ik zeg alleen er gaan geruchten, dat jij met [naam 40] . […] handel doet in die regio, zorg dat die geruchten niet verder komen en laat ik er niet achter komen want dan is het einde verhaal voor jou binnen de club.

NNM: Toen heb ik (ntv) gezegd ik heb gevraagd, weet jij iets van dit verhaal? Hij zei ik heb wel iets

gehoord maar ik zei heb je niet gevraagd, jij bent de Press dus jij moet weten wat jouw jongens doen.

[medeverdachte 4] : net zo als bij ons.

Opmerking: dan gaat de deur open en komt er een man binnen.

[medeverdachte 4] : Een vraag. […] Deal jij?

NNM: Ja

[medeverdachte 4] : Waarom?

NNM: Bij ons op de chapter, om een paar centen te verdienen

[medeverdachte 4] : Ja maar dan ga je niet met [naam 40] om he. Daar ga je mee stoppen. En anders gaat het in overleg.

NNM: Ja

[medeverdachte 4] : Ik ben diep teleurgesteld in .... (ntv). Je weet donders goed (opm: er komt nog iemand binnen) en

iedereen weet van mij, luister, met elkaar en niet op eigen houtje en helemaal niet met die [naam 40] , die heeft vast gezeten, voor de wiethandel, daar werk jij mee daar schilder jij mee.

NNM: Ja

[medeverdachte 4] : Dat wordt niet onze man.

NNM: Oké

[medeverdachte 4] : Als je dat wil doen in de toekomst, dan kan dat, gaat om onze jongens, alles onder controle houden, broer, anders komt er wildgroei, die [naam 40] die schuift jou naar voren, als er wat is, en jij zit vriend je gaat dingen doen waar niemand wat van weet. Niet doen maat, .. (ntv) is je functie niet waard, helemaal niet, gewoon stoppen,

NNM: Ja maar ... sowieso al gestopt.

[medeverdachte 4] : Nee, luister.

NNM: Maar dan geldt dat ook voor iedereen he.

[medeverdachte 4] : Ja dat geldt ook voor iedereen, maar ik bedoel, die jongens uit Groningen die waren altijd al bezig,

maar die dragen ook af.

NNM: Dat meen je niet.

[medeverdachte 4] : Ja nee als ik er achter kom.

NNM: Maar je bent er al achter.

[medeverdachte 4] : Ja, nee dat moet ik weten.

● Unit ID: A2-16283

File Number: 1897

Subfile: 004

Datum: 8 januari 2015

De vergadering begint. […] [verdachte] zegt dat hij toch serieus een ding wil zeggen: er zijn allerlei mensen onder jullie, die doen maar wat ze willen, gebruiken overal namen, die lanterfanten maar een beetje rond, we trappen nu ook weer iemand een serg (FON) of wat dan ook, of het nu een serg of full member is, of een hangaround, hou je eigen chapter jongens als er wat gebeurt met…(ntv) hou ze onder controle, ze lopen je aan alle kanten voorbij, links of rechtsom en ze verraden elkaar ook nog, dat is het ergste. Wij hebben een afspraak met elkaar, onder elkaar, en daar houden we elkaar aan. [verdachte] vertelt dat hij opgepakt is bij de grens. De auto is van [naam 53] (FON) afgepakt. Overal marechaussee… […]

[verdachte] zegt dat zij met elkaar loyaler moeten wezen. Elkaar informeren over dat soort zaken. [verdachte] zegt dat je het afgelopen dinsdag in het zuiden ook weer zag, het is overal een zootje en niet alleen daar, en vanavond ook weer een verhaal gehoord over ene [naam 39] , over de Hells Angels er is overal paniek in de tent, omdat justitie er bovenop zit. En dat zal zo blijven. We gaan het nu ook niet meer over justitie hebben dat blijft altijd zo en laat ze dat ook lekker doen. Wij moeten zorgen dat wij onder elkaar op de hoogte houden, en elkaar beschermen dat is het allerbelangrijkste.

[verdachte] : Maar wat duidelijk ook, die afspraak die we gemaakt hebben, als er handel gedreven wordt dan wordt het hier gemeld.

● Unit ID: A2-16283

File Number: 1897

Subfile: 006

Datum: 8 januari 2015

[verdachte] zegt dan: Maar luister, ik en [medeverdachte 4] geven de meeste bad standings hier.

● Unit ID: A2-16283

File Number: 1897

Subfile: 008

Datum: 8 januari 2015

[verdachte] vraagt of er nog vragen zijn.

[naam 53] : Die geld voor die jong' die ergens zitten, verplicht ergens zitt'n, hoe doen we dat? Doen we dat

met t heel Noord'n?

[verdachte] : Wij doen het met het Noorden.

[naam 53] : Dat we gewoon niet per chapter maar gewoon.

[verdachte] : Wij doen het gewoon met het Noorden. Als iemand van ons vast komt te zitten doen met het

Noorden.

[naam 53] : Ja, want ze vroeg'n daar een bijdrage, snap je?

[verdachte] : Voor wie?

[naam 53] : En kijk, ik ben het er niet helemaal mee eens hoe dat allemaal gaat.

[medeverdachte 4] : Ik zei ook tegen [naam 10] zal ik daar aan mee doen nee zeg e dat gaan we vanavond niet doen .... (ntv) bijdragen maar op een andere manier.

[verdachte] : Luister, het is eenmalig wat ik gehoord heb. Eenmalig daar doen we dan nog 1 keer mee. […] Luister, als iemand een zooitje maakt ergens, daar wil ik niet aan meedoen.

NNM: Dat hebben ze toch gedaan.

[medeverdachte 4] : [medeverdachte 2] is er flauw van ... (ntv) en wij moetn' niet betalen voor het Zuiden.

NNM: Luister iemand die privé zaken, ... (ntv) moeten wij daar voor betalen met elkaar?

NNM: Als je altijd voor de club gaat zitten is het wat anders.

[verdachte] : Jongens, stil nou even. Als [medeverdachte 6] nou vast komt te zitten, voor dat akkefietje van .. (ntv). Dan

gaan wij dat regelen ... (ntv) dat is 50 euro in de week.

NNM zegt dat ze ook niet naar het Zuiden, maar ze komen wel elke keer bij ons.

[verdachte] zegt dat ze het in het Noorden beter doen. Het gaat in het Noorden niet om concurrentie. Het

gaat toch los. Het noorden zal mee moeten doen.

41. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 10 april 2018, opgenomen op pagina 1569 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisanten:

In het onderzoek Harka is gebruik gemaakt van OVC. Alle genoemde opnamen zijn in eerste aanleg beluisterd. Daar waar vervolgens opnamen zijn verwerkt in het dossier van het onderzoek Harka zijn deze opnamen door ons, verbalisanten, werderom beluisterd en is de inhoud hieronder weergegeven.

Daar waar “ [medeverdachte 4] ” staat wordt [medeverdachte 4] bedoeld.

● Unit ID: A2-16283

File Number: 2045

Subfile: 003

Datum: 6 februari 2015

[medeverdachte 4] zegt: Ik wil niet dat anderen teveel weten en dat ik dan voor een of ander lulverhaal op het bureau kom te zitten. In Stadskanaal ook met die [naam 40] . Die kent ie al een jaar of tien. Is gepakt met weed in Duitsland, is uitgeleverd naar Nederland toe maar moest zijn straf uitzitten, zijn broer zit bij de politie, zijn schoonzus zit bij de politie, hijzelf zit nog wel bij die [naam 54] , die schilder, die was aan het dealen in Stadskanaal. Ik zeg waarom regel je dat niet met ons, ik gun iedereen de handel, maar laten we er controle over hebben. [naam 40] gaat naar het politiebureau, die lapt je er allemaal bij maat. Nou daar wil ik niet voor vastzitten. Ik zeg en als je problemen hebt dan kom je bij mij. Ik heb ook slechte tijden, maar dan ga ik geen dingen doen waar mee ik iedereen beschadig?

NNM praat.

[medeverdachte 4] zegt: Maar daar ben ik ook mee bezig even zeggen dat hij moet oppassen wat hij doet.

[medeverdachte 4] heeft het over iemand die met hem mee mag rijden. "Maar als je nog een keer afzegt vriend,

zo groot als je bent, zo gestrekt ga je waar iedereen bij is". Ik heb respect voor jou maar als je domme dingen doet moet ik je aan sturen. [medeverdachte 4] is ook wel eens aangesproken vertelt hij. Het gaat hem er niet om wie er wel of niet is. [medeverdachte 4] wil, als er wat is, weten wat er speelt.

[medeverdachte 4] : En dan wil ik ook weten verdomme, gaan we verkeerde dingen doen of moeten we dingen doen die misschien met mekaar moeten doen, of andere jongens moeten inhuren.

[medeverdachte 4] zegt: wij doen bijna niks meer zelf, hebben genoeg jongens ... (ntv), en dat is onze kracht.

Er komen jongens die zijn straks sterker dan ons, die zeggen oh ben jij die [medeverdachte 4] ?, ben jij die [verdachte] ?,

Maar wij hebben jongens er om heen die voor ons alles willen doen, buiten de club om nog zelfs.

Dan gaan we toch niet lopen te .. (ntv) die tijd is er nog lang niet maat, we slaan ze nog altijd zelf aan

de bek. Er moet heel wat gebeuren. Hij noemt op wie ze allemaal in de gaten moeten houden: justitie, leden onder mekaar, noord-zuid, jongens die mekaar het licht in de ogen niet gunnen; dat hoort allemaal bij onze functie. Dan zegt mijn vrouw: waarom snuif jij? Ik zeg dan dat ik dan eens andere gedachten in mijn kop heb. Doe ik niet omdat ik verslaafd ben. Maar donderdagavond een biertje, met jou kan lullen maar nog steeds weet ik wat er gebeurt.

42. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 10 maart 2018, opgenomen op pagina 1589 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisanten:

In het onderzoek Harka is gebruik gemaakt van OVC. Alle genoemde opnamen zijn in eerste aanleg beluisterd. Daar waar vervolgens opnamen zijn verwerkt in het dossier van het onderzoek Harka zijn deze opnamen door ons, verbalisanten, werderom beluisterd en is de inhoud hieronder weergegeven.

Met “ [naam 10] ” wordt bedoeld [naam 10] . Met “ [naam 15] ” wordt bedoeld [naam 15] .

● Unit ID: A2-16283

File Number: 2413

Subfile: 008

Datum: 28 maart 2015

NNM: Ik mag niet, ik mag hier niet handelen.

[naam 10] : Nee, maar ik ga, ik ga het beter voor je regelen straks. Ik ben bezig nou met euh ... dat ze 37,5 gaan betalen, enneuh, na die tijd betalen.

[naam 15] : Oké.

[naam 10] : Gewoon zakjes van degene die ze koopt, voor jou, he, jij als press zijnde is er dan verantwoordelijk voor, dus als chapter zijnde pakje 12,5 euro op een zakje dat je verkoopt, totaal, en na die tijd betalen, dus je hoeft zelf niet te investeren.

[naam 15] : Oké, da's mooi

NNM: Ja precies. Beetje wat meer centraler, de pressen sowieso even om tafel.

[naam 10] : Nee, dat hadden we al gedaan, was je d'r nog niet bij, kijk, alles loopt officieel via mij. Dus ik moet

altijd, en ik breng dat natuurlijk door naar de cap he.[…] Dus als er gehandeld wordt, moeten we ...

NNM: Sowieso om de chapter heen.

NNM: Sowieso, mag ook buiten de buiten de chapter.

[…]

NNM: het is precies wat je zegt, want ik heb het net nog tegen mijn jongens gezegd: Ik wil en moet

alles weten. Want anders captains en nomads of waar dan ook.

[naam 10] : precies.

NNM: Je moet alles weten.

[naam 10] : Precies, dus dat is ook de reden ook, om die handel euh ..... geeft onrust.

NNM: Ja.

[naam 10] : Jij geeft euh .. . nou zo maar wat he, .. (ntv) 50 gram .. (ntv) verkoop het maar, hij is zelf verslaafd ga je zelf verspreiden/versnijden, gewoon willekeurig he... (ntv) 20, koopt er 30.. (ntv) 30, 20 zakjes verlies. […] Ken ja niet ja. […] Altijd gezeik. Daarom hebben we gewoon gezegd .. (ntv) komt eentje, begin van de clubavond, geeft jou gewoon zoveel zakjes, ... (ntv) reken je gewoon af bij hem .. (ntv).. […] Nee, maar we krijgen nou gewoon goed spul, echt goed spul, eneuh ... echt alleen maar topspul, en er is gewoon, hier zoveel zakjes.

[naam 15] : Da's mooi, als dat zo kan .. (ntv)

[naam 10] : Nee, maar we gaan dat gewoon zo doen, dat iedere chapter zelf, ja, gewoon ... (ntv) die gaan verkopen. […] ie pakken dan 12, 5 euro per zakje. […] Ja, heb je gewoon leuke omzet. […] Géén investering, ja, en aan het einde ... (ntv)

[…]

[naam 15] : Daar ben ik blij mee.

[naam 10] : Altijd goed spul.

[…]

[naam 15] : Press is verantwoordelijk.

NNM: Ja precies

[naam 10] : ... (ntv) dat moet je hem natuurlijk niet zelf laten doen, da's logisch. […] Dus je stelt gewoon eentje aan die je gewoon 300% vertrouwt, zal waarschijnlijk de vice wel wezen. […] … en dan gewoon aan het einde van de avond afrekenen.

43. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 10 april 2018, opgenomen op pagina 1580 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisanten:

In het onderzoek Harka is gebruik gemaakt van OVC. Alle genoemde opnamen zijn in eerste aanleg beluisterd. Daar waar vervolgens opnamen zijn verwerkt in het dossier van het onderzoek Harka zijn deze opnamen door ons, verbalisanten, werderom beluisterd en is de inhoud hieronder weergegeven.

Daar waar “ [medeverdachte 4] ” staat wordt [medeverdachte 4] bedoeld.

● Unit ID: A2-16283

File Number: 2160

Subfile: 015

Datum: 20 februari 2015

[medeverdachte 4] : Ik ben de eerste begonnen met, in zak met coke, en met GHB en met pillen. Ik zeg gewoon

wat ik dee. […] En nou moeten we met die jongens uit, van jullie club verder? Goeie spullen? Kijken wat daar een onsje kost, gaan we zelf een beetje mengen .. (ntv) elk chapter krijgt een percentage. Vaste leverancier .. (ntv) goeie .. (ntv) buiten toe altijd naar buiten treden […]

● Unit ID: A2-16283

File Number: 2160

Subfile: 016

Datum: 20 februari 2015

[medeverdachte 4] : … en als je een goeie jongen hebt waar je goeie afspraken mee kunt maken, dat kun 't geld groeien. […] … (ntv) en zorg dat die jongens die het verkopen, dat die zelf niet aan de shit zitten, anders hou je niks over. […] Ben ik heel eerlijk in, financieel kan ik dat wel bijhouden, en iemand corrigeren kan ik wel, snap je. Er is genoeg terrein, er is genoeg terrein, er is genoeg mogelijkheden, maar je moet het even in een goed vat gieten. Dat je het ja, hoe moet ik het zeggen, dat je dat een beetje slimmer moet aanpakken, op lange termijn kan je meer geld ... (ntv). De meesten willen snel geld verdienen, maar snel geld is ook snel werk, .. (ntv) waar of niet? Als we met mekaar een goeie organisatie opzetten, dat we mekaar kunnen ondersteunen, sterk wezen, dat ze denken: o, daar moeten we niet aankomen, aan die jongens, heb je de helft al gewonnen. Nou ruzie met Colombianen in Emmen, nou, ze moeten nog komen. Wij gaan gewoon op blote voetjes gaan we daar heen. We gaan je schieten, we gaan je schieten. Nou, je raakt me op nog .. (ntv) meter man, schieten, flikker toch op man, debielen. Ja? Maar dat is het risico, maar dat is ook de powerplay, wat er bij hoort. dat is die wereld gewoon. En als je een grote broek aantrekt kom je iemand tegen die een iets grotere heeft, misschien. Maar daar kun je misschien ook op een goeie manier weer uitkomen, toch? Dat is het hele spel toch?

NNM: Als je kwaliteit hebt en je moet constant kunnen leveren.

[medeverdachte 4] : Ja maar dat moet. […]

NNM: ... (ntv) Bellen, dat er altijd binnen een half uur gewoon iemand is.

NNM: .. .. gewoon altijd op voorraad hebben liggen, he.

[medeverdachte 4] : … het mooiste zou wezen, dat je een kilo krijgt, en dat je 10 kleintjes hebt van een ons, dan ben je het kwijt, binnen een halve dag, ben je er vanaf, heb je een deal, loop je geen risico, mooiste handel wat er is. Als je 1000 pillen ophaalt, en die moet 500 en die moet 500, binnen een half uur, alles kwijt. Ik heb m'n deel er tussen weg. En dan heb je ook nog voor de familie, voor als er een keer wat is.

[…] Ik weet zeker, met jongens zoals wij met elkaar, moet dat gewoon, dan moet dat te doen wezen. Het gaat er ook niet om wat je elke maand verdient, het gaat er om dat je elke maand wat extra's hebben'. Snap je? Dat is de gun-factor. Dat doe ik heel veel met [verdachte] , ik zeg: ik geef de helft aan jou. Dat hoeft van mij niet. Jij steekt je nek uit, ik zeg, pak je meer als mij. Samen, je vult ook aan als er wat is. Ene keer heb ik wat meer, andere keer wat minder.

44. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 10 april 2018, opgenomen op pagina 1603 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisanten:

In het onderzoek Harka is gebruik gemaakt van OVC. Alle genoemde opnamen zijn in eerste aanleg beluisterd. Daar waar vervolgens opnamen zijn verwerkt in het dossier van het onderzoek Harka zijn deze opnamen door ons, verbalisanten, werderom beluisterd en is de inhoud hieronder weergegeven.

Daar waar “ [medeverdachte 4] ” staat wordt [medeverdachte 4] bedoeld.

● Unit ID: A2-16283

File Number: 2802

Subfile: 001

Datum: 7 mei 2015

Komen mannen (een van hen is [medeverdachte 4] ) in memberroom. Praten over het afnemen van stroom achter de meter om; niemand ziet het, de meteropnemer ziet het niet.

[…]

[medeverdachte 4] : Je mag van mij zelf wat mixen, spullen verkopen. […] (ntv) eerst een keer honderd gram mee ..... (ntv) daarna ..... . (ntv) kan niet ze direct 10 kilo geven ... kilo heen dat kan niet.

NNM: nee nee hij wil gewoon elke keer 100 gram, 2 .. ... (ntv)

[medeverdachte 4] : (ntv) keer voor jezelf 100 gram hebben ja, dan kun je wel lenen, kun jezelf een soort netwerkje

opzetten en (ntv) dat gun ik je wel. Dat overleg ik met [verdachte] .

45. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 12 april 2018, opgenomen op pagina 1623 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisanten:

In het onderzoek Harka is gebruik gemaakt van OVC. Alle genoemde opnamen zijn in eerste aanleg beluisterd. Daar waar vervolgens opnamen zijn verwerkt in het dossier van het onderzoek Harka zijn deze opnamen door ons, verbalisanten, werderom beluisterd en is de inhoud hieronder weergegeven.

Daar waar “ [naam 2] ” staat wordt [naam 2] bedoeld. Daar waar “ [medeverdachte 6] ” staat wordt [medeverdachte 6] bedoeld.

● Unit ID: A2-16283

File Number: 3130

Subfile: 002

Datum: 13 juni 2015

[naam 24] (FON): Weet je wat het is [medeverdachte 6] . Ik heb het er met [naam 49] over en [naam 49] die doet .. (ntv)

graag een prijs weten van speed. Daar ken je heel veel mee doen.

[medeverdachte 6] : Ja.

[naam 24] : 600.. (ntv) […] Ik vind 600 duur. […] Ik heb een keer, ik heb een keer een prijs gehoord.

[medeverdachte 6] : Ja. […] 3 en een halve meier. […] Die prijs wil ik wel geven, geen kwaliteit ja.

[naam 24] : [medeverdachte 6] , ik kan in Leeuwarden alles onder handen nemen de grote jongens, de familie [naam 55] (FON), dat zijn de grootste in Leeuwarden, die ... (ntv) die branden hun vingers niet eens aan

[medeverdachte 6] : Dan nemen ze/we een half onsje .. (ntv)

[naam 24] : Ja.

[medeverdachte 6] : Ja? Ik ga het zo meteen voor je regelen ja? .. (ntv)

[naam 24] : Het moet zo wezen [medeverdachte 6] , als het weg is. […] Met dat speed ook, ik kan het zo kwijt. En dan geef ik je .. (ntv) andere prijs .. (ntv) […]

[medeverdachte 6] : .. (ntv) bedankt broer, hard voor gewerkt toch?

[naam 24] : Ja, ik zei net tegen Cap ook […]

● Unit ID: A2-16283

File Number: 3130

Subfile: 003

Datum: 13 juni 2015

[naam 2] : Waar praten we over dan?

[naam 24] : .. (ntv) Allebei.

[medeverdachte 6] : Begin eerst maar met een half onsje .. (ntv)

[naam 2] : Vraag eerst maar hoeveel en dan maak ik een pries er op.

[medeverdachte 6] : Laten we eerst een half onsje werken. Ja, snap je? Ik wil eens kijken.

[naam 24] : [medeverdachte 6] , een half onsje dat is.

[naam 2] : Als je nou even vraagt, precies hoeveel als ze heb'm moet'n. […] In een keer aannemen en dan moeten ze het ook nemen, want niet dat dat ze dan in 1 keer met minder komen.

[naam 24] : Nee, maar deze jongens die zitten al goed in, die zijn al .. (ntv) het is een Marokkaanse familie. Die zijn gewoon. 4, 5 kilo in de week, als het een beetje loopt, 5 kilo weg.

[naam 2] : Per week?

[naam 24] : Ja, per week. Zulke jongens zijn het.

[naam 2] : Maar waar hebben we het over dan?

[naam 24] : Coke.

[naam 2] : ... (ntv) speed hebben .. (ntv)

[naam 24] : Nee, nou,

[medeverdachte 6] : ... (ntv) duidelijk .. (ntv) Als ik 4, 5 kilo doe en ... (ntv) hebben jongens de eigen afdelings. […] Maar ook hun eigen leveranciers.

[…]

[naam 24] : Het zag er goed uit, het rook goed en de prijs is goed, zo'n .. (ntv) ze gaan uitkoken en .. (ntv)

[medeverdachte 6] : Ik ga van de week wel een afspraak maken .. (ntv) kijken of het serieus is, als het niet serieus is ... (ntv)

[naam 2] : Wat hij zegt, maak maar een afspraak kan .. (ntv) een keer met ze praten ... […]

[medeverdachte 6] : Doen we dat. […]

46. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 12 april 2018, opgenomen op pagina 1678 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisanten:

In het onderzoek Harka is gebruik gemaakt van OVC. Alle genoemde opnamen zijn in eerste aanleg beluisterd. Daar waar vervolgens opnamen zijn verwerkt in het dossier van het onderzoek Harka zijn deze opnamen door ons, verbalisanten, werderom beluisterd en is de inhoud hieronder weergegeven.

Daar waar " [medeverdachte 4] " staat wordt [medeverdachte 4] .

● Unit ID: A2-16283

File Number: 5382

Subfile: 020

Datum: 22 oktober 2015

[medeverdachte 4] : Daarom is het gewoon, hoe moet ik het zeggen? Ik bedoel, met niemand handelen in de club, ik koop nooit iets van een ander in de club. Want dat gaat 9 van de 10 keer goed, 1 keer gaat het fout en dan heb je ruzie. Snap je? Dus allemaal dat soort dingen. Geld lenen in de club doe ik ook niet, snap je? En nu ook weer, die leent van die, die leent van die eeh, sommigen die, die. Nou, we hebben een tijdje dan gaf ik witte zakjes weg, dan konden ze wat bijverdienen. Dan moet ik datgene weer terug betalen, .. (ntv) zijn vriendin heeft dat opgesnoven, dat kan niet!

NNM: .. (ntv) jij moet zelf uit je eigen zak betalen.

[medeverdachte 4] : Ik geef jou op de pof mee, ik geef jou op de pof bijvoorbeeld 50 gram mee. […]

NNM: Maar wat heeft mijn ex-vriendin daar mee te maken, ik heb iets met jou

[medeverdachte 4] : dat bedoel ik

NNM: Sta er voor of zeg ik heb het opgemaakt .. (ntv)

[medeverdachte 4] : Ik had een kilo, die zou zo weg wezen.

NNM: Ja

[medeverdachte 4] : .. (ntv) een maand thuis zijn, een kilo, als captain, snap je? En de helft staat nog steeds open.

Nou heb ik schijt aan die andere lui .... maar uiteindelijk.

NNM: .. (ntv)

[medeverdachte 4] : En dat zijn ja broeders ... als ik het zelf wil snuiven dan gaat dat van de winst af, zo simpel is

het toch, dan doen we net als zij en gaan we smoesjes verzinnen. Zo zo zo, als je dat aan je broeders niet meer kan toe vertrouwen.

47. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 20 maart 2018, opgenomen op pagina 1871 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisant:

In het kader van onderzoek Chalkida/ZBRAB17006 werd er vertrouwelijke communicatie

opgenomen in het kantoor van [bedrijf 8] , zijnde het bedrijf van [medeverdachte 7] .

● OVC-gesprek van 24 november 2017

[medeverdachte 7] : [slachtoffer 14]

: Ja

[medeverdachte 7] : Wat vraag jij voor een zakje weed?

[slachtoffer 14] : ntv ... hangt ervan af hoeveel.

[…]

[medeverdachte 7] : Wat vraag je voor een zakkie? Als jij het koopt. Als jij nou is een kilo koopt en jij doet voor mij.

[slachtoffer 14] : Als jij een kilo koopt

[medeverdachte 7] : En jij regelt voor mij ... ntv ..

[slachtoffer 14] : Wij doen het vaak per 100 grammen weet je. Daar vraag je 5,5 voor ofzo.

[medeverdachte 7] : Pak nou is een goedkope voor 4, inkoop.

[slachtoffer 14] : Ja

[medeverdachte 7] : .. ntv ... Dan hebben we eigenlijk een rooitje met de kilo dan.

[slachtoffer 14] : Ja zoiets, misschien iets meer.

[…]

[medeverdachte 7] : Als we er nu is 1 of 2 kotjes erbij doen ofzo, want om nou bezig om bezig te houden om twee tenten zetten. Want dan kunnen we zelf wel handelen […] Ik betaal liever 4 euro en wij maken er dan 5 van en dan 5 meier. Snap je? […] Ik hoef er niets voor te doen en een kilootje, ja dat is zo weg. […]

[medeverdachte 7] : Ik heb van de week een gesprekske over die twee inzetten.

[slachtoffer 14] : Die twee?

[medeverdachte 7] : Die twee tenten. […] Ik hoop iedere keer, als dat een beetje gaat lukken. […] Een kilootje of 3 ben je zo wel kwijt toch?

Gelet op de inhoud van voornoemd gesprek, herkenning van stemmen in combinatie met uiterlijk

betreffen de deelnemers:

- [medeverdachte 7] , Captain World en mede bestuurder van MC No Surrender en tevens verbonden aan het chapter Zeeuws-Vlaanderen;

en

- [naam 56] , Full Member van MC No Surrender, chapter Zeeuws-Vlaanderen.

48. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 14 maart 2018, opgenomen op pagina 2665 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisant:

Op 14 februari 2018 heeft een doorzoeking plaatsgevonden op het adres [straatnaam] te [plaats] , zijnde het clubhuis van No Surrender Zeeuws-Vlaanderen. Tijdens deze doorzoeking zijn onderstaande goederen aangetroffen in de schuur/berging en in beslag genomen.

Hennep tent, twee lucht afvoerpijpen, assimilatielamp.

49. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 12 april 2018, opgenomen op pagina 1655 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisanten:

In het onderzoek Harka is gebruik gemaakt van OVC. Alle genoemde opnamen zijn in eerste aanleg beluisterd. Daar waar vervolgens opnamen zijn verwerkt in het dossier van het onderzoek Harka zijn deze opnamen door ons, verbalisanten, werderom beluisterd en is de inhoud hieronder weergegeven.

Daar waar " [naam 5] " staat wordt [naam 5] bedoeld.

● Unit ID: A2-16283

File Number: 4337

Subfile: 007

Datum: 17 september 2015

[naam 5] : De jailhouseprocedure (fon) dat wil zeggen, mocht jij om wat voor reden dan ook vanuit de club zaken doen, dingen doen, waar je bij bent of waar je betrokken bij bent geworden omdat je meegaat en je komt in de gevangenis, of ze houden je vast voor een tijdje, is jouw chapter op de hoogte van jouw persoonlijke zaken en worden die waargenomen door je eigen chapter. Is dat binnen het chapter niet te regelen, dan wordt het noordelijk gedaan is het daar ook niet te regelen dan wordt

het landelijk gedaan. Er wordt voor je gezorgd, in die zin de advocaat wordt geregeld en mochten er

thuis dingen zijn wordt dat ook geregeld. Kwestie van goed overleg, maar dat wil niet zeggen dat je

dan in je vrije tijd allemaal dingen gaat doen die niet kunnen, want dan mag je het van mij lekker zelf

uitzoeken.

50. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 17 april 2018, opgenomen op pagina 1726 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisanten:

In het onderzoek Harka is gebruik gemaakt van OVC. Alle genoemde opnamen zijn in eerste aanleg beluisterd. Daar waar vervolgens opnamen zijn verwerkt in het dossier van het onderzoek Harka zijn deze opnamen door ons, verbalisanten, werderom beluisterd en is de inhoud hieronder weergegeven.

Daar waar " [verdachte] " of " [verdachte] " staat wordt [verdachte] bedoeld.

● Unit ID: A2-16463

File Number: 4463

Subfile: 032

Datum: 6 september 2016

[verdachte] praat: Maar zo snel gaat dat bij ons…het zijn andere mensen die je de das omdoen om kleinigheidjes…d'r is hier een jongen uitgegaan…die heb ik daar een wapper gegeven….die zijn vrouw wilde aangifte doen…die gaf ik daar in de hoek een wapper en die heeft nou in een keer een gescheurde nekwervel of zo…waarom moet ik?...het was helemaal niet zo hard…maar toch. zijn vrouw wil aangifte doen…je moet er tegen lullen als brugman dat dat niet gebeurt…moet je iemand heen sturen en je bent een [naam 40] bloemen kwijt…ga alsjeblieft nog een wapper geven (fon)…ja… en daar kunnen we nog een keer op terugkomen na een jaar.. maar… het gebeurt ons allemaal maar.. al dingen… daar worden zulke verhalen van gemaakt… en 10 van zulke verhalen en dan halen ze " [naam 31] " binnen…en dan zeggen ze… [naam 31] jongen.. die verklaart en die verklaart…ik heb die een wapper gegeven of die en die.. je bent aan de beurt en daar moeten we nu vanaf. We gaan bij mekaar zitten, die en die gaan het doen. Weg. […]

Ik denk dat we daar wat slimmer in moeten wezen. […] Dat weet iedereen toch wel dat het bij ons weg komt. Dan is het niet bewijsbaar. Nu hebben we zoveel mensen die kunnen praten. […]

We zullen een advocatengroep gaan opstellen. Gaan wij met z'n drieën bekijken, eentje bij hem in de buurt, eentje bij hem in de buurt, eentje bij ons in de buurt. Die 3 advocaten kunnen ook een beetje met mekaar communiceren, maar die wordt aan je. Elke president wordt een kaartje overlegd van die advocaat. Waarom? Elke man die van ons vast komt te zitten krijgt dezelfde advocaat. En waarom? Elke verklaring kunnen we dan ook helemaal inkijken, hebben we direct toezicht. Die advocaat werkt voor ons. Voor deze raad. En wij kunnen direct inkijken wat die man verklaard heeft. Of niet verklaard heeft. En dan weten we direct met wie we te maken hebben.

51. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 12 april 2018, opgenomen op pagina 1643 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisanten:

In het onderzoek Harka is gebruik gemaakt van OVC. Alle genoemde opnamen zijn in eerste aanleg beluisterd. Daar waar vervolgens opnamen zijn verwerkt in het dossier van het onderzoek Harka zijn deze opnamen door ons, verbalisanten, werderom beluisterd en is de inhoud hieronder weergegeven.

Daar waar " [naam 10] " staat wordt [naam 10] bedoeld.

● Unit ID: A2-16283

File Number: 3840

Subfile: 002

Datum: 15 augustus 2015

[naam 10] : Waar was ie het niet mee eens.

NNM: Met de verdeling zei die.

[naam 10] : Dat is dan heel jammer voor hem, want hij doet er geen kloten voor. Jullie krijgen allemaal 100 en

[verdachte] en ik 100. […]

Dan begint [naam 10] geld te tellen, 1,2,3,4,5,6,7,8 honderdjes alsjeblieft.

NNM: 8 honderdjes, daar zit die eh allemaal van oost bij in he ja, oke

[naam 10] : Mag ie dan met.

● Unit ID: A2-16283

File Number: 3841

Subfile: 001

Datum: 15 augustus 2015

[medeverdachte 6] : 5, 6, 7, 8. […]

Dan is heel duidelijk te horen dat [naam 10] geld aan het tellen is.

[naam 10] : 5,6,7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 2, 3, 4, 5, 6, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,3 6.

Inclusief het deel van [verdachte] he?

NNM: Oh ja, super. He, eeh

[naam 10] : Ja, ze zijn nu al weer weg. Donderdag heb ik 1000 pillen nodig.

NNM: Ik heb 10.000 pillen.

[naam 10] : Die raak ik niet in een keer kwijt.

NNM: Kut, had ik die nou maar meegenomen ... (ntv)

[naam 10] : Ja, maar zeg het eens dan […]

NNM: Ja? Had je gecheckt?...(ntv) Heb jij een geldmachine thuis?

[naam 10] : Nee, nee, nee, maar ik heb ze allemaal gecheckt met zo'n stift.

NNM: Ja? Wat zeiden ze?

[naam 10] : Nee, hij zegt. Heb je het nagekeken? Maar het was geseald ja.

NNM: Ja.

[naam 10] : Ik zeg luister 100%. Het is dus 9. Dus je hebt eenmalig deze prijs. Ik zeg volgende keer moeten we er echt over praten. Want dit is echt wel een meerprijs. […] Ik heb gelijk met hun afspraken gemaakt voor een nieuwe locatie. Ik wil dat hier niet meer doen.

[naam 10] hoort het binnen enkele dagen. Ze sturen [naam 10] een telegram met een gecodeerde boodschap.

NNM: Oke

[naam 10] : 1000 pillen heb ik sowieso donderdag nodig. […]

NNM: Dat is heel makkelijk als je de volgende keer wat wilt afspreken. heb je pen en papier. Ik pak pen en papier en dan moet je goed onthouden. Hoe ik jou dat vertel, dat is echt heel super. Let op.

[…]

NNM: Kijk, als je een woord hebt, Super Nokia (dit woord wordt gespeld) en dat zet je onder elkaar. De eerste letter is de 1, de tweede letter een 2. Dus als je 100 moet hebben dan doe je SSA. Dan denken ze dat het een verkeerd berichtje is. Snap je wat ik bedoel?

52. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 25 april 2018, opgenomen op pagina 1682 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisanten:

In het onderzoek Harka is gebruik gemaakt van OVC. Alle genoemde opnamen zijn in eerste aanleg beluisterd. Daar waar vervolgens opnamen zijn verwerkt in het dossier van het onderzoek Harka zijn deze opnamen door ons, verbalisanten, werderom beluisterd en is de inhoud hieronder weergegeven.

Daar waar " [naam 10] " of " [naam 10] " staat wordt [naam 10] bedoeld. Daar waar ' [medeverdachte 4] ' of " [medeverdachte 4] " staat wordt [medeverdachte 4] bedoeld.

Daar waar " [naam 5] " staat wordt [naam 5] bedoeld. Daar waar " [naam 2] " staat wordt [naam 2] bedoeld.

● Unit ID: A2-16462

File Number: 1276

Subfile: 026

Datum: 14 januari 2016

[naam 5] gaat door met het uitleggen. […]

De jailhouse procedure loopt via de eigen chapter en .. (ntv) is de eigen pres degene die regionaal. .. (ntv) Dat wil zeggen er komt een pot vanuit Noord hier, doen alle chapters aan mee. Voor een hele kleine bijdrage .. (ntv) per chapter is dat geloof ik eeh, 100 euro per maand, zoiets dergelijks. Daar zijn ze nu eeh, afgelopen dinsdag hebben ze daar vergadering over gehad .... (ntv) Dat als er iemand komt

te zitten om wat voor reden dan ook, wordt die geholpen. De reden daarvan, uiteindelijk wordt

uitgezocht door degene die daar verantwoordelijk voor is, daar is ook een comité voor opgericht,

daar geef ik wat aansturing aan, die gaan ervoor zorgen dat een advocaat .. (ntv) die gaan zorgen

dat de procedure wordt opgestart, die gaan zorgen dat de familie wordt ingelicht, en die probeert

over eventuele assistentie vanuit de club. Dat gaat volgens de regels, ja? Zelf geen dingen ondernemen. Als het je maatje is of weet ik veel wat, jij gaat zitten en houd je bek. Advocaat komt bij

je, daarmee overleg je, wat eventueel verder gaat gebeuren. Club wordt niet genoemd, club

gerelateerde wordt niet genoemd. Privé omstandigheden zelf weten, maar ik zou het ook niet doen,

eerst wachten tot de advocaat er is, dan ga je overleggen.

● Unit ID: A2-16462

File Number: 1276

Subfile: 031

Datum: 14 januari 2016

[naam 10] : .... en dit soort geld (ntv) Dan is er afgesproken dat we niet meer zo maar gaan betalen aan

iemand die in de bak komt te zitten door z'n eigen stommiteit. Dat we dat best wel kunnen gaan betalen, maar dat het dan een lening is. Dus als je zelf iets flikt waardoor je vast komt te zitten, niet

club-gerelateerd, of wat dan ook, dan komt dat hier voor een commissie, en dan wordt er bepaald hoe of wat. Zodat het geld niet zomaar over de balk gegooid wordt, als er iemand eh ... weet ik veel wat. Door domme dingen.

[medeverdachte 4] : dat betekent toch niet dat, dat.. (ntv)

[naam 10] : Nee. Dat betekent alleen dat je dus je eigen kosten (ntv) betalen. […] Nou ja, advocaatkosten en dat soort dingen. Kijk als jij zelf eh ...

[medeverdachte 4] : (ntv) stel dat jij ruzie krijgt, [naam 57] , (ntv) No Surrender (ntv) ik krijg ruzie, ik word opgepakt, d’r

zitten boetes aan verbonden en weet ik allemaal wat, is dat club gerelateerd? Dat wordt voor gedragen en wordt alles gewoon vergoed.

[…]

[verdachte] is te horen.

[naam 10] : Dus het wordt nou in ieder geval beter beheerd. D'r komt ook een officiële rekening van, dus het gaat allemaal officieel naar die stichting.

● Unit ID: A2-16462

File Number: 1276

Subfile: 049

Datum: 14 januari 2016

[naam 5] : Maar de allerbelangrijkste regel is dat als je bij de club gaat is er een zwijgrecht/plicht. Wordt je vastgehouden dan zeg je niks doe je niks, blijf je gewoon netjes zitten. En, ook al zeggen zij honderd keer dat er niks gaat gebeuren, wij regelen dat er een advocaat komt, en als de advocaat er is, ... (ntv) wat je gaat zeggen hoe je het gaat zeggen, en daarna ga je pas praten. Alles wat je daarvoor zegt ... (ntv) Hoe jullie dat willen gaan doen moet je zelf bepalen maar denk er heel goed over na. Want bij het minste geringste, 3 dagen zit je daar en als je 5 uur daar ondervraagd wordt, dan 9 van de 10 mensen .. (ntv) toch anders. De grootste jongens gaan dan huilen ... (ntv) gewend. […] Dat zijn een beetje de basisregels bij ons.

53. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 17 april 2018, opgenomen op pagina 1688 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisanten:

In het onderzoek Harka is gebruik gemaakt van OVC. Alle genoemde opnamen zijn in eerste aanleg beluisterd. Daar waar vervolgens opnamen zijn verwerkt in het dossier van het onderzoek Harka zijn deze opnamen door ons, verbalisanten, werderom beluisterd en is de inhoud hieronder weergegeven.

Daar waar " [verdachte] " staat wordt [verdachte] bedoeld.

● Unit ID: A2-16283

File Number: 1278

Subfile: 047

Datum: 21 januari 2016

Het praten van mannen in de memberroom.

[verdachte] : Zo vergadering?

(…)

NNM: Voor iedereen, we hebben een huisadvocaat, [naam 71]. Is verplicht voor members van No Surrender. Als je er zit … je bek dicht houden .. (ntv)

54. Een schriftelijk bescheid, te weten een uitwerking van een afgeluisterd en opgenomen telefoongesprek, opgenomen op pagina 1896 van voornoemd dossier, voor zover inhoudend:

Datum: 17-12-2015

Naam beller: [verdachte]

Naam gebelde: [naam 57]

[verdachte] : Joh [naam 57] . Hey luister. [naam 46] is opgepakt.

[naam 57] : [naam 46] is opgepakt?

[verdachte] : Tenminste, laat ik het zo stellen. [naam 46] heeft een inval in huis en zijn kinderen zijn alleen thuis

[…] Nou zoek ik iemand eeehh ... mag je even kijken of [naam 58] of wie dan ook, die gewoon eeeeehh, die ze niet kennen, dat die daar even heen gaat even kijken hoe het daar is. […] [naam 58] weet vast wel waar hij woont en kijken hoe de situatie is, of de kinderen daar goed zitten of niet goed zitten en anders de kinderen mee, eeeehh ..... de advocaat, dan weet ik waar ik aan toe ben, dan kan ik de advocaat inschakelen, snap je? […] want het gaat mij er om dat als er wat is, dat die kinderen daar of weggaan of dat daar even iemand van ons bij is. Dat de politie niet zomaar alles kan doen, snap je?

[naam 57] : Ja, nee alles klaar.

[verdachte] : En dan kan daar een advocaat opgezet worden en dan kan ik [naam 71], zeker weten dat de advocaat ook kan, snap je?

[naam 57] : Ik ga er direct even mee aan de gang.

55. Een schriftelijk bescheid, te weten een uitwerking van een afgeluisterd en opgenomen telefoongesprek, opgenomen op pagina 1914 van voornoemd dossier, voor zover inhoudend:

Datum: 25-01-2016

Naam beller: [naam 59]

Naam gebelde: [verdachte]

: [naam 59]

: Hallo goedemiddag

[verdachte] : Goeiedag. Luister, ik heb met de advocaat gesproken uit Nederland, [naam 71].

[naam 59] : Ja.

[verdachte] : En die wil graag met jou mee.

[naam 59] : Dat is heel fijn.

56. Een schriftelijk bescheid, te weten een uitwerking van een afgeluisterd en opgenomen telefoongesprek, opgenomen op pagina 1915 van voornoemd dossier, voor zover inhoudend:

Datum: 28-01-2016

Naam beller: [verdachte] (tnv: [naam 60] )

Naam gebelde: [naam 59]

[verdachte] : [naam 46] kan maandag vrijkomen als er 5.000 euro op tafel komt. […] Nou is alleen de vraag: Hoe toveren wij dat met z'n allen bij elkaar? […] Maar ik ga vanavond natuurlijk met alle jongens even proberen alle registers open te trekken, maar ik weet niet of jij ook nog wat met vrienden of familieleden of wat dan ook, ook wat kunt doen.

[naam 59] laat [verdachte] weten wat ze kan doen.

[verdachte] : Misschien kunnen we nog wat via [naam 61] of iemand anders wat los peuteren. Ook al kun jij 1000 regelen.

57. Een schriftelijk bescheid, te weten een uitwerking van een afgeluisterd en opgenomen telefoongesprek, opgenomen op pagina 1916 van voornoemd dossier, voor zover inhoudend:

Datum: 29-01-2016

Naam beller: [verdachte]

Naam gebelde: [naam 59]

[verdachte] zegt dat zij volgende week donderdag € 4000 bij elkaar kunnen leggen. [naam 59] zegt dat

zij volgende week ook wat kan bij leggen. […] Kan dat volgende vrijdag naar de advocaat en dan hebben ze hem vrij.

58. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 10 april 2018, opgenomen op pagina 1585 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisanten:

In het onderzoek Harka is gebruik gemaakt van OVC. Alle genoemde opnamen zijn in eerste aanleg beluisterd. Daar waar vervolgens opnamen zijn verwerkt in het dossier van het onderzoek Harka zijn deze opnamen door ons, verbalisanten, werderom beluisterd en is de inhoud hieronder weergegeven.

Daar waar " [verdachte] " (H) staat wordt [verdachte] bedoeld. Daar waar " [medeverdachte 4] " ( [medeverdachte 4] ) staat wordt [medeverdachte 4] bedoeld.

● Unit ID: A2-16283

File Number: 2375

Subfile: 003

Datum: 26 maart 2015

[verdachte] : Nomad?

NNM: .. (ntv) telefoon.

[verdachte] : Oh ja, zo'n telefoon, met het Zuiden in contact staan, zo'n […] PGP. Ik wil hebben van elke chapter dat we een paar centen bij elkaar leggen en dat we dat gaan .. (ntv)

[medeverdachte 4] : Voor 1500 toch?

[verdachte] : Overleg maar met [naam 69] (FON).

NNM: Gewoon even .. (ntv) Arnhem, geld bij mekaar verzamelen dus 1200 euro kost ie. […]

[verdachte] : 1200 euro.

NNM: Ja, en dan eeh, .. (ntv) via het Zuiden dan eeh.

[verdachte] : Jij gaat dan regelen dat jij dat betaalt.

NNM: Precies.

NNM: Maar moet wel even PGP zijn want voor hetzelfde ... (ntv) zitten. Want je hebt heel veel

verschillende soorten.

[verdachte] : Nee, PGP komt uit het Zuiden weg […] Jullie regelen dat met [naam 70] (FON) he? […] Per chapter gaan we wat geld bij elkaar leggen. We splitsen dat even op. Ik denk dat we, eem' kiekn'. Hoeveel chapters hebben we? […] 8. Dat is de man 150 euro, per chapter. Maar we doen nou even. We hebben 2 weken de tijd want [medeverdachte 2] is toch nog 2 weken weg. 2 weken de tijd voor nemen dat we dat bij elkaar sprokkelen.

59. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen Opname Vertrouwelijke Communicatie d.d. 7 juni 2016, opgenomen op pagina 1814 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisanten:

Op 22 mei 2016 is vertrouwelijk communicatie opgenomen in een personenauto. De geluidsfragmen-ten zijn uitgeluisterd en hieronder verwerkt.

Datum: 22 mei 2016

Tijd: 14:26 uur

[naam 46] , [medeverdachte 6] en NNV stappen in. […] [medeverdachte 6] zegt dat je er niet mee kan bellen je er niets mee kan doen. [medeverdachte 6] zegt dat ze dat een PGB (fon) heet. [naam 46] en [medeverdachte 6] zegt dat het gecodeerde berichten zijn. Daar kan je niks mee. Codering betekent dat niemand er in kan kijken, niemand. [naam 46] en [medeverdachte 6] zeggen beiden: Zelf de politie niet, Justitie niet, niemand.

[naam 46] : Na elk bericht zet je je telefoon weer uit. […] Stel dat ze je oppakken, willen ze je telefoon uitlezen; kunnen ze niet inkomen.

60. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 17 april 2018, opgenomen op pagina 1767 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisanten:

In het onderzoek Harka is gebruik gemaakt van OVC. Alle genoemde opnamen zijn in eerste aanleg beluisterd. Daar waar vervolgens opnamen zijn verwerkt in het dossier van het onderzoek Harka zijn deze opnamen door ons, verbalisanten, werderom beluisterd en is de inhoud hieronder weergegeven.

Daar waar " [verdachte] " ( [verdachte] ) staat wordt [verdachte] bedoeld. Daar waar " [medeverdachte 7] " of " [medeverdachte 7] " staat wordt [medeverdachte 7] bedoeld.

● Unit ID: A2-16463

File Number: 9260

Subfile: 050

Datum: 7 januari 2017

[naam 28] : Ik heb het er met meer mensen over gehad, gaat over die PGP. Dat loopt van mijn ook af deze maand. Van verschillende mensen loopt dat af .... (ntv) Moeten we daar mee doorgaan, die PGP of …? Voor de club bedoel ik. We zien elkaar elke dinsdag.

[medeverdachte 7] : Ik heb hem nou ook met/net 3 maanden verlengd.

61. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen inbeslaggenomen goederen d.d. 5 maart 2018, opgenomen op pagina 427 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisant:

Op 11 december 2017 heeft een doorzoeking plaatsgevonden op het adres [straatnaam] te Roermond. Deze heeft plaatsgevonden naar aanleiding van een proces-verbaal van het Team Criminele Inlichtingen dat in een schuur op het genoemde adres een laboratorium zou zijn ingericht dat geschikt is voor de productie van synthetische drugs. Tijdens de doorzoeking zijn meerdere goederen in beslaggenomen waaronder diverse aan motorclub No Surrender te relateren goederen.

Er is ook een kasboek aangetroffen. Op 1 maart 2015 en op 10 december 2015 worden in totaal

€ 1500,- aan uitgaven vermeld met de omschrijving "Aanschaf PGP Security" en "PGP Sergeant".

62. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 17 april 2018, opgenomen op pagina 1762 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisanten:

NNM is niet per se steeds dezelfde persoon. Daar waar "ntv" staat wordt niet te verstaan bedoeld.

● Unit ID: A2-16463

File Number: 7981

Subfile: 023

Datum: 15 december 2016

NNM: Laten we even één ding voorop stellen, we hebben het over vertrouwen verhaal he. Nou, wat

je hier ziet en wat hier gebeurt, daar hou je je bek over. Overal. Enige wat je kan zeggen, als wordt

gevraagd: "Hoe was de club?" "Leuk." Voor de rest? Bek dicht! Nou? Dat je d'r heen bent geweest

(nvt). Je gaat niet eens vertellen hoe de inrichting is. Waar de wc-pot is, waar een ingang is. Overal

je bek over dichthouden. Nou? Ze gaan vragen. Ze komen bij je, ze gaan vragen. Politie komt bij je. […] Dus gewoon je bek dichthouden. […]

NNM: Die jongens willen wij niet binnen hebben, he. We willen geen probleemgeval. […]

NNM: …, maar wij moeten het weten. Als jij nu trammelant hebt en afnemers hebt betaald.

NNM: Adres, je voornaam, achternaam, adres.

NNM: (ntv) …weten, kunn'n rekening mee houden. Als je (ntv) een keer rippen dan…ja…En verdien je daar een grootkapitaal, gaat niet om, dan wordt van je verwacht dat je een kleinigheid afdraagt aan de club.

NNM: Dat zijn de regels.

63. Een schriftelijk bescheid, te weten een uitwerking van een afgeluisterd en opgenomen telefoongesprek, opgenomen op pagina 1890 van voornoemd dossier, voor zover inhoudend:

Datum: 16-04-2014

Naam beller: [verdachte]

Naam gebelde: [medeverdachte 2]

[verdachte] : Kan ik morgen met [naam 33] , die president van Zwolle zien, die ... kan ik die installeren of moet ik wachten op de volgende vergadering.

[medeverdachte 2] : Jij bedoelt de nieuwe president.

[verdachte] : De president van Zwolle.

[medeverdachte 2] : Ehh nou dat moet je zo doen [verdachte] ehhh die nieuwe president "die kan wel ze werk doen, dat balletje moet ik uitgeven als jij dan doet, dan is het aan de andere kant ook weer klaar, snap je.

[verdachte] : Nee vind ik ook, goed idee.

[medeverdachte 2] : Laat hij gewoon zijn werk doen als president en dat balletje krijgt hij dan van mij, ja.

[verdachte] : Oke, broer dank je.

[medeverdachte 2] : Oke [verdachte] , dank je.

64. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 12 april 2018, opgenomen op pagina 1632 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisanten:

In het onderzoek Harka is gebruik gemaakt van OVC. Alle genoemde opnamen zijn in eerste aanleg beluisterd. Daar waar vervolgens opnamen zijn verwerkt in het dossier van het onderzoek Harka zijn deze opnamen door ons, verbalisanten, wederom beluisterd en is de inhoud hieronder weergegeven.

Daar waar " [naam 10] " of [naam 10] staat wordt [naam 10] bedoeld.

● Unit ID: A2-16283

File Number: 3447

Subfile: 001

Datum: 16 juli 2015

(p. 1633) NNM: We krijgen een paar problemen, denk ik. Je was vorige maandag en de week daarvoor in Nederland. Toen heb je dat gehaald, waarvan ik de naam niet noem. En andere dingen. En met jou

was afgesproken: 7.3, 7.5.

[naam 10] : 3 7 5.

NNM: 375 was afgesproken. De laatste keer dat ik gehaald heb, was er een ander en heb jij 34

betaald. En dat je nog € 100,-- benzine moest betalen. Dat hebben ze me verteld.

[naam 62] : Gisteren.

NNM: Ja, gisteren

[naam 62] : Gisteren is van dinges en ik moet dan dat ding (ntv) naar captain [verdachte]

NNM: Nee nee

[naam 62] : Ik moet dan 100 of 150 Euro aan captain [verdachte] geven

[naam 10] : (ntv) anders verteld

NNM: Nee precies […]

NNM: Het gaat om andere zaken. We hebben tegen jou gezegd, daar was pres [naam 10] bij, dat jij/zij (sie) 3 7 5

[naam 10] : Dat zijn ja de normale prijzen, voor Duitsland, en daar zit al iets voor [verdachte] in

[naam 62] : (ntv) […]

(p. 1634) NNM: Dus jij geeft aan captain [naam 10] altijd dat andere geld, en hij geeft het aan captain [verdachte] .

[naam 10] : (ntv)

[naam 62] : Dan krijg ik het wel weer terug.

NNM: Ja precies

[naam 62] : (ntv)

NNM: Dan is alles in orde. Voordat er stress komt tussen Duitsland en ons, ik wil dat niet.

[naam 10] : Duidelijkheid, duidelijkheid

65. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 1 mei 2018, opgenomen op pagina 1578 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisanten:

In het onderzoek Harka is gebruik gemaakt van OVC. Alle genoemde opnamen zijn in eerste aanleg beluisterd. Daar waar vervolgens opnamen zijn verwerkt in het dossier van het onderzoek Harka zijn deze opnamen door ons, verbalisanten, wederom beluisterd en is de inhoud hieronder weergegeven.

Daar waar " [verdachte] " staat wordt [verdachte] bedoeld.

● Unit ID: A2-16463

File Number: 6078

Subfile: 001

Datum: 27 oktober 2016

Er komen verschillende mensen de memberroom binnen, waaronder [naam 10] , [medeverdachte 4] en [naam 2] .

[verdachte] is ook aanwezig. Men heeft het er over dat de telefoons uit moeten.

[verdachte] : Ja, het helpt niks, jongens. Dit ding wordt afgeluisterd. Is allemaal een investering van niks.

Dit wordt afgeluisterd, jullie auto's kunnen dingen onder zitten, ingebouwd zitten. Van een paar weet

ik bijna zeker. […] Maar in ieder geval ben'n ze d'r ook één kwijt, nou we weten van wie dat is. Eh .... D'r worden een paar mensen in genoemd, die heb ik persoonlijk al aangesproken. Dus, die ze niet aangesproken is, weten zeker dat ze niet in het dossier staan.

66. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 12 april 2018, opgenomen op pagina 1627 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisanten:

In het onderzoek Harka is gebruik gemaakt van OVC. Alle genoemde opnamen zijn in eerste aanleg beluisterd. Daar waar vervolgens opnamen zijn verwerkt in het dossier van het onderzoek Harka zijn deze opnamen door ons, verbalisanten, wederom beluisterd en is de inhoud hieronder weergegeven.

Daar waar “ [naam 10] ” of “ [naam 10] ” staat wordt bedoeld [naam 10] . Daar waar “ [naam 15] ” staat of “ [naam 15] ” wordt bedoeld [naam 15] .

● Unit ID: A2-16283

File Number: 3352

Subfile: 005

Datum: 9 juli 2015

[medeverdachte 4] : ik zeg net, ik ben bezig om een jammer te kopen.

[naam 15] : Oké.

[medeverdachte 4] : Die hev rond de 10 meter. Als ze dan hier zitten zetten ze die gewoon aan. Pakt ook 3G, 4G, wifi, umts, dan stoort ie die.

[…]

Er wordt gevraagd waarom je dat eigenlijk zou willen doen? Voor de vergaderingen; oppassen met de telefoons.

67. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 16 januari 2017, opgenomen op pagina 626 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisanten:

Op vrijdag 13 januari 2017 omstreeks 07.00 uur werd door de officier van justitie mr. C. Fahner ter inbeslagneming het terrein gelegen aan de [straatnaam] te Emmen en vervolgens ter doorzoeking ter inbeslagneming binnengetreden in het clubhuis en verder op dat terrein aanwezige opstallen van motorclub No Surrender. (…) Als bijlage gaat bij dit proces-verbaal: totaaloverzicht inbeslaggenomen goederen.

Bijlage inbeslaggenomen goederen

Omschrijving goederen

Bv1.01.001 Jammer

68. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 1 mei 2018, opgenomen op pagina 1777 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisanten:

In het onderzoek Harka is gebruik gemaakt van OVC. Alle genoemde opnamen zijn in eerste aanleg beluisterd. Daar waar vervolgens opnamen zijn verwerkt in het dossier van het onderzoek Harka zijn deze opnamen door ons, verbalisanten, werderom beluisterd en is de inhoud hieronder weergegeven.

Daar waar " [verdachte] " of " [verdachte] " staat wordt [verdachte] bedoeld. Daar waar " [naam 2] " of " [naam 2] " staat wordt [naam 2] bedoeld.

● Unit ID: A2-16463

File Number: 8381

Subfile: 028

Datum: 22 december 2016

[verdachte] : Nee, over [naam 46] […]

[naam 2] : Ik heb ook met .. (ntv) ik had het gevoel dat hij wat doet, wat ik niet weet. Kiek, en hij heb, ik heb

altied ... (ntv)

[verdachte] : Maar dat ken je zelf over beslissen

[naam 2] : Maar luuster, .. (ntv) er zitten hoge bomen en daar moeten ze over stil holn', dat, dat, ik zeg

luuster, vroeg of laat komt 't uut want dat wil ik eigenlijk weetn'.

[verdachte] : Ik heb het rapport gelezen en met zien buurjongen compleet jou, compleet jou voor schut gezet.

[naam 2] : Wie, [naam 46] ?

[verdachte] : Ja, compleet jou .. (ntv) totaal door de stront heen gehaald.

[naam 2] : .. (ntv) vertel

[verdachte] : Die is, maar niet dat ze jou er mee kunnen pakken. Ik kan het je wel laten lezen .. (ntv) advocaat

kan je een keer .. (ntv). Ik heb het gelezen. Hij heeft jou naam continu in de gesprekken in de auto

genoemd.

[naam 2] : .. (ntv) graag lezen

[verdachte] : Dat moet je ook lezen maar dat is jouw pakkie an, niet mijn, dat is jouw pakkie an. Dus dat is erg

genoeg.

[naam 2] : .. (ntv) baas wel, dus.

[verdachte] : Je hebt hem er over, we benn' allemaal captain .. (ntv) jou toch .. (ntv)

[naam 2] : Ik heb het idee .. (ntv) gek benn' ... (ntv) niet luustern' wiln'. Ik heb, hij kwam, .. (ntv) naar me

toe .. (ntv) hol die man eem' in toom. Ik weet niet wat hij wil want volgens mij wil hij ons allemaal

achter de tralies hebben

[verdachte] : Nou ja, het belangrijkste is hij heeft zich wel beroepen op zien zwijgrecht. Maar die ding' benn

zenders van hun geweest. Hij heeft dat natuurlijk niet tegen hun verteld, het benn' zender van hun

geweest.

[naam 2] : Oh, hij heeft over mij praat in auto.

[verdachte] : In auto ja. Nee, hij heeft zelf

[naam 2] : Hij heb niks in de auto zegt persoonlijk maar?

[verdachte] : Nee, hij beroept zich volledig op zijn zwijgrecht

[naam 2] : Daar hev e mij goed deur de stront hen hoalt..(ntv)

[verdachte] : Hij hev jou. Nee, niet deur de stront..(ntv) hij hev jouw naam continu gebruikt daar in, in die

gesprekken

[naam 2] :Oké

[verdachte] : Maar niet negatief. Voor hem was dat positief. Alleen dat is opgenomen en daar ben jij natuurlijk

nog eeh, leading man. Alleen niet. Dat onderzoek is gestopt. De rechtbank heeft gezegd dit is mij

niet de moeite waard om daar over te praten .. (ntv)

[naam 2] : Kan ik niks van verwachten nou.

[verdachte] : Kan jij niks van verwachten. Dat is helemaal zeker maar het enigste, waar hij voor zit is het

recidive gevaar. Dat onderzoek is net gestopt. dat is. Er loopt een onderzoek tegen ons

[naam 2] : Dat, veur dit kenn ze mij niet nog een keer voor opholn'

[verdachte] : Echt waar niet. Dit komt nooit een zaak tegen jou, veur dit niet.

E: Nee, nee, nee

[verdachte] : Er kan wel iets anders weezn' natuurlijk. Maar dit van [naam 46] kan niks voor jou worden. Alleen, jouw

naam is wel 10 keer gevallen.

(…)

[verdachte] : Alleen we moeten hem alleen beter sturen. Als hij weer in de toekomst dit wil dat hij zien auto in de gaten houdt, dat hij zien bek moet dicht houden.

69. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 6 februari 2018, opgenomen op pagina 1128 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisant:

Op maandag 10 juli 2017 deed ik onderzoek naar het Huishoudelijk Reglement No Surrender MC National Board. Ik zag in dit Huishoudelijk Reglement, onder paragraaf 7 genaamd 'Contributie', de volgende tekst staan: "Ieder Chapter betaald per maand € 1,00 per lid aan BHC. De Treasurer van het Chapter is verantwoordelijk voor de afdracht aan BHC."

Ik deed onderzoek naar de gebruikte afkorting 'BHC'. Volgens een kennisdocument uit 2010 van de KLPD met de titel 'Hells Angels en andere 1%-MG's in Nederland' worden gedetineerde leden van de Hells Angels 'Big House Crew' genoemd.

1 zie aanvullend proces-verbaal met nummer 12002-AH-261 met bijlagen, pagina 71 e.v.

2 proces-verbaal van bevindingen d.d. 16 maart 2016, pag. 2437 e.v. van het dossier Akepa

3 FDO-001-12 met bijlagen (pagina 197)

4 AH-02-01 met bijlagen (pagina 177)

5 Zie bijvoorbeeld de bewijsmiddelen 15, 26, 29 en 33 in de bijlage

6 ECLI:NL:RBNNE:2017:2832

7 ECLI:NL:RBNNE:2018:5241

8 Bewijsmiddel 39 in bijlage

9 AH-043-01 (pagina 1354)

10 pagina 2052 van het Akepa-dossier, verklaring [medeverdachte 1] : Met 'visboer' wordt [slachtoffer 2] bedoeld.

11 opgenomen op pagina 3312 van het dossier Akepa

12 opgenomen op pagina 3314 van het dossier Akepa

13 opgenomen op pagina 3315 van het dossier Akepa

14 o.a. opgenomen op pagina 3408 van het dossier Akepa

15 o.a. opgenomen op pagina 3410 e.v. van het dossier Akepa

16 opgenomen op pagina 3415 e.v. van het dossier Akepa

17 uitwerking op pagina 3612 van het dossier Akepa

18 zie proces-verbaal bevindingen identiteit [slachtoffer 9] , pagina 4379 e.v. van het dossier Akepa