Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2017:2178

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
15-06-2017
Datum publicatie
20-06-2017
Zaaknummer
18/198177-15
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

De rechtbank veroordeelt verdachte voor de eendaadse samenloop van oplichting en flessentrekkerij. De rechtbank is van oordeel dat verdachte in voornoemde periode telkens een zich herhalende handeling heeft verricht, te weten het steeds bij hetzelfde bedrijf bestellen van diensten en producten zonder te betalen, hetgeen de rechtbank kwalificeert als ‘het maken van een gewoonte’ van het kopen van goederen met het oogmerk om zonder volledige betaling zich of een ander de beschikking over die goederen te verzekeren. De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 3 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren, met daaraan gekoppeld algemene en bijzondere voorwaarden, en een taakstraf voor de duur van 100 uren, te vervangen door 50 dagen hechtenis.

Wetsverwijzingen
Wetboek van Strafrecht 63
Wetboek van Strafrecht 326
Wetboek van Strafrecht 326a
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling strafrecht

Locatie Assen

parketnummer 18/198177-15

Vonnis van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken d.d. 15 juni 2017 in de zaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] 1982 te [geboorteplaats] ,

wonende te [straatnaam] , [woonplaats] .

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 1 juni 2017.

Verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. I.M. Weijers, advocaat te Emmen.

Het openbaar ministerie is ter terechtzitting vertegenwoordigd door mr. R. de Graaf.

Tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

1. hij in of omstreeks de periode van 20 augustus 2008 tot en met 13 januari 2015 te Schoonebeek en/of Weiteveen en/of Klazienaveen en/of Zwartemeer, gemeente Emmen en/of Borger en/of Odoorn en/of Schoonloo, gemeente Borger-Odoorn en/of te Groningen, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, Ziggo BV heeft bewogen tot de afgifte van

 • -

  een of meer settopboxen (met een waarde van €349,- per stuk) en/of

 • -

  een of meer telefoons (met een waarde van € 49,- per stuk) en/of

 • -

  een of meer (Ziggo)startpakketten (met een waarde van € 29,95 per stuk) en/of

 • -

  een of meer settopboxen (met een waarde van € 45,78 per stuk) en/of

 • -

  een of meer settopboxen (high defenition) (met een waarde van € 299,- per stuk) en/of

 • -

  een of meer modems (met een waarde van € 49,- per stuk), althans apparatuur ten behoeve van een abonnementsservice van Ziggo (TV en/of internet en/of telefonie), in elk geval van enig goed en/of enige dienst,

hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid zich

 • -

  telkens met valse identiteit, te weten een of meer namen van onder andere niet bestaande personen en/of al dan niet in combinatie met oude en/of niet geactiveerde email adressen en/of valse adressen (al dan niet via internet) heeft gemeld en/of

 • -

  (vervolgens) met die valse identiteit een TV- en/of internet- en/of telefonie-abonnement was aangegaan en/of

 • -

  zich (daarbij) (telkens) heeft voorgedaan als nieuwe klant/abonnee, althans als bonafide klant, waardoor Ziggo BV werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

2. hij in of omstreeks de periode van 20 augustus 2008 tot en met 13 januari 2015 op na te noemen plaatsen, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een beroep of een gewoonte heeft gemaakt van het kopen van goederen met het oogmerk om zonder volledige betaling zich en/of (een) ander(en) de beschikking over die goederen te verzekeren, hebbende verdachte en/of zijn mededader(s),

telkens met voormeld oogmerk, de navolgende goederen - op tijd en plaats daarbij vermeld - gekocht, te weten:

 • -

  op 15 juni 2009 te Schoonloo, een dect Phone en/of een Ziggo box (startpakket) en/of settopbox (standaard) en/of een settopbox ITV (ordernummer 12085207/ [naam] ) en/of

 • -

  op 12 oktober 2009 te Schoonloo, een Ziggo router en/of een Ziggo box 301 (ordernummer 13113480/ [naam] ) en/of

 • -

  op 18 januari 2010 te Odoorn, een Ziggo box 600 en/of een Ziggo settopbox (standaard) en/of een Ziggo box 301 (ordernummer 13981235/ [naam] ) en/of

 • -

  op 14 september 2010 te Odoorn, een Ziggo box 311 en/of een dect Phone (ordernummer 16001252 / [naam] ) en/of

 • -

  op 04 maart 2011 te Odoorn, een Ziggo box 301 (ordernummer 17739686/ [naam] )

 • -

  op 29 maart 2011 te Emmen, een Ziggo box 311 (ordernummer 17932104/ [naam] ) en/of

 • -

  op 31 mei 2011 te Emmen, een Ziggo box 600 (startpakket) en/of een settopbox (high defenition) (ordernummer 18428240/ [naam] ) en/of

 • -

  op 12 juli 2011 te Emmen, een Ziggo box 600 (startpakket) en een settopbox (high defenition) (ordernummer 18789087/ [naam] ) en/of

 • -

  op 15 augustus 2011 te Klazienaveen, een Ziggo box 311 (ordernummer 18970392/ [naam] ) en/of

 • -

  op 25 augustus 2011 te Zwartemeer, een Ziggo box 311 (ordernummer 19277069 / [naam] ) en/of

 • -

  op 24 november 2011 te Zwartemeer, een Ziggo box 600 (startpakket) en/of een settopbox (standaard) (ordernummer 20264194 / [naam] ) en/of

 • -

  op 24 januari 2013 te Borger, een Ziggo settopbox ITV en/of een dect Phone en/of een Ziggo box 800 en/of een Ziggo box 311 (ordernummer 24464928/ [naam] ) en/of

 • -

  op 11 februari 2013 te Borger, een Ziggo settopbox ITV en/of een Ziggo box 800 en/of een Ziggo box 101 (ordernummer 24666857 / [naam] ) en/of

 • -

  op 18 februari 2013 te Borger, een Ziggo settopbox ITV en/of een dect Phone en/of een Ziggo box 800 en/of een Ziggo box 311 (ordernummer 24707406/ [naam] ) en/of

 • -

  op 18 maart 2013 te Schoonebeek, een Ziggo settopbox ITV en/of een dect Phone en/of een Ziggo box 800 en/of een Ziggo box 311 (ordernummer 24975384 / [naam] ) en/of

 • -

  op 17 april 2013 te Schoonebeek, een settopbox ITV en/of een Ziggo box 800 e/of een Ziggo box 101 (ordernummer 25252016/ [naam] ) en/of

 • -

  op 26 april 2013 te Schoonebeek, een settopbox ITV en/of een Ziggo box 800 (startpakket) en/of een Ziggo box 311 (ordernummer 25294927 / [naam] ) en/of

 • -

  op 20 mei 2013 te Odoorn, een settopbox ITV en/of een Ziggo box 800 en/of een Ziggo box 311 (ordernummer 25343316/ [naam] ) en/of

 • -

  op 27 mei 2013 te Schoonebeek, een settopbox ITV en/of een dect Phone en/of een Ziggo box 800 en/of een Ziggo box 311 (ordernummer 25518437/ [naam] ) en/of

 • -

  op 27 juli 2014 te Schoonebeek, een box code 311 en/of 801 en/of 800 (ordernummer 4215473221181709 / [naam] en/of

 • -

  op 26 september 2014 te Schoonebeek, een afstandsbediening (ordernummer 4290550423281294 / [naam] ,

althans waren/was voornoemd(e) goed(eren) door verdachte en/of zijn mededader, in Nederland via internet besteld en/of gekocht.

Beoordeling van het bewijs

Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft geconcludeerd dat het ten laste gelegde kan worden bewezen, behoudens het bestanddeel ‘in vereniging’ en de plaatsen Klazienaveen, Zwartemeer, Odoorn en Groningen.

Standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft betoogd dat het onder 1 en 2 ten laste gelegde wettig en overtuigend kan worden bewezen, behoudens de pleegplaatsen Klazienaveen, Emmen, Odoorn en Groningen. Voorts heeft de raadsvrouw geconcludeerd dat het onder 1 ten laste gelegde moet worden beperkt tot de periode van 15 juni 2009 tot en met 26 september 2014. Wat het onder 2 ten laste gelegde betreft, merkt de raadsvrouw op dat de ten laste gelegde periode moet worden beperkt tot de periode van 24 januari 2013 tot en met 27 mei 2013. Zij heeft daartoe aangevoerd dat uitsluitend in deze periode sprake was van het ‘een gewoonte maken van’.

Oordeel van de rechtbank

De rechtbank volstaat ten aanzien van het hierna onder 1 en 2 bewezen verklaarde met een opgave van de bewijsmiddelen overeenkomstig het bepaalde in artikel 359, derde lid tweede volzin, van het Wetboek van Strafvordering, nu verdachte het hierna bewezen verklaarde duidelijk en ondubbelzinnig heeft bekend.

Deze opgave luidt als volgt:

1. de verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 1 juni 2017;

2. een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van aangifte van Politie Noord-Nederland d.d. 13 januari 2015, opgenomen op pagina 1f van het dossier met nummer 2015012818 d.d. 19 februari 2015, inhoudende de verklaring van [medewerker] .

Op grond van bovengenoemde bewijsmiddelen, in onderling verband en samenhang beschouwd, is de rechtbank van oordeel dat wettig en overtuigend is bewezen dat verdachte zich in de periode van 15 juni 2009 tot en met 26 september 2014 te Schoonebeek, Weiteveen, Zwartemeer, Borger en Schoonloo schuldig heeft gemaakt aan oplichting en flessentrekkerij. De rechtbank is van oordeel dat verdachte in voornoemde periode telkens een zich herhalende handeling heeft verricht, te weten het steeds bij hetzelfde bedrijf bestellen van diensten en producten zonder te betalen, hetgeen de rechtbank kwalificeert als ‘het maken van een gewoonte’ van het kopen van goederen met het oogmerk om zonder volledige betaling zich of een ander de beschikking over die goederen te verzekeren.

Bewezenverklaring

De rechtbank acht het onder 1 en 2 ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen, met dien verstande dat:

1. hij in de periode van 15 juni 2009 tot en met 26 september 2014 te Schoonebeek en Weiteveen en Zwartemeer en Borger en Schoonloo, met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen, door het aannemen van een valse naam en een valse hoedanigheid, Ziggo BV heeft bewogen tot de afgifte van

 • -

  settopboxen (met een waarde van €349,- per stuk) en

 • -

  telefoons (met een waarde van € 49,- per stuk) en

 • -

  Ziggostartpakketten (met een waarde van € 29,95 per stuk) en

 • -

  settopboxen (met een waarde van € 45,78 per stuk) en

 • -

  settopboxen (high defenition) (met een waarde van € 299,- per stuk) en

 • -

  modems (met een waarde van € 49,- per stuk),

hebbende verdachte met voren omschreven oogmerk valselijk en in strijd met de waarheid zich

 • -

  telkens met valse identiteit, te weten namen van onder andere niet bestaande personen al dan niet in combinatie met oude en niet geactiveerde email adressen en valse adressen heeft gemeld en

 • -

  vervolgens met die valse identiteit een TV- en internet- en telefonie-abonnement was aangegaan en

 • -

  zich daarbij telkens heeft voorgedaan als bonafide klant, waardoor Ziggo BV werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

2. hij in de periode van 15 juni 2009 tot en met 26 september 2014 op na te noemen plaatsen, een gewoonte heeft gemaakt van het kopen van goederen met het oogmerk om zonder volledige betaling zich of een ander de beschikking over die goederen te verzekeren, hebbende verdachte telkens met voormeld oogmerk, de navolgende goederen gekocht, te weten:

 • -

  te Schoonloo, een dect Phone en een Ziggo box (startpakket) en een settopbox (standaard) en een settopbox ITV en

 • -

  te Schoonloo, een Ziggo router en een Ziggo box 301 en

 • -

  te Zwartemeer, een Ziggo box 600 (startpakket) en een settopbox (standaard) en

 • -

  te Borger, een Ziggo settopbox ITV en een dect Phone en een Ziggo box 800 en een Ziggo box 311 en

 • -

  te Borger, een Ziggo settopbox ITV en een Ziggo box 800 en een Ziggo box 101 en

 • -

  te Borger, een Ziggo settopbox ITV en een dect Phone en een Ziggo box 800 en een Ziggo box 311 en

 • -

  te Schoonebeek, een Ziggo settopbox ITV en een dect Phone en een Ziggo box 800 en een Ziggo box 311 en

 • -

  te Schoonebeek, een settopbox ITV en een Ziggo box 800 en een Ziggo box 101 en

 • -

  te Schoonebeek, een settopbox ITV en een Ziggo box 800 (startpakket) en een Ziggo box 311 en

 • -

  te Schoonebeek, een settopbox ITV en een dect Phone en een Ziggo box 800 en een Ziggo box 311 en

 • -

  te Schoonebeek, een box code 311 en 801 en 800 en

 • -

  te Schoonebeek, een afstandsbediening.

Verdachte zal van het meer of anders ten laste gelegde worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet bewezen acht.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Het bewezen verklaarde levert op:

de eendaadse samenloop van

1. oplichting;

2. een gewoonte maken van het kopen van goederen met het oogmerk om zonder
volledige betaling zich of een ander de beschikking over die goederen te verzekeren.

Deze feiten zijn strafbaar nu geen omstandigheden aannemelijk zijn geworden die de strafbaarheid uitsluiten.

Strafbaarheid van verdachte

De rechtbank acht verdachte strafbaar nu niet van enige strafuitsluitingsgrond is gebleken.

Strafmotivering

Vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte ter zake van de door hem bewezen geachte feiten wordt veroordeeld tot 3 maanden gevangenisstraf voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren, met daaraan gekoppeld bijzondere voorwaarden, te weten een meldplicht bij de reclassering en het verlenen van medewerking aan een schuldsaneringstraject en/of budgetbeheer. Voorts heeft de officier van justitie gevorderd dat verdachte wordt veroordeeld tot een taakstraf voor de duur van 100 uren, subsidiair te vervangen door 50 dagen hechtenis.

Standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft de rechtbank verzocht om aan verdachte een taakstraf op te leggen. In het geval dat de rechtbank tot oplegging van een voorwaardelijk strafdeel zou overgaan, heeft de verdediging gepleit om aan verdachte geen reclasseringstoezicht op te leggen.

Oordeel van de rechtbank

Bij de bepaling van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de aard en de ernst van het bewezen en strafbaar verklaarde, de omstandigheden waaronder dit is begaan, de persoon van verdachte zoals deze naar voren is gekomen uit het onderzoek op de terechtzitting en de over hem opgemaakte rapportage, het verdachte betreffende uittreksel uit de justitiële documentatie, alsmede de vordering van de officier van justitie en het pleidooi van de raadsvrouw.

De rechtbank heeft in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft zich in de periode van 15 juni 2009 tot en met 26 september 2014 schuldig gemaakt aan oplichting en flessentrekkerij. Verdachte heeft een valse identiteit aangenomen en zich zo voorgedaan als bonafide klant om het bedrijf Ziggo B.V., het slachtoffer in deze, te bewegen tot het meerdere keren afleveren van goederen en diensten. Verdachte deed hierbij de toezegging dat de factuur van de door hem bestelde goederen en diensten voldaan zou worden. Deze toezegging werd uiteindelijk (opzettelijk) niet nagekomen door verdachte, waardoor sprake is van oplichting en flessentrekkerij. Door zijn slinkse en berekenende wijze van handelen heeft verdachte het slachtoffer aanzienlijke schade toegebracht en heeft hij misbruik gemaakt van het onderling vertrouwen dat in het handelsverkeer noodzakelijk en gebruikelijk is.

De rechtbank heeft tevens in aanmerking genomen dat verdachte, blijkens het hem betreffende uittreksel uit de justitiële documentatie, eerder onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen van vermogensdelicten.

De rechtbank heeft voorts bij het bepalen van de straf rekening gehouden met de inhoud van het reclasseringsrapport d.d. 22 maart 2017. Uit het rapport blijkt dat het delictgedrag van verdachte voortkomt uit financiële problemen. Verdachte lijkt onvoldoende zelfredzaam om problemen op te lossen. Verdachte heeft thans een steunend positief netwerk om zich heen en heeft de laatste twee jaren zich gehouden aan wet- en regelgeving. Hij heeft een inkomen. Het recidiverisico wordt als gemiddeld ingeschat. Geadviseerd wordt om aan verdachte een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen en daarnaast een deels voorwaardelijke werkstraf. Hierbij worden de volgende bijzondere voorwaarden geadviseerd:

 • -

  een meldplicht bij de reclassering;

 • -

  meewerken aan het tot stand komen van een schuldsaneringstraject en/of budgetbeheer, waarbij verdachte zich zal moeten houden aan de aanwijzingen die hem in het kader van dit traject door of namens zijn toezichthouder zullen worden gegeven.

Gelet op het bovenstaande, rekening houdende met het tijdsverloop en het bepaalde in artikel 63 van het Wetboek van Strafrecht, ziet de rechtbank reden om te volstaan met een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 3 maanden, met een proeftijd van 2 jaren, onder de bijzondere voorwaarden zoals geadviseerd door de reclassering. De rechtbank acht daarnaast een taakstraf van 100 uren passend en geboden.

Benadeelde partij

Ziggo B.V., vertegenwoordigd door [medewerker] , heeft zich als benadeelde partij in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. Gevorderd wordt een bedrag van
€ 12.609,11 ter vergoeding van materiële schade, vermeerderd met wettelijke rente vanaf de datum dat de schade is ontstaan.

Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat de vordering niet ontvankelijk wordt verklaard nu de beoordeling van de vordering een onevenredige belasting van het strafgeding oplevert.

Standpunt van de verdediging

De raadsvrouw sluit zich aan bij het standpunt van de officier van justitie.

Oordeel van de rechtbank

Hoewel naar het oordeel van de rechtbank voldoende aannemelijk is geworden dat de benadeelde partij schade heeft geleden die het rechtstreeks gevolg is van het onder 1 en 2 bewezen verklaarde, beschikt de rechtbank over onvoldoende, inzichtelijke informatie om de hoogte van de geleden schade te kunnen beoordelen. Schorsing van het onderzoek om de benadeelde partij de hoogte van de schade alsnog te laten aantonen, zal leiden tot een onevenredige belasting van het strafgeding en daartoe zal dan ook niet worden overgegaan. De rechtbank zal de vordering daarom niet ontvankelijk verklaren. De vordering kan slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

Toepassing van wetsartikelen

De rechtbank heeft gelet op de artikelen 14a, 14b, 14c, 14d, 22c, 22d, 55, 63, 326 en 326a van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze artikelen golden ten tijde van het bewezen verklaarde.

Uitspraak

De rechtbank

Verklaart het onder 1 en 2 ten laste gelegde bewezen, te kwalificeren en strafbaar zoals voormeld en verdachte daarvoor strafbaar. De rechtbank heeft vastgesteld dat het onder 1 en 2 tenlastegelegde een eendaadse samenloop oplevert.

Verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan het bewezen verklaarde en spreekt verdachte daarvan vrij.

Veroordeelt verdachte tot:

een gevangenisstraf voor de duur van 3 maanden.

Bepaalt dat deze gevangenisstraf niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, op grond, dat de veroordeelde voor het einde van of gedurende de proeftijd, welke hierbij wordt vastgesteld op 2 jaren, de hierna te noemen algemene of bijzondere voorwaarden niet heeft nageleefd.

Stelt als algemene voorwaarden:

1. dat de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;

2. dat de veroordeelde ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verleent aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbiedt;

3. dat de veroordeelde medewerking verleent aan het reclasseringstoezicht als bedoeld in artikel 14d, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen.

Stelt als bijzondere voorwaarden:

1. dat de veroordeelde zich op uitnodiging van de Reclassering Nederland meldt bij deze instelling. Hierna moet de veroordeelde zich blijven melden zo frequent en zolang deze reclasseringsinstelling dat noodzakelijk acht en moet hij zich houden aan de aanwijzingen die van daaruit gegeven worden;

2. dat de veroordeelde meewerkt aan het tot stand komen van een schuldsaneringstraject en/of budgetbeheer, waarbij hij zich houdt aan de aanwijzingen die hem in het kader van dit traject door of namens zijn toezichthouder zullen worden gegeven, voor zover het reeds in gang gezette schuldsaneringstraject niet tot enig resultaat leidt.

Draagt de reclassering op toezicht te houden op de naleving van de voorwaarden en de veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden.

een taakstraf voor de duur van 100 uren.

Beveelt dat voor het geval de veroordeelde de taakstraf niet naar behoren verricht, vervangende hechtenis voor de duur van 50 dagen zal worden toegepast.

Beveelt dat de tijd door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering of voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde taakstraf geheel in mindering zal worden gebracht naar de maatstaf van 2 uren per dag inverzekeringstelling/voorlopige hechtenis.

Bepaalt dat de benadeelde partij Ziggo B.V. in haar vordering niet ontvankelijk is en dat de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht.

Bepaalt dat deze benadeelde partij de eigen kosten draagt.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.J. Schoemaker, voorzitter, mr. B.I. Klaassens en mr. M.A.A. van Capelle, rechters, bijgestaan door mr. T. Smit, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 15 juni 2017.

Mr. B.I. Klaassens is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.