Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2014:6401

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
12-12-2014
Datum publicatie
19-12-2014
Zaaknummer
18.920130-14
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Verdachte wordt ontslagen van alle rechtsvervolging. De gepleegde vermogens- en geweldsdelicten kunnen hem niet worden toegerekend.

De rechtbank gelast dat de verdachte in een psychiatrisch ziekenhuis zal worden geplaatst voor de duur van één jaar.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling strafrecht

Locatie Assen

Parketnummers: 18/920130-14 en

18/081771-14, 18/091202-14, 18/088811-14 en 18/144584-14

Vonnis van de meervoudige kamer d.d. 12 december 2014 in de zaken van het openbaar ministerie tegen:

[naam],

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats],

wonende te [woonplaats].

Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgehad op 28 november 2014.

De verdachte is verschenen en werd bijgestaan door mr. I.M. Weijers, advocaat te Emmen.

Tenlasteleggingen

De verdachte is ingevolge de ter terechtzitting gevoegde zaken bij dagvaardingen tenlastegelegd, dat

ten aanzien van parketnummer 18/920130-14:

hij op of omstreeks 8 juli 2014
te [pleegplaats], (althans) in de gemeente Assen,
met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen
een blikje bier, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan
[slachtoffer 1], in elk geval
aan een ander of anderen dan aan verdachte;
(artikel 310 van het Wetboek van Strafrecht)
art 310 Wetboek van Strafrecht


althans, indien terzake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen, dat

hij op of omstreeks 8 juli 2014
te [pleegplaats], (althans) in de gemeente Assen,
opzettelijk een blikje bier, in elk geval enig goed, geheel of ten dele
toebehorende aan [slachtoffer 1]
[slachtoffer 1], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en welk(e)
goed(eren) verdachte uit de winkelvoorraad van voornoemde rechthebbende(n) had
genomen onder gehoudenheid om, alvorens die winkel te verlaten voornoemd(e)
goed(eren) te betalen, in elk geval ter betaling aan te bieden, en aldus
dat/die goed(eren) anders dan door misdrijf onder zich had, wederrechtelijk
zich heeft toegeëigend;
(artikel 321 van het Wetboek van Strafrecht)
art 321 Wetboek van Strafrecht

ten aanzien van parketnummer 18/081771-14:

1

hij op of omstreeks 5 april 2014, te [pleegplaats] [slachtoffer 2], heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, althans met zware mishandeling, immers heeft verdachte opzettelijk dreigend getracht om die [slachtoffer 2] bij de keel vast te pakken en/of een of meer slaande en/of trappende bewegingen heeft gemaakt in de richting van die [slachtoffer 2] (daarbij) deze dreigend de woorden toegevoegd: "Kom maar dan knijp ik je keel dicht", althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking;
( art 285 lid 1 Wetboek van Strafrecht )

2


hij op of omstreeks 5 april 2014, te [pleegplaats], opzettelijk mishandelend een persoon (te weten [slachtoffer 3]), in het gezicht heeft gestompt en/of geslagen, waardoor deze letsel heeft bekomen en/of pijn heeft ondervonden;
( art 300 lid 1 Wetboek van Strafrecht )

ten aanzien van parketnummer 18/091202-14:

hij op of omstreeks 16 april 2014 te [pleegplaats]
in een besloten lokaal, [slachtoffer 4], althans bij een ander of anderen dan bij verdachte, wederrechtelijk aldaar vertoevende zich niet op de vordering van of vanwege de rechthebbende aanstonds heeft verwijderd;
( art 138 lid 1 Wetboek van Strafrecht )

ten aanzien van parketnummer 18/088811-14:

1

hij op of omstreeks 12 april 2014 te [pleegplaats],
opzettelijk mishandelend een persoon (te weten [slachtoffer 5]), met kracht in het gezicht heeft geslagen, waardoor deze letsel heeft bekomen en/of pijn heeft ondervonden;
( art 300 lid 1 Wetboek van Strafrecht )

2

hij op of omstreeks 12 april 2014 te [pleegplaats],
opzettelijk mishandelend een persoon (te weten [slachtoffer 6]), een of meerdere malen met kracht in het gezicht heeft geslagen, waardoor deze letsel heeft bekomen en/of pijn heeft ondervonden;
( art 300 lid 1 Wetboek van Strafrecht )


3

hij op of omstreeks 12 april 2014 te [pleegplaats],
[slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, althans met zware mishandeling, immers heeft verdachte opzettelijk dreigend met zijn vinger een snijdende beweging langs zijn keel gemaakt en/of (daarbij) deze [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6] dreigend de woorden toegevoegd : "ik ben een Ninja en snij jullie allemaal de strot door", althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking;
( art 285 lid 1 Wetboek van Strafrecht )

ten aanzien van parketnummer 18/144584-14:

1


hij op of omstreeks 3 juli 2014, te [pleegplaats], in elk geval in de gemeente Groningen,
met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een blik bier, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 7], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte;
( art 310 Wetboek van Strafrecht )

2


hij op of omstreeks 4 juli 2014, te [pleegplaats], in elk geval in de gemeente Tynaarlo,
met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een fles Malibu Caribbean Cosmo, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 8], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen [slachtoffer 9], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren,
welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte die [slachtoffer 9] de woorden heeft toegevoegd: "Ik wil dat jullie weggaan anders steek ik jullie dood", althans woorden van gelijke aard en/of strekking;
( art 310 Wetboek van Strafrecht, art 312 lid 1 Wetboek van Strafrecht )

3


hij op of omstreeks 4 juli 2014, te [pleegplaats], in de gemeente Assen,
met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een fles drank, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 10], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte;
( art 310 Wetboek van Strafrecht )

Kennelijke taal- en/of schrijffouten in de tenlastelegging worden geacht te zijn verbeterd. De verdachte is daardoor, blijkens het onderzoek ter terechtzitting, niet geschaad in de verdediging.

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie mr. G. Souër acht hetgeen onder parketnummers 18/920130-14 primair, 18/081771-14 sub 1 en 2, 18/091202-14, 18/088811-14 sub 1, 2 en 3 en

18/144584-14 sub 1, 2 en 3 is tenlastegelegd wettig en overtuigend bewezen.

Hij acht verdachte volledig ontoerekeningsvatbaar voor deze feiten en vordert dat de rechtbank verdachte zal ontslaan van alle rechtsvervolging.

De voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zijzelf bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

Bewijsmotivering

Nu verdachte hetgeen de rechtbank onder parketnummers 18/920130-14 primair, 18/081771-14 sub 1, 18/091202-14, 18/088811-14 sub 1, 2 en 3 en

18/144584-14 sub 1, 2 en 3 bewezen zal verklaren heeft bekend en nadien niet anders heeft verklaard en hij noch zijn raadsvrouw vrijspraak heeft bepleit zal de rechtbank volstaan met een opgave van bewijsmiddelen:

ten aanzien van parketnummer 18/920130-14 primair

- de aangifte van [aangever 1]1;

- verklaring van verdachte2

ten aanzien van parketnummer 18/081771-14 sub 1:

- de aangifte van [slachtoffer 2]3;

- de verklaring van [getuige 1]4;

- verklaring van verdachte5;

ten aanzien van parketnummer 18/091202-14:

- de aangifte van [aangever 2]6;

- de verklaring van [verbalisanten 1 en 2]7[verbalisanten 1 en 2]

- verklaring van verdachte8;

ten aanzien van parketnummer 18/088811-14 sub 1, 2 en 3

- de aangifte van [slachtoffer 6]9;

- de aangifte van [slachtoffer 5]10;

- de verklaring van [getuige 2]11;

- de verklaring van [getuige 3]12;

- de verklaring van [getuige 4]13;

- de verklaring van verdachte14;

ten aanzien van parketnummer 18/144584-14 sub 1

- de aangifte van [aangever 3]15;

- de aangifte van verdachte16;

ten aanzien van parketnummer 18/144584-14 sub 2

- de aangifte van [aangever 4]17;

- de verklaring van verdachte18;

ten aanzien van parketnummer 18/144584-14 sub 3

- de aangifte van [aangever 5]19;

- de verklaring van verdachte20.

De rechtbank acht op grond van na te melden bewijsmiddelen, evenals de officier van justitie en anders van de raadsvrouw van verdachte, wettig en overtuigend bewezen dat verdachte ook het onder parketnummer 18/081771-14 sub 2 tenlastegelegde feit heeft begaan.

[slachtoffer 2] verklaart -zakelijk weergegeven-21: Ik ben werkzaam bij [bedrijf] te [locatie]. Sinds een maand komt [naam] regelmatig bij ons. Op 5 april 2014 kwam [verdachte] weer bij ons. [verdachte] wou mij slaan. [Aanwezige] (ook een slaper) probeerde tussen ons beiden in te komen. Ik zag dat [Aanwezige] ook een vuistslag in zijn gezicht kreeg. Ik zag dat hij bloed bij zijn mond had zitten.

[getuige 1] verklaart -zakelijk weergegeven-22: Ik had op 5 april 2014 dienst. Die avond kwam [naam] binnen in de opvang. Hij is naar het kantoor gegaan waar mijn [collega] zat. Een andere persoon die de nacht bij ons zou doorbrengen zag dit. Deze persoon is genaamd [Aanwezige]. Hij heeft toen ingegrepen.

Verdachte verklaart -zakelijk weergegeven-23: Ik was gisteravond 5 april 2014 bij [bedrijf] in [locatie].

[verbalisanten 3 en 4] verklaren -zakelijk weergegeven-24:

De man met de voornaam [Aanwezige] vertelde dat hij er tussen was gesprongen toen verdachte probeerde te slaan, waarop hij meerdere keren werd geslagen en geschopt. Ik legde verdachte uit dat hij verdachte werd van het slaan van een medebewoner. Wij, verbalisanten, hoorden dat verdachte zei: ”O ja dat klopt”.

[verbalisant 5] verklaart -zakelijk weergegeven-25: Aangever[slachtoffer 3] zou vandaag aan het bureau verschijnen voor het doen van aangifte. Hij is niet gekomen.

Hetgeen de rechtbank bewezen acht

De rechtbank acht wettig bewezen en zij heeft de overtuiging verkregen dat de verdachte het onder parketnummers 18/920130-14 primair, 18/081771-14 sub 1 en 2, 18/091202-14, 18/088811-14 sub 1, 2 en 3 en 18/144584-14 sub 1, 2 en 3 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

ten aanzien van parketnummer 18/920130-14:

hij op 8 juli 2014 te [pleegplaats], met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een blikje bier, toebehorende aan [slachtoffer 1] aldaar;

ten aanzien van parketnummer 18/081771-14:

1

hij op 5 april 2014, te [pleegplaats] [slachtoffer 2], heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, immers heeft verdachte opzettelijk dreigend getracht om die [slachtoffer 2] bij de keel vast te pakken en slaande en trappende bewegingen gemaakt in de richting van die [slachtoffer 2] en daarbij deze dreigend de woorden toegevoegd: "Kom maar dan knijp ik je keel dicht";


2

hij op 5 april 2014, te [pleegplaats], opzettelijk mishandelend een persoon te weten [slachtoffer 3], in het gezicht heeft gestompt of geslagen, waardoor deze letsel heeft bekomen;

ten aanzien van parketnummer 18/091202-14:

hij op of omstreeks 16 april 2014 te [pleegplaats] in een besloten lokaal, [slachtoffer 4], wederrechtelijk aldaar vertoevende zich niet op de vordering van of vanwege de rechthebbende aanstonds heeft verwijderd;

ten aanzien van parketnummer 18/088811-14:

1

hij op 12 april 2014 te [pleegplaats], opzettelijk mishandelend een persoon te weten [slachtoffer 5], met kracht in het gezicht heeft geslagen, waardoor deze letsel heeft bekomen en pijn heeft ondervonden;

2


hij op 12 april 2014 te [pleegplaats], opzettelijk mishandelend een persoon te weten [slachtoffer 6], meerdere malen met kracht in het gezicht heeft geslagen, waardoor deze letsel heeft bekomen en pijn heeft ondervonden;

3

hij op 12 april 2014 te [pleegplaats], [slachtoffer 5] en [slachtoffer 6] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, immers heeft verdachte opzettelijk dreigend met zijn vinger een snijdende beweging langs zijn keel gemaakt en daarbij deze [slachtoffer 5] en [slachtoffer 6] dreigend de woorden toegevoegd : "ik ben een Ninja en snij jullie allemaal de strot door";

ten aanzien van parketnummer 18/144584-14:

1


hij op 3 juli 2014, te [pleegplaats], met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een blik bier, toebehorende aan [slachtoffer 7];

2


hij op 4 juli 2014, te [pleegplaats], met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een fles Malibu Caribbean Cosmo, toebehorende aan [slachtoffer 8], welke diefstal werd gevolgd van bedreiging met geweld tegen [slachtoffer 9], gepleegd met het oogmerk om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welke bedreiging met geweld hierin bestond dat verdachte die [slachtoffer 9] de woorden heeft toegevoegd: "Ik wil dat jullie weggaan anders steek ik jullie dood."


3


hij op 4 juli 2014, te [pleegplaats], in de gemeente Assen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een fles drank, toebehorende aan [slachtoffer 10].

De in de bewijsmiddelen genoemde feiten en omstandigheden zijn redengevend voor hetgeen de rechtbank bewezen acht. Elk bewijsmiddel is slechts gebruikt voor het bewijs van het feit, waarop het blijkens zijn inhoud betrekking heeft.

De verdachte zal van het onder parketnummers 18/920130-14 primair, 18/081771-14 sub 1 en 2, 18/091202-14, 18/088811-14 sub 1, 2 en 3 en 18/144584-14 sub 1, 2 en 3 meer of anders tenlastegelegde worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet bewezen acht.

Kwalificaties

Het bewezen geachte levert respectievelijk op:

ten aanzien van parketnummer 18/920130-14:

Primair: diefstal,

strafbaar gesteld bij artikel 310 van het Wetboek van Strafrecht;

ten aanzien van parketnummer 18/081771-14:

onder 1: bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht,

strafbaar gesteld bij artikel 285 van het Wetboek van Strafrecht;

onder 2: mishandeling,

strafbaar gesteld bij artikel 300 van het Wetboek van Strafrecht;

ten aanzien van parketnummer 18/091202-14:

het wederrechtelijk in een besloten lokaal bij een ander in gebruik vertoevende, zich niet op de vordering van of vanwege de rechthebbende aanstonds verwijderen,

strafbaar gesteld bij artikel 138 van het Wetboek van Strafrecht;

ten aanzien van parketnummer 18/088811-14:

onder 1: mishandeling,

strafbaar gesteld bij artikel 300 van het Wetboek van Strafrecht;

onder 2: mishandeling,

strafbaar gesteld bij artikel 300 van het Wetboek van Strafrecht;

onder 3: bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht,

strafbaar gesteld bij artikel 285 van het Wetboek van Strafrecht;

ten aanzien van parketnummer 18/144584-14:

onder 1: diefstal,

strafbaar gesteld bij artikel 310 van het Wetboek van Strafrecht;

onder 2: diefstal, gevolgd van bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren,

strafbaar gesteld bij artikel 312 in verbinding met artikel 310 van het Wetboek van Strafrecht;

onder 3: diefstal,

strafbaar gesteld bij artikel 310 van het Wetboek van Strafrecht.

Strafbaarheid

De rechtbank heeft kennis genomen van een psychiatrisch rapport d.d. 30 september 2014, opgemaakt door K.N. Broek, psychiater.

Dit rapport houdt onder meer in als conclusie - zakelijk weergegeven -:

“ Bij betrokkene kan gesproken worden van schizofrenie van het paranoïde type. Hij is al

sinds langere tijd psychotisch, met paranoïde wanen en grootheidsideeën. Hij heeft

waarnemingshallucinaties. Mogelijk is er daarnaast ook sprake van een PTSS, een verslaving aan alcohol/cannabis/cocaïne en een ADHD. Er was op het moment van het tenlastegelegde een direct verband tussen zijn psychotische overtuigingen en het tenlastegelegde delict onder parketnummer 18/088811-14, waarbij het handelen van betrokkene zo sterk door zijn psychotische overtuigingen werd beïnvloed, dat het advies is om hem voor dit tenlastegelegde feit ontoerekeningsvatbaar te achten.”

De rechtbank heeft tevens kennis genomen van een psychologisch rapport d.d. 26 september 2014, opgemaakt door drs. M. Verzendaal, GZ-psycholoog.

Dit rapport houdt onder meer in als conclusie - zakelijk weergegeven -:

“ Er is bij betrokkene sprake van een ziekelijke stoornis in de zin dat er sprake is van

schizofrenie van het gedesorganiseerde type, afhankelijkheid van cannabis en alcohol en misbruik van cocaïne. Ten aanzien de ontwikkeling van zijn geestvermogens kan gesproken worden van zwakbegaafdheid. In de periode waar de ten taste gelegde feiten hebben plaatsgevonden was er bij betrokkene sprake van een zeer instabiele situatie. Hij was erg psychotisch, niet goed ingesteld op antipsychotica, gebruikte overmatig cannabis, alcohol en vermoedelijk ook andere middelen en niet gemotiveerd om hulp en/of zorg te ontvangen. De agressie en dreigende uitspraken van betrokkene bij de camper en in het opvanghuis kunnen zeer goed verklaard worden vanuit de psychose van betrokkene (vooral paranoïde wanen). De psychose was hierbij zeer duidelijk sturend en overheersend. Dit geldt ook voor de ten laste gelegde huisvredebreuk, waarbij betrokkene ten gevolge van zijn pathologie niet kon overzien dat de wijze waarop hij gekleed was niet passend was bij een cafetaria en hij dientengevolge weggestuurd werd. Ten aanzien van de diefstallen kan worden gesteld dat betrokkene vermoedelijk wel geweten zal hebben dat diefstal verboden is, maar dat de aanwezige pathologie dermate overheersend was in zijn leven dat hem dat niet kan worden toegerekend. Daarnaast lijkt betrokkene vanuit zijn zwakbegaafdheid niet in staat kunnen worden geacht om te kunnen overzien wat de gevolgen van middelengebruik zijn op zijn psychiatrisch toestandsbeeld en dat abstinentie van groot belang is om stabieler te worden. Een duidelijk aanwezig gebrek aan ziektebesef en -inzicht is hierbij een sterk verstorende factor. Op grond van bovenstaande kan worden geconcludeerd dat betrokkene volledig ontoerekeningsvatbaar mag worden geacht voor de ten laste gelegde feiten.”

De rechtbank verenigt zich, mede gelet op de toedracht van de feiten en de persoon van de verdachte, met voormelde conclusies en maakt die tot de hare.

De rechtbank is derhalve van oordeel, dat het hiervoor bewezen verklaarde aan de verdachte niet kan worden toegerekend en dat verdachte ontslagen dient te worden van alle rechtsvervolging.

Motivering maatregel plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis

Door voornoemde gedragsdeskundigen K.N. Broek en drs. M. Verzendaal, die de verdachte beiden hebben onderzocht, is elk afzonderlijk een met reden omkleed, gedagtekend en ondertekend advies uitgebracht in bovengenoemde rapporten. De conclusies in de adviezen van beiden luiden, dat betrokkene volledig ontoerekeningsvatbaar kan worden geacht voor de ten laste gelegde feiten. Beide gedragsdeskundigen achten het risico op herhaling van soortgelijke feiten groot en adviseren om de maatregel van plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis op te leggen.

De rechtbank verenigt zich met de bovenstaande conclusies en maakt die tot de hare. De rechtbank is, mede gelet op die conclusies, van oordeel dat het bewezen verklaarde aan de verdachte niet kan worden toegerekend wegens de gebrekkige ontwikkeling en ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens en acht de verdachte gevaarlijk voor de algemene veiligheid voor personen.

De rechtbank zal daarom gelasten dat de verdachte in een psychiatrisch ziekenhuis wordt geplaatst voor een termijn van één jaar.

Toepassing van wetsartikelen

De rechtbank heeft mede gelet op de artikelen 37 van het Wetboek van Strafrecht.

Beslissing van de rechtbank

De rechtbank verklaart bewezen dat het onder parketnummers 18/920130-14 primair, 18/081771-14 sub 1 en 2, 18/091202-14, 18/088811-14 sub 1, 2 en 3 en 18/144584-14 sub 1, 2 en 3 tenlastegelegde, zoals hierboven is omschreven, door de verdachte is begaan, stelt vast dat het aldus bewezen verklaarde oplevert de strafbare feiten zoals hierboven is vermeld, verklaart de verdachte deswege echter niet strafbaar en ontslaat de verdachte van alle rechtsvervolging.

De rechtbank verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte onder parketnummers 18/920130-14 primair, 18/081771-14 sub 1 en 2, 18/091202-14, 18/088811-14 sub 1, 2 en 3 en 18/144584-14 sub 1, 2 en 3 meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

De rechtbank

- gelast dat de verdachte in een psychiatrisch ziekenhuis zal worden geplaatst voor de termijn van één jaar.

Dit vonnis is gewezen door mr. B.I. Klaassens, voorzitter,

en mr. J.J. Schoemaker en mr. P.J. van Steen, rechters,

in tegenwoordigheid van J. Hoogeveen, griffier,

en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de rechtbank op 12 december 2014.

1 op pagina 12ev van het proces-verbaal van politie, nr: PL031V 2014053207

2 op pagina 15/16 van het proces-verbaal van politie, nr: PL031V 2014053207

3 op pagina 6/7ev van het proces-verbaal van politie, nr: PL031V 2014026579

4 op pagina 9 van het proces-verbaal van politie, nr: PL031V 2014026579

5 op pagina 12ev van het proces-verbaal van politie, nr: PL031V 2014026579

6 op pagina 3/4 van het proces-verbaal van politie, nr: PL031V 2014029762

7 op pagina 5 van het proces-verbaal van politie, nr: PL031V 2014029762

8 op pagina 7/8 van het proces-verbaal van politie, nr: PL031V 2014029762

9 op pagina 12/13 en 15/16 van het proces-verbaal van politie, nr: PL031W 2014029538

10 op pagina 33/34 van het proces-verbaal van politie, nr: PL031W 2014029538

11 p pagina 21/22 van het proces-verbaal van politie, nr: PL031W 2014029538

12 p pagina 23/24 van het proces-verbaal van politie, nr: PL031W 2014029538

13 p pagina 25 van het proces-verbaal van politie, nr: PL031W 2014029538

14 p pagina 27ev van het proces-verbaal van politie, nr: PL031W 2014029538

15 op pagina 3ev van het proces-verbaal van politie, nr: PL01KC 2014072606

16 op pagina 14 van het proces-verbaal van politie, nr: PL01KC 2014072606

17 op pagina 12/13 van het proces-verbaal van politie, nr: PL031W 2014052141

18 op pagina 15/16 van het proces-verbaal van politie, nr: PL031W 2014052141

19 op pagina 13ev van het proces-verbaal van politie, nr: PL031V 2014052215

20 op pagina 15/16 van het proces-verbaal van politie, nr: PL031V 2014052215

21 op pagina 6/7ev van het proces-verbaal van politie, nr: PL031V 2014026579

22 op pagina 9 van het proces-verbaal van politie, nr: PL031V 2014026579

23 op pagina 12ev van het proces-verbaal van politie, nr: PL031V 2014026579

24 op pagina 5 van het proces-verbaal van politie, nr: PL031V 2014026579

25 op pagina 8 van het proces-verbaal van politie, nr: PL031V 2014026579