Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2017:1005

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
21-03-2017
Datum publicatie
22-03-2017
Zaaknummer
18/730398-16
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Veroordeling voor medeplegen van poging tot doodslag in een shoarmazaak door onder meer het meermalen schoppen tegen het hoofd van het [bewusteloze] slachtoffer tot 3 jaren gevangenisstraf.

Wetsverwijzingen
Wetboek van Strafrecht 287
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
PS-Updates.nl 2017-0308
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling strafrecht

Locatie Leeuwarden

parketnummer 18/730398-16

vonnis van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken d.d. 21 maart 2017 in de zaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] 1991 te [geboorteplaats] (Sovjet-Unie),

thans gedetineerd in het PPC Zwolle te Zwolle.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 7 maart 2017.

De verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. D.C. Poiesz, advocaat te Sneek.

Het openbaar ministerie werd ter terechtzitting vertegenwoordigd door

mr. P.M. van der Spek.

Tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

hij op of omstreeks 11 augustus 2016 te Leeuwarden, althans in de gemeente

Leeuwarden, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk

[slachtoffer1] van het leven te beroven, met dat opzet die [slachtoffer1] , in/bij

shoarmazaak " [bedrijfsnaam] ", gelegen aan of bij de [straatnaam] , aldaar,

- meermalen, met kracht (met (een) tot vuist gebalde hand(en)) in/tegen het

gezicht heeft geslagen en/of gestompt, waarna die [slachtoffer1] het bewustzijn is

verloren en/of (vervolgens) (bewusteloos) op de grond is gezakt en/of

(vervolgens)

- ( terwijl die [slachtoffer1] buiten bewustzijn op de grond lag) meermalen met

geschoeide voet, met kracht, tegen het hoofd heeft geschopt en/of getrapt

en/of (vervolgens)

- ( terwijl die [slachtoffer1] nog steeds buiten bewustzijn was)

heeft vastgepakt en/of (vervolgens) naar buiten, de straat op heeft gesleept

en/of (vervolgens) (een) barkruk(ken) uit die shoarmazaak mee naar buiten

heeft genomen en/of (vervolgens) die [slachtoffer1] met die barkruk(ken) meermalen,

met kracht, in het gezicht, althans op het hoofd, heeft geslagen en/of

daarbij (opnieuw) die [slachtoffer1] meermalen, met kracht, tegen het hoofd heeft

geschopt en/of getrapt,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

althans, indien terzake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen, dat

hij op of omstreeks 11 augustus 2016 te Leeuwarden, althans in de gemeente

Leeuwarden, tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen,

ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om aan een persoon

genaamd [slachtoffer1] , opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, met

dat opzet die [slachtoffer1] ,

in/bij shoarmazaak " [bedrijfsnaam] ", gelegen aan of bij de [straatnaam] , aldaar,

- meermalen, met kracht (met (een) tot vuist gebalde hand(en)) in/tegen het

gezicht heeft geslagen en/of gestompt, waarna die [slachtoffer1] het bewustzijn is

verloren en/of (vervolgens) (bewusteloos) op de grond is gezakt en/of

(vervolgens)

- ( terwijl die [slachtoffer1] buiten bewustzijn op de grond lag) meermalen met

geschoeide voet, met kracht, tegen het hoofd heeft geschopt en/of getrapt

en/of (vervolgens)

- ( terwijl die [slachtoffer1] nog steeds buiten bewustzijn was)

heeft vastgepakt en/of (vervolgens) naar buiten, de straat op heeft gesleept

en/of (vervolgens) (een) barkruk(ken) uit die shoarmazaak mee naar buiten

heeft genomen en/of (vervolgens) die [slachtoffer1] met die barkruk(ken) meermalen,

met kracht, in het gezicht, althans op het hoofd, heeft geslagen en/of

daarbij (opnieuw) die [slachtoffer1] meermalen, met kracht, tegen het hoofd heeft

geschopt en/of getrapt,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid.

Beoordeling van het bewijs

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft geconcludeerd dat het primair ten laste gelegde, te weten het medeplegen van poging tot doodslag, kan worden bewezen. Hij heeft daartoe naar voren gebracht dat op grond van de getuigenverklaringen van [naam] en [naam] kan worden bewezen dat verdachte in samenwerking met de medeverdachte de in de tenlastelegging uitgewerkte handelingen heeft verricht. De officier van justitie heeft hierbij benadrukt dat slechts een deel van het geweld dat tegen het slachtoffer is begaan door getuige [naam] is gefilmd. Door het verrichten van de betreffende handelingen, waaronder het schoppen tegen het hoofd, heeft verdachte welbewust de aanmerkelijke kans aanvaard dat het slachtoffer hierdoor zou komen te overlijden.

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft vrijspraak van het primair tenlastegelegde bepleit. Hiertoe heeft hij aangevoerd dat niet kan worden vastgesteld met welke kracht, hoe vaak en met wat voor schoeisel verdachte het slachtoffer tegen het hoofd heeft geschopt, zodat niet kan worden bewezen dat sprake was van een aanmerkelijke kans op de dood. Verdachte heeft dat gevolg bovendien niet gewild. Dat verdachte het slachtoffer met een barkruk zou hebben geslagen, wordt door hem ontkend en volgt enkel uit de verklaring van getuige [naam] , zodat deze handelingen buiten beschouwing moeten worden gelaten. Dit maakt dat enkel de subsidiair tenlastegelegde poging tot zware mishandeling kan worden bewezen, aldus de raadsman.

Het oordeel van de rechtbank

Getuigenverklaringen

De rechtbank overweegt dat het geweld dat in de tenlastelegging staat opgenomen, in de tenlastelegging wordt onderverdeeld in drie fases, te weten het geweld bestaande uit het slaan/stompen van het slachtoffer, vervolgens het schoppen/trappen tegen het hoofd van het slachtoffer en ten slotte het geweld dat op straat richting het slachtoffer zou zijn verricht. In deze laatste fase zou het slachtoffer door verdachte en de medeverdachte met barkrukken in het gezicht zijn geslagen en tegen het hoofd zijn geschopt.

De rechtbank overweegt dat zowel getuige [naam] als aangever/getuige [naam] over de eerste twee onderdelen van het geweld verklaren, terwijl het op de door getuige [naam] gemaakte beelden waar te nemen geweld wordt beschreven in een proces-verbaal van bevindingen. De rechtbank ziet geen redenen om aan de verklaringen van voornoemde getuigen te twijfelen. Naar het oordeel van de rechtbank is er derhalve voldoende wettig en overtuigend bewijs voorhanden dat dit geweld heeft plaatsgevonden en dat beide verdachten hieraan actief hebben deelgenomen.

Anders dan de officier van justitie heeft betoogd, acht de rechtbank niet bewezen dat het in de laatste fase aan verdachte en de medeverdachte verweten geweld door hen is verricht, nu enkel getuige [naam] over deze handelingen spreekt en dit gedeelte van zijn verklaring, waarin nogmaals sprake zou zijn geweest van zeer heftig geweld, voor wat betreft de omschreven handelingen niet wordt ondersteund door andere bewijsmiddelen, zoals andere getuigenverklaringen of het beschreven letsel dat het slachtoffer heeft opgelopen.

Medeplegen

De rechtbank overweegt dat zij op grond van onderstaande bewijsmiddelen bewezen acht dat

zowel verdachte als de medeverdachte actief hebben deelgenomen aan het geweld richting het slachtoffer. Beide mannen hebben hem meermalen tegen het hoofd geslagen en geschopt. Naar het oordeel van de rechtbank is aldus sprake geweest van een nauwe en bewuste samenwerking tussen verdachte en de medeverdachte.

Opzet

Uit het dossier volgt niet dat verdachte zogenoemd "vol" opzet had op het intreden van de dood van het slachtoffer. Daarom moet worden beoordeeld of verdachte voorwaardelijk opzet had op de dood van het slachtoffer.

De rechtbank stelt voorop dat voorwaardelijk opzet op een bepaald gevolg -zoals hier de dood- aanwezig is indien de verdachte zich willens en wetens heeft blootgesteld aan de aanmerkelijke kans dat dit gevolg zal intreden. Voor de vaststelling dat de verdachte zich willens en wetens heeft blootgesteld aan zo’n kans is niet alleen vereist dat de verdachte wetenschap heeft van de aanmerkelijke kans dat het gevolg zal intreden, maar ook dat hij die kans ten tijde van de gedraging bewust heeft aanvaard.

Naar algemene ervaringsregels brengt het meermalen met kracht schoppen tegen het hoofd, verricht op de wijze zoals verdachte en de medeverdachte dat hebben gedaan, een aanmerkelijke kans met zich dat het slachtoffer ten gevolge daarvan komt te overlijden. Dit geldt te meer indien het slachtoffer daarnaast op andere wijze fors geweld krijgt te verduren en het geweld wordt voortgezet terwijl het slachtoffer bewusteloos op de grond ligt. Het hoofd is een kwetsbaar en vitaal onderdeel van het lichaam. Een verwonding aan het hoofd of de hersenen kan snel tot de dood leiden. Verdachte moet zich daarvan bewust zijn geweest. Dat in het onderhavige geval het letsel beperkt is gebleven, is naar het oordeel van de rechtbank niet aan verdachte en de medeverdachte te danken geweest.

De rechtbank is voorts van oordeel dat de verrichte geweldshandelingen gelet op de wijze waarop deze zijn verricht, te weten met kracht en meermalen, naar hun uiterlijke verschijningsvorm kunnen worden aangemerkt als zozeer te zijn gericht op de dood van het slachtoffer dat het-behoudens contra-indicaties, waarvan in casu niet is gebleken- niet anders kan zijn dan dat verdachte die kans heeft aanvaard.

Aan het voorgaande doet naar het oordeel van de rechtbank niet af dat het dossier geen

specifieke informatie bevat over de soort schoenen die verdachte en de medeverdachte droegen.

Gelet op het voorgaande acht de rechtbank het primair ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen.

Bewijsmiddelen

De rechtbank past de volgende bewijsmiddelen toe die de voor de bewezenverklaring redengevende feiten en omstandigheden bevatten zoals hieronder zakelijk weergegeven.

1. De door verdachte op de terechtzitting van 7 maart 2017 afgelegde verklaring, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Ik was op 11 augustus 2016 met mijn vriend [medeverdachte] in de shoarmazaak [bedrijfsnaam] aan de [straatnaam] te Leeuwarden. [slachtoffer1] kwam ook in de shoarmazaak. Ik heb hem met mijn blote vuist geslagen en heb hem een paar maal geschopt toen hij op de grond lag. Ik zie op de beelden die ter terechtzitting worden getoond dat ik [slachtoffer1] schop, terwijl hij knock-out ligt.

2. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen van Politie Noord-Nederland d.d. 11 augustus 2016, opgenomen op pagina 9 e.v. van het dossier met nummer PL0100-2016229869 d.d. 27 september 2016, inhoudende als bevindingen:

Op 11 augustus 2016 kregen wij een melding naar de grillroom [bedrijfsnaam] , gevestigd aan de [straatnaam] te Leeuwarden te gaan en wij zijn vervolgens ter plaatse gegaan. Op de [straatnaam] ter hoogte van perceel [nummer] zagen wij verbalisanten een manspersoon op de

grond liggen. Wij verbalisanten herkenden deze manspersoon als de ons ambtshalve

bekende [slachtoffer1] . Wij zagen dat [slachtoffer1] met zijn ogen dicht op het wegdek lag en dat

zijn gezicht bebloed was. Wij verbalisanten hoorden van omstanders dat er een vechtpartij was geweest tussen [slachtoffer1] en twee manspersonen.

3. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van getuigenverhoor van Politie Noord-Nederland d.d. 11 augustus 2016, opgenomen op pagina 11 van voornoemd dossier, inhoudende als verklaring van [naam] :

Ik ben getuige geweest van een mishandeling gepleegd op de [straatnaam] danwel in shoarmazaak [bedrijfsnaam] gelegen aan de [straatnaam] te Leeuwarden.

Vandaag donderdag 11 augustus 2016 omstreeks 02:15 uur was ik in shoarmazaak [bedrijfsnaam] .

Ik zag dat er twee voor mij onbekende personen de shoarmazaak binnen kwamen. Deze noem ik persoon 1 en persoon 2. Persoon 1 had een Somalisch uiterlijk en droeg een blauwe jas. Persoon 2 had een licht getinte huiskleur en droeg een baardje. Op een gegeven moment zag ik dat een voor mij onbekend persoon, welke later werd mishandeld de shoarmazaak binnen kwam lopen. Toen deze persoon de shoarmazaak binnen kwam zag en hoorde ik gelijk dat persoon 2 schreeuwde naar het slachtoffer. Hierna zag ik dat persoon 2 naar het slachtoffer toe liep. Ik zag dat persoon 2 het slachtoffer hard sloeg. Ik zag dat persoon 2 zijn gebalde rechter vuist meerdere malen naar achteren deed en met kracht naar voren. Ik zag dat het slachtoffer hierdoor op zijn gezicht werd geraakt. Op een gegeven moment zag ik dat het slachtoffer bewusteloos raakte en op de grond zakte. Ik zag toen dat ook persoon 1 naar het slachtoffer toe liep. Ik zag dat persoon 1 het slachtoffer meerdere malen met kracht in het gezicht raakte. Ik zag dat persoon een 1 en 2 in de deurpost van de shoarmazaak stonden. Het slachtoffer lag ongeveer een meter in de shoarmazaak. Ik zag dat persoon 1 en 2 het slachtoffer meerdere malen met kracht in het gezicht trapten. Op het moment dat er door beide personen werd geschopt was het slachtoffer nog bewusteloos. Ik zag dat namelijk dat het slachtoffer bewegingloos op de grond lag. Ik zag dat de kok van de shoarmazaak, deze is genaamd [naam] , probeerde de beide personen uit de zaak te duwen. Ik zag dat [naam] beide personen naar buiten probeerde te duwen. Ik zag dat [naam] de zaak weer in liep. Ik zag dat persoon 1 achter [naam] aan liep. Op dat moment zag ik dat persoon 2 het slachtoffer bij zijn bovenkleding op de borst pakte en mee naar buiten de straat op sleepte. Van de mishandeling heb ik met mijn mobiele telefoon een video gemaakt. Deze video overhandig ik u ten behoeve van het onderzoek.

4. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van aangifte van Politie Noord-Nederland d.d. 11 augustus 2016, opgenomen op pagina 15 e.v. van voornoemd dossier, inhoudende als verklaring van [naam] :

Op 11 augustus 2016 vond het volgende plaats. Ik ben werkzaam bij grillroom [bedrijfsnaam] , gevestigd aan de [straatnaam] te Leeuwarden. Ik was aan het werk. Er zaten drie mannen in de zaak. Twee daarvan zaten al binnen in de zaak een broodje te eten. De derde man, een Somalische man, kwam binnen en ging aan de bar zitten. De twee andere mannen maakten toen ruzie met de Somalische man. Ik zag dat ze op de Somalische man in begonnen te slaan. Ik zag dat een van de mannen een blauwe jas aan had. Ik wilde geen ruzie in de zaak en ik hield de man in de blauwe jas vast om te voorkomen dat hij de Somalische man ging slaan. De man met de blauwe jas sloeg mij toen met kracht en met zijn vuisten tegen mijn hoofd. Ik voelde pijn aan mijn hoofd. De man met de blauwe jas had een Somalisch uiterlijk.

5. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen van Politie Noord-Nederland d.d. 15 augustus 2016, opgenomen op pagina 42 van voornoemd dossier, inhoudende als relatering van verbalisant:

Ik kreeg via de regionale briefing een foto te zien met begeleidende tekst dat de op de foto getoonde persoon betrokken was bij een mishandeling te Leeuwarden. Ik herkende de persoon die op de foto werd afgebeeld als de ambtshalve bekende betrokkene: [verdachte] . Nadat ik [verdachte] had herkend op de foto, heb ik de originele beelden, een videofilm, opgevraagd. Ik zag op deze beelden dat [verdachte] meerdere malen met geschoeide voet hard tegen het hoofd van een donkere man trapt. Ik zag dat de donkere man op een gegeven moment op de grond lag en niet meer bewoog. Kennelijk was de man buiten bewustzijn. Ik zag dat [verdachte] meerdere malen met geschoeide voet tegen het hoofd van de kennelijk bewusteloze man schopte.

6. Een proces-verbaal van verhoor getuige bij de rechter-commissaris d.d. 21 februari 2017, inhoudende als verklaring van [naam] :

U vraagt mij te vertellen wat er die nacht is gebeurd. Er kwamen twee mannen binnen. Een Somalische man met een blauwe jas en een Armeense man. Na ongeveer vijf a zeven minuten kwam er een andere man binnen. Dit was een oudere man. Hij ging aan de bar zitten. Ik hoorde ineens lawaai. Toen ik mij omdraaide werd er gevochten. De Armeense en Somalische man sloegen de oudere man. Ik heb geprobeerd iedereen naar buiten te geleiden. De Somalische jongen werd boos op mij toen ik zei dat ze naar buiten moesten. De Somalische man pakte mij beet in een wurggreep bij mijn hals en sloeg mij op mijn hoofd. Ik had daarna echt hoofdpijn. Ik heb mij op een gegeven moment in zijn greep omgedraaid en heb de Somalische jongen op de grond geworpen.

U vraagt of ik iets heb meegekregen van wat er zich buiten heeft afgespeeld. Die oudere man lag buiten op straat. Hij was bewusteloos. Hij had bloed uit zijn neus. U vraagt mij of de Somalische en Armeense man de oude man ook hebben geschopt. Ja, de oude man lag in de deuropening en zij trapten hem allebei op zijn hoofd en lichaam.

U laat mij een filmpje zien op de laptop. (opmerking rechter-commissaris: het betreft het

filmpje dat is opgenomen in de shoarmazaak.) Ik ben de man met het lichte gestreepte shirt.

Op het moment dat het beeld zwart wordt, werd ik gepakt door de Somaliër. Voordat het filmpje begint, was er al veel gebeurd. Toen was er in de shoarmazaak al door de Somalische man en de Armeen op de oudere man ingeslagen.

Bewezenverklaring

De rechtbank acht het primair ten laste gelegde bewezen, met dien verstande dat:

hij op 11 augustus 2016 te Leeuwarden, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander opzettelijk [slachtoffer1] van het leven te beroven, met dat opzet die [slachtoffer1] , in/bij shoarmazaak " [bedrijfsnaam] ", gelegen aan de [straatnaam] , aldaar,

- meermalen, met kracht (met tot vuist gebalde hand in/tegen het gezicht heeft geslagen en/of gestompt, waarna die [slachtoffer1] het bewustzijn is verloren en (bewusteloos) op de grond is gezakt en vervolgens

- terwijl die [slachtoffer1] buiten bewustzijn op de grond lag meermalen met geschoeide voet, met kracht, tegen het hoofd heeft geschopt en/of getrapt,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid.

De verdachte zal van het meer of anders ten laste gelegde worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet bewezen acht.

In de tenlastelegging voorkomende schrijffouten of kennelijke misslagen worden verbeterd gelezen. De verdachte is hierdoor niet in zijn belangen geschaad.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Het bewezen verklaarde levert op:

Primair: medeplegen van poging tot doodslag

Dit feit is strafbaar nu geen omstandigheden aannemelijk zijn geworden die de strafbaarheid uitsluiten.

Strafbaarheid van verdachte

De rechtbank acht verdachte strafbaar nu niet van enige strafuitsluitingsgrond is gebleken.

Strafmotivering

Vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte ter zake van het primair tenlastegelegde wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 4 jaren.

Standpunt van de verdediging

De raadsman heeft bepleit dat aan verdachte voor het subsidiair tenlastegelegde een aanzienlijk lagere gevangenisstraf moet worden opgelegd dan door de officier van justitie is gevorderd. Hij heeft naar voren gebracht dat uitgaande van de oriëntatiepunten voor poging tot zware mishandeling een straf van 6 maanden geïndiceerd is, maar dat gelet op de ernst van het feit de straf deze 6 maanden te boven zou kunnen gaan.

Oordeel van de rechtbank

Bij de bepaling van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de aard en de ernst van het bewezen en strafbaar verklaarde, de omstandigheden waaronder dit is begaan, de persoon van verdachte zoals deze naar voren is gekomen uit het onderzoek op de terechtzitting en de over hem opgemaakte rapportages, het hem betreffende uittreksel uit de justitiële documentatie, alsmede de vordering van de officier van justitie en het pleidooi van de raadsman.

De rechtbank heeft in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen. Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het medeplegen van poging tot doodslag in een shoarmazaak. Het slachtoffer is hierbij onder meer meermalen hard in het gezicht getrapt terwijl hij buiten bewustzijn op de grond lag. Door het handelen van verdachte en de medeverdachte is een ernstige inbreuk gemaakt op de lichamelijke integriteit van het slachtoffer en hebben zij hem pijn en letsel toegebracht. Voorts schokt een dergelijk feit de rechtsorde en vergroot het gevoelens van onveiligheid.

Uit het uittreksel uit de justitiële documentatie blijkt dat verdachte weliswaar eerder onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen van strafbare feiten, maar niet eerder voor een soortgelijk strafbaar feit.

In het over verdachte opgemaakte reclasseringsadvies wordt melding gemaakt van problemen op diverse leefgebieden. Onder meer volgt uit het rapport dat verdachte, die van Armeense afkomst is, de afgelopen jaren geen vaste woon- of verblijfplaats heeft gehad. Hij is niet in het bezit is van een verblijfsvergunning en vreest voor uitzetting naar Armenië. Verdachte is bekend met psychische klachten. Bij verdachte worden daarnaast tekorten op het gebied van cognitieve vaardigheden geconstateerd. Hij is onvoldoende in staat zijn problemen zelfstandig op te lossen en neemt zijn vlucht in middelengebruik. Daarnaast lijkt sprake te zijn van een enigszins negatief sociaal netwerk. Indien verdachte in Nederland mag verblijven en niet uitgezet wordt, wordt geadviseerd een (gedeeltelijk) voorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen met onder meer een meldplicht bij Verslavingszorg Noord Nederland en een behandelverplichting ter zake van zijn middelengebruik. Verdachte heeft niet willen meewerken aan een trajectconsult.

De rechtbank is van oordeel dat de ernst van het bewezenverklaarde feit de oplegging van een forse gevangenisstraf rechtvaardigt. Een andere strafmodaliteit doet namelijk geen recht aan de ernst van het feit. Aangezien de rechtbank tot een beperktere bewezenverklaring komt dan de officier van justitie, zal de rechtbank een gevangenisstraf van kortere duur opleggen dan door de officier van justitie is gevorderd. De rechtbank ziet bij de oplegging van de straf geen aanleiding onderscheid te maken tussen beide verdachten. Verdachte is weliswaar niet eerder voor een geweldsdelict van vergelijkbare orde veroordeeld, maar heeft bij het onderhavige feit een initiërende rol in het toegepaste geweld gehad. Nu verder niet aannemelijk is geworden dat verdachte in de toekomst verblijf zal mogen houden in Nederland, ziet de rechtbank geen aanleiding een deel van de straf voorwaardelijk op te leggen. Alles afwegende, acht de rechtbank de oplegging van een gevangenisstraf voor de duur van 3 jaren passend en geboden.

Benadeelde partij

[slachtoffer1] heeft zich voor de aanvang van de terechtzitting als benadeelde partij in het strafproces gevoegd door middel van indiening van het voorgeschreven formulier bevattende de opgave van een vordering tot vergoeding van door hem geleden schade ten gevolge van het aan verdachte ten laste gelegde en bewezen verklaarde feit alsmede de gronden waarop deze berust.

De officier van justitie heeft de hoofdelijke toewijzing van de vordering van de benadeelde partij, inclusief de gevorderde wettelijke rente, gevorderd met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel.

De raadsman heeft naar voren gebracht dat de gevorderde materiële schadevergoeding kan worden toegewezen. De immateriële schade dient te worden gematigd tot een bedrag van €300,--.

De rechtbank is van oordeel dat de gestelde materiële schade bestaande uit medische kosten, vergoeding van een bril en een mobiele telefoon voldoende aannemelijk is geworden en in zodanig verband staat met het door verdachte gepleegde strafbare feit dat deze aan hem als een gevolg van zijn handelen kan worden toegerekend. De rechtbank acht de vordering, inclusief de gevorderde wettelijke rente, die niet door verdachte en diens raadsman is weersproken, derhalve gegrond en voor hoofdelijke toewijzing vatbaar.

Met betrekking tot de gevorderde immateriële schadevergoeding overweegt de rechtbank dat naar haar oordeel is komen vast te staan dat aan de benadeelde partij door het bewezen verklaarde rechtstreeks schade is toegebracht, die de rechtbank naar billijkheid vaststelt op

€ 1.250,00. De rechtbank zal de vordering dan ook tot dat bedrag, te vermeerderen met de gevorderde wettelijke rente, hoofdelijk toewijzen. Het overige gedeelte van de vordering van de benadeelde partij zal de rechtbank afwijzen.

De rechtbank acht daarnaast oplegging van de schadevergoedingsmaatregel aangewezen nu verdachte jegens de benadeelde partij naar burgerlijk recht aansprakelijk is voor de schade.

Toepassing van wetsartikelen

De rechtbank heeft gelet op de artikelen 36f, 45, 47 en 287 van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze artikelen golden ten tijde van het bewezen verklaarde.

DE UITSPRAAK VAN DE RECHTBANK LUIDT:

Verklaart het primair ten laste gelegde bewezen, te kwalificeren en strafbaar zoals voormeld en verdachte daarvoor strafbaar.

Verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan het bewezen verklaarde en spreekt verdachte daarvan vrij.

Veroordeelt verdachte tot:

Een gevangenisstraf voor de duur van 3 jaren.

Beveelt dat de tijd door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht.

Wijst de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer1] toe tot het hierna te noemen bedrag en veroordeelt verdachte mitsdien tot betaling aan deze benadeelde partij van een bedrag van € 1.626,40 (zegge: zestienhonderdzesentwintig euro en veertig cent), te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 11 augustus 2016, in dier voege, dat indien dit bedrag door de mededader van verdachte geheel of gedeeltelijk is of wordt betaald, verdachte in zoverre is of zal zijn bevrijd.

Wijst de vordering van de benadeelde partij voor het overige af.

Veroordeelt verdachte in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak alsnog te maken, tot heden begroot op nihil.

Legt aan verdachte de verplichting op aan de staat, ten behoeve van het slachtoffer

[slachtoffer1] , te betalen een bedrag van € 1.626,40 (zegge: zestienhonderdzesentwintig euro en veertig cent), te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 11 augustus 2016, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door hechtenis voor de duur van 26 dagen, met dien verstande dat de toepassing van de vervangende hechtenis de hiervoor opgelegde verplichting niet opheft en in dier voege, dat indien dit bedrag door de mededader van verdachte geheel of gedeeltelijk is of wordt betaald, verdachte in zoverre is of zal zijn bevrijd. Dit bedrag bestaat uit € 376,40 aan materiële schade en € 1.250,00 aan immateriële schade.

Bepaalt daarbij dat, indien verdachte heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan de staat ten behoeve van het slachtoffer [slachtoffer1] , daarmee de verplichting van verdachte om aan de benadeelde partij dit bedrag te betalen komt te vervallen en omgekeerd, dat, indien verdachte aan de benadeelde partij het opgelegde bedrag heeft betaald, daarmee de verplichting tot betaling aan de staat van dit bedrag komt te vervallen.

Dit vonnis is gewezen door mr. Th.A. Wiersma, voorzitter, mr. J.E. Biesma en

mr. G.C. Koelman, rechters, bijgestaan door mr. A. Dijkstra, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 21 maart 2017.