Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2020:2182

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
16-06-2020
Datum publicatie
18-06-2020
Zaaknummer
8452474 VZ VERZ 20-12
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Rekestprocedure
Beschikking
Inhoudsindicatie

handlichting

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling Privaatrecht

Locatie Leeuwarden

zaak-/rolnummer: 8452474 VZ VERZ 20-12

beschikking van de kantonrechter d.d. 16 juni 2020

inzake

PATRICK JAN SIKMA,

wonende te Langezwaag,

geboren op 17 mei 2003,

verzoeker,

hierna te noemen: Sikma.

1 De procedure

1.1.

Sikma heeft een verzoek ingediend om hem handlichting te verlenen, ingekomen ter griffie op 15 april 2020.

1.2.

De mondelinge behandeling van het verzoek heeft plaatsgevonden door middel van een telefoonverbinding tussen de kantonrechter en Sikma, in het bijzijn van J. Neto, griffier. Aan het gesprek heeft eveneens deelgenomen Caroline Betten-Tichelaar, moeder en wettelijk vertegenwoordiger van Sikma.

1.3.

Vervolgens is beschikking bepaald.

2 Het verzoek

2.1.

Sikma is minderjarig en verzoekt de kantonrechter om hem handlichting te verlenen in verband met zijn voornemen om een online bedrijf op te richten om (woon)artikelen te verkopen op het online verkoopplatform bol.com. Sikma wil de bevoegdheid hebben om zelf verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor zijn handelen en om zakelijke overeenkomsten zelfstandig te kunnen uitvoeren. Hij is voornemens het bedrijf te runnen uit eigen financiële middelen en verzoekt om een beperkende bepaling in de handlichting op te nemen, inhoudende dat er voor het bedrijf geen (zakelijke) lening zal worden afgesloten.

3 De beoordeling

3.1.

Handlichting waarbij aan een minderjarige bepaalde bevoegdheden van een meerderjarige worden toegekend, kan wanneer de minderjarige de leeftijd van zestien jaren heeft bereikt, op zijn verzoek door de kantonrechter worden verleend (artikel 1:235 lid 1 BW). Ingevolge het tweede lid van artikel 1:235 BW wordt de handlichting niet verleend tegen de wil van de ouders voor zover deze het gezag over de minderjarige uitoefenen.

Bij de beoordeling van het verzoek moet de kantonrechter zich laten leiden door het belang van de minderjarige en beoordelen of de gevraagde handlichting verantwoord kan worden geacht.

3.2.

De kantonrechter heeft vastgesteld dat Sikma de leeftijd van zestien jaar heeft bereikt en dat zijn moeder met het verzoek heeft ingestemd. De kantonrechter heeft uit het met Sikma gevoerde gesprek vast kunnen stellen dat hij voldoende heeft nagedacht over zijn beslissing om een eigen bedrijf te starten en dat het gaat om kleinschalige handelsactiviteiten, waarbij nauwelijks financiële risico's worden genomen. De kantonrechter acht het dan ook verantwoord om het verzoek toe te wijzen voor de hierna in het dictum te noemen handelingen, met daarbij - zoals verzocht - de beperking dat Sikma het bedrijf volledig runt uit eigen financiële middelen; dat hij een maximaal leenbedrag heeft van € 0,00; dat hij uitsluitend betalingen mag verrichten voor zijn eigen bedrijf voor zover zijn persoonlijk banksaldo toereikend is; en dat hij nimmer in het rood mag komen te staan.

3.3.

Op grond van artikel 1:237 BW moet de beschikking waarin de handlichting is verleend, bekend gemaakt worden in de Staatscourant en in twee bij de benoeming voorgeschreven dagbladen. De bedoeling van de wetgever daarbij is geweest dat op die manier zo veel mogelijk personen kennis konden nemen van de handlichting. Tegenwoordig is echter de toegang tot het internet voor iedereen beschikbaar, waardoor de publicatie van de handlichting op het internet in de praktijk een ruimer bereik heeft dan een publicatie in een dagblad. De kantonrechter is dan ook van oordeel dat met publicatie van de handlichting op het internet volstaan kan worden. Nu de Staatscourant op internet beschikbaar is en de publicatie kosteloos is, zal de kantonrechter bepalen dat publicatie dient plaats te vinden in de Staatscourant en daarnaast zal de kantonrechter bepalen dat deze beschikking in niet-geanonimiseerde vorm zal worden gepubliceerd op www.rechtspraak.nl. De griffier zal zorgdragen voor de voornoemde publicaties.

3.4.

Sikma zal er overigens rekening mee moeten houden dat de verleende handlichting niet eerder geldt dan wanneer de publicatie een feit is.

4 De beslissing

De kantonrechter:

4.1.

verleent aan Patrick Jan Sikma, geboren op 17 mei 2003, handlichting tot het starten van een online onderneming in (woon)artikelen en tot het aangaan van verplichtingen ten behoeve van de bedrijfsvoering van deze onderneming, met inachtneming van de beperking dat hij het bedrijf volledig runt uit eigen financiële middelen; dat hij een maximaal leenbedrag heeft van € 0,00; dat hij uitsluitend betalingen mag verrichten voor zijn eigen bedrijf voor zover zijn persoonlijk banksaldo toereikend is; en dat hij nimmer in het rood mag komen te staan.

4.2.

bepaalt dat deze beschikking (door de griffier) zal worden gepubliceerd in de (digitale) Staatscourant en op www.rechtspraak.nl.

Aldus gegeven te Leeuwarden en in het openbaar uitgesproken op 16 juni 2020 door

mr. E.Th.M. Zwart-Sneek, kantonrechter, in tegenwoordigheid van de griffier.