Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2020:2181

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
16-06-2020
Datum publicatie
18-06-2020
Zaaknummer
8482935 VZ VERZ 20-15
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Rekestprocedure
Beschikking
Inhoudsindicatie

handlichting

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling Privaatrecht

Locatie Leeuwarden

zaak-/rolnummer: 8482935 VZ VERZ 20-15

beschikking van de kantonrechter d.d. 16 juni 2020

inzake

MARTIJN KIERS,

wonende te Harkema,

geboren op 1 april 2003,

verzoeker,

hierna te noemen: Kiers.

1 De procedure

1.1.

Kiers heeft een verzoek ingediend om hem handlichting te verlenen, ingekomen ter griffie op 30 april 2020.

1.2.

De mondelinge behandeling van het verzoek heeft plaatsgevonden door middel van een telefoonverbinding tussen de kantonrechter en Kiers, in het bijzijn van J. Neto, griffier. Aan het gesprek hebben eveneens deelgenomen René Kiers en Lamina Kiers, ouders en wettelijk vertegenwoordigers van Kiers.

1.3.

Vervolgens is beschikking bepaald.

2 Het verzoek

2.1.

Kiers is minderjarig en verzoekt de kantonrechter om hem volledige handlichting te verlenen in verband met de uitoefening van een eigen bedrijf onder de naam Technical Improvement. De bedoeling is dat Kiers als tussenpersoon fungeert tussen klanten en bedrijven door middel van het plaatsen van advertenties op Facebook en Instagram. Kiers heeft voor zijn werkzaamheden een zakelijke rekening en een creditcard nodig om zakelijke facturen uit te kunnen schrijven en om een domeinnaam en bepaalde apps te kunnen kopen.

3 De beoordeling

3.1.

Handlichting waarbij aan een minderjarige bepaalde bevoegdheden van een meerderjarige worden toegekend, kan wanneer de minderjarige de leeftijd van zestien jaren heeft bereikt, op zijn verzoek door de kantonrechter worden verleend (artikel 1:235 lid 1 BW). Ingevolge het tweede lid van artikel 1:235 BW wordt de handlichting niet verleend tegen de wil van de ouders voor zover deze het gezag over de minderjarige uitoefenen.

Bij de beoordeling van het verzoek moet de kantonrechter zich laten leiden door het belang van de minderjarige en beoordelen of de gevraagde handlichting verantwoord kan worden geacht.

3.2.

De kantonrechter heeft vastgesteld dat Kiers de leeftijd van zestien jaar heeft bereikt en dat zijn ouders met het verzoek hebben ingestemd. De kantonrechter heeft uit het met Kiers gevoerde gesprek voorts vast kunnen stellen dat hij voldoende heeft nagedacht over zijn beslissing om een eigen bedrijf te starten en dat hij zich bewust is van het feit dat hij zich daarvoor niet in grote schulden moet steken en behoedzaam met het gebruik van een creditcard dient om te gaan. Ook zijn ouders hebben aangegeven vertrouwen te hebben in het vermogen van hun zoon om de onderneming op een verstandige manier te runnen, waarbij Kiers heeft bevestigd bereid te zijn om zijn ouders inzage in het (financiële) verloop van de onderneming te verschaffen.

De kantonrechter acht het dan ook verantwoord om het verzoek toe te wijzen en aan Kiers volledige handlichting te verlenen.

3.3.

Op grond van artikel 1:237 BW moet de beschikking waarin de handlichting is verleend, bekend gemaakt worden in de Staatscourant en in twee bij de benoeming voorgeschreven dagbladen. De bedoeling van de wetgever daarbij is geweest dat op die manier zo veel mogelijk personen kennis konden nemen van de handlichting. Tegenwoordig is echter de toegang tot het internet voor iedereen beschikbaar, waardoor de publicatie van de handlichting op het internet in de praktijk een ruimer bereik heeft dan een publicatie in een dagblad. De kantonrechter is dan ook van oordeel dat met publicatie van de handlichting op het internet volstaan kan worden. Nu de Staatscourant op internet beschikbaar is en de publicatie kosteloos is, zal de kantonrechter bepalen dat publicatie dient plaats te vinden in de Staatscourant en daarnaast zal de kantonrechter bepalen dat deze beschikking in niet-geanonimiseerde vorm zal worden gepubliceerd op www.rechtspraak.nl. De griffier zal zorgdragen voor de voornoemde publicaties.

3.4.

Kiers zal er overigens rekening mee moeten houden dat de verleende handlichting niet eerder geldt dan wanneer de publicatie een feit is.

4 De beslissing

De kantonrechter:

4.1.

verleent aan Martijn Kiers, geboren op 1 april 2003, handlichting tot het starten van een eigen bedrijf, dat zich richt op het bij elkaar brengen van bedrijven en klanten door middel van advertenties op Sociale Media, en tot het aangaan van verplichtingen ten behoeve van de bedrijfsvoering van deze onderneming, waaronder het openen van een zakelijke bankrekening en het aanvragen van een creditcard;

4.2.

bepaalt dat deze beschikking (door de griffier) zal worden gepubliceerd in de (digitale) Staatscourant en op www.rechtspraak.nl.

Aldus gegeven te Leeuwarden en in het openbaar uitgesproken op 16 juni 2020 door

mr. E.Th.M. Zwart-Sneek, kantonrechter, in tegenwoordigheid van de griffier.