Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2014:6832

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
16-04-2014
Datum publicatie
15-03-2015
Zaaknummer
C-17-132112 - FA RK 14-104
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Verzoek adoptie naar Nederlands recht van kind dat door Nederlandse adoptiefouders eerder in Zuid-Afrika is geadopteerd. De Zuid-Afrikaanse autoriteiten blijven in gebreke de adoptie ook administratief naar behoren af te wikkelen waardoor de adoptie niet voor erkenning in aanmerking komt.

Artikel 23 Haags Adoptieverdrag

Artikelen 1:227 en 1:228 BW

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling Privaatrecht

Locatie Leeuwarden

zaak-/rekestnummer: C/17/132112 / FA RK 14-104

beschikking van de enkelvoudige kamer d.d. 16 april 2014

inzake

[naam verzoeker],

en

[naam verzoekster]

hierna ook te noemen verzoekers,

beiden wonende te [woonplaats],

advocaat mr. M. Koomen, kantoorhoudende te Alkmaar,

Procesverloop

Bij beschikking van deze rechtbank van 26 februari 2014, waarvan de inhoud als hier herhaald en ingelast moet worden beschouwd, is de zaak verwezen naar een nadere terechtzitting.

Bij de stukken bevindt zich een brief van 12 maart 2014 van mr. Koomen.

Motivering

Adoptie

De minderjarige [oorspronkelijke naam minderjarige], geboren op [geboortedatum] 2008 te [geboorteplaats], Zuid-Afrika is op 19 november 2008 naar het recht van Zuid-Afrika door verzoekers geadopteerd. De geslachtsnaam van de minderjarige is dientengevolge gewijzigd in '[achternaam verzoeker]'.

Verzoekers hebben aangegeven dat deze adoptie niet in aanmerking komt voor erkenning omdat de autoriteiten van Zuid-Afrika in gebreke blijven de adoptie ook administratief naar behoren af te wikkelen. Verzoekers doelen op de vastlegging van de wijziging van de voornaam van de minderjarige en het opmaken en aan verzoekers ter hand stellen van een voor inschrijving vatbare (uitgebreide) akte van geboorte. Volgens verzoekers is de wachttijd ten aanzien van de afgifte van deze akte opgelopen tot zeven jaar.

Naar het oordeel van de rechtbank hebben verzoekers voldoende aannemelijk gemaakt dat de adoptieprocedure in Zuid-Afrika nog niet volledig is afgerond en dat deze afronding nog vele jaren zal duren. Van een buitenlandse adoptie die van rechtswege in Nederland wordt erkend is dus ook geen sprake. De rechtbank zal daarom overgaan tot een inhoudelijke beoordeling van het verzoek.

Aan de voorwaarden voor adoptie, gesteld door artikel 1:227 en 1:228 van het Burgerlijk Wetboek, is naar het oordeel van de rechtbank voldaan. De rechtbank houdt het ervoor dat de adoptie in het belang van de minderjarige is, nu niet is gebleken van feiten of omstandigheden waaruit anderszins blijkt. De rechtbank zal het verzoek daarom toewijzen als verzocht.

Geboortegegevens

Bij de stukken bevindt zich een akte van geboorte van de minderjarige. Nu deze akte zich mogelijk niet leent voor inschrijving in de daartoe bestemde registers zal de rechtbank de geboortegegevens van de minderjarige vaststellen zoals hierna, onder de beslissing, staat vermeld.

Voornaamswijziging en geslachtsnaam

Het verzoek tot voornaamswijziging zal, nu dit steunt op de wet en niet is gebleken van bezwaren tegen de verzochte voornaamswijziging, worden toegewezen.

Verzoekers hebben gezamenlijk verklaard dat de minderjarige voortaan de geslachtsnaam '[achternaam verzoeker]' zal hebben. De minderjarige zal, gelet op het bepaalde in artikel 1:5 lid 3 BW de geslachtsnaam '[achternaam verzoeker]' dragen.

Beslissing

De rechtbank:

spreekt uit de adoptie van de minderjarige [gewijzigde naam minderjarige], oorspronkelijke genaamd [oorspronkelijke naam minderjarige], geboren op[geboortedatum] 2008 te [geboorteplaats], Zuid-Afrika, door [naam verzoeker] en [naam verzoekster];

stelt vast:

op [geboortedatum] 2008 is geboren te [geboorteplaats], Zuid-Afrika, van het mannelijk geslacht:

[oorspronkelijke naam minderjarige],

zoon van [naam biologische vader] en [naam biologische moeder];

gelast de wijziging van de voornaam van de minderjarige in de voornamen '[huidige voornamen minderjarige]';

verstaat dat de minderjarige de geslachtsnaam '[achternaam verzoeker]' zal hebben.

Deze beschikking is gegeven te Leeuwarden door mr. M. van der Hoeven, lid van de kamer, tevens kinderrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting op woensdag 16 april 2014 in tegenwoordigheid van de griffier.

(fn: 458)