Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2015:6393

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
17-11-2015
Datum publicatie
06-07-2016
Zaaknummer
18.730190-14
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Verdachte heeft zich, samen met anderen, binnen een gestructureerd samenwerkingsverband, bezig gehouden met het telen van hennepplanten in [pleegplaats] en het uitvoeren van hennep naar Duitsland.

Het zijn feiten van 2013 en de zaak had veel eerder aangebracht kunnen worden. Dit tijdsverloop heeft een matigende werking op de hoogte van de op te leggen straf. De rechtbank legt een gevangenisstraf van 6 maanden op.

Wetsverwijzingen
Wetboek van Strafrecht 57
Wetboek van Strafrecht 63
Opiumwet 3
Opiumwet 11
Opiumwet 11a
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling strafrecht

Locatie Leeuwarden

parketnummer 18/730190-14

vonnis van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken d.d. 17 november 2015 in de zaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] ( [land] ),

wonende te [woonadres] .

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 3 november 2015.

De verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. T. van der Goot, advocaat te Leeuwarden.

Het openbaar ministerie werd ter terechtzitting vertegenwoordigd door mr. R.G. de Graaf.

Tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

1.

zaak 3.1 ordner 2 pag. 347

zaak 3.3 ordner 2 pag. 581

hij op of omstreeks 26 juni 2013 en/of 22 oktober 2013, in de gemeente Emmen,

althans elders in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met een

ander of anderen, althans alleen, (meermalen) opzettelijk buiten het

grondgebied van Nederland heeft gebracht als bedoeld in artikel 1 lid 5 van

de Opiumwet,(een grote) hoeveelhe(i)d(en) (van een stof bevattende) hennep te

weten hoeveelheid van ongeveer resp. 6.9 kilogram en/of 6.2 kilogram, althans

in ieder geval telkens een hoeveelheid groter dan 500 gram, van een materiaal

bevattende hennep, zijnde hennep een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet

behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a

van die wet;

2.

zaak 3.2 ordner 2 pag. 466

hij in of omstreeks de periode van 1 juli 2013 tot en met 29 augustus 2013 te

[pleegplaats 1] , gemeente Dongeradeel, tezamen en in vereniging met een of meer

anderen, althans alleen, opzettelijk (in de uitoefening van een beroep of

bedrijf) heeft geteeld en/of bereid en/of bewerkt en/of verwerkt,

in elk geval opzettelijk aanwezig heeft gehad (in een pand aan [straatnaam 1] ) een

hoeveelheid die van (in totaal) ongeveer 725, althans een groot aantal

hennepplanten en/of delen daarvan, in elk geval een hoeveelheid van meer dan

30 gram van een materiaal bevattende hennep, zijnde hennep een middel vermeld

op de bij de Opiumwet behorende lijst II;

3.

hij in of omstreeks de periode van 01 juni 2013 tot en met 26 november 2013,

te [pleegplaats 2] en/of elders in Nederland, opzettelijk heeft deelgenomen aan een

organisatie, welke bestond uit een samenwerkingsverband van een of meer

natuurlijke perso(o)n(en), te weten onder meer verdachte en/of [medeverdachte 1] en/of

[medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 3] welke organisatie tot oogmerk had het plegen

van misdrijven, waaronder te weten het

- al dan niet- in de uitoefening van een beroep of bedrijf opzettelijk telen

en/of bereiden en/of bewerken en/of verwerken en/of verkopen en/of

afleveren en/of verstrekken en/of vervoeren van hennepplanten en/of delen

daarvan en/althans meer dan 30 gram van een materiaal bevattende hennep

en/of

- ( telkens) buiten het grondgebied van Nederland brengen van (een)

hoeveelheid/hoeveelheden van meer dan 30 gram van een materiaal bevattende

hennep,

zijnde hennep (telkens) een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende

lijst II, dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid van die wet.

In de tenlastelegging voorkomende schrijffouten of kennelijke misslagen worden verbeterd gelezen. De verdachte is hierdoor niet in zijn belangen geschaad.

Vordering officier van justitie

De officier van justitie heeft ter terechtzitting gevorderd:

- veroordeling voor het ten laste gelegde;

- oplegging van een gevangenisstraf voor de duur van twee jaren.

Beoordeling van het bewijs

De raadsman heeft ten aanzien van de ten laste gelegde uitvoer van hennep op 26 juni 2013 gesteld dat uit het bewijs niet kan volgen dat verdachte hierover contact heeft gehad met [medeverdachte 1] of dat de opzet van verdachte gericht was op de uitvoer van hennep of dat de rol van verdachte zodanig was dat er sprake is van medeplegen.

Ten aanzien van de ten laste gelegde uitvoer van hennep naar Duitsland op 22 oktober 2013 heeft de raadsman gesteld dat uit het bewijs niet blijkt dat verdachte wist dat de hennep uitgevoerd zou worden naar Duitsland.

De rechtbank gebruikt de hieronder weergegeven bewijsmiddelen ook in onderling verband en samenhang bezien. Het samenstel van bewijsmiddelen leidt ten aanzien van het onder 1. ten laste gelegde feit tot het oordeel dat het niet anders kan zijn dan dat verdachte de hennep geleverd heeft aan [medeverdachte 1] die vervolgens de hennep heeft geleverd aan [persoon 1] de avond voor de uitvoer naar Duitsland en dat verdachte ook wist van die uitvoer. Dezelfde redenering geldt voor de uitvoer van hennep op 26 juni 2013. Uit de bewijsmiddelen blijkt voorts een zodanige bewuste en nauwe samenwerking van verdachte met een ander of anderen dat gesproken kan worden van medeplegen van dit feit.

Met betrekking tot de hoeveelheid hennep die uitgevoerd werd op 26 juni 2013 koppelt de rechtbank de in het op 25 juni 2013 door [verdachte] naar [medeverdachte 1] verzonden sms-bericht met het getal 6930 (tap nummer 3.3.3.1.4) aan het op 21 oktober 2013 door [verdachte] naar [medeverdachte 1] gestuurde sms-bericht met het getal 6200 (tap nummer 3.1.3.1.2.2). Uit het hieronder onder 11 genoemde bewijsmiddel blijkt de in Duitsland op 22 oktober 2013 in beslaggenomen hoeveelheid hennep netto 6071 gram te bedragen. Dat ligt in dezelfde orde van grootte als het genoemde getal 6200. De rechtbank zal dan ook uit dit samenstel van bewijsmiddelen afleiden dat de op 26 juni 2013 vervoerde hoeveelheid hennep ongeveer 6.9 kilogram heeft

De raadsman heeft gesteld dat het aandeel van verdachte bij de hennepkwekerij in [pleegplaats 1] te gering is geweest om hem te kunnen beschouwen als medepleger.

De rechtbank ziet in het bewijs met betrekking tot de hennepkwekerij, zoals hieronder opgenomen, en de daaruit blijkende rol en bijdrage van verdachte, voldoende bewijs voor een zodanige nauwe en bewuste samenwerking tussen verdachte en de medeverdachten dat gesproken kan worden van het medeplegen van dit feit.

De rechtbank acht onderstaande bewijsmiddelen -in onderling verband en samenhang beschouwd- eveneens redengevend voor het bewijs dat verdachte heeft deelgenomen aan een criminele organisatie zoals onder 3. ten laste is gelegd.

De rechtbank maakt voor het bewijs mede gebruik van de inhoud van diverse afgeluisterde telefoongesprekken en sms-teksten zoals hieronder weergegeven. Verdachte en/of de medeverdachten hebben ten overstaan van de politie en/of ter terechtzitting ten aanzien van een aantal van die telefoongesprekken en sms-berichten aangegeven dat zij zich deze niet herinneren of dat zij deze gesprekken niet gevoerd hebben of deze berichten niet verzonden of ontvangen hebben. Voor het bewijs van de betrokkenheid van verdachte en/of de medeverdachten gebruikt de rechtbank het hieronder onder 1. weergegeven bewijsmiddel.

De bewijsmiddelen

Vaststellen identiteit van de gebruikers van mobiele telefoons die in het kader van het strafrechtelijk onderzoek getapt zijn

1. [ordner 2, vanaf pagina 513]

Een ambtsedig proces-verbaal, nummer 03DRO13020, d.d. 11 november 2013 opgemaakt in wettelijke vorm door een daartoe bevoegde opsporingsambtenaar, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, als verklaring van verbalisant:

Ik, [verbalisant 1] , maak deel uit van het onderzoek Zelzate en het volgende wordt door mij verklaard. In het onderzoek Zelzate werd door [verbalisant 2] het zaaksdossier 3.2 opgemaakt. In dit zaaksdossier wordt door hem verwezen naar een aantal verkort weergegeven tapgesprekken. Tevens wordt door hem in het dossier aangegeven dat deze gesprekken in originele vorm werden bijgevoegd. De originele gesprekken welke bij dit proces-verbaal zijn gevoegd, werden door hem uit de tapmodule van het Zelzate-onderzoek geselecteerd en bij dit proces-verbaal gevoegd en betreffen de originele gesprekken van zaaksdossier 3.2. De gesprekken en/of sms-berichten worden verstuurd of gehouden door twee personen die door ons [medeverdachte 1] en [verdachte] worden genoemd.

Verdachte [medeverdachte 1]

heeft vanaf 14 februari 2013 tot en met heden de beschikking gehad over een tweetal GSM toestellen. Dit zijn een gsm toestel met de imei code [imeinummer 1] (toestel 1) en een gsm toestel met de imei code [imeinummer 2] (toestel 2). In toestel 1 heeft tot en met 24 juli 2013 een simkaart gezeten met het telefoonnummer [telefoonnummer 1] . Deze simkaart met telefoonnummer is op die datum overgegaan naar toestel 2. Toestel 1 is op die datum terug gegaan naar een contact ( [contactnaam] ) van de verdachte [medeverdachte 1] en is niet meer

gebruikt door de verdachte. Vanaf 24 juli 2013 heeft de verdachte [medeverdachte 1] alleen gebruik gemaakt van het tweede gsm toestel. In dit tweede gsm toestel hebben wisselend simkaarten gezeten. Het nummer [telefoonnummer 2] heeft in de periode van 5 april tot en met 13 juni 2013 wisselend in het toestel gezeten. Het nummer [telefoonnummer 3] heeft in de periode van 25 juni tot en met 24 juli 2013 wisselend in het toestel gezeten en het nummer [telefoonnummer 4] heeft in de periode van 25 juli tot en met 16 augustus 2013 wisselend in het toestel gezeten.

Vast staat dat indien bovenstaande simkaarten niet in het genoemde gsm toestel 2 zaten de simkaart met het telefoonnummer [telefoonnummer 1] actief was in dit gsm toestel. Dit laatste telefoonnummer, in gebruik bij verdachte [medeverdachte 1] , wordt in het onderzoek Zelzate met machtiging ex art 126M getapt. Deze sim kaart wordt gebruikt in toestel [imeinummer 2] , welke in de tapmodule is verwerkt onder de laatste 4 cijfers 9250.

Gespreksgegevens : 860034-13 9250 283068864

Tijdstip : 25-09-1318:51:01 In/uit:

Met nummer : [telefoonnummer 5]

Tenaamstelling : [bedrijf 1] ,VODAFONE,

Doorschakelnummer: --

Beller [persoon 2]

Gebelde : [medeverdachte 1]

Onderwerp : 486 RUZIE

Imei [imeinummer 2]

Imsi : [nummer 1]

Inhoud : [medeverdachte 1] wordt gebeld door [persoon 2] . [medeverdachte 1] zegt niet meer bellen en [persoon 2] zegt

dat hij haar niet meer moet bellen als hij vanavond voor de deur staat.

Gespreksgegevens : 860034-13 9250 283086657

Tijdstip : 30-09-13 17:59:52 In/uit:

Met nummer : [telefoonnummer 5]

Tenaamstelling : [bedrijf 1] , VODAFONE,

Doorschakelnummer: --

Beller : [persoon 2]

Gebelde : [medeverdachte 1]

Imei : [imeinummer 2]

Imsi : [nummer 1]

Inhoud : [medeverdachte 1] wordt gebeld door [persoon 2] , die zegt: Waar slaat dit nou op [medeverdachte 1] ". Dan

wordt de hoorn opgelegd.

Het is ons bekend dat de vriendin van [medeverdachte 1] , [persoon 2] is.

Zij staat ingeschreven op het [adres 1] met 3 kinderen:

[naam kind 1]

[naam kind 2]

[naam kind 3]

Op 26 juni 2013 is een man die [medeverdachte 1] genoemd wordt gebeld door een kind genaamd [naam kind 2] . Ook een kind genaamd [naam kind 3] komt aan de lijn. Vervolgens spreekt de man met een vrouw die hem [medeverdachte 1] noemt. Het gebruikte nummer staat op naam van [persoon 2] , [adres 1] .

Gespreksgegevens : 750141-13 7075 282827656

Tijdstip : 26-06-1310:01:40 In/uit:

Met nummer : [telefoonnummer 6]

Tenaamstelling : [persoon 2] .,, [adres 1] ,VODAFONE,ABON

Beller : NN-KIND

Gebelde : NN-MAN ( [medeverdachte 1] )

Onderwerp : 35 FAMILIEGESPREK

Imei [imeinummer 1]

Imsi : [nummer 1]

Inhoud

[medeverdachte 1] (door nn-vrouw zo genoemd) wordt gebeld door een van zijn kinderen

genaamd [naam kind 2] . Ook zijn andere kind [naam kind 3] komt aan de lijn. Op de achtergrond

is een nn-vrouw te horen die op een gegeven moment nn-man [medeverdachte 1] noemt. [medeverdachte 1]

moet volgens nn-vrouw het om kwart over 12 niet vergeten.

Verder is vastgesteld dat de verdachte op 19 juli 2013 te 16.44 uur contact op nam middels zijn telefoonnummer [telefoonnummer 1] met het Duitse telefoonnummer [telefoonnummer 7] .

Op 9 oktober 2013 wordt er een SMS verstuurd vanaf een Duits telefoonnummer naar de telefoon in gebruik bij verdachte [medeverdachte 1] .

Gespreksgegevens : 860034-13 8360 283114762

Tijdstip 09-10-1313:19:06 In/uit: U

Met nummer : [telefoonnummer 8]

Onderwerp : 4 SMS

Inhoud : hello my friend when are you coming . greetz your friend

Op 10 oktober 2013 om 22.00 en 00.00 uur zichtbaar dat er contact is geweest, blijkens uit het antwoord welke wordt gestuurd vanaf het Duitse telefoonnummer.

Gespreksgegevens : 860034-13 8360 283119925

Tijdstip : 10-10-1322:00:58 In/uit:

Met nummer : [telefoonnummer 9]

Inhoud : Hello my friend.i come on monday.can we meet us in haselC<nne ?im there at 120

clock.

Uit onderzoek telecommunicatie bleek ons op 29 oktober 2013:

Gespreksgegevens : 860034-13 4232 283173183

Tijdstip 29-10-1310:34:03 In/uit:

Met nummer : [telefoonnummer 10]

Onderwerp : 91 SMS MIJN NIEUWE NR YIL

Imei: [imeinummer 3]

Imsi : [nummer 2]

Inhoud : Mijn nieuwe nr yil

Gezien bovenstaande gesprekken kan worden vastgesteld dat gesprekken gevoerd met het toestel en simkaart worden gevoerd door [medeverdachte 1] , geboren op [geboortedatum medeverdachte 1] .

De gesprekken worden qua stem en intonatie gevoerd door dezelfde persoon, welke door mij wordt herkend als verdachte [medeverdachte 1] .

Verdachte [verdachte]

Uit het onderzoek telecommunicatie op toestellen in gebruik bij [medeverdachte 1] bleek dat hij veelvuldig contact had met een onbekend persoon, welke gebruik maakte van [telefoonnummer 11] en [telefoonnummer 12] . Het bleek ons dat deze verdachte gebruik maakte van toestellen voorzien van imeinummer [imeinummer 4] en [imeinummer 5] .

Op 12 september 2013 is er een gesprek tussen de mij bekende [medeverdachte 2] en [verdachte] . Het gesprek gaat over het ontmantelen van een hennepkwekerij in [pleegplaats 1] waar de politie op 29 augustus 2013 is binnengetreden. Het gesprek is vastgelegd op het toestel [imeinummer 4] .

Gespreksgegevens : 860034-13 6000 283028184

Tijdstip : 12-09-13 11 :38:56 In/uit: U

Met nummer : [telefoonnummer 13]

Tenaamstelling : [medeverdachte 2] ,, [adres 2] ,TMOBILE,ABON

Beller [verdachte] (SH)

Gebelde : [medeverdachte 2] (SH)

Onderwerp : 355 [medeverdachte 2]

Imei [imeinummer 6]

Imsi : [nummer 3]

Inhoud

[verdachte] belt [medeverdachte 2] . Gesprek gaat over [pleegplaats 1] . [medeverdachte 2] zegt dat er door de

eigenaar veel kosten zijn gemaakt, 400 euro, en dat deze 1250 euro wil zien van

[medeverdachte 2] . Als dat bedrag wordt betaald, dan kan [medeverdachte 2] zijn spullen meekrijgen.

En dat waren nieuwe spullen, denk maar aan de keuken en wasmachine, de bonnen

lagen daar nog. [medeverdachte 2] heeft al 2 weken geen andere broek aan en wil echt zijn

bed en bank hebben. Maar de eigenaar geeft dat alleen maar mee als het bedrag

wordt betaald.

[medeverdachte 2] wil graag een nieuwe kwekerij beginnen, eentje van 200 m2. 100m2 met een

kringloop en 100 m2 daarbij als kwekerij. Maar [medeverdachte 1] reageert niet en heeft

het altijd te druk. Dus alles staat stil volgens [medeverdachte 2] en vraagt of [verdachte]

mee wil gaan volgende week. Dat wil [verdachte] wel, maar alleen als [medeverdachte 1] ook

meegaat. Want het moet worden uitgesproken en daarna weer gezamelijk optrekken.

De hennepkwekerij in [pleegplaats 1] was van 4 personen geweest volgens [verdachte] .

Op 18 september 2013 is er een sms-bericht van een persoon die de naam [verdachte] noemt:

Gespreksgegevens : 860034-13 6000 283047109

Tijdstip : 18-09-1320:25:27 In/uit: I

Met nummer : [telefoonnummer 14]

Tenaamstelling :ONBEKEND""""LEBARA,PRE-PAID

Onderwerp : 677 VERTALING: MIJN [verdachte] , HOE GAAT HET MET JE, JIJ BENT

Imei : [imeinummer 6]

Imsi : [nummer 3]

Inhoud sms: [verdachte] sen nasilsin ya sen benim askimsin jij weet

C6pC<ldC<nC<z

vertaling: Mijn [verdachte] , hoe gaat het met je, jij bent mijn geliefde jij weet

je wordt gekust.

Uit enige gesprekken vastgelegd op toestel [imeinummer 5] kon blijken dat dit toestel eveneens in gebruik is bij [verdachte] . Hij wordt gebeld door zijn vrouw [persoon 3]

BIJKERK:

Gespreksgegevens : 860034-13 9220 283004503

Tijdstip : 03-09-1313:15:54 In/uit: I

Met nummer : [telefoonnummer 15]

Tenaamstelling: [persoon 3] ,, [adres 3] ,VODAFONE,

ABON

Beller NN VROUW

Gebelde : [verdachte]

Onderwerp : 8 BEN JE ER LAAT WEER

Imei [imeinummer 7]

Imsi : [nummer 4]

Inhoud

[verdachte] wordt gebeld door een nn vrouw.

Gesprek hoe laat [verdachte] er weer is. De vrouw doet verslag van haar bezigheden, kinderen halen, zwemles, en andere zaken. Ze overleggen hoe laat ze gaan eten. [verdachte] gaat zelf wel eten. De vrouw eet na zwemles.

Gespreksgegevens : 860034-13 9220 283004504

Tijdstip : 03-09-1313:27:30 In/uit:

Met nummer : [telefoonnummer 15]

Tenaamstelling: [persoon 3] ,, [adres 3] ,

VODAFONE,ABON

Beller : NN VROUW

Gebelde : [verdachte]

Onderwerp : 9 TELEFOON VERLENGEN

Imei [imeinummer 7]

Imsi : [nummer 4]

Inhoud : [verdachte] wordt gebeld door een nn vrouw. De vrouw wil haar telefoon verlengen.

[verdachte] zegt naast [bedrijf 2] . De vrouw zegt naast de brasserie ... die bedoelt [verdachte] . [verdachte] zegt dat de vrouw moet zeggen dat ze van [verdachte] is. Dat gaat de vrouw doen.

In het GBA staan ingeschreven op [adres 3] :

[naam kind 4]

[persoon 3]

[naam kind 5]

[naam kind 6]

[verdachte]

Op 23 oktober 2013 wordt er door verdachte [verdachte] vanaf toestel [imeinummer 4] meerdere sms-berichten verstuurd dat hij gebruik maakt van een nieuw telefoonnummer:

Gespreksgegevens : 860034-13 6000 283159218

Tijdstip : 23-10-1314:42:27 In/uit: U

Met nummer : [telefoonnummer 16]

Tenaamstelling : [persoon 4] ,,. [adres 4] , TMOBI LE,ABON

Onderwerp : 2248 SMS VERTALING: MIJN NIEUWE NUMMER, JE ZOU MIJ ZOEKEN

Imei : [imeinummer 6]

Imsi : [nummer 5]

Inhoud :sms: Yeni numaram beni ariyormussun

vertaling: Mijn nieuwe nummer, je zou mij zoeken

Dit nieuwe telefoonnummer is [telefoonnummer 17] en wordt door [verdachte] gebruikt in het toestel [imeinummer 4] . Gezien bovenstaande gesprekken kan worden vastgesteld dat gesprekken gevoerd met het toestel en simkaart worden gevoerd door: [verdachte] , geboren op [geboortedatum] .

De gesprekken worden qua stem en intonatie gevoerd door dezelfde persoon, welke door mij herkend als verdachte [verdachte] .

In het begin van het onderzoek, toen identiteiten nog niet bekend waren, is voor de vertaling van de Turkse tolk de gebruiker van [telefoonnummer 18] ook genoemd [naam 1] . Ook is de gebruiker van [telefoonnummer 12] ook genoemd [naam 2] .

De naam ' [naam 1] ' bleek in een later stadium de bijnaam of vriendennaam van [verdachte] te zijn.

Verdachte [medeverdachte 2]

Uit het onderzoek telecommunicatie op toestellen in gebruik bij [medeverdachte 1] bleek dat hij veelvuldig contact had met een onbekend persoon, welke gebruik maakte van [telefoonnummer 19] en [telefoonnummer 20] .

Op 4 juli 2013 werd er een onderzoek telecommunicatie gestart op [telefoonnummer 19] , vermoedelijk in gebruik bij [medeverdachte 2] .

Op 5 juli 2013 werd onderstaand sms-bericht vastgelegd waarin de ontvanger [medeverdachte 2] wordt genoemd:

Gespreksgegevens : 750141-13 7234 282863767

Tijdstip : 05-07-1312:00:50 In/uit:

Met nummer : [telefoonnummer 21]

Tenaamstelling : [persoon 5] , [adres 5] ,KPN SPM,ABON

Onderwerp : 12 SMS

Cellldfirst : 204-16-380-53222

Imei : [imeinummer 8]

Imsi : [nummer 6]

Inhoud : Hallo [medeverdachte 2] , de resterende 300 euro hebben we nog niet binnen. Heb je de

overschrijving wel gedaan?

Om 14.04 uur wordt onderstaande sms-bericht vastgelegd waarin de ontvanger [medeverdachte 2] wordt genoemd:

Gespreksgegevens : 750141-13 7234 282864623

Tijdstip : 05-07-1314:04:28 In/uit:

Met nummer : [telefoonnummer 22]

Tenaamstelling : [bedrijf 3] ,SPEAKUP

Onderwerp : 18 TERUGBEL VERZOEK

Imei: [imeinummer 8]

Imsi: [nummer 6]

Inhoud: Ingesproken bericht:

Heer [medeverdachte 2] , u spreekt met [naam 3] (bedrijfsnaam niet te verstaan.

Zou u mij met spoed terug willen bellen en vragen naar [naam 3] .

Om 15.00 uur belt een vrouw in met [medeverdachte 2] die zich [naam 4] laat noemen.

Gespreksgegevens : 750141-13 7234 282864631

Tijdstip : 05-07-13 15:00:45 In/uit:

Met nummer : [telefoonnummer 23]

Tenaamstelling : [stichting] ,TMOBILE,ABON

Beller : [naam 4]

Gebelde : [medeverdachte 2]

Onderwerp : 26 ALS [medeverdachte 2] RIT HEEFT IS HIJ NIET GEBONDEN

Imei [imeinummer 8]

Imsi : [nummer 6]

Inhoud

NN vrouw belt met [medeverdachte 2] die haar op het laatst [naam 4] noemt.

Op 12 september 2013 is er een gesprek tussen de mij bekende [medeverdachte 2] en [verdachte] . Het gesprek gaat over het ontmantelen van een hennepkwekerij in [pleegplaats 1] waar de politie op 29 augustus 2013 is binnengetreden. Het gesprek is vastgelegd op het toestel [imeinummer 4]

Gespreksgegevens : 860034-13 6000 283028184

Tijdstip : 12-09-13 11 :38:56 In/uit: U

Met nummer : [telefoonnummer 13]

Tenaamstelling : [medeverdachte 2] ,, [adres 2] , TMOBILE, ABON

Beller [verdachte] (SH)

Gebelde : [medeverdachte 2] (SH)

Onderwerp : 355 [medeverdachte 2]

Imei [imeinummer 6]

Imsi : [nummer 3]

Inhoud: [verdachte] belt [medeverdachte 2] . Gesprek gaat over [pleegplaats 1] . [medeverdachte 2] zegt dat er door de

eigenaar veel kosten zijn gemaakt, 400 euro, en dat deze 1250 euro wil zien van

[medeverdachte 2] . Als dat bedrag wordt betaald, dan kan [medeverdachte 2] zijn spullen meekrijgen.

En dat waren nieuwe spullen, denk maar aan de keuken en wasmachine, de bonnen

lagen daar nog. [medeverdachte 2] heeft al 2 weken geen andere broek aan en wil echt zijn

bed en bank hebben. Maar de eigenaar geeft dat alleen maar mee als het bedrag

wordt betaald.

[medeverdachte 2] wil graag een nieuwe kwekerij beginnen, eentje van 200 m2. 100m2 met een

kringloop en 100 m2 daarbij als kwekerij. Maar [medeverdachte 1] reageert niet en heeft

het altijd te druk. Dus alles staat stil volgens [medeverdachte 2] en vraagt of [verdachte]

mee wil gaan volgende week. Dat wil [verdachte] wel, maar alleen als [medeverdachte 1] ook

meegaat. Want het moet worden uitgesproken en daarna weer gezamelijk optrekken.

De hennepkwekerij in [pleegplaats 1] was van 4 personen geweest volgens [verdachte] .

Daarna letterlijk:

I: Ik wil mijn gedeelte betalen, daar gaat het niet om. Ik wil mijn gedeelte

wel geven. Maakt niet uit. 4 man toch? Met 4 man wij begonnen?

A: 3 toch

I: ja, door 4 begonnen, door 4 betalen vind ik.

A: Hoe bedoel je met 4, wie doet er nog meer mee dan

I: Die andere jongens toch ook

A: Nee, nee, nee, alleen jij, [medeverdachte 1] en ik. Die andere krijgt gewoon een beetje

handgeld, verder niks.

I: nou eh ...

A: Althans dat is dan nieuw voor mij, dan is dat niet wat ik begrepen heb

destijds ....... ntv .... .

I: Als je goed van [medeverdachte 1] gehoord hebben, was je met z'n vieren

A: Oh, dat is echt nieuw voor mij, daar weet ik helemaal niets van.

9

[verdachte] en [medeverdachte 2] komen overeen tot een afspraak maandagavond om 20.00 uur om

de nieuwe lokatie te bespreken of te bekijken. Vanavond eerst bij [medeverdachte 1] om

22.45

uur om eea uit te spreken.

Na de ontmanteling van de hennepkwekerij in [pleegplaats 1] op 29 augustus 2013, heeft verdachte [medeverdachte 2] een nieuw telefoonnummer genomen en op zijn naam gezet:

Gespreksgegevens : 860034-13 6000 283038065

Tijdstip : 13-09-1317:44:13 In/uit:

Met nummer : [telefoonnummer 13]

Tenaamstelling : [medeverdachte 2] " [adres 2] ,TMOBILE,ABON

Onderwerp : 418 DAG I HAD JE NOG WAT VAN Y GEHOORD

Celildfirst : 204-08-4533-51183

MastiokatieFirst: [locatie]

Imei : [imeinummer 6]

Imsi : [nummer 3]

Inhoud : Dag I had je nog wat van Y gehoord!

Op 20 september 2013 volgt er een gesprek tussen [medeverdachte 2] en [verdachte] waarin zij samen spreken over [medeverdachte 1] .

Gespreksgegevens : 860034-13 6000 283052814

Tijdstip : 20-09-1312:10:01 In/uit: I

Met nummer : [telefoonnummer 13]

Tenaamstelling : [medeverdachte 2] " [adres 2] , TMOBILE, ABON

Beller [verdachte] (SH)

Gebelde : [medeverdachte 2] (SH)

Onderwerp : 740 NIEUWE PANDJES

Imei [imeinummer 6]

Imsi : [nummer 3]

Inhoud: [verdachte] belt [medeverdachte 2] . [medeverdachte 1] is niet te bereiken. [medeverdachte 2] wil niet langer wachten op [medeverdachte 1] , maar [verdachte] wil er niet alleen instappen. Beiden hebben er duizenden euro's inzitten. [medeverdachte 2] heeft morgen een gesprek met zijn oom en kijkt even hoeveel hij kan lenen. Misschien een pandje in [plaats 1] , zonder makelaar, huur rond de 500 euro, met 200 of 300 plantjes. Klein beginnen.

Gezien bovenstaande gesprekken kan worden vastgesteld dat gesprekken gevoerd met het toestel en sim kaart worden gevoerd door: [medeverdachte 2] , geboren op [geboortedatum medeverdachte 2] .

De gesprekken worden qua stem en intonatie gevoerd door dezelfde persoon, welke door mij herkend als verdachte [medeverdachte 2] .

Gesprek 282894547

Dit gesprek is door mij nageluisterd en ik herkende de stem als die van verdachte [medeverdachte 2] die een gesprek voert met verdachte [medeverdachte 1]

Gesprek 282897223

Dit gesprek is door mij nageluisterd en ik herkende de stem als die van verdachte [medeverdachte 1] die een gesprek voert met [persoon 2]

Gesprek 282918763

Dit gesprek is door mij nageluisterd en ik herkende de stem als die van verdachte [medeverdachte 2] die een gesprek voert met verdachte [medeverdachte 1]

Gesprek 282982771

Dit gesprek is door mij nageluisterd en ik herkende de stem als die van verdachte [medeverdachte 2] die een gesprek voert met verdachte [verdachte] .

Verklaring verdachte ter zitting

2.

De door verdachte op de terechtzitting van 3 november 2015 afgelegde verklaring, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

In 2013 kende ik [medeverdachte 1] , [medeverdachte 3] en [medeverdachte 2] . Ik heb, samen met hen, meegeholpen bij het opzetten van een hennepkwekerij in [pleegplaats 1] .

Transport 26 juni 2013

3. [ ordner 1 vanaf pagina 89]

Een ambtsedig proces-verbaal, nummer 03 DRO 13020, d.d. 31 maart 2014 opgemaakt in wettelijke vorm door een daartoe bevoegde opsporingsambtenaar, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, als verklaring van verbalisant:

De gespreksgegevens en sms-berichten zijn per subparagraaf kort weergegeven.

Ter verduidelijking wordt opgemerkt dat in de kop van het sms-bericht/tapgesprek staat vermeld:

"Gespreksgegevens", "nr". en "d.d.t.". Ter verduidelijking:

Gespreksgegevens: Achter de "gespreksgegevens" staat een nummer. Dit betreft het

gespreksnummer welke correspondeert met het originele gesprek/smsbericht.

Nr.: Achter "nr." staat een 4-cijferig nummer. De 4 cijfers komen overeen met de

laatste 4 cijfers van het getapte nummer waarmee of waarheen wordt gebeld.

In dit relaas gaat het om de combinatie:

1. behorende bij het mobiele nummer [telefoonnummer 24] ;

2. [cijfers 1] ,, ,, ,, ,, ,, [telefoonnummer 25] .

D.d.t.: De dag datum en tijdstip waarop het gesprek heeft plaatsgevonden.

De nummers genoemd onder 1 en 2 zijn beiden in gebruik bij [medeverdachte 1] .

Dinsdag 25 juni 2013

3.3.3.1.1 Gespreksgegevens 282825713 nr. 7075 d.d.t. 25-06-13 te 15:10:19 uur

Er wordt vanaf het mobiele nummer [telefoonnummer 1] gebeld naar het mobiele nummer [telefoonnummer 19] tnv [medeverdachte 2] , [adres 6] . Er volgt een gesprek tussen nn-man en [medeverdachte 2] .

Inhoud:

NN-man: Hoe zit je morgen met je planning.

[medeverdachte 2] : Ja morgen haal ik zakken op ja.

[medeverdachte 2] : Ik moet 30 ophalen dus.

[medeverdachte 2] : nou ja zaterdag zet ik bij jullie op terrein neer en dan .... ntv .. .. gooi ik in auto.

NN-man: Oke, oke, oke, oke. Is goed nou… jammer man anders had ik een ritje voor jouw gehad gistermorgen.

[medeverdachte 2] : Waar naar toe.

NN-man: Ja.

[medeverdachte 2] : Regel ik dat ik morgenavond die zakken ophaal bij die man en dan ga ik morgen dat ritje voor ons doen.

NN-man: Oke, ja.

[medeverdachte 2] : Hoe laat verwacht je mij?

NN-man: Euh… meld je vanavond maar even bij mij.

[medeverdachte 2] : Ja

NN-man: En dan praten we wel even verder.

[medeverdachte 2] : Dan doe ik het gewoon vanavond laat wel ...ntv… kunnen we beter niet over de telefoon doen denk ik.

NN-man: Nee.

[medeverdachte 2] : Nee. Tussen 10 en 11 ben ik bij jouw.

NN-man: Is goed maatje

3.3.3.1.2 Gespreksgegevens 282825689 nr. 7075 d.d.t. 25-06-13 te 19:30:35 uur

Wordt [medeverdachte 1] op het bij hem in gebruik zijnde mobiele telefoon [telefoonnummer 1] gebeld door een [naam 1] met het mobiele nummer [telefoonnummer 26] . Er volgt een Turks gesprek tussen [medeverdachte 1] en [naam 1] .

[medeverdachte 1] wordt gebeld door [naam 1] .

[medeverdachte 1] : [naam 1] !

[naam 1] : Hey euhmm wanneer moet het klaar zijn?

[medeverdachte 1] : Euhmmm als het vanavond voor 10 uur komt dan zou het goed zijn.

[medeverdachte 1] : Dan .. euhmm hoe laat kun je het brengen?

[naam 1] : Rond 11 uur.

[medeverdachte 1] : Akkoord.

[naam 1] : Is de witte Caddy klaar? Is die al gekomen?

[medeverdachte 1] : We hebben zijn auto nog niet kunnen maken. Wanneer is het nodig?

[naam 1] : Euhmm voor morgen, uiterlijk donderdag.

[medeverdachte 1] : De aanhangwagen is er.

[naam 1] : Hoe moet het met die ouwe.

[medeverdachte 1] : Of te wel ik zal die zwarte ophalen, zal dan de zwarte halen ..

[naam 1] : Ja, ja dan moeten we die zwarte voor een dag nemen.

[medeverdachte 1] : Welke dag dan?

[naam 1] : Ik wacht nu op bericht, als het bericht komt dan heb ik het voor die dag nodig.

[naam 1] : Donderdag euhmm gaan we zeker daarheen, is dat goed.

Opmerking [verbalisant 2] :

Op 25 juni 2013 om 19.30 uur heeft verdachte [medeverdachte 1] contact met [verdachte] . Op het

moment van start van het onderzoek telecommunicatie was binnen het onderzoeksteam nog

niet nader bekend welke identiteit achter de naam " [naam 1] " zat. Bij het schrijven van het proces-verbaal is dit wel bekend. De naam [naam 1] hoort bij [verdachte] .

3.3.3.1.3 Gespreksgegevens 282825692 nr. 7075 d.d.t. 25-06-13 te 20:53:47 uur

Wordt [medeverdachte 1] op het bij hem in gebruik zijnde mobiele telefoon [telefoonnummer 1] gebeld door een nn-man met het mobiele nummer [telefoonnummer 12] . Er volgt een Turks gesprek tussen [medeverdachte 1] en nn-man.

Inhoud:

NN-man: Ja .. met een half uurtje zal mijn broer het brengen, kun je het bij ons ophalen?

[medeverdachte 1] : Euhmmm ik kan zelf tot half elf ook niet naar buiten, de mijne werkt ook.

NN-man: Dan euhmmm zul je het dan vanavond brengen?

NN-man: Zul je het vanavond brengen, zul je het vanavond, vandaag meteen direkt brengen?

[medeverdachte 1] : Ja dat het helemaal niet wacht (blijft liggen) ..

NN-man: Dat is wel zo maar is het 's nachts niet gevaarlijk!

[medeverdachte 1] : Zeg dat hij naar mijn dinges komt.

NN-man: Ja hij kan het brengen, maar is het niet gevaarlijk als jij het wegbrengt.

NN-man: Zul jij het ergens naar toe brengen?

[medeverdachte 1] : Nee, 's nachts ... om 6 uur in de ochtend zal men het bij mij ophalen.

NN-man: Ja oke dan… oke dan…

[medeverdachte 1] : Weet hij waar ik woon.

NN-man: Euhmmm even kijken .. hij zal het niet weten .. maar ik zal het hem uitleggen.

3.3.3.1.4 Gespreksgegevens 282825693 nr. 7075 d.d.t. 25-06-13 te 21:05:56 uur

Wordt er vanaf het mobiele nummer [telefoonnummer 12] een sms-bericht gezonden naar het bij [medeverdachte 1] in

gebruik zijnde mobiele nummer [telefoonnummer 1] .

Inhoud:

sms: 6930 geliyo

vertaling sms: 6930 komt


3.3.3.1.5 Gespreksgegevens 282825694 nr. 7075 d.d.t. 25-06-13 te 21:08:07 uur

Wordt er vanaf het mobiele nummer [telefoonnummer 1] , in gebruik bij [medeverdachte 1] , een sms verzonden

naar het bij [naam 1] in gebruik zijnde mobiele nummer [telefoonnummer 12] .

Inhoud:

Ok

Woensdag 26 juni 2013

3.3.3.1.6 Gespreksgegevens 282825698 nr. 7075 d.d.t. 26-06-13 te 05:17:43 uur

Wordt er vanaf het bij [medeverdachte 2] in gebruik zijnde en op zijn naam gestelde mobiele telefoon

[telefoonnummer 19] een sms bericht verzonden naar het bij [medeverdachte 1] in gebruik zijnde mobiele telefoon [telefoonnummer 1] .

Inhoud:

Ben er met 10 min tot zo

3.3.3.1.7 Gespreksgegevens 282825699 nr. 7075 d.d.t. 26-06-13 te 07:36:53 uur

Wordt er vanaf het bij [medeverdachte 2] in gebruik zijnde en op zijn naam gestelde mobiele telefoon

[telefoonnummer 19] een sms bericht verzonden naar het bij [medeverdachte 1] in gebruik zijnde mobiele telefoon [telefoonnummer 1] .

Inhoud:

Wordt wel een half uur later, en als ik pech heb nog later tussen BREMEN EN HAMBURG file kom nu ook net uit file met ongeluk gr A

3.3.3.1.8 Gespreksgegevens 282825700 nr. 7075 d.d.t. 26-06-13 te 08:07:40 uur

Wordt er wederom vanaf het bij [medeverdachte 2] in gebruik zijnde en op zijn naam gestelde mobiele

telefoon [telefoonnummer 19] een sms bericht verzonden naar het bij [medeverdachte 1] in gebruik zijnde

mobiele telefoon [telefoonnummer 1] .

Inhoud:

Heb je mijn sms ontvangen!

3.3.3.1.9 Gespreksgegevens 282825701 nr. 7075 d.d.t. 26-06-13 te 08:08:32 uur

Wordt er vanaf het bij [medeverdachte 1] in gebruik zijnde mobiele telefoon [telefoonnummer 1] een sms

verzonden naar het bij [medeverdachte 2] in gebruik zijnde en tevens op zijn naam staande mobiele

telefoon [telefoonnummer 19] .

Inhoud:

Ok


3.3.3.1.10 Gespreksgegevens 282825709 nr. 7075 d.d.t. 26-06-13 te 09:55:37 uur

Wordt er wederom vanaf het bij [medeverdachte 1] in gebruik zijnde mobiele telefoon [telefoonnummer 1] een

sms verzonden naar het bij [medeverdachte 2] in gebruik zijnde en tevens op zijn naam staande mobiele

telefoon [telefoonnummer 19] .

Inhoud:

Ben je eruit?

3.3.3.1.11 Gespreksgegevens 282825710 nr. 7075 d.d.t. 26-06-13 te 09:56:32 uur

Wordt er vanaf het bij [medeverdachte 2] in gebruik zijnde en op zijn naam gestelde mobiele telefoon

[telefoonnummer 19] een sms bericht verzonden naar het bij [medeverdachte 1] in gebruik zijnde mobiele telefoon [telefoonnummer 1] .

Inhoud:

Het is nog maar 20 min maar sta al C)C)n (de rechtbank leest: een) half uur in de file

3.3.3.1.12 Gespreksgegevens 282827654 nr. 7075 d.d.t. 26-06-13 te 09:57:08 uur

Wordt er vanaf het bij [medeverdachte 1] in gebruik zijnde mobiele telefoon [telefoonnummer 1] een sms

verzonden naar het bij [medeverdachte 2] in gebruik zijnde en tevens op zijn naam staande mobiele

telefoon [telefoonnummer 19] .

Inhoud:

Ok

3.3.3.1.13 Gespreksgegevens 282827655 nr. 7075 d.d.t. 26-06-13 te 09:57:56 uur

Wordt er vanaf het bij [medeverdachte 2] in gebruik zijnde en op zijn naam gestelde mobiele telefoon

[telefoonnummer 19] een sms bericht verzonden naar het bij [medeverdachte 1] in gebruik zijnde mobiele telefoon [telefoonnummer 1] .

Inhoud:

Laat je weten wanneer de file voorbij is

3.3.3.1.14 Gespreksgegevens 282825726 nr. 5006 d.d.t. 26-06-13 te 10:06:54 uur

Wordt er door het Duits nummer [telefoonnummer 27] een sms gezonden naar het bij [medeverdachte 1] in

gebruik zijnde nummer [telefoonnummer 2] .

Inhoud:

Hey my friend. is all ok?

Opmerking verbalisant: Dit bericht wordt een keer of 10 herhaald.

3.3.3.1.15 Gespreksgegevens 282827657 nr. 7075 d.d.t. 26-06-13 te 10:21 :02 uur

Wordt er vanaf het bij [medeverdachte 2] in gebruik zijnde en op zijn naam gestelde mobiele telefoon

[telefoonnummer 19] een sms bericht verzonden naar het bij [medeverdachte 1] in gebruik zijnde mobiele telefoon [telefoonnummer 1] .

Inhoud:

Ik rij weer half uur moet lukken heb ik 10 min speling gr A

3.3.3.1.16 Gespreksgegevens 282827658 nr. 7075 d.d.t. 26-06-13 te 10:29:17 uur

Wordt er vanaf het bij [medeverdachte 1] in gebruik zijnde mobiele telefoon [telefoonnummer 1] een sms

verzonden naar het bij [medeverdachte 2] in gebruik zijnde en tevens op zijn naam staande mobiele

telefoon [telefoonnummer 19] .

Inhoud:

[LF]Top


3.3.3.1.17 Gespreksgegevens 282827659 nr. 7075 d.d.t. 26-06-13 te 10:49:43 uur

Wordt er vanaf het bij [medeverdachte 2] in gebruik zijnde en op zijn naam gestelde mobiele telefoon

[telefoonnummer 19] een sms bericht verzonden naar het bij [medeverdachte 1] in gebruik zijnde mobiele telefoon [telefoonnummer 1] .

Inhoud:

Ik ben er! Ik sta stil!

3.3.3.1.18 Gespreksgegevens 282827662 nr. 7075 d.d.t. 26-06-13 te 10:54:09 uur

Wordt er vanaf het bij [medeverdachte 2] in gebruik zijnde en op zijn naam gestelde mobiele telefoon

[telefoonnummer 19] een sms bericht verzonden naar het bij [medeverdachte 1] in gebruik zijnde mobiele telefoon [telefoonnummer 1] .

Inhoud:

Heb gewisseld ben op de terugweg rond half drie terug gr A

3.3.3.1.19 Gespreksgegevens 282827663 nr. 7075 d.d.t. 26-06-13 te 10:54:41 uur

Wordt er vanaf het bij [medeverdachte 1] in gebruik zijnde mobiele telefoon [telefoonnummer 1] een sms

verzonden naar het bij [medeverdachte 2] in gebruik zijnde en tevens op zijn naam staande mobiele

telefoon [telefoonnummer 19] .

Inhoud:

Toppie

3.3.3.1.20 Gespreksgegevens 282827664 nr. 7075 d.d.t. 26-06-13 10:55:01 uur

Wordt er vanaf het bij [medeverdachte 2] in gebruik zijnde en op zijn naam gestelde mobiele telefoon

[telefoonnummer 19] een sms bericht verzonden naar het bij [medeverdachte 1] in gebruik zijnde mobiele telefoon [telefoonnummer 1] .

Inhoud:

Pakketje is wel open

3.3.3.1.21 Gespreksgegevens 282827665 nr. 7075 d.d.t. 26-06-13 te 10:55:47 uur

Wordt er vanaf het bij [medeverdachte 1] in gebruik zijnde mobiele telefoon [telefoonnummer 1] een sms

verzonden naar het bij [medeverdachte 2] in gebruik zijnde en tevens op zijn naam staande mobiele

telefoon [telefoonnummer 19] .

Inhoud:

Hmmm ok stop maar veilig weg dan

3.3.3.1.22 Gespreksgegevens 282827915 nr. 7075 d.d.t. 26-06-13 te 13:58:36 uur

Wordt er vanaf het bij [medeverdachte 2] in gebruik zijnde en op zijn naam gestelde mobiele telefoon

[telefoonnummer 19] een sms bericht verzonden naar het bij [medeverdachte 1] in gebruik zijnde mobiele telefoon [telefoonnummer 1] .

Inhoud:

Ben er met 15 min tot zo

3.3.3.1.23 Gespreksgegevens 282827916 nr. 7075 d.d.t. 26-06-13 te 13:59:08 uur

Wordt er vanaf het bij [medeverdachte 1] in gebruik zijnde mobiele telefoon [telefoonnummer 1] een sms

verzonden naar het bij [medeverdachte 2] in gebruik zijnde en tevens op zijn naam staande mobiele

telefoon [telefoonnummer 19] .

Inhoud:

Tot zo


3.3.3.1.24 Gespreksgegevens 282827917 nr. 7075 d.d.t. 26-06-13 te 13:59:30 uur

Wordt er door [medeverdachte 1] met de bij hem in gebruik zijnde mobiele telefoon [telefoonnummer 1] naar het bij [naam 1] in gebruik zijnde mobiele telefoon [telefoonnummer 11] gebeld.

Inhoud:

Turks gesprek. [medeverdachte 1] belt uit met [naam 1] .

[naam 1] : ja zeg het maar.

[medeverdachte 1] : Mijn beste, toevallig heeft die dikke ...

[naam 1] : Jaa.

[medeverdachte 1] : Mij net een sms gestuurd, dat hij met 15 minuten bij mij is.

[naam 1] : Jaa.

[medeverdachte 1] : Het zal beter zijn als ik op hem wacht en met zijn auto gaan.

[naam 1] : Is akkoord dan maar je moet niet te laat zijn want de man zit daar te wachten.

[medeverdachte 1] : Nee, nee ouwe hij heeft het net gestuurd en zei van 15 minuten ... Ik zal dan met de

zwarte achter hem aan rijden.

[naam 1] : Jaa.

[medeverdachte 1] : Zijn eigen auto zullen we bij ons dinges achterlaten, we gaan dan met de zwarte, dan

halen we de laatste zakken op .. Daarna zullen we meteen vandaag het samen

daarheen brengen.

[naam 1] : Ja, ja akkoord.

[medeverdachte 1] : Je moet het dan doorgeven, we zullen met 15 minuten daar zijn, met 15, 20 minuten ..

[naam 1] : Akkoord, is goed.

[medeverdachte 1] : Is goed dan mijn beste. Tot ziens

Resumé. [medeverdachte 1] heeft in het gesprek over "die dikke". Deze opmerking duidt op het postuur van [medeverdachte 2] , want [medeverdachte 2] is een grote en grove man.

3.3.3.1.25 Gespreksgegevens 282828436 nr. 7075 d.d.t. 26-06-13 te 16:09:03 uur

Wordt er vanaf het bij [medeverdachte 2] in gebruik zijnde en op zijn naam gestelde mobiele telefoon

[telefoonnummer 19] een sms bericht verzonden naar het bij [medeverdachte 1] in gebruik zijnde mobiele telefoon [telefoonnummer 1] .

Inhoud:

Ik zit er nog eens over na te denken van vandaag! Echt ik meen dit oprecht heel erg bedankt voor het

vertrouwen en voor de vergoeding! Bedankt gr A

3.3.3.1.26 Gespreksgegevens 282828437 nr. 7075 d.d.t. 26-06-13 te 16:10:41 uur

Wordt er vanaf het bij [medeverdachte 1] in gebruik zijnde mobiele telefoon [telefoonnummer 1] een sms

verzonden naar het bij [medeverdachte 2] in gebruik zijnde en tevens op zijn naam staande mobiele

telefoon [telefoonnummer 19] .

Inhoud:

Graag gedaan vriend ... op naar een mooiere toekomst

4. [ ordner 2 vanaf pagina 547]

Een ambtsedig proces-verbaal, nummer 13020-V02-04, d.d. 2 december 2013 opgemaakt in wettelijke vorm door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, als verklaring van [medeverdachte 2] :

V = vraag verbalisanten.

A = Antwoord verdachte.

V: We willen nu een aantal vragen stellen betrekking hebbend op het transport van verdovende middelen.

A: Ik heb 2 zakken vervoerd en ga er vanuit dat het hennep is geweest. Het was een dichtgetapete vuilniszak en ze waren normale vuilniszak groot. En daar dus 2 van.

V: Voor wie heb je dat weggebracht.

A: Voor [medeverdachte 1] die woont aan [adres 1] .

V: En waar bracht je het heen.

A: Het was een heel eind rijden. En volgens mij in de omgeving van Cuxhaven in Duitsland.

V: Aan wie heb je het afgeleverd.

A: Bij een Duitser. Hij sprak gebrekkig Engels. En ik moest het afgeven aan een persoon die naar buiten zou komen als ik mijn auto voor de flat zou parkeren. Zo vanuit de auto heb ik dat ook gedaan. Ik had namelijk de auto achter de flat gezet en het leek wel een huis van een junk. En ik kreeg een envelop met geld van deze man. Ik weet niet hoeveel. Er zaten briefjes van € 5 en € 500 in. Ik vond het veel geld. En ik dacht dat het € 25000 was. Gevoelsmatig. Misschien wel 10 centimeter dik pakketje. Ik kon dus in die envelop kijken en ik kreeg hem open mee. En vervolgens heb ik dat ook per sms laten weten aan [medeverdachte 1] . Hij zei dat ik gewoon moest gaan rijden.

V: In hoeverre had je contact met [medeverdachte 1]

A: Ik liet hem per sms weten waar ik was. Zowel op de heenweg als op de terugweg.

V: Van wie had je het adres gekregen.

A: Van [medeverdachte 1] . Er was ook wel een tijd afgesproken, maar ik weet niet meer welke tijd.

V: Wat deed je met het geld.

A: Ik heb het geld gegeven aan [medeverdachte 1] .

V: Wat verdiende je er aan.

A: Ik kreeg er € 750 voor. En er was €1250 afgesproken. Maar dat kreeg ik niet.

V: Wanneer was deze rit.

A: Mij is zojuist verteld dat het 26 juni 2013 was.

A: Ik heb [medeverdachte 1] opgehaald bij de bandenservice of autohandel. Dat is het bedrijf waar [medeverdachte 1] werkt en daarvandaan zijn we naar de [straatnaam 3] gereden. En in de auto telde [medeverdachte 1] het geld.

V: Je bent aangehouden ter zake het hebben van een hennepkwekerij in [pleegplaats 1] en bent daarover gehoord.

V: Hoe is die kwekerij in [pleegplaats 1] ontstaan.

A: Ik had geldproblemen en [medeverdachte 1] die zei dat ik een locatie moest aanleveren en op naam moest zetten en dat hij dan wel plantjes zou regelen.

V: Welk bedrag heb jij zelf in [pleegplaats 1] gestoken.

A: Ik heb daar denk ik € 3500 inzitten. Volgens mij was de borg 1 of 2 maanden. [medeverdachte 1] zou de borg regelen en de huur, maar direct aan het begin kwam hij al met € 1000 te weinig aanzetten. En die € 1000 heb ik betaald.

V: En [verdachte]

A: [medeverdachte 1] regelde het geld met mij. Ik deed geen zaken met [verdachte] . Maar mij was wel duidelijk dat [verdachte] meedeed. We deden de hennepkwekerij met z'n drieën.

5. [ ordner 2 vanaf pagina 549]

Een ambtsedig proces-verbaal, nummer 13020-V02-06, d.d. 3 december 2013 opgemaakt in wettelijke vorm door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, als verklaring van [medeverdachte 2] :

V= Vraag verbalisanten.

A = Antwoord verdachte.

V: Wij gaan uitgebreid spreken over het transport naar Duitsland van verdovende middelen.

A: Dat is goed.

0: Wij confronteren je met een gesprek op 25 juni 2013. Op 25 juni 2013, om 15.10 uur heb jij contact met iemand. Jou wordt gevraagd om morgenochtend een autorit te maken.

V: Waar gaat dit gesprek over.

A: Ik was onderweg naar [plaats 2] geloof ik om zakken met potgrond op te halen. Ja, ik kan mij dat gesprek wel herinneren.

V: Met wie had je dat gesprek.

A: Met [medeverdachte 1] . Ik moest een ritje naar Duitsland maken. Wij hadden het enkele weken daarvoor erover gehad samen.

V: Wat bespraken jullie toen.

A: Kijk, het was mij bekend dat [medeverdachte 1] in de hennephandel zit. [medeverdachte 1] verzorgt de handel van hennep in Duitsland. Ik had het met hem daarover. Hij heeft een lijn, een contact in Duitsland en hij had de contacten met Duitsland. Hij besprak dat met mij en wij spraken af dat er € 1250 betaald zou worden door hem aan mij om de rit te verzorgen. Dat was een bedrag waar ik mee akkoord ging.

V: Waar moest je heen rijden dan.

A: Dat wist ik niet. Het adres werd mij pas die avond bekend.

O: Samen openen we google maps en met de verdachte gaan we op zoek naar het adres. De verdachte wijst de omgeving van Neumunster aan.

V: Vertel eens over de locatie waar je zijn moest.

A: Het was in een straat waar meerdere flats stonden van 3 verdiepingen hoog. Het waren gele of lichte kleur flats en ik parkeerde aan de linkerzijde van de flat op de hoek, naast de flat. Ik liep achterom en daar ontmoette ik een man. Een Duitser. Hij kwam uit de flat en kwam de trap af.

V: Wie was die persoon.

A: Kleiner dan mij. Ik ben 196 cm. En hij sprak Duits. Hij pakte de twee zakken uit de auto en liep samen met hem de flat in. Ik denk op de 1e of 2e verdieping van de flat en hij gooide de zakken in zijn kamer.

V: En dan.

A: We liepen weer naar beneden en hij pakte een envelop met geld.

V: Wanneer haalde je de spullen op.

A: Die ochtend van het transport tussen 05.00 en 06.00 uur was ik bij zijn woning aan [adres 1] . Daar heb ik die pakketten opgehaald. We dronken samen een kop koffie en we waren met z'n tweeën. Hij haalde die pakketten uit de bijkeuken.

O: Op 26 juni 2013, om 07.36 uur stuur jij een sms. Om 08.07 stuur jij nogmaals een SMS. En er wordt geantwoord.

V: Wat zegt jouw deze berichten.

A: Klopt. Deze berichten heb ik gestuurd naar [medeverdachte 1] .

O: Om 09.55 uur wil men van jouw weten: Ben je eruit? Waarop jij reageert: Het is nog maar 20 min maar sta al C)C)n half uur in de file. Antwoord: Ok. Laat je weten wanneer de file voorbij is. Om 10.21 uur stuur jij een sms: Ik rij weer half uur moet lukken heb ik 10 min speling gr A. En om 10.54 uur het volgende bericht: Heb gewisseld ben op de terugweg rond half drie terug gr A. Waarop geantwoord wordt: Toppie. Om 10.55 uur stuur jij weer een SMS: Pakketje is wel open. Antwoord: Hmmm ok stop maar veillig weg dan. Om 13.58 uur wordt er door jou een sms gestuurd: Ben er met 15 min tot zo. Antwoord: Tot zo.

V: Wat zegt jou deze berichten.

A: Dat klopt. Deze berichten zijn door mij verstuurd aan [medeverdachte 1] van [adres 1] . En ik ben naar zijn bedrijf gereden aan [straatnaam 2] .

V: Nadat [medeverdachte 1] het geld geteld had. Wat zei hij?

A: [medeverdachte 1] zei dat het goed was. Ik kreeg toen direct in de auto € 750 van [medeverdachte 1] . Dat geld pakte [medeverdachte 1] uit de envelop.

V: Jullie hadden toch €1250 afgesproken?

A: Op dat moment ging ik de discussie niet aan. Ik was allang blij met die € 750.

V: Werden er meer transporten gedaan

A: [medeverdachte 1] vertelde mij dat hij contact met me zou opnemen als er weer wat was.

V: Hoe vaak heb jij deze ritten gedaan

A: 1 keer.

6. [ ordner 1 vanaf pagina 89]

Een ambtsedig proces-verbaal, nummer 03 DRO 13020, d.d. 31 maart 2014 opgemaakt in wettelijke vorm door een daartoe bevoegde opsporingsambtenaar, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, als verklaring van verbalisant:

Tijdens het laatste verhoor van [medeverdachte 2] werd aan verdachte 9 kopieën van

foto's getoond. Deze foto's werden na de aanhouding van verdachte [persoon 1] (zaak 3.1) door de Duitse collega's gemaakt van de locatie en de persoon waar [persoon 1] de henneptoppen heeft afgeleverd.

7. [ ordner 2 vanaf pagina 649]

Een ambtsedig proces-verbaal, nummer 13020-V02-08, d.d. 17 december 2013 opgemaakt in wettelijke vorm door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, als verklaring van [medeverdachte 2] :

V = Vraag verbalisanten.

A = Antwoord.

V: We hebben op 3 december 2013 met je gesproken over het transport naar Duitsland. Je wist niet meer de naam van de plaats.

V: Wij hebben een aantal foto's die we je willen tonen.

A: De flats op de foto zijn de flats waar ik in mijn verklaring over sprak. Ik heb destijds de auto voor die flat geparkeerd.

O: Ook heb je toen gesproken over de persoon die je trof en waar je de zakken aan hebt afgegeven.

V: Zou je die persoon kunnen herkennen als je een foto van hem zou zien?

A: Dat denk ik zeker wel.

V: We laten je nu twee foto's zien. Is de man op deze foto's de man met wie jij toen contact hebt gehad en waar aan jij de zakken hebt afgegeven?

A: De man op de foto is vrijwel zeker de man die ik daar trof bij die woning en die de zakken in de kamer legde.

Transport 22 oktober 2013

8. [ Ordner 1 vanaf pagina 49]

Een ambtsedig proces-verbaal, nummer 03 DRO 13020, d.d. 31 maart 2014 opgemaakt in wettelijke vorm door een daartoe bevoegde opsporingsambtenaar, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, als verklaring van verbalisant [vanaf pagina 61]:

De communicatie van de verdachte [medeverdachte 1] en [persoon 1] in gebruik zijnde mobiele telefoontoestellen werd opgenomen en uitgeluisterd. Een aantal van deze gesprekken zijn hieronder aangehaald. De gespreksgegevens en sms-berichten zijn kort weergegeven.

In dit relaas gaat het om de combinatie:

1. behorende bij het imeinummer [imeinummer 9] ;

2. [cijfers 2] behorende bij het imeinummer [imeinummer 10] ;

3. [cijfers 3] behorende bij het imeinummer [imeinummer 11] ;

4. [cijfers 4] A behorende bij het telefoonnummer [telefoonnummer 28] .

D.d.t.: De dag datum en tijdstip waarop het gesprek heeft plaatsgevonden.

De nummers genoemd onder 1, 2 en 3 zijn in gebruik bij [medeverdachte 1] en het nummer genoemd onder 4 is in gebruik bij [persoon 1] .

Woensdag 16 oktober 2013

3.1.3.1.17 Gespreksgegevens 283136672 nr. 8360 d.d.t. 16-10-13 te 15:35:00 uur.

Vanaf het bij [medeverdachte 1] in gebruik zijnde mobiele telefoon voorzien van het imei-nummer [imeinummer 12] wordt naar het nummer [telefoonnummer 29] voorzien van het Duitse landnummer 49 een sms bericht verzonden.

Inhoud: hello my friend . i come on dinstag to you ok. keep this time the papers compleet ok my friend . i sms you on monday greetzz your friend

Zaterdag 19 oktober 2013

3.1.3.1.19 Gespreksgegevens 283145460 nr. 5468A d.d.t. 19-10-13 te 16:11:57 uur.

Vanaf het bij [medeverdachte 1] in gebruik zijnde mobiele telefoon voorzien van het nummer [telefoonnummer 1] wordt naar het bij [persoon 1] in gebruik zijnde mobiele telefoon voorzien van het nummer [telefoonnummer 30] gebeld.

Inhoud:

Y: Wat dan mien jongen, wat dan.

P: Nee, nee, nee omdat ik volgende week op vakantie wil ja.

Y: Ja.

P: Dus euh… dat gaat wel door.

Y: Ja wel, zeker wel.

P: Oke, oke, oke.

Y: Ja.

P: Dan kom ik euh… dan kom ik euh… ben je zo nog even thuis.

Y: He.

P: Ben je zo nog even in huis.

Y: Ja.

P: Dan flip ik even snel bij je langs dan moet ik even wat tegen je zeggen.

Opmerking verbalisant: Uit stemherkenning is gebleken dat [medeverdachte 1] belt met [persoon 1] .

Maandag 21 oktober 2013

3.1.3.1.20 Gespreksgegevens 283151102 nr. 9250 d.d.t. 21-10-13 te 12:15:04 uur.

Vanaf het bij [medeverdachte 1] in gebruik zijnde mobiele telefoon voorzien van het imei-nummer [imeinummer 13] wordt naar het bij [verdachte] in gebruik zijnde mobiele telefoon voorzien van het nummer [telefoonnummer 12] gebeld. Uit stemherkenning is gebleken dat het hier een gesprek betreft tussen [medeverdachte 1] en [verdachte] . Hieronder volgt een fragment van het gesprek.

turks gesprek

[medeverdachte 1] : Wat ben je aan het doen?

[verdachte] : Ik ben aan het werk.

[medeverdachte 1] : Hoe laat kan ik bij jou langskomen?

[verdachte] : Eheummm... ja... zal het morgen gaan?

[medeverdachte 1] : Ja.

[verdachte] : Himm, even kijken... is 7 uur goed, 6 uur?

[medeverdachte 1] : Wat?

[verdachte] : Tussen 6-7 uur?

[medeverdachte 1] : Dat wordt te laat, ik ga om 5 uur naar [plaats 3] .

[verdachte] : Waarheen?

[medeverdachte 1] : Naar [plaats 3] , naar de [woonwinkel] ..

[verdachte] : Ja..

[medeverdachte 1] : We gaan voor [naam 5] een bed halen, en als ik dat 's middags klaar kan maken dan

maak ik dat klaar.. vandaar uit zal ik dan vertrekken..

[verdachte] : Als je dinges gaat doen maar je moet niet te laat brengen.. breng het meteen op

visite

[medeverdachte 1] : Nee joh, meteen als ik het 's middags heb gehaald zal ik het brengen..

[verdachte] : 0 ja... ik werk dan, ik weet niet hoe ik het moet doen.. wacht even ik zal kijken, ik zal je berichten.., voor hoe laat heb je het nodig?

[medeverdachte 1] : 3, 4 uur zou heel mooi zijn.. is dat goed..

[verdachte] : Oke dan.. tot ziens..

3.1.3.1.21 Gespreksgegevens 283151105 nr. 9250 d.d.t. 21-10-13 te 12:22:31 uur.

Vanaf het bij [verdachte] in gebruik zijnde mobiele telefoon voorzien van het nummer [telefoonnummer 12] wordt naar het bij [medeverdachte 1] in gebruik zijnde mobiele telefoon voorzien van het imei-nummer [imeinummer 13] gebeld. Uit stemherkenning is gebleken dat het hier een gesprek betreft tussen [medeverdachte 1] en [verdachte] . Hieronder volgt een fragment van het gesprek.

[medeverdachte 1] (sh) wordt gebeld door [verdachte] (sh)

[verdachte] : Hallo..

[medeverdachte 1] : Hallo..

[verdachte] : Ouwe eerder dan 5 uur kan het niet.

[medeverdachte 1] : Eheumm

[verdachte] : Er is niemand die het kan ophalen, ik ben aan het werk, ik heb [persoon 6] gebeld, die is

er niet..

[medeverdachte 1] : Akkoord.

[verdachte] : Mijn broer is in Turkije, [medeverdachte 3] abi ( broer , omgangsvorm) die is aan het werk..

[medeverdachte 1] : Hmmm hoe 5 uur, is het precies om 5 uur daar.

[verdachte] : Om 5 uur zal het bij mij zijn, bij mij thuis dus..

[medeverdachte 1] : Is goed dan akkoord.. akkoord.

[verdachte] : Stuur het een dag later.

[medeverdachte 1] : Wat?

lskender: Dat het een dag later gaat.

[medeverdachte 1] : Nee ouwe alles is bevestigd, moet ik nu weer een bericht schrijven..

[verdachte] : Is goed.. Akkoord.

3.1.3.1.22 Gespreksgegevens 283152397 nr. 9250 d.d.t. 21-10-13 te 1 6:34:44 uur.

Vanaf het bij [verdachte] in gebruik zijnde mobiele telefoon voorzien van het nummer [telefoonnummer 12] wordt een sms-bericht gestuurd naar het bij [medeverdachte 1] in gebruik zijnde mobiele telefoon voorzien van het imei-nummer [imeinummer 13] . Inhoud:

sms: Hazir benim evde 6200

vertaling: het staat klaar bij mij thuis 6200

3.1.3.1.23 Gespreksgegevens 283152398 nr. 9250 d.d.t. 21-10-13 te 16:44:49 uur.

Vanaf het bij [medeverdachte 1] in gebruik zijnde mobiele telefoon voorzien van het imei-nummer [imeinummer 13] wordt naar het bij [verdachte] in gebruik zijnde mobiele nummer [telefoonnummer 12] gesms’t. Inhoud:

0k

3.1.3.1.24 Gespreksgegevens 283152412 nr. 8360 d.d.t. 21-10-13 te 1 6:49:07 uur.

Vanaf het bij [medeverdachte 1] in gebruik zijnde mobiele telefoon voorzien van het imei-nummer [imeinummer 14] wordt naar het nummer [telefoonnummer 29] voorzien van het Duitse landnummer 49 een sms bericht verzonden. Inhoud:

hello my friend . come tomorow. with boxing globe 6.200 ok greetz your friend

3.1.3.1.25 Gespreksgegevens 283152414 nr. 8360 d.d.t. 21-10-13 te 1 6:58:16 uur.

Wordt er vanaf het nummer [telefoonnummer 29] voorzien van het Duitse landnummer 49 naar de bij [medeverdachte 1] in gebruik zijnde mobiele telefoon voorzien van het imei-nummer [imeinummer 14] een sms bericht verzonden. Inhoud:

Ok my friend

3.1.3.1.26 Gespreksgegevens 283152422 nr. 9250 d.d.t. 21-10-13 te 17:19:45 uur.

Vanaf het bij [medeverdachte 1] in gebruik zijnde mobiele telefoon voorzien van het imei-nummer [imeinummer 13] wordt naar het bij [persoon 1] in gebruik zijnde mobiele telefoon voorzien van het nummer [telefoonnummer 30] gebeld. Inhoud:

Y: Waar zit je

P: Nu nog in [plaats 4]

Y: En vrouwtje dan?

P: Thuis

Y: Oke is goed

P: Jooo..

Y: joo

Opmerking verbalisant: Uit stemherkenning is gebleken dat [medeverdachte 1] belt met [persoon 1] .

3.1.3.1.27 Gespreksgegevens 283152710 nr. 8360 d.d.t. 21-10-13 te 19:09:50 uur.

Wordt er vanaf het nummer [telefoonnummer 29] voorzien van het Duitse landnummer 49 naar de bij [medeverdachte 1] in gebruik zijnde mobiele telefoon voorzien van het imei-nummer [imeinummer 14] een sms bericht verzonden: Inhoud:

Hello my friend.i become not all paper together.i send you 11500 and 180 from the old.and the rest from 5400 i send you in 1 or 2 weeks my friend please

3.1.3.1.28 Gespreksgegevens 283152711 nr. 8360 d.d.t. 21-10-13 te 19:09:58 uur.

Wordt er vanaf het nummer [telefoonnummer 29] voorzien van het Duitse landnummer 49 naar de bij [medeverdachte 1] in gebruik zijnde mobiele telefoon voorzien van het imei-nummer [imeinummer 15] een sms beticht verzonden: Inhoud:

and next time you become the paper all together.

3.1.3.1.29 Gespreksgegevens 283152795 nr. 8360 d.d.t. 21-10-13 te 22:56:50 uur.

Vanaf het bij [medeverdachte 1] in gebruik zijnde mobiele telefoon voorzien van het imei-nummer [imeinummer 14] wordt naar het nummer [telefoonnummer 29] voorzien van het Duitse landnummer 49 een sms bericht verzonden. Inhoud:

is ok my friend

Dinsdag 22 oktober 2013

3.1.3.1.30 Gespreksgegevens 283155014 nr. 5350 d.d.t. 22-10-13 te 08:55:55 uur.

Vanaf het bij [persoon 1] in gebruik zijnde mobiele telefoon voorzien van het nummer [telefoonnummer 31] wordt een sms-bericht verzonden naar het bij [medeverdachte 1] in gebruik zijnde mobiele telefoon voorzien van het imei-nummer [imeinummer 16] . Inhoud:

Over half uur

3.1.3.1.31 Gespreksgegevens 283155015 nr. 5350 d.d.t. 22-10-13 te 08:57:36 uur.

Wordt er vanaf het bij [medeverdachte 1] in gebruik zijnde mobiele telefoon met het imei-nummer [imeinummer 16] een sms-bericht verzonden naar het bij [persoon 1] in gebruik zijnde mobiele telefoon voorzien van het nummer [telefoonnummer 31] . Inhoud:

Ok

3.1.3.1.32 Gespreksgegevens 283155052 nr. 8360 d.d.t. 22-10-13 te 08:58:43 uur.

Vanaf het bij [medeverdachte 1] in gebruik zijnde mobiele telefoon voorzien van het imei-nummer [imeinummer 14] wordt naar het nummer [telefoonnummer 29] voorzien van het Duitse landnummer 49 een sms bericht verzonden. Inhoud:

30 min is there my friend

3.1.3.1.33 Gespreksgegevens 283155054 nr. 8360 d.d.t. 22-10-13 te 09:00:17 uur.

Wordt er vanaf het nummer [telefoonnummer 29] voorzien van het Duitse landnummer 49 naar de bij [medeverdachte 1] in gebruik zijnde mobiele telefoon voorzien van het imei-nummer [imeinummer 14] een sms bericht verzonden: Inhoud:

Ok my friend

Woensdag 23 oktober 2013

3.1.3.1.34 Gespreksgegevens 283157946 nr. 9250 d.d.t. 23-10-13 te 10:42:09 uur.

Vanaf het bij [verdachte] in gebruik zijnde mobiele telefoon voorzien van het nummer [telefoonnummer 12] wordt naar het bij [medeverdachte 1] in gebruik zijnde mobiele telefoon voorzien van het imei-nummer [imeinummer 13] gebeld. Inhoud:

turks gesprek

[medeverdachte 1] (sh) wordt gebeld door [verdachte] (sh).

[medeverdachte 1] : Mijn beste.

[verdachte] : Wat ben je aan het doen mijn beste.

[medeverdachte 1] : Goed met mij, ik ben aan het werk. Wat ben jij aan het doen?

[verdachte] : Wat zou ik. Heb je bericht gehad?

[medeverdachte 1] : Nee, ik heb nog geen bericht!

[verdachte] : Hoezo nog geen bericht?

[medeverdachte 1] : Ik heb ze een sms gestuurd, zij hebben de dinges ontvangen... Op de terugweg zal

potverdikkemie niets kunnen gebeuren.. Er zal potverdikkemie iets gebeurd zijn maar

op de terugweg kan niets gebeuren, begrijp je...

[verdachte] : Hmmm.

[medeverdachte 1] : Dat die opgepakt is of zo dan kan niet.. Ik zal even gaan kijken mijn beste, ik zal met

1, 2 uur bij zijn huis langsgaan..

[verdachte] : Is akkoord goed, kijk even en doe even dinges.. is dat goed.

[medeverdachte 1] : Akkoord ik zal het doorgeven, het zal niet zo spannend zijn mijn beste…

[verdachte] : Kijk even.

9. [ ordner 2 vanaf pagina 348]

Een Fernschreiben van Landeskriminalamt Schleswig-Holstein d.d. 24 oktober 2013, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

TV1 [persoon 1] , TV2 [persoon 7] . Die TV1 und TV2 sind am 22.10.2013 nacht Neumünster in Schleswig-Holstein gefahren. In der [straat] wurde geparkt und TV3 angetroffen. Nachdem der Kofferraum des Tatfahrzeuges geöffnet wurde und ein Koffer und eine Plastiktüte durch TV1 und TV3 entnommen wurden, erfolgte ein polizeilicher Zugriff. In den genannten Behältnissen befanden sich insgesamt 6.7 kg Marihuana (Bruttogewicht) in verschweiβten Folienbeuteln.

10. [ ordner 2 vanaf pagina 435]

Een Beschuldigtenvernehmung des [persoon 1] , van het Landeskriminalamt Schleswig-Holstein, nummer Vg/644524/2013, d.d. 22.10.2013, opgemaakt door [verbalisant 3] , [verbalisant 4] en [verbalisant 5] , [verbalisant 6] , voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Sachverhalt: Am heutigen Morgen wurde des Beschuldigte [persoon 1] gemeinsam mit zwei anderen Beschuldigten in Neumünster, [straat] vorläufig festgenommen wegen Verdachts des Einfuhrschmuggel von Marihuana in nicht geringer Menge über die niederländisch-deutsche Grenze direkt nacht Neumünster.

Frage: Was kannst du zu der Sicherstellung von ca. 6,7 kg Marihuana sagen, im Rahmen dessen du heute festgenommen wurdest?

Antwort: Ja, ich wusste, dass das Marihuana in dem Fahrzeug, in meinem Audi, der auf mich zugelassen ist, transportiert wurde, da ich es ja in diesem Wagen eingeladen habe. Ik kann zu dem Ablauf Foglewndes angeben: Am gestrigen Abend, dem 21.10.2013, wusste ich, dass an der Hintertür meines Hauses in [plaats 6] ein Koffer und eben diese kleine Tasche, wo noch ein Paket eingeschweiβt drin war, hingestellt wurde. Dazu lag ein Zettel auf dem Koffer mit der Anschrift [straat] , die Nummer ist mir jetzt gerade entfallen, und eben mit der Ortschaft Neumünster in Deutschland. Ich habe dann den Koffer und die Tasche in meinen Audi geladen.

Antwort: Ich sollte direkt die Anschrift [straat] in Neumünster aufsuchen. Dort sollte ich von einem Mann erwartet werden. Dieser sollte mir dann den Stoff, in diesem Falle den Koffer und die Tasche abnehmen, und mir auch das Geld für den Stoff, also dan Marihuana, inklusive meines Kurierlohnes übergeben.

Antwort: Ich sollte für diese Fahrt 1.000 bis 1.200 Euro bekommen

Antwort: Ich fuhr in die [straat] hiein, sah diese männliche Person.

Antwort: Dieser Typ und ich gingen beide hinten zum Kofferraum bzw. zur Heckklappe, ich machte die Heckklappe auf, er nahm die Tasche heraus, ich den Koffer, und dann kam auch schon die Polizei und hat uns festgenommen.

11. [ afzonderlijk stuk]

Een rapport van Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein, d.d. 8 november 2013, opgemaakt door Dr. Folker Westphal, Dipl.-Chemiker, Sachverständiger für Toxikologie und Betäubungsmittel, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, als zijn verklaring:

Ermittlungssache gegen [persoon 1] . Für die Untersuchung wurden übersandt:

1) ein roter Koffer mit

1.1) div Verpackungsmaterial mit

1.2) braun-grünem Blütenspitzenmaterial von 5020,8 g Nettogesamtgewicht

2) ein blauer Müllsack mit

2.1) Verpackungsmaterial mit

2.2) braun-grünem Blütenspitzenmaterial von 1050,2 g Nettogesamtgewicht.

Befunde:

Zu Ass.-Nr. 1.2 und 2.2: Die dünnsichtchromatographischen und gaschromatographisch-massenspektrometrischen Untersuchungen auf den Wirkstoff Tetrahydrocannabinol (THC) aus Cannabis sativa verliefen jeweils positiv. Dem äuβerren Erscheinungsbild sowie obigen Befunden nach handelt es sich jheweils um Planzenmaterial der Gattung Cannabis (Marihuana).

12. [ ordner 1 vanaf pagina 139]

Een ambtsedig proces-verbaal, nummer 03DRO13020, d.d. 14 november 2013 opgemaakt in wettelijke vorm door een daartoe bevoegde opsporingsambtenaar, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, als verklaring van verbalisant:

Op 21 oktober 2013 ben ik naar het [adres 7] te [pleegplaats 2] gegaan. Ik zag dat de auto van [persoon 1] op een parkeerplaats naast de woning [adres 7] stond. Ik zag dat de personenauto van [medeverdachte 1] , een volkswagen Touran, de straat in reed. Ik zag dat de bestuurder dit voertuig parkeerde naast de auto van [persoon 1] . Ik zag dat de bestuurder uitstapte en in de richting van het pand [adres 7] liep, zijnde de woning van [persoon 1] .

13. [ ordner 2 vanaf pagina 443]

Een Beschuldigtenvernehmung eines Erwachsenen, van het Landeskriminalamt Schleswig-Holstein, nummer Vg/644524/2013, d.d. 22.10.2013, opgemaakt door [verbalisant 7] , [verbalisant 8] en [verbalisant 9] , [verbalisant 10] , voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Vernehmung [persoon 7] .

Vorhalt: In dem Fahrzeug wurde heute ein Koffer gefunden.

Antwort: Das ist mein Koffer.

Antwort: Mir wurde gesagt, dass in dem Koffer so schwarze Kunstoffpakete drin waren. Solche Pakete befanden sich gestern Abend unter dem Bett in unserum Gästezimmer. Ich hatte diese Pakete, die dort unter dem Bett lagen, beiseite geschoben und wieder zurück geschoben.

14. [ ordner 2 vanaf pagina 451]

Een ambtsedig proces-verbaal, nummer 03DRO13020, d.d. 4 december 2013 opgemaakt in wettelijke vorm door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, als verklaring van [persoon 7] :

V: Wie heeft die zakjes in de koffer gestopt.

A: Dat heeft [persoon 1] gedaan denk ik.

V: Waar lagen die zakjes.

A: Die lagen onder het bed in de logeerkamer/rommelkamer. Daar staat een bed.

V: Wanneer lagen die zakjes er. Voor of nadat [medeverdachte 1] bij jullie kwam.

A: Ik denk daarna.

V: Hoe laat kwam [medeverdachte 1] bij jullie aan.

A: Dat was in de avond. Het was al donker.

V: Wat had hij bij zich.

A: Een grote tas.

V: Heeft [medeverdachte 1] die tas weer meegenomen.

A: Ja, dat denk ik wel. Ik heb de tas nooit meer thuis aangetroffen.

Hennepkwekerij [pleegplaats 1]

15. [ ordner 3, Bijlage B, vanaf pagina 6]

Een ambtsedig proces-verbaal, nummer 2013096918, d.d. 8 november 2013 opgemaakt in wettelijke vorm door een daartoe bevoegde opsporingsambtenaar, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, als verklaring van verbalisant:

Ik, verbalisant, verklaar het volgende:

Op donderdag 29 augustus 2013 te 11.05 uur werd door mij, verbalisant, in een woning aan [adres 2] te [pleegplaats 1] twee hennepkwekerijen aangetroffen en ontmanteld.

Ik, verbalisant, zag dat:

• In deze woning twee professionele in werking zijnde hennepkwekerijen waren ingericht;

• De eerste hennepkwekerij op de begane grond werd aangetroffen;

• De tweede hennepkwekerij op de eerste verdieping werd aangetroffen;

• De eerste hennepkwekerij bestond uit 1 kweekruimte;

• De tweede hennepkwekerij bestond uit 1 kweekruimte;

• De eerste hennepkwekerij bestond uit in totaal 350 hennepplanten;

• De tweede hennepkwekerij bestond uit in totaal 375 hennepplanten;

• In beide kweekruimten 10 getelde hennepplanten per m2 stonden;

• In beide ruimtes deze hennepplanten in plastic potten werden gekweekt;

• De eerste hennepkwekerij uit 3 armaturen met 2 assimilatielampen van 600 Watt bestond en 6 armaturen met 3 assimilatielampen van 600 Watt bestond;

• De tweede hennepkwekerij uit 7 armaturen met 3 assimilatielampen van 600 Watt bestond;

• Beide hennepkwekerijen voorzien waren van een ventilatie systeem voor afzuigende vervuilde lucht en aanzuigende verse lucht was voorzien met 2 kistventilatoren en in de eerste hennepkwekerij 2 koolstoffilters en in de tweede hennepkwekerij 2 koolstoffilters;

• Er bij de eerste kwekerij een schakelkast met 24 transformatoren hing voor de elektrische installatie van deze hennepkwekerij en bij de tweede kwekerij hing een schakelkast met 21 transformatoren voor de elektrische installatie;

• Dat bij deze beide hennepkwekerijen de planten in het water stonden. Dit water werd middels een dompelpomp uit grote waterreservoirs gepompt. irrigatiesysteem met druppelaars naar elke plant had;

• De vloer van beide hennepkwekerij met zwart vijverfolie was afgedicht;

• De wanden van deze beide hennepkwekerij met plastic, aluminiumfolie, houten- en gipsplaten waren afgedicht;

• In de hennepkwekerij voedingsstoffen aanwezig waren.

Het is mij verbalisant ambtshalve bekend dat bovengenoemde opstelling ertoe dient om het klimaat in de ruimte te beheersen om op deze wijze een juiste bloei van de hennepplanten te bevorderen en dat met de verlichting een kunstmatig dag- nachteffect gecreëerd wordt, om de groei van de hennepplanten te bevorderen.

Uit eigen waarneming herkende ik de aangetroffen en in beslag genomen planten qua vorm, kleur en geur, als zijnde hennepplanten.

16. [ ordner 2 vanaf pagina 543]

Een ambtsedig proces-verbaal, nummer 13020-V02-03, d.d. 2 december 2013 opgemaakt in wettelijke vorm door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, als verklaring van [medeverdachte 2] :

V: Vraag verbalisanten.

A: Antwoord verdachte.

O: Opmerking verbalisanten.

V: Wie is [medeverdachte 1]

A: Ja, een jongen uit [pleegplaats 2] . Zijn achternaam is [naam 6] ... nog wat. Ik weet dat hij woont aan [adres 1] . Ik ben ook wel bij hem thuis geweest.

V: Hoe is het contact dan weer ontstaan

A: Dat zal in mei of zo zijn geweest. Begin dit jaar. Ik kwam hem tegen in [plaats 5] . Ik zat in een moeilijke periode en kwam met € 50000 schuld te zitten. En ik kwam nergens aan de bak. Ik kwam toen eerst [persoon 8] tegen en die kende wel iemand. Ik kon dingen wegbrengen, planten neerzetten. Dat soort dingen.

V : Wie is [verdachte] ?

A : Zelfde jongen uit hetzelfde circuit. Zit ook in de hennep en wiet. Hij werkt in een coffeeshop in [plaats 6] .

V: Hoe heb je hem leren kennen?

A: Via [medeverdachte 1] . Dat is dit jaar gebeurd. Wat zal dat zijn. Dat zal mei of juni zijn geweest. [medeverdachte 1] doet zaken met [verdachte] en zo is het contact gekomen. Er wordt je een plan of idee aangeboden en tegen mij werd gezegd dat ik maar een pand moest zoeken.

V : Wie is [medeverdachte 3] ?

A : Dat is het hulpje van de jongens. Dat is ook een Turkse man. Hij verzorgt het werk. Alle verzorging die er maar bij komt kijken, in de ruimste zin van het woord. Opzetten, bouwen, dat soort dingen. En dan spreek ik uit ervaring.

V: Hoe heb je hem leren kennen?

A: Die komt gewoon langs. Daar heb je het mee te doen. Ik leverde een boerderij en dan komt deze man langs om te timmeren. Hij is wel 3 weken wezen timmeren in die woning. Volgens mij kreeg ik eind mei het huurcontract en daarna is er ruim 3 weken verbouwd. Dat was [medeverdachte 3] .

V: Van hoeveel mobiele telefoons ben jij eigenaar?

A: Eentje. Ik heb vorige week 1 verkocht. Ik heb nu een oude Blackberry. [telefoonnummer 20] is de simkaart die er in zit.

V: Maar je was nog actief op een ander toestel afgelopen periode.

A: Ja, die begon met 06-17 ... een prepaid nummer.

V: En je hebt nog een nummer gebruikt.

A: Ja, de [telefoonnummer 32] . Die gebruikte ik ook in die Blackberry.

17. [ ordner 2 vanaf pagina 556]

Een ambtsedig proces-verbaal, nummer 13020-V02-05, d.d. 3 december 2013 opgemaakt in wettelijke vorm door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, als verklaring van [medeverdachte 2] :

V: Vraag verbalisanten.

A: Antwoord verdachte.

O: Opmerking verbalisanten.

V: Wij willen je graag spreken over [pleegplaats 1] . De hennepkwekerij.

V: Hoe is het geld geregeld.

A: Dat heeft [medeverdachte 1] geregeld. Volgens mij was het een bedrag van € 4500 waar [medeverdachte 1] mee kwam. En dat was € 1000 minder dan eerder besproken. En [medeverdachte 1] heeft dat geld bedrag voor de borg en huur aan mij in Hoogeveen gebracht.

V: Van wie was het geld.

A: Ik neem aan van [medeverdachte 1] . Zo is dat ook besproken. [verdachte] zorgt voor het materiaal en [medeverdachte 1] het geld.

V: Wat waren de afspraken daarin.

A: Ik besprak mijn situatie met [medeverdachte 1] . En ik had een lokatie in [pleegplaats 1] . En toen kwam [medeverdachte 1] bij mij terug. En [medeverdachte 1] zou het geld regelen.

V: En dan.

A: Dan komt [verdachte] in beeld. En hij kwam naar [pleegplaats 1] met een soort huurbus. Een witte bus. En daarin zitten dan alle materialen voor een hennepkwekerij. Behalve de potgrond. Gipsplaten, ventilatoren, blazers, schakel materiaal op een pallet. Al vastgemaakt. Houtwerk en op wat schroefjes na was alles compleet voor een hennepkwekerij.

V: Wie waren er allemaal.

A: Met z'n vieren. Dus [medeverdachte 3] , [verdachte] , [medeverdachte 1] en ik. Wij hebben met z'n vieren de bus uitgeladen.

V: Door wie is dat verzorgd.

A: Alleen [verdachte] denk ik. [medeverdachte 1] had ook wel materiaal bij hem thuis, zoals dikke witte elektriciteitsdraden en transformatoren. Bij hem thuis had hij dat. Maar die dag kwam [verdachte] met [medeverdachte 3] in de bus.

V: Hoe lang heeft het opbouwen geduurd.

A: Misschien wel 3 weken. Er was altijd wel wat. Dan was die er niet, dan die weer niet. En [medeverdachte 1] liet het vaak afweten. [medeverdachte 3] was er wel veel.

V: Waarom haalde je [medeverdachte 3] van huis.

A: Ik woonde in [plaats 5] en het was voor mij een kleinigheid om hem op te halen.

V: Wat kun je over hem vertellen

A: Hij was echt de helper van [verdachte] . Hij deed de verzorging. Hij werd betaald door [verdachte] en [medeverdachte 1] . In ieder geval niet door mij. De afspraak was dat alle kosten uiteindelijk werden verrekend met de oogst door 3 personen, namelijk [medeverdachte 1] , [verdachte] en ikzelf.

V: Wat zou je met z'n drieën overhouden.

A: Volgens mij zou de oogst € 10000 opleveren. Dus mij als persoon. De oogst zou dus rond de 3x € 10000 opleveren. En daar waren de kosten al vanaf.

V: Waar kwamen de plantjes vandaan.

A: De helft bij de growshop en de andere helft bij een garagebox.

V: Wie hebben dat gedaan.

A: [medeverdachte 1] zat bij mij in de auto en wij reden naar een growshop in [pleegplaats 2] op het Industrieterrein. Vlak bij het bedrijf van [medeverdachte 1] . Dat is de growshop waar [medeverdachte 3] werkt. [medeverdachte 3] was daar ook toen ik met [medeverdachte 1] kwam ophalen.

En de andere helft hebben we bij een garagebox opgehaald. In [wijk] . Aan de rand van [pleegplaats 2] . Dat was vanuit een auto in mijn auto. En [verdachte] was daar ook bij. En uiteindelijk hebben we met z'n vieren de plantjes in [pleegplaats 1] in de potjes gedaan.

V: En dan is alles klaar. Werkt het ook

A: Ja, dat werkte allemaal.

V: Wat voor een soort plantjes hadden jullie

A: Dit waren volgens [medeverdachte 3] gewone planten. Deze moesten 8 tot 10 weken staan. [medeverdachte 3] vertelde mij dit. Normaal is een oogst 10 weken. En het was de bedoeling om een oogst extra per jaar te laten draaien, omdat ze dan stekjes eerder wilde laten komen.

V: En de verzorging

A: Ik had er geen verstand van. [medeverdachte 3] had een sleutel en was de verzorger van de hennepkwekerij. [medeverdachte 1] had er ook geen verstand van. [verdachte] wel. Die wist echt heel veel van de hennep. Ik kwam ook niet in de kwekerij als hun er niet waren. Alleen als [medeverdachte 3] er was.

V: Kwam [medeverdachte 1] ook wel langs.

A: Niet veel, als de oogst er aan zat te komen wel.

O: Op 8 juli is er wederom contact met tussen jou en [medeverdachte 3] .

Gespreksgegevens : 750141-13 7234 282871503

Tijdstip 08-07-1312:17:45 In/uit: U

Met nummer : [telefoonnummer 33]

Onderwerp : 97 SMS

Inhoud : Hee S hoe laat vanavond, of kan het ook morgen! Mijn oma ligt in het ziekenhuis! En ik heb nog geen tijd gehad voor dekens en matras gr A

Gespreksgegevens : 750141-13 7234 282871504

Tijdstip : 08-07-1312:19:15 In/uit:

Met nummer : [telefoonnummer 33]

Inhoud :Ben je vanavond daar dan

Gespreksgegevens : 750141-13 7234 282871505

Tijdstip 08-07-1312:22:06 In/uit: U

Met nummer : [telefoonnummer 33]

Onderwerp : 99 SMS

Inhoud : Nee maar als het moet wel

V: Ik denk dat we het er over eens zijn dat deze gesprekken gaan over de kwekerij in [pleegplaats 1] .

A: Ja, dat kan kloppen. Die afzuigers maakten teveel lawaai. Het is in die omgeving erg stil en ik hoorde buiten alles.

V: Hoeveel zou je krijgen van deze kwekerij.

A: € 7500 en € 10000.

18. [ ordner 3, Bijlage B, vanaf pagina 117]

Een ambtsedig proces-verbaal, nummer PL0200 2013096918-6, d.d. 29 augustus 2013 opgemaakt in wettelijke vorm door een daartoe bevoegde opsporingsambtenaar, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, als verklaring van [medeverdachte 2] :

V: Hoeveel plantjes had je staan?

A: Ik had 700 planten staan. De opbrengst zou tussen de 7 en 10 kilo zijn. Dat zou

mij ongeveer 3000 euro de kilo opleveren.

V: Hoe kwam jij aan je stroom?

A: Via de meterkast. Ik heb iemand laten komen die dat voor mij heeft gedaan. Die heeft de

elektrische installatie voor mij aangelegd. Ik heb dus eigenlijk de stroom gewoon gestolen. Ik wist dat dat diefstal was.

19. [ ordner 1 op pagina 83/84]

Een ambtsedig proces-verbaal, nummer 03 DRO 13020, d.d. 31 maart 2014 opgemaakt in wettelijke vorm door een daartoe bevoegde opsporingsambtenaar, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, als verklaring van verbalisant:

3.2.3.3.30 Gespreksgegevens 282918763 nr. 7075 d.d.t. 26-07-13 13:33:47 uur

Wordt er vanaf het bij [medeverdachte 2] in gebruik zijnde nummer [telefoonnummer 19] gebeld naar het bij [medeverdachte 1] in gebruik zijnde en ten name van [persoon 2] , [adres 1] staand nummer [telefoonnummer 1] .

Inhoud:

[medeverdachte 2] belt en krijgt [medeverdachte 1] aan de lijn. Na de begroeting gaat het gesprek als volgt:

Y: Kom jij die dingen ophalen, die matras.

A: Ja, die kom ik straks ophalen. Ga ik even mee aan de gang.

Y: Oke is goed is goed maatje super

A: Ik heb al 2 dekens haal ik bij mijn ouders vanmiddag nog even op ... ntv ...

Y: Halen wie die dingen ook nog even bij de dingens op, bij de [bouwmarkt] , waar ik het over had.

A: Ja.

Y: En dan weten we zeker dat het gewoon dat het gewoon klaar is.

A: Daar ga ik vanavond mee aan de gang dat komt wel goed. Ik heb er vanmorgen ook al twee dekens overheen gegooid het is al een stuk ... ntv ... hoor.

Y: Gelukkig maar. Gelukkig.

A: Ik heb nog 2 oude dekens in de schuur liggen ... ntv ... overheen gegooid. Het is echt een stuk beter al nu.

Y: Nou, gelukkig vriend.

A: Dus ik haal die matras nog even op voor jou.

Y: Is goed

A: Die euh ... in de loods staat. En dan euh ... ja, wat mij betreft ik ga zo straks naar de kringloop toe ... ntv ... die 4 dekens ophaal? In plaats van die dingen helemaal inrollen. Euh ... als dat goed is? Wat mij betreft hoeft ie dan niet ingerold te worden hoor. Want ik heb vanmorgen nog een keer geluisterd en toen jij gisteravond wegging en met vanmorgen is al een wereld van verschil.

Y: Nou mooi.

A: Dus je hoort hem ... buiten hoor je hem bijna niet.

Y: Ja, ja nou hartstikke mooi.

A: Ik haal vanmiddag haal ik gewoon even die euh ... matras haal ik op.

Y: Hartstikke mooi.

A: Drie a vier dekens op bij de kringloop. En dan denk ik dat we een heel eind zijn [medeverdachte 1] al.

Y: Nou, toppie.

A: En denk vanavond zoiets van euh ... zit me niet lekker dan haal ik alsnog even van die dingen op die rollen wat jij zegt.

Y: Ja.

A: Ik denk niet dat we het nodig hebben.

Y: Toppie.

20. [ ordner 2 vanaf pagina 456]

Een ambtsedig proces-verbaal, nummer 13020-V05-01, d.d. 15 januari 2014 opgemaakt in wettelijke vorm door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, als verklaring van [verdachte] :

V: Vraag verbalisanten.

A: Antwoord verdachte.

O: Opmerking verbalisanten.

V: Zoals je weet hebben wij een hennepkwekerij in [pleegplaats 1] ontmanteld. Van wie was die hennepkwekerij.

A: Van wie het huis was. Van [medeverdachte 2]

V: Wie is [medeverdachte 2]

A: Ik ken hem van [medeverdachte 1] . Ik heb hem een paar keer gesproken en gezien.

V: In ons onderzoek is gebleken dat jij deze kwekerij met [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] hebt opgezet. Wat kun je daarover zeggen.

A: Hij heeft zelf met [medeverdachte 1] er over gehad. [medeverdachte 1] heeft materiaal geregeld en hij is zelf verder gegaan met die kwekerij. [medeverdachte 3] heeft geholpen om de kwekerij te bouwen en te onderhouden.

A: Ik ben wel eens bij de woning in [pleegplaats 1] geweest.

A: [medeverdachte 1] heeft materialen geregeld en [medeverdachte 3] heeft het gebouwd.

0: Op 12 september 2013 is er een gesprek door ons vastgelegd wat jij voert met [medeverdachte 2] .

V: Dit gesprek gaat over [pleegplaats 1] , namelijk dat [verdachte] , [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] verantwoordelijk zijn voor deze kwekerij. Wat kun je hierover verklaren.

A: [medeverdachte 1] heeft het materiaal geregeld. [medeverdachte 1] heeft € 200 geleend van mij. Er is gebouwd en [medeverdachte 3] heeft het verder met de jongens geregeld.

V: [medeverdachte 2] is gehoord over deze kwekerij en zegt dat jij samen met [medeverdachte 1] en hemzelf de kwekerij hebt opgezet. Wat kun je daarover verklaren.

A: Ja.

V: Hoeveel geld heb je in deze kwekerij gestoken.

A: € 200.

V: Dus samenvattend kan ik vaststellen dat je wel met [medeverdachte 2] spreekt over 3 of 4 eigenaren. Dat jij zelfs [medeverdachte 3] als 4e man noemt, maar dat je nu zegt dat je je dat niet kan herinneren.

A: Ja, maar de 4e man is niet [medeverdachte 3] . Dat is een ander persoon.

21. [ ordner 2 vanaf pagina 572]

Een ambtsedig proces-verbaal, nummer 13020-V06-01, d.d. 16 december 2013 opgemaakt in wettelijke vorm door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, als verklaring van [medeverdachte 3] :

V: Vraag verbalisanten.

A: Antwoord verdachte.

O: Opmerking verbalisanten.

V : We hebben een aantal vragen voor je maar heb je op voorhand iets te zeggen over het kweken van verdovende middelen?

A : Ja, het klopt gedeeltelijk.

V: Wie is [medeverdachte 1]

A: [medeverdachte 1] is een garagehouder.

A: Ik ben geen elektricien. Ik heb er wel verstand van, maar officieel ben ik loodgieter.

V : Wie is [medeverdachte 2]

A : [medeverdachte 2] .... ik weet dat hij gepakt is voor hennep.

V: Wat waren je contacten met [medeverdachte 2] .

A: Ik heb hem naar huis gebracht en zo.

V: Wie is [verdachte] ?

A: Een kennis van mij. Hij heet [verdachte] .

V: Wij willen je graag spreken over [pleegplaats 1] . De hennepkwekerij. Wat wil je daarover vertellen?

A: Ik wil hier wel over verklaren. Ik ben daar wel bezig geweest om een hennepkwekerij op te bouwen. Ik heb niet helemaal alleen die kwekerij opgebouwd.

A: Mijn deel is het bouwen van een kwekerij als ik geld nodig heb.

V: Wat voor soorten bestrijdingsmiddel werd er gebruikt door je.

A: Ik weet de naam niet ik krijg het meestal mee.

V: Hoeveel zou je krijgen voor het onderhoud van deze kwekerij.

A: Hier waren geen afspraken over.

22. [ ordner 2 vanaf pagina 532]

Een ambtsedig proces-verbaal, nummer 13020-V01-06, d.d. 26 november 2013 opgemaakt in wettelijke vorm door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, als verklaring van [medeverdachte 1] :

V: We willen het met je hebben over de hennepkwekerij te [pleegplaats 1] .

V: Zoals je weet is deze door ons ontmanteld en is [medeverdachte 2] aangehouden. Eerst even over [medeverdachte 2] .

V: Hoe heb je [medeverdachte 2] leren kennen?

A: Ik ken hem al van jongs af aan.

A: Ik kwam hem bij toeval tegen in [plaats 6] . En volgens mij is hij toen wel eens bij mij thuis geweest.

V: Is [pleegplaats 1] toen ter sprake gekomen

A: Ja. [medeverdachte 2] wilde geld verdienen.

V: Wat wil je zelf vertellen over de hennepkwekerij in [pleegplaats 1] ?

A: Ik kon via via goedkope kweekspullen geven. Dat heb ik hem overgedragen.

A: Ik denk 10 lampen, een paar potjes, een afzuiger. 60 of 70 potjes. Om zand in te doen.

V: Hoe is dat gegaan?

A: Volgens mij heeft hij dat opgehaald. Ik had het ergens opgeslagen.

A: Ik hoopte dat als hij klaar was dat ik 100 of 200 gram hennep zou krijgen.

V: Wat richtte je in

A: Beneden een kamer, en een slaapkamer. Ik heb daarbij wel geholpen. Ik heb dat volgens mij ook afgesproken met hem. Ik wilde er die hennep voor hebben. Die 100 of 200 gram.

V: Wie hielp hem daarbij

A: [medeverdachte 3] is een Turkse man.

V: Dit is volgens ons het begin van [pleegplaats 1] .

0: En dan zijn de plantjes er en zijn jij en [medeverdachte 3] in de omgeving van [pleegplaats 1] . Dat blijkt zowel uit de mastgegevens als de gesprekken.

V: Deze gesprekken worden gevoerd door jou. Dus onze conclusie is dat dit het moment is dat jullie de kwekerij van [pleegplaats 1] inrichten. Wat kun je daarover verklaren?

A: Ik was daar samen met [medeverdachte 3] .

Redengeving bewezenverklaring

De rechtbank acht de in de bewijsmiddelen genoemde feiten en omstandigheden redengevend voor hetgeen bewezen is verklaard en op grond daarvan heeft de rechtbank de overtuiging bekomen dat verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan. Ieder bewijsmiddel is -ook in onderdelen- slechts gebruikt voor het bewijs van het feit waarop het blijkens zijn inhoud betrekking heeft.

Bewezenverklaring

De rechtbank acht het ten laste gelegde bewezen, met dien verstande dat:

1.

hij op 26 juni 2013 en 22 oktober 2013, in de gemeente Emmen, telkens tezamen en in vereniging met een ander of anderen, meermalen opzettelijk buiten het grondgebied van Nederland heeft gebracht als bedoeld in artikel 1, lid 5 van de Opiumwet, een grote hoeveelheid van een stof bevattende hennep te weten hoeveelheden van ongeveer resp. 6.9 kilogram en 6.2 kilogram van een materiaal bevattende hennep, zijnde hennep een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II;

2.

hij in de periode van 1 juli 2013 tot en met 29 augustus 2013 te [pleegplaats 1] , gemeente Dongeradeel, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, opzettelijk heeft geteeld

in een pand aan [adres 2] een hoeveelheid van in totaal ongeveer 725, althans een groot aantal hennepplanten, zijnde hennep een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst II;

3.

hij in de periode van 01 juni 2013 tot en met 26 november 2013, te [pleegplaats 2] en elders in Nederland, opzettelijk heeft deelgenomen aan een organisatie, welke bestond uit een samenwerkingsverband van een of meer natuurlijke personen, te weten onder meer verdachte en [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] , welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, waaronder te weten het opzettelijk telen van hennepplanten en het buiten het grondgebied van Nederland brengen van hoeveelheden van meer dan 30 gram van een materiaal bevattende hennep, zijnde hennep telkens een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst II.

De verdachte zal van het meer of anders ten laste gelegde worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet bewezen acht.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Het bewezen verklaarde levert op:

1. Medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 3, onder A, van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd, terwijl dit betrekking heeft op een grote hoeveelheid van een middel.

2. Medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 3, onder B, van de Opiumwet gegeven verbod, terwijl dit betrekking heeft op een grote hoeveelheid van een middel.

3. Deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van een misdrijf als bedoeld in artikel 11, vijfde lid, van de Opiumwet.

Deze feiten zijn strafbaar nu geen omstandigheden aannemelijk zijn geworden die de strafbaarheid uitsluiten.

Strafbaarheid van verdachte

De rechtbank acht verdachte strafbaar nu niet van enige strafuitsluitingsgrond is gebleken.

Strafmotivering

Bij de bepaling van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de aard en de ernst van het bewezen en strafbaar verklaarde, de omstandigheden waaronder dit is begaan, de persoon van verdachte zoals deze naar voren is gekomen uit het onderzoek op de terechtzitting en het hem betreffende uittreksel uit de justitiële documentatie, alsmede de vordering van de officier van justitie en het pleidooi van de raadsman.

De rechtbank heeft in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft zich, samen met anderen, binnen een gestructureerd samenwerkingsverband, bezig gehouden met het telen van hennepplanten en het uitvoeren van hennep naar Duitsland. Verdachte heeft aldus bijgedragen aan het in stand houden van de illegale handel in voor de volksgezondheid schadelijke (soft)drugs en de daarmee gepaard gaande criminaliteit. Bovendien kan door export van verdovende middelen de positie van Nederland binnen de internationale betrekkingen onder druk komen te staan. Het gaat hier om kwalijke feiten waarvoor oplegging van een aanzienlijke gevangenisstraf aangewezen is.

Uit de documentatie van verdachte blijkt dat hij in april 2013, dus kort voor het plegen van deze feiten, nog veroordeeld is in verband met overtreding van de Opiumwet. Verdachte heeft toen een werkstraf opgelegd gekregen. Kennelijk heeft deze straf niet een zodanige indruk op verdachte gemaakt dat dit hem heeft weerhouden van het plegen van de onderhavige feiten.

Daar staat tegenover dat de rechtbank -met de raadsman- van oordeel is dat de zaak veel eerder aangebracht had kunnen worden nu de zaak in april 2014 bij het parket is binnengekomen. Dit tijdsverloop heeft een matigende werking op de hoogte van de op te leggen straf.

De rechtbank komt, alles afwegende, tot oplegging van een gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden onvoorwaardelijk.

Toepassing van wetsartikelen

De rechtbank heeft gelet op de artikelen 47, 63 en 57 van het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 3, 11 en 11a van de Opiumwet, zoals deze artikelen golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

DE UITSPRAAK VAN DE RECHTBANK LUIDT:

Verklaart het ten laste gelegde bewezen, te kwalificeren en strafbaar zoals voormeld en verdachte daarvoor strafbaar.

Veroordeelt verdachte tot:

Een gevangenisstraf voor de duur van zes maanden.

Verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan het bewezen verklaarde en spreekt verdachte daarvan vrij.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.H.M. Dölle, voorzitter, mr. M. Jansen en mr. J.N.M. Blom, rechters, bijgestaan door T.L. Komrij, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 17 november 2015.

Mr. Blom is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

w.g.

Dölle

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT

Jansen

de griffier van de rechtbank Noord-Nederland,

Komrij

locatie Leeuwarden,