Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2019:4720

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
31-10-2019
Datum publicatie
08-11-2019
Zaaknummer
C/18/194858 KG ZA 19-231
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Kort geding
Op tegenspraak
Tussenuitspraak
Inhoudsindicatie

Krakerszaak. Partijen zijn ter terechtzitting (gedeeltelijk) tot overeenstemming gekomen en hebben verzocht de in dat verband gemaakte afspraken in een vonnis op te nemen. Iedere verdere beslissing wordt aangehouden.

Dit vonnis is bij herstelvonnis d.d. 7 november 2019 hersteld.

ECLI:RBNNE:2019:4721

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling privaatrecht

Locatie Groningen

zaaknummer / rolnummer: C/18/194858 / KG ZA 19-231

Vonnis in kort geding van 31 oktober 2019

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SAINT-GOBAIN DISTRIBUTIONS THE NETHERLANDS B.V., t.h.o.d.n. [A] ,

gevestigd te Tilburg,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CORNELIS BEHEER B.V.,

gevestigd te Groningen,

eiseressen,

advocaat mr. R. Glas te Leeuwarden,

tegen

1. ZIJ DIE ZONDER RECHT OF TITEL WONEN DAN WEL VERBLIJVEN EN WAARVAN DE NAMEN NIET KUNNEN WORDEN ACHTERHAALD, IN DE ONROERENDE ZAAK AAN DE KONINGSWEG 12,

wonende te Groningen,

2. ZIJ DIE ZONDER RECHT OF TITEL WONEN DAN WEL VERBLIJVEN EN WAARVAN DE NAMEN NIET KUNNEN WORDEN ACHTERHAALD, IN DE ONROERENDE ZAAK AAN DE REGATTAWEG 13,

wonende te Groningen,

3. ZIJ DIE ZONDER RECHT OF TITEL WONEN DAN WEL VERBLIJVEN EN WAARVAN DE NAMEN NIET KUNNEN WORDEN ACHTERHAALD, IN DE ONROERENDE ZAAK AAN DE REGATTAWEG 15,

wonende te Groningen,

4. [naam],

wonende te [woonplaats] ,

niet in rechte verschenen,

5. [naam],

wonende te [woonplaats] ,

niet in rechte verschenen,

6. [naam],

wonende te [woonplaats] ,

7. [naam],

wonende te [woonplaats] ,

8. [naam],

wonende te [woonplaats] ,

niet in rechte verschenen,

9. [naam],

wonende te [woonplaats] ,

10. [naam],

wonende te [woonplaats] ,

11. [naam],

wonende te [woonplaats] ,

12. [naam],

wonende te [woonplaats] ,

niet in rechte verschenen,

13. [naam],

wonende te [woonplaats] ,

14. [naam],

wonende te [woonplaats] ,

niet in rechte verschenen,

15. [naam],

wonende te [woonplaats] ,

16. [naam],

wonende te [woonplaats] ,

niet in rechte verschenen,

17. [naam],

wonende te [woonplaats] ,

18. [naam],

wonende te [woonplaats] ,

19. [naam],

wonende te [woonplaats] ,

20. [naam],

wonende te [woonplaats] ,

21. [naam] ,

wonende te [woonplaats] ,

niet in rechte verschenen,

22. [naam],

wonende te [woonplaats] ,

niet in rechte verschenen,

23. [naam],

wonende te [woonplaats] ,

niet in rechte verschenen,

24. de coöperatie

CAMPAGNE COOPERATIEF U.A.,

wonende te Groningen,

niet in rechte verschenen,

25. de vereniging

VERENIGING AUTONOOM STEUNPUNT ONDERDAK,

gevestigd te Groningen,

niet in rechte verschenen,

26. [naam],

wonende te [woonplaats] ,

niet in rechte verschenen,

27. [naam],

wonende te [woonplaats] ,

gedaagden,

advocaten mrs. R. Zwiers te Schiedam voor gedaagden sub 6, 10, 11, 13, 15 en 19

en mr. M. Schuckink Kool voor gedaagden sub 7, 9, 17, 18, 20 en 27,

en de aan de zijde van eiseressen gevoegde partijen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CORNELIS BEDRIJFSAUTO’S BV,

gevestigd te Groningen,

advocaat mr. R. Glas te Leeuwarden,

en

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

QBUZZ BV,

gevestigd te Amersfoort,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

QBUZZ GRONINGEN UTRECHT BV,

gevestigd te Amersfoort,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

QBUZZ TAXI BV,

gevestigd te Amersfoort,

4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

QBUZZ MOBILITY SERVICES BV, voorheen h.o.d.n. Utrecht Mobility Services BV,

gevestigd te Amersfoort,

advocaten mrs. A. Scholten en A.M. Storm te Amsterdam.

Partijen zullen hierna SG, Cornelis Beheer, Krakers Koningsweg 12 c.s., Cornelis Bedrijfsauto’s dan wel Qbuzz c.s. genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding

 • -

  de incidentele conclusie houdende vordering tot voeging van Cornelis Bedrijfsauto’s

 • -

  de incidentele conclusie houdende vordering tot voeging van Qbuzz c.s.

 • -

  de door partijen ingezonden producties

 • -

  de mondelinge behandeling

 • -

  de pleitnota van SG en Cornelis Beheer

 • -

  de pleitnota van Qbuzz c.s.

 • -

  de pleitnota van Krakers Koningsweg 12 c.s. van mr. Zwiers.

1.2.

SG en Cornelis Beheer hebben gevorderd, bij vonnis zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, Krakers Koningsweg 12 c.s. te veroordelen:

 1. de onroerende zaken staande en gelegen te Groningen aan de Koningsweg 12 en de Regattaweg 13 en 15, kadastraal bekend Gemeente Noorddijk sectie D nummers 711, 712 en 713 binnen drie dagen na betekening van dit vonnis, althans een binnen de door de voorzieningenrechter te bepalen termijn, met al degenen die en al datgene dat zich daarin en daarop bevindt/bevinden, te verlaten en te ontruimen en vervolgens verlaten en ontruimd te houden en ter algehele vrije beschikking van SG te stellen onder afgifte van de sleutels die toegang tot de panden c.a. verschaffen, met bepaling dat dit vonnis ook zal kunnen worden tenuitvoergelegd tegen een ieder die ten tijde van de tenuitvoerlegging zich daar zonder recht of titel bevindt of daar binnentreedt en telkens wanneer zich dat voordoet;

 2. Krakers Koningsweg 12 c.s. te veroordelen in de kosten van de procedure, vermeerderd met rente en nakosten.

1.3.

Cornelis Bedrijfsauto’s en Qbuzz c.s. hebben gevorderd zich te mogen voegen in deze procedure aan de zijde van SG en Cornelis Beheer. Krakers Koningsweg 12 hebben geen bezwaar gemaakt tegen voeging van voornoemde partijen in de procedure. De voorzieningenrechter heeft de vordering tot voeging van Cornelis Bedrijfsauto’s en Qbuzz c.s. toegestaan.

1.4.

Uitspraak is bepaald op heden.

2 De beoordeling

2.1.

Partijen zijn ter terechtzitting (gedeeltelijk) tot overeenstemming gekomen en hebben verzocht de in dat verband gemaakte afspraken in een vonnis op te nemen. Daarbij hebben partijen aangegeven dat een nadere motivering van de uit die afspraken voortvloeiende beslissing achterwege kan blijven.

2.2.

De voorzieningenrechter beslist dienovereenkomstig als in het dictum is weergegeven. Omdat partijen nog niet tot algehele overeenstemming zijn gekomen, hebben zij verzocht - voor zover in het dictum nog niet op de vordering is beslist - de beslissing vier weken aan te houden. Partijen zullen zich na ommekomst van die termijn uitlaten over de voortgang van de procedure.

2.3.

Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

3 De beslissing

De voorzieningenrechter

1. veroordeelt Krakers Koningsweg 12 c.s. de hierna te noemen gedeelten van de onroerende zaken staande en gelegen te Groningen aan de koningsweg 12 en regattaweg 13 en 15, kadastraal bekend Gemeente Noorddijk, sectie D nummers 711, 712 en 713 te ontruimen op de hierna te melden termijn, met al degenen die en al datgene dat zich daarin en daarop bevindt/bevinden, te verlaten en te ontruimen en vervolgens verlaten en ontruimd te houden en ter algehele vrije beschikking van SG te stellen onder afgifte van de sleutels die toegang tot de hierna te melden gedeelten van de panden c.a. verschaffen, met bepaling dat dit vonnis ook kan worden tenuitvoergelegd tegen een ieder die zich ten tijde van de tenuitvoerlegging zonder recht of titel bevindt of daar binnen treedt en telkens wanneer zich dat voordoet;

2. vorenbedoelde gedeelten zijn aangegeven op de aan dit vonnis gehechte plattegrond ter zake waarvan partijen de volgende afspraken hebben gemaakt:

 • -

  het rood omkaderde deel dient ontruimd te zijn uiterlijk 4 november 2019 om 9.00 uur;

 • -

  het paars omkaderde deel, en de daaraan grenzende twee wc-units en de toegangsroute tot dat gedeelte, dienen ook uiterlijk 4 november 2019 om 9.00 uur ontruimd te zijn;

 • -

  de met zwart aangegeven rijroute dient ontruimd te zijn op 8 november 2019 om 9.00 uur;

 • -

  de binnen het gele kader gelegen, partijen bekende, loodsen dienen op 15 november 2019 om 9.00 uur te zijn ontruimd;

 • -

  het donkerpaarse deel links bovenin het geel omkaderde deel dient ontruimd te zijn op 1 januari 2020 om 9.00 uur;

3. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

4. houdt elke verdere beslissing aan in afwachting van nader bericht van partijen zoals eerder bij de beoordeling is weergegeven.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.J. Duinkerken en in het openbaar uitgesproken op 31 oktober 2019

C: 593