Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2019:1369

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
04-04-2019
Datum publicatie
05-04-2019
Zaaknummer
18/820323-14
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Veroordeling wegens schuldheling. Verdachte heeft jarenlang de handelsvoorraad van medeverdachte op de zolder van haar woning gestald, zij heeft uit deze voorraad goederen overgedragen aan klanten van medeverdachte en zij heeft contante en girale betalingen van klanten ontvangen. De ontvangsten droeg zij af aan medeverdachte. De handelsvoorraad bestond uit goederen afkomstig uit enig misdrijf. Medeverdachte had daarvan op de hoogte kunnen zijn, gelet op de aard van de goederen en de grote schaal waarop verkoop plaatsvond. Verdachte heeft zich onderdeel gemaakt van de handelspraktijken van medeverdachte, maar zij heeft nagelaten om medeverdachte kritisch te bevragen over de herkomst van de goederen.

Wetsverwijzingen
Wetboek van Strafrecht 420quater
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling strafrecht

Locatie Assen

parketnummer 18/820323-14

Vonnis van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, Noordelijke Fraudekamer, d.d. 4 april 2019 in de zaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] 1971 te [geboorteplaats] ,

wonende te [straatnaam] , [woonplaats] .

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting van 21 maart 2019.

Verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. M.R.M. Schaap, advocaat te Groningen. Het openbaar ministerie is ter terechtzitting vertegenwoordigd door mr. G. Wilbrink.

Tenlastelegging

Aan verdachte is na wijziging tenlastelegging ten laste gelegd dat:

Primair

zij in of omstreeks de periode van 1 januari 2010 tot 31 augustus 2014, te Oude Pekela althans in de gemeente Pekela en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, van het plegen van witwassen al dan niet een gewoonte heeft gemaakt, immers heeft verdachte meermalen, althans eenmaal, (telkens) tezamen en in

vereniging met haar medeverdachte [medeverdachte] , althans alleen, (van) - (in totaal) 428, althans een (grote) hoeveelheid, goederen, te weten

- een aanhangwagen en/of

- beddengoed en/of

- een of meerdere (hand)gereedschap(pen) en/of

- ( boor- en/of schuur)machine(s) en/of

- bouw-/installatiemateria(a)l(en) en/of

- sanitair en/of camera('s) en/of

- communicatieapparatuur en/of

- computer(s) en/of

- tuinartikel(en)/gereedschap(pen) en/of

- dierbenodigheden en/of

- fiets(en) en/of

- huishoudelijke en/of

- keukenartikel(en) en/of

- kleding en/of

- muntenverzamelingen en/of

- andere goederen, zoals vermeld op de bij deze dagvaarding gevoegde lijst van

inbeslaggenomen goederen verwijzend naar BVH-(politieregistratie)nummer 2014081403,

en/of

- ( in totaal) 158.756,38 euro, zijnde de uitkomst van een kasopstelling/financieel onderzoek (over de periode van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2013) met betrekking tot het

(onverklaarbare) verschil tussen de (totale) uitgaven en/of (legale) inkomsten van verdachte en/of haar medeverdachte [medeverdachte] , in elk geval (telkens) een hoeveelheid geld, verworven, voorhanden gehad, overgedragen en/of omgezet, althans gebruik gemaakt, terwijl zij en/of haar medeverdachte (telkens) wist(en) dat voornoemde voorwerp(en) - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf;

subsidiair

zij in de periode van 1 januari 2010 tot 31 augustus 2014, te Oude Pekela, althans in de gemeente Pekela en/of elders in Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens) tezamen en in vereniging met haar medeverdachte [medeverdachte] , althans alleen, (van) - (in totaal) 428, althans een (grote) hoeveelheid, goederen, te weten

- een aanhangwagen en/of

- beddengoed en/of

- een of meerdere (hand)gereedschap(pen) en/of

- ( boor- en/of schuur)machine(s) en/of

- bouw-/installatiemateria(a)l(en) en/of

- sanitair en/of camera('s) en/of

- communicatieapparatuur en/of

- computer(s) en/of

- tuinartikel(en)/gereedschap(pen) en/of

- dierbenodigheden en/of

- fiets(en) en/of

- huishoudelijke en/of keukenartikel(en) en/of

- kleding en/of

- muntenverzamelingen en/of

- andere goederen, zoals vermeld op de bij deze dagvaarding gevoegde lijst van

inbeslaggenomen goederen verwijzend naar BVH-(politieregistratie)nummer 2014081403, en/of

- ( in totaal) 158.756,38 euro, zijnde de uitkomst van een kasopstelling/financieel onderzoek (over de periode van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2013) met betrekking tot het (onverklaarbare) verschil tussen de (totale) uitgaven en/of (legale) inkomsten

van verdachte en/of haar medeverdachte [medeverdachte] , in elk geval (telkens) een hoeveelheid geld, heeft verworven, voorhanden gehad, overgedragen en/of omgezet, althans gebruik gemaakt, terwijl zij en/of haar medeverdachte redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat bovenomschreven voorwerp(en) - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf.

Beoordeling van het bewijs

Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft vrijspraak gevorderd voor het primair ten laste gelegde. Hij heeft veroordeling gevorderd voor het subsidiair ten laste gelegde met dien verstande dat het opgenomen bedrag wordt gewijzigd naar € 139.106,- zijnde het bedrag dat medeverdachte [medeverdachte] met de Belastingdienst is overeengekomen.

Standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft betoogd dat verdachte moet worden vrijgesproken van het primair en subsidiair ten laste gelegde. Zij heeft daartoe het volgende aangevoerd.

Verdachte wist weliswaar dat medeverdachte [medeverdachte] diens handelswaar op haar zolder stalde, maar zij was van de aard, de herkomst en de waarde van deze goederen niet op de hoogte. De goederen stonden verpakt in dozen die waren afgedekt met een laken. Verdachte hield zich buiten de handelspraktijken van medeverdachte; verdachte en medeverdachte hadden hun geldstromen strikt gescheiden van elkaar. Tussen verdachte en medeverdachte [medeverdachte] bestond geen opzet op een nauwe en bewuste samenwerking om tot het gronddelict te komen.

Oordeel van de rechtbank

De rechtbank acht het primair ten laste gelegde niet wettig en overtuigend bewezen, zodat verdachte hiervan zal worden vrijgesproken.

De rechtbank past ten aanzien van het subsidiair ten laste gelegde de volgende bewijs-middelen toe die de voor de bewezenverklaring redengevende feiten en omstandigheden bevatten zoals hieronder zakelijk weergegeven.

1. De door verdachte ter zitting van 21 maart 2019 afgelegde verklaring, voor zover inhoudend:

Ik was er van op de hoogte dat [medeverdachte] zijn handelsvoorraad op mijn zolder stalde. Ik wist dat hij via Marktplaats goederen verkocht. [medeverdachte] gebruikte mijn privéaccount op Marktplaats sinds 2013. Het geld van de Marktplaatsaankopen kwam sinds 2012 op mijn bankrekening binnen en ik droeg het aan hem af. Ik heb aan [medeverdachte] nooit vragen gesteld over de herkomst van de goederen. Twee à drie keer per maand leverde ik goederen namens [medeverdachte] aan klanten. De contante betalingen die ik in ontvangst nam droeg ik af aan [medeverdachte] .

2. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van aangifte d.d. 18 februari 2011, opgenomen op pagina 188 e.v. van het dossier van Politie Noord-Nederland met nummer PL0100-2014081403 d.d. 10 december 2015, inhoudend als verklaring van [medewerker 1] :

Ik ben namens [benadeelde partij 1] te Appingedam gerechtigd tot het doen van aangifte. Tussen 1 december 2010 en 18 februari 2011 werden hier goederen weggenomen. De laatste maanden heeft het bedrijf overlast van ongeveer dezelfde soort diefstal: goederen worden weggenomen, waarbij de verpakking achterblijft. Nu wil het geval dat op de website Marktplaats.nl goederen worden aangeboden in nieuwstaat zonder verpakking. Deze goederen worden aangeboden door ene [medeverdachte] , woonachtig in Oude Pekela en met telefoonnummer [telefoonnummer] . Ik lever u hierbij een lijst1 van wat door die [medeverdachte] wordt aangeboden. Bijna alles wordt bij ons of bij [benadeelde partij 6] verkocht.

3. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van aangifte d.d. 21 mei 2013, opgenomen op pagina 207 van voornoemd dossier, inhoudend als verklaring van [medewerker 2] :

Ik ben eigenaar van de [benadeelde partij 2] te Surhuisterveen. De laatste drie maanden zijn wij al meerdere keren verschillende artikelen kwijt. Ik heb op 18 mei 2013 een zoekslag gemaakt op www.marktplaats.nl. Toen ik zocht op Gardena Premium zag ik de bovengenoemde artikelen op een rijtje staan voor minder dan de helft van de winkelwaarde. Ik zag herkenning van al deze artikelen, die de laatste maanden waren weggenomen uit mijn winkel. Ze staan netjes in een rij onder elkaar op Marktplaats. De adverteerder is ene [medeverdachte] wonende in Oude Pekela.

4. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van aangifte d.d. 5 juni 2013, opgenomen op pagina 123 van voornoemd dossier, inhoudend als verklaring van [medewerker 3] :

Ik doe namens [benadeelde partij 3] te Veendam aangifte. Tussen 1 april 2013 en 4 mei 2013 zijn diverse goederen uit de [benadeelde partij 3] weggenomen. In totaal gaat het om Grohe-artikelen zoals douchekoppen en kranen, Gardena-tuinartikelen zoals watersproeiers, snoeischaren, grasscharen en watertimers.

Ik zag dat diverse goederen die bij ons uit de winkel waren gestolen op Marktplaats werden aangeboden. De kranen werden toen aangeboden door ene [medeverdachte] uit Oude Pekela.

5. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van aangifte d.d. 8 augustus 2014, opgenomen op pagina 117 van voornoemd dossier, inhoudend als verklaring van [medewerker 4] :

Ik doe namens [benadeelde partij 4] aangifte. Op 8 augustus 2014 heb ik gemerkt dat een zwarte paardrijbroek met rode stiksels van het merk Chester Elasta D-rijbroek, maat 46, barcode 2592310927958, niet meer aanwezig was in mijn winkel, terwijl ik deze niet heb verkocht. Ik zag ook dat ik een blauwe paardrijbroek dames van het merk Red Horses, maat 46, Naomi met serienummer 8717791459840, en een hoofdstel van het merk QHP, type Juni zwart in de maat cob mis.

6. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van aangifte d.d. 28 augustus 2014, opgenomen op pagina 144 van voornoemd dossier, inhoudend als verklaring van [medewerker 5] :

Ik doe aangifte van diefstal uit ons bedrijf [benadeelde partij 5] te Winschoten. Ik heb op uw verzoek vanochtend een partij miniatuurauto's gezien en deze is zoals wij ze aankrijgen uit China. Zoals ik nu de dozen heb gezien moeten deze bij ons uit het magazijn zijn weggenomen. Wij zijn het enige bedrijf in Nederland dat over deze verzamelobjecten kan beschikken.

7. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van aangifte d.d. 22 september 2014, opgenomen op pagina 121 van voornoemd dossier, inhoudend als verklaring van [medewerker 6] :

Ik doe namens [benadeelde partij 6] te Emmen aangifte. Er worden sinds september 2011 met regelmaat goederen ontvreemd, zoals Gardena snoeischaren en broesen. Het viel ons op dat genoemde goederen werden aangeboden op Marktplaats met als adverteerder [medeverdachte] te Pekela. We missen ook slangkoppelingen van Gardena, en veel onderdelen van het merk Kärcher. Het betreffen spuitlansen, rioolreinigers, wasborstels. Ook missen we elektrisch gereedschap van het merk Bosch: decoupeerzagen, accuboormachines, klopboormachines en haakse slijpers.

8. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van aangifte d.d. 24 september 2014, opgenomen op pagina 155 van voornoemd dossier, inhoudend als verklaring van [medewerker 7] :

Namens [benadeelde partij 7] te Winschoten en overige filialen in de noordelijke provincies doe ik aangifte van winkeldiefstal op grote schaal. Ik heb daarbij gezien: werkbroeken van het merk Havep, sokken van het merk Stapp, Gallagher schrikdraadapparatuur, klompen van het merk Gevavi, snoeischaren van de merken Gardena en Wolf, watergevers van het merk Gardena, gereedschap van het merk Bacho, hondenriemen en hoofdstellen. Ik trof in het beslaghuis een grote hoeveelheid goederen aan die wij in ons assortiment hebben en ook missen door diefstal. Ik weet dat er vanaf 2010 reeds 138 stuks Gallagher apparaten bij ons zijn verdwenen, naar nu blijkt kennelijk door diefstal.

9. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van aangifte d.d. 2 oktober 2014, opgenomen op pagina 149 van voornoemd dossier, inhoudend als verklaring van [slachtoffer 1] :

U heeft mij net 4 hoofdstellen getoond die uit mijn winkel gestolen moeten zijn. Ik herken zowel de merken als het type en ook de wijze waarop het prijskaartje is aangebracht. De mij getoonde hoofdstellen van de merken Schockemoehle en Dutch zijn duidelijk mijn eigendom.

10. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van aangifte d.d. 2 oktober 2014, opgenomen op pagina 152 van voornoemd dossier, inhoudend als verklaring van [slachtoffer 2] :

Ik doe aangifte van diefstal van een paardenhoofdstel van het merk Stang en Trends en van twee rijbroeken van het merk Easy Rider en Garelli.

11. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van aangifte d.d. 8 oktober 2014, opgenomen op pagina 163 van voornoemd dossier, inhoudend als verklaring van [medewerker 8] :

Namens [benadeelde partij 8] is in het beslaghuis een groot aantal messen van het merk [merknaam] , pannen en spellen gescand. De barcodes werden daarbij afgelezen. Dit zijn unieke nummers die alleen [benadeelde partij 8] kent in het systeem. Deze goederen zijn herkend als goederen van [benadeelde partij 8] .

12. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van aangifte d.d. 24 oktober 2014, opgenomen op pagina 176 van voornoemd dossier, inhoudend als verklaring van [medewerker 9] :

Ik doe namens [benadeelde partij 9] aangifte. Ik heb hier aan [straatnaam] te Groningen een aantal goederen gezien die van ons bedrijf afkomstig zijn. Ik ga er van uit dat die van diefstal, gepleegd tussen 1 januari 2014 en 5 augustus 2014, afkomstig zijn. Ik zag 18 dekbedden, 5 lampen, een douchegordijn en 2 besteksets.

13. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van aangifte d.d. 5 december 2014, opgenomen op pagina 105 van voornoemd dossier, inhoudend als verklaring van [medewerker 10] :

Ik doe aangifte namens [benadeelde partij 10] te Musselkanaal. Uit de winkel zijn een Gardena watertimer, een Kärcher rioolslang en 5 Kärcher vuilfrezen gestolen. We zagen dat de goederen op Marktplaats worden aangeboden door [verdachte] uit Oude Pekela.

14. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van pseudo-koop d.d. 5 augustus 2014, opgenomen op pagina 112 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relatering:

Op 1 augustus 2014 heb ik gebeld met een vrouw die zich voorstelde als [verdachte] . Ik vertelde haar dat ik interesse had in de aankoop van de vuilfrees en de rioolslang van het merk Kärcher zoals deze op Marktplaats werden aangeboden. Zij vertelde mij dat zij deze goederen nog had en dat zij ook beschikt over verschillende typen vuilfrezen. Zij gaf aan dat de rioolslang € 60,- moest kosten en de prijzen van de vuilfrezen € 22,50 bedroegen. Ze zei dat het mogelijk was om langs te komen op 5 augustus 2014. Ze gaf aan dat ik naar [straatnaam] te Musselkanaal moest komen.

Op 5 augustus 2014 kwam ik bij het opgegeven adres. Een vrouw stelde zich voor als [verdachte] . Ik zag dat [verdachte] de rioolslang uit een stelling haalde die in de winkel stond opgesteld. Ik zag dat [verdachte] weer naar de stelling liep en twee vuilfrezen uit een tas haalde. Ik zei dat ik geïnteresseerd was in een watertimer. [verdachte] zei dat ze die nog wel had. Zij pakte uit een tas twee watertimers. Eén van de watertimers was een Gardena, type T1030. Geen van de goederen zaten in de originele verpakking. Ik zag dat de goederen kennelijk nieuw en ongebruikt waren. Ik vroeg aan [verdachte] of de verpakking er bij was. Hierop zei zij dat de verpakking er niet bij zat en dat daar de prijs ook naar was.

Ik vroeg hoe ik moest afrekenen, contant of met pin. [verdachte] zei dat ik bij haar niet kon pinnen.

15. Een lijst van in beslaggenomen goederen, opgenomen als bijlage van voornoemd dossier, en als bijlage aan dit vonnis gehecht2.

16. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d.22 oktober 2014, opgenomen op pagina 262 van voornoemd dossier, inhoudende als verklaring van verbalisant [verbalisant 1] :

Via het rekeningnummer [rekeningnummer] op naam van [medeverdachte] vinden in de periode 1 januari 2010 tot met 31 juli 2014 diverse transacties plaats. Er is te zien dat er over de jaren heen veel stortingen plaatsvinden van verschillende personen. Deze personen worden met naam en toename genoemd. In de omschrijving worden de artikelen beschreven. De artikelen bestaan uit verschillende dingen zoals dekbedden, spellen, knipscharen, kranen etc. Ook is er te zien dat er na een ontvangen betaling een bedrag wordt betaald aan een verzendbedrijf. Er is aan de bankafschriften op te merken dat er geen inkopen worden gedaan. Er wordt alleen geld gestort. Er worden nieuwe artikel verkocht onder de normale verkoopwaarde.

17. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 29 oktober 2014, opgenomen op pagina 265 van voornoemd dossier, inhoudende als verklaring van verbalisant [verbalisant 1] :

Via het bankrekeningnummer [rekeningnummer] op naam van [medeverdachte] vinden in de periode 30 juni 2011 tot en met 1 augustus 2014 diverse transacties plaats. Er is te zien dat vanaf augustus 2013 veel stortingen plaatsvinden van verschillende personen. Deze personen worden met naam en toenaam genoemd. In de omschrijving worden de artikelen beschreven. De artikelen bestaan uit verschillende dingen zoals knipscharen, spellen, schrikdraadapparaten etc. Er worden geen betalingen gedaan voor inkoop. Er wordt alleen geld gestort, zowel via bankoverschrijving als via kas.

18. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 11 december 2014, opgenomen op pagina 272 van voornoemd dossier, inhoudende als verklaring van verbalisant [verbalisant 1] :

Via het rekeningnummer [rekeningnummer] op naam van [verdachte] vinden diverse transacties plaats. Er is te zien dat er vanaf 2012 veel stortingen plaatsvinden van verschillende personen. Deze personen worden met naam en toenaam genoemd. In de omschrijving worden de artikelen beschreven. De artikelen bestaan uit verschillende dingen, zoals dekbedden, spellen, frontline, knipscharen, kranen etc. Er is aan de bankafschriften te merken dat er geen betalingen voor inkopen worden gedaan. Er wordt alleen geld gestort.

Met betrekking tot de hiervoor weergegeven standpunten overweegt de rechtbank het volgende.

Voor een veroordeling voor witwassen is vereist dat het betreffende voorwerp of de betreffende voorwerpen, middellijk of onmiddellijk afkomstig is of zijn uit enig misdrijf. Volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad is voor een bewezenverklaring van het in de tenlastelegging opgenomen bestanddeel "afkomstig uit enig misdrijf", niet vereist dat uit de bewijsmiddelen moet kunnen worden afgeleid uit welk misdrijf dat desbetreffende voorwerp afkomstig is. De vaststelling dat het voorwerp afkomstig is uit enig misdrijf volstaat.

Indien, zoals in deze zaak het geval is, op grond van de beschikbare bewijsmiddelen geen rechtstreeks verband valt te leggen tussen een voorwerp en een bepaald, nauwkeurig aangeduid misdrijf, kan niettemin bewezen worden geacht dat een voorwerp "uit enig misdrijf" afkomstig is, indien het op grond van de vastgestelde feiten en omstandigheden niet anders kan zijn dan dat het in de tenlastelegging genoemde voorwerp uit enig misdrijf afkomstig is.

Als de door het openbaar ministerie aangedragen feiten en omstandigheden het vermoeden van witwassen rechtvaardigen, mag vervolgens van de verdachte worden verlangd dat hij een concrete, min of meer verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring geeft voor de herkomst van het voorwerp. Indien een dergelijke verklaring door de verdachte niet wordt gegeven, kan de rechter concluderen dat met voldoende mate van zekerheid kan worden uitgesloten dat het voorwerp een legale herkomst heeft, en dat dus een criminele herkomst als enige aanvaardbare verklaring kan gelden(vgl HR 28 jan 2014, ECLI:NL:HR:2014:197 en HR 14 jun 2016, ECLI:NL:HR:2016:1197.)

De rechtbank overweegt daartoe het volgende. Op de zolder van de woning waar verdachte in de ten laste gelegde periode met medeverdachte [medeverdachte] samenwoonde, is een grote hoeveelheid aan diverse, ongebruikte goederen aangetroffen. Ook in de winkel van verdachte te Musselkanaal zijn meerdere ongebruikte goederen aangetroffen. Alle goederen zijn in beslag genomen. Blijkens de verklaring van verdachte zijn deze inbeslaggenomen goederen de handelsvoorraad van medeverdachte [medeverdachte] . Een zeer groot deel van de inbeslaggenomen goederen is gelijksoortig aan de goederen ten aanzien waarvan aangifte is gedaan; een aantal aangevers heeft enkele van de inbeslaggenomen goederen herkend als soortgelijk aan de goederen die in hun winkels verkocht worden. Uit rekeningafschriften van de rekening van medeverdachte [medeverdachte] blijkt dat hij diverse bedragen heeft ontvangen voor goederen die hij via internet verkocht. Uit de bankafschriften is niet af te leiden dat inkopen werden gedaan. Door de politie is geen enkele administratie aangetroffen zoals bijvoorbeeld een boekhouding, kasadministratie en/of inkoopfacturen.

De combinatie van het aantreffen van de zeer grote hoeveelheid van diverse ongebruikte goederen, de (eerdere) verkoop via internet van soortgelijke goederen, de verklaring van meerdere aangevers dat goederen, soortgelijk aan de goederen die in de woning van verdachte in beslag zijn genomen bij hen in winkels zijn gestolen en het volledig ontbreken van administratie en/of inkoopfacturen rechtvaardigen naar het oordeel van de rechtbank zonder meer het vermoeden dat de aangetroffen goederen uit enig misdrijf afkomstig zijn.

Over de herkomst van de inbeslaggenomen goederen heeft medeverdachte [medeverdachte] bij de politie geen enkele verklaring af willen leggen. Nu elk aanknopingspunt naar de herkomst van de goederen ontbreekt is de rechtbank van oordeel dat bewezen kan worden dat de inbeslaggenomen goederen uit enig misdrijf afkomstig zijn.

De rechtbank zal verdachte vrijspreken van het primair tenlastegelegde omdat uit de bewijsmiddelen niet in voldoende mate kan worden afgeleid dat verdachte wetenschap heeft gehad van de illegale afkomst van de door medeverdachte [medeverdachte] verkochte goederen.

De rechtbank is echter van oordeel dat wel bewijsbaar is dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan schuldwitwassen. Daartoe overweegt de rechtbank het volgende. Verdachte wist dat medeverdachte [medeverdachte] , waarmee zij samen in een huis woonde, een grote handelsvoorraad op de zolder had opgeslagen en zij wist dat hij goederen via Marktplaats verkocht. Op meerdere momenten heeft zij goederen die medeverdachte [medeverdachte] op marktplaats had verkocht in haar winkel aan klanten overgedragen, contant geld in ontvangst genomen en aan medeverdachte [medeverdachte] afgedragen. Op zeker moment heeft zij haar Marktplaats-account aan medeverdachte [medeverdachte] ter beschikking gesteld om goederen aan te bieden en heeft zij haar bankrekening ter beschikking gesteld om de gelden afkomstig van de verkoop van de goederen te ontvangen. Verdachte heeft zich op die manier onderdeel gemaakt van de handelspraktijken van medeverdachte [medeverdachte] . Van haar had mogen worden verwacht dat zij daar met een kritische blik naar had gekeken. Dit klemt temeer nu verdachte bij meerdere contante verkopen de goederen in haar winkel aan de kopende partij heeft overgedragen, zodat het haar duidelijk had kunnen en moeten zijn dat haar medeverdachte in nieuwe, ongebruikte goederen handelde die niet meer in de originele verpakking zaten. Door contante betalingen in ontvangst te nemen had verdachte bovendien kunnen achterhalen dat de verkoopprijs onder de winkelwaarde lag. De Marktplaats-verkopen vonden met grote regelmaat plaats: in meerdere weken werden meermaals verkoopopbrengsten bijgeschreven op de rekening van verdachte. De grote schaal waarop goederen werden verkocht was voor verdachte dus kenbaar, hetgeen ook volgt uit de vele betalingen die op haar bankrekening hebben plaatsgevonden en waarover zij heeft verklaard dat zij deze betalingen in de gaten hield en eens in de zoveel tijd geld van de rekening haalde om in contanten aan medeverdachte [medeverdachte] te geven.

Naar het oordeel van de rechtbank hadden de hierboven geschetste omstandigheden verdachte redelijkerwijs moeten doen vermoeden dat de door medeverdachte [medeverdachte] verkochte goederen van misdrijf afkomstig waren. Door desondanks nooit navraag te doen naar de handelswijze van medeverdachte [medeverdachte] , de herkomst van de goederen en op die wijze zichzelf dienaangaande van de domme te houden, heeft zij haar inmenging in diens illegale handelspraktijken stilzwijgend voortgezet. De rechtbank is van oordeel dat verdachte zich op deze wijze heeft schuldig gemaakt aan schuldwitwassen, zoals subsidiair ten laste is gelegd. De rechtbank zal de periode waarin verdachte zich aan dit feit schuldig heeft gemaakt bekorten in die zin dat als startdatum 1 januari 2012 wordt genomen, omdat vóór die datum medeverdachte [medeverdachte] geen gebruik maakte van het Marktplaats-account en de bankrekening van verdachte zodat zij voor genoemde datum onvoldoende inzicht had in de aard en omvang van de illegale handel van medeverdachte [medeverdachte] .

Mede omdat de rechtbank verdachte zal vrijspreken van het primair ten laste gelegde en een kortere periode bewezen zal verklaren dan door de officier is gevorderd, zal zij niet, zoals gevorderd, bewezen verklaren dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het witwassen van een geldbedrag van €139.106, maar zal zij volstaan met ‘een geldbedrag.’

Bewezenverklaring

De rechtbank acht het subsidiair ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen, met dien verstande dat:

zij in de periode van 1 januari 2012 tot 31 augustus 2014, te Oude Pekela, een grote hoeveelheid, goederen, te weten

- beddengoed en

- een of meerdere handgereedschappen en

- boor- en schuurmachines en

- bouw-/installatiematerialen en

- sanitair en

- camera's en

- communicatieapparatuur en

- tuinartikelen/gereedschappen en

- dierbenodigheden en

- huishoudelijke en keukenartikelen en

- kleding en

- andere goederen, zoals vermeld op de bij deze dagvaarding gevoegde lijst van

inbeslaggenomen goederen verwijzend naar BVH-(politieregistratie)nummer 2014081403, en

- telkens een hoeveelheid geld,

heeft verworven, voorhanden gehad en overgedragen, terwijl zij redelijkerwijs moest vermoeden dat bovenomschreven voorwerpen - onmiddellijk of middellijk - afkomstig waren uit enig misdrijf.

Verdachte zal van het meer of anders ten laste gelegde worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet bewezen acht.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Het bewezen verklaarde levert op:

schuldwitwassen

Dit feit is strafbaar nu geen omstandigheden aannemelijk zijn geworden die de strafbaarheid uitsluiten.

Strafbaarheid van verdachte

De rechtbank acht verdachte strafbaar nu niet van enige strafuitsluitingsgrond is gebleken.

Strafmotivering

Vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte ter zake van het primair ten laste gelegde wordt veroordeeld tot een taakstraf van 80 uur.

Standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft gepleit voor vrijspraak.

Oordeel van de rechtbank

Bij de bepaling van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de aard en de ernst van het bewezen en strafbaar verklaarde, de omstandigheden waaronder dit is begaan, de persoon van verdachte zoals deze naar voren is gekomen uit het onderzoek ter terechtzitting, het uittreksel uit de justitiële documentatie, de oriëntatiepunten fraude alsmede de vordering van de officier van justitie en het pleidooi van de verdediging.

De rechtbank heeft in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan schuldwitwassen door contante gelden in ontvangst te nemen van door haar man verkochte goederen en door haar privéaccount op Marktplaats en haar bankrekening ter beschikking te stellen aan haar toenmalige partner terwijl zij had moeten vermoeden dat hij zich met illegale handel bezig hield. Bovendien bevonden zich in de woning die verdachte met haar man bewoonde een grote hoeveelheid goederen waarvan verdachte ook had moeten vermoeden dat deze van misdrijf afkomstig waren. Verdachte heeft door haar handelen bijgedragen aan het in stand houden van een illegaal circuit van economische ondermijning en marktontwrichting, waarbinnen gestolen goederen worden verhandeld. Dat rekent de rechtbank haar aan.

Gelet op de beperkte, ondersteunende rol van verdachte bij de illegale handel van medeverdachte [medeverdachte] , acht de rechtbank een taakstraf van na te noemen duur passend en geboden. Vanwege de ernst van de feiten, teneinde herhaling te voorkomen en omdat verdachte en medeverdachte -die als handelaar actief blijft en met wie verdachte twee kinderen heeft- met elkaar verbonden blijven, acht de rechtbank tevens een voorwaardelijke straf geboden.

Inbeslaggenomen goederen

De rechtbank is van oordeel dat de inbeslaggenomen voorwerpen zoals nader omschreven op de lijst van onder verdachte inbeslaggenomen voorwerpen, te weten

- een geldbedrag ad € 238,05,

- een bestelauto (Mercedes-Benz Citan met kenteken VF-289-F),

- een mobiele telefoon (Samsung Galaxy),

- een computer (Medion P82030) en

- een loop systeem voor slechthorenden (LA215)

moeten worden teruggegeven aan [verdachte] nu het belang van strafvordering zich daartegen niet verzet.

Toepassing van wetsartikelen

De rechtbank heeft gelet op de artikelen 14a, 14b, 14c, 22c, 22d, 33a, 420quater van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze artikelen golden ten tijde van het bewezen verklaarde.

Uitspraak

De rechtbank

Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte primair is ten laste gelegd en spreekt verdachte daarvan vrij.

Verklaart het subsidiair ten laste gelegde bewezen, te kwalificeren en strafbaar zoals voormeld en verdachte daarvoor strafbaar.

Verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan het bewezen verklaarde en spreekt verdachte daarvan vrij.

Veroordeelt verdachte tot:

een gevangenisstraf voor de duur van één maand.

Bepaalt dat deze gevangenisstraf niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, op grond dat de veroordeelde zich voor het einde van een proeftijd, die hierbij wordt vastgesteld op twee jaren, aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.

een taakstraf voor de duur van 80 uren.

Beveelt dat voor het geval de veroordeelde de taakstraf niet naar behoren verricht, vervangende hechtenis voor de duur van 40 dagen zal worden toegepast.

Beveelt dat de tijd door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde taakstraf geheel in mindering zal worden gebracht naar de maatstaf van 2 uren per dag inverzekeringstelling.

Gelast de teruggave aan [verdachte] van de in beslag genomen en nog niet teruggegeven

- een bestelauto (Mercedes-Benz Citan),

- een mobiele telefoon (Samsung Galaxy),

- een computer (Medion P82030) en

- een loop systeem slechthorenden (LA215).

Dit vonnis is gewezen door mr. W.S. Sikkema, voorzitter, mr. L.W. Janssen en mr. C.H. Beuker, rechters, bijgestaan door mr. E.W. Jeuring, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 4 april 2019.

1 bijlage bij het PV van aangifte d.d. 18 februari 2011, bestaande uit een uitdraai van Marktplaats.nl met een overzicht van advertenties op naam van [medeverdachte] uit Oude Pekela, waarin nieuwe goederen worden aangeboden (onder andere kranen van het merk Grohe, schoonmaakapparatuur van het merk Kärcher, tuingereedschap van het merk Gardena, gereedschap van de merken Bosch, Black&Decker en Stanley).

2 de lijst van inbeslaggenomen goederen, betreffende de handelsvoorraad van medeverdachte [medeverdachte]