Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2020:3880

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
13-11-2020
Datum publicatie
13-11-2020
Zaaknummer
18/850110-17
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

De rechtbank legt een gevangenisstraf op van twee jaar aan verdachte, die zich, samen met zijn medeverdachte, schuldig heeft gemaakt aan afpersing en een poging daartoe. Ook heeft verdachte deze medeverdachte uitgelokt om een ondernemer af te persen. De rechtbank neemt het verdachte zeer kwalijk dat hij de medeverdachte, leider van motorclub No Surrender, heeft ingeschakeld en daarmee gebruik heeft gemaakt van de gewelddadige reputatie van de motorclub. Daarnaast heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan het medeplegen van valsheid in geschrift. In strafmatigende zin heeft de rechtbank rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van verdachte en de zakelijke consequenties die verdachte door deze strafzaak heeft ondervonden.

Wetsverwijzingen
Wetboek van Strafrecht 57
Wetboek van Strafrecht 225
Wetboek van Strafrecht 317
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling strafrecht

Locatie Groningen

parketnummer 18/850110-17

Vonnis van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken d.d. 13 november 2020 in de zaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] 1958 te [geboorteplaats] ,

wonende te [woonplaats] , [straatnaam] .

Dit vonnis is -op tegenspraak- gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting, dat is aangevangen op 15 maart 2018 en gesloten op 30 oktober 2020.

Verdachte is bijgestaan door mr. P.M. Breukink, advocaat te Arnhem. Het openbaar ministerie is ter terechtzitting hoofdzakelijk vertegenwoordigd door mr. S.M. von Bartheld en mr. H .J. Timmer.

Tenlastelegging

De tenlastelegging is als bijlage I aan dit vonnis gehecht en maakt onderdeel uit van het vonnis. Ten laste gelegd is kort en feitelijk weergegeven, dat verdachte, al dan niet samen met anderen:

1. [slachtoffer 1] en/of [benadeelde partij] heeft afgeperst, dan wel bedreigd en/of heeft gedwongen iets te doen, niet te doen of te dulden;

2. heeft gepoogd [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] af te persen, dan wel hen heeft bedreigd en/of heeft gepoogd te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden;

3. heeft gepoogd [slachtoffer 4] af te persen, dan wel dit feit heeft uitgelokt, dan wel medeplichtig is geweest aan dit feit, dan wel heeft gepoogd [slachtoffer 4] te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden;

4. valsheid in geschrifte heeft gepleegd en/of opzettelijk gebruik heeft gemaakt van dat vervalst/valselijk opgemaakte geschrift.

Beoordeling van het bewijs

Standpunt van het openbaar ministerie

De officieren van justitie hebben zich op het standpunt gesteld dat de feiten 1 primair,

2 primair, 3 primair en 4A wettig en overtuigend kunnen worden bewezen.

Standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft primair het standpunt ingenomen dat verdachte integraal moet worden vrijgesproken van de feiten 1, 2 en 3. Er is geen sprake van afpersing, omdat geen geweld is gebruikt of is gedreigd met geweld, ook niet door de medeverdachte. Evenmin is sprake van dwang vanwege het ontbreken van zodanige psychische druk dat [slachtoffer 1] , [slachtoffer 2] , [slachtoffer 3] en [slachtoffer 4] daardoor zijn bewogen tot het oplossen van het geschil met verdachte. Bij [slachtoffer 1] , [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] is, zo blijkt uit hun verklaringen, niet de redelijke vrees ontstaan dat zij het leven zouden laten dan wel zwaar mishandeld zouden worden, zodat geen sprake is van bedreiging.

Subsidiair heeft de raadsvrouw het standpunt ingenomen dat vrijspraak moet volgen omdat bij feit 1 bij verdachte de opzet op het gronddelict ontbreekt, bij feit 2 verdachte geen wezenlijke bijdrage heeft geleverd en er dus geen sprake is van medeplegen en bij feit 3 verdachte [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] met elkaar in contact heeft gebracht, maar daarbij geen enkel strafbaar feit voor ogen heeft gehad.

De raadsvrouw heeft zich tot slot op het standpunt gesteld dat feit 4A bewezen kan worden verklaard.

Oordeel van de rechtbank

De rechtbank zal, voor zover nodig, per feit op de standpunten van het openbaar ministerie en de verdediging ingaan.

FEIT 1

De rechtbank past ten aanzien van feit 1 de volgende bewijsmiddelen toe die de voor de bewezenverklaring redengevende feiten en omstandigheden bevatten zoals hieronder zakelijk weergegeven.

1. De door verdachte ter zitting van 5 september 2019 afgelegde verklaring, voor zover inhoudend:

[medeverdachte 1] en ik hadden echt een klik. De vriendschap met [medeverdachte 1] gaf mij wel een goed gevoel. Ik kwam wel bij de motorclub No Surrender. Ik heb allerlei dingen om mij heen gecreëerd waardoor mensen dachten dat ik lid of trouwe supporter van No Surrender was. U vraagt of ik bang ben voor gevolgen uit de hoek van No Surrender of [medeverdachte 1] . Ja, als ze bij de club denken dat ik iets verkeerds over [medeverdachte 1] zeg, zou er iets kunnen gebeuren. Ik kan mij wel voorstellen dat [slachtoffer 1] door de knieën is gegaan.

2. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van verhoor getuige

d.d. 14 maart 2016, opgenomen op pagina 2470 e.v. van het dossier van Politie Noord-Nederland met nummer 03 DRN 12022 (onderzoek Akepa, dossier [verdachte] ) d.d. 27 april 2018, inhoudend als verklaring van [slachtoffer 1] :

Ik deed 24 december 2013 een deal met [bedrijf 1] voor de levering van menggranulaat. Ik ben directeur van [benadeelde partij] te Amsterdam. In het nieuwe jaar begreep ik dat het werk werd uitgesteld. [verdachte] is toen bij mij op kantoor geweest. [verdachte] zei dat hij ook de druk erop liet en dat hij het door wilde laten gaan. Ik heb het probleem voorgelegd aan [naam 1] . Er werd besloten om geen zaken meer met [verdachte] te doen. [naam 1] liet beslag leggen op meerdere betaalrekeningen van klanten naar [bedrijf 1] . En toen kreeg ik contact met [medeverdachte 1] . Op maandagmiddag belde [medeverdachte 1] . Hij zei: "Hallo, je spreekt met [medeverdachte 1] . Ik ben mediator tussen u en meneer [verdachte] en ik wil graag een afspraak met u". Hij zei toen: "Weet je wel wie ik ben, ik ben [medeverdachte 1] van motorclub No Surrender". Meteen na het telefoongesprek googelde ik op [medeverdachte 1] . Ik zag toen wie [medeverdachte 1] was. Ik herinner me nu dat ik direct dezelfde dag met [naam 2] contact heb gehad. Hij was van een speciale eenheid bij de politie. Ik heb toen [medeverdachte 1] gebeld en gezegd dat ik het zelf met [verdachte] ging oplossen. Hij zei: "Prima, maar dan wil ik dat je het netjes oplost met [verdachte] ". Ik weet dat ik die avond, iets over acht uur, een sms'je van [medeverdachte 1] kreeg met de strekking als: "Kan je wel, iets met kanker streek, als groot bedrijf de kleine bedrijfjes naar de kloten helpen". De volgende dag heb ik in Harderwijk bij Van der Valk afgesproken met [verdachte] en gezegd, als een klein kind eigenlijk: "Sorry, ik heb alle beslagen eraf gehaald en vergeet het en we gaan geen zaken meer doen. We gaan uit elkaar". En ik ben mijn afspraak nagekomen en heb alle beslagen er af laten halen. De creditnota heb ik direct gemaild naar [verdachte] . Ik heb de advocaten betaald die ik al op de zaak had laten zetten. Bovendien heb ik het volledige bedrag dat was gefactureerd aan [bedrijf 1] , toen wij de opdracht kregen om puin te leveren, in zijn totaliteit teruggetrokken. Toen ik in Van der Valk te Harderwijk een afspraak had met [verdachte] , vroeg ik of de politie wilde surveilleren op de parkeerplaats, maar dit kon niet. Ik was bang. Ik heb ook een professioneel bedrijf ingeschakeld en ik heb met het bedrijf doorgesproken wat ze zouden doen. Dit beveiligingsbedrijf zou twee dagen voor mij werken. 's Avonds kreeg ik een berichtje van [medeverdachte 1] : "Je hebt het opgelost, keurig". Ik heb toen gezegd: "Ja, en ik hoop niks meer van je te horen".

Vraag: Is in het gesprek met [verdachte] in Van der Valk te Harderwijk de naam [medeverdachte 1] ook nog ter sprake gekomen?

Antwoord: Ik merkte dat [verdachte] hierover wilde beginnen, maar ik weet nog dat ik dit af heb gekapt.

Vraag: Nu heb je de beslagen er af gehaald die op de rekeningen van [verdachte] waren gelegd. Wat was er met de beslagen gebeurd als [medeverdachte 1] jou niet had benaderd?

Antwoord: Dan was het tot een rechtszaak gekomen en dan had de rechter er over moeten beslissen. [naam 1] wilde de rechtszaak nog steeds door laten gaan, ondanks de bemoeienis van [medeverdachte 1] . Ik heb toen gezegd: "Als je dat wilt, als we hier mee door gaan dan lever ik mijn ontslagbrief in. Ik ben zuinig op mijn gezin".

3. Een schriftelijk bescheid, te weten een uitwerking van een afgeluisterd en opgenomen telefoongesprek, opgenomen op pagina 2723 van voornoemd dossier, voor zover inhoudend:

Datum: 06-05-2014 13:42:34

Beller: [telefoonnummer]

Gebelde: [telefoonnummer]

Locatie beller: Emmen

Samenvatting: [medeverdachte 1] belt met ene [slachtoffer 1] .

[medeverdachte 1] : Hey [slachtoffer 1] , luister. Je kent me nog niet, he? Ik zit net even met [verdachte] . Ik probeer op te treden als mediator.

4. Een schriftelijk bescheid, te weten een uitwerking van een afgeluisterd en opgenomen telefoongesprek, opgenomen op pagina 2724 en 2725 van voornoemd dossier, voor zover inhoudend:

Datum: 06-05-2014 13:44:46

Beller: [telefoonnummer]

Gebelde: [telefoonnummer]

Locatie beller: Emmen

[medeverdachte 1] : [slachtoffer 1] , goeiedag. Nog een keer met [medeverdachte 1] . Gaat over de factuur van meneer [benadeelde partij] en alle e-mailverkeer wat ik gezien heb. […] Wanneer kan ik met jullie om tafel. […] Ik eehh.. ben van [medeverdachte 3] van No Surrender. […] Zeg het maar, wanneer gaan we zitten. Ik neem [medeverdachte 3] even mee en dan wil ik even dat probleem van dat granulaat en dat hele gedoe […] uit de wereld helpen jong. […] Ik kom met [medeverdachte 3] of met een andere jongen van de club van ons. […] Ik vertegenwoordig [verdachte] als mediator.

5. Een schriftelijk bescheid, te weten een uitwerking van een afgeluisterd en opgenomen telefoongesprek, opgenomen op pagina 2726 van voornoemd dossier, voor zover inhoudend:

Datum: 06-05-2014 15:10:47

Beller: [telefoonnummer]

Gebelde: [telefoonnummer]

Samenvatting: [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ) wordt gebeld door [verdachte] ( [verdachte] ).

[verdachte] : [medeverdachte 1] , verrassende ontwikkeling. Meneer [slachtoffer 1] heeft me net gebeld. Hij zegt, ik heb helemaal geen zin met die man te praten. Ik wil het onder 4 ogen, nu wil ik het echt met je oplossen, onder 4 ogen. Kunnen we morgenmiddag om half 5 afspreken. Echt onder 4 ogen in Harderwijk en dan los ik het met je op.

[medeverdachte 1] : Nou, dat is toch goed.

[verdachte] : Ja, daarom. Hij is hartstikke bang, [medeverdachte 1] .

6. Een schriftelijk bescheid, te weten een uitwerking van een sms-bericht, opgenomen op pagina 2727 van voornoemd dossier, voor zover inhoudend:

Datum: 06-05-2014 15.15.11

Beller: [telefoonnummer]

Gebelde: [telefoonnummer]

Locatie beller: Emmen

Inhoud sms: Los dat morgen ff netjes op conform de echte afspraak met [verdachte] gr [medeverdachte 1] .

7. Een schriftelijk bescheid, te weten een uitwerking van een sms-bericht, opgenomen op pagina 2732 van voornoemd dossier, voor zover inhoudend:

Datum: 06-05-2014 20:20:29

Beller: [telefoonnummer]

Gebelde: [telefoonnummer]

Locatie beller: Oldebroek

Inhoud sms: Wat een kanker klootzakken he in de wereld he kleine jongens proberen kapot te maken met fake facturen.

8. Een schriftelijk bescheid, te weten een uitwerking van een afgeluisterd en opgenomen telefoongesprek, opgenomen op pagina 2734 van voornoemd dossier, voor zover inhoudend:

Datum: 07-05-2014 8:38:59

Beller: [telefoonnummer]

Gebelde: [telefoonnummer]

Samenvatting: [medeverdachte 1] wordt gebeld door [verdachte] .

[verdachte] : [medeverdachte 1] , die meneer [naam 1] , die heeft me gister wel drie, vier keer gebeld. Die heb ik even laten zweten. Die [slachtoffer 1] , die heeft me weer gebeld. Ik zei: Joh, ik ben vanmiddag om half 5 bij je. Ik zei joh, dan hoor ik het wel aan. Ja maar kom je alleen. Ik zei: Ja ik kom alleen. Nou dan ben ik ook alleen, dan gaan we onder 4 ogen praten. Ik zeg, dat is goed [slachtoffer 1] . En ik zeg en dan kunnen er twee dingen gebeuren. Hij zegt en dat is. Of we gaan met een hand uit elkaar of we gaan niet met een hand uit elkaar. Meer niet en dan zien we het wel.

[medeverdachte 1] : Perfect.

9. Een schriftelijk bescheid, te weten een uitwerking van een sms-bericht, opgenomen op pagina 2735 van voornoemd dossier, voor zover inhoudend:

Datum: 07-05-2014 17:00:03

Beller: [telefoonnummer]

Gebelde: [telefoonnummer]

Inhoud sms: Laat [verdachte] me ff bellen.

10. Een schriftelijk bescheid, te weten een uitwerking van een afgeluisterd en opgenomen telefoongesprek, opgenomen op pagina 2737 en 2738 van voornoemd dossier, voor zover inhoudend:

Datum: 07-05-2014 18:38:50

Beller: [telefoonnummer]

Gebelde: [telefoonnummer]

Samenvatting: [medeverdachte 1] wordt gebeld door [verdachte] .

[verdachte] : [medeverdachte 1] , het gaat allemaal hartstikke goed. Ik zit nu nog tegenover [slachtoffer 1] . Hij heeft het keurig met me opgelost. Dus wat mij betreft is dat helemaal uit de wereld.

11. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 17 maart 2016, opgenomen op pagina 2476 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisanten:

Op 16 maart 2016 heb ik telefonisch contact gekregen met [naam 1] . [naam 1] verklaarde dat hij, op verzoek van [slachtoffer 1] , tijdens een gesprek dat [slachtoffer 1] met [verdachte] had gehad, wel beveiliging voor hem had geregeld. [naam 1] zei dat [medeverdachte 1] tegen [slachtoffer 1] had gezegd: "Kijk maar op internet wie ik ben."

12. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 20 december 2017, opgenomen op pagina 2639 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als verklaring van verdachte:

[…] Opmerking verbalisant: Als ik word gebeld door een lid van de motorclub, dan vind ik het bedreigend.

Antwoord: Ja, dat begrijp ik. Ik snap dat het dreigend overkomt. Ik heb hem (de rechtbank begrijpt: [medeverdachte 1] ) wel ingeschakeld. [medeverdachte 1] heeft een bepaald charisma. Hij komt imponerend over. Hij heeft tattoos en draagt een hesje van de motorclub. Zijn uiterlijk komt bij velen dreigend over. [medeverdachte 1] heeft de term 'mediator' gebruikt. [naam 1] was er op uit beslag te leggen en mijn zaak de nek om te draaien.

Vraag: Wat heeft de inzet van [medeverdachte 1] u opgeleverd in het zakelijke conflict met [slachtoffer 1] ?

Antwoord: Ja, de factuur is ingetrokken.

Opmerking verbalisant: De dag na het gesprek heeft [slachtoffer 1] met u afgesproken bij Van der Valk in Harderwijk en heeft hij tegen u gezegd dat hij een creditnota heeft opgemaakt en de beslagen eraf heeft gehaald.

Vraag: Hebben [medeverdachte 1] en u overleg gehad over dit gesprek?

Antwoord: Ja, dat heb ik aan [medeverdachte 1] verteld. Er is een nota gestuurd die door het bedrijf [benadeelde partij] is gecrediteerd.

Vraag: Heeft u aan [medeverdachte 1] gevraagd of hij u wilde helpen met het oplossen van het conflict met [slachtoffer 1] .

Antwoord: Ja. Hij heeft het telefoonnummer van mij gekregen. Door het inschakelen van [medeverdachte 1] werd mijn probleem opgelost. Nu ik het dossier heb gelezen begrijp ik dat mensen zich bedreigd voelen. Ik begrijp dat [slachtoffer 1] bang is geworden. […] De jongens van MC No Surrender zijn allemaal grote jongens en indrukwekkend. Ik zou ook in de rats zitten als een paar van die mongolen voor de deur staan.

Op grond van de opgenomen bewijsmiddelen acht de rechtbank bewezen dat verdachte zich, samen met medeverdachte [medeverdachte 1] , heeft schuldig gemaakt aan afpersing, zoals primair is ten laste gelegd. De rechtbank is van oordeel dat [slachtoffer 1] door de bewezen verklaarde handelingen is gedwongen tot het teniet doen van een inschuld. Verdachte heeft [medeverdachte 1] , lid van motorclub No Surrender, ingeschakeld om het zakelijke geschil dat verdachte met [slachtoffer 1] had te beëindigen. Verdachte was bevriend met [medeverdachte 1] en bekend met No Surrender. Hij wist dat [medeverdachte 1] intimiderend op anderen kon overkomen. Dat dit ook het geval was bij [slachtoffer 1] en dat verdachte hiervan op de hoogte was, blijkt uit de inhoud van de telefoongesprekken tussen verdachte en [medeverdachte 1] , waarin verdachte onder meer aangeeft dat [slachtoffer 1] 'hartstikke bang' is.

Door onder meer doelbewust te verwijzen naar No Surrender en [medeverdachte 3] , de (toenmalige) leider daarvan, heeft medeverdachte [medeverdachte 1] gebruik gemaakt van de bedreigende en gewelddadige reputatie van de motorclub. In samenhang met de intimiderende berichten aan [slachtoffer 1] , maakt dat sprake is geweest van bedreiging met geweld. Hoewel er niet woordelijk is gedreigd met een concreet misdrijf, kon [slachtoffer 1] toen [medeverdachte 1] aangaf dat hij met [medeverdachte 3] of andere jongens van No Surrender, één van de grootste outlaw motorcycle gangs in Nederland, zou komen, vrezen voor een inbreuk op zijn persoonlijke vrijheid. Op het teweegbrengen van deze vrees met als doel de intrekking van een factuur was de opzet van verdachte en [medeverdachte 1] blijkens de inhoud van hun telefoongesprekken ook gericht.

FEIT 2

De rechtbank past ten aanzien van feit 2 de volgende bewijsmiddelen toe die de voor de bewezenverklaring redengevende feiten en omstandigheden bevatten zoals hieronder zakelijk weergegeven.

1. De door verdachte ter zitting van 5 september 2019 afgelegde verklaring, voor zover inhoudend:

U zegt dat ik op een gegeven moment een terugkoppeling kreeg van [medeverdachte 1] . Ja, hij belde mij. Als hij belt, komen die mensen om tafel. Er wordt betaald. U zegt dat de bedreiging richting [slachtoffer 2] uit de taps blijkt. Dat ben ik met u eens. U vraagt of ik met [medeverdachte 1] bij het bedrijf van [slachtoffer 2] ben geweest. Ja.

2. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen verhoor

[slachtoffer 3] d.d. 22 september 2014, opgenomen op pagina 1563 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisant:

Ik (de rechtbank begrijpt: [slachtoffer 3] ) ben hier omdat ik als aandeelhouder van [bedrijf 2] bedreigd word en er druk op mij uitgeoefend wordt om geld te betalen aan iemand die daar volgens mij geen recht op heeft.

Het mailtje van 8 juni 2014 betreft de melding van mij dat [medeverdachte 1] en [verdachte] die vrijdag daarvoor bij ons op het bedrijf zijn geweest. Uit het mailtje van 10 juni 2014 kunt u afleiden dat [slachtoffer 2] geen belang heeft bij het door hemzelf aangekondigde bezoek van [medeverdachte 1] . Dit was zo ongeveer ook het moment dat wij de politie wederom hebben ingeschakeld. Twee dagen later hebben we een gesprek gevoerd met [medeverdachte 1] en [verdachte] in Hajé restaurant te Heerenveen. [medeverdachte 1] had toen nog twee medekompanen van de motorclub bij hem. [medeverdachte 1] en zijn medekompanen waren toen gekleed in de clubkleding. Ik ben niet gewend om met dit soort mensen om tafel te zitten. Ook werden we opgevangen bij binnenkomst en begeleid door twee van de medekompanen van [medeverdachte 1] naar een zitplaats. De regie lag volledig bij hen. De avond voordat het gesprek plaats vond kreeg ik nog eens 4 telefoontjes van [medeverdachte 1] . Ik voel mij bedreigd en onder druk gezet om tot betaling van onterechte vorderingen over te gaan. Het bedreigende gevoel zit niet zozeer in de inhoud van de berichten als wel in de geplaatste context van motorclubs die in vol ornaat ten tonele verschijnen.

3. Een schriftelijk bescheid, te weten een mutatie rapport van Politie, Eenheid Noord Nederland, Recherche 03, opgenomen op pagina 1616 van voornoemd dossier, voor zover inhoudend:

Opmaak datum: 15 mei 2014
Toelichting bij incident: [slachtoffer 2] meldde dat [medeverdachte 1] (van de motorclub NO SURRENDER te Emmen) hem en anderen stalkt met sms'jes. Hij doet incasso-zaken, in dit geval vermoedelijk weer in opdracht van [verdachte] uit Sneek.
Er is vooralsnog geen sprake van strafbare bedreigingen. Wel van dreiging en intimidatie. [slachtoffer 2] durft, uit angst voor escalatie, geen aangifte te doen en vroeg een tweede bemiddeling.

4. Een schriftelijk bescheid, te weten een mutatie rapport van Politie, Eenheid Noord Nederland, Recherche 03, opgenomen op pagina 1625 van voornoemd dossier, voor zover inhoudend:
Opmaak datum: 26 mei 2014.
Plaats voorval: Berlikum.
Toelichting bij actie: [slachtoffer 2] is mededirecteur van het bedrijf [bedrijf 3] dat hangt onder de holding [bedrijf 2] en [bedrijf 4] , gevestigd te Nijehaske. Dat bedrijf heeft een financieel geschil met een van de ex-directeuren, genaamd [verdachte] uit Sneek. Deze heeft n.a.v. een soort incasso-opdracht gegeven aan [medeverdachte 1] die een belangrijk lid van de OMG NO SURRENDER uit Drenthe zou zijn. Directeuren van het bedrijf uit Nijehaske, waaronder betrokkene [slachtoffer 2] , ontvangen sms'jes en telefoontjes van [medeverdachte 1] , waarin zij dringend worden uitgenodigd om [verdachte] te betalen. Er wordt geen aangifte gedaan. Wel wilde [slachtoffer 2] graag dat de politie adequaat zou reageren op een noodoproep van hun kant.

5. Een schriftelijk bescheid, te weten een uitwerking van een afgeluisterde en opgenomen voicemail-bericht, opgenomen op pagina 2276 van voornoemd dossier, voor zover inhoudend:

Datum: 03-05-2014 12:28:33

Beller: [telefoonnummer]

Gebelde: [telefoonnummer]

Locatie beller: Emmen

[slachtoffer 2] hoi, [medeverdachte 1] . Ik heb al 2 keer je voicemail ingesproken. Ik heb jou ge-sms't ik heb jou gewhatsappt. He luister vriend, regel wat met onze gezamenlijke vriend.

6. Een schriftelijk bescheid, te weten een uitwerking van een afgeluisterd en opgenomen telefoongesprek, opgenomen op pagina 2310 e.v. van voornoemd dossier, voor zover inhoudend:

Datum: 07-05-2014 18:54:53

Beller: [telefoonnummer]

Gebelde: [telefoonnummer] , naam: [slachtoffer 2]

Locatie beller: Emmen

Samenvatting: [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ) belt uit naar [slachtoffer 2] ( [slachtoffer 2] ).

[medeverdachte 1] : Het gaat er om dat er een oplossing komt. […] Ik wil er wel 3 jaar voor zitten. Maar dan, ik ben niet alleen, he? Ik ben niet alleen, echt waar. Dat meen ik serieus. Ik ben niet alleen. Maar ik wil er wel 3 jaar voor zitten. […] Het gaat mij om [verdachte] . Voor jou ga ik 3 jaar zitten en ook voor [slachtoffer 3] , ja. […] Vriend, ik blijf je dag en nacht bellen.

7. Een schriftelijk bescheid, te weten een uitwerking van een afgeluisterd en opgenomen telefoongesprek, opgenomen op pagina 2313 e.v. van voornoemd dossier, voor zover inhoudend:

Datum: 07-05-2014 19:21:05

Beller: [telefoonnummer]

Gebelde: [telefoonnummer]

Samenvatting: [verdachte] ( [verdachte] ) belt in bij [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ).

[verdachte] : Super bedankt wat jij gaat doen.

[medeverdachte 1] : Ik heb gisteren die visboer1 gesproken. […] Je hebt hem nog nooit zo klein gehoord, jongen echt waar haha.

[verdachte] : Het is tijd ook [medeverdachte 1] dat ze een keer een koekje van eigen deeg krijgen, hoor.

[medeverdachte 1] : […] Ik heb ook niemand verteld dat ik ze pijn ga doen, ga slachten (lacherig) of wat dan ook.

[verdachte] : hahaha.

[medeverdachte 1] : Een telefoontje is al genoeg.

8. Een schriftelijk bescheid, te weten een uitwerking van een afgeluisterd en opgenomen telefoongesprek, opgenomen op pagina 2315 van voornoemd dossier, voor zover inhoudend:

Datum: 08-05-2014 16:50:28

Beller: [telefoonnummer]

Gebelde: [telefoonnummer]

Samenvatting: [medeverdachte 1] wordt gebeld door [verdachte] .

[verdachte] : Hey [medeverdachte 1] . Ik ben vandaag gebeld door die [naam 3] . […] Zegt ie, die jongens gaan met elkaar aan tafel zitten en die gaan waar jij recht op hebt, niet betalen. Ik zeg, nou dat denk ik wel. Ik zeg maar dat laat ik gewoon aan de mensen over die dat voor mij aan het regelen zijn. Hij zegt maar mijn naam staat er ook bij. Ik zeg, ja. Jij bent ook een van die mannen van [bedrijf 2] . Ja maar je weet toch, dat ik er niks mee te maken heb. Ik zeg, ja maar ik weet ook dat jij maar 1 belletje hoeft te geven naar die gasten toe en je kan zeggen, joh [verdachte] heeft recht op die centen, regel dat nou. Ik zeg en nou bel je mij omdat jij alleen maar bang bent dat de mensen die het aan het regelen zijn en die advocaat jou er ook op aankijken. Ik zeg, maar jij bent al deelgenoot.

[medeverdachte 1] : Wat zei hij?

[verdachte] : Ja. Ja ja ja kunnen we dan een keer rond de tafel. Ik zeg jong ik bel je wel aan van de middag voor een afspraak, dat doen we wel een keer als je bij mij in de buurt bent, [medeverdachte 1] . Dan gaan we samen even.

[medeverdachte 1] : Ja natuurlijk. […] Maar er zit schot in de zaak jong.

[verdachte] : Daarom, daarom. Ze zijn bang hoor.

9. Een schriftelijk bescheid, te weten een uitwerking van een afgeluisterd en opgenomen telefoongesprek, opgenomen op pagina 2325 van voornoemd dossier, voor zover inhoudend:

Datum: 10-05-2014 12:16:48

Beller: [telefoonnummer]

Gebelde: [telefoonnummer]

Samenvatting: [medeverdachte 1] belt en krijgt [verdachte] aan de lijn.

[verdachte] : ene [naam 3] belt me nou in paniek op ... wil je alsjeblieft die [medeverdachte 1] bellen ik wil, ik wil er echt helemaal buiten blijven. […] [verdachte] ze worden nou echt bang, ik denk dat ze het met je op gaan lossen ... [...] Hij zegt ze worden nou echt bang zegt ie ik denk dat ze het met je op gaan lossen. Ik zeg, hadden ze al veel eerder kunnen doen.

[verdachte] : [medeverdachte 1] ik denk dat het op de goeie manier gaat....

[medeverdachte 1] : maar luister [verdachte] . Ik heb je gezegd twijfel niet aan mijn vakken. ...

[verdachte] : heb ik nooit gedaan jongen. .. […] [medeverdachte 1] .... als er wat is gaan we samen oplossen. .. .

[medeverdachte 1] : kijk, weet je wat het is .... dit zijn mensen die weet ik te bestoken op de manier zoals het hoort.

10. Een schriftelijk bescheid, te weten een uitwerking van een afgeluisterd en opgenomen telefoongesprek, opgenomen op pagina 2393 van voornoemd dossier, voor zover inhoudend:

Datum: 11-06-2014 17:48:53

Beller: [telefoonnummer]

Gebelde: [telefoonnummer]

Samenvatting: [medeverdachte 1] belt uit naar [verdachte] .

[medeverdachte 1] : [naam 3] had jou al gebeld dus?

[verdachte] : Ja ja ja […] Ook dat hij was bericht door [slachtoffer 3] .. en dat hij nou wel heel erg bang was geworden. Hij zegt eh .. jullie zijn er vrijdag al geweest. […] Ik zeg dat mag toch .. we mogen toch gewoon vragen om onze centen.

11. Een schriftelijk bescheid, te weten een uitwerking van een afgeluisterde en opgenomen voicemail-bericht, opgenomen op pagina 2418 van voornoemd dossier, voor zover inhoudend:

Datum: 19-06-2014 17:53:39

Beller: [telefoonnummer]

Gebelde: [telefoonnummer]

[slachtoffer 2] , [medeverdachte 1] […] luister, ik heb je gezegd, ik kan er niets meer aan doen met [verdachte] . Ik ben er helemaal klaar mee. [verdachte] die zoekt maar een andere partij die dit gaat doen en die meldt zich maandag denk ik vanzelf.

12. Een naar wettelijke voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen uitwerken OvC Hajé 12 juni 2014 inclusief commentaar [slachtoffer 2] d.d. 4 september 2014, opgenomen op pagina 1680 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisant:

Op 3 september 2014 heb ik samen met [slachtoffer 2] het opgenomen gesprek van 12 juni 2014 bij restaurant Hajé Heerenveen tussen [slachtoffer 3] en [slachtoffer 2] enerzijds en [verdachte] en [medeverdachte 1] anderzijds, beluisterd. Daar waar dit van toepassing is, staat het commentaar van [slachtoffer 2] in schuinschrift onder de verwerkte tekst in dit proces-verbaal.

M3: [slachtoffer 2] alles goed jong?

Dit betreft volgens mij [medeverdachte 1] .

M4: Ja.

Dit ben ik.

M1: [slachtoffer 3] .

M2: Hai [slachtoffer 3] .

Dit is [verdachte] .

M3: Hoe kunnen we dat oplossen met [verdachte] ?
M1: Wat moeten we oplossen?
M3: Wat er nog open staat.
M1: En wat staat er nog open?
M2: Het kan niet zo zijn dat jullie dat niet weten. Ik wil het nog wel een keer noemen. [...] Dan blijft er 91.800 euro open die ik nooit gehad heb maar wel aan kosten gemaakt heb. Dat is het hele verhaal. [...]
M1: Je moet beginnen met anderhalf jaar terug he?

M3: Nee, nee daar hoef je niet mee te beginnen. Je moet beginnen met dat je dingen afwerkt met die man. Daar moet je mee beginnen. [...] Maar los het nou netjes op jong wees een grote kerel neem je verlies. [...] Ik wil hier ook wel een jaar voor hebben voor die man ik wil wel een jaar voor op vakantie meen ik echt. En ook wel twee jaar. Ze mogen me ook wel oppakken voor bedreiging maar ik laat het hier niet bij zitten.
Ik ervaar dit als heel bedreigend. Hij geeft aan dat hij wel een misdaad wil plegen waar hij twee jaar voor in de gevangenis moet. Ik vrees dat wij daar het slachtoffer van gaan worden.
M3: Dus dan weet je het vast ik laat het hier niet bij zitten. Ik ga er gewoon mee door. Maar het is de laatste keer dat ik aan woord ben. Meen ik echt. Ik ga niet aan het woord komen der komen andere mensen aan woord.
Ook dit ervaar ik als heel bedreigend. Hij zegt hier min of meer dat hij gaat regelen dat andere mensen/ zijn vrienden het voor hem op gaan lossen.
M3: Ik wil gewoon dat het netjes opgelost wordt met hem.

M2: Ik wil genoegdoening hebben en dat heb ik ook altijd gezegd en dat houdt nooit op. […]

[slachtoffer 2] het houdt op als ik mijn vele ellende die jullie veroorzaakt hebben rechtzetten dat is het hele verhaal.
M1: Trek er een advocaat bij en maak er een rechtszaak van.
M3: Nee we trekken er geen advocaat bij. [...] Waardeloze flapdrol dat je bent. Waardeloze flapdrol ben je.
Ik weet nog dat hij dit tegen [slachtoffer 3] zei. Hij zei dit ook met een vuil/verbeten gezicht. Ik heb dit, hoewel niet tegen mij gezegd, wel als bedreigend en agressief ervaren.
M1: Wij leven hier in een rechtstaat [medeverdachte 1] .
M3: Nee, nee, nee wij leven niet in een rechtstaat.

M2: Het houdt pas op, op het moment dat het tot de laatste cent terug is. Zolang ik leef zal je weten dat er nog wat open staat.
M3: Jongens van mij geen sms'en meer geen berichten meer ik ben er klaar mee ja?
M1: Ik denk dat ik maar één ding wil dat dit gewoon langs de normale rechtszaak en rechtspraak en …
M3: Nee maar een rechtszaak wordt het niet meer. Rechtszaak wordt niet meer. [...] [slachtoffer 2] dat is de laatste keer dat ik met jou gesproken heb jonge.
M1: Als er emoties der bij komen [medeverdachte 1] dan houdt het allemaal op.
M3: He joh hou op te zeuren .......... (niet te verstaan) werk gewoon netjes met mensen af..
M1: Ik had jou iets diplomatieker verwacht.
M3: Ik had jou iets hoger in geschat. [...] Maar dat is het laatste jij ziet mij niet meer jij hoort mij niet meer. [...] Doe niet zo bijdehand jong dikke debiel. Dat je bent. Doe niet zo bijdehand tegen mij. Doe niet zo bijdehand joh he. Doe niet zo bijdehand. Niet doen.
Ik hoor [medeverdachte 1] zeggen: "en ook [slachtoffer 2] niet".
Ik weet nog dat ik als bedreigend heb ervaren. Niet alleen door het taalgebruik maar ook de lichaamstaal sprak boekdelen. Hij had opgeblazen, opgefokte lichaamstaal.
M3: [...] Ik zeg je, je bent van mij af ik kom niet meer bij je, je hoort niks meer van mij. Je bent gewoon een dikke vieze flikker.
Zoals al eerder gezegd. Ik ervaar dit als bedreigend. De aanwezigheid van [medeverdachte 1] en zijn twee secondanten, de kleding, taalgebruik en lichaamstaal spelen hierin ook een rol. Verder geeft hij aan dat hij zijn handen er van af trekt. Kennelijk huurt hij anderen in om de zaak verder af te handelen. Uit de door mij bij u gemelde incidenten klopt dit ook. We hebben inmiddels camerabewaking en we, mijn vrouw en ik, voelen ons bij dit geheel niet meer prettig.

13. Een naar wettelijke voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen uitwerken OvC Hajé 12 juni 2014 inclusief commentaar [slachtoffer 3] d.d. 4 september 2014, opgenomen op pagina 1670 e.v van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisant:

Op 3 september 2014 heb ik samen met [slachtoffer 3] het opgenomen gesprek van 12 juni 2014 bij restaurant Hajé Heerenveen tussen [slachtoffer 3] en [slachtoffer 2] enerzijds en [verdachte] en [medeverdachte 1] anderzijds, beluisterd. Daar waar dit van toepassing is, staat het commentaar van [slachtoffer 3] in schuinschrift onder de verwerkte tekst in dit proces-verbaal.

M3: [slachtoffer 2] alles goed jong?

M4: Ja.

M1: [slachtoffer 3] .

M2: Hai [slachtoffer 3] .

M3 is [medeverdachte 1] .

M2 is [verdachte]

M3: Ik wil hier ook wel een jaar voor hebben voor die man ik wil wel een jaar voor op vakantie meen ik echt. En ook wel twee jaar. Ze mogen me ook wel oppakken voor bedreiging maar ik laat het hier niet bij zitten. […] Dus dan weet je het vast ik laat het hier niet bij zitten. Ik ga er gewoon mee door. Maar het is de laatste keer dat ik aan woord ben. Meen ik echt. Ik ga niet aan het woord komen der komen andere mensen aan woord.

Ik vind vooral dit laatste bedreigend. Hij geeft aan dat hij er wel een jaar of twee jaar voor wil zitten. Ik associeer dat hij wel een actie voor wil ondernemen die dus uitmondt in een gevangenisstraf. Dit zegt volgens mij iets over die actie die hij dan wil uitvoeren. Als hij dan ook nog vervolgt door te zeggen dat hij voor de laatste keer aan het woord is dan denk ik dat hij deze acties wil laten uitvoeren door anderen. Hiermee beland je direct in een andere sfeer. Ik ben bang voor de stap die volgt. Het is kennelijk wachten op een gewelddadige actie tegen ons.
M2: [slachtoffer 2] het houdt op als ik mijn vele ellende die jullie veroorzaakt hebben rechtzetten dat is het hele verhaal.

Ik zou hier kunnen herhalen wat ik eerder heb gezegd. Het is misschien niet direct bedreigend maar wel indirect. Het is een aanvulling op wat [medeverdachte 1] zegt.

14. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van observatie d.d. 16 juni 2014, opgenomen op pagina 1646 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisanten:

Op 12 juni 2014 hebben wij de navolgende waarnemingen gedaan:

Omstreeks 10.15 uur zag ik dat een BMW de parkeerplaats van het Hajé Hotel opreed en hier parkeerde. Ik zag dat hierin een man met wit overhemd en een persoon met een 'No-Surrender' hesje zaten.
Omstreeks 10.17 uur zagen wij dat een man met zwarte baard, die wij herkenden als zijnde [medeverdachte 1] , uit een voertuig stapte. Wij konden niet zien welk voertuig dit betrof. Vervolgens stapte een man uit de BMW. Deze man was gekleed in een wit overhemd, nader te noemen NN3.
Omstreeks 10.18 uur zagen wij dat [medeverdachte 1] en NN3 gezamenlijk in de richting van Hajé liepen. Op het moment dat zij bij de trap aankwamen die naar het terras van het restaurant leidt, zagen wij dat een licht getinte kale man, met 'No-Surrender'-hesje, uit de richting van het hotel kwam en hen begroette. Deze man zal verder in dit proces-verbaal NN2 worden genoemd. Wij zagen dat [medeverdachte 1] en NN3 de trap opliepen in de richting van het terras en het restaurant, daarbij gevolgd door NN2.
Omstreeks 10.19 uur zag ik dat een vierde man, met bril en een 'No Surrender' hesje aan, de trap op liep in de richting van het restaurant en terras. Deze man zal in dit proces-verbaal verder als NN1 worden aangeduid.

15. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen verhoor [slachtoffer 2] d.d. 14 augustus 2014, opgenomen op pagina 1694 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisant:

Ik werd gebeld door [medeverdachte 1] op 7 mei 2014, rond 18.30 uur. Ik heb ik dit aan uw collega's [naam 4] en [naam 5] laten horen. Tussendoor heb ik wel sms'jes en WhatsApp'jes van [medeverdachte 1] gekregen. [medeverdachte 1] en [verdachte] zijn op 6 juni 2014 bij [slachtoffer 3] op het bedrijf te Nijehaske/Heerenveen geweest. [medeverdachte 1] had toen de echtgenote van [slachtoffer 3] aangesproken en naar mij en [slachtoffer 3] gevraagd. Ook was zoon [naam 6] aangesproken door [verdachte] op het parkeerterrein.

U vraagt mij naar de ontmoeting in Hajé Heerenveen op 12 juni 2014. In Hajé restaurant zaten [medeverdachte 1] , [verdachte] , [slachtoffer 3] en ik aan dezelfde tafel. Twee tafels verder zaten de twee andere motorclubleden. [medeverdachte 1] gaf meermalen aan dat "het probleem" van [verdachte] opgelost moest worden als grote kerels onder elkaar. [verdachte] vertelde de diverse posten van zijn vordering op ons. De berekening was dat hij nog ca € 91.000 tegoed had. Op 12 juni 2014, na het gesprek in Hajé restaurant te Heerenveen, kreeg ik enkele sms'jes van [medeverdachte 1] .
De manier van spreken en de inhoud van de sms'jes geeft ook een bepaalde lading aan de inhoud. Als je zegt dat je nooit alleen bent of wel 2 of 3 jaar wil zitten om een vriend te helpen geef je min of meer aan dat je geweld niet schuwt of een strafbaar feit te plegen. Ook de opmerking dat je je terug trekt maar dat het zeker opgelost gaat worden suggereert dat je de druk en de dwang gaat uitbesteden aan derden. Doordat mensen uit het dorp op 13 juli 2014 zijn aangesproken met de vraag of zij [slachtoffer 2] waren en doordat een andere dorpsbewoner ernstig is bedreigd in de veronderstelling dat hij [slachtoffer 2] was, maken wij ons steeds meer zorgen. Wij vrezen dat ze ons, mij of leden van mijn gezin, iets aan willen doen. Ik bedoel dan ze mogelijk fysiek geweld willen gebruiken om ons te dwingen tot het betalen van het door [verdachte] gewilde geld. Doordat mijn vrouw en ik nog kinderen thuis hebben voelen wij ons uitermate kwetsbaar. Verder wonen we aan de rand van het dorp waardoor de sociale controle iets minder is en onze woning ongezien benaderd kan worden. Ook worden de gevoelens van bedreigingen versterkt doordat zij kleding die je met geweld associeert. Ook de combinatie van de mannen maakte indruk.

16. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van verhoor verdachte

d.d. 10 januari 2018, opgenomen op pagina 2172 e.v. van voornoemd dossier, inhoudende als verklaring van verdachte:

Als je op het uiterlijk afgaat, dan loop je gillend weg. Je schrikt als [medeverdachte 1] een hesje aan heeft.

Vraag: U zegt dat het meer indruk maakt als [medeverdachte 1] iets tegen iemand zegt dan dat u dat doet. Waarom is dat zo?

Antwoord: Ja, dat is toch zo. Kijk naar zijn uitstraling.

De rechtbank acht bewezen dat verdachte zich, samen met medeverdachte [medeverdachte 1] , schuldig heeft gemaakt aan een poging tot afpersing. [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] hebben zich door [medeverdachte 1] bedreigd gevoeld door zijn taalgebruik, zijn lichaamstaal en door de kleding die hij droeg. Door bij de ontmoeting met [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] het hesje van No Surrender te dragen en zich te laten vergezellen door twee andere leden van de club in clubkleding, heeft medeverdachte [medeverdachte 1] bewust gebruik gemaakt van de gewelddadige reputatie van de motorclub om [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] vrees aan te jagen. De bewoordingen van [medeverdachte 1] , onder andere dat hij bereid is om voor [slachtoffer 3] en [slachtoffer 2] 'te gaan zitten', zijn op te vatten als bedreiging met geweld, zeker gelet op en in samenhang met de gehele context. Gelet op de inhoud van het telefoonverkeer tussen verdachte en medeverdachte [medeverdachte 1] , het gezamenlijke bezoek aan het bedrijf van [slachtoffer 3] en de aanwezigheid van verdachte bij het gesprek bij Hajé Hotel te Heerenveen, is naar het oordeel van de rechtbank, sprake van een zodanige nauwe en bewuste samenwerking tussen verdachte en zijn medeverdachte dat kan worden gesproken van medeplegen.

FEIT 3

De rechtbank past ten aanzien van feit 3 de volgende bewijsmiddelen toe die de voor de bewezenverklaring redengevende feiten en omstandigheden bevatten zoals hieronder zakelijk weergegeven.

1. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal bevindingen Opname Vertrouwelijke Communicatie (OVC) d.d. 23 januari 2015, opgenomen op pagina 1159 e.v. van voornoemd dossier, inhoudende als relaas van verbalisanten:

Betreft: opname 21 januari 2015, locatie Mercure Hotel Zwolle.

[medeverdachte 1] (de rechtbank begrijpt: [medeverdachte 1] ) komt aan tafel.

[verdachte] (de rechtbank begrijpt: [verdachte] ): [medeverdachte 1] , [medeverdachte 2] (de rechtbank begrijpt: [medeverdachte 2] ) die tegenover ons zit die heb ik sinds een paar maanden leren kennen, heb behoorlijke zaken, [medeverdachte 2] he. […] En wat jij voor mij aan het oplossen bent. Hij heeft een soortgelijk verhaal. […]

[medeverdachte 2] : Ik ben genaaid weet je, ik ben voor twee en een halve ton genaaid […] morgenmiddag ga ik met die beste man, die failliet gegaan is, lunchen, ik hoop dat hij betaalt. […]

[medeverdachte 1] : Luister, het zal wel leuk wezen als je ergens wat afspreekt en dat ik dan zo binnenstrompel, dat ik jou eventueel een knuffel geeft.

[medeverdachte 2] : Ja.

[medeverdachte 1] : En dan denkt die man van… snap je wat ik bedoel? Dat is meestal genoeg.

[medeverdachte 2] : Ja […]

[medeverdachte 1] : Wat je dan moet doen morgen. Dat zou mijn voorzetje zijn, zeggen: Ik was gisteren met [verdachte] aan het lunchen en toen kwamen twee man van de motorclub binnen zetten, dat zijn vrienden van [verdachte] ja. […] Dat is [medeverdachte 1] kun je ook even zeggen. […] …, ik bedoel mijn naam is zeer gevoelig, maar ook zeer respectvol, heleboel mensen hebben respect voor mensen zoals ik ben.

2. Een schriftelijk bescheid, te weten een uitwerking van een afgeluisterd en opgenomen telefoongesprek, opgenomen op pagina 1368 e.v. van voornoemd dossier, voor zover inhoudend:

Datum: 05-02-2015 16:54:53

Beller: [telefoonnummer]

Gebelde: [telefoonnummer]

Locatie beller: Emmen

Samenvatting: [medeverdachte 1] belt uit met [slachtoffer 4] .

[slachtoffer 4] : Met [slachtoffer 4] .

[medeverdachte 1] : [slachtoffer 4], [medeverdachte 1] , goeiedag […] He luister, ik ben even met je maat aan de gang geweest. Ik heb een incasso lopen geloof ik […]

[slachtoffer 4] : … waar gaat dit over?

[medeverdachte 1] : Nou … je hebt geld van iemand. […] … meneer [medeverdachte 2] , die ken je toch?

[slachtoffer 4] : Ja, die ken ik.

[medeverdachte 1] : Die heb je van de week nog ontmoet toch, of niet?

[slachtoffer 4] : Ja:

[medeverdachte 1] : Nou die gaf aan euh … niet betaald zeg maar.

[slachtoffer 4] : … maar wie bent u dan?

[medeverdachte 1] : Wie ik ben? […] Dat wet oe toch? De brommerclub, de brommerclub toch. […] Ik ga rustig voor jou drie maand weg of nou een jaar of wat dan ook. Maar ik zal jou vertellen: ga met deze meneer gewoon netjes doen joh, idioot. […] Je bent gewoon een schoft geweest, echt! […] Omdat je een schoft bent geweest jongen, flikker. Je bent gewoon een kankerflikker jongen, echt. […] Maar luister, ik krijg van meneer […] [medeverdachte 2] zo bericht of jij dat netjes oplost of niet. Zo simpel is het. Doe je dat niet? Ik zal jou vertellen, en dat mag je best tegen de politie zeggen, ik ga jou volgen tot in het graf. Echt waar. […] Je bent gewoon een kankerflikker. […] Maar ik zal je vertellen vriend, de verkeerde man getroffen op dat gebied. Ik laat niet los. […] Ik laat niet los. […] Ik ben geen pipo de clown. […] Je bent gewoon een kankeroplichter. […] Dan ben je nu toch vieze dikke tyfuslijders allemaal of niet. […] Luister deze man ga je niet voor dit geld in de schuld zetten, dat ga je niet doen.

3. Een schriftelijk bescheid, te weten een uitwerking van een afgeluisterd en opgenomen telefoongesprek, opgenomen op pagina 1370 van voornoemd dossier, voor zover inhoudend:

Datum: 05-02-2015 17:03:43

Beller: [telefoonnummer]

Gebelde: [telefoonnummer]

Locatie beller: Emmen

[slachtoffer 4] : Met [slachtoffer 4] .

[medeverdachte 1] : He [slachtoffer 4] nog een keer met mij. […] Luister, mijn man, meneer [medeverdachte 2] , was te goeder trouw toch of niet?

[slachtoffer 4] : Ja.

[medeverdachte 1] : Regel het dan gewoon jongen. Dat meen ik echt, want ik laat niet los, geloof mij, ik laat niet los.

[slachtoffer 4] : Dat heb ik al wel begrepen, ja.

[medeverdachte 1] : Ik laat niet los jongen, meen ik echt. […] Luister ik ben daar helemaal .. daar ben ik zo woest over, over dat hele ding. Maar luister ik laat niet los. […] Ik kom uit een heel andere streek weg als jou. Maar ik zal je vertellen, ook daar kan je gewoon vragen wie ik ben he. […] Maar jij gaat het gewoon regelen met [medeverdachte 2] . […] Maar ik zal je vertellen ik heb deze opdracht gekregen en ik ga deze opdracht gewoon afmaken. Zo simpel is het, ja? […] Maar ik zal je vertellen: ik laat dit niet rusten. Dat meen ik echt. Ik laat dit niet rusten.

[slachtoffer 4] : Dat had ik al begrepen ja.

4. Een schriftelijk bescheid, te weten een uitwerking van een afgeluisterd en opgenomen telefoongesprek, opgenomen op pagina 1373 van voornoemd dossier, voor zover inhoudend:

Datum: 05-02-2015 19:20:21

Beller: [telefoonnummer]

Gebelde: [telefoonnummer]

Locatie beller: Emmen

Samenvatting: [medeverdachte 1] belt uit naar [slachtoffer 4] .

[slachtoffer 4] : Ik ga er nou melding maken van dat ik aangifte ga doen van bedreiging.

[medeverdachte 1] : Je bent gewoon een dikke flapdrol.

5. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van verhoor verdachte

d.d. 19 december 2017, opgenomen op pagina 1215 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als verklaring van [medeverdachte 2] :

[slachtoffer 4] deed het dagelijkse bestuur van [bedrijf 5] . De [bedrijf 5] ging failliet, ik ging erin voor 200.000 euro. Ik kwam hierover in gesprek met [verdachte] . [verdachte] wist wel iemand om dat te regelen. [verdachte] vertelde mij dat hij zelf al eens gebruik had gemaakt van deze persoon. Deze persoon was [medeverdachte 1] . Ergens in 2015 heb ik telefonisch contact gehad met [medeverdachte 1] . Wij hebben toen een afspraak gemaakt. We hebben gesproken over de incasso. Ik kan mij nog herinneren dat [slachtoffer 4] mij heeft gebeld. [slachtoffer 4] heeft mij toen verteld dat hij was gebeld door [medeverdachte 1] . En dat [medeverdachte 1] hem had bedreigd. Natuurlijk zal dit geweest zijn over de vordering die ik had tegenover [slachtoffer 4] .

6. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 31 maart 2016, opgenomen op pagina 1156 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisanten:

[slachtoffer 4] reageerde als volgt. Hij heeft een conflict met [medeverdachte 2] gehad. Toen het conflict zich afspeelde, is hij naar de politie gegaan om een melding te maken. Hij wilde een melding maken zodat áls er wat zou gebeuren met zijn vrouw of kind, de politie wist wat er zich afspeelde. Hij wil niet meewerken om alsnog een verklaring op papier te zetten, omdat hij voor zichzelf kiest. Als hij geen vouw en kind had gehad, zou hij gelijk meegegaan zijn naar het bureau om een verklaring af te leggen.

Uit de bewijsmiddelen volgt dat verdachte een bekende van hem, [medeverdachte 2] , heeft gewezen op de mogelijkheid medeverdachte [medeverdachte 1] in te schakelen om een financieel geschil af te handelen. Hij heeft hen met elkaar in contact gebracht tijdens een ontmoeting, waarbij is gesproken over het inzetten van de reputatie van [medeverdachte 1] en de motorclub om de zakenpartner van [medeverdachte 2] tot betaling te dwingen. [medeverdachte 1] heeft zich vervolgens schuldig gemaakt aan het bedreigen van de zakenpartner teneinde deze te bewegen een vordering van [medeverdachte 2] te voldoen. Niet gebleken is dat verdachte een rol in de uitvoering heeft gehad.

Anders dan het openbaar ministerie, is de rechtbank van oordeel dat geen sprake is van medeplegen door verdachte. De rol van verdachte is niet zodanig dat kan worden gezegd dat hij een substantiële bijdrage aan de poging tot afpersing heeft geleverd. Van het primair ten laste gelegde zal verdachte daarom worden vrijgesproken.

Naar het oordeel van de rechtbank heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan uitlokking van een poging tot afpersing door middel van het opzettelijk verschaffen van gelegenheid en inlichten. Verdachte heeft medeverdachte [medeverdachte 1] geïnformeerd over de situatie waarin [medeverdachte 2] zich bevond en heeft [medeverdachte 1] aanbevolen bij [medeverdachte 2] . Ook heeft verdachte ervoor gezorgd dat [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] tot een afspraak kwamen. Verdachte wist, zeker na zijn ervaring met [medeverdachte 1] in de zaak van aangever [slachtoffer 1] (feit 1), van de intimiderende en bedreigende manier waarop [medeverdachte 1] bij een "incasso" te werk ging. Uit de bewijsmiddelen leidt de rechtbank af dat het de bedoeling van verdachte was dat [medeverdachte 1] [medeverdachte 2] op een soortgelijke manier zou helpen. Daarmee is zijn opzet op het misdrijf afpersing gegeven.

FEIT 4A

Nu verdachte dit feit duidelijk en ondubbelzinnig heeft bekend, volstaat de rechtbank met een opgave van de bewijsmiddelen overeenkomstig artikel 359, derde lid, tweede volzin, van het Wetboek van Strafvordering.

Deze opgave luidt als volgt:

1. de verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 5 september 2019;

2. een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van verhoor getuige

d.d. 8 november 2016, opgenomen op pagina 2888 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend de verklaring van [naam 7] ;

3. een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van verhoor getuige

d.d. 12 december 2017, opgenomen op pagina 3073 e.v., inhoudend de verklaring van

A.G. Hiemstra;

4. een schriftelijk bescheid, te weten een uitwerking van een afgeluisterd en opgenomen telefoongesprek van 11 maart 2016 tussen verdachte en medeverdachte [medeverdachte 1] (sessienr. 3845), opgenomen op pagina 3313 van voornoemd dossier.

Bewezenverklaring

De rechtbank acht de feiten 1 primair, 2 primair, 3 subsidiair en 4A wettig en overtuigend bewezen, met dien verstande dat:

1.

hij in de periode van 6 tot en met 7 mei 2014 te Emmen en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door bedreiging met geweld [slachtoffer 1] en/of het bedrijf [benadeelde partij] . heeft gedwongen tot het teniet doen van een inschuld, te weten

-het ontbinden van een contract met [bedrijf 1] en/of verdachte, en/of

-het stoppen of terugdraaien van het door of namens die [slachtoffer 1] en/of het bedrijf [benadeelde partij] . genomen of verder te nemen juridische stappen en/of procedures tot nakoming van een overeenkomst, en/of

-het sturen van een creditnota aan verdachte, en

-aldus het komen tot een regeling of het beëindigen van een zakelijk/financieel geschil met verdachte of diens bedrijf, conform de eisen van verdachte,

welke bedreiging met geweld hierin bestond dat verdachte en/of zijn medeverdachte

-op of omstreeks 6 mei 2014 (telefonisch) tegen die [slachtoffer 1] heeft gezegd dat medeverdachte [medeverdachte 1] verdachte vertegenwoordigde en als mediator optrad in verband met het zakelijke geschil tussen verdachte / [bedrijf 1] en die [slachtoffer 1] / [benadeelde partij] ., en

-tegen die [slachtoffer 1] gezegd dat medeverdachte [medeverdachte 1] "van [medeverdachte 3] van No Surrender was" en dat medeverdachte een afspraak wil maken voor een ontmoeting met die [slachtoffer 1] en "Wanneer gaan we zitten. Ik neem [medeverdachte 3] even mee" en dat medeverdachte [medeverdachte 1] het (zakelijke) probleem/geschil tussen verdachte en [slachtoffer 1] even uit de wereld wilde helpen en "Ik kom met [medeverdachte 3] of met een andere jongens van de club van ons", en

-(later) die [slachtoffer 1] een sms-bericht heeft gestuurd met de tekst: "Los dat morgen ff netjes op conform de echte afspraak met [verdachte] gr [medeverdachte 1] " en "Wat een kankerklootzakken he in de wereld he kleine jongens proberen kapot te maken met fake facturen", en

-op 7 mei 2014 (opnieuw) (telefonisch) contact heeft gezocht/opgenomen met die [slachtoffer 1] , terwijl die [slachtoffer 1] (al) in gesprek/overleg was met verdachte, en

-aldus, door zich te presenteren als (bevriend met) de leider/een lid van No Surrender en gebruik te maken van de reputatie van No Surrender en door de intimiderende en dreigende wijze van optreden jegens die [slachtoffer 1] bij die [slachtoffer 1] de vrees heeft gewekt dat medeverdachte geweld zou gaan toepassen indien die [slachtoffer 1] niet zou toegeven aan de eisen van verdachte en/of zijn medeverdachte;

2.

hij in de periode van 3 mei 2014 tot en met 19 juni 2014 te Emmen en/of Heerenveen en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander,

ter uitvoering van het door verdachte en zijn medeverdachte voorgenomen misdrijf om met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door bedreiging met geweld [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] , zijnde bestuurders en aandeelhouders van het bedrijf [bedrijf 2] , in verband met een zakelijk geschil, te dwingen tot de afgifte van ongeveer 91.000 euro, toebehorende aan die personen en/of [bedrijf 2] ,

welke bedreiging met geweld hierin bestond dat verdachte en/of zijn medeverdachte

-bij die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] heeft aangegeven op te treden voor verdachte met een incasso, en

-dwingend heeft gesteld dat die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] een schuld bij verdachte zou(den) hebben en/of dat die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] met betrekking tot het betalen of oplossen van die (vermeende) schuld tot overeenstemming diende(n) te komen met verdachte , en

-meermalen die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] telefonisch heeft benaderd en met die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] (steeds) contact heeft gezocht of proberen te zoeken, en

-(telefonisch) tegen die [slachtoffer 2] heeft gezegd dat als er geen regeling komt met verdachte dat medeverdachte [medeverdachte 1] wel drie jaar voor die [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] wil zitten maar dat medeverdachte [medeverdachte 1] niet alleen is, en heeft gezegd: "Voor jou ga ik drie jaar zitten en ook voor [slachtoffer 3] , ja. Niet vergeten, daar ga ik drie jaar voor zitten. Dat meen ik echt",

-terwijl verdachte wel wisten dat bij die [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] bekend was dat die [medeverdachte 1] lid was van een motorclub, en aldus gebruik heeft gemaakt van de reputatie van No Surrender, en

-die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] intimiderende en beledigende en bedreigende sms-berichten heeft gestuurd, en

-(ook) bij het bedrijf van die [slachtoffer 2] of [slachtoffer 3] langs is geweest, en

-aldus die [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] (steeds meer) onder druk heeft gezet om (snel) tot overeenstemming of een regeling te komen met verdachte en/of toe te zeggen om verdachte (conform diens eisen) te gaan betalen, en

-met die [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] heeft afgesproken en is bijeengekomen bij hotel Hajé te Heerenveen, waarbij medeverdachte [medeverdachte 1] en een tweetal anderen/secondanten waren gekleed in hesjes met de full colors van No Surrender, om over dat zakelijke conflict en/of een mogelijke schuldregeling of financiële regeling met verdachte te spreken, en waarbij (medeverdachte [medeverdachte 1] ) toen tegen die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] heeft gezegd:

-"Je moet dingen afwerken met die man" en "Los het netjes op, neem je verlies", en

-"Ik wil hier ook wel een jaar voor hebben, voor die man wil ik wel een jaar op vakantie, meen ik echt. En ook wel twee jaar. Ze mogen me ook wel oppakken voor bedreiging maar ik laat het er niet bij zitten. Dus dan weet je het vast ik laat het er niet bij zitten. Ik ga er gewoon mee door. Maar het is de laatste keer dat ik aan het woord ben. Er komen andere mensen aan het woord", en

-"Nee, we trekken er geen advocaat bij" en "We leven niet in een rechtsstaat" en "Van mij geen sms-en meer en geen berichten, ik ben er klaar mee. Maar een rechtszaak wordt het niet meer. Rechtszaak wordt het niet meer", en

-"Werk gewoon netjes af met mensen" en "Waardeloze flapdrol dat je bent" en "Niet zo bijdehand doen tegen mij, dikke debiel. Je bent gewoon een dikke vieze flikker", en

-aldus door zich te presenteren als (bevriend met) de leider/een lid van No Surrender en door gebruik te maken van de reputatie van No Surrender en door de intimiderende en beledigende en dreigende manier van spreken en optreden en houding van medeverdachte jegens die [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] bij die [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] de vrees heeft opgewekt dat verdachte en/of zijn medeverdachte geweld zouden gaan toepassen of door anderen zouden doen/laten toepassen indien niet aan de eisen van verdachte en/of zijn medeverdachte zou worden voldaan,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

3.

[medeverdachte 1] in februari 2015 te Emmen en/of elders in Nederland,

ter uitvoering van het door verdachte [medeverdachte 1] voorgenomen misdrijf om met het oogmerk om een ander wederrechtelijk te bevoordelen door bedreiging met geweld een persoon, te weten [slachtoffer 4] , in verband met een zakelijk geschil of een lopend faillissement, te dwingen tot de afgifte van een hoeveelheid geld, geheel of ten dele toebehorende aan die persoon,

(die [medeverdachte 1] )

-zich jegens die [slachtoffer 4] heeft gepresenteerd als de leider/lid van No Surrender en gebruikmakend van de reputatie van No Surrender en als optredend voor [medeverdachte 2] met een incasso, en

-die [slachtoffer 4] meermalen telefonisch heeft benaderd en heeft geëist dat die [slachtoffer 4] over een zakelijke geschil met die [medeverdachte 2] tot overeenstemming diende te komen, en

-die [slachtoffer 4] intimiderende en beledigende en bedreigende woorden heeft toegevoegd, te weten:

-"Ik ga rustig voor jou drie maand weg of nou een jaar of wat dan ook. Ga met deze meneer netjes doen joh, idioot ", en

-"Je bent gewoon een schoft geweest, jongen, flikker. Je bent een kankerflikker", en

-"Als je dat niet netjes oplost met [medeverdachte 2] dan ga ik je volgen tot in het graf. Echt waar", en

-"Ik laat niet los. Ik ben geen pipo de clown. Je bent een kankeroplichter", en

-"Je hebt de verkeerde man getroffen op dat gebied. Ik laat niet los", en

-"Dan ben je nu toch vieze dikke tyfuslijders allemaal of niet. Luister deze man ga je niet voor dit geld in de schuld zetten, dat ga je niet doen", en

-"Je bent gewoon een dikke flapdrol", en

- zodoende die [slachtoffer 4] (steeds meer) onder druk gezet om (snel) tot (financiële)

overeenstemming te komen met die [medeverdachte 2] en/of toe te zeggen om die [medeverdachte 2] (conform diens eisen) te gaan betalen, en

-aldus die [medeverdachte 1] door zich te presenteren als de leider/een lid van No Surrender en gebruik te maken van de reputatie van No Surrender en door de intimiderende en beledigende manier van spreken van die [medeverdachte 1] jegens die [slachtoffer 4] bij die [slachtoffer 4] de vrees heeft opgewekt dat die [medeverdachte 1] geweld zou gaan toepassen of door anderen zou doen/laten toepassen indien niet aan de eisen van die [medeverdachte 1] zou worden voldaan,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid,

welk strafbaar feit door verdachte toen daar opzettelijk is uitgelokt door het verschaffen van inlichtingen, immers heeft verdachte opzettelijk

-die [medeverdachte 1] (met wie verdachte bevriend was) informatie over die [medeverdachte 2] verstrekt en die [medeverdachte 2] als mogelijke opdrachtgever van een incasso voorgesteld aan die [medeverdachte 1] , en

-tegen die [medeverdachte 2] gezegd dat [medeverdachte 1] verdachte goed hielp bij het oplossen van een financieel probleem of incasso van verdachte, en

-aldus die [medeverdachte 1] aanbevolen bij die [medeverdachte 2] , en

-die [medeverdachte 1] en die [medeverdachte 2] met elkaar in contact gebracht en in de gelegenheid gesteld om tot zakelijke afspraken te komen met betrekking tot de (mogelijkheid van een) incasso van een geldvordering die die [medeverdachte 2] zou hebben op die [slachtoffer 4] , en

-terwijl verdachte wist dat die [medeverdachte 1] leidinggevend lid van No Surrender was en van de reputatie van No Surrender en de capaciteit tot een agressieve of intimiderende en/of beledigende manier van spreken en/of optreden/houding van verdachte [medeverdachte 1] jegens een ander;

4A.

hij in de periode van 1 maart 2016 tot en met 1 juni 2016 te Sneek en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen, een geschrift dat bestemd was om te dienen tot het bewijs van enig feit, namelijk een salarisspecificatie op naam gesteld van [naam 8] , valselijk heeft doen opmaken,

immers heeft hij in strijd met de waarheid in/op die salarisspecificatie laten vermelden dat

[naam 8] een functie zou hebben als commercieel medewerkster internationaal bij het bedrijf [bedrijf 1] en in dienst zou zijn sinds 1 april 2015 bij dat bedrijf en over de aangegeven periode een bruto maandsalaris had genoten van 5250 euro, met het oogmerk om dat geschrift als echt te gebruiken.

Verdachte zal van het meer of anders ten laste gelegde worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet bewezen acht.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Het bewezen verklaarde levert op:

1. primair afpersing, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen;

2. primair poging tot afpersing, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen;

3. subsidiair uitlokking van poging tot afpersing;

4A. medeplegen van valsheid in geschrift.

Deze feiten zijn strafbaar nu geen omstandigheden aannemelijk zijn geworden die de strafbaarheid uitsluiten.

Strafbaarheid van verdachte

De rechtbank acht verdachte strafbaar nu niet van enige strafuitsluitingsgrond is gebleken.

Strafmotivering

Vordering van het openbaar ministerie

De officieren van justitie hebben gevorderd dat verdachte ter zake van de feiten 1 primair,

2 primair, 3 primair en 4A wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 42 maanden.

Standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft gesteld dat een gevangenisstraf gelijk aan de duur van het reeds door verdachte ondergane voorarrest volstaat bij bewezenverklaring van valsheid in geschrift.

Mocht de rechtbank meer feiten bewezen achten, heeft de raadsvrouw gepleit voor een andere strafmodaliteit dan een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Zij heeft aangevoerd dat aan de medeverdachte met betrekking tot de valsheid in geschrift een taakstraf is opgelegd, terwijl met betrekking tot feit 3 de strafzaak van [medeverdachte 2] , wiens rol kan worden vergeleken met de rol van verdachte, is geseponeerd. Dit laatste zou straf matigend moeten werken. De raadsvrouw heeft de rechtbank verzocht rekening te houden met de persoonlijke omstandigheden van verdachte. Verdachte is ernstig ziek en moet regelmatig naar het ziekenhuis. Daarnaast is het bedrijf van verdachte failliet gegaan.

Oordeel van de rechtbank

Bij de bepaling van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de aard en de ernst van het bewezen en strafbaar verklaarde, de omstandigheden waaronder dit is begaan, de persoon van verdachte zoals deze naar voren is gekomen uit het onderzoek ter terechtzitting en de rapportages van Reclassering Nederland, het uittreksel uit de justitiële documentatie, alsmede de vordering van de officieren van justitie en het pleidooi van de verdediging.

De rechtbank heeft in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft zich, samen met medeverdachte [medeverdachte 1] , schuldig gemaakt aan afpersing en een poging daartoe. De rechtbank neemt het verdachte zeer kwalijk dat hij als ondernemer - in plaats van de juridische weg te bewandelen - tot twee keer toe medeverdachte [medeverdachte 1] heeft ingeschakeld om met gebruikmaking van de gewelddadige reputatie van motorclub No Surrender zakenpartners tot betaling van een (al dan niet terechte) vordering, dan wel intrekking van een factuur te dwingen. Daarnaast heeft verdachte medeverdachte [medeverdachte 1] uitgelokt om voor een bekende uit het ondernemerscircuit op soortgelijke wijze tot inning van een vordering over te gaan. Afpersing behoort tot de categorie misdrijven die een ernstige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer inhouden, waarvan de slachtoffers vaak nog lange tijd de emotionele gevolgen ondervinden. De ernst van dit feit komt onder meer tot uitdrukking in het hierop gestelde wettelijk strafmaximum.

Tot slot heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan het medeplegen van valsheid in geschrift door een valse salarisspecificatie op te laten maken met de bedoeling om de ex-echtgenote van medeverdachte [medeverdachte 1] , een huurovereenkomst voor een woning te kunnen laten sluiten. De rechtbank rekent het verdachte aan dat dergelijke frauduleuze handelingen, als gevolg van het geschonden vertrouwen, het zakelijke en financiële verkeer ondermijnen.

Met name gelet op de ernst van de afpersingsdelicten is de rechtbank van oordeel dat niet kan worden volstaan met een andere of lichtere sanctie dan een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van aanzienlijke duur.

In strafmatigende zin heeft de rechtbank rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van verdachte en de zakelijke consequenties die verdachte door deze strafzaak heeft ondervonden. Verdachte is ernstig ziek en heeft door een faillissement zijn bedrijf verloren. Ook heeft de rechtbank rekening gehouden met het feit dat het oude feiten betreft en dat er pas na ruim tweeënhalf jaar na aanvang van het onderzoek ter terechtzitting uitspraak volgt. De straf zal daarom lager zijn dan het openbaar ministerie heeft gevorderd.

Alles afwegende is de rechtbank van oordeel dat aan verdachte een geheel onvoorwaarde-lijke gevangenisstraf moet worden opgelegd van twee jaren.

Toepassing van wetsartikelen

De rechtbank heeft gelet op de artikelen 45, 47, 48, 57, 225 en 317 van het Wetboek van Strafrecht.
Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij ten tijde van het bewezen verklaarde rechtens golden dan wel ten tijde van deze uitspraak gelden.

Uitspraak

De rechtbank

Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte onder 3 primair is ten laste gelegd en spreekt verdachte daarvan vrij.

Verklaart het onder 1 primair, 2 primair, 3 subsidiair en 4A ten laste gelegde bewezen, te kwalificeren en strafbaar zoals voormeld en verdachte daarvoor strafbaar.

Verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan het bewezen verklaarde en spreekt verdachte daarvan vrij.

Veroordeelt verdachte tot:

een gevangenisstraf voor de duur van twee jaren.

Beveelt dat de tijd die de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf, geheel in mindering zal worden gebracht.

Dit vonnis is gewezen door mr. O.J. Bosker, voorzitter, mr. M. Brinksma en

mr. M.B.W. Venema, rechters, bijgestaan door A.W. ten Have-Imminga, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 13 november 2020.

Bijlage I: tenlastelegging

Aan verdachte is, na nadere omschrijving van de tenlastelegging, ten laste gelegd dat:

1. zaak 3.4)

primair

hij in of omstreeks de periode van 6 tot en met 7 mei 2014, althans in of omstreeks mei 2014, te Klazienaveen en/of Emmen en/of Heerenveen en/of Oudewater en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld een of meer persoon/personen, te weten [slachtoffer 1] en/of het bedrijf [benadeelde partij] . of [benadeelde partij] of een ander, heeft gedwongen tot het aangaan van een schuld en/of het teniet doen van een inschuld, te weten

-het ontbinden van een contract met [bedrijf 1] en/of verdachte [verdachte] of een ander, en/of

-(door) het stoppen/opgeven en/of terugdraaien van het door of namens die [slachtoffer 1] en/of het bedrijf [benadeelde partij] of [benadeelde partij] of een ander genomen en/of verder te nemen juridische stappen en/of procedures tot nakoming van een/die overeenkomst, en/of

-het sturen van een of meer creditnota's aan verdachte [verdachte] of een ander, en/of

-(aldus) het komen tot een regeling of het beëindigen van een zakelijk/financieel geschil met verdachte [verdachte] of diens bedrijf of een ander, conform de eisen van verdachte [verdachte] ,

welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte tezamen en in vereniging met een of meer ander(en), althans alleen,

-op of omstreeks 6 mei 2014 (telefonisch) tegen die [slachtoffer 1] heeft gezegd dat verdachte [medeverdachte 1] verdachte [verdachte] vertegenwoordigde en als mediator optrad in verband met het zakelijke geschil tussen verdachte [verdachte] / [bedrijf 1] en die [slachtoffer 1] / [benadeelde partij] . of [benadeelde partij] of een ander, en/of,

-tegen die [slachtoffer 1] gezegd dat verdachte [medeverdachte 1] "van [medeverdachte 3] van No Surrender was" en/of dat verdachte een afspraak wil maken voor een ontmoeting met die [slachtoffer 1] en/of "Wanneer gaan we zitten. Ik neem [medeverdachte 3] even mee" en/of dat verdachte [medeverdachte 1] het (zakelijke) probleem/geschil tussen verdachte [verdachte] en [slachtoffer 1] even uit de wereld wilde helpen en/of "Ik kom met [medeverdachte 3] of met een andere jongens van de club van ons", en/of

-(later) die [slachtoffer 1] een sms-bericht heeft gestuurd met de tekst: "Los dat morgen ff netjes op conform de echte afspraak met [verdachte] gr [medeverdachte 1] " en/of "Wat een kankerklootzakken he in de wereld he kleine jongens proberen kapot te maken met fake facturen", en/of

-(verdachte [medeverdachte 1] ) op of omstreeks 7 mei 2014 (opnieuw) (telefonisch) contact heeft gezocht/opgenomen met en/of heeft gesmst naar die [slachtoffer 1] , terwijl die [slachtoffer 1] (al) in gesprek/overleg was met verdachte [verdachte] , en/of

-(aldus) door, in verband met een zakelijk conflict/geschil, tezamen en in vereniging met zijn medeverdachte(n), zich te presenteren als (bevriend met) de leider/een lid van No Surrender en/of gebruik te maken van de (beruchte) reputatie van No Surrender en/of door de (intimiderende en/of dreigende) houding en/of wijze van optreden van verdachte(n) jegens die [slachtoffer 1] bij die [slachtoffer 1] de vrees heeft gewekt dat verdachte en/of zijn medeverdachte(n) of (een) ander(en) geweld zou(den) gaan toepassen indien die [slachtoffer 1] niet zou toegeven aan de eisen van verdachte en/of zijn medeverdachte(n);

subsidiair

A)

hij in of omstreeks de periode van 6 tot en met 7 mei 2014, althans in of omstreeks mei 2014 te Klazienaveen en/of Emmen en/of Heerenveen en/of Oudewater en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, [slachtoffer 1] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht en/of met zware mishandeling, door

-die [slachtoffer 1] dreigend de woorden te zeggen/toe te voegen dat verdachte [medeverdachte 1] "van [medeverdachte 3] van No Surrender was" en/of dat verdachte [medeverdachte 1] een afspraak wilde maken voor een ontmoeting met die [slachtoffer 1] en/of "Wanneer gaan we zitten. Ik neem [medeverdachte 3] even mee" en/of dat verdachte [medeverdachte 1] het (zakelijke) probleem/geschil tussen verdachte [verdachte] en [slachtoffer 1] even uit de wereld wilde helpen en/of "Ik kom met [medeverdachte 3] of met een andere jongens van de club van ons", en/of

-(later) die [slachtoffer 1] een sms-bericht te sturen met de tekst: "Los dat morgen ff netjes op conform de echte afspraak met [verdachte] gr [medeverdachte 1] " en/of "Wat een kankerklootzakken he in de wereld he kleine jongens proberen kapot te maken met fake facturen", en/of

-(verdachte [medeverdachte 1] ) op of omstreeks 7 mei 2014 (opnieuw) (telefonisch) contact heeft gezocht/opgenomen met en/of heeft gesmst naar die [slachtoffer 1] , terwijl die [slachtoffer 1] (al) in gesprek/overleg was met verdachte [verdachte] , en/of

-(aldus) door, in verband met een zakelijk conflict/geschil, tezamen en in vereniging met zijn medeverdachte(n), zich te presenteren als (bevriend met) de leider/een lid van No Surrender en/of gebruik te maken van de (beruchte) reputatie van No Surrender en/of door de (intimiderende en/of dreigende) houding en/of wijze van optreden van verdachte(n) jegens die [slachtoffer 1] bij die [slachtoffer 1] de vrees heeft gewekt dat verdachte en/of zijn medeverdachte(n) of (een) ander(en) geweld zou(den) gaan toepassen indien die [slachtoffer 1] niet zou toegeven aan de eisen van verdachte en/of zijn medeverdachte(n);

EN/OF

B)

hij in of omstreeks de periode van 6 tot en met 7 mei 2014, althans in of omstreeks mei 2014, te Klazienaveen en/of Emmen en/of Heerenveen en/of Oudewater en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een ander, te weten

[slachtoffer 1] , door geweld of enige andere feitelijkheid en/of door bedreiging met geweld of enige andere feitelijkheid gericht tegen die ander en/of derde, te weten die [slachtoffer 1] of een ander, wederrechtelijk heeft gedwongen iets te doen, niet te doen en/of te dulden, te weten

-om een contract met [bedrijf 1] en/of verdachte [verdachte] of een ander te ntbinden/beëindigen, en/of

-het stoppen en/of terugdraaien van het door of namens die [slachtoffer 1] en/of het bedrijf [benadeelde partij] . of [benadeelde partij] of een ander genomen en/of verder te nemen juridische stappen en/of procedures tot nakoming van een overeenkomst, en/of

-het sturen van een of meer creditnota's aan die verdachte [verdachte] of een ander, en/of

-(aldus) het beëindigen of als beëindigd beschouwen/accepteren van een Zakelijk/financieel geschil met die verdachte [verdachte] of een ander, conform de eisen van verdachte [verdachte] ,

welk geweld of enige andere feitelijkheid en/of door bedreiging met geweld of enige andere feitelijkheid hierin bestond(en) dat verdachte, tezamen en in vereniging met een of meer ander(en), althans alleen,

-op of omstreeks 6 mei 2014 (telefonisch) tegen die [slachtoffer 1] heeft gezegd dat verdachte [medeverdachte 1] verdachte [verdachte] vertegenwoordigde en als mediator optrad in verband met het zakelijke geschil tussen verdachte [verdachte] / [bedrijf 1] en die [slachtoffer 1] / [benadeelde partij] . of [benadeelde partij] of een ander, en/of,

-tegen die [slachtoffer 1] gezegd dat verdachte [medeverdachte 1] "van [medeverdachte 3] van No Surrender was" en/of dat verdachte een afspraak wil maken voor een ontmoeting met die [slachtoffer 1] en/of "Wanneer gaan we zitten. Ik neem [medeverdachte 3] even mee" en/of dat verdachte [medeverdachte 1] het (zakelijke) probleem/geschil tussen verdachte [verdachte] en [slachtoffer 1] even uit de wereld wilde helpen en/of "Ik kom met [medeverdachte 3] of met een andere jongens van de club van ons", en/of

-(later) die [slachtoffer 1] een sms-bericht heeft gestuurd met de tekst: "Los dat morgen ff netjes op conform de echte afspraak met [verdachte] gr [medeverdachte 1] " en/of "Wat een kankerklootzakken he in de wereld he kleine jongens proberen kapot te maken met fake facturen", en/of

-(verdachte [medeverdachte 1] ) op of omstreeks 7 mei 2014 (opnieuw) (telefonisch) contact heeft gezocht/opgenomen met en/of heeft gesmst naar die [slachtoffer 1] , terwijl die [slachtoffer 1] (al) in gesprek/overleg was met verdachte [verdachte] , en/of

-(aldus) door, in verband met een zakelijk conflict/geschil, tezamen en in vereniging met zijn medeverdachte(n), zich te presenteren als (bevriend met) de leider/een lid van No Surrender en/of gebruik te maken van de (beruchte) reputatie van No Surrender en/of door de (intimiderende) houding en/of wijze van optreden van verdachte(n) jegens die [slachtoffer 1] bij die [slachtoffer 1] de vrees heeft gewekt dat verdachte en/of zijn medeverdachte(n) of (een) ander(en) geweld zou(den) gaan toepassen indien die [slachtoffer 1] niet zou toegeven aan de eisen van verdachte en/of zijn medeverdachte(n);

2. ( zaak 3.1)

primair

hij (op verschillende tijdstippen) in of omstreeks de periode van 3 mei 2014 tot en met 19 juni 2014 te Klazienaveen en/of Emmen en/of Heerenveen en/of Sneek en/of Berlikum en/of elders in Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

ter uitvoering van het door verdachte en/of zijn medeverdachte(n) voorgenomen misdrijf om met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld een of meer persoon/personen, te weten [slachtoffer 2] en/of

[slachtoffer 3] , zijnde bestuurder(s) en/of aandeelhouder(s) van het bedrijf [bedrijf 2] , en/of (een) ander(en), in verband met een zakelijk conflict/geschil, te dwingen tot

-de afgifte van (in totaal ongeveer) 91.000 euro, in elk geval (telkens) een hoeveelheid

geld/enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan die persoon/personen en/of [bedrijf 2] en/of een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn medeverdachte(n), en/of

-het aangaan van een schuld en/of teniet doen van een inschuld, te weten een overeenkomst tot vergoeding van kosten en/of het instemmen met een financiële regeling met verdachte [verdachte] conform de eisen van verdachte(n),

(medeverdachte [medeverdachte 1] )

-bij die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] heeft aangegeven op te treden voor verdachte [verdachte] met een incasso, althans ten behoeve van verdachte [verdachte] , en/of

-dwingend heeft gesteld dat die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] een schuld bij verdachte [verdachte] zou(den) hebben en/of dat die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] met betrekking tot het betalen of oplossen van die (vermeende) schuld tot overeenstemming diende(n) te komen met verdachte [verdachte] , althans bij die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of ander(en) heeft aangegeven dat er een financiële regeling met verdachte [verdachte] diende te worden getroffen, en/of

-stelselmatig, althans meermalen, die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of ander(en) telefonisch en/of per sms heeft benaderd en/of met die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] (steeds) contact heeft gezocht of proberen te zoeken, en/of

-(telefonisch) tegen die [slachtoffer 2] heeft gezegd dat als er geen regeling komt met verdachte [verdachte] dat verdachte [medeverdachte 1] wel drie jaar voor die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] wil zitten maar dat verdachte [medeverdachte 1] niet alleen is, en/of heeft gezegd: "Voor jou ga ik drie jaar zitten en ook voor [slachtoffer 3] , ja. Niet vergeten. daar ga ik drie jaar voor zitten. Dat meen ik echt", en/of (andere) woorden van intimiderende en/of dreigende aard of strekking, en/of

-(daarbij tevens) zich jegens die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] heeft gepresenteerd als een leider/lid van No Surrender, althans terwijl verdachte(n) wel wisten dat bij die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] bekend was dat die [medeverdachte 1] lid was van een (beruchte) motorclub, en/of (aldus) gebruik heeft gemaakt van de (beruchte) reputatie van No Surrender/een motorclub, en/of (vervolgens)

-die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] (veelvuldig) intimiderende en/of beledigende en/of bedreigende sms-berichten heeft gestuurd, althans berichten met die aard/strekking, en/of

-(ook) bij die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] heeft aangegeven dat verdachte [medeverdachte 1] die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] (ongevraagd) zou opzoeken en/of (ook) bij (het bedrijf/bedrijven van) die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] op bezoek/langs is geweest, en/of

-(aldus) die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] (steeds meer) onder druk gezet om (snel) tot overeenstemming of een regeling te komen met verdachte [verdachte] en/of toe te zeggen om verdachte [verdachte] (conform diens eisen) te gaan betalen, en/of

-met die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] heeft afgesproken en/of is bijeengekomen (samen met anderen) bij hotel Hajé te Heerenveen, waarbij verdachte [medeverdachte 1] en een tweetal anderen/secondanten waren gekleed in hesjes met de full colors van No Surrender, om over een/dat zakelijke conflict en/of een mogelijke schuldregeling of financiële regeling met verdachte [verdachte] te spreken, en/of waarbij (verdachte [medeverdachte 1] ) toen (opnieuw) (tevens) tegen die [slachtoffer 2] en/of

[slachtoffer 3] heeft/is gezegd:

-"Je moet dingen afwerken met die man" en/of "Los het netjes op, neem je verlies", en/of

-"Ik wil hier ook wel een jaar voor hebben, voor die man wil ik wel een jaar op vakantie, meen ik echt. En ook wel twee jaar. Ze mogen me ook wel oppakken voor bedreiging maar ik laat het er niet bij zitten. Dus dan weet je het vast ik laat het er niet bij zitten. Ik ga er gewoon mee door. Maar het is de laatste keer dat ik aan het woord ben. Er komen andere mensen aan het woord", en/of

-"Nee, we trekken er geen advocaat bij" en/of "We leven niet in een rechtsstaat" en/of "Van mij geen sms-en meer en geen berichten, ik ben er klaar mee. Maar een rechtszaak wordt het niet meer. Rechtszaak wordt het niet meer", en/of

-"Werk gewoon netjes af met mensen" en/of "Waardeloze flapdrol dat je bent" en/of "Niet zo bijdehand doen tegen mij, dikke debiel. Je bent gewoon een dikke vieze flikker",

althans woorden van (gelijke) intimiderende/agressieve en/of beledigende en/of dreigende aard en/of strekking, en/of

-(aldus) (telkens) door, tezamen en in vereniging met zijn medeverdachte(n), althans alleen, zich te presenteren als (bevriend met) de leider/een lid van No Surrender, althans een motorclub, en/of door gebruik te maken van de (beruchte) reputatie van No Surrender, althans een motorclub, en/of door de stelselmatige/opdringende en/of intimiderende/ agressieve en/of beledigende en/of dreigende manier van spreken en/of optreden en/of houding van verdachte(n) jegens die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] bij die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] de vrees heeft/hebben opgewekt dat verdachte en/of zijn medeverdachte(n) (ernstig) geweld zou(den) gaan toepassen en/of door anderen zou doen/laten toepassen indien niet aan de eisen van verdachte en/of zijn medeverdachte(n) zou worden voldaan, althans die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] (ernstig en/of stelselmatig) onder druk heeft/hebben gezet,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf (telkens) niet is voltooid;

subsidiair

A)

hij (op verschillende tijdstippen) in of omstreeks de periode van 3 mei 2014 tot en met

19 juni 2014 te Klazienaveen en/of Emmen en/of Sneek en/of Heerenveen en/of Berlikum en/of elders in Nederland, meermalen althans eenmaal, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht en/of met zware mishandeling,

door die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] dreigend woorden toe te voegen met de strekking dat medeverdachte [medeverdachte 1] voor die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] wel een of meerdere jaren gevangenisstraf wil uitzitten en/of de woorden: "We leven niet in een rechtsstaat" en/of "Ik laat het er niet bijzitten, maar het wordt geen rechtszaak" en/of "Er komen anderen aan het woord" , althans woorden van (gelijke) dreigende aard en/of strekking,

en/of (aldus) (telkens) door de (stelselmatige/opdringende en/of intimiderende/agressieve en/of beledigende en/of dreigende) manier van spreken en/of optreden en/of houding van verdachte(n) jegens die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] bij die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] de vrees heeft/hebben opgewekt dat verdachte en/of zijn medeverdachte(n) (ernstig) geweld zou(den) gaan toepassen en/of door anderen zou doen/laten toepassen indien niet aan de eisen van verdachte en/of zijn medeverdachte(n) zou worden voldaan;

EN/OF

B)

hij (op verschillende tijdstippen) in of omstreeks de periode van 3 mei 2014 tot en met

19 juni 2014 te Klazienaveen en/of Emmen en/of Sneek en/of Berlikum en/of Heerenveen en/of elders in Nederland, meermalen, althans alleen, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

ter uitvoering van het door verdachte en/of zijn medeverdachte(n) voorgenomen misdrijf om door geweld of enige andere feitelijkheid en/of door bedreiging met geweld of enige andere feitelijkheid gericht tegen een ander en/of derde, te weten [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of een derde, die ander of derde wederrechtelijk te dwingen iets te doen, niet te doen en/of te dulden, te weten om

-(in totaal ongeveer) 91.000 euro, in elk geval een hoeveelheid geld, te betalen aan verdachte [verdachte] , en/of

-een overeenkomst aan te gaan tot vergoeding van kosten en/of in te stemmen met een financiële regeling met verdachte [verdachte] conform de eisen van die [verdachte] ,

(medeverdachte [medeverdachte 1] )

-bij die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] heeft aangegeven op te treden voor verdachte [verdachte] met een incasso, althans ten behoeve van verdachte [verdachte] , en/of

-dwingend heeft gesteld dat die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] een schuld bij verdachte [verdachte] zou(den) hebben en/of dat die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] met betrekking tot het betalen of oplossen van die (vermeende) schuld tot overeenstemming diende(n) te komen met verdachte [verdachte] , althans bij die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of ander(en) heeft aangegeven dat er een financiële regeling met verdachte [verdachte] diende te worden getroffen, en/of

-stelselmatig, althans meermalen, die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of ander(en) telefonisch en/of per sms heeft benaderd en/of met die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] (steeds) contact heeft gezocht of proberen te zoeken, en/of

-(telefonisch) tegen die [slachtoffer 2] heeft gezegd dat als er geen regeling komt met verdachte [verdachte] dat verdachte [medeverdachte 1] wel drie jaar voor die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] wil zitten maar dat verdachte [medeverdachte 1] niet alleen is, en/of heeft gezegd: "Voor jou ga ik drie jaar zitten en ook voor [slachtoffer 3] , ja. Niet vergeten. daar ga ik drie jaar voor zitten. Dat meen ik echt", en/of (andere) woorden van intimiderende en/of dreigende aard of strekking, en/of

-(daarbij tevens) zich jegens die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] heeft gepresenteerd als een leider/lid van No Surrender, althans terwijl verdachte(n) wel wisten dat bij die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] bekend was dat die [medeverdachte 1] lid was van een (beruchte) motorclub, en/of (aldus) gebruik heeft gemaakt van de (beruchte) reputatie van No Surrender/een motorclub, en/of (vervolgens)

-die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] (veelvuldig) intimiderende en/of beledigende en/of bedreigende sms-berichten heeft gestuurd, althans berichten met die aard/strekking, en/of

-(ook) bij die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] heeft aangegeven dat verdachte [medeverdachte 1] die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] (ongevraagd) zou opzoeken en/of (ook) bij (het bedrijf/bedrijven van) die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] op bezoek/langs is geweest, en/of

-(aldus) die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] (steeds meer) onder druk gezet om (snel) tot

overeenstemming of een regeling te komen met verdachte [verdachte] en/of toe te zeggen om verdachte [verdachte] (conform diens eisen) te gaan betalen, en/of

-met die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] heeft afgesproken en/of is bijeengekomen (samen met anderen) bij hotel Hajé te Heerenveen, waarbij verdachte [medeverdachte 1] en een tweetal anderen/secondanten waren gekleed in hesjes met de full colors van No Surrender, om over een/dat zakelijke conflict en/of een mogelijke schuldregeling of financiële regeling met verdachte [verdachte] te spreken, en/of waarbij (verdachte [medeverdachte 1] ) toen (opnieuw) (tevens) tegen die [slachtoffer 2] en/of

[slachtoffer 3] heeft/is gezegd:

-"Je moet dingen afwerken met die man" en/of "Los het netjes op, neem je verlies", en/of

-"Ik wil hier ook wel een jaar voor hebben, voor die man wil ik wel een jaar op vakantie, meen ik echt. En ook wel twee jaar. Ze mogen me ook wel oppakken voor bedreiging maar ik laat het er niet bij zitten. Dus dan weet je het vast ik laat het er niet bij zitten. Ik ga er gewoon mee door. Maar het is de laatste keer dat ik aan het woord ben. Er komen andere mensen aan het woord", en/of

-"Nee, we trekken er geen advocaat bij" en/of "We leven niet in een rechtsstaat" en/of "Van mij geen sms-en meer en geen berichten, ik ben er klaar mee. Maar een rechtszaak wordt het niet meer. Rechtszaak wordt het niet meer", en/of

-"Werk gewoon netjes af met mensen" en/of "Waardeloze flapdrol dat je bent" en/of "Niet zo bijdehand doen tegen mij, dikke debiel. Je bent gewoon een dikke vieze flikker",

althans woorden van (gelijke) intimiderende/agressieve en/of beledigende en/of dreigende aard en/of strekking, en/of

-(aldus) (telkens) door, tezamen en in vereniging met zijn medeverdachte(n), althans alleen, zich te presenteren als (bevriend met) de leider/een lid van No Surrender, althans een motorclub, en/of door gebruik te maken van de (beruchte) reputatie van No Surrender, althans een motorclub, en/of door de stelselmatige/opdringende en/of intimiderende/ agressieve en/of beledigende en/of dreigende manier van spreken en/of optreden en/of houding van verdachte(n) jegens die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] bij die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] de

vrees heeft/hebben opgewekt dat verdachte en/of zijn medeverdachte(n) (ernstig) geweld zou(den) gaan toepassen en/of door anderen zou doen/laten toepassen indien niet aan de eisen van verdachte en/of zijn medeverdachte(n) zou worden voldaan, althans die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] (ernstig en/of stelselmatig) onder druk heeft/hebben gezet,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf (telkens) niet is voltooid;

3. ( zaak 3.7)

primair

hij (op verschillende tijdstippen) in of omstreeks februari 2015, althans de periode van

1 januari 2015 tot en met 7 maart 2015, te Klazienaveen en/of Emmen en/of Heerenveen en/of Werkendam en/of elders in Nederland, meermalen, althans eenmaal, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

ter uitvoering van het door verdachte en/of zijn medeverdachte(n) voorgenomen misdrijf om met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld een persoon, te weten [slachtoffer 4] (en/of een ander), in verband met een zakelijk conflict/geschil of een lopend faillissement, te dwingen tot

-de afgifte van een hoeveelheid geld/enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan die persoon of (een) ander(en) dan aan verdachte en/of zijn medeverdachte(n), en/of het doen van (een) betaling(en) aan medeverdachte [medeverdachte 2] , en/of

-het aangaan van een schuld en/of teniet doen van een inschuld, te weten een overeenkomst tot schadevergoeding en/of het instemmen met een schuldregeling met medeverdachte

[medeverdachte 2] , conform de eisen van die [medeverdachte 2] , en/of

-(aldus) het betalen van die [medeverdachte 2] en/of het beëindigen van een zakelijk/financieel geschil met die [medeverdachte 2] (en/of een ander), conform de eisen van die [medeverdachte 2] ,

(medeverdachte [medeverdachte 1] )

-zich jegens die [slachtoffer 4] heeft gepresenteerd als de leider/lid van No Surrender en/of gebruikmakend van de (beruchte) reputatie van No Surrender en/of als optredend voor medeverdachte [medeverdachte 2] met een incasso, althans ten behoeve van die [medeverdachte 2] , en/of

-die [slachtoffer 4] een of meermalen telefonisch heeft benaderd en/of heeft geëist dat die [slachtoffer 4] over een zakelijke geschil met die [medeverdachte 2] tot overeenstemming diende te komen, en/of

-(telefonisch op 5 februari 2015) dreigend tegen die [slachtoffer 4] heeft gezegd dat als er geen regeling komt met die [medeverdachte 2] dat medeverdachte [medeverdachte 1] wel gevangenisstraf voor die [slachtoffer 4] wil uitzitten en/of dat medeverdachte [medeverdachte 1] die [slachtoffer 4] zal achtervolgen tot in het graf, althans woorden met een dreigende strekking inhoudende dat indien die [slachtoffer 4] niet zou ingaan op de eisen van verdachte(n) dit (ernstige en/of langdurige) consequenties voor die [slachtoffer 4] zou hebben, en/of

-die [slachtoffer 4] (tevens) (veelvuldig) intimiderende en/of beledigende en/of bedreigende woorden heeft toegevoegd, te weten:

-"Ik ga rustig voor jou drie maand weg of nou een jaar of wat dan ook. Ga met deze meneer netjes doen joh, idioot ", en/of

-"Je bent gewoon een schoft geweest, jongen, flikker. Je bent een kankerflikker", en/of

-"Als je dat niet netjes oplost met [medeverdachte 2] dan ga ik je volgen tot in het graf. Echt waar", en/of

-"Ik laat niet los. Ik ben geen pipo de clown. Je bent een kankeroplichter", en/of

-"Je hebt de verkeerde man getroffen op dat gebied. Ik laat niet los", en/of

-"Dan ben je nu toch vieze dikke tyfuslijders allemaal of niet. Luister deze man ga je niet voor dit geld in de schuld zetten, dat ga je niet doen", en/of

-"Je bent gewoon een dikke flapdrol", en/of

- zodoende die [slachtoffer 4] (steeds meer) onder druk gezet om (snel) tot (financiële)

overeenstemming te komen met medeverdachte [medeverdachte 2] en/of toe te zeggen om die [medeverdachte 2] (conform diens eisen) te gaan betalen, en/of

-(aldus) (telkens) door, tezamen en in vereniging met zijn medeverdachte(n), althans alleen, zich te presenteren als (bevriend met) de leider/een lid van No Surrender en/of gebruik te maken van de (beruchte) reputatie van No Surrender en/of door de (agressieve of intimiderende en/of beledigende) manier van spreken en/of optreden en/of houding van verdachte(n) jegens die [slachtoffer 4] bij die [slachtoffer 4] de vrees heeft/hebben opgewekt dat verdachte(n) (ernstig) geweld zou(den) gaan toepassen en/of door anderen zou(den) doen/laten toepassen indien niet aan de eisen van verdachte(n) zou worden voldaan,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf (telkens) niet is voltooid;

subsidiair

[medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of zijn/hun medeverdachte(n) (op verschillende tijdstippen) in of omstreeks februari 2015, althans de periode van 1 januari 2015 tot en met 7 maart 2015, te Klazienaveen en/of Emmen en/of Heerenveen en/of Werkendam en/of elders in Nederland, meermalen, althans eenmaal, tezamen en in vereniging met elkaar of een ander of anderen, althans alleen,

ter uitvoering van het door verdachte(n) [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of zijn/hun medeverdachte(n) voorgenomen misdrijf om met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld een persoon, te weten [slachtoffer 4] (en/of een ander), in verband met een zakelijk conflict/geschil of een lopend faillissement, te dwingen tot

-de afgifte van een hoeveelheid geld/enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan die persoon of (een) ander(en) dan aan die [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of zijn medeverdachte(n), en/of het doen van (een) betaling(en) aan die [medeverdachte 2] , en/of

-het aangaan van een schuld en/of teniet doen van een inschuld, te weten een overeenkomst tot schadevergoeding en/of het instemmen met een schuldregeling met die [medeverdachte 2] , conform de eisen van die [medeverdachte 2] , en/of

-(aldus) het betalen van die [medeverdachte 2] en/of het beëindigen van een zakelijk/financieel geschil met die [medeverdachte 2] (en/of een ander), conform de eisen van die [medeverdachte 2] ,

(die [medeverdachte 1] )

-zich jegens die [slachtoffer 4] heeft gepresenteerd als de leider/lid van No Surrender en/of gebruikmakend van de (beruchte) reputatie van No Surrender en/of als optredend voor die [medeverdachte 2] met een incasso, althans ten behoeve van die [medeverdachte 2] , en/of

-die [slachtoffer 4] een of meermalen telefonisch heeft benaderd en/of heeft geëist dat die [slachtoffer 4] over een zakelijke geschil met die [medeverdachte 2] tot overeenstemming diende te komen, en/of

-(telefonisch op 5 februari 2015) dreigend tegen die [slachtoffer 4] heeft gezegd dat als er geen regeling komt met die [medeverdachte 2] dat die [medeverdachte 1] wel gevangenisstraf voor die [slachtoffer 4] wil uitzitten en/of dat die [medeverdachte 1] die [slachtoffer 4] zal achtervolgen tot in het graf, althans woorden met een dreigende strekking inhoudende dat indien die [slachtoffer 4] niet zou ingaan op de eisen van die [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of ander(en) dit (ernstige en/of langdurige)

consequenties voor die [slachtoffer 4] zou hebben, en/of

-die [slachtoffer 4] (tevens) (veelvuldig) intimiderende en/of beledigende en/of bedreigende woorden heeft toegevoegd, te weten:

-"Ik ga rustig voor jou drie maand weg of nou een jaar of wat dan ook. Ga met deze meneer netjes doen joh, idioot ", en/of

-"Je bent gewoon een schoft geweest, jongen, flikker. Je bent een kankerflikker", en/of

-"Als je dat niet netjes oplost met [medeverdachte 2] dan ga ik je volgen tot in het graf. Echt waar", en/of

-"Ik laat niet los. Ik ben geen pipo de clown. Je bent een kankeroplichter", en/of

-"Je hebt de verkeerde man getroffen op dat gebied. Ik laat niet los", en/of

-"Dan ben je nu toch vieze dikke tyfuslijders allemaal of niet. Luister deze man ga je niet voor dit geld in de schuld zetten, dat ga je niet doen", en/of

-"Je bent gewoon een dikke flapdrol", en/of

- zodoende die [slachtoffer 4] (steeds meer) onder druk gezet om (snel) tot (financiële)

overeenstemming te komen met die [medeverdachte 2] en/of toe te zeggen om die [medeverdachte 2] (conform diens eisen) te gaan betalen, en/of

-(aldus) (telkens) die [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] , door, tezamen en in vereniging met zijn/hun medeverdachte(n), althans alleen, zich te presenteren als (bevriend met) de leider/een lid van No Surrender en/of gebruik te maken van de (beruchte) reputatie van No Surrender en/of door de (agressieve of intimiderende en/of beledigende) manier van spreken en/of optreden en/of houding van die [medeverdachte 1] en/of zijn medeverdachte(n) jegens die [slachtoffer 4] bij

die [slachtoffer 4] de vrees heeft/hebben opgewekt dat die [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of zijn/hun medeverdachte(n) (ernstig) geweld zou(den) gaan toepassen en/of door anderen zou(den) doen/laten toepassen indien niet aan de eisen van die [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of zijn/hun medeverdachte(n) zou worden voldaan,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf (telkens) niet is voltooid,

welk(e) strafba(a)r(e) feit(en) door verdachte toen daar (telkens) opzettelijk is uitgelokt door het verschaffen van gelegenheid, middelen en/of inlichtingen, immers heeft verdachte (telkens) opzettelijk

-die [medeverdachte 1] (met wie verdachte bevriend was) informatie over die [medeverdachte 2] verstrekt en/of die [medeverdachte 2] als mogelijke klant/opdrachtgever (van een incasso) voorgesteld aan die [medeverdachte 1] , en/of

-tegen die [medeverdachte 2] gezegd dat [medeverdachte 1] verdachte goed hielp bij het oplossen van een financieel probleem of incasso van verdachte, en/of

-(aldus) die [medeverdachte 1] (tevens) heeft aanbevolen bij die [medeverdachte 2] , en/of

-die [medeverdachte 1] en die [medeverdachte 2] met elkaar in contact gebracht en/of in de gelegenheid gesteld om tot zakelijke afspraken te komen met betrekking tot de (mogelijkheid van een) incasso van een geldvordering die die [medeverdachte 2] zou hebben op die [slachtoffer 4] , en/of

-terwijl verdachte wist, althans redelijkerwijs kon weten, dat die [medeverdachte 1] leidinggevend lid van No Surrender was en/of van de beruchte reputatie van No Surrender en/of (de capaciteit tot) een agressieve of intimiderende en/of beledigende manier van spreken en/of optreden/houding van verdachte [medeverdachte 1] jegens een ander, en/of van de invloed/impact daarvan op het bedrijfsleven;

meer subsidiair

[medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of zijn/hun medeverdachte(n) (op verschillende tijdstippen) in of omstreeks februari 2015, althans de periode van 1 januari 2015 tot en met 7 maart 2015, te Klazienaveen en/of Emmen en/of Heerenveen en/of Werkendam en/of elders in Nederland, meermalen, althans eenmaal, tezamen en in vereniging met elkaar of een ander of anderen, althans alleen,

ter uitvoering van het door verdachte [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of zijn/hun medeverdachte(n) voorgenomen misdrijf om met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld een persoon, te weten [slachtoffer 4] (en/of een ander), in verband met een zakelijk conflict/geschil of een lopend faillissement, te dwingen tot

-de afgifte van een hoeveelheid geld/enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan die persoon of (een) ander(en) dan aan verdachte(n) [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of zijn medeverdachte(n), en/of het doen van (een) betaling(en) aan medeverdachte [medeverdachte 2] , en/of

-het aangaan van een schuld en/of teniet doen van een inschuld, te weten een overeenkomst tot schadevergoeding en/of het instemmen met een schuldregeling met medeverdachte

[medeverdachte 2] , conform de eisen van die [medeverdachte 2] , en/of

-(aldus) het betalen van die [medeverdachte 2] en/of het beëindigen van een zakelijk/financieel geschil met die [medeverdachte 2] (en/of een ander), conform de eisen van die [medeverdachte 2] ,

(medeverdachte [medeverdachte 1] )

-zich jegens die [slachtoffer 4] heeft gepresenteerd als de leider/lid van No Surrender en/of gebruikmakend van de (beruchte) reputatie van No Surrender en/of als optredend voor medeverdachte [medeverdachte 2] met een incasso, althans ten behoeve van die [medeverdachte 2] , en/of

-die [slachtoffer 4] een of meermalen telefonisch heeft benaderd en/of heeft geëist dat die [slachtoffer 4] over een zakelijke geschil met die [medeverdachte 2] tot overeenstemming diende te komen, en/of

-(telefonisch op 5 februari 2015) dreigend tegen die [slachtoffer 4] heeft gezegd dat als er geen regeling komt met die [medeverdachte 2] dat verdachte [medeverdachte 1] wel gevangenisstraf voor die [slachtoffer 4] wil uitzitten en/of dat verdachte [medeverdachte 1] die [slachtoffer 4] zal achtervolgen tot in het graf, althans woorden met een dreigende strekking inhoudende dat indien die [slachtoffer 4] niet zou ingaan op de eisen van verdachte(n) [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of ander(en) dit (ernstige en/of

langdurige) consequenties voor die [slachtoffer 4] zou hebben, en/of

-die [slachtoffer 4] (tevens) (veelvuldig) intimiderende en/of beledigende en/of bedreigende woorden heeft toegevoegd, te weten:

-"Ik ga rustig voor jou drie maand weg of nou een jaar of wat dan ook. Ga met deze meneer netjes doen joh, idioot ", en/of

-"Je bent gewoon een schoft geweest, jongen, flikker. Je bent een kankerflikker", en/of

-"Als je dat niet netjes oplost met [medeverdachte 2] dan ga ik je volgen tot in het graf. Echt waar", en/of

-"Ik laat niet los. Ik ben geen pipo de clown. Je bent een kankeroplichter", en/of

-"Je hebt de verkeerde man getroffen op dat gebied. Ik laat niet los", en/of

-"Dan ben je nu toch vieze dikke tyfuslijders allemaal of niet. Luister deze man ga je niet voor dit geld in de schuld zetten, dat ga je niet doen", en/of

-"Je bent gewoon een dikke flapdrol", en/of

- zodoende die [slachtoffer 4] (steeds meer) onder druk gezet om (snel) tot (financiële)

overeenstemming te komen met medeverdachte [medeverdachte 2] en/of toe te zeggen om die [medeverdachte 2] (conform diens eisen) te gaan betalen, en/of

-(aldus) (telkens) die [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] , door, tezamen en in vereniging met zijn medeverdachte(n), althans alleen, zich te presenteren als (bevriend met) de leider/een lid van No Surrender en/of gebruik te maken van de (beruchte) reputatie van No Surrender en/of door de (agressieve of intimiderende en/of beledigende) manier van spreken en/of optreden en/of houding van verdachte(n) jegens die [slachtoffer 4] bij die [slachtoffer 4] de vrees heeft/hebben opgewekt dat die verdachte(n) (ernstig) geweld zou(den) gaan toepassen en/of door anderen zou(den) doen/laten toepassen indien niet aan de eisen van verdachte(n) zou

worden voldaan,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf (telkens) niet is voltooid,

bij en/of tot het plegen van welk misdrijf verdachte toen daar (telkens) opzettelijk behulpzaam is geweest of opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft, immers heeft verdachte opzettelijk

-die [medeverdachte 1] (met wie verdachte bevriend was) informatie over die [medeverdachte 2] verstrekt en/of die [medeverdachte 2] als mogelijke klant/opdrachtgever (van een incasso) voorgesteld aan die [medeverdachte 1] , en/of

-tegen die [medeverdachte 2] gezegd dat [medeverdachte 1] verdachte goed hielp bij het oplossen van een financieel probleem of incasso van verdachte, en/of

-(aldus) die [medeverdachte 1] (tevens) heeft aanbevolen bij die [medeverdachte 2] , en/of

-die [medeverdachte 1] en die [medeverdachte 2] met elkaar in contact gebracht en/of in de gelegenheid gesteld om tot zakelijke afspraken te komen met betrekking tot de (mogelijkheid van een) incasso van een geldvordering die die [medeverdachte 2] zou hebben op die [slachtoffer 4] ;

meest subsidiair

hij (op verschillende tijdstippen) in of omstreeks februari 2015, althans de periode van

1 januari 2015 tot en met 7 maart 2015, te Klazienaveen en/of Emmen en/of Heerenveen en/of Werkendam en/of elders in Nederland, meermalen, althans eenmaal, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

ter uitvoering van het door verdachte en/of zijn medeverdachte(n) voorgenomen misdrijf om door geweld of enige andere feitelijkheid en/of door bedreiging met geweld of enige andere feitelijkheid gericht tegen een ander en/of derde, te weten [slachtoffer 4] (en/of een ander), die ander of derde wederrechtelijk te dwingen iets te doen, niet te doen en/of te dulden, te weten om, in verband met een zakelijk conflict/geschil of een lopend faillissement,

-een hoeveelheid geld af te geven/te betalen aan medeverdachte [medeverdachte 2] , en/of

-een overeenkomst tot schadevergoeding te sluiten/dulden en/of in te stemmen met of te dulden een schuldregeling of financiële regeling met medeverdachte [medeverdachte 2] , conform de eisen van die [medeverdachte 2] , en/of

-(aldus) (een) betaling(en) te doen aan medeverdachte [medeverdachte 2] en/of een zakelijk conflict of financieel geschil te beëindigen/op te lossen met die [medeverdachte 2] (en/of een ander), conform de eisen van die [medeverdachte 2] ,

(medeverdachte [medeverdachte 1] )

-zich jegens die [slachtoffer 4] heeft gepresenteerd als de leider/lid van No Surrender en/of gebruikmakend van de (beruchte) reputatie van No Surrender en/of als optredend voor medeverdachte [medeverdachte 2] met een incasso, althans ten behoeve van die [medeverdachte 2] , en/of

-die [slachtoffer 4] een of meermalen telefonisch (indringend) heeft benaderd en/of heeft geëist dat die [slachtoffer 4] over een zakelijke geschil met die [medeverdachte 2] tot overeenstemming diende te komen, en/of

-(telefonisch op 5 februari 2015) dreigend tegen die [slachtoffer 4] heeft gezegd dat als er geen regeling komt met die [medeverdachte 2] dat verdachte [medeverdachte 1] wel gevangenisstraf voor die [slachtoffer 4] wil uitzitten en/of dat verdachte [medeverdachte 1] die [slachtoffer 4] zal achtervolgen tot in het graf, althans woorden met een dreigende strekking inhoudende dat indien die [slachtoffer 4] niet zou ingaan op de eisen van verdachte(n) dit (ernstige en/of langdurige) consequenties voor die [slachtoffer 4] zou hebben, en/of

-die [slachtoffer 4] (tevens) (veelvuldig) intimiderende en/of beledigende en/of bedreigende woorden heeft toegevoegd, te weten:

-"Ik ga rustig voor jou drie maand weg of nou een jaar of wat dan ook. Ga met deze meneer netjes doen joh, idioot ", en/of

-"Je bent gewoon een schoft geweest, jongen, flikker. Je bent een kankerflikker", en/of

-"Als je dat niet netjes oplost met [medeverdachte 2] dan ga ik je volgen tot in het graf. Echt waar", en/of

-"Ik laat niet los. Ik ben geen pipo de clown. Je bent een kankeroplichter", en/of

-"Je hebt de verkeerde man getroffen op dat gebied. Ik laat niet los", en/of

-"Dan ben je nu toch vieze dikke tyfuslijders allemaal of niet. Luister deze man ga je niet voor dit geld in de schuld zetten, dat ga je niet doen", en/of

-"Je bent gewoon een dikke flapdrol", en/of

- zodoende die [slachtoffer 4] (steeds meer) onder druk gezet om (snel) tot overeenstemming te komen met medeverdachte [medeverdachte 2] en/of toe te zeggen om die [medeverdachte 2] (conform diens eisen) te gaan betalen, en/of

-(aldus) (telkens) door, tezamen en in vereniging met zijn medeverdachte(n), althans alleen, zich te presenteren als (bevriend met) de leider/een lid van No Surrender en/of gebruik te maken van de (beruchte) reputatie van No Surrender en/of door de (agressieve of intimiderende en/of beledigende) manier van spreken en/of van optreden en/of houding van verdachte(n) jegens die [slachtoffer 4] bij die [slachtoffer 4] de vrees heeft/hebben opgewekt dat verdachte(n) (ernstig) geweld zou(den) gaan toepassen en/of door anderen zou(den)

doen/laten toepassen indien niet aan de eisen van verdachte(n) zou worden voldaan,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf (telkens) niet is voltooid;

4. ( zaak 3.47)

A)

hij in of omstreeks de periode van 1 maart 2016 tot en met 1 juni 2016, althans in 2016, te Sneek en/of Heerenveen en/of Klazienaveen en/of Emmer-Compascuum en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, een geschrift dat bestemd was om te dienen tot het bewijs van enig feit, namelijk een salarisspecificatie op naam gesteld van [naam 8] , valselijk heeft opgemaakt of doen/laten opmaken en/of heeft vervalst of doen/laten vervalsen,

immers heeft hij tezamen en in vereniging met zijn medeverdachte(n), althans alleen, die salarisspecificatie geheel vals/fictief opgemaakt of doen/laten opmaken, althans in strijd met de waarheid in/op die salarisspecificatie vermeld en/of laten vermelden dat [naam 8] een functie zou hebben als commercieel medewerkster internationaal bij het bedrijf [bedrijf 1]

en/of in dienst zou zijn sinds 1 april 2015 bij dat bedrijf en/of over de aangegeven periode een (bruto) (maand)salaris had genoten van 5250 euro, althans onjuiste financiële en/of arbeidsrechtelijke gegevens met betrekking tot die [naam 8] vermeld of doen/laten vermelden op dat/die geschrift(en), met het oogmerk om dat/die geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken en/of door anderen te doen gebruiken;

en/of

B)

hij in of omstreeks de periode van 1 maart 2016 tot en met 1 juni 2016, althans in 2016, te Sneek en/of Heerenveen en/of Klazienaveen en/of Emmer-Compascuum en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opzettelijk gebruik heeft gemaakt van een vervalst en/of valselijk opgemaakt geschrift, bestemd om tot bewijs van enig feit te dienen, namelijk van een vervalste en/of valselijk opgemaakte salarisspecificatie op naam gesteld van [naam 8] , als ware dat geschrift echt en onvervalst,

bestaande dat gebruikmaken hierin dat verdachte en/of zijn medeverdachte(n) dat geschrift, heeft doen/laten toekomen aan een kantoor van makelaardij [bedrijf 6] en/of [naam 7] in verband met de aanvraag van en/of de bemiddeling/ tussenkomst bij het sluiten van een woninghuurovereenkomst ten behoeve van [naam 8] en/of een of meer anderen,

en bestaande die valsheid en/of vervalsing hierin dat die salarisspecificatie geheel vals/fictief was, althans dat in strijd met de waarheid in/op die salarisspecificatie was vermeld dat [naam 8] een functie zou hebben als commercieel medewerkster internationaal bij het bedrijf [bedrijf 1] en/of in dienst zou zijn sinds 1 april 2015 bij dat bedrijf en/of over de aangegeven periode een (bruto) (maand)salaris had genoten van 5250 euro, althans dat

onjuiste financiële en/of arbeidsrechtelijke gegevens met betrekking tot die [naam 8] waren vermeld op dat geschrift.

1 pagina 2051, verklaring [verdachte] : Met 'visboer' wordt [slachtoffer 2] bedoeld.