Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2015:6281

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
20-11-2015
Datum publicatie
17-03-2016
Zaaknummer
18.930127-14
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Taakstraf en een deels voorwaardelijk gevangenisstraf met verplichting tot ambulante behandeling voor het bezit van kinderporno.

Wetsverwijzingen
Wetboek van Strafrecht 240b
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling strafrecht

Locatie Assen

Parketnummer: 18/930127-14

vonnis van de meervoudige kamer d.d. 20 november 2015 in de zaak van het openbaar ministerie tegen:

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] ,

wonende te [woonadres] .

Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgehad op 02 december 2014 en 06 november 2015.

Verdachte is verschenen en werd bijgestaan door mr. L.A.A. Ongenae, advocaat te Paterswolde.

Tenlastelegging

De verdachte is bij ter terechtzitting van 06 november 2015 gewijzigde tenlastelegging bij dagvaarding tenlastegelegd, dat

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2013 tot en met 22 januari 2014, te [pleegplaats] in elk geval in Nederland, een gegevensdrager, te weten een laptop bevattende 315, althans een aantal en/of 22, althans een aantal films in bezit heeft gehad en/of aan aantal foto’s en/of films (telkens) heeft verspreid en/of aangeboden en/of verworven en/of zich door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang daartoe heeft verschaft,

terwijl op die afbeelding(en) (telkens) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar was/waren, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedraging(en) (telkens) bestonden uit (onder meer):

- het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren (met de penis en/of (een)
vinger(s)/hand en/of een voorwerp en/of mond/tong) van het lichaam van een
persoon (die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt) en/of
-het oraal en/of vaginaal penetreren (met mond/tong en/of penis) van het
lichaam van een andere persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van
18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

-het (laten) betasten (met vinger/hand) van de geslachtsdelen en/of de borsten
en/of de billen van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog
niet heeft bereikt

en/of

-het (door een volwassen man) masturberen boven en/of ejaculeren op het
lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft
bereikt

en/of

- het houden van een penis tegen of (dicht) bij het gezicht en/of het lichaam
van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt
(terwijl op het gezicht/lichaam van die persoon een op sperma gelijkende
substantie zichtbaar is)

en/of

- het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van een persoon die
kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt, waarbij door het
camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van
die persoon nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of de ontblote
borsten en/of billen in beeld gebracht worden

en/of

-het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van een persoon die
kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt, waarbij deze
persoon gekleed en/of opgemaakt is en/of in een omgeving en/of met voorwerpen en/of in (erotisch getinte) houdingen poseert die niet bij zijn/haar leeftijd past/passen en/of waarbij deze persoon zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van zijn/haar kleding ontdoet en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze persoon nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of de ontblote borsten /of billen in beeld gebracht worden, van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt.

De rechtbank overweegt met betrekking tot de gewijzigde tenlastelegging het volgende.

De officier van justitie heeft ter terechtzitting medegedeeld dat hij de tenlastelegging wil wijzigen in dier voege dat aan de genoemde aantallen foto’s en films, wordt toegevoegd, althans een aantal foto’s en films. Deze opschrift gestelde vordering wijziging tenlastelegging is door de rechtbank, met goedvinden van de raadsman van verdachte, toegelaten. Bij nadere lezing van de toegelaten wijziging blijkt evenwel dat ook de oorspronkelijk tenlastegelegde pleegdatum van de feiten is uitgebreid naar een pleegperiode van meer dan één jaar. Nu de officier van justitie zulks ter terechtzitting niet heeft aangekondigd en/of toegelicht zal de rechtbank die wijziging als niet gedaan beschouwen en bij de beoordeling van de bewezenverklaring uitgaan van de oorspronkelijk tenlastegelegde pleegdatum van 22 januari 2014.

Kennelijke taal- en/of schrijffouten in de tenlastelegging worden geacht te zijn verbeterd. De verdachte is daardoor, blijkens het onderzoek ter terechtzitting, niet geschaad in de verdediging.

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie, mr. J.F. Severs, acht hetgeen aan verdachte is tenlastegelegd wettig en overtuigend bewezen en vordert dat de rechtbank als volgt zal beslissen:

 • -

  een taakstraf bestaande uit 180 uren werkstraf subsidiair 90 dagen hechtenis;

 • -

  één dag onvoorwaardelijke gevangenisstraf met aftrek van voorarrest;

 • -

  zes maanden voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van drie jaren en de bijzondere voorwaarden van reclasseringstoezicht en ambulante behandeling door het AFPN indien de reclassering dit nodig acht;

 • -

  onttrekking aan het verkeer van de in beslag genomen laptop.

De voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zijzelf bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

Beoordeling van het bewijs

De rechtbank past met betrekking tot het ten laste gelegde feit de volgende bewijsmiddelen toe, met inachtneming van het bepaalde in artikel 359, derde lid, tweede volzin van het Wetboek van Strafvordering:

 1. de bekennende verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 02 december 2014;

 2. het in wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van de politie TBKK Noord

Nederland, nummer DRN 2013061935, inhoudende:

- op pagina 23/24, een proces-verbaal van bevindingen;

- op pagina 31ev, een proces-verbaal van bevindingen kinderporno-onderzoek met

bijlagen I t/m III.

Hetgeen de rechtbank bewezen acht

De rechtbank acht wettig bewezen en zij heeft de overtuiging verkregen dat

hij op 22 januari 2014, te [pleegplaats] , een gegevensdrager, te weten een laptop bevattende foto’s en films in bezit heeft gehad,

terwijl op die afbeelding(en) (telkens) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar was/waren, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedraging(en) (telkens) bestonden uit (onder meer):

- het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren (met de penis en/of (een)
vinger(s)/hand en/of een voorwerp en/of mond/tong) van het lichaam van een
persoon (die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt) en/of
-het oraal en/of vaginaal penetreren (met mond/tong en/of penis) van het
lichaam van een andere persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van
18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

-het (laten) betasten (met vinger/hand) van de geslachtsdelen en/of de borsten
en/of de billen van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog
niet heeft bereikt

en/of

-het (door een volwassen man) masturberen boven en/of ejaculeren op het
lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft
bereikt

en/of

- het houden van een penis tegen of (dicht) bij het gezicht en/of het lichaam
van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt
(terwijl op het gezicht/lichaam van die persoon een op sperma gelijkende
substantie zichtbaar is)

en/of

- het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van een persoon die
kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt, waarbij door het
camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van
die persoon nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of de ontblote
borsten en/of billen in beeld gebracht worden

en/of

-het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van een persoon die
kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt, waarbij deze
persoon gekleed en/of opgemaakt is en/of in een omgeving en/of met voorwerpen en/of in (erotisch getinte) houdingen poseert die niet bij zijn/haar leeftijd past/passen en/of waarbij deze persoon zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van zijn/haar kleding ontdoet en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze persoon nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of de ontblote borsten /of billen in beeld gebracht worden.

De in de bewijsmiddelen genoemde feiten en omstandigheden zijn redengevend voor hetgeen de rechtbank bewezen acht.

De verdachte zal van het meer of anders tenlastegelegde worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet bewezen acht.

Kwalificatie

Het bewezen geachte levert op:

een gegevensdrager, bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, in bezit hebben,

strafbaar gesteld bij artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht.

Strafbaarheid

De rechtbank acht de feiten en de verdachte strafbaar, omdat geen straf- en/of schulduitsluitingsgronden aanwezig worden geacht.

Strafmotivering

De rechtbank heeft bij de bepaling van de op te leggen straffen rekening gehouden met de aard en de ernst van het gepleegde feit, de omstandigheden waaronder dit feit is begaan en hetgeen de rechtbank uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken omtrent de persoon van de verdachte.

Verdachte heeft op zijn laptop foto’s en films bevattende kinderpornografische afbeeldingen in zijn bezit gehad. Hiermee heeft hij een bijdrage geleverd aan het in stand houden van de markt voor deze beelden en is hij indirect medeverantwoordelijk voor het misbruik van kinderen, die worden gedwongen tot het poseren voor dergelijke afbeeldingen. Het is een feit van algemene bekendheid dat kinderen hierdoor psychische schade kunnen oplopen.

De rechtbank houdt bij de strafoplegging voorts rekening met de eis van de officier van justitie en het pleidooi van de raadsman van verdachte.

Daarnaast heeft de rechtbank rekening gehouden met de omtrent verdachte uitgebrachte reclasseringsrapportage en de inhoud van het de verdachte betreffende uittreksel uit de Justitiële Documentatie d.d. 13 oktober 2015, waaruit blijkt dat de verdachte niet eerder is veroordeeld.

Vanwege voormelde ernst van het bewezen verklaarde feit is de rechtbank van oordeel dat aan de verdachte een werkstraf en een deels onvoorwaardelijke gevangenisstraf, waarvan de duur van het onvoorwaardelijk deel gelijk is aan het voorarrest, dient te worden opgelegd. Het voorwaardelijke strafdeel dient als waarschuwing aan de verdachte, teneinde te voorkomen dat de verdachte zich nogmaals schuldig maakt aan (soortgelijke) strafbare feiten. Daarnaast zal aan dit strafdeel, ter voorkoming van recidive, als bijzondere voorwaarden een meldplicht en een ambulante behandeling gericht op zijn delictgedrag worden verbonden.

Inbeslaggenomen computer.

De officier van justitie heeft gevorderd dat de onder verdachte inbeslaggenomen computer (laptop) zal worden onttrokken aan het verkeer. De raadsman heeft verzocht om de computer aan verdachte terug te geven.

De rechtbank zal met betrekking tot de onderhavige computer geen beslissing nemen, nu verdachte, blijkens zijn ondertekende verklaring op pagina 94 van het proces-verbaal, afstand heeft gedaan van teruggave van de laptop.

Toepassing van wetsartikelen

De rechtbank heeft mede gelet op de artikelen 10, 14a, 14b, 14c, 14d, 22b, 22c, 22d en 27 van het Wetboek van Strafrecht.

Beslissing van de rechtbank

De rechtbank verklaart bewezen dat het tenlastegelegde, zoals hierboven is omschreven, door de verdachte is begaan en stelt vast dat het aldus bewezen verklaarde oplevert het strafbare feit zoals hierboven is vermeld en verklaart de verdachte deswege strafbaar.

De rechtbank verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

De rechtbank veroordeelt de verdachte tot

- een taakstraf, bestaande uit het verrichten van 120 uren onbetaalde arbeid.

Beveelt dat voor het geval de veroordeelde de taakstraf niet naar behoren verricht, vervangende hechtenis voor de duur van 60 dagen zal worden toegepast.

- een gevangenisstraf voor de duur 121 dagen, waarvan 120 dagen voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaren.

De rechtbank beveelt, dat de voorwaardelijk opgelegde gevangenisstraf niet zal worden tenuitvoergelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, op grond van niet naleving binnen de gestelde proeftijd van na te melden algemene en bijzondere voorwaarden.

De rechtbank stelt als algemene voorwaarden, dat de verdachte

 • -

  zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;

 • -

  ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verleent aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbiedt;

 • -

  medewerking verleent aan het reclasseringstoezicht, bedoeld in artikel 14d, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen.

De rechtbank stelt daarnaast als bijzondere voorwaarden dat de verdachte

 • -

  zich binnen 14 dagen na het onherroepelijk worden van dit vonnis zal melden bij de afdeling Reclassering van Verslavingszorg Noord Nederland (VNN Drenthe) op het adres Overcingellaan 19 te 9401 LA Assen. Hierna moet hij zich blijven melden zo frequent en zolang de reclassering dit noodzakelijk acht;

 • -

  zal deelnemen aan een ambulante behandeling gericht op zijn delictgedrag door de AFPN of andere gespecialiseerde ambulante forensische zorg gericht op zedendelicten, waarbij verdachte zich zal houden aan de aanwijzingen die hem in het kader van die behandeling door of namens de behandelaar zullen worden gegeven.

De rechtbank geeft opdracht aan de reclassering toezicht te houden op de naleving van de voorwaarden en de veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden, ingevolge artikel 14d lid 2 van het Wetboek van Strafrecht.

Beveelt, dat de tijd door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht.

Dit vonnis is gewezen door mr. O.J. Bosker, voorzitter, en

mr. E. Läkamp en mr. H. de Wit, rechters,

in tegenwoordigheid van J. Hoogeveen, griffier,

en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de rechtbank op 20 november 2015.