Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2015:4092

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
18-08-2015
Datum publicatie
26-08-2015
Zaaknummer
18.730022-15
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

De rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, heeft vandaag een man uit Leeuwarden veroordeeld tot drie jaren gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging.

Verdachte heeft zich gedurende een periode van negen jaar schuldig gemaakt aan het plegen van seksuele handelingen bij zijn minderjarige dochter. Deze handelingen vonden meerdere keren per week plaats en bestonden de laatste jaren ook uit vaginale penetratie.

Wetsverwijzingen
Wetboek van Strafrecht 57,245,248,249
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling strafrecht

Locatie Groningen

parketnummer 18/730022-15

vonnis van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken d.d. 17 augustus 2015 in de zaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] ,

wonende te [woonplaats] ,

thans gedetineerd in [verblijfplaats] .

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 4 augustus 2015.

De verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. W. Boonstra, advocaat te Leeuwarden.

Het openbaar ministerie werd ter terechtzitting vertegenwoordigd door mr. D. Roggen.

Tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

1.

hij in of omstreeks de periode van 23 december 2005 tot en met 22 december 2009 te [pleegplaats] , (althans) in de gemeente Leeuwarden, in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal, met [slachtoffer] (geboren [geboortedatum slachtoffer] ), die toen de leeftijd van twaalf jaren nog niet had bereikt, een of meer handeling(en) heeft gepleegd, die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer] , hebbende verdachte (telkens) een of meer vinger(s) in de vagina van die [slachtoffer] geduwd/gebracht;

2.

hij in of omstreeks 23 december 2005 tot en met 22 december 2009 te [pleegplaats] , (althans) in de gemeente Leeuwarden, in elk geval in Nederland, meermalen, met [slachtoffer] (geboren op [geboortedatum slachtoffer] ), die toen de leeftijd van twaalf jaren nog niet had bereikt, een of meer handeling(en) heeft gepleegd, die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer] , hebbende verdachte (telkens)

- zijn, verdachtes, penis door die [slachtoffer] laten vastpakken en/of zich door die [slachtoffer] laten aftrekken en/of

- zijn, verdachtes, penis in de mond van die [slachtoffer] geduwd/gebracht en/of

- zijn, verdachtes, tong in de vagina van die [slachtoffer] geduwd/gebracht;

3.

hij in of omstreeks de periode van 23 december 2009 tot en met 22 december 2013 te [pleegplaats] , (althans) in de gemeente Leeuwarden, in elk geval in Nederland, meermalen, met (zijn dochter) [slachtoffer] (geboren [geboortedatum slachtoffer] ), die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer] , hebbende verdachte (telkens)

- een of meer vinger(s) in de vagina van die [slachtoffer] geduwd/gebracht en/of

- zijn, verdachtes, tong in de vagina van die [slachtoffer] geduwd/gebracht en/of

- zijn, verdachtes, penis door die [slachtoffer] laten vastpakken en/of zich door die [slachtoffer] laten aftrekken en/of

- zijn, verdachtes, penis in de mond van die [slachtoffer] geduwd/gebracht en/of

- zijn, verdachtes, penis in de vagina van die [slachtoffer] geduwd/gebracht, waarbij vanaf 1 januari 2010 de strafverzwarende omstandigheid geldt dat verdachte bovenvermeld feit heeft begaan tegen zijn kind;

4.

hij in of omstreeks de periode van 23 december 2013 tot en met 18 december 2014 te [pleegplaats] , althans in de gemeente Leeuwarden, in elk geval in Nederland, meermalen, ontucht heeft gepleegd met zijn minderjarig kind, [slachtoffer] , geboren op [geboortedatum slachtoffer] , hebbende verdachte (telkens)

- een of meer vinger(s) in de vagina van die [slachtoffer] geduwd/gebracht en/of

- zijn, verdachtes, tong in de vagina van die [slachtoffer] geduwd/gebracht en/of

- zijn, verdachtes, penis door die [slachtoffer] laten vastpakken en/of zich door die [slachtoffer] laten aftrekken en/of

- zijn, verdachtes, penis in de mond van die [slachtoffer] geduwd/gebracht en/of

- zijn, verdachtes, penis in de vagina van die [slachtoffer] geduwd/gebracht.

Vordering officier van justitie

De officier van justitie heeft ter terechtzitting gevorderd:

- veroordeling voor het onder 1., 2., 3. en 4. ten laste gelegde;

- oplegging van een gevangenisstraf voor de duur van vijf jaren;

- oplegging van de maatregel van terbeschikkingstelling (TBS) met dwangverpleging.

Beoordeling van het bewijs

De rechtbank past met betrekking tot het onder 1., 2., 3. en 4. ten laste gelegde feiten de volgende bewijsmiddelen toe, met inachtneming van het bepaalde in artikel 359, derde lid, tweede volzin van het Wetboek van Strafvordering:

1. De verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 4 augustus 2015;

2. Het in wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van getuige d.d. 14 januari 2015 inhoudende de verklaring van [slachtoffer] , opgenomen op p. 24 e.v. van zaaksdossier, OPS-dossiernummer 2014185054, gesloten op 29 januari 2015.

Bewezenverklaring

De rechtbank acht het onder 1., 2., 3. en 4. ten laste gelegde bewezen, met dien verstande dat:

1.

hij in de periode van 23 december 2005 tot en met 22 december 2007 te [pleegplaats] , in de gemeente Leeuwarden, meermalen, met [slachtoffer] , geboren [geboortedatum slachtoffer] , die toen de leeftijd van twaalf jaren nog niet had bereikt, handelingen heeft gepleegd, die bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer] , hebbende verdachte een of meer vinger(s) in de vagina van die [slachtoffer] geduwd/gebracht;

2.

hij in de periode van 23 december 2005 tot en met 22 december 2007 te [pleegplaats] , in de gemeente Leeuwarden, meermalen, met [slachtoffer] , geboren op [geboortedatum slachtoffer] , die toen de leeftijd van twaalf jaren nog niet had bereikt, handelingen heeft gepleegd, die mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer] , hebbende verdachte zijn, verdachtes, penis door die [slachtoffer] laten vastpakken en zich door die [slachtoffer] laten aftrekken en zijn, verdachtes, penis in de mond van die [slachtoffer] geduwd/gebracht en zijn, verdachtes, tong in de vagina van die [slachtoffer] geduwd/gebracht;

3.

hij in de periode van 23 december 2009 tot en met 22 december 2013 te [pleegplaats] , in de gemeente Leeuwarden, meermalen, met zijn dochter [slachtoffer] , geboren [geboortedatum slachtoffer] , die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen heeft gepleegd, die mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer] , hebbende verdachte een of meer vinger(s) in de vagina van die [slachtoffer] geduwd/gebracht en zijn, verdachtes, tong in de vagina van die [slachtoffer] geduwd/gebracht en zijn, verdachtes, penis door die [slachtoffer] laten vastpakken en zich door die [slachtoffer] laten aftrekken en zijn, verdachtes, penis in de mond van die [slachtoffer] geduwd/gebracht en zijn, verdachtes, penis in de vagina van die [slachtoffer] geduwd/gebracht, waarbij vanaf 1 januari 2010 in de wet de strafverzwarende omstandigheid geldt dat verdachte bovenvermeld feit heeft begaan tegen zijn kind;

4.

hij in de periode van 23 december 2013 tot en met 18 december 2014 te [pleegplaats] , in de gemeente Leeuwarden, meermalen, ontucht heeft gepleegd met zijn minderjarig kind, [slachtoffer] , geboren op [geboortedatum slachtoffer] , hebbende verdachte een of meer vinger(s) in de vagina van die [slachtoffer] geduwd/gebracht en zijn, verdachtes, tong in de vagina van die [slachtoffer] geduwd/gebracht en zijn, verdachtes, penis door die [slachtoffer] laten vastpakken en zich door die [slachtoffer] laten aftrekken en zijn, verdachtes, penis in de mond van die [slachtoffer] geduwd/gebracht en zijn, verdachtes, penis in de vagina van die [slachtoffer] geduwd/gebracht.

In de tenlastelegging voorkomende schrijffouten of kennelijke misslagen worden verbeterd gelezen. De verdachte is hierdoor niet in zijn belangen geschaad.

De verdachte zal van het meer of anders ten laste gelegde worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet bewezen acht.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Het bewezen verklaarde levert op:

1. Met iemand beneden de leeftijd van twaalf jaren handelingen plegen die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, meermalen gepleegd;

2. Met iemand beneden de leeftijd van twaalf jaren handelingen plegen die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, meermalen gepleegd;

3. Met iemand die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren heeft bereikt, buiten echt ontuchtige handelingen plegen die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam,

en

Met iemand die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren heeft bereikt, buiten echt ontuchtige handelingen plegen die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, terwijl het feit wordt begaat tegen zijn kind;

4. Ontucht plegen met zijn minderjarig kind.

Deze feiten zijn strafbaar nu geen omstandigheden aannemelijk zijn geworden die de strafbaarheid uitsluiten.

Strafbaarheid van verdachte

De rechtbank acht verdachte strafbaar nu niet van enige strafuitsluitingsgrond is gebleken.

Strafmotivering

Bij de bepaling van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de aard en de ernst van de bewezen en strafbaar verklaarde feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan, de persoon van verdachte zoals deze naar voren is gekomen uit het onderzoek op de terechtzitting en het psychiatrisch rapport d.d. 25 juli 2015, het psychologisch rapport d.d. 30 juli 2015 en de reclasseringsrapporten over verdachte, het hem betreffende uittreksel uit de justitiële documentatie d.d. 10 juli 2015, alsmede de vordering van de officier van justitie en het pleidooi van de raadsman.

De rechtbank heeft in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft zich gedurende een periode van negen jaar schuldig gemaakt aan het plegen van seksuele handelingen bij zijn minderjarige dochter [slachtoffer] . Deze handelingen vonden meerdere keren per week plaats en bestonden de laatste jaren ook uit vaginale penetratie.

Verdachte heeft op ernstige wijze de lichamelijke integriteit van zijn dochter geschonden. Hij heeft hierdoor een normale en gezonde seksuele ontwikkeling, waar ieder kind recht op heeft, doorkruist. Het is een feit van algemene bekendheid dat dit vaak langdurige en ernstige schade kan toebrengen aan de geestelijke gezondheid van het slachtoffer. Voorts neemt de rechtbank het verdachte bijzonder kwalijk dat hij het vertrouwen dat een kind in haar vader heeft, op die manier heeft geschaad. Verdachte heeft bij dit alles kennelijk nimmer stilgestaan en heeft zijn eigen behoeftebevrediging vooropgesteld. Dat het slachtoffer ogenschijnlijk meeging in de seksuele relatie die in de loop van de tijd is ontstaan,

maakt het gedrag van verdachte niet minder verwerpelijk.

Verdachte is zowel door een psychiater als een psycholoog onderzocht. Voorts heeft de reclassering een uitgebreid milieurapport over verdachte opgemaakt.

Volgens de gedragsdeskundigen is er bij verdachte sprake van ziekelijke stoornissen in de vorm van pedofilie van niet exclusieve type en urofilie. Daarnaast is er bij verdachte sprake van PDD-NOS en ontwijkende persoonlijkheidstrekken. Vanuit de PDD-NOS en de pedofilie geaardheid heeft verdachte seksuele gevoelens voor zijn dochter ontwikkeld en deze ten uitvoer gebracht. Door de PDD-NOS en het beperkte empatisch vermogen was verdachte niet in staat te beseffen dat hij verantwoordelijk was om de grenzen te bewaken en zijn dochter als kind te beschouwen die bescherming behoeft. Wel was verdachte bewust van het onoorbare van zijn gedrag. Voornoemde stoornissen hebben verdachtes gedragskeuzes zodanig beïnvloed dat hij niet als volledig toerekeningsvatbaar kan worden beschouwd dan wel kan het ten laste gelegde hem in enigszins verminderde mate worden toegerekend.

Volgens de deskundigen heeft verdachte nog onvoldoende besef van en inzicht in zijn pedofiele geaardheid en de ernst van het ten laste gelegde. Zonder adequate behandeling wordt het recidiverisico op korte en lange termijn als zeer hoog ingeschat. Om het recidiverisico afdoende te kunnen bestrijden is volgens de deskundigen noodzakelijk dat de maatregel van TBS met dwangverpleging wordt opgelegd. Ook de reclassering onderschrijft het belang van het opleggen van een TBS met dwangverpleging.

De rechtbank verenigt zich, mede gelet op de toedracht van de feiten en de persoon van verdachte, met voormelde conclusie en maakt die tot de hare. De rechtbank is derhalve van oordeel, dat het hiervoor bewezen verklaarde aan verdachte kan worden toegerekend, zij het in enigszins verminderde mate. Met de deskundigen is de rechtbank van oordeel dat oplegging van de TBS-maatregel met dwangverpleging noodzakelijk is. De rechtbank is in dat verband ook van oordeel dat de veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van personen oplegging van de TBS-maatregel eist.

De maatregel van terbeschikkingstelling zal worden opgelegd ter zake van misdrijven die zijn gericht tegen of gevaar veroorzaken voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen. De totale duur van de maatregel kan daarom een periode van vier jaar te boven gaan.

Daarnaast acht de rechtbank een gevangenisstraf op zijn plaats. Als strafverzwarende omstandigheid neemt de rechtbank mee dat verdachte in het verleden veroordeeld is voor het bezit en vervaardigen van kinderpornografie. In strafverminderende zin houdt de rechtbank rekening mee dat verdachte enigszins verminderd toerekeningsvatbaarheid is.

De rechtbank betrekt hierbij dat een eventuele behandeling van verdachte niet door een daaraan voorafgaande langdurige onvoorwaardelijke gevangenisstraf moet worden doorkruist. Anderzijds kan vanwege de ernst en lange duur van verdachtes handelen niet worden volstaan met een kortdurende gevangenisstraf. Alles afwegend is de rechtbank van oordeel dat een gevangenisstraf voor de duur van drie jaren passend en geboden is.

Toepassing van wetsartikelen

De rechtbank heeft gelet op de artikelen 37a, 37b, 57, 244, 245, 248 en 249 van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze artikelen golden ten tijde van het bewezen verklaarde.

DE UITSPRAAK VAN DE RECHTBANK LUIDT:

Verklaart het onder 1., 2., 3. en 4. ten laste gelegde bewezen, te kwalificeren en strafbaar zoals voormeld en verdachte daarvoor strafbaar.

Verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan het bewezen verklaarde en spreekt verdachte daarvan vrij.

Veroordeelt verdachte tot:

Een gevangenisstraf voor de duur van drie jaren.

Gelast dat verdachte ter beschikking zal worden gesteld en beveelt dat hij van overheidswege zal worden verpleegd.

Dit vonnis is gewezen door mr. M. Brinksma, voorzitter, mr. J.Y.B. Jansen en mr. J.N.M. Blom, rechters, bijgestaan door mr. D.M.A. Jansen, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 17 augustus 2015. Mr. J.N.M. Blom en de griffier zijn buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.