Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2016:2888

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
15-06-2016
Datum publicatie
17-06-2016
Zaaknummer
5008918 EJ VERZ 16-10
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Rekestprocedure
Inhoudsindicatie

Handlichting

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling privaatrecht

Locatie Groningen

Zaak\rolnummer: 5008918 EJ VERZ 16-10

Beschikking van de kantonrechter d.d. 15 juni 2016

inzake

Teunis Verweij,

geboren op 6 juni 1999 te Bellingwedde,
wonende te 9697 XZ Blijham, Tweekarspelenweg 3,

hierna te noemen: verzoeker.

1 De procedure

Op 18 april 2016 is ter griffie ingekomen het verzoekschrift, strekkende tot het verkrijgen van handlichting als bedoeld in artikel 1:235 van het Burgerlijk Wetboek

(hierna: BW).

De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 9 juni 2016, waarbij verzoeker en diens ouders, zijnde zijn wettelijke vertegenwoordigers, zijn verschenen.

2 Het verzoek

2.1

Het verzoek strekt ertoe om bevoegdheden te verwerven van een meerderjarige. De reden hiervoor is dat verzoeker per 1 januari 2016 is toegetreden tot de maatschap van zijn ouders. Het betreft een melkveehouderijbedrijf met de naam Maatschap Verweij Tinallinge, dat in Tinallinge is gevestigd. Uit het verzoekschrift en de mondelinge behandeling leidt de kantonrechter af dat het de wens van verzoeker is dat hij als maat van de maatschap tot een bedrag van maximaal € 25.000,- rechtshandelingen kan verrichten.

2.2

De wettelijke vertegenwoordigers (ouders) van verzoeker hebben met het verzoek ingestemd.

3 De overwegingen van de kantonrechter

3.1

Handlichting is een rechterlijke vergunning, waardoor een minderjarige in bepaalde opzichten handelingsbevoegdheid als meerderjarige verkrijgt.

3.2

De kantonrechter stelt vast dat verzoeker de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt (inmiddels is hij 17 jaar oud) en dat beide wettelijke vertegenwoordigers/ouders instemmen met het verzoek. Gelet op het bepaalde in artikel 1:235 BW is de kantonrechter van oordeel dat het verzoek kan worden ingewilligd voor de hiervoor bij 2.1 genoemde handelingen.

3.3

De kantonrechter wijst daarbij op de laatste zin van lid 3 van het hiervoor genoemde artikel, te weten: "De minderjarige wordt echter door handlichting niet bekwaam tot het beschikken over registergoederen, effecten, of door hypotheek gedekte vorderingen."

3.4

Op grond van artikel 1:237 lid 1 BW dient de beschikking waarbij handlichting is verleend, bekend te worden gemaakt in de Staatscourant en in twee bij de benoeming aan te wijzen dagbladen. De bedoeling van de wetgever daarbij is geweest dat op die manier zo veel mogelijk personen kennis kunnen nemen van de handlichting. Door de komst van het - voor een ieder toegankelijke - internet, is deze wijze van publicatie naar het oordeel van de kantonrechter min of meer achterhaald. Niet alleen bestaat er namelijk sinds een aantal jaren geen papieren versie meer van de Staatscourant en is deze enkel nog via het internet te raadplegen, ook beschikt de Rechtspraak thans over een eigen website (www.rechtspraak.nl) waar de rechterlijke instanties hun uitspraken op kunnen publiceren. Publicatie van de handlichting op www. rechtspraak.nl is naar het oordeel van de kantonrechter even effectief als publicatie op de website van de Staatscourant. Voorts brengt publicatie op www.rechtspraak.nl (door de griffier), anders dan bij publicatie in de (digitale) Staatscourant, geen kosten mee. Op grond van een en ander zal de kantonrechter dan ook bepalen dat publicatie in de Staatscourant achterwege kan blijven en dat de (door de griffier te initiëren) publicatie op www.rechtspraak.nl daarvoor in de plaats komt. Voorts heeft publicatie van de handlichting op het internet naar het oordeel van de kantonrechter in de praktijk een veel ruimer bereik dan de wetgever bij de totstandkoming van de wet voor ogen had. Er is dan ook geen redelijk belang bij gediend om naast publicatie op het internet de handlichting ook nog eens in twee dagbladen bekend te maken, met alle kosten van dien. Daarom zal één dagblad worden aangewezen waarin verzoeker de hem verleende handlichting dient te laten bekendmaken.


BESLISSING

De kantonrechter:

verleent aan Teunis Verweij, geboren op 6 juni 1999 te Bellingwedde, wonende te 9697 XZ Blijham, Tweekarspelenweg 3, handlichting om als maat van de maatschap Maatschap Verweij Tinallinge, gevestigd te Tinallinge, tot een bedrag van maximaal € 25.000,- rechtshandelingen te verrichten;

bepaalt dat publicatie van deze handlichting in de Staatscourant achterwege kan blijven en dat, in plaats daarvan, de onderhavige beschikking (door de griffier) zal worden gepubliceerd op www.rechtspraak.nl;

bepaalt dat deze handlichting door en voor rekening van verzoeker bekend dient te worden gemaakt in het "Dagblad van het Noorden".

Deze beschikking is gegeven te Groningen en in het openbaar uitgesproken op 15 juni 2016 door mr. C. van den Noort, kantonrechter, in tegenwoordigheid van de griffier.

Typ: MH