Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2017:4170

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
31-10-2017
Datum publicatie
02-11-2017
Zaaknummer
18/730197-14
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Vrijspraak van mensenhandel (tweemaal).

Veroordeling voor het tweemaal plegen van mensensmokkel uit winstbejag, tezamen en in vereniging met één of meer anderen, tot een gevangenisstraf voor de duur van het voorarrest en een werkstraf van 70 uren.

Overschrijding van de redelijke termijn.

Verdachte heeft zich tweemaal schuldig gemaakt aan het samen met een ander plegen van mensensmokkel uit winstbejag, waarbij hij in beide gevallen een persoon behulpzaam geweest bij het wederrechtelijke verblijf in Nederland.

Wetsverwijzingen
Wetboek van Strafrecht 57
Wetboek van Strafrecht 197a
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling strafrecht

Locatie Leeuwarden

parketnummer 18/730197-14

Vonnis van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken d.d. 31 oktober 2017 in de zaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] 1964 te [geboorteplaats] ,

wonende te [woonplaats] , [straatnaam] .

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van

3 oktober 2017 en 17 oktober 2017.

Verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. P. Bonthuis, advocaat te Joure. Het openbaar ministerie is ter terechtzitting vertegenwoordigd door mr. T.H. Pitstra.

Tenlastelegging

Aan verdachte is, na nadere omschrijving van de tenlastelegging, ten laste gelegd dat:

1.

hij in of omstreeks de periode van 1 april 2014 tot en met 15 mei 2014 en/of (elders) in het jaar 2014, te [pleegplaats] en/of (elders) in Nederland en/of te Portugal en/of te Brazilië, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,

A) een ander, te weten [slachtoffer 1] , (telkens) door dwang, geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en), door afpersing, fraude, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden

voortvloeiend overwicht of door misbruik van een kwetsbare positie

- heeft geworven, vervoerd, overgebracht, gehuisvest of opgenomen, met het oogmerk van seksuele uitbuiting van die [slachtoffer 1] (sub 1°) en/of

- heeft gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten van seksuele aard dan wel onder die omstandighe(i)d(en) enige handeling(en) heeft ondernomen waarvan verdachte en/of verdachtes mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [slachtoffer 1] zich daardoor beschikbaar zou(den) stellen tot het verrichten van arbeid of diensten van seksuele aard (sub 4°) en/of

- heeft gedwongen dan wel bewogen verdachte en/of verdachte(s) mededader(s) te bevoordelen uit de opbrengst van haar, [slachtoffer 1] , seksuele handelingen met en/of voor een derde (sub 9°) en/of

B) een ander, te weten [slachtoffer 1] , heeft aangeworven en/of meegenomen en/of ontvoerd met het oogmerk die [slachtoffer 1] in een ander land ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling (sub 3)

en/of

C) (telkens) opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de seksuele uitbuiting van die/een ander of anderen, te weten [slachtoffer 1] , (sub 6°)

immers heeft hij, verdachte en/of (met) zijn mededader(s):

- contact gelegd, althans gekregen, met die [slachtoffer 1] (in Portugal en/of Brazilië) en/of gezegd dat die [slachtoffer 1] naar Nederland kon komen en/of

- die [slachtoffer 1] opgehaald vanaf Schiphol en/of (vervolgens) ondergebracht en/of laten verblijven in een woning en/of

- ( een) advertentie(s) op de website www.kinky.nl en/of www.speurders.nl en/of (een) andere website(s) geplaatst, waarin die [slachtoffer 1] zich aanbood voor het verlenen van seksuele diensten tegen betaling en/of

- de telefoon opgenomen voor die [slachtoffer 1] en/of (vervolgens) afspraken gemaakt voor die [slachtoffer 1] met (potentiële) klanten voor prostitutie en/of

- die [slachtoffer 1] naar (escort)klanten vervoerd en/of

- een (gedeelte) van het door die [slachtoffer 1] verdiende geld ingenomen en/of door die [slachtoffer 1] laten afstaan;

terwijl die [slachtoffer 1] de Nederlandse taal niet of onvoldoende sprak/beheerste en/of onbekend was in Nederland en/of en/of (bijna) niemand in Nederland kende en/of niet over eigen inkomsten en/of huisvesting in Nederland beschikte en/of/aldus bewerkstelligd dat die [slachtoffer 1] van hem, verdachte, en/of zijn mededader(s) afhankelijk was;

althans, indien terzake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen, dat

een (aantal) perso(o)n(en) in of omstreeks de periode van 1 april 2014 tot en met 15 mei 2014 en/of (elders) in het jaar 2014, te [pleegplaats] en/of (elders) in Nederland en/of te Portugal en/of te Brazilië, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,

A) een ander, te weten [slachtoffer 1] , (telkens) door dwang, geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en), door afpersing, fraude, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden

voortvloeiend overwicht of door misbruik van een kwetsbare positie

- heeft/hebben geworven, vervoerd, overgebracht, gehuisvest of opgenomen, met het oogmerk van seksuele uitbuiting van die [slachtoffer 1] (sub 1°) en/of

- heeft/hebben gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten van seksuele aard dan wel onder die omstandighe(i)d(en) enige handeling(en) heeft ondernomen waarvan voornoemd(e) perso(o)n(en) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [slachtoffer 1] zich daardoor beschikbaar zou(den) stellen tot het verrichten van arbeid of diensten van seksuele aard (sub 4°) en/of

- heeft/hebben gedwongen dan wel bewogen voornoemd(e) perso(o)n(en) te bevoordelen uit de opbrengst van haar, [slachtoffer 1] , seksuele handelingen met en/of voor een derde (sub 9°) en/of

B) een ander, te weten [slachtoffer 1] , heeft/hebben aangeworven en/of meegenomen en/of ontvoerd met het oogmerk die [slachtoffer 1] in een ander land ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling (sub 3) en/of

C) (telkens) opzettelijk voordeel heeft/hebben getrokken uit de seksuele uitbuiting van die/een ander of anderen, te weten [slachtoffer 1] , (sub 6°)

immers heeft/hebben voornoemd(e) perso(o)n(en):

- contact gelegd, althans gekregen, met die [slachtoffer 1] (in Portugal en/of Brazilië) en/of gezegd dat die [slachtoffer 1] naar Nederland kon komen en/of

- die [slachtoffer 1] opgehaald vanaf Schiphol en/of (vervolgens) ondergebracht en/of laten verblijven in een woning en/of

- ( een) advertentie(s) op de website www.kinky.nl en/of www.speurders.nl en/of (een) andere website(s) en/of geplaatst, waarin die [slachtoffer 1] zich aanbood voor het verlenen van seksuele diensten tegen betaling en/of

- de telefoon opgenomen voor die [slachtoffer 1] en/of (vervolgens) afspraken gemaakt voor die [slachtoffer 1] met (potentiële) klanten voor prostitutie en/of

- die [slachtoffer 1] naar (escort)klanten vervoerd en/of

- een (gedeelte) van het door die [slachtoffer 1] verdiende geld ingenomen en/of door die [slachtoffer 1] laten afstaan;

terwijl die [slachtoffer 1] de Nederlandse taal niet of onvoldoende sprak/beheerste en/of onbekend was in Nederland en/of en/of (bijna) niemand in Nederland kende en/of niet over eigen inkomsten en/of huisvesting in Nederland beschikte en/of/aldus bewerkstelligd dat die [slachtoffer 1] van die perso(o)n(en) afhankelijk was,

tot welk misdrijf hij, verdachte, (telkens) opzettelijk gelegenheid en/of middelen heeft verschaft en/of bij welk misdrijf hij, verdachte, (telkens) opzettelijk behulpzaam is geweest door:

- die [slachtoffer 1] van Schiphol op te halen en/of onder te brengen in een woning in [pleegplaats] en/of

- die [slachtoffer 1] naar (escort)klanten te vervoeren en/of

- zijn, verdachtes, computer beschikbaar te stellen voor het plaatsen van advertenties waarin die [slachtoffer 1] zich aanbied voor het verlenen van seksuele diensten tegen betaling en/of

- te verblijven in voornoemde woning in [pleegplaats] en/of (zodoende) op voornoemde [slachtoffer 1] te passen;

althans, indien terzake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen, dat

hij in of omstreeks de periode van 1 april 2014 tot en met 15 mei 2014 en/of (elders) in het jaar 2014 te Amsterdam en/of [pleegplaats] en/of (elders) in Nederland en/of te Portugal en/of te Brazilië, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, (een) ander(en), te weten [slachtoffer 1]

(lid 1):

behulpzaam is geweest bij het zich verschaffen van toegang tot of doorreis door Nederland, een andere lidstaat van de Europese Unie, IJsland, Noorwegen of een staat die is toegetreden tot het op 15 november 2000 te New York totstandgekomen Protocol tegen de smokkel van migranten over land, over de zee en in de lucht, tot aanvulling van het op 15 november 2000 te New York totstandgekomen Verdrag tegen transnationale georganiseerde misdaad,

en/of

(lid 2):

uit winstbejag behulpzaam is geweest bij het zich verschaffen van verblijf in Nederland, een andere lidstaat van de Europse Unie, IJsland, Noorwegen of een staat die is toegetreden tot het op 15 november 2000 te New York totstandgekomen Protocol tegen de smokkel van migranten over land, over de zee en in de lucht, tot aanvulling van het op 15 november 2000 te New York totstandgekomen Verdrag tegen transnationale georganiseerde misdaad,

of die [slachtoffer 1] daartoe gelegenheid, middelen of inlichtingen heeft verschaft,

terwijl verdachte wist of ernstige redenen had te vermoeden dat die toegang of die doorreis en/of het verblijf wederrechtelijk was;

immers is/heeft hij, verdachte en/of (met) zijn mededader(s):

- met voornoemde [slachtoffer 1] in contact gekomen en/of voornoemde [slachtoffer 1] benaderd en/of gevraagd/voorgesteld naar Nederland te komen om te werken, terwijl hij, verdachte wist of moest vermoeden dat voornoemde [slachtoffer 1] niet in het bezit was van een en/of verblijfsvergunning en/of een tewerkstellingsvergunning voor het verrichten van arbeid in Nederland en/of

- die [slachtoffer 1] opgehaald vanaf Schiphol en/of (vervolgens) ondergebracht en/of laten verblijven in een woning en/of

- ( een) advertentie(s) op de website www.kinky.nl en/of www.speurders.nl en/of (een) andere website(s)

geplaatst, waarin die [slachtoffer 1] zich aanbood voor het verlenen van seksuele diensten tegen betaling en/of

- de telefoon opgenomen voor die [slachtoffer 1] en/of (vervolgens) afspraken gemaakt voor die [slachtoffer 1] met (potentiële) klanten voor prostitutie en/of

- die [slachtoffer 1] naar (escort)klanten vervoerd en/of

- die [slachtoffer 1] als prostituee laten werken en/of (vervolgens) (een gedeelte van) het door die [slachtoffer 1] verdiende geld ingenomen en/of ontvangen;

2.

hij in of omstreeks de periode van 5 mei 2014 tot en met 15 mei 2014 en/of (elders) in het jaar 2014 te [pleegplaats] en/of (elders) in Nederland en/of te Brazilië tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,

A) een ander of anderen, te weten [slachtoffer 2] , (telkens) door dwang, geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en), door afpersing, fraude, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht, door misbruik van een kwetsbare positie

- heeft geworven, vervoerd, overgebracht, gehuisvest of opgenomen, met het oogmerk van seksuele uitbuiting van die [slachtoffer 2] (sub 1°) en/of

- heeft gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten van seksuele aard dan wel onder die omstandighe(i)d(en) enige handeling(en) heeft ondernomen waarvan verdachte en/of verdachtes mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [slachtoffer 2] zich daardoor beschikbaar zou(den) stellen tot het verrichten van arbeid of diensten van seksuele aard (sub 4°) en/of

- heeft gedwongen dan wel bewogen verdachte en/of verdachte(s) mededader(s) te

bevoordelen uit de opbrengst van haar, [slachtoffer 2] , seksuele handelingen met en/of voor een derde (sub 9°) en/of

B) een ander, te weten [slachtoffer 2] , heeft aangeworven en/of meegenomen en/of ontvoerd met het oogmerk die [slachtoffer 2] in een ander land ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling (sub 3) en/of

C) (telkens) opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de seksuele uitbuiting van die/een ander of anderen, te weten [slachtoffer 2] , (sub 6°)

immers heeft hij, verdachte en/of (met) zijn mededader(s):

- contact gelegd en/of gekregen met die [slachtoffer 2] (in Brazilië) en/of die [slachtoffer 2]

verteld dat zij in Nederland wel kon werken als manicure en/of gezegd dat die [slachtoffer 2] naar Nederland kon komen en/of

- die [slachtoffer 2] opgehaald vanaf Schiphol en/of (vervolgens) ondergebracht en/of laten verblijven in een woning en/of

- tegen die [slachtoffer 2] gezegd dat zij gemaakte onkosten, althans geld, moest terug)betalen en/of

- ( een) foto('s) (in bikini en/of lingerie, althans erotische kleding) van die [slachtoffer 2] gemaakt, welke foto('s) bestemd waren voor (een) advertentie(s) op www.kinky.nl en/of www.speurders.nl en/of (een) andere website(s) en/of

- ( een) advertentie(s) op de website www.kinky.nl en/of www.speurders.nl en/of (een) andere website(s) geplaatst, waarin die [slachtoffer 2] zich aanbood voor het verlenen van seksuele diensten tegen betaling en/of

- de telefoon opgenomen voor die [slachtoffer 2] en/of (vervolgens) afspraken gemaakt voor die [slachtoffer 2] met (potentiële) klanten voor prostitutie en/of

- die [slachtoffer 2] naar (escort)klanten vervoerd en/of

- een (gedeelte) van het door die [slachtoffer 2] verdiende geld ingenomen en/of door die [slachtoffer 2] laten afstaan,

terwijl die [slachtoffer 2] de Nederlandse taal niet of onvoldoende sprak/beheerste en/of onbekend was in Nederland en/of en/of (bijna) niemand in Nederland kende en/of niet over eigen inkomsten en/of huisvesting in Nederland beschikte en/of/aldus bewerkstelligd dat die [slachtoffer 2] van hem, verdachte, en/of zijn mededader(s) afhankelijk was;

althans, indien terzake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen, dat

een (aantal) perso(o)n(en) in of omstreeks de periode van 5 mei 2014 tot en met 15 mei 2014 en/of (elders) in het jaar 2014 te [pleegplaats] en/of (elders) in Nederland en/of te Brazilië, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,

A) een ander of anderen, te weten [slachtoffer 2] , (telkens) door dwang, geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) of door dreiging met geweld of (een) andere feitlijkhe(i)d(en), door afpersing, fraude, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht, door misbruik van een kwetsbare positie

- heeft/hebben geworven, vervoerd, overgebracht, gehuisvest of opgenomen, met het oogmerk van seksuele uitbuiting van die [slachtoffer 2] (sub 1°) en/of

- heeft/hebben gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten van seksuele aard dan wel onder die omstandighe(i)d(en) enige handeling(en) heeft ondernomen waarvan voornoemde perso(o)n(en) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [slachtoffer 2] zich daardoor beschikbaar zou(den) stellen tot het verrichten van arbeid of diensten van seksuele aard (sub 4°) en/of

- heeft/hebben gedwongen dan wel bewogen voornoemd(e) perso(o)n(en) te bevoordelen uit de opbrengst van haar, [slachtoffer 2] , seksuele handelingen met en/of voor een derde (sub 9°) en/of

B) een ander, te weten [slachtoffer 2] , heeft/hebben aangeworven en/of meegenomen en/of ontvoerd met het oogmerk die [slachtoffer 2] in een ander land ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling (sub 3) en/of

C) (telkens) opzettelijk voordeel heeft/hebben getrokken uit de seksuele uitbuiting van die/een ander of anderen, te weten [slachtoffer 2] , (sub 6°)

immers heeft/hebben voornoemd(e) perso(o)n(en):

- contact gelegd en/of gekregen met die [slachtoffer 2] (in Brazilië) en/of die [slachtoffer 2]

verteld dat zij in Nederland wel kon werken als manicure en/of gezegd dat die [slachtoffer 2] naar Nederland kon komen en/of

- die [slachtoffer 2] opgehaald vanaf Schiphol en/of (vervolgens) ondergebracht en/of laten verblijven in een woning en/of

- tegen die [slachtoffer 2] gezegd dat zij gemaakte onkosten, althans geld, moest terug)betalen en/of

- ( een) foto('s) (in bikini en/of lingerie, althans erotische kleding) van die [slachtoffer 2] gemaakt, welke foto('s) bestemd waren voor (een) advertentie(s) op www.kinky.nl en/of www.speurders.nl en/of (een) andere website(s) en/of

- ( een) advertentie(s) op de website www.kinky.nl en/of www.speurders.nl en/of (een) andere website(s) geplaatst, waarin die [slachtoffer 2] zich aanbood voor het verlenen van seksuele diensten tegen betaling en/of

- de telefoon opgenomen voor die [slachtoffer 2] en/of (vervolgens) afspraken gemaakt voor die [slachtoffer 2] met (potentiële) klanten voor prostitutie en/of

- die [slachtoffer 2] naar (escort)klanten vervoerd en/of

- een (gedeelte) van het door die [slachtoffer 2] verdiende geld ingenomen en/of door die [slachtoffer 2] laten afstaan,

terwijl die [slachtoffer 2] de Nederlandse taal niet of onvoldoende sprak/beheerste en/of onbekend was in Nederland en/of (bijna) niemand in Nederland kende en/of niet over eigen inkomsten en/of huisvesting in Nederland beschikte en/of/aldus bewerkstelligd dat die [slachtoffer 2] van voornoemde perso(o)n(en) afhankelijk was,

tot welk misdrijf hij, verdachte, (telkens) opzettelijk gelegenheid en/of middelen heeft verschaft en/of bij welk misdrijf hij, verdachte, (telkens) opzettelijk behulpzaam is geweest door:

- die [slachtoffer 2] te laten verblijven in een woning in [pleegplaats] en/of

- te verblijven in voornoemde woning in [pleegplaats] en/of (zodoende) op voornoemde [slachtoffer 2] te passen en/of

- zijn, verdachtes, computer beschikbaar te stellen voor het plaatsen van advertenties waarin die [slachtoffer 2] zich aanbied voor het verlenen van seksuele diensten tegen betaling;

althans, indien terzake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen, dat

hij in of omstreeks de periode van 5 mei 2014 tot en met 15 mei 2014 en/of (elders) in het jaar 2014 te Amsterdam en/of [pleegplaats] en/of (elders) in Nederland en/of te Brazilië tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, (een) ander(en), te weten [slachtoffer 2]

(lid 1):

behulpzaam is geweest bij het zich verschaffen van toegang tot of doorreis door Nederland, een andere lidstaat van de Europese Unie, IJsland, Noorwegen of een staat die is toegetreden tot het op 15 november 2000 te New York totstandgekomen Protocol tegen de smokkel van migranten over land, over de zee en in de lucht, tot aanvulling van het op 15 november 2000 te New York totstandgekomen Verdrag tegen transnationale georganiseerde misdaad,

en/of

(lid 2):

uit winstbejag behulpzaam is geweest bij het zich verschaffen van verblijf in Nederland, een andere lidstaat van de Europese Unie, IJsland, Noorwegen of een staat die is toegetreden tot het op 15 november 2000 te New York totstandgekomen Protocol tegen de smokkel van migranten over land, over de zee en in de lucht, tot aanvulling van het op 15 november 2000 te New York totstandgekomen Verdrag tegen transnationale georganiseerde misdaad,

of die [slachtoffer 2] daartoe gelegenheid, middelen of inlichtingen heeft verschaft,

terwijl verdachte wist of ernstige redenen had te vermoeden dat die toegang of die doorreis en/of het verblijf wederrechtelijk was;

immers is/heeft hij, verdachte en/of (met) zijn mededader(s):

- met voornoemde [slachtoffer 2] in contact gekomen en/of voornoemde [slachtoffer 2] benaderd en/of gevraagd/voorgesteld naar Nederland te komen om te werken, terwijl hij, verdachte, wist of moest vermoeden dat voornoemde [slachtoffer 2] niet in het bezit was van een verblijfsvergunning en/of tewerkstellingsvergunning voor het verrichten van arbeid in Nederland en/of

- voornoemde [slachtoffer 2] opgehaald vanaf Schiphol en/of

- die [slachtoffer 2] ondergebracht en/of laten verblijven in een woning in Nederland en/of

- ( een) foto('s) (in bikini en/of lingerie, althans erotische kleding) van die [slachtoffer 2] gemaakt, welke foto('s) bestemd waren voor (een) advertentie(s) op www.kinky.nl en/of www.speurders.nl en/of (een) andere website(s), en/of

- ( een) advertentie(s) op de website www.kinky.nl en/of www.speurders.nl en/of (een) andere website(s) geplaatst, waarin die [slachtoffer 2] zich aanbood voor het verlenen van seksuele diensten tegen betaling en/of

- de telefoon opgenomen voor die [slachtoffer 2] en/of (vervolgens) afspraken gemaakt voor die [slachtoffer 2] met (potentiële) klanten voor prostitutie en/of

- die [slachtoffer 2] naar (escort)klanten vervoerd en/of

- die [slachtoffer 2] als prostituee laten werken en/of (vervolgens) (een gedeelte van) het door die [slachtoffer 2] verdiende geld ingenomen en/of ontvangen.

Beoordeling van het bewijs

Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft vrijspraak gevorderd van het onder 1 primair en subsidiair ten laste gelegde omdat er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs is van daadwerkelijke uitbuiting en de van toepassing zijnde dwangmiddelen ten aanzien van [slachtoffer 2] (verder: [slachtoffer 1] ).

De officier van justitie heeft veroordeling gevorderd voor het onder 1 meer subsidiair en 2 primair ten laste gelegde en heeft daartoe het volgende aangevoerd.

De onder 1 meer subsidiair ten laste gelegde mensensmokkel ten aanzien van [slachtoffer 1] kan worden bewezen op grond van de verklaringen van [slachtoffer 1] , van verdachte ter terechtzitting van 3 oktober 2017, van medeverdachte [medeverdachte 1] (verder: [medeverdachte 1] ) en van [getuige 1] .

De onder 2 primair ten laste gelegde mensenhandel ten aanzien van [slachtoffer 2] (verder: [slachtoffer 2] ) kan worden bewezen op grond van de verklaringen van [slachtoffer 2] die worden ondersteund door de verklaringen van [slachtoffer 1] , verdachte en medeverdachten [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] (verder: [medeverdachte 2] ). Uit de bewijsmiddelen kan worden opgemaakt dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen van huisvesten van [slachtoffer 2] door de dwangmiddelen misbruik van een kwetsbare positie en misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht.

Standpunt van de verdediging

De raadsman heeft zich ten aanzien van het onder 1 primair en subsidiair ten laste gelegde aangesloten bij het standpunt van de officier van justitie.

Ten aanzien van het onder 1 meer subsidiair ten laste gelegde heeft de raadsman zich voor wat betreft de vraag of verdachte had moeten weten dat [slachtoffer 1] niet over de juiste papieren beschikte, gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank. Verdachte heeft daarbij in ieder geval niet uit winstbejag gehandeld, zodat hij van dat onderdeel van de tenlastelegging moet worden vrijgesproken.

Ten aanzien van het onder 2 ten laste gelegde dient verdachte integraal te worden vrijgesproken. Zijn enige aandeel in dit feit is geweest, het eenmaal aannemen van 50 procent van de verdiensten van [slachtoffer 2] wat hij voor medeverdachte [medeverdachte 1] in een kistje heeft gedaan. Hij kon daarbij niet weten dat [slachtoffer 2] niet over de juiste verblijfspapieren beschikte.

Oordeel van de rechtbank

De rechtbank is ten aanzien van het onder 1 primair en subsidiair ten laste gelegde met de officier van justitie en de raadsman van oordeel dat er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs is voor het gebruik van enig dwangmiddel door verdachte en de medeverdachte ten opzichte van [slachtoffer 1] , dan wel dat sprake is geweest van daadwerkelijke uitbuiting van die [slachtoffer 1] . De rechtbank zal verdachte hier dan ook van vrijspreken.

De rechtbank is ten aanzien van het onder 2 primair en subsidiair ten laste gelegde van oordeel dat niet vastgesteld kan worden dat verdachte wist dat [slachtoffer 2] zich in een uitbuitingssituatie bevond en dat zij ook daadwerkelijk werd uitgebuit. [slachtoffer 2] is op 9 mei 2014 door [medeverdachte 2] naar de woning in [pleegplaats] gebracht, waar verdachte verbleef en haar voor het eerst heeft ontmoet. [slachtoffer 2] slechts vijf dagen in de woning verbleven, tot de aanhouding door de politie op 14 mei 2014. Verdachte heeft verklaard dat er volgens hem niets met haar aan de hand was. De rechtbank heeft geen aanwijzingen voor het oordeel dat verdachte daarmee in strijd met de waarheid heeft verklaard. De rechtbank neemt daarbij in aanmerking dat niet is komen vast te staan dat voor verdachte kenbaar was dat [slachtoffer 2] in een andere positie verkeerde dan de andere vrouwen die in en vanuit de woning in [pleegplaats] in de prostitutie werkzaam waren. Niet is gebleken dat verdachte zich bewust moet zijn geweest van de relevante feitelijke omstandigheden van [slachtoffer 2] waaruit het overwicht van de medeverdachten en de kwetsbaarheid van [slachtoffer 2] voortvloeide, ook niet in die zin dat tenminste voorwaardelijk opzet ten aanzien van die omstandigheden bij verdachte aanwezig is geweest. Verdachte zal daarom van deze delen van de tenlastelegging worden vrijgesproken.

De rechtbank past ten aanzien van het onder 1 meer subsidiair en 2 meer subsidiair ten laste gelegde de volgende bewijsmiddelen toe die de voor de bewezenverklaring redengevende feiten en omstandigheden bevatten zoals hieronder zakelijk weergegeven.

Ten aanzien van het onder 1 meer subsidiair ten laste gelegde

1. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 14 mei 2014, opgenomen op pagina 27 e.v. van het dossier van Politie Noord-Nederland met nummer 14052014-HPV-01, d.d. 1 oktober 2014, inhoudende als relatering van verbalisanten:

Op 14 mei 2014 hebben wij een onderzoek ingesteld naar illegale prostitutie. Ik, verbalisant [verbalisant] , heb hierop een advertentie van Speurders.nl in behandeling genomen, waarin seksuele diensten werden aangeboden op, naar na onderzoek bleek, het adres [straatnaam] te [pleegplaats] . Op 14 mei 2014, omstreeks 20.50 uur, werden in de woning op dit adres aangetroffen: [verdachte] , [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] . Beide vrouwen bleken in het bezit te zijn van een Braziliaans paspoort.

2. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van getuigenverhoor d.d. 15 mei 2014, opgenomen op pagina 185 e.v. van voornoemd dossier, inhoudende als verklaring van [slachtoffer 1] :

Ik ben nu naar Nederland gekomen om geld te verdienen als prostituee. Ongeveer 15 april ben ik naar Nederland gekomen. Ik ben van Lissabon naar Amsterdam gereisd met het vliegtuig.

(p. 186) Ik ben opgehaald door een taxi en ik ben naar de woning gebracht waar ik ben aangehouden. Het was niet een officiële taxi. De man die mij van Schiphol heeft gehaald is de man die samen met mij is aangehouden. Ik noem hem [verdachte] (de rechtbank begrijpt: verdachte).

Toen ik in de woning kwam zag ik dat daar meerdere meisjes waren. Die vrouwen

hadden wel een vergunning om als prostituee te werken. Zij hebben mij geadviseerd om terug te gaan naar Portugal omdat ik illegaal aan het werk was. Ik ben bekend als [naam] .

3. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van getuigenverhoor d.d. 20 mei 2014, opgenomen op pagina 190 e.v. van voornoemd dossier, inhoudende als

verklaring van [slachtoffer 1] (in vraag en antwoord stijl):

(p. 192) V: Hoeveel advertenties waren er?

A: Ja, dat weet ik niet, omdat ik geen Nederlands spreek en bovendien regelde [verdachte] dat allemaal. De enige site waarvan ik weet is Kinky.

A: Ik werd dan wel gebeld door de telefoniste en dan werd er doorgegeven dat er een klant was. Soms werd het ook wel doorgegeven aan [verdachte] . Hij schreef dan op een papier hoe laat. Hij kon wel een beetje met mij praten. Hij schreef dan ook een bedrag en dat het een escort was of dat er een klant in het huis kwam.

V: En wie is de telefoniste?

A: Dat is [medeverdachte 1] (de rechtbank begrijpt: medeverdachte [medeverdachte 1]1).

(p. 193) In totaal ben ik daar ongeveer 4 weekeinden geweest. Op het moment dat [medeverdachte 1] belde, dan sprak zij eerst met [verdachte] . Als er een klant was dan belde zij dus eerst [verdachte] .

4. De door verdachte op de terechtzitting van 3 oktober 2017 afgelegde verklaring, voor zover inhoudende:

Ik blijf bij mijn verklaringen zoals ik die bij de politie heb afgelegd. Het is juist dat ik voorafgaand aan de periode in [pleegplaats] ook al betrokken ben geweest bij prostitutiewerkzaamheden. Dat was onder andere in Vledder. Van Vledder zijn we naar Zeegse gegaan en toen we daar weg moesten hebben [verdachte] en ik gezocht naar een andere locatie en dat werd de woning in [pleegplaats] . [medeverdachte 1] had geregeld dat [slachtoffer 1] naar Nederland kwam en ik heb [slachtoffer 1] op haar verzoek van Schiphol afgehaald en haar naar de woning in [pleegplaats] gebracht. [medeverdachte 1] en [verdachte] waren erbij toen ik [slachtoffer 1] van Schiphol afhaalde.

5. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van verhoor d.d. 17 mei 2014, opgenomen op pagina 367 e.v. van voornoemd dossier, inhoudende als verklaring van verdachte:

(p. 368) De eerste paar dagen verbleef [naam] (de rechtbank begrijpt: [slachtoffer 1]2) gewoon in de woning, maar later is zij ook prostitutiewerkzaamheden gaan doen, waaronder ook escortwerkzaamheden.

Ik heb haar ook wel eens een paar keer naar een klant gereden. Het werkte als volgt. [medeverdachte 1] plaatste advertenties op speurders.nl. Zij maakte pikante foto's van de meisjes en gebruikte deze voor de advertenties. Zij regelde alles, dus ook de afspraken.

(p. 369) Behalve [naam] , werkten er de laatste tijd nog een aantal vrouwen. Zij werkten allemaal op fifty-fifty-basis. Als er een klant kwam, dan kreeg ik een SMS-je van [medeverdachte 1] . Zij gaf dan door welk meisje gewenst was door de klant. De klanten betaalden de vrouwen. De helft van het geld werd dan aan mij afgedragen. Dat bewaarde ik dan voor [medeverdachte 1] .

6. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van verhoor d.d. 19 mei 2014, opgenomen op pagina 379 e.v. van voornoemd dossier, inhoudende als verklaring van verdachte (in vraag- en antwoordstijl):

(p. 381) A: [medeverdachte 1] gebruikte mijn computer om de foto's te bewerken en in een advertentie te zetten. Ik heb haar wel eens geholpen om dit te doen. Zij deed dit meestal. Ik heb de advertenties wel eens omhoog geplaatst. Dit was gratis bij speurders.nl.

V: We hebben ook een aantal papieren in de woning aangetroffen, hier stonden onder

andere uren op met bedragen. Wie heeft dat opgeschreven?

A: Dat heb ik gedaan. Ik deed dat om te communiceren met de [naam] en [naam] . Zij

spreken geen Nederlands. Ik kreeg dan een sms’je met de afspraken voor klanten van

[medeverdachte 1] en gaf dit zo door aan hen.

V: We hebben ook nog een lijst gevonden met allemaal plaatsnamen. Wat kan je ons

hierover vertellen?

A: Dat heb ik opgetypt. Hier staan afstanden bij met plaatsnamen. Dit was voor de escort.

Dat heb ik opgetypt voor [medeverdachte 1] . Om de prijs te berekenen voor de klant. Ik reed soms wel eens escort. Ik was dan chauffeur.

7. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van verhoor d.d. 23 mei 2014, opgenomen op pagina 385 e.v. van voornoemd dossier, inhoudende als verklaring van verdachte verdachte:

(p. 387) Voor het werk maakten wij gebruik van advertenties op speurders.nl. Later zetten wij ze ook wel op kinky.nl. Zowel [medeverdachte 1] als ik maakten deze advertenties en ook deden we dit wel samen.

(p. 388) [medeverdachte 1] had contact met [naam] en [medeverdachte 1] had ook een foto van [naam] om haar te herkennen op Schiphol.

8. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van verhoor d.d. 12 juni 2014, opgenomen op pagina 389 e.v. van voornoemd dossier, inhoudende als verklaring van verdachte:

(p. 392) [medeverdachte 1] en ik maakten de erotische advertenties meestal samen klaar. Zij schreef zelf wel erotische advertenties maar meestal keek ik dat dan na en haalde ik de schrijffouten eruit. Jullie laten mij nu een rood notitieblok met nummer 2 zien. Ik zie dat dit de administratie van de escortwerkzaamheden van de dames betreft. Alleen [medeverdachte 1] en ik hielden deze administratie bij.

9. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van verhoor d.d. 10 juli 2014, opgenomen op pagina 428 e.v. van voornoemd dossier, inhoudende als verklaring van verdachte:

(p. 430) Jullie laten mij nu een soort mappenstructuur zien. Deze mappen heb ik aangemaakt. In deze mappen staan foto's van dames. Deze foto's heeft [medeverdachte 1] allemaal gemaakt. [medeverdachte 1] bewerkte de foto's van dames en selecteerde hier foto's uit. Ik plaatste ze vervolgens bij de advertenties al deed [medeverdachte 1] dit ook wel eens zelf.

10. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van verhoor d.d. 22 mei 2014, opgenomen op pagina 245 e.v. van voornoemd dossier, inhoudende als verklaring van medeverdachte [medeverdachte 1] :

(p. 246) Mijn werknaam was " [medeverdachte 1] ".

11. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van verhoor d.d. 10 juni 2014, opgenomen op pagina 347 e.v. van voornoemd dossier, inhoudende als verklaring van [verdachte] :

(p. 349) V: Wanneer ben u voor het laatst op Schiphol geweest?

A: Een week of vier/vijf geleden. Samen met mijn vrouw (de rechtbank begrijpt: verdachte) hebben we een meisje opgehaald, die vanuit Portugal kwam. De klusjesman heeft haar toen meegenomen naar [pleegplaats] . [verdachte] heeft die vrouw meegenomen. Zo heet de klusjes man.

12. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van verhoor d.d. 25 juni 2014, opgenomen op pagina 213 e.v. van voornoemd dossier, inhoudende als verklaring van [getuige 2] :

(p. 214) [medeverdachte 1] had op een gegeven moment met die [verdachte] in Vledder een soort escort bedrijf. Later eenzelfde bedrijf in [pleegplaats] . Zij ( [medeverdachte 1] ) regelde volgens mij alles

telefonisch. Hierna ging de opdracht door naar [verdachte] en die regelde dan alles. Zij deed de afspraken en Tijmen ( [verdachte] ) deed het vervoer.

Ten aanzien van het onder 2 meer subsidiair ten laste gelegde

1. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 14 mei 2014, opgenomen op pagina 27 e.v. van het dossier van Politie Noord-Nederland met nummer 14052014-HPV-01, d.d. 1 oktober 2014, inhoudende als relatering van verbalisanten:

Op 14 mei 2014 hebben wij een onderzoek ingesteld naar illegale prostitutie. Ik, verbalisant [verbalisant] , heb hierop een advertentie van Speurders.nl in behandeling genomen, waarin seksuele diensten werden aangeboden op, naar na onderzoek bleek, het adres [straatnaam] te [pleegplaats] . Op 14 mei 2014, omstreeks 20.50 uur, werden in de woning op dit adres aangetroffen: [verdachte] , [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] . Beide vrouwen bleken in het bezit te zijn van een Braziliaans paspoort.

2. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van verhoor d.d. 15 mei 2014, opgenomen op pagina 172 e.v. van voornoemd dossier, inhoudende als verklaring van [slachtoffer 2] :

(p. 173) We vertrokken op 6 mei vanuit Brazilië en ik ben hier dus nu 9 dagen. [medeverdachte 2] (de rechtbank begrijpt: verdachte) heeft me vanuit Brazilië meegenomen naar Nederland om

hier te werken. Ik zou in Nederland aan het werk als manicure. Ik zou dus de nagels van dames gaan doen en mogelijke schoonmaakwerkzaamheden.

Ik wilde naar Nederland komen omdat [medeverdachte 2] me al 5 jaar vroeg om mee te gaan naar Nederland. Eenmaal in Nederland vertelde [medeverdachte 2] dat vanwege de taal het moeilijk werd om als manicure te werken. [medeverdachte 2] heeft toen tegen me gezegd dat ik eerst de nagels ging doen van vrouwen in het huis waar ik door haar naar toe ben gebracht. [medeverdachte 2] heb ik overigens in mijn mobiele telefoon staan onder de naam [medeverdachte 2] . Er zijn foto's van mij gemaakt door weer een andere vrouw. Ik moest van [medeverdachte 2] deze foto's laten maken. Ik sta in ieder geval in lingerie op deze gemaakte foto's.

Volgens [medeverdachte 2] wilde ik gemakkelijk werk hebben en moest ik volgens haar ook

belasting/tax betalen op de luchthaven om terug te kunnen gaan ondanks dat ik zelf mijn

ticket had betaald. Er waren volgens [medeverdachte 2] kosten die ik moest betalen en waarom ik aan

het werk moest. Ik werd door [medeverdachte 2] naar een plek gebracht om "programma te maken" met mannen.

(p. 174) Ik heb nog wel tegen [medeverdachte 2] gezegd dat ik dit niet deed die omgang met mannen. Ik wilde terug naar huis. Ik moest [medeverdachte 2] geld betalen. Tegen [medeverdachte 2] heb ik gezegd dat ik dit prostitutiewerk nog nooit gedaan heb. [medeverdachte 2] had het me uitgelegd. Omdat de taal een probleem was om bij anderen de nagels te kunnen doen ben ik door haar naar het huis gebracht om omgang met mannen te hebben. Ze heeft misbruik van mij gemaakt. Ik heb uiteindelijk met haar voorstellen ingestemd.

3. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van verhoor d.d. 20 mei 2014, opgenomen op pagina 176 e.v. van voornoemd dossier, inhoudende als verklaring van [slachtoffer 2] :

(p. 177) Ik heb in de tijd dat ik in die woning was wel twee mannelijke klanten gehad. Er was een vrouw die telefonisch met mij sprak en mij zei wat ik moest doen. Deze opdracht kreeg ik via [medeverdachte 2] (de rechtbank begrijpt: verdachte) haar telefoon. [medeverdachte 2] sprak een andere vrouw aan de telefoon en gaf het door. Voor mijn werk als masseur kreeg ik in dit geval ook € 60,-. De helft van het geld gaf ik aan [verdachte] (de rechtbank begrijpt: verdachte).

De volgende personen heb ik in de woning gezien: [medeverdachte 2] , de vrouw die mij uit Brazilië hier bracht, de vrouw die de foto's van mij heeft gemaakt en waarvan ik geen naam weet, [verdachte] en [slachtoffer 1] uit het huis die ook werden gearresteerd door de politie.

4. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 9 juli 2014, opgenomen op pagina 117 e.v. van voornoemd dossier, inhoudende als relatering van verbalisant:

Op 26 juni 2014 is onderzoek gedaan naar de inhoud van de ipad van [medeverdachte 1] , die op 15 mei 20143 in de woning aan de [straatnaam] te [pleegplaats] is aangetroffen.

Uit de internethistorie van de ipad is af te lezen dat er door de gebruiker van de iPad diverse

bezoeken zijn gebracht aan de website http://www.speurders.nl, waarin gericht en specifiek is gezocht op de zoekterm ' [naam] ' in de rubriek 'Erotiek'.

De zoekterm ' [naam] ' binnen de rubriek 'Erotiek' heeft als resultaat opgeleverd de advertentie met nummer 141063613, genaamd " [naam] lekker heette Dominicaanse".

Ik zag dat een aantal fotobestanden zijn opgeslagen op de ipad. Deze fotobestanden zijn gekenmerkt met hetzelfde advertentienummer (141063613) en maken onlosmakelijk deel uit van de advertentie. Eerder onderzoek heeft reeds uitgewezen dat de vrouw op deze afbeeldingen te identificeren is als [slachtoffer 2] . [slachtoffer 2] hanteert als werknaam ' [naam] '.

5. De door verdachte op de terechtzitting van 3 oktober 2017 afgelegde verklaring, voor zover inhoudende:

Ik blijf bij mijn verklaringen zoals ik die bij de politie heb afgelegd. [medeverdachte 1] en ik maakten samen de seksadvertenties voor internet. Wij maakten daarbij gebruik van de foto's die zij van de dames maakte.

6. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van verhoor d.d. 17 mei 2014, opgenomen op pagina 367 e.v. van voornoemd dossier, inhoudende als verklaring van verdachte:

(p. 369) Zij werkten allemaal op fifty-fifty-basis. Als er een klant kwam, dan kreeg ik een SMS-je van [medeverdachte 1] . Zij gaf dan door welk meisje gewenst was door de klant. De klanten betaalden de vrouwen. De helft van het geld werd dan aan mij afgedragen. Dat bewaarde ik dan voor [medeverdachte 1] .

7. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van verhoor d.d. 23 mei 2014, opgenomen op pagina 385 e.v. van voornoemd dossier, inhoudende als verklaring van verdachte:

(p. 386) [naam] heeft diezelfde zondag onmiddellijk een klant gehad. Er waren al bestaande advertenties op de sekssites geplaatst en toen er klanten belden naar een van die nummers vertelde [medeverdachte 1] hen dat [naam] er ook was en dan werd er overlegd met de klant welk meisje hij wilde. [medeverdachte 1] belt deze afspraak dan door aan mij en ik geef het door aan het betreffende meisje. Het geld dat [naam] verdiende dan kreeg zij dat van de mannen. [naam] droeg mij dan de helft af en dit deed ik in een geldkistje. Dit geld was voor [medeverdachte 1] .

8. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van verhoor d.d. 26 mei 2014, opgenomen op pagina 314 e.v. van voornoemd dossier, inhoudende als verklaring van medeverdachte [medeverdachte 2] (in vraag- en antwoordstijl):

(p. 317) A: Ik ben naar Brazilië gegaan. Een vriendin van onze familie wilde met mij mee terug naar Nederland. Deze vriendin heet [naam] (de rechtbank begrijpt: [slachtoffer 2] ). Toen [naam] bij mij in Den Haag was, heb ik uitgevonden dat haar echte naam [slachtoffer 2] is.

V: Hoe noemt [slachtoffer 2] jou?

A: [medeverdachte 2] .

V: Welke namen gebruik je nog meer?

A: [medeverdachte 2] voor het werken.

V: Wanneer ben je naar die woning (de rechtbank begrijpt: de woning van medeverdachte [medeverdachte 1] ) gegaan?

A: Het was de eerste vrijdag nadat ik terug kwam op 5 mei. Dat moet dus op 9 mei zijn geweest. Wij (de rechtbank begrijpt; verdachte en " [naam] ") zijn samen naar de woning van [medeverdachte 1] gegaan. Ik ben de maandag erna naar huis gegaan.

(p. 318) A: Bij [medeverdachte 1] hebben heel veel vrouwen gewerkt in de prostitutie.

9. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van verhoor d.d. 22 mei 2014, opgenomen op pagina 242 e.v. van voornoemd dossier, inhoudende als verklaring van medeverdachte [medeverdachte 1] :

Ik heb een huis gehuurd in [pleegplaats] , [straatnaam] . Ik bedoel, dat mijn man dit voor mij heeft gehuurd.

(p. 243) Toen [naam] werd opgepakt in [pleegplaats] , was er nog een ander meisje. Het meisje is door [medeverdachte 2] / [naam] (de rechtbank begrijpt: medeverdachte [medeverdachte 2]4) meegenomen vanuit Brazilië. Deze vrouw huilde toen en vertelde mij, dat zij 1000 Reias moest betalen aan [naam] , dit is ongeveer 350 Euro. Zij wilde toch gaan werken om [naam] te betalen. Ik heb die middag nog enkele foto's van haar gemaakt met het fototoestel van [verdachte] . Dit waren foto's in bikini en dergelijke. Deze foto's moesten dan op Kinky.nl om te adverteren voor haar.

10. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van verhoor d.d. 22 mei 2014, opgenomen op pagina 245 e.v. van voornoemd dossier, inhoudende als

verklaring van medeverdachte [medeverdachte 1] :

(p. 246) Mijn werknaam was " [medeverdachte 1] ".

(p. 247) Ook de vrouw die [naam] meegenomen had werkte in het huis te [pleegplaats] . Het zijn allemaal Braziliaanse meiden die er werkten. Met hun had ik de afspraak dat ze 30% of 50% betaalden van hun verdiensten.

Mijn fout is dat ik foto's heb gemaakt van dat meisje dat [naam] meegenomen had. Het meisje

huilde vanwege de omstandigheden dat ze werken moest. Het was me ook duidelijk dat zij

iemand was die dit werk, de prostitutie, nog nooit gedaan had. Ik vroeg aan haar wat ze dan

hier deed. Ze zei dat [naam] haar heel lang al kende en dat ze naar Nederland wou. Voor de

ticket terug naar Brazilië moest ze nog en bedrag van 1000 Reais aan [naam] betalen en

daarvoor moest ze aan het werk. Natuurlijk was ze slachtoffer. Ik hoor van u dat ze [slachtoffer 2] heet. Ze werkte onder de nam [naam] .

11. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van verhoor d.d. 15 mei 2014, opgenomen op pagina 359 e.v. van voornoemd dossier, inhoudende als verklaring van verdachte (in vraag en antwoord stijl):

(p. 363) A: Ook [naam] is in contact met [medeverdachte 1] (de rechtbank begrijpt: medeverdachte [medeverdachte 1]5) gekomen en die heeft dat geregeld.

A: Een vriendin, met de naam [naam] , heeft haar gebracht.

(p. 365) V: [naam] , wat deed zij?

A: Prostitutie, ze is maandag gekomen in de woning. En maandag en dinsdag heeft ze een klant gehad.

V: Hoe waren die klanten geregeld?

A: Via [medeverdachte 1] , via Speurders.nl. Er staat een telefoonnummer bij en de klant belt dan een

telefoonnummer en dan regelt [medeverdachte 1] de afspraak.

V: Er zijn ook foto's gemaakt?

A: Die heeft [medeverdachte 1] gemaakt.

V: Wie heeft ze toen op de foto gezet?

A: Gistermiddag alleen [naam] .

V: Hoe was [naam] gekleed gistermiddag?

A: In lingerie kleding. Dat heeft puur te maken voor de advertenties op internet.

12. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van getuigenverhoor d.d. 15 mei 2014, opgenomen op pagina 185 e.v. van voornoemd dossier, inhoudende als verklaring van [slachtoffer 2] :

(p. 186) Ik ben bekend als [naam] . [naam] is zaterdag of zondag gebracht door [medeverdachte 2] .

(p. 187) Ik had de indruk dat [naam] dit werk niet wilde doen. [naam] heeft wel die foto's laten maken, want zij wilde vervroegd naar Brazilië terug keren. Hiervoor moest haar ticket worden gewijzigd en dit kost geld. [naam] heeft van mij een telefoon gekregen. Ik vond haar zielig omdat zij geen contact met haar familie kon hebben.

13. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van getuigenverhoor d.d. 20 mei 2014, opgenomen op pagina 190 e.v. van voornoemd dossier, inhoudende als verklaring van [slachtoffer 2] :

(p. 192) V: En de naam [naam] . Wat zegt je dat?

A: Dat is denk ik haar werknaam en die stond op de site. Zij was maar vier dagen in het huis. Zij is de dag voordat wij gearresteerd zijn vertrokken. Dus op de dinsdag.

14. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van getuigenverhoor d.d. 25 juni 2014, opgenomen op pagina 218 e.v. van voornoemd dossier, inhoudende als verklaring van [getuige 3] :

Ik werkte daar (de rechtbank begrijpt: in de woning aan de [straatnaam] te [pleegplaats] ) onder de naam [naam]. Zelf kreeg ik dan het geld voor mijn prostitutiewerkzaamheden met die klant. Ik gaf dan de helft van het geld aan [verdachte] . Dit was zo afgesproken met [medeverdachte 1] .

Met betrekking tot het onder 1 meer subsidiair ten laste gelegde overweegt de rechtbank het volgende.

Kort gezegd is tenlastegelegd dat verdachte samen met een ander behulpzaam is geweest bij het zich verschaffen van wederrechtelijke toegang tot Nederland van [slachtoffer 1] (lid 1 van artikel 197a Sr., hierna: lid 1) en dat verdachte die [slachtoffer 1] samen met een ander uit winstbejag behulpzaam is geweest bij het verschaffen van wederrechtelijk verblijf in Nederland (lid 2 van artikel 197a Sr., hierna: lid 2).

De rechtbank stelt vast, hetgeen niet door de raadsman is bestreden, dat de toegang tot en het verblijf in Nederland voor [slachtoffer 1] wederrechtelijk waren, nu het haar bedoeling was om in Nederland als prostituee te gaan werken, terwijl zij daartoe als vreemdeling van Braziliaanse nationaliteit niet gerechtigd was6.

De rechtbank acht evenwel niet bewezen dat verdachte [slachtoffer 1] behulpzaam is geweest bij de wederrechtelijke toegang tot Nederland (lid 1). De rechtbank leidt uit de stukken niet af dat verdachte betrokken is geweest bij de komst van [slachtoffer 1] naar Nederland. Verdachte kwam op Schiphol voor het eerst in contact met [slachtoffer 1] , toen haar toegang tot Nederland al had plaatsgevonden.

Ten aanzien van het bestanddeel winstbejag (lid 2) overweegt de rechtbank als volgt.

Blijkens de wetsgeschiedenis is 'winst' iedere stoffelijke verrijking die zou kunnen intreden ten gevolge van het begaan van het verboden feit, daargelaten of deze verrijking om te zetten is in bepaalde valuta of economische eenheden. Bovendien gaat het bij winstbejag om een gerichtheid op verrijking. De verrijking behoeft niet daadwerkelijk te zijn ingetreden; voldoende is dat blijkt dat de dader op de hier bedoelde verrijking uit was.

De rechtbank is van oordeel dat het feit als bedoeld in lid 2 op grond van de opgenomen bewijsmiddelen kan worden bewezen als nader aangegeven en overweegt daartoe als volgt.

De rechtbank leidt uit de verklaring van verdachte af dat [medeverdachte 1] de komst van [slachtoffer 1] naar Nederland heeft geregeld en dat verdachte [slachtoffer 1] op verzoek van [medeverdachte 1] van Schiphol heeft afgehaald en naar de woning van [medeverdachte 1] in [pleegplaats] heeft gebracht. Volgens verdachte waren [medeverdachte 1] en haar echtgenoot B. [verdachte] bij het afhalen van [slachtoffer 1] van Schiphol aanwezig en had [medeverdachte 1] toen een foto van [slachtoffer 1] bij zich ter herkenning. In en vanuit de woning van [medeverdachte 1] in [pleegplaats] heeft [slachtoffer 1] vervolgens prostitutie- en escortwerkzaamheden verricht, waaraan verdachte en [medeverdachte 1] hebben meegewerkt als omschreven in de tenlastelegging.

Dat het verblijf in Nederland onder de gegeven omstandigheden wederrechtelijk was wordt een ieder geacht te weten en dit geldt temeer voor verdachte en medeverdachte [medeverdachte 1] , die zich al lange tijd bezighielden met escort en prostitutie.

Gelet op de omstandigheid dat [slachtoffer 1] een deel van haar verdiensten aan verdachte ten behoeve van [medeverdachte 1] moest afstaan acht de rechtbank tevens bewezen dat verdachte daarbij uit winstbejag heeft gehandeld.

Medeplegen

De rechtbank acht wel bewezen dat verdachte het feit als bedoeld in lid 2 tezamen en in vereniging met De Costa Lima heeft gepleegd. Verdachte en De Costa Lima hebben samen gehandeld als hiervoor is overwogen.

Met betrekking tot het onder 2 meer subsidiair ten laste gelegde overweegt de rechtbank het volgende.

Kort gezegd is tenlastegelegd dat verdachte samen met een ander behulpzaam is geweest bij het zich verschaffen van wederrechtelijke toegang tot Nederland van [slachtoffer 2] (lid 1 van artikel 197a Sr., hierna: lid 1) en dat verdachte die [slachtoffer 2] samen met een ander uit winstbejag behulpzaam is geweest bij het verschaffen van wederrechtelijk verblijf in Nederland (lid 2 van artikel 197a Sr., hierna: lid 2).

De rechtbank leidt uit de stukken niet af dat verdachte betrokken is geweest bij de komst van [slachtoffer 2] naar Nederland. Verdachte kwam voor het eerst in de woning in [pleegplaats] in contact met [slachtoffer 2] , toen haar toegang tot Nederland al had plaatsgevonden.

De rechtbank is van oordeel dat het feit als bedoeld in lid 2 op grond van de opgenomen bewijsmiddelen wel kan worden bewezen als nader aangegeven en overweegt daartoe als volgt.

[slachtoffer 2] is door medeverdachte [medeverdachte 2] op 9 mei 2014 naar de woning in [pleegplaats] gebracht, waar verdachte ook verbleef. [slachtoffer 2] is daar prostitutiewerkzaamheden gaan verrichten waaraan verdachte en de medeverdachten hebben bijgedragen als omschreven in de tenlastelegging.

Verdachte, die zich al langere tijd met medeverdachte [medeverdachte 1] met prostitutiewerkzaamheden bezig hield waarbij Braziliaanse vrouwen betrokken waren, moet geacht worden er van op de hoogte te zijn geweest dat het verblijf van [slachtoffer 2] in Nederland wederrechtelijk was, nu zij als vreemdeling van Braziliaanse nationaliteit niet gerechtigd was in Nederland als prostituee te werken.

Gelet op de omstandigheid dat [slachtoffer 2] een deel van haar verdiensten aan verdachte ten behoeve van [medeverdachte 1] moest afstaan acht de rechtbank tevens bewezen dat verdachte uit winstbejag heeft gehandeld.

Medeplegen

De rechtbank acht bewezen dat verdachte het feit als bedoeld in lid 2 tezamen en in vereniging met [medeverdachte 1] heeft gepleegd. Verdachte en [medeverdachte 1] hebben samen gehandeld als hiervoor is overwogen en uit de bewijsmiddelen naar voren komt.

Bewezenverklaring

De rechtbank acht het onder 1 meer subsidiair en 2 meer subsidiair ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen, met dien verstande dat:

1, meer subsidiair

hij in de periode van 1 april 2014 tot en met 15 mei 2014 te Amsterdam en/of [pleegplaats] en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander, een ander, te weten [slachtoffer 1] ,

uit winstbejag behulpzaam is geweest bij het zich verschaffen van verblijf in Nederland,

terwijl verdachte wist of ernstige redenen had te vermoeden dat het verblijf wederrechtelijk was;

immers is/heeft hij, verdachte en/of (met) zijn mededader:

- die [slachtoffer 1] opgehaald vanaf Schiphol en vervolgens ondergebracht en laten verblijven in een woning en/of

- ( een) advertentie(s) op de website www.kinky.nl en/of www.speurders.nl en/of (een) andere website(s) geplaatst, waarin die [slachtoffer 1] zich aanbood voor het verlenen van seksuele diensten tegen betaling en/of

- de telefoon opgenomen voor die [slachtoffer 1] en/of vervolgens afspraken gemaakt voor die [slachtoffer 1] met (potentiële) klanten voor prostitutie en/of

- die [slachtoffer 1] naar (escort)klanten vervoerd en/of

- die [slachtoffer 1] als prostituee laten werken en vervolgens een gedeelte van het door die [slachtoffer 1] verdiende geld ingenomen en/of ontvangen,

2, meer subsidiair

hij in de periode van 5 mei 2014 tot en met 15 mei 2014 te [pleegplaats] , tezamen en in vereniging met een ander, een ander, te weten [slachtoffer 2] ,

uit winstbejag behulpzaam is geweest bij het zich verschaffen van verblijf in Nederland,

terwijl verdachte wist of ernstige redenen had te vermoeden dat het verblijf wederrechtelijk was;

immers is/heeft hij, verdachte en/of zijn mededader:

die [slachtoffer 2] ondergebracht en/of laten verblijven in een woning in Nederland en/of

- ( een) foto('s) (in bikini en/of lingerie, althans erotische kleding) van die [slachtoffer 2] gemaakt, welke foto('s) bestemd waren voor (een) advertentie(s) op www.kinky.nl en/of www.speurders.nl en/of (een) andere website(s), en/of

- ( een) advertentie(s) op de website www.kinky.nl en/of www.speurders.nl en/of (een) andere website(s) geplaatst, waarin die [slachtoffer 2] zich aanbood voor het verlenen van seksuele diensten tegen betaling en/of

- de telefoon opgenomen voor die [slachtoffer 2] en/of (vervolgens) afspraken gemaakt voor die [slachtoffer 2] met (potentiële) klanten voor prostitutie en/of

- die [slachtoffer 2] als prostituee laten werken en/of (vervolgens) (een gedeelte van) het door die [slachtoffer 2] verdiende geld ingenomen en/of ontvangen,

Verdachte zal van het meer of anders ten laste gelegde worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet bewezen acht.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Het bewezen verklaarde levert op:

1, meer subsidiair Tezamen en in vereniging met één of meer anderen een ander uit winstbejag behulpzaam zijn bij het zich verschaffen

van verblijf in Nederland, of hem daartoe gelegenheid en middelen verschaft, terwijl hij weet dat dat verblijf wederrechtelijk is.

2, meer subsidiair Tezamen en in vereniging met één of meer anderen een ander uit winstbejag behulpzaam zijn bij het zich verschaffen van verblijf in Nederland, of hem daartoe gelegenheid en middelen verschaft, terwijl hij weet dat dat verblijf wederrechtelijk is.

Deze feiten zijn strafbaar nu geen omstandigheden aannemelijk zijn geworden die de strafbaarheid uitsluiten.

Strafbaarheid van verdachte

De rechtbank acht verdachte strafbaar nu niet van enige strafuitsluitingsgrond is gebleken.

Strafmotivering

Vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte ter zake van het onder 1 meer subsidiair en 2 primair ten laste gelegde tot het volgende wordt veroordeeld:

- een gevangenisstraf voor de duur van 195 dagen, waarvan 92 dagen voorwaardelijk, met aftrek van voorarrest, met een proeftijd van 2 jaren;

- een werkstraf van 140 uren, subsidiair 70 dagen hechtenis.

Standpunt van de verdediging

De raadsman heeft er, mede gelet op de overschrijding van de redelijke termijn, voor gepleit bij een eventuele strafoplegging te volstaan met een gevangenisstraf gelijk aan de duur van het voorarrest.

Oordeel van de rechtbank

Bij de bepaling van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de aard en de ernst van het bewezen en strafbaar verklaarde, de omstandigheden waaronder dit is begaan, de persoon van verdachte zoals deze naar voren is gekomen uit het onderzoek op de terechtzitting van 3 oktober 2017, het over hem opgemaakte reclasseringsrapport en het hem betreffende uittreksel uit de justitiële documentatie, alsmede de vordering van de officier van justitie en het pleidooi van de raadsman.

De rechtbank heeft in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft zich tweemaal schuldig gemaakt aan het samen met een ander plegen van mensensmokkel uit winstbejag, waarbij hij in beide gevallen een persoon behulpzaam geweest bij het wederrechtelijke verblijf in Nederland. Verdachte heeft daarmee het overheidsbeleid inzake bestrijding van illegaal verblijf in en illegale toegang tot Nederland doorkruist.

De rechtbank acht voor deze feiten een onvoorwaardelijke gevangenisstraf in beginsel gerechtvaardigd.

De rechtbank heeft tevens in aanmerking genomen dat verdachte, blijkens het hem betreffende uittreksel uit de justitiële documentatie, niet eerder is veroordeeld voor soortgelijke strafbare feiten.

Verder stelt de rechtbank vast dat sprake is van overschrijding van de redelijke termijn. De rechtbank acht gelet daarop en op de tijd die verdachte reeds in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, het thans niet passend om aan verdachte een onvoorwaardelijke gevangenisstraf langer dan de duur van het voorarrest op te leggen. De rechtbank zal daarnaast aan verdachte een werkstraf van na te noemen duur opleggen. Een strafafdoening als bepleit door de raadsman, doet naar het oordeel van rechtbank onvoldoende recht aan de ernst van de feiten.

Toepassing van wetsartikelen

De rechtbank heeft gelet op de artikelen 22c, 22d, 57 en 197a van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze artikelen golden ten tijde van het bewezen verklaarde. Uitspraak

De rechtbank

Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte onder 1 primair, subsidiair en 2 primair, subsidiair is ten laste gelegd en spreekt verdachte daarvan vrij.

Verklaart het onder 1 meer subsidiair en 2 meer subsidiair ten laste gelegde bewezen, te kwalificeren en strafbaar zoals voormeld en verdachte daarvoor strafbaar.

Verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan het bewezen verklaarde en spreekt verdachte daarvan vrij.

Veroordeelt verdachte tot:

een gevangenisstraf voor de duur van 103 dagen.

Beveelt dat de tijd door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en/of voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf, geheel in mindering zal worden gebracht.

een taakstraf voor de duur van 70 uren.

Beveelt dat voor het geval de veroordeelde de taakstraf niet naar behoren verricht, vervangende hechtenis voor de duur van 35 dagen zal worden toegepast.

Dit vonnis is gewezen door mr. O.J. Bosker, voorzitter, mr. F.J. Agema en mr. M.B. de Wit, rechters, bijgestaan door W. Brandsma, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 31 oktober 2017.

1 Zie onder bewijsmiddel 10.

2 Zie onder bewijsmiddel 2.

3 proces-verbaal van bevindingen, p. 48 e.v.

4 Proces-verbaal van bevindingen, p. 111 e.v. (" [medeverdachte 2] hanteert als werknaam ' [naam] ').

5 Zie onder bewijsmiddel 10.

6 Artikel 4.42, derde lid, van het Vreemdelingenbesluit 2000.