Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2015:5020

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
02-10-2015
Datum publicatie
30-10-2015
Zaaknummer
442516 VV EXPL 15-132
Rechtsgebieden
Arbeidsrecht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

WWZ Vordering tot doorbetaling van loon afgewezen

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2015/2067
AR-Updates.nl 2015-1062
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK Noord Nederland

Afdeling Privaatrecht

Locatie Groningen

Zaak\rolnummer: 4425216 VV EXPL 15-132

Vonnis in kort geding d.d. 2 oktober 2015

inzake

[A] , wonende te [woonplaats] , [adres] ,

eiseres, hierna [A] te noemen,

gemachtigde mr. J. Klopstra, advocaat te Stadskanaal (postbus 288, 9500 AG),

tegen

[B] , wonende te [woonplaats] aan de [adres] , zaakdoende te [plaatsnaam] , [adres] ,

gedaagde, hierna [B] te noemen,

gemachtigde mr. H.J. Griede, advocaat te Hoogezand (postbus 358, 9600 AJ).

PROCESGANG

Op de in de inleidende dagvaarding genoemde gronden heeft [A] bij wijze van voorlopige voorziening gevorderd om:

I. [B] te verplichten het aan [A] toekomende loon uiterlijk op de laatste dag van de maand waarover het loon strekt aan [A] betaalbaar te stellen, welk loon bedraagt € 2.360,00 bruto per maand en/of indien en voor zover zij wegens ziekte niet in staat is de bedongen arbeid te verrichten, € 1.652,00 bruto per maand, althans enig ander bedrag zoals door de kantonrechter in goede justitie is te bepalen.

II. Indien en voor zover het voorgaande niet zal worden toegewezen, anderszins te beslissen zoals de kantonrechter in goede justitie te bepalen.

III. [B] te veroordelen in de kosten van de procedure.

De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 29 september 2015. Partijen zijn met hun gemachtigden ter zitting verschenen. Zij hebben hun wederzijdse standpunten (nader) uiteen gezet. Van het verhandelde ter zitting is aantekening gehouden door de griffier. Ten slotte is vonnis bepaald op heden.

OVERWEGINGEN

1 De feiten

1.1

Als gesteld en erkend, dan wel niet (gemotiveerd) weersproken, alsmede op grond van de in zoverre onbetwiste inhoud van de overgelegde producties staat het volgende vast.

1.2

[A] is sedert 15 november 2014 krachtens arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd voor onbepaalde tijd bij [B] in dienst getreden in de functie van administratief medewerkster. Haar laatstverdiende salaris bedraagt € 13,62 per uur en € 2.360,00 bruto per maand op basis van een 43-urige werkweek.

1.3

[B] heeft [A] bij brief van 15 juli 2015 op staande voet ontslagen. Als ontslagredenen zijn aangevoerd diefstal van bedrijfseigendommen/fraude, werkweigering en schending van de geheimhoudingsplicht.

1.4

[B] heeft tot en met 15 juli 2015 het loon aan [A] voldaan.

1.5

Bij brief d.d. 17 juli 2015 heeft [A] geprotesteerd tegen het ontslag.

1.6

Bij brief d.d. 30 juli 2015 heeft de gemachtigde van [A] [B] gesommeerd om het loon aan [A] door te betalen.

2 De beoordeling

2.1

De aard van de vorderingen brengt naar het oordeel van de kantonrechter mee dat [A] daarbij een spoedeisend belang heeft. In zoverre is zij derhalve ontvankelijk in haar vordering.

2.2

In deze procedure dient beoordeeld te worden of de vordering van [A] in een bodemprocedure een zodanige kans van slagen hebben, dat, vooruitlopend daarop, (gedeeltelijke) toewijzing van die vorderingen bij wijze van voorlopige voorziening reeds nu gerechtvaardigd is. Voorts heeft daarbij als uitgangspunt te gelden dat de rechter in kort geding zonder nader feitenonderzoek en bewijsvoering dient te oordelen op basis van het thans beschikbare materiaal.

2.3

De kantonrechter stelt vast dat het ontslag op staande voet op 15 juli 2015 aan [A] is verleend. Ingevolge het bepaalde in artikel 7:681 lid 1 BW kan de kantonrechter op verzoek van de werknemer de opzegging van de arbeidsovereenkomst vernietigen, maar ingevolge het bepaalde in artikel 7:686a lid 4 BW onderdeel a sub 2 dient een dergelijk verzoek door de werknemer te worden ingediend binnen twee maanden na de dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd. De kantonrechter stelt vast dat [A] hiermee in gebreke is gebleven. De stelling van [A] dat uit de inleidende dagvaarding genoegzaam kan worden afgeleid dat de grondslag van de vordering feitelijk ziet op een vernietiging van de opzegging, welke vernietiging bovendien tijdig is ingeroepen, zal door de kantonrechter worden gepasseerd. Nog daargelaten dat op grond van voorgaande rechtsbepalingen een vernietiging van de opzegging bij verzoekschrift moet worden ingediend, stelt de kantonrechter vast dat deze niet tijdig is ingeroepen, omdat de inleidende dagvaarding pas op 18 september 2015 is betekend. Met betrekking tot deze vervaltermijn is de datum van aanvraag van het kort geding niet bepalend, zoals door [A] is betoogd.

2.4

Het voorgaande leidt tot de voorlopige conclusie dat de arbeidsovereenkomst op 15 juli 2015 is geëindigd, zodat de vordering van [A] tot betaling van loon zal worden afgewezen. Daarbij heeft de kantonrechter in aanmerking genomen dat de bodemrechter naar verwachting met toepassing van artikel 7:686a lid 4 onderdeel a [A] niet-ontvankelijk zal verklaren in een verzoek tot vernietiging van de opzegging, omdat deze niet tijdig is ontvangen.

2.5

Als de in het ongelijk gestelde partij, zal [A] in de proceskosten worden veroordeeld.

BESLISSING IN KORT GEDING

De kantonrechter:

wijst de vordering af;

veroordeelt [A] in de kosten van de procedure, die aan de zijde van [B] worden vastgesteld op € 400,00 aan salaris-gemachtigde.

Dit vonnis is gewezen door mr. R. Bootsma, kantonrechter, en op 2 oktober 2015 uitgesproken ter openbare terechtzitting in aanwezigheid van de griffier.

typ: gv