Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2017:4889

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
18-12-2017
Datum publicatie
19-12-2017
Zaaknummer
6428715 \ OV VERZ 17-54
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Handlichting

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling Privaatrecht

Locatie Assen

zaak-/rolnummer: 6428715 \ OV VERZ 17-54

beschikking van de kantonrechter van 18 december 2017

in de zaak van

Jeroen Hilster,

hierna te noemen: Hilster,

wonende te 9304 TR Lieveren, Nijlandseweg 6,

verzoekende partij,

gemachtigde: mr. J.G. Mulder.

1 Procesverloop

1.1.

Hilster heeft een verzoek tot handlichting ex artikel 1:235 BW gedaan, ingekomen ter griffie op 30 oktober 2017.

1.2.

Op 4 december 2017 heeft de mondelinge behandeling plaatsgevonden. Daarvan zijn aantekeningen gemaakt, welke zich in het dossier bevinden.

1.3.

Ten slotte is de datum voor de beschikking op heden bepaald.

2 Het verzoek

2.1.

Hilster wenst de bevoegdheden te verwerven van een meerderjarige. De reden hiervoor is dat Hilster het voornemen heeft zelfstandig een bedrijf te gaan uitoefenen in de vorm van een besloten vennootschap. Hilster is een getalenteerd motorcoureur en wenst een onderneming (op) te bouwen om zijn naam als merk en middels producten te kunnen vermarkten. Hilster wordt daarbij ondersteund door diverse professionele partijen, zoals Quality Race Support en het Johan Cruijff College. Meer bijzonder wenst Hilster over de volgende bevoegdheden te beschikken: het oprichten van een besloten vennootschap, JH Racing B.V. genaamd, het besturen van die vennootschap, alsmede het verrichten van alle rechtshandelingen die nodig zijn om deze onderneming uit te kunnen oefenen, waaronder het aangaan van overeenkomsten tot een bedrag van € 25.000,00 en het verrichten van betalingen tot datzelfde bedrag.

2.2.

De ouders van Hilster hebben ingestemd met het verzoek.

3 De beoordeling

3.1.

De kantonrechter overweegt dat Hilster de leeftijd van zestien jaar heeft bereikt en zijn wettelijk vertegenwoordigers instemmen met het verzoek. Gelet op het verzoek, hetgeen ter zitting is besproken en art. 1:235 BW is de kantonrechter van oordeel dat het verzoek kan worden toegewezen. De kantonrechter wijst voor de goede orde nog wel op het bepaalde in het derde lid van artikel 1:235 BW, waarin is bepaald dat de minderjarige door de handlichting niet bekwaam wordt tot het beschikken over registergoederen, effecten of door hypotheek gedekte vorderingen.

3.2.

Met betrekking tot de publicatieplicht wordt het volgende overwogen. In artikel 1:237 BW is bepaald dat de beschikking waarbij de handlichting is verleend bekend moet worden gemaakt in de Staatscourant en in twee in de beschikking aan te wijzen dagbladen. De bedoeling van de wetgever daarbij is geweest dat op die manier zo veel mogelijk personen kennis kunnen nemen van de handlichting. Omdat tegenwoordig echter de toegang tot internet voor ieder beschikbaar is, geeft de publicatie van de handlichting op het internet naar het oordeel van de kantonrechter hetzelfde, zo niet een ruimer effect dan voornoemde in de wet voorgeschreven wijzen van publicatie. Nu de Staatscourant op internet beschikbaar is en publicatie kosteloos is, kan daarom daarmee naar het oordeel van de kantonrechter worden volstaan, naast publicatie van de niet geanonimiseerde beschikking op www.rechtspraak.nl.

4 Beslissing1

De kantonrechter:

4.1.

verleent Hilster handlichting tot het oprichten van een besloten vennootschap: JH Racing B.V., het besturen van de besloten vennootschap: JH Racing B.V., alsmede tot het verrichten van alle rechtshandelingen die nodig zijn om de onderneming uit te oefenen, zoals het aangaan van overeenkomsten tot € 25.000,00 en het verrichten van betalingen tot eenzelfde bedrag;

4.2.

bepaalt dat de handlichting door de griffier zal worden gepubliceerd in de Staatscourant en op www.rechtspraak.nl.

Deze beslissing is gegeven door de kantonrechter mr. R.Tj. Terpstra en in het openbaar uitgesproken op 18 december 2017.

typ: 342/JSB

coll:

1 Beschikking verzonden op: