Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2020:1182

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
17-03-2020
Datum publicatie
18-03-2020
Zaaknummer
8305679
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Facturen waterbedrijf opgevraagd in het kader van ambtshalve toetsing. Uit het staatje in de dagvaarding blijkt dat maandelijks veel wisselende bedragen in rekening worden gebracht op drie verschillende facturen van dezelfde dag. Onduidelijk waar deze bedragen op zien.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling Privaatrecht

Locatie Assen

zaak-/rolnummer: 8305679 \ CV EXPL 20-535

vonnis van de kantonrechter van 17 maart 2020

in de zaak van

de naamloze vennootschap Vitens N.V.,

statutair gevestigd en kantoorhoudende te Zwolle,

eisende partij,

gemachtigde: Syncasso Gerechtsdeurwaarders B.V.,

tegen

[gedaagde] ,

wonende te [adres]

gedaagde partij,

tegen wie verstek is verleend.

Verloop van de procedure

De kantonrechter heeft kennis genomen van de dagvaarding van 5 februari 2020 met producties. Gedaagde partij is niet verschenen en heeft evenmin schriftelijk gereageerd of om aanhouding van de procedure verzocht.

Gronden van de beslissing

Aan dagvaarding te stellen eisen

Gedaagde partij is een natuurlijk persoon. Natuurlijke personen zijn in de regel consument en op grond van de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie dient de rechter de beschermende bepalingen van het Europees consumentenrecht ook toe te passen als daarom niet is gevraagd (‘ambtshalve toepassing’). De dagvaarding dient voldoende informatie te verschaffen om de rechter in staat te stellen te beoordelen of de vordering niet onrechtmatig of ongegrond is en daarbij tevens te beslissen of er aanleiding is tot ambtshalve toepassing van het geldend consumentenrecht.

Bevel om stellingen toe te lichten en bewijsstukken in het geding te brengen

De in dit geding uitgebrachte dagvaarding verschaft naar het oordeel van de kantonrechter onvoldoende informatie en voldoet daarmee niet aan de eisen van artikel 21 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). Op grond van artikel 22 Rv. is de rechter bevoegd een toelichting op bepaalde stellingen te vragen en te bevelen dat op de zaak betrekking hebbende bescheiden worden overgelegd.


De kantonrechter zal eisende partij bevelen de vordering nader te onderbouwen al dan niet gebruikmakend van het op rechtspraak.nl te vinden formulier (https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/landelijk-informatieformulier-ambtshalve-toetsen-consumentenzaken.pdf#search=informatieformulier).

Eisende partij dient daarbij in ieder geval de volgende informatie te verstrekken:

- de onderliggende facturen.

Betekening

Indien sprake is van een wijziging van eis of de gronden daarvan, dient eisende partij dit vonnis en de akte aan gedaagde partij te betekenen en gedaagde partij op te roepen om op de hierna te noemen rolzitting te verschijnen om voort te procederen in de zaak. De kosten van betekening blijven voor rekening van eisende partij.

Gevolgen niet voldoen aan het bevel

Indien aan de hierboven bedoelde opdrachten niet of niet volledig wordt voldaan, zal de kantonrechter daaraan op grond van de artikelen 22 en 139 Rv. de gevolgen verbinden die hij geraden acht.

Iedere verdere beslissing wordt in dit stadium van het geding aangehouden.

BESLISSING

De kantonrechter:

I. beveelt eisende partij de stellingen in de dagvaarding toe te lichten bij akte, te nemen op de rol van 14 april 2020;

II. bepaalt dat bij wijziging van de eis dan wel de gronden daarvoor eisende partij dit vonnis en hetgeen op grond van dit vonnis in het geding wordt gebracht aan gedaagde partij moet betekenen, en gedaagde partij daarbij moet oproepen om te verschijnen op de hiervoor bedoelde rolzitting;

III. houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door de kantonrechter mr. M.E. van Rossum en in het openbaar uitgesproken op 17 maart 2020.

typ/conc: 15484/ak

coll: