Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2018:722

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
08-02-2018
Datum publicatie
05-03-2018
Zaaknummer
C/17/158925 / KG RK 17/414
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Rekestprocedure
Beschikking
Inhoudsindicatie

onderhandse verkoop

ontruiming op grond van beschikking

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling privaatrecht

Locatie Leeuwarden

zaaknummer / rekestnummer: C/17/158925 / KG RK 17-414

Beschikking van de voorzieningenrechter van 8 februari 2018

op het verzoek van

[verzoeker] ,

woonachtig te [woonplaats] ,

verzoeker,

advocaat mr. A. Bijnevelt te Rosmalen,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ HARDENBERG B.V.,

gevestigd te Bergentheim,

2. [verweerder 2],

wonende te [woonplaats] ,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[verweerster 3] ,

gevestigd te [vestigingsplaats] ,

verweerders.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift, ingekomen ter griffie op 2 januari 2018, strekkende tot het verkrijgen van toestemming als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW) juncto 548 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv);

  • -

    het taxatierapport van 5 januari 2018, ingekomen ter griffie op 19 januari 2018;

  • -

    de mondelinge behandeling gehouden op 1 februari 2018.

1.2.

Verzoeker is ter zitting verschenen, bijgestaan door mr. Bijnevelt voornoemd. Verweerders zijn - hoewel daartoe behoorlijk opgeroepen - niet verschenen. De besloten vennootschap Proprietas Projecten B.V., met welke vennootschap verzoeker de koopovereenkomst heeft gesloten waarvan goedkeuring wordt verzocht, is met kennisgeving niet verschenen. De belanghebbenden Robo Group B.V., Hefpunt en de gemeente Súdwets-Fryslân zijn evenmin verschenen.

1.3.

Beschikking is bepaald op heden.

2. Het verzoek en de beoordeling daarvan

2.1.

Verzoeker verzoekt de voorzieningenrechter bij beschikking, uitvoerbaar bij voorraad:

1. de voorgelegde koopovereenkomst goed te keuren en te bepalen dat de verkoop van het onderpand onderhands zal geschieden bij deze koopovereenkomst;

2. primair voor recht te verklaren althans te overwegen dat de hypotheekgevers en de zijnen op grond van de in dezen te wijzen beschikking tot ontruiming worden genoodzaakt als bedoeld in artikel 525 lid 3 Rv;

3. subsidiair de hypotheekgevers te veroordelen het onderpand te ontruimen en met al de zijnen en het zijne te verlaten en met afgifte van de sleutels ter vrije beschikking te stellen aan hem, althans de koper, op het moment van inschrijving als bedoeld in artikel 3:89 BW, alsmede te bepalen dat de rechten uit de in dezen te wijzen beschikking op dit punt overgaan op de koper.

2.2.

De voorzieningenrechter stelt vast dat verzoeker het onderpand heeft laten taxeren en dat blijkens het overgelegde taxatierapport van 5 januari 2018 de verwachte opbrengst van de woning bij executieveiling € 140.000,00 bedraagt. Het door Proprietas Projecten B.V. gedane bod van € 147.500,00 ligt daarboven.

2.3.

Geen van de belanghebbenden heeft, daartoe aangeschreven op de wijze als bedoeld in artikel 544 Rv, bezwaar geuit tegen goedkeuring van de koopovereenkomst. Daarnaast is de voorzieningenrechter niet van hogere biedingen gebleken. Het verzoek tot onderhandse verkoop zal als onweersproken worden toegewezen.

2.4.

De overige verzoeken zien op de ontruiming van de woning. De voorzieningenrechter ziet aanleiding daartoe het volgende te overwegen. De onderhandse verkoop vindt plaats in het kader van de tenuitvoerlegging van een executoriale titel. De tenuitvoerlegging brengt mee dat na de eigendomsoverdracht de geëxecuteerde tot ontruiming kan worden genoodzaakt, want vanaf dat moment verblijft deze daar zonder recht of titel. Hetzelfde geldt voor anderen die zich zonder recht of titel in de verkochte zaak bevinden en als zodanig niet bekend waren aan de koper. Bij een onderhandse verkoop noodzaakt de beschikking van de voorzieningenrechter waarin bepaald wordt dat de verkoop onderhands zal geschieden en waarbij goedkeuring wordt verleend aan de koopovereenkomst, tot ontruiming. De voorzieningenrechter is daarom van oordeel dat deze beschikking op één lijn moet worden gesteld met het proces-verbaal, zoals bedoeld in artikel 525 lid 3 Rv. Een verklaring voor recht is op dit punt niet aangewezen, omdat het gaat om het rechtsgevolg dat de wet aan deze beschikking verbindt en niet om het vaststellen van een rechtsverhouding tussen partijen.

3 De beslissing

De voorzieningenrechter

3.1.

bepaalt dat de verkoop van de recreatiewoning met ondergrond en verder toebehoren, staande en gelegen aan [adres woning] , kadastraal bekend [kadastrale gegevens woning] , onderhands zal geschieden overeenkomstig de hierbij goedgekeurde koopovereenkomst waarvan een afschrift aan deze beschikking is gehecht;

3.2.

verstaat dat verweerders, alsmede degene die zich zonder recht of titel in de verkochte zaak bevindt en als zodanig niet bekend is aan de koper, op grond van deze beschikking tot ontruiming worden genoodzaakt;

3.3.

verklaart deze beschikking tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

3.4.

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mr. W.J.J. Los en in het openbaar uitgesproken op 8 februari 2018 in tegenwoordigheid van de griffier.1

1 type: 362 coll: