Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2018:2763

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
16-07-2018
Datum publicatie
16-07-2018
Zaaknummer
18-830282-17
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Medeplichtig aan cardsharing. Taakstraf.

Wetsverwijzingen
Wetboek van Strafrecht 326c
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling strafrecht

Locatie Groningen

parketnummer 18/830282-17

Vonnis van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken d.d. 16 juli 2018 in de zaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] 1969 te [geboorteplaats] ,

wonende te [woonadres] .

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 2 juli 2018.

Verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. C. Eenhoorn, advocaat te Groningen. Het openbaar ministerie is ter terechtzitting vertegenwoordigd door mr. J. Houwink.

Tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

Primair

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 oktober 2013 tot en met 1 maart 2017 te Groningen en/of elders in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, zijn beroep heeft gemaakt van het opzettelijk uit winstbejag bewaren en/of vervaardigen en/of openlijk ter verspreiding aanbieden van (een) voorwerp(en) en/of (een) gegeven(s) dat/die kennelijk bestemd was/waren tot het plegen van het misdrijf om met het oogmerk daarvoor niet volledig te betalen door een technische

ingreep en/of met behulp van valse signalen gebruik te maken van een dienst die via telecommunicatie aan het publiek wordt aangeboden, immers heeft/hebben hij en/of zijn medeverdachte(n) (telkens),

- een of meer voorwerp(en), te weten een of meer gemodificeerde ontvanger(s)/dreambox(en), inclusief de benodigde programmatuur, althans een of meer computerconfiguratie(s) en/of een of meer smartcard lezer(s) en/of een

computerprogramma genaamd " [programma] " en/of een of meer smartcard(s) van (een)

aanbieder(s) van abonneetelevisie, ter verspreiding voorhanden gehad en/of bewaard en/of vervaardigd, en/of

- een of meer advertentie(s) geplaatst op de website marktplaats.nl waarin

die/deze gemodificeerde ontvanger(s)/dreambox(en) te koop en/of openlijk ter verspreiding werden aangeboden, en/of

- die/deze gemodificeerde ontvanger(s)/dreambox(en), inclusief de benodigde programmatuur, althans die/deze computerconfiguratie(s) en/of die/deze

smartcard lezer(s) en/of dat computerprogramma genaamd " [programma] " en/of die/deze smartcard(s) van (een) aanbieder(s) van abonneetelevisie, (al dan niet via voornoemde advertentie(s) op de website marktplaats.nl) verkocht, en/of

- door een of meer technische ingre(e)p(en) en/of valse signa(a)l(en) middels eerdergenoemde gemodificeerde ontvanger(s)/dreambox(en), althans computerconfiguratie(s) en/of smartcard lezer(s) en/of computerprogramma en/of smartcard(s), via het internet abonneetelevisie ter beschikking gesteld aan (ongeveer) 177, althans 125 tot 175, althans een of meerdere, gebruiker(s)/ afnemer(s)/klant(en), en/of

- voor de aldus ter beschikking gestelde abonneetelevisie (telkens) abonnementsgeld ontvangen en/of nieuwe en/of betalende gebruikers/afnemers/ klanten aangeleverd gekregen, althans een vergoeding gevraagd en/of verkregen van voornoemde gebruiker(s)/afnemer(s)/klant(en), althans een of meer ander(en), aan wie hij/zij deze abonneetelevisie ter beschikking heeft/hebben gesteld;

Subsidiair

[medeverdachte] op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 oktober 2013 tot en met 1 maart 2017 te Groningen en/of elders in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, zijn beroep heeft gemaakt van het opzettelijk uit winstbejag bewaren en/of vervaardigen en/of openlijk ter verspreiding aanbieden van (een) voorwerp(en) en/of (een) gegeven(s) dat/die kennelijk bestemd was/waren tot het plegen van het misdrijf om met het oogmerk daarvoor niet volledig te betalen door een technische

ingreep en/of met behulp van valse signalen gebruik te maken van een dienst die via telecommunicatie aan het publiek wordt aangeboden, immers heeft/hebben die [medeverdachte] en/of zijn medeverdachte(n) (telkens),

- een of meer voorwerp(en), te weten een of meer gemodificeerde ontvanger(s)/dreambox(en), inclusief de benodigde programmatuur, althans een of meer computerconfiguratie(s) en/of een of meer smartcard lezer(s) en/of een

computerprogramma genaamd " [programma] " en/of een of meer smartcard(s) van (een)

aanbieder(s) van abonneetelevisie, ter verspreiding voorhanden gehad en/of bewaard en/of vervaardigd, en/of

- een of meer advertentie(s) geplaatst op de website marktplaats.nl waarin

die/deze gemodificeerde ontvanger(s)/dreambox(en) te koop en/of openlijk ter verspreiding werden aangeboden, en/of

- die/deze gemodificeerde ontvanger(s)/dreambox(en), inclusief de benodigde programmatuur, althans die/deze computerconfiguratie(s) en/of die/deze

smartcard lezer(s) en/of dat computerprogramma genaamd " [programma] " en/of die/deze smartcard(s) van (een) aanbieder(s) van abonneetelevisie, (al dan niet via voornoemde advertentie(s) op de website marktplaats.nl) verkocht, en/of

- door een of meer technische ingre(e)p(en) en/of valse signa(a)l(en) middels eerdergenoemde gemodificieerde ontvanger(s)/dreambox(en), althans computerconfiguratie(s) en/of smartcard lezer(s) en/of computerprogramma en/of smartcard(s), via het internet abonneetelevisie ter beschikking gesteld aan (ongeveer) 177, althans 125 tot 175, althans een of meerdere, gebruiker(s)/ afnemer(s)/klant(en), en/of

- voor de aldus ter beschikking gestelde abonneetelevisie (telkens) abonnementsgeld ontvangen en/of nieuwe en/of betalende gebruikers/afnemers/ klanten aangeleverd gekregen, althans een vergoeding gevraagd en/of verkregen van voornoemde gebruiker(s)/afnemer(s)/klant(en), althans een of meer ander(en), aan wie hij/zij deze abonneetelevisie ter beschikking heeft/hebben gesteld,

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 maart 2016 tot en met 1 maart 2017 te Groningen en/of elders in Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens) opzettelijk gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest, door de door deze [medeverdachte] aangeboden en/of gemodificeerde ontvanger(s)/dreambox(en)), inclusief de benodigde programmatuur, althans computerconfiguratie(s) en/of smartcard lezer(s) en/of computerprogramma genaamd " [programma] " en/of smartcard(s), aan een of meerdere perso(o)n(en) door te verkopen en/of aan/door te leveren en/of deze/die bij een of meerdere perso(o)n(en) te installeren,

althans een of meerdere perso(o)n(en) als gebruiker(s)/afnemer(s)/klant(en) bij die [medeverdachte] aan te leveren die (tegen betaling) een gemodificeerde ontvanger/dreambox, inclusief de benodigde programmatuur, althans een computerconfiguratie en/of smartcard lezer en/of een computerprogramma genaamd " [programma] " en/of smartcard (van die [medeverdachte] ) hebben afgenomen, en/of

-via die [medeverdachte] het bijbehorende (valse) signaal van die abonneetelevisie

aan/bij een of meerdere pers(o)on(en) aan te bieden en/of te leveren en/of aan te leggen en/of te installeren, althans een of meerdere perso(o)n(en) als gebruiker(s)/afnemer(s)/klant(en)

bij die [medeverdachte] aan te leveren die tegen betaling het (valse) signaal van die abonneetelevisie (van die [medeverdachte] ) hebben afgenomen, en/of

al dan niet op verzoek van die [medeverdachte] een of meer gemodificeerde ontvanger(s)/dreambox(en), althans een of meer computerconfiguratie(s) en/of een of meer smartcard lezer(s) en/of een computerprogramma genaamd " [programma] " en/of een of meer smartcard(s) en/of het bijbehorende signaal bij een of meer gebruiker(s)/afnemer(s)/klant(en) van die door [medeverdachte] en/of verdachte ter beschikking gestelde abonneetelevisie te repareren en/of te installeren en/of her-installeren en/of controleren.

Beoordeling van het bewijs

Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft ter terechtzitting veroordeling gevorderd voor het primair ten laste gelegde. Hij heeft daartoe het volgende aangevoerd.

Verdachte is medepleger van cardsharing, een fenomeen dat -samengevat- inhoudt dat een televisiesignaal via gemodificeerde apparatuur, een zogenoemde dreambox, wordt doorgezonden naar derden, zonder dat de oorspronkelijke signaalaanbieder daarvan wetenschap draagt en zonder dat deze het doorzenden goedkeurt. Voornoemde derden ontlopen op die manier de betalingsverplichting aan de oorspronkelijke aanbieder. Als tegenprestatie voor het illegaal ontvangen van het signaal betalen zij abonnementsgeld aan degene die het signaal illegaal aan hen doorgeleidt. Dit abonnementsgeld betreft een bedrag dat substantieel lager is dan het abonnementsgeld dat de oorspronkelijke aanbieder in rekening brengt. In de handelspraktijk van [medeverdachte] leverde verdachte een grote hoeveelheid klanten aan, in ieder geval 21. Daarnaast bemoeide verdachte zich met de beschikbaarheid van het signaal en ging over tot herstelwerkzaamheden van de signaalverbinding bij de klanten als er door hen problemen werden gesignaleerd. Ook leverde hij dreamboxen aan klanten en hield hij zich bezig met het innen van abonnementsgelden. Deze werkzaamheden van verdachte zijn van zodanig gewicht dat gesproken kan worden van een significante bijdrage van wezenlijke omvang aan de bedrijfsvoering, zodat zijn rol moet worden aangemerkt als die van medepleger.

Standpunt van de verdediging

De raadsman heeft betoogd dat verdachte moet worden vrijgesproken van het primair en subsidiair ten laste gelegde.

Met betrekking tot het primair ten laste gelegde heeft de raadsman zich op het standpunt gesteld dat zich hiervoor in het dossier geen enkel bewijs bevindt. Verdachte heeft in opdracht van [medeverdachte] en op diens aanwijzing incidenteel, en zonder daarvoor een vergoeding te ontvangen, enkele herstelwerkzaamheden aan de dreamboxen van klanten van [medeverdachte] uitgevoerd, wat zich beperkte tot het ‘resetten’ van het apparaat. Daarnaast heeft hij enkele klanten aangeleverd. De handel van [medeverdachte] oogde door diens advertenties op Marktplaats legaal. Verdachte was van diens illegale activiteiten niet op de hoogte. Nu verdachte niet op de hoogte was van het illegale karakter van de bedrijfsvoering van [medeverdachte] , ontbreekt de opzet op het gronddelict. Van de subsidiair ten laste gelegde medeplichtigheid is dan evenmin sprake.

Oordeel van de rechtbank

De rechtbank past de volgende bewijsmiddelen toe die de voor de bewezenverklaring redengevende feiten en omstandigheden bevatten zoals hieronder zakelijk weergegeven.

1. De door verdachte op de terechtzitting van 2 juli 2018 afgelegde verklaring, voor zover inhoudende:

Ik wist dat [medeverdachte] televisiesignalen doorgeleidde aan derden door middel van dreamboxen. Via WhatsApp heb ik contact met [medeverdachte] over herstel aan dreamboxen gehad. Wanneer zijn klanten [medeverdachte] niet konden bereiken, belden zij mij. Ik ging naar die betreffende klant en verrichtte de herstelwerkzaamheden. Dat deed ik één a twee keer per week.

Mijn vader, zus en neef hebben via mij signaal ontvangen.

2. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 23 mei 2017 opgenomen op pagina 218 e.v. van het dossier van Politie Noord-Nederland met [nummer] d.d. 27 juli 2017, inhoudende als verklaring van verdachte:
V: Wat betaalt jouw vader voor het abonnement?
A: 75 euro per jaar.
V: Wat krijgt hij daarvoor?

A: Alle zenders, Filmnet, Sport enzovoort

V: Wat betaal jij voor je abonnement bij Ziggo?
A: 80 euro per maand.
V: Krijg je ook alle zenders?
A: Nee, alleen de basis.

3. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van verhoor (mede)verdachte d.d. 13 april 2017, opgenomen op pagina 100 e.v. van voornoemd dossier van Politie Noord-Nederland, inhoudende als verklaring van [medeverdachte] , zakelijk weergegeven:

Het is begonnen als hobby. Ik ben mij verder in cardsharing gaan verdiepen. Daarna waren er meerdere mensen die hier interesse in hadden. En heb ik dit helemaal uitgebreid. Ik heb op Marktplaats advertenties geplaatst voor dreamboxen, niet voor abonnementen. Klanten kochten bij mij zo'n dreambox en daar konden ze een abonnement bij krijgen. Een abonnement kostte 50 of 80 euro per jaar.

V: Uit de administratie blijkt dat jij al betalingen ontvangt van abonnementen uit 2014.
A: Het kan… ik ontken het niet.

V: Hoeveel afnemers heb je?

A: Tussen de 75 en 100 klanten…als ik de vrienden erbij reken, zijn dat ook nog 50 of 75.

V: Hoe worden de (dreambox)ontvangers van de klanten voorbereid?
A: De software stond er al op. De serverlijn moet er nog op gezet worden. Als het mijn klanten waren deed ik dat zelf, dan werd het vanaf de leverancier kant en klaar geleverd.

V: Levert [verdachte] ook klanten aan?

A: Ja, dat doet hij wel. U ziet in de lijst staan "Via [verdachte] " Deze heeft hij mij aangeleverd.

4. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen ten behoeve van de strafzaak betreffende het onderzoek naar cardsharing “Onderzoek [onderzoeksnaam] , d.d. 27 juli 2017, opgenomen voorin voornoemd dossier van Politie Noord-Nederland, inhoudende als relatering van verbalisanten:
Op 2 maart 2017 vond er in het perceel [adres] te Groningen een doorzoeking plaats. In de woning van [medeverdachte] werden twee inwerking zijnde routers aangetroffen. Uit de gebruikersgegevens van de routers blijkt dat onder ander de servers waren aangesloten op het internet. Tevens bleken de poorten 9000 en 12000 open te staan. Deze specifieke (toegangs)netwerkpoorten worden gebruikt voor cardsharen.

5. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van verhoor d.d. 23 mei 2017, opgenomen op pagina 219 e.v. van voornoemd dossier van Politie Noord-Nederland, met als bijlage bij dit verhoor de WhatsAppgesprekken tussen verdachte (V) en [medeverdachte] (G), waaronder:

14 oktober 2016 (p. 228)

V ' [persoon 1] heeft last van zijn [naam] box' / 'Box van vader doet het weer niet'

G 'Alles moet weer draaien'

Datum onbekend (p. 240)

V 'Voor administratie van jouw, is dat [persoon 1] moest verlengen op 26-11-16.
Maar hij loopt door 3 klanten aangebracht. [persoon 2] moet op 7-12-16
verlengen Loopt ook door 3klanten aangebracht.'

Datum onbekend (p. 245)

V 'Morgen broer. Ben jij gewoon thuis [persoon 3] heeft één klant met 2 boxen van
satellieten.. hij wil daar lijntjes in. Kan dat vandaag..hoor van je.'

Datum onbekend (p. 248)
G 'Had een klant die vroeg of het nou goedkoper werd omdat HBO eraf is. (…)'
V 'Wat een sukkel'

G 'Ze kijken al goedkoop en dan nog is het niet goed'
1 maart 2017 (p. 251)

V 'Hey broer werkt de Switch met stroom of zonder stroom'

6. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 10 april 2017, opgenomen op pagina 322 e.v. van voornoemd dossier, inhoudende als relaas van verbalisant:

In dit bestand worden alle gebruikers aangegeven die met behulp van een gebruikersnaam en wachtwoord gebruik kunnen maken van het cardsharen en kunnen profiteren van de gedeelde sleutel. In iedere regel beginnend met 'F:' wordt een mogelijke gebruiker weergegeven.

(bijlage 1, p. 324 e.v.)

F: [klant] # via [verdachte]

F: [klant] # Via [verdachte]

F: [klant] # [verdachte]

F: [klant] Via [verdachte]

F: [klant] # Via [verdachte]

F: [klant] # Via [verdachte]

F: [klant] # Via [verdachte]

F: [klant] Via [verdachte]

F: [klant] VIA [verdachte] 60euro

F: [klant] # VIA [verdachte] 60euro

F: [klant] # Via [verdachte]

F: [klant] #Via [verdachte]

F: [klant] # Via [verdachte]

F: [klant] # Via [verdachte]

F: [klant] # [verdachte]

F: [klant] # Via [verdachte]

F: [klant] # Via [verdachte] 1 jaar gratis

F: [klant] # Via [verdachte] - [persoon 4]

F: [klant] # Via [verdachte] - [persoon 2]

F: [klant] # Via [verdachte] - [persoon 3]

F: [klant] # Via [verdachte]

F: [klant] # Via [verdachte]

Met betrekking tot de hiervoor weergegeven standpunten overweegt de rechtbank het volgende.

De rechtbank stelt op grond van de bewijsmiddelen allereerst vast dat verdachte in ieder geval 22 “abonnees” heeft aangebracht bij medeverdachte [medeverdachte] , die in de periode van 1 januari 2014 tot en met 1 maart 2017 door middel van cardsharing op illegale wijze “abonnees” voorzag van televisiesignaal. Uit de WhatsAppgesprekken blijkt dat verdachte medeverdachte [medeverdachte] erop wees dat bepaalde klanten wel of juist geen abonnementsgeld waren verschuldigd. Verdachte wist aldus van de betalingsverplichting die “abonnees” jegens [medeverdachte] hadden. Verder kan op grond van de bewijsmiddelen worden vastgesteld dat verdachte ook bekend was met de hoogte van het aan medeverdachte [medeverdachte] verschuldigde abonnementsgeld voor het ontvangen van nagenoeg alle zenders, alsmede dat dit aanzienlijk veel minder was dan het bedrag dat hij op dat moment zelf voor het kunnen ontvangen van het basispakket aan Ziggo was verschuldigd. Hieruit kan naar het oordeel van de rechtbank voldoende worden afgeleid dat het verdachte duidelijk was dat de “abonnees” van medeverdachte [medeverdachte] geen betaling verrichtten aan de oorspronkelijke aanbieder van het signaal en dat de oorspronkelijke aanbieder van het signaal hierdoor werd benadeeld. Verdachte was aldus van het illegale karakter van de bedrijfsvoering van medeverdachte [medeverdachte] op de hoogte. Desondanks heeft verdachte zijn dienstverlening gecontinueerd. Dit toont aan dat verdachtes opzet gericht was op het gronddelict.

De vraag die vervolgens voorligt is of de rol die verdachte heeft gespeeld in de bedrijfsvoering van [medeverdachte] die van medepleger of van medeplichtige is.

Medeplegen vereist een bewuste en nauwe samenwerking gericht op het voltooien van het delict. Bij de vorming van haar oordeel dat sprake is van de voor medeplegen vereiste nauwe en bewuste samenwerking, kan de rechtbank rekening houden met onder meer de intensiteit van de samenwerking, de onderlinge taakverdeling, de rol in de voorbereiding, de uitvoering of de afhandeling van het delict en het belang van de rol van de verdachte, diens aanwezigheid op belangrijke momenten en het zich niet terugtrekken op een daartoe geëigend tijdstip.

Van medeplichtigheid is sprake wanneer iemand hulp verleent bij een misdrijf dat door een ander wordt begaan.

Op grond van de verklaring van verdachte en de WhatsApp-gesprekken in de periode van
14 oktober 2016 tot 1 maart 2017 stelt de rechtbank vast dat verdachte, naast het aanbrengen van nieuwe “abonnees”, met regelmaat in opdracht van medeverdachte [medeverdachte] erop uitging om haperende signaalverbindingen te herstellen. Verdachte heeft hiermee binnen het door [medeverdachte] opgezette cardsharingsysteem op zichzelf een rol van niet geringe betekenis gehad. Het verhelpen van storingen in de lijnen bij de afnemers is immers essentieel geweest voor de bedrijfsvoering. Nu deze handelingen echter niet in het primair ten laste gelegde aan verdachte en/of zijn medeverdachte worden verweten, kunnen deze ook niet bijdragen aan de bewijsvoering voor het ten laste gelegde medeplegen. De rechtbank is voorts van oordeel dat de rol van verdachte (waarbij het accent lag op de onderhoudswerkzaamheden in het natraject) sterk ondergeschikt was aan de rol van medeverdachte [medeverdachte] , die het systeem heeft opgezet en uitgedacht, daarbij de administratie voerde en verdachte aanstuurde in diens werkzaamheden.

Alles afwegende komt de rechtbank tot de slotsom dat de door verdachte geleverde bijdrage aan de verweten gedragingen meer van ondersteunende aard is geweest en van onvoldoende gewicht is geweest om hem als medepleger van medeverdachte [medeverdachte] aan te merken. De rechtbank acht het primair ten laste gelegde niet wettig en overtuigend bewezen. Verdachte zal daarom hiervan worden vrijgesproken.

Wel is er voldoende bewijs voor medeplichtigheid van verdachte aan het strafbare feit van medeverdachte [medeverdachte] , nu verdachte met zijn handelen medeverdachte [medeverdachte] behulpzaam is geweest bij het opgezette cardsharingsysteem. Daarbij kent de rechtbank aan de omstandigheid dat verdachte “abonnees” heeft geworven voor medeverdachte [medeverdachte] een beperkte waarde toe, nu de acquisitie van medeverdachte [medeverdachte] er op was gericht dat deze (deels) door derden/”abonnees” werd verzorgd. De rechtbank acht het subsidiair ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen.

Bewezenverklaring

De rechtbank acht het subsidiair ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen, met dien verstande dat:

[medeverdachte] in de periode van 1 januari 2014 tot en met 1 maart 2017 te Groningen en elders in Nederland zijn beroep heeft gemaakt van het opzettelijk openlijk ter verspreiding aanbieden van voorwerpen en gegevens die kennelijk bestemd waren tot het plegen van het misdrijf om met het oogmerk daarvoor niet volledig te betalen door een technische ingreep en met behulp van valse signalen gebruik te maken van een dienst die via telecommunicatie aan het publiek wordt aangeboden, immers heeft die [medeverdachte] telkens

- voorwerpen, te weten een of meer gemodificeerde ontvanger(s)/dreambox(en), inclusief de benodigde programmatuur ter verspreiding voorhanden gehad, en

- advertenties geplaatst op de website marktplaats.nl waarin die ontvanger(s)/ dreambox(en) te koop en/of openlijk ter verspreiding werden aangeboden, en/of

- deze gemodificeerde ontvanger(s)/dreambox(en), inclusief de benodigde programmatuur, al dan niet via voornoemde advertentie(s) op de website marktplaats.nl verkocht, en

- door technische ingrepen en/of valse signalen middels eerdergenoemde gemodificeerde ontvanger(s)/dreambox(en), via het internet abonneetelevisie ter beschikking gesteld aan 125 tot 175 gebruikers/afnemers/klanten, en/of

- voor de aldus ter beschikking gestelde abonneetelevisie telkens abonnementsgeld ontvangen en/of nieuwe en/of betalende gebruikers/afnemers/ klanten aangeleverd gekregen, en/of verkregen van voornoemde gebruikers/afnemers/klanten,

bij het plegen van welk misdrijf verdachte op meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 14 oktober 2016 tot en met 1 maart 2017 te Groningen en elders in Nederland meermalen telkens opzettelijk behulpzaam is geweest, door meerdere personen als gebruiker(s)/ afnemer(s)/klant(en) bij die [medeverdachte] aan te leveren die tegen betaling het valse signaal van die abonneetelevisie (van die [medeverdachte] ) hebben afgenomen, en al dan niet op verzoek van die [medeverdachte] een of meer gemodificeerde ontvanger(s)/dreambox(en) en/of het bijbehorende signaal bij een of meer gebruiker(s)/afnemer(s)/klant(en) van die door [medeverdachte] ter beschikking gestelde abonneetelevisie te repareren en her-installeren en controleren.

Verdachte zal van het meer of anders ten laste gelegde worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet bewezen acht.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Het bewezen verklaarde levert op:

subsidiair: medeplichtigheid aan uit hoofde van beroep opzettelijk een voorwerp dat kennelijk is bestemd, of gegevens die kennelijk zijn bestemd, tot het plegen van het in het eerste lid van artikel 326c van het Wetboek van Strafrecht bedoelde misdrijf openlijk ter verspreiding aanbieden.

Dit feit is strafbaar nu geen omstandigheden aannemelijk zijn geworden die de strafbaarheid uitsluiten.

Strafbaarheid van verdachte

De rechtbank acht verdachte strafbaar nu niet van enige strafuitsluitingsgrond is gebleken

Strafmotivering

Vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte ter zake van het primair ten laste gelegde wordt veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden met een proeftijd van 3 jaar en tot een taakstraf van 180 uur.

Standpunt van de verdediging

De raadsman heeft gepleit voor vrijspraak, zodat geen oplegging van straf dient te volgen.

Oordeel van de rechtbank

Bij de bepaling van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de aard en de ernst van het bewezen en strafbaar verklaarde, de omstandigheden waaronder dit is begaan, de persoon van verdachte zoals deze naar voren is gekomen uit het onderzoek op de terechtzitting, het verdachte betreffende uittreksel uit de justitiële documentatie, alsmede de vordering van de officier van justitie en het pleidooi van de raadsman.

De rechtbank heeft in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte is behulpzaam geweest bij de illegale handelspraktijk van medeverdachte [medeverdachte] , waarbij door middel van cardsharing een groot aantal ”abonnees” illegaal is voorzien van televisiesignaal. Verdachte heeft “abonnees” aangedragen en in opdracht van medeverdachte [medeverdachte] storingen in het televisiesignaal verholpen. Verdachte heeft hiermee bijgedragen aan een stelselmatige benadeling van een leverancier van televisiesignalen.

Anders dan zijn medeverdachte [medeverdachte] heeft verdachte ter zitting er geen enkele blijk van gegeven dat hij het laakbare van zijn handelen inziet.

Ten voordele van verdachte spreekt dat hij niet eerder is veroordeeld voor het plegen strafbare feiten. Verdachte lijkt, zo volgt uit de ter terechtzitting door hem verstrekte informatie, zijn leven op orde te hebben.

Gelet op het voorgaande acht de rechtbank een deels voorwaardelijke taakstraf van na te noemen duur passend en geboden. Het voorwaardelijke deel ervan dient ertoe verdachte ervan te weerhouden in de toekomst strafbare feiten te plegen. Nu de rechtbank, anders dan de officier van justitie, geen medeplegen bewezen acht, komt de rechtbank tot een andere en lagere straf dan die door de officier van justitie is gevorderd.

Toepassing van wetsartikelen

De rechtbank heeft gelet op de artikelen 14a, 14b, 22c, 22d, 48, 326c van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze artikelen golden ten tijde van het bewezen verklaarde.

Uitspraak

De rechtbank

Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte primair is ten laste gelegd en spreekt verdachte daarvan vrij.

Verklaart het subsidiair ten laste gelegde bewezen, te kwalificeren en strafbaar zoals voormeld en verdachte daarvoor strafbaar.

Verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan het bewezen verklaarde en spreekt verdachte daarvan vrij.

Veroordeelt verdachte tot:

een taakstraf voor de duur van 150 uren.

Bepaalt dat van deze taakstraf een gedeelte, groot 50 uren, niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, op grond dat de veroordeelde zich voor het einde van een proeftijd, welke hierbij wordt vastgesteld op 2 jaar, aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.

Beveelt dat voor het geval de veroordeelde het onvoorwaardelijk opgelegde deel van de taakstraf niet naar behoren verricht, vervangende hechtenis voor de duur van 50 dagen zal worden toegepast.

Beveelt voorts dat, indien het mocht komen tot de tenuitvoerlegging van het voorwaardelijk opgelegde deel van de taakstraf, vervangende hechtenis voor de duur van 25 dagen zal worden toegepast, indien de veroordeelde dat deel van de taakstraf niet naar behoren verricht.

Dit vonnis is gewezen door mr. M. Haisma, voorzitter, mr. L.W. Janssen en mr. J. Edgar, rechters, bijgestaan door mr. E.W. Jeuring, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 16 juli 2018.

Mr. L.W. Janssen is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.