Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2016:1329

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
23-03-2016
Datum publicatie
29-03-2016
Zaaknummer
4741252 VZ VERZ 16-2
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Rekestprocedure
Beschikking
Inhoudsindicatie

handlichting tot het zelfstandig uitoefenen van een autobedrijf

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling Privaatrecht

Locatie Leeuwarden

zaak-/rolnummer: 4741252 \ VZ VERZ 16-2

beschikking van de kantonrechter d.d. 23 maart 2016

inzake

TIM RUTGER VAN HOUTTUM,

geboren op 14 september 1998,

wonende te 8502 DJ Joure, de Ljip 3,

verzoeker.

Het procesverloop

1.1.

Verzoeker heeft bij verzoekschrift, ingekomen ter griffie op 12 januari 2016, verzocht hem handlichting te verlenen.

1.2.

De mondelinge behandeling van het verzoek heeft plaatsgevonden op 15 maart 2016. Daarbij zijn verzoeker en zijn vader, als zijn wettelijk vertegenwoordiger, verschenen.

De beoordeling van het verzoek

2.1.

Handlichting waarbij aan een minderjarige bepaalde bevoegdheden van een meerderjarige worden toegekend, kan wanneer de minderjarige de leeftijd van zestien jaren heeft bereikt, op zijn verzoek door de kantonrechter worden verleend (artikel 1:235 lid 1 BW). Ingevolge het tweede lid van artikel 1:235 BW wordt de handlichting niet verleend tegen de wil van de ouders voor zover deze het gezag over de minderjarige uitoefenen. Bij de beoordeling van het verzoek moet de kantonrechter zich laten leiden door het belang van de minderjarige en beoordelen of de gevraagde handlichting verantwoord kan worden geacht.

2.2.

In het onderhavige geval heeft verzoeker het verzoek ingediend om de bevoegdheden te verwerven van een meerderjarige in verband met het voornemen van verzoeker om zelfstandig een autobedrijf te gaan uitoefenen. Verzoeker wenst rechtshandelingen te kunnen doen, die nodig zijn om het autobedrijf uit te oefenen, zoals het kunnen aangaan van overeenkomsten tot € 40.000,00 en het kunnen verrichten van betalingen tot € 40.000,00. De kantonrechter heeft vastgesteld dat verzoeker de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt en dat de wettelijke vertegenwoordigers/ouders van verzoeker met het verzoek hebben ingestemd. De kantonrechter heeft ter zitting tevens vast kunnen stellen dat verzoeker zijn voornemen tot het starten van een autobedrijf goed heeft voorbereid en dat hij zich bewust is van de risico's die hij daarbij loopt. De beslissing is derhalve weloverwogen en daarmee toewijsbaar voor de hiervoor genoemde handelingen.

2.3.

Op grond van artikel 1:237 BW dient de beschikking waarin de handlichting is verleend, bekend te worden gemaakt in de Staatscourant en in twee bij de benoeming voorgeschreven dagbladen. De bedoeling van de wetgever daarbij is geweest dat op die manier zo veel mogelijk personen kennis konden nemen van de handlichting. Heden ten dage is echter toegang tot internet voor een ieder beschikbaar en publicatie van de handlichting op internet heeft naar het oordeel van de kantonrechter eenzelfde, zo niet een praktisch gezien ruimer bereik dan de nog bij wet voorgeschreven publicatie in de Staatscourant. Bovendien is de voorgeschreven wijze van bekendmaking kostbaar en kan gezegd worden dat met het volgen van die wijze geen redelijk belang is gediend. De kantonrechter zal dan ook bepalen dat publicatie in de Staatscourant achterwege kan blijven en bepalen dat de (door de griffier te initiëren) publicatie op www.rechtspraak.nl daarvoor in de plaats komt. Mede gelet op het vorenstaande zal één dagblad worden aangewezen waarin verzoeker de hem verleende handlichting dient te laten bekendmaken.

Beslissing1

De kantonrechter:

verleent aan Tim Rutger van Houttum te Joure, geboren op 14 september 1998, handlichting tot het zelfstandig uitoefenen van een autobedrijf en het aangaan van overeenkomsten tot

€ 40.000,00 en het kunnen verrichten van betalingen tot € 40.000,00 in het kader van de uitoefening van dat autobedrijf;

bepaalt dat publicatie van deze handlichting in de Staatscourant achterwege kan blijven en dat, in plaats daarvan, de onderhavige beschikking (door de griffier) zal worden gepubliceerd op www.rechtspraak.nl;

bepaalt voorts dat deze handlichting voor rekening van Tim Rutger van Houttum bekend dient te worden gemaakt in de Leeuwarder Courant.

Aldus gegeven te Leeuwarden en in het openbaar uitgesproken op 23 maart 2016 door

mr. J.C.G. Leijten, kantonrechter, in tegenwoordigheid van de griffier.

c 518.

1 Beschikking verzonden op: Tegen deze beschikking is hoger beroep mogelijk. Door de verzoeker en degenen aan wie een afschrift van de beschikking is verstrekt of verzonden binnen drie maanden na de dag van de uitspraak; door andere belanghebbenden binnen drie maanden na betekening daarvan of nadat de beschikking hun op andere wijze bekend is geworden. Het hoger beroep moet worden ingesteld door een advocaat bij het Gerechtshof te Leeuwarden