Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2017:164

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
18-01-2017
Datum publicatie
20-01-2017
Zaaknummer
C/17/147976 / HA ZA 16-86
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Uitleg van correspondentie en contacten tussen partijen op basis van Haviltex. Geen terugkoopbeding ingeroepen

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2017/353
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling privaatrecht

Locatie Leeuwarden

zaaknummer / rolnummer: C/17/147976 / HA ZA 16-86

Vonnis van 18 januari 2017

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DIRECTBOUW B.V.,

gevestigd te Coevorden,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat: mr. J.A.J. Werner te Rotterdam,

tegen

de stichting

STICHTING ALLIADE,

gevestigd te Heerenveen,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat: mr. R.J. den Hollander en mr. N.V. van Weerdenburg te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Directbouw en Alliade genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verdere verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  het tussenvonnis van 15 juni 2016;

 • -

  het proces-verbaal van comparitie van partijen van 28 september 2016;

 • -

  de ter gelegenheid van de comparitie door Alliade genomen akte houdende producties

 • -

  een brief van (de advocaat van) Alliade van 12 oktober 2016 met op- en aanmerkingen naar aanleiding van het proces-verbaal van comparitie van partijen;

 • -

  een brief van (de advocaat van) Directbouw van 1 november 2016 met op- en aanmerkingen naar aanleiding van het proces-verbaal van comparitie van partijen, waarbij tevens is gereageerd op de brief van (de advocaat van) Alliade van 12 oktober 2016;

 • -

  een e-mailbericht van (de advocaat van) Alliade waarin is medegedeeld dat geen aanleiding wordt gezien om nog te reageren op de brief van (de advocaat van) Directbouw van 1 november 2016.

1.2.

Het proces-verbaal van comparitie van partijen dient gelezen te worden met inachtneming van de op- en aanmerkingen daarop, zoals die volgen uit de hiervoor genoemde brieven van 12 oktober 2016 en 1 november 2016, met uitzondering van de opmerking van (de advocaat van) Alliade onder (a). Met uitzondering van die laatste opmerking hebben (de advocaten van) partijen geen bezwaar gemaakt tegen wijziging van het proces-verbaal. Wat betreft de opmerking onder (a) van (de advocaat van) Alliade bij brief van 12 oktober 2016 dat in zijn herinnering niet de stelling naar voren is gebracht zoals vermeld op pagina 2 van het proces-verbaal dat: "Onze medewerkers hadden bij die bezichtiging al tegen [A] gezegd dat de cabins al waren verkocht, zodat ze niet te koop waren", heeft (de advocaat van) Directbouw aangegeven dat die stelling wél is betrokken. In zoverre is naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende gebleken van de onjuistheid van het proces-verbaal.

1.3.

Ten slotte is wederom vonnis bepaald.

2 De feiten

in conventie en in reconventie

2.1.

Directbouw is sinds haar oprichting in 1955 fabrikant van (woon)units voor tijdelijke huisvesting, semi-permanente en permanente huisvesting.

2.2.

Alliade is een zorgonderneming met bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid die zorg en ondersteuning biedt aan mensen met vragen op het gebied van wonen, zorg, welzijn, werken en diensten.

2.3.

Alliade heeft in het jaar 2011 woonunits gekocht van Directbouw, welke woonunits door Directbouw zijn geplaatst op locatie De Wissel te Beetsterzwaag. Partijen zijn daarbij tevens een terugkoopbeding overeengekomen. In de opdrachtbevestiging van 16 september 2011 is hieromtrent het volgende vermeld:

[…]

Terugkoopprijs (hierop worden de eenm. kosten bij terugkoop op in mindering gebracht)

Gegarandeerde terugkoopprijs tot een periode van 5 jaar na oplevering € 80.000,00

Eenmalige kosten bij terugkoop

Demontage bouwkundig € 17.000,00

Demontage installaties € 8.200,00

kraan € 2.800,00

Afvoerkosten € 9.000,00

Lossen en waterdicht in opslag zetten te Coevorden € 3.000,00

Totaal € 40.000,00

=======

Uitgangspunt bij terugkoop is dat cliënt het object als een goed huisvader zal hebben beheerd, zodat ten tijde van de demontage en afvoer het weer zal worden opgeleverd, ongeschonden en ongewijzigd, normale slijtage in aanmerking genomen, overeenkomst de toestand als op de datum van oplevering.

Bij gebruikmaking van de terugkoopgarantie dient minimaal 3 maanden voor afloop van de termijn per aangetekend schrijven Directbouw b.v. hiervan in kennis te worden gesteld.

[…]

2.4.

In een e-mailbericht van 13 juli 2015 heeft Alliade het volgende aan Directbouw medegedeeld:

[…]

In Beetsterzwaag op de Wissel hebben jullie 4 jaar terug voor ons een tijdelijk kliniek gebouw neergezet.

In de offerte zit ook een terugkoop garantie/plan, maar wellicht willen we units een 2e periode op de Wissel geven, echter op een ANDERE PLAATS.

Dit betekent het gebouw begin oktober demonteren (units loskoppelen), 500 meter transporteren en op een nieuw terrein samenbouwen.

Het wordt dan een gebouw van ongeveer 21 x 24 meter met een tijdelijk ontmoeting trefpunt/restaurant, vergaderruimten en sanitaire ruimte met de huidige keukens. We realiseren ons dat het een gebouw met kolommen van om de 6 meter wordt, maar daarom is het ook tijdelijk.

Met Excel is een simpel ontwerp bedacht, maar de vraag is : kan dit?

Mijn vraag: kan jij op korte termijn kijken of dit plan uitvoerbaar is en hoe groot het budget ongeveer moet zijn. Later kan dus een offerte volgen.

[…]

2.5.

In een e-mailbericht van 17 juli 2015 heeft Alliade het volgende aan Directbouw medegedeeld:

[…]

Mijn collega is bezig om te kijken of het plan haalbaar is om de units voor een ander doeleinde te gebruiken.

Na de vakantie zal dit eind augustus wel helder worden of dit plan budgettair haalbaar is.

Mocht dit plan voor verhuizen units niet door gaan, dan zullen de units conform de offerte van destijds retour gaan naar Directbouw.

[…]

2.6.

In een e-mailbericht van 18 augustus 2015 heeft Alliade het volgende aan Directbouw medegedeeld:

[…]

Aanstaande dinsdag of woensdag 26-8 willen we definitief de knoop doorhakken.

De kans dat de units naar jullie terugkomen (terugkoop mogelijkheid) schat ik nu in op 90%

De cliënten uit dit unit gebouw gaan in week 40 verhuizen, dat is zeker.

Daarna het liefst ZSM gebouw demonteren, in welke optie dan ook.

[…]

2.7.

In een e-mailbericht van 8 september 2015 heeft Alliade het volgende aan Directbouw medegedeeld:

[…]

Op maandag 28-9 verhuizen de clienten naar de nieuwbouw.

Op dinsdag 29-9 kunnen we infra demonteren en jullie starten met demontage/loskoppelen.

[…]

2.8.

In een e-mailbericht van 11 september 2015 heeft Directbouw het volgende aan Alliade medegedeeld:

[…]

Oke, we hebben de planning hierop aangepast, 29-9 gaan we starten.

Dienen wij de (credit)nota te sturen of gaat Alliade ons een nota sturen?

[…]

2.9.

Directbouw heeft (middels een vertegenwoordiger) de woonunits op 18 september 2015 te koop aangeboden aan de Duitse stad Stad Ochtrup, die dit aanbod op enig moment heeft geaccepteerd.

2.10.

Naar aanleiding van een telefoongesprek tussen partijen op 23 september 2015 heeft Alliade bij e-mailbericht van 24 september 2015 het volgende aan Directbouw medegedeeld:

[…]

Inmiddels heb jij gesproken met mijn collega [B] van inkoop en zijn de onderstaande afspraken gemaakt.

Dinsdag 29-9 starten jullie en vrijdag 9-10-2015 zijn de units afgevoerd.

er wordt komende week wel verhuisd dus het zal wat passen en meten zijn met transport.

vraag: ga jullie met klein transport naar de units en zet je deze later op groot transport?? dit ivm het voorkomen van beschadigingen aan paden.

de afspraken:

* Directbouw haalt de Units weg conform planning Ger

* Units blijven nog in eigendom Alliade

* Directbouw mag de units nog niet ombouwen naar de nieuwe gewenste situatie

* Directbouw stuurt nog geen credit nota

Alliade rond intern het proces af en informeert daarna Directbouw. Indien Alliade besluit de Units bij Directbouw te laten zal Directbouw credit nota versturen waarnaar het eigendom overgaat naar Directbouw.

[…]

2.11.

Alliade heeft de woonunits op of omstreeks 12 oktober 2015 verkocht aan de heer [A] .

2.12.

In een e-mailbericht van 13 oktober 2015 heeft Directbouw het volgende aan Alliade medegedeeld:

[…]

De units staat inmiddels in opslag bij onze Duitse vestiging.

Wij hebben afgesproken dat we zouden wachten met het versturen van de factuur zodat Alliade het administratieve proces met de Directie kan afronden.

Om te voorkomen dat het gebouw er onverzekerd staat, gaan wij de nota opmaken en het gebouw daaropvolgend in onze verzekering meenemen.

Is het in Beetsterzwaag naar wens verlopen?

[…]

2.13.

Bij aangetekende brief van 15 oktober 2015 heeft Alliade onder meer het volgende aan Directbouw medegedeeld:

[…]

Het inroepen van het terugkoopbeding is een recht van Alliade, niet van Directbouw. Dit blijkt uit het feit dat alleen Alliade het recht kan inroepen door middel van een aangetekend schrijven aan Directbouw. Alliade heeft, bij e-mail van 18 augustus 2015 en 24 september 2015, aangegeven dat zij zich misschien op het terugkooprecht zou gaan beroepen, maar dat het besluit nog niet vaststond. Zij heeft aan Directbouw duidelijk gemaakt dat zij nog altijd eigenaar van de woonunits was en dat zij dit zou blijven totdat zij Directbouw anders zou informeren.

Ondanks deze duidelijke stellingname van Alliade over haar eigendomspositie heeft Directbouw de woonunits verkocht aan een derde. Directbouw is echter geen eigenaar van de woonunits. Ook Alliade heeft de woonunits inmiddels verkocht. Alliade zal grote schade lijden indien voornoemde verkoop niet (tijdig) door kan gaan.

Gelet op het voorgaande verzoekt, en voor zover nodig sommeert, Alliade Directbouw om binnen drie dagen na dagtekening van deze brief aan haar te bevestigen dat zij de woonunits voor Alliade houdt en dat zij deze aan haar of een door haar aan te wijzen derde zal afgeven op het moment dat Alliade hierom verzoekt.

[…]

2.14.

Na daartoe op 13 november 2015 verlof te hebben gekregen van de voorzieningenrechter van deze rechtbank, locatie Assen, heeft Alliade op diezelfde dag ten laste van Directbank conservatoir derdenbeslag laten leggen onder de ABN Amro Bank N.V. en onder de ING Bank N.V.

2.15.

Directbouw is op 19 november 2015 met Alliade overeengekomen - onder uitdrukkelijk voorbehoud van haar rechten - dat de woonunits door (de koper van) Alliade zouden worden opgehaald en dat Alliade een bedrag van € 40.000,00 aan Directbouw zou voldoen. Aan deze afspraak is vervolgens uitvoering gegeven. De woonunits zijn op

9 december 2015 door Alliade opgehaald en vervolgens geleverd aan de heer [A]

.

3 De vordering

in conventie

3.1.

Directbouw vordert dat de rechtbank, bij vonnis, voor zover rechtens mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

I. Alliade veroordeelt tot betaling van een bedrag van € 153.088,75 (zegge: éénhonderd drieënvijftig duizend achtentachtig euro en vijfenzeventig cent), te vermeerderen met de daarover verschenen wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW van 19 november 2015 tot aan de dag der algehele voldoening;

II. Alliade veroordeelt tot betaling van een bedrag van € 2.305,89 (zegge: tweeduizend driehonderd vijf euro en negenentachtig cent) aan buitengerechtelijke incassokosten, vermeerderd met de daarover verschenen rente vanaf 19 november 2015 tot aan de dag der algehele voldoening;

en Alliade veroordeelt in de kosten van de procedure, waaronder de nakosten.

3.2.

Alliade voert verweer met conclusie tot afwijzing van de vordering dan wel, bij gehele of gedeeltelijke toewijzing, aan deze toewijzing geen uitvoerbaarheid bij voorraad te verbinden dan wel aan de uitvoerbaarheid bij voorraad de voorwaarde te verbinden dat Directbouw voorafgaande zekerheid dient te stellen, alsmede tot veroordeling van Directbouw in de kosten van de procedure, waaronder de nakosten.

3.3.

Op de stellingen en verweren van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in reconventie

3.4.

Alliade vordert dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

I. Directbouw veroordeelt tot betaling aan Alliade van een bedrag van € 2.305,89 aan buitengerechtelijke incassokosten als bedoeld in artikel 6:96 BW;

II. Directbouw veroordeelt tot betaling van een bedrag van € 762,59 ter vergoeding van door Alliade gemaakte kosten voor ambtelijke handelingen als bedoeld in artikel

240 Rv;

een en ander te vermeerderen met de wettelijke handelsrente daarover vanaf de vijftiende dag na dagtekening van het vonnis, indien het toegewezen bedrag niet binnen veertien dagen na de dagtekening van het vonnis wordt voldaan,

alsmede Directbouw te veroordelen in de kosten van de procedure, waaronder de nakosten.

4 Het geschil en de beoordeling daarvan

In conventie

4.1.

Directbouw heeft gesteld dat Alliade bij e-mailbericht van 8 september 2015 het tussen partijen overeengekomen terugkoopbeding heeft ingeroepen. Door het ophalen van de woonunits is Directbouw eigenaar geworden van de woonunits, aldus Directbouw. Alliade stelde zich echter opeens op het standpunt dat zij het terugkoopbeding niet had ingeroepen en zij heeft Directbouw vervolgens, door het leggen van conservatoir derdenbeslag ten laste van Directbouw, bewogen om de woonunits af te geven aan een derde aan wie Alliade de woonunits had verkocht. Volgens Directbouw heeft Alliade door inbreuk te maken op het eigendomsrecht van Directbouw, onrechtmatig jegens haar gehandeld, althans (subsidiair) is Alliade ongerechtvaardigd verrijkt doordat Alliade winst heeft gemaakt op woonunits die aan Directbouw (na het inroepen van het terugkoopbeding door Alliade) in eigendom toebehoorden. Directbouw - die de woonunits eveneens had verkocht aan een derde - stelt daardoor schade te hebben geleden ter hoogte van

€ 157.957,68 + P.M., bestaande uit gederfde winst ten aanzien van de verkoopprijs van de woonunits en ten aanzien van het plaatsen van de woonunits, kosten als gevolg van het door Alliade ten laste van Directbouw gelegde beslag, buitengerechtelijke kosten en wettelijke handelsrente. De vordering strekt tot het vergoeden van deze schade.

4.2.

Alliade heeft - kort samengevat - aangevoerd dat zij het terugkoopbeding nimmer heeft ingeroepen. Volgens Alliade heeft zij slechts overwogen om het terugkoopbeding in te roepen, heeft zij deze overweging gedeeld met Directbouw en heeft zij vervolgens besloten om het terugkoopbeding niet in te roepen.

4.3.

Voor de beantwoording van de vraag of Alliade al dan niet - zoals Directbouw stelt en door Alliade is weersproken - het terugkoopbeding heeft ingeroepen, komt het aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan de tussen hen gewisselde e-mailberichten en de overige contacten mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.

4.4.

Naar het oordeel van de rechtbank heeft Directbouw de tussen partijen gewisselde

e-mailberichten en de overige contacten tussen hen redelijkerwijze niet aldus mogen begrijpen, dat Alliade een beroep heeft gedaan op het terugkoopbeding. Daartoe wordt het navolgende overwogen. Alliade heeft bij e-mailberichten van 13 en 17 juli 2015 weliswaar melding gemaakt van de mogelijkheid dat zij een beroep zou doen op het terugkoopbeding, maar zij heeft daarbij duidelijk te kennen gegeven dat zij ook bezig was om te kijken of zij de woonunits voor een ander doeleinde zou kunnen gebruiken. Bij e-mailbericht van

18 augustus 2015 heeft Alliade vervolgens aangegeven dat zij "aanstaande dinsdag of woensdag 26-8" de knoop definitief wilde doorhakken, de kans dat gebruik wordt gemaakt van de terugkoop mogelijkheid op dat moment wordt ingeschat op 90% en dat de woonunits zo spoedig mogelijk na week 40 zouden moeten worden gedemonteerd, "in welke optie dan ook". Aan de enkele mededeling bij e-mailbericht van 8 september 2015: "Op dinsdag 29-9 kunnen we infra demonteren en jullie starten met demontage/loskoppelen", had Directbouw naar het oordeel van de rechtbank niet mogen afleiden dat Alliade een beroep wilde doen op haar terugkoopbeding en wel gelet op de hiervoor bedoelde mededeling bij e-mailbericht van 18 augustus 2015 dat demontage "in welke optie dan ook" zou moeten plaatsvinden. Indien Directbouw op dat moment al had willen weten of Alliade inderdaad - zoals zij had medegedeeld - de knoop inmiddels had doorgehakt en wat daarvan de uitkomst was, had zij dit aan Alliade dienen te vragen. Alliade heeft Directbouw voorafgaande aan de demontage op 29 september 2015 telefonisch in kennis gesteld van haar beslissing en wel op

23 september 2015, welk gesprek zij bij e-mailbericht van 24 september 2015 heeft bevestigd. Gelet op de mededeling dat de woonunits nog in eigendom zouden blijven bij Alliade, dat zij Directbouw nog informeert en dat pas als Alliade besluit de woonunits bij Directbouw te laten, Directbouw een credit nota zou versturen "waarnaar het eigendom overgaat naar Directbouw", volgt naar het oordeel van de rechtbank dat Alliade (vooralsnog) geen beroep wenste te doen op het terugkoopbeding. Ter gelegenheid van de comparitie van partijen heeft Directbouw voorts erkend dat zij niet heeft gereageerd op deze telefonische mededeling van Alliade en ook niet op de bevestiging van dat gesprek bij e-mailbericht van 24 september 2015 en dat zij het "er maar bij gelaten heeft". Alliade mocht er dan ook naar het oordeel van de rechtbank op vertrouwen dat Directbouw instemde met deze gang van zaken. Vast staat dat Alliade het terugkoopbeding nadien niet heeft ingeroepen.

4.5.

Indien de stelling van Directbouw al juist zou zijn - hetgeen door Alliade is weersproken - dat partijen nimmer hebben gesproken over de opslag van de woonunits sec (dus: zonder dat van terugkoop sprake zou zijn), kan dit naar het oordeel van de rechtbank niet tot een ander oordeel leiden. Immers, ook indien daarover niet gesproken is, laat dit naar het oordeel van de rechtbank onverlet dat Directbouw uit de tussen partijen gewisselde e-mailberichten en de overige contacten tussen hen - zoals hiervoor is uiteengezet - niet heeft mogen afleiden dat Alliade een beroep wenste te doen op het terugkoopbeding. Nog afgezien van de omstandigheid dat Alliade terecht heeft opgemerkt dat in de opdrachtbevestiging een post "lossen en waterdicht in opslag zetten te Coevorden

€ 3.000,00" is opgenomen, zou hieruit hooguit moeten worden afgeleid dat Alliade terzake de opslag van de woonunits een redelijke prijs verschuldigd zou zijn aan Directbouw.

4.6.

Gelet op de omstandigheid dat de vordering van Directbouw - zowel ten aanzien van de grondslag onrechtmatig handelen als ten aanzien van de grondslag ongerechtvaardigde verrijking - is gebaseerd op de stelling dat Directbouw eigenaar was van de woonunits doordat Alliade het terugkoopbeding had ingeroepen en daarvan - gelet op hetgeen hiervoor is overwogen - geen sprake is, zal de vordering van Directbouw worden afgewezen. De overige verweren van Alliade behoeven dan ook geen beoordeling.

4.7.

Directbouw zal als de in het ongelijk te stellen partij worden veroordeeld in de kosten van het geding. De kosten aan de zijde van Alliade worden vastgesteld op:

- griffierecht € 3.903,00

- salaris voor de advocaat € 2.842,00 (2 punten x tarief € 1.421,00)

Totaal € 6.745,00.

4.8.

De door Alliade gevorderde veroordeling in de nakosten is in het kader van deze procedure slechts toewijsbaar voor zover deze kosten thans al kunnen worden begroot. Deze nakosten zullen dan ook worden toegewezen op de wijze zoals in de beslissing te vermelden.

4.9.

Ook de door Alliade over de proces- en nakosten gevorderde wettelijke rente acht de rechtbank toewijsbaar, zoals in het dictum te melden.

In reconventie

4.10.

Alliade vordert een bedrag van € 2.305,89 ter zake van door haar gemaakte buitengerechtelijke kosten. Volgens Alliade kan zij op grond van het rapport-BGK aanspraak maken op vergoeding van deze kosten. De rechtbank is van oordeel - evenals Directbouw heeft aangevoerd - dat dit ten aanzien van de onderhavige situatie niet volgt uit het rapport-BGK. De in artikel 6:96 lid 2, aanhef en onder b en c BW bedoelde kosten kunnen slechts worden gevorderd indien zij zijn gemaakt als gevolg van gedragingen waarvoor de wederpartij aansprakelijkheid draagt, waaronder niet begrepen de enkele omstandigheid dat de wederpartij tevergeefs een vordering in rechte heeft ingesteld (Hoge Raad 8 september 2006, ECLI:NL:HR:2006:AV3384). Alliade heeft niet gesteld dat van een dergelijke gedraging sprake is. De vordering zal dus in zoverre worden afgewezen.

4.11.

Alliade vordert voorts een bedrag van € 762,59 ter zake van de kosten van het door haar ten laste van Directbouw gelegde conservatoire beslag. De rechtbank acht vergoeding van deze kosten - waarvan de hoogte niet door Directbouw is weersproken - toewijsbaar op grond van artikel 706 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Gesteld noch gebleken is dat het beslag nietig of onnodig was, terwijl uit hetgeen hiervoor in conventie onder 4.3. tot en met 4.5. is overwogen volgt dat het beslag evenmin onrechtmatig was. De daarover gevorderde wettelijke handelsrente vanaf de vijftiende dag na dagtekening van dit vonnis acht de rechtbank niet toewijsbaar omdat geen sprake is van betaling van voornoemd bedrag uit hoofde van een handelsovereenkomst, zoals in artikel 6:119a BW bedoeld. Wél acht de rechtbank de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW toewijsbaar.

4.12.

Gelet op de omstandigheid dat partijen over en weer deels in het ongelijk zijn gesteld, zullen de proceskosten worden gecompenseerd, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

5 De beslissing

De rechtbank

in conventie

5.1.

wijst de vordering af;

5.2.

veroordeelt Directbouw in de kosten van het geding, aan de zijde van Alliade vastgesteld op € 6.745,00, te voldoen binnen veertien dagen na dagtekening van dit vonnis, bij gebreke waarvan voormeld bedrag wordt vermeerderd met de wettelijke rente met ingang van de vijftiende dag na de datum van dit vonnis tot de dag van volledige betaling;

5.3.

veroordeelt Directbouw in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 205,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat Directbouw niet binnen veertien dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 68,00 aan salaris advocaat en met de betekeningskosten, te vermeerderen met de wettelijke rente over de nakosten met ingang van de vijftiende dag na de datum van dit vonnis tot de dag van volledige betaling.

5.4.

verklaart de veroordelingen onder 5.2. en 5.3. uitvoerbaar bij voorraad;

in reconventie

5.5.

veroordeelt Directbouw tot betaling van een bedrag van € 762,59 aan Alliade, te voldoen binnen veertien dagen na dagtekening van dit vonnis, bij gebreke waarvan voormeld bedrag wordt vermeerderd met de wettelijke rente met ingang van de vijftiende dag na de datum van dit vonnis tot de dag van volledige betaling;

5.6.

verklaart de veroordeling onder 5.5. uitvoerbaar bij voorraad;

5.7.

compenseert de proceskosten aldus, dat iedere partij de eigen kosten draagt;

5.8.

wijst af het anders of meer gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.Th.M. Zwart-Sneek en in het openbaar uitgesproken op 18 januari 2017.1

1 82.