Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2020:2849

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
19-08-2020
Datum publicatie
02-09-2020
Zaaknummer
C/17/161131 / HA ZA 18-132
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Op tegenspraak
Tussenuitspraak
Inhoudsindicatie

Tussenvonnis, bewijsopdracht

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling privaatrecht

Locatie Leeuwarden

zaaknummer / rolnummer: C/17/161131 / HA ZA 18-132

Vonnis van 19 augustus 2020 in reconventie

in de zaak van

MR. H.C. LUNTER Q.Q.,

handelend in haar hoedanigheid van curator in het faillissement van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[eiseres in reconventie, Beheer A] ,

kantoorhoudende te [woonplaats] ,

eiseres in reconventie,

advocaat mr. M.J.W. Hemmes te Drachten ,

tegen

1 [verweerster in reconventie sub 1, (echtgenote van bestuurder)] ,

wonende te [woonplaats] ,

2. [verweerder in reconventie sub 2, bestuurder 4],

wonende te [woonplaats] ,

3. [verweerder in reconventie sub 3],

wonende te [woonplaats] ,

4. [verweester in reconventie sub 4],

wonende te [woonplaats] ,

5. [verweerster in reconventie sub 5],

wonende te [woonplaats] ,

6. [verweerder in reconventie sub 6, vertegenwoordigd door verweerster in reconventie sub 5 en haar echtgenoot] ,

wonende te [woonplaats] ,

7. [verweerster in reconventie sub 7, vertegenwoordigd door verweerster 5 en haar echtgenoot] ,

wonende te [woonplaats] ,

gezamenlijk handelend in hun hoedanigheid van gezamenlijk vereffenaars van de nalatenschap van [bestuurder 1],

verweerders in reconventie,

advocaten mr. W. Mollema en mr. R.S. van der Spek te Leeuwarden.

Eiseres in reconventie zal hierna de curator genoemd worden en [Beheer A] zal met [Beheer A] worden aangeduid. Verweerders in reconventie zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als de vereffenaars.

1 De procedure

1.1.

Het verdere verloop van de procedure (in reconventie) blijkt uit:

  • -

    het tussenvonnis van 15 april 2020,

  • -

    de akte van de vereffenaars van 27 mei 2020,

  • -

    het bericht van de curator van 24 juni 2020 dat zij de procedure overneemt.

1.2.

Ten slotte is opnieuw vonnis bepaald.

2 De verdere beoordeling in reconventie

2.1.

De rechtbank heeft opnieuw kennis genomen van de processtukken, waaronder haar tussenvonnis van 15 april 2020 (verder te noemen: het tussenvonnis). De rechtbank neemt over wat zij in het tussenvonnis heeft overwogen en beslist. Zoals in dat vonnis vermeld is de procedure in conventie van rechtswege geschorst.

2.2.

In het tussenvonnis heeft de rechtbank de vereffenaars, [Beheer A] en de curator in de gelegenheid gesteld om zich uit te laten over het vervolg van de procedure in reconventie naar aanleiding van het faillissement van [Beheer A] . De curator heeft vervolgens de procedure in reconventie van [Beheer A] overgenomen.

2.3.

De rechtbank zal daarom nu overgaan tot het opdragen van bewijs aan de curator conform rechtsoverweging 7.59. van het tussenvonnis. De curator zal met het oog hierop in de gelegenheid worden gesteld om zich uit te laten over de vraag hoe zij het bewijs wil leveren. De rechtbank overweegt nu alvast dat in het geval dat zal gebeuren door middel van het horen van getuigen, de bij dit vonnis te benoemen rechter-commissaris kort na de akte uitlating door de curator tijdens een regiezitting (via Skype) met partijen zal bespreken hoe dit getuigenverhoor op efficiënte wijze kan plaatsvinden. Daarbij zal ook aan de orde komen wanneer de verhoren gepland kunnen worden. Afgaande op de inhoud van het rapport van Hoffmann Bedrijfsrecherche valt immers niet uit te sluiten dat een groot aantal getuigen door partijen voorgebracht zal worden. Na deze regiezitting zal opnieuw vonnis worden gewezen met daarin opgenomen de nadere instructies voor partijen ten behoeve van het getuigenverhoor.

2.4.

Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

3 De beslissing

De rechtbank:

in reconventie

3.1.

draagt de curator op te bewijzen:

dat er in het tijdvak van 1 januari 2007 tot 30 juni 2017 aanzienlijk meer 2e klasse producten door het Hartman-concern zijn verkocht dan verantwoord is in de administratie van het Hartman-concern en wel in een zodanige omvang dat het gedeelte dat niet in de boeken is verantwoord meer dan puur incidenteel was,

3.2.

bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van 2 september 2020 voor uitlating door de curator of zij bewijs wil leveren door het overleggen van bewijsstukken, door het horen van getuigen en / of door een ander bewijsmiddel,

3.3.

bepaalt dat de curator, indien zij geen bewijs door getuigen wil leveren maar wel bewijsstukken wil overleggen, die stukken direct in het geding moet brengen,

3.4.

bepaalt dat indien de curator getuigen wil laten horen, dit getuigenverhoor zal plaatsvinden op de terechtzitting van de daartoe tot rechter-commissaris benoemde

mr. C.M. Telman in het gerechtsgebouw te Leeuwarden aan Zaailand 102,

3.5.

bepaalt dat voorafgaand aan het getuigenverhoor een regiezitting met partijen (via Skype) zal plaatsvinden ten overstaan van de rechter-commissaris;

3.6.

bepaalt dat beide partijen in het geval de curator getuigen wil laten horen, op de rol van 2 september 2020 hun verhinderdata moeten opgeven voor de maand oktober ten behoeve van de regiezitting;

3.7.

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. C.M. Telman, mr. E.Th.M. Zwart-Sneek en mr. T.P. Hoekstra en in het openbaar uitgesproken op 19 augustus 2020.1

1 type: 698/ah coll: