Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2016:2105

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
29-04-2016
Datum publicatie
29-04-2016
Zaaknummer
18.730390-15
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

kinderpornografie: bekennende verdachte, forse hoeveelheid afbeeldingen in bezit en verspreid. Om reeds ingezette behandeling niet te laten stagneren geen onvoorwaardelijke gevangenisstraf, maar forse taakstraf met aanzienlijke voorwaardelijke gevangenisstraf.'

Wetsverwijzingen
Wetboek van Strafrecht 57
Wetboek van Strafrecht 240b
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling strafrecht

Locatie Groningen

parketnummer 18/730390-15

vonnis van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken d.d. 29 april 2016 in de zaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] ,

wonende te [woonadres] , [woonplaats] .

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van

15 april 2016.

De verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. W. Boonstra, advocaat te Leeuwarden. Het openbaar ministerie werd ter terechtzitting vertegenwoordigd door mr. A. van den Oever.

Tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

hij in of omstreeks de periode van 2 maart 2015 tot en met 19 augustus 2015, te [pleegplaats] , in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens) een groot aantal afbeeldingen, te weten 3963 foto's en/of 852 films en/of 16 foto- en/of filmafbeeldingen van porno tussen mens en dier, op een 3-tal gevensdragers, heeft verspreid en/of aangeboden en/of openlijk tentoongesteld en/of verworven en/of in bezit heeft gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft, terwijl op die afbeelding(en) een of meer seksuele gedragingen zichtbaar was/waren, waarbij (telkens) een of meer personen, die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had(den) bereikt, was/waren betrokken of schijnbaar was/waren betrokken welke voornoemde seksuele gedraging(en) -zakelijk weergegeven- bestonden uit:

het met de penis en/of een voorwerp en/of mond/tong en/of vinger/hand oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het met de penis en/of vinger/hand en/of mond/tong betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen, de billen en/of de borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet had bereikt

en/of

het met de vinger/hand en/of mond/tong betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen van een (andere) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet had bereikt

en/of

het door een dier oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een persoon die de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het door een dier likken, betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen, de billen en/of de borsten van een persoon die de leeftijd van 18 jaren nog niet had bereikt

en/of

het door een persoon die de leeftijd van 18 jaren nog niet had bereikt likken, in de mond nemen, betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen van een dier

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet had bereikt, waarbij deze persoon gekleed en/of opgemaakt was en/of poseerde in een omgeving en/of met een of meer voorwerpen en/of sadomasochistische elementen en/of in een (erotisch getinte) houding (op een wijze) die niet bij haar/zijn leeftijd paste en/of waarbij deze persoon zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/zijn kleding ontdeed en/of (waarna) door het camerastandpunt, de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten en/of billen in beeld gebracht werden (waarbij) de afbeelding(en) (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking had(den) en/of strekte(n) tot seksuele prikkeling

en/of

het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het houden van een (stijve) penis bij/naast het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of (waarbij) de afbeelding(en) (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking had(den) en/of strekte(n) tot seksuele prikkeling

van welk(e) misdrijf/misdrijven verdachte een gewoonte heeft gemaakt.

Beoordeling van het bewijs

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft geconcludeerd dat het ten laste gelegde kan worden bewezen, met uitzondering van de drie onderdelen van de tenlastelegging waarin een omschrijving wordt gegeven van afbeeldingen van porno tussen mens en dier.

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft zich op het standpunt gesteld dat het ten laste gelegde kan worden bewezen.

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank acht de drie onderdelen van de tenlastelegging waarin een omschrijving wordt gegeven van afbeeldingen van porno tussen mens en dier niet wettig en overtuigend bewezen. Verdachte zal hiervan worden vrijgesproken.

Daarnaast acht de rechtbank niet wettig en overtuigend bewezen dat verdachte van het misdrijf een gewoonte heeft gemaakt. Ook hiervan zal verdachte worden vrijgesproken. De rechtbank overweegt hierbij het volgende. De tenlastelegging ziet op de periode van

2 maart 2015 tot en met 19 augustus 2015. In deze periode is verdachte meermalen actief geweest binnen het kinderpornonetwerk. Hij heeft zelf bestanden gedownload en wachtwoorden uitgewisseld met andere gebruikers. Ook hebben er diverse chatgesprekken plaatsgevonden, waarin verdachte zich –vermeend, naar hij zelf zegt- actief heeft betoond in het seksueel misbruiken van zijn eigen kinderen. Het dossier verschaft echter geen helderheid omtrent de specifieke data waarop de afzonderlijke afbeeldingen op de gegevensdragers van verdachte terecht zijn gekomen. Hierdoor blijft ongewis wanneer verdachte welke afbeeldingen heeft verworven. Ondanks dat een grote hoeveelheid afbeeldingen op de gegevensdragers van verdachte is aangetroffen kan uit de bewijsmiddelen derhalve niet worden afgeleid dat verdachte in de ten laste gelegde periode zeer frequent actief is geweest. Nu dit evenmin kan worden afgeleid uit zijn eigen verklaring kan niet worden bewezenverklaard dat verdachte van het misdrijf een gewoonte heeft gemaakt.

De rechtbank volstaat ten aanzien van het bewezenverklaarde met een opgave van de bewijsmiddelen overeenkomstig het bepaalde in artikel 359, derde lid tweede volzin, van het Wetboek van Strafvordering, nu de verdachte het bewezenverklaarde duidelijk en ondubbelzinnig heeft bekend.

1. de verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 15 april 2016;

2. Een proces-verbaal van bevindingen van het Team Bestrijding Kinderporno &

Kindersekstoerisme van de Landelijke Eenheid Dienst Landelijke Recherche i.o. d.d.

3 juli 2015 met nr. 2015-19390, opgemaakt in de wettelijke vorm door een daartoe bevoegde opsporingsambtenaar en opgenomen op p. 10 e.v. van het dossier met nummer 2015206120 / NNRBD 15026-EUNOMIA, inhoudende de relatering van de verbalisant;

3. Een proces-verbaal van bevindingen van het Team Bestrijding Kinderporno &

Kindersekstoerisme van de Landelijke Eenheid Dienst Landelijke Recherche i.o. d.d.

17 april 2015 met nr. 2015-19390, opgemaakt in de wettelijke vorm door een daartoe bevoegde opsporingsambtenaar en opgenomen op p. 30 e.v. van voormeld dossier, inhoudende de relatering van de verbalisant;

4. Een proces-verbaal van bevindingen van het Team Bestrijding Kinderporno &

Kindersekstoerisme van de Landelijke Eenheid Dienst Landelijke Recherche i.o. d.d. 9 juli 2015 met nr. 2015-20350, opgemaakt in de wettelijke vorm door een daartoe bevoegde opsporingsambtenaar en opgenomen op p. 98 e.v. van voormeld dossier, inhoudende de relatering van de verbalisant;

5. Een proces-verbaal van bevindingen van het Team Bestrijding Kinderporno &

Kindersekstoerisme van de Landelijke Eenheid Dienst Landelijke Recherche i.o. d.d. 9 juli 2015 met nr. 2015-20350, opgemaakt in de wettelijke vorm door een daartoe bevoegde opsporingsambtenaar en opgenomen op p. 116 e.v. van voormeld dossier, inhoudende de relatering van de verbalisant:

6. Een proces-verbaal van bevindingen van de politie Noord-Nederland d.d. 19 augustus 2015 met nr. PL0100 - 2015206120 - 4, opgemaakt in de wettelijke vorm door een daartoe bevoegde opsporingsambtenaar en opgenomen op p. 187 e.v. van voormeld dossier, inhoudende de relatering van de verbalisant;

7. Een proces-verbaal van bevindingen van het team kinderporno (NN) d.d. 30 oktober 2015, opgemaakt in de wettelijke vorm door een daartoe bevoegde opsporingsambtenaar en opgenomen op p. 189 e.v. van voormeld dossier, inhoudende de relatering van de verbalisant;

8. Een proces-verbaal van bevindingen kinderporno-onderzoek van politie-eenheid Noord, TBKK Noord-Nederland, d.d. 13 oktober 2015 met nr. 2015206120 / 2015-59, opgemaakt in de wettelijke vorm door een daartoe bevoegde opsporingsambtenaar en opgenomen op p. 199 e.v. van voormeld dossier, inhoudende de relatering van de verbalisant.

Bewezenverklaring

De rechtbank acht het ten laste gelegde bewezen, met dien verstande dat:

hij in de periode van 2 maart 2015 tot en met 19 augustus 2015, te [pleegplaats] , meermalen, (telkens) een groot aantal afbeeldingen, te weten 3963 foto’s en/of 852 films, op een 3-tal gevensdragers, heeft verspreid en/of aangeboden en/of openlijk tentoongesteld en/of verworven en/of in bezit heeft gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft, terwijl op die afbeelding(en) een of meer seksuele gedragingen zichtbaar was/waren, waarbij een of meer personen, die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had(den) bereikt, was/waren betrokken of schijnbaar was/waren betrokken welke voornoemde seksuele gedraging(en) -zakelijk weergegeven- bestonden uit:

het met de penis en/of een voorwerp en/of mond/tong en/of vinger/hand oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het met de penis en/of vinger/hand en/of mond/tong betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen, de billen en/of de borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet had bereikt

en/of

het met de vinger/hand en/of mond/tong betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen van een (andere) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet had bereikt

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet had bereikt, waarbij deze persoon gekleed was en/of poseerde in een omgeving en/of met een of meer voorwerpen en/of sadomasochistische elementen en/of in een (erotisch getinte) houding (op een wijze) die niet bij haar/zijn leeftijd paste en/of waarbij deze persoon zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/zijn kleding ontdeed en/of (waarna) door het camerastandpunt, de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten en/of billen in beeld gebracht werden (waarbij) de afbeelding(en) (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking had(den) en/of strekte(n) tot seksuele prikkeling

en/of

het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het houden van een (stijve) penis bij/naast het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of (waarbij) de afbeelding(en) (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking had(den) en/of strekte(n) tot seksuele prikkeling.

De verdachte zal van het meer of anders ten laste gelegde worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet bewezen acht.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Het bewezen verklaarde levert op:

Een gegevensdrager, bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verspreiden, aanbieden, openlijk tentoonstellen, verwerven en in bezit hebben en zich door middel van een geautomatiseerd werk en met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang daartoe verschaffen, meermalen gepleegd.

Dit feit is strafbaar nu geen omstandigheden aannemelijk zijn geworden die de strafbaarheid uitsluiten.

Strafbaarheid van verdachte

De rechtbank acht verdachte strafbaar nu niet van enige strafuitsluitingsgrond is gebleken.

Strafmotivering

Vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden, waarvan 8 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren met algemene voorwaarden en daarnaast de bijzondere voorwaarden dat verdachte zich meldt bij Reclassering Nederland en dat hij wordt verplicht om zich ambulant te laten behandelen. De officier van justitie heeft daartoe aangevoerd dat het een zeer ernstig feit betreft. Verdachte heeft een groot aantal afbeeldingen van porno tussen volwassenen en (heel jonge) kinderen in zijn bezit gehad en verspreid/ beschikbaar gesteld aan anderen. Hierdoor heeft hij eraan bijgedragen dat het verderfelijke kinderpornonetwerk in stand wordt gehouden en telkens (heel jonge) kinderen misbruikt worden door volwassenen om daar geld mee te verdienen. De ernst van het feit dringt nog onvoldoende tot verdachte door en herhaling dient te worden voorkomen. Ook heeft verdachte geen helderheid weten te verschaffen over de realiteit van zijn chats.

Standpunt van de verdediging

De verdediging heeft ervoor gepleit aan te sluiten bij het advies van de Reclassering en een voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van 3 jaren op te leggen met de bijzondere voorwaarden dat verdachte zich moet melden bij Reclassering Nederland en verplichte ambulante behandeling moet ondergaan en daarnaast een taakstraf op te leggen. Het is van groot belang dat de behandeling waaraan verdachte reeds is begonnen kan worden voortgezet. Een onvoorwaardelijke gevangenisstraf is niet passend, omdat daardoor de behandeling zou stagneren en het hele gezin daaronder zou lijden.

Oordeel van de rechtbank

Bij de bepaling van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de aard en de ernst van het bewezen en strafbaar verklaarde, de omstandigheden waaronder dit is begaan, de persoon van verdachte zoals deze naar voren is gekomen uit het onderzoek op de terechtzitting en de over hem opgemaakte rapportage, het hem betreffende uittreksel uit de justitiële documentatie, alsmede de vordering van de officier van justitie en het pleidooi van de raadsman.

De rechtbank heeft in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het in bezit hebben en verspreiden van een grote

hoeveelheid kinderpornografische afbeeldingen. Door het verspreiden en beschikbaar stellen van de afbeeldingen aan anderen heeft verdachte een bijdrage geleverd aan het in stand houden van de markt voor kinderpornografische afbeeldingen en is hij indirect medeverantwoordelijk voor het misbruik en de uitbuiting van (hele jonge) kinderen, die worden gedwongen tot het ondergaan van het misbruik dat ten grondslag ligt aan het poseren voor dergelijke afbeeldingen. Het is een feit van algemene bekendheid dat kinderen hierdoor (ernstige) psychische schade kunnen oplopen. In zijn chats heeft hij de schijn gewekt daadwerkelijk misbruik te plegen en dit dus niet te veroordelen.

Daarnaast heeft de rechtbank de persoonlijke omstandigheden van verdachte in aanmerking genomen. Blijkens het hem betreffende uittreksel uit de justitiële documentatie is verdachte niet eerder onherroepelijk veroordeeld voor soortgelijke strafbare feiten. Uit de rapportage van de Reclassering Nederland van 8 maart 2016 blijkt dat verdachte sedert september 2015 op vrijwillige basis voor zijn problemen in behandeling is bij de [instelling] . De Reclassering heeft geadviseerd een gecombineerde werkstraf op te leggen, dan wel een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf, met als bijzondere voorwaarden dat verdachte zich meldt bij Reclassering Nederland en dat verdachte wordt verplicht de hiervoor genoemde behandeling voort te zetten of behandeld wordt door een soortgelijke ambulante forensische zorginstelling. De rechtbank acht het van groot belang dat de huidige behandeling, welke gericht is op recidivebeperking, wordt voortgezet. De rechtbank benadrukt daarbij dat het heel belangrijk is dat verdachte tegenover zijn hulpverleners en ook zijn partner eerlijkheid betracht en volledige openheid van zaken geeft (hetgeen hij tot nu toe nog niet volledig heeft gedaan). Dit is essentieel voor het slagen van het hulpverleningstraject en het voorkomen van recidive. Omdat verdachte te kennen heeft gegeven dat hij nog geen volledige openheid van zaken heeft (kunnen) geven dient de huidige behandeling in een verplichte setting voortgezet te worden. Om de voortzetting van de behandeling niet te laten stagneren zal verdachte geen langdurige gevangenisstraf worden opgelegd, maar een forse taakstraf. Daarnaast zal, rekening houdend met artikel 22b Wetboek van Strafrecht, een gevangenisstraf voor de duur van de door verdachte in verzekering doorgebrachte tijd worden opgelegd, alsmede een aanzienlijke voorwaardelijke gevangenisstraf, met een proeftijd van 3 jaren. Daarbij zullen naast de algemene voorwaarden de bijzondere voorwaarden worden opgelegd dat verdachte zich moet melden bij Reclassering Nederland, alsmede dat hij wordt verplicht de huidige behandeling voort te zetten. De rechtbank komt voorts tot de oplegging van een lagere straf dan door de officier van justitie geëist, nu de rechtbank het strafverzwarende bestanddeel “van welk(e) misdrijf/misdrijven verdachte een gewoonte heeft gemaakt” niet bewezen heeft verklaard.

Inbeslaggenomen goederen

De inbeslaggenomen voorwerpen, te weten

- een computer, merk Lenova, inclusief voeding (G587926),

- een harddisk, externe harde schijf inclusief aansluitsnoer (G587932) en

- een Apple I-pad tablet BCG-E2381A (G587943)

zullen worden onttrokken aan het verkeer nu met betrekking tot deze goederen het bewezenverklaarde feit is begaan.

Toepassing van wetsartikelen

De rechtbank heeft gelet op de artikelen 14a, 14b, 14c, 14d, 22b, 22c, 22d, 36b, 36c, 57 en 240b van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze artikelen golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

DE UITSPRAAK VAN DE RECHTBANK LUIDT:

Verklaart niet bewezen de drie ten laste gelegde onderdelen waarin een omschrijving wordt gegeven van afbeeldingen van porno tussen mens en dier en het bestanddeel "van welk(e) misdrijf/misdrijven verdachte een gewoonte heeft gemaakt" en spreekt verdachte daarvan vrij.

Verklaart het overige ten laste gelegde bewezen, te kwalificeren en strafbaar zoals voormeld en verdachte daarvoor strafbaar.

Verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan het bewezenverklaarde en spreekt verdachte daarvan vrij.

Veroordeelt verdachte tot:

Een gevangenisstraf voor de duur van 365 dagen.

Bepaalt, dat (van) deze gevangenisstraf (een gedeelte, groot 364 dagen) niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, op grond, dat de veroordeelde voor het einde van of gedurende de proeftijd, welke hierbij wordt vastgesteld op 3 jaren, de hierna te noemen algemene of bijzondere voorwaarden niet heeft nageleefd.

Beveelt, dat de tijd door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering doorgebracht, bij de (eventuele) uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf, geheel in mindering zal worden gebracht.

Stelt als algemene voorwaarden:

1. dat de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;

2. dat de veroordeelde ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verleent aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbiedt;

3. dat de veroordeelde medewerking verleent aan het reclasseringstoezicht als bedoeld in artikel 14d, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen.

Stelt als bijzondere voorwaarden:

1. dat de veroordeelde zich, zodra hij daartoe wordt uitgenodigd, meldt bij Reclassering Nederland, Zoutbranderij 1, 8933 AJ Leeuwarden;

2. dat de veroordeelde zich gedurende de proeftijd van 3 jaren onder behandeling blijft stellen van [instelling] of een soortgelijke ambulante zorginstelling, zulks ter beoordeling van de Reclassering, op de tijden en plaatsen als door of namens die zorginstelling aan te geven.

Draagt de reclassering op toezicht te houden op de naleving van de voorwaarden en de veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden.

Een taakstraf, bestaande uit het verrichten van 240 uren onbetaalde arbeid.

Beveelt dat voor het geval de veroordeelde de taakstraf niet naar behoren verricht, vervangende hechtenis voor de duur van 120 dagen zal worden toegepast.

Verklaart onttrokken aan het verkeer de in beslag genomen

- computer, merk Lenova, inclusief voeding (G587926),

- harddisk, externe harde schijf inclusief aansluitsnoer (G587932) en

- Apple I-pad tablet BCG-E2381A (G587943).

Dit vonnis is gewezen door mr. M.J.B. Holsink, voorzitter, mr. J.G. de Bock en

mr. P.H.M. Tapper-Wessels, rechters, bijgestaan door mr. K. Offerein-Hulshoff, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 29 april 2016.