Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2014:6406

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
12-12-2014
Datum publicatie
19-12-2014
Zaaknummer
19.910261-12
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

3 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf en 120 uren werkstraf voor het in bezit hebben van kinderporno.

De rechtbank acht opzet op het bezit bewezen.

Wetsverwijzingen
Wetboek van Strafrecht 36b en 36c
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Onder redactie van Tina van der Linden-Smith, met medewerking van <br/>Kea de Raaij annotatie in UDH:IR/12211
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Noord-Nederland

Afdeling strafrecht

Locatie Assen

Parketnummer: 19/910261-12

Vonnis van de meervoudige kamer d.d. 12 december 2014 in de zaken van het openbaar ministerie tegen:

[naam],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum],

wonende te [woonplaats].

Deze rechtbank heeft bij vonnis van 18 oktober 2013 de inleidende dagvaarding onder bovengenoemd parketnummer nietig verklaard.

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft bij arrest van 2 april 2014 de inleidende dagvaarding onder bovengenoemd parketnummer geldig verklaard en de zaak terug verwezen naar de rechtbank Noord-Nederland.

Het onderzoek ter terechtzitting heeft vervolgens plaatsgehad op 3 oktober 2014 en 28 november 2014.

Verdachte is ter terechtzitting van 3 oktober 2014 verschenen en werd bijgestaan door mr. M.R.M. Schaap, advocaat te Groningen. De verdachte is niet verschenen ter terechtzitting van 28 november 2014. Als raadsvrouw van de verdachte was op die ter terechtzitting aanwezig mr. Schaap voornoemd. Deze is door de verdachte uitdrukkelijk gemachtigd om namens hem de verdediging te voeren.

Tenlastelegging

De verdachte is bij inleidende dagvaarding tenlastegelegd, dat hij op of omstreeks 22 december 2010, te [pleegplaats], gemeente Tynaarlo, in elk geval in Nederland, een (groot aantal) afbeelding(en), te weten (ongeveer) 11.946 foto('s) en/of (ongeveer) 116 film(s) en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en),
- heeft vervaardigd en/of
- heeft ingevoerd en/of
- heeft doorgevoerd en/of
- heeft uitgevoerd en/of
- heeft verworven en/of
- in bezit heeft gehad en/of
heeft verdachte zich door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang tot die afbeelding(en) verschaft,terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar was/waren, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedraging(en) bestonden uit:

het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren (met de penis en/of (een) vinger(s) en/of de tong en/of een voorwerp) van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt door zichzelf of door een andere persoon en/of van het lichaam van een andere persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het betasten en/of aanraken van geslachtsdelen en/of billen en/of borsten van en/of door een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, waarbij die persoon gekleed en/of opgemaakt is op een manier die niet past bij de leeftijd van die persoon en/of in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een) (erotisch getinte) houding(en) poseert die niet passen/past bij de leeftijd van die persoon

en/of waarbij die persoon zich in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van zijn/haar kleding ontdoet

en/of waarbij door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van die persoon en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld gebracht worden,

en (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

en/of

het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op/bij het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt

en/of
het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht/lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt (al dan niet terwijl op dat gezicht/lichaam een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is),
en (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling,

van welk(e) misdrijf/misdrijven verdachte een gewoonte heeft gemaakt.

Kennelijke taal- en/of schrijffouten in de tenlastelegging worden geacht te zijn verbeterd. De verdachte is daardoor, blijkens het onderzoek ter terechtzitting, niet geschaad in de verdediging.

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie, mr. G. Souër, acht hetgeen aan verdachte is tenlastegelegd wettig en overtuigend bewezen en vordert dat de rechtbank als volgt zal beslissen:

- een gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden;

- onttrekking aan het verkeer van de inbeslaggenomen voorwerpen.

De voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat zijzelf bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

De raadsvrouw heeft gepleit tot nietig verklaring van de dagvaarding. De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is gelet op de inhoud van het eerder vermelde arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Het gerechtshof heeft de inleidende (de onderhavige, ongewijzigde) dagvaarding geldig verklaard.

Bewijsoverwegingen

De officier van justitie acht bewezen dat verdachte bewust in het bezit is geweest van kinderpornografische afbeeldingen als bedoeld in artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht.

De raadsvrouw van verdachte heeft vrijspraak bepleit, nu niet kan worden bewezen dat verdachte (voorwaardelijk) opzet heeft gehad op het in bezit hebben of verwerven van kinderpornografische afbeeldingen en/of films. Het aantreffen van dergelijke afbeeldingen en films op de bij verdachte inbeslaggenomen computers wordt niet betwist.

De rechtbank kan zich niet in de zienswijze van de raadsvrouw vinden. De rechtbank acht bewezen dat verdachte gericht op internet heeft gezocht naar sites bevattende kinderporno, zoals blijkt uit de door verdachte gebruikte zoektermen, welke staan vermeld in het aanvullend proces-verbaal d.d. 20 oktober 2014 van [verbalisant]. De rechtbank hecht, mede gelet op de gebruikte zoektermen, geen geloof aan de verklaring dat het op computers van verdachte aangetroffen kinderpornografisch materiaal louter bijvangst betreft, maar acht bewezen dat verdachte gericht heeft gezocht. Daarbij komt dat verdachte heeft verklaard dat alleen hijzelf gebruik maakte van de onderzochte computers en dat de kinderporno is aangetroffen op toegankelijke -accessible- plaatsen op de computer. De rechtbank is derhalve van oordeel dat wettig en overtuigend bewezen is dat verdachte opzettelijk afbeeldingen van seksuele gedragingen, waarbij telkens iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, in bezit heeft gehad. Hij heeft in ieder geval willens en wetens de aanmerkelijke kans op het bezit van kinderpornografisch materiaal aanvaard.

De rechtbank heeft het bewijs gebaseerd op de navolgende bewijsmiddelen.

[verbalisanten 2 en 3] verklaren1 dat op 22 december 2010 in de woning van verdachte te [locatie], gegevensdragers in beslag zijn genomen.

[verbalisant] verklaart2 dat de gegevens op voornoemde datadragers voor onderzoek werden veiliggesteld.

[verbalisant 4] verklaart3 dat hij onderzoek heeft verricht naar het onder verdachte aangetroffen beeldmateriaal. Op de gegevensdragers waren circa 12.000 kinderpornografische afbeeldingen aangetroffen, waarvan 116 films en circa 11.946 foto's. Deze afbeeldingen zijn bekeken en de inhoud daarvan is verwerkt in de bijgevoegde collectiescan, bijlage II.

[verbalisant] vermeldt4 dat uit de internethistorie van een onder verdachte inbeslaggenomen harde schijf blijkt welke zoekwoorden zijn gebruikt bij het zoeken op een internetsite.

Verdachte verklaart -zakelijk weergegeven-5, dat hij naar porno zocht en een DVD bestand heeft gedownload. Er bleek (onder ander) kinderporno op te staan. Verder verklaart verdachte, na het tonen van een foto aangetroffen op een onder hem inbeslaggenomen computer, dat het kinderporno is. De computers in zijn woning werden alleen door hem zelf gebruikt.

Hetgeen de rechtbank bewezen acht

De rechtbank acht wettig bewezen en zij heeft de overtuiging verkregen dat de verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat hij op 22 december 2010, te [pleegplaats], gemeente Tynaarlo, gegevensdragers bevattende 11.946 foto's en 116 films,
- in bezit heeft gehad,

terwijl op die foto’s en films seksuele gedragingen zichtbaar waren, waarbij telkens een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedraging(en) bestonden uit:

het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren (met de penis en/of (een) vinger(s) en/of de tong en/of een voorwerp) van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt door zichzelf of door een andere persoon en/of van het lichaam van een andere persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het betasten en/of aanraken van geslachtsdelen en/of billen en/of borsten van en/of door een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, waarbij die persoon gekleed en/of opgemaakt is op een manier die niet past bij de leeftijd van die persoon en/of in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een) (erotisch getinte) houding(en) poseert die niet passen/past bij de leeftijd van die persoon

en/of waarbij die persoon zich in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van zijn/haar kleding ontdoet

en/of waarbij door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van die persoon en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld gebracht worden,

en (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

en/of

het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op/bij het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt

en/of
het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht/lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt (al dan niet terwijl op dat gezicht/lichaam een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is),
en (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling.

De in de bewijsmiddelen genoemde feiten en omstandigheden zijn redengevend voor hetgeen de rechtbank bewezen acht.

De rechtbank heeft de redactie van de bewezenverklaring aangepast in verband met de leesbaarheid, zijnde verdachte daardoor niet in zijn belangen geschaad.

De verdachte zal van het meer of anders tenlastegelegde worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet bewezen acht.

Kwalificatie

Het bewezen geachte levert op:

een gegevensdrager, bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, in het bezit hebben,

strafbaar gesteld bij artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht.

Strafbaarheid

De rechtbank acht de feiten en de verdachte strafbaar, omdat geen straf- en/of schulduitsluitingsgronden aanwezig worden geacht.

Strafmotivering

De rechtbank heeft bij de bepaling van de op te leggen straffen rekening gehouden met de aard en de ernst van het gepleegde feit, de omstandigheden waaronder dit feit is begaan en hetgeen de rechtbank uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken omtrent de persoon van de verdachte.

Verdachte heeft op 22 december 2010 een relatief grote hoeveelheid kinderpornografische foto’s en films in zijn bezit gehad. Hiermee heeft hij een bijdrage geleverd aan het in stand houden van de markt voor deze beelden en is hij indirect medeverantwoordelijk voor het misbruik van kinderen, die worden gedwongen tot het poseren voor dergelijke afbeeldingen. Het is een feit van algemene bekendheid dat kinderen hierdoor psychische schade kunnen oplopen.

De rechtbank houdt bij de strafoplegging voorts rekening met de eis van de officier van justitie en het pleidooi van de raadsvrouw van verdachte. De officier van justitie heeft oplegging van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden gevorderd. De raadsvrouw heeft, mocht het feit worden bewezen, gepleit voor een andersoortige strafmodaliteit.

Daarnaast betrekt de rechtbank bij de strafbepaling dat het een relatief oud feit betreft, dat verdachte blijkens het uittreksel uit de Justitiële Documentatie first offender is en dat verdachte een minder goede gezondheid heeft. De rechtbank merkt bij de bepaling van de strafsoort op dat, anders dan de officier van justitie heeft gesteld, het bepaalde in artikel 22b van het Wetboek van Strafrecht in casu niet aan de orde is.

De rechtbank is op grond van de ernst van het bewezen geachte, in samenhang met de hiervoor weergegeven overwegingen, feiten en omstandigheden, van oordeel dat in dit geval 3 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van 3 jaren en een taakstraf

- in de vorm van een werkstraf - voor de duur van 120 uren, subsidiair 60 dagen hechtenis, voldoende recht doen aan het strafbare feit.

Motivering van de maatregel onttrekking aan het verkeer

De rechtbank acht de hierna te vermelden in beslag genomen voorwerpen vatbaar voor onttrekking aan het verkeer aangezien met behulp van deze voorwerpen het bewezen verklaarde feit is begaan en deze voorwerpen van zodanige aard zijn, dat het ongecontroleerd bezit daarvan in strijd is met de wet of het algemene belang.

Toepassing van wetsartikelen

De rechtbank heeft mede gelet op de artikelen 10, 14a, 14b, 14c, 22c, 22d, 36b en 36c van het Wetboek van Strafrecht.

Beslissing van de rechtbank

De rechtbank verklaart bewezen dat het tenlastegelegde, zoals hierboven is omschreven, door de verdachte is begaan en stelt vast dat het aldus bewezen verklaarde oplevert het strafbare feit zoals hierboven is vermeld en verklaart de verdachte deswege strafbaar.

De rechtbank verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

De rechtbank veroordeelt de verdachte tot

- een gevangenisstraf voor de duur van 3 maanden, geheel voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren.

De rechtbank beveelt, dat de voorwaardelijk opgelegde gevangenisstraf niet zal worden tenuitvoergelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, op grond, dat de verdachte zich voor het einde van de proeftijd aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.

- een taakstraf bestaande uit 120 uren werkstraf, zijnde het verrichten van onbetaalde arbeid met bevel dat, voor het geval de verdachte deze werkstraf niet naar behoren verricht, vervangende hechtenis voor de duur van 60 dagen zal worden toegepast.

De rechtbank verklaart onttrokken aan het verkeer de navolgende in beslag genomen voorwerpen:

- 1.00 STK Computer Kl:grijs, APPLE,

- 1.00 STK Computer Kl:zwart, APPLE MAC BOOK, notebook,

- 1.00 STK Harddisk, SAMSUNG,

- 1.00 STK Harddisk, MAXTOR,

- 1.00 STK Harddisk Kl:zwart, MAXTOR EXTERN,

- 1.00 STK Harddisk Kl:grijs, IOMECA EXTERN,

- 1.00 STK Harddisk Kl:wit, SANDISK MICROM., gegevensdrager.

Dit vonnis is gewezen door mr. O.J. Bosker, voorzitter,

en mr. B.I. Klaassens en mr. P.J. van Steen, rechters,

in tegenwoordigheid van J. Hoogeveen, griffier,

en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de rechtbank op 12 december 2014.

1 proces-verbaal van bevindingen d.d. 22 december 2010, proces-verbaalnummer: PL01VG 2010004361-18

2 proces-verbaal d.d.15 februari 2011, zaaknummer: 2010004361-5999

3 proces-verbaal van bevindingen d.d. 07 augustus 2011, proces-verbaalnummer: 2010004361/KP2011-07

4 aanvullend proces-verbaal d.d. 20 oktober 2014, zaaknummer: 2010004361-5999-C

5 proces-verbaal d.d. 08 november 2014, proces-verbaalnummer: 2PL01VG 2010004361-33