Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2019:2503

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
20-03-2019
Datum publicatie
11-06-2019
Zaaknummer
rekestnummer 19/29
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Vordering van de officier van justitie ex art 16 WWETGC mbt een in België opgelegde geldelijke sanctie van 85.930,44 euro. Toewijzing vordering. De rechtbank bepaalt dat tenuitvoerlegging van vervangende hechtenis voor de duur van maximaal 90 dagen kan plaatsvinden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling Strafrecht

Locatie Leeuwarden

rekestnummer 19/29

zaaknummer CJIB: 35052540001031426

Beslissing van de meervoudige raadkamer d.d. 20 maart 2019 op de vordering van de officier van justitie ex artikel 16 van de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging geldelijke sancties en confiscaties, in de zaak tegen:

[veroordeelde],

geboren op [geboortedatum] 1958 te [geboorteplaats],

verblijvende in PI Arnhem te Arnhem,

raadsman mr. G.F. Schadd.

Procesverloop

De officier van justitie heeft op 8 januari 2019 gevorderd dat de rechter verlof zal verlenen tot tenuitvoerlegging van 90 dagen vervangende hechtenis. Deze vervangende hechtenis is, in samenhang met geldelijke sancties tot een totaalbedrag van € 85.930,44, opgelegd aan veroordeelde door het Hof van beroep te Gent (België).

De behandeling van de vordering heeft plaatsgevonden op 27 februari 2019. Veroordeelde en zijn raadsman zijn niet verschenen. Veroordeelde heeft schriftelijk verklaard afstand te doen van de mogelijkheid te verschijnen. De raadsman heeft per brief van 27 februari 2019 aangegeven niet te zullen verschijnen.

Motivering

1. Het Hof van beroep te Gent heeft veroordeelde op 15 september 2016 veroordeeld voor het plegen van mensenhandel tot het betalen van diverse geldelijke sancties tot een totaalbedrag van € 85.930,44. Dit arrest is onherroepelijk geworden. België heeft de zaak ter executie van het opgelegde geldbedrag overgedragen aan Nederland. Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) heeft veroordeelde op 27 maart 2018 voor de eerste maal aangeschreven over te gaan tot betaling van het opgelegde bedrag. Vervolgens zijn twee aanmaningen verzonden, gevolgd door een herinneringsbrief. Tenslotte is een dwangbevel uitgevaardigd. Er is geen enkele betaling ontvangen. De openstaande vordering bedraagt inmiddels, na vermeerdering met kosten, € 103.143,53.

2. De Belgische autoriteiten hebben via het voorgeschreven certificaat als bedoeld in artikel 4 van het Kaderbesluit 2005/214/JBZ ingestemd met het toepassen van vervangende sancties indien het onmogelijk is om de opgelegde geldelijke sanctie geheel of ten dele ten uitvoer te leggen. De vervangende sanctie betreft hechtenis tot een maximumduur van 3 maanden.

3. Veroordeelde heeft bij brief van 7 november 2018 aangegeven dat hij niet in staat is om een betalingsregeling aan te bieden en bereid is om de vervangende vrijheidsbenemende straf te ondergaan.

4. De officier van justitie heeft op 8 januari 2019 schriftelijk gevorderd dat verlof zal worden verleend tot tenuitvoerlegging van een vervangende hechtenis voor de duur van 90 dagen.

5. De raadsman en veroordeelde hebben geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid schriftelijk of mondeling bezwaren in te dienen tegen de vordering.

6. De officier van justitie heeft bij de behandeling in raadkamer desgevraagd meegedeeld dat hij er vanuit gaat dat de vervangende hechtenis van 90 dagen de compensatie vormt voor het gehele bedrag van € 103.143,53.

7. De rechtbank heeft de vordering getoetst aan de in artikel 16 van de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van geldelijke sancties en beslissingen tot confiscatie gegeven voorschriften.

8. De rechtbank ziet geen gronden voor afwijzing van de vordering.

Beslissing

De rechtbank wijst de vordering toe.

De rechtbank bepaalt dat tenuitvoerlegging van vervangende hechtenis voor de duur van maximaal 90 dagen kan plaatsvinden.

Deze beslissing is gegeven door mr. J.G.W. Lootsma-Oude Nijeweme, voorzitter, mr. K. Post en mr. W.S. Sikkema, rechters, bijgestaan door T.L. Komrij als griffier, en in het openbaar uitgesproken op 20 maart 2019.