Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2018:3379

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
23-08-2018
Datum publicatie
23-08-2018
Zaaknummer
18.840015-18
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

De rechtbank veroordeelt verdachte tot een leerstraf en een deels voorwaardelijke werkstraf met daaraan verbonden bijzondere voorwaarden.

Wetsverwijzingen
Wetboek van Strafrecht 77a
Wetboek van Strafrecht 77g
Wetboek van Strafrecht 77m
Wetboek van Strafrecht 77n
Wetboek van Strafrecht 77x
Wetboek van Strafrecht 77y
Wetboek van Strafrecht 77z
Wetboek van Strafrecht 77aa
Wetboek van Strafrecht 77gg
Wetboek van Strafrecht 141
Wetboek van Strafrecht 310
Wetboek van Strafrecht 311
Wetboek van Strafrecht 312
Wetboek van Strafrecht 317
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling strafrecht

Locatie Assen

parketnummer 18.840015-18

vonnis van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken d.d. 23 augustus 2018 in de zaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] 2003 te [geboorteplaats],

wonende te [straatnaam], [woonplaats].

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van 07 en 16 augustus 2018.

Verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. M.C. van Linde, advocaat te Groningen.

Het openbaar ministerie werd ter terechtzitting vertegenwoordigd door mr. P.A. van der Vliet.

Tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

1.

hij op of omstreeks 01 november 2017 te Delfzijl ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] te dwingen tot de afgifte van geld, in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s),

(- zakelijk weergegeven -) die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4], (met half bedekte gezichten) heeft/hebben opgewacht in een fietstunnel en/of (aldaar) heeft/hebben tegen gehouden en/of ingesloten, dan wel de vrije doorgang heeft/hebben belemmerd/geblokkeerd, en/of (daarbij) de fiets(en) van die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] heeft/hebben vastgepakt en/of (één of meer van die fietsen) op slot heeft/hebben gezet en/of de fietssleutel(s) heeft/hebben

afgenomen en/of aan die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] heeft/hebben toegevoegd dat ze geld moesten betalen/afgeven omdat ze anders niet werden doorgelaten en/of die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] aan de kleding/het lichaam heeft/hebben onderzocht en/of bij hen/haar in de tas(sen) en/of portemonnee(s) heeft/hebben gekeken en/of die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 3] op en/of tegen de billen/het lichaam heeft/hebben geslagen, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

althans, indien ter zake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen, dat

hij op of omstreeks 01 november 2017 te Delfzijl tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] wederrechtelijk van de vrijheid heeft/hebben beroofd en/of beroofd gehouden, door die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] (met half bedekte gezichten) op te wachten in een fietstunnel en/of (aldaar) tegen te houden en/of in te sluiten, dan wel de vrije doorgang te belemmeren/blokkeren, en/of (daarbij) de fiets(en) van die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] vast te pakken en/of (één of meer van die fietsen) op slot te zetten en/of de fietssleutel(s) af te nemen;

2.

hij op of omstreeks 01 november 2017 te Delfzijl tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen donuts, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 4], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte en/of zijn mededader(s) (met half bedekte gezichten) die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] heeft/hebben opgewacht in een fietstunnel en/of hen/haar (aldaar) heeft/hebben tegen gehouden en/of ingesloten, dan wel de vrije doorgang heeft/hebben belemmerd/geblokkeerd, en/of (daarbij) de fiets(en) van die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] heeft/hebben vastgepakt en/of (van één of meer) op slot heeft/hebben gezet en/of de fietssleutel(s) heeft/hebben afgenomen en/of aan die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] heeft/hebben toegevoegd dat ze geld moesten betalen/afgeven omdat ze anders niet werden doorgelaten en/of die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] (overhoeds) aan de kleding/het lichaam heeft/hebben onderzocht en/of bij hen/haar in de tas(sen) en/of portemonnee(s) heeft/hebben gekeken en/of [slachtoffer 1] en/of en/of [slachtoffer 3] op en/of tegen de billen/het lichaam heeft/hebben geslagen;

althans, indien ter zake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen, dat

hij op of omstreeks 01 november 2017 te Delfzijl tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen donuts, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 4], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s);

3.

(18.840020.18) hij op of omstreeks 2/3 oktober 2017 te Appingedam, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een clubgebouw/pand heeft weggenomen (een) kinder crosshelm(en) en/of een (paarse) crossfiets en/of geld en/of snoep/drink- en/of etenswaren en/of kleding (race-/BMX pakken), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde partij], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededaders, waarbij verdachte en/of zijn mededaders zich de toegang tot de plaats van het misdrijf hebben verschaft en/of die/dat weg te nemen (een) goed(eren) en/of geld onder zijn/haar/hun bereik hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming;

althans, indien ter zake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen, dat

hij op of omstreeks 2/3 (althans in of omstreeks de maand) oktober 2017 te Appingedam, (een) goed(eren) te weten (een) kinder crosshelm(en) en/of een (paarse) crossfiets en/of geld en/of snoep/drink- en/of etenswaren en/of kleding (race-/BMX pakken) heeft verworven, voorhanden gehad, en/of overgedragen, terwijl hij ten tijde van de verwerving of het voorhanden krijgen van dit/deze goed(eren) wist dat het (een) door misdrijf verkregen goed(eren) betrof;

4.

hij op of omstreeks 24 november 2017 te Appingedam tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een bromfiets (Puch Maxi-S), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 5], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s);

althans, indien ter zake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen, dat

hij op of omstreeks 24 (althans in of omstreeks de maand) november 2017 te Appingedam, een goed te weten een bromfiets (Puch Maxi-S) heeft verworven, voorhanden gehad, en/of overgedragen, terwijl hij ten tijde van de verwerving of het voorhanden krijgen van dit goed wist dat het een door misdrijf verkregen goed betrof;

5.

hij op of omstreeks 17 september 2017 te Appingedam tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een bromfiets (Puch Maxi-S) en/of een (rode) helm, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 6], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededaders, waarbij verdachte en/of zijn mededaders zich de toegang tot de plaats van het misdrijf hebben verschaft en/of die/dat weg te nemen goed(eren) onder zijn/haar/hun bereik hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming;

althans, indien ter zake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen, dat

hij op of omstreeks 17 (althans in of omstreeks de maand) september 2017 te Appingedam, een goed te weten een bromfiets (Puch Maxi-S) en/of een (rode) helm heeft verworven, voorhanden gehad, en/of overgedragen, terwijl hij ten tijde van de verwerving of het voorhanden krijgen van dit/deze goed(eren) wist dat het (een) door misdrijf verkregen goed(eren) betrof;

6.

(18.840038.18) hij op of omstreeks 30 maart 2018 te Appingedam openlijk, te weten, op of aan de Dijkstraat, in elk geval op of aan de openbare weg en/of op een voor het publiek toegankelijke plaats, in vereniging geweld heeft gepleegd tegen een persoon te weten [slachtoffer 7] door - hem meermalen en/of met kracht in en/of tegen het hoofd/gezicht en/of (elders) in/op en/of tegen het lichaam (w.o. de buik), te slaan en/of

- hem meermalen en/of met kracht tegen de benen en/of (elders) op en/of tegen het lichaam (w.o. de rug), te schoppen en/of

- hem een (voet)bal in en/of tegen het hoofd/gezicht te gooien en/of - hem in te sluiten en/of te bespringen;

althans, indien ter zake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen, dat

hij op of omstreeks 30 maart 2018 te Appingedam tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen [slachtoffer 7] heeft mishandeld door hem meermalen en/of met kracht in/op en/of tegen het hoofd/gezicht en/of (elders) op en/of tegen het lichaam te slaan en/of meermalen en/of met kracht tegen de benen en/of (elders) op en/of tegen het lichaam te schoppen;

Beoordeling van het bewijs

Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft geconcludeerd dat het onder 1 primair, 2 primair, 3 primair, 4 primair, 5 primair en 6 primair ten laste gelegde kan worden bewezen.

De officier van justitie heeft met betrekking tot de feiten onder 1 en 2 verwezen naar de aangiftes waaruit naar voren komt dat de groep als één geheel heeft gefunctioneerd en dat de meisjes zich door de groep als geheel bedreigd hebben gevoeld. Verdachte maakte deel uit van die groep en is daarmee mede verantwoordelijk voor de verweten gedragingen van de groep.

Met betrekking tot de overige bewezen te achten feiten is de betrokkenheid van verdachte daarbij voldoende komen vast te staan.

Standpunt van de verdediging

De raadsman heeft betoogd dat verdachte integraal moet worden vrijgesproken van het onder 1 en 2 ten laste gelegde. Weliswaar was verdachte bij de feiten aanwezig, maar hij stond daarbij op enige afstand. Daarnaast heeft te gelden dat bij verdachte het vermogen ontbrak om zich volledig van de groep te distantiëren. Naar het standpunt van de raadsman is het aandeel van verdachte dermate gering geweest dat niet gesproken kan worden van een nauwe en bewuste samenwerking.

Ten aanzien van de onder 1 subsidiair ten laste gelegde opzettelijke vrijheidsberoving heeft de raadsman er voorts op gewezen dat verdachte het er niet mee eens was dat de andere jongens, mede door het afpakken van fietssleutels, de meisjes de vrije doorgang belemmerden. Dit blijkt wel uit het feit dat verdachte van één van de jongens de fietssleutel heeft afgepakt en die fietssleutel aan het betreffende meisje heeft teruggegeven.

Voor de overige ten laste gelegde feiten kan een bewezenverklaring volgen.

Oordeel van de rechtbank

De rechtbank overweegt dat met betrekking tot de feiten 1 primair en 2 primair uit de verklaringen van de aangeefsters -die op onderdelen steun vinden in de verklaringen van verdachte en zijn medeverdachten- het volgende naar voren komt.

Aangeefsters naderden het fietstunneltje en bij het binnenfietsen van de tunnel werd hun de weg versperd door een groep van in elk geval vijf jongens. De meisjes werden daardoor gedwongen te stoppen. De jongens liepen om hen heen, er werden fietsen vastgepakt, er werd om geld gevraagd, er werden fietsen op slot gezet, er werd in tassen/een portemonnee gekeken, er werden donuts weggenomen en opgegeten, er bleven jongens bij en/of vóór de fietsen staan, er werden meisjes op of tegen de billen geslagen, er werd naar de Instagram van één van de meisjes gevraagd, en er werd van één meisje de borst betast. Deze handelingen werden gepleegd door de (verschillende) leden van de groep waartoe verdachte behoorde.

De aangeefsters spreken over een -in hun beleving- grote groep jongens. Aangeefsters geven niet aan dat zich een of meerdere jongens afzijdig hebben gehouden.

De groep als geheel maakte het voor aangeefsters niet mogelijk door te kunnen fietsen, dat was wellicht anders geweest indien een of meerdere jongens zich daadwerkelijk afzijdig hadden gehouden. Dat de groep als geheel opereerde blijkt uit de verklaring van [slachtoffer 4] die aangeeft dat de groep als geheel voor aangeefsters is gaan staan om hen tegen te houden. Aangeefsters [slachtoffer 1], [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] verklaren in soortgelijke bewoordingen.

Ook uit de verklaringen van de verdachten blijkt dat de verschillende door de meisjes genoemde handelingen door de verdachten zijn verricht, al verklaren zij wisselend op de vraag door wie precies welke handeling is verricht.

Naar het oordeel van de rechtbank zorgde de groep getalsmatig voor een overwicht waardoor het voor de groep mogelijk was om de verweten handelingen uit te voeren. Verdachte maakte deel uit van die groep en niet aannemelijk is geworden dat verdachte zich daadwerkelijk (zichtbaar) afzijdig heeft gehouden.

Naar het oordeel van de rechtbank is daarmee voldoende gebleken dat verdachte een significante bijdrage heeft geleverd aan de verweten handelingen en dat kan worden gesproken van een nauwe en bewuste samenwerking op grond waarvan feit 1 primair en feit 2 primair wettig en overtuigend kunnen worden bewezen.

De mate waarin verdachte bij de feiten is betrokken komt tot uitdrukking in de strafmaat.

De bewijsmiddelen met betrekking tot de feiten 1 primair en 2 primair houden het volgende in.

1. een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van verhoor getuige d.d. 13 november 2017, opgenomen op pagina 111 e.v. van het dossier van Politie Noord-Nederland met nummer PL0100-2017316131 d.d. 4 december 2017, inhoudende de verklaring van [slachtoffer 1].

Op 1 november 2017 waren ik en een paar vriendinnen onderweg naar Delfzijl.

We kwamen onder een tunneltje door. We werden tegengehouden door een groep jongens.

We moesten geld geven anders mochten we niet doorrijden, daar werden we mee bedreigd. Ze hielden mijn fiets vast en gingen in mijn tas kijken wat een bedreigd gevoel gaf. Op een gegeven moment sloegen ze me zonder reden op mijn kont. Die hele groep jongens stond toen rondom mij. Toen ik mocht doorrijden pakte een van die jongens mijn borst vast.

Bij mij waren [slachtoffer 4], [slachtoffer 3] en [slachtoffer 2].

De jongens blokkeerden met hun fietsen de weg. Door alles bij elkaar voelde ik mij bedreigd.

Meerdere jongens keken in mijn tas. Ze hebben mijn oplader eruit gehaald en mijn etui maar die stopten ze er ook weer in, dat vond ik ook bedreigend.

Het was die jongen met de legerpet of [medeverdachte 1] die mij zonder reden op de kont sloeg. Ik reed al en toen kneep hij nog snel even in mijn rechterborst.

Een van die jongens had iets over zijn neus heen, ik meen zijn trui.

Ook die andere jongens hadden kleding over hun neus heen om niet herkend te worden.

Bij die andere meiden is de fiets op slot gezet.

2. een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van aangifte d.d. 6 november 2017, opgenomen op pagina 148 e.v. van voornoemd dossier, inhoudende de verklaring van [slachtoffer 2].

Op woensdag 1 november 2017 fietste ik samen met drie vriendinnen over het Tunnelpad te Delfzijl. Dit waren [slachtoffer 4], [slachtoffer 1] en [slachtoffer 3].

Wij fietsten met ons vieren het tunneltje in en ineens gingen 6 of 7 mensen voor ons staan. Wij konden niet onze weg vervolgen omdat zij de weg versperden.

Er waren twee jongens die shirts voor hun mond hadden.

Eén van de jongens was [medeverdachte 2]. [medeverdachte 1] was één van de andere jongens die er bij waren.

Ze kwamen op ons af lopen. Bij een ieder van ons kwam in ieder geval één persoon staan. Ze liepen ook wat rond. Ze stonden naast ons en kwamen voor onze fietsen staan. De jongens zetten onze fietsen op slot en namen de fietssleutels af. Op het moment dat onze fietssleutels werden afgepakt werd er tegen ons gezegd dat we niet mochten gaan.

Bij [slachtoffer 4] pakte één van de jongens eten uit haar tas. Ze gaven de fietssleutels terug aan ons allemaal. Die jongens bleven nog bij [slachtoffer 1] staan.

Ik weet dat die [medeverdachte 1] aan de borsten van [slachtoffer 1] heeft gezeten. Die [medeverdachte 1] had bij [slachtoffer 3] aan haar kont gezeten. Die [medeverdachte 2] had mijn fietssleutels afgepakt.

3. een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van aangifte d.d. 2 november 2017, opgenomen op pagina 154 e.v. van voornoemd dossier, inhoudende de verklaring van [slachtoffer 3].

We zijn met ons vieren richting het tunneltje gefietst. Toen zag ik ineens ongeveer zes of zeven jongens tevoorschijn komen. Ik zag dat ze midden op het fietspad gingen staan en dat ze vervolgens onze fietsen vastpakten. Wij moesten stoppen en konden niet verder.

Ik hoorde ze zeggen dat ze vijftig cent van ons wilden hebben en anders mochten we er niet langs.

Ik zag dat twee jongens van die groep iets voor hun gezicht hadden en ik zag alleen de ogen.

Op een gegeven moment werden van twee vriendinnen de fietsen op slot gezet.

[slachtoffer 4] had een tas aan haar stuur hangen en ze wilden in haar tas kijken om te kijken of zij wat had. Ze wilden wat hebben voordat we weg konden gaan.

Ze zagen in haar tas een plastic bakje met eten en [slachtoffer 4] liet het toe dat ze die pakten.

Ze wilden ook in de portemonnee van [slachtoffer 4] kijken. Ik hoorde ze meerdere keren zeggen dat ze geld wilden hebben en dat we niet weg zouden gaan. Ze wilden in de portemonnee van [slachtoffer 4] kijken voor geld en [slachtoffer 4] zei dat er geen geld was. [slachtoffer 4] heeft toen onder dwang haar portemonnee uit haar tas gehaald en deze laten zien aan die jongens.

Een van die jongens heeft mijn telefoon uit mijn kontzak gepakt. Ik greep naar mijn telefoon en kreeg die te pakken en ik heb hem uit zijn handen getrokken. Toen ik dat gedaan had sloeg die jongen mij vervolgens heel hard op mijn kont.

We hadden het gevoel dat we echt niet wegkwamen als we niks aan die jongens zouden geven. Ik voelde mij beperkt in mijn vrijheid en ik kon niet weg.

We waren bijna bij de bocht en keken om en toen zagen we [slachtoffer 1] staan met al die jongens om zich heen. Ik zag dat jongens bezig waren met haar tas die achterop haar bagagedrager zat.

Ze hebben haar hele tas doorgekeken om zeker te zijn dat ze niets achterhield. Bijna alle jongens waren daar mee bezig. Ik zag vervolgens dat een van die jongens zijn hand omhoog deed en richting borsthoogte bij [slachtoffer 1].

4. een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van aangifte d.d. 2 november 2017, opgenomen op pagina 158 e.v. van voornoemd dossier, inhoudende de verklaring van [slachtoffer 4].

Toen we richting het tunneltje fietsten zagen we al fietsen in de berm liggen en daar stonden wat jongens bij.

Toen we bijna bij hen waren zag ik ze naar hun fietsen rennen en toen zag ik dat het een grote groep jongeren betrof. Ze namen hun fiets op en blokkeerden daarmee het fietspad zodat wij niet verder konden fietsen.

Toen ik hen wilde passeren werd mijn fietsstuur vastgepakt door twee jongens. Ze riepen dat we er door kwamen als we zouden betalen. Ik moest stoppen want ik had geen keuze en de rest stopte ook.

Ik hoorde die jongens zeggen dat we 50 cent moesten betalen maar dat wilden we niet.

Het was een grote groep van minimaal zes jongens maar volgens mij ongeveer acht. Ik werd bang toen ze om geld begonnen te vragen.

Ik stond met [slachtoffer 1] achter en [slachtoffer 3] en [slachtoffer 2] stonden voor ons op enige afstand.

We waren als het ware in twee groepjes gesplitst en om ons heen stonden ongeveer drie jongens en de anderen stonden om [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] heen.

Ik zag dat twee jongens die om ons heen stonden hun trui omhoog hadden getrokken zodat hun gezichten bedekt waren. Beide jongens hadden de trui tot over hun neus opgetrokken en ze hadden capuchons opgedaan.

Ze hebben meerdere keren gevraagd om geld en het bedrag ging steeds verder omhoog. Ik had een portemonnee in mijn tas die aan mijn stuur hing. Ik had ook een plastic bakje in mijn tas met twee donuts erin.

Toen we daar dus stonden en niet weg konden trok een jongen mijn tas open en keek er in.

De ene keek in mijn tas en de andere jongens grepen naar ons fietsslot. Ik zag dat ze mijn fiets op slot deden en de sleutel eruit haalden. Ik zag dat ze ook de fiets van [slachtoffer 2] op slot deden en dat ze ook die sleutel eruit haalden.

Die [medeverdachte 1] zei toen tegen mij op heel gebiedende toon dat ik mijn portemonnee tevoorschijn moest halen. Ik durfde niet tegen te werken en ik heb mijn portemonnee uit mijn tas gehaald. Ik zag dat die dikkere jongen weer op mij af kwam lopen en die vroeg: "Wat heb je erin zitten". Ik had in mijn portemonnee nog een Engelse pond zitten en verder geen geld. Hij wilde die munt zien en ik moest hem eruit halen.

Ik zag dat het plastic bakje met mijn donuts werd opengemaakt en die [medeverdachte 1] en nog

iemand aten elk een donut op. Ik had hun daar geen toestemming voor gegeven.

Ze bleven tot het eind roepen om geld en we stonden zeker een kwartier omsingeld.

Ik heb op een gegeven moment gezien dat ze [slachtoffer 1] en [slachtoffer 3] allebei op hun kont sloegen.

De jongens bleven wat heen en weer lopen tussen ons en een jongen bleef consequent naast mij staan.

5. een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van verhoor minderjarige verdachte d.d. 27 november 2017, opgenomen op pagina 116 e.v. van voornoemd dossier, inhoudende de verklaring van [medeverdachte 3].

Er kwamen vier meisjes aan. Ze gingen die meisjes stoppen. [medeverdachte 4] pakte de fietssleutel af. Hij keek ook in de tas van die meisjes. Hij zag twee donuts in de fietstas. Ze moesten ook vijftig cent betalen, anders mochten zij niet verder.

[medeverdachte 4] ging voor hen staan, de meisjes stopten toen. Hij hield zijn fiets over dwars over de weg.

De fietsen stonden op slot. [medeverdachte 2] vroeg de meisjes naar hun Instagram. Hij wordt ook wel [medeverdachte 2] genoemd.

Ik heb dat ene meisje bij de borsten aangeraakt.

Bij het fietstunneltje was ik met [medeverdachte 4], [medeverdachte 2], [verdachte] en [medeverdachte 5].

6. een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van verhoor minderjarige verdachte d.d. 27 november 2017, opgenomen op pagina 162 e.v. van voornoemd dossier, inhoudende de verklaring van [medeverdachte 2].

Ik word door mijn vrienden wel [medeverdachte 2] genoemd.

Er kwamen vier meisjes aan. Eén van de jongens waarmee ik was zette zijn fiets over de weg en hield de meisjes tegen. Er zijn door ons fietsen op slot gezet.

De jongen sprak de meisjes aan. Hij vroeg wat zij in de tas had. Er zijn door ons donuts opgegeten.

Het meisje gaf het geld aan mij. Ik zei dat het geen Nederlands geld was en gaf het terug.

Wij waren met z’n vijven. [medeverdachte 3], [medeverdachte 5], [verdachte], [medeverdachte 4] en ik.

Ik vroeg haar Instagram aan een meisje.

7. een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van verhoor minderjarige verdachte d.d. 29 november 2017, opgenomen op pagina 168 e.v. van voornoemd dossier, inhoudende de verklaring van [medeverdachte 5].

Toen kwamen er vier meisjes voorbij. We wilden niet dat ze verder gingen. Ze moesten betalen en we hebben de fietsen op slot gezet. Later gaf 1 meisje haar Instagram. [medeverdachte 1] had donuts van een meisje gepakt en had dit samen opgegeten met [verdachte].

Het is zo dat [medeverdachte 1] zei dat ze moesten betalen. Een van de meisjes haalde geld eruit maar dat was niet echt, maar Amerikaans. Hierna lieten we de meisjes gaan We stonden allemaal voor de meisjes.

Volgens mij hadden alleen mijn broer en ik een capuchon op.

De fietsen waren op slot gedaan door [medeverdachte 1] en [medeverdachte 4].

[medeverdachte 1] is in die tas gegaan om de donuts te pakken. Ik heb een donut in zijn handen gezien.

8. een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van verhoor minderjarige verdachte d.d. 28 november 2017, opgenomen op pagina 181 e.v. van voornoemd dossier, inhoudende de verklaring van [verdachte].

Op woensdag 1 november 2017 was ik bij het tunneltje te Delfzijl.

Dat wij die meisjes niet weg wilden laten gaan dat klopt. Ze hebben hun fietsensleutels afgepakt. Dat waren [medeverdachte 4] en [medeverdachte 2]. Zij zijn voor hen gaan staan en hielden de meisjes tegen. Zij hebben de fietsen op slot gezet.

De rechtbank volstaat ten aanzien van het hierna onder 3 primair, 4 primair, 5 primair en 6 primair bewezen verklaarde met een opgave van de bewijsmiddelen overeenkomstig het bepaalde in artikel 359, derde lid tweede volzin, van het Wetboek van Strafvordering, nu verdachte het hierna bewezen verklaarde duidelijk en ondubbelzinnig heeft bekend.

Deze opgave luidt als volgt:

1. de verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 07 augustus 2018;

2. een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van aangifte d.d. 3 oktober 2017, opgenomen op pagina 83 e.v. van het dossier van Politie Noord-Nederland met nummer PL0100-2018010963 d.d. 17 januari 2018, inhoudende de verklaring van [naam 1], namens [benadeelde partij].

3. een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van verhoor minderjarige verdachte d.d. 28 november 2017, opgenomen op pagina 162 van het onder 2 genoemde dossier van Politie Noord-Nederland, inhoudende de verklaring van [medeverdachte 6].

4. een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van aangifte d.d. 4 januari 2018, opgenomen op pagina 39 e.v. van het onder 2 genoemde dossier van Politie Noord-Nederland, inhoudende de verklaring van [slachtoffer 5].

5. een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van verhoor minderjarige verdachte d.d. 28 november 2017, opgenomen op pagina 167 van het onder 2 genoemde dossier van Politie Noord-Nederland, inhoudende de verklaring van [medeverdachte 6].

6. een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van aangifte d.d. 19 september 2017, opgenomen op pagina 109 e.v. van het onder 2 genoemde dossier van Politie Noord-Nederland, inhoudende de verklaring van [naam 2], namens [slachtoffer 6].

7. een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van verhoor minderjarige verdachte d.d. 5 januari 2018, opgenomen op pagina 177 van het onder 2 genoemde dossier van Politie Noord-Nederland, inhoudende de verklaring van [medeverdachte 6].

8. een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van aangifte d.d. 30 maart 2018, opgenomen op pagina 81 e.v. van het dossier van Politie Noord-Nederland met nummer PL0100-2018076564 d.d. 10 april 2018, inhoudende de verklaring van [slachtoffer 7].

9. een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van verhoor getuige d.d. 31 maart 2018, opgenomen op pagina 89 e.v. van het onder 8 genoemde dossier van Politie Noord-Nederland, inhoudende de verklaring van [getuige].

10. een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van verhoor minderjarige verdachte d.d. 31 maart 2018, opgenomen op pagina 100 e.v. van het onder 8 genoemde dossier van Politie Noord-Nederland, inhoudende de verklaring van [medeverdachte 6].

Bewezenverklaring

De rechtbank acht het onder 1 primair, 2 primair, 3 primair, 4 primair, 5 primair en 6 primair ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen, met dien verstande dat:

1.

hij op 01 november 2017 te Delfzijl ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk om zich en anderen wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en bedreiging met geweld [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] en [slachtoffer 4] te dwingen tot de afgifte van geld, toebehorende aan [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] en [slachtoffer 4],

-zakelijk weergegeven- die [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] en [slachtoffer 4], met half bedekte gezichten heeft opgewacht in een fietstunnel en aldaar heeft tegen gehouden en de vrije doorgang heeft belemmerd, en daarbij de fietsen van die [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] en [slachtoffer 4] heeft vastgepakt en één of meer van die fietsen op slot heeft gezet en de fietssleutels heeft afgenomen en aan die [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] en [slachtoffer 4] heeft toegevoegd dat ze geld moesten afgeven omdat ze anders niet werden doorgelaten en bij [slachtoffer 1] en [slachtoffer 4] in de tas en/of portemonnee heeft gekeken en die [slachtoffer 1] en [slachtoffer 3] tegen de billen heeft geslagen,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

2.

hij op 01 november 2017 te Delfzijl tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen donuts, toebehorende aan [slachtoffer 4], welke diefstal werd voorafgegaan en vergezeld en gevolgd van geweld en bedreiging met geweld tegen [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] en [slachtoffer 4], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken, welk geweld en welke bedreiging met geweld hierin bestonden dat verdachte en/of zijn mededaders met half bedekte gezichten die [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] en [slachtoffer 4] hebben opgewacht in een fietstunnel en hen aldaar hebben tegen gehouden en de vrije doorgang hebben belemmerd en daarbij de fietsen van die [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] en [slachtoffer 4] hebben vastgepakt en één of meer van die fietsen op slot hebben gezet en de fietssleutels hebben afgenomen en aan die [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] en [slachtoffer 4] hebben toegevoegd dat ze geld moesten afgeven omdat ze anders niet werden doorgelaten en bij [slachtoffer 1] en [slachtoffer 4] in de tas en/of portemonnee hebben gekeken en die [slachtoffer 1] en [slachtoffer 3] tegen de billen hebben geslagen;

3.

hij op 2 oktober 2017 te Appingedam, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening uit een clubgebouw heeft weggenomen kindercrosshelmen en een paarse crossfiets en geld en snoep/drinkwaren en kleding (race-/BMX pakken), toebehorende aan anderen dan aan verdachte en zijn mededader(s), waarbij verdachte en zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats van het misdrijf hebben verschaft door middel van braak en inklimming;

4.

hij op 24 november 2017 te Appingedam tezamen en in vereniging met een ander, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een bromfiets Puch Maxi-S, toebehorende aan [slachtoffer 5];

5.

hij op 17 september 2017 te Appingedam tezamen en in vereniging met een ander, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een bromfiets Puch Maxi-S en een rode helm, toebehorende aan [slachtoffer 6], waarbij verdachte en zijn mededader die weg te nemen goederen onder hun bereik hebben gebracht door middel van verbreking;

6.

hij op 30 maart 2018 te Appingedam openlijk, te weten, op de Dijkstraat in vereniging geweld heeft gepleegd tegen een persoon te weten [slachtoffer 7] door

- hem meermalen en met kracht tegen het hoofd/gezicht en elders tegen het lichaam (w.o. de buik), te slaan en

- hem meermalen en met kracht tegen de benen en elders tegen het lichaam (w.o. de rug), te schoppen en

- hem een voetbal tegen het hoofd/gezicht te gooien en

- hem in te sluiten en te bespringen.

Verdachte zal van het meer of anders ten laste gelegde worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet bewezen acht.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Het bewezen verklaarde levert op:

1. Primair: poging tot afpersing, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde

personen.

2. Primair: diefstal, voorafgegaan en vergezeld en gevolgd van geweld en bedreiging met

geweld tegen personen, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde

personen.

3. primair: diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige zich de

toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak en

inklimming.

4. Primair: diefstal door twee of meer verenigde personen.

5. Primair: diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige het weg te

nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van verbreking.

6. Primair: openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen.

Deze feiten zijn strafbaar nu geen omstandigheden aannemelijk zijn geworden die de strafbaarheid uitsluiten.

Strafbaarheid van verdachte

De rechtbank acht verdachte strafbaar nu niet van enige strafuitsluitingsgrond is gebleken.

Strafmotivering

Vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte ter zake van het onder 1 primair, 2 primair, 3 primair, 4 primair, 5 primair en 6 primair ten laste gelegde wordt veroordeeld tot

- een leerstraf van 40 uren subsidiair 20 dagen jeugddetentie, inhoudende het volgen van de training So-Cool;

- een werkstraf van 100 uren subsidiair 50 dagen jeugddetentie, met aftrek van voorarrest;

- 4 maanden jeugddetentie, voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren met de bijzondere voorwaarden een meldplicht, het volgen van onderwijs en ITB Criem gedurende de eerste drie maanden van de proeftijd.

Standpunt van de verdediging

De raadsman heeft gepleit voor een matiging van de gevorderde straffen nu vrijspraak is bepleit ten aanzien van de feiten 1 en 2 dan wel dat het aandeel van verdachte bij die feiten gering is geweest. Voor feit 6 geldt dat het aandeel van aangever in de aanloop naar de mishandeling moet meewegen in de strafmaat.

Oordeel van de rechtbank

Bij de bepaling van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de aard en de ernst van het bewezen en strafbaar verklaarde, de omstandigheden waaronder dit is begaan, de persoon van verdachte zoals deze naar voren is gekomen uit het onderzoek op de terechtzitting en het over hem opgemaakte rapport van de Raad voor de Kinderbescherming, het verdachte betreffende uittreksel uit de justitiële documentatie, alsmede de vordering van de officier van justitie en het pleidooi van de raadsman.

De rechtbank heeft in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft samen met 4 medeverdachten een viertal meisjes tegengehouden bij een fietstunneltje in Delfzijl. Om verder te mogen fietsen moesten de meisjes geld betalen aan de groep waartoe verdachte behoorde. Die eis werd kracht bijgezet door de fietsen van de meisjes vast te houden en door de fietsen van twee meisjes op slot te zetten en de sleutels af te nemen. Ook werden tassen doorzocht en moest één meisje haar portemonnee open doen om aan te tonen dat ze geen geld had. Ook werden er twee donuts weggenomen en ter plekke opgegeten. Op enig moment zagen drie meisjes kans weg te komen nadat er twee fietsers naderden en de groep daardoor werd afgeleid. Het vierde meisje kon even later wegkomen waarbij zij op het laatste moment nog in haar borst werd geknepen door een van verdachtes medeverdachten.

Dit betreft een uitermate naar incident. De groep jongens waarvan verdachte deel uitmaakte, heeft de meisjes die zij hebben staande gehouden in de tunnel, veel angst aangejaagd.

Voor zover verdachte de rechtbank heeft willen doen geloven dat het allemaal zou zijn begonnen als “een geintje”, overweegt de rechtbank dat de wijze waarop de meisjes zijn tegengehouden -waarbij er meteen is gevraagd om geld-, in de verste verte niet is aan te merken als (het begin van) “een geintje”. Daar komt bij dat het incident zich heeft afgespeeld in een tunnel, terwijl het al donker begon te worden, en waarbij twee leden van de groep, onder wie verdachte, gezichtsbedekking droegen (te weten een capuchon en een trui die tot over de neus was opgetrokken, zodat van hun gezichten alleen de ogen te zien waren). Al met al hebben de meisjes aldus, door toedoen van de groep waartoe verdachte behoorde, in de tunnel bedreigende en angstige momenten doorgemaakt.

Voorts heeft verdachte ingebroken bij de fietscrossclub waarbij een raam is vernield. Ook heeft verdachte, samen met een ander, tweemaal een bromfiets gestolen. Dit zijn ergerniswekkende feiten die voor de slachtoffers overlast meebrengen.

Ten slotte heeft verdachte, op 30 maart 2018, (onder andere) met jongens met wie hij eerder de strafbare feiten bij de tunnel in Delfzijl heeft gepleegd, geweld gepleegd tegen een winkelier in Appingedam, in de Dijkstraat. Verdachte en zijn medeverdachten waren zeer luidruchtig aanwezig in het centrum van Appingedam, waarbij zij winkelend publiek hinderden en uitscholden. Op het moment dat de winkelier hen aansprak op hun gedrag, is deze door de groep waartoe verdachte behoorde, fors mishandeld. Verdachte heeft, samen met de overige jongens van de groep, aldus een ernstige inbreuk gemaakt op de lichamelijke (en geestelijke) integriteit van het slachtoffer. Daarnaast heeft te gelden dat, meer in het algemeen, dit bewezen verklaarde feit bijdraagt aan het ontstaan en in stand houden van in de samenleving levende gevoelens van onrust en onveiligheid.

Ten voordele van verdachte heeft de rechtbank rekening gehouden met de omstandigheid dat verdachte, die “first offender” is, sinds het plegen van het meest recente strafbare feit -de openlijke geweldpleging op 30 maart 2018- zich niet aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt en goed heeft meegewerkt aan toezicht en begeleiding tot aan de zitting, uitgevoerd door de jeugdreclassering. Doordat het gezin waarvan verdachte deel uitmaakt, nog maar kort in Nederland woont (sedert 23 juli 2017) en nog niet alle wegen in Nederland weet te bewandelen, heeft de jeugdreclassering daarbij de ITB-Criem methodiek toegepast.

In het rapport van de Raad voor de Kinderbescherming (hierna: de Raad) d.d. 30 juli 20 is vermeld dat het algemeen recidiverisico hoog is gelet op de vele mutaties die verdachte op zijn naam heeft staan. Vanuit het door de Raad verrichte onderzoek wordt de kans op herhaling als midden geschat.

Om te voorkomen dat verdachte opnieuw tot strafbare feiten komt en gelet op de jonge leeftijd van verdachte heeft de Raad besloten om fors in te zetten.

Ter vergroting van vaardigheden adviseert de Raad om verdachte de gedragsinterventie So-Cool (regulier 40 uur) op te leggen. Op die wijze leert verdachte sociale problemen op te lossen, wordt zijn zelfvertrouwen gesterkt en worden zijn sociale vaardigheden verbeterd.

Daarnaast vindt de Raad een voorwaardelijke werkstraf een passende straf als stok achter de deur om geen delicten meer te plegen. Tot slot acht de Raad het van belang dat verdachte gedurende twee jaren wordt begeleid door de jeugdreclassering waarvan de eerste drie maanden in het kader van ITB Criem en voorts dat verdachte onderwijs zal volgen. Deze bijzondere voorwaarden kunnen worden gekoppeld aan de voorwaardelijke werkstraf.

De rechtbank zal het advies van de Raad volgen, met dien verstande dat de rechtbank, naast de geadviseerde leerstraf en voorwaardelijke werkstraf, -in afwijking van dat advies- ook een deels onvoorwaardelijke werkstraf zal opleggen. Daarbij heeft de rechtbank gelet op de ernst en het aantal van de nu bewezen verklaarde feiten.

Alles afwegende komt de rechtbank tot het oordeel dat, naast het opleggen van de geadviseerde leerstraf, volstaan kan worden met het opleggen van een werkstraf van 120 uren waarvan 90 uren voorwaardelijk met daaraan gekoppeld de door de Raad geadviseerde bijzondere voorwaarden.

Benadeelde partij [slachtoffer 1]

heeft zich als benadeelde partij in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. Gevorderd wordt een bedrag van € 900,-- ter vergoeding van immateriële schade, vermeerderd met wettelijke rente vanaf de datum dat de schade is ontstaan.

Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat de vordering kan worden toegewezen met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel. De officier van justitie heeft aangegeven dat verdachte één vijfde deel van de schade dient te vergoeden oftewel € 180,--.

Standpunt van de verdediging

De raadsman heeft zich op het standpunt gesteld dat de vordering dient te worden gematigd. Uit de toelichting op de vordering valt op te maken dat er vóór het incident reeds sprake was van enige psychische problematiek bij de benadeelde partij. Daarmee valt de gevorderde immateriële schade niet volledig toe te schrijven aan de onder 1 en 2 ten laste gelegde feiten. De rechtbank dient de immateriële schade schattenderwijs vast te stellen.

Oordeel van de rechtbank

Naar het oordeel van de rechtbank is voldoende aannemelijk geworden dat de benadeelde partij immateriële schade heeft geleden en dat deze schade een rechtstreeks gevolg is van het onder 1 bewezen verklaarde. De rechtbank zal dit bedrag, gelet op alle omstandigheden, enigszins matigen tot € 500,--.

De groep die de bewezen verklaarde feiten onder 1 primair en 2 primair heeft begaan bestond uit vijf personen.

De rechtbank is met de officier van justitie van oordeel dat moet worden afgezien van het hoofdelijk toewijzen van de vordering. Gelet hierop zal de rechtbank (bij elke verdachte) de vordering toe wijzen tot een bedrag van € 100,--, te vermeerderen met de gevorderde wettelijke rente over dit bedrag vanaf 1 november 2017.

Nu vast staat dat verdachte tot het hiervoor genoemde bedrag aansprakelijk is voor de schade die door het bewezen verklaarde is toegebracht, zal de rechtbank de schadevergoedingsmaat-regel opleggen om te bevorderen dat de schade door verdachte wordt vergoed.

De rechtbank zal verdachte veroordelen in de kosten die de benadeelde partij tot aan deze uitspraak in verband met de vordering heeft gemaakt, tot op heden begroot op nihil, en in de kosten die de benadeelde partij ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog moet maken.

Benadeelde partij [slachtoffer 6]

heeft zich als benadeelde partij in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. Gevorderd wordt een bedrag van € 2770,-- ter vergoeding van materiële en immateriële schade, vermeerderd met wettelijke rente vanaf de datum dat de schade is ontstaan.

Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat de materiële schade niet is onderbouwd. In het dossier zijn bij de gestelde materiële schade bonnen overgelegd doch die bonnen corresponderen niet met de bedragen die op het schadeformulier zijn vermeld.

De gevorderde immateriële schade is onvoldoende onderbouwd.

De benadeelde partij moet daarom niet ontvankelijk worden verklaard in de vordering.

Indien de benadeelde partij alsnog in de gelegenheid zou worden gesteld de vordering nader te onderbouwen zal dit een onevenredige belasting van het strafproces tot gevolg hebben.

Standpunt van de verdediging

De raadsman acht met de officier van justitie de gevorderde materiële schade onvoldoende onderbouwd. Daar komt bij dat de brommer inmiddels al weer is verkocht.

De gevorderde immateriële schade staat in geen enkele verhouding tot het bewezen verklaarde feit en lijkt bovendien een vordering van de moeder van de benadeelde partij te zijn.

De benadeelde partij moet daarom niet-ontvankelijk worden verklaard in de vordering.

Indien de benadeelde partij alsnog in de gelegenheid zou worden gesteld de vordering nader te onderbouwen zal dit een onevenredige belasting van het strafproces tot gevolg hebben.

Oordeel van de rechtbank

Naar het oordeel van de rechtbank is voldoende aannemelijk geworden dat de benadeelde partij schade heeft geleden en dat deze schade een rechtstreeks gevolg is van het onder 5 primair bewezen verklaarde.

De rechtbank neemt, bij de vaststelling van de materiële schade, als uitgangspunt het schadeoverzicht vermeld op pagina 141 van het dossier van Politie Noord-Nederland met nummer PL0100-2018010963 en dan alleen die schade die betrekking heeft op het feit en waarvan bonnen zijn overgelegd. De rechtbank houdt derhalve geen rekening met de kosten ‘bloemetje’. Evenmin houdt de rechtbank rekening met opgevoerde ‘werkuren reparatie’ nu niet gebleken is dat deze kosten daadwerkelijk zijn gemaakt. Ook de opgevoerde ‘kosten afhandeling’ laat de rechtbank buiten de vaststelling van de schade.

De rechtbank acht de materiële schade toewijsbaar tot een bedrag van € 297,39.

Gelet op de aard van het feit is een vergoeding van immateriële schade in beginsel niet op zijn plaats. Dit is anders indien de benadeelde psychische klachten ondervindt naar aanleiding van het feit en deze klachten zijn onderbouwd met een rapport van een deskundige, zoals een arts, psycholoog of psychiater. In het onderhavige geval is van onderbouwing met een dergelijk rapport geen sprake.

De vordering zal daarom worden toegewezen tot een bedrag van € 297,39, te vermeerderen met de gevorderde wettelijke rente over dit bedrag vanaf 17 september 2017.

De rechtbank stelt vast dat verdachte het strafbare feit samen met een ander heeft gepleegd en dat zij naar civielrechtelijke maatstaven hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schade, waarvan vergoeding wordt gevorderd. Bij de veroordeling tot betaling van de schadever-goeding zal ook worden bepaald dat wanneer de schadevergoeding door de medeverdachte/ mededader is betaald, verdachte dit bedrag niet meer aan de benadeelde partij hoeft te betalen, en andersom.

Nu vast staat dat verdachte tot het hiervoor genoemde bedrag aansprakelijk is voor de schade die door het bewezen verklaarde is toegebracht, zal de rechtbank de schadevergoedingsmaat-regel opleggen om te bevorderen dat de schade door verdachte wordt vergoed.

De rechtbank zal verdachte veroordelen in de kosten die de benadeelde partij tot aan deze uitspraak in verband met de vordering heeft gemaakt, tot op heden begroot op nihil, en in de kosten die de benadeelde partij ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog moet maken.

Toepassing van wetsartikelen

De rechtbank heeft gelet op de artikelen 27, 36f, 45, 77a, 77g, 77m, 77n, 77x, 77y, 77z, 77aa, 77gg, 141, 310, 311, 312 en 317 van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze artikelen golden ten tijde van het bewezen verklaarde.

Uitspraak

De rechtbank

Verklaart het onder 1 primair, 2 primair, 3 primair, 4 primair, 5 primair en 6 primair ten laste gelegde bewezen, te kwalificeren en strafbaar zoals voormeld en verdachte daarvoor strafbaar.

Verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan het bewezen verklaarde en spreekt verdachte daarvan vrij.

Veroordeelt verdachte tot:

een taakstraf bestaande uit een leerstraf voor de duur van 40 uren, welke

leerstraf inhoudt dat verdachte de gedragsinterventie So-Cool dient te volgen.

Beveelt dat voor het geval de veroordeelde de leerstraf niet naar behoren verricht, vervangende jeugddetentie voor de duur van 20 dagen zal worden toegepast.

een taakstraf bestaande uit een werkstraf voor de duur van 120 uren.

Bepaalt dat van deze taakstraf een gedeelte, groot 90 uren, niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, op grond dat de veroordeelde voor het einde van of gedurende de proeftijd, welke hierbij wordt vastgesteld op 2 jaren, de hierna te noemen algemene of bijzondere voorwaarden niet heeft nageleefd.

Beveelt dat voor het geval de veroordeelde het onvoorwaardelijk opgelegde deel van de taakstraf niet naar behoren verricht, vervangende jeugddetentie voor de duur van 15 dagen zal worden toegepast.

Beveelt voorts dat, indien het mocht komen tot de tenuitvoerlegging van het voorwaardelijk opgelegde deel van de taakstraf, vervangende jeugddetentie voor de duur van 45 dagen zal worden toegepast, indien de veroordeelde dat deel van de taakstraf niet naar behoren verricht.

Beveelt dat de tijd door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde taakstraf geheel in mindering zal worden gebracht naar de maatstaf van 2 uren per dag inverzekeringstelling.

Stelt als algemene voorwaarden:

1. dat de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;

2. dat de veroordeelde ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit, medewerking verleent aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbiedt;

3. dat de veroordeelde medewerking verleent aan het reclasseringstoezicht als bedoeld in artikel 77aa, eerste tot en met het vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen.

Stelt als bijzondere voorwaarden:

1. dat de veroordeelde zich op uitnodiging zal melden bij Jeugdbescherming Noord en Veilig Thuis te Groningen. Hierna dient veroordeelde zich te blijven melden zo frequent en zolang de jeugdreclassering dit, tijdens de proeftijd, noodzakelijk acht;

2. dat de veroordeelde volgens het lesrooster onderwijs zal volgen;

3. dat de veroordeelde mee zal werken aan de intensieve begeleiding in het kader van ITB Criem voor de duur van drie maanden.

Draagt de gecertificeerde instelling Jeugdbescherming Noord en Veilig Thuis te Groningen op toezicht te houden op de naleving van de voorwaarden en de veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden.

Ten aanzien van 18.840015-18, feit 1 primair en feit 2 primair:

Wijst de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 1] toe tot na te melden bedrag en veroordeelt verdachte mitsdien tot betaling aan deze benadeelde partij van een bedrag van € 100,-- (zegge: honderd euro), te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 1 november 2017.

Bepaalt dat de benadeelde partij [slachtoffer 1] voor het overige in haar vordering niet ontvankelijk is en dat dit deel van de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht.

Veroordeelt verdachte in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak alsnog te maken, tot heden begroot op nihil.

Legt aan verdachte de verplichting op aan de staat, ten behoeve van het slachtoffer [slachtoffer 1] te betalen een bedrag van € 100,-- (zegge: honderd euro), te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 1 november 2017, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door jeugddetentie voor de duur van 0 dagen, met dien verstande dat de toepassing van de vervangende hechtenis de hiervoor opgelegde verplichting niet opheft.

Dit bedrag bestaat uit immateriële schade.

Bepaalt daarbij dat, indien verdachte heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan de staat ten behoeve van het slachtoffer [slachtoffer 1] daarmee de verplichting van verdachte om aan de benadeelde partij dit bedrag te betalen komt te vervallen en omgekeerd, dat, indien verdachte aan de benadeelde partij het opgelegde bedrag heeft betaald, daarmee de verplichting tot betaling aan de staat van dit bedrag komt te vervallen.

Ten aanzien van 18.840015-18, feit 5 primair:

Wijst de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 6] toe tot na te melden bedrag en veroordeelt verdachte mitsdien tot betaling aan deze benadeelde partij van een bedrag van € 297,39 (zegge: tweehonderdzevenennegentig euro en negenendertig eurocent), te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 17 september 2017, in dier voege, dat indien dit bedrag door de mededader van verdachte geheel of gedeeltelijk is of wordt betaald, verdachte in zoverre is of zal zijn bevrijd.

Bepaalt dat de benadeelde partij [slachtoffer 6] voor het overige in haar vordering niet ontvankelijk is en dat dit deel van de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht.

Veroordeelt verdachte in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak alsnog te maken, tot heden begroot op nihil.

Legt aan verdachte de verplichting op aan de staat, ten behoeve van het slachtoffer [slachtoffer 6] te betalen een bedrag van € 297,39 (zegge: tweehonderdzevenennegentig euro en negenendertig eurocent), te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 17 september 2017, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door jeugddetentie voor de duur van 0 dagen, met dien verstande dat de toepassing van de vervangende hechtenis de hiervoor opgelegde verplichting niet opheft, in dier voege, dat indien dit bedrag door de mededader van verdachte geheel of gedeeltelijk is of wordt betaald, verdachte in zoverre is of zal zijn bevrijd.

Dit bedrag bestaat uit materiële schade.

Bepaalt daarbij dat, indien verdachte heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan de staat ten behoeve van het slachtoffer [slachtoffer 6] daarmee de verplichting van verdachte om aan de benadeelde partij dit bedrag te betalen komt te vervallen en omgekeerd, dat, indien verdachte aan de benadeelde partij het opgelegde bedrag heeft betaald, daarmee de verplichting tot betaling aan de staat van dit bedrag komt te vervallen.

Dit vonnis is gewezen door mr. B.I. Klaassens, voorzitter, tevens kinderrechter, mr. E. Läkamp en mr. R. Depping, rechters, bijgestaan door D.C. Witvoet, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 23 augustus 2018.