Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2017:2583

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
13-07-2017
Datum publicatie
14-07-2017
Zaaknummer
18/830466-16
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

De Rechtbank Noord Nederland heeft een 72-jarige man veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 15 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 5 jaren, met oplegging van bijzondere voorwaarden, voor het in bezit hebben van kinderpornografische afbeeldingen.

Wetsverwijzingen
Wetboek van Strafrecht 57
Wetboek van Strafrecht 240b
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling strafrecht

Locatie Groningen

parketnummer 18/830466-16

Vonnis van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken d.d. 13 juli 2017 in de zaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] 1944 te [geboorteplaats] ,

wonende te [straatnaam] , [woonplaats] .

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 29 juni 2017.

Verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. R.P. Eefting, advocaat te Assen. Het openbaar ministerie is ter terechtzitting vertegenwoordigd door mr. K. Post.

Tenlastelegging

Aan verdachte is, na wijziging van de tenlastelegging, ten laste gelegd dat:

hij in de periode van 31 oktober 2015 tot en met 18 augustus 2016, althans op of omstreeks 18 augustus 2016, althans op een of meer tijdstippen in het jaar 2016, te [pleegplaats] , gemeente Slochteren, althans in Nederland, meermalen, althans eenmaal,(telkens) een of meer afbeeldingen - of gegevensdragers, bevattende een of meer afbeeldingen - van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, heeft verworven, in bezit heeft gehad of zich door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang daartoe heeft verschaft, welke seksuele gedragingen – zakelijk weergegeven - bestonden uit:

 • -

  het met de vinger(s)/hand betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel en/of de billen van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en/of het met de vinger(s)/hand betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel en/of de billen van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt (in toonmap opgenomen [bestandsnaam] op [gegevensdrager]; beschrijving op p.83/84 van p.-v. 2016137763/KP2016-46)

 • -

  het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon gekleed is en/of opgemaakt is en/of poseert in een omgeving en/of met een voorwerp en/of in een (erotisch getinte) houding (op een wijze) die niet bij zijn/haar leeftijd past/passen

 • -

  en/of waarbij deze persoon zich in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van zijn/haar kleding ontdoet

 • -

  en/of door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de foto’s/films nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten en/of billen van die persoon in beeld gebracht worden, (in toonmap opgenomen bestanden sectors[bestandsnaam] op [gegevensdrager] op [gegevensdrager], [gegevensdrager]; alle beschreven op p.83/84 van p.-v. 2016137763/KP2016-46)

 • -

  het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht en/of lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt (in toonmap opgenomen [bestandsnaam] op [gegevensdrager], beschreven op p.83/84 van p.-v. 2016137763/KP2016-46)

welk(e) afbeelding(en)/bestand(en) (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking had(den) en/of strekten tot seksuele prikkeling, en hij van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt.

Beoordeling van het bewijs

Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft veroordeling voor het ten laste gelegde gevorderd nu het feit naar zijn mening wettig en overtuigend te bewijzen is.

Standpunt van de verdediging

De raadsman heeft ten aanzien van het ten laste gelegde geen verweer gevoerd.

Oordeel van de rechtbank

De rechtbank volstaat ten aanzien van het hierna bewezen verklaarde met een opgave van de bewijsmiddelen overeenkomstig het bepaalde in artikel 359, derde lid tweede volzin, van het Wetboek van Strafvordering, nu verdachte het hierna bewezen verklaarde duidelijk en ondubbelzinnig heeft bekend.

Deze opgave luidt als volgt:

1. de verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 29 juni 2017;

2. een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal d.d. 8 september 2016, opgenomen op pagina 71 e.v. van het dossier van Politie Noord-Nederland met nummer 2016137763/KP 2016-46 d.d. 16 november 2016, inhoudende de relatering van verbalisanten, alsmede de bij het proces-verbaal gevoegde bijlagen;

3. een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van aanvulling betreffende bestandsnamen - gegevensdragers d.d. 28 juni 2017, van het dossier van Politie Noord Nederland met nummer 2016137763/KP 2016-46, inhoudende de relatering van verbalisant.

Bewezenverklaring

De rechtbank acht het ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen, met dien verstande dat:

hij in de periode van 31 oktober 2015 tot en met 18 augustus 2016 te [pleegplaats] , gemeente Slochteren, meermalen telkens een of meer afbeeldingen van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, in bezit heeft gehad en/of zich door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang daartoe heeft verschaft, welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

 • -

  het met de vingers/hand betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel en/of de billen van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en/of het met de vingers/hand betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel en/of de billen van een ander persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt (in toonmap opgenomen [bestandsnaam] op [gegevensdrager])

 • -

  het geheel of gedeeltelijk naakt laten poseren door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon gekleed is en/of opgemaakt is en/of poseert in een omgeving en/of met een voorwerp en/of in een erotisch getinte houding op een wijze die niet bij zijn/haar leeftijd past

 • -

  en/of waarbij deze persoon zich in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van zijn/haar kleding ontdoet

 • -

  en/of door het camerastandpunt en/of de onnatuurlijke pose en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de foto’s/films nadrukkelijk het ontblote geslachtsdeel, de borsten en/of billen van die persoon in beeld gebracht worden (in toonmap opgenomen bestanden [bestandsnaam] op [gegevensdrager] op [gegevensdrager], [bestandsnaam] op [gegevensdrager]

 • -

  het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht en/of lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt (in toonmap opgenomen [bestandsnaam] op [gegevensdrager])

welke afbeeldingen/bestanden aldus telkens een onmiskenbaar seksuele strekking hadden en/of strekten tot seksuele prikkeling, en hij van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt.

Verdachte zal van het meer of anders ten laste gelegde worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet bewezen acht.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Het bewezen verklaarde levert op:

Een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, in bezit hebben en/of zich door middel van een geautomatiseerd werk en met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang tot die afbeelding verschaffen, terwijl van het plegen van dit misdrijf een gewoonte wordt gemaakt.

Dit feit is strafbaar nu geen omstandigheden aannemelijk zijn geworden die de strafbaarheid uitsluiten.

Strafbaarheid van verdachte

De rechtbank acht verdachte strafbaar nu niet van enige strafuitsluitingsgrond is gebleken.

Strafmotivering

Vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte ter zake van het ten laste gelegde wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 15 maanden, waarvan 10 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren onder de bijzondere voorwaarden zoals deze door de reclassering zijn voorgesteld. De officier van justitie heeft dadelijke uitvoerbaarheid van de bijzondere voorwaarden gevorderd. Daarnaast heeft hij onttrekking aan het verkeer van de onder verdachte inbeslaggenomen goederen gevorderd.

Standpunt van de verdediging

De raadsman heeft gepleit voor een voorwaardelijke gevangenisstraf en een onvoorwaardelijke werkstraf, zoals de reclassering dit heeft geadviseerd. Hij heeft daaraan toegevoegd dat verdachte wil meewerken aan de bijzondere voorwaarden, waaronder ambulante behandeling bij de Ambulante Forensische Psychiatrie Noord (hierna: AFPN). De raadsman heeft geen bezwaar tegen de onttrekking aan het verkeer van de onder verdachte inbeslaggenomen goederen.

Oordeel van de rechtbank

Bij de bepaling van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de aard en de ernst van het bewezen en strafbaar verklaarde, de omstandigheden waaronder dit is begaan, de persoon van verdachte zoals deze naar voren is gekomen uit het onderzoek op de terechtzitting en de over hem opgemaakte rapportage, het verdachte betreffende uittreksel uit de justitiële documentatie, alsmede de vordering van de officier van justitie en het pleidooi van de raadsman.

Voorts heeft de rechtbank rekening gehouden met het door verdachte erkende ad informandum gevoegde feit, zoals dit op de dagvaarding is vermeld en welke feit hiermee is afgedaan.

De rechtbank heeft in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het in bezit hebben van kinderpornografische afbeeldingen. Met zijn handelen heeft verdachte een bijdrage geleverd aan de instandhouding van de markt voor kinderpornografische afbeeldingen en daarmee is hij indirect verantwoordelijk voor de beschadiging van de betrokken jeugdige personen door het seksueel misbruik dat zij moeten ondergaan voor het vervaardigen van foto’s of films. De slachtoffers kunnen hierdoor nog jarenlang (psychische) schade ondervinden.

Verdachte heeft, wetende dat hij in een proeftijd liep van eveneens een veroordeling ter zake van het bezit van kinderpornografisch materiaal, bewust de keuze gemaakt om opnieuw gericht te zoeken naar kinderpornografisch materiaal. De rechtbank constateert dan ook dat de bij zijn eerdere veroordeling opgelegde behandeling bij de AFPN en voorwaardelijke gevangenisstraf kennelijk onvoldoende effect hebben gehad. Uit het reclasseringsrapport blijkt dat sprake is van een hoge recidivekans, maar ook dat verdachte in januari 2017 zelf de behandeling bij de AFPN weer heeft opgestart. Aangegeven wordt dat hij gemotiveerd is voor hulpverlening en ook ter terechtzitting heeft verdachte dit naar voren gebracht.

De rechtbank is van oordeel dat, nu verdachte opnieuw in de fout is gegaan, een voorwaardelijke gevangenisstraf gecombineerd met een onvoorwaardelijke taakstraf ‒ zoals door de raadsman bepleit ‒ een gepasseerd station is. De rechtbank ziet, gelet op het voorgaande, aanleiding een gevangenisstraf op te leggen, waarvan een groot deel voorwaardelijk met een proeftijd van vijf jaren, om hieraan de bijzondere voorwaarden te koppelen zoals de reclassering deze heeft geformuleerd en om verdachte ervan te weerhouden nogmaals naar kinderpornografisch materiaal te zoeken. De rechtbank ziet geen aanleiding de bijzondere voorwaarden dadelijk uitvoerbaar te verklaren, nu verdachte de behandeling bij de AFPN reeds vrijwillig heeft opgestart.

Inbeslaggenomen goederen

De rechtbank acht de aan verdachte toebehorende inbeslaggenomen voorwerpen, hierna te melden, vatbaar voor onttrekking aan het verkeer nu zij bij gelegenheid van het onderzoek naar de door hem begane feiten zijn aangetroffen en zij kunnen dienen tot het begaan van soortgelijke feiten terwijl het ongecontroleerde bezit daarvan door verdachte in strijd is met de wet of het algemeen belang.

Toepassing van wetsartikelen

De rechtbank heeft gelet op de artikelen 14a, 14b, 14c, 14d, 36b, 36d, 57 en 240b van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze artikelen golden ten tijde van het bewezen verklaarde.

Uitspraak

De rechtbank

Verklaart het ten laste gelegde bewezen, te kwalificeren en strafbaar zoals voormeld en verdachte daarvoor strafbaar.

Verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan het bewezen verklaarde en spreekt verdachte daarvan vrij.

Veroordeelt verdachte tot:

een gevangenisstraf voor de duur van 15 maanden.

Bepaalt dat van deze gevangenisstraf een gedeelte, groot 12 maanden, niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, op grond dat de veroordeelde voor het einde van of gedurende de proeftijd, welke hierbij wordt vastgesteld op 5 jaren, de hierna te noemen algemene of bijzondere voorwaarden niet heeft nageleefd.

Stelt als algemene voorwaarden:

1. dat de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;

2. dat de veroordeelde ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verleent aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbiedt;

3. dat de veroordeelde medewerking verleent aan het reclasseringstoezicht als bedoeld in artikel 14d, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen.

Stelt als bijzondere voorwaarden:

1. dat de veroordeelde zich op uitnodiging meldt bij Reclassering Nederland, Leonard Springerlaan 21 te Groningen en zich daarna gedurende de door de reclassering te bepalen periode blijft melden zo frequent als de reclassering dat noodzakelijk acht, waarbij de veroordeelde zich houdt aan de aanwijzingen die de reclassering hem geeft;

2. dat de veroordeelde gedurende de proeftijd meewerkt aan ambulante behandeling bij de AFPN of vergelijkbare instelling in het forensisch circuit, gericht op mogelijke delict scenario's, zijn eigen handelen, seksualiteit en eigen beperkingen, zolang de AFPN of vergelijkbare instelling, dit noodzakelijk acht en tevens meewerkt aan de vervolgbegeleiding indien dit door de reclassering noodzakelijk wordt geacht;

3. dat de veroordeelde medewerking verleent aan de controle van zijn gegevensdragers;

4. dat de veroordeelde zich onthoudt van het op digitale wijze met een seksuele intentie communiceren met kinderen, gedragingen die zijn gericht op internetomgevingen waarin kinderpornografisch materiaal kan worden verkregen, alsmede gedragingen die zijn gericht op internetomgevingen waarin over seksuele handelingen met kinderen wordt gecommuniceerd.

Draagt de reclassering op toezicht te houden op de naleving van de voorwaarden en de veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden.

Verklaart onttrokken aan het verkeer de in beslag genomen:

- Spaceloop XL USB-stick

- NNUSB-stick

- DANE-ELEC USB-stick

- ACER ASPIRE Zc-105

- CORE CNMEMORY hrd schijf 63090

- EWENT SUPERSPEE hrd schijf 70550634

- INTEL PENTIUM KE11064425-2

- SAMSUNG Gsm

- ISY IMTRON GBMH hrd schijf IHC1000144700979

- TRAVELER DV5060 5. Omega

- MOTOROLA Gsm

Dit vonnis is gewezen door mr. M. Haisma, voorzitter, mr. M.J. Oostveen en mr. R.J.L. Timmer, rechters, bijgestaan door mr. L.S. Gosselaar, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 13 juli 2017.

Mr. M.J. Oostveen is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.