Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2016:994

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
10-03-2016
Datum publicatie
10-03-2016
Zaaknummer
18.730440-14
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

De rechtbank Noord-Nederland heeft op 10 maart 2016 -conform de vordering van de officier van justitie- een vrouw vrijgesproken van het medeplegen van het onttrekken van een tienjarige jongen aan het opzicht van Jeugdhulp Friesland en de gezinsvoogd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling strafrecht

Locatie Leeuwarden

parketnummer 18/730440-14

vonnis van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken d.d. 10 maart 2016 in de zaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] ,

wonende te [woonplaats] , [woonadres] .

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 25 februari 2016.

De verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. L. Nix, advocaat te Amsterdam.

Het openbaar ministerie werd ter terechtzitting vertegenwoordigd door mr. J.T.D. Stoffels.

Tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

zij (op een of meer tijdstippen) in of omstreeks de periode van 16 september 2014 tot en met 12 oktober 2014, in elk geval in of omstreeks de maand(en) september 2014 en/of oktober 2014 (tot en met 12 oktober 2014), in het Arrondissement Noord-Nederland, en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) opzettelijk, een minderjarige, te weten [slachtoffer] , geboren op [geboortedatum slachtoffer] , welke minderjarige beneden de leeftijd van twaalf jaren oud was, die onttrokken was of zich onttrokken had aan het wettig over hem gesteld gezag of aan het opzicht van degene die dit desbevoegd over hem uitoefende, heeft verborgen en/of aan de nasporing van de ambtenaren van de justitie of politie heeft onttrokken, immers heeft verdachte (telkens) tezamen en in

vereniging haar mededader(s), althans alleen, (telkens) in voornoemde periode (telkens)

(nadat die [slachtoffer] was weggelopen uit de instelling waar hij verbleef en/of onttrokken was of zich onttrokken had aan het wettig over hem gesteld gezag of aan het opzicht van degene die dit desbevoegd over hem uitoefende)

- die [slachtoffer] vervoerd of doen of laten vervoeren naar een woning, althans een (onbekend gebleven) verblijfplaats, en/of

- die [slachtoffer] ondergebracht of doen of laten onderbrengen in een/die woning, althans (onbekend gebleven) verblijfplaats, en/of

- die [slachtoffer] in een/die woning, althans op die verblijfplaats, doen of laten verblijven en/of

- door middel van het doen of laten toezenden van schriftelijk informatie en filmbestanden op een SD-kaart via de PostNL of anderszins contact opgenomen en/of onderhouden en/of afspraken gemaakt en/of zaken afgestemd met een of meerdere van haar mededader(s) en/of een of meerdere (andere) perso(o)n(en) met betrekking tot het (voortduren van het) onttrekken aan het wettig gezag van die [slachtoffer] en/of zich zodoende daarover doen of laten informeren en/of

- telefonisch en/of via SMS-berichten en/of anderszins contact opgenomen en/of onderhouden en/of afspraken gemaakt en/of zaken afgestemd met een of meerdere van haar mededader(s) en/of een of meerdere (andere) perso(o)n(en) met betrekking tot het (voortduren van het) onttrekken aan het wettig gezag van die [slachtoffer] en/of

- via een facebookpagina en/of YouTube op het internet middels (gecodeerde en/of verborgen) berichten en/of anderszins via internet contact opgenomen en/of onderhouden en/of afspraken gemaakt en/of zaken afgestemd met een of meerdere van haar mededader(s) en/of een of meerdere (andere) perso(o)n(en) met betrekking tot het (voortduren van het) onttrekken aan het wettig gezag van die [slachtoffer] en/of

- afgesproken met een of meerdere van haar mededader(s) en/of een of meerdere (andere) perso(o)n(en) op een locatie/plaats in Nederland en aldaar afspraken gemaakt en/of zaken afgestemd met betrekking tot het (voortduren van het) onttrekken aan het wettig gezag van die [slachtoffer] .

Beoordeling van het bewijs

Het standpunt van de officier van justitie en het standpunt van de verdediging

De officier van justitie heeft geconcludeerd en de raadsman heeft betoogd dat het ten laste gelegde niet wettig kan worden bewezen, zodat verdachte moet worden vrijgesproken van het ten laste gelegde.

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank overweegt het volgende. In het dossier bevindt zich een verklaring van de [getuige] . Hij is jeugdbeschermer bij Bureau Jeugdzorg [plaats] . Hij heeft verklaard dat hij op 25 september 2014 tijdens zijn werk -van iemand die anoniem wilde blijven- te horen kreeg dat [slachtoffer] bij een cliënt van hem zou verblijven. Deze cliënt heet [verdachte] en woont aan de [woonadres] te [woonplaats] . Voorts blijkt uit het dossier en het verhandelde ter terechtzitting dat verdachte, ten tijde dat [slachtoffer] was onttrokken aan het opzicht van degene die dit desbevoegd over hem uitoefende, contact heeft gehad met de moeder van [slachtoffer] en dat de moeder ook bij verdachte heeft gelogeerd, terwijl er eerder geen contact tussen hen was.

De rechtbank acht de hiervoor genoemde verdenking dat verdachte betrokken is geweest bij het medeplegen van het opzettelijk een minderjarige, te weten [slachtoffer] , die onttrokken is aan het opzicht van degene die dit desbevoegd over hem uitoefent, verbergen of aan de nasporing van de ambtenaren van justitie of politie onttrekken onvoldoende om te komen tot het wettig bewijs hiervan. Verdachte zal daarom hiervan worden vrijgesproken. DE UITSPRAAK VAN DE RECHTBANK LUIDT:

Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte is ten laste gelegd en spreekt verdachte daarvan vrij.

Dit vonnis is gewezen door mr. I.M. Dölle, voorzitter, mr. M. Jansen en mr. C. Krijger, rechters, bijgestaan door G.T. Zandstra-Alkema, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 10 maart 2016.

Mr. C. Krijger is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

w.g.

Dölle

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT

Jansen

de griffier van de rechtbank Noord-Nederland,

Zandstra-Alkema

locatie Leeuwarden,