Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2017:5167

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
27-07-2017
Datum publicatie
26-01-2018
Zaaknummer
155988
Formele relaties
Hoger beroep: ECLI:NL:GHARL:2018:476, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

waarmerken als Europese executoriale titel.

Verordening(EG) Nr. 805/2004

Tenuitvoerlegging (authentieke) hypotheekakte in buitenland

Hoger beroep: ECLI:NL:GHARL:2018:476

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling privaatrecht

Locatie Leeuwarden

zaaknummer / rekestnummer: C/17/155988 / KG RK 17-228

Beschikking van de voorzieningenrechter van 27 juli 2017

op het verzoek van

de besloten vennootschap

ABN AMRO HYPOTHEKEN GROEP B.V.,

tevens h.o.d.n. Direktbank, Direktbank Woonhypotheken, Direktbank Hypotheken en Direktbank Spaarvoorziening,

gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam,

verzoekster,

advocaat mr. J.M. Veldhuis te Amsterdam,

tegen

[gerekwestreerde] ,

zonder bekende woon- of verblijfplaats in en buiten Nederland,

gerekwestreerde.

Partijen zullen hierna ABN AMRO en [gerekwestreerde] worden genoemd.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift, ingekomen ter griffie op 11 juli 2017.

1.2.

Vervolgens is beschikking bepaald op heden.

2 Het verzoek en de beoordeling daarvan

2.1.

Het verzoek van ABN AMRO strekt tot het waarmerken als een Europese executoriale titel van de op 3 juli 2006 te Leeuwarden verleden notariële hypotheekakte met kenmerk hypotheek [nummer] waarbij ABN AMRO en [gerekwestreerde] partij zijn, als bedoeld in de Verordening (EG) Nr. 805/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 tot invoering van een Europese executoriale titel voor niet-betwiste schuldvorderingen (hierna: EET-Verordening).

2.2.

ABN AMRO stelt dat [gerekwestreerde] zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de hypothecaire geldlening jegens haar niet is nagekomen. ABN AMRO geeft aan dat zij haar recht van hypotheek heeft uitgeoefend en de woning waarop het recht van hypotheek rustte heeft laten verkopen als bedoeld in artikel 3:268 BW. Omdat de gehele vordering van ABN AMRO niet kon worden voldaan uit de verkoopopbrengst bedraagt de restschuld, aldus ABN AMRO, per 21 juni 2017 een bedrag van € 85.823,19. Omdat [gerekwestreerde] op 20 april 2011 geëmigreerd c.q. vertrokken is uit Nederland en ABN AMRO vermoedt dat hij in Duitsland, althans binnen de Europese Unie, verblijft, en in Nederland geen, althans niet voldoende, verhaalsmogelijkheden bekend zijn, wil ABN AMRO de authentieke hypotheekakte in Duitsland, althans binnen de Europese Unie, ten uitvoer leggen.

2.3.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat het verzoek van ABN AMRO tot waarmerking moet worden afgewezen, omdat de (restant) schuldvordering van € 85.823,19 niet uitdrukkelijk bij authentieke akte wordt erkend door schuldenaar [gerekwestreerde] (zie artikel 3 onder d EET-Verordening). De akte waarvan waarmerking wordt verzocht, kan dan ook niet worden aangemerkt als een authentieke akte inzake een niet-betwiste schuldvordering.

2.4.

Ten aanzien van de overgelegde akte is derhalve niet voldaan aan de vereisten die bij de EET-Verordening zijn voorgeschreven, zodat de gevraagde waarmerking als Europese executoriale titel niet kan worden verleend.

3 De beslissing

De voorzieningenrechter

3.1.

wijst het verzoek van ABN AMRO af.

Deze beschikking is gegeven door mr. H.H. Kielman en in het openbaar uitgesproken op 27 juli 2017 in tegenwoordigheid van de griffier.1

1 type: 362 coll: