Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2016:3521

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
21-06-2016
Datum publicatie
25-07-2016
Zaaknummer
15/4799 en 15/4800
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Compromis verkoop duiven

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
V-N Vandaag 2016/1684
V-N 2016/51.15.20
FutD 2016-1904
NTFR 2016/1995
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Zittingsplaats Groningen

Bestuursrecht

zaaknummers: LEE 15/4799 en 15/4800

uitspraak van de enkelvoudige belastingkamer van 21 juni 2016 in de zaak tussen

[X] , eiseres

(gemachtigde: [gemachtigde 1] ),

en

de inspecteur van de Belastingdienst/kantoor Leeuwarden, verweerder

(gemachtigde: [gemachtigde 2] ).

Procesverloop

Verweerder heeft voor het jaar 2012 met dagtekening 28 november 2014 aan eiseres een aanslag opgelegd in de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen (IB/PVV) berekend naar een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 754.793 en een belastbaar inkomen uit sparen en beleggen van € 3.316.

Tegelijk met dit besluit heeft verweerder bij beschikking een bedrag van € 20.466 aan belastingrente in rekening gebracht.

Daarnaast heeft verweerder voor het jaar 2012 met dagtekening 28 november 2014 aan eiseres een aanslag Inkomensafhankelijke Bijdrage Ziekteverzekeringswet (IAB ZVW) opgelegd berekend naar een bijdrage inkomen van € 754.793.

Tegelijk met dit besluit heeft verweerder bij beschikking een bedrag van € 64 aan belastingrente in rekening gebracht.

Bij uitspraken op bezwaar van 20 oktober 2015, voor wat betreft de aanslag IB/PVV, en 5 oktober 2015, voor wat betreft de aanslag IAB ZVW, heeft verweerder de bezwaren van eiseres gegrond verklaard. Verweerder heeft daarbij de aanslag verminderd tot een aanslag berekend naar een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 639.624 en een belastbaar inkomen uit sparen en beleggen van € 3.316. De belastingrente heeft verweerder overeenkomstig verminderd. Voor wat betreft de hoogte van de aanslag IAB ZVW had de gegrondverklaring van eiseres’ bezwaar geen gevolgen.

Eiseres heeft tegen de uitspraken op bezwaar beroepen ingesteld.

Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.

Zowel de gemachtigde van eiseres als de gemachtigde van verweerder, heeft vóór de zitting nadere stukken ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 10 mei 2016. Eiseres is verschenen, bijgestaan door haar echtgenoot [Y] en haar gemachtigde.

Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde, bijgestaan door [gemachtigde 3] en mr. [gemachtigde 4] .

Overwegingen

1. Ter zitting van 10 mei 2016 hebben partijen, bij wijze van compromis, overeenstemming bereikt over hun geschillen, overeenkomstig het compromisvoorstel zoals opgenomen in bijlage 29 bij het verweerschrift van verweerder.

2. Dit compromis houdt in dat:

- voor het jaar 2012 wordt uitgegaan van een belastbare winst, naar aanleiding van de verkoop van duiven, van € 350.000;

- deze winst in 2012 voor 50% bij eiseres in aanmerking wordt genomen en voor 50% bij haar echtgenoot;

- eiseres geen MKB-vrijstelling toekomt;

- eiseres met ingang van 1 januari 2013 fiscaal als ondernemer wordt aangemerkt;

- de inbreng van de duiven en de bijbehorende zaken plaatsvindt tegen de waarde in het economische verkeer per 1 januari 2013;

- de na de veiling resterende duiven worden gewaardeerd op de gemiddelde opbrengst van de veiling van [Z] exclusief de absolute toppers, zodat wordt uitgegaan van de “doorsnee” opbrengst;

- nieuw aangekochte duiven worden gewaardeerd op basis van de kostprijs;

- de belastingrente de naar aanleiding van het voorgaande vast te stellen aanslagen IB/PVV en IAB ZVW volgt;

- aan eiseres geen proceskostenvergoeding zal worden toegekend.

3. De rechtbank zal de beroepen gegrond verklaren, de bestreden uitspraken op bezwaar

vernietigen en bepalen dat de aanslagen IB/PVV en IAB ZVW worden verminderd conform voormeld compromis.

4. Omdat de rechtbank de beroepen gegrond verklaart, bepaalt de rechtbank, gelet op het bepaalde in artikel 8:74 van de Algemene wet bestuursrecht, dat verweerder aan eiseres het betaalde griffierecht van in totaal € 45 vergoedt.

Beslissing

De rechtbank:

- verklaart de beroepen gegrond;

- vernietigt de uitspraken op bezwaar;

- vermindert de aanslagen tot aanslagen berekend naar een belastbaar inkomen respectievelijk bijdrage inkomen overeenkomstig het compromis;

- bepaalt dat deze uitspraak in de plaats treedt van de vernietigde uitspraken op bezwaar;

- draagt verweerder op het betaalde griffierecht van € 45,00 aan eiseres te vergoeden.

Deze uitspraak is gedaan door mr. M. van den Bosch, rechter, in aanwezigheid van mr. T. Hiemstra, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 21 juni 2016.

w.g. griffier w.g. rechter

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kan binnen zes weken na de dag van verzending daarvan hoger beroep worden ingesteld bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

fn 57