Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2018:3608

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
06-09-2018
Datum publicatie
30-11-2018
Zaaknummer
AWB - 17 _ 4483
Rechtsgebieden
Socialezekerheidsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

WIA. Beroep ongegrond.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Zittingsplaats Leeuwarden

Bestuursrecht

zaaknummer: LEE 17/4483

uitspraak van de enkelvoudige kamer van 6 september 2018 in de zaak tussen

Arriva Personenvervoer Nederland BV, te Heerenveen, eiseres

(gemachtigde: mr. L.K. Wouterse),

en

de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv), verweerder

(gemachtigde: P.J. Langius).

Als derde-partij heeft aan het geding deelgenomen: R. […] , te Leeuwarden (gemachtigde: mr. I. Janssen Van Wijlick).

Procesverloop

Bij besluit van 8 juni 2017 (het primaire besluit) heeft verweerder de aanvraag van

R. […] ( […] ) van een uitkering krachtens de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) per 10 juli 2017 afgewezen. Tegen dit besluit heeft […] een bezwaarschrift ingediend.

Bij besluit van 9 november 2017 (het bestreden besluit) heeft verweerder naar aanleiding van het bezwaarschrift van […] , de motivering van het primaire besluit gewijzigd.

Eiseres heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld.

Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.

Eiseres heeft een arbeidsdeskundige rapportage van 24 mei 2018 ingediend, die is opgesteld door R.G. [naam] ( [naam] ), arbeidsdeskundige.

[…] heeft een brief van 12 februari 2018 ingediend van R. Strikkers, bedrijfsarts.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 6 juni 2018. Eiseres is vertegenwoordigd door haar gemachtigde. Tevens zijn namens eiseres verschenen […] , register-casemanager, […] , exploitatiemanager, en arbeidsdeskundige [naam] . Verweerder is vertegenwoordigd door zijn gemachtigde. Tevens is namens verweerder verschenen J. Langius, arbeidsdeskundige bezwaar en beroep (AD B&B). […] is verschenen, bijgestaan door zijn gemachtigde.

Overwegingen

1. De rechtbank neemt de volgende, door partijen niet betwiste, feiten als vaststaand aan.

1.1

[…] is sinds 2012 in dienst van eiseres als buschauffeur voor gemiddeld 34 uur per week. Op 13 juli 2015 is […] wegens rugklachten uitgevallen voor zijn werk. Op 13 april 2017 heeft […] een WIA-uitkering aangevraagd per 10 juli 2017 (einde wachttijd).

1.2

Bij het primaire besluit van 8 juni 2017 heeft verweerder de aanvraag van een WIA-uitkering per 10 juli 2017 afgewezen, omdat […] voor minder dan 35% arbeids-ongeschikt wordt geacht. Daaraan heeft verweerder ten grondslag gelegd dat uit het oordeel van de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige blijkt dat […] (nog) niet geschikt wordt geacht voor zijn maatgevende arbeid, maar hij met passend werk meer dan 65% kan verdienen van het loon dat hij verdiende voordat hij ziek werd. Tegen dit besluit heeft […] een bezwaarschrift ingediend. […] is van mening dat hij ten onrechte niet geschikt wordt geacht voor zijn eigen werk.

1.3

Verweerder heeft eiseres op 18 september 2017 geïnformeerd over het voorgenomen besluit waarbij […] per 8 juni 2017 geschikt wordt geacht voor zijn eigen werk als chauffeur stadsritten. Eiseres heeft bij brieven van 3 oktober 2017 en 16 oktober 2017 gereageerd op het voorgenomen besluit.

2. Bij het bestreden besluit heeft verweerder het primaire besluit gewijzigd en de WIA-aanvraag van […] per 10 juli 2017 afgewezen, omdat […] per 8 juni 2017 geschikt wordt geacht voor zijn eigen werk en hij dus geen 104 weken arbeidsongeschikt is geweest. Daarbij heeft verweerder verwezen naar de rapportage van verzekeringsarts bezwaar en beroep (VA B&B) M. Postma van 6 november 2017 en de rapportage van AD B&B J. Langius van 8 november 2017.

3. Eiseres heeft bestreden dat […] in de periode van 8 juni 2017 tot en met 11 juli 2017 geschikt was voor zijn eigen werk.

Eiseres acht de conclusie van de AD B&B in diens rapportage van 8 november 2017 onbegrijpelijk en het onderzoek onzorgvuldig. Volgens eiseres wijkt de wijze waarop de functie van buschauffeur thans bij eiseres wordt uitgevoerd af van de beschrijving in de arbeidsdeskundige rapportage van 16 juni 2016. Deze functiebeschrijving is niet uitgebreid met eiseres besproken en deze was niet meer actueel. […] was op dat moment ook niet aan werk. Eiseres is van mening dat de AD B&B zelf een nieuw onderzoek had moeten doen om te toetsen welke beschrijving de juiste is. Eiseres wil dit verder echter laten rusten. Zij acht het meer van belang dat alsnog een deugdelijk arbeidsdeskundig onderzoek wordt uitgevoerd en heeft daartoe zelf opdracht gegeven. Eiseres heeft een arbeidsdeskundige rapportage overgelegd van de heer [naam] van 24 mei 2018. Eiseres is van mening dat, uitgaande van de juiste omstandigheden met betrekking tot de uitvoering van het eigen werk, zoals die golden ten tijde van de beoordeling van de WIA (8 juni 2017), […] niet geschikt was voor zijn eigen werk als buschauffeur. Verder is het eiseres niet duidelijk hoe een werknemer die nog aan het opbouwen is na een operatie en die nog niet volledig aan het werk is geweest, volledig hersteld zou kunnen zijn voor zijn eigen werk.

Eiseres heeft aangevoerd dat de VA B&B ten onrechte heeft gesteld dat een dagelijkse overschrijding van het in de FML opgenomen maximum van 1 uur achter elkaar zitten geen probleem is. Ten onrechte heeft de VA B&B in de rapportage van 6 november 2017 aangegeven dat sprake zou zijn van een incidentele overschrijding, doordat “eens een keer twee ritten achter elkaar moeten worden gereden”. Volgens eiseres is dat niet “wel eens”, maar is dat elke dag, namelijk in de spits. Daarbovenop komen dan nog eens extra overschrijdingen. Bij dagelijkse overschrijding is geen sprake van een incidentele overschrijding. Daarnaast is niet het effect meegewogen van die overschrijding op de resterende werktijd. Voor het argument dat kortdurende houdingsveranderingen voldoende zouden zijn, heeft de VA B&B geen concrete onderbouwing gegeven en de VA B&B en de AD B&B hebben geen aandacht geschonken aan de effecten op de lange termijn, aldus eiseres.

4. Verweerder heeft in reactie op de beroepsgronden gesteld dat deze deels gelijk zijn aan de gronden die in bezwaar zijn ingediend. Verweerder heeft aangevoerd dat de stelling van eiseres dat verweerder onvoldoende heeft onderbouwd dat […] op 8 juni 2017 of enig moment daarna tot en met 11 juli 2017 geschikt was voor zijn maatgevende arbeid, niet wordt onderbouwd door (nieuwe) medische gegevens. Verder heeft verweerder verwezen naar het commentaar van de AD B&B van 12 januari 2018.

5. Namens […] is een brief van 12 februari 2018 van bedrijfsarts Strikkers ingediend, waarin deze bedrijfsarts aan […] en aan eiseres heeft geadviseerd dat er in FML-termen geen beperkingen zijn te duiden.

6. De rechtbank komt tot de volgende beoordeling.

6.1

Voor zover eiseres medische gronden heeft aangevoerd tegen het bestreden besluit, overweegt de rechtbank het volgende.

6.2

De primaire verzekeringsarts heeft, blijkens de rapportage van 31 mei 2017, dossierstudie verricht en […] op 22 mei 2017 gezien op zijn spreekuur. De primaire verzekeringsarts heeft gerapporteerd over de medische situatie van […] en hij heeft diens belastbaarheid vastgelegd in een FML van 30 mei 2017. In deze FML zijn op het gebied van dynamische handelingen beperkingen gesteld voor frequent diep buigen, met veel kracht duwen/trekken, zwaar tillen/dragen en frequent zware lasten hanteren. Verder zijn in deze FML op het gebied van statische houdingen beperkingen gesteld voor zitten (kan ongeveer een uur achtereen zitten. Daarbij is toegelicht dat dit incidenteel langer kan zijn), voor zitten tijdens het werk (kan zo nodig gedurende het grootste deel van de werkdag zitten, niet meer dan 8 uur) en voor staan. Het primaire medische oordeel is heroverwogen door de VA B&B. Zij heeft, blijkens de rapportage van 29 augustus 2017, de dossiergegevens bestudeerd en de hoorzitting bijgewoond. De VA B&B heeft de conclusies van de primaire verzekeringsarts onderschreven en de FML van 30 mei 2017 ongewijzigd gelaten. In de rapportage van 6 november 2017 heeft de VA B&B het standpunt evenmin gewijzigd.

6.3

De rechtbank is van oordeel dat uit de onderzoeken van de verzekeringsartsen (bezwaar en beroep) voldoende gegevens naar voren zijn gekomen om tot een afgewogen oordeel over de voor […] geldende beperkingen te komen. Eiseres heeft aangevoerd dat de VA B&B ten onrechte heeft gesteld dat een dagelijkse overschrijding van het in de FML opgenomen maximum van 1 uur achter elkaar zitten geen probleem is. Eiseres heeft in beroep geen informatie van medische aard overgelegd die een ander licht werpt op de gezondheidstoestand van […] ten tijde van de datum in geding. De rechtbank ziet dan ook geen aanleiding om te twijfelen aan de juistheid van de beoordeling van de VA B&B.

Bovendien blijkt uit de rapportage van de AD B&B van 31 augustus 2017 dat hij op 29 augustus 2017 overleg heeft gehad met de VA B&B en dat zij desgevraagd heeft aangegeven dat er geen bezwaar is tegen aaneengesloten zitten als dat het geval is gedurende een keer per dag of zelfs incidenteel twee keer per dag tot 2 uur. Daarbij is toegelicht dat de beperking ten aanzien van zitten met name is gegeven om te voorkomen dat […] geschikt wordt geacht voor werk waarbij hij de hele dag moet zitten zonder dat hij de mogelijkheid heeft om het zitten even te onderbreken, even een andere houding aan te nemen en/of even te vertreden. Uit de toelichting blijkt dat dergelijk statisch zeer belastend werk nog minder geschikt is. De rechtbank is van oordeel dat de medische grondslag van het bestreden besluit in rechte stand kan houden. Eiser heeft de juistheid van de FML van 30 mei 2017 en de daarin opgenomen beperkingen niet bestreden. Eiser moet op de datum in geding daarom in staat worden geacht arbeid te verrichten die past bij de voor hem vastgestelde medische belastbaarheid, zoals die is verwoord in de FML van 30 mei 2017.

6.4

Ten aanzien van de arbeidsdeskundige grondslag overweegt de rechtbank als volgt.

6.5

Het bestreden besluit berust op de grondslag dat […] ondanks zijn beperkingen in staat is tot het verrichten van zijn eigen werk. In een dergelijke situatie is een voldoende adequaat inzicht vereist in de belastende aspecten van de te verrichten eigen arbeid. Naar het oordeel van de rechtbank dient als eigen arbeid aangenomen te worden het werk dat eiser het laatst verrichtte voor zijn ziekmelding. De door de AD B&B gekozen maatmanfunctie - zoals hierna weergeven in 6.6 tot en met 6.8 - is hiermee in lijn.

6.6

De AD B&B heeft in zijn rapport van 31 augustus 2017 verwezen naar het onderzoek dat arbeidsdeskundige Van Leusen in juni 2016 heeft verricht. Uit wat Van Leusen heeft gerapporteerd over de maatgevende functie van […] blijkt onder meer dat eiseres heeft aangegeven dat dit wordt gekenmerkt door overwegend zittend werk gedurende de gehele dienst. De heer […] is werkzaam in het stadsvervoer, de routes zijn relatief kort: circa 40-45 minuten. Aan het einde van de route wacht men circa 2-3 minuten alvorens de nieuwe ronde wordt gestart. Dit in tegenstelling tot het streekvervoer waar de ritten veel langer zijn. Eiseres heeft aangegeven dat in de spitstijden tussen circa 07:00 en 09:00 uur en tussen 16:00 en 18:00 uur het dermate druk is, dat er geen wachttijd is aan het einde van de route. Verder heeft Van Leusen gerapporteerd dat […] gemiddeld 34 uur per week werkzaam is verdeeld over circa 4 dagen, dat hij veelal is ingedeeld in de vroegste dienst (rooster naar wens) in de regel van 06:00 tot 13:00 à 14:00 uur, maar dat afwijkingen voorkomen. Volgens de VA B&B komt de door Van Leusen gegeven beschrijving van de maatgevende functie overeen met de beschrijving die […] tijdens de hoorzitting heeft gegeven.

6.7

De AD B&B heeft in zijn rapport van 8 november 2017 opgemerkt dat hij zich, bij het in kaart brengen van de belasting in het eigen werk en van de mogelijkheden in het eigen werk om te vertreden, primair heeft laten leiden door het onderzoek dat Van Leusen heeft gedaan en in welk kader Van Leusen onder andere heeft gesproken met (namens eiseres) mevrouw Glasbergen, exploitatiemanager, mevrouw Jissink, coördinator verzuim, en mevrouw Rijksen, casemanager langdurig verzuim. Van Leusen heeft uitgebreid gerapporteerd over zijn bevindingen en daarin komt de visie van eiseres uitgebreid aan bod. Het is eiseres zelf die heeft aangegeven dat men aan het einde van elke route 2-3 minuten wacht alvorens de nieuwe route wordt gestart. Eiseres heeft zeer specifiek aangegeven dat alleen tijdens de spitstijden de genoemde wachttijd ontbreekt. De AD B&B heeft geen reden gezien om aan te nemen dat Van Leusen hetgeen met eiseres is besproken op een onjuiste wijze heeft weergeven in zijn rapportage.

6.8

De AD B&B heeft in zijn rapport van 12 januari 2018 opgemerkt dat arbeids-deskundige Van Leusen zijn analyse van de maatmanfunctie niet heeft gebaseerd op een werkplekonderzoek, maar dit ook vrijwel ondoenlijk is. Volgens de AD B&B is het ook maar zeer de vraag of een werkplekonderzoek adequate informatie oplevert, omdat de invulling van de functie kan variëren per uur, per dag, per week en zelfs per seizoen. Om een reëel beeld te krijgen is een zeer uitgebreid onderzoek nodig met meelopen in de functie gedurende een zeer lange periode. Dit is gelet op de omvang van zo’n onderzoek en daarbij dan nog de onzekerheid omtrent een representatief beeld geen reële optie. Wat wel een reëel beeld kan opleveren is het uitvragen van de functie bij meerdere betrokken partijen, dus bij werkgever en werknemer. Dat heeft arbeidsdeskundige Van Leusen uitgebreid gedaan. In het kader van het onderzoek naar het eigen (maatgevende) werk van […] heeft arbeidsdeskundige Van Leusen overleg gehad met drie verschillende personen namens eiseres en met […] . Gelet op de uitgebreide en gedetailleerde beschrijving van dat werk acht de VA B&B het uitgesloten dat dit niet uitvoerig met de werkgever is besproken.

Verder heeft de AD B&B erop gewezen dat eiseres na 16 juni 2016 kennis heeft genomen van de rapportage van arbeidsdeskundige Van Leusen en dat eiseres kennelijk akkoord is gegaan met de inhoud, nu de AD B&B in het dossier geen aangepaste rapportage heeft gezien. De rapportage van arbeidsdeskundige Van Leusen is de basis voor de re-integratie van […] , gedurende de eerste twee jaar na uitval. Indien er in die periode wijzigingen optreden, bijvoorbeeld in de belastbaarheid van […] maar ook in de belasting in het eigen werk, dan dient dat nader te worden gedocumenteerd. Dergelijke wijzigingen kunnen immers leiden tot een noodzakelijke wijziging in het plan van aanpak. Van wijzigingen in de belasting in het eigen werk na 16 juni 2016 is de AD B&B niets gebleken. Integendeel. Eiseres en […] hebben in overleg met de bedrijfsarts bij de re-integratie vanaf maart 2017 gekozen voor werkhervatting in het eigen werk. […] was op 17 mei 2017 voor 3 x 4 uur per week werkzaam in het eigen werk. Dat is verder uitgebreid naar 4 x 3-4 uur en de planner heeft dat vervolgens omgezet naar 2 hele dagen. Dat ging allemaal prima en per 3 weken zou er een dagdeel bijkomen. Nergens in het dossier is aangegeven dat dit niet goed verliep.

6.9

Uit de rapportage van 24 mei 2018 van de door eiseres ingeschakelde arbeidsdeskundige [naam] blijkt dat deze de toegezonden gegevens heeft bestudeerd en op 4 mei 2018 heeft gesproken met (namens eiseres) mevrouw Rijksen, casemanager, en mevrouw Bakema, teammanager, en dat hij aansluitend heeft gesproken met […] . Uitgaande van de informatie die de werkgever hem heeft verstrekt (dienstregeling en nadere uitleg), heeft [naam] geconcludeerd dat […] ongeschikt is voor de eigen werkzaamheden van buschauffeur, omdat hij bij het uitvoeren van zijn kerntaken regelmatig langer dan een uur aaneengesloten moet zitten en er geen mogelijkheden zijn voor aanpassing van de functie waardoor de overschrijding kan worden weggenomen. [naam] heeft verder opgemerkt dat […] verklaarde dat hij wel regelmatig gelegenheid heeft even te vertreden en dat hij meestal de zitduur van één uur niet overschrijdt. Indien dit wel het geval is, dan ervaart hij geen hinder meer van zijn beperkingen.

6.10

De rechtbank stelt vast dat de AD B&B is uitgegaan van de maatmanfunctie, zoals de ARBO-arbeidsdeskundige Van Leusen deze heeft omschreven in zijn rapportage van

16 juni 2016. Deze rapportage bevindt zich niet onder gedingstukken, maar de inhoud ervan heeft de AD B&B overgenomen in zijn rapporten van 31 augustus 2017 en 8 november 2017. Daaruit blijkt dat Van Leusen zich een beeld heeft gevormd van de maatmanfunctie door de functie uit te vragen bij meerdere betrokken partijen, dus bij de werkgever en de werknemer. In het kader van het onderzoek naar het eigen (maatgevende) werk van […] heeft arbeidsdeskundige Van Leusen overleg gehad met drie verschillende personen namens de werkgever en met werknemer […] . Dit in aanmerking nemende en gelet op de gedetailleerde omschrijving van de belasting in de functie van buschauffeur, ziet de rechtbank geen aanleiding voor twijfel aan de juistheid van de functieomschrijving. Eens te minder nu eiseres en […] in overleg met de bedrijfsarts bij de re-integratie vanaf maart 2017 hebben gekozen voor geleidelijke werkhervatting in het eigen werk en niet is gebleken dat dit niet goed verliep. Het door eiseres ingenomen standpunt dat bij het uitvoeren van de werkzaamheden langer moet worden gezeten dan staat vermeld in de functieomschrijving waarvan de AD B&B is uitgegaan, volgt de rechtbank niet. Eiseres heeft dit standpunt gestaafd met de rapportage van 24 mei 2018 van de door haar ingeschakelde arbeidsdeskundige [naam] . Uit de rapportage blijkt dat deze arbeidsdeskundige is uitgegaan van de informatie die de werkgever op 4 mei 2018 heeft verstrekt over de functie, zoals die op dat moment wordt verricht. Zoals eerder in 6.5 is overwogen, dient als eigen arbeid echter te worden aangenomen het werk dat eiser het laatst verrichtte voor zijn ziekmelding. De rechtbank zal bij haar beoordeling dan ook uitgaan van de belasting zoals deze is verwoord in de rapportages van de AD BB van 31 augustus 2017 en 8 november 2017.

6.11

Eiseres heeft aangevoerd dat […] ten onrechte geschikt is geacht voor zijn eigen werk, omdat hij nog aan het opbouwen was. Naar het oordeel van de rechtbank faalt deze stelling, nu een arbeidsongeschiktheidsbeoordeling voor de WIA een theoretische beoordeling betreft. Op basis van de door de verzekeringsarts vastgestelde belastbaarheid dient de arbeidsdeskundige de theoretische verdiencapaciteit van betrokkene vast te stellen. Daarbij dient de arbeidsdeskundige de (theoretische) geschiktheid voor het eigen werk te onderzoeken. Daarbij gaat het om een afweging van de door de verzekeringsarts vastgestelde belastbaarheid enerzijds en de belasting in het eigen werk anderzijds. Indien wordt vastgesteld dat de belasting in het eigen werk de belastbaarheid van betrokkene niet overschrijdt, dan is de conclusie dat betrokkene geschikt is voor de maatgevende arbeid. In het geval van […] is, op basis van de belastbaarheid van […] , zoals die per 22 mei 2017 is vastgesteld, geconcludeerd dat het eigen, maatgevende werk passend is.

6.12

Gelet op het voorgaande is er naar het oordeel van de rechtbank geen aanleiding om de arbeidskundige grondslag van het bestreden besluit voor onjuist te houden.

7. Het beroep is ongegrond.

8. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De rechtbank verklaart het beroep ongegrond.

Deze uitspraak is gedaan door mr. C.H. de Groot, rechter, in aanwezigheid van

mr. C.F.E. Post, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 6 september 2018.

griffier rechter

Afschrift verzonden aan partijen op:

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kan binnen zes weken na de dag van verzending daarvan hoger beroep worden ingesteld bij de Centrale Raad van Beroep. Als hoger beroep is ingesteld, kan bij de voorzieningenrechter van de hogerberoepsrechter worden verzocht om het treffen van een voorlopige voorziening.