Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2018:413

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
06-02-2018
Datum publicatie
08-02-2018
Zaaknummer
19/996508-12
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Noordelijke Fraudekamer. Onderzoek Zebra. Naar het oordeel van de rechtbank staat vast dat verdachte wist dat hij meewerkte aan een schijnconstructie door de aandelen in "NAAM BEDRIJF" voor een periode van ongeveer anderhalf jaar op naam te nemen, terwijl de kennis van wie hij de aandelen zogenaamd had overgenomen bedongen had dat hij geen rol bij "NAAM BEDRIJF" mocht spelen en ook overigens op geen enkele manier verstand had van of betrokken was bij de bouw of exploitatie van een energiecentrale. Naar het oordeel van de rechtbank is echter onvoldoende komen vast te staan dat het voor verdachte duidelijk was dat de schijnconstructie bedoeld was om "verzamelnaam bedrijven" op te lichten, zodat niet bewezen kan worden dat zijn opzet, ook niet in voorwaardelijke vorm, daarop gericht was. Volgt vrijspraak.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling strafrecht

Locatie Assen

parketnummer 19/996508-12

Vonnis van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, Noordelijke Fraudekamer, d.d. 6 februari 2018 in de zaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] ,

wonende te [woonadres] .

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van 15 april 2016, 28 november 2017, 5 december 2017 en 6 december 2017.
Verdachte is niet verschenen op de zitting van 15 april 2016; wel is toen verschenen

mr. C.H.J. van der Maas, advocaat te Haren, die verklaard heeft uitdrukkelijk tot de verdediging te zijn gemachtigd.

Verdachte is op de overig genoemde zittingen verschenen, bijgestaan door mr. Van der Maas voornoemd. Het openbaar ministerie is ter terechtzitting vertegenwoordigd door mr. E.L. Edens.

Tenlastelegging

Aan verdachte is, na wijziging van de tenlastelegging, ten laste gelegd dat:

hij, op één of meer momenten in of omstreeks de periode van 20 december 2007 tot en met 22 september 2011, in de gemeente Hoogeveen en/of Meppel en/of Steenwijk, althans elders in Nederland, tezamen en in vereniging met één of meer ander(en), althans alleen,

met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door:

het aannemen van een valse naam of valse hoedanigheid en/of listige kunstgrepen en/of een samenweefsel van verdichtsels,

[bedrijf 1] en/of [bedrijf 2] ., en/of [bedrijf 3] en/of hun (andere) dochtervennootschappen (hierna gezamenlijk alsook individueel aangeduid met " [verzamelnaam bedrijven] ") heeft bewogen tot:

- ( AH-059) het verstrekken van één of meer lening(en) en/of achtergestelde lening(en) en/of het betalen van geldbedragen in het kader van één of meer lening(en) en/of achtergestelde lening(en), tot een totaal bedrag van circa EUR 20.300.000,00 althans een groot bedrag;

- ( AH-063) het aangaan van één of meer sale- and leasebacktransactie(s), althans het betalen van geldbedragen in het kader van één of meer sale- and leasebacktransactie(s); voor een totaal bedrag van circa EUR 15.411.090,20 (EUR 8.330.000,00 + EUR 2.678.090,20 + EUR 4.403.000,00) (incl. BTW), althans voor een groot bedrag;

- ( AH-063, D-127 en D-579) het op of omstreeks 22 september 2011 kwijtschelden door [verzamelnaam bedrijven] van de huur over de jaren 2011 en 2012 voor (een) perce(e)l(en) industrieterrein gelegen aan de [straatnaam] en [straatnaam] te Steenwijk, gehuurd door [naam BV 1] (verder te noemen [naam BV 1] ) van [verzamelnaam bedrijven] voor een bedrag van in totaal EUR 1.360.450,00 (excl. BTW) (zie pag 1957), althans voor een groot bedrag, althans tot de afgifte van het huurgenot over (een deel van) het jaar 2011 en 2012 van (een) perce(e)l(en)

industrieterrein gelegen aan de [straatnaam] en [straatnaam] te Steenwijk,

derhalve tot de afgifte van enig goed en/of tot het aangaan van een schuld en/of het teniet doen van een inschuld;

immers hebbende verdachte en/of zijn medeverdachte(n):

A. heimelijk onverenigbare functies vervuld door als bestuurder van [verzamelnaam bedrijven] (indirect) aandeelhouder te zijn van en/of belanghebbende te zijn bij [naam BV 1] en/of haar dochtervennootschappen;

B. de Raad van Commissarissen (hierna "RvC") van [verzamelnaam bedrijven] en/of de aandeelhouders van [verzamelnaam bedrijven] niet geïnformeerd over het belang dat [medeverdachte 1] en zijn medeverdachten had(den) bij [naam BV 1] en/of haar dochtervennootschappen;

C. heimelijk en zonder toestemming van de RvC van [verzamelnaam bedrijven] en/of zonder toestemming van de aandeelhouders van [verzamelnaam bedrijven] , door tussenkomst van de besloten vennootschap(pen) [verdacht bedrijf 1] en/of [verdacht bedrijf 2] en/of door tussenkomst van [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 3] en/of [verdachte] , een belang verkregen in [naam BV 1] en/of haar dochtervennootschap(pen) [naam BV 2] (hierna " [naam BV 2] ") en/of [naam BV 3] (hierna " [naam BV 3] ") en/of [naam BV 4] (hierna " [naam BV 4] "), en/of [naam BV 5] ;

D. voor het publiek verhuld (groot)aandeelhouder en belanghebbende te zijn van/bij [verdacht bedrijf 1] . en/of van/bij [verdacht bedrijf 2] door hiervan 99,95% en/of 99% in plaats van 100% van de aandelen in bezit te hebben en op die wijze te voorkomen dat in de openbare registers voor derden kenbaar zou zijn dat verdachte en/of zijn medeverdachte(n) een belang hebben in [verdacht bedrijf 1] en/of [verdacht bedrijf 2] . en/of [naam BV 1] en/of haar dochtervennootschappen;

[medeverdachte 4] als bestuurder van [verdacht bedrijf 1] . en/of [medeverdachte 5] als bestuurder van [verdacht bedrijf 2] . aangesteld om op die wijze te voorkomen dat in de openbare registers voor derden kenbaar zou zijn dat verdachte een [medeverdachte 1] heeft in [verdacht bedrijf 1] en/of dat [medeverdachte 6] een belang heeft in [verdacht bedrijf 2] ;

F. er voor zorggedragen dat verdachte in de periode van 26 juni 2008 tot 2 december 2009 de aandelen van [naam BV 1] , die daarvoor (indirect) gehouden werden door [medeverdachte 1] en/of zijn medeverdachte(n), heeft gehouden;

G. de statuten van [verzamelnaam bedrijven] in afwijking van de door de Algemene vergadering van

Aandeelhouders van [verzamelnaam bedrijven] d.d. 16 juli 2007 goedgekeurde statutenwijziging laten wijzigen, waardoor verdachte en/of zijn medeverdachte(n) zelfstandig bevoegd werd(en) [verzamelnaam bedrijven] grotere (financiële) verplichtingen aan te laten gaan (D-122 & D-260);

H. de RvC van [verzamelnaam bedrijven] niet (volledig) geïnformeerd over nadere met [naam BV 1] en/of haar dochtervennootschappen gesloten (achtergestelde) leningen en/of over de totale omvang van de vorderingen van [verzamelnaam bedrijven] op [naam BV 1] en/of haar dochtervennootschappen;

I. als bestuurder van [verzamelnaam bedrijven] opdracht en/of goedkeuring en/of toestemming en/of medewerking gegeven aan het door [verzamelnaam bedrijven] verstrekken van leningen aan [naam BV 1] en/of haar dochtervennootschappen;

J. als bestuurder van [verzamelnaam bedrijven] opdracht en/of goedkeuring en/of toestemming en/of medewerking gegeven aan het door [verzamelnaam bedrijven] aangaan van sale- and leasebackovereenkomsten met [naam BV 1] en/of haar dochtervennootschappen;

K. als bestuurder van [verzamelnaam bedrijven] opdracht en/of goedkeuring en/of toestemming en/of

medewerking gegeven aan het door [verzamelnaam bedrijven] betalen voor investeringen aan [naam BV 1] en/of haar andere dochtervennootschappen en/of [naam BV 5] ;

L. als bestuurder van [verzamelnaam bedrijven] opdracht en/of goedkeuring en/of toestemming en/of

medewerking gegeven aan het door [verzamelnaam bedrijven] kwijtschelden van huur verschuldigd door [naam BV 1] en/of haar dochtervennootschappen;

M. als bestuurder van [verzamelnaam bedrijven] opdracht en/of goedkeuring en/of toestemming en/of

medewerking gegeven aan het door [verzamelnaam bedrijven] doen van betalingen aan [naam BV 1] en/of haar

dochtervennootschappen;

N. heimelijk gecommuniceerd door voor e-mailcommunicatie tussen [medeverdachte 1] en/of

[medeverdachte 7] en/of [medeverdachte 8] en/of [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 5] aangaande [naam BV 1] en/of haar

dochtervennootschap(pen) privé e-mailadressen te gebruiken;

O. in het Jaarverslag 2007 van [verzamelnaam bedrijven] (D-454) vermeld of laten vermelden dat:

"(...) Daarom heeft de Raad van Commissarissen en de Algemene Vergadering van

Aandeelhouders van [verzamelnaam bedrijven] er mee ingestemd, om actief een partij te gaan zoeken buiten de [verzamelnaam bedrijven] organisatie, die stroom gaat produceren binnen dit [verzamelnaam bedrijven] netgebied. [verzamelnaam bedrijven] wenst, rekening houdend met de eisen uit de Wet Onafhankelijk Netbeheer, zelf geen elektriciteitsproducent te worden. De nieuwe partij moet zorg dragen voor extra noodstroomproductie ter plaatse (...)"

P. niet in de jaarrekening(en) en/of het (de) jaarverslag(en) over 2007, 2008, 2009 en 2010 van [verzamelnaam bedrijven] vermeld en/of laten vermelden aan wie [verzamelnaam bedrijven] (achtergestelde) leningen had verstrekt en/of dat [verzamelnaam bedrijven] aan [naam BV 1] en/of [naam BV 3] en/of [naam BV 2] geld had geleend;

Q. niet in de jaarrekening(en) en/of het (de) jaarverslag(en) van [verzamelnaam bedrijven] over 2007, 2008, 2009 en 2010 vermeld en/of laten vermelden dat er sprake was van [naam BV 1] en/of [naam BV 3] en/of [naam BV 2] als verbonden partijen;

R. de namen van " [verdacht bedrijf 2] " en/of " [verdacht bedrijf 1] " en/of " [verzamelnaam bedrijven] " uit de concept-jaarrekening en/of het concept-jaarverslag van [naam BV 1] over 2009 laten verwijderen(D-309);

S. door [bedrijf 6] (hierna " [bedrijf 6] ") en/of [betrokkene] een brief (D-779) laten opstellen om aanvullende financiering van EUR 4.500.000,00 door [verzamelnaam bedrijven] aan [naam BV 1] mogelijk te maken en/of in deze brief niet te laten vermelden dat de financiering (deels) gebruikt zou gaan worden voor inkoop van eigen aandelen door [naam BV 1] (D-779);

T. de hiervoor vermelde brief met een onjuiste datum opgemaakt en/of op laten maken (D-812 en D-813);

U. voor de RvC van [verzamelnaam bedrijven] en/of de aandeelhouders van [verzamelnaam bedrijven] verhuld dat één of meerdere door [verzamelnaam bedrijven] aan [naam BV 1] verstrekte leningen door [naam BV 1] aangewend zullen worden voor de inkoop van eigen aandelen;

V. de concept "Notulen bespreking kwartaalrapportage 1e kwartaal 2010" aangepast om de verhaalspositie van [verzamelnaam bedrijven] ten aanzien van [naam BV 1] gunstiger voor te doen laten komen (D-831 en D-832);

W. de voortgangsrapportage d.d. 20 augustus 2009 (D-064) door [bedrijf 6] ten behoeve van de sale-and-lease-back transactie voor onroerend goed op laten maken;

X. de inbreng van [naam BV 5] in [naam BV 1] bevorderd;

althans, indien terzake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen, terzake dat

[medeverdachte 1] en/of zijn medeverdachte(n), op één of meer momenten in of omstreeks de periode van 20 december 2007 tot en met 22 september 2011, in de gemeente Hoogeveen en/of Meppel en/of Steenwijk, althans elders in Nederland,

tezamen en in vereniging met één of meer ander(en), althans alleen,

met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door:

het aannemen van een valse naam of valse hoedanigheid en/of listige kunstgrepen en/of een samenweefsel van verdichtsels,

[bedrijf 1] en/of [bedrijf 2] en/of [bedrijf 3] en/of hun (andere) dochtervennootschappen (hierna gezamenlijk alsook individueel aangeduid met " [verzamelnaam bedrijven] ") heeft bewogen tot:

- ( AH-059) het verstrekken van één of meer lening(en) en/of achtergestelde lening(en) en/of het betalen van geldbedragen in het kader van één of meer lening(en) en/of achtergestelde lening(en), tot een totaal bedrag van circa EUR 20.300.000,00 althans een groot bedrag;

- ( AH-063) het aangaan van één of meer sale- and leasebacktransactie(s), althans het betalen van geldbedragen in het kader van één of meer sale- and leasebacktransactie(s); voor een totaal bedrag van circa EUR 15.411.090,20 (EUR 8.330.000,00 + EUR 2.678.090,20 + EUR 4.403.000,00) (incl. BTW), althans voor een groot bedrag;

- ( AH-063, D-127 en D-579) het op of omstreeks 22 september 2011 kwijtschelden door [verzamelnaam bedrijven] van de huur over de jaren 2011 en 2012 voor (een) perce(e)l(en) industrieterrein gelegen aan de [straatnaam] en [straatnaam] te Steenwijk, gehuurd door [naam BV 1] (verder te noemen [naam BV 1] ) van [verzamelnaam bedrijven] voor een bedrag van in totaal EUR 1.360.450,00 (excl. BTW) (zie pag 1957), althans voor een groot bedrag, althans tot de afgifte van het huurgenot over (een deel van) het jaar 2011 en 2012 van (een) perce(e)l(en)

industrieterrein gelegen aan de [straatnaam] en [straatnaam] te Steenwijk,

derhalve tot de afgifte van enig goed en/of tot het aangaan van een schuld en/of het teniet doen van een inschuld;

immers hebbende [medeverdachte 1] en/of zijn medeverdachte(n):

A. heimelijk onverenigbare functies vervuld door als bestuurder van [verzamelnaam bedrijven] (indirect) aandeelhouder te zijn van en/of belanghebbende te zijn bij [naam BV 1] en/of haar dochtervennootschappen;

B. de Raad van Commissarissen (hierna "RvC") van [verzamelnaam bedrijven] en/of de aandeelhouders van [verzamelnaam bedrijven] niet geïnformeerd over het belang dat [medeverdachte 1] en/of zijn medeverdachten had(den) bij [naam BV 1] en/of haar dochtervennootschappen;

C. heimelijk en zonder toestemming van de RvC van [verzamelnaam bedrijven] en/of zonder toestemming van de aandeelhouders van [verzamelnaam bedrijven] , door tussenkomst van de besloten vennootschap(pen) [verdacht bedrijf 1] en/of [verdacht bedrijf 2] en/of door tussenkomst van [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 3] en/of [verdachte] , een belang verkregen in [naam BV 1] en/of haar dochtervennootschap(pen) [naam BV 2] B.V. (hierna " [naam BV 2] ") en/of [naam BV 3] (hierna " [naam BV 3] ") en/of [naam BV 4] (hierna " [naam BV 4] "), en/of [naam BV 5] ;

D. voor het publiek verhuld (groot)aandeelhouder en belanghebbende te zijn van/bij [verdacht bedrijf 1] . en/of van/bij [verdacht bedrijf 2] door hiervan 99,95% en/of 99% in plaats van 100% van de aandelen in bezit te hebben en op die wijze te voorkomen dat in de openbare registers voor derden kenbaar zou zijn dat [medeverdachte 1] en/of zijn medeverdachte(n) een belang hebben in [verdacht bedrijf 1] . en/of [verdacht bedrijf 2] . en/of [naam BV 1] en/of haar dochtervennootschappen;

[medeverdachte 4] als bestuurder van [verdacht bedrijf 1] . en/of [medeverdachte 5] als bestuurder van [verdacht bedrijf 2] . aangesteld om op die wijze te voorkomen dat in de openbare registers voor derden kenbaar zou zijn dat [medeverdachte 1] een belang heeft in [verdacht bedrijf 1] /of dat [medeverdachte 6] een belang heeft in [verdacht bedrijf 2] ;

F. er voor zorggedragen dat [verdachte] de periode van 26 juni 2008 tot 2 december 2009 de aandelen van [naam BV 1] , die daarvoor (indirect) gehouden werden door [medeverdachte 1] en/of zijn medeverdachte(n), heeft gehouden;

G. de statuten van [verzamelnaam bedrijven] in afwijking van de door de Algemene vergadering van

Aandeelhouders van [verzamelnaam bedrijven] d.d. 16 juli 2007 goedgekeurde statutenwijziging laten wijzigen, waardoor [medeverdachte 1] en/of zijn medeverdachte(n) zelfstandig bevoegd werd(en) [verzamelnaam bedrijven] grotere (financiële) verplichtingen aan te laten gaan (D-122 & D-260);

H. de RvC van [verzamelnaam bedrijven] niet (volledig) geïnformeerd over nadere met [naam BV 1] en/of haar dochtervennootschappen gesloten (achtergestelde) leningen en/of over de totale omvang van de vorderingen van [verzamelnaam bedrijven] op [naam BV 1] en/of haar dochtervennootschappen;

I. als bestuurder van [verzamelnaam bedrijven] opdracht en/of goedkeuring en/of toestemming en/of medewerking gegeven aan het door [verzamelnaam bedrijven] verstrekken van leningen aan [naam BV 1] en/of haar dochtervennootschappen;

J. als bestuurder van [verzamelnaam bedrijven] opdracht en/of goedkeuring en/of toestemming en/of medewerking gegeven aan het door [verzamelnaam bedrijven] aangaan van sale- and leasebackovereenkomsten met [naam BV 1] en/of haar dochtervennootschappen;


K. als bestuurder van [verzamelnaam bedrijven] opdracht en/of goedkeuring en/of toestemming en/of medewerking gegeven aan het door [verzamelnaam bedrijven] betalen voor investeringen aan [naam BV 1] en/of haar andere dochtervennootschappen en/of [naam BV 5] ;

L. als bestuurder van [verzamelnaam bedrijven] opdracht en/of goedkeuring en/of toestemming en/of medewerking gegeven aan het door [verzamelnaam bedrijven] kwijtschelden van huur verschuldigd door [naam BV 1] en/of haar dochtervennootschappen;

M. als bestuurder van [verzamelnaam bedrijven] en/of goedkeuring en/of toestemming en/of

medewerking gegeven aan het door [verzamelnaam bedrijven] doen van betalingen aan [naam BV 1] en/of haar

dochtervennootschappen;

N. heimelijk gecommuniceerd door voor e-mailcommunicatie tussen [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 7] en/of [medeverdachte 8] en/of [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 5] aangaande [naam BV 1] en/of haar dochtervennootschap(pen) privé e-mailadressen te gebruiken;

O. in het Jaarverslag 2007 van [verzamelnaam bedrijven] (D-454) vermeld of laten vermelden dat:

"(...) Daarom heeft de Raad van Commissarissen en de Algemene Vergadering van

Aandeelhouders van [verzamelnaam bedrijven] er mee ingestemd, om actief een partij te gaan zoeken buiten de [verzamelnaam bedrijven] organisatie, die stroom gaat produceren binnen dit [verzamelnaam bedrijven] netgebied. [verzamelnaam bedrijven] wenst, rekening houdend met de eisen uit de Wet Onafhankelijk Netbeheer, zelf geen elektriciteitsproducent te worden. De nieuwe partij moet zorg dragen voor extra noodstroomproductie ter plaatse (...)"

P. niet in de jaarrekening(en) en/of het (de) jaarverslag(en) over 2007, 2008, 2009 en 2010 van [verzamelnaam bedrijven] vermeld en/of laten vermelden aan wie [verzamelnaam bedrijven] (achtergestelde) leningen had verstrekt en/of dat [verzamelnaam bedrijven] aan [naam BV 1] en/of [naam BV 3] en/of [naam BV 2] geld had geleend;

Q. niet in de jaarrekening(en) en/of het (de) jaarverslag(en) van [verzamelnaam bedrijven] over 2007, 2008, 2009 en 2010 vermeld en/of laten vermelden dat er sprake was van [naam BV 1] en/of [naam BV 3] en/of [naam BV 2] als verbonden partijen;

R. de namen van " [verdacht bedrijf 2] " en/of " [verdacht bedrijf 1] " en/of " [verzamelnaam bedrijven] " uit de concept-jaarrekening en/of het concept-jaarverslag van [naam BV 1] over 2009 laten verwijderen(D-309);

S. door [bedrijf 6] (hierna " [bedrijf 6] ") en/of [betrokkene] een brief (D-779) laten opstellen om aanvullende financiering van EUR 4.500.000,00 door [verzamelnaam bedrijven] aan [naam BV 1] mogelijk te maken en/of in deze brief niet te laten vermelden dat de financiering (deels) gebruikt zou gaan worden voor inkoop van eigen aandelen door [naam BV 1] (D-779);

T. de hiervoor vermelde brief met een onjuiste datum opgemaakt en/of op laten maken (D-812 en D-813);

U. voor de RvC van [verzamelnaam bedrijven] en/of de aandeelhouders van [verzamelnaam bedrijven] verhuld dat één of meerdere door [verzamelnaam bedrijven] aan [naam BV 1] verstrekte leningen door [naam BV 1] aangewend zullen worden voor de inkoop van eigen aandelen;

V. de concept "Notulen bespreking kwartaalrapportage 1e kwartaal 2010" aangepast om de verhaalspositie van [verzamelnaam bedrijven] ten aanzien van [naam BV 1] gunstiger voor te doen laten komen (D-831 en D-832);


W. de voortgangsrapportage d.d. 20 augustus 2009 (D-064) door [bedrijf 6] ten behoeve van de sale-and-lease-back transactie voor onroerend goed op laten maken;

X. de inbreng van [naam BV 5] in [naam BV 1] bevorderd;

bij en/of tot het plegen van welk misdrijf verdachte toen aldaar opzettelijk behulpzaam is geweest en/of opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft, door het gedeeltelijk bezitten van de aandelen van [naam BV 1] en/of één van haar dochterondernemingen en hiermee verhullen dat [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 6] en/of één of meer medeverdachte(n) feitelijk aandeelhouder was, althans de zeggenschap over de aandelen had.

Beoordeling van het bewijs

Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft veroordeling voor het primair ten laste gelegde gevorderd nu daarvoor voldoende wettig en overtuigend bewijs is.

Standpunt van de verdediging

De raadsman heeft betoogd dat verdachte moet worden vrijgesproken van het primair en subsidiair ten laste gelegde.

Oordeel van de rechtbank

De rechtbank gaat bij de beoordeling van de zaak uit van de navolgende, voor deze verdachte relevante, feiten.

Op 20 december 2007 is de besloten vennootschap [naam BV 1] opgericht ten behoeve van de exploitatie van een gekoppelde warmtekracht- en torrefactiecentrale in Steenwijk1. Voorafgaand aan de oprichting is, op dezelfde datum, een aandeelhoudersovereenkomst gesloten tussen [verdacht bedrijf 1] (hierna [verdacht bedrijf 1] ), [bedrijf 7] , [bedrijf 8] , [medeverdachte 9] en [medeverdachte 2] (hierna [medeverdachte 2] )2.

Daarnaast is op dezelfde dag een afzonderlijke overeenkomst gesloten tussen [verdacht bedrijf 1] en [medeverdachte 2] , die – kort gezegd – inhoudt dat [verdacht bedrijf 1] de aandelen van [medeverdachte 2] in [naam BV 1] zal houden, met de mogelijkheid voor [medeverdachte 2] om die binnen afzienbare termijn over te nemen3.

Op 26 juni 2008 heeft [medeverdachte 9] haar aandelen in [naam BV 1] verkocht aan [verdacht bedrijf 1]4. Op dezelfde datum heeft deze vennootschap haar aandelenbelang, inclusief de voor [medeverdachte 2] gehouden aandelen, doorverkocht aan [verdachte]5. In de nadere aandeelhoudersovereenkomst [naam BV 1] van deze datum is onder meer overeengekomen dat [verdacht bedrijf 1] een terugkoopoptie heeft tegen de verkrijgingsprijs van het aandelenpakket (een bedrag van € 15.000,--, dat echter niet aan [verdachte] is betaald maar als vordering is blijven bestaan6). Op 2 december 20097 is dit aandelenpakket inderdaad door verdachte terug geleverd aan [verdacht bedrijf 1] , tegen eenzelfde bedrag als de aankoopprijs.

Naar het oordeel van de rechtbank kan op grond van de stukken genoegzaam worden opgemaakt dat [verdachte] de aandelen alleen (formeel) op naam heeft genomen, maar dat hij in de praktijk geen enkele bemoeienis heeft gehad met [naam BV 1] of de aandelen daarin. De overgang van deze aandelen naar [verdachte] bracht geen verandering in de situatie zoals die vanaf de oprichting van [naam BV 1] op 20 december 2007 bestond, namelijk dat niet de (rechts)personen op wiens naam de aandelen stonden, maar de [verzamelnaam bedrijven] -directeuren [medeverdachte 1] (hierna [medeverdachte 1] ) en [medeverdachte 6] degenen waren die op grond van hun (feitelijke) aandelenbelang alle handelingen verrichtten en beslissingen namen die betrekking hadden op [naam BV 1] . Eén en ander blijkt uit hun aanwezigheid bij en optreden op de algemene vergadering van aandeelhouders van [naam BV 1]8, maar ook uit de sinds de oprichting van [naam BV 1] gevoerde e-mailcorrespondentie tussen (vooral) [medeverdachte 1] , [medeverdachte 6] en de medeverdachten [medeverdachte 8] en [medeverdachte 7] , in het bijzonder – voor zover het gaat om de periode van 26 juni 2008 tot 2 december 2009 – de e-mails die betrekking hebben op de inkoop door [naam BV 1] van dat deel van haar aandelen die in deze periode op naam van [verdachte] stonden9.

Ook uit de verklaringen van [verdachte] zelf blijkt evident dat hij wist dat sprake was van een schijnconstructie, waarbij de feitelijke macht over de aandelen bij [medeverdachte 1] bleef liggen. Zo heeft [verdachte] tegenover de FIOD verklaard10:

“Over deze BV ( [naam BV 1] – rechtbank) kan ik verder ook helemaal niets vertellen. Daar heb ik geen werkzaamheden voor verricht.”

En tegenover de rechter-commissaris11:

“Ik ben nooit bij een algemene vergadering van aandeelhouders van [naam BV 1] geweest. Ik heb dat aan [medeverdachte 1] overgelaten.”

Op grond van deze verklaringen stelt de rechtbank vast dat [verdachte] wist dat hij aan de bedoelde schijnconstructie zijn medewerking verleende. Daarmee staat echter nog niet vast dat [verdachte] ook wist dat deze schijnconstructie tot doel had om het feitelijke belang van [medeverdachte 1] te verhullen en zodoende [verzamelnaam bedrijven] te misleiden en te bewegen om geld te (blijven) verstrekken aan [naam BV 1] . [verdachte] immers verklaard dat hij ten tijde van de aandelenoverdracht niet wist dat [verzamelnaam bedrijven] financier was van [naam BV 1]12 en dat hij van [medeverdachte 1] had begrepen dat de constructie nodig was in verband met de op handen zijnde inwerkingtreding van een nieuwe wet (waarmee vermoedelijk de Wet onafhankelijk netbeheer wordt bedoeld, waarvan het in die wet opgenomen groepsverbod per 1 juli 2008 zou gaan gelden)13. Deze alternatieve verklaring van [verdachte] voor het verlenen van zijn medewerking wordt door de stukken niet, of in ieder geval niet met voldoende zekerheid, weerlegd.

Het voorgaande betekent dat de rechtbank niet wettig en overtuigend bewezen acht dat [verdachte] willens en wetens heeft meegewerkt aan (specifiek) de oplichting van [verzamelnaam bedrijven] , noch dat hij de aanmerkelijke kans daarop bewust heeft aanvaard. Onder die omstandigheid kan van medeplegen of medeplichtigheid geen sprake zijn. [verdachte] zal derhalve worden vrijgesproken.

Uitspraak

De rechtbank

Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte primair en subsidiair is ten laste gelegd en spreekt verdachte daarvan vrij.

Dit vonnis is gewezen door mr. J. van Bruggen, voorzitter, mr. C.M.M. Oostdam en

mr. W.S. Sikkema, rechters, bijgestaan door mr. P.T.M. van der Lelie, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 6 februari 2018.

Mr. Oostdam en de griffier zijn buiten staat dit vonnis te ondertekenen.

1 D-011

2 D-022

3 D-071

4 D-020

5 D-021

6 Verklaring [verdachte] , V06-01; verklaring [verdachte] tegenover de rechter-commissaris

7 D-056

8 D-181 t/m D-186(a)

9 bijvoorbeeld de e-mails van 16 mei 2009, 17 juni 2009 en 31 augustus 2009, D-297 t/m -300; de e-mail van 27 september 2009, D-301; de e-mail van 15 oktober 2009, D-397; de e-mails van 3 en 5 november 2009, D-232

10 Verklaring [verdachte] , V06-01

11 Verklaring [verdachte] tegenover de rechter-commissaris

12 Weliswaar verklaart [verdachte] in V06-01 tegenover de FIOD dat “er ook nog een en ander gefinancierd moest worden” maar tegenover de rechter-commissaris verklaart hij dat hij alleen in algemene zin wist dat het project financiering behoefde, niet dat dit van [verzamelnaam bedrijven] afkomstig zou zijn

13 Verklaring [verdachte] tegenover de rechter-commissaris