Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2017:536

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
16-02-2017
Datum publicatie
17-02-2017
Zaaknummer
18/830024-16
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Een 45-jarige man uit Ter Apel is door de rechtbank Noord-Nederland veroordeeld voor bezit en vervaardiging van kinderporno. Op de computer en laptops van de man is een grote hoeveelheid kinderporno gevonden die hij in een periode van ruim vijf jaar heeft gedownload. Op een videocamera zijn daarnaast kinderpornografische films aangetroffen van zijn dochters. De rechtbank tilt zwaar aan het feit dat hij films met een kinderpornografisch motief van zijn eigen dochters heeft gemaakt en heeft een gevangenisstraf opgelegd van achttien maanden waarvan twaalf voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaren. Bovendien moet de man zich melden bij de reclassering en wordt hij verplicht om mee te werken aan verdere behandeling.

Wetsverwijzingen
Wetboek van Strafrecht 57
Wetboek van Strafrecht 240b
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling strafrecht

Locatie Groningen

parketnummer 18/830024-16

vonnis van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken d.d. 16 februari 2017 in de zaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte

[verdachte]

geboren op [geboortedatum] 1971 te [geboorteplaats] ,

wonende te [woonplaats] , [straatnaam] .

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 2 februari 2017.

De verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. G.I.T. Spaan, advocaat te Groningen. Het openbaar ministerie werd ter terechtzitting vertegenwoordigd door mr. S.E. Eijzenga.

Tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2008 tot en met 11 augustus 2015,

te [pleegplaatsen] , (althans) in de gemeente Vlagtwedde, in elk

geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal,

(telkens) een of meer afbeeldingen, te weten 2481 foto's en/of 8 films/video's

en/of een film -en/of een of meer gegevensdragers (te weten een laptop [merk

Asus] en/of een videocamera [merk Panasonic] en/of een systeemkast [merk HP]

en/of een laptop [merk Samsung]) bevattende een of meer afbeeldingen-

heeft vervaardigd en/of verworven en/of in bezit heeft gehad en/of

zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking

van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft,

terwijl op die afbeelding(en) een of meer seksuele gedragingen zichtbaar

was/waren, waarbij (telkens) een of meer personen die kennelijk de leeftijd

van achttien jaar nog niet had(den) bereikt, was/waren betrokken of schijnbaar

was waren betrokken welke voornoemde seksuele gedraging(en) -zakelijk

weergegeven- bestonden uit (onder meer):

het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een

persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het oraal penetreren van het lichaam van een (andere) persoon door een persoon

die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen van een persoon die

kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet had bereikt

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de borsten van een

(andere) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog

niet had bereikt

en/of

het door een dier likken en/of in de mond nemen en/of betasten/aanraken van de

geslachtsdelen en/of de billen en/of de borsten van een persoon die de

leeftijd van 18 jaren nog niet had bereikt

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van een persoon die kennelijk

de leeftijd van 18 jaren nog niet had bereikt, waarbij deze persoon gekleed

en/of opgemaakt was en/of poseerde in een omgeving en/of met een of meer

voorwerpen en/of in een (erotisch getinte) houding (op een wijze) die niet bij

haar/zijn leeftijd paste

en/of waarbij deze persoon zich (vervolgens) in opeenvolgende

afbeeldingen/filmfragmenten van haar/zijn kleding ontdeed

en/of (waarna) door het camerastandpunt, de (onnatuurlijke) pose en/of de

wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de

afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten

en/of billen in beeld gebracht werden

(waarbij) de afbeelding(en) (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking

had(den) en/of strekte(n) tot seksuele prikkeling

en/of

het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op het lichaam van een persoon die

kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht/lichaam van een

persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of (waarbij) de afbeelding(en) (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking

had(den) en/of strekte(n) tot seksuele prikkeling

van welk(e) misdrijf/misdrijven verdachte een gewoonte heeft gemaakt.

Beoordeling van het bewijs

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft geconcludeerd dat het ten laste gelegde kan worden bewezen, zij het dat de periode waarop de tenlastelegging betrekking heeft moet worden beperkt tot

1 januari 2010 tot en met 11 augustus 2015. Hij heeft daartoe aangevoerd dat er kinderpornografische foto's en films op de computer van verdachte zijn aangetroffen waaronder zich ook door verdachte gemaakt beeldmateriaal van zijn dochters bevindt. Omdat twijfel mogelijk is over de vraag of een van die films, te weten de film uit 2008, als kinderporno kan worden gekwalificeerd, acht de officier van justitie niet bewezen dat verdachte zich ook vóór zijn verhuizing naar [pleegplaats] (in januari 2010) aan het bezit en de vervaardiging van kinderporno heeft schuldig gemaakt.

Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw stelt dat het ten laste gelegde kan worden bewezen, maar dat verdachte moet worden vrijgesproken van het onderdeel dat ziet op het maken van een gewoonte van het bezit van kinderporno. Voorts betoogt zij dat de ten laste gelegde periode te ruim is. Zij heeft daartoe aangevoerd dat verdachte slechts enkele malen een bestand met honderden afbeeldingen van kinderporno heeft gedownload. Er was niet sprake van het iedere dag, iedere week of zelfs maar iedere maand bekijken van het materiaal. Volgens de raadsvrouw speelde het downloaden van kinderporno zich af tussen januari 2010 ‒ toen verdachte naar [pleegplaats] verhuisde ‒ en november 2010 ‒ de maand waarin verdachte bij de [instelling] in [plaatsnaam] aan het werk ging. Ook heeft verdachte geen kinderpornografisch materiaal vervaardigd. Hij ontkent dat de beelden aangaande de gestreepte legging hem en/of zijn dochter betreffen en stelt dat de overige beelden vakantie- danwel privé-opnamen in de huiselijke sfeer betreffen die niet met een kinderpornografische intentie gemaakt zijn. Tot slot merkt zij op dat voor de verdediging niet duidelijk is wat met de acht ten laste gelegde films bedoeld wordt. Deze zijn bij het afspelen van de DVD in het kabinet RC niet aangetroffen.

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank is van oordeel dat de ten laste gelegde periode te ruim is genomen. Het door verdachte in 2008 gemaakte filmpje van zijn kinderen in bad kan niet worden gekwalificeerd als kinderporno. De rechtbank zal daarom voor het vaststellen van het begin van de periode uitgaan van de verklaring van verdachte dat hij met het downloaden van kinderporno is begonnen toen hij in januari 2010 naar [pleegplaats] verhuisde. De rechtbank gaat niet mee in het betoog van de raadsvrouw dat aan het verwerven en in bezit hebben van kinderporno een eind is gekomen in april 2015. Uit een hierna onder de bewijsmiddelen opgenomen proces-verbaal van bevindingen van 10 mei 2016 blijkt immers dat ook kinderporno is aangetroffen op een op 12 augustus 2015 bij verdachte in beslag genomen laptop en systeemkast, waarop niet ver voor de inbeslagname nog bestanden met kinderpornografische inhoud zijn geopend.

Verdachte zal daarom worden vrijgesproken van het ten laste gelegde voor zover dit betrekking heeft op de periode vóór 1 januari 2010.

De rechtbank volgt de raadsvrouw niet in haar standpunt dat verdachte geen gewoonte heeft gemaakt van het verwerven en in bezit hebben van kinderporno. Vaststaat dat verdachte tussen 1 januari 2010 en 11 augustus 2015 kinderporno heeft gedownload. Uit een hierna onder de bewijsmiddelen opgenomen proces-verbaal van beschrijving kinderpornografisch materiaal van 17 juli 2015 blijkt dat reeds op de op 4 april 2015 in beslag genomen gegevensdragers 2489 kinderpornografische afbeeldingen zijn aantroffen waarvan 2481 foto's en acht films. Gelet op de lange periode waarin de strafbare feiten hebben plaatsgevonden en de omvang van het bij verdachte aangetroffen materiaal is de rechtbank van oordeel dat wettig en overtuigend kan worden bewezen dat verdachte een gewoonte heeft gemaakt van het verwerven en in bezit hebben van kinderporno.

De rechtbank verwijst voor wat betreft de opmerking van de raadsvrouw dat niet duidelijk is wat met de acht ten laste gelegde films wordt bedoeld eveneens naar het zojuist genoemde proces-verbaal. Dat niet alle acht films zijn opgenomen in de door de officier van justitie als stuk van overtuiging ingebrachte fotomap, maakt niet dat het verwerven en in bezit hebben van acht kinderpornografische films niet wettig en overtuigend kan worden bewezen, nu deze map altijd slechts een aantal exemplarische afbeeldingen bevat uit een totale collectie.

Aangaande de overige tenlastegelegde film neemt de rechtbank aan dat dit ziet op de film met de kapotte legging. Hiervan heeft verdachte ter terechtzitting bekend dat hij deze film gemaakt heeft. Het maken van soortgelijke foto’s ontkent verdachte; deze zou hij gedownload hebben. De rechtbank constateert dat het op dit beeldmateriaal dezelfde legging betreft. Het oordeel van de rechtbank luidt dat verdachte deze beelden vervaardigd heeft, waarbij de rechtbank vaststelt dat deze – vooral in onderlinge samenhang bezien – van kinderpornografische aard zijn. De scheur in de legging, die geslachtsdelen zichtbaar maakt en de aanwezigheid aldaar van een volwassen mannenhand op de foto’s leidt daartoe. Het vervaardigen van deze foto’s is overigens niet aan verdachte tenlastegelegd. De rechtbank betrekt dit handelen van verdachte echter wel bij de bepaling van de strafmaat, evenals het maken van heimelijke filmopnames door verdachte van zijn dochter en haar vriendin tijdens een slaapfeestje, waarop dezen bloot te zien zijn.

Voor het overige volstaat de rechtbank ten aanzien van het bewezen verklaarde, met een opgave van de bewijsmiddelen overeenkomstig het bepaalde in artikel 359, derde lid tweede volzin, van het Wetboek van Strafvordering, nu de verdachte dit bewezen verklaarde duidelijk en ondubbelzinnig heeft bekend.

1. De verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 2 februari 2017;

2. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal betreffende onderzoek internet gedrag van Politie Noord-Nederland d.d. 13 mei 2015, opgenomen op pagina 71 van dossier met nummer [dossiernummer] d.d. 21 juli 2016, inhoudende de relatering van verbalisant;

3. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal van Politie Noord-Nederland d.d. 17 juli 2015, opgenomen op pagina 58 van voornoemd dossier, inhoudende de relatering van verbalisanten;

4. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen van Politie Noord-Nederland d.d. 10 mei 2016, opgenomen op pagina 3 e.v. van voornoemd dossier, inhoudende de relatering van verbalisanten;

5. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van getuigenverklaring van Politie Noord-Nederland d.d. 2 april 2015, opgenomen op pagina 37 e.v. van voornoemd dossier, inhoudende de verklaring van [getuige] ;

6. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van verhoor van verdachte van Politie Noord-Nederland d.d. 23 juni 2016, opgenomen op pagina 15 e.v. van het dossier met nummer [dossiernummer] d.d. 21 juli 2016, inhoudende de verklaring van verdachte;

Bewezenverklaring

De rechtbank acht het onder ten laste gelegde bewezen, met dien verstande dat:

hij in de periode van 1 januari 2010 tot en met 11 augustus 2015, te [pleegplaats] meermalen telkens een of meer afbeeldingen, te weten 2481 foto's en 8 films - en gegevensdragers (te weten een laptop [merk Asus] en een videocamera [merk Panasonic] en een systeemkast [merk HP] en een laptop [merk Samsung]) bevattende een of meer afbeeldingen - heeft verworven en in bezit heeft gehad en zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk de toegang heeft verschaft, terwijl op die afbeeldingen een of meer seksuele gedragingen zichtbaar waren, waarbij telkens een of meer personen die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had(den) bereikt, was/waren betrokken of schijnbaar was/waren betrokken welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit (onder meer):

het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het oraal penetreren van het lichaam van een (andere) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet had bereikt

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de borsten van een (andere) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet had bereikt

en/of

het door een dier likken van de geslachtsdelen van een persoon die de leeftijd van 18 jaren nog niet had bereikt

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet had bereikt, waarbij deze persoon gekleed en/of opgemaakt was en/of poseerde in een omgeving en/of met een of meer voorwerpen en/of in een (erotisch getinte) houding (op een wijze) die niet bij haar/zijn leeftijd paste en/of waarbij deze persoon zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/zijn kleding ontdeed

en/of (waarna) door het camerastandpunt, de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten en/of billen in beeld gebracht werden (waarbij) de afbeelding(en) (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking had(den) en/of strekte(n) tot seksuele prikkeling

en/of

het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht/lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en/of (waarbij) de afbeelding(en) (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking had(den) en/of strekte(n) tot seksuele prikkeling

van welke misdrijven verdachte een gewoonte heeft gemaakt

en

eenmaal een film heeft vervaardigd en zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk de toegang heeft verschaft, terwijl op die afbeelding een seksuele gedraging zichtbaar was, waarbij een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedraging bestond uit:

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet had bereikt, waarbij door het camerastandpunt, de pose en de wijze van kleden van deze persoon de film nadrukkelijk de ontblote geslachtsdelen in beeld gebracht werden waarbij de afbeelding aldus een onmiskenbaar seksuele strekking had en/of strekte tot seksuele prikkeling.

De verdachte zal van het meer of anders ten laste gelegde worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet bewezen acht.

In de tenlastelegging voorkomende schrijffouten of kennelijke misslagen worden verbeterd gelezen. De verdachte is hierdoor niet in zijn belangen geschaad.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Het bewezen verklaarde levert op:

een afbeelding of een gegevensdrager, bevattende een afbeelding, van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, in bezit hebben, terwijl hij van het plegen van het misdrijf een gewoonte maakt

en

een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken, vervaardigen.

Deze feiten zijn strafbaar nu geen omstandigheden aannemelijk zijn geworden die de strafbaarheid uitsluiten.

Strafbaarheid van verdachte

De rechtbank acht verdachte strafbaar nu niet van enige strafuitsluitingsgrond is gebleken.

Strafmotivering

Vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van achttien maanden waarvan negen voorwaardelijk, met daaraan gekoppeld de bijzondere voorwaarden zoals verwoord in het rapport van de reclassering met een proeftijd van twee jaar. De officier van justitie heeft hierbij meegewogen dat het om ernstige strafbare feiten gaat die zijn gepleegd gedurende een lange periode. Door kinderporno te downloaden heeft verdachte bijgedragen aan het in stand houden van het aanbod van kinderporno. Bedacht moet worden dat achter iedere foto een slachtoffer schuilgaat. De officier gaat er ook vanuit dat verdachte bewust kinderporno heeft vervaardigd.

Standpunt van de verdediging

De verdediging heeft gepleit voor oplegging van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van één dag, gelijk aan de dag dat verdachte in voorarrest heeft doorgebracht, een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden met als bijzondere voorwaarden toezicht door de reclassering en ambulante behandeling door de [naam instelling] (hierna [verkorte naam instelling] ) en daarnaast een taakstraf van 100 uur. De verdediging voert daartoe aan dat verdachte de feiten heeft gepleegd gedurende een periode dat hij in een depressie verkeerde als gevolg van een problematische echtscheiding en het faillissement van zijn bakkerij. Verdachte heeft geen strafblad en staat open voor verdere behandeling. Hij is inmiddels weer aan het werk, is recent toegelaten tot de schuldsanering en heeft vrijwillig deelgenomen aan behandeling door de [verkorte naam instelling] . De verdediging verwijst ter ondersteuning van dit standpunt naar een uitspraak van deze rechtbank d.d. 9 mei 2016 waarin de verdachte wegens het bezit én verspreiden van kinderporno is veroordeeld tot een taakstraf en een gevangenisstraf, waarbij het onvoorwaardelijke deel gelijk is aan de tijd doorgebracht in voorarrest.

Oordeel van de rechtbank

Bij de bepaling van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de aard en de ernst van het bewezen en strafbaar verklaarde, de omstandigheden waaronder dit is begaan, de persoon van verdachte zoals deze naar voren is gekomen uit het onderzoek op de terechtzitting en de over hem opgemaakte rapportage, het hem betreffende uittreksel uit de justitiële documentatie, alsmede de vordering van de officier van justitie en het pleidooi van de raadsvrouw.

De rechtbank heeft in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen. Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het verwerven en in bezit hebben van kinderporno, terwijl hij daarvan een gewoonte heeft gemaakt. Op de computer en laptops van verdachte is een grote hoeveelheid kinderporno gevonden die hij in een periode van ruim vijf jaar heeft gedownload. Bij de vervaardiging van kinderporno worden kinderen seksueel misbruikt en geëxploiteerd. Verdachte is medeverantwoordelijk voor genoemd seksueel misbruik omdat hij door kinderporno te downloaden heeft bijgedragen aan de instandhouding van de vraag naar kinderporno. Verdachte heeft zich daarnaast schuldig gemaakt aan het vervaardigen van kinderporno. Op een videocamera van verdachte zijn kinderpornografische films aangetroffen van zijn eigen dochters. De rechtbank acht het met het oog op de toekomst zorgelijk dat verdachte geen inzicht heeft kunnen dan wel willen geven voor zijn belangstelling voor kinderporno en zijn motieven om ook zijn eigen dochters en hun vriendin daarbij te gebruiken. De rechtbank rekent verdachte het bewezenverklaarde daarom zwaar aan en wil de straf in dat opzicht ook maximaal recidivebeperkend laten zijn.

Voor enig vergelijk heeft de rechtbank gekeken naar de landelijke oriëntatiepunten van het LOVS. Als uitgangspunt voor het een gewoonte maken van het bezit van kinderporno en het vervaardigen daarvan, worden gevangenisstraffen gehanteerd van één respectievelijk twee jaar onvoorwaardelijk. De rechtbank is zich bewust van de nadelige gevolgen die een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor verdachte zal hebben nu hij weer een vaste baan heeft en recent is toegelaten tot de schuldsaneringsregeling. De rechtbank is echter van oordeel dat gelet op de ernst van de feiten niet kan worden volstaan met een onvoorwaardelijke gevangenisstraf die de duur van de voorlopige hechtenis niet te boven gaat en acht een gevangenisstraf van aanzienlijke duur passend en geboden.

De rechtbank komt lager uit dan genoemde oriëntatiepunten, met name omdat de bewezenverklaring ten aanzien van de vervaardiging van kinderporno slechts betrekking heeft op één film. Voorts weegt de rechtbank in het voordeel van verdachte mee dat hij – nadat de feiten aan het licht zijn gekomen – professionele hulp heeft gezocht en niet eerder voor soortgelijke feiten is veroordeeld.

In de genoemde rapportage van de reclassering wordt onder meer geadviseerd om de reeds bestaande contacten met de [verkorte naam instelling] binnen een verplicht kader te continueren. De rechtbank neemt dit advies over, omdat de contacten met de [verkorte naam instelling] tot dusver nog niet tot het nodige inzicht bij verdachte in zijn belangstelling voor kinderporno hebben geleid. De rechtbank zal daarom als stok achter de deur een groot deel van de gevangenisstraf voorwaardelijk aan verdachte opleggen, met een proeftijd van drie jaar.

Inbeslaggenomen goederen

De rechtbank acht de aan verdachte toebehorende inbeslaggenomen voorwerpen, te weten een Asus laptop, een HP systeemkast, een Samsung laptop en een Panasonic videocamera

vatbaar voor onttrekking aan het verkeer nu zij bij gelegenheid van het onderzoek naar de door hem begane feiten zijn aangetroffen en zij kunnen dienen tot het begaan van soortgelijke feiten terwijl het ongecontroleerde bezit daarvan door verdachte in strijd is met de wet of het algemeen belang.

Toepassing van wetsartikelen

De rechtbank heeft gelet op de artikelen 14a, 14b, 14c, 14d, 36b, 36d, 57 en 240b van het Wetboek van Strafrecht.

DE UITSPRAAK VAN DE RECHTBANK LUIDT:

Verklaart het ten laste gelegde bewezen, te kwalificeren en strafbaar zoals voormeld en verdachte daarvoor strafbaar.

Verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan het bewezen verklaarde en spreekt verdachte daarvan vrij.

Veroordeelt verdachte tot:

Een gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden.

Bepaalt, dat van deze gevangenisstraf een gedeelte, groot 12 maanden niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, op grond, dat de veroordeelde voor het einde van of gedurende de proeftijd, welke hierbij wordt vastgesteld op 3 jaren, de hierna te noemen algemene of bijzondere voorwaarden niet heeft nageleefd.

Beveelt, dat de tijd door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf, geheel in mindering zal worden gebracht.

Stelt als algemene voorwaarden:

1. dat de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;

2. dat de veroordeelde ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verleent aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbiedt;

3. dat de veroordeelde medewerking verleent aan het reclasseringstoezicht als bedoeld in artikel 14d, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen.

Stelt als bijzondere voorwaarden:

1. dat de veroordeelde zich binnen veertien dagen volgend op het onherroepelijk vonnis meldt bij de reclassering van het Leger des Heils op het adres [straatnaam] te [plaatsnaam] . Hierna moet hij zich blijven melden zo frequent en zolang de reclassering dit noodzakelijk acht;

2. dat de veroordeelde gedurende de proeftijd wordt verplicht mee te werken aan ambulante behandeling bij de [verkorte naam instelling] te [plaatsnaam] of soortgelijke ambulante forensische zorg, zulks ter beoordeling van de reclassering, waarbij hij zich zal houden aan de aanwijzingen die hem in het kader van die behandeling door of namens de instelling/ behandelaar zullen worden gegeven.

Draagt de reclassering op toezicht te houden op de naleving van de voorwaarden en de veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden.

Verklaart onttrokken aan het verkeer de in beslag genomen Asus laptop, HP systeemkast, Samsung laptop en Panasonic videocamera.

Dit vonnis is gewezen door mr. F. de Jong, voorzitter, mr. M.J.B. Holsink en mr. R.J.L. Timmer, rechters, bijgestaan door mr. A.C. Fennema, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 16 februari 2017.