Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2015:6379

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
24-12-2015
Datum publicatie
22-05-2016
Zaaknummer
18.930140-15
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Afbeeldingen van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verwerven, in bezit hebben en zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang verschaffen, terwijl van het plegen van dit misdrijf een gewoonte wordt gemaakt. De rechtbank legt aan verdachte een gevangenisstraf voor de duur van 15 maanden op, waarvan 12 maanden voorwaardelijk met bijzondere voorwaarden waaronder het nemen van libidoremmende medicatie. Aan het voorwaardelijk deel van de straf verbindt de rechtbank een proeftijd van 10 jaar.

Wetsverwijzingen
Wetboek van Strafrecht 240b
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling strafrecht

Locatie Groningen

parketnummer 18/930140-15

vonnis van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken d.d. 24 december 2015 in de zaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] ,

wonende te [woonadres] .

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van

10 december 2015.

De verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. H.A. Koning, advocaat te Meppel.

Het openbaar ministerie werd ter terechtzitting vertegenwoordigd door mr. R.J. Wildeman.

Tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

hij in of omstreeks de periode van 08 februari 2014 tot en met 18 december 2014, te [pleegplaats] , in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens) een of meer afbeeldingen, te weten 1851 foto's en/of 165 films/video's, en/of een of meer gegevensdragers, te weten (een) computer(s), een usb stick, een harddisk en/of een telefoon, bevattende een of

meer afbeeldingen, heeft verspreid en/of aangeboden en/of openlijk tentoongesteld en/of vervaardigd en/of ingevoerd en/of doorgevoerd en/of uitgevoerd en/of verworven en/of in bezit heeft gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft, terwijl op die afbeelding(en) een of meer seksuele gedragingen zichtbaar was/waren, waarbij (telkens) een of meer personen die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had(den) bereikt, was/waren betrokken of schijnbaar was/waren betrokken welke voornoemde seksuele gedraging(en) -zakelijk weergegeven- bestonden uit:

het met de penis en/of met de mond/tong en/of met (een) vinger(s)/hand en/of met een voorwerp, oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het met de penis en/of met de mond/tong en/of met (een) vinger(s)/hand en/of met een voorwerp, oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een (andere) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het met de penis en/of met (een) vinger(s)/hand en/of met een voorwerp en/of met de mond/tong betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet had bereikt

en/of

het met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of met een voorwerp en/of met de mond/tong betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen en/of de borsten van een (andere) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet had bereikt

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet had bereikt, waarbij deze persoon gekleed en/of opgemaakt was en/of poseerde in een omgeving en/of met een of meer voorwerpen en/of met sadomasochistische elementen en/of in een (erotisch getinte) houding (op een wijze) die niet bij haar/zijn leeftijd paste en/of waarbij deze persoon zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/zijn kleding ontdeed en/of (waarna) door het camerastandpunt, de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten en/of billen in beeld gebracht werden (waarbij) de afbeelding(en) (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking had(den) en/of strekte(n) tot seksuele prikkeling

en/of

het masturberen (dicht) bij het lichaam/gezicht en/of het ejaculeren en/of zichtbaar maken van sperma op het lichaam en/of het houden van een penis dicht bij het lichaam, van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

(waarbij) de afbeelding(en) (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking had(den) en/of strekte(n) tot seksuele prikkeling

en/of

het masturberen (dicht) bij het lichaam/gezicht en/of het ejaculeren en/of zichtbaar maken van sperma op het lichaam en/of het houden van een penis dicht bij het lichaam, van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

(waarbij) de afbeelding(en) (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking

had(den) en/of strekte(n) tot seksuele prikkeling

van welk(e) misdrijf/misdrijven verdachte een gewoonte heeft gemaakt.

Bewijsvraag

Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft aangevoerd dat het ten laste gelegde wettig en overtuigend kan worden bewezen voor zover dat betrekking heeft op het eenmalig verspreiden van, het meermalen verwerven van, bezitten van en door middel van een geautomatiseerde werk de toegang verschaffen tot kinderporno. Van het overige ten laste gelegde dient de verdachte te worden vrijgesproken.

Standpunt van de verdediging

De raadsman heeft aangevoerd dat het ten laste gelegde wettig en overtuigend kan worden bewezen voor zover dat betrekking heeft op het meermalen verwerven van, bezitten van en door middel van een geautomatiseerde werk de toegang verschaffen tot kinderporno. De verdachte dient te worden vrijgesproken van de overig ten laste gelegde bestanddelen, inclusief het verspreiden van kinderporno.

Beoordeling van het bewijs

De rechtbank past met betrekking tot het ten laste gelegde feit de volgende bewijsmiddelen toe, met inachtneming van het bepaalde in artikel 359, derde lid, tweede volzin van het Wetboek van Strafvordering:

De bekennende verklaring van verdachte op de terechtzitting van 10 december 2015 afgelegd;

Een proces-verbaal Beschrijving kinderpornografisch materiaal d.d. 26 maart 2015, opgenomen op pagina 95 e.v. van voornoemd dossier, inhoudende de relatering van verbalisanten [verbalisant 1] en [verbalisant 2] .

De rechtbank is op grond van bovengenoemde bewijsmiddelen van oordeel dat wettig en overtuigen bewezen kan worden dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het verwerven van, bezitten van en door middel van een geautomatiseerde werk de toegang verschaffen tot kinderporno, van welke handelingen verdachte een gewoonte heeft gemaakt. Voor wat betreft de overige ten laste gelegde handelingen met betrekking tot de aangetroffen kinderporno dient verdachte te worden vrijgesproken. Dit geldt ook voor het door de officier bewezen geachte onderdeel van het verspreiden van kinderporno. Hoewel verdachte bij de politie en ook ter zitting enige opmerkingen heeft gemaakt over het versturen van foto’s via de mail, kan uit zijn verklaring, noch uit de overige zich in het dossier bevindende bewijsmiddelen worden afgeleid wanneer die foto’s door verdachte zouden zijn verstuurd, zodat niet kan worden vastgesteld wanneer die handelingen zouden hebben plaatsgevonden. De rechtbank is dan ook van oordeel dat niet kan worden bewezen dat verdachte gedurende de ten laste gelegde periode kinderporno heeft verspreid, zodat hij daarvan dient te worden vrijgesproken.

Bewezenverklaring

De rechtbank acht het ten laste gelegde bewezen, met dien verstande dat:

hij in de periode van 8 februari 2014 tot en met 18 december 2014, te [pleegplaats] , meermalen afbeeldingen, te weten 1851 foto's en 165 films/video's, en gegevensdragers, te weten computers, een usb stick, een harddisk en een telefoon, bevattende een of

meer afbeeldingen, heeft verworven en in bezit heeft gehad en zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft, terwijl op die afbeeldingen seksuele gedragingen zichtbaar waren, waarbij telkens een of meer personen die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had(den) bereikt, was/waren betrokken of schijnbaar was/waren betrokken en welke voornoemde seksuele gedraging(en) -zakelijk weergegeven- bestonden uit:

het met de penis en/of met de mond/tong en/of met (een) vinger(s)/hand en/of met een voorwerp, oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het met de penis en/of met de mond/tong en/of met (een) vinger(s)/hand en/of met een voorwerp, oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een (andere) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het met de penis en/of met (een) vinger(s)/hand en/of met een voorwerp en/of met de mond/tong betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet had bereikt

en/of

het met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of met een voorwerp en/of met de mond/tong betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen en/of de borsten van een (andere) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet had bereikt

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet had bereikt, waarbij deze persoon gekleed en/of opgemaakt was en/of poseerde in een omgeving en/of met een of meer voorwerpen en/of met sadomasochistische elementen en/of in een (erotisch getinte) houding (op een wijze) die niet bij haar/zijn leeftijd paste en/of waarbij deze persoon zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/zijn kleding ontdeed en/of (waarna) door het camerastandpunt, de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten en/of billen in beeld gebracht werden (waarbij) de afbeelding(en) (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking had(den) en/of strekte(n) tot seksuele prikkeling

en/of

het masturberen (dicht) bij het lichaam/gezicht en/of het ejaculeren en/of zichtbaar maken van sperma op het lichaam en/of het houden van een penis dicht bij het lichaam, van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

(waarbij) de afbeelding(en) (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking had(den) en/of strekte(n) tot seksuele prikkeling

en/of

het masturberen (dicht) bij het lichaam/gezicht en/of het ejaculeren en/of zichtbaar maken van sperma op het lichaam en/of het houden van een penis dicht bij het lichaam, van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

(waarbij) de afbeelding(en) (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking

had(den) en/of strekte(n) tot seksuele prikkeling

van welke misdrijven verdachte een gewoonte heeft gemaakt.

De verdachte zal van het meer of anders ten laste gelegde worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet bewezen acht.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Het bewezen verklaarde levert op:

Afbeeldingen van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verwerven, in bezit hebben en zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang verschaffen, terwijl van het plegen van dit misdrijf een gewoonte wordt gemaakt.

Dit feit is strafbaar nu geen omstandigheden aannemelijk zijn geworden die de strafbaarheid uitsluiten.

Strafbaarheid van verdachte

De rechtbank acht verdachte strafbaar nu niet van enige strafuitsluitingsgrond is gebleken.

Strafoplegging

Vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte ter zake het ten laste gelegde wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van tien jaar. Aan het voorwaardelijke gedeelte van de straf moeten de bijzondere voorwaarden worden verbonden zoals opgenomen in de over verdachte opgemaakte reclasseringsrapportage, met uitzondering van het beroepsverbod.

Bij het bepalen van de eis heeft de officier van justitie rekening gehouden met de ernst van het feit en de hoeveelheid van de bij verdachte aangetroffen kinderpornografische afbeeldingen. Daarnaast heeft de officier van justitie er rekening mee gehouden dat verdachte eerder is veroordeeld voor soortgelijke strafbare feiten en een eerdere behandeling blijkbaar niet heeft geholpen. De officier van justitie heeft tevens rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van verdachte, maar alles afwegende kan niet worden volstaan met enkel een voorwaardelijke straf zoals door de reclassering is geadviseerd.

Standpunt van de verdediging

De raadsman heeft gepleit voor het opleggen van een voorwaardelijke gevangenisstraf aan verdachte met daaraan gekoppeld de bijzondere voorwaarden, zoals door de reclassering geadviseerd. Hij heeft daartoe aangevoerd dat de nadruk moet liggen op behandeling van verdachte. Het opleggen van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf is onwenselijk, omdat de reeds aangevangen vrijwillige behandeling van verdachte bij de AFPN dan zal worden doorkruist. Een beroepsverbod is niet noodzakelijk nu verdachte niet met minderjarigen werkzaam is en evenmin wil zijn.

Gelet op onder andere de houding van verdachte en zijn persoonlijke omstandigheden is de eis van de officier van justitie disproportioneel.

Oordeel van de rechtbank

Bij de bepaling van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de aard en de ernst van het bewezen en strafbaar verklaarde, de omstandigheden waaronder dit is begaan, de persoon van verdachte zoals deze naar voren is gekomen uit het onderzoek op de terechtzitting en de over hem opgemaakte rapportage, het hem betreffende uittreksel uit de justitiële documentatie, alsmede de vordering van de officier van justitie en het pleidooi van de raadsman.

De rechtbank heeft in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het verwerven en in bezit hebben van een groot aantal kinderpornografische foto's en video's. Hij heeft zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang verschaft. Door zijn handelwijze heeft verdachte een actieve rol gespeeld in het in stand houden van exploitatie van seksueel misbruik van (zeer jonge) kinderen.

Uit het uittreksel justitiële documentatie blijkt bovendien dat verdachte in 1999 eerder veroordeeld is voor dergelijke feiten. Verdachte heeft naar aanleiding van deze feiten een behandeling gevolgd bij [instantie] . Desondanks heeft verdachte naar verloop van tijd toch weer bewust, frequent en op grote schaal via het internet gezocht naar kinderpornografisch materiaal.

De rechtbank heeft in het voordeel van verdachte onder andere in aanmerking genomen dat verdachte kort nadat hij geconfronteerd werd met de verdenkingen wegens bezit van kinderporno uit zichzelf hulp heeft gezocht en zelf om libidoremmende medicatie heeft gevraagd, welke medicatie hij ook gebruikt en van plan is om te blijven gebruiken. Daarnaast neemt verdachte drie dagen per week deel aan een behandeling bij de AFPN gericht op de behandeling van seksueel overschrijdend gedrag.

Mede omdat de rechtbank zich geconfronteerd ziet met artikel 22b van het Wetboek van Strafrecht zal zij, alles afwegende, een deels onvoorwaardelijke gevangenisstraf van na te noemen duur aan verdachte opleggen. Gelet op de oriëntatiepunten van het LOVS en de omstandigheid dat verdachte, hoewel al langere tijd geleden, eerder is veroordeeld voor een soortgelijk feit, is de rechtbank van oordeel dat niet kan worden volstaan met enkel een voorwaardelijke gevangenisstraf.

De rechtbank zal tevens een voorwaardelijke gevangenisstraf opleggen. Aan dit deel van de straf zal de rechtbank de bijzondere voorwaarden koppelen zoals door de reclassering geadviseerd. Aan dit voorwaardelijke strafdeel zal de rechtbank een maximale proeftijd verbinden, nu het recidiverisico op de lange termijn door de reclassering als hoog wordt ingeschat en de verdachte in het verleden soortgelijke feiten heeft begaan , alsmede gelet op de pedofiele geaardheid van het exclusieve type van verdachte . De rechtbank is daarom van oordeel dat er ernstig rekening mee moet worden gehouden dat de verdachte wederom een misdrijf zal begaan dat (direct dan wel indirect) gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen. Voor het opleggen van een beroepsverbod ziet de rechtbank geen aanleiding, nu dit niet is gevorderd en aannemelijk is geworden dat verdachte niet in een beroep waarbij contact met minderjarigen bestaat, werkzaam is of wil zijn.

Inbeslaggenomen goederen

De rechtbank acht de inbeslaggenomen voorwerpen, te weten:

- een computer, merk HP;

- een USB-stick, merk PNY;

- een computer, merk Asus;

- een notebook, merk Acer;

- een harddisk, merk Samsung en

- een mobiele, telefoon merk HTC

vatbaar voor onttrekking aan het verkeer nu met betrekking tot deze goederen de bewezenverklaarde feiten zijn begaan en zij van zodanige aard zijn dat het ongecontroleerde bezit daarvan door verdachte in strijd is met de wet of met het algemeen belang.

Toepassing van wetsartikelen

De rechtbank heeft gelet op de artikelen 14a, 14b, 14c, 14d, 22b, 36, 36c en 240b van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze artikelen golden ten tijde van het bewezen verklaarde.

DE UITSPRAAK VAN DE RECHTBANK LUIDT:

Verklaart het ten laste gelegde bewezen, te kwalificeren en strafbaar zoals voormeld en verklaart verdachte daarvoor strafbaar.

Verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan het bewezen verklaarde en spreekt verdachte daarvan vrij.

Veroordeelt verdachte tot:

Een gevangenisstraf voor de duur van 15 maanden.

Bepaalt, dat van deze gevangenisstraf een gedeelte, groot 12 maanden niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, op grond, dat de veroordeelde voor het einde van of gedurende de proeftijd, welke hierbij wordt vastgesteld op 10 jaren, de hierna te noemen algemene of bijzondere voorwaarden niet heeft nageleefd.

Stelt als algemene voorwaarden:

1. dat de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;

2. dat de veroordeelde ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verleent aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbiedt;

3. dat de veroordeelde medewerking verleent aan het reclasseringstoezicht als bedoeld in artikel 14d, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen.

Stelt als bijzondere voorwaarden:

1. dat de veroordeelde zich binnen vijf dagen volgend op zijn ontslagdatum uit detentie telefonisch meldt bij Reclassering Nederland op nummer [telefoonnummer] . Hierna moet hij zich blijven melden zo frequent en zo lang de reclassering dit noodzakelijk acht. Hij dient zich te houden aan de aanwijzingen die de reclassering hem geeft.

2. dat de veroordeelde zich gedurende de proeftijd onder behandeling zal stellen voor zijn pedofiele geaardheid van het exclusieve type bij de AFPN of een soortgelijke ambulante instelling voor forensische zorg, zulks ter beoordeling van de reclassering, waarbij hij zich zal houden aan de aanwijzingen die hem in het kader van die behandeling door of namens de instelling/behandelaar zullen worden gegeven.

3. dat veroordeelde de medicatie neemt die hem wordt voorgeschreven door (een psychiater van) de AFPN te Assen of een soortgelijke instelling, ook als dit libido remmende medicatie betreft.

4. dat veroordeelde medewerking verleent aan de controle van zijn gegevensdragers door politie of justitie, zolang de reclassering dit noodzakelijk acht.

Draagt de reclassering op toezicht te houden op de naleving van de voorwaarden en de veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden.

Verklaart onttrokken aan het verkeer:

- een computer, merk HP;

- een USB-stick, merk PNY;

- een computer, merk Asus;

- een notebook, merk Acer;

- een harddisk, merk Samsung en

- een mobiele telefoon, merk HTC

Dit vonnis is gewezen door mr. D.M. Schuiling, voorzitter, mrs. F. de Jong en

S. Zwarts, rechters, bijgestaan door mr. K.E. van Rhijn, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 24 december 2015.