Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2017:166

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
18-01-2017
Datum publicatie
19-01-2017
Zaaknummer
KL 5572223 VZ VERZ 16-47
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste en enige aanleg
Rekestprocedure
Inhoudsindicatie

handlichting tot het deelnemen in een vennootschap onder firma

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling Privaatrecht

Locatie Leeuwarden

zaak-/rolnummer: 5572223 VZ VERZ 16-47

beschikking van de kantonrechter d.d. 18 januari 2017

inzake

ANNABEL LOUISE MARIA POL,

geboren op 23 mei 2000,

wonende te (8931 BE) Leeuwarden aan de Marningeweg 33,

verzoekster.

Het procesverloop

1.1.

Verzoekster heeft bij verzoekschrift, ingekomen ter griffie op 6 december 2016, verzocht haar handlichting te verlenen.

1.2.

De mondelinge behandeling van het verzoek heeft plaatsgevonden op 17 januari 2017. Daarbij zijn verzoekster en haar vader, als haar wettelijk vertegenwoordiger, verschenen.

De beoordeling van het verzoek

2.1.

Handlichting waarbij aan een minderjarige bepaalde bevoegdheden van een meerderjarige worden toegekend, kan wanneer de minderjarige de leeftijd van zestien jaren heeft bereikt, op zijn verzoek door de kantonrechter worden verleend (artikel 1:235 lid 1 BW). Ingevolge het tweede lid van artikel 1:235 BW wordt de handlichting niet verleend tegen de wil van de ouders voor zover deze het gezag over de minderjarige uitoefenen. Bij de beoordeling van het verzoek moet de kantonrechter zich laten leiden door het belang van de minderjarige en beoordelen of de gevraagde handlichting verantwoord kan worden geacht.

2.2.

In het onderhavige geval heeft verzoekster het verzoek ingediend om de bevoegdheden te verwerven van een meerderjarige in verband met haar voornemen om gezamenlijk met haar oudere zus een bedrijf in de vorm van een vennootschap onder firma op te richten in het verhuren van materieel. Het te verhuren materieel betreft momenteel een opgeknapte bouwkeet met een keukentje, die bijvoorbeeld wordt gebruikt op festivals, en een hoogwerker die wordt verhuurd aan het bedrijf van de vader van verzoekster. Verzoekster wenst in verband met het op te richten bedrijf een bankrekening te openen waarvoor de gevraagde handlichting een voorwaarde is. Daarnaast wenst verzoekster tekenbevoegdheid te verkrijgen bij de bank en voor het aangaan van verplichtingen ten behoeve van de bedrijfsvoering van de vennootschap onder firma. De kantonrechter heeft vastgesteld dat verzoekster de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt en dat de vader/wettelijke vertegenwoordiger van verzoekster met het verzoek heeft ingestemd. De kantonrechter heeft ter zitting tevens vast kunnen stellen dat sprake is van een weloverwogen beslissing van verzoekster om gezamenlijk met haar zus een eigen bedrijf te starten. Het verzoek is daarmee toewijsbaar voor de hiervoor genoemde handelingen.

2.3.

Op grond van artikel 1:237 BW dient de beschikking waarin de handlichting is verleend, bekend te worden gemaakt in de Staatscourant en in twee bij de benoeming voorgeschreven dagbladen. De bedoeling van de wetgever daarbij is geweest dat op die manier zo veel mogelijk personen kennis konden nemen van de handlichting. Heden ten dage is echter toegang tot internet voor een ieder beschikbaar en publicatie van de handlichting op internet heeft naar het oordeel van de kantonrechter eenzelfde, zo niet een praktisch gezien ruimer bereik dan de nog bij wet voorgeschreven publicatie in de Staatscourant. Bovendien is de voorgeschreven wijze van bekendmaking kostbaar en kan gezegd worden dat met het volgen van die wijze geen redelijk belang is gediend. De kantonrechter zal dan ook bepalen dat publicatie in de Staatscourant achterwege kan blijven en bepalen dat de (door de griffier te initiëren) publicatie op www.rechtspraak.nl daarvoor in de plaats komt. Mede gelet op het vorenstaande zal één dagblad worden aangewezen waarin de haar verleende handlichting dient te worden bekendgemaakt. De griffier zal zorgdragen voor deze publicatie voor rekening van verzoekster.

Beslissing1

De kantonrechter:

verleent aan Annabel Louise Maria Pol, geboren op 23 mei 2000 te Leeuwarden, handlichting tot het deelnemen in een vennootschap onder firma met haar zus en tot het aangaan van verplichtingen ten behoeve van de bedrijfsvoering van deze vennootschap onder firma, waaronder het openen van een bankrekening (met bijbehorende tekenbevoegdheid);

bepaalt dat publicatie van deze handlichting in de Staatscourant achterwege kan blijven en dat, in plaats daarvan, de onderhavige beschikking (door de griffier) zal worden gepubliceerd op www.rechtspraak.nl;

bepaalt voorts dat deze handlichting voor rekening van Annabel Louise Maria Pol (door de griffier) bekend zal worden gemaakt in de Leeuwarder Courant.

Aldus gegeven te Leeuwarden en in het openbaar uitgesproken op 18 januari 2017 door

mr. J.C.G. Leijten, kantonrechter, in tegenwoordigheid van de griffier.

c 518.

1 Beschikking verzonden op: Tegen deze beschikking is hoger beroep mogelijk. Door de verzoeker en degenen aan wie een afschrift van de beschikking is verstrekt of verzonden binnen drie maanden na de dag van de uitspraak; door andere belanghebbenden binnen drie maanden na betekening daarvan of nadat de beschikking hun op andere wijze bekend is geworden. Het hoger beroep moet worden ingesteld door een advocaat bij het Gerechtshof te Leeuwarden