Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2019:4203

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
12-09-2019
Datum publicatie
10-10-2019
Zaaknummer
18/730052-18
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Verdachte heeft zich een aantal jaren bezig gehouden met diverse misdrijven die betrekking hadden op kinderporno. Hij heeft met zijn telefoon en computer op internet gezocht naar kinderporno en heeft de gevonden afbeeldingen en filmpjes opgeslagen en daarmee verworven en in zijn bezit gehad. Verdachte heeft een deel van de kinderpornografische afbeeldingen ook zelf weer verspreid door dit naar anderen te sturen. Daarnaast heeft verdachte zelf kinderporno vervaardigd door het nemen van foto's van zijn naakte of bijna naakte zoontje en door het bewerken van een andere foto door het uitvergroten van het onderlichaam. Deze foto's heeft verdachte ook verspreid door ze naar mannen te sturen waarmee hij chat- of facebookgesprekken voerde. Oplegging van twee jaren gevangenisstraf is het uitgangspunt. De rechtbank zal de officier van justitie volgen in haar eis om een deel daarvan voorwaardelijk op te leggen in verband met bijzondere voorwaarden.

Wetsverwijzingen
Wetboek van Strafrecht 57
Wetboek van Strafrecht 240b
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling strafrecht

Locatie Leeuwarden

parketnummer 18/730052-18

Vonnis van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken d.d. 12 september 2019 in de zaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] 1967 te [geboorteplaats] ,

wonende te [straatnaam] , [woonplaats] .

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting van 29 augustus 2019.

De verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. M.R.M. Schaap, advocaat te Groningen.

Het openbaar ministerie is ter terechtzitting vertegenwoordigd door mr. T.H. Pitstra.

Tenlastelegging

Aan verdachte is, na wijziging van de tenlastelegging, ten laste gelegd dat:

hij in of omstreeks de periode van 01 januari 2012 tot en met 03 oktober 2017,

te Joure en/of te Groningen, in elk geval in Nederland, meermalen, althans

eenmaal, (telkens) een of meer afbeeldingen, te weten digitale fotobestanden

en/of digitale filmbestanden, aangetroffen op een 2-tal gegevensdragers, te weten: een notebook, merk Acer en een GSM, merk Sony Experia, heeft verspreid en/of aangeboden en/of openlijk tentoongesteld en/of vervaardigd en/of verworven en/of in bezit heeft gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft, terwijl op die afbeelding(en) een of meer seksuele gedragingen zichtbaar was/waren, waarbij (telkens) een of meer personen die

kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had(den) bereikt, was/waren

betrokken of schijnbaar was/waren betrokken welke voornoemde seksuele

gedraging(en) -zakelijk weergegeven- bestonden uit:

het met de penis en/of vinger/hand en/of een voorwerp en/of mond/tong oraal

en/of anaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de

leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en/of het met de penis en/of vinger/hand en/of een voorwerp en/of mond/tong oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een (andere) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en/of het met de vinger/hand en/of een voorwerp vaginaal en/of anaal penetreren van

het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had

bereikt bij zichzelf

Bestandsna(a)m(en): [bestandsnaam] .jpg [bestandsnaam] .jpg en/of

het met de penis en/of vinger/hand en/of mond/tong betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen van een persoon die kennelijk de leeftijd

van 18 jaren nog niet had bereikt en/of het met de penis en/of vinger/hand en/of mond/tong en/of een voorwerp betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen van een (andere) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet had bereikt en/of het met de vinger/hand en/of een voorwerp betasten en/of aanraken van de

geslachtsdelen en/of de billen van een persoon die kennelijk de leeftijd van

18 jaren nog niet had bereikt bij zichzelf

Bestandsna(a)m(en): [bestandsnaam] .jpg [bestandsnaam] .jpg en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van een persoon die kennelijk

de leeftijd van 18 jaren nog niet had bereikt, (waaronder zijn, verdachtes, zoon, [slachtoffer 1] , geboren op [geboortedatum] 2005) waarbij deze persoon gekleed en/of opgemaakt was en/of poseerde in een onnatuurljke omgeving en/of met een of meer voorwerpen en/of in een (erotisch getinte) houding (op een wijze) die niet bij haar/zijn leeftijd paste en/of waarbij deze persoon zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/zijn kleding ontdeed en/of (waarna) door het camerastandpunt, de (onnatuurlijke) pose en/of de

wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten en/of billen in beeld gebracht werden (waarbij) de afbeelding(en) (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking had(den) en/of strekte(n) tot seksuele prikkeling

Bestandsna(a)m(en): [bestandsnaam] .jpg [bestandsnaam] .jpg [bestandsnaam] .jpg, [bestandsnaam] .jpg, [bestandsnaam] .jpg en/of

het masturberen (dicht) bij en/of ejaculeren op het lichaam/gezicht van een

persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en/of het houden van een penis dicht bij het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en/of (waarbij) de afbeelding(en) (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking

had(den) en/of strekte(n) tot seksuele prikkeling

Bestandsna(a)m(en): [bestandsnaam] .jpg

van welk(e) misdrijf/misdrijven verdachte een gewoonte heeft gemaakt.

Beoordeling van het bewijs

Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft veroordeling gevorderd voor het ten laste gelegde feit.

Standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft geen verweer gevoerd tegen de ten laste gelegde bestanddelen.

Oordeel van de rechtbank

De rechtbank acht het feit wettig en overtuigend bewezen, zoals hierna opgenomen in de bewezenverklaring. Nu verdachte dit feit duidelijk en ondubbelzinnig heeft bekend, volstaat de rechtbank met een opgave van de bewijsmiddelen overeenkomstig artikel 359, derde lid, tweede volzin, van het Wetboek van Strafvordering.

Deze opgave luidt als volgt:

1. de verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 29 augustus 2019;

2. een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van 19 december 2017, opgenomen op pagina 95 e.v. van het dossier van Politie, eenheid Noord TBKK Noord-Nederland, met nummer 2017106581, Kp-nummer 2017-41, van 27 februari 2018, inhoudende de bevindingen van verbalisanten;

3. een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van 14 november 2017, opgenomen op pagina 99 e.v. van voornoemd dossier, inhoudende de bevindingen van verbalisanten;

4. bijlage II gevoegd bij het onder 3. genoemde proces-verbaal, opgenomen op pagina 204 e.v. van voornoemd dossier, inhoudende de collectiescan aangetroffen kinderpornografisch materiaal;

5. een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van 21 november 2017, opgenomen op pagina 204 e.v. van voornoemd dossier, inhoudende de verklaring van [getuige] ;

6. een naar wettelijke voorschrift opgemaakt aanvullend proces-verbaal van 20 augustus 2019, inhoudende de bevindingen van verbalisanten.

Bewezenverklaring

De rechtbank acht het feit wettig en overtuigend bewezen, met dien verstande dat:

hij in de periode van 01 januari 2014 tot en met 03 oktober 2017, te Joure en te Groningen, meermalen, telkens afbeeldingen, te weten digitale fotobestanden en digitale filmbestanden, aangetroffen op een 2-tal gegevensdragers, te weten: een notebook, merk Acer en een GSM, merk Sony Xperia, heeft verspreid en vervaardigd en verworven en in bezit heeft gehad en zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk de toegang heeft verschaft, terwijl op die afbeeldingen een of meer seksuele gedragingen zichtbaar waren, waarbij telkens een of meer personen die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet hadden bereikt, waren betrokken of schijnbaar waren betrokken, welke voornoemde

seksuele gedragingen -zakelijk weergegeven- bestonden uit:

het met de penis en vinger/hand en een voorwerp en mond/tong oraal en anaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en het met de penis en vinger/hand en een voorwerp en mond/tong oraal en vaginaal en anaal penetreren van het lichaam van een andere persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en het met de vinger/hand en een voorwerp vaginaal en anaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt bij zichzelf

Bestandsnamen: [bestandsnaam] .jpg, [bestandsnaam] .jpg

en

het met de penis en vinger/hand en mond/tong betasten en aanraken van de geslachtsdelen en de billen van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet had bereikt en het met de penis en vinger/hand en mond/tong en een voorwerp betasten en aanraken van de geslachtsdelen en de billen van een andere persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet had bereikt en het met de vinger/hand en een voorwerp betasten en aanraken van de geslachtsdelen en de billen van een persoon die kennelijk de leeftijd van

18 jaren nog niet had bereikt bij zichzelf

Bestandsnamen: [bestandsnaam] .jpg, [bestandsnaam] .jpg

en

het geheel of gedeeltelijk naakt laten poseren van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet had bereikt, waarbij deze persoon poseerde in een onnatuurlijke omgeving en in een erotisch getinte houding op een wijze die niet bij haar/zijn leeftijd paste en door het camerastandpunt, de onnatuurlijke pose van deze persoon en de uitsnede van de afbeelding/ film nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en borsten en billen in beeld gebracht werden waarbij de afbeeldingen aldus een onmiskenbaar seksuele strekking hadden en strekten tot seksuele prikkeling

en het geheel of gedeeltelijk naakt laten poseren van een persoon die de leeftijd van 18 jaren nog niet had bereikt, te weten zijn, verdachtes, zoon, [slachtoffer 1] , geboren op [geboortedatum] 2005, waarbij door het camerastandpunt en de uitsnede van de afbeelding nadrukkelijk de ontblote geslachtsdelen en billen in beeld gebracht werden waarbij de afbeeldingen aldus een onmiskenbaar seksuele strekking hadden en strekten tot seksuele prikkeling

Bestandsnamen: [bestandsnaam] .jpg [bestandsnaam] .jpg [bestandsnaam] .jpg, [bestandsnaam] .jpg, [bestandsnaam] .jpg

en

het masturberen dicht bij en ejaculeren op het lichaam/gezicht van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en het houden van een penis dicht bij het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en waarbij de afbeeldingen aldus een onmiskenbaar seksuele strekking hadden en strekten tot seksuele prikkeling

Bestandsnaam: [bestandsnaam] .jpg

van welke misdrijven verdachte een gewoonte heeft gemaakt.

Verdachte zal van het meer of anders ten laste gelegde worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet bewezen acht.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Het bewezen verklaarde levert op:

Een gewoonte maken van het plegen van het verspreiden en vervaardigen en verwerven en in bezit hebben en zich door middel van een geautomatiseerd werk de toegang daartoe verschaffen van een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken.

Dit feit is strafbaar nu geen omstandigheden aannemelijk zijn geworden die de strafbaarheid uitsluiten.

Strafbaarheid van verdachte

De rechtbank acht verdachte strafbaar nu niet van enige strafuitsluitingsgrond is gebleken.

Strafmotivering

Vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte wordt veroordeeld tot gevangenisstraf voor de duur van 24 maanden waarvan 8 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren.

Standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft gepleit voor oplegging van de maximale taakstraf in combinatie met een minimale hoeveelheid van de wettelijk voorgeschreven gevangenisstraf.

Oordeel van de rechtbank

Bij de bepaling van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de aard en de ernst van het bewezen en strafbaar verklaarde, de omstandigheden waaronder dit is begaan, de persoon van verdachte zoals deze naar voren is gekomen uit het onderzoek ter terechtzitting, de rapportage van de psycholoog, de reclasseringsrapportage en het uittreksel uit de justitiële documentatie, alsmede de vordering van de officier van justitie en het pleidooi van de verdediging.

De rechtbank heeft in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft zich een aantal jaren bezig gehouden met diverse misdrijven die betrekking hadden op kinderporno. Hij heeft met zijn telefoon en computer op internet gezocht naar kinderporno en heeft de gevonden afbeeldingen en filmpjes opgeslagen en daarmee verworven en in zijn bezit gehad. De politie trof in totaal 5251 afbeeldingen en 41 filmpjes/video's aan op de onder verdachte inbeslaggenomen telefoon en computer. Verdachte heeft een deel van de kinderpornografische afbeeldingen ook zelf weer verspreid door dit naar anderen te sturen die een soortgelijke interesse als verdachte hadden. Daarnaast heeft verdachte zelf kinderporno vervaardigd door het nemen van foto's van zijn naakte of bijna naakte zoontje en door het bewerken van een andere foto door het uitvergroten van het onderlichaam. Deze foto's heeft verdachte ook verspreid door ze naar mannen te sturen waarmee hij chat- of facebookgesprekken voerde. Mannen van wie hij wist dat deze zijn pedoseksuele voorkeur deelden en interesse hadden in zijn zoontje. De verdachte heeft hiermee zowel direct als indirect een bijdrage geleverd aan het in stand houden van de productie en verspreiding van kinderporno.

Seksueel misbruik van minderjarigen en de exploitatie daarvan hebben grote gevolgen voor de daarbij betrokken minderjarigen. De misbruikte kinderen ondervinden vaak nog levenslang grote lichamelijke en psychische gevolgen van het misbruik. De verdachte heeft hiervoor geen oog gehad, maar is louter uit geweest op het bevredigen van zijn eigen lustgevoelens. Het is extra schokkend dat verdachte hierin zelfs zover is gegaan dat hij hiervoor zijn eigen kind heeft gebruikt. Het handelen van verdachte is zo ernstig dat oplegging van een gevangenisstraf geboden is. De psycholoog die verdachte onderzocht heeft, is tot de conclusie gekomen dat de feiten verdachte volledig toegerekend kunnen worden.

Voor de straftoemeting heeft de rechtbank de toepasselijke landelijke oriëntatiepunten gebruikt. In dit geval is twee jaren gevangenisstraf het uitgangspunt. De rechtbank ziet geen redenen een lagere gevangenisstraf op te leggen. Wel zal de rechtbank de officier van justitie volgen in haar eis om een deel van deze gevangenisstraf voorwaardelijk op te leggen teneinde daar bijzondere voorwaarden aan te kunnen verbinden. Verdachte heeft eerder therapie gehad in verband met zijn pedoseksuele voorkeur maar dat heeft hem er niet van kunnen weerhouden deze feiten te plegen. De rechtbank vindt het daarom belangrijk dat de reclassering nog langere tijd toezicht op verdachte houdt en ook dat verdachte toestaat dat er regelmatig gecontroleerd kan worden of hij opnieuw kinderporno op zijn telefoon of computer in zijn bezit heeft. De rechtbank zal verdachte ook opleggen dat hij een ambulante behandeling moet ondergaan als de reclassering dat nodig acht. Het door de officier van justitie geëiste contactverbod met zijn zoon en het locatieverbod voor het woonadres van zijn zoon, zal de rechtbank niet opleggen. Er zijn geen signalen dat verdachte -sinds zijn aanhouding op 21 november 2017- ongewenst contact met zijn zoon heeft gezocht of zich ongewenst opgehouden heeft bij het woonadres van zijn zoon. Het feit dat zijn zoon zijn vader niet meer wil zien, is voor de rechtbank onvoldoende reden om deze voorwaarde op te leggen aan verdachte.

Inbeslaggenomen goederen

De rechtbank acht de inbeslaggenomen voorwerpen, te weten een notebook van het merk Acer en een mobiele telefoon van het merk Sony Xperia, vatbaar voor onttrekking aan het verkeer nu de feiten met behulp van deze goederen zijn begaan en zij -door de opgeslagen kinderpornografische afbeeldingen- van zodanige aard zijn dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet.

Benadeelde partijen

[slachtoffer 1] heeft zich -door middel van zijn wettelijk vertegenwoordiger- als benadeelde partij in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. Gevorderd wordt een bedrag van € 1.250,00 ter vergoeding van immateriële schade, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de datum waarop de schade is ontstaan.

Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat deze vordering zal worden toegewezen.

Standpunt van de verdediging

De verdediging heeft zich niet verzet tegen deze vordering.

Oordeel van de rechtbank

Naar het oordeel van de rechtbank is voldoende aannemelijk dat de benadeelde partij de gestelde schade heeft geleden en dat deze schade een rechtstreeks gevolg is van het bewezen verklaarde. De vordering, waarvan de hoogte niet door verdachte is betwist, zal daarom worden toegewezen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 3 oktober 2017.

Nu de aansprakelijkheid van verdachte vaststaat, zal de rechtbank de schadevergoedingsmaatregel opleggen om te bevorderen dat verdachte de schade zal vergoeden.

[slachtoffer 2] heeft zich -door middel van haar wettelijk vertegenwoordiger- als benadeelde partij in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. Gevorderd wordt een bedrag van € 1.000,00 ter vergoeding van immateriële schade, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de datum waarop de schade is ontstaan.

Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat deze vordering niet-ontvankelijk zal worden verklaard nu de van haar verzonden foto's niet onder de categorie kinderporno vallen.

Standpunt van de verdediging

De verdediging heeft zich eveneens op het standpunt gesteld dat deze vordering niet-ontvankelijk zou moeten worden verklaard.

Oordeel van de rechtbank

Verdachte heeft drie foto's waar zijn dochtertje [slachtoffer 2] (ook) op staat verzonden naar anderen. Niet is vastgesteld dat deze afbeeldingen van [slachtoffer 2] erotiserend zijn en vallen onder de criteria voor kinderpornografische afbeeldingen. De context waarin de foto's zijn verzonden maakt dit niet anders nu het opzet van verdachte gericht was op het versturen en verkrijgen van erotiserende foto's van jongetjes. Naar het oordeel van de rechtbank is door het bewezen verklaarde geen rechtstreekse schade toegebracht aan deze benadeelde partij. De rechtbank zal de benadeelde partij daarom in de vordering niet ontvankelijk verklaren.

Toepassing van wetsartikelen

De rechtbank heeft gelet op de artikelen 14a, 14b, 14c, 14d, 36b, 36c, 36f, 57 en 240b van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze artikelen golden ten tijde van het bewezen verklaarde.

Uitspraak

De rechtbank

Verklaart het ten laste gelegde bewezen, te kwalificeren en strafbaar zoals voormeld en verdachte daarvoor strafbaar.

Verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan het bewezen verklaarde en spreekt verdachte daarvan vrij.

Veroordeelt verdachte tot:

Een gevangenisstraf voor de duur van vierentwintig maanden.

Bepaalt dat van deze gevangenisstraf een gedeelte, groot acht maanden niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, op grond, dat de veroordeelde voor het einde van of gedurende de proeftijd, die hierbij wordt vastgesteld op drie jaren, de hierna te noemen voorwaarden niet heeft nageleefd.

Voorwaarde is, dat de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig zal maken aan een strafbaar feit.

Stelt als bijzondere voorwaarden:

1. dat de veroordeelde zich uiterlijk op 26 september 2019 meldt bij Reclassering Nederland, Zoutbranderij 1 te Leeuwarden;

2. dat de veroordeelde zal meewerken aan een ambulante behandeling in verband met zijn pedofiele stoornis, mocht de reclassering dat nodig achten;

3. dat de veroordeelde zal meewerken aan controle van zijn telefoon of computer of andere gegevensdragers op de aanwezigheid van kinderporno, mocht de reclassering dat nodig achten.

Geeft aan voornoemde reclasseringsinstelling de opdracht als bedoeld in artikel 14d van het Wetboek van Strafrecht toezicht te houden op de naleving van de voorwaarden en de veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden.

Voorwaarden daarbij zijn dat de veroordeelde gedurende de proeftijd:

- ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking zal verlenen aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbiedt;

- medewerking zal verlenen aan het reclasseringstoezicht, bedoeld in artikel 14d, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen.

Beveelt dat de tijd die de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en/of in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht.

Verklaart onttrokken aan het verkeer het in beslag genomen notebook van het merk Acer en de in beslag genomen mobiele telefoon van het merk Sony Xperia.

Wijst de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 1] toe en veroordeelt verdachte tot betaling aan deze benadeelde partij van een bedrag van € 1.250,00 (zegge: éénduizend tweehonderd en vijftig euro), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 3 oktober 2017.

Veroordeelt verdachte in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak alsnog te maken, tot heden begroot op nihil.

Legt aan verdachte de verplichting op aan de staat, ten behoeve van het slachtoffer [slachtoffer 1] , te betalen een bedrag van € 1.250,00 (zegge: éénduizend tweehonderd en vijftig euro), bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door hechtenis voor de duur van 22 dagen, met dien verstande dat de toepassing van de vervangende hechtenis de hiervoor opgelegde verplichting niet opheft. Dit bedrag bestaat uit immateriële schade.

Bepaalt daarbij dat, indien verdachte heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan de staat ten behoeve van het slachtoffer [slachtoffer 1] , daarmee de verplichting van verdachte om aan de benadeelde partij dit bedrag te betalen komt te vervallen en omgekeerd, dat, indien verdachte aan de benadeelde partij het opgelegde bedrag heeft betaald, daarmee de verplichting tot betaling aan de staat van dit bedrag komt te vervallen. Bepaalt dat het te betalen bedrag wordt vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 3 oktober 2017.

Bepaalt dat de benadeelde partij [slachtoffer 2] in haar vordering niet-ontvankelijk is en dat deze slechts bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht.

Bepaalt dat deze benadeelde partij en verdachte de eigen kosten dragen.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.B. de Wit, voorzitter, mr. W.S. Sikkema en mr. R.B. Maring, rechters, bijgestaan door T.L. Komrij, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 12 september 2019.